You are on page 1of 77

MEZİGAZDASÁGI ANYAGMOZGATÁS

• Szállítás jármővel
Ált. szakaszos

• Rakodás
• Jármőre vagy jármőrıl • Egyéb rakodási munkák ( pl. épületen belül ) • Egyéb anyagmozgatási feladatok ( épületben)
Ált. folyamatós

Szállítási volumen
Q(t)

3.

6.

9.

12. hó

gépek ). ırlemények. . zöldségek: ρ = 500~700 kg/m3 Zöld. Személyszállítás Egyéb szállítmányok ( pl. Élı állatok. kukorica.és erjesztett takarmányok: ρ = 300~400 kg/m3 Istállótrágya: ρ = 500~800 kg/m3 Cseppfolyós anyagok: ρ = 600~1500 kg/m3 Gyümölcs. mőtrágyák: ρ = 400~1000 kg/m3 Gyökgumós termények.Befolyásoló tényezık: a termelés szerkezete a termelés színvonala a termelés technológiája a termelés területi elhelyezkedése az anyagmozgatás szervezése idıjárási viszonyok A mozgatott anyagok jellemzése: Termés (szalma. szılı: ρ = változó Építıanyagok. széna) ρ < 100 kg/m3 Magvak.

felvásárlás. .ANYAGMOZGATÁS A MG. feldolgozás ill.-i TECHNOLÓGIAI FOLYAMATOKBAN A szemes termények anyagmozgatása: Géprendszerek összeállítása: helytelen az átlagra tervezni!⇒rövid betakarítási periódus →a csúcsra kell tervezni! →gazdaságosság? Legfontosabb részrendszer → betakarítás.

és felrakás jelentısen növeli az anyag mozgatási többszöröst.rendszer→min.ANYAGMOZGATÁS A MG.-i TECHNOLÓGIAI FOLYAMATOKBAN Az ismételt le. Erre példa: a) b) A gazdaság gabonaszérőjébe szállítás →átmeneti tárolás után a felvásárló telepre A kombájntól az üzemi fogadótérre onnan a tároló térre szállítás c) Legkorszerőbb : ( üzemi nagyságtól függetlenül ): a gabona terepi és közúti közlekedésre egyaránt alkalmas szállítójármővel közvetlenül a felvásárló telepre. átrakodás . Korszerő „T-F”.

felszedımagtisztító. 12. 14. 10. 3. 17. serleges felhordó. szárító. 11. közúti tehergépkocsi. láncos szállító. mindent felhordó. hordozható szállítószalag. gabonakombájn. 6. 8.ANYAGMOZGATÁS A MG. 16. fémsiló. 18. szállítószalag. szállítócsiga. . tároló. 21. felszedı csigás rakodó. átmeneti tároló fogadógarat. 9. 4. 19. elosztógarat. billenı rakfelülető pótkocsi. 5. ürítı csiga. egytengelyes pótkocsi. magtisztító. 13. 20. 7. 2. mezıgazdasági tehergépkocsi. 15.-i TECHNOLÓGIAI FOLYAMATOKBAN Anyagmozgatási változatok: a b c A szemes termények (betakarítást követı) anyagmozgatásának néhány változata 1. dobó adapter.

Kisnyomású kerékabroncsok. 80. 50°-os billentés oldalra) Az oldal. Kiépített útra alkalmas normál tehergépkocsi Terepjáró gépkocsi Traktorvontatású pótkocsi Megfelelı mozgás a tarlón.ANYAGMOZGATÁS A MG. 2.-i TECHNOLÓGIAI FOLYAMATOKBAN Szállítóeszközök: 1.11 pótkocsi) Raktér célirányos kialakítása ( rakfelület és magasítás kb. 0. 3.és hátfalak jó zárása A rakomány ponyvával való letakarhatósága. Min. 10 t teherbírás ( pl.75 t/m3 fajlagos érték) Gyors ürítési lehetıség ( min. Terepjárókkal szembeni követelmények: . IFA W50 LA/Z 2SK5+ HW.

ábra. A gabona kombájn és a szállítójármő egymás közötti mérete. . 400 mm a2 = min.ANYAGMOZGATÁS A MG.-i TECHNOLÓGIAI FOLYAMATOKBAN A jármő és a betakarító gép közötti átrakodás: ( MSZ elıírás van! ) h1 = max. 400 mm h3 = max 4000 mm 301. 2900 mm a1 = min.

a ferdeség szögétıl. . a talajszint alatti garat fedırács méretétıl.: .ANYAGMOZGATÁS A MG. Pl.-i TECHNOLÓGIAI FOLYAMATOKBAN A szállítójármővek ürítési lehetısége: Függ: a felépítmény billentési irányától.hátrafelé menet Billentı platós kocsi ürítése talajszint alatti tárolóba.

hidraulikus jármőbillentıvel. Alapszabály: a jármő biztonságos rögzítése! .ANYAGMOZGATÁS A MG.-i TECHNOLÓGIAI FOLYAMATOKBAN ürítés ferde rámpán ürítés hidraulikus jármőbillentıvel ferde rámpán.

vetıgépbe kihordócsiga 3. . Pl.: vetıgép feltöltése: a platón mőködtetett lehordó szalaghoz kihordó csigát csatlakoztatunk. Pl.és ürítés közvetlenül kapcsolódhat az átrakodással.-i TECHNOLÓGIAI FOLYAMATOKBAN Átrakodó gépek: gyakran elkerülhetetlen az átrakodás. 1. vetıgépet tölt vagy tárolóba ürít..tárolóba kihordócsiga A ZSZA—40 típusú tgk. Kettıs csiga dolgozik: győjtıcsiga + szögben állítható átrakó csiga.ANYAGMOZGATÁS A MG.. + győjtıcsiga 2.: gazdaságon belüli mozgatás: a jármőbillentés..szállítószalagos tgk.

50 t/h •Munkaszélesség: 2250 mm •Üzemelési max.ANYAGMOZGATÁS A MG.: 1700~ 4000 mm (állítható) H-6 jelő gabonafelszedı .és balmenető felszedı csiga gumilapátos. gabonafelszedı •Kettıs jobb. zárházas felhordóra továbbít! •Szállító képesség: max.-i TECHNOLÓGIAI FOLYAMATOKBAN Hazai : VF-16/1 csigás vetıgépfeltöltı adapter • Beállítási szög: 0 ~ 45° •Csigahossz: 3850 mm •Szállítóképesség: 10 ~ 16 t/h H-6 típusú.

( vízszintes ferde szakasz ) Légáramú szállító berendezés: Pl.: PTA. jármőrıl → ciklonjában leválasztja → Root fúvójával nyomja a jármőre vagy tárolóba.nyomó rendszerben Szippantó feje felszívja a tárolóból v.ANYAGMOZGATÁS A MG. Pl.100 terménymozgató aggregát. szívó.-i TECHNOLÓGIAI FOLYAMATOKBAN Etetıgaratok: átrakodáshoz.: csigás etetıgarat: kettıs. középre hordócsiga + felhordó csiga vagy mobilgarat ( EMG ) – az oldalra billentett jármőhöz csatlakozik – hevederes szállító szalaggal. .

rakodólapos egységrakományként ( pántolva vagy zsugorfóliásan) Eszköze: . .ANYAGMOZGATÁS A MG. ill. .-i TECHNOLÓGIAI FOLYAMATOKBAN Zsákok mozgatása: . feldolgozó gépsorok után tömeg illetve térfogat adagolású gépek. takarmányliszt egységes tömeg: 50 kg. tápok. Alkalmazása: vetımagok.zsákolt terményeknél.villás-emelıtargonca . osztályozó. Kombinált zsáktöltı és mérlegelı berendezés: A tisztító.szintek között: zsák csúszda.

. keverés ) .berakás a vasúti vagy közúti jármőbe az elıállító üzemben.A MŐTRÁGYÁK ANYAGMOZGATÁSA Ömlesztve: 50 ~ 60 % Zsákolva: 40 ~ 50 % Szállítás: .közúton 30 ~ 40 % érkezik Az ömlesztett mőtrágyák mozgatása Mőveletek: .tároló helyre vagy a felhasználóüzembe.belsı manipulálás ( ırlés.betöltés a mőtrágyaszóró jármőbe. kiszórás a táblán. .berakodás a tároló létesítménybe . .vasúton: 60 ~ 70 % .szállítás a központi elosztó. kiszállítás.

gyors ürítés . Gyári berakodás: .egyszerő.: . Évente 10 ~ 25 ezer tonna mőtrágya fordul meg.surrantókkal . 2.A MŐTRÁGYÁK ANYAGMOZGATÁSA 1.a mőtrágya mennyiségi és minıségi védelme pl. Agrokémiai Központok: 20 ~ 50 ezer ha területre nagy kapacitású tároló.tároló helyre szállítás: .fenékürítıs vagonok .billenı felépítményő jármővel.vasúti vagy közúti jármővekkel követelmény: . .nagy teljesítményő rakodógépekkel Központi elosztó.

A MŐTRÁGYÁK ANYAGMOZGATÁSA Évi összkapacitás. Fesztáv: 27 m.rendszerő. év ) n → évenkénti áruforgási tényezı. Pl.és betonszerkezető épületek.000 ha Beszállítási technológia géprendszere: 30 ~60 t/h teljesítmény. A = 26. Régebben: acél. .: Agrokomplex. hossza: 66m. A× q [t / év] Q= n Q → a tároló befogadóképessége ( t ) A → a mőtrágyával ellátandó terület q → az „A” területre kiszórandó ( ha ) áltagos mőtrágya mennyiség ( t/ha.

: KV.70 típusú (cseh ) vagon kirakógép.A MŐTRÁGYÁK ANYAGMOZGATÁSA A vasúti kocsik kirakása Pl.kapcsolók Egyéb vagonkirakó: pl. Részei: 1 – kettıs kihordó csiga: a vázszerkezethez csuklósan kapcsolódik 2 – kihordó szalag 3 – szállítószalag. 7 .: UNIRAK homlokkirakodó .rendszer ( továbbító ) 4 – vezérlıkar ( magasságállítás) A KV – 70 típusú vagonlerakó 5 – villamos motor 6.

A MŐTRÁGYÁK ANYAGMOZGATÁSA A mőtrágyatárház anyagmozgatási lánca: 1 – vasúti kocsi 2 – vagonkirakó gép 3 – betároló szalag 4 – rakodó 5 – kihordószalag 6 – serleges felhordó 7 – tároló konténer .

keverése. K – trágya ırlése.A MŐTRÁGYÁK ANYAGMOZGATÁSA A tárházi manipulálás gépei: . illetve szállítógép 6 – adagológarat 7 – kirakodó szalag 8 – csigás szállítók 9 – felhordó szalag Egy mőtrágyatárház manipuláló gépsora 10 – elıtároló tárhely . Pl.Keverı.: N. 1 – tároló helyek 2 – anyagmozgatórakodógépek 3 – ırlıgépek 4. 5 – rakodó. P. ırlı és anyagmozgató berendezés.

kiszállítás. Darukaros megfogás: kötözéssel összeállított rakomány.16 zsák ) gépkocsira vagy traktorra szerelt forgódaruk. vagy rakodógépekkel. esetleg szállítószalagokkal a tehergépkocsira. ZS-8) . Gyárban: Raklaprakodó gépekkel egységrakományok képzése Villástargoncákkal. 50 kg tömegő zsákok → rakodólapokra Mozgatás: Jármőre rakás a gyárban Szállítás a forgalmazóhoz vagy a felhasználóhoz Lerakodás a közbensı tárolóban Mőtrágyaszóróba öntés. ( 12 . szórás.5. vagy zsákszállító szalagokkal (ZS.A MŐTRÁGYÁK ANYAGMOZGATÁSA A zsákos mőtrágya mozgatása Kisgazdaságokban elınyösebb. Központi tárolóban: villás targonca veszi le a rakományt Zsákok egyenkénti mozgatása: kézi erıvel. vagy vasúti vagonba.

Változat: A vegyipari üzemek készítik a folyékony mőtrágyát → tartálykocsikkal szállítják a felhasználó gazdaságba → átmeneti tartályos tárolás → centrifugál –szivattyúval a permetezıgépekbe ( KERTITOX GÓLIÁT (4 ~ 7 bar nyomású ). Átmeneti tárolás: követelmény a rendszeres keverés.A MŐTRÁGYÁK ANYAGMOZGATÁSA A folyékony mőtrágya mozgatása Szállítás – átrakás – kiszórás → eltérı a szilárdhoz képest 1. . Elıny: a mőtrágya – szuszpenzió veszteségmentesen tárolható. Változat: A gyárból a szilárd összetevıket szállítják az agrokémiai központba ( mint elıbb! ) → átmeneti tárolás → a keverıbe adagolás ( az agronómiai igények szerint ) → vízzel hígítás → homogenizálás → a telepi tárolótartályokba. vagy talajba juttató gépekbe ( HUNIPER – 2000 ) 2. illetve talajbajuttatáskor az egész hatóanyag hasznosul. vagy közvetlen felhasználás (permetezı gépekkel.

be. .A MŐTRÁGYÁK ANYAGMOZGATÁSA Anyagmozgatás a helyi feldolgozó üzemben Takarmány feldolgozás: Takarmányszárítók Takarmány keverık Lucernaliszt készítık Egyéb tápkészítık Egységes géprendszer létrehozása: A technológiai berendezések sorrendje. illetve az azokat összekapcsoló anyagszállító. távvezérelt kapcsolás.illetve kiszállító eszközök ⇒ automatikus.

TAKARMÁNYKEVERİ ÜZEM ANYAGMOZGATÁSA Takarmánykeverı üzem anyagfolyam ábrája: 1 – tároló siló 2 – daráló 3 – szállítócsiga 4 – serleges felhordó 5 – ırlemény tárolók 6 – alsó adagolók 7 – továbbító csiga 8 – ferdefelhordó 9 – keverı 10 – adaléktartályok 11 – elıtároló tartály 12 – szállítócsiga 13 – serleges szállító 14 – precíziós mérleggel ellátott adagoló 15 – zsákoló és mérleg .

.TAKARMÁNYKEVERİ ÜZEM ANYAGMOZGATÁSA Többszintes takarmánykeverı: 1 – szállítójármő 2 – etetıgarat 3 – ferde csigás szállító 4 – légáramú berendezés 5 – daráló adagoló szerkezete 6 – darálógép 7 – keverı berendezés 8 – mérlegelı – zsákoló és szállító szalag 9 – készletezı – kiszállító tér Átbocsátóképesség: 1 ~ 10 t/h.

szállítószalag .és kitárolási anyagmozgató géprendszere: ( SIROKKÓ 30/4 ) 1 – fogadógarat 2 – láncos szállító 3 – serleges felhordó 4 – surrantó 5 – elıtisztító 6 – serleges felhordó 7 – szárító berendezés 8 – serleges felhordó 9 – átmeneti tároló 10 – átmeneti tároló 11 – rédler 12 – szállítószalag .TAKARMÁNYKEVERİ ÜZEM ANYAGMOZGATÁSA A szárítás be. 13 .

rendkezelés. gereblyézés. kitermelés a kazalból Petrencézve: rendre vágás.Szénabetakarítás Szálasan: rendre vágás. petrenceszállítás. kazlazás. kitermelés a kazalból Bálázva: rendre vágás. petrencék kiosztása. kazalba rakás (esetleg hideg levegıs szárítás). bálázás. begyőjtés petrencézı kocsival. rendkezelés. (esetleg hideg levegıs szárítás). rendfelszedés. (Ezt a módszert ma már nem alkalmazzák) . rendkezelés. bálagyőjtés-szállítás.

és a rotorok elhelyezkedése (b) .A bolygóvillás rendsodró vázlata (a).

A SZÁLAS ANYAGOK MOZGATÁSA Pillangósok.keresztléces elterítı szalag: rakfelületre szerelt: összhang a felszedés teljesítményével. Rendfelszedı kocsi: Támasztókereke kopírozza a talajt. Folyamatos szedés. 1500 mm széles) . keverékek ) A pillangós szálas takarmányok mozgatása Rendfelszedés: rendfelszedı kocsik – traktorral vontatott különleges pótkocsik Legfontosabb része: . Befogadóképesség: 30~ 40 m3 Rendfelszedı kocsi . szénafélék Szalma Szálas tömegtakarmány. ( silókukorica.vezéreltujjas rendfelszedı dob (kb.

) excentrikus fogelhelyezéső d.A rendfelszedı szerkezetek változatai: a.) láncos c.) vezérelt fogú rendfelszedı .) nem vezérelt fogú e.) szalagos b.

A vezérelt fogú rendfelszedı szerkezet nézeti képe .

.

.

Toronysilóba juttatás: 1 – traktor vontatású pótkocsival vagy tgk.-val beszállított termény. 2 – fogadó berendezés ( szerkezete hasonló a mozgóplatóhoz ) 3 – keresztirányú szállító szalag →a silótorony felé irányít 4 – takarmányfúvó – toronyba tárolás A szálas takarmány betárolási géprendszerének egyik változata.A SZÁLAS ANYAGOK MOZGATÁSA Betárolási géprendszer. .

Magasított.1.SZNU – 0.pl.FN. . különleges felépítménnyel Silókazal készítés: .: . . Szállító eszközök: ( siló ): T – 088 egytengelyes pótkocsi.2 traktoros maró – rakodó.T – 174 magajáró forgórakodó.A SZÁLAS ANYAGOK MOZGATÁSA Folyamatos betárolás: összehangoltság.VSZ – 140 silómaró . .5 rakodó. Szecskázott anyag kazalból kiszedése és átrakása.

beszállítás traktoros pótkocsival .betárolás a tárolóba .szükség esetén: szecskázás . ( E – 281 ) .a rend felszedése Együtt is lehet. Mőveletei: .A SZÁLAS ANYAGOK MOZGATÁSA A szalma anyagmozgatása: Laza szalma Bálázott Szecskázott A laza szalma anyagmozgatása: hasonló a szénához.szecskázás .

: légáramú berendezéssel. 1 – markoló fej: 1 ~ 2 m3 szalma 2 – rakodógém 3 – hidraulikus munkahengerek Darugémes markoló.A SZÁLAS ANYAGOK MOZGATÁSA Eszközök: .darugémes markoló: átrakodáshoz.csıvázas . Ø 200 ~ 300 mm. Szecskázott szalma rakodása: pl.traktoros felszedı villa . h = 10 ~ 12 m .

174 ) ( kanalas kiszedı markolóval ).A SZÁLAS ANYAGOK MOZGATÁSA Kazalozás: 6 ~ 8 m magas . . .magajáró rakodógéppel ( T.traktoros kazalrakó villa Villás kazalrakodó.

: K. ( pl.bálagyőjtés tengelyirányú csúzdával. Folyamatos bálabetakarító: a – párhuzamos eljárás ( ívelt bálacsúzda ) b – bálagyőjtés a kidobó szerkezet után c .A SZÁLAS ANYAGOK MOZGATÁSA A bálák mozgatása: Meghat: a méret és a fajlagos tömeg.453 nagynyomású bálázó gép ) Folyamatos bála betakarítás. Egyetlen traktor elegendı . ( 20 ~ 40 kg ) Kis mérető bálák: a bálázóról közvetlenül a szállító jármőre.

A SZÁLAS ANYAGOK MOZGATÁSA
Bálafelszedés:
Egyenként: villás rakodógép vagy speciális vontatott felszedı lap ( keret )→ a csúszó lapja a bálasoron halad.→ 40°- os ferdeségő felhordóra → jármőre ( kézi elrendezés ) Felhordó szalag hajtódob fordulat számát → járókerék vezérli. Csoportos bálarakodás: → bálaösszegyőjtı és felszedı keret → homlokrakodás traktorra Munkája: - csoportosítás - megfogás és rendezés - kocsira rakás Egyszerre 6 – 20 bála emelése: a rászerelt hosszú fogakkal + a keret hidraulikus szorító szerkezet ⇒ nagyobb rakfelülető, speciális szállító eszközre. Jármő plató:mozgó fenékkel.

A SZÁLAS ANYAGOK MOZGATÁSA
Nagy mérető bálák mozgatása: Kizárólag egyedi mozgatás (300–500 kg )
1. A hengeres nagy bálák mozgatása:

a – traktor után kapcsolt egytengelyes eszköz. ( egybálás pótkocsi ) → villás rakodó géppel; - traktorra szerelhetı megfogóval; b – traktor vontatású egytengelyes, nagy rakfelülető, speciális bálaszállító→ a végén billenthetı megfogó – szorító kar. ( 4 ~ 6 bálához ) c – billenthetı rakfelülető bála szállító→ a bálák alá tolva ( külsı beavatkozás is kell ) d – traktoros villás felszedés és emelés.

A SZÁLAS ANYAGOK MOZGATÁSA
2. Szögletes bálák felszedése: elvileg hasonló az elızıhöz. Legelınyösebb: rakodógépes megfogás. ( traktoros rakodógéppel )

A szálastakarmányok kiosztása:
1. Felsıpályás rendszerek: - Bálaszállító függıpálya

Bálaszálító függıpálya

szállítók . Padlószinti: Takarmány kiosztó kocsi ( 3 -5 t ) ( jobbra – balra mozgó szalagok ) Folyamatos szállítók ( mozgópálya kaparószalaggal ) Felsıpályás takarmány . függıpályás bálaszállító 1 – gerenda 2 – görgı 3 – szállítóedény 4 .Felsıpályás takarmány . szállítócsille b.A SZÁLAS ANYAGOK MOZGATÁSA .szállítók a.takarmány 5 – láncos fogazott szalag 2.

leveles répafej ( 40 ~ 50 % ) ( mint a szálas takarmány ) . Betakarítógép ( pl.a betakarítógép függvénye. ( 15 ~ 30 t/h ) .: KSZ – 6 ) – kocsi rakó elevátor – szállítójármő. ( I ) Szállítandó: . Szállítójármőre juttatás ( kétmenetes ) Rendre rak.A GYÖKÉRGUMÓSOK MOZGATÁSA A cukorrépa mozgatása: .egymenetes Herriau – 6 soros fejezı – kiszedı gép RTA – 602 cukorrépa betakarító gépcsoport II.gyökértermés .

billenıplatós pótkocsi 4 – fogadógarat és felhordó 5 – villásemelı 6 – egytengelyes.A GYÖKÉRGUMÓSOK MOZGATÁSA A cukorrépa mozgatásának folyamata: 1 – fejezı – kiszedıgép 2 – billenıplatós pótkocsi 3 – egytengelyes.EB-Y emelve billentı . billenıplatós pótkocsi 321. ábra.MBP – 605 pótkocsi .HW – 80.11 ( IFA ) pótkocsi Precíz szállítás szervezés igénye: 4 millió t cukorrépa Termelıhely – gyár átlagos távolsága: 80 ~ 100 km . A cukorrépa mozgatásának folyamata ↓ cukorgyárba Szokásos szállító eszközök: .

→villás markolóval ( 30 ~ 40 t/h telj. KCR – 5000 ). 40 ~ 50 % ( a közúti szállítás aránya ) c) Ha: Sgy = 30 ~ 40 km. a termelı az „ A2 ” átvevıhelyre szállít → innen közúton a gyár saját szállító eszközével. ) + toló lapát .A GYÖKÉRGUMÓSOK MOZGATÁSA A felvásárlás 3 változata a) A termelı saját jármővel az átvevıhelyre ( A1) szállít: Sá = 5 ~ 15 km: innen továbbítás vasúton ( 80 ~ 90 km ) b) Ha a gyár távolsága: Sgy = 15 ~ 20 km-en belül: A termelı saját szállítóeszközével. 40 ~ 50 % ( a közúti szállítás aránya ) A hazai cukorrépa Az átvevı – tároló helyen: prizmába rakás felvásárlás általános sémája Eszköze: traktorra szerelt vagy magajáró rakodógép ( KCR – 4000.

.áthullik a szennyezıdés .) 1 – rostaszerő kaparószalag – prizmából felhord . hengeres 2 – hevederes lánc 3 – ferde felhordó ( derékszögben )→vagonba Tehergépkocsira szerelhetı répafelszedı T – 178 rakodógép ( kaparószalagos) (325.szállítókocsi A T – 178 jelő réparakodó gép mőködési vázlata. ábra.A GYÖKÉRGUMÓSOK MOZGATÁSA Tehergépkocsira szerelhetı felszedı: 1 – fogazott.B = 400 ~ 500 mm Q = 50 t/h 2 – ferdefelhordó 3 .

.

.

.

vagonbuktatóval .A GYÖKÉRGUMÓSOK MOZGATÁSA A cukorgyári lerakodás: Vasúti kocsikról : .fenékürítéső vagonnal Billenıplatós jármővek: kocsi billentıvel Vízsugaras lemosás Az ELFA típusú öblítéses ürítı .

tároló A cukorgyári anyagmozgatás folyamata .A GYÖKÉRGUMÓSOK MOZGATÁSA A cukorgyári anyagmozgatás folyamata: 1 – beszállítás 2 – mérlegelés 3 – ürítés a tárolóba 4 – ürítés az úsztatóba 5 – vasúti kocsi ürítése vízsugárral 6 – vízsugaras ürítı 7 – úsztató 8 .

speciális betároló – terítı szalag .Ferdefelhordó ( halmazolás ) .Válogató asztal Betakarítás: győjtı tartályokba: .Osztályozó és elosztó asztal .A GYÖKÉRGUMÓSOK MOZGATÁSA Burgonya mozgatása: átöntés a konténer átemelése Konténeres – tartályládás burgonya mozgatás: villás rakodószerelvénnyel ellátott traktor.teleszkópos betároló szalag (hossza változó ) . Ömlesztett tárolás: → gépegységei: . Ládázott ( konténeres ) tárolási rend 2. Burgonyatárolás: 1.Rögleválasztó és elosztó .Fogadógarat .kitároló szalagok .

A KERTÉSZETI TERMÉNYEK ANYAGMOZGATÁSA Gyümölcs.képzés . fogyasztás Gyümölcsfélék szállítása. rakodása: Rekeszekben Tartályládákban ömlesztve Egységrakomány . zöldségfélék Betakarítás → felvásárló telep. szılı.

kiszállítás 336. A gyümölcsfélék anyagmozgatási technológiája Rakodógépek megválasztása: .A KERTÉSZETI TERMÉNYEK ANYAGMOZGATÁSA Anyagmozgatás technológiája: 1 – szedés 2 – ládázás 3/a – villásemelıvel felszerelt traktor 3/b – ládaemelı kerettel ellátott traktor 4 – anyagmozgatás a raktéren 5 – manipulálás 6 . ábra.traktoros homlok vagy farrakodó Mozgatás: kombinált ládafelszedı és szállító pótkocsik .

.

szilva. .A KERTÉSZETI TERMÉNYEK ANYAGMOZGATÁSA Közúti továbbszállítás: 5 ~ 10 t teherbíró tehergépkocsi Követelmény: megfelelı rugózású jármő Hosszabb szállításhoz javasolt: hőtıkamion Konzervipari ( ömlesztett ) gyümölcs: alma.

ANYAGMOZGATÁS AZ ÁLLATTARTÓ TELEPEKEN A takarmány szállítása és kiosztása: Ömlesztett szemes. abrak ) Takarmány elıkészítıbıl ( üzemen belül vagy külsı telephelyrıl ) → istálló melletti elıtárolóba. Kiosztó kocsik: általános. szemcsés takarmány illetve keverék takarmány.→ kiosztó kocsikkal vagy csıvezetékes berendezéssel az állatok elé. ( táp. egytengelyes. traktor vontatású lefelé szőkülı tartály Vízszintes tengelyő keverı – csigák Kihordó csiga vagy kihordólánc .

Hajtás: a traktor TLT ..ANYAGMOZGATÁS AZ ÁLLATTARTÓ TELEPEKEN Az adagmennyiség szabályozása → kihordó csiga „ n” változtatásával Pl.kiosztó kocsi .: Mobimix takarmány keverı – kiosztó kocsi: 3 keverıcsiga ( alsó: ø 600 mm. két felsı: ø 350 mm ) Adagolás: láncos terménykihordóval.rıl. MOBIMIX jelő takarmány keverı. illetve haladási sebessége változik. Fajlagos mennyiség: az adagoló nyílás keresztmetszete. adagoló nyíláson keresztül.

ANYAGMOZGATÁS AZ ÁLLATTARTÓ TELEPEKEN Mőszaki jellemzık: .Gh = 3 t ( hasznos terhelés ) ..Vk = 7 m3 ( kocsi térfogata ) . 3 csiga. SUPER – MIX típusú takarmánykeverı. Két felsı csiga között hátrafelé halad A szecskázott szálas takarmány ( + adalékok ) Az alsó csiga elıre szállít. Oldalsó kiosztás: magassága: 3 állásban. ) .h = 900 mm ( adagolási max.tad = 3 ~ 8 min . az adagolószerkezet felé. 40 kW SUPERMIX kocsi: 3 féle méretben Keverırendszer: a hossztengely párhuzamos.erıgép : min. Üzemeltetése: a traktor hidraulikus rendszerével.kiosztó kocsi .

) baromfiistállókban alkalmazzák Mőszaki jellemzık: elıtároló ( 1 ) → fogadógarat ( 2 ) → Zárt csıvezetéken az istállóban benne: . ábra.adagolódobozok vagy tartályok ( 4 ) szakaszonként → ejtıcsövön az állatok elé. a takarmány mozgató korongokkal .vonóelem ( lánc vagy kötél ) ( 3 ).ANYAGMOZGATÁS AZ ÁLLATTARTÓ TELEPEKEN . Csıvezetékes takarmány szállítás .vhal = 1 ~ 5 km/h Csıvezetékes takarmány szállítás: ( 341.h = 750 ~ 1200 mm .Vh = 7 m3 .

ábra. toló lemezes rendszer: ( 342. Zártcsöves. ) 1 – csı 2 – mozgó szemes lánc 3 – tolólapok ( takarmány osztásra ) 4 – ürítınyílások 5 – csúszó karmantyú ( mennyiség szabályozás ) 6 – csavaranya 7 – menetes orsó 342. tolólemezes takarmányszállítás. ábra. .ANYAGMOZGATÁS AZ ÁLLATTARTÓ TELEPEKEN A csıvezeték kialakítása: Zártcsöves.

0 m magasra → ejtıcsövek Szabályozás: mozgatható kúppal jellemzık: Q = 1.5 ~ 3 kW Mobil elosztókúppal szabályozott.5 ~ 2.ANYAGMOZGATÁS AZ ÁLLATTARTÓ TELEPEKEN Szerelés: 1.0 ~ 1.4 t/h vh = 12 ~ 24 m/min P = 1. ejtıcsöves adagolás .

ANYAGMOZGATÁS AZ ÁLLATTARTÓ TELEPEKEN Zártcsigás berendezések: 1 – csiga 2 – elıtároló 3 – alsó ürítınyílás 4 – elosztóvezeték 5 . Iránytörések: a csigatengelyek kardáncsuklóval vagy kúpkerékkel kapcsolhatók .ejtıcsövek Takarmánytáp ( szemcsés anyag ) kiosztása flexibilis csigával.

mint lánckerékkel. Anyag továbbítás: szemes vagy tagos láncra Erısített lapokkal.3 m/s → 5000 baromfi egyszeri etetése: 15 ~ 20 perc alatt. Elektronikus vezérléső adagolók: az adagolók térfogat vagy tömeg szerinti pontos beállítása. A kaparószalagos takarmánykiosztás vázlata és kinagyított részlete .1 ~ 0. Etetés: közvetlenül a vályúból Hajtás: az egyik terelıgörgıvel. egyszerőbb kivitel. vl = 0.ANYAGMOZGATÁS AZ ÁLLATTARTÓ TELEPEKEN Kaparószalagos takarmány kiosztás padlószinten.

Pépes takarmányok kiosztása: → hidro – pneumatikus adagolás. gyors szállítás. . 1 – fogadótartály 2 – serleges felhordó 3 – keverıtér 4 – szívattyú 5 – 6 – 7 csıvezetékek 8 – kiosztófej ( adagoló ) Tartályfeltöltés után: a tápvezeték lezárása → keverés.ANYAGMOZGATÁS AZ ÁLLATTARTÓ TELEPEKEN Pneumatikus ( hígáramú ) szállítás: száraz takarmány csıvezetékes kiosztása ( tolózárakkal. A pépes takarmány felosztásának elvi vázlata. jó zárással ) Elıny: változatos térbeli vonalvezetés.

Szilárd ( almos ) trágya mozgatási mővelete: A trágya összegyőjtése az istállóban A trágya kiszállítása a győjtıhelyre Trágyakazal készítése A trágya kiszedése a kazalból és kocsira rakodása Kiszállítás a tábla szélére A trágya kiszórása . Folyékony ( híg . trágyaszállítás: Szerves trágya: ( szilárd istállótrágya ) – általános egytengelyes pótkocsik ( szóró adapterrel ) Pl.) trágya: szükséges a vízzel való hígítás → speciális szivattyús mozgatás.: T – 088 SZTP – 108 tandem tengelyes pótkocsi.ANYAGMOZGATÁS AZ ÁLLATTARTÓ TELEPEKEN Trágyakezelés.

ANYAGMOZGATÁS AZ ÁLLATTARTÓ TELEPEKEN Fıbb anyag mozgatási eszközök: Traktoros toló lappal Rakodógép a trágya kazalból Toló lapátos. csörlı trágya kihúzó Körbejáró. . kaparószalagos kitrágyázó berendezés Körbejáró kaparószalagos kitrágyázó berendezés.

1 ~ 0. .3 m/s Teljesítmény: 2 ~ 5 kW Folyékony trágya továbbítása: Összegyőjtés az istálló padlószintje alatt kijuttatás az épületen kivüli tárolóba Átszivattyúzás a kihordó tartálykocsiba Kiszállítás a felhasználás helyére és szétszórás.ANYAGMOZGATÁS AZ ÁLLATTARTÓ TELEPEKEN Mőszaki jellemzık: a tr. csatorna szélessége: 600 ~ 1000 mm mélysége: 80 ~ 150 mm A lapátok osztása: 800 ~ 1200 mm A lapátok sebessége: 0.

baromfi .ANYAGMOZGATÁS AZ ÁLLATTARTÓ TELEPEKEN Az élı állatok szállítása: Figyelembe veendık: .házinyúl Hosszabb szállítás Ketreces tartás: Célszerő ketrecekkel együtt Lábazattal ellátott ketrecek: villás emelı targoncával ( üzemen belül ) .közbensı takarmányozás .sertés .egészségvédelmi szempont .trágya eltávolítás .

ANYAGMOZGATÁS AZ ÁLLATTARTÓ TELEPEKEN Házinyúl ketreces szállítása: 1 – kettéosztott kocsiszekrény ( kétszintes jármő ) 2 – görgıs plató 3 – ketrecek Ketreces állatszállításra alkalmas Kocsiszekrény mozgó ( görgıs ) platóval. .

( szarvasmarha.: ASZP – 5 pótkocsi. sertés. . Nagy állatok szállítása: közúti jármővel.: 1 – ketrecek kihozása targoncával 2 – behordó eszköz 3/a – szállítószalag 3/b – görgısor 4 – szállítókocsi – ezen belül kézi erıvel mozgatás + rögzítés A ketrecekben szállítandó állatok rakodása.ANYAGMOZGATÁS AZ ÁLLATTARTÓ TELEPEKEN Rakodás. Pl. ló ) Qh = 5 t Speciális transzkonténerek: nagy távolságra.

láncos szállító. szárító. gabonakombájn. fémsiló. ürítıcsiga. 15. billenı rakfelülető pótkocsi. serleges felhordó. egytengelyes pótkocsi. tároló. 6. 14. 5. dobóadapter. magtisztító. 16. felszedımagtisztító. közúti tehergépkocsi. mindent felhordó. 9. 13.A KUKORICA ANYAGMOZGATÁSA A termés mozgatása elvileg azonos a többi szemes terményével. 17. 4. 18. 8. felszedıcsigás rakodó. 20. 19. mezıgazdasági tehergépkocsi. 10. hordozható szállítószalag. A szemes termények (betakarítást követı) anyagmozgatásának néhány változata 1. 11. szállítócsiga. . 21. átmeneti tároló fogadógarat. szállítószalag. elosztógarat. 12. 3. 7. 2.

elszállítása. kalibrálása. morzsolás -A szemes kukorica tisztítása -A szemek válogatása.A KUKORICA ANYAGMOZGATÁSA A hibrid vetımag mozgatása eltérı! A nagyon értékes szemeket – a minıség megóvása céljából – csövesen takarítják be és juttatják a hibridvetımag – elıállító üzembe. Automatizált üzem! Minden mőveletet anyagmozgató gép köt össze! A vetımag – elıállítás fıbb mőveletei: -A beérkezı csöves kukorica átmeneti tárolása -A csövek felhordása. osztályozása -A vetımag elszállítása -A hulladékok tárolása. válogatása -A csöves kukorica szárítása. .

6 m/s ) f. ferde felhordó szalag: ( 3 ) középen.A KUKORICA ANYAGMOZGATÁSA Az anyagmozgatás elv a. a nagyobb távolság miatt ). (vsz = 0.4 m/s) c. billentı platós jármőrıl a csöves kukorica az elıtárolóba (1) b. továbbító szalag –on ( 5 ) a válogatott csövek a A hibridkukorica-üzem ag. gumihevederes szállítószalagok: (2) a garat alján. (vh = 0. .8 m/s) d.ban. → folyt. pelyva. mozgatás elve a szárítótartályok ( 6) felsı adagolónyílásába. ( vh = 0. a morzsolókból kikerülı szemek ejtıcsövön vagy csúszdára jutnak a vízszintes szalagra → ez a kalibráló üzemrészbe szállít. h.5 ~ 2. keresztbordákkal. porszerő anyagok ) légáramú szállítóberendezés ( 8 ) fújja az ülepítı helyiségbe. egymással szemben haladva. válogatószalag: ( 4 ) az épület felsı szintjén – kézi válogatás ( vh = 0. ( vh = 0. a kiszárított csöveket a morzsolókhoz ( 7 ) újabb szállítószalag ( vályús szalag ) továbbítja.2 m/s ) e.0 m/s. ( vh = 1. a morzsolókból a hulladékot ( csutka. 35° .6 m/s ) g.

( vh = 0.4 m/s ). l. k. illetve fordítva ( B = 400 ~ 800 mm ) . elszállítása ( mint melléktermék ). kötözéssel. Kapcsolat: ferde ejtıcsövekkel Az építmény: vertikális jellegő! m. az árukukorica zsákolása. a „ g „ . szállítótérre ( 13 ). egymás alatt helyezkednek el. ( vs = 0.2 m/s ). a már kalibrált szemet – szállítószalag illetve serleges felhordó mozgatja a zsákoló felé n.A KUKORICA ANYAGMOZGATÁSA i.pontban említett válogatott termény a kalibráló üzemrészbe ( 9. az osztályozó – és kalibráló gépek több szinten. 10. Lényeges: a közel azonos áteresztıképesség biztosítása. 11 ) halad. zsákolás ( 12 ). a kalibrálásra nem alkalmas szemek – árukukorica – rostálása → csúzdán a serleges felhordóra → elıtárolóba.2 ~ 0. Megoldás: kisebb sebességnél szélesebb szalag. Készletezés: rakodólapra. majd a kész áru sík szállítószalagon a készletezı-. serleges felhordóval az osztógépekbe. f.