You are on page 1of 7

KATOLIČKI VJERONAUK

Treće nastavno pismo

Za prvi razred srednje Pomorske škole za zanimanja: • tehničar za brodostrojarstvo • pomorski nautičar

Tajna stvaranja- govor znanosti i govor vjere

Nastavna cjelina

Izradio: Stipo Čeko, dipl. kateheta

Split 2009. god.

KONTROLNA PITANJA …………………………………………………………………str.6.….str.SADRŽAJ: 3. 3. 2 .1. KORIŠTENA LITERATURA ………………………………………………………….. str. ODNOS ZNANOSTI I VJERE ……………………………………….7.

u kojemu je Zemlja središte Sunčava sustava i svemira. pa Bibliji nije stran niti jedan način izražavanja kojim se služi ljudski govor kod starih naroda. značajan u razvoju mehanike. prije više miliona godina. Sveto pismo služi se raznim književnim vrstama pomoću kojih želi reći istinu o Bogu. čovjeku i svijetu na svoj način. Čovjek ne potječe od majmuna. a oko nje se okreće Sunce i ostali planeti. Besmislena pitanja mogu biti : Koliko je masa jedene sekunde ? ili Tko je stvorio Boga? …. Znanost je umijeće koje nastaje kad se iz mnoštva podataka rađa jedna opća spoznaja o istim ili sličnim stvarima. Svijet i svemir nastaju iz velike eksplozije koja se dogodila davno. Znanost i danas ima svoje granice iza kojih ne zna ili ne može ići. religijsko i znanstveno tumačenje postanaka i razvoja svijeta predstavljaju samo dva različita vida iste stvarnosti kao što su lice i naličje kovanog novca. Nikola Kopernik. Važno je i uočiti s Što obuhvaća pojam znanosti? Tko je utemeljitelj geocentričnog sustava? Zašto je Galileo bio osuđen od Inkvizicije? O čemu govori teorija evolucije? Koja je svrha stvaranja? Što su to besmislena pitanja? 3 . po Kristu. proučavanja gibanja te na području astronomije. Znanost ima svoje granice gdje . Postoje smislena i besmislena pitanja.zapravo. Jedna od glavnih krivaca za nesporazume bila je riječ "potjecati " koja nosi u sebi značenje identiteta – znači biti identičan s nekim. st. Može samo na temelju logičkog razmišljanja zaključiti nešto što još nije uspjela dokazati i mi to zovemo znanstvena teorija ili hipoteza ( pretpostavka ). XVII. st. Zastupao heliocentrični sustav ali ga nije mogao tada dokazati. II. XVI. osobito kod istočnjaka. Prihvaća se Darwinova " Teorija evolucije" (19. Stvaranje i razvoj čovjeka danas se u znanosti mijenja. prije 30 milijuna godina. čovjek ima svoju posebnu "granu " razvoja koja se odijelila od one današnjih čovjekolikih majmuna već davno. utemeljitelj je heliocentričniog sustava u kojem je Sunce u središtu našeg planetarija a planeti se okreću oko njega. st. Prema njemu zemlja je nepokretna. stoljeće) ali s velikim promjenama. po Kristu. Ako se u procesu ljudske spoznaje dogodi otkriće neke činjenice koja do danas nije bila spoznata. talijanski fizičar i astronom.1 Odnos znanosti i vjere Govor znanosti nije u suprotnosti s govorom vjere o postanku svijeta ukoliko znanost ne ulazi u vjeru i obratno . Ptolomej –aleksandrijski matematičar. Jedna od znanstvenih teorija je i spoznaja o stvaranju svijeta. Svako vrijeme ima svoje književne vrste. katolički redovnik i astronom. Galileo Galilei. možemo reći – svemir pulsira. Svemir se neprestano širi i skuplja. U prikazivanju te istine vjere. po Kristu.3. kad dođe do nekog kraja otvori se cijeli niz novih pitanja koja traže odgovor. često se dogodi da se onda cijela znanstvena spoznaja o nekoj materiji promjeni. utemeljitelj znanstvenog tumačenja geocentričnog sustava. Znanstvena hipoteza koja je danas prihvaćena za nastanak svijeta jest " Teorija Velikog Praska ili Big ben. Sveto pismo kad govori o stvaranju svijeta i čovjeka ne želi ulaziti u znanstveno područje već želi reći da je svijet stvoren jakošću i mudrošću Svemogućega Boga.

O stvaranju svijeta govore i druge knjige Svetog pisma osobito Psalmi..) svoga Sina – Vječnu Riječ Očevu da palu sliku čovjeka obnovi i posveti. kao jedan ciklus. govori o vjeri i razumu? Može li Bog proturiječiti i dovesti prirodni zakon i Objavu u nesklad? Pojam Slike Božje u Bibliji? Po čemu je čovjek «slika Božja»? 4 . Primjer govor Biblije o stvaranju svijeta: Ne može Bog koji se objavio po Svetom pismu o sebi proturiječiti i dovesti prirodni zakon kojeg je on Zakonodavac u nesklad s Objavom.. Prijateljstvo je po naravi uzajamno. Gospodstvo nad prirodom i svim onim što mu je povjereno Kršćanin je uvjeren kakao se vjera i znanost ne isključuju : u svojim se polazištima razlikuju. transcedentnog. Proroci. « Papa Ivan Pavao II. donosi izvještaj o stavranju. Augustin: « Vjerujem da razumijem i razumijem da bolje vjerujem. Obdaren duhovnom i besmrtnom dušom 2. Kaže sv.kojeg područja dolazi pojedino pitanje. Vjera ne može bez Stvorenost svijeta? Što papa Ivan Pavao II. ali se međusobno i potpomažu. glava ). Bog stvara i sve uređuje da bi kad je sve uredio i uresio stvorio čovjeka kao najveće biće na zemlji stvoreno na sliku i priliku Božju i pozvan u zajedništvo s Bogom. svaki sa svojim iskustvom. sličan. Bog poput lončara mijesi od gline materijal-tijelo i u njega udahnjuje dah – duh i tako čovjek postaje živa duša.dr. Kaže: « Vjera i razum izgledaju poput dvaju krila kojima se ljudski duh uzdiže k promatranju istine…» Znanstvenik Galileo Galiei rekao je vezano za vjeru ovako: « Bog je napisao dvije knjige: knjigu Biblije jezikom razumljivim teologu i knjigu svijeta jezikom matematike». Čovjek svojim neposluhom kida prijateljstvo s Bogom. a na neka pitanja npr. Biblija donosi dva izvještaja o stvaranju svijeta i čovjeka. Poticaj za prijateljstvo dolazi od Boga koji želi da mu čovjek uzvrati na taj poziv. Matematika će lako odgovoriti na pitanje zbroja kvadrature stana u kojem živimo ali neće moći izmjeriti «količinu» sreće. Oni se negdje susreću u najdubljim tajnama prirode – tako kaže prof. Na neka pitanja odgovore će dati prirodoslovne znanosti. Reći će sv. Na pitanje: « Koji je smisao ljudskog života?» ne mogu nam dati prirodne znanosti već filozofija. Pavao " Krist je savršena slika Boga nevidljivoga. Knjiga Mudrosti… Jedna od bitnih istina vjere koja izričito stoji u Svetom pismu jest da je čovjek – Slika Božja. Znanost polazi od osjetilnog. To su dva različita gledanja na svijet i čovjeka. U drugom izvještaju o stvaranju. teologija… U vjeri je bitan RAZUM . prvorođenac svega stvorenja…" Sličnost čovjeka s Bogom iako narušena je u : 1. ali Bog ga ne napušta već mu obećaje spasenje i veću slavu. Ante Kešina . Šalje mu u punini vremena( prije 2000god. Filozofija ili vjera. U njima na slikovit način kroz sedam dana. svojim nedodirljivim mjerilima. Vidi u Bibliji ( Knjiga Postanka 1 i 2. Vjera polazi od nutanjeg čovjekova iskustva svetog i božanskog. Npr. Obdaren razumom i slobodnom voljom 3. Vjera i znanost dva su zasebna svijeta. Bog je stvorio čovjeka da mu bude prijatelj i zato njemu blizak. Među njima ne može dolaziti do sukobljavanja.

Bog je sve stvorio . ( KKC .razuma. Ali da ga ostvari . Tek na kraju povijesti. Stvorenje ima svoju vlastitu dobrotu i savršenost. da usavrše sklad za dobro svoje i za dobro bližnjih. te stoga nužno uključuje i vjerovanje. Je li nam u vjeri potreban razum? Temeljna istina koju Pisma i Predaja postojano naučavaju i slave jest Svijet je stvoren na slavu Božju . svojim molitvama. Nijedna vjerska istina nije apsurdna: prihvatljiva je razumu i ne suprostavlja se njegovoj logici. pa i svojim patnjama. kad budemo gledali Boga licem u lice ( 1 Kor 13. Stvoreno je kao nešto na putu prema nekom konačnom savršenstvu za koje ga je Bog odredio i koje još treba dostići. Budući da je stvorenje izvedeno Božjom silom. grijeha. kad završi naša djelomična spoznaja. mogu oni i promišljeno ući u božanski plan svojim činima. i proiziđoše stvorovi. Što je to Božja providnost? Što u vjeri gledamo glede budućnosti koja je pred nama? 5 . I crkveno se učiteljstvo koristi razumom kako bi upoznalo i obrazložilo vjerske istine. Iako su ljudi često nesvjesni suradnici volje Božje. pa i kroz drame zla i patnje. mudrošću i dobrotom iz ničega. bit će nam potpuno znani putovi. Bog je vrhovni Gospodar svog nauma.12 ) . da svoju slavu priopći ili kako kaže sveti Toma Akvinski : Ključem ljubavi otvorio je ruku. nego da slavu očituje. Čvrsto vjerujemo da je Bog Gospodar svijeta i povijesti. Bog vodio svoje stvorenje. ono ne može ništa ako se otkine od svog izvora : jer stvorenje bez Stvoritelja iščezava još manje može postići posljednju svrhu bez pomoći milosti. Ljudima Bog daje i moć da imaju slobodu udjela u njegovoj providnosti. povjerava im da podvrgnu zemlju i ovladaju njome. Ali nama su putovi njegove providnosti često nepoznati.služi se i stvorovima. pa ni onda kada je razum ne može raščlaniti ni materijalno dokazati. kojima je . To nije znak slabosti nego veličine i dobrote Svemogućega Boga. To znači da je područje vjere ujedno i područje misterija. 279 –314 ). A to isto čine i vjernici kada se odlučuju za njihovo prihvaćanje. tumači sveti Bonaventura: ne da slavu uveća. ali iz Stvoriteljevih ruku nije izišlo posve završeno. Raspored ( plan ) po kojem Bog vodi svoje stvorenje prema tom savršenstvu zovemo Božjom providnošću.

Zagreb. RELIGIJE SVIJETA.Zagreb. BIBLIJA.KSC.2003.Korištena literatura: • • • • "TRAŽITELJI SMISLA" –vjeronaučni udžbenik za prvi razred srednje škole. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Grafički zavod Hrvatske i Kršćanska sadašnjost. Kršćanska sadašnjost. Zagreb. Enciklopedijski priručnik. Zagreb. OPĆI RELIGIJSKI LEKSIKON. 1991. 1987. 6 .2002.

) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. 5.) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 . Galileo kaže da je Bog napisao dvije knjige – koje ? (odgovor str. 3. 3. 4.) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. 4.Koji je sustav stavio Zemlju u centar Sunčeva sustava? ( odgovor str.Što je znanstvena hipoteza? (odgovor str.Što je to Božja providnost ? (odgovor str.Po čemu je čovjek « slika Božja»? (odgovor str.Kontrolna pitanja – treće nastavno pismo 1.