P. 1
Kegagalan Badan Berkanun

Kegagalan Badan Berkanun

|Views: 256|Likes:
Published by syarie
sila baca
sila baca

More info:

Published by: syarie on Jun 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2015

pdf

text

original

KEGAGALAN BADAN BERKANUN Kegagalan badan berkanun adalah salah satu kecenderungan yang membawa kepada isu pengkorporatan

atau penswastaan. Kemelesetan ekonomi yang dialami oleh negara membangun dan kadar kemiskinan yang semakin meningkat telah menyebabkan strategi pembangunan yang diterima dan diamalkan selepas kemerdekaan dipersoalkan. Satu pandangan yang dominan sekarang ialah polisi dan perancangan pembangunan telah gagal. Ini telah mengubah paradigma ke arah neoclassical, iaitu proses dan polisi pembangunan yang berorientasikan pasaran dan meminimumkan peranan kerajaan dalam ekonomi, termasuk penswastaan perbadanan awam. Analisis neo-classical dalam konteks penswastan ini bermakna polisi yang menuju ke arah pengurangan saiz sektor awam . Harapan yang diberikan kepada perbadanan awam tidaklah begitu tinggi. Namun demikian, badan pengarah dan pengurus-pengurus perbadanan awam sentiasa diperingatkan oleh pemimpin-pemimpin negara bahawa mereka diharapkan akan dapat mencapai “pulang-modal” dan memberikan keuntungan yang memadai untuk mencapai pelaburan baru. Antara cara yang paling mudah untuk menentukan prestasi ekonomi sesebuah perbadanan awam ialah dengan memeriksa keuntungan atau aliran tunai. Jenis yang berbeza dan objektif yang berkonflik antara satu sama lain juga telah menimbulkan kesukaran untuk membuat satu generalisasi terhadap prestasi kewangan perbadanan awam. Salah satu kajian awal yang menilai prestasi perbadanan awam telah dibuat oleh kajian ini telah menganalisis prestasi kewangan perbadanan awam dan telah membuat kesimpulan bahawa susut nilai diambil kira dan subsidi diketepikan syarikat-syarikat menunjukkan satu kerugian bersama. Secara realitinya adalah terlalu sukar untuk menilai prestasi perbadanan awam. Sukar dari segi konsep dan sukar dari segi praktik. Walau bagaimanapun, juga dipersetujui oleh bahawa

” Banyak alasan telah diberikan atas prestasi rendah badan-badan berkanun di negara-negara membangun termasuklah Malaysia. sifat perniagaan itu sendiri. juga dipersetujui oleh bahawa prestasi perbadanan awam adalah amat mengecewakan. Antaranya ialah tidak ada autonomi pengurusan. rasuah dan salah pengurusan Secara realitinya adalah terlalu sukar untuk menilai prestasi perbadanan awam. Antaranya ialah tidak ada autonomi pengurusan. Sukar dari segi konsep dan sukar dari segi praktik. Terdapat kenyataan bahawa di dalam hal perbadanan awam pula . Walau bagaimanapun. Banyak alasan telah diberikan atas prestasi rendah badan-badan berkanun di negara-negara membangun termasuklah Malaysia.prestasi perbadanan awam adalah amat mengecewakan. rasuah dan salah pengurusan (Abu Bakar Munir. Laporan Pembangunan Bank Dunia tahun 1983 melaporkan bahawa perbadanan awam di negara-negara Afrika telah menimbulkan masalah kewangan yang serius kecuali perbadanan awam yang terlibat dalam mengeksport bahan galian. Wilson yang meringkaskan kajian oleh Nillis menyatakan bahawa: “… perbadanan awam secara keseluruhan membazirkan wang … mereka telah menggunakan lebih banyak hasil daripada yang mereka sumbangkan. sifat perniagaan itu sendiri. ketiadaan kawalan. ketiadaan penanggungjawaban. ketiadaan penanggungjawaban. Kajian terbaru oleh Nillis juga telah menyokong pandangan Bank Dunia ini. 1992: 13). ketiadaan kawalan. Kebanyakan perbadanan awam adalah seperti gajah putih besar di bumi Afrika yang menelan apa yang dikeluarkan oleh sumber lain.

mereka selalunya memerlukan subsidi dan/atau layanan istimewa. Dalam kebanyakan kes. Kerajaan mesti mengawal aktiviti dan keperluan perbadanan awam.kenyataannya adalah seperti berikut: “Perbadanan awam pada keseluruhannya adalah cara yang tidak efisien untuk menjalankan perniagaan. . Dalam keadaan yang tidak praktikal. Oleh yang demikian. penswastaan dalam agenda pembangunan secara keseluruhannya berpunca daripada kegagalan perbadanan awam dalam aktiviti pembangunan negara. badanbadan ini mestilah tertakluk kepada market force dan disiplin pasaran” (Abu Bakar Munir. 1992: 15). perbadanan awam mestilah diswastakan.

Dalam sistem pentadbiran negara Malaysia. badan berkanun dan badan tidak berkanun serta agensi-agensi ini merupakan nadi penggerak sistem pentadbiran kerajaan yang membantunya dalam penggubalan dasar. Perbadanan Awam. Oleh itu. peraturan dan koordinasi bagi mencapai keputusan yang dikehendaki atau jika sebaliknya terdapat keputusan-keputusan yang mendukacitakan atau kemungkinan-kemungkinan yang lain.Pentadbiran awam melibatkan sistem pemerintahan sesebuah negara atau kerajaan. Walaupun setiap agensi kerajaan mempunyai objektif korporat yang tersendiri. adalah mustahak bagi kerajaan atau pihak-pihak tertentu dari semasa ke semasa menyemak sistem penyeliaan. . kawalan. penguatkuasaan undangundang kerajaan dan lain aktiviti yang boleh memberi manfaat kepada pembangunan negara. jabatan dan badan berkanun memainkan peranan yang amat penting ke arah pelaksanaan dasar-dasar kerajaan. Sikap kerjasama di antara pelbagai agensi kerajaan amatlah mustahak bagi memantapkan pentadbiran dan perkhidmatan kepada masyarakat. agensi-agensi kerajaan sama ada di peringkat kementerian. secara keseluruhannya agensi-agensi kerajaan menjalankan tugas dan tanggungjawab serta aktiviti-aktiviti yang sejajar dengan kehendak dan matlamat negara.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->