MJERE POTPORE PODUZETNIŠTVU GRADA RIJEKE

Grad Rijeka Odjel gradske uprave za poduzetništvo

Trg Svete Barbare 2/1 Rijeka, 10.03.2010.

od čega 8 mjera predstavlja direktne potpore poduzetnicima • . godine temeljem Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva i Statuta Grada Rijeke Program ima 5 područja i sadrži 28 mjera. veljače 2008.• Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke donesen je 28.

JAVNI POZIV ZA DODJELU NEPOVRATNIH SUBVENCIJA .

godine • 6 mjera subvencioniranja poduzetnika • ukupan iznos sredstava 450. a najkasnije do 1.JAVNI POZIV • Objavljen na web stranicama Grada Rijeke 09.03.2010. studenoga 2010. • otvoren do iskorištenja sredstava.00 kuna.000. godine. .

Kome je namijenjen? • Subjektima malog gospodarstva koji su u privatnom vlasništvu 100% • Sjedište na području grada Rijeke • Subjektima koji nisu u teškoćama .

Uvjeti dodjele • Pokriće dijela troškova ulaganja • U razdoblju u tijeku trajanja poziva te unutar godine dana od dana objave • Sve potpore za isti opravdani trošak ne mogu prijeći 100% učinjenog troška • Posebni uvjeti određeni u provedbi određene mjere .

000. ukoliko je riječ o obnovi certifikata radi isteka redovnog roka trajanja certifikata • do 30% troškova.00 kn .Subvencioniranje certificiranja proizvoda • za troškove uvođenja i implementacije sustava upravljanja kvalitetom i okolišem • Za certificiranje sukladnosti vlastitih proizvoda prema hrvatskim i europskim normama i smjernicama • za obnovu certifikata. najviše 15.

odlučivanja i kontrole (npr. .00 kn. marketing informacijski sustav. Business Intelligence sustavi) • do 50% troškova.Subvencioniranje uvođenja sustava podrške pri odlučivanju.000. upravljanju i elektronskom poslovanju • za pokriće dijela troškova uvođenja sustava sustava informiranja. FLEET management. najviše 20. planiranja.

00 kn • . najviše 15.Subvencioniranje izrade marketinških planova i/ili istraživanja tržišta • za pokriće dijela troškova izrade marketinških planova i/ili istraživanja tržišta do 50% troškova.000.

000.Subvencioniranje promocije zajedničkog proizvoda i usluge • za pokriće dijela troškova promidžbenih aktivnosti zajedničkog proizvoda ili usluge dvaju ili više poslovnih subjekata (npr. proizvodi i usluge klastera te njihova promocija. kao i co-marketing i co-brending promocija) • do 50% troškova.00 kn . najviše 15.

00 kn .000.Subvencioniranje troškova implementacije industrijskog dizajna • za pokriće dijela troškova implementacije industrijskog dizajna kroz razradu dizajnerske ideje i izrade prototipa dizajna • do 50% troškova.najviše 30.

stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika • za pokriće troškova formalnog oblika obrazovanja te stručnog osposobljavanja za rad • do 30% troškova.Subvencioniranje troškova obrazovanja.000.najviše 15.00 kn .

000.000. godinu je u pripremi • kreditni fond će iznositi 3.Program “Depozitno kreditiranje” • Krediti do 5 godina uz poček od 1 godine i subvenciju kamatne stope • program za 2010.00 kn .

pokretanje poslovanja na temelju inovacija i istraživanja • Rang 2/ do 60% glavnice kredita za nabavu opreme. HACCP i dr.strojeva i tehnologije • Rang 3/ do 50% glavnice kredita za unapređenje poslovanja uvođenjem normi i standarda u poslovanje (ISSO. pojedinih dijelova opreme.Program “Jamstveni instrumenti za osiguranja financiranja projekata malog sospodarstva na području grada Rijeke” PODUZETNIČKI PROJEKTI I IZNOSI JAMSTVA • Rang 1/ do 70% glavnice kredita na uvođenje inovacija u poslovanje.) .

izgradnju.Program “Jamstveni instrumenti za osiguranja financiranja projekata malog sospodarstva na području grada Rijeke” • Rang 4/ do 45% glavnice kredita za trajna obrtna sredstva u funkciji investicije ili unapređenja poslovanja i obrtna sredstva u funkciji pripreme proizvodnje ili turističke sezone • Rang 5/ do 40% glavnice kredita za kupnju. uređenje ili proširenje poslovnih/proizvodnih objekata • Program provodi Regionalna razvojna agencija Porin .

zoni za 20% • Krediti za trajna obrtna sredstva proizvodnji uz subvenciju kamatne stope . proizvodnja 20% • Smanjenje mjesečne obveze za komunalnu naknadu za 10% • Smanjenje cijene spomeničke rente u I.ANTIRECESIJSKE MJERE • Smanjenje mjesečne zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu grada za 10%.

12.2010.00 kn .000.000.godine • Ukupan iznos mjera u 2010. godini 18.ANTIRECESIJSKE MJERE • Provode se do 31.

korištenju poduzetničke infrastrukture te razvoju poduzetničke kulture. promicanju novih oblika financiranja. praktičnom obrazovanju i obrazovanju mladih o poduzetništvu. boljem informiranju (SMS info poduzetnik). . primjeni i komercijalizaciji inovativnih rješenja.Ostale mjere iz Općeg programa mjera Mjere su usmjerene jačanju konkurentnosti poduzetnika.

hr /Poduzetnici/Poticaji .Hvala na pažnji Andrija Vitezić Grad Rijeka Odjel gradske uprave za poduzetništvo Za dodatne informacije Telefon: 209-590 Telefax: 209-589 E-mail:poduzet@rijeka.hr Web stranice: www.rijeka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful