Испит из Електричних машина 2

Бања Лука, 02.10.2002.
Машине једносмјерне струје
1. Подаци мотора за једносмјерну струју са независном побудом су: Pn = 22 kW,
2p = 4, Un = 220 V, ηn = 0.865, nn = 1500 o/min, Uf = 220V, Ra = 0.256 Ω,
Rf = 82.5 Ω. Губици на четкицама, губици на трење и вентилацију, као и
засићење се могу занемарити.
• Одредити и нацртати механичку карактеристику мотора када је у коло
индукта укључен додатни отпор Rd = 0 Ω i Rd = 2 Ω.
• Одредити додатни отпор који треба укључити у коло индукта да би брзина
била 900 o/min при Mn. Нацртати механичку карактеристику и карактеристику
оптерећења.
• Одредити додатни отпор који треба укључити у коло побуде да би брзина
била 1600 o/min при Mn.
Синхроне машине
2. Синхрони генератор са истуреним половима има синхроне реактансе
xd = 0.85 r.j. и xq = 0.7 r.j. и занемарљиву термогену отпорност статорског
намота. Преко вода чија је реактанса 0.2 r.j. генератор је прикључен на мрежу
номиналног напона, а побуда му је подешена тако да је електромоторна сила
празног хода 1.3 r.j. Ако је угао оптерећења генератора 25°, одредити струју,
активну и реактивну снагу генератора.
Испит траје 3 сата!
Писати уредно! На сваком новом листу написати име и презиме и број
индекса. Неуредни и непотписани радови неће бити прегледани!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful