You are on page 1of 2

SURSE DE ENERGIE Energie=forţă, putere, capacitatea de a efectua ceva Omul valorifică ceea ce îi oferă natura pentru a-şi îmbunătăţi

condiţiile de viaţă. Din cele mai vechi timpuri, omul a folosit forţa vântului în diverse activităţi: deplasarea vaselor cu pânze, măcinarea unor produse. Energia vântului se mai numeşte energie eoliană. Este o energie care nu poluează aerul. Puterea apelor este folosită pentru a produce energie electrică în hidrocentrale. Soarele este o sursă de energie foarte mare, dar care este utilizată foarte puţin. Energia solară poate fi captată cu ajutorul unor instalaţii speciale, numite panouri solare. Alte surse de energie – combustibilii – cărbunii, petrolul, gazele naturale – sunt bogăţii ale subsolului şi prin arderea lor în termocentrale se obţine energia termică. Utilizarea lor poluează aerul. Omul cultivă unele plante şi creşte unele animale pentru a-şi asigura hrana. Aceasta constituie o sursă de energie pentru creşterea şi dezvoltarea corpului omenesc, desfăşurarea activităţilor şi întărirea organismului. Ştiaţi că… Vântul face parte dintre acele forţe ale naturii care nu au fost suficient studiate, lăsându-le meteorologilor din întreaga lume o sumă de enigme de dezlegat. El se numără printre cele mai violente fenomene meteorologice şi dispune de un enorm potenţial de distrugere. Furtunile produc pe mare valuri puternice care se năpustesc pe ţărm. Dar acestea par de-a dreptul inofensive în comparaţie cu un tsunami, care bântuie mii de km prin oceanele lumii şi provoacă apoi imense pagube pe uscat. Apa şi pământul furnizează combustibilul pentru blânda energie atomică. În 50 de ani, prima centrală energetică ar putea fi conectată la reţea şi ar rezolva toate problemele energiei. Magnetismul – datorită lui avem curent în priză, procesoarele şi hard-discurile computerelor înmagazinează într-un spaţiu tot mai mic o cantitate tot mai mare de date şi,

Soarele – energia solară – captată cu ajutorul panourilor solare 4. în aparatura tehnico-medicală de tipul tomografului cu rezonanţă magnetică nucleară. El orientează la scară mondială acele busolelor în direcţia Polului Nord. Alimentele – hrana – sursă de energie pentru creşterea şi dezvoltarea corpului omenesc. porumbeii şi păsările migratoare străbat mii de km. Schiţa lecţiei Sursa de energie – proces natural sau artificial care emite energie 1. ajungând cu precizie la destinaţie. pentru desfăşurarea activităţilor şi întărirea organismului . petrolul. Puterea apelor – folosită pentru producerea energiei electrice în hidrocentrale 3. Vântul – energia eoliană – nu poluează aerul 2. la observarea celor mai fine structuri şi procese din corp.probabil. tot datorită lui. face ca încărcături uriaşe precum trenul Transrapid să alunece uşor şi ajută. gazele naturale –produc energie termică – poluează aerul 5. Arderea combustibililor – cărbunii.