You are on page 1of 24

Muzica : Jean-Michel Jarre

Energia verde – energie curată sau energie alternativă la cele clasice, produsă din surse regenerabile nepoluante
La nivel european şi mondial, utilizarea formelor alternative de energie reprezintă o soluţie importantă atât pentru mediu, cât şi pentru protejarea resurselor, acesta fiind şi principalul motiv pentru care ea constituie, deja, o parte consistentă a viitoarei strategii europene în domeniul energiei.

.Surse de energie verde acceptate în prezent: Biomasa Energie geotermală Energie eoliană Energie solară Hidroenergie Energia mareelor Energia valurilor Termenul de energie verde sau energie regenerabilă se referă la sursele din care se poate obţine energie fără deteriorarea mediului înconjurător şi fără poluare.

precum şi pentru gătit.Biomasa este una dintre principalele resurse de energie regenerabilă. a deşeurilor şi a rezidurilor menajere urbane. a rumeguşului cât şi a altor resturi din lemn. •Descompunerea anaerobică. . Procesele combustibil prin care biomasa este folosit mai Este principalul rural. resturi vegetale de viţa de vie. Exploatarea la maximum a potenţialului de •Transformarea în biocombustibil. biomasă presupune utilizarea în totalitate a reziduurilor din exploatările forestiere. fiind transformat ă în spa energie verde sunt: ales pentru încălzirea ţiului şi a apei. la floarea soarelui. •Gazeificarea. a deşeurilor agricole rezultate din cereale sau de •Arderea directă.

.Transformarea în biocombustibil este un proces industrial prin care resturi biodegradabile sunt transformate în combustibil biodizel sau etanol. Energia obţinută prin arderea acestor combustibili este considerată energie verde.

Energie geotermală înseamnă energia stocată în scoarţa pământului sub formă de căldură pe care o putem utiliza direct sau prin transformare în energie electrică. . .Rezervoare de apă termală.Căldura de suprafaţă. . În funcţie de natura geografică a solului se pot exploata următoarele surse de energie geotermală: . Această energie provine din transferul de căldura dinspre magmă spre scoarţa pământului.Căldura înmagazinată în roci.

Centralele geotermale folosesc sursele de căldură care vin din pământ pentru a le transforma în energie electrică. .

Se poate folosi apa termală pentru încălzire sau a aburilor de apă pentru a produce electricitate. La forajele de mare adâncime se poate injecta apă rece care este încălzită şi apoi extrasă pentru a produce energie electrică. Pompele de căldură pot prelua energia din sol prin intermediul unei reţele de ţevi pozate în sol (prin care circulă apa ce va fi încălzită de căldura din sol ). . Acest mod de captare a energiei geotermale este la îndemâna oricui şi este din ce în ce mai răspândit.

Turbină eoliană .Energia mecanică a maselor de aer din atmosferă aflate în mişcare se numeşte energie eoliană. Energia electrică este generată prin transferul energiei vântului unei turbine eoliene.

Nu se produc deşeuri. Costuri reduse pe unitate de energie produsă. . Costuri reduse de scoatere din funcţiune.Avantaje: Emisia zero de substanţe poluante şi gaze cu efect de seră datorită faptului că nu se ard combustibili.

Riscul mare de distrugere în cazul furtunilor. . “Poluare sonoră" (sunt prea gălăgioase). “Poluarea vizuală" (o apariţie neplăcută). Puţine locuri pe Pământ oferă posibilitatea producerii a suficientă electricitate folosind energia vântului. inconstanţă datorită variaţiei vitezei vântului şi numărului redus de amplasamente posibile. dacă viteza vântului depăşeşte limitele admise la proiectare.Dezavantaje: Resursă energetică relativ limitată.

prin captarea unei anumite părţi din spectrul radiaţiei solare.Energia solară este distribuită aproape uniformă pe Pământ. colectoare sau încălzitoare solare şi sunt utilizate pentru producerea de agent termic sau încalzirea directă a apei. . Panourile solare mai sunt denumite: captatori. Energia solară este captată cu ajutorul panourilor solare. este nepoluantă şi nu necesistă transportul sursei energetice primare sau al deşeurilor.

Cea mai mare Centrală solară din lume .

lumina solară nu poate fi folosită la generarea electricităţii decât pentru un timp limitat în fiecare zi. . În plus.Problema principală este că soarele nu oferă energie constantă în nici un loc de pe Pământ. când potenţialul de captare al energiei solare scade sensibil datorită ecranării Soarelui. şi deci a alternanţei zi-noapte. datorită rotaţiei Pământului în jurul axei sale. O altă limitare a folosirii acestui tip de energie o reprezintă existenţa zilelor noroase.

.Pentru prepararea apei calde menajere şi aport la încălzirea locuinţelor se comercializează mai multe tipuri de panouri solare.

Energia solară este sursa de energie a viitorului! .

.Energia mareelor – fluxul şi refluxul sunt fenomene care au la baza atracţia gravitaţională dintre Lună. Mareele au ca efect deplasarea unor mari cantităţi de apă a căror energie poate fi transformată în energie electrică. Există mai multe generatoare pilot în acest moment dar costul investiţiilor este foarte mare şi tehnologiile de exploatare sunt încă în faza de cecetare. Soare şi Pământ şi mişcarea de rotaţie a Pâmântului.

În Franţa funcţionează o centrală mareeomotrică care foloseşte energia mareelor. .

. .

mărilor. comerciale. încă. .Energia valurilor – are ca origine forţa pe care o exercită vânturile asupra apei oceanelor. Tehnologiile de transformare a energiei valurilor în energie electrică nu sunt.

Japonia încearcă folosirea valurilor cu ajutorul unor dispozitive plutitoare. .

Siliciul din nisip se foloseşte la fabricarea unei "pile". ce produce. curent electric ieftin. fără poluare. cred inventatorii. .O companie din Statele Unite a prezentat o tehnologie revoluţionară. mare cât o carte de vizită. În zece ani. care transformă nisipul în curent electric. Aceasta ar putea fi soluţia ieftină şi curată pentru consumul tot mai mare de energie. fiecare casă americană ar putea avea propria centrală de acest fel.

Energie verde generată din surse regenerabile devine din ce în mai disponibilă. consumatorii pot susţine dezvoltarea unor energii curate care vor reduce impactul asupra mediului asociat generării energiei convenţionale şi vor creşte independenţa energetică. . Prin alegerea unor astfel de surse de energie.

Şcoala “Ion Basgan” Focşani BIBLIOGRAFIE :  www.ro  www.images.wikipedia  articole din reviste  Muzica : Jean-Michel Jarre . Mioara Popa .google.Realizat de : înv.