You are on page 1of 1

ASAS SEBELUM MELUKIS DAN KAEDAH MELUKIS Asas-Asas Sebelum Melukis 1) Mengetahui perspektif 2) Pemahaman mengenai perspektif

adalah penting sebagai persediaan sebelum melukis. 3) objek yang dilukis akan kelihatan seimbang dan menarik apabila penekanan perspektif dititikberatkan. 4) Kedudukan pelukis juga akan menentukan objek yang dilukis.Perspektifnya akan berbeza apabila dilihat dalam kedudukan yang berbeza.

Kaedah-kaedah Melukis 1) Kaedah Tetingkap 2) Kaedah TenangKaedah Grid 3) Kaedah Pemerhatian 4) Kaedah Peniruan/ Tekap