P. 1
TERMOTEHNICA (1)

TERMOTEHNICA (1)

|Views: 5|Likes:
Published by Zsolt Szekely
curs
curs

More info:

Published by: Zsolt Szekely on Jun 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/22/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.1. SISTEMUL TERMODINAMIC
 • 1.2. STARE. PARAMETRII DE STARE. ECHLIBRU
 • 1.3. ECUAŢIA CARACTERISTICĂ (TERMICĂ) DE STARE
 • 1.4. COEFICIENŢI TERMODINAMICI
 • 1.5. PROCESE TERMODINAMICE
 • 2.1. LUCRUL MECANIC ŞI CĂLDURA
 • 2.2. ENTALPIA
 • 2.3. PRINCIPIUL ÎNTÂI AL TERMODINAMICII. FORMULĂRI
 • 2.4. ECUAŢII CALORICE DE STARE
 • 3.1. LEGILE SIMPLE ALE GAZELOR PERFECTE
 • 3.2. COEFICIENŢII CALORICI
 • 3.3. AMESTECURI DE GAZE PERFECTE
 • 3.4. TRANSFORMĂRI SIMPLE ALE GAZELOR PERFECTE
 • 4.1. PROCESE CICLICE (CICLURI TEMODINAMICE)
 • 4.2. RANDAMENTUL CICLURILOR
 • 4.3. PROCESE REVERSIBILE ŞI IREVERSIBILE
 • 4.4. CICLUL CARNOT REVERSIBIL DIRECT
 • 4.5. CICLUL CARNOT REVRSIBIL INVERSAT
 • 4.8. ENUNŢURI ALE PRINCIPIULUI DOI AL TERMODINAMICII
 • 4.9. ENTROPIA ŞI DEFINIŢIA EI
 • 4.10. PROPRIETĂŢILE ENTROPIEI ABSOLUTE „S”
 • 4.11. DEFINIREA ENTROPIEI CU AJUTORUL CICLULUI CARNOT
 • 4.12. ECUAŢIA GENERALĂ A TERMODINAMICII
 • 4.14. VARIAŢIA ENTROPIEI LA AMESTECURI DE GAZ
 • 4.15. FUNCŢIUNI ŞI POTENŢIALE TERMODINAMICE
 • 4.16. LUCRUL MECANIC TEHNIC MAXIM
 • 6.1. PROPRIETĂŢILE GAZELOR REALE
 • 6.2. ECUAŢII TERMICE DE STARE ALE GAZELOR REALE
 • 6.3. ECUAŢIA VAN DER WAALS
 • 6.4. SCHIMBĂRI DE FAZĂ DE ORDINUL ÎNTÂI
 • 6.5. PROCESUL DE VAPORIZARE
 • 6.7. DIAGRAME TERMODINAMICE ALE VAPORILOR
 • 6.8. LAMINAREA VAPORILOR. EFECTUL JOULE - THOMSON
 • 6.9. CICLUL CLAUSIUS – RANKINE. INSTALAŢII DE ABUR
 • 7.2. MĂRIMI DE STARE. DIAGRAMA (h1+x -x)
 • 7.4. INSTALAŢII DE CLIMATIZARE LA BORDUL NAVELOR
 • 8.1. PROCEDEE DE PRODUCERE A FRIGULUI ARTIFICIAL
 • 8.3. TIPURI DE INSTALAŢII FRIGORIFICE
 • 8.3.1. Instalaţia frigorifică cu o treaptă de comprimare
 • 8.3.2. Instalaţia frigorifică în două trepte de comprimare
 • 8.3.3. Instalaţia frigorifică în cascadă
 • Figura 8.9 Instalaţia frigorifică în cascadă
 • 8.3.4. Instalaţia frigorifică cu ejector (I.F.E.)
 • 8.3.5. Instalaţia frigorifică cu absorbţie (I.F.A.)
 • 8.4. CALCULUL TERMIC AL IFCMV ÎNTR-O TREAPTĂ
 • 8.5. CALCULUL TERMIC IFCMV ÎN DOUĂ TREPTE
 • 9.1. GENERALITĂŢI
 • 9.2. ECUAŢIA FUNDAMENTALĂ A MIŞCĂRII GAZELOR
 • 9.5. MĂRIMI DE FRÂNARE
 • 9.6. MIŞCAREA CU FRECARE A GAZELOR
 • 9.7. MĂSURAREA DEBITELOR CU AJUTORUL DIAFRAGMEI
 • 10.1. NOŢIUNI GENERALE
 • 10.2. ARDEREA COMBUSTIBILILOR SOLIZI ŞI LICHIZI
 • 10.3. ARDEREA COMBUSTIBILILOR GAZOŞI
 • 10.4. CĂLDURA DE REACŢIE
 • 10.5. TEMPERATURA DE ARDERE
 • 11.1. COMPRESORUL TEORETIC CU PISTON
 • 11.2. COMPRESORUL TEHNIC
 • 11.3. COMPRESORUL ÎN TREPTE
 • 11.4. FUNCŢIONAREA REALĂ A COMPRESORULUI TEHNIC
 • 12.1. GENERALITĂŢI
 • 12.2. CICLUL TEORETIC AL MOTORULUI CU ARDERE MIXTĂ
 • Figura 12.1 Ciclul teoretic al motorului cu ardere mixtă
 • 12.2.2. Calculul cantităţilor de căldură schimbate pe ciclu
 • 12.2.3. Calculul randamentului termic
 • 12.5. CICLURI TEORETICE CU DESTINDERE PRELUNGITĂ
 • 12.5.1.2. Calculul cantităţilor de căldură schimbate pe ciclu
 • 12.5.1.3. Calculul randamentului termic
 • 13.1. TURBINE CU GAZE
 • 13.3. TURBINA CU ARDERE LA v = ct
 • 14.2. RANDAMENTELE TURBINEI ŞI CONSUMURI SPECIFICE
 • 14.3. CONSUMUL SPECIFIC DE ABUR ŞI DE CĂLDURĂ
 • Bibliografie

CUPRINS

CAPITOLUL I - INTRODUCERE 1.1. SISTEMUL TERMODINAMIC ................................................................................. 4 1.2. STARE. PARAMETRII DE STARE. ECHLIBRU .................................................... 6 1.3. ECUAŢIA CARACTERISTICĂ (TERMICĂ) DE STARE ....................................... 6 1.4. COEFICIENŢI TERMODINAMICI ........................................................................... 7 1.5. PROCESE TERMODINAMICE ................................................................................. 8 CAPITOLUL II - PRIMUL PRINCIPIU AL TERMODINAMICII 2.1. LUCRUL MECANIC ŞI CĂLDURA ......................................................................... 9 2.2. ENTALPIA ................................................................................................................ 16 2.3. PRINCIPIUL ÎNTÂI AL TERMODINAMICII. FORMULĂRI .............................. 16 2.4. ECUAŢII CALORICE DE STARE .......................................................................... 20 CAPITOLUL III - GAZUL PERFECT 3.1. LEGILE SIMPLE ALE GAZELOR PERFECTE ..................................................... 22 3.2. COEFICIENŢII CALORICI ..................................................................................... 26 3.3. AMESTECURI DE GAZE PERFECTE ................................................................... 29 3.4. TRANSFORMĂRI SIMPLE ALE GAZELOR PERFECTE .................................... 34 CAPITOLUL IV - PRINCIPIUL DOI AL TERMODINAMICII. ENTROPIA 4.1. PROCESE CICLICE (CICLURI TEMODINAMICE) ............................................. 50 4.2. RANDAMENTUL CICLURILOR ........................................................................... 51 4.3. PROCESE REVERSIBILE ŞI IREVERSIBILE ....................................................... 53 4.4. CICLUL CARNOT REVERSIBIL DIRECT ............................................................ 53 4.5. CICLUL CARNOT REVRSIBIL INVERSAT ......................................................... 56 4.6. COMPARAŢIA RANDAMENTELOR A DOUĂ CICLURI CARNOT PENTRU GAZUL PERFECT, UNUL REVESIBIL CELĂLALT IREVERSIBIL .................. 58 4.7. GENERALITĂŢI REFERITOARE LA PRINCIPIUL DOI AL TERMODINAMICII ................................................................................................. 60 4.8. ENUNŢURI ALE PRINCIPIULUI DOI AL TERMODINAMICII .......................... 61 4.9. ENTROPIA ŞI DEFINIŢIA EI .................................................................................. 63 4.10. PROPRIETĂŢILE ENTROPIEI ABSOLUTE „S” ................................................... 65 4.11. DEFINIREA ENTROPIEI CU AJUTORUL CICLULUI CARNOT ....................... 66 4.12. ECUAŢIA GENERALĂ A TERMODINAMICII .................................................... 69 4.13. DIAGRAME ENTROPICE. VARIAŢIA ENTROPIEI ÎN TRANSFORMĂRILE SIMPLE ALE GAZULUI PERFECT .................................. 70 4.14. VARIAŢIA ENTROPIEI LA AMESTECURI DE GAZ .......................................... 74 4.15. FUNCŢIUNI ŞI POTENŢIALE TERMODINAMICE ............................................. 75 4.16. LUCRUL MECANIC TEHNIC MAXIM ................................................................. 78 CAPITOLUL V - PRINCIPIUL AL TREILEA AL TERMODINAMICII ............................ 81 CAPITOLUL VI - GAZELE REALE. VAPORI 6.1. PROPRIETĂŢILE GAZELOR REALE .................................................................... 84 6.2. ECUAŢII TERMICE DE STARE ALE GAZELOR REALE ................................... 86 6.3. ECUAŢIA VAN DER WAALS ................................................................................ 87 6.4. SCHIMBĂRI DE FAZĂ DE ORDINUL ÎNTÂI ...................................................... 90

-1-

6.5. PROCESUL DE VAPORIZARE .............................................................................. 91 6.6. MĂRIMILE DE STARE ALE VAPORILOR SATURAŢI UMEZI. CURBE DE TITLU CONSTANT ............................................................................. 95 6.7. DIAGRAME TERMODINAMICE ALE VAPORILOR .......................................... 96 6.8. LAMINAREA VAPORILOR. EFECTUL JOULE – THOMSON ......................... 101 6.9. CICLUL CLAUSIUS – RANKINE. INSTALAŢII DE ABUR .............................. 105 CAPITOLUL VII - AERUL UMED. MĂSURAREA PARAMETRILOR AERULUI UMED 7.1. CARACTERIZAREA AERULUI UMED CA PARAMETRU TERMODINAMIC .................................................................. 112 7.2. MĂRIMI DE STARE. DIAGRAMA (h1+x -x) ......................................................... 113 7.3. TRANSFORMĂRI ALE AERULUI UMED. DOMENII DE UTILIZARE .................................................................................... 123 7.4. INSTALAŢII DE CLIMATIZARE LA BORDUL NAVELOR ............................. 131 CAPITOLUL VIII - INSTALAŢII FRIGORIFICE 8.1. PROCEDEE DE PRODUCERE A FRIGULUI ARTIFICIAL ............................... 136 8.2. TERMODINAMICA PRODUCERII FRIGULUI ARTIFICIAL PRIN COMPRIMARE DE VAPORI. MAŞINA FRIGORIFICĂ ..................................... 137 8.3. TIPURI DE INSTALAŢII FRIGORIFICE …………………………………...….. 139 8.3.1. Instalaţia frigorifică cu o treaptă de comprimare …………………………….. 139 8.3.2. Instalaţia frigorifică în două trepte de comprimare …………………………... 140 8.3.3. Instalaţia frigorifică în cascadă ………………………………………………. 144 8.3.4. Instalaţia frigorifică cu ejector (I.F.E.) ………………………………………. 144 8.3.5. Instalaţia frigorifică cu absorbţie (I.F.A.) ……………………………………. 146 8.4. CALCULUL TERMIC AL IFCMV ÎNTR-O TREAPTĂ ....................................... 148 8.5. CALCULUL TERMIC IFCMV ÎN DOUĂ TREPTE ............................................. 149 CAPITOLUL IX - DINAMICA GAZELOR 9.1. GENERALITĂŢI .................................................................................................... 152 9.2. ECUAŢIA FUNDAMENTALĂ A MIŞCĂRII GAZELOR ................................... 153 9.3. MIŞCAREA GAZULUI PERFECT ÎNTR-UN AJUTAJ CONVERGENT ...................................................................................................... 154 9.4. MIŞCAREA GAZULUI PERFECT ÎNTR-UN AJUTAJ COVERGENT - DIVERGENT ............................................................................... 159 9.5. MĂRIMI DE FRÂNARE ………………………………………………………… 161 9.6. MIŞCAREA CU FRECARE A GAZELOR ............................................................ 162 9.7. MĂSURAREA DEBITELOR CU AJUTORUL DIAFRAGMEI ........................... 163 CAPITOLUL X - ARDEREA 10.1. NOŢIUNI GENERALE ........................................................................................... 166 10.2. ARDEREA COMBUSTIBILILOR SOLIZI ŞI LICHIZI ........................................ 167 10.3. ARDEREA COMBUSTIBILILOR GAZOŞI .......................................................... 170 10.4. CĂLDURA DE REACŢIE ...................................................................................... 171 10.5. TEMPERATURA DE ARDERE ............................................................................. 175 CAPITOLUL XI - COMPRESORUL CU PISTON 11.1. COMPRESORUL TEORETIC CU PISTON .......................................................... 178 11.2. COMPRESORUL TEHNIC .................................................................................... 180 11.3. COMPRESORUL ÎN TREPTE ............................................................................... 183 11.4. FUNCŢIONAREA REALĂ A COMPRESORULUI TEHNIC .............................. 186 11.5. DEBITUL, PUTEREA ŞI RANDAMENTELE COMPRESOARELOR CU PISTON …………………………………………….. 187

-2-

CAPITOLUL XII - CICLURILE TEORETICE ALE MOTOARELOR CU ARDERE INTERNĂ 12.1. GENERALITĂŢI .................................................................................................... 191 12.2. CICLUL TEORETIC AL MOTORULUI CU ARDERE MIXTĂ .......................... 192 12.2.1. Determinarea parametrilor fluidului motor în punctele caracteristice ale ciclului ................................................................................. 193 12.2.2. Calculul cantităţilor de căldură schimbate pe ciclu ........................................ 195 12.2.3. Calculul randamentului termic ........................................................................ 195 12.3. CICLUL TEORETIC AL MOTORULUI CU ARDERE LA VOLUM CONSTANT ............................................................................................. 196 12.4. CICLUL TEORETIC AL MOTORULUI CU ARDERE LA PRESIUNE CONSTANTĂ ..................................................................................... 197 12.5. CICLURI TEORETICE CU DESTINDERE PRELUNGITĂ ................................ 198 12.5.1. Ciclul teoretic cu destindere prelungită într-o turbină alimentată la presiune variabilă ....................................................................... 198 12.5.1.1. Determinarea parametrilor fluidului motor în punctele caracteristice ale ciclului ..................................................................... 199 12.5.1.2. Calculul cantităţilor de căldură schimbate pe ciclu ............................. 202 12.5.1.3. Calculul randamentului termic ............................................................ 202 12.5.2. Ciclul teoretic cu destindere prelungită într-o turbină alimentată la presiune variabilă şi ardere izocoră ........................................... 203 12.5.3. Ciclul teoretic cu destindere prelungită într-o turbină alimentată la presiune variabilă şi ardere izobară ........................................... 204 12.5.4. Ciclul teoretic cu destindere prelungită într-o turbină alimentată la presiune constantă ..................................................................... 205 12.5.4.1. Ciclul teoretic cu destindere prelungită într-o turbină alimentată la presiune constantă şi ardere la volum constant ................ 209 12.5.4.2. Ciclul teoretic cu destindere prelungită într-o turbină alimentată la presiune constantă şi ardere la presiune constantă ............................ 210 CAPITOLUL XIII - TURBINE CU GAZE 13.1. TURBINE CU GAZE .............................................................................................. 212 13.2. CICLUL INSTALAŢIILOR DE TURBINE CU GAZE CU RECUPERARE DE CĂLDURĂ ...................................................................... 214 13.3. TURBINA CU ARDERE LA v = ct. ....................................................................... 217 CAPITOLUL XIV - TURBINE CU ABURI 14.1. MĂRIMI PRINCIPALE ALE TURBINEI. PROCESUL TEORETIC ŞI CEL REAL ................................................................ 219 14.2. RANDAMENTELE TURBINEI ŞI CONSUMURI SPECIFICE ........................... 220 14.3. CONSUMUL SPECIFIC DE ABUR ŞI DE CĂLDURĂ ....................................... 221 Bibliografie ............................................................................................................................ 223

-3-

CAPITOLUL I
INTRODUCERE
Termodinamica reprezintă acea parte a fizicii macroscopice care se ocupă cu studiul relaţiilor dintre fenomenele termice şi cele netermice (mecanice, elecromagnetice, etc.), fenomene care intervin în caracterizarea stărilor sistemelor fizico-chimice şi a transformărilor lor. În terminologia curentă, prin termodinamică se înţelege ştiinţa despre energie în sensul cel mai larg al cuvântului. Din punct de vedere al domeniului de utilizare, termodinamica se împarte în trei mari capitole: termodinamica tehnică (termotehnică) termodinamica chimică şi termodinamica fizică. Termotehnica se ocupă cu studiul proceselor ce se desfăşoară în maşinile şi în instalaţiile termice, procese în care transferul de energie între corpuri se face sub formă de căldură şi lucru mecanic.

1.1. SISTEMUL TERMODINAMIC Numim sistem termodinamic un sistem fizico-chimic în care se delimitează un spaţiu sau o cantitate de materie pentru a studia proprietăţile termice sau condiţiile de echilibru energetic. Delimitarea sistemului se face prin suprafeţe de control (reale sau imaginare). Ansamblul corpurilor înconjurătoare rămase în afara sistemului se numeşte mediu ambiant. Exemple: un sistem termodinamic poate fi reprezentat de cilindrul unei maşini termice, cu posibilitatea de a studia proprietăţile gazelor din cilindrul acelei maşini cu piston. Un sistem termodinamic poate fi constituit şi din întreaga maşină. Sistemul în ansamblul său poate schimba energie cu mediul exterior, în termotehnică interesând schimbul de energie sub formă de căldură şi lucru mecanic între sistemul termodinamic studiat şi M.E. După proprietăţile graniţelor sistemului se disting tipurile de sisteme: - sistem închis (izolat şi neizolat); - sistem deschis. Un sistem se numeşte închis dacă nu are schimb de substanţă cu M.E. (deci conţine întotdeauna aceeaşi cantitate de materie). Un exemplu de sistem termodinamic închis îl constituie un volum de gaz aflat într-un cilindru în care se deplasează etanş şi fără frecare un piston. Prin sistem izolat se înţelege un sistem termodinamic căruia îi este interzis schimbul de energie cu M.E. (ex: nu este posibilă efectuarea de -4-

2 Boiler în care apa caldă încălzeşte un curent de apă rece Un sistem se numeşte adiabatic atunci când schimbul energetic sub formă de căldură cu alt sistem sau cu M.1 Sistem închis. -5- . Figura 1. prin deplasarea pistonului are loc un schimb energetic (lucru mecanic). Sistemul din figură este închis dar neizolat. şi energie şi substanţă. se realizează numai schimb de energie sub formă de lucru mecanic. Exemplu de sistem deschis: Figura 1.. dar schimbul de căldură nu este permis.E. Gaz închis într-un cilindru prevăzut cu piston etanş şi fără frecare Un sistem se cheamă deschis dacă acesta schimbă cu M. prin suprafaţa sa delimitatoare este imposibil. Un sistem este izolat adiabatic dacă între acesta şi M.M. iar pereţii cilindrului nu permit schimbul de căldură gaz .E. deoarece.).E.lucru mecanic prin deplasarea pistonului.E.

entalpia. ECUAŢIA CARACTERISTICĂ (TERMICĂ) DE STARE Între parametrii termodinamici care caracterizează starea unui sistem. T .externi. dacă se cunosc valorile celorlalţi doi parametrii care caracterizează o anumită stare de echilibru a sistemului. Parametrii macroscopici care descriu echilibrul termodinamic se numesc parametrii termodinamici (P. La sistemele simple.2. se poate determina prin măsurarea directă a unui număr (restrâns) de mărimi fizice caracteristice. reprezentaţi de mărimi care depind de proprietăţile interne ale corpurilor sistemului (ex: presiunea. există o legătură observată experimental de forma: f ( p . Starea în care valoarea mărimilor de stare nu variază în timp se numeşte stare de echilibru. densitate. Totalitatea mărimilor fizice măsurabile ale unui sistem care precizează starea sistemului la un moment dat reprezintă parametrii de stare (ex: presiune. Parametrii macroscopici descriu situaţia unui sistem la un moment dat.independenţi de masă şi se numesc intensivi (ex: temperatura..2) iar sub formă de diferenţială: ⎛ ∂p ⎞ ⎛ ∂T ⎞ ⎛ ∂v ⎞ ⎜ ∂ v ⎟ ⋅ ⎜ ∂p ⎟ ⋅ ⎜ ∂T ⎟ = − 1 ⎝ ⎠T ⎝ ⎠p ⎠v ⎝ (1. presiunea. ECHLIBRU Starea unui S. . T ) (1. etc).T.) = 0 (1. PARAMETRII DE STARE.T. v . 1.. STARE. depind de relaţiile sistemului cu M. numite mărimi de stare. volum. temperatură. v . temperatura. etc). .3. .. T .1. ecuaţia (1.3) -6- .dependenţi de cantitatea de substanţă şi se cheamă extensivi sau aditivi (ex: volumul. Aceştia pot fi: .1) devine: p = p ( v.interni.E. densitatea). entropia)..1) Această relaţie permite determinarea unuia dintre parametrii de stare p . la care variază un singur parametru extern (volumul).).

de obicei.4.3) se scrie sub forma unei relaţii între coeficienţii termodinamici: α = βγP0 (1. ⎜ ⎟ V0 ⎝ ∂p ⎠ n n = indicele politropic (1. COEFICIENŢI TERMODINAMICI Sunt derivatele parţiale din ecuaţia (1. la starea normală ( p0 = 1. 01325 × 10 5 Pa . .9) Ecuaţia caracteristică de stare pentru sisteme simple (1.8) - coeficientul de destindere laminară: ⎛ ∂T ⎞ μ=⎜ ⎟ ⎝ ∂p ⎠ h (1.10) reprezintă forma care permite calculul unuia dintre coeficienţii termodinamici atunci când se cunosc ceilalţi.coeficientul de dilatare izobară a volumului: α= 1 ⎛ ∂V ⎞ ⎟ V0 ⎜ ⎝ ∂T ⎠ p (1.10) Relaţia (1.1. T0 = 273.3) şi se raportează.7) - coeficientul de compresibilitate politropică: εn = − 1 ⎛ ∂V ⎞ .6) - coeficientul de compresibilitate adiabatică: εS = − 1 ⎛ ∂V ⎞ ⎟ V0 ⎜ ⎝ ∂P ⎠S (1.4) - coeficientul de variaţie izocoră a presiunii: β= 1 ⎛ ∂P ⎞ ⎟ P0 ⎜ ⎝ ∂T ⎠ v (1.15 K ) marcată prin indicele zero la mărimile termofizice utilizate.5) - coeficientul de compresibilitate izotermă: γ=− 1 ⎛ ∂V ⎞ ⎟ V0 ⎜ ⎝ ∂P ⎠T (1. -7- .

reversibile sunt procese idealizate care îndeplinesc atât condiţia de cvasistaticitate. A ) dată de succesiunea continuă de stări de echilibru. Figura 1. cât şi pe cea de reversibilitate.3 Reprezentarea unui proces cvasistatic Procesul cvasistatic este reprezentat prin curba din planul ( a . Să ne imaginăm un proces idealizat care se desfăşoară infinit de lent astfel încât stările intermediare să poată fi riguros stări de echilibru. trecând prin alte stări. După modul în care un sistem se reântoarce la starea iniţială se disting: . Astfel de procese nu se pot realiza practic şi sunt denumite cvasistatice. În toate cazurile reale. procesele termodinamice sunt ireversibile.5. PROCESE TERMODINAMICE Un sistem termodinamic aflat în echilibru poate fi scos din această stare printr-o acţiune din exterior. Astfel. Procesele cvasistatice se pot reprezenta în diagrame. spre deosebire de cele nonstatice (care cuprind stări de neechilibru). în care sistemul revine la starea iniţială trecând prin aceleaşi stări ca şi procesul direct.procese ireversibile. . are loc un proces termodinamic care are drept urmare o transformare a stării sistemului (adică o succesiune de stări prin care trece în timp un sistem). Procesele cvasistatice .1. -8- . în care sistemul revine la starea iniţială pe alt traseu.procese reversibile.

1) Unde: F – forţa x – deplasarea punctului de aplicaţie al forţei. .1. pe direcţia forţei.E. definirea lor pentru stări fiind o imposibilitate. LUCRUL MECANIC ŞI CĂLDURA La interacţiunea a două sisteme pot avea loc transferuri de energie în diverse moduri: . lucrul mecanic elementar schimbat de sistem cu M. Se notează cu „L”.CAPITOLUL II PRIMUL PRINCIPIU AL TERMODINAMICII 2. Figura 2.. Lucrul mecanic şi căldura se definesc numai în procese de transfer de energie.1 Sistem termodinamic închis într-un cilindru cu piston. -9- . în cursul unei interacţiuni mecanice.modul de transfer de energie prin efect termic se numeşte căldură (şi este caracteristic sistemelor care nu-şi modifică parametrii externi în timpul procesului). LUCRUL MECANIC Este energia schimbată între un sistem şi M. " δL " este: δL = F ⋅ dx (2.modul de transfer de energie prin efect mecanic se numeşte lucru mecanic (şi este caracteristic sistemelor la care parametrii externi variază în timpul procesului). iar în mecanica elementară.E.

.10 - . asupra căruia acţionează o forţă F paralelă cu deplasarea dx .dacă sistemul cedează energie pe calea interacţiunii mecanice. atunci lucrul mecanic corespunzător este negativ (L<0). ci numai energie. ca în figură.2) unde p . Stare termodinamică iniţială. Deci: δL = −pdV (2. .presiunea exercitată de gaz asupra pistonului. 2. În termodinamică se stabileşte următoarea convenţie de semne: dacă sistemul primeşte energie pe calea interacţiunii mecanice. deoarece în tehnică se urmăreşte obţinerea de lucru mecanic. OBSERVAŢIE: lucrul mecanic este o formă de energie. Stare termodinamică finală. În termodinamica tehnică el este considerat negativ. - Lucrul mecanic în transformările de stare reversibile Pentru a calcula lucrul mecanic consumat prin variaţia volumului considerăm figura următoare: 1. atunci lucrul mecanic corespunzător este pozitiv (L >0). Un sistem nu poate înmagazina lucrul mecanic.În cazul simplu al unui gaz aflat într-un cilindru cu piston de secţiune A. de aceea spunem că lucrul mecanic reprezintă una din formele de transmitere a energiei între sisteme. sistemul primeşte lucru mecanic din exterior.

Se observă că lucrul mecanic efectuat de gaz ( L12 ) este reprezentat de aria cuprinsă sub curba 1-2. Pentru o masă de gaz egală cu unitatea. volumul creşte cu dV ) : δL = pdV .3) Variaţia presiunii gazului din cilindru se reprezintă în funcţie de volumul ocupat în diagrama mecanică ( p − v ). L12 = ∫ 2 1 pdV = A1'122' (2. În starea intermediară gazul are presiunea p şi ocupă volumul V. Pentru o deplasare infinitezimală dx a pistonului ( p ≅ const . Lucrul mecanic total efectuat sau consumat între poziţiile 1 şi 2 ale pistonului va fi: L12 = ∫ 2 1 δL = ∫ 2 1 pdV [J] (2.11 - .2 Lucrul mecanic într-o transformare de stare reversibilă. .lucrul mecanic produs de sistem este pozitiv. lucrul mecanic efectuat de gaz: l12 = ∫ 2 1 pdv [ J / kg ] (2.5) .Figura 2.4) iar lucrul mecanic elementar δ L a fost haşurat dublu.

OBSERVAŢIE: S-a notat δ L şi nu dL deoarece lucrul mecanic depinde de drum.4 Interacţiunea mecanică g-g în cazul unui sistem deschis Exemplificăm cu cilindrul unei maşini cu piston în care intră gaz la p = const . .12 - . Figura 2. lucrul mecanic (aria de sub curbură) ia valori diferite. printr-o conductă care face legătura cu mediul ambiant.6) .3 Lucrul mecanic schimbat între stările A şi B Pentru drumuri diferite. Deci lucrul mecanic nu este o diferenţială totală exactă. Lucrul mecanic de dislocare (de deplasare) Figura 2. Pentru introducerea fiecărui kg de gaz în sistem se cheltuieşte din exterior un lucru (de deplasare sau de dislocare) care este cedat fiecărei tranşe de gaz de către masa de gaz aflată în spatele său: ld = F ⋅ x = p ⋅ A ⋅ x = p ⋅ v [ J / kg ] (2.

Figura 2.) din figură care produce un lucru mecanic şi prin care trece o masă de agent termic ˝m˝ într-un anumit interval de timp. Lad = p1 ⋅ V1 Lev . Expresia lucrului mecanic tehnic este: L t12 = Lad + L12 + L ev (2. L ev = − p2 ⋅ V2 L12 . ajungând din starea 1 în starea 2.lucru mecanic produs la trecerea de la starea 1 la starea 2 Relaţia (2.7) devine: L t12 = P1V1 − P2 V2 + L12 = L12 − ( P2 V2 − P1V1 ) (2.13 - .Lucrul mecanic tehnic Considerăm maşina termică (M.lucru mecanic de dislocare la intrarea în maşină (este pozitiv).T.7) unde: L ad .lucru mecanic consumat pentru evacuarea agentului în maşină (este negativ). Această M.T. După admisia în maşină.8) . este un sistem deschis şi este delimitată printr-o suprafaţă permeabilă (schiţată punctat).5 Lucrul mecanic tehnic Lucrul mecanic total pe care îl dezvoltă agentul termic în maşină se numeşte lucru mecanic tehnic (sau lucru mecanic la axă deoarece el poate fi produs la axa unei maşini care poate reprezenta sistemul). agentul termic suferă o transformare termodinamică.

u = U / m (energia internă specifică). acesta nu dispare. se măsoară în: J . cal . .11) Ca orice energie. Această nouă formă de energie este numită energie internă.A.9) Pentru mgaz = 1kg l t12 = − ∫ 2 1 νdp (2. DEFINIŢIE: Energia internă este partea din energia totală a unui sistem fizic care depinde exclusiv de mărimile lui de stare interne. se transformă în: U1 − U 2 = L12 (2.14 - . energia respectivă se înmagazinează în agentul de lucru a cărui stare energetică se schimbă. şi energia internă este o mărime de stare.6 Lucrul mecanic tehnic reprezentat în diagrama ( p − v ) Lucrul mecanic în sistemele adiabatice închise.lucrul mecanic produs prin variaţia volumului. kcal . Energia internă este o mărime extensivă (ca orice energie).Dar L12 = pdV . Energia internă Dacă se introduce într-un sistem închis lucru mecanic. ci rămâne în sistem sub formă de energie acumulată sau se cedează M. kJ . ∫ 1 2 rezultă: L t12 = ∫ 2 1 pdV − ∫ 2 1 d ( PV ) = − ∫ 2 1 Vdp (2. Sistemul fiind şi adiabatic. Dacă sistemul este închis şi adiabatic. iar pentru m = 1kg sau 1mol. se notează cu ˝U˝.10) Reprezentarea lucrului mecanic tehnic în diagrama p − v : Figura 2.A. întreg lucrul mecanic schimbat de el cu M.

. Căldura este o mărime extensivă (ca şi energia internă şi lucrul mecanic).12) (2.căldura cedată este negativă.T.T.13) Căldura schimbată de un sistem termodinamic în procesul termodinamic 1 . şi S. Cantitatea de căldură se calculează cu relaţia calorimetrică clasică întrun proces termodinamic elementar: δQ = m ⋅ c ⋅ dT δQ = m ⋅ c ⋅ dT [J] [ J / kg ] (2. Q<0 OBSERVAŢIE: Ca şi lucrul mecanic. Q>0 .A. Energia transmisă în acest mod se numeşte căldură şi schimbul încetează când temperaturile M. când temperatura sistemului variază de la T1 la T2: Q12 = ∫ 2 1 δQ = ∫ 2 1 m ⋅ c ⋅ dT [J ] (2. devin egale. se poate realiza un schimb de energie pus în evidenţă prin modificarea temperaturii sistemului.15 - . mărimea ei depinzând de felul procesului care duce sistemul de la starea 1 la starea 2.CĂLDURA Între un S.14) CONVENŢIE: căldura primită de un corp în cursul unui proces termodinamic este pozitivă (deoarece duce la creşterea temperaturii sistemului dT > 0 ). şi M.A.2. căldura nu este o mărime de stare.

FORMULĂRI Acesta exprimă teza indestructibilităţii mişcarii. ENTALPIA Este o mărime de stare indispensabilă în calculele termotehnice.3.” Latura calitativă a principiului întâi al termodinamicii indică faptul că sunt posibile transformările energiei dintr-o formă în alta. cu alte cuvinte: ”nu se poate realiza o maşină termică cu funcţionare continuă. deci „este imposibilă construcţia unui perpetuum mobile de speţa I. termică. deci şi a energiei (ca măsură a mişcării). PRINCIPIUL ÎNTÂI AL TERMODINAMICII. principiul întâi al termodinamicii se exprimă astfel: „Într-un sistem izolat.lucrul mecanic în deplasare.2. energia se conservă indiferent de transformările care au loc în interior. deci pentru sistemele izolate este valabilă expresia matematică: ∑E j=1 n j = const (2. etc. pV . Pentru unitatea de masă. Pentru sisteme izolate.” . Ca şi energia internă.16) 2.energia de forma ˝ j ˝ (mecanică.) Aspectul cantitativ al principiului întâi scoate în evidenţă faptul că energia se conservă. Entalpia H se dă în forma: H = U + pV [J] (2.energia internă. deci ea nu poate fi creată sau distrusă. adică „nu se poate realiza o maşină care să consume energie fără a ceda în exterior o cantitate echivalentă de altă formă de energie.17) unde E j .2. ea caracterizează nivelul energetic al unui sistem termodinamic.”.16 - . entalpia masică: h = u + pV [ J / kg ] (2.15) unde: U . care să producă lucrul mecanic fără a consuma o cantitate echivalentă de căldură” – o astfel de maşină a primit numele de perpetuum mobile de speţa I.

18) relaţie care nu poate fi demonstrată matematic.18) se poate găsi expresia matematică a principiului întâi al termodinamicii pentru sisteme închise care parcurg procese deschise (fig. dar care este verificată experimental.17 - . Pornind de la relaţia (2.2.7 Sistem termodinamic închis care parcurge un ciclu.Principiul întâi al termodinamicii pentru sisteme închise Considerăm un sistem termodinamic închis care parcurge un proces închis (ciclu). la sistemele închise care parcurg un ciclu: Qc = Lc (2.7). sistemul termodinamic dezvoltând în timpul ciclului un anumit lucru mecanic pe seama consumului unei cantitati echivalente de căldură (fig. Deci.20) sau Q1a 2 − L1a 2 = Q1b 2 − L1b 2 = ct .8).8 Reprezentarea unui ciclu în diagrama ( p − v ) Q1a 2 + Q2 c1 = L1a 2 + L2 c1 Q1b 2 + Q2 c1 = L1b 2 + L2 c1 Q1a 2 − Q1b 2 = L 1a 2 − L1b 2 − (2.2. Qc Lc Figura 2.19) (2. Figura 2.

26) şi dh = δq + νdp dar Vdp = −L t .24) du = δq −δl = δq − pdν Diferenţiind relaţiile de definiţie ale entalpiei rezultă: dH = dU + d(p ⋅ V) ⇒ dH = dU + pdV + Vdp ⇒ dH = δQ + Vdp (2.21) Pentru un proces termodinamic elementar dU = δQ −δL = δQ − pdV (2.27) şi h 2 − h1 = q12 − l t12 [ J / kg ] CONCLUZIA: Într-un proces deschis care se desfăşoară într-un sistem închis se dau următoarele expresii matematice pentru principiul întâi al termodinamicii: Q12 = U 2 − U1 + L12 q12 = u 2 − u1 + l12 δQ = dU + δL δq = du + δl [J] [ J / kg ] [J] [J] . ΔU = U 2 − U1 = Q12 − L12 [J ] (2.25) (2.18 - . şi reprezintă variaţia mărimii de stare a energiei interne.OBSERVAŢIE: diferenţa Q12 -L12 nu depinde de proces ci doar de starea iniţilă 1 şi de starea finlă 2.23) (2. νdp = −δl t ⇒ înlocuind şi integrând ⇒ H 2 − H1 = Q12 − L t12 [J ] (2.22) sau pentru unitatea de masă: u 2 − u1 = q12 − l12 [ J / kg ] (2.

33) Deci în baza relaţiei (2.H12 = Q 2 − Q1 − L t12 h12 = q 2 − q1 − l t12 [ J / kg ] [J] în cazul unui ciclu: ∫ dU = 0 c Din expresia principiului întâi.19 - . care are drept scop evidenţierea factorilor de care depinde energia internă.29) exprimată ca o diferenţială totală exactă: ⎛ ∂u ⎞ ⎛ ∂u ⎞ ⎟ ⎟ du = ⎜ dT + ⎜ dν ⎟ ⎟ ⎜ ⎜ ⎟ ⎟ ⎜ ⎜ ∂v ⎠ ⎝ ∂T ⎠ν ⎝ T (2.32) şi a expresiei principiului întâi. obţinem pentru energie internă: dU = δQ −δL Folosind relaţiile deja introduse: δq = cdT şi dl = pdν .31) deci : ⎛ ∂u ⎞ cv = ⎜ ⎟ dT ⎝ ∂T ⎠ν (2. rezultă: du = cdT − pdν (2. principiul întâi al termodinamicii se scrie: δq = c v dT + pdv (2.32) Din experienţa lui Joule. în cazul general.34) .T) (2.30) Pentru un proces desfăşurat la v = ct: ⎛ ∂u ⎞ du = c v dT = ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎟ dT ⎜ ⎝ ∂T ⎠ ν (2. se constată că la gazul perfect clasic energia internă depinde numai de temperatură: u = u(T) (2.28) de unde se observă dependenţa: u = u(ν.

36) Adică: h = h(p. ECUAŢII CALORICE DE STARE Scriind expresiile matematice ale principiului întâi al termodinamicii s-a obţinut: du = δq −δl şi dh = dq −δl t de unde tragem concluzia că energia internă şi entalpia de numesc mărimi calorice de stare deoarece variaţia lor se exprimă prin intermediul căldurii. c p = ⎜ ⎟ ⎜ ⎜ ⎟ ⎝ ∂T ⎠p [ J / kg ⋅ K ] Revenind în ecuatiile (2.40) ⎛ ∂u ⎞ ⎟ (dh )p = (δq )p cpdT .20 - .38) ⎛ ∂h ⎞ ⎛ ∂h ⎞ ⎟ ⎟ dT + ⎜ ⎟ dh = ⎜ ⎟ ⎜ ⎜ ⎟ dp ⎜ ⎟ ⎜ ⎝ ∂T ⎠p ⎝ ∂p ⎟ ⎠T Considerând un kg de agent termic care suferă o transformare la volum constant.32): u = u ( v. ν) şi h = f 2 (T. obţinem: ∂u ⎟ (du )v = (δq )v = c vdT . c v = ⎜ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎛ ⎞ ⎝ ∂T ⎠v [ J / kg ⋅ K ] (2. iar prin diferenţiere se obţine: ⎛ ∂u ⎞ ⎛ ∂u ⎞ ⎟ ⎟ du = ⎜ dT + ⎜ dν ⎟ ⎟ ⎜ ⎜ ⎟ ⎟ ⎜ ∂T ⎠ ⎜ ∂ν ⎠ ⎝ ⎝ v T (2.2.41) du = c dT + ⎜ ⎟ ⎟ dν v ⎜ ⎟ ⎜ ⎝ ∂v ⎠T ⎛ ∂h ⎞ ⎟ ⎟ dh = c p dT + ⎜ ⎜ ⎟ dp ⎜ ⎟ ⎝ p ⎠ T (2. pentru a determina dependenţa entalpiei de parametrii de stare s-a obţinut prin diferenţiere: dh = δq + νdp deci dh = cdT + νdp (2.35) (2. respectiv o transformare de presiune constantă.38) obţinem expresiile diferenţiale ale ecuaţiilor calorice de stare: ⎛ ∂u ⎞ (2. Revenind la relaţia (2. (2.T ) analog.4. utilizând expresia matematică a primului principiu pentru sisteme închise.39) (2.42) .37) (2. p) se numesc ecuaţii calorice de stare.T) Funcţiile: u = f1 (T.37).

Ştiind că pierderile de energie termică către exterior sunt de 20 % şi că pe timpul destinderii gazul primeşte din exterior 500 kcal.8 − 750 = 924 kJ .• Aplicaţie : Cantitatea de gaze de ardere aflată în cilindrul unui motor diesel naval se destinde ireversibil producând un lucru mecanic de 750 kJ. să se determine variaţia energiei interne a gazului în kJ. Rezolvare: Aplicând relaţia δq = du + δl principiului I avem: −Q12 = U 2 − U1 + L12 U 2 − U1 = Q12 + L12 U 2 − U1 = 500 ⋅ 4 ⋅ 1850.21 - .

CAPITOLUL III
GAZUL PERFECT
Gazul perfect reprezintă o stare ideală (ipotetică), de care gazele din natură se apropie cu atât mai mult cu cât p → 0 şi cu cât temperatura este mai mare, cu alte cuvinte: cu cât gazul este mai rarefiat. Gazul perfect este o abstracţie ştiinţifică ce are drept scop atât simplificarea teoriei cât şi formulele de calcul. Gazul perfect este definit prin următoarele condiţii: - forţele de interacţiune moleculară sunt nule; - ciocnirile dintre molecule sunt elastice; - moleculele sunt identice între ele, asemănătoare unor sfere; - viteza moleculelor este aceeaşi pentru toate moleculele şi este egală cu viteza medie; - volumul ocupat de molecule este neglijabil; - distanţele dintre molecule sunt foarte mari (ipoteza gazului rarefiat); - gazul perfect este considerată orice substanţa cu parametrii la o ˝distanţă˝ foarte mare de punctul critic. În domeniul presiunilor şi temperaturilor uzuale pentru funcţionarea maşinilor şi instalaţiilor termice, gazele tehnice se supun, cu mici abateri legilor gazului perfect, de aceea la studiul proceselor din maşinile şi instalaţiile cu gaze, agenţii termici pot fi consideraţi gaze perfecte, cu o aproximaţie admisibilă.

3.1. LEGILE SIMPLE ALE GAZELOR PERFECTE a) Legea Boyle – Mariotte Într-un proces izoterm (temperatură constantă) produsul dintre presiunea şi volumul unui gaz rămâne constant.
P ⋅ν = ct

Sau pentru transformarea termodinamică de la starea 1 la starea 2:
P1V1 = P2 V2

(3.1) printr-o hiperbolă echilaterală

Ecuaţia (3.1) se reprezintă în (fig.3.1).

( p − v)

- 22 -

Figura 3.1 Izoterme ale gazului perfect

b) Legea Gay – Lussac Într-o transformare termodinamică desfăşurată la presiune constantă, volumul unei mase ˝m˝ de gaz perfect variază direct proporţional cu temperatura sa absolută:
V V V = ct sau 1 = 2 T T1 T2

(3.2)

Cu ajutorul coeficientului de dilatare izobară :
α= ⎛ dV ⎞ 1 ⎜ ⎡ −1 ⎤ ⎟ ⎟ ⎜ ⎟ ⎣⎢ K ⎦⎥ ⎜ ⎝ V0 dT ⎠ P

(3.3)

se poate calcula volumul gazului la temperatura ˝t˝ atunci când se cunoaşte volumul V0 la temperatura t0 = 0 0 C .
V t 0 = V0 (1 + αt )

( )

(3.4)

La gazele perfecte mai putem scrie şi :
α= 1 1 ⎡ −1 ⎤ K ⎥ = ⎦ T0 273,15 ⎢⎣

(3.5)

c) Legea lui Charles Dacă o masă ˝m˝ de gaz perfect suferă o transformare termodinamică de la starea 1 la starea 2 în timpul căreia volumul masei de gaz perfect rămâne constant, atunci presiunea sa absolută variază direct proporţional cu temperatura gazului:

- 23 -

P P P = const sau 1 = 2 T T1 T2

(3.6)

Creşterea unităţii de presiune pentru fiecare modificare a temperaturii cu un grad este reprezentată de coeficientul de compresibilitate izocoră β :
β= 1⎛ ∂p ⎞ sau 1 1 ⎜ β= = ⎟ ⎜ ⎟ −1 ⎟ ⎝ ∂T ⎠ P0 ⎜ T 273,15K 0 V

(3.7)

Se observă că la gazul perfect α = β , iar la gazul real α ≠ β . d) Legea lui Avogadro Un kilomol de gaz (considerat gaz perfect ) conţine acelaşi număr de molecule, indiferent de natura gazului. Acest număr de molecule s-a determinat teoretic şi experimental: (3.8) N A ≅ 6, 022 ⋅ 10 26 molecule /kmol Alt enunţ: un kilomol de gaz (considerat gaz perfect) ocupă la starea normală fizică acelaşi volum VM = 22, 414 m 3 / kmol indiferent de natura gazului. Deci: 22,414 = M 1ν 1 = M 2ν 2 = ... = M jν j (3.9)
22,414 = M1 M 2 M = = ... = 1 ρ1 ρ2 ρj

(3.10)

Cu M j masa molară, şi din care putem determina volumul masic vj sau densitatea ρ pentru un gaz în funcţie de aceleaşi date ale altui gaz. e) Legea lui Joule Energia internă a gazului perfect depinde numai de temperatură.
du = c v (T )⋅ dT

(3.11)

f) Ecuaţia Clapeyron sau ecuaţia termică (caracteristică) de stare a gazului prefect. Este un model matematic care dă legătura între presiune, volum şi temperatură la o stare dată. Se consideră o cantitate unitară de gaz perfect aflată în starea iniţială, caracterizată de presiunea p1, temperatura t1 şi volumul specific v1. Gazul trece din starea 1 în starea de echilibru 2 când va ocupa volumul specific v2 - 24 -

la presiunea p2 şi temperatura t2. Trecerea se face prin două procese succesive: unul izoterm şi unul izobar.

Figura 3.2 Proces izoterm urmat de un proces izobar, reprezentare în ( p − v ) .
P1ν1 = P2ν
ν ν = 2 T1 T2 P1ν1 Pν ⋅ν = 2 2 ⋅ν T1 T2

(3.12) (3.13)

(3.14)

Relaţia (3.14) este generală deoarece stările 1 şi 2 au fost arbitrare, deci oricare ar fi starea termodinamică a gazului este satisfăcută relaţia:
P⋅ν = const T

(3.15)

Notând cu ˝R˝, constanta caracteristică a gazului R [ J /(kg ⋅ K) ] , constanta din relaţia (3.15), obţinem:
P ⋅ν =R T

(3.16)

sau o formă a ecuaţiei lui Clapeyron pentru ˝m˝ kg de gaz perfect :
P ⋅ν = R ⋅ T

(3.17)

- 25 -

Capacitatea calorică reprezintă cantitatea de căldura necesară unui corp pentru a-şi ridica temperatura cu un grad Kelvin: ⎛ ⎞ ⎛ ∂Q ⎞ ⎟ =⎜ ⎟ ⎜ Q12 ⎟ ⎜ C x = lim ⎜ ⎟ ⎟ ⎟ ⎜ ΔT→0 ⎜ ⎝ Δt ⎠x ⎝ ∂T ⎠ X [J / K ] (3. COEFICIENŢII CALORICI Se deduc din ecuaţia calorimetrică: Q12 = m ⋅ c x (T2 − T1 ) (3.constanta universală a gazelor perfecte. .17) ν = V gaz perfect: m rezultă ecuaţia lui Calpeyron pentru un kg de P⋅ V = m⋅ R ⋅T (3.21) şi se definesc în procesele de transfer de energie prin efect termic..26 - ..19) Unde M ⋅ν = VM volumul molar conform legii lui Avogadro ⎡⎢ m3 / kmol⎤⎥ ⎣ ⎦ M ⋅ R = ℜ .2. cu alte cuvinte de natura procesului termodinamic deci: x = p. v. obţinem: P ⋅ν⋅ M = MRT (3.18) Amplificând (3. sau de răcire.20) 3.4739 [ J /(kmol ⋅ K) ] Constanta caracteristică a gazului perfect ˝R˝ se calculează în funcţie de numărul de masă moleculară ˝M˝: R= ℜ M (3.17) cu M [ kg / kmol] masa molară.În relaţia (3. ℜ = 8314.. nu depinde de natura gazelor.22) Valoarea lui Cx depinde de modul în care se desfăşoară procesul de încălzire.

1kmol . c x = (3.26) Pentru coeficienţii gazelor perfecte definiţi mai sus sunt valabile următoarele relaţii: • Robert –Mayer: Cp − C v = m ⋅ R cp − cv = R c Mp − cMv = ℜ (3.numărul de masă moleculară • căldura (specifică) volumică: Cnx ⎞ ⎡ J / m3 ⋅ K ⎤ .24) • căldura (specifica) molară: CMx ⎛ ∂Q ⎞ C ⎟ [ J /(kmol ⋅ K)] .27 - . se utilizează 3 frecvent călduri specifice raportate la 1kg .28) În calcule se folosesc valori aproximative ale lui k . cMx = 1 ⎜ ⎟ = x ⎜ ⎟ ⎜ M ⎝ ∂T ⎠X M (3.27) • Coeficientul adiabatic k= cp cv = c Mp c Mv = Cp Cv (3.25) unde M . C =⎜ ⎟ ⎜ Cv = ⎜ ⎟ ⎟ ⎜ p ⎟ ⎟ ⎜ ⎜ ⎝ ∂T ⎠ ⎝ ∂T ⎠ v p (3. 1mN : • căldura (specifică) masică: cx ⎞ 1⎛ Cx ⎟ ⎜ ∂Q ⎟ ⎜ ⎟ = m ⎝ ∂T ⎠ m⎜ X [ J /(kg ⋅ K)] . = 1 ⎛ ⎟ = C x Cnx ⎜ ∂Q ⎟ ⎜ N ⎢⎣ ⎥⎦ ⎟ ⎜ ⎝ ⎠ Vn ∂T x Vn ( ) (3.Astfel se definesc capacităţile calorice ale unui sistem supus unui proces izocor (V= constant) sau izobar (p= constant): ⎛ ∂Q ⎞ ⎛ ∂Q ⎞ ⎟ .23) În calculele termotehnice care privesc corpurile gazoase.

4. • Gaze biatomice: 1. • Gaze cu mai mult de doi atomi în moleculă: 1. se utilizează cu suficientă precizie relaţii simplificate de forma: c = a + bt (3.66.34) .33) unde tm = t1 + t 2 2 (3. În realitate variaţia căldurii specifice cu temperatura este de forma: c = a + bt + ct 2 + . moleculele suferă numai mişcări de translaţie.31) Căldura specifică medie. Dacă temperatura gazului creşte în continuare.32) Pentru a simplifica calculele se pot folosi relaţiile: cm = c t1 + c t 2 2 sau c m = c tm (3..33. t2: c m = c / tt 2 = 1 1 t 2 − t1 ∫ 2 1 cdt (3.k= c MP cMV (3.28 - . între două temperaturi t1. Comparând aceste valori cu cele determinate pentru gazele din natură se constată că sunt corecte numai valorile obţinute în cazul gazelor monoatomice. valoarea căldurii specifice crescând. atomii din moleculă vor intra progresiv în mişcare de vibraţie.29) • Gaze monoatomice : 1.. (3.30) În calculele inginereşti. CONCLUZIE: căldurile specifice ale gazelor monoatomice sunt practic constante. iar cele ale gazelor cu doi sau mai mulţi atomi în moleculă variază cu temperatura. odată cu creşterea temperaturii gazului tot mai multe molecule intrând în mişcare de rotaţie. La temperaturi coborâte.

participaţie (concentraţie) masică a componentei ˝i˝. iar amestecul se comportă ca un gaz perfect care se va supune. + mi + .35) Legea lui Amagat: volumul amestecului de gaze obţinut prin amestecarea componenţilor săi aflaţi la aceeaşi presiune şi temperatură este egal cu suma volumelor acestor componenţi: V= ∑V i=1 n i (3.. fiecare gaz component ocupă întreg volumul ocupat de amestec. iar presiunea totală a amestecului este egală cu suma presiunilor parţiale ale gazelor componente: p= ∑p i=1 n i (3. ca şi cum celelalte gaze n-ar exista. . ci sub forma unor amestecuri de substanţe care formează sistemul termodinamic. m ..38) Pentru un număr de gaze cu ˝n˝ componenţi se face notaţia: gi = mi . deci. astfel încât compoziţia amestecului nu se modifică.3. + i + . cele mai importante fiind legea lui Dalton şi legea lui Amagat.între componenţi nu intervin reacţii chimice.amestecul de gaze se supune unor legi specifice.29 - ... + n m m m m (3. AMESTECURI DE GAZE PERFECTE În exploatarea maşinilor termice. agenţii termici gazoşi nu se întâlnesc în stare pură. .36) • Participaţiile masice şi volumice ale gazelor componente Masa totală a unui amestec de gaze este suma maselor gazelor componente: m = m1 + m 2 + .37) 1kg = m1 m 2 m m + + .3. + m n (3.. În termodinamica tehnică se studiază proprietăţile amestecului de gaze în următoarele ipoteze simplificatoare: .. ca sistem termodinamic. îl presupunem ca fiind format din gaze perfecte.amestecul de gaze.. tuturor legilor gazului perfect şi va suferi transformările gazului perfect.. Legea lui Dalton: într-un amestec de gaze perfecte.

deci: T1 = T2 = .45) Însumând relaţiile (3.. conform legii lui Amagat. V V V V (3. = Tn = Tam = T (3... este: V = V1 + V2 + .Se obţine astfel: ∑g =1 i i=1 n (3..30 - .40) (3. volumul total al amestecului.39) Dacă gazele componente se află la aceeaşi presiune şi temperatură ca şi amestecul.41) Raportul Vi = ℘ i se numeşte participaţie (concentraţie) masică.42) • Constanta amestecului Considerăm un amestec de gaze perfecte..43) în condiţiile legii lui Amagat. + Vi + .. putem scrie ecuaţia termică de stare a amestecului: Pam ⋅ Vam = m am ⋅ R am ⋅ Tam (3.. iar în V cazul general se poate scrie: ∑℘ = 1 i i=1 n (3. ecuaţia de stare pentru fiecare componentă în parte: ⎫ Pam ⋅ V1 = m1R1T1 ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ Pam ⋅ V2 = m 2 R 2T2 ⎪ ⎬ """""""" ⎪ ⎪ ⎪ Pam ⋅ Vn = m n R n Tn ⎪ ⎪ ⎪ ⎭ (3...44) Componentele amestecului se află la echilibru termic. care prin definiţie este un gaz perfect. + Vn 1m3 = V1 V2 V Vn + + .24) obţinem: .. + i + .

23) şi (3.. + m n R n )⋅ T Pam = ( m1R1 + m 2 R 2 + .. conform legii conservării energiei: Qam = Q1 + Q 2 + .. + n R n m am m am mam (3. + Vn ) = ( m1R1 + m 2 R 2 + ... . + m n cn )ΔT cam = m1 m m c1 + 2 c2 + . + m n R n )⋅ T (3. + Q n Qam = m am ⋅ cam ⋅ΔT Qi = mi ⋅ ci ⋅ΔT m am ⋅ cam ⋅ΔT = ( m1c1 + m 2c 2 + ..48) (3.. + n c n mam m am mam cam = (3... rezultă: m am⋅R am = m1R1 + m 2 R 2 + . + m n R n R am = m1 m m R1 + 2 R 2 + . 3.Pam ( V1 + V2 + .51) (3..46) (3.47) Comparând ecuaţiile (3.52) (3.....53) (3.31 - .55) ∑g ⋅c i i=1 n i (3.56) • Masa specifică a amestecului Considerăm un amestec de gaze perfecte în condiţiile legii lui Amagat (fig.49) (3.54) (3.3)...27).50) R am = ∑g R i i=1 n i • căldura specifică a amestecului Pentru un amestec de gaze care evoluează între două temperaturi.

+ ρ n Vn ρ am = ρ1 V1 V V + ρ 2 2 + . diferite...3 Amestec de trei gaze perfecte.60) ∑ ρ ⋅℘ i i=1 n i (3. PA = PB = PC = Pam TA = TB = TC = Tam Masa totală a amestecului este: m am = ∑m i=1 n i (3.57) (3.62) . + ρ n n Vam Vam Vam ρ am = (3. în condiţiile legii lui Amagat.32 - .Figura 3. Se consideră gazele componente separate prin pereţi imaginari.. revenind în relaţia (3.39) ρ am ⋅ Vam = ρ1V1 + ρ 2 V2 + . ecuaţia de stare pentru componenta ˝i˝ a amestecului: (i) Pam Vi = mi R iT (3.59) (3.61) • Masa molară aparentă a amestecului Pentru un amestec de gaze perfecte..58) Dar mam = ρam ⋅ Vam şi mi = ρi ⋅ Vi Deci.

pentru întregul amestec: Pam ⋅ Vam = m am ⋅ℜ ⋅ T M am (3.66) Deci: M am = 1 ∑M i=1 n gi i (3.62`) Analog.64) ℘ i = gi ⋅ M am Mi Ştim că: ∑℘ i=1 n i =1 (3.67) Sau revenind în ecuaţia (3.65) scrisă sub forma: ℘i = 1 ⋅℘ i ⋅ M i M am (3.68) i Suma din ecuaţia (3.dar P am⋅Vi = Ri = ℜ .65) 1 = M am ⋅ ∑M i=1 n gi i (3.63) obţinem: Vi m M = i ⋅ am Vam m am M i (3. ştiind că ∑ g = 1 conduce la: i=1 n .62`) şi (3. M i deci: mi ⋅ℜ⋅ T Mi (3.63) Prin împărţirea membru cu membru a ecuaţiilor (3.33 - .48).

73) obţinem relaţia de conversie: ℘ i ⋅ Mi = M am ℘ i ⋅ Mi i i gi = ∑℘ ⋅ M i=1 n (3.71) Mi ℘ i = gi ⋅ ∑g i=1 n Mi i Mi (3.70) M am Întorcându-ne la ecuaţia (3.74) 3.72) gi = ℘ i ⋅ Mi ∑ i=1 n Mi gi (3.1= 1 M am ∑℘ M i i=1 n n i (3.70).69) deci: M am = ∑℘ M i i=1 i (3.73) Din (3.68). (3. (3. .65): ℘ i = gi M i (3.34 - .68) obţinem: în care folosim ecuaţia 1 ℘ i = gi ⋅ ∑M i=1 n gi i (3.4. TRANSFORMĂRI SIMPLE ALE GAZELOR PERFECTE Se consideră că procesele pe care le suferă agenţii de lucru în interiorul maşinilor şi instalaţiilor termice sunt compuse dintr-o succesiune de transformări termodinamice simple.

77) Q12 = m ⋅ c v (T2 − T1 ) = U 2 − U1 Dacă Q12 > 0 (T2 > T1 ) în timpul transformării izocore.75`) Deci într-o transformare deschisă: q12 = c v ∫ 2 1 dT = c v (T2 − T1 ) = u 2 − u1 [ J / kg ] [J ] (3.78) Lucrul mecanic tehnic elementar: δl t = νdp ⇒ l t12 = ν ∫ 2 1 dp = ν ( P2 − P1 ) [ J / kg ] (3. TRANSFORMAREA IZOCORĂ I.76) (3. Conform ecuaţiei principiului întâi: δq = du + pdv δq = du = c v dT (3.Transformările de stare simple sunt procese termodinamice pe parcursul cărora variaţia parametrilor de stare se face după aceeaşi lege.79) III. gazul primeşte căldură din exterior. Căldura şi lucrul mecanic schimbate de sistem cu M.E. Reprezentare în diagrama (p-ν ) Se reprezintă printr-un segment de dreaptă perpendicular pe axa volumelor: . din starea iniţială până în starea finală. Ecuaţiile transformării: V = constant dV = 0 P/T = constant II.35 - . Lucrul mecanic schimbat este nul: L12 = ∫ 2 1 pdV = 0 [J] (3.75) (3.

iar de la 2 la 1 avem de-a face cu o răcire izocoră.81) 2 ∫ 2 1 c v dT + ∫ 1 pdν (3.36 - .83) (3. Conform principiului întâi pentru transformări deschise: δq = du + pdν q12 = (3. Aplicaţie: la toate recipientele care păstrează gaze sub tensiune. TRANSFORMAREA IZOBARĂ I.82) c v ≅ const p = const q12 = c v ∫ 2 1 dT + p ∫ 2 1 dν (3.64) devine: . Căldura şi lucrul mecanic schimbat.84) q12 = c v (T2 − T1 ) + p (ν 2 − ν1 ) Cum Pν = RT (3. Ecuaţiile transformării: P = constant ⎫ ⎪ dP = o ⎬ V/T =constant ⎪ ⎭ (3.4 Transformarea la v = constant Dacă transformarea are loc de la 1 la 2 avem de-a face cu o încălzire izocoră.80) II. IV.Figura 3.

: q12 = c p (T2 − T1 ) [ J / kg ] Lucrul mecanic schimbat de sistem cu M.q12 = (c v + R )(T2 − T1 ) (3. Dacă transformarea are loc de la 1 la 2 avem o destindere izobară.E.86) Aceeaşi ecuaţie s-ar fi obţinut direct din ecuaţia calorimetrică la p = const .v) Se reprezintă printr-un segment de dreaptă perpendicular pe axa presiunilor: Figura 3.88) L12 = mR (T2 − T1 ) [J ] Lucrul mecanic tehnic elementar: l t = 0 deoarece dp = 0 (3. .85) Folosind relaţia lui Robert -Mayer. Reprezentare în diagrama (P . în timpul transformării izobare : l12 = ∫ 2 1 pdν = p ∫ 1 1 dν = p ( v 2 − v1 ) [ J / kg ] (3.85) devine: q12 = c p (T2 − T1 ) (3.87) (3.89) III. dacă transformarea are loc de la 2 la 1 avem o răcire izobară.5 Transformarea la p = constant. (3.37 - .

variaţia energiei interne este zero.p = RT . Ecuaţiile transformării: T = constant ⎫ ⎪ dT = o ⎬ P ⋅ν =constant ⎪ ⎭ II.I. Căldura şi lucrul mecanic.92) ∫ 2 1 δq = ∫ 2 1 pdν (3.91) (3.95) Din ecuaţia de stare pν = RT. Din punct de vedere energetic. Utilizare: Transformarea izobară se întâlneşte la toate procesele de transfer termic din schimbătoare de căldură.IV. căldura absorbită de la mediul exterior este transformată integral în lucru mecanic.G) arderea are loc la p =constant.93) (3. deci: ν l12 = ∫ 2 1 RT dν = RT ν ∫ 2 1 dν ν = RT ⋅ ln 2 ν ν1 (3.90) (3.96) .38 - .A. această transformare este cea mai profitabilă.94) Q12 = L12 În acestă transformare. adică. Conform principiului întâi pentru transformări deschise: δq = du + δl δq = c v dT + pdν δq = pdν = δl q12 = (3. T. La unele maşini termice (M. conform principiului întâi.. Lucru mecanic elementar schimbat: l12 = ∫ 2 1 pdν (3. TRANSFORMAREA IZOTERMĂ I.

Pentru transformare izotermă 1-2 avem: ν P P1ν1 = P2ν 2 . În plus. Această transformare este însă importantă şi se studiază deoarece ea reprezintă o limită a transformării căldurii în lucru mecanic. deci 2 = 1 ν1 P2 (3. sunt porţiuni în evoluţia maşinilor termice când pe o perioadă foarte scurtă. deci cu variaţia energiei interne. Utilizare Este o transformare ipotetică. condensare) se desfăşoară la p şi T constante. T= constant. Figura 3. Reprezentare în diagramă Se reprezintă printr-un arc de hiperbolă echilateră.6 Transformarea la T = constant. .98) Lucrul mecanic tehnic: l t12 = ∫ 2 1 νdp = RT ln P2 P1 (3.39 - . iar de la 2 la1 o compresie izotermă.97) Deci: l12 = RT ln ν2 P = RT ln 1 ν1 P2 (3. nu se întâlneşte în transformările practice reale deoarece orice schimbare de lucru mecanic sau de căldură într-un sistem termodinamic se face invariabil cu variaţia temperaturii.99) III. IV. Dacă transformarea are loc de la 1 la 2 avem o destindere izotermă. transformările de schimbare de fază (vaporizare.

102) care conduce la: cv (pdν + νdp) = −pdν R (3. Conform principiului întâi: δq = c v dT + pdν (3.107) şi (3.104) (3. fiind necesar să găsim o relaţie între parametrii de stare. se obţine: dT = pdν + νdp R (3. k − exponent (coeficient) adiabatic (3.TRANSFORMAREA ADIABATICĂ I.105) (3.40 - .100) Aceste ecuaţii nu sunt suficiente.109) .108) (3.103) dar R = cp − cv deci: c v ⋅ pdν + c v ⋅νdp = −(cp − c v )⋅ pdν c v ⋅ pdν + c v ⋅ νdp = −cp ⋅ pdν + c v ⋅ pdν / : c v c p dν dp =− ⋅ p cv ν (3. Ecuaţiile transformării δq = 0 ⎫ ⎬ q = constant ⎭ (3. diferenţiată.106) devine: dp dν = −k ν P ln p = −k ⋅ ln ν + ln ct (3.101) Din ecuaţia caracteristică de stare p ⋅ ν = RT .106) Facem notaţia: cp cv = k .

Căldura şi lucrul mecanic schimbat q12 = const deci δq = 0 căldură schimbată este zero Lucrul mecanic schimbat: l12 = ∫ 2 1 pdv (3.110) (3. celelalte forme se obţin folosind ecuaţia de stare: Pν = RT ⇒ p = RT ν (3.ln p ⋅ ν k = ln ct p ⋅ ν k = ct (3. II.118) reprezintă cea de-a treia formă a ecuaţiei transformării adiabatice.115) din (3.41 - .119) .112) din (3.111) rezultă: Tv k−1 = const R (3.114) reprezintă cea de-a doua formă a ecuaţiei transformării adiabatice p ⋅ v = RT ⇒ v = RT p (3.111) o formă a ecuaţiei transformării adiabatice.116) p1−k ⋅ T k = 1−k k (3.114) Tv k−1 = const Ecuaţia (3.117) (3.111) rezultă: p⋅ R k ⋅ Tk = ct Pk const Rk (3.118) p ⋅ T = const ecuaţia (3.113) (3.

120) k ⎛ ν1 ⎞ ⎟ p = p1 ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎝ν⎠ (3.Atât p cât şi v sunt variabili.119) devine: l12 = ∫ 2 1 k p1 ⋅ ν1 dν k = p1 ⋅ ν1 νk = ∫ 1 1 k ν−k dν = p1 ⋅ ν1 ν1−k 2 /1 = 1− k k p1 ⋅ ν1 −k 1−k ν1 = 2 − ν1 1− k ( ) (3.125) .124) 1−k k −1 ⎛T ⎞ T ⎟ 1⎟ ⎜ =⎜ = 2 ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ T T1 ⎝ 2⎠ ⎛p ⎞ ⎟ ⎜ 2⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎝p ⎠ 1 1−k k ⎛T ⎞ T p ⎟ ⎜ 1⎟ = 1 ⇒ 1 =⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ T2 ⎠ T2 p2 ⎝ 1−k k ⎛p ⎞ ⎟ ⎜ 2⎟ ⇒⎜ ⎟ ⎜p ⎠ ⎟ ⎜ ⎝ 1 (3.122) p ⋅ ν k ⋅ ν1−k = 1 1 1 1− k ⎡⎛ ⎞1−k ⎤ ⎢⎜ ν 2 ⎟ ⎟ −1⎥ = p1 ⋅ ν1 ⎢⎜ ⎥ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎢⎝ ν1 ⎠ ⎥ 1− k ⎣ ⎦ ⎡⎛ ⎞1−k ⎤ ⎢⎜ ν 2 ⎟ ⎟ −1⎥ ⎢⎜ ⎥ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎢⎝ ν1 ⎠ ⎥ ⎣ ⎦ o formă a expresiei lucrului mecanic.42 - .123) Se poate obţine o formă a ecuaţiei lucrului mecanic schimbat doar în funcţie de temperaturi. de aceea se porneşte de la punctul iniţial (1) în care presupunem că se cunosc parametrii de stare.121) (3. înlocuind raportul presiunilor în funcţie de temperaturi: 1−k 1−k p1 k ⋅ T1 = p 2 k ⋅ T2 (3. Vom scrie ecuaţia transformării adiabatice de la starea 1 la o stare arbitrară: k p1 ⋅ ν1 = p ⋅ν k (3. Din P1 ⋅ ν1 = RT1 şi 1−k ⎛ν ⎞ ⎛p ⎞ 2⎟ 1⎟ ⎜ ⎟ ⎟ =⎜ ⎜ ⎜ ⎟ ⎟ ⎜ ⎜ ⎟ ⎟ ⎜ν ⎠ ⎜p ⎠ ⎝ ⎝ 1 2 1−k k ⎛p ⎞ 2⎟ ⎟ =⎜ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜p ⎠ ⎝ 1 k−1 k obţinem o altă formă a lucrului mecanic schimbat: k−1 ⎤ ⎡ k ⎥ RT1 ⎢⎢ ⎛ p2 ⎞ ⎟ ⎜ ⎟ ⎥ l12 = 1−⎜ ⎟ ⎢ ⎜ ⎟ ⎜ k −1 ⎢ ⎝ p1 ⎠ ⎥⎥ ⎣⎢ ⎦⎥ (3.

Deci (3.128) Deci (3. . Reprezentare în diagrame (p .v) La aceeaşi variaţie de presiune Δp = p1 − p 2 variaţia de volum este mai mare la izotermă.43 - .127) devine: 1 k ⋅ ν ⎡ 1− 1 1− ⎤ p1 1⎢ p 2 k − p1 k ⎥⎥ = ⋅ ν1 ⋅ ⎢ 1 1 ⎥⎦ 1− ⎢⎣ k 1 k−1 ⎡ ⎤ ⎡ ⎤ 1− ⎥ ⎢⎛ p ⎞ k ⎥ k p1 ⋅ ν1 ⎢⎢⎛ p2 ⎞ k ⎟ ⎟ 2⎟ ⎜ ⎜ ⎥ ⎢ ⎥ ⎟ 1 p 1 = − = ν − ⎜ ⎜ 1 1 ⎟ ⎟ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎜ ⎟ ⎜p ⎠ 1 ⎜ ⎟ ⎜ 1 ⎥ k −1 ⎢⎝ ⎥ 1− ⎢⎝ p1 ⎠ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎦ ⎦ ⎣ k ⎣ 1 k l t12 = p1 ∫ 2 −1 p k dp = 1 (3.129) Analogie între lucrul mecanic de dizlocare şi lucrul mecanic tehnic: (3.126) Lucrul mecanic tehnic: l t12 = ∫ 2 1 vdp 1 (3.130) l = −kl t12 12 III.101) devine: l t12 = RT1 ⎡⎢ T2 ⎤⎥ R 1− = (T1 − T2 ) k −1 ⎣⎢ T1 ⎦⎥ k −1 (3.7 Reprezentarea transformării adiabate şi izoterme în (p .v) Adiabata se reprezintă printr-un arc de hiperbolă cu o pantă mai mare decât izoterma. Figura 3.127) din k p 1⋅ν1 ⎛ p1 ⎞ k ⎟ = p ⋅ ν ⇒ ν = ν1 ⎜ ⎜ ⎟ ⎟ ⎟ ⎜ ⎝p⎠ k (3.

obţinem transformarea izotermă. obţinem transformarea izobară. şi anume: δq = du + pdν (3. Este teoretică numai prin faptul că este considerată reversibilă. ecuaţia (3.V. Scopul acestei transformări este ca sistemul termodinamic să-şi păstreze pentru sine o cantitate cât mai mică de energie. OBSERVAŢIE: Din punct de vedere al menţinerii energiei interne a sistemului termodinamic la un nivel cât mai scăzut. energie sub forma de căldură şi lucru mecanic.131) devine: .E.131) • • • • dv= 0. din celelalte puncte de vedre este o transformare practică. Dacă transformarea are loc de la 1 la 2 avem o destindere adiabatică.T. şi în care se modifică parametrii de stare P. δq = 0 . Utilizare Este o transformare ipotetică cu care se aproximează procesele de destindere şi comprimare din maşinile termice (motoare şi turbine). TRANSFORMAREA POLITROPICĂ Acoperă toate evoluţiile sistemului termodinamic dacă coeficientul politropic ia diferite valori. De aici rezultă caracterul general al transformării menţionat mai sus.132) cn – căldura specifică politropică. iar o parte cât mai mare din energia pe care o posedă să se transforme în lucrul mecanic. IV. iar de la 2 la 1 o compresie adiabatică. Ecuaţiile transformării: Particularizând în ecuaţia principiului întâi. transformarea adiabatică este o limită a acestei posibilităţi. I. Este o transformare generală în cursul căreia agentul termic schimbă cu M.Şi transformarea adiabatică este importantă din punct de vedere energetic. dp = 0 . obţinem transformarea izocoră. du= 0. obţinem transformarea adiabată.44 - . Exprimând căldura calorimetric: δq = cn ⋅ dT (3.

deci prin analogie putem scrie direct celelalte forme ale ecuaţiei politrope: T ⋅ ν n−1 = ct (3. se separă variabilele.111) devine: R cn − cv (pdν + νdp) = pdν cp − cv (3.135) c n pdν + c n νdp − c v pdν − c v νdp = c p pdν − c v pdν (3.141) .136) (cn − cp )pdν + (cn − cv )νdp = 0 cn − cp cn − cv ⋅ pdν = −νdp (3.139) (3.138) se face notaţia cn − cp cn − cv = n .133) (3.138) În ecuaţia (3. (3.140`) (3.137) (3.134) (cn − c v )dT = pdν dar dT = 1 (pdν + νdp) şi R = c p − c v . În urma integrării rezultă: n ln ν = − ln p + ln ct p ⋅ ν n = ct (3.140``) p 1−n n ⋅ T = ct Scriind ecuaţia transformării politropice între două stări de echilibru: n n p1 ⋅ν1 = p2 ⋅ ν2 (3.140) relaţie analoagă cu prima formă a ecuaţiei transformării adiabatice.45 - .c n dT = c v dT + pdν (3. exponent politropic.

n = ∞ . v = const.146) Cum u 2 − u1 = c v (T2 − T1 ) este avantajos să obţinem expresia lucrului mecanic schimbat doar în funcţie de temperaturi. 0 transformare adiabatică. p ⋅ν k = const.146) devine: q12 = c v (T2 − T1 ) − ⎛ R R ⎞ ⎟ cv − (T2 − T1 ) = (T2 − T1 )⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎝ n −1 n −1 ⎠ (3. p ⋅ ν = const. cn cv transformare izocoră.126) putem scrie: l12 = R (T1 − T2 ) n −1 (3.n ⎛ν ⎞ p 1⎟ ⎜ ⎟ = 2 ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ p1 ⎝ ν2 ⎠ (3. obţinem: n ln ν1 p = ln 2 ν2 p1 (3. n = o . cn n = 1 n = 1 . conform ecuaţiei (3. când se obţin celelalte patru transformări termodinamice simple ale gazelor perfecte: cp transformare izobară.46 - . p = const.147) deci (3.142) Logaritmând. cn ∞ transformare izotermă. Pe baza analogiei între ecuaţiile transformărilor adiabată şi politropă.143) Obţinem expresia exponentului politropic mediu între cele două puncte ale transformării: n= ln p 2 − ln p1 ln ν1 − ln ν 2 (3.144) Faptul că transformarea politropică este un proces termodinamic general mai rezultă dacă se particularizează valorile lui n în ecuaţia p ⋅ ν n = const . Căldura şi lucrul mecanic schimbat Din ecuaţia principiului întâi obţinem: q12 = u 2 − u1 + l12 (3.148) . n = k . cn II.145) (3.

din calorimetrie: δq = c n dT . de exemplu: n−1 ⎤ ⎡ n ⎥ RT1 ⎢⎢ ⎛ p2 ⎞ ⎟ ⎜ ⎥ ⎟ l12 = 1 −⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎥⎥ n −1 ⎢⎢ ⎜ ⎝ p1 ⎠ ⎣⎢ ⎦⎥ [ J / kg ] (3. q12 = ∫ 2 1 c n dT = cn (T2 − T1 ) (3. q12 = c v n−k (T2 − T1 ) n −1 [ J / kg ] (3. Sistemul termodinamic cedează căldură. .128) şi (3.151) Pe de altă parte.152) Comparând ecuaţiile (3.154) III.47 - .153) Pe baza aceleiaşi analogii se obţin şi celelalte forme ale expresiei lucrului mecanic schimbat.8 Transformarea politropă. q12 = (T2 − T1 ) nc v − c v − c p + c v n −1 c n− p cv q12 = c v (T2 − T1 ) n −1 (3.v) Figura 3. Reprezentare în diagramă (p .cum R = cp − c v .129) rezultă: cn = n−k ⋅ cv n −1 [ J /(kg ⋅ K)] căldura specifică politropică (3.149) (3.150) dar cp cv = k.

atunci q12 > 0 .IV.8 n −1 corespunde cazului în care q12 < 0 (adică 1 < n < k). situaţia aceasta corespunde primei faze a procesului de comprimare în motor când sistemul termodinamic primeşte căldură de la organele motorului. se consideră procesul politropic cu indice exponenţial variabil. De asemenea mai este caracteristic şi la destinderea în motoarele cu ardere internă mai exact în prima fază.48 - . Acest caz corespunde situaţiei în care sistemul termodinamic cedează căldură în exterior. Când q12 > 0 (n>k) sistemul termodinamic primeşte căldura din exterior.A. Sistemul termodinamic primeşte căldură. În calculele termice se lucrează cu indicele ˝n˝ mediu. 3. dar numai după ce sistemul termodinamic a depăşit temperatura organelor motorului. Este posibil ca pe ultima fază a destinderii temperatura sistemului termodinamic să fie mai mică decât temperatura organelor motorului.8.3. Utilizare Forma curbei politropice este reprezentată în fig. CONCLUZIE: La comprimarea şi destinderea în M. când sistemul termodinamic evacuează căldura în exterior. Pentru această situaţie avem următoarea figură: Figura 3. Din expresia căldurii q12 = n − k ⋅ c v (T2 − T1 ) deducem că fig.I.9 Transformarea politropă. El este caracteristic proceselor de comprimare. .

100°C . Rezolvare: Aplicând relaţia P/T = ct.3. 570 ⋅10 7 mm 3 . iar k = 1.• Aplicaţie: Unul din motoarele auxiliare ale unei nave de transport mărfuri uscate este un motor cu ardere la volum constant.18 ⋅105 kJ / ciclu . presiunea iniţială de 5 at şi finală de 35 at.49 - . să se calculeze temperatura la finele procesului de ardere şi aportul de căldură al combustibilului.6J = 1.18 = 1538.98 ⋅105 V 1.98 ⋅105 = 473 = 3311K = 3038o C p1 5 ⋅ 0. Ştiind că: volumul camerei de ardere este 1.3 Q12 = U 2 − U1 = kJ Consumul de combustibil pe ciclu: Cc = Q12 1.57 ⋅10−4 ⋅105 ⋅ 30 ⋅ 0.54 = = 0. temperatura la sfârşitul compresiei.38 ⋅10−5 Hi 4. să se calculeze consumul de combustibil pe ciclu. Apreciind puterea calorifică a combustibilului de H i = 10000 kcal / kg .54 ( p2 − p1 ) = k −1 0. vom avea: T2 = T1 p2 35 ⋅ 0.

În diagramele termodinamice ciclurile se reprezintă printr-o curbă închisă.1. ENTROPIA 4. prin repetarea ciclului din căldură. acest principiu neprecizând condiţiile de desfăşurare a proceselor termodinamice şi nici sensul în care se pot realiza diversele transformări ale energie. În termodinamică se cunosc două sensuri de parcurgere ale acestor cicluri: • • Sensul de parcurgere este sensul acelor de ceasornic. Principiul doi al termodinamicii vine şi precizează sensul de desfăşurare al proceselor spontane şi stabileşte condiţiile transformării căldurii în lucru mecanic. Sensul de parcurgere este invers rotaţiei acelor de ceasornic. în acest caz ciclurile se cheamă directe. PROCESE CICLICE (CICLURI TEMODINAMICE) Principiul întâi al termodinamicii arată posibilitatea transformării energiei dintr-o formă în alta. DEFINIŢIE: Se numeşte ciclu termodinamic o succesiune de două sau mai multe transformări termodinamice în care agentul termic (Sistemul Termodinamic) revine la starea iniţială dar fără a parcurge aceleaşi transformări intermediare. în acest caz ciclurile se cheamă inversate sau frigorifice. Transformarea continuă a căldurii în lucru mecanic este posibilă prin realizarea repetată a unui ciclu termodinamic.50 - . Rolul ciclurilor termodinamice este acela de a obţine lucrul mecanic în orice cantitate. .CAPITOLUL IV PRINCIPIUL DOI AL TERMODINAMICII.

lucrul mecanic este dat de aria 2n1 v 2 v1 (A 2 n1v1v2 ). Lc=L1m2 + L2n1=L1m2 . În diagrama mecanică ( p − v ).4. el va suferi o comprimare. Conform principiului întâi al termodinamicii. L2 n1 = A este pozitiv. Când agentul evoluează în sensul transformărilor reprezentate prin arcul de curbă 1m2. .L2 n1 =A 2 n1v1v2 – A 2 n1v1v2 (4. agentul termic cedează căldură sursei reci (q2). acesta suferă o destindere.51 - . deducem că lucrul mecanic schimbat pe ciclu Deci lucrul mecanic schimbat pe ciclu este dat de aria cuprinsă în interior curbei ce reprezintă ciclul în diagrama ( p − v ).2.1) 2 n1v1v2 Cum A 1m 2 v2v1 >A 2 n1v1v2 . Principiul întâi pentru transformări închise. deci agentul termic efectuează lucrul mecanic în exterior pe seama căldurii primite de la sursa caldă (q1) conform principiului întâi. deci asupra sa s-a efectuat un lucru mecanic din exterior. L1m2= A 1m 2 v2 v1 Când agentul evoluează în sensul 2n1.1 Reprezentarea ciclului motor. RANDAMENTUL CICLURILOR Considerăm un agent de lucru care efectuează un ciclu motor între punctele limită 1 şi 2 conform figurii: Figura 4. În diagrama ( p − v ) lucrul mecanic este dat de aria suprafeţei 1m2 v2v1 (A 1m 2 v2 v1 ). deci: L2n1<0.

În continuare. Adică numai o parte din căldura preluată de către agent de la sursa caldă.4) arată că într-un ciclu direct lucrul mecanic produs este echivalent cu diferenţa dintre căldura primită de agentul termic de la sursa caldă şi căldura cedată sursei reci.5) CONCLUZIE: Un motor termic nu poate funcţiona decât în prezenţa a cel puţin două surse de căldură. în cursul efectuării unui ciclu.3) (4. Figura 4. raportul dintre căldura transformată în lucru mecanic şi căldura primită de la sursele calde: ηt = q − q2 q lc = 1 = 1− 2 q1 q1 q1 (4. vom considera că agentul termic parcurge acelaşi ciclu.5) se observă că valoarea randamentului termic a unui ciclu este totdeauna subunitară. . o sursă caldă de la care primeşte căldură q1 şi o sursă rece către care cedează căldură q2. agentul absoarbe de la sursa rece căldură q2 şi cedează sursei calde căldură q1.2) dar v δq = q − q ∫ 1 c 2 (4. Ciclul frigorific se caracterizează prin aceea că prin consumul de lucru mecanic din exterior. Din relaţia (4. dar în sens contrar.52 - . Numim randament termic al ciclului η t . se transformă în lucru mecanic.v δq = ∫ v δl ∫ c c (4.2 Reprezentarea ciclului frigorific.4) deci lc = q1 − q 2 [ J / kg ] Relaţia (4.

schimbul de căldură şi lucru mecanic cu M.3). acest transport nerealizându-se de la sine. 4. Cum procesele închise permit obţinerea lucrului mecanic în orice cantitate prin repetarea procesului. În această situaţie definim eficienţa frigorifică ε f : εf = q2 lc (4. Carnot a studiat posibilităţile de obţinere a lucrului mecanic din căldură.E. revenirea sistemului la starea iniţială se produce fără modificări persistente în M. deci lucrul mecanic schimbat pe ciclu este negativ. dar pentru aceasta este nevoie de un consum de lucru mecanic din exterior mai mare decât lucrul mecanic furnizat de sistem în decursul procesului direct (spontan). OBSERVAŢIE: Toate procesele din natură sunt ireversibile. spre deosebire de procesul ireversibil.În acest caz lucrul mecanic primit din exterior este mai mare decât cel efectuat. CICLUL CARNOT REVERSIBIL DIRECT Pentru a găsi o maşină termică care să funcţioneze cu randament maxim. 4. PROCESE REVERSIBILE ŞI IREVERSIBILE Procesele naturale se desfăşoară spontan. Aceste procese se numesc ireversibile. este acelaşi ca şi procesul direct. . într-un anumit sens.6) OBSERVAŢIE: Spre deosebire de randamentul termic ηt .53 - .A. În acest caz avem o pompă de căldură care permite transportul căldurii de la sursa rece la sursa caldă. 4. Cu alte cuvinte. Adică maşina frigorifică evacuează mai multă căldură decât echivalentul lucrului mecanic consumat în acest scop.3. procesul închis gândit de Carnot este alcătuit din următoarele procese deschise: două izoterme şi două adiabate (vezi fig. Din contră. eficienţa frigorifică ε f > 1 . care este întotdeauna subunitar.4. procesul reversibil este acela în care sistemul trece din starea iniţială în starea finală astfel încât la inversarea procesului. el datorându-se unui consum de lucru mecanic din exterior. Aceste procese se pot desfăşura şi în sens contrar.

el ramânând cu o neomogenitate termică deoarece moleculele sistemului termodinamic aflate în imediata vecinătate a S. Ciclul format din două izoterme şi două adiabate. parcurs în sensul acelor de ceasornic se cheamă ciclul Carnot reversibil direct.3.3 Ciclul Carnot reversibil direct în diagrama ( p − v ). deţin o energie internă . 4.4. De fapt. Maşina care lucrează după acest ciclu produce lucru mecanic cu randament maxim. astfel încât transferurile de energie prin efect termic să nu modifice valoarea temperaturilor.4 Maşina în care s-ar putea realiza ciclul Carnot. Funcţionarea unei maşini termice ideale care realizează ciclul Carnot reversibil direct este prezentată în fig. Îndepărtând sursa de căldură şi izolând adiabatic cilindrul obţinem dilatarea adiabatică 2 . în procesul 1 . În starea 2 sistemul termodinamic nu este în echilibru.Figura 4.C.54 - . Figura 4.2 transmisia căldurii se imaginează a fi la temperatura constantă a gazului deoarece scăderea temperaturii gazului datorită dilatării este compensată de aportul de căldură din exterior q12. Rezervoarele cu temperaturile TM şi Tm le presupunem infinit de mari.

el fiind pus în legătură cu S.R.). Utilizând relaţiile demonstrate anterior q12 = RTM ln ν ν2 .R.. Astfel. Asupra gazului se va efectua un lucru mecanic.7) unde lc – lucrul mecanic dezvoltat pe ciclu. deci lucrul mecanic se efectuează doar pe seama scăderii energiei sale interne.9) ν 2 ν3 = ν1 ν 4 Obţinem expresia randamentului sub forma: ηc = 1 − Tm TM (4. pistonul ajungând la finele compresiei în punctul 4. temperatura scade deoarece sistemul termodinamic nu primeşte nici un fel de energie din exterior.10) se observă că maşinile termice au randamentul subunitar.mai ridicată decât cele aflate în vecinătatea pistonului.˝ OBSERVAŢII: Din expresia (4. Sistemul revine din starea 4 în starea iniţială 1 printr-un proces adiabatic. Randamentul maşinii termice care lucrează după ciclul Carnot reversibil direct: ηc = q − q 34 q lc = 12 = 1− 34 q12 q12 q12 (4.55 - .R.8) şi folosind ecuaţiile transformărilor simple din componenţa ciclului k−1 −1 TM ν1 = Tmν k 4 −1 k−1 TM ν k 2 = Tm ν3 p3ν3 = p 4ν 4 k k p 2ν 2 = p3ν3 (4.4 sistemul parcurge un proces izoterm. În decursul procesului 3 . moleculele din imediata vecinătate a pistonului au energii interne mai ridicate faţă de cele din imediata vecinătate a S. lucrul mecanic util furnizat în exterior în timpul ciclului se măsoară prin aria 1-2-3-4-1. acesta comprimându-se.10) obţinem şi prima formulare a principiului doi al termodinamicii: ˝Pentru ca o maşină termică să funcţioneze. De această dată.10) Din expresia (4. q 34 = RTm ln 3 ν1 ν4 (4. care are temperatura TSR < T3. ea trebuie să primească o cantitate de căldură de la o sursă cu temperatură ridicată (S.) şi să cedeze o parte din căldura primită altei surse cu o temperatură mai scăzută (S. astfel tendinţa de echilibrare termică face ca sistemul termodinamic să se comprime în continuu închizându-se ciclul. Pentru ca sistemul termodinamic să ajungă în echilibru termic. Căile de creştere ale randamentului ar fi: . el se va destinde.C. sistemul termodinamic va ceda cantitatea de căldură q34.

– dar această creştere este limitată de rezistenţele mecanice şi termice ale materialelor din care se construieşte maşina. 4. iar conform teoremei lui Nerst.R. căi: Am arătat însă că valoarea TM este limitată superior. – şi această scădere este limitată (Tm poate scădea până la TM. Un astfel de ciclu se cheamă ciclu Carnot inversat şi este prevăzut în fig. În realitate. În concluzie. deci vitezele de desfăşurare ale lor infinit mici).) Se poate obţine pentru ηc valoarea maximă. .A. Limitele între care se află valorile randamentelor efective ale maşinilor termice: η = 18 ÷ 28 o o . ηc = 1 dacă TM → ∞ . CICLUL CARNOT REVRSIBIL INVERSAT Considerăm o maşină care consumă lucru mecanic pentru a transporta căldură de la temperaturi scăzute la temperaturi ridicate şi care lucrează tot după un ciclu Carnot reversibil.• Ridicarea temperaturii TM a S. temperatura de zero absolut nu se atinge pe nici o cale. maşinile termice au randamente mai mici decât ηc deoarece vitezele de transformare a proceselor sunt finite (în cazul ideal studiat procesele erau reversibile şi cvasistatice. nici chiar în cazul ciclului Carnot nu este posibilă transformarea integrală a căldurii în lucru mecanic.la M.la instalaţii de turbine cu abur. o NOTĂ: Randamentul ciclului Carnot nu depinde de natura mediului de lucru. numai că ciclul va fi parcurs în sens invers acelor de ceasornic. iar materialele şi gazul utilizat influenţează transformările energetice.5. ciclurile pe care acestea le realizează sunt diferite de ciclul ideal Carnot.la instalaţii de turbine cu gaze. adică ηc = 1 prin două ηc = 1 dacă Tm → 0K .I. • Scăderea temperaturii Tm a S.C.A.56 - . 4. η = 20 ÷ 25 o o . η = 28 o 35 o o .5.

3 fiind adiabate. obţinem: ν 2 ν3 = ν1 ν 4 (4.Figura 4.14) Revenind în ecuaţia (4.12). sau pompe de căldură dacă Tm = T0.11) şi lc = q34 − q 21 = RTm ln ν3 ν − RTM ln 2 ν4 ν1 (4.5 Ciclul Carnot inversat în diagrama ( p − v ) Maşinile care funcţionează după un asemenea ciclu se numesc maşini frigorifice dacă TM = T0 (T0 = TM. se scriu ecuaţiile acestor transformări: k−1 −1 −1 k−1 şi Tm ν k TM ν1 = Tmν k (4. S-a definit în această situaţie eficienţa frigorifică: εf = q 34 lc ν3 ν4 unde q 34 = RTm ln (4.15) Deci eficienţa frigorifică devine: εf = Tm 1 = −1 Tm − TM ηc (4. lc = (RTm − RTM )ln v3 v4 (4.A).57 - .4 şi 2 .16) .13) 4 2 = Tm ν3 Împărţind membru cu membru.12) Transformările 1 .

C. La ciclul Carnot ireversibil diferenţele dintre temperaturile surselor de căldură şi temperatura fluidului motor au o valoare finită: T1 = TSC −ΔT1 T3 = TSR + ΔT3 (4.17) unde ηc . tot la o diferenţă finită de temperatură ΔT3 = T3 − TSR .19) OBSERVAŢIE: Ireversibilitatea transformărilor poate fi redusă la zero dacă diferenţele dintre temperaturile fluidului motor şi ale surselor sunt infinit mici. aportul de căldură de la S.2 la o diferenţă finită de temperatură ΔTSC − T1 .20) .R. UNUL REVESIBIL CELĂLALT IREVERSIBIL Considerăm că ambele cicluri Carnot se realizează între aceleaşi surse de căldură care au temperaturile TS.6.4 sunt ireversibile.18) În realitate.58 - .ε f > 1 sau ε f < 1 Pentru pompe de căldură definim eficienţa pompei de căldură: ε pc. adică: T1 = TSC − dT T2 = TSR + dT (4.randamentul ciclului Carnot reversibil direct. Deci transformările 1 . 4. şi TS. OBSERVAŢIE: În tehnică se urmăreşte ca eficienţa să aibă valori cât mai apropiate de cele ale ciclului Carnot reversibil inversat. se efectuează în timpul transformării 3 .R. COMPARAŢIA RANDAMENTELOR A DOUĂ CICLURI CARNOT PENTRU GAZUL PERFECT. iar transmisia căldurii de la fluidul motor la S. Am găsit pentru randamentul termic al ciclului Carnot reversibil expresia: ηc = 1− TSR TSC (4.4..C. acesta servind drept ciclu de comparaţie pentru celelalte cicluri frigorifice.2 şi 3 . la fluidul motor se produce în timpul transformării 1 . = q12 TM 1 = = >1 lc TM − Tm ηc (4.

4.obţinem deci.21) deducem că: rev ηc > ηirev c (4. pentru randamentul termic al ciclului Carnot ireversibil ηirev c = 1− TSR + ΔT3 TSC −ΔT1 (4. este parcursă de două ori. Astfel. din acest punct de vedere.(Fig. Figura 4.20) şi (4. . deoarece el nu necesită decât două surse de căldură. deoarece chiar dacă în punctul iniţial al transformării temperatura fluidului motor diferă de cea a sursei de căldură cu o cantitate infinit mică. Situaţia se complică dacă acest schimb de căldură nu se face după o izotermă. orice ciclu reversibil oarecare poate fi reprezentat printr-o sumă de cicluri Carnot elementare. la sfârşitul ciclului între ele poate exista o diferenţă finită datorită variaţiei temperaturii fluidului motor în timpul ciclului.22) Adică: randamentul termic al ciclului Carnot reversibil este totdeauna mai mare decât randamentul ciclului Carnot ireversibil pentru gazul perfect. se introduce noţiunea de număr infinit de mare de surse de căldură. Pentru a depăşi această dificultate. De aceea procesul de schimb de căldură devine ireversibil.21) Comparând relaţiile (4. OBSERVAŢIE: Nu doar ciclurile Carnot sunt reversibile.6 Ciclu oarecare divizat în cicluri Carnot elementare Fiecare izotermă. deci lucrul mecanic pe ciclu rămâne neschimbat. Ciclul Carnot reversibil este cel mai economic. Condiţia ca un ciclu să fie reversibil este aceeaşi cu cea corespunzătoare ciclului Carnot: o diferenţă infinit mică între temperatura fluidului motor şi cea a surselor de căldură în timpul schimbului de căldură între ele.59 - . cu excepţia celor extreme.6).

REVERSIBILITATE ŞI IREVERSIBILITATE Se poate imagina că între oricare două stări 1 şi 2. aceeaşi cantitate îi este luată sistemului.7. să se producă vreo schimbare remanentă). principiul doi. exprimarea matematică a principiului doi a necesitat introducerea unei noi mărimi de stare: Entropia. iar trecerea de la o stare de echilibru la cea următoare să nu fie însoţită de fenomene disipative. GENERALITĂŢI REFERITOARE LA PRINCIPIUL DOI AL TERMODINAMICII Principiul doi al termodinamicii are un caracter calitativ pentru că el nu se referă la cantităţile de energie schimbate. Procesele statice sau cvasi . existând unele procese cvasi . completează caracterul cantitativ al principiului întâi. sistemul termodinamic nu revine la starea iniţială. Reamintim că transformarea ireversibilă este transformarea care după realizarea ei în sens direct şi în sens invers.4. ci la sensul transformărilor care se produc spontan. Prin aceasta. imprimă proceselor un caracter de ireversibilitate. sistemului îi este furnizată o cantitate de căldură. în transformarea inversă. a doua de la starea 2 la starea 1. Pentru ca un proces să fie reversibil trebuie ca acesta să fie alcătuit dintr-o succesiune de stări de echilibru. În cazul transformării reversibile (la realizarea ei în sens direct şi în sens invers. transformarea ireversibilă este cea la care revenirea la starea iniţială este posibilă doar pe baza unei intervenţii de afară. aşa cum am mai arătat. De exemplu. el transmiţându-se mediului ambiant sub formă de căldură. Procesele nestatice sunt toate ireversibile. Existenţa fenomenelor disipative. Aceste transformări sunt denumite transformare directă şi transformare inversă. pentru că lucrul mecanic cheltuit pentru învingerea frecării (sau pentru producerea deformaţiei plastice) nu poate fi recuperat deoarece acest lucru mecanic are un puternic caracter disipativ. sistemul termodinamic revine la starea iniţială). oricât ar fi ele de reduse.60 - . Ireversibile sunt toate procesele în care intervin frecarea sau deformaţiile plastice.statice cu caracter ireversibil. Procesele reale sunt însoţite întotdeauna şi de . Spre deosebire de transformarea reversibilă (la care readucerea la starea iniţială a sistemului se face fără ca în M.A. sistemul parcurge două transformări: prima de la starea 1 la starea 2. Din acest motiv.statice nu sunt mereu reversibile. transformarea inversă este un gen de imagine prin reflexie a transformării directe. care se soldează cu cheltuială de energie. dacă într-o transformare directă.

Studiul proceselor reversibile este fructuos pentru termodinamică deşi aceste procese au un caracter pur teoretic. plecând de la o anumită stare şi în urma transformării. Deoarece toate procesele sunt ireversibile.4. . sub temperatura M. Enunţul lui Caratheodory: un sistem adiabatic închis.A. O maşină termică ce ar funcţiona cu un singur izvor de căldură. ar fi un perpetuum mobile de speţa a doua (perpetuum mobile termic). de temperatură constantă. el nu poate ajunge la stări ce presupun o energie mai mică decât cele ale stărilor care pot fi atinse prin procese reversibile la orice volum. o imposibilitate.R). Clausius interpretează enunţul lui Carnot: căldura nu poate trece de la sine (proces neforţat) de la o sursă cu temperatură scăzută la o sursă cu temperatură ridicată. ceea ce constituie conform principiului trei. 4. Un perpetuum mobile de speţa a doua ar fi o maşină care ar transforma integral energia dezordonată a M.. acest lucru fiind posibil doar cu un consum de lucru mecanic. Enunţul lui Planck: este imposibil de construit o maşină care să funcţioneze periodic şi care să nu facă altceva decât să ridice o greutate şi să răcească un rezervor de căldură. O maşină de acest fel nu ar contrazice legea conservării energiei (principiul întâi).8. până la atingerea punctului zero absolut. dar ar trebui să lucreze.A. Oswald completează: nu se poate construi o maşină termică care să producă lucru mecanic fără să consume căldură.fenomene disipative. deci: principiul al doilea al termodinamicii enunţă imposibilitatea construirii unui perpetuum mobile de speţa a doua. cu alte cuvinte. într-o energie ordonată. acest rezervor de căldură este imposibil de găsit.61 - . M.C) şi una rece (S. Caratheodory a concretizat prin aceea că domeniul ( p − v ) este împărţit de o adiabată reversibilă în două subdomenii (fig. ENUNŢURI ALE PRINCIPIULUI DOI AL TERMODINAMICII Enunţul lui Carnot: O maşină termică nu poate funcţiona decât dacă este pusă în legătură cu două surse de căldură: una caldă (S. deci ele au un caracter mai mult sau mai puţin ireversibil. el nu poate atinge orice stare arbitrar aleasă.7). fiind pentru necesităţile maşinii un rezervor infinit de mare.A. cel puţin în parte.

în urma unei destinderi adiabatice nu se pot atinge stări 2` care au energii interne mai mici decât cea corespunzătoare stării prin care se ajunge prin adiabata reversibilă (2). Deci. deci: Ld < L < Lc (4. este mai mare decât lucrul mecanic consumat pentru comprimarea cvasi-statică: Lc = pc dV > pdV = L ∫ ∫ (4.7 Domeniile determinate de adiabata reversibilă. Toate transformările situate deasupra transformării 1 .Figura 4. pe piston se va exercita presiunea pc>p. . energia internă se poate transmite de la un sistem la altul păstrându-şi caracteristica de energie a unei mişcări dezordonate. deoarece prin ea se ating în final cele mai mici valori ale energiei interne. Se observă că destinderea adiabatică reversibilă produce lucru mecanic maxim. din starea 1. Astfel.62 - . pe când energia internă se poate transforma numai parţial în lucru mecanic sau în alte forme de energie. Deci. Lc. OBSERAVŢIE: ireversibilitatea unei transformări apare şi în cazul destinderii sau comprimării unui gaz într-un cilindru fără frecare. p fiind presiunea care se exercită în timpul comprimării cvasi . pe piston se va exercita presiunea pd < p.24) Din toate aceste formulări deducem că lucrul mecanic poate fi transformat integral în energie internă. Energia internă se caracterizează prin mişcarea dezordonată a moleculelor. dar cu viteză finită.2 sunt transformări ireversibile. ceea ce face ca energia internă să nu se poată transforma direct în alt fel de energie.statice.23) În timpul destinderii gazului cu viteză finită. lucrul mecanic consumat la comprimarea cu viteză finită. sau în orice altfel de energie (fiind energie ordonată). care presupun o energie internă ridicată (deci toate volumele corespunzătoare vor fi mai mari). în timpul comprimării. În schimb.

Curgerea se face de la presiune ridicată la o presiune scăzută. care la rândul ei se transformă integral în alte forme de energie. ENTROPIA ŞI DEFINIŢIA EI Noţiunea de entropie a fost introdusă în termodinamică de Clausius. 4. este divizat prin T (temperatura absolută) la care are loc schimbul şi dacă se integrează pe tot parcursul raportul astfel obţinut. o parte din această energie a mişcării dezordonate se poate transforma în energia unei mişcării ordonate.A.63 - . ele intrând în competenţa termodinamicii statistice.9. Termodinamica fenomenologică nu se ocupă cu aceste cazuri. integrala este nulă. dar mai ales reversibilitatea sau ireversibilitatea lor. se pot formula o serie de enunţuri ale principiului doi care sunt confirmate de experienţa cotidiană. există însă şi situaţii în care aceste formulări ale principiului doi nu sunt respectate. În acest caz o parte din energia internă se transformă în energie de curgere. . Un exemplu ar fi în cazul unui gaz care curge printr-un ajutaj.Totuşi. În micro şi macrocosmos. Astfel. Prin intermediul entropiei este posibilă scrierea ecuaţiei matematice a principiului doi. adică formularea riguroasă şi ştiintifică a acestui principiu. Restul de energie rămâne mai departe netransformabilă în sistemul considerat.26) (4. Clausius defineşte entropia astfel: dacă pentru un ciclu reversibil fiecare element de element de căldură (pozitiv sau negativ) schimbat de către un corp cu M.27) η t − randamentul termic al transformării căldurii în lucru mecanic.. La transformarea lucrului mecanic în căldură se scrie: L=Q (4. NOTĂ: Dacă se ia drept referinţă scara vieţii de pe Pamânt.A. s-a creat posibilitatea de a măsura caracterul mai mult sau mai puţin spontan al transformărilor.25) Pentru sensul invers al transformării se poate scrie numai: Q>L În cazul unei transformări complet lipsită de pierderi disipative: ηt = L Q (4. dacă sistemul posedă presiuni şi temperaturi mai ridicate decât cele ale M.

. se introduce în termodinamică o mărime calorică de stare.28) (4. Orice element de căldură care intră reversibil în proces determină o creştere a entropiei sistemului. Orice element de căldură evacuată reversibil din proces determină o scădere a entropiei sistemului.30) Un astfel de proces se numeşte izentropic (la entropie constantă). Pentru procesul adiabatic ireversibil. în procese deschise (neciclice).32) (ΔS )irev = S'2 − S1 = ∫ unde δQirev = δQrev + δLf ⇒ δQirev > δQ rev ⇒ S'2 ` > S2 1 T (4. cu expresia matematică: dS = δQ T δQ =0 T (4. Se observă că în procesul ireversibil. se ajunge totdeauna la o valoare mai mare a entropiei finale decât pe cale reversibilă.31) unde δLf − elementul de energie transferată disipativ. ∫ Pentru procesul adiabatic reversibil (care nu poate fi decât neciclic). entropia nu poate decât să crească. obţinem o variaţie diferită de entropie pentru cele două procese: 1 – 2 proces reversibil (ΔS)rev = S'2 − S1 = ∫ 1 – 2 proces ireversibil 2 δQ rev 1 T 2 δQ irev (4. dar cvasi-static apare în plus lucrul mecanic disipativ (de frecare) care dă procesului un caracter ireversibil: dS = δLf >0 T (4. cu caracter extensiv.33) (4. căldura schimbată este nulă: δQ = 0 ⇒ dS = 0 ⇒ S = const (4. o dată printr-un proces ireversibil.29) Pentru ciclul reversibil: v dS = ∫ v ∫ unde v dS − integrala lui Clausius.34) (4.36) OBSERVAŢIE: pe cale ireversibilă.35) (4.Pe baza acestei definiţii. Dacă considerăm trecerea unui sistem termodinamic de la starea 1 la starea 2. o dată printr-un proces reversibil.64 - .

38) La procese izentrope elementare: dS = 0 (4.65 - .41) deci: dS = δQ = T ∑ k δQ k = T ∑ dS k k (4. Demonstraţie: fie α un sistem aflat în echilibru la temperatura T.40) Fiecare subsistem α k va prelua o căldură elementară δQ k . Curba 12 împarte câmpul diagramei în domeniu imposibil de atins (sub curbă) şi în domeniul de ireversibilitate.42) .Reprezentăm în diagrama (U. 4.v.10. deci entropia admite diferenţiala totală exactă.4.8).37) b) Entropia absolută se conservă în cazul proceselor izentrope: S = const (4. PROPRIETĂŢILE ENTROPIEI ABSOLUTE „S” a) Entropia absolută este o funcţie de stare. Figura 4. care cuprinde procesele ireversibile (deasupra curbei) (fig.39) c) Entropia absolută este o funcţie aditivă. scriem: α = U αk k (4.8 Transformarea adiabatică reversibilă în diagrama U . care primeşte căldură elementară δQ la această temperatură: Descompunând sistemul α în subsisteme. Indiferent de tipul procesului. astfel încât: δQ = ∑ δQ k k (4. cât şi de reversibilitatea sau ireversibilitatea acestuia: v dS = 0 ∫ (4. v) transformarea adiabatică reversibilă (izentropică) 12.

11.66 - .49) . iar TM – temperatura sursei calde. DEFINIREA ENTROPIEI CU AJUTORUL CICLULUI CARNOT Carnot a studiat un ciclu reversibil format din două izoterme şi două adiabate.47) Qint rodusa QM unde Q m . Aşa cum s-a arătat. pentru ciclul Carnot: Qm Tm = QM TM (4.Entropia absolută a sistemului α este: SUSk = ∑S K (4. adică: S= ∫ δQ +C T (4.44) Principiul doi al termodinamicii nu permite evaluarea constantei C.48) QM TM QM TM Deci. pentru care randamentul termic se exprimă sub forma: T ηc = 1− m (4.46) TM unde Tm – temperatura sursei reci cu care este pusă în legătură maşina în timpul compresiei izotermice. iar QM căldură introdusă pe ciclu în scopul transformării ei în lucru mecanic. randamentul termic al oricărui ciclu motor reversibil sau ireversibil este prin definiţie: Qm L ηt = ⇒ η t = 1− (4. în schimb putem determina variaţia entropiei între două stări (1 şi 2) deoarece integrala devine definită dacă precizăm limitele de interpolare: S2 − S1 = ∫ 2 1 δQ T (4.căldură evacuată.43) d) Entropia empirică pentru un proces cvasistatic reversibil poate fi definită numai până la o constantă arbitrară. cele două expresii ale lui η t sunt echivalente şi obţinem: Qm Qm T T 1− = 1− m ⇒ = m (4. Pentru ciclul Carnot.45) 4.

Acest raport dintre căldura schimbată de sistem şi temperatura la care s-a realizat în mod izotermic a fost denumită de LORENTZ căldură redusă.9 Ciclul reversibil divizat într-o infinitate de cicluri Carnot Se observă că fiecare izotermă mai puţin cele Tm. Pentru a arăta că pe ciclul elementar se schimbă căldură. În acest caz.C. care corespund tuturor ciclurilor Carnot cuprinse intr-un ciclu reversibil este egală cu zero.4.51’) ⎟ ⎜ ⎟ T T ⎜ ⎟ Mj mj ⎜ j=1 ⎝ ⎠ ceea ce înseamnă ca suma căldurilor reduse. odată pe destindere. acest raport reprezintă expresia entropiei.51) sau ⎛Q Q mj ⎞ ⎟ ⎜ Mj ⎟ ⎜ ⎟ − =0 ⎜ (4.51) se scrie: ∑ n . odată pe compresie. efectul de transfer energetic este nul.C) şi Tm (a S.67 - .48) devine: Q mj Tmj = Q Mj TMj (4. relaţia (4. iar dacă izoterma este reversibilă. situat între cele două temperaturi extreme TM (a S..9). este parcursă de două ori.. Considerăm acum un ciclu reversibil oarecare. Tmj – temperatura S. Acest ciclu se împarte într-o serie infinită de cicluri Carnot (fig. iar în acest caz particular.R). Figura 4. Pentru ciclul elementar j facem notaţiile: TMj – temperatura S.50) Făcând suma algebrică a tuturor acestor călduri reduse: ∑T j=1 n Q Mj Mj − ∑T j=1 n Q mj mj =0 (4.R. (4. TM = const.

ci doar de punctul final şi iniţial al transformării).68 - . Figura 4. Pentru un ciclu reversibil suma integrală Riemann se transformă într-o integrală ciclică ce corespunde cu definiţia entropiei dată de Clausius şi Kelvin.54) (4. .52) NOTĂ: ∑T j=1 n Q Mj Mj şi ∑T j=1 n Qmj mj reprezintă sume Riemann.v).53) = 0 integrala lui Clausius.∑ j δQ j Tj = 0 – suma integrală Riemann (4.10 Ciclul direct în diagrama (p .55) ⇒ ∫ δQ =− T δQ = T 2b1 ∫ ⇔ 1a 2 ∫ 2b1 ∫ δQ T relaţie care arată că nu contează pe ce drum se face integrarea. T v ∫ DEMONSTRAŢIA ANALITICĂ A FAPTULUI CĂ ENTROPIA ESTE UN PARAMETRU DE STARE (cu alte cuvinte. Considerăm un ciclu direct care se desfăşoară între două puncte 1 şi 2 (Fig. entropia nu depinde de drumul pe care se efectuează transformarea.54’) (4.4. Ştim că pe ciclu δQ = 0 dar T v ∫ c v ∫ c 1a 2 δQ = T 1a 2 ∫ δQ + T δQ T ∫ 2b1 δQ =0 T (4.10). δQ (4.

TdS ≥ dU + pdV + δL* (4.T > 1kg : Ecuaţiile termodinamicii. semnul ˝>˝ corespunde transformării ireversibile. = 1kg : Tds ≥ δQ (4. Deci: TdS ≥ δQ (4.59) în (4.58) în (4.12.61’) reprezintă ecuaţiile (4.56) Pentru mS.57): Tds ≥ du + δl (4. Înlocuind (4.T. stabileşte gradul de perfecţiune termodinamică al unei transformări.61) Tds ≥ du + pdv + δl* Sau pentru m S . ECUAŢIA GENERALĂ A TERMODINAMICII Am arătat că principiul doi al termodinamicii se exprimă analitic prin ecuaţia: δQ dS ≥ T unde semnul ˝=˝ corespunde transformării reversibile.57): (4.69 - .58) Tot conform principiului întâi: (4. ca parametru de stare. 4. În calculele termodinamice ne interesează variaţia de entropie ΔS decât entropia în valoare absolută. mai puţin lucru mecanic de dilatare.61`) generale ale .57) Conform principiului întâi pentru mS.CONCLUZIE: Entropia.60) Înlocuind (4. Gradul de ireversibilitate a unei transformări este măsurat de gardul de creştere a entropiei.T.59) δq = du + pdν + δl* unde l* include toate formele de lucru mecanic elementar. = 1kg : δq = du + δl (4.60) şi (4. Cu cât variaţia ei este mai scăzută. cu atât transformarea se apropie mai mult de ideal (de transformarea reversibilă).

11 Reprezentarea căldurii în diagrama (T . în decursul transformării. între cele două stări: δQ = TdS = aria abb`a` (4.11) reprezintă o transformare reversibilă de stare exprimată prin variaţia S = f(T). DIAGRAME ENTROPICE. În diagrama (T – s) curba 12 (fig. Figura 4.61`) devin: Tds ≥ du + pdv TdS ≥ dU + pdV (4.64) CONCLUZIE: Diagrama (T – s) se cheamă şi diagrama calorică deoarece aria de sub curba transformării reprezintă căldură schimbată cu M.70 - .Dacă singurul lucru mecanic efectuat de către sistem este lucrul mecanic de dilatare.s) Pentru două stări infinit apropiate.13. ecuaţiile (4. Aceste diagrame se utilizează în studiul transformărilor de stare şi în calculul proceselor din instalaţiile termice. 4. VARIAŢIA ENTROPIEI ÎN TRANSFORMĂRILE SIMPLE ALE GAZULUI PERFECT Diagramele entropice sunt diagramele la care una din coordonate este entropia.63) iar căldura schimbată cu M.E.4. căldura schimbată de agentul termic cu M.E. pe transformarea 12: Q12 = ∫ 2 1 TdS = ∫ 2 1 aria abb`a` = aria122`1` (4. .E. a şi b pentru care T ≅ const .61) şi (4.62) ecuaţii folosite pentru sistemele aflate în stare de echilibru.

4. primeşte căldură.T. .68) Deci. entropia este constantă deoarece schimbul de căldură este nul: s1 = s 2 [ J /(kg ⋅ K) ] (4.În continuare să urmărim reprezentarea grafică a transformărilor reversibile ale gazelor perfecte în (T.12) Figura 4.12 Izoterma în diagrama (T . (Fig. acest lucru este posibil pe seama efectuării unui lucru mecanic în exterior. s) pentru mST=1kg. Conform principiului întâi.T. în transformarea adiabată reversibilă. În procesul 2 – 1 entropia scade. adică S.65) Combinând cu principiul doi: (4. adiabata se reprezintă printr-o dreaptă paralelă la axa temperaturilor (Fig. a) TRANSFORMAREA IZOTERMĂ. deci S. 4. cedează căldură în exterior.13).69) În diagrama (T-s).71 - . s 2 − s1 = R ln 2 [ J /(kg ⋅ K)] (4.s) Din principiul întâi obţinem pentru variaţia elementară de căldură: dq = du + δl = δl (4. pentru a menţine echilibrul. b) TRANSFORMAREA ADIABATĂ: δq = 0 ⇒ Tds = 0 ⇒ ds = 0 ⇒ s = const. (4. deci are loc o comprimare.67) ν1 T ν1 Dacă transformarea are loc de la 1 la 2. procesul este însoţit de o creştere de entropie (Δs12 > 0) . dacă variaţia energiei interne este zero. trebuie consumată energie din exterior. deci are loc o destindere. deci q12 > 0 . Conform principiului întâi.66) Tds = δl Deci variaţia de entropie dintre stările 1 şi 2: ν ν 1 s 2 − s1 = RT ln 2 .

deci U2<U1. Deci pentru ca S.13 Adiabata în diagrama (T . suferă o destindere.71) Tds = c v dT ⇒ ds = c v T Deci: 2 s 2 − s1 = c v ln T /1 [ J /(kg ⋅ K)] (4. fiind însoţită de creşterea temperaturii. Transformarea 2 – 1 este o compresie adiabatică.T. T2<T1. Figura 4.Figura 4.70) Deci: dT (4. .s) În transformarea 12 .72 - . deci δq = 0 = du + δl ⇒ ⇒ u 2 − u1 = −l12 . c) TRANSFORMAREA IZOCORĂ Pentru a stabili ecuaţia transformării în coordonate (T .s) se folosesc combinat ecuaţiile principiului întâi şi doi: δq = du + δl = c v dT δq = Tds (4. să ajungă în starea 2.14 Izocora în digrama (T . S.T.72) Adică izocora se reprezintă în diagrama (T–s) printr-o curbă logaritmică.s).

78) 2 ⎡ ⎤ s 2 − s1 = cn ln T /1 ⎣⎢ J / (kg ⋅ K )⎦⎥ (4. iar transformarea 2 – 1 este o răcire izobară. Panta tangentei la curbă: ⎛ dT ⎞ T ⎟ tgα p = ⎜ ⎟ (4.15 Izobara în diagrama (T . rezultă că panta izobarelor este mai mică decât panta izocorelor.s) Transformarea 1 – 2 este o încălzire izobară. Se procedează analog: δq = Tds = c p dT ⇒ ds = c p 2 ⇒ s 2 − s1 = c p ln T /1 (4.73 - .74) (4. adică în (T – s) curbele izobare sunt mai puţin înclinate decât curbele izocore. iar transformarea 2 – 1 este o răcire izocoră.77) ⎜ ⎟ = c >0 ⎜ ⎝ ds ⎠ p p Deoarece cp > cv . e) TRANSFORMAREA POLITROPICĂ Se procedează la fel şi se obţine tot o variaţie logaritmică a entropiei: δq = Tds = c n dT (4. Aria12BA reprezintă căldura schimbată pe transformare.73) ⎟ ⎜ ⎝ ds ⎠ c v = ct v d) TRANSFORMAREA IZOBARĂ. Panta tangentei la curbă într-un punct oarecare M: ⎛ dT ⎞ T ⎟ ⎜ ⎟ tgα v = ⎜ = >0 (4.75) [ J /(kg ⋅ K)] (4. dT T Figura 4.76) şi transformarea izobară se reprezintă în (T –s) printr-o curbă logaritmică.Transformarea 1 – 2 este o încălzire izocoră.79) .

16 a este reprezentată curba politropică pentru 1 < n < k. n >k Figura 4. Figura 4. .s) Panta tangentei la curbă: ⎛ dT ⎞ T n −1 T ⎟ ⎜ ⎟ tgα n = ⎜ ⎟ = c = n−k ⋅ c ⎜ ⎝ ds ⎠ n n v (4. Pentru a determina variaţia entropiei lor la amestecare.Cum c n = c v n−k . se utilizează metoda Gibbs. bazată pe dispozitivul din figura 4. n −1 s 2 − s1 = n−k (4.14.16 Politropa în diagrama (T .81) 4. 4. iar în fig.80) c v ln T2 T1 [ J /(kg ⋅ K) ] n −1 În fig. a) cazul 1 <n < k b) cazul n <1.17 şi numit ecuaţia lui van t`Hoff. 4.17 Cutia experimentală.16 b se reprezintă curba politropică pentru n > 1 şi n > k.74 - . VARIAŢIA ENTROPIEI LA AMESTECURI DE GAZ Considerăm două gaze diferite pe care le presupunem perfecte.

83) ν2 Deci lucrul mecanic elementar la amestecarea izotermică: ⎛ ν + ν2 ν + ν2 ⎞ ⎟ ⎟ l total = T ⎜ R1 ln 1 + R 2 ln 1 ⎜ (4. ecuaţiile termice sau calorice de stare. Dacă se înlătură cele două membrane.82) ν1 La deplasarea membranei „a” spre stânga. la deplasarea membranei ˝b˝: ν + ν2 lI = R1 ⋅ T ln 1 (4. membrana ˝a˝ permeabilă la gazul din compartimentul I. γj = νj 4. prin derivări parţiale. când gazul II difuzează izoterm în tot spaţiu. Conform principiului întâi. . amestecarea presupunânduse a se realiza la T= const.75 - . În interior glisează cele două membrane semipermeabile a şi b. FUNCŢIUNI ŞI POTENŢIALE TERMODINAMICE Prin funcţiune termodinamică de stare a unui sistem se înţelege o funcţiune definită pentru stări de echilibru termodinamic sau pentru stări asociate unor transformări reversibile şi din care se pot obţine. membrana ˝b˝ permeabilă la gazul din compartimentul II.Cutia are două compartimente în care se găsesc cei doi componenţi gazoşi aflaţi la parametrii indicaţi. nevariând nici un parametru.15. metoda Gibbs nu mai este aplicabilă. între două cantităţi ale aceluiaşi gaz nu are loc nici un proces termodinamic.85) T ν1 ν2 Generalizare pentru ˝n˝ pistoane permeabile: n 1 Δsam = ∑ R j ln (4. ν am Dacă în ambele compartimente ale cutiei se află acelaşi component. lucrul mecanic elementar de destindere. lucrul elementar de destindere: ν + ν2 lII = R 2 ⋅ T ln 1 (4. ajungându-se la paradoxul lui Gibbs.86) γ j=1 j unde . cele două gaze ocupând volumul V = V1 + V2 . Membrana ˝b˝ se deplasează spre dreapta. iar membrana ˝a˝ spre stânga.84) ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ν ν ⎝ ⎠ 1 2 Variaţia entropiei în procesul de amestecare a două gaze perfecte: ν + ν2 ν + ν2 Δq Δs am = = R1 ln 1 + R 2 ln 1 (4.

dν = 0) şi entalpia liberă.După mărimea aleasă ca valoare a funcţiunii şi după grupul complet de variabile independente ales pentru a caracteriza univoc starea sistemului. energia liberă.89) de unde: d (u − T ⋅ s) = −sdT − pdν (4.87): d (T ⋅ s) − sdT = du + pdν (4. funcţia lui Gibbs sau potenţial izoterm-izobar (dT = 0. deci: F = m ⋅ f [J] Din ecuaţia : df = −sdT − pdν (4. Importanţa funcţiunilor termodinamice constă în faptul că din ele se pot deriva toate proprietăţile termodinamice macroscopice ale sistemului atunci când acesta se află în stări de echilibru termodinamic. Funcţiunile termodinamice care ating valori minime în stările de echilibru termodinamic în condiţii de izolare faţă de exterior se numesc potenţiale termodinamice.dp = 0) .87) Diferenţiând produsul T ⋅ s . se pot obţine diferite funcţiuni termodinamice. energia liberă.91) unde ˝f˝ – energie liberă masică sau funcţia lui Helmholtz. Se cunosc patru potenţiale termodinamice: energia internă sau potenţial adiabatic – izocor ( δq = o. entropia. de unde Tds = d (T ⋅ s) − sdT (4. entalpia sau potenţial adiabatic-izobar (δq = 0. diferenţiând: . etc. ENERGIA LIBERĂ (FUNCŢIA LUI HELMHOLTZ) DEFINIŢIE: Este aceea parte din energia internă a unui corp.T ).90) Notăm diferenţa: f = u − T ⋅ s [ J / kg ] (4. ˝f˝ este o mărime de stare aditivă.92) rezultă că f = f ( v. obţinem: d (T ⋅ s) = Tds + sdT .88) Revenind în (4.dν = 0 ). entalpia liberă.76 - . funcţia lui Helmholtz sau potenţial izoterm izocor (dT = o. care prin procedee termice corespunzătoare s-ar putea transforma integral în alte forme de energie. Cuplând expresia matematică a principiului întâi cu definiţia entropiei: Tds =du + pdv (4.dp = 0) . entalpia. cum ar fi: energia internă.

⎛ ∂f ⎞ ⎛ ∂f ⎞ ⎟ dT + ⎜ ⎟ dν df = ⎜ ⎟ ⎟ ⎜ ⎜ ⎟ ⎟ ⎜ ∂T ⎠ ⎜ ⎝ ⎝ ∂ν ⎠ v T (4. adică acea parte a energiei care nu poate fi transformată în lucru mecanic printr-un proces izoterm.77 - . condiţiile de echilibru fiind: ΔF > 0.98) Folosind şi relaţia (4.d 2 F > 0 .97) obţinem termenul T( s2 – s1) care reprezintă energia legată. Folosind combinat o formă a principiului întâi cu principiul doi al termodinamicii. p = −⎜ ⎟ ⎜ ⎜ ⎝ ∂T ⎠ ⎝ ∂ν ⎠ v T (4.95) De asemenea.99) .91).94): u = f − T ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎝ ∂T ⎠ v (4.96) Cu ajutorul formulei (4.92). ENTALPIA LIBERĂ (FUNCŢIA LUI GIBBS) DEFINIŢIE: este o rezervă de energie integral transformabilă în lucru mecanic. obţinem: ⎛ ∂f ⎞ ⎛ ∂f ⎞ ⎟ ⎜ ⎟ s = −⎜ ⎟ ⎟ ⎜ ⎟ .dF = 0.91). pentru entalpia masică obţinem: ⎛ ⎞ ⎛ ∂f ⎞ ⎟ − ν⎜ ⎟ ⎜ ∂f ⎟ ⎜ ⎟ h = u + pv = f − T ⎜ ⎟ ⎟ ⎜ ⎜ ⎝ ∂T ⎠v ⎝ ∂ν ⎠ T (4. calculând diferenţa: f 2 − f1 = u 2 − u1 − T (s 2 − s1 ) (4. obţinem: Tds = dh − vdp (4.93) identificând cu relaţia (4.94) Din relaţia (4. rezultă: d(T ⋅ s) − sdT = dh − vdp (4.95) iar din (4. pentru energia internă masică obţinem: ⎛ ∂f ⎞ ⎟ u = f + T ⋅ s (4.88). Energia liberă este măsura reacţiilor chimice izoterm-izobare şi are valori minime în stările de echilibru.

101).100) Se face notaţia: g = h − T ⋅ s [ J / kg ] .d(h − T ⋅ s) = vdp − sdT (4.78 - .ν = ⎜ s = −⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎟ ⎜ ∂T ⎠ ⎟ ⎜ ⎝ p ∂ ⎝ ⎠ P (4. LUCRUL MECANIC TEHNIC MAXIM Principiul al doilea al termodinamicii afirmă că lucrul mecanic tehnic maxim se obţine numai prin procese reversibile.95) poartă numele de ecuaţiile Gibbs-Helmholtz. condiţiile de echilibru fiind: ΔG > 0. Diferenţiind se obţine: ⎛ ∂g ⎞ ⎛ ⎞ ⎟ ⎜ ∂g ⎟ ⎟ dp + ⎜ dg = ⎜ dT ⎟ ⎜ ⎟ (4.16. T) . se obţine pentru entalpia specifică: ⎛ ∂g ⎞ ⎟ h = g − T⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎝ ∂T ⎠ P (4.100) se observă că g = f (p. Energia internă masică rezultă: ⎛ ∂g ⎞ ⎛ ∂g ⎞ ⎟ ⎟ ⎟ u = h − pν = g − T ⎜ − P⎜ ⎟ ⎜ (4. rezultă: ⎛ ⎞ ⎛ ∂g ⎞ ⎟ ⎜ ∂g ⎟ ⎟ .104) ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ∂T ⎠P ⎝ ∂p ⎠ T Entalpia liberă este măsură proceselor izoterm-izobare având valoarea minimă la starea de echilibru. împreună cu ecuaţia (4.dG = 0. dp = 0) deoarece din relaţia (4. Ireversibilitatea face ca lucrul mecanic să se micşoreze datorită cotei-parte pierdută pentru compensarea creşterii de entropie. Lucrul mecanic maximum-maximorum se obţine când procesul reversibil aduce agentul de lucru în echilibru termodinamic cu mediul .103) Aceasta ecuaţie.d 2 G > 0 .102) T Din relaţia g = h − T ⋅ s .101) ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎝ ∂T ⎠ ⎝ ∂p ⎠T P Comprimând cu (4. unde ˝g˝ este entalpia liberă masică (funcţia lui Gibbs) sau potenţial izoterm-izobar (dT = 0. 4.

A. Figura 4.s). iar din diferenţa . 1 2 l tot = h1 − h a + c1 + g ( z1 − z a ) − Ta (s a − s 2 ) 2 (4. în urma acestei transformări s-a ajuns la temperatura T2 = T a= TM. acesta nu mai este capabil să producă alt lucru mecanic în plus chiar şi în alt proces.18 Adiabată reversibilă succedată de o izotermă în diagrama (T . Lucrul mecanic total ltTot reprezintă capacitatea maximă specifică a sistemului de a produce (consuma) lucru mecanic tehnic (lucru mecanic maximum-maximorum). adică s-a atins echilibru termic cu M.A.ambiant. ci şi aceeaşi presiune.105) Considerând un sistem adiabatic închis. deoarece ajuns în această stare.108) Din această relaţie rezultă că energiile cinetice şi potenţiale (energiile mecanice) se transformă integral în lucru mecanic tehnic.106) 2 Deci.79 - . Agentul de lucru parcurge o adiabată şi o izotermă. Astfel. Pentru a se realiza echilibru termodinamic cu M. este necesar ca ca=0. Lucrul mecanic tehnic total: l tTot = l t12 + l t 2a (4. Prin echilibru termodinamic se înţelege starea în care două sisteme au ajuns să aibă nu numai aceeaşi temperatură (ca în cazul echilibrului termic).A. când se realizează lucrul mecanic: l t 23 = h 2 − h a + 1 2 (c2 − ca2 ) + g (z 2 − za )− Ta (sa − s2 ) 2 (4.A. atinge starea de echilibru total cu mediul ambiant. pornind din starea iniţială 1 şi ajungând la starea finală ˝a˝. este necesară parcurgerea transformării izotermice 2 – a. într-o transformare adiabaticăizentropică 1 – 2: 1 2 ) + g (z1 − z 2 ) lt12 = h1 − h2 + (c12 − c 2 (4.107) Pentru atingerea echilibrului termodinamic cu M.

Prin definiţie. 45] = 4. Butelia plină este pusă în comunicaţie cu cea de-a doua care este goală. să se determine variaţia de entropie ştiind că transformarea se face politropic cu c v = 716 J / ( kg ⋅ K ) . Considerând temperatura constantă. Mărimea ltTot nu este o mărime de stare.A. aerul găsindu-se la p = 45 bar şi la temperatura 35o C .80 - . 45 ) V1 p1 T1 1. exergia este lucrul mecanic tehnic maxim doar pentru sistemele care lucrează fără variaţii de energie cinetică şi potenţială. n = 1. ltTot devine o cvasi-mărime de stare. Precizând însă starea M. 45 S2 − S1 = 45 ⋅105 ⋅12 [1000 ln 2 + 716 ln18. 76 kJ / K V1 T1 V1 303 b) Transformarea politropă. Deci (h1 – ha) este suma dintre exergie şi anergie.s1). Una din butelii este plină. se stabileşte o nouă stare de echilibru. iar produsul Ta (s a − s1 ) se numeşte anergie. Aerul ocupând şi cea de-a doua butelie. ΔS = S2 − S1 = mR ln V2 p1V1 V2 45 ⋅105 ⋅12 = ln = ln 2 = 124. prin anumite valori ale mărimilor sale de stare. • Aplicaţie Pentru pornirea motorului principal la o navă de pescuit sunt utilizate 2 butelii cu capacitatea de 12 m3 fiecare. Rezolvare: a) Transformarea izotermă T = 303K .A.. S2 − S1 = mcp ln n V2 p pV + mc v ln 2 = 1 1 (1004 ⋅ ln 2 + 716 ⋅ ln18. Mărimea e = (h1 − h a ) − Ta (s a − s1 ) se numeşte exergie.96 ⋅108 J / K 303 .3 ⎛V ⎞ ⎛1⎞ p 2 = p1 ⎜ 1 ⎟ = 45 ⎜ ⎟ V ⎝2⎠ 2 ⎝ ⎠ = 18. cp = 1004 J / ( kg ⋅ K ) .3 . anergia reprezintă energia legată minimă care se cedează mediului ambiant după ce sistemul a ajuns în echilibru termodinamic cu M.de entalpie (h1 – ha) se poate transforma în lucru mecanic tehnic numai partea care rămâne după ce se scade din ea termenul Ta(sa.

entropia unui sistem este: S=∫ δQ T + const . trebuie să se găsească în stare de cristal ideal (singura stare în care ordinea este perfectă).T. Nernst constată experimental că odată cu scăderea temperaturii. Se naşte întrebarea: ˝Starea de echilibru corespunzătoare izotermei T = 0 are sens. (5. principiul trei al termodinamicii. variaţiile entropiei devin tot mai mici.1) Neavând însă posibilitatea de a preciza valoarea acestei constante.?˝ Boltzmann răspunde interpretând statistic entropia: S = K B ln W Unde: K B .constanta lui Boltzmann din teoria cinetică. aceasta tinzând către o valoare constantă finită când T → 0.ponderea statistică a stării.3) T →0 . lim S = 0 (5.CAPITOLUL V PRINCIPIUL AL TREILEA AL TERMODINAMICII Din principiul al doilea al termodinamicii. Dar starea de cristal ideal are sens doar pentru corpurile perfect pure. tinde către o valoare constantă finită când temperatura T = 0 . pentru procese reversibile. adică S. Pornind de la aceste observaţii. sau nu. W .T.2) Starea de entropie minimă ( ln W = 0 ) este o stare de ordine totală. Aceste consideraţii introduc o a doua afirmaţie: AFIRMAŢIA II: Entropia cristalelor ideale este nulă la temperatura T = 0.T. pentru orice S. orice impurificare constituind o abatere de la ordinea perfectă. (5. Planck a elaborat un nou principiu.81 - . înţelegând prin aceasta următoarele trei afirmaţii: AFIRMAŢIA I: Entropia oricărui S.

respectiv entalpia liberă se identifică cu energia internă..5) lim G = lim( H − T ⋅ S ) = lim H T →0 T →0 T →0 CONSECINŢA 2: Indiferent de proces. deci relaţia (5.. ...1)..6) devine: C (T ) = ∑ an ⋅ T n 1 ∞ (5. lim F = lim(U − T ⋅ S ) = lim U T →0 T →0 T →0 (5.11) AFIRMAŢIA III: Ca urmare a principiului III al termodinamicii... + an ⋅ T n + .10) deci.8) deci S = a0 ∫ 0 dT + a1 ∫ dT + a2 ∫ TdT + .7) sau dS = C dT dT = a0 + a1dT + a2TdT + . + anT n −1 ⋅ dT + . Capacitatea calorică fiind în funcţie de temperatură. indiferent de proces: lim C (T ) = 0 T →0 (5.. poate fi dezvoltată în serie întreagă: C (T ) = a0 + a1 ⋅ T + a2 ⋅ T 2 + ..4) (5.82 - . T 0 0 0 T →0 (5. aşa cum s-a arătat.. obţinem că a0 = 0 .6) Deci entropia elementară dS se scrie sub forma: dS = CdT T (5. la limita T = 0 .. + an ∫ T n −1dT + . respectiv cu entalpia. capacitatea calorică tinde către zero. T T T T T T (5. temperatura 0 K este în principal inaccesibilă experimental. Faptul că temperatura zero absolut este inaccesibilă se demonstrează considerând un ciclu Carnot care funcţionează între temperaturile T1 şi T2 = 0 K (figura 5. (5.9) Deoarece lim S = 0 .. când T → 0 .CONSECINŢA 1: Energia liberă.

12) a b 0 d c Figura 5.13) Ceea ce înseamnă că un astfel de ciclu.83 - .1. adică se verifică inaccesibilitatea temperaturii 0 K .Conform egalităţii lui Clausius: ∫ ds = Δs T T1 ab +Δsbc + Δ scd + Δ sda = 0 (5. s ΔS ab = Qab T1 (5. . în care substanţa de lucru este răcită la izoterma T = 0 nu poate fi construit.

iar volumul propriu al moleculelor trebuie să apară în ecuaţia caracteristică de stare. şi unind punctele de tipul B se obţine curba NK. punctele B şi C se confundă în punctul critic K . în diagrama (p – v) se deosebesc trei faze: . abateri substanţiale se manifestă în vecinătatea stărilor de condensare. starea iniţială fiind starea ˝A˝ din diagramă.studiul experimental în scopul determinării valorilor mărimilor termofizice ale gazelor reale la diferite stări.CAPITOLUL VI GAZELE REALE. Unind punctele de tipul C se obţine curba MK. Izotermele T > Tcr sunt curbe continue foarte asemănătoare cu hiperbolele echilatere. Continuând comprimarea izotermică. rezultatele obţinute experimental fiind transpuse în tabele şi diagrame. punctul critic K fiind punct de inflexiune pentru izoterma Tcr = const .1). Repetând experimentul pentru diferite valori ale temperaturii se observă că pe măsură ce T creşte. lichefierea desfăşurându-se de-a lungul palierului ˝BC˝ când presiunea şi temperatura se menţin constante. În punctul C gazul este complet lichefiat. caracteristica fiecărui fluid. Experienţele lui Andrews (1869) au evidenţiat diferenţele de comportare ale gazelor reale în raport cu gazele perfecte. care să reflecte comportarea gazului real. Andrews studiază compresia izotermă a unui gaz (Fig. În aceste situaţii interacţiunea moleculară numai poate fi neglijată.84 - . .D cu panta foarte mare.determinarea unei ecuaţii caracteristice de stare. La o anumită valoare a presiunii ( TB ) gazul începe să se lichefieze. PROPRIETĂŢILE GAZELOR REALE Abaterile gazelor reale de la legile gazelor perfecte devin importante în domeniul presiunilor mari şi temperaturilor scăzute.1. În punctul critic lichefierea sau vaporizarea se desfăşoară fără variaţie de volum. iar volumul specific scade foarte mult. Astfel. Cercetările privitoare la comportarea gazelor reale s-au îndreptat în două direcţii: . deoarece lichidele sunt mult mai puţin compresibile decât gazele. de asemeni. în diagrama (t – v) se obţine curba C . adică cu izotermele gazelor perfecte. palierul BC se micşorează pentru că la o anumită valoare a temperaturii ( Tcr ). 6. Curba MKN se numeşte curba limită de vaporizare – condensare. VAPORI 6.

b) Zona fazei lichide II.1) Pentru gazul perfect Z = 1 . se obţine coeficientul Z (factor de comprimare). care evidenţiază abaterea gazelor reale de la ecuaţia termică de stare a gazelor perfecte. Factorul Z este diferit de unitate pentru toate gazele reale. . Figura 6. există un punct în care gazele reale se comportă similar cu gazele perfecte (punctul Boyle). Figura 6.2 Diagrama z = f ( P ) pentru vaporii de apă Din figura 6.85 - .a) Zona fazei gazoase I.1 Izotermele lui Andrews Studiind experimental comprimarea gazelor reale. Z= p⋅v . T ) RT (6. Z = Z ( p.2 se observă că pentru T < TB (temperatura lui Boyle). c) Zona de vapori + lichid III (zona în care se desfăşoară transformarea de fază).

De aceea. În aceste puncte de minim comportarea gazului real este similară cu cea a gazului perfect.⎛δZ ⎞ ⎛ ΔZ ⎞ ⎟ Pentru T = T . Pentru a pune în evidenţă abaterea gazului real de la legea Boyle – Mariotte (Fig. Se observă în diagramă că izotermele t < 500 0 C ale CO2 admit un punct de minim. sau pe baza interpretării datelor obţinute din experienţe. diagrama prezentată fiind trasată pentru CO2 .3) se studiază variaţia p ⋅ v = f ( p ) la t = const . care au expresii matematice cu un grad diferit de complexitate. .2. iar curba care se obţine prin unirea acestor puncte se numeşte curba Boyle. 6. punct care se cheamă punct Boyle.86 - . pentru gazele reale s-au elaborat forme diferite ale ecuaţiilor de stare.3 Izotermele gazului real CO2 Abaterea comportării gazului real faţă de comportarea gazului perfect este redată prin abaterea izotermelor reale faţă de liniile orizontale care reprezintă izotermele gazului perfect. ⎜ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ = 0 sau lim ⎜ ⎟= 0 B ⎟ ⎟ P→ 0 ⎝ ⎟ ⎟ ⎜δ p⎠ ⎜ Δp ⎠ ⎝ T Pentru T > TB variaţia izotermei este foarte abruptă. în afara acestor puncte sesizându-se abateri majore. Aceste formule s-au stabilit pe cale teoretică (pe baza unor ipoteze simplificatoare). Izoterma de 500 0 C are punctul de minim pe axa ordonatelor şi poartă numele de temperatura lui Boyle. ECUAŢII TERMICE DE STARE ALE GAZELOR REALE Ecuaţia de stare a gazelor perfecte pv = RT nu corespunde comportării gazelor reale şi nu redă fenomenul modificării de fază. Figura 6. 6. .

se numeşte presiune cinetică ( pcin ). Ecuaţia Vucalovici (6. van der Waals stabileşte în 1873 o ecuaţie de stare pentru gazele reale pe baza teoriei cinetico-moleculare.Ecuaţia Mayer – Bogoliubov este una dintre cele mai complete ecuaţii de stare deoarece ea ţine seama de forţele de interacţiune moleculară (6.4) Pentru a o aplica şi gazelor reale. M.3) ⎜ ⎟ ⎜ ⎝ ⎠ i =1 6.3) are coeficienţi βi verificaţi experimental pentru aburi supraîncălziţi. van der Waals face următoarele consideraţii: I. Van der Waals consideră că în ecuaţia termică de stare trebuie să intervină presiunea cinetică. şi datorită măririi intensităţii forţelor intermoleculare): . El porneşte de la ecuaţia termică de stare a gazului perfect: p ⋅ v = RT (6. Vucalovici a determinat această ecuaţie pornind de la premiza că moleculele se grupează în complexe moleculare alcătuite din minim două molecule. Dacă moleculele substanţelor s-ar mişca haotic. mişcarea acestora nu este frânată. presiunea rezultată din ciocnirea lor cu pereţii recipientului în care se află.5) unde pm . j i + 1 v ⎢⎣ 4 ⎛ ⎞ pv = RT ⎜ 1 − ∑ βi v −i ⎟ ⎟ (6. pc . ECUAŢIA VAN DER WAALS J.presiunea măsurată cu ajutorul manometrului.3. El scrie presiunea de coeziune ca fiind invers proporţională cu pătratul volumului specific v (volumul s-a micşorat datorită creşterii numărului de molecule pe unitatea de volum.P. Datorită coeziunii dintre molecule.2) i ⎥ (kT ) ⎥⎦ i. iar presiunea exercitată de molecule asupra pereţilor recipientului este: pm = pcin − pc (6.87 - .2).presiune de coeziune. dar forma acestora este valabilă pentru orice gaz real. ⎡ i aij 1 ⎤⎥ pv = RT ⎢⎢1 − ∑ ⋅ i⋅ (6.

pc = a v2 (6. Considerând că temperatura absolută are aceeaşi semnificaţie pentru gazul perfect. cât şi pentru gazul real. Reprezentarea ecuaţiei (6.7) în diagrama ( p − v ) este prezentată în figura (6. care depind de natura gazului real. De aceea. iar a şi b sunt constantele lui van der Waals.8) în care ˝ R ˝ reprezintă constanta gazului perfect. II.7) care se mai scrie sub forma unei ecuaţii de gradul trei în v : ⎛ RT ⎞ a ab ⎟ ⎜ + b⎟ ⎟v2 + − =0 v3 − ⎜ ⎜ ⎟ p p ⎝ p ⎠ (6. ecuaţia (6. în ecuaţia sa.6) a .4 Izotermele lui Andrews în diagrama ( p − v ) .4) devine cu ajutorul relaţiilor prezentate: ⎛ a⎞ ⎟(v − b = RT ) ⎜ p+ 2⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎝ v ⎠ (6. Covolumul b este aproximativ egal cu volumul lichidului la presiune şi temperatură normală (când presupunem că moleculele se ating.constanta lui van der Waals.88 - . fără să mai existe spaţii libere pentru comprimare). Rădăcinile acestei ecuaţii sunt reale când T < Tcr . introduce numai volumul ( v − b ). ele se confundă într-o singură valoare în punctul critic şi devin imaginare pentru T > Tcr . care nu se pot întrepătrunde. Van der Waals presupune că fluidul poate fi comprimat până la atingerea volumului propriu b al moleculelor ( b = covolum).4). Moleculele au fost considerate de van der Waals ca fiind sfere cu volum bine definit. Figura 6.

F. Izotermele van der Waals corespund din punct de vedere calitativ comportării gazului real numai pe porţiunile AB (zona de lichid) şi FG (zona de gaz). Această curbă prezintă un maxim (pct. Curba izotermică a gazului van der Waals în domeniul bifazic este astfel încât ariile BCD şi DEF sunt egale.13) r 2 ⎟( ⎜ ⎟ r vr ⎠ ⎝ ecuaţie care poartă numele de ecuaţia stărilor corespondente. În domeniul bifazic apare abaterea rezultată prin curba BCDEF.11) ⎟ 2 ⎜ ⎜ ⎟ ⎠ 3 Tcr 3⎟ v ⎝ ⎠⎝ din care putem obţine rapoartele: pr = p v T . vr .10) Înlocuind aceste valori în ecuaţia lui van der Waals. b. D. b= vcr 8 pcr ⋅ vcr 2 . R .12) unde pr . care nu corespunde fenomenului ideal de vaporizare (care se desfăşoară izoterm – izobar şi care se reprezintă prin segmentul BF). Explicaţia constă în faptul că ecuaţia van der Waals este valabilă numai pentru stări omogene ale fluidului. Tcr ) sunt tabelaţi pentru diferite gaze. C).9) Parametrii punctului critic K ( pcr . 27bR pcr = a 27b 2 (6. indiferent de natura lor. Tr . Tr = . având posibilitatea calculului coeficienţilor a . deci este aplicabilă pentru toate gazele care admit ecuaţia de stare van der Waals. Pentru punctul critic se obţin soluţiile: vcr = 3b. Pentru o anumită valoare a presiunii se obţin trei soluţii reale reprezentate de punctele B. 3 3 Tcr (6. cu ajutorul cărora ecuaţia lui van der Waals se scrie sub forma: ⎛ ⎞ ⎜p + 3 ⎟ ⎟ 3v − 1) = 8Tr ⎜ (6. se obţine ecuaţia de stare sub forma: 2 ⎞ ⎛ ⎛ ⎞ 8 pcr ⋅ vcr ⎜ p + 3 pcr ⋅ vcr ⎟ ⎜v − vcr ⎟ ⎟⎜ ⋅T ⎟= ⎜ (6. Tcr = 8a . domeniul de sub curba limită corespunzând stărilor de echilibru a două faze (stări eterogene). vr = . E) şi un minim (pct.89 - . pcr vcr Tcr (6. R ai ecuaţiei van der Waals pentru aceste gaze. R= . a = 3 pcr ⋅ vcr . Această ecuaţie nu conţine constantele a .mărimi admisibile numite parametri reduşi. vcr . b. .Observăm că pentru T < Tcr s-a obţinut curba ABCDEFG care este diferită de izoterma Andrews în domeniul bifazic.

00611 bar Sub punctul triplu.5 Diagrama fazelor La apă.90 - . SCHIMBĂRI DE FAZĂ DE ORDINUL ÎNTÂI Acestea sunt însoţite de transferuri de energie între corp şi M.1598 K ≅ 273. lichidă.6. gazoasă. punctul triplu reprezintă o stare fundamentală la care se face raportarea scării termodinamice de temperaturi şi se defineşte prin: TT = 273.14) Cele trei faze (solidă. În figura (6.5) Figura 6. lichidă. 6. gazoasă) coexistă în punctul ˝ T ˝ din diagrama ( p − T ) (Fig. în timpul unei schimbări de stare de ordinul întâi. La p şi T constante.6) sunt reprezentate curbele de vaporizare p = f (t ) pentru diferite corpuri.A. . gheaţa poate sublima. iar trecerea de la o stare de agregare la alta se cheamă: Topire solid → lichid Vaporizare lichid → vapori Sublimare solid → vapori Desublimare vapori → solid Condensare vapori → lichid Solidificare lichid → solid Cantitatea de căldură schimbată de corp cu M. corpul îşi modifică starea de agregare.16 K pT = 0. în timpul acestor procese se numeşte căldură latentă şi se scrie sub forma: l= L m [ J / kg ] (6.4. Un corp poate exista în cele trei stări clasice de agregare: solidă.E.

când s-au vaporizat şi ultimele picături de lichid. Dacă S. Vaporii cu t > t s se numesc vapori supraîncălziţi. 6.T. Vapori saturaţi uscaţi sunt vapori care au încă temperatura t s şi care se obţin la sfârşitul vaporizării. iar volumul creşte moderat. uneori sub formă de ceaţă foarte fină. vaporii de la suprafaţa liberă a lichidului. şi care au temperatură de saturaţie. iar fiecărei presiuni îi corespunde o valoare univoc determinată a temperaturii de saturaţie. În acest moment.6 Curbe de vaporizare pentru diferite corpuri Stare de saturaţie se numeşte starea de echilibru termodinamic între lichid şi vapori în cursul procesului de vaporizare. iar temperatura de vaporizare poartă numele de temperatură de saturaţie t s . lichidul vaporizează treptat. 1624 ori).5. Din figură se observă că temperatura de saturaţie creşte odată cu crşterea presiunii. Prin vaporizare volumul specific creşte foarte mult (aprox. Se numesc vapori saturaţi uscaţi. primeşte căldură în continuare. lichidul se află în stare de saturaţie şi începe procesul de vaporizare. presiunea şi temperatura menţinându-se constante. . Vaporii saturaţi umezi sunt acei vapori care mai conţin şi particule de lichid antrenate în masa vaporilor.91 - . temperatura vaporilor depăşeşte valoarea t s . Lichidul care are iniţial temperatura t0 ( < tvaporizare ) este încălzit până la temperatura t s de saturaţie (corespunzătoare temperaturii de saturaţie ps ).Figura 6. PROCESUL DE VAPORIZARE Considerăm un lichid aflat într-un vas închis cu un piston mobil astfel încât se asigură menţinerea presiunii la o valoare constantă în decursul procesului. Continuându-se încălzirea.

p2 . p3 = const . (fig.92 - .Figura 6. curbele limită pentru apă-abur prezintă un punct de maxim care este chiar punctul critic K. În această diagramă s-au trasat izobarele p1 .7) este reprezentat în diagrama p − v procesul de transformare a lichidului în vapori supraîncălziţi la presiune constantă.) Figura 6.6. vaporizare şi supraâncălziri ale vaporilor În figura (6. corespunzătoare figurii 6. punctele: A → starea lichidului ( t0 ) 1′ → lichid de saturaţie ( t s ) 1 1′′ → vapori saturaţi uscaţi ( t s ) 1 B → vapori supraîncălziţi ( t > t s1 ) În diagrama (T − s ) .7. La p1 = const . .8 Obţinerea vaporilor supraîncălziţi (B) din apă (A) la p = const .8.7 Încălziri izobare ale lichidului.

Cele trei zone: de lichid. vapori saturaţi umezi şi vapori supraîncălziţi apar în diagrama (T − s ) în modul următor (fig. sau supraâncălzire.6.vaporizare (desfăşurată la p şi t constante).9. de vaporizare şi de supraîncălzire a vaporilor Procesul de obţinere a vaporilor supraîncălziţi de stare 2 este alcătuit din trei procese: 01` . Căldura necesară producerii vaporilor supraincălziţi înglobează căldurile de pe cele trei procese diferite: .10 Reprezentarea căldurilor de încălzire a lichidului.încălzire izobară a lichidului până la saturaţie (starea 1`).9 Zone de lichid.93 - . 1`1`` . Procesul izobar de obţinere al vaporilor supraîncâlziţi dintr-un kg de apă (cu temperatura iniţială t0 ) este 0 1´ 1´´ 2 (fig. a vaporilor saturaţi uscaţi (1``) pană la starea de vapori supraîncălziţi (2) de temperatură T2. vapori saturaţi umezi şi vapori supraîncălziţi Figura 6.10) Figura 6.): Din diagrama (T − s ) putem determina căldura necesară obţinerii vaporilor supraîncălziţi. 1``2 .încălzire izobară.6.

17) introducând astfel căldura internă masică de vaporizare ρ = u ''− u ' [ J / kg ] .15) unde clm . qsi = aria1``2 DC OBSERVAŢIE: Procesul invers 1``1` este procesul de condensare.căldura specifică medie a lichidului.• qi (căldura de încălzire) – reprezentată de aria suprafeţei 01`BA. . ρ . (6. căldura latentă de vaporizare lv este dată de aria suprafeţei 1`1``CB.94 - . se obţine: lν = u ''− u '+ p (ν ''− ν ' ) = ρ + ψ . • În procesul de vaporizare.20) (6.11. ρ si ψ variază cu presiunea şi temperatura ca în fig.19) şi căldura externă masică de vaporizare ψ = p ( v ''− v ' ) . (6.20´) căldura necesară supraîncălzirii izobare a vaporilor: q si = cν m (T2 − TS ) [ J / kg ] .16) utilizând definiţia entalpiei: h = u + pv. lν = h1'' − h1' [ J / kg ] . anulându-se la starea critică. ψ funcţie de T (6. Figura 6.11 Reprezentarea mărimilor lv . este exprimată de relaţia calorimetrică: qi = clm (TS − T1` ) [ J / kg ] . 6. (6.18) (6. (6.

24) sau ml m ⋅ν '+ v ⋅ν '' m m ν = deci (6.23) Masa acestor vapori este: m = ml + mv . ⎡ ⎣ m / kg ⎤ ⎦ (6.6. Această mărime este titlul vaporilor saturaţi umezi (x). = x= (6.21) ml + mν m '+ m '' unde ml (m`) – masa de lichid [ kg ] mv (m``) – masa de vapori [ kg ] Valoarea titlului x variază între 0 şi 1.6. ν ' = ν = Vl . Pentru m kg de vapori saturaţi umezi. ν '' = ν = Vv ⎞ ecuaţia ⎜ ⎟ l v m ml mv ⎠ ⎝ (6. este necesară introducerea unei mărimi care să caracterizeze starea vaporilor saturaţi umezi la un moment dat. volumul total este: V = Vl + Vν . Introducând volumele specifice ale vaporilor saturaţi umezi. ca urmare a transformării treptate a lichidului în vapori. şi reprezintă raportul dintre cantitatea de vapori aflaţi în amestec şi cantitatea totală a amestecului: mν m '' .22) (6. iar vaporii saturaţi uscaţi au titlul x = 1 (curba limită superioară).95 - . lichidului şi vaporilor saturaţi uscaţi ⎛ν = V . (6. şi anume lichidul saturat are titlul x = 0 (pe curba limită inferioară).25) ν = (1 − x )ν '+ x ⋅ν '' (6. CURBE DE TITLU CONSTANT Deoarece calitatea vaporilor saturaţi umezi se modifică continuu pe parcursul procesului de vaporizare. (6.22) devine: m ⋅ν = ml ⋅ν '+ mvν '' . MĂRIMILE DE STARE ALE VAPORILOR SATURAŢI UMEZI.27) .26) Volumul specific al vaporilor saturaţi umezi se vor calcula conform relaţiei: ν = ν ''+ x (ν ''− ν ' ) 3 .

12 Reprezentarea curbelor de x = const. zona de vapori umezi. 6. DIAGRAME TERMODINAMICE ALE VAPORILOR În aceste diagrame sunt trasate curbele reprezentative ale principalelor procese. Curbele de titlu constant se întâlnesc în punctul critic K.28) (6.96 - .29) (6. Stările de saturaţie sunt cele la care începe vaporizarea.12 s-au obţinut curbele de titlu constant. h − s (Mollier).30) h = h '+ x ( h ''− h ' ) = h '+ xlv s = s '+ x ( s ''− s ' ) = s '+ x [ J / kg ⋅ K ] În diagramele din fig 6. Vom nota cu prim parametrii termofizici .7. Experienţele lui Andrews referitoare la procesele de vaporizare şi condensare ale bioxidului de carbon. au condus la concluzia că temperatura şi presiunea se menţin constante în aceste procese. iar curba limită superioară este curba de titlu x = 1 . zona de vapori supraîncălziţi. Cu ajutorul acestor diagrame se pot determina mărimile de stare necesare în calculele termodinamice. Curba limită inferioară reprezintă curba de titlu constant x = 0 . Rezultatele acestor experienţe sunt redate în trei diagrame clasice: p − v (Clapeyron). În aceste diagrame se disting clar cele trei domenii: zona de lichid. sau se pot urmări procesele termice ce se desfăşoară în maşinile şi instalaţiile în care evoluează vapori.Analog se stabilesc formulele pentru mărimile calorice de stare ale vaporilor saturaţi umezi: u = u '+ x ( u ''− u ' ) [ J / kg ] [ J / kg ] lv TS (6. Figura 6. T − s (Boulvin).

Figura 6. a. h − s .31) deci titlul punctului 2: x2 = ' ν 1' − ν 2 ν `` − ν 1' + x1 1 `` ' `` ' ν 2 −ν 2 ν2 −ν 2 (6. aburul saturat umed îşi măreşte titlul. parametrii termofizici corespunzători având indicii secund. devenind întâi saturat uscat şi în continuare abur supraîncălzit (v1 > v cr ) . T − s . se obţine: ' '' ' ν 1' + x1 (ν 1'' − ν 1' ) = ν 2 + x2 (ν 2 −ν 2 ) (6. prin creşterea presiunii se obţine condensarea vaporilor prin amestec.13. Când v1` < v cr . b şi c este prezentat procesul izocor de încălzire şi vaporizare. Stările de vapori saturaţi uscaţi sunt cele la care vaporizarea este finalizată. în diagramele p − v . Transformarea izocoră În figura 6. adică umiditatea aburului creşte pană când lichidul devine saturat (se atinge curba limită inferioară. punând condiţia v1 = v 2 . prin încălzire izocoră.aferenţi.13 Reprezentări ale transformării izocore Se observă din diagramă că prin încălzire la v = const . Pentru procesul de încălzire din domeniul vaporilor umezi. .32) .97 - . iar în final (in punctul 2`) se obţine doar lichid.

98 - .34) sau: ' q12 = u 2 − u1' + x2 ρ 2 − x1 ρ1 Lucrul mecanic în această transformare este nul. . de vaporizare. deci: ' `` ' ⎡ u1' + x1 ( u1'' − u1' ) ⎤ q12 = u 2 − u1 = u 2 + x2 ( u 2 − u2 )− ⎣ ⎦ [ J / kg ] (6.6.Căldura primită se calculează conform δ q = du + pdv .36) (6. Transformarea izobară În cazanele şi instalaţiile termice. se consideră ca fiind transformări izobare.35) q12 = h12 − vdp = h12 [ J / kg ] q12 = h2 − h1 = u 2 + p2ν 2 − u1 − p1ν 1 = ( u 2 − u1 ) + p (ν 2 − ν 1 ) ' Din x = u − u . necesară trecerii de la x1 la x2 (x1 < x2) este: (6.14 Reprezentări ale transformării cu izobare În domeniul vaporilor umezi. Căldura primiă pe parcursul acestui proces. procesele de încălzire a apei. de condensare. izobara şi izoterma se suprapun şi au alura de linii drepte. vaporizare a apei şi supraîncălzire a vaporilor.37) . Figura 6.33) (6. unde v = const . de la stânga la dreapta este reprezentat procesul izobar de încălzire.14. deducem: u `` − u ' u 2 = x2 ( u `` − u ' ) + u ' (6. În fig.

6.38) (6.42) deci iar u 2 − u1 = ( u `` − u ' ) ( x2 − x1 ) = ρ ( x2 − x1 ) ν 2 = x2 (ν `` − ν ' ) + ν ' ν 1 = x1 (ν `` − ν ' ) + ν ' deci ν 2 − ν 1 = (ν `` − ν ' ) ( x2 − x1 ) Revenind în relaţia (6.41) (6.39) (6.15 procesul izoterm este trasat în diagramele p − v . c Reprezentări ale transformării izoterme . Figura 6. h − s .36): `` ' `` ' ⎤ q12 = ( x2 − x1 ) ⎡ ⎣ ( u − u ) + p (ν − ν ) ⎦ = lν ( x2 − x1 ) (6.44) Lucrul mecanic schimbat: l12 = p (ν 2 − ν 1 ) [ J / kg ] Transformarea izotermă În fig.99 - .40) (6.15 a. T − s .u1 = x1 ( u `` − u ' ) + u ' (6. b.43) (6.

în acest proces: Δ q = T Δ s [ J / kg ] (6. Figura 6.46) Destinderea adiabatică a vaporilor saturaţi umezi depinde de titlul acestora: p ⋅ν 1.16 Reprezentări ale transformării izoterme În diagramele entropice T − s şi h − s . de la curba x = 1 adiabată experimentală este: .abur) cu M.47) Dacă destinderea adiabatică începe din domeniul vaporilor supraincalziti şi continuă în domeniul vaporilor saturaţi umezi. transformarea adiabatică reversibilă se reprezintă printr-un segment vertical. (6. Acest lucru este posibil deoarece valoarea exponentului politropic „n” suferă o schimbare bruscă la trecerea de la vaporii umezi la cei supraîncălziţi (n creşte în acest sens). (6. Transformările adiabatice pot fi izentropice sau neizentropice iar în figura 6. În diagrama p − v adiabata (chiar izentropică) se frânge la intersecţia cu linia de condensare.1 x = const .035+ 0.16 au fost trasate cu linie plină adiabatele izentropice şi cu linie întreruptă cele neizentropice. Destinderea adiabatică a vaporilor supraincalziti se realizează după legea: p ⋅ν 1.Căldura şi lucrul mecanic schimbat de agentul termic (apă.100 - . n = k numai în domeniul vaporilor supraîncălziţi pentru că numai aici există călduri specifice.E.3 = const .45) Transformarea adiabată În calculele termotehnice destinderea şi compresia aburului în maşinile cu piston şi turbine se consideră ca fiind adiabatice.

5 prin destinderea adiabatică a aburului saturat umed. cât şi după o rezistenţă locală. p1 ) = ∫ ⎜ ⎟ dp p1 ⎝ ∂p ⎠ h (6. p2 ) − s1 ( h. Figura 6.laminarea vaporilor saturat uscat.5 aburul se umezeşte în cursul destinderii adiabatice. procesul este însoţit de creşterea entropiei. LAMINAREA VAPORILOR. În urma laminarii adiabatice valorile entalpiei unui fluid motor sunt aceleaşi atât înainte. Curba de titlu constant x = 0. p2 ⎛ ∂s ⎞ s2 ( h.48) Indiferent de sensul de parcurgere. În aceste condiţii.THOMSON Laminarea (strangularea) fluidelor reprezintă reducerea secţiunii de curgere a fluidului. În fig. (6. Laminarea este o transformare ireversibilă deoarece la reducerea secţiunii de curgere apare totdeauna o scădere locala a presiunii statice a fluidului.5 împarte câmpul diagramelor în doua domenii: în zona de x < 0. 1b-2b-laminarea în domeniul vaporilor supraâncălziţi. 1a-2a.49) .135 = const .17 este reprezentată laminarea vaporilor de apă. iar în zona de x > 0. Acest proces se reprezintă în diagrama (h-s) printr-un segment orizontal h = const.p ⋅ν 1. EFECTUL JOULE . acesta se usucă (îşi mareşte titlul).8.101 - . adiabatele neizentropice se soldează cu creştere de entropie.6. 6.17 Laminarea vaporilor de apă 1-2-1``-laminarea vaporilor saturaţi umezi.

53) p1 p2 ν T dp deoarece p1 > p2 ⇒ s2 > s1 Pentru a cunoaşte variaţia temperaturii în cursul laminarii adiabatice trebuie cunoscută valoarea derivatei: ⎛ ∂T ⎞ .Thomson variaţia temperaturii gazelor şi a lichidelor ca urmare a laminarii adiabatice.54) şi ştiind că : ⎛ ∂h ⎞ ⎜ ⎟ = cp ⎝ ∂T ⎠ p ⎛ ∂h ⎞ ⎛ ∂ν ⎞ ⎜ ⎟ =ν − T ⎜ ⎟ ⎝ ∂T ⎠ p ⎝ ∂ p ⎠T (6.coeficient de laminare adiabatică sau efect Joule ⎜ ⎟ ⎝ ∂p ⎠ h Thomson diferenţial. care în general este nenul. p2 ) − s1 ( h .55) (6.52) (6.51) (6. p1 ) = − ∫ s2 ( h.55´) se obţine: ⎛ ∂ν ⎞ T⎜ ⎟ −ν ⎛ ∂T ⎞ ⎛ ∂h ⎞ ⎛ ∂p ⎞ ⎝ ∂T ⎠ p = − ⋅ = ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ cp ⎝ ∂p ⎠ h ⎝ ∂p ⎠T ⎝ ∂h ⎠ p (6. p1 ) = ∫ p2 p1 (6.56) Numim: ⎛ ∂T ⎞ .cum ⎛ ∂s ⎞ ν ⎜ ⎟ =− ∂ p T ⎝ ⎠h s2 ( h. p2 ) = s1 ( h. i ⎜ ⎟ ⎝ ∂p ⎠ h Înţelegem prin efect Joule .50) ν T dp (6. .102 - . Notam cu α = ⎛ ∂T ⎞ . ⎜ ⎟ ⎝ ∂p ⎠ h Din relaţia evidentă: ⎛ ∂h ⎞ ⎛ ∂ p ⎞ ⎜ ⎟ ⋅⎜ ⎟ ⎝ ∂ p ⎠ h ⎝ ∂ h ⎠T ⎛ ∂h ⎞ ⋅⎜ ⎟ = −1 ⎝ ∂T ⎠ p (6.

Thompson. este dată de relaţia: T2 − T1 = ∫ α i dp p1 p2 (6.coeficient Joule . Cunoscând valoarea α i se poate construi diagrama (h. iar laminarea adiabată este însoţită de i ⎜ ⎟ ⎝ ∂T ⎠ p T creşterea temperaturii fluidului.18). Pentru determinarea semnului efectului Joule . .18 Laminarea adiabatică în diagrama ( h − T ) Cunoscând starea fluidului înainte de gâtuitură (p1.α i . se porneşte analiza semnului expresiei: ⎛ ∂ν ⎞ T⎜ ⎟ −ν ⎛ ∂T ⎞ ⎝ ∂T ⎠ p . funcţii calorice.Thomson. care dă semnul efectului Joule . T2 – temperaturile fluidului înainte şi după gâtuitură. volume specifice.103 - .6.dacă ⎛ ∂ν ⎞ < ν ⇒ α < 0 .57) unde T1. La calculele efectului Joule .Thomson se utilizează diagrama (h-T) a fluidului laminat (fig.Thomson). Figura 6. se pot determina călduri specifice (cp). αi = ⎜ ⎟ = cp ⎝ ∂p ⎠ h Întotdeauna cp > 0 . în cazul scăderii însemnate a presiunii în gâtuitură (adică efectul Joule. T1) şi presiunea p2 după gâtuitură. se poate determina temperatura T2.Thomson. ţinând cont că procesul 1-2 este izoentalpic. Variaţia temperaturii gazelor şi lichidelor în procesul de laminare adiabatică.T) a substanţei Mai numim pe studiate.

în exteriorul curbei α i < 0 ⇔ laminarea determină o încălzire a fluidului.Thomson (fig.dacă p < pinv . . De aici se desprinde concluzia ca efectul Joule . adică laminarea adiabată este i ⎜ ⎟ ⎝ ∂T ⎠ p T caracterizată de constanta temperaturii fluidului.b.19 . .la p > p inv. . Locul geometric al punctelor de inversie într-o diagramă de stare a unei substanţe se numeşte curba de inversie a efectului Joule .dacă ⎛ ∂ν ⎞ = ν ⇒ α = 0 . .19).dacă ⎛ ∂ν ⎞ > ν ⇒ α > 0 . izobarele intersectează curba de inversie în a. adică prin laminare gazele ⎜ ⎟ ⎝ ∂T ⎠ p T perfecte nu îşi modifică temperatura. .104 - Deplasându-ne în lungul izobarei se observă că la temperaturi scăzute .sub curba α i > 0 ⇔ laminarea determină o răcire a fluidului. sub clopot α i > 0 (pentru că are loc răcirea datorită laminării). iar laminarea este însoţită de i ⎜ ⎟ ⎝ ∂T ⎠ p T scăderea temperaturii fluidului. iar pentru temperaturi foarte ridicate se ajunge din nou în regiunea α i < 0 .6.. Figura 6.Thomson se manifestă doar la gaze reale şi lichide.Thomson (gazul real se comporta ca şi gazul perfect). Cazul ⎛ ∂ν ⎞ = ν are loc la gaze perfecte. Experimental a rezultat ca semnul lui α i pentru aceeaşi substanţa depinde de starea sa. Starea fluidului pentru care α i = 0 se numeşte punct de inversie al efectului Joule . se obţine α i < 0 pentru orice temperatură. α i < 0 .

E) (fig. vaporizator (V). condensator (K). instalaţii cu maşini cu abur. Figura 6. instalaţii cu turbine cu gaze. „C” reprezintă generator de abur. CICLUL CLAUSIUS – RANKINE.20 Schema unei centrale termoelectrice cu condensaţie Instalaţia este compusă din: preîncălzitor (P. INSTALAŢII DE ABUR Transformarea energiei chimice a combustibililor în lucru mecanic şi eventual. Agentul termic uzual este apa. În continuare.9. este prezentată instalaţia care realizează ciclul ClausiusRankine si care se numeşte centrală termoelectrică cu condensaţie (C. Ramura stânga de inversie a curbei nu ajunge la axa ordonatelor pentru că ea se intersectează cu curba de saturaţie.I). se realizează în maşini şi instalaţii termoenergetice: motoare cu ardere internă..punctul de maxim al curbei de inversie se numeşte punct de inversie critic. .T. motoare cu reacţie. pompa (P).6.105 - .20). 6. Este posibilă obţinerea lucrului mecanic tehnic pe baza energiei temice a vaporilor în cadrul unor instalaţii de forţă care functioneaza după ciclul Clausius-Rankine. în continuare în energie electrică.

80 . : P= D d [W ] (6.E. În această situaţie există pericolul apariţiei picăturilor de apă care distrug paletele turbinei. Datorită frecării aburului cu paletele turbinei. Definim randamentul relativ intern sau politropic raportul: h −h η p = 1 2` (6.I. ceea ce înseamnă că va rezulta un abur cu x ≅ 0. Destinderea reală a aburului în turbină este politropică.106 - .65 ÷ 0. valoarea lui η p depinzând de gradul de prelucrare a paletelor turbinei. În continuare lichidul este comprimat adiabatic cu ajutorul pompei.I.21 Ciclul instalaţiei termoenergetice cu abur supraîncălzit Iniţial. aburul îşi măreşte entropia. pana la saturaţie. În V are loc procesul de vaporizare al apei (proces la p= const şi T= const). Puterea C.A.8 ÷ 0. între agregate.59) . apoi este introdus în K.I. Aburul suprâncălzit este introdus în T unde este destins adiabatic. La ieşirea din turbină. Căldura latentă de condensare qk este egală cu suprafaţa 2-3-a-b-2 şi se pierde în M.T. iar aburul saturat uscat obţinut este introdus în S. aburul are presiune şi temperaturi scăzute. starea sa finală fiind 2`. şi încălzit până la T1. unde are loc condensarea aburului cu ajutorul unui agent termic de temperatură mai scăzută decât a aburului.85 n urma destinderii în turbină. ciclul Clausius-Rankine a apărut fară S. cu specificaţia că diferenţa de temperatură ΔT43 este neglijabilă.Apa (în faza lichidă) se încălzeşte izobar în P. Figura 6. În timpul acestui proces energia internă a vaporilor se transformă în lucru mecanic şi mai departe în energie electrică prin intermediul generatorului electric G.58) h1 − h2 η p ≅ 0.

60) η m .63) fiind posibilă aproximaţia h3 ≅ h4 . Randamentul C.unde D [kg / s ] – debitul de abur. η g .E.E. În această situaţie relaţiile (6. Consumul specific de căldura necesar producerii unei Ws: q = d ( h1 − h4 ) ⎡ ⎣ J / (Ws ) ⎤ ⎦ (6.62) se modifică prin introducerea entalpiei h0 în locul entalpiei h4 . d= ( h1 − h2 )η p ⋅η m ⋅η g 1 ⎡ ⎣ kg / (Ws ) ⎤ ⎦ (6. unde: ⎛ D ⎞ Da 1− a ⎟ h0 = ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ h4 + D ha ⎜ ⎝ D⎠ (6.randament mecanic.64) . rezultă: η= h1 − h2 ⋅η c ⋅η m ⋅η p ⋅η g h1 − h4 (6.61) Consumul specific de combustibil: b= ( h1 − h2 ) ⋅ Pi ⋅η c ⋅η p ⋅η m ⋅η g h1 − h4 ⎡ ⎣ kg / (Ws ) ⎤ ⎦ (6.61) şi 6.T.107 - . Dacă există pierderi de abur ( Da ) în T. va trebui adăugată apă de entalpie ha.randamentul generatorului electric.62) unde Pi – puterea calorifică inferioară a combustibilului [ J / kg ] η c – randamentul instalaţiei de cazane. d – consumul specific de abur.

23). (fig.22 Mărirea temperaturii T1 – metodă des utilizată.Metode de creştere a randamentului ciclului Clausius. 04bar .Pentru buna funcţionare a condensatorului.108 - . Încălzit până la T1. destinderea se face pană la p2 ≅ 0.se obţine ciclul 12```3```4```561. ciclul devine `2`3`4`5`6`1` (fig.Se utilizează turbine cu mai multe trepte de destindere.I. aburul este introdus în a doua treaptă a turbinei. • . • Ridicarea presiunii p1 – metodă aplicabilă pentru presiuni p ≅ 150bar . fie prin micşorarea căldurii evacuate la condensator (qk).22 se observă că se mareşte lc şi se micşorează qk . astfel că aburul se destinde de la p1 la ps1 (presiune intermediară). • Metoda supraîncălzirilor intermediare .6. • Micşorarea presiunii p2 . Valorile maxime sunt limitate de rezistenta mecanică slabă a materialelor la temperaturi ridicate. după care este retrimis în S. Din Figura 6.22) Figura 6. Aplicând această metodă. Este posibilă creşterea randamentului Clausius-Rankine fie prin mărirea lucrului mecanic dezvoltat pe ciclu (lc).6.Rankine. T1 ≅ 800 K Ciclul nou obţinut este 1``2``234561``.

109 - .23 Ciclul şi schema instalaţiei termoenergetice cu abur cu supraîncălzire repetată a aburului Se observă din figură că suprafaţa ciclului creste cu 2`1`2``22`. Condensul este colectat în degazonul D şi pompat la cazane (fig. Restul de abur ( m-m  p ) se destinde în continuare până la p2. dar şi căldura evacuată la condensator creşte cu 22``cb2. • Metoda preîncălzirii regenerative – se preia debitul de abur mp de la priza ˝a˝ a turbinei.24). se consideră că segmentele nb şi ab sunt proporţionale cu debitele ( nb ≅ rb ) .65) . folosit la preîncălzirea apei în P.6. cu preîncălzire a apei de alimentare Convenţional.Figura 6.24 Ciclul şi schema instalaţiei termoenergetice cu abur. Figura 6.I. m ab ab = = p an bn + ab m (6.

Procedeul este cunoscut sub denumirea de regenerare sau carnotizare a ciclului Clausius-Rankine.I.: p (ha − hr ) (hn − h4 ) = m m (6.puterea generatorului electric. (fig.67) . aburul provenit de la priza turbinei serveşte la încălzirea agentului termic care circulă prin reţeaua de termoficare. Schimbătorul de căldură (S) aparţine centralei. rezultă că suprafetele abfga şi 34ned3 sunt egale. Cazul ideal este acela în care se utilizează un număr infinit de P.T.I. m Ciclul s-a micşorat cu suprafaţa abc2.25. si care alimentează cu căldură consumatorii. ˝ se destinde de la starea 1 la starea a. iar căldura evacuată la condensator se micşorează cu o cantitate egală cu suprafaţa cfg2. (6. În el.) Figura 6..66) cu hn ≅ hr . iar debitul adică debitul de abur ˝ m -m p se destinde de la starea a la starea c.ului este: P+Q η= BPi unde Q .6. care transformă linia 1abc într-o linie curbă paralelă la curba 4n5. si reprezintă metoda generată de ridicare a randamentului termic a ciclului instalatiilor termoenergetice cu abur. • Metoda termoficării.sarcina termică a reţelei (J/s).E.E.25 Schema centralei de termoficare Randamentul C. Constă în producerea combinată a energiei electrice şi a căldurii în C.T. Din bilanţul termic al P. obţinându-se astfel un paralelogram curbiliniu a cărui linie corespunde cu aria ciclului Carnot reversibil/direct.110 - . P .

26). η = η1 + η 2 − η1 ⋅η 2 (6. Pi . • Metoda ciclurilor binare: se utilizează doi agenţi termici: mercur (sau Al2Br6 .69) adică randamentul termic al ciclului combinat este superior valorilor parţiale ale randamentelor ciclurilor componente.68) În cazul limită k = 0.consum de combustibil.C12H10O) şi apă. Figura 6.26 Ciclul şi instalaţia termoenergetică binară mercur – abur Dacă randamentul celor două cicluri sunt η1 şi η 2 . unde k = Q ′ Q1 η1 + η 2 − η1 ⋅η 2 + kη 2 1+ k (6. ′ şi Q ′ 2 randamentul global al instalaţiei este: η= 2 . La aceste instalaţii.6. Cum mercurul are curbele limita (x=0 si x=1) apropiate de verticală se poate construi un ciclu apropiat de ciclul Carnot reversibil direct.B .111 - . ele consumând din exterior căldurile Q1 pentru producerea lucrurilor mecanice L1 şi L2. condensatorul instalaţiei de mercur este cazan pentru instalaţia cu apă (fig.puterea calorifica inferioara a combustibilului (J/kg). .

se consideră că aerul uscat este compus numai din azot şi oxigen: 79% N2.CAPITOLUL VII AERUL UMED. Tabelul 7.36 × 10-4 0. 0.999 9 75.08× 10-4 0. în general.7% N2. 99 dm 3O2 .282 0.8 × 10-4 0.28 × 10-4 0.112 - .5 × 10-4 0.01× 10-4 6× 10-18 99.24× 10-4 2.52 23.15 1.95 0. 01dm 3 H 2 .035× 10-4 0.03 18 × 10-4 5.015× 10-4 7× 10-17 99. se găsesc în stare supraîncălzită.03× 10-4 1.046 12.3 × 10-4 0. . CARACTERIZAREA AERULUI UMED CA PARAMETRU TERMODINAMIC Aerul atmosferic este format din aer umed şi substanţe impurificatoare formate din praf şi diferite substanţe chimice sub formă de gaze. 23. 0.1.1 Participaţii volumice Participaţii masice Component % % Azot Oxigen Argon Dioxid de carbon Neon Heliu Hidrocarbonati Metan Kripton Hidrogen Oxid nitros Xenon Ozon Radon N2 O2 Ar CO2 Ne He CH4 Kr H2 N2O Xe O3 Rn 78. Aerul umed este un amestec de aer uscat şi vapori de apă care.3%O2 în participaţiile masice .999 9 Deoarece substanţele străine care impurifică aerul atmosferic se găsesc în cantităţi reduse. 94 dm 3 Ar .5 × 10-4 0. Pentru prima oară compoziţia aerului a fost determinată în anul 1774 de chimistul francez Lavoisier.5 × 10-4 1.087 20. 03dm 3CO2 . 76.72 × 10-4 1. fizicianul Georges Claude făcând ulterior măsurători precise prin distilarea aerului uscat lichid în 100 dm 3 şi găsind: 20. În prezent se lucrează cu o compoziţie a aerului uscat prezentat în tabelul 7.5 × 10-4 0. MĂSURAREA PARAMETRILOR AERULUI UMED 7. 0.1. 03dm 3 N 2 .93 0.8 × 10-4 3.14× 10-4 0. 21% O2 în participaţii volumice. 78.

2.presiune. un amestec de aer uscat şi vapori de apă: p = pa . . .Făcând această aproximare. a. În continuare.vapori de apă. .113 - . este uşurată analiza parametrilor de stare a aerului umed şi a diverselor produse industriale în care aerul umed este utilizat ca agent de lucru. .umiditate.presiunea parţiala a aerului uscat.presiunea barometrică. + pV (7.temperatură. . se folosesc indicii: a. pa . . Presiunea aerului umed se determină pe baza legii lui Dalton.usc. . .presiunea parţială a vaporilor de apa în aer şi reprezintă presiunea pe care o au numai vaporii de apă dacă ocupă acelaşi volum pe care îl ocupă aerul umed.aer umed. pV .densitate. .aer uscat. conform definiţiei.2) Presiunea parţială a vaporilor de apă creşte odată cu creşterea cantităţii de vapori conţinuţi în aerul umed. 7.usc. a) presiunea aerului umed: p B = pV + pa . b) temperatura aerului umed: Aerul umed este caracterizat de trei temperaturi: • temperatura termometrului uscat ( t ) – este temperatura aerului umed măsurată cu un termometru obişnuit. până atinge valoarea maximă. 2 ⎡ ⎣N / m ⎤ ⎦ (7. când aerul este saturat.entalpie.um. aerul umed fiind.usc .um .1) unde: p B . MĂRIMI DE STARE. v. . protejat împotriva radiaţiilor termice. DIAGRAMA (h1+x -x) Starea aerului umed este caracterizată de mărimile de stare: .căldură specifică.

⎥ ⎦ • 3 (7. răcit izobar.804 ⋅ V ⋅ 760 T pN T kg ⎡ ⎤ 3 ⎢ ⎣ m ⋅ a.• temperatura termometrului umed ( tum ) – este temperatura măsurată cu termometrul obişnuit. ⎥ ⎦ (7. p 273 ⎡ kg ⎤ ρ S = 0. având rezervorul înfăşurat cu o husă din tifon îmbibată în apă.este temperatura la care vaporii de apă din aerul umed.um.114 - . cu atât capacitatea lui de a prelua vapori este mai mare.densitatea la saturaţie în vapori de apă a unui m de aer umed. aerul preia vapori de la husa îmbibată în apă. Astfel se găseşte temperatura punctului de rouă. Cu cât temperatura aerului este mai ridicată. devine temperatura de saturaţie. răcind aerul umed fără să se adauge vapori de apă.densitatea vaporilor în condiţii normale. Astfel. Această temperatură se mai numeşte şi temperatura de saturaţie adiabatică. Temperatura termometrului umed este mai mică decât cea indicată de termometrul uscat.3) unde: ρV . cu atât capacitatea de a reţine vapori de apă este mai redusă. o parte din vapori devine exedentară şi se depune sub formă de picături. Răcind în continuare aerul sub această temperatură. pV TN p 273 ⋅ = 0. la o anumită temperatură aerul devine saturat. p N . până la saturaţie. N ⋅ m3 de aer umed.804 ⋅ S ⋅ 3 ⎢ 760 T ⎣ m ⋅ a.4) umiditatea relativă (ϕ ) .este raportul dintre cantitatea de vapori conţinută de o unitate de volum de aer umed raportată la cantitatea .este masa de vapori de apă conţinută într-un pV = ρV .um. • temperatura punctului de rouă ( tτ ) . deoarece. c) umiditatea aerului umed: • umiditatea absolută ( pV ) . N . • umiditatea absolută maximă ( ρ S ) . Temperatura termometrului umed va fi cu atât mai coborâtă cu cât aerul este mai sărac în vapori de apă şi va indica aceeaşi temperatură cu cea a termometrului uscat când aerul este saturat cu vapori de apă.presiunea normală. şi implicit de la rezervorul termometrului umed. Mărimile de stare specifice care caracterizează aerul umed sunt raportate la 1 kg de aer uscat deoarece 1 kg poate avea o compoziţie diferită deoarece cantitatea de umiditate din atmosferă se modifică. Cu cât temperatura este mai scăzută.

um = a . = 1 ⋅ c p a . ⋅ K ⎥ ⎦ e) căldura specifică a aerului umed c pa .um = a .căldura specifică a aerului uscat ⎡ ⎢ kJ ⎤ .usc. + x ⋅ c pv 1+ x ⎡ ⎤ kJ ⎢ kg a.usc.usc.um .usc = ⎦ Ra . c pv .usc aerul uscat ⇒ p ⎡ kg / m 3 ⎤ a .5) sau reprezintă raportul dintre presiunile parţiale pV şi pS ale vaporilor de apă.um . Masa aerului umed se scrie sub forma: ma . ⎤ p p pa .um.căldura specifică a vaporilor de apă ⎡ ⎢ ⎥ kg ⋅ K x . = ma .115 - .usc.um + pV = V V V pa .um. ⋅ K ⎦ (7. 463 ⋅ a − 0. ⎣ V ⎦ . .de vapori de apă conţinuţi de aceeaşi unitate de volum de aer saturat. ϕ= pV ρV = pS ρ S [% ] (7. kJ ⎥ ⎣ kg a.um.conţinutul de umiditate. + mV [ kg ] Aplicând legile gazelor perfecte pentru: pa .175 V ⎢ T T ⎣ kg a.usc ⋅ T ⎣ vapori ⇒ p = pV ⎡ kg / m 3 ⎤ V ⎦ RV ⋅ T ⎣ Se poate scrie că: m m m pa . ⋅ K ⎥ ⎣ ⎦ ⎤.usc ⋅ T RV ⋅ T Prin prelucrarea relaţiilor se obţine: ⎡ kg a.usc + V = pa .um = 0. reprezintă masa de vapori de apă raportată la masa de aer uscat.usc pV = + [ kg aer umed / kg aer uscat ] Ra .6) unde: c p a. d) densitatea aerului umed.

x=

mV PV = 0, 622 ma .usc . PB − PV

⎡ kg vapori de apă ⎤ ⎢ kg aer uscat ⎥ ⎣ ⎦

Mai există conţinutul maxim de umiditate: xS - masa maximă de apă (la saturaţie) raportată la masa de aer uscat.
xS = mS PS = 0, 622 ma .usc . PB − PS ⎡ kg vapori de apă ⎤ ⎢ kg aer uscat ⎥ ⎣ ⎦

Presupunem că procesele pe care le suferă aerul în instalaţiile de climatizare, se desfăşoară la presiune constantă (presiunile sunt apropiate de cea atmosferică). În calculele inginereşti se va calcula deci cu căldura specifică la p = const. Deoarece căldura specifică variază cu temperatura, se lucrează în general cu valori medii. La temperaturi cuprinse între ( −20 ÷ 80 ) 0C şi presiuni între ( 720 ÷ 760 ) mm Hg se pot considera următoarele valorii medii: ⎡ ⎤ - căldura specifică medie a aerului uscat. kJ c p a .usc. = 1, 006 ⎢ ⎥ ⎣ kg a.usc. ⋅ K ⎦
⎡ kJ ⎤ - căldura specifică medie a vaporilor de apă. cV = 1,86 ⎢ ⎥ ⎣ kgv ⋅ K ⎦

Deoarece x << 1, lucrăm cu căldura specifică raportată la 1 kg aer uscat
⎡ ⎤ kJ c p a .um . = 1 ⋅ c p a .usc . + x ⋅ c pv ⎢ ⎥ kg a usc K . . ⋅ ⎣ ⎦

(7.7)

f) entalpia aerului umed - sau conţinutul de căldură, este cantitatea de căldură existentă în amestecul de aer uscat şi vapori de apă. Prin convenţie, entalpia aerului nesaturat este:
h = (1 − x ) c p a ⋅ t a + x ( lV + c p v ⋅ t a )

(7.8)

Unde:

c pa = c pa.usc. - căldura specifică a aerului uscat la temperatura ta ; c pv - căldura specifică a vaporilor de apă la temperatura ta ; lv (sau „r”) - căldura latentă de vaporizare la temperatura ta .

- 116 -

În diagramele aerului umed se trasează entalpia a (1 + x ) kilograme, care se exprimă prin relaţia: ⎡ ⎤ kJ h1+ x = c pa ⋅ t a + x ( lv + c p v ⋅ t a ) = ha .usc . + x ⋅ hv ⎢ (7.9) ⎥ ⎣ kg a.usc. ⋅ K ⎦ unde: ⎡ kJ ⎤ - entalpia aerului uscat ha .usc. = c pa .usc . ⋅ t a = 1, 006 ⋅ t a ⎢ ⎥ ⎣ kg a.usc. ⎦
hv = lv + c PV ⋅ t a = 2500 + 1,86 ⋅ t a - entalpia vaporilor de apă

Deci:

h1+ x = 1, 006 ⋅ t a + ( 2500 + 1,86 ⋅ t a ) ⋅ x

(7.10)

După ce principalele mărimi de stare ale aerului umed au fost introduse, se impune reprezentarea stărilor şi proceselor termodinamice care caracterizează aerul umed în diagrame. Diagramele cele mai des folosite sunt: - diagrama ( h1+ x − x ) (Mollier) h ⎡ hJ ⎤ , x ⎡ kg v ⎤ ; 1+ x ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎣ kg a.usc. ⎦ ⎣ kg a.usc. ⎦ - diagrama ( h1+ x − t ) (Mueller-Hohn); - diagrama ( x − t ) (Carrier), toate acestea construite pentru un kg de aer uscat. Dintre aceste diagrame se detaşează ( h1+ x − x ) , sau diagrama Mollier, cea mai frecvent utilizată. În această diagramă se trasează în ordonată entalpia h1+ x a aerului umed, iar pe abscisă conţinutul x de vapori de apă. Diagrama se trasează pentru o anumită valoare a presiunii barometrice B, deci în ea se pot urmări toate transformările izobare ale aerului umed. Izotermele aerului umed sunt drepte cu înclinarea: ⎛ ∂h ⎞ (7.11) ⎜ ⎟ = 2500 + 1,86 ⋅ t a ⎝ ∂x ⎠ t Datorită valorii mari a lui lv (2500 kJ/kg) ele sunt înclinate faţă de axa absciselor, deoarece primul termen este mult mai mare decât cel dependent de ta , aşa cum se vede în figura 7.1. Pentru a evita acest lucru, care face inutilă cea mai mare parte din câmpul diagramei, Mollier a rotit axa entalpiilor astfel încât izoterma ta = 0 să fie paralelă cu axa absciselor. Izotermele t a > 0 0C vor avea o mică înclinare divergentă în sus (datorită

- 117 -

termenului ≠ 1,86 ta ), iar cele pentru t a < 0 0C vor avea o mică înclinare în jos, tot divergentă. Acum, dreptele de entalpie constantă vor fi înclinate faţă de cele două axe rectangulare. În figura 7.2 este prezentată diagrama ( h1+ x − x ) în regiunea punctului de 0 0C .

h1+ x

x⋅⎡ ⎣c pv ⎤ ⎦ ⋅ ta
0

ta

⎡ ⎣c pa ⎤ ⎦ 0 ⋅ ta

ta

t a > 00 C

lv
t a = 00 C

x
Figura 7.1 Diagrama ( h − x ) a aerului umed nerotită

Se observă din figură că direcţia lui h1+ x coincide cu izoterma pentru
t = 0 0 C (apă) din domeniul suprasaturat. În unghiul haşurat se află domeniul de îngheţare al apei, deoarece entalpia h1+ x 0 0 C pentru gheaţă

diferă de cea a apei, prin entalpia de topire. În figura 7.3 este trasată diagrama ( h , x ) completă, în care curba pentru ϕ = 1 se numeşte curba limită de saturaţie, deoarece ea separă domeniul ceţii (suprasaturat) de domeniul aerului umed nesaturat. Ea leagă între ele punctele ˝ xS ˝ pentru fiecare valoare a temperaturii.

- 118 -

h1+ x
t > 00 C
h1+ x = const.

ϕ =1

t > 00 C
h1+ x = const.

0

t = 00 C t = 00 C ( apă )

xS

t < 00 C

t < 00 C

t = 00 C ( gheaţă )

h1+ x = 0

Figura 7.2 Diagrama ( h − x ) în regiunea gheţii

Izotermele se frâng în jos când intersectează curba limită de vaporizare, deoarece în domeniul ceţii entalpia este numai aproximativ proporţională cu temperatura. De aceea, în acest domeniu, izotermele merg aproape paralel cu dreptele de entalpie constantă.
OBSERVAŢIE: Aerul se consideră saturat cu vapori de apă dacă pV = pS temperatura amestecului este t > 0, 01 0C , această temperatură corespunzând punctului triplu al apei. Dacă t < 0, 01 0C , condensul produs de suprasaturate are formă de zăpadă sau de ceaţă de gheaţă. Dacă pV < pS , vaporii de apă sunt în stare supraîncălzită la temperatura t a amestecului şi sunt incolori.

Cantitatea de vapori de apă care trebuie adăugată aerului pentru a deveni saturat, se numeşte uneori saturată. Dacă aerul conţine mai multă umiditate decât cea corespunzătoare saturaţiei, el se numeşte suprasaturat, dar surplusul apare aproape întotdeauna sub formă de ceaţă (excluzând cazurile de echilibru metastabil).

- 119 -

Figura 7.3 Diagrama Mollier ( h. x ) pentru aer umed .120 - .

4b sunt prezentate toate curbele şi dreptele care caracterizează diagrama ( h1+ x − x ) .121 - . Precizăm pe figură: . h1+ x ⎡ kJ ⎤ ⎢ ⎥ ⎣ kg ausc ⎦ A 1350 (a) 0 x hA xA ⎡ kgV ⎤ ⎢ ⎥ ⎣ kg ausc ⎦ h Figura 7. Starea aerului umed în diagrama ( h1+ x − x ) este precizată prin patru familii de parametri (izoterma.7.4 – a) Diagrama ( h1+ x − x ) Utilizând o diagramă neortogonală apar dificultăţi. umiditatea relativă. entalpia). conţinutul de umiditate. Izoterma care trece prin acest punct reprezintă temperatura de rouă. de aceea abscisa ON este înlocuită cu ON` astfel încât liniile de entalpie constantă sunt înclinate cu 135 0 faţă de verticală în sensul pozitiv al axei ON` (fig.h1+ x La trasarea acestei diagrame se utilizează coordonatele oblice = f ( x ) .punctul de rouă Ar .aerul devine saturat în umiditate).4a). cu ϕ = 1 . de un unghi de aproximativ 135 0 pentru a apare clar curbele de umiditate relativă. se obţine la intersecţia dreptei x A = const. caracterizat de temperatura de rouă (nivelul de temperatură la care condensează vaporii de apă din aer . În figura 7. .

având în vedere că toate procesele au loc la presiune constantă. evaporarea adiabată se face la h = const .12) unde Q .usc .cantitatea vaporizată sau condensată mW = m a . În cazul aerului umed.debitul de aer uscat ⎡ kga. ⎥ ⎣ ⎦ (7.usc ⎤ . Pe marginea diagramei sunt indicate valorile raportului de termoumiditate. această mărime caracterizând schimbarea de stare a aerului umed: Q ε= mW • (7.usc.usc ⋅ Δh mW . numit şi raza procesului sau scara unghiulară a diagramei.13) .usc ⋅ Δ x m a . aflat la intersecţia hA = const cu ϕ = 1 .122 - .4 – b) Diagrama 0 x ⎡ kgV ⎤ ⎢ ⎥ ⎣ kg ausc ⎦ ( h1+ x − x ) .h1+ x ⎡ kJ ⎤ ⎢ ⎥ ⎣ kg ausc ⎦ ϕ < ϕA A Aum ϕA ϕ = 100% tA t Aum t Ar Ar (b) hA xA Figura 7.temperatura termometrului umed (sau de saturaţie adiabatică a vaporilor de apă din aer) se obţine prin izoterma care trece prin punctul Aum . ⎢ ⎥ ⎣ s ⎦ • • • • • Deci: ε= Δh Δx ⎡ kJ ⎤ ⎢ kga.schimbul de căldură realizat de agentul termic Q = m a .

şi x = const. procesul este adiabat.5 Zone în diagrama ( h − x ) . . procese cu cedare de căldură şi de umiditate. . procese de preluare şi umiditate (ex: injecţie de abur în aer umed). conform figurii 7.zona III: ε > 0 ( Δ h < 0. h zona II ϕ =1 zona I zona III zona IV h = const.zona I : ε > 0 ( Δ h > 0.zona IV: ε < 0 ( Δ h < 0. x = const. procese cu preluare de căldură şi cedare de umiditate. 7.zona II: ε < 0 ( Δ h > 0.Semnul variaţiei de temperatură arată dacă procesul este de încălzire ( Δt > 0 ) sau răcire ( Δt < 0 ) iar semnul variaţiei în conţinut de umiditate indică dacă procesul este de umidificare ( Δx > 0 ) sau de uscare ( Δx < 0 ) . procese cu cedare de căldură şi preluare de umiditate. . DOMENII DE UTILIZARE Se prezintă în continuare posibilităţile de tratare a aerului în instalaţiile de climatizare de la bordul navelor. Diagrama se poate împarţi în patru zone limitate de dreptele h = const. Δ x > 0 ) . Δ x > 0 ) .3 TRANSFORMĂRI ALE AERULUI UMED. . x Figura 7.123 - ..5. iar pentru Δx = 0 procesul este uscat. În situaţia în care Δh = 0. Δ x < 0 ) . Δ x < 0 ) .

17) Valoarea x ⋅ c pv este foarte mică şi se neglijează.124 - . procesul este caracterizat de creşterea umiditatii relative a aerului (ϕ B > ϕ A ) .16) hA = c pa ⋅ t A + ( lV + c pv ⋅ t A ) ⋅ x A hB = c pa ⋅ t B + ( lV + c pv ⋅ t B ) ⋅ x B [ kJ / kg ] [ kJ / kg ] x A = xB = x ⇒ qrs = c pa ⋅ ( t A − t B ) + x ⋅ c pv ⋅ ( t A − t B ) [ kJ / kg ] (7. Răcirea se poate face pâna în punctul B caracterizat de parametrii: t B . deci (7. hB şi x (vezi fig. ϕ B .14) (7.7. h tA tB tC ϕA A ϕB B C hB hC hA x = const. x Figura 7. ϕ A .6 Procesul de răcire al aerului Aerul umed s-a răcit deoarece acesta a cedat cantitatea de căldură: qrs = hA − hB [ kJ / kg ] (7. hA . qrs = c pa ⋅ ( t A − t B ) [ kJ / kg ] . De asemenea.18) sau cantitatea de căldură cedată de aerul umed este proporţională cu diferenţa de temperatură a punctelor de la începutul şi sfarsitul procesului.6).a) Procesele de răcire a aerului Aerul care urmează a fi răcit are parametrii punctului A: t A .15) (7.

⇒ qrl = c pa ⋅ ( tC − t D ) + lV ⋅ ( xC − x D ) + c PV ⋅ ( xC ⋅ tC − x D ⋅ t D ) . de aceea.7). Condensul (apa separată prin condensarea vaporilor) se depune pe aripioarele ventilatorului. procesul fiind caracterizat de cedare de umiditate ( xC > xD ) (vezi fig.Procesul se realizează la x = const. cu atât cantitatea de umiditate separată este mai mare.7 Procese de răcire şi uscare ale aerului Pentru procesul de răcire şi uscare al aerului. pâna în punctul C. când aerul devine saturat (ϕ C = 100% ) . Răcirea aerului sub punctul de rouă (C) se realizează pe curba de ϕ = 100% . cantitatea de căldură cedată de aer umed se scrie sub forma: qrl = hC − hD hC = c pa ⋅ tC + ( lV + c pv ⋅ tC ) ⋅ xC .125 - . h ϕ =1 tC C D tD hC hD xC x xD Figura 7.19) Ultimul termen se neglijează deoarece x << 1 rezultă: qrl = c pa ⋅ ( tC − t D ) + lV ⋅ ( xC − x D ) [ kJ / kg ] (7. Aceasta este singura posibilitate de uscare a aerului în instalaţiile de climatizare navale. Cu cât temperatura t D este mai joasă. răcirea aerului va continua şi sub punctul C. Acesta se colectează în tava de termotanc urmând a fi eliminat prin drenaj. Climatizarea în sezonul călduros trebuie să reducă simultan şi temperatura şi umiditatea relativă a aerului.7. (7.20) . hD = c pa ⋅ t D + ( lV + c pv ⋅ t D ) ⋅ x D .

creează o senzaţie de inconfort datorită temperaturii coborâte şi a umidităţii relative foarte ridicate. funcţionând cu abur (încălzitor final). deci ε = +∞ . produs poate neglija. În aceste condiţii. Aerul de stare F se obţine prin încălzire la x = const. se impune preîncălzirea parţială a aerului.8 Procesul de reîncălzire parţială a aerului În punctul D s-a obţinut un aer caracterizat de o temperatură prea coborâta şi o umiditate relativă ϕ D = 100% . raza procesului este: Δh ε = CD = lV + c pa ⋅ (tC − t D ) (7.23) Δx .22) OBSERVAŢIE: La răcirea aerului la x= const. (cu cedare de căldură sensibilă qrs de către aerul umed) ΔhBA < 0 ( hB < hA ) . deci: q IS = c pa ⋅ ( t F − t D ) x ⋅ cPV se (7. (cu preluare de căldură sensibilă qis de către aerul umed). În cazul răcirii aerului cu cedare de căldură latentă şi umiditate Δx = xC − x D . într-o baterie de reîncălzire a aerului.21) = ( c pa + x ⋅ c PV ) ( t F − t D ) [ kJ / kg ] x având valori fixate mici (intre 0.012 kJ/kg). ΔhFD > 0 ( hF > hD ) .b) Procesul de reîncălzire parţială h ϕF ϕ =1 tF tD F D hD xD = x F hF x Figura 7. cantitatea de căldură preluată de aerul umed este: q IS = hF − h D = c pa ⋅ ( t F − t D ) + x ⋅ c PV ⋅ ( t F − t D ) = (7. introdus în încăperi. pentru a obţine aer de stare F caracterizat de parametri acceptabili. deci ε = −∞ .006 şi 0. iar cazul reîncălzirii finale la x = const. Aerul cu aceşti parametrii. În această situaţie.126 - .

Starea finală A împarte segmentul de dreaptă R – P în două părţi astfel încât: RA LP = AP LR Conform acestei reguli.9 facem următoarele notaţii: P – proaspăt. Starea aerului amestecat (punctul A) se află conform regulii pârghiilor. deci se amestecă adiabatic două cantităţi de aer umed cu umidităţi şi temperaturi diferite.24) . aerul climatizat nu este proaspăt în totalitate. LR – proporţia de aer recirculat. În timpul exploatării.25) Temperatura amestecului (tA) se citeşte direct pe diagramă. . chiar atunci când punctele P şi R se află în domeniul de nesaturat. R – recirculat. cu o purificare de praf şi gaze toxice până la 50%. conform STAS 10693 – 76 admiţându-se recircularea a 30% din volum.pentru entalpie: LP hP + LR hR = ( LP + LR ) ⋅ hA ⇒ hA = LP hP + LR hR ( LP + LR ) (7. În figura 7. deoarece acest punct se află în domeniul nesaturat sau suprasaturat. în instalaţie se va trata un amestec de aer brut cu aer recirculat. Parametrii amestecului se pot determina şi analitic cu ajutorul relaţiilor de bilanţ: . Lp – proporţia de aer proaspăt.127 - . A – amestec. punctul A se află mai aproape de punctul cu participaţie mai mare. Punctul A se află pe dreapta care uneşte stările iniţiale R şi P.c) Amestecul În instalaţiile de climatizare navale.pentru umiditatea absoluta (conţinutul final de vapori al amestecului): LP xP + LR x R = ( LP + LR ) ⋅ x A ⇒ xA = L P x P + LR x R ( LP + L R ) (7.

şi pardoselile încăperilor au călduri specifice mici şi se răcesc rapid). pentru aceasta. numai că punctul D (aerul brut) nu se află pe curba ϕ = 100% . pe pereţi.8. Aerul brut este preîncălzit conform schemei din figura 7. între preîncălzitor şi încălzitorul final se realizează umidificarea aerului cu ajutorul injecţiei de abur în aer – singura metoda acceptabilă în condiţiile instalaţiilor navale. ϕ < 10% care dă o senzaţie de inconfort. pe pardoseală (deoarece melamina. producând uscarea mucoaselor şi epidermei.Figura 7. . ci are o umiditate relativă de 70 – 80%.128 - . În urma încălzirii acestui aer la x= const. melacartul. în preîncălzitorul de aer (o baterie cu aripioare funcţionând cu abur). şi acesta s-ar trimite cu starea D în cabine. d) Umiditatea aerului. climatizarea aerului se face prin încălzire şi umidificare. s-ar produce un amestec în zona de ceaţă a diagramei.9 Procesul de amestec al aerului OBSERVAŢIE: Dacă nu s-ar proceda la reîncălzirea aerului după răcire şi uscare. se obţine un aer cu umiditate foarte scăzută. Este necesar ca umiditatea relativă a aerului sa fie în jur de ϕ = 40 − 60% pentru aerul introdus. Dacă se navigă în zone reci. pe tavan.. producându-se depunere de umiditate pe obiectele din cabină (mai ales pe cele din lână care sunt foarte higroscopice).

10 punctele F şi G indică începutul.0.. raza procesului este: ε = lV + cPV ⋅ t (7. = hG − hF = c pa tG + xG ( lV + cPV tG ) − c pa t F − x F ( lV + c PV t F ) [ kJ / kg ] Cum tG = t F = t = const .27) Umiditatea absolută a aerului creşte cu cantitatea de abur introdusă conform relaţiei: Δx = xG − xF Pentru procesul de umidificare a aerului. respectiv sfârşitul procesului de umidificare.. În figura 7.28) Pentru G trebuie astfel ales încât după încălzirea finală să se atingă un ϕ = 0. Cantitatea de căldură preluată de aerul umed (căldura latentă de condensare a aburului şi căldura sensibilă de răcire a condensului) până la temperatura t este: qumidif . . 4.. = ( xG − x F ) lV + ( xG − xF ) cPV t = ( xG − xF )( lV + cPV t ) (7. ⇒ qumidif .. 6 .129 - .26) [ kJ / kg ] (7.10 Procesul de umidificare a aerului în timpul încălzirii Procesul de umidificare prin introducere de abur se realizează la temperatură constantă.Figura 7.

iar cea de sub izotermă. însă reglarea aparatelor şi controlul parametrilor aerului introdus trebuie realizate cunoscându-se procesul. este necesară umectarea aerului.29) unde ma .adaos de vapori de apă. devenind uscat.30) . ⇒ x2 = x1 + Δ mV ma (7. Dreapta de deasupra izotermei t1 reprezintă un adaos de vapori cu entalpia hV în aerul umed ( ε 1 ) . când aerul este răcit prea mult şi pierde în conţinutul de umiditate.130 - .33) ⇒ Δh = Δx ⋅ hV Direcţia de proces: ε = hV (7.Cantitatea de abur introdusă este reglată automat de către instalaţia dotată cu aparate de reglare şi control automat al umiditatii finale. În figura 7.32) (7. Direcţia celor două drepte duse prin punctul 1 este paralelă la dreptele punctate dusă prin polul O.31) (7. a căror înclinare este tocmai hV respectiv h. când aerul este foarte uscat. Determinarea parametrilor stării finale se face din ecuaţiile de bilanţ de umiditate şi energii: .11 este reprezentat modul de trasare al acestei transformări.34) adică entalpia vaporilor introduşi ( hV ) reprezintă tocmai coeficientul unghiular al razelor de pe marginea diagramei ( h − x ) . adaosul de apă cu entalpia h (ε 2 ) .aerului umed i se adaugă vapori de apă: ma (1 + x1 ) + Δ mV = ma (1 + x2 ) (7. Umectarea mai este necesară în sezonul cald. În cazul navigării în sezonul cald.debitul de aer umed. . ΔmV .bilanţul de energii pentru procesul adiabatic: ma h1 + ΔmV hV = ma h2 ⇒ h2 − h1 = Δ mV ⋅ hV ma (7.

fără a fi necesare canale suplimentare pentru aspiraţia aerului (vezi fig. INSTALAŢII DE CLIMATIZARE LA BORDUL NAVELOR Instalaţia de climatizare de la bordul navei (termotanc. nu se pot realiza condiţiile de confort (temperatura.7. luat în seamă de proiectant pentru exploatarea în regim de răcire a aerului. prin introducerea aerului climatizat. de obicei amplasat pe o punte superioară. saloane. . Clapeta de pe conducta de recirculare pe timpul exploatării în regim de încălzire. un aslfel de sistem fiind întâlnit şi pe aer recirculat. OBSERVAŢIE: Revenirea aerului recirculat prin conducta de recirculare în termotanc este asigurată prin suprapresiunea care se realizează în cabine. Aerul proaspăt este aspirat printr-un sistem de clapete reglat manual.Figura 7. deoarece sistemul de climatizare (cabine.12). realizându-se proporţii de amestec aer proaspăt – aer recirculat. Există însă cazuri în care aceste clapete reglabile sunt amplasate numai pe conducata de recirculare a aerului. adică cu hublouri şi uşi închise. singura manevră necesară fiind închiderea ei pe timpul funcţionarii în timp de răcire. umiditatea) stabilite prin proiectare.4. În caz contrar. şi clapete de reglaj) este montată într-un compartiment separat. pentru ca aerul proaspăt să poate fi aspirat curat.11 Adaugarea de vapori de apă în aerul umed 7. se închide deoarece. ventilator. careuri. coridoare) trebuie închis.131 - . fară să permită comunicarea cu exteriorul. instalaţia funcţionează în acest caz 100% aer proaspăt. conform STAS 10693-76.

50% din aerul climatizat. Aerul cu aceşti parametrii este aspirat de ventilator şi refulat în canalele de climatizare. Procesul 1-2-3-4 este valabil pentru condiţionarea aerului cu caracteristicile aerului proaspăt. apoi este trecut prin încălzitorul final. după care este răcit. starea acestui aer fiind reprezentată de punctul 5 din figura 7.bateria de răcire.bateria de preîncălzire. V . Există posibilitatea reciclării la 30 . aerul este răcit şi uscat. B IF . BR . fiind trecut printr-o baterie de răcire. unde are loc încălzirea şi reducerea umidităţii relative la valorile optime de confort.bateria de încălzire finală. Acesta este caracterizat de un conţinut de căldură.14. U .ventilator a) Procesul de răcire Aerul proaspăt. este trecut prin filtru. apoi se amestecă cu aerul proaspăt 1.13). La ieşirea din B.132 - .higrometru.7.. împreună cu aerul reciclat.umidificator cu abur. obţinându-se un amestec reprezentat de punctul 6 în regim de exploatare. deci la pornirea instalaţiei de climatizare. H . procesul de climatizare este 6-7-3-4. de unde este distribuit la fiecare spaţiu climatizat (vezi fig. B PI .filtru. Acest aer urmează a fi filtrat.12 F .Figura 7.R. refulat din încăperi. umiditate şi particulele de praf. .

– filtru 2. – condensator Figura 7. – calorifer 5. – compresor 14. – nişe de aer 11. – ventilator 8. – răcitor de aer 4.14 Reprezentarea procesului în diagrama ( h − x ) .Figura 7. – calorifer 13. – umidificator cu abur 6. – separator de picături 7. – registre de aer 3. – tubulatură 10. – ventilator 12.13 Componenţa: 1. – ajutaje de flux 9.133 - .

proporţia de aer recirculat fiind stabilită de capacitatea de încălzire a bateriilor PI şi IF (punctul 2). Conform STAS 10693-76. În situaţiile în care temperatura t1 < 25°C . Stabilirea parametrilor aerului (stabilirea punctului 1) se realizează măsurând la bordul navei temperatura şi umiditatea relativă. Determinarea temperaturii se realizează cu ajutorul termometrului expus la umbră.134 - .15). după preîncălzire. se realizează în termotanc cu ajutorul preîncălzitorului şi a încălzitorului final.7.b) Procesul de încălzire necesar în anotimpul friguros. care apoi se înscriu în diagrama (h – x). La navele care au posibilitatea de reglare a temperaturii de confort în fiecare încăpere (prin asigurarea încălzirii finale a aerului în cabine cu ajutorul unei rezistenţe electrice reglabile) încălzitorul final nu există şi bateria de răcire este montată imediat după filtru. afară (termometru uscat).). Determinarea umidităţii se realizează cu ajutorul hidrometrului sau psihrometrului.16. pe timpul de încălzire nu se admite recircularea aerului (vezi fig.15 Bateriile de preîncălzire şi de încălzire finală sunt dimensionate să facă faţă climatului rece ( t1 = − 25°C şi ϕ1 = 80% ).7. Umiditatea cu abur a aerului tratat este asigurat de un higrostat montat în conducta de refulare care reglează debitul de vapori injectat în aer. . Figura 7. care devine preîncălzitor pe timpul funcţionarii in regim de răcire. înaintea preîncălzitorului. pentru a se asigura temperatura interioară de confort este necesară recircularea unei cantităţi de aer provenită de la sistemul de recirculare folosit la funcţionarea în regim de răcire (fig.

Figura 7.135 - . .16.

răcirea prin amestecuri frigorifice. OBSERVAŢIE: datorită condiţiilor specifice de exploatare. • comprimare de vapori în ejectoare (instalaţii frigorifice cu ejecţie de vapori reci). • comprimarea de gaze şi destinderea lor izentropică (producere de lucru mecanic în exterior). la bordul navelor se utilizează numai instalaţii frigorifice cu comprimare de vapori în compresoare mecanice. .CAPITOLUL VIII INSTALAŢII FRIGORIFICE 8. cât şi ca instalaţii utilizate. efectul Ettinghansen) • Procedee bazate pe efectul magneto-caloric (demagnetizarea adiabatică). 2) Procedee termodinamice închise: • Comprimarea de vapori în compresoare mecanice (instalaţii frigorifice cu compresie mecancă. sau sistem de corpuri sub temperatura mediului înconjurător. .136 - . şi se califică în: a) Procedee termodinamice. atât ca procedeu.răcirea prin evaporarea apei. b) Procedee electrice şi magnetice: • Procedee bazate pe efectul electrotermic de răcire (efectul Peltier. • Comprimare de vapori cu compresor termochimic(instalaţie frigorifică cu absorţie). • Comprimarea de gaze şi destinderea lor izentalpică (laminarea gazelor).1. PROCEDEE DE PRODUCERE A FRIGULUI ARTIFICIAL A produce frig pe cale artificială înseamnă a realiza scăderea şi menţinerea temperaturii unui corp. • Efectul termomecanic în He II şi efectul magnetocaloric în superconductori. • Comprimarea de gaze şi destinderea lor in câmp centrifugal (efect Ranque). care sunt de două feluri: 1) Procedee termodinamice deschise: . Modalităţile de producere a frigului sunt diferite.

izolat termic faţă de exterior. 3 . Teoretic.C.3 .8. În urma laminării se obţine un amestec de lichid vapori.M. 8. vezi fig. cu observaţia că titlul vaporilor din amestec este . În I. şi anume la comprimare/condensare şi destindere/vaporizare.V. 2 .s). Acest lucru este posibil utilizând o maşină termică ce va consuma energie şi care funcţionează pe baza unui ciclu de lucru închis.4 destindere adiabatică.8.F.2 comprimare adiabatică. cu cedarea căldurii q2 (aria 2 . Figura 8.a . TERMODINAMICA PRODUCERII FRIGULUI ARTIFICIAL PRIN COMPRIMARE DE VAPORI.2. MAŞINA FRIGORIFICĂ Al doilea principiu al termodinamicii în formularea lui Clausius (1850) stipulează ˝căldura nu poate trece de la sine de la un corp cu temperatură mai scăzută la altul cu o temperatură mai ridicată ˝. ceea ce înseamnă că micşorarea şi menţinera temperaturii unui corp la valori mai scăzute decât cea a mediului ambiant nu este posibilă decât prin consum de energie. s-a optat pentru laminarea izentalpică (h = const. 1 .) în locul destinderii adiabatice în detentor. 4 .1.2 este prezentată abaterea ciclului teoretic de la ciclul Carnot ideal. într-un mediu închis.3 comprimare izotermă (T1 = constant).1 Ciclul Carnot inversat în diagrama (T . ciclul Carnot nu poate fi realizat în această formă.b). această masină frigorifică lucrează după ciclul Carnot inversat (ciclul frigorific).1 destindere izotermă cu preluare de căldură q1 (aria 4-1-b-a). Scăderea temperaturii se realizează prin preluarea căldurii din acest spaţiu şi cedarea ei către mediul ambiant aflat la un nivel superior de temperatură. Instalaţia electrică are menirea de a realiza temperaturi mai scăzute decât cea a mediului ambiant. Deoarece comprimarea şi destinderea izotermă sunt însoţite de schimbarea stării de agregare a corpului care parcurge ciclul. În fig.137 - . iar comprimarea adiabatică este realizată într-un compresor care trebuie să aiba asigurată funcţionarea in zona vaporilor.

1 vaporizarea.138 - .).L. vaporizator (V).3 .F. condensator (K). Procesele termodinamice pe care le suferă agentul frigorific din instalaţie pot fi urmărite simultan în diagrama (T .8. Obţinerea efectului frigorific în cazul I. presupune parcurgerea de către agentul de lucru a unei succesiuni de procese sub forma unui ciclu termodinamic în care agentul termic îsi schimbă starea de agregare (condensează şi vaporizează) şi este laminat într-un dispozitiv special denumit ventil de laminare. 1 . frigul artificial prin comprimare de vapori se poate realiza cu patru aparate (fig.M.V.3): compresor (C).a). Conform acestor procese.2 Ciclul teoretic al masinii frigorifice.s) şi (lg p -h). 3 – 4 laminarea.2 comprimare. 2-2'-3 condensarea. I-II-III-IV ciclul Carnot inversat. Figura 8.C. ventil de laminare (V. Figura 8.ceva mai mare decât în cazul detentei adiabatice. 4 . .

L. proces teoretic considerat izentropic (S1 = S2s).presiunea de condensare (înaltă). starea reală a agentului în cilindru la sfârşitul procesului de comprimare fiind (2). când h3= h4. fiind însoţit de o creştere a entropiei. procesul de comprimare este ireversibil. q0 . în conducta de aspiraţie a C. qk . 8. vaporii saturaţi uscaţi se supraîncălzesc la p = ct. b). preluând căldură de la mediul ambiant.căldura preluată din vaporizare. Figura 8. în stare lichidă. p0 -presiunea de vaporizare (joasa). Având temperatura de vaporizare mai mică decât temperatura sursei reci.1. până atinge starea de saturaţie1".139 - . Între stările 3' .3.s). agentul frigorific preia un flux de căldură din spaţiul răcit şi fierbe la p = ct. la p0 de vaporizare.condensator. În urma laminării scade atât presiunea. şi t = ct. de climatizare.c). Între stările 2 si 3" are loc răcirea izobară a vaporilor de agent până când aceştia ating starea de lichid saturat 3'. b)Reprezentarea proceselor în diagrama (lg p-h). Funcţionarea instalaţiei este următoarea: vaporii de agent frigorific proveniţi din V sunt aspiraţi în C cu starea (1) şi comprimaţi de la presiunea p0 până la pk.1. Vaporii supraîncălziţi de agent frigorific intră în K unde cedează mediului de răcire (apă sau aer) un flux de căldură. În procesul 1" . Agentul frigorific.căldura cedată din condensare. instalaţiile frigorifice cu o treaptă de comprimare sunt folosite pentru instalaţiile de cambuză. K .4 de la presiunea pk de condensare. c)Reprezentarea proceselor în diagrama (T .ventil de laminare. TIPURI DE INSTALAŢII FRIGORIFICE 8. cât şi temperatura (de la t3 la t0). unde suferă un proces de laminare izentalpică 3 . VL . În realitate.lucru mecanic. Instalaţia frigorifică cu o treaptă de comprimare La bordul navelor.compresor. Alo . de prerăcire şi .3 a) Schema maşinii frigorifice: C . intră în V.3. pk .3 are loc un proces de subrăcire izobară a lichidului în K.

acestea asigurând funcţionarea în condiţii de exploatare specific navale.schimbător de căldura lichid /vapori. .4 Schema instalaţiei frigorifice de comprimare de vapori într-o treaptă Unde: C .˝ts". perfecţiunea termodinamică scade faţă de maşina frigorifică teoretică.2) deci temperatura de vaporizare este t0 = . VL .condensator.140 - .3. SCLV .Δt = ts -10°C (8. V . Schema de principiu a unei astfel de instalaţii este prezentată în fig.28°C. K . pentru a depozita produse congelate la temperatura din spaţiul frigorific .vaporizator. În aceste condiţii.rezervor de lichid. FD filtru deshidrator. este necesară o temperatură de vaporizare stabilită cu relaţia: t0 = ts . 8.2.4.compresor.ventil de laminare. ts = -18°C. RL . Instalaţia frigorifică în două trepte de comprimare În condiţiile navigaţiei în zone tropicale sau ecuatoriale.8. Odată cu introducerea aparatelor şi realizarea instalaţiei frigorifice într-o treaptă de comprimare. temperatura apei de mare.˝tw˝ ajunge frecvent la tw = 30 ÷32°C Temperatura de condensare se stabileşte cu relaţia: tk = tw + Δt = tw+10°C (8. În schemă au fost introduse aparate auxiliare care îmbunătăţesc funcţionarea instalaţiei frigorifice. dar este posibilă automatizarea şi funcţionarea în condiţii reale de exploatare.de răcire a magaziilor de făină de peşte. Figura 8.1) deci temperatura de condensare este tk = +40°C.

capacitatea frigorifică a compresorului nu mai poate asigura eliminarea întregii cantitaţi de căldură pătrunsă în spaţiul cambuzei.784 kg f/cm2 şi p0 = 1.7. 076 0. oferind un grad de livrare mult îmbunătăţit. asigurându-se astfel o funcţionare cu rapoarte de comprimare mai scăzute (gradul de livrare este considerabil îmbunătăţit. în condiţiile tk|t0 de +40/-400.3) Funcţionarea eficientă a compresoarelor cu piston corespunde unui grad de livrare λ > 0. temperatura crescând în cambuză. În cazul particular prezentat mai sus.5) unde cele două rapoarte de comprimare sunt de forma: H1=H2= H (8.5. 7 1.850 = 14.77 po (8.4) Aceste valori ale lui H sunt foarte mari pentru o funcţionare normală. respectiv pentru amoniac. rapoartele de comprimare: H R 22 = 15. raportul total de comprimare este dat de relaţia: HT = p k p k pi = ⋅ = H1 ⋅ H 2 p 0 pi p 0 (8. În aceste condiţii. În această situaţie. unde sunt necesare temperaturi de vaporizare de până la t0 = .141 - .40°C. implicit capacitatea frigorifică a compresorului). care. la care BRI (bateria de răcire intermediară) este tip serpentină de răcire. 79 15. care limitează rapoartele de comprimare la H < 6. O alta situaţie întâlnită la bordul navelor este necesitatea congelării rapide. capacitatea frigorifică a compresorului reducându-se substanţial.8 şi H NH3 = = 21. compresorul lucrează cu un raport de comprimare: H= pk = 8.Cum freonul R12 este agentul frigorific cel mai răspândit în instalaţiile frigorifice navale. cum este cazul navelor de pescuit oceanic. .115 kg f/cm2. Singura posibilitate rămâne fracţionarea comprimării în două comprimări succesive cu răcirea intermediară a agentului frigorific.6) acestea asigurând funcţionarea compresoarelor cu randamente mult mai bune. 732 (8. O astfel de schemă este întălnită pe navele tip Atlantic II (agent frigorific: NH3). obţinem pk = 9. dau pentru R22.

cantitatea de R22 injectată în refularea treptei l-a stabilindu-se prin elementul montat pe refularea treptei a ll-a. Dacă instalaţia frigorifică funcţionează cu agent frigorific R22 ca în cazul instalaţiei frigorifice de congelare . de Instalaţiile frigorifice de pe supertraulere şi transportoare frigorifice (Polar III) lucrează într-o treapta de comprimare si pentru congelare deoarece sunt dotate cu compresoare cu şnek (arbori elicoidali). Subrăcirea agentului aflat la pk. OBSERVAŢIE: schemele instalaţiilor frigorifice de pescuit oceanic sunt mult mai complexe. de la starea 4 la starea 6. pe seama vaporizării agentului pătruns împreuna cu uleiul în SU.6. 8.5 Ciclul de funcţionare al instalaţiei cu două trepte de comprimare şi BRI cu serpentină Din fig. adică instalaţiile cu două trepte şi cu comprimare (instalaţiile de congelare a peştelui. pe navele de sunt realizate o treaptă de prerăcire.142 - . (care rămâne la pk şi se subrăceşte de la starea 5 la starea 6 în serpentina BRI) şi G2 (care laminează în VL2 de la pk . Particularităţile acestei scheme constau în faptul ca ventilul de laminare VL2 este de tip termostatic.Reprezentarea procesului şi schema de principiu a instalaţiei frigorifice de congelare de pe aceste nave se poate urmări în figura 8.6 se observă că în BRI nu se mai laminează tot agentul. debitul G împărţindu-se în G1.5. Figura 8.starea 4 -la pi . Instalaţiile interconectat. schema instalaţiei va arăta ca în figura 8. se realizează în separatorul de ulei SU al separatorului acumulator SA. şi 8. cambuza. fabrica de gheaţă solzi). climatizarea. asigurând t0 = -40°C.depozitare de pe navele de pescuit oceanic tip B22. de depozitare.8.starea 5). .

143 - . Figura 8.Figura 8.6 Schema instalaţiei frigorifice în două trepte de comprimare cu BRI cu serpentină. ele nefiind folosite în prezent în flota de pescuit şi transport a ţării noastre. .7 Ciclul de funcţionare a instalaţiei cu R22 în două trepte fără BRI Figura 8. Următoarele tipuri de instalaţii frigorifice sunt prezentate succint.8 Schema instalaţiei cu frigorifice cu R22 în două trepte fără BRI.

Instalaţia frigorifică în cascadă La instalaţiile în mai multe trepte. Drept agenţi intermediari se folosesc R12. de asemeni p0 nu poate scădea sub limita de 0.E. raportul presiunilor pk / p0 nu poate fi mărit oricât. se obţine cea mai scăzută temperatura de vaporizare -70 ÷ -80°C. care constau în cuplarea a două instalaţii frigorifice cu o treaptă sau două de comprimare. La o temperatură de condensare + 30° ÷ + 40°C. unii autori o recomandă pentru utilizare la .9).) Deşi acest tip de instalaţie nu este folosit în prezent pe navele flotei noastre maritime si fluviale.cerinţele acestora de exploatare fiind incompatibile cu condiţiile de exploatare existente la nave. R23.3. etilenă. R12. iar pentru treapta de joasă presiune: R13. Figura 8.F.1 bar. 8. etan. 8.9 Instalaţia frigorifică în cascadă. metan. etc. R22. 8. care funcţionează cu agenţi frigorifici diferiţi.4.3. Instalaţia frigorifică cu ejector (I. propan. Pentru treapta de înaltă presiune se folosesc drept agenţi frigorifici: NH3. azot. cuplarea făcându-se printr-un schimbător de căldură cu dublu rol: vaporizator pentru instalaţia de înaltă presiune şi condensator pentru instalaţia de joasa presiune. Aceasta este limita utilizării instalaţiilor cu compresie mecanică în trei trepte. Pentru obţinerea unor temperaturi t0 mai scăzute se utilizează instalaţiile în cascadă (fig.t0 = 100÷120°C.3. ceea ce corespunde unei diferenţe de temperatură tk . etilena.144 - . Limita de variaţie a raportului presiunilor pk / p0 = 100÷110. Cu ajutorul acestor instalaţii se pot obţine temperaturi de vaporizare de până la -200°C.

apoi pătrunde în vaporizator.5 condensarea amestecului de abur.8. cu precădere la climatizare. Figura 8. O parte este pompată către generatorul de vapori (cazanul CZ) pentru fierbere. rezultând un amestec care se comprimă în difuzorul ejectorului până la presiunea de condensare. fenomen posibil datorită transformării energiei cinetice în energie potenţială de presiune.E. 4 .ciclul termodinamic teoretic. Vaporii rezultaţi intră în camera de amestec a ajutajului datorită diferenţei care există între vaporizator şi ejector. 3 .10 a).145 - . asigurându-se astfel menţinerea curată a suprafeţelor de schimb de căldură. La acest tip de instalaţie compresorul este înlocuit de ejector care are avantajul că nu utilizează piese în mişcare.9 vaporizarea apei în V.2 destinderea adiabatică a aburului de lucru cu ajutorul duzei până la presiunea de vaporizare. În aceste condiţii el va reuşi să antreneze vaporii reci. b). În vaporizatorul V (din fig.nave. este realizată vaporizarea apei pe seama preluării căldurii de la apa ce urmează a fi răcită. Amestecul de vapori va condensa în condensatorul K. 8. deci nici ulei. cealaltă parte laminează în VR. care este un vaporizator de amestec în care agentul vaporizează parţial răcindu-se.10 Instalaţia frigorifică cu ejector : a . lichidul de stare (5) divizându-se în doua părţi. . a).F.10 b sunt următoarele: 1 . Explicaţia constă în faptul ca I. el căpătând astfel o viteză foarte mare (supersonică). deci instalaţia necesită o sursă de abur şi consumă cantităţi importante de apă de răcire. 3 amestecul dintre aburul de lucru de stare (2) şi aburul rece de stare (9). utilizează cel mai des vaporii de apă drept agent frigorific.4 comprimarea adiabatică a amestecului în difuzorul ejectorului.schema. 8 . Aburul de lucru se destinde în ajutajul montat la intrarea în ejector. b . Transformările din fig.

• Deflegmatorul D. purificaţi în CR şi D condensează. apă supraîncălzită.A. Instalaţia frigorifică cu absorbţie (I. Destinaţie: industria chimică şi în climatizare. părţile componente ale instalaţiei fiind: • Fierbătorul F. Avantaj: se obţin. Instalaţiile prin absorbţie cu funcţionare continua folosesc apa (drept absorbant) şi amoniacul (drept agent frigorific) sau bromura de litiu (drept absorbant) şi apa (drept agent frigorific). Indiferent de varianta constructivă toate I. în care vaporii de apă prin condensări parţiale sunt separaţi de cei de amoniac.5 .1 vaporizarea în cazan. gaze fierbinţi.amoniac. • Subrăcitorul SR. ea va avea o sensibilitate deosebită în ceea ce priveşte asigurarea nivelurilor în aparate şi constanţa temperaturii surselor de apă şi abur. în soluţie de apă . Instalaţia fiind complexă. unde are loc vaporizarea soluţiei concentrate (bogate) de apă .6 pomparea apei în cazan. concomitent. apă încălzită de la soare. schema prezentată în fig. în care vaporii de NH3. au la bază aceeaşi schemă de principiu.7 preîncălzire izobară a apei în cazan până la starea de saturaţie. I.F. Fenomenul principal care stă la baza funcţionării instalaţiei este fenomenul de absorbţie a agentului frigorific de către un mediu absorbant.5. fiind utilizate mai ales în sezonul cald când aburul este disponibil. Dezavantaj: consum ridicat de căldură şi materiale. cu aparate mari şi voluminoase. Nu există în exploatare la bordul navelor. 8. 7 . sau în sezonul rece pentru acoperirea vârfurilor de consum. şi că dizolvarea lor se face nelimitat.11.A.146 - .A.3.amoniac.F. 6 . • Coloana de rectificare CR. Aceste instalaţii sunt utilizate acolo unde sunt disponibile abur de contrapresiune. Pot fi cuplate cu instalaţii cu compresie mecanică. • Condensatorul K. .) Ca o noutate faţă de celelalte tipuri de instalaţii analizate.apă (pentru instalaţiile industriale). atât frig cât şi apă caldă. Caracteristic acestor substanţe este că au temperaturi de fierbere diferite la aceeaşi presiune. care asigură subrăcirea NH3 lichid pe seama supraîncălzirii vaporilor reci care ies din vaporizator.F. I. Cele mai utilizate substanţe sunt clorura sau bromura de litiu .apă (pentru instalaţiile de climatizare) şi amoniacul . 8.F.A. cu acelaşi rol ca şi CR. utilizează pentru realizarea procesului de lucru un amestec binar de substanţe: un agent frigorific şi un corp absorbant. surse energetice secundare.

formând o soluţie concentrată sau bogată. Ventilul de reglaj VRA (pentru NH3 lichid) şi VRS (pentru soluţia săracă).11 se constată că I. în timp ce vaporizarea lichidului şi absorbţia vaporilor în soluţia săracă au loc la presiunea p0. Economizorul E. Această soluţie este preluată de pompa PS şi refulată în fierbător unde este preîncălzită până la temperatura . rezultă. se răceşte prin încălzirea soluţiei sărace pompată de PS. care aspiră soluţia bogată formată în A şi o refulează continuu în F. funcţionează (ca şi I. cu cât temperatura soluţiei bogate la intrarea în F este mai apropiată de temperatura de fierbere.) la două nivele de presiune: pk şi p0. pentru a ajunge în A. provenită din F. în care NH3 lichid vaporizează şi asigură răcirea agentului intermediar.F. rezultând soluţia bogată. Fierberea soluţiei şi condensarea vaporilor au loc la presiunea pk.• • • • • Vaporizatorul V. un debit de vapori ˝Qa˝ şi unul de soluţie săracă ˝Qs˝: Qs + Qa = Qb (8. în care soluţia bogată care iese din F.7) Din fig.F.147 - . datorită încălzirii lui F.V. cu atât fluxul de căldură necesar soluţiei bogate va fi mai mic.A. Absorbantul A în care vaporii reci din V se dizolvă în soluţia diluată sau săracă.amoniac cu funcţionare continuă.M. Figura 8. În urma alimentării continue a fierbătorului F cu un debit de soluţie bogată ˝Qb˝ pompat de pompa PS. 8.C. Pompa de soluţie PS. În absorbitorul A este realizată absorbţia vaporilor reci de către soluţia săracă de debit Qs.11 Instalaţia frigorifică cu absorbţie în soluţie de apă .

Debitul de vapori reci Qa este dirijat spre absorbitorul A unde sunt absorbite de soluţia săracă de debit Qs. în J/kg. • Pi puterea consumată pentru comprimarea vaporilor.de saturaţie corespunzătoare presiunii pk.148 - . Mărimi de detrminat: • Qvt debitul volumic de vapori. în W. în m3/s. între -50° ÷ -45°C. în W. datorită răcirii cu apă. în m3/kg.4. Puterea frigorifică masică: q 0m = h1 − h 4 [ J / kg ] (8. al diagramelor şi tabelelor de vapori se stabilesc parametrii de stare ai agentului frigorific în punctele caracteristice ale instalaţiei. este laminată şi trimisă în absorbitorul A prin economizorul E. în °C. h4 este entalpia amestecului lichid . ea devine săracă în amoniac. Pe măsură ce soluţia vaporizează.vapori după ventilul de reglaj. • Φsr puterea termică a subrăcitorului. Această instalaţie poate realiza temperaturi de vaporizare între +5 ÷ -50°C. 8. în J/kg. Soluţia săracă în amoniac părăseşte fierbătorul. . CALCULUL TERMIC AL IFCMV ÎNTR-O TREAPTĂ Date de calcul: • Φ0 puterea frigorifică. • t0 temperatura de vaporizare. în °C. • tk temperatura de condensare. după care începe să fiarbă. Acest lichid ajunge apoi în vaporizatorul V unde preia căldură din agentul intermediar şi vaporizează. Vaporii rezultaţi din F sunt dirijaţi spre condensatorul C unde condensează.R.9) unde v1 este volumul masic al vaporilor la aspiraţia în compresor. apoi se trece la calcul.8) unde: h1 este entalpia masică a vaporilor la ieşirea din vaporizator. Cu ajutorul datelor de calcul. rezultând lichid care este laminat în ventilul V. în W. • Φk putrea termică a condensatorului. Puterea frigorifică volumică: q 0v = q 0m v1 ⎡ J / m3 ⎤ ⎣ ⎦ (8. iar dacă funcţionează în două trepte.A. în W.

Debitul masic de vapori: G = Φ 0 / q 0m [ kg / s] [W] [W] (8. • tk temperatura de condensare. în W.14) [ kW ] 1000 8.12) Puterea termică a subrăcitorului: Φ sr = G ( h 3' − h 3 ) Lucrul tehnic masic de comprimare: al = ( h 2 − h1 ) [ J / kg ] (8. în °C. în m3/s. • Pt1 puterea consumată de K1. în W. • εt eficienţa frigorifică a instalaţiei.5. Puterea frigorifică masică: q 0 m = h1 − h 7 [ J / kg ] . • Φk puterea termică a condensatorului. Cu acestea se trece la calcul. în W. • Pt2 puterea consumată de K2.13) Puterea teoretică consumată de compresor pentru comprimarea vaporilor: G ⋅ al Pt = (8. • t0 temperatura de vaporizare. • Qv2 debitul volumic de vapori aspiraţi de K2. în m3/s. Mărimi de determinat: • Qv1 debitul volumic de vapori aspiraţi de K1. Cu ajutorul datelor de calcul. în °C. CALCULUL TERMIC IFCMV ÎN DOUĂ TREPTE Date de calcul: • Φ0 puterea frigorifică. în W. al diagramelor şi tabelelor termodinamice de vapori se stabilesc parametrii de stare ai agentului frigorific în punctele caracteristice ale instalaţiei.149 - (8.10) Puterea termică a condensatorului: Φ c = G ( h 2 − h 3' ) (8.15) .11) (8.

. . .23) Puterea consumată de compresorul K2: Pt 2 = G al 2 . (8.21) De aici rezultă debitul masic de vapori aspiraţi de K2 .24) . Debitul volumic de vapori aspiraţi de C2: G 3 ⎡ Qv2 = ⎣m / s⎤ ⎦ v2' Lucrul masic consumat de compresorul C2: al 2 = h 3 − h 2 ' . .16) Debitul masic de vapori aspiraţi de C1: G1 = i φ0 q0m [ kg / s ] (8.17) Debitul volumic de vapori aspiraţi de C1: Q v1 = φ0 q0v 3 ⎡ ⎣m / s⎤ ⎦ (8.19) Puterea consumată de compresorul C1: Pt1 = G 1 ⋅ al1 i [W ] (8.Puterea frigorifică volumică: q0v = q 0m v1 3 ⎡ ⎣J / m ⎤ ⎦ (8.150 - . În acest scop se va scrie un bilanţ de masă şi căldură pentru butelia de răcire intermediară.22) [ J / kg ] (8. Relaţiile de bilanţ: G1 h 2 + G 2 h 5 + G1 h 4 = G h 2 ' + G1 h 6 .18) Lucrul masic de comprimare în C1: al1 = h 2 − h 1 [ J / kg ] (8. [W ] (8.20) Pentru calculul celorlalte mărimi trebuie să se determine debitul de vapori aspiraţi de compresorul C2. (8.

Puterea termică a condensatorului: φc = G 2 ( h 3 − h 4 ) [W ] (8.151 - .26) .25) Eficienţa frigorifică a instalaţiei: ∈t = φ0 Pt1 + Pt 2 (8.

obţinerea unor viteze mari de rotaţie a rotorului turbinei şi la maşinile cu reacţie etc. construcţia simplă a turbinei. Presupunem mişcarea unidirecţională. Clasificarea mişcărilor în funcţie de viteză se realizează utilizând criteriul de similitudine Mach.CAPITOLUL IX DINAMICA GAZELOR 9.1.152 - . M= w ws (9. acceleraţia etc. cât şi la timp). pierderi de energie la evacuarea gazelor calde în mediul exterior. iar gazul se comportă ca un gaz perfect. iar într-o secţiune dată a jetului de gaze acceptăm valori medii ale parametrilor termofizici(mediile se referă atât la secţiune. M = 1. Avantajele acestei transformari sunt: producerea în continuu a lucrului mecanic.). Mai admitem şi faptul că mişcarea gazului este staţionară în timp. (w < ws ). parcurgerea unui lanţ complex de transformări energetice (încălzirea gazului. Transformarea energiei cinetice a gazului în lucru mecanic util se face în instalaţiile de turbine cu gaze. (9. (w > ws ). Analiza mişcării gazului se face introducând o serie de ipoteze simplificatoare. (w = ws ). mişcare supersonică: M > 1. Astfel: • • • mişcare subsonică: mişcare sonică: M < 1. GENERALITĂŢI Lucrul mecanic tehnic poate fi obţinut continuu utilizând energia cinetica a unui gaz în mişcare.1) unde: ws fiind viteza sunetului.2) . Dezavantajele ar fi: necesitatea folosirii unor materiale rezistente la temperaturile ridicate ale gazului.

5) w2 2 = mu 2 + mp 2 v 2 + m + mgz 2 2 .1). 9.Figura 9. Bilanţul de energie între secţiunile A1 şi A2 este de forma: w2 mu1 + mp1 v1 + m 1 + mgz1 + Q12 = 2 (9. Valorile critice ale criteriului Reynolds sunt în funcţie de fluid şi de spaţiul în care are loc mişcarea ( Re cr1 =2300 şi Recr 2 =10000). 9. Regimul laminar de mişcare se caracterizează prin faptul că traiectoriile particulelor nu se intersectează. în timp ce la mişcarea turbulentă apar vârtejuri. pe baza criteriului de similitudine wl Re = c (9. Vom presupune că frecarea gazului de pereţii conductei este neglijabilă (fig.1 Curgerea unui gaz printr-o conductă de secţiune variabilă. Stabilim două secţiuni de control A1 şi A 2 între care gazul primeşte fluxul termic Q12 .4) • mişcări în regim turbulent: Re < Recr 2 . obţinem deci: • mişcări în regim laminar: Re < Recr1 . ECUAŢIA FUNDAMENTALĂ A MIŞCĂRII GAZELOR Considerăm un jet de gaz de secţiunea variabilă. traiectoriile moleculelor în mişcare intersectându-se. (9.2. • mişcări în regim tranzitoriu: Recr1 < Re < Recr 2 . O altă clasificare. care se deplasează între nişte pereţi rigizi.3) v unde lc – lungimea caracteristică şi ν – viscozitatea cinematică.153 - .

9.în care au intervenit: energia internă. obţinem: w2 w2 2 − 1 = h1 − h 2 + q12 2 2 (9.6) Această euaţie reprezintă ecuaţia fundamentală a mişcării scrisă pentru un gaz perfect aflat în regim staţionar. Pentru mişcarea adiabatica a gazului: q12 = o (9.5) neglijăm energia de potenţială. Ele pot avea secţiunea constantă sau variabilă.154 - .2). 9.7) şi considerând nulă viteza gazului în secţiunea de intrare A1 din (9.9) . MIŞCAREA GAZULUI PERFECT ÎNTR-UN AJUTAJ CONVERGENT Ajutajele au scopul de a accelera un gaz. Secţiunea minimă corespunde secţiunii de ieşire din ajutaj (fig.3. lucru mecanic de dislocaţie. Studiul mişcării gazului au drept scop calculul vitezei şi a debitului.8) Între secţiunile A1 şi A2 putem scrie: T2 ⎛ v1 ⎞ =⎜ ⎟ T1 ⎝ v 2 ⎠ k −1 ⎛p ⎞ =⎜ 2 ⎟ ⎝ p1 ⎠ k −1 k (9.6) rezultă: w 2 = 2 ( h1 − h 2 ) = 2 ⎛ T ⎞ k RT1 ⎜ 1 − 2 ⎟ k −1 T1 ⎠ ⎝ (9. cât şi condiţiile în care aceste mărimi capătă valori maxime. la care am neglijat frecările. energia cinetică potenţială şi transferul de energie prin efect termic. Dacă în relaţia (9. Cele convergente se folosesc în vederea accelerării gazului datorită micşorării continue a secţiunii.

p = T1 (9. Valoarea maximă se atinge la destinderea în vid ( p 2 = 0 ).12) Debitul de gaz care trece prin secţiunea de ieşire utilizând ecuaţia continuităţii: w A k p1 m = 2 2 = A2 2 ⋅ v2 k − 1 v1 2 k +1 ⎡ ⎤ k k ⎢⎛ p 2 ⎞ − ⎛ p 2 ⎞ ⎥ ⎟ ⎜ ⎟ ⎢⎜ ⎝ p1 ⎠ ⎝ p1 ⎠ ⎥ ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ A2 se determină (9. Cu cât gazul are o densitate mai mică cu atât viteza sa este mai mare.10) Viteza de mişcare a gazului este funcţie în mod expres de natura lui.Figura 9. Tot din relaţia (9.13) . în baza ecuaţiei: 1 ℜ ℜ p1 v1 = T1 .10) observăm ca viteza sa creşte pe măsură ce raportul presiunilor scade.11) M ρ1 M Viteza gazului este direct proporţională şi cu temperatura iniţială a acestuia.155 - . w max = 2 k k p1 v1 = 2 RT1 k −1 k −1 (9.2 Ajutaj convergent astfel că: k −1 ⎡ ⎤ ⎛ p2 ⎞ k ⎥ k ⎢ w2 = 2 p1 v1 1 − ⎜ ⎟ ⎢ ⎝ p1 ⎠ ⎥ k −1 ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ (9.

19) valoarea maximă a factorului Ψ atingându-se în secţiunea critică: k ⎛ 2 ⎞ k −1 (9.17) În expresia lui m separăm factorul de debit Ψ: 2 k +1 ⎡ ⎤ k ⎢⎛ p 2 ⎞ k ⎛ p 2 ⎞ k ⎥ − ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ k − 1 ⎢⎝ p1 ⎠ ⎝ p1 ⎠ ⎥ ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ ψ= (9.20) ψ cr = ⎜ ⎟ ⋅ + +1 k 1 k ⎝ ⎠ Valoarea temperaturii corespunzătoare presiunii pcr rezultă din ecuaţia transformarii adiabatice: 2 (9.22) .18) prin urmare: m = ψA 2 2p1ρ1 (9.21) Tcr = T1 k +1 1 iar din ecuaţia lui Clapeyron obţinem: v1 ρcr pcr T1 ⎛ 2 ⎞ k −1 = = ⋅ =⎜ ⎟ v cr ρ1 p1 Tcr ⎝ k + 1 ⎠ 1 (9.14) (9.156 - .Pentru determinarea debitului maxim punem condiţia: ∂m =0 ⎛ p2 ⎞ ∂⎜ ⎟ ⎝ p1 ⎠ iar valoarea critică a presiunii rezultă din pcr ⎛ 2 ⎞ k +1 =⎜ ⎟ p1 ⎝ k + 1 ⎠ k (9.16) iar viteza în secţiunea critică este de forma: w cr = 2 k RT1 〈 w max k +1 (9.15) astfel că debitul maxim de gaz este de forma: m max ⎛ 2 ⎞ k −1 2kp1ρ1 = A cr ⎜ ⎟ ⋅ k +1 ⎝ k +1⎠ 1 (9.

Revenind în ecuaţia (9.157 - . iar în secţiunea de ieşire (secţiunea minimă a ajutajului) viteza.26) .25) iar factorul de debit ψ = ψ max .24) 2p1ρ1 Figura 9. deci: m max ψ max ⋅ A cr = (9. Presiunea scade în lungul ajutajului de la valoarea p1 la valoarea p 2 . La ajutajele convergente s-a găsit experimental că: p 2 < pcr ≈ 0.19) obţinem: m ψA 2 = = constant 2p1ρ1 (9. pentru a accelera un gaz trebuie ca ψ să crească în timp ce secţiunea scade. viteza gazului creşte pe măsură ce presiunea scade. el îşi delimitează secţiunea de curgere.23) Astfel.3 ramură de natură teoretică).5p1 (9. factorul de debit ajungând la valoarea ψ cr . temperatura şi densitatea au valori critice. în timp ce factorul de debit ψ creşte. Dacă un gaz este evacuat printr-un orificiu. Secţiunea în care ψ este maxim se numeşte secţiune critică. w cr = kTR cr = w s (9. ajutajul trebuind să urmărească forma jetului. Într-un ajutaj convergent. (vezi ramura OM din Figura 9. debitul devine maxim. La valoarea presiunii p 2 = pcr .3 Variaţia funcţiei ψ la curgerea unui fluid printr-un ajutaj convergent-divergent.

27) şi are ca trăsătură funcţionarea liniştită a ajutajului (viteza şi debitul gazului se calculează cu (9. Viteza şi debitul gazului capătă valori maxime ce se determină cu relaţiile (9.28) Figura 9.4 Influenţa contrapresiunii exterioare asupra jetului.În ajutajul convergent. regimul de mişcare depinde de valoarea presiunii mediului în care ajunge jetul de gaz.10) şi (9.16). • Regimul supracritic de funcţionare are loc la: p 2 < p cr (9. vitezele sunt mai mici decât viteza sunetului (ws) iar debitul are valoare maximă (viteza sunetului atingându-se în secţiunea minimă ajutajului). • Regimul critic de funcţionare are loc la: p 2 = p cr (9.158 - .13)).29) presiunea gazului la ieşirea din ajutaj fiind mai mare decât cea a mediului ambiant. În ajutajul convergent.17) şi (9. în secţiunea minimă viteza gazului atinge viteza locală a sunetului. . Astfel: • Regimul subcritic de mişcare a gazului are loc la p 2 > p cr (9.

are rolul de a destinde gazul până la presiuni mai mici decât presiunea critică.9.30) v deducem că dacă valoarea lui v creşte mai repede decât cea a lui A atunci viteza gazului depăşeşte viteza sunetului. în care p 2 = 0 .32).33) (9.30) poate fi scrisă de forma: dA dw dv + − =0 A w v şi utilizând ecuaţia transformării adiabatice rezultă: dv 1 dp =− ⋅ v k p Utilizându-se ecuaţia lui Bernoulli p w2 + = constant ρ 2 găsim: dw dp =− w ρw 2 Din relaţiile (9.12).36) . Din: Aw m= = constant (9.5.32) (9. coeficientul de debit se găseşte pe ramura divergentă a ajutajului.26) şi (9. MIŞCAREA GAZULUI PERFECT ÎNTR-UN AJUTAJ COVERGENT . reprezentat în Figura 9. p1 p1 OM din Figura 9. Relaţia debitului (9. Viteza maximă la ieşirea din ajutaj se determină cu (9. gazul se va destinde în acesta atingând viteze supersonice. precum şi la frânarea lor. Deci: w max k +1 = (9.4.159 - .16). obţinem: 2 − w 2 dp dA w s = ⋅ A kw 2 p (9.31) ws k −1 Debitul maxim se determină cu (9. dacă la un ajutaj convergent se ataşează unul divergent. În consecinţă.DIVERGENT Ajutajul convergent-divergent.35) (9. funcţie de parametrii mişcării. Ajutajul convergent-divergent (sau ajutajul de Laval) poate fi utilizat şi la accelerarea gazelor. În porţiunea p p cr < .34) (9.3.

dA = o . w = ws.6 Variaţia presiunii şi vitezei într-un ajutaj convergent-divergent • Mişcarea frânată (când dp > o ) a gazului are loc într-un ajutaj la care secţiunea poate varia ca mai jos (fig. a. .5 Ajutaj convergent-divergent din care rezultă situaţiile: • Mişcarea accelerată (când dp < o ) a gazului are loc într-un ajutaj la care secţiunea poate varia ca mai jos (fig.160 - . dA < o .conductă cilindrică.ajutajul este convergent.ajutajul este divergent. 9.6 a): w < ws . viteza locală a sunetului scade şi ea datorită mişcării temperaturii în timpul destinderii adiabatice. dA > o . Ajutajul convergent-divergent este utilizat la accelerarea gazului. w > ws . 9. Mişcarea accelerată b.6 b).Figura 9. Mişcarea frânată Figura 9. În lungul său presiunea scade. Există trei regime: subsonic ( M < 1 ). sonic ( M = 1 ) sau supersonic ( M > 1 ).

39) deducem că amplasând un termometru într-un jet de gaz.39) 2c p kR 2 Din relaţia (9. dA < o . Ceea ce înseamnă că o parte din energia cinetică se regăseşte în entalpie. cum ar fi: unde de şoc.37) h1 + 1 = h 2 + 2 = h * 2 2 unde h* este entalpia masică de frânare. În regimul sonic şi supersonic de funcţionare a ajutajelor de Laval au loc fenomene care ridică probleme deosebite în tehnica aerospaţială.ajutajul este divergent. w < ws . . dA > o . zgomote puternice.38) c p T* = c p T + 2 din care: w2 k −1 w2 T* = T + =T+ ⋅ (9.ajutajul este cilindric. 9.161 - . etc.6) se poate scrie de forma: w2 w2 (9.6 b).5. pentru ca la ieşirea din ajutaj gazul să aibă o viteză subsonică. fapt soldat cu creşterea vitezei locale a sunetului (fig. În această situaţie un gaz intră într-un ajutaj Laval cu viteză mai mare decât cea a sunetului şi îşi micşorează viteza până la viteza sunetului în sectiunea minimă.w > ws.ajutajul este convergent. dA = o . Presiunea acestuia creşte pe seama energiei cinetice având loc o compresie adiabatică în care creşte temperatura. Termometrul va indica valoarea: T1 = T + r k −1 w 2 . 9. MĂRIMI DE FRÂNARE La gazul ce se deplasează adiabatic şi cu frecare neglijabilă. Cu ajutorul ei introducem temperatura de frânare astfel: w2 (9. Aceasta reprezintă entalpia unui gaz a cărui viteză scăzut de la w la zero.r <1 ⋅ kR 2 (9. Ea fiind deci mai mare decât entalpia masică clasică cu factorul cinetic. ecuaţia fundamentală (9. acesta va indica o temperatură mai mare decât temperatura reală a gazului datorită frânării gazului de către termometrul respectiv.40) unde r este coeficientul de restabilire. w = ws.

energia internă masică de frânare o determinăm cu: w2 w2 u* = c v T + =u+ 2k 2k (9. 9.41) Mărimile de frânare au importanţă în cazul unor viteze relative mari.Analog.45) Frecarea este însoţită de o creştere a entropiei masice. ϕ < 1 (9. Figura 9. Pentru turbinele de gaze sau de vapori definim randamentul relativ intern (randamentul politropic) cu relaţia: h − h 2` ηp = 1 = ϕ2 (9. 9.6.46) h1 − h 2 . MIŞCAREA CU FRECARE A GAZELOR Practic mişcarea unui gaz se realizează cu viteze mai mici decât cele de la mişcarea teoretică. Astfel: w r = ϕw t .42) Unde: φ-coeficient de frecare Din relaţia (9.7 Procesul real de destindere adiabată a unui fluid între presiunile p1 şi p2. datorită frecărilor gazului de pereţii ajutajului prin care acesta se deplasează.7). aşa încât punctul real final este 2’ caracterizat de o entropie mai mare decât a punctului iniţial (fig.162 - .8) rezultă că: ϕ= h1 − h 2` h1 − h 2 (9.

iar debitul se poate determina datorită diferenţei de presiune. 65.9.163 - . La diafragma dreptunghiulară se impune proporţionalitatea laturilor. avându-se în vedere ca în amonte şi în aval.. segment (se montează pe conductele în care se transportă medii cu suspensii solide) şi circulare.47) w2 2 reprezintă pierderea de energie unitară datorită 2 frecărilor în diafragmă.7. datorită solicitării hidraulice simetrice.. Diafragma reduce secţiunea de scurgere a fluidului.8): dreptunghiulare (se montează pe conductele de aer cu secţiunea dreptunghiulară). Diafragma circulară Diafragma se montează pe porţiunile drepte ale conductelor. Diafragama segment Figura 9. care sunt cele recomandate.0. Termenul λ . se poate scrie ecuaţia lui Bernoulli: 2 p1 w1 p w2 w2 + = 2 + 2 +λ 2 ρ ρ 2 2 2 (9.8 Tipuri de diafragme. 9. Conform figurii 9. pe o distanţă de minim 10 d să nu apară perturbări hidraulice. viteza acestuia creşte.Pentru turbine de abur cu condensator ηip = 0. c.80 9. şi care se montează pe o conductă în vederea măsurarii debitelor. a. MĂSURAREA DEBITELOR CU AJUTORUL DIAFRAGMEI Diafragma este o piesă în formă de disc în care este practicat un orificiu.Diafragma dreptunghiulară b. pentru cele două secţiuni notate. Diafragmele pot fi (fig.

coeficientul de diafragmare A1 (9.53) Practic.coeficientul de stricţionare A0 şi folosind ecuaţia de continuitate: m = ρw1A1 = ρw 2 A 2 = constant (9.51) Debitul de fluid ce trece prin conductă este dat de relaţia: m = αA 0 2ρ ( p1 − p 2 )kg / s (9. coeficientul de debit se determină cu relaţia: α = α 0 a 1a 2 a 3 (9.50) Figura 9.Notând cu: m= A0 .52) în care notăm: α= μ 1 + μ m2 + λ 2 (9.54) .48) (9.9 Diafragmă montată pe o conductă. se obţine: w1 = μm 1− μ m + λ 2 2 2 p1 − p 2 ρ (9.49) şi μ= A2 .164 - .

a1 .8 ) (9.17 0.17kg/s şi aplicăm următoarea ecuaţie: A min = ψ max D p 2 0 v0 = 4. v0 = 0. gradul de prelucrare a muchiei de atac a diagramei .273 m3/kg Diametrul orificiului supapei de siguranţă va fi: 18.785 .55) Pentru fluidele compresibile: α c = εα (9. Rezolvare: Considerăm orificiul supapei un orificiu convergent pentru D=4.5 . abur saturat la presiunea de 7 bar.135. ε = 1 . În măsurători curente. rugozitatea conductei .135−1 1.a2 . • Aplicaţie: Să se dimensioneze supapa de siguranţă a caldarinei principale la un pescador ˝Superatlantic˝ care produce 15t de abur pe oră.85cm = 48.165 - .135 + 1 1. α 0 ∈ ( 0.536 ⎟ 1.5 = π ⋅ D2 18.135 +1 ⎝ ⎠ 1 1 p0 = 7 bar.85 ⋅10−3 m 2 = 18.536 2 ⋅ 7 ⋅105 = 1.56) unde ε este coeficientul de compresibilitate şi depinde de natura gazului şi de valoarea lui Δp .a3 .5mm 4 0. D= = 4.6 ÷ 0.în care intervin: influenţa viscozităţii . k = 1.5cm 2 2 ⎞ k −1 k Conform relaţiei ψ max = ⎛ ⎜ k + 1 ⎟ ⋅ k + 1 . avem: ⎝ ⎠ ⎛ 2 ⎞1.135 ψ max = ⎜ ⋅ = 0.

1) Compoziţia chimică a combustibililor gazoşi se dă prin participaţia volumică.detonaţia: . azotului şi sterilului). şi anume: . Vi V = i . hidrogenul şi sulful. hidrogenul. . Amestecul poate să conţină şi oxigen. hidrogen sulfurat. Oxigenul necesar arderii provine din aer.deflagraţia: w < 30 m/s. În produşii arderii constituienţii principali sunt gazele de ardere. Un combustibil gazos se dă sub forma: γi = γ CO + γ H + γ C mHm + γ O + γ N + γ CO2 + γ H 2 S = 1 .explozia: 30 < w < 200 m/s. Combustibilii clasici se împart în trei grupe: solizi. sub forma: gC + g H + g S + g w + gO + g N + g p = 1 . bioxid de carbon. Numim reactanţi corpurile care intră în procesul arderii şi produşi cele care rezultă. NOŢIUNI GENERALE Arderea reprezintă o oxidare violentă a substanţelor combustibile. Elementele chimice clasice care prin ardere dezvoltă căldură şi emit lumină sunt carbonul. hidrogenului. (10. azot. propanul etc. γ i . oxigenului. În procesele industriale curente de ardere se utilizează deflagraţia.1.3) . Compoziţia chimică a combustibililor solizi şi lichizi se dă prin participaţia masică a elementelor componente g i (carbonului. funcţie de viteza de propagare a frontului de ardere. Fiecare din aceste componente participă cu o anumită proporţie. metanul. care. apei. lichizi şi gazoşi. Există trei tipuri clasice de procese de ardere. (10. (10.CAPITOLUL X ARDEREA 10. sulfului.166 - . pe lângă alţi componenţi alcătuiesc combustibilul. Acest proces este însoţit de degajare de căldură şi emisie de lumină. În anumite cazuri acesta se află în legăturile chimice ale combustibilului. w > 200 m/s.2) ΣVi Vam Ei pot să apară sub forma unei hidrocarburi sau a unui amestec de gaze combustibile ca: oxidul de carbon.

p0 = 101325 Pa.15 K. (10. cu atât temperatura de aprindere este mai mică. evacuarea cenuşii. oxidarea carbonului poate crea bioxid de carbon printr-o ardere completă.Pentru ca arderea să se declanşeze. Arderea completă a carbonului se face cu contracţie volumică C + O2 = CO2 (10. O ardere este incompletă atunci când oxidarea reactanţilor este parţială. Cu cât concentraţia în oxigen creşte şi temperatura de ardere creşte. Cu cât concetraţia de oxigen este mai mare. evacuarea gazelor de ardere. temperatura de aprindere scade. Construcţia focarului este un alt factor determinant în procesele de ardere.167 - . CH 4 + 2O2 = CO2 + 2 H 2 O . Se urmăreşte o omogenizare cât mai bună a combustibilului cu oxigenul necesar arderii. O ardere se numeşte completă atunci când oxidarea combustibilului este totală. Astfel. dezvoltarea flăcării. hidrogenului şi sulfului: . cum ar fi arderea metanului. o construcţie optimă de focar trebuie să asigure: preîncălzirea combustibilului. Scriem reacţiile de oxidare completă a carbonului. Arderea se poate produce însă şi cu o dilatare volumică. (10. sau oxid de carbon printr-o ardere incompletă. Arderea se poate desfaşura cu contracţie volumică atunci când produşii ocupă un volum mai mic decât reactanţii. Considerăm că reacţiile de ardere se desfăşoară la starea normală caracterizată de: T0 = 273. Arderea depinde în principal de natura combustibilului.2. Există arderi în care volumul rămâne constant. când produşii ocupă un volum mai mare decât reactanţii C3 H 8 + 5O2 = 3CO2 + 4 H 2O . rezultând un volum de bioxid de carbon.4) deoarece în reacţie intră un volum de carbon şi unul de oxigen. ca în cazul arderii propanului. combustibilul va primi energia minimă de aprindere pe baza căreia se defineşte temperatura de aprindere. determinăm cantitatea de oxigen necesară arderii unui kg de combustibil şi gazele de ardere rezultate. Astfel.6) 10.5) Se observă că din şase volume de reactanţi rezultă şapte volume de produşi. Concentraţia oxigenului în atmosfera de ardere este şi ea un factor determinant. ARDEREA COMBUSTIBILILOR SOLIZI ŞI LICHIZI Scriind reacţiile chimice de oxidare. concentraţia în oxigen fiind cea care influenţează viteza de aprindere. siguranţa în exploatare etc.

8) (10. (10.18) .15) (10.17) 3 Cum participaţia masică a oxigenului în aer este de 23.12) 32 kg S + 32 kg O2 = 64 kg SO2 .11) (10. H2 + (10. Cantitatea minimă de oxigen necesară arderii teoretice (stoichiometrice): 8 g C + 8 g H + g S − g O . (10.168 - .14) 8 11 g C kg C + g C kg O2 = g C kg CO2 . 2 S + O2 = SO2 . 3 3 g H kg H 2 + 8 g H kg O2 = 9 g H kg H 2O . cantitatea minimă de oxigen necesar arderii este dată de relaţia: Omin = Lmin = Omin [kg aer/kg combustibil]. . 232 (10.13) şi înmulţind cu participaţiile masice ale elementelor combustibile obţinem: (10.10) (10. Din ecuaţiile scrise pentru un kmol de substanţă.16) g S kg S + g S kg O2 = 2 g S kg SO2 .7) (10. obţinem: 12 kg C + 32 kg O2 = 44 kg CO2 . [kg/kg combustibil] (10. (10.2%. 2 kg H 2 + 16 kg O2 = 18 kg H 2O . Ţinând seama de valorile numerelor de masă molară: M C = 12 kg / kmol M H 2 ≈ 2 kg / kmol M S ≈ 32 kg / kmol M O2 ≈ 32 kg / kmol . 0.9) 1 O2 = H 2 O .C + O2 = CO2 .

. H şi S să găsească oxigenul necesar reacţiei. 0. 21) Lmin . (10. pentru ca fiecare moleculă de C . iar la combustibilii lichizi α = 1. 414 ⎜ C + H + S + w + N ⎟ + (α − 0. cu atât randamentul procesului de ardere este mai scăzut. 21 [ Nm 3 aer / kg combustibil ] .Ca o ardere să fie completă trebuie să se introducă mai mult aer decât cantitatea minimă necesară determinată steochiometric. [ kg / kg ] (10. 414 Nm 3 / kmol (10. Indicele excesului de aer α reflectă cele de mai sus: Lreal = α Lmin .20) Oxigenul necesar arderii în unităţi volumice. Gazele de ardere se calculează cu relaţia: 11 m g = g C + 9 g H + 2 g S + g w + g N + (α − 0.21) unde VM = 22.1. ştiind că la starea normală gazul perfect clasic are volumul molar ℘ 0 = 22.4. 232 ) Lmin .. volum molar la starea normală a gazului perfect..2. astfel că la combustibilii solizi α = 1.2.22) unde s-a ţinut seama de faptul că participaţia volumică a oxigenului în aer este de 21%. este: g g ⎞ g ⎛g Omin = VM ⎜ C + H + S − O ⎟ . Volumul minim de aer necesar arderii unui kg combustibil solid sau lichid se calculează cu relaţia: Vmin = Omin .. (10. α > 1 (10. 4 32 32 ⎠ ⎝ 12 [ Nm 3 / kg combustibil ] .23) 3 sau în Nm 3 g g g ⎞ g ⎛g Vg = 22.19) Valorile lui α depind de tipul focarului şi de natura combustibilului.414 Nm 3 / kmol . Cantităţile de oxigen şi de aer necesare arderii se pot exprima şi în unităţi de volum raportate la 1 kg de combustibil.2.24) ⎝ 12 [ Nm 3 / kg ] . Cu cât α este mai mare. 2 32 18 28 ⎠ (10.169 - .

28) Cantitatea minimă de aer necesară arderii este: Vmin = Omin .10. . + (α − 0.31) . Omin = ⎜ m + ⎟ .27) Oxigenul minim necesar arderii se calculează cu relaţia: k⎞ ⎛ . ⎡ ⎣ Nm / Nm C m H k ⎤ ⎦ 2 (10.414 Nm3 Cm Hk + 22.30) Gazele de ardere rezultate în urma arderii unui Nm 3C m H k : Vg = m + k 3 3 . (10.414 m Nm3 CO2 + 22.414 Nm3 H2O 2 k⎞ k ⎛ 1 Nm 3 C m H k + ⎜ m + ⎟ Nm 3 O2 = m Nm 3 CO2 + Nm 3 H 2O 4 2 ⎝ ⎠ (10.170 - .29) Cantitatea reală de aer se determină cu ajutorul indicelui excesului de aer Vreal = α Vmin . ARDEREA COMBUSTIBILILOR GAZOŞI Combustibilii gazoşi se prezintă sub forma participaţiilor volumice pentru care scriem: Σ γ i = 1. ⎡ Nm 3 oxigen / Nm 3 C m H k ⎤ ⎦ 4⎠ ⎣ ⎝ (10. (10. 21 ⎣ (10.414 ⎜ m + ⎟ Nm3 O2 = 4⎠ ⎝ k = 22. 21) Vmin . ⎡ Nm 3 aer / Nm 3 C m H k ⎤ ⎦ 0.25) O hidrocarbură oarecare arde în modul următor: k⎞ k ⎛ C m H k + ⎜ m + ⎟ O2 = mCO2 + H 2O 4⎠ 2 ⎝ (10.26) sau k⎞ ⎛ 22.3.

deoarece compuşii lor preiau căldura din exterior.32) Definim căldura de reacţie ca fiind cantitatea de căldură degajată prin arderea completă şi izotermă a 1 kg dintr–un combustibil.10.35) Pentru arderea la p=ct: U 1 − U 2 = Q p + p ΔV (10. CĂLDURA DE REACŢIE O reacţie de ardere completă va ţine seama atât de energiile reactanţilor cât şi de cele ale produşilor arderii. reacţiile chimice endoterme au un efect termic negativ.37) (10.171 - . dar şi de transferurile de energie dintre aceştia şi mediul ambiant. (10. Cum: Q p = Qv − p ⋅ Δ V şi scriid ecuaţia lui Clapeyron: p ⋅V = n ℜ T p ⋅ ΔV = Δn ℜ T (10.39) unde n − nr. Cât priveşte convenţia de semne. de kmoli . Aceasta depinde de modul în care s–a desfăşurat reacţia de oxidare: izocor.33) (10.34) sau U 1 − U 2 = Qr + ∫ pdV . reacţiile chimice exoterme au loc cu degajare de căldură. În timpul arderii se degajă o cantitate de căldură numită căldură de reacţie. iar efectul lor termic se consideră pozitiv. (10.36) (10.38) din care: Q p = I1 − I 2 . izoterm etc. 1 2 Pentru arderea la V=ct: Qv = U 1 − U 2 (10.4. din pricipiul întâi obţinem: U 1 − U 2 = Qr + L12 . Astfel: C + O2 = CO2 + Qr . şi cu U 2 energia internă totală a produşilor arderii. Notând cu U1 energia internă totală a reactanţilor. izobar.

iar produşii de ardere U sT 2 . găsim că E0 < QvT .43) Căldura de reacţie este diferită. (10. pentru Δ V < 0 (10. pentru Δn = n2 − n1 = 0 (10. Pentru o reacţie de ardere la T = ct. de energia chimică. .46) (10. Pentru U sT 2 > U sT 1 se obţine E0 > QvT şi pentru U sT 2 < U sT 1 . pentru Δ V > 0 cele două călduri de reacţie sunt egale Q p = Qv . 0 T energia chimică fiind egală cu energia internă a corpului aflat la temperatura 0 K. (10. ecuaţia de conservare a energiei este de forma: U = E0 + U sT 1 = U sT 2 + QvT = constant. energiile lor interne sensibile sunt în general diferite U sT 2 ≠ U sT 1 (10. de unde obţinem: E0 = QvT + U sT 2 − U sT 1 . în general.42) Şi: Q p < Qv . Pentru arderea cu variaţie de volum: Q p > Qv . Energia chimică este egală cu căldura de reacţie dacă U sT 2 = U sT 1 .48) însemnâmd că şi energia chimică este diferită de căldura de reacţie.172 - . în care reactanţii au energie internă sensibilă U sT 1 . şi p = ct.41) (10.40) (10. Scriind energia internă totală ca sumă dintre energia chimică E0 şi energia internă sensibilă U S (care exprimă variaţia temperaturii corpului): U = E0 + U S ..44) (10.47) Cum natura reactanţilor diferă de cea a produşilor de ardere.45) unde: U S = ∫ mcv dT .Obţinem: Q p = Qv − ℜ T Δn .

54) unde cu n1 s-a notat numărul de kilomoli de reactanţi cu căldurile molare ^ v1 . şi p = ct.52) Se scriu relaţiile lui Gustav Kirchhoff ⎡ d ( ΔU ) ⎤ ⎢ ⎥ = ∑ n2 ⎣ dT ⎦ v ⎡ d ( ΔH ) ⎤ ⎢ ⎥ = ∑ n2 ⎣ dT ⎦ p v2 − ∑ n1 v1 . Starea de referinţă este cea normală. ^ p 2 .51) T (10. Puterea calorifică a unui combustibil reprezintă căldura de reacţie izoterm – izobară degajată prin arderea completă a unei cantităţi de combustibil egală cu unitatea.. când apa se află în faza lichidă în produşii de ardere.Pentru reacţiile de ardere care se desfăşoară la T = ct. (10. 0 (10.47) se prezintă de forma: E0 = Q pT + H sT 2 − H sT 1 (10. . şi cu n2 s-a notat numărul de kilomoli de produşi de ardere cu căldurile molare ^ v 2 .55) T0 = 273.45) şi H S = ∫ mc p dT .173 - .49) La variaţia temperaturii procesului de ardere variaţia căldurilor de reacţie se calculează cu: δ Qv = dU s1 − dU s 2 (10. arderea având loc la parametrii p0 = 101325 Pa (10. ecuaţia (10. (10. Cu ajutorul căldurii de reacţie introducem puterea calorifică a unui combustibil. ^ p1 .51) (10.50) şi (10.50) δ Q p = dH s1 − dH s 2 Din (10.53) p2 − ∑ n1 p1 .15 K După starea de agregare în care apare apa în produşii de ardere definim: – puterea calorifică superioară Ps egală cu căldura de reacţie izoterm – izobară.

2 1 CO + O2 = CO2 + Q p 2 .174 - .61) 3 3 k⎞ 3 3 ⎜ m+ ⎟ γ Cm H k Nm 3 Cm H k + ⎛ ⎟ ⎜ ⎟ γ Cm H k Nm O2 = m γ Cm H k Nm CO2 + ⎜ ⎝ 4⎠ (10. 2 (10. când apa se află în faza gazoasă (abur) în produşii de ardere. Utilizând puterea calorifică se gaseşte legea lui Guy – Stodola. T0 – temperatura mediului ambiant. (10.60) Expresie analogă cu cea a exergiei. (10.57) (10. Teoretic puterea calorifică a combustibililor se determină cu ajutorul ecuaţiilor de ardere de forma: 8 11 g C kg C + g C kg O2 = g C kg CO2 + g C Q pC . ecuaţie care reprezintă legea lui G. iar ( S 2 − S1 ) – variaţia entropiei corpurilor în reacţie.58) (10. puterea calorifică a combustibililor solizi şi lichizi se poate determina cu relaţia lui P. În cazul arderii incomplete 1 C + O2 = CO + Q p1 . L. cu care lucrul mecanic tehnic maxim se scrie ca fiind Lm = B ⋅ Ps + T0 ( S 2 − S1 ) .– puterea calorifică inferioară P i egală cu căldura de reacţie izoterm – izobară. Dulong: . unde B este cantitatea totală de combustibil.62) k + γ Cm H k Nm 3 H 2 O + γ Cm H k ⋅ Q pCm H k .56) Puterea calorifică se află experimental sau din reacţiile de ardere. (10. 2 Datorită existenţei apei în componenţa combustibilului. Hess.59) Cu specificaţia că: Q p = Q p1 + Q p 2 . Diferenţa dintre puterea calorifică superioară Ps şi puterea calorifică inferioară P i este căldura latentă de vaporizare a m kg apă care se regăseşte în produşii de ardere Ps − Pi = mlv [ J / kg ].

Entalpia masică a combustibilului se calculează la modul: hc = ∑ g k c pk k =1 m Tc T0 ⋅ (Tc − T0 ). 9 g C + 142.. ⎜ ⎝ 8 ⎠ [ MJ / kg ]. entalpia masică a aerului necesar arderii se calculează cu: . Scriind bilanţul termic cu ajutorul puterii calorifice inferioare a combustibilului: hc + ha + Pi = hg (10. [ MJ / kg ]. 5 (9 g H + g w ) .895 γ H 2 S + 35.]. 602 g H .68) unde T0 − 273. 045 γ C2 H 4 + 63.⎛ g ⎞ Pi = 33. 10. + 59. 974 γ C3 H 6 + (10. 47 g S − 2. 9 g C + 121.67) în care s–a notat cu h entalpiile masice ale: combustibilului – hc . [ J / kg comb. TEMPERATURA DE ARDERE Temperatura teoretică de ardere se defineşte ca fiind temperatura gazelor de ardere la sfârşitul arderii complete adiabatice. ⎜ ⎝ H 8 ⎠ (10.175 - . 79 γ H + 12..64) (10.5. Analog. Tc – temperatura absolută a combustibilului şi c pk Tc T0 – căldura masică medie a componentei k a cărei participaţie masică este g k .63) sau utilizând relaţiile lui D. 4 ⎜ gH − O ⎟ ⎟ ⎜ ⎟ + 10. 268 γ C6 H 6 + 99.66) 3 [ MJ / Nm ].. (10.807 γ CH 4 + + 87. 36 ⎜ ⎟ ⎟ + 10. I. Pentru combustibilii gazoşi se foloseşte relaţia Pi = 10.65) [ MJ / kg ]. 47 g S − 2. 625 γ C3 H 3 + . 728 γ C2 H 6 + 85. 47 g S + 22. 36 ⎜ g − O⎟ ⎟ ⎜ ⎟ + 10. 632 γ CO + 22. 9 g C + 142. ⎜ ⎝ 8 ⎠ (10. aerului necesar arderii – ha şi gazelor de ardere – hg . 5 g w . ⎛ g ⎞ Pi = 33.15 K . Mendeleev ⎛ ⎞ ⎜ g H − gO ⎟ Pi = 33.

69) unde Ta – temperatura absolută a aerului.5%. H=9%. S=2. de tipul arzătorului şi calitatea amestecului combustibil – aer. iar c pa a aerului între temperaturile T0 şi Ta . N=1. S=0. Ta T0 (10.ha = α Lmin c pa Ta T0 ⋅ (Ta − T0 ) . În consecinţă astfel temperatura teoretică de ardere a combustibilului rezultă ca fiind: Pi + ∑ g k c pk k =1 m Tc T0 ⋅ (Tc − T0 ) + nLmin c pa Ta T0 ⋅ (Ta − T0 ) T = T0 + ∑m c j j =1 s T pj T 0 (10. iar păcura are compoziţia C=87%.71) Temperatura teoretică de ardere este cu atât mai ridicată cu cât puterea calorifică inferioară este mai mare şi cu cât aerul şi combustibilul au temperaturile mai ridicate. . O=1%.70) unde m j – masa componentei j (la 1 kg combustibil) în gazele de ardere şi c pj T T0 – căldura masică medie a acestei componente. de geometria focarului etc. motorina are compoziţia C=86%.1%. N=1%. Să se determine consumul specific de aer. Temperatura reală de ardere este mai scăzută decât cea teoretică deoarece ea depinde de indicele excesului de aer. • Aplicaţie: Un motor diesel naval utilizează un amestec de combustibili lichizi păcură şi motorină în proporţie de 50% fiecare. O=0. (10.5%.]. [ J / kg comb.176 - .]. H=11%. – căldura masică medie Entalpia masică a gazelor de ardere la temperatura teoretică de ardere T este de forma: hg = ∑ m j c pj j =1 s T T0 ⋅ (T − T0 ). [ J / kg comb. ştiind că motorul are un consum specific de 120 g/CPh.9%.

009 ⎞ ⎤ ⎛ Qmin motorină = 1.177 - . 23 + 2.14 = 2. 38 = 1.87 + 3 ⎜ 0.11 + ⎟ ⎥ = 2.867 ⎡C + 3 ⎛ H − O − S min ⎜ ⎢ 8 ⎝ ⎣ ⎞ ⎤ vom avea: ⎟⎥ ⎠⎦ 3 mN ⎡ 0. 38 kg comb 0.Rezolvare: Utilizând relaţia O = 1.12 ⋅ 10. 005 − 0. 23 kg comb 8 ⎠⎦ ⎝ ⎣ 3 mN ⎡ 0.867 ⎢ 0. 245 N CPh .18 kg comb 2 Vtotal = 3 mN 2. 025 ⎞ ⎤ ⎛ = 2.14 Omin păcură = 1.18 = 10. 09 − ⎟⎥ kg comb 8 ⎝ ⎠⎦ ⎣ Ototal = 3 mN 2. 21 Consumul specific de aer.86 + 3 ⎜ 0.867 ⎢ 0. având în vedere consumul specific de combustibil va fi: m 3 aer Vspecific = 0.

se deplasează un piston între punctul mort superior (P. este deschisă. pistonul descrie cursa S.I.CAPITOLUL XI COMPRESORUL CU PISTON Compresorul cu piston este alcătuit dintr-un cilindru al cărui capac este dotat cu două orificii controlate de către supapele de aspiraţie şi de refulare (Sa şi Sr). .M.M. supapa de aspiraţie Sa. Figura 11.I.11. nici la refulare.2 din fig. 11. În interiorul cilindrului.I.M.1 Fazele diagramei de funcţionare ale compresorului teoretic cu piston.1.M.1. aceasta reprezintă faza de aspiraţie (4 . gazul din cilindru va fi comprimat până la presiunea p2 din colectorul de refulare.) şi cel inferior (P.) (vezi Fig. care poate lucra fără spaţiu mort şi fără pierderi de masă şi de energie. la P.M. din colectorul de admisie.M. cu ambele supape închise.1..S. • Pistonul se deplasează de la P. iar gazul pătrunde în cilindru la presiunea p1. pe o lungime de cursă S.S. 11.S.1).1) din fig. are loc faza de compresie 1 . În acest timp. la P.178 - .11. Ciclul de funcţionare al compresorului teoretic cu piston se realizează în modul următor: • La deplasarea pistonului de la P. şi care nu necesită diferenţă de presiune nici la aspiraţie nici. COMPRESORUL TEORETIC CU PISTON Vom considera un compresor pentru aer.

simultan cu închiderea celei de refulare. are loc egalizarea presiunilor la volum teoretic nul 3 . din fig 11. cu β ( β – raport de compresie): Lt = n −1 ⎤ ⎡ n p1V1 ⎢1 − β n ⎥ n −1 ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ (11.1) se introduce expresia lucrului mecanic la compesia politropică: n −1 ⎤ ⎡ p1V1 ⎢ ⎛ p1 ⎞ n ⎥ L12 = 1− ⎜ ⎟ n − 1 ⎢ ⎝ p2 ⎠ ⎥ ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ Şi dacă notăm raportul dintre presiunea de refulare p2 şi presiunea de aspiraţie p1.1.11. consumat de compresorul teoretic pentru realizarea unui ciclu este alcătuit din suma lucrurilor mecanice schimbate pe fiecare transformare considerând compresia 1 .S. izocoră.L12 = (p1V1 -p 2 V2 ). prin deschiderea supapei de aspiraţie. scriem expresiile lucrurilor mecanice: 1 L 41 = p1V1 .1. politropică sau izotermă (fig. poate fi adiabatică.4.2). L34 = 0 Astfel: Lt = L41 + L12 + L23 + L34 = p1V1 + sau: Lt = 1 (p1v1-p2v2) – p2V2 1− n (11.1) n (p1V1 – p2V2) = L12 n −1 Dacă în relaţia (11.3 din fig.2) Transformarea după care are loc compresia.Când presiunea atinge valoarea p2 supapa de refulare Sr se deschide şi are loc faza de evacuare 2 . • În punctul P.179 - . 11.M. . 1-n • L23 = − p2V2 .2 politropică. Lucrul mecanic Lt..

b). Figura 11.2 Reprezentarea fazei de comprimare în diagramele p - v şi T - s.

a).

Din figură rezultă că lucrul mecanic consumat este minim în cazul comprimării izoterme, compresorul funcţionând economic. Funcţionarea compresorului ar fi optimă, dacă s-ar putea realiza o asemenea răcire a cilindrului, încât agentul de răcire să preia de la gazul evolutiv, în fiecare moment, o cantitate de caldură echivalentă lucrului mecanic consumat în procesul de comprimare. O compresie apropiată de izotermă se poate obţine printr-o răcire eficientă a cilindrului (cu cămaşă de apă ) şi care, de fapt, apropie compresia de o transformare politropă.

11.2. COMPRESORUL TEHNIC

Compresorul tehnic se construieşte cu un spaţiu între capacul cilindrului şi capul pistonului când acesta ajunge la extremitatea cursei. Existenţa acestui spaţiu permite deschiderea supapelor de admisie şi evacuare, situate în capacul cilindrului. Acest spaţiu numit mort sau vătămător, Vc, (fig.11.3.) modifică ciclul de funcţionare al compresorului tehnic şi introduce două mărimi ce caracterizează de fapt un compresor cu piston. Caracteristica constructivă ε0 are uzual valori cuprinse între 0,05 şi 0,1 şi este dată de raportul:
ε0 = vc vh

(11.3)

- 180 -

unde Vh – cilindree Când pistonul se deplasează de la P.M.S. la P.M.I., volumul de gaz rămas în spaţiul vătămător se destinde de la presiunea p2 până la p1, când supapa de aspiraţie se deschide. Prin urmare, supapa Sa nu se deschide în punctul 3, ci în punctul 4, astfel că în ciclul de funcţionare al compresorului tehnic are loc şi o fază de destindere, iar volumul de gaz real aspirat va fi Va, Va<Vh (fig.11.3). Astfel, la aceleaşi dimensiuni ale cilindrului debitul de gaz comprimat într-un ciclu este mai mic în cazul compresorului tehnic, decât în cazul celui teoretic. Influenţa spaţiului vătămător asupra debitului compresorului este dată de coeficientul (gradul de umplere), care este cea de a doua caracteristică a compresorului, fiind însă de natură funcţională.
μ= va vh

(11.4)

Lucrul mecanic consumat de compresorul tehnic este dat de aria 1234 (fig. 11.3) care este diferenţa ariilor 12 ab şi 34 ab (fig.11.3)

Figura 11.3 Ciclul teoretic de funcţionare al compresorului tehnic

Considerând transformările 1 - 2 şi 3 - 4 politrope cu acelaşi exponent n, din relaţia (11.2), stabilită pentru compresorul teoretic obţinem: - 181 -

L=

n −1 ⎤ n −1 ⎤ n −1 ⎤ ⎡ ⎡ ⎡ n n n p1V1 ⎢1 − β n ⎥ − p1V4 ⎢1 − β n ⎥ == p1 ( V1 − V4 ) ⎢1 − β n ⎥ n −1 n −1 n −1 ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

Introducând volumul real de gaz aspirat pe ciclu Va = V1-V4, obţinem expresia lucrului mecanic pe ciclu: n −1 ⎤ ⎡ n −1 ⎤ ⎡ n ⎥ ⎛ ⎞ p n n ⎢ L= p1Va ⎢1 − β n ⎥ = p1Va ⎢1 − ⎜ 2 ⎟ ⎥ (11.5) n −1 n −1 p ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ ⎢ ⎝ 1⎠ ⎥ ⎣ ⎦

Figura 11.4 Ciclul teoretic al compresorului tehnic funcţionând cu diferite rapoarte de comprimare.

La creşterea presiunii de refulare, ciclul de funcţionare al compresorului tehnic se modifică (fig. 11.4), volumul real de gaz aspirat va scădea, scăzând debitul compresorului. Volumul generat de cursa pistonului Vh rămânând acelaşi, micşorarea lui Va va cauza scăderea valorii gradului de umplere al compresorului. Din fig. 11.4 se vede că raportul de comprimare β atinge o valoare maximă, atunci când curba de compresie intersectează izocora spaţiului vătămător (punctul 2 max). În acest caz, curba de compresie se confundă cu cea de destindere, aria ciclului devine zero, iar compresorul nu mai debitează. Volumul de gaz aspirat fiind nul rezultă că μ = 0, de unde determinăm presiunea maximă de refulare. Dacă în relaţia (11.4) înlocuim:

Va = V1 − V4 = ( Vc + Vh ) − V4 = ε0 Vh + Vh − V4
- 182 -

(11.6)

3 - 4 politropă, deci:
⎛ p ⎞n V4 = Vc ⎜ 2 ⎟ = ε0 Vh β n ⎝ p1 ⎠
1 1

(11.7)

obţinem:
μ=

Vh (1 + ε0 ) − ε0 Vh β n Vh

1

(11.8)

sau: ⎛ 1 ⎞ μ = 1 − ε 0 ⎜ β n − 1⎟ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ Punând condiţia μ = 0, la valoarea βmax :
1 ⎛ 1 ⎞ 1 n n 1 − ε0 ⎜ βmax − 1⎟ = 0;βmax = +1 ⎜ ⎟ ε0 ⎝ ⎠

(11.9)

(11.10)

deci:
βmax ⎛ 1 ⎞ = ⎜ + 1⎟ ⎝ ε0 ⎠
n

(11.11)

⎛ 1 ⎞ p max = p1 ⎜ + 1⎟ ε ⎝ 0 ⎠

n

(11.12)

(11.12) reprezintă relaţia matematică a presiunii maxime de refulare.

11.3. COMPRESORUL ÎN TREPTE

Aşa cum s-a văzut, presiunea gazului comprimat nu poate creşte peste o limită maximă cu o singură unitate funcţională. Mai mult, temperatura gazului creşte foarte mult, depăşind temperatura de autoaprindere a uleiului de ungere, iar gradul de umplere al compresorului scade odata cu creşterea raportului de comprimare. Astfel, pentru obţinerea unor presiuni ridicate, se foloseşte compresorul în trepte, în care gazul este supus unor comprimări succesive, în două sau mai multe unitaţi funcţionale. Fiecare din acestea reprezintă o treaptă de comprimare. Între treptele de comprimare care se succed, gazul este răcit la presiune constantă, până la temperatura iniţială. - 183 -

5 Schema de principiu a unui compresor în două trepte: I. ciclul teoretic de funcţionare al compresorului în două trepte de comprimare. Figura 11. gazul este răcit până la . r-răcitor intermediar. II-cilindrii celor două trepte de comprimare. reprezentat la rândul său în fig.Comprimarea în trepte permite depăşirea raportului de comprimare maxim.2’x .6 reprezentă.184 - .3x.s Gazul aspirat în cilindrul I de joasă presiune la presiunea p1. Figura 11.5. De asemenea îmbunătăţeşte economicitatea compresorului.1 . după refularea din prima treaptă. reprezentat în diagramele p – v şi T . 11. deoarece răcirile intermediare dintre trepte apropie curba reală de comprimare de alura compresiei izoterme. după ciclul teoretic 4 . este comprimat până la o presiune intermediară p1<px<p2. Figura 11. care aşa cum s-a văzut este compresia optimă.6 Ciclul de funcţionare al compresorului teoretic în două trepte.

15) şi când raportul de comprimare βi. Considerând că în ambele trepte compresiile sunt politrope. cel în două trepte şi răcire intermediară realizează o economie de lucru mecanic.2’’. la ieşirea din compresor. reprezentat de aria haşurată şi o micşorarea a temperaturii finale a gazului (T2 < T2’’). . după ciclul 3x .14): − −1 zp z x z p1 + −1 z yp z x p2 p 2z x =0 de unde: p x = p1p 2 (11.2 .13) n −1 p1 ⎠ n −1 p ⎝ ⎢ ⎥ ⎢ ⎝ x⎠ ⎥ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ Cum starea 2x. lucrul mecanic consumat de compresorul în două trepte se stabileşte cu relaţia (11. Răcirea se face izobar până la temperatura iniţială T1.2x .presiunea px în răcitorul intermediar r.3.16) p1 p x Lucrul mecanic consumat de compresorul compresorul în trepte este minim când presiunea intermediară ia valoarea dată de relaţia (11. βi= β . pentru care economia de lucru mecanic este maximă. gazul este comprimat până la presiunea de refulare p2 . Pentru a uşura calculul facem substituţia (n-1)/n = z în relaţia (11.2) dedusă anterior pentru compresorul teoretic: n −1 ⎤ n −1 ⎤ ⎡ ⎡ n n ⎢ ⎛ px ⎞ 1 ⎥ ⎢ ⎛ p2 ⎞ 1 ⎥ L = L I + L II = p1V1 ⎢1 − ⎜ ⎟ ⎥ + p x V2x ⎢1 − ⎜ ⎟ ⎥ (11.3). este acelaşi pe fiecare treaptă şi egal ca valoare cu radical din gradul de compresie β = p2/p1. Aspirat în cea dea doua treaptă (de înaltă presiune).15) sau: p x p2 = = βi (11.185 - .6 că faţă de compresorul într-o treaptă de comprimare (ciclul 4 . se obţine punând condiţia ca lucrul mecanic consumat să fie minim (dL/dpx) = 0.1 . se află pe izoterma T1. cu acelaşi exponent politropic n.14) Valoarea presiunii intermediare px. Observăm din figura 11. din ecuaţia izotermei px V2x = p1V1 obţinem: n −1 ⎡ n ⎢ ⎛ px ⎞ n L= p1V1 ⎢ 2 − ⎜ ⎟ n −1 p ⎢ ⎝ 1⎠ ⎣ ⎛p ⎞ −⎜ 2 ⎟ ⎝ px ⎠ n −1 ⎤ n ⎥ ⎥ ⎥ ⎦ (11.

11. respectiv Δpr. . gazele (fiind mai calde) vor ceda căldură pereţilor cilindrului.4). va primi căldură de la aceştia.7 Diagrama reală.186 - .max şi Δprmax rezultă din deschiderea treptată a supapelor. iar la sfârşitul compresiei şi începutul destinderii.7. cât şi faptul că supapele nu se deschid sau închid instantaneu determină la aspiraţie şi la refulare o scădere de presiune Δpa.Cu cele de mai sus relaţia (11. Acestea apar datorită ipotezelor simplificatoare făcute la studiul teoretic al funcţionarii compresorului. 11. Figura 11. a lucrului mecanic capătă forma: L=2 n −1 ⎤ n −1 ⎤ ⎡ ⎡ n n p1V1 ⎢1 − βi n ⎥ sau L = 2 p1v1 ⎢1 − β 2n ⎥ n −1 n −1 ⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ (11. procesul de laminare care are loc la trecerea gazului prin secţiunile îngustate ale supapelor. FUNCŢIONAREA REALĂ A COMPRESORULUI TEHNIC Diagrama indicată (diagrama reală de funcţionare a compresorului tehnic) reprezentată în fig.14). gazul fiind mai rece decât pereţii cilindrului. Valorile mari ale căderilor de presiune Δpa.17) 11. La începutul comprimării şi la sfârşitul destinderii. astfel că la începutul fazelor de admisie şi refulare orificiile supapelor au secţiunile de trecere mici. prezintă nişte abateri faţă de diagrama teoretică (fig. Curgerea cu frecarea gazului de pereţii conductelor. Rezultă că exponentul politropic n este variabil. schimbarea direcţiei de curgere. indicată a compresorului tehnic.4.

187 - . de diametru d. DEBITUL. este dat de relaţia: πd 2 (11. PUTEREA ŞI RANDAMENTELE COMPRESOARELOR CU PISTON Debitul real refulat de gaz.7).18) în raport subunitar: T1 λ = (11. Gradul de debitare (sau randamentul de debit) care ţine cont de această încălzire este: λ=μ T1 T '1 (11.Datorită complexitaţii indusă de această variabilitate. relaţia μ = a . adică T1 = T’1 sau λ = μ. λt = 11. ci . Neetanşeităţile dintre piston şi cilindru.19) T '1 μ reprezintă gradul de umplere termometric. astfel încât lucrul mecanic indicat Li. 11. comparativ cu cel teoretic. şi cu o cursă a pistonului s. aşa încât gradul de umplere real nu este cel dat de V cd (vezi fig. determinat la presiunea şi temperatura stării de aspiraţie. necesar efectuării unei digrame reale. provoacă o scădere a gazului de umplere şi debitare. pentru un compresor cu i cilindrii în paralel. μ = Vh ab Acestea duc la mărirea suprafeţii delimitată de ciclul real. cât şi cele datorate ventilelor. funcţionând cu nr rotaţii pe minut.20) Vr = λVh n r i = λ sn r i ⎡ m3/ min ⎤ ⎣ ⎦ 4 Randamentul izotermic. Practic. o răcire puternică a cilindrilor tinde să realizeze în practică un grad de umplere termometric unitar. dat de raportul dintre lucrul mecanic izotermic Liz (lucrul mecanic consumat la compresia izotermă. prin micşorarea cantităţii de aer comprimat. Gazele de temperatură T1 din conducta de aspiraţie se încălzesc în urma contactului cu pereţii calzi ai cilindrului. în calculele tehnice vom lucra cu valoarea medie a exponentului politropic. când funcţionarea compresorului ar fi optimă) şi lucrul mecanic indicat: .5. este mai mare decât cel aferent efectuării ciclului teoretic şi se poate determina prin planimetrarea diagramei indicate a compresorului tehnic. astfel că la sfârşitul cursei de aspiraţie temperatura gazului din cilindru T’1 > T1.

25) obţinem expresia puterii efective necesară pentru antrenarea compresorului: P e= Pi P n 1 = iz = Liz r 60 ηm ηiz ηm ηm ηiz (11. care se realizează la o rotaţie completă a arborelui este: Piz = Liz n r 60 [ kW ] (11.25) Din relaţiile (11.21). când acesta creşte de la 3 la 7.26) .21) ţine seama de consumul suplimentar de energie necesar în cilindrul compresorului pentru efectuarea unui ciclu real. (11. cât şi consumul de energie mecanică necesar antrenării instalaţiilor auxiliare ale compresorului precum şi pentru învingerea frecărilor din lagăre. Randamentul mecanic este dat de raportul dintre puterea indicată şi puterea efectivă cerută de antrenarea la cuplă a arborelui compresorului: ηm = Pi Pe (11. sub 10 bari şi debite mai mici de 50 m3/min. (11. valoarea randamentului izotermic scade de la 18% la 65%. Deoarece depinde de gardul de compresie.ηiz = Liz Li (11.23) Lucrul mecanic efectiv necesar funcţionarii compresorului cuprinde atât lucrul mecanic indicat. Puterea teoretică care asigură lucrul mecanic izotermic într-un ciclu. sistemul bielă-manivelă. etc.22) iar puterea indicată necesară antrenării pistonului: Pi = Li n r Liz n r = 60 60ηiz [ kW ] (11.24) Acest randament are valori cuprinse între 85% şi 95% pentru compresoare de joasă presiune.23). Randamentul economic (total) al compresorului: ηe ηiz ηm = Piz Pe (11.188 - .

15 = 321.9 = 0. Să se determine: a) temperatura de iesire a freonului. Rezolvare: a) ⎛p ⎞ T2 = T1 ⎜ 2 ⎟ ⎝ p1 ⎠ n −1 n 0.54 ⋅105 ⋅1.15 = 253 ⋅ 5 1.15 ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ Liz = −1.2.6kW 60 ⋅ ηe ⋅1000 60 ⋅ 0.54 daN/cm2 şi temperatura de 20°C.05. b) puterea necesară antrenării compresorului dacă randamentul mecanic este ηm=0.372 ⋅10−6 = = 7.1K n −1 ⎤ ⎡ n ⎢ ⎛ p 2 ⎞ n ⎥ avem: p1V1 ⎢1 − ⎜ ⎟ ⎥ = n −1 p ⎢ ⎝ 1⎠ ⎥ ⎣ ⎦ b) Utilizând relaţia Lc pol Lcpol = 0.372 ⋅106 = 0.9.81 Puterea necesară antrenării va fi: P= Liz 0.15. Coeficientul politropic de compresie este 1. Presiunea de compresie este de 5 daN/cm2.5 ⎢1 − 5 1. coeficientul spaţiului vătămător este ε=0.41 ⋅106 J / min 0. iar turaţia de 300 rot/min.• Aplicaţie: Pentru răcirea alimentelor din cambuza unui cargou de 7800 tdw se utilizează o instalaţie frigorifică cu compresie de vapori. c) dimensiunile principale ale compresorului ştiind că raportul S/d=1.15 ⎥ = 0.9 ⋅ 0.372 ⋅ 106 J / min ηiz = −0.14 ⋅106 ηe = ηm ⋅ ηiz = 0.189 - .9 0.15 1.54 ⋅105 ⋅1. Agentul frigorific utilizat este freonul R12.81 ⋅1000 .15 ⎤ ⎡ 1.5 m3/min la următorii parametrii de aspiraţie: p1 = 1. Compresorul asigură un debit de 1.5 ⋅ ln 5 = −0.

2π Cursa: s = 1.847 p ⎢ ⎥ ⎢⎝ 1 ⎠ ⎥ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ Volumul aspirat de compresor: Va = V 1.847 Diametrul pistonului: d= 4Vc = 0.c) Gradul de umplere: 1 ⎡ ⎤ ⎡ 1 ⎤ ⎢⎛ p ⎞ n ⎥ μ = 1 − ε ⎢⎜ 2 ⎟ − 1⎥ = 1 − 0.2 ⋅ d = 1.2 ⋅187 = 224mm .187m = 187mm 1.9 ⋅10−3 m3 μ 0.5 = = 5 ⋅10−3 m3 N 300 Cilindreea compresorului: Vc = Va 5 ⋅10−3 = = 5.15 − 1⎥ = 0.05 ⎢51.190 - .

GENERALITĂŢI Un motor cu ardere internă este o maşină de forţă.1. se neglijează. respectiv de evacuare. .procesul de ardere al combustibilului este considerat drept un proces simplu cu cedare de energie termică.frecările mecanice din cilindrul motor ca şi rezistenţele gazodinamice în curgerea fluidelor pe traseul de admisie. . piston şi de procesele termogazodinamice care caracterizează procesul de schimb de gaze. . cilindrul fiind periodic umplut cu aer şi golit de produsele rezultate în urma arderii. .masa fluidului motor care strabate ciclul este constantă (masa poate fi unitară). .determinarea cantităţilor de căldură schimbate de fluidul motor pe parcursul ciclului. la perfecţionarea ciclurilor şi al motoarelor cu ardere internă.CAPITOLUL XII CICLURILE TEORETICE ALE MOTOARELOR CU ARDERE INTERNĂ 12. chiulasă. se transformă parţial în energie mecanică.determinarea parametrilor fluidului motor în punctele caracteristice ale ciclului de funcţionare.v. . Fenomenele reale care au loc într-un ciclu motor sunt complexe dacă se ţine seama de schimbul variabil de energie termică dintre fluid şi cilindru. Studiul ciclurilor teoretice se desfăşoară în următoarele etape: .căldura specifică fluidului motor este constantă. .procesul de evacuare liberă este un proces de cedare a căldurii către mediul ambiant. Ipotezele simplificatoare sunt: . în care energia termică obţinută prin arderea combustibilului în interiorul cilindrului. către fluidul motor. nu se realizează un ciclu închis. .191 - .reprezentarea ciclului în diagrama p . . În cilindrul motorului.compoziţia fluidului motor este omogenă şi constantă.presiunea fluidului în timpul procesului de admisie este egală cu presiunea fluidului în timpul procesului de evacuare forţată. Complexitatea proceselor termodinamice ce se produc în cilindru motor impune introducerea unor ipoteze simplificatoare care permit studierea evoluţiei fluidului motor astfel încât cilindrul să devină o schemă termodinamică simplă care permite compararea diferitelor cicluri din punct de vedere al randamentelor respective.

ardere la presiune constantă.1 Ciclul teoretic al motorului cu ardere mixtă a) motor în patru timpi. iar evacuarea liberă constă în cedare de căldură către mediul ambiant într-o transformare la volum constant. cu precizarea modalitaţilor de îmbunătăţire a randamentului termic.specificarea valorilor parametrilor care intervin în relaţia randamentului termic. b) motor în doi timpi 0–1 1–2 2–3 3–4 4–5 5–1 1–0 admisie la presiune constantă. . evacuare liberă a gazelor la volum constant.2. ardere la volum constant.192 - . compresie adiabată. 12. destindere adiabată a gazelor de ardere. .evaluarea comparativă a ciclurilor motoare considerate.determinarea randamentului termic. evacuare forţată a gazelor la presiune constantă. . CICLUL TEORETIC AL MOTORULUI CU ARDERE MIXTĂ Procesul de ardere constă în cedarea energiei termice către fluidul motor în transformări simple (la volum constant şi la presiune constantă). Figura 12..

sau T1V1k −1 = T2V2k −1 (12. T1 .2.4) sau p2 = p1ε k T2 = T1ε k −1 (12.5) (12.12. p2 Deci p3 = p2λ p (12.7) T3 = T2λ p (12. Determinarea parametrilor fluidului motor în punctele caracteristice ale ciclului Se consideră cunoscute valorile parametrilor în starea 1 p1 . V1 . Pentru transformarea izocoră 2 – 3 se consideră cunoscut parametrul p λ p = 3 raportul de creştere al presiunii.1.2) de unde rezultă: ⎛ V1 ⎞ ⎟ ⎟ .9) (12.1) (12.193 - .10) sau p3 = p1λ p ε k T3 = T1λ p ε k −1 .6) unde ε = V1 . şi p2 = p1 ⎜ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝V2 ⎠ ⎛ V1 ⎞ ⎟ ⎟ T2 = T1 ⎜ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ V2 ⎠ k k (12. avem: p1V1k = p2V2k . Transformarea (1 – 2) fiind o adiabată reversibilă cu exponentul adiabatic de comprimare k .8) (12. raport (grad) de comprimare şi este un parametru constructiv V2 caracteristic.3) (12.

15) T4 = T3 ρV T4 = T1λ p ε k −1ρV p4 = p3 = p1λ p ε k Transformarea 4 – 5 este o destindere adiabată reversibilă cu exponentul k .21) .20) (12.12) (12.18) (12. scriem deci: p5V5k = p4V4k (12.11) V4 = V1 ρV ε (12.14) (12.23) . V V3 deci V4 = V3 ρV (12.Transformarea izobară 3 – 4 este caracterizată prin raportul de destindere ρ = V4 care se consideră cunoscut şi el.17) Obţinem: ⎛V4 ⎞ ⎜ ⎟ ⎟ .22) (12. şi p5 = p 4 ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ V5 ⎠ ⎛V4 ⎞ ⎜ ⎟ ⎟ T5 = T4 ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ V5 ⎠ k −1 k (12. şi p5 = p1λ p ε k ⎜ V ⎟ ⎜ ⎟ V1 ⎠ ⎝ε ⎛V1 1⎞ ⎟ T5 = T1λ p ρV ε k −1 ⎜ ⎜ ρV ⎟ ⎟ ⎟ ⎜ V1 ⎠ ⎝ε k −1 (12.194 - .19) k sau ⎛V1 ⎞ ⎜ ρ 1⎟ ⎟ .16) T5V5k −1 = T4V4k −1 (12. prin urmare p5 = p1λ p ρV k T5 = T1λ p ρV k (12.13) (12.

Centralizând, obţinem tabelul 12.1. Tabel 12.1. Valorile parametrilor
p
0 1 2 3 4 5

V

p1 p1
p1 ⋅ ε
k

V1 / ε V1 V1 / ε V1 / ε
V1 ⋅ ρV / ε V1

T T1

T1
T1 ⋅ ε k −1
T1 ⋅ λ p ⋅ ε k −1 T1 ⋅ λ p ⋅ ρV ⋅ ε k −1 T1 ⋅ λ p ⋅ ρV k

p1 ⋅ λ p ⋅ ε k p1 ⋅ λ p ⋅ ε k p1 ⋅ λ p ⋅ ρV k

12.2.2. Calculul cantităţilor de căldură schimbate pe ciclu

Acestea sunt:
q1V = cV (T3 − T2 )
q1 p = c p (T4 − T3 )

(12.24) (12.25) (12.26)

q2V = cV (T5 − T1 )

Rezultă prin înlocuiri:
q1V = cV T1 ε k −1 (λ p − 1)
q1 p = k cV T1 λ p ε k −1 (ρV − 1)
k q2V = cV T1 (λ p ρV − 1)

(12.27) (12.28) (12.29)

12.2.3. Calculul randamentului termic

Îl calculăm cu ajutorul căldurilor introduse pe ciclu şi cedate pe ciclu.
ηt = 1 −
q 2V q1V + q1 p

(12.30)

Deci

- 195 -

ηt = 1 −

(λ p − 1) + k λ p (ρV −1) ε

k λ p ρV −1

1
k −1

(12.31)

Pentru motoarele cu aprindere prin comprimare (mac), dam valorile: λ p = 1,1 ÷ 2, 5; ρV = 1,1 ÷ 2; k = 1, 4; ε = 10 ÷ 22 . Ciclul teoretic al motorului cu ardere mixtă este ciclul de referinţă pentru motoarele cu aprindere prin comprimare care au viteza medie a pistonului W pm > 6, 5 ⎡⎢ ms −1 ⎤⎥ . ⎣ ⎦

12.3. CICLUL TEORETIC AL MOTORULUI CU ARDERE LA VOLUM CONSTANT

Procesul de ardere are loc la volum constant, iar evacuarea liberă este considerată o evacuare a căldurii la volum constant, către exterior.

0–1 1–2 2–3 3–5 5–1

admisie la presiune constantă; compresie adiabată; ardere la volum constant; destindere adiabată evacuare liberă la volum constant a gazelor de ardere.

Figura 12.2 Ciclul teoretic al motorului cu ardere la volum constant

Deoarece raportul de destindere ρV = 1 , deci pentru calculul randamentului folosim relaţia (12.31) în care înlocuim ρV = 1 . Deci: (12.32) ε Acest ciclu se foloseşte ca ciclu de referinţă pentru motoare cu aprindere prin scânteie (mas). ε = 8 ÷ 10; k = 1, 4.
k −1

ηt = 1 −

1

- 196 -

12.4. CICLUL TEORETIC AL MOTORULUI CU ARDERE LA PRESIUNE CONSTANTĂ

Arderea combustibilului are loc la presiune constantă, evacuarea liberă a gazelor de ardere fiind însoţită de cedarea de căldură către mediul ambiant la volum constant.

Figura 12.3 Ciclul teoretic al motorului cu ardere la presiune constantă a) motor în patru timpi; b) motor în doi timpi

0 – 1 admisie la presiune constantă; 1 – 2 compresie adiabată reversibilă; 3 – 4 ardere la presiune constantă; 4 – 5 destindere adiabată reversibilă; 5 – 1 evacuare liberă a gazelor de ardere la volum constant; 1 – 0 evacuare forţată a gazelor de ardere la presiune constantă. Cum λ p = 1 , relaţia (12.31) devine:
ηt = 1 −
k ρV −1 1 ⋅ k ( ρV − 1) ε k −1

(12.33)

Acest ciclu se foloseşte ca referinţă pentru motoarele cu aprindere prin comprimare (mac) care au viteza medie a pistonului W pm ≤ 6, 5 ⎡⎢ ms −1 ⎤⎥ . ⎣ ⎦ ε = 10 ÷ 18; ρ = 1, 5 ÷ 2, 5; k = 1, 4; λ p = 1.

- 197 -

12.5. CICLURI TEORETICE CU DESTINDERE PRELUNGITĂ

O modalitate de creştere a puterii pe un cilindru motor îl reprezintă destiderea prelungită în cilindru prin creşterea cursei pistonului (motoare cu cursă superlungă, ψ = S / D > 2 ). Destinderea prelungită poate avea loc şi în afara cilindrului mai exact într-o turbină care acţionează un compresor de aer de supraalimentare.
12.5.1. Ciclul teoretic cu destindere prelungită într-o turbină alimentată la presiune variabilă

Figura 12.4 Ciclul teoretic cu destindere prelungită

1–2 2–3 3–4 4–5 5–6 6–7 7–1

compresie adiabată reversibilă; ardere la volum constant; ardere la presiune constantă; destindere adiabată reversibilă; destindere adiabată reversibilă în turbină; evacuare din turbină la presiune constantă; compresie adiabată reversibilă în compresorul de aer de supraalimentare.

- 198 -

34) (12.44) V4 = V3ρV .199 - .36) (12. este caracterizată de raportul de destindere ρv . prin urmare: p4 = p3 = p1λ p ε k .5.40) (12. Determinarea parametrilor fluidului motor în punctele caracteristice ale ciclului Se consideră cunoscuţi parametrii: V1 . π .43) (12. k . şi T1V1k −1 = T2V2k −1 .41) (12.39) V3 = V2 = V1 / ε Arderea 3 – 4 la presiune constantă.1. T1 .38) (12. T4 = T3ρV . p1 .12. Evoluţia 1 – 2 fiind o compresie adiabatică şi reversibilă. iar (12.exponentul adiabatic. T4 = T1λ p ρV ε k −1 . . T3 = T1λ p ε k −1 .raportul de creştere a presiunii în compresorul de supraalimentare.35) (12. prin urmare: p3 = p1λ p ε k . (12. deci p2 = p1ε k .1. şi T2 = T1ε k −1 (12.42) (12. evoluţia 3 – 4. V4 = V1ρV / ε. obţinem: p1V1k = p2V2k .37) Pentru arderea 2 – 3 la volum constant se consideră cunoscut raportul de creştere al presiunii λ p .

56) p6V6k = p5V5k .49) (12. şi (12. (12.48) sau k p5 = p1λ p ρV .52) (12. Obţinem astfel: ⎛V4 ⎞ ⎟ ⎟ .47) (12.51) (12.55) (12. şi p5 = p 4 ⎜ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ V1 ⎠ ⎛V4 ⎞ ⎜ ⎟ ⎟ T5 = T4 ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ V1 ⎠ k −1 k (12.200 - . p5 k k −1 k (12.46) V5 = V1 . p6 = p 7 = p1 .54) 1 π k −1 k (12.Pentru destinderea adiabată şi reversibilă scriem relaţiile: p5V5k = p4V4k .53) k −1 k ⎛ p6 ⎞ ⎟ T6 = T5 ⎜ ⎜ ⎟ ⎟ ⎟ ⎜ ⎝p ⎠ 5 . π Obţinem: ⎡ p1 ⎤⎥ T6 = T1λ ρ ⎢⎢ k ⎥ ⎣⎢ π p1λ p ρV ⎦⎥ k p V 1 k T6 = T1λ p ρV (12. prin urmare putem scrie relaţiile: T6 p k −1 k 6 = T5 k −1 . T5V5k −1 = T4V4k −1 .50) k T5 = T1λ p ρV Destinderea în turbină este considerată o adiabată reversibilă cu indicele adiabatic k.45) (12.

60) = p1 k k −1 k (12.k ⎛ p5 ⎞ ⎜ ⎟ ⎟ V6 = V5 ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝p ⎠ 6 1 (12.65) 1 V7 = V1π k (12.66) .201 - .59) Punctul 7 al ciclului teoretic este caracterizat de relaţiile: p7 = T7 p k −1 k 7 p1 π T1 k −1 (12.58) 1 k V6 = V1λ p ρV π k (12.57) ⎤k ⎥ ⎥ ⎥ ⎥ ⎥⎦ 1 ⎡ ⎢ p λ ρk V6 = V1 ⎢⎢ 1 p V ⎢ p1 ⎢⎣ π 1 (12.62) T7 = T1 π 1 k −1 k (12.64) p7V7k = p1V1k k ⎛ p1 ⎞ ⎜ ⎟ ⎟ V7 = V1 ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝p ⎠ 7 1 (12.63) (12.61) ⎛ p7 ⎞ ⎟ ⎟ T7 = T1 ⎜ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝p ⎠ 1 (12.

5.68) (12.69) (12.67) (12.70) (12. Valorile parametrilor p 1 2 3 4 5 6 7 p1 p1 ⋅ ε k p1 ⋅ λ p ⋅ ε k p1 ⋅ λ p ⋅ ε k k p1 ⋅ λ p ⋅ ρV V V1 V1 / ε V1 / ε V1 ⋅ ρV / ε V1 T T1 T1 ⋅ ε k −1 T1 ⋅ λ p ⋅ ε k −1 T1 ⋅ λ p ⋅ ρV ⋅ ε k −1 k T1 ⋅ λ p ⋅ ρV p1 / π p1 / π V1 ⋅ λ ⋅ ρV ⋅ π 1 1 k p 1 k 1 k T1 ⋅ λ p ⋅ ρV ⋅ 1 π k −1 k V1 ⋅ π k T1 ⋅ π 1 k −1 k 12.71) (12.2.1. Calculul cantităţilor de căldură schimbate pe ciclu q2−3 = cV (T3 − T2 ) q3−4 = c p (T4 − T3 ) = k cV (T4 − T3 ) (12. obţinând: Tabelul 12.5.1.72) q6−7 = c p (T6 − T7 ) = k cV (T6 − T7 ) sau q1V = cV T1 ε k −1 (λ p − 1) q1 p = k cV T1 λ p ε k −1 ( ρV − 1) ⎡ ⎤ 1 q2 p = k cV T1 ⎢λ ρV − 1⎥ k −1 ⎢ ⎥ ⎣ ⎦π k 1 k p 12.202 - (12.Rezultatele obţinute pot fi simbolizate tabelar.3.2. Calculul randamentului termic Acesta se determină utilizând relaţiile gasite : q2 p ηt = 1 − q1V + q1 p sau .73) .

5 Ciclul cu destindere prelungită şi ardere la volum constant .75) Pentru motoarele cu aprindere prin comprimare k = 1. λ p = 1. 5 ⎡⎢ ms −1 ⎤⎥ . ε = 12 ÷ 22.5.74) 1 π k −1 k (12. 4. π = 1.1 ÷ 2. Acest ciclu este ciclul de referinţă pentru motoarele cu aprindere prin comprimare în patru timpi şi doi timpi supraalimentate. ⎣ ⎦ 12. ρV = 1.⎡ 1 ⎤ k k cV T1 ⎢λ p ρV − 1⎥ ⎢ ⎥ 1 ⎣ ⎦ ηt = 1 − k −1 k −1 ⎡ ⎤ cV T1 ε ⎢⎣(λ p − 1) + k λ p (ρV − 1)⎥⎦ π k ⎡ 1 ⎤ k k ⎢λ p ρV − 1⎥ ⎢ ⎥ 1 ⎣ ⎦ ηt = 1 − k −1 ε (λ p − 1) + k λ p (ρV − 1) (12.1 ÷ 4. Ciclul teoretic cu destindere prelungită într-o turbină alimentată la presiune variabilă şi ardere izocoră Figura 12.1 ÷ 2. 5.2. 5.203 - . care au viteza medie a pistonului W pm > 6.

π = 1. reultând: ⎡ 1 ⎤ k k ⎢λ p − 1⎥ ⎢ ⎥ 1 ⎦ ηt = 1 − ⎣ λ p − 1 ε k −1 1 π k −1 k (12. 5.76) k = 1. λ p = 1. 4 ÷ 4.1 ÷ 1.3.6 Ciclul teoretic cu destindere prelungită şi ardere la presiune constantă Cum λ p = 1 .204 - . 4. .8.1 ÷ 2.75) devine: ηt = 1 − 1 ε k −1 π k −1 k (12. 4.77) ε = 12 ÷ 22. Ciclul teoretic cu destindere prelungită într-o turbină alimentată la presiune variabilă şi ardere izobară Figura 12. k = 1.5. 5. π = 1. ε = 8 ÷ 10. relaţia (12.Deoarece raportul de destindere ρV = 1 .75). 12. vom introduce această valoare în relaţia (12.

2 – 3 ardere la volum constant.205 - . 4. sunt centralizaţi parametrii stărilor 1. Pentru a determina parametrii stării 5´ se pune condiţia: cV (T5 − T1 ) = c p (T5´ − T1 ) = k ⋅ cV (T5 − T1 ) (12.78) .12. 4 – 5 destindere adiabată reversibilă. În tabelul 12. Ciclul teoretic cu destindere prelungită într-o turbină alimentată la presiune constantă Gazele de ardere evacuate din cilindrii motorului sunt evacuate într-un colector de gaze din care este alimentată turbina la presiune constantă. Figura 12.4. 3 – 4 ardere la presiune constantă. 2. 6 – 7 răcirea izobară a gazelor evacuate din turbină. 5´ – 6 destindere adiabată reversibilă în turbină. 5.5.7 Ciclul teoretic cu destindere prelungită şi ardere mixtă 1 – 2 compresie adiabată reversibilă.2. 5 – 1 – 5´ energia termică pe evoluţia 5–1 este echivalentă energiei termice pe evoluţia 5´–1. 7 – 1 compresia adiabată reversibilă în compresorul de supraalimentare. 3.

88) .80) T5´ = T1 k k + λ p ρV −1 k (12.86) k p5´V5´ = p6V6k (12.81) Cum p5´ = p1 Determinăm volumul în starea 5´ din relaţia: V5´ V1 = T5´ T1 (12.206 - .87) Astfel că: ⎛ p6 ⎞ ⎟ ⎟ T6 = T5´ ⎜ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝p ⎠ 5´ k −1 k (12.deci: T5´ = T1 + T5 − T1 k (12.83) V5´ = V1 k k + λ p ρV −1 k (12.85) Pentru adiabata 5´ – 6 scriem relaţiile: T5´ p k −1 k 5´ = T6 k −1 p6 k (12.82) deci V5´ = V1 T5´ T1 (12.84) În punctul 6 cunoaştem presiunea: p7 = p 6 = p1 π (12.79) sau T5´ = T1 + k T1λ p ρV − T1 k (12.

207 - .96) .91) Pentru determinarea parametrilor stării 7 scriem relaţiile: p7 = p1 π T7 p k −1 k 7 = T1 k −1 p1 k (12.k ⎛ p5´ ⎞ ⎟ ⎟ V6 = V5´ ⎜ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝p ⎠ 6 1 (12.89) sau k k + λ p ρV −1 ⎛ 1 ⎞ ⎟ ⎜ T6 = T1 ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎝π⎠ k k k + λ p ρV −1 k −1 k (12.93) Iar din: p7V7k = p1V1k (12.90) 1 V6 = V1 k πk (12.95) sau: 1 V7 = V1π k (12.94) Obţinem: k ⎛ p1 ⎞ ⎟ ⎟ V7 = V1 ⎜ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝p ⎠ 7 1 (12.92) Rezultă: T7 = T1 1 π k −1 k (12.

98) (12.Tabelul 12. Parametrii stărilor de la 1 la 7 p 1 2 3 4 5 5´ 6 7 p1 p1 ⋅ ε k V V1 V1 / ε V1 / ε V1 ⋅ ρV / ε V1 V1 V1 k k + λ p ⋅ ρV −1 T T1 T1 ⋅ ε k −1 p1 ⋅λ p ⋅ ε k p1 ⋅λ p ⋅ ε k k p1 ⋅λ p ⋅ ρV T1 ⋅λ p ⋅ ε k −1 T1 ⋅λ p ⋅ ρV ⋅ ε k −1 k T1 ⋅λ p ⋅ ρV p1 p1 / π k k V k + λ p ⋅ ρ −1 k 1 ⋅π 1 k T1 k k k + λ p ρV −1 T1 k k + λ p ρV −1 k T1 ⋅ π 1 k −1 k ⋅ π 1 k −1 k p1 / π V1 ⋅ π k Calculul căldurilor schimbate: q1V = cV (T3 − T2 ) = cV ⋅ T1 ⋅ ε k −1 (λ p − 1) q1 p = c p (T4 − T3 ) k ⋅ cV ⋅ T1 ⋅ λ p ⋅ ε k −1 (ρV − 1) q2 p = c p (T6 − T7 ) = k ⋅ cV (T6 − T7 ) (12.100) sau q2 p = cV T1 ⋅(λ p ρ vk − 1)⋅ π 1 k −1 k (12.97) (12.208 - .99) ⎡ k + λ p ρ vk − 1 ⎤ 1 − 1⎥⎥ ⋅ k −1 q2 p = k cV T1 ⋅ ⎢⎢ k ⎣⎢ ⎦⎥ π k q2 p = k cV T1 ⋅ λ p ρ vk − 1 k ⋅ π 1 k −1 k (12.3.101) Randamentul termic se determină utilizând relaţiile pentru căldurile introduse pe ciclu şi caldura cedată pe ciclu: .

1 ÷ 4. π = 1.ηt = 1 − k cV ⋅ T1 (λ p ⋅ ρV − 1) 1 ⋅ k −1 k −1 ⎡ cV ⋅ T1 ⋅ ε ⎢(λ p − 1) + kλ p (ρV − 1)⎥⎤ ⎣ ⎦ π k k λ p ⋅ ρV −1 (12. 4. 4.5.103). k = 1. π = 1. şi obţinem: ηt = 1 − 1 ⋅ 1 ε k −1 π k −1 k (12. ρV = 1. k = 1.1 ÷ 2.104) Avem valorile: ε = 8 ÷ 10.8.1. ε = 12 ÷ 22.1 ÷ 2.1 ÷ 1.8 Ciclul teoretic cu destindere prelungită şi ardere la volum constant Pentru calculul randamentului termic punem condiţia ρV = 1 în relaţia (12.209 - . 5.4. Ciclul teoretic cu destindere prelungită într-o turbină alimentată la presiune constantă şi ardere la volum constant Figura 12.102) sau ηt = 1 − 1 1 ⋅ k −1 k −1 ε (λ p − 1) + kλ p (ρV −1) π k ⋅ (12. 12. .103) Pentru motoarele cu aprindere prin comprimare avem următoarele valori: λ p = 1. 5.

. în relaţia (12. 3 ÷ 4. 5 ÷ 2.5.4. 4. ε = 12 ÷ 22. Ciclul teoretic cu destindere prelungită într-o turbină alimentată la presiune constantă şi ardere la presiune constantă Figura 12.9 Ciclul teoretic cu destindere prelungită şi ardere la presiune constantă Punând condiţia λ p = 1 . k = 1.105) Avem valorile: ρV = 1. 2.12.2.103) se obţine: ηt = 1 − k ρV −1 1 1 ⋅ ⋅ 1 k (ρV − 1) ε k −1 k − π k (12.210 - . π = 1. 5.

presiunea medie efectivă fiind 7. 9 D= 4Vh = π ⋅ 0. 9 ⋅ 0. iar raportul S/D=0. n 2500 Le 1440 = = 1. cu turaţia de 2500 rot/min.125 m .• Aplicaţie: Să se calculeze dimensiunile principale la un motor diesel în patru timpi de 240 kW(auxiliar la o navă de pescuit) cu 8 cilindrii în linie. 92 ⋅10 −3 = 1.9. Rezolvare: Puterea efectivă pe cilindru: Pcil = PM = 240 = 30 kW . 5 ⋅10 5 N / m 2 .. 9 ⋅ D 3 4 4 ⋅1. Pe 7. 5 ⋅10 5 Vh = π ⋅ D2 4 3 ⋅S = π ⋅ 0.139 = 0. 92 ⋅ 10 −3 m 3 .211 - . 39 ⋅ 10 −1 m π ⋅ 0. i 8 Lucrul mecanic produs pe ciclu şi pe cilindru va fi: Lc = Vh = 30000 ⋅ Pcil 3 ⋅10 3 ⋅ 3 ⋅10 ⋅ 4 = = 1440 J / ciclu . 9 3 S = 0.

e – generator permanent aer comprimat de electric.212 - . b – cameră de ardere. Schema instala ţiei turbinei cu gaze la În fig. Turbina cu gaze mai este utilizată ca unitate de bază în centralele termoelectrice. (2 – 3). Turbina cu ardere la p=const. 1.1) este reprezentată presiune constantă. (13. Ciclul teoretic al acestor instalaţii. a devenit posibilă si realizarea şi turbinei cu gaze de ardere. 3. Camera de ardere este deschisă la ambele capete. ea înlocuind cu succes motoarele Diesel de puteri mari sau turbinele cu abur de puteri mici şi mijlocii. reprezentat în diagramele P − v şi T − s (fig. f – conductă de alimentare cu a. d – turbină cu gaze. ardere izobară. 2. (4 – 1) evacuare izobară a gazelor din turbină. unde motorul cu piston a fost înlocuit de turbina cu gaze.1 turboreactoarele avioanelor. pentru ca presiunea să se menţină constantă în ea. 1. c – motor de Camera de ardere primeşte permisie. şi la compresorul combustibil. (3 – 4) destinderea adiabatică a gazelor de ardere. întrerupere.CAPITOLUL XIII TURBINE CU GAZE 13. Iniţial. Turbinele cu ardere la presiune constantă echipează atât instalaţiile stabile. cât şi Figura 13. 4 stările agentului combustibil injectat fară termic evolutiv.1. TURBINE CU GAZE În urma progreselor realizate de metalurgie în ultimul timp. turbina cu gaze a fost utilizată în industria aviatică. a – compresor. schema unei astfel de turbine. cu toată arderea care are loc. .13. cu un debit corespunzător cu sarcina.2) se compune din următoarele transformări succesive pe care le parcurge agentul termic: (1 – 2) comprimarea adiabatică a aerului în compresorul a.

2) Randamentul termic se calculează cu expresia: ⎛ T4 ⎞ ⎜ − 1⎟ ⎟ T1 ⎜ ⎟ ⎟ ⎜ ⎝ T1 ⎠ = 1− ⎛ T3 ⎞ ⎜ − 1⎟ ⎟ T2 ⎜ ⎟ ⎟ ⎜ ⎝ T2 ⎠ ηt = 1 − Q41 Q23 (13.4) 1− k P2 k T3 = P 1 T4 şi notăm P2 = β P 1 .Figura 13. cu ardere la presiune constantă în diagramele (P-v) şi (T-s). Căldura introdusă pe ciclu în timpul arderii la presiune constantă va fi: Q23 = mc p (T3 − T2 ) = mR ⎛ T3 ⎞ k ⎟ ⎜ ⎟ T2 ⎜ ⎜ − 1⎟ ⎟ k − 1 ⎝ T2 ⎠ ⎛ T4 ⎞ k ⎟ T1 ⎜ ⎜ − 1⎟ ⎟ ⎟ k −1 ⎜ ⎝ T1 ⎠ (13.1) căldura evacuată este: Q41 = mc p (T4 − T1 ) = mR (13.2 Ciclul teoretic al instalaţiei cu turbină cu gaze.213 - .3) Pentru transformările adiabate 1 – 2 şi 3 – 4 scriem: P1 1− k k 1− k T1 = P2 k T2 1− k k şi (13.

gazele arse cedează o parte din căldura pe care o conţin aerului refulat de compresor.5) Şi notăm V3 = ρ .6) β k 13. se micşorează ecartul dintre temperatura gazelor arse la ieşirea din camera de ardere şi temperatura aerului la intrarea în acesta. . CICLUL INSTALAŢIILOR DE TURBINE CU GAZE CU RECUPERARE DE CĂLDURĂ Randamentul instalaţiilor de turbine cu gaze poate fi îmbunătăţit prin amplasarea în instalaţie a unor aparate schimbătoare de căldură. În final expresia randamentului capătă forma: 1 ηt = 1 − k −1 (13. cu ardere izobară Pentru trasformările izobare 2 – 3 şi 4 – 1 scriem: V2 V3 = T2 T3 şi hc hc V1 V4 = h T1 T4 (13. unde ρ este echivalentul gradului de injecţie de la T3 motoarele Diesel.214 - . În urma preâncalzirii aerului necesar arderii. diminuându-se în mod corespunzător consumul de combustibil.2.Figura 13. recuperatoare în care la evacuarea lor din turbină.3 Variaţia randamentului termic ηt = f (β ) pentru ciclul teoretic al instalaţiilor de turbine cu gaze.

f) – conductă de alimentare cu combustibil. (13. aerul se încălzeşte până când temperatura lui atinge valoarea temperaturii gazelor arse. b) – cameră de ardere. În cazul teoretic al Figura 13. 1.215 - .2. . adică până la T4 . După comprimarea adiabatică din compresorul a (1 – 2).6 – stări ale agentului termic evolutiv Ciclurile teoretice de funcţionare ale instalaţiilor de turbine cu gaze. continuă încălzirea după izobara 5 – 3.4 Schema instalaţiei de turbină cu gaze. c) – motor de pornire.3. Figura 13. d) – turbina cu gaze. cu recuperare.4.5. în cursul căreia agentul evolutiv primeşte căldura qa . b) – în diagrama T – S. sunt reprezentate în diagramele P − v şi T − s din fig. astfel încât îşi măreşte temperatura de la T2 la T5 . cu ardere la presiune constantă şi cu recuperare de căldură: a) – în diagrama P – V.5) cu utilizarea aceloraşi notaţii pentru stările agentului termic ca şi în figurile anterioare. e) – generator electric. aerul pătrunde în recuperatorul g unde se încălzeşte izobar. g) – aparat recuperator de căldură. cu recuperare de căldură: a) – compresor. Procesul de ardere izobară din camera de ardere b.recuperării totale.5 Ciclul teoretic al instalaţiei de turbine cu gaze.

După destinderea adiabatică 3 – 4 în turbina d. Utilizând expresia factorului de recuperare (13. gazele arse pătrund în recuperatorul g şi cedează căldură aerului comprimat.7) rezultând pentru recuperarea totală T5 = T5′ deci μ = 1 . reprezintă raportul dintre căldura preluată de aer în recuperator pentru a-şi mări temperatura de la T2 la T5 şi căldura care ar putea fi preluată de aer într-un recuperator cu o suprafaţă infinit de mare. şi scriind ecuaţia bilanţului termic pentru schimbătorul de căldură – recuperator: Q64 = Q52 . sau T4 − T6 = T5 − T2 = μ (T5′ − T2 ) putem determina căldura absorbită şi cea cedată de 1 kg de agent termic la parcurgerea procesului ciclic: qa = c p (T3 − T5 ) = c p ⎡⎣(T3 − T2 ) − (T5 − T2 )⎤⎦ = c p ⎡⎣(T3 − T2 ) − μ (T5′ − T2 )⎤⎦ qc = c p (T6 − T1 ) = c p ⎡⎣(T4 − T1 ) − (T4 − T6 )⎤⎦ = c p ⎡⎣(T4 − T1 ) − μ (T5′ − T2 )⎤⎦ Aceste relaţii contribuie la scrierea randamentului termic al ciclului cu recuperare parţială de căldură şi este: T − T1 − μ (T5′ − T2 ) qc = 1− 4 qa T3 − T2 − μ (T5′ − T2 ) η = 1− (13.8) . în care cedează căldura qC . iar în cazul ideal. μ .7). până la T5′ = T4 . caz în care şi-ar mări temperatura de la T2 . Evacuarea în atmosferă a gazelor arse este reprezentată prin răcirea izobară 6 – 1.216 - . Factorul de recuperare. 4 − 6 ′ . izobara 4 – 6. μ= c p (T5 − T2 ) c p (T5′ − T2 ) = T5 − T2 T5′ − T2 (13.

217 - .6 Schema instalaţiei 1 – 2 compresie adiabată 2 – 3 – 4 ardere la v = ct 3 – 4 destindere adiabată Figura 13.10) . determinăm parametrii p şi T în punctele caracteristice ale ciclului.3.9) ⎧ p 2 = β p0 ⎪ ⎪ ⎪ 1− k 1− k ( 2 )⎪ ⎨T = p k T = p k T ⇒ T = T0 ⎪ 2 1 1 2 2 2 1− k ⎪ ⎪ β k ⎪ ⎪ ⎩ (13.7 Ciclul teoretic β= p p2 . (1)⎪ ⎨ ⎧ p1 = p0 ⎪ ⎪ ⎪ ⎩T1 = T0 (13. λp = 3 p1 p2 Cu ajutorul lui β şi λ p . TURBINA CU ARDERE LA v = ct. Figura 13.13.

. – ul lent pentru că λ p de la turbina cu gaze cu ardere la p = ct.A. În schimb. această turbină prezintă un mare dezavantaj: supapa de evacuare de la camera de ardere poate fi deschisă numai atunci când sistemul termodinamic ajunge la parametrii corespunzători stării 3.13) Acest randament este comparabil cu cel de la M. turbina funcţionând cu intermitenţe. are aceeaşi valoare cu λ p de la M.⎧ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ p 4 = p0 ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ 1− k 1− k ⎪ ⎪ k (3)⎪ ⎨ p3 T3 = p4 k T4 ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ 1− k 1− k ⎪ ⎪ 1 k k ⎛ λ p β p0 ⎞ ⎛ p⎞ ⎪ λ pT0 ⎟ ⎟ ⎪ ⎜ ⎜ k ⎟ ⎟ = = ⋅ ⇒ = T T T T λ p ⎪ ⎜ ⎜ 3 4 0 1− k ⎟ ⎟ ⎪ 4 ⎝ ⎜ p ⎠ ⎜p ⎠ ⎟ ⎟ ⎝ ⎪ 4 0 ⎪ β k ⎪ ⎩ c p (T4 − T1 ) cv (T3 − T2 ) 1 (13.A. – ul lent.C.11) ηt = 1 − = 1− k ⋅ λp β k −1 k T0λ p k − T0 λ p ⋅ T0 ⋅ β k −1 k − T0 β k −1 k = (13.218 - .C.12) = 1− k (λ p − 1) 1 λ p k −1 ηt = 1 − k −1 ⋅ 1 (λ p − 1) β k k 1 (13.

1 Procesul turbinei în diagrama h – s. Procesul teoretic are loc după adiabata reversibilă A − Bt şi deci: lt = i0 − ict = H t (14.1). se obţine lucru mecanic produs de un kilogram de abur: l = h0 − hc = H (14. PROCESUL Transformările din turbină cuprind o singură fază a ciclului Rankin şi anume destinderea A − Bt (fig. astfel că ecuaţia energiei d⎜ ⎜ ⎟ ⎟ ⎟ ⎜ ⎝2⎠ devine: δ1 = −dh Figura 14.1) între intrare (indice 0) şi ieşire (indice c). MĂRIMI PRINCIPALE ALE TEORETIC ŞI CEL REAL TURBINEI. deci δ q = 0 . (14.1. Pentru întregul proces al turbinei. Datorită curgerii rapide a aburului. procesul poate fi considerat adiabatic.3) Procesul real ţine cont şi de pierderi: lr = i0 − ic = H i . deci ⎛ c2 ⎞ ⎟ ≈ 0 . Viteza aburului la ieşire diferă puţin de cea de la intrare. 14. iar pentru o treaptă cu h.1) Integrând (14.2) Ceea ce înseamnă că lucrul mecanic produs în turbină este egal cu căderea de entalpie.CAPITOLUL XIV TURBINE CU ABURI 14.219 - . căderea de entalpie se notează cu H .

atunci randamentul efectiv t qi absolut va fi: η ea = ηi ⋅ η m ⋅ η t = η e ⋅ η t (14.). Procesul real are loc după adiabata ireversibilă A− B .5) Randamentul efectiv relativ se obţine ca raportul dintre: ηc = le le li = ⋅ = η m ⋅ ηi lt li lt (14.2. consumul aparatelor auxiliare. Din cauza pierderilor interne. scăpărilor de aburi etc. Definirea randamentelor. Lucru mecanic transmis rotorului în procesul real se numeşte lucru intern li .8) . ηi = li H i −i = i = 0 c lt Ht i0 − ict (14. aburul transmite rotorului un lucru intern mai mic decât cel teoretic şi am introdus randamentul intern: l ηi = i lt Lucrul mecanic efectiv ce se obţine la cupla turbinei este micşorat de pirderile externe ale turbinei (frecări în lagăre.randamentul termic. Acestea conduc la micşorarea lucrului produs şi la încălzirea aburului (datorită frecărilor).4) 14.În turbină survin pierderi interne din cauza frecărilor. Raportul dintre lucru intern şi lucru teoretic se numeşte randament intern sau termodinamic. astfel definim randamentul mecanic (efectiv): ηm = le li (14.7) Definind prin η = lt .6) Raportul dintre lucrul mecanic efectiv şi căldura conţinută de aburul introdus în turbină permite introducerea randamentului efectiv absolut: η ea = le l l l = i⋅ e⋅ t qi lt lt qi (14. RANDAMENTELE TURBINEI ŞI CONSUMURI SPECIFICE 1.220 - . etc.

14. ⎦⎥ ⎢⎣ kW .h.11) DW = N W ⋅ dW = 860 ⋅ NW i1 − i2 ⎡ kg ⋅ ab ⎤ ⎢ ⎥ ⎢⎣ h ⎥⎦ Consum specific de abur ţinând cont de randamente devine: ′ = dW 860 l ⋅ i1 − i2 ηi η m 632 l ′= ⋅ dC i1 − i2 ηi η m Consumul specific de căldură se obţine ca raportul între căldura conţinută de aburul produs de agregat şi puterea instalaţiei: qs = Q N ⎡ kcal ⎤ ⎡ kcal ⎤ ⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎣⎢ cp. Lucrul mecanic efectuat de 1 kg abur la trecerea prin maşină.3.h ⎥⎦ .221 - . Consumul orar teoretic. la destinderea între două stări 1 şi 2 este: l = h1 − h2 (14.10) respectiv dW = Am ţinut seama că unităţile de energie cu care lucrăm în mod practic sunt: 1cph = 632 kcal şi 1kWh = 860 kcal . CONSUMUL SPECIFIC DE ABUR ŞI DE CĂLDURĂ Prin consumul specific de abur se înţelege cantitatea de abur necesară pentru producera unităţii de energie. atunci cantitatea de abur pentru a produce unitatea de energie este: dC = 632 kg ⋅ ab i1 − i2 cp ⋅ h 860 kg ⋅ ab i1 − i2 kW ⋅ h (14.9) Dacă se consideră d kilograme de abur. de abur pentru a produce N C [cp ] respectiv N W [ kW ] va fi: DC = N C ⋅ d C = 632 ⋅ N C i1 − i2 ⎡ kg ⋅ ab ⎤ ⎢ ⎥ ⎢⎣ h ⎥⎦ (14.

222 - .12) qSC = respectiv pentru consumul real: ′ = q SW ⋅ qSW l şi q ′ = q ⋅ l SC SC ηl ⋅ η m ηi ⋅ η m . Aşadar se poate scrie: q SW = ⎡ kcal ⎤ i1 − i4 ⎥ ⋅ 860 ⎢ ⎢ kW h ⎥ i1 − i2 ⎣ ⎦ ⎡ kcal ⎤ i1 − i2 ⎥ ⋅ 632 ⎢ ⎢⎣ cp. i4 – entalpia apei de alimentare.Conţinutul de căldură este dat de relaţia: Q = D (i1 − i4 ) unde: D – producţia de abur a cazanului. i1 – entalpia aburului supraîncalzit.h ⎥⎦ i1 − i2 (14.

Panait T. Revista Termotehnica. 15. R. Star Tipp 2000. Pruiu A. Bucureşti 2002.. Drăgan M. 6. 18. . Volumul Conferinţei Instalaţii Pentru Construcţii şi Confortul Ambiental. 4. Academiei R. 17.˝Exergoeconomia sistemelor termoenergetice˝.˝Sisteme şi echipamente pentru instalaţii frigorifice navale. . Bucureşti 1988. . Panait T. Bancea O. Ed.76 – 77. 3. 1 – 2 /2003. Timişoara 1999.2/2002. Bucureşti 1981. . Homutescu C.˝A new approach on the notion of generalized thermodinamic cycle in gas termal engines˝. . Constanţa 1995. Ed. pag. nr. şi alţii .. Europolis 2000. . Bucureşti 1996.˝Termotehnică şi maşini termice˝.˝Termodinamica˝.A. Constanţa 2002.˝Mărimi fizice de la A la Z˝. Agir.˝Termotehnică. 9. Didactică şi Pedagocică. Ed. Buzbuchi N. Memet F. 7. Tudor D.R. Ed.˝Metode experimentale în termodinamică tehnică şi statistică˝.A. 5. Fundaţiei Universitare ˝Dunărea de jos˝. Bucureşti 1985.283 – 288. Uzunov Ghe. Volumul conferinţei Naţionale de Termotehnică.. Bucureşti 1997. Agir.˝Instalaţii frigorifice şi de climatizare navale˝. Bucureşti 2002. maşini şi instalaţii termice navale. 13. Ed.. .˝Energie Utilizabilă˝. Tofan T. . pag.2/2001. Ed. Ed. 8.223 - . 12. Tudor C.192 – 199. Memet F. Ed. Moisil G. Nica D. Ed.. Ed. pag.˝Analiza exergetică a instalaţiilor termoenergetice cu turbine cu gaze˝. Didactică şi Pedagogică. Didactică şi Pedagogică. Lenăchescu N.. 14. Galaţi 2003.Bibliografie 1. . Tudor D. Şi alţii . nr.I.nr.˝Aspecte fiziologice şi de confort ale încălzirii sau condiţionării aerului˝ . Procese caracteristici şi supraalimentare˝.C. . 2. Bucureşti 2004. Memet F. Marinescu M. Revista Termotehnica. 19.˝Motoare cu aprindere prin comprimare.˝Termodinamică tehnică˝. 11.˝Tratat de termodinamică şi transmiterea căldurii˝. . Procese şi caracteristici /1. şi alţii . 16. Matrix Rom.˝Tehnica frigului şi climatizării în industria alimentară. Bucureşti 1998. . . Mihai C. şi alţii – Motoare Navale. Dănescu Al.46 – 48. pag.. 56 – 63. Ed. Probleme. Didactică şi Pedagogică. . Ed.S. şi alţii . . pag. Revista Termodinamica. 10.˝Termotehnică˝. Chiriac Fl.˝Determinări experimentale privind influenţa formei ajutajului convergent asupra parametrilor termodinamici˝. Îndrumar pentru activităţi aplicative˝. Vlădea I. Bucureşti 1974. Didactică şi Pedagogică. Dobsovicescu Al. Tehnică.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->