begin met een alinea waarin je uitlegt welk aspect/punt je gaat behandelen en hoe dat past in de aanpak

van Bargen - leg uit wat het standpunt van Bargen is en (mogelijk) waarom - leg uit wat de kritiek erop is en waarom - je kunt je eigen opvattingen geven over de relatieve merites van beider standpunten

Kunnen karakters in een boek als ‘volledig’ worden beschouwd? In hoeverre is het terecht dat betekenis aan een tekst wordt gegeven, die in tegenspraak is met de tekst, mogelijk niet bedoeld is door de auteur en hedendaagse theorieën en begrippen veronderstelt? Kan de mononoke als positief geïnterpreteerd worden? Nadruk op het verzwegene?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful