1.

számú melléklet

JELENTKEZÉSI ADATLAP
A Cloud Hungary által kiírt SZÓZUHATAG 2013 témájú
irodalmi pályázatra történő jelentkezéshez

I. A pályázó adatai
Neve:

Lakcíme:

Telefonszáma:

E-mail

címe:

II. A benyújtott mű címe (több műböl álló lírai alkotások esetén kérjük a címek tételes
felsorolását):
..........................................................................................................................................

..................................................... V................................ 2013........................ IV. Alulírott kijelentem.................. ezért kérjük egy alkotói név megadását: Alkotói név: .................. és helyezés elérése esetén a Cloud Hungary részére korlátlan és kizárólagos felhasználási engedélyt biztosítok a pályázatra benyújtott műveim tekintetében......... Mivel a pályázatok elbírálása és a közönségszavazás az alkotó nevének titokban tartásával történik........................................ hó ....III.... ....... VI. A benyújtott mű terjedelme (karakterek száma..... hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket elfogadom.......................... Dátum: .... Jelen dokumentum elválaszthatatlan részét képezi a Cloud Hungary által magánszemélyek számára kibocsátott SZÓZUHATAG 2013 című irodalmi alkotások készítésére kiírt teljes pályázati dokumentációjának........... nap .. a pályázó aláírása ................................... szóközökkel): .............