Kaedah 1 buat air penawar

1. Letakkan air di hadapan dengan air terbuka. Tangan kanan di atas muka gelas/botol sejarak 3
– 5 cm dengan gelas/botol dipegang dengan tangan kiri pada tapaknya.
2. Hadiah fatihah pada Baginda RasulullaaH saw
3. Hadiah fatihah pada nabi Khidir as
4. Hadiah Fatihah pada Nabi Ilyas as
5. Hadiah fatihah pada Guru yang mengijazahkan amalan
6. Baca fatihah sekali untuk redho NYA buat diri kita dengan menyebut “ Li ridhoo illaaHi
ta’aalaa al-faatihaH”
7. Mengucap dua kalimah syahadah sekali
8. Membaca hauqolah iaitu “laa haula wa laa quwwata illaa billaaHil ‘Aliyyil ‘AZiim” sekali
9. Fatihah 7x
10. Al-ikhlas 3x
11. Al-falaq 1x
12. An-Naas 1x
13. Selawat syifa 11x
14. Ayat kursy 9 waqaf 1x
15. Baca ayat 48 al-furqan (surah 25) 1x

ِ َّ ‫اًمن‬
ِ ‫ًًٱلريـٰحًًبشرًاًبينًًي َدىًًرحمتًِِۦهًًۚوأ‬
ِ
‫ًًماءًًطَ ُهورًا‬
َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ِّ ‫ًس َل‬
َ ‫ًًٱلس َماء‬
َ ‫َو ُه َوًٱلَّذىًأَر‬
َ َ‫َنزلن‬

16. Baca ayat 54 al-furqan (surah 25) 1x

ِ ‫وهوًٱلَّ ِذىًخلَق ًِمنًٱلم‬
ِ ‫شرًاًفَجعلًَهُۥًنَسبًاًو‬
‫كًًقَ ِديرًا‬
‫ن‬
‫ا‬
‫ك‬
‫ًو‬
ًۚ
‫ا‬
‫ًر‬
ً
‫ه‬
‫ص‬
‫ًب‬
‫اء‬
َ
َ
َ
َ ُّ‫ًًرب‬
َ
َ
َ
َ َ
َ َ
َ َ َ َ
َُ َ

17. Baca

ِ ‫منً َكا َنًحيِّاًوي ِحقًَّال َقو ُلًعلَىً وتَـباع ِدًالع َداوَةً ُكًلَّه‬
ً‫ًالسالَ ُم‬
َّ ‫ًعلَي ِه‬
َ ‫اًمنًبَنِي‬
َ ‫ًآد َم‬
َ َ َ َََ َ
ََ َ
َ
ِ
ِ ‫اطلًاِ َّنًالب‬
ِ
ِ
ِ
.‫ًزُهوقا‬
َ ‫اط َلً َكا َن‬
َ ُ َ‫ًُّوَزَه َقًالب‬
َ ‫ًوقُلًجـآءًَا‬.
َ ‫لحق‬
َ ‫َونُـنَ ِّـز ُلًم َنًال ُقرأنً ال َكاف ِري َن‬
ِ‫ًوالًَي ِزيدًالظَّالِ ِمينًا‬,‫ًشفـآءًورحمةًٌلِلمؤِمنِيـن‬
َّ
ًَ ِّ‫ًرب‬
‫ك‬
‫ن‬
‫ا‬
‫ح‬
‫ب‬
‫ًس‬.‫ا‬
‫ار‬
‫س‬
‫خ‬
ً
‫ال‬
ِّ ‫َر‬
َ
ُ َ َ َ ُ َ َ َ ٌ ِ ‫اًه َو‬
َ
ُ ‫بً َم‬
َ َ ُ َ
َ
ِ
ِ َ ِ‫ا ِلع َّزة‬
.‫الميـ ـ َـن‬
ًَ ‫بًا َلع‬
ًَ ‫لمر َسلِي َن‬
ِّ ‫ًر‬
َ ‫ًو َسالَ ٌم‬
َ ‫ًوا‬
َ ‫لحم ُدًِهلل‬
ُ ‫ًعلَىًا‬
َ ‫ًع َّماًيَص ُفو َن‬

18. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung sambil menyebut ‘HU’, simpan di dada dan tahan.
Mengucap lagi sekali dan hauqolah sekali. Lantas berdoa dalam hati dengan sungguh2 agar
AllaaH menjadikan air itu sebagai ubat asbab kesembuhan kepada pesakit dan meniup pada
botol air/mulut botol air sambil membaca zikir dalam hati “yaa AllaaH, yaa fattaah, yaa
Syaafi”.
19. Takbir 3x dah tahmid 1x.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful