CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 1

Mata pelajaran Kelas Tarikh Masa Bilangan Murid Bidang Pelajaran Standard Kandungan : Standard Pembelajaran : : : : : : 2.1 : Dunia Sains dan Teknologi Tahun 2 Amanah 16 April 2013 (Selasa) 8.15 pagi-9.15 pagi (60 minit) 25 orang Sains Hayat - Haiwan Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup. 2.1.1 2.1.2 Mengenalpasti keperluan asas haiwan iaitu makanan, air, udara dan tempat perlindungan. Menyatakan kepentingan keperluan asas kepada haiwan. 2.1.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. Objektif Pembelajaran : A a. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran , murid dapat : Menguasai isi kandungan menyatakan empat keperluan asas haiwan haiwan iaitu makanan, air, udara dan tempat perlindungan dalam lembaran kerja yang diberi. b. menyatakan kepentingan keperluan asas kepada haiwan secara lisan. B a. b. Membina kemahiran saintifik, berfikir dan strategi berfikir berbincang bagi mengenalpasti keperluan asas bagi haiwan untuk terus hidup. membuat pemerhatian dan pengelasan haiwan berdasarkan tempat perlindungan. C Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) : 1. Konsep/ prinsip/ hukum/ teori : menghargai keseimbangan alam semulajadi kepada semua benda hidup. Dokumen persembahan powerpoint tentang keperluan asas haiwan Lembaran kerja 1 dan 2 – Penaksiran Lembaran kerja 3 – Pengayaan Lembaran 4 .2. 2.1 .a. mensyukuri nikmat yang dikurniakan oleh Tuhan semasa menyatakan kepentingan keperluan asas kepada haiwan.1. bacaan dan juga pengalaman seharian.1. b. b.1. makanan air udara tempat perlindungan Bahan. peralatan dan bahan sumber : Klip video.Pemulihan Langkah berjaga-jaga Pengetahuan sedia ada : : Murid telah mengetahui secara umum tentang apa yang haiwan perlukan untuk hidup berdasarkan rencana sains.2 dan 4. Kad gambar haiwan – 13 keping. c. 3. d. Keperluan asas haiwan a.1.4.

Langkah/ Masa Set Induksi (5 minit) Isi Pelajaran Keperluan asas haiwan Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid 1. b) Mengapakah harimau memakan rusa tersebut? c) Apa yang akan terjadi jika harimau itu tidak makan? d) Selain dari makanan. Contoh : a) Sedang makan rusa itu. cikgu. Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh 1. guru. Guru menyoal murid selepas tayangan klip video tersebut Contoh : a) Apakah yang sedang dilakukan oleh harimau tersebut. b) Harimau lapar. . Guru menayangkan klip video tentang harimau yang sedang mengejar rusa. 2. Catatan Strategi/ Teknik : Penyoalan seluruh kelas. 2. Murid memerhatikan tayangan klip video yang ditayangkan oleh guru. apakah perkara lain yang harimau perlukan untuk terus hidup? c) Ia akan mati. cikgu. cikgu. d) Murid memberi pelbagai jawapan.

Murid menyatakan empat keperluan asas haiwan dengan bimbingan guru. udara dan tempat berlindung. apakah lagi keperluan asas haiwan yang lain? . Strategi/ Teknik : Perbincangan kumpulan. Murid menjawab soalan yang dikemukakan. Contoh : a) Air. Pembentan gan hasil. Guru membimbing murid untuk menyatakan keperluan asas haiwan dengan mengemukakan soalan. cikgu. Contoh : a) Selain dari makanan. 1. 1. Penyoalan 2. 2. Murid memerhatikan persembahan powerpoint yang ditayangkan oleh guru. Guru menayangkan persembahan powerpoint tentang keperluan asas haiwan.Langkah 1 (10 minit) Persembahan powerpoint tentang empat keperluan asas haiwan dan kepentingan nya.

4. Guru menyoal .Langkah 2 (15 minit) Aktiviti kumpulan -perbincangan 1. Murid memerhatikan gambar yang dipamerkan oleh guru. Seterusnya. Contoh : Gambar A Gambar B 1. guru menampalkan empat keping gambar haiwan yang sedang mendapatkan keperluan asas di papan putih. Murid menjawab soalan guru. Wakil murid dari setiap kumpulan membentangkan hasil perbincangan. Guru meminta seorang wakil dari setiap kumpulan untuk membentangkan hasil perbincangan. Strategi/ Teknik : Perbincang an Gambar C Gambar D 2. Murid berbincang bersama ahli kumpulan. Kemahiran saintifik dan nilai murni :Bekerjasa ma. 3. 3. 2. 4. Murid lain mendengar dengan teliti dan membuat perbandingan. Guru meminta murid berbincang dalam kumpulan dan mengenalpasti keperluan asas yang diperlukan oleh haiwan tersebut berdasarkan gambar.

air. b) Cuba kamu senaraikan empat keperluan asas haiwan yang utama? Langkah 3 (10 minit) Perbincangan tentang kepentingan keperluan asas kepada haiwan. Contoh : a) Makanan dan Strategi/ Teknik : Perbincang an Penyoalan kepentingan keperluan air untuk ia membesar . ikan sedang bernafas dan burung berlindung. udara dan tempat berlindung. 2. Contoh : a) Apakah 1. Murid berbincang bersama guru tentang kepentingan keperluan asas kepada haiwan.Murid. Guru menyoal murid. Contoh : a) Apakah yang sedang dilakukan oleh haiwan-haiwan tersebut? Contoh : a) Zirafah sedang minum air. Murid menjawab soalan guru. Guru berbincang bersama murid tentang kepentingan keperluan asas kepada haiwan. b) Makanan. cikgu. cikgu. 1. kambing sedang makan rumput. 2.

Guru meminta murid menyenaraikan semula empat keperluan asas haiwan secara lisan dan bertulis. 3. 2. b) Haiwan akan mati. Murid menyebut semula empat keperluan asas haiwan dan melengkapkan Lembaran Kerja Strategi/ Teknik : Penyoalan untuk membuat kesimpulan (Lembaran Kerja1 & 2) 1 dan 2. Murid menyemak jawapan bersama guru. 2. Murid mendengar penjelasan guru. Guru memberi murid Lembaran Kerja 1 dan 2 untuk dilengkapkan. Guru berbincang bersama murid bagi menyemak jawapan yang dibuat. 2. cikgu. Strategi/ Teknik : Penyoalan 1. cikgu 3. . Guru menegaskan bahawa haiwan perlu hidup untuk menyeimbangkan alam semula jadi. udara untuk bernafas dan tempat perlindungan supaya ia selamat dari gangguan musuh dan cuaca.asas tersebut kepada haiwan? b) Apakah yang akan terjadi kepada haiwan tersebut jika tidak mendapat keperluan asas yang cukup? dan memberi tenaga. Murid melengkapkan Lembaran Kerja 1 dan 2. Penutup (10 minit) Kesimpulan 1. Langkah 4 (10 minit) PenilaianLembaran Kerja 1 dan 2 1.

.Murid diberi lembaran kerja 4.2. b) 2 orang murid tidak mencapai objektif . Guru membimbing murid membuat kesimpulan. . Murid dibimbing membuat kesimpulan dengan bimbingan guru. 2. Refleksi : a) 23 orang murid mencapai objektif.Lembaran kerja 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful