UNIVERSITATEA "AL.I.

CUZA" IAŞI Facultatea de Istorie Catedra de Istorie Modernă

EUROPA MODERNĂ (I)
(Note dintr-un curs de Istorie modernă europeană, jum. sec. al XVI-lea – începutul sec. al XIX-lea, an univ. 2009-20010)
Nota Aceste Note de curs au la bază o documentaţie diversă, printre care lucrările redate cu “bold” în bibliografia selectivă ataşată Programei analitice a Cursului (v. Sumare recomandări bibliografice) au oferit substanţiale informaţii, folosite cu prioritate. Atrag atenţia că textul de faţă nu a fost elaborat cu respectul deplin al regulilor de redactare ştiinţifică (mai ales în ceea ce priveşte aparatul critic), dat fiind interesul limitat urmărit – cel de a pune la dispoziţia studenţilor minime informaţii în legătură cu respectivele teme, informaţii pe care studenţii pot să le completeze prin extinderea efortului propriu de documentare

Europa în prima parte a perioadei moderne
"ÎNTRU-NCEPUT A FOST REVOLUŢIA"

Preponderenţa spaniolă în Europa şi Revoluţia din Ţările de Jos. Implicaţii internaţionale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Altfel de „revoluţii”:Umanismul şi reformele religioase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Posibile cauze, justificări, explicaţii şi spiritul reformelor. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 14 Reformele protestante . . . . . . . . …… . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Reforma catolică (contrareforma) …. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Dezvoltarea Angliei în secolele XVI-XVIII. Revoluţia şi reformele constituţionale
Parlamentarismul britanic şi instituirea monarhiei constituţionale ca formă politică a statului modern. Anglia (Marea Britanie) mare putere a lumii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .16 Restauraţia …. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 “Glorioasa” revoluţie. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Prima revoluţia agrară şi industrială . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 26

Războiele religioase şi războiul de 30 de ani . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .27
Războiul de treizeci de ani începuse. . . . . . . . . . . . . ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..29 Tratatele westphalice . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

Spania după Tratatele din Westphalia: decădere internă, expansiune externă şi începutul gravelor probleme în colonii . . . .. .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
1

Portugalia şi aspecte din istoria sa colonială.. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Imperiul Romano-German de la Pacea westphalică la desfiinţare (1648-1806). .. . . 35 Situaţia din teritoriile Casei de Habsburg de la Pacea westphalică (1648) până la crearea Imperiului Austriei (1806) . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 36 Cehia de la Pacea westphalică (1648) la desfiinţarea Imperiului RomanoGerman (1806) . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Aspecte din istoria Ungariei de la Mohacs la Revoluţia franceză (1526-1789). . . . . 40 Aspecte din istoria statelor nord-europene (Suedia, Danemarca) în secolele XVII-XVIII . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Aspecte din istoria Poloniei de la Pacea westphal ică la dispariţia acesteia ca stat (1648-1795) . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 46 Aspecte din istoria Rusiei în secolele XVII-XVIII. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .50 De spre Civilizaţia europeană în veacurile XVII-XVIII
Sumare date despre progresele ştiinţifice şi tehnice (naşterea ştiinţei moderne) Baroc şi clasicism . . 55

Răspândirea “Luminilor” (sec. al XVIII-lea
Lumini “filozoficeşti” Lumini “artistice”.

) . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 59

Material documentar referitor la Revoluţia franceză
I. Despre monarhia absolută franceză. Vechiul regim şi cauzele Revoluţiei . . . . . . . . .61 II. Aspecte din desfăşurarea evenimentelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 III. Revoluţia şi Europa. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 III. În loc de concluzii şi alte aprecieri calificate despre Revoluţia franceză . . . . . . . . .. . . . . . . . 81

2

"ÎNTRU-NCEPUT A FOST REVOLUŢIA" În istoriografie se apreciază, ca o firească teză predominantă, că progresul societăţii se realizează, cu precadere, prin performanţele spiritului uman. Dar acestea sunt susţinute şi de schimbările care se produc în structura economico-socială şi politică. Ele au loc, de obicei, in perioade îndelungate de timp, în mod lent, evolutiv. Intervenţiile conştiente în acest proces organic sunt numite reforme. Dar aceleaşi schimbări se produc, uneori, în timp scurt şi cu violenţă, prin lupte pentru acapararea pârghiilor puterii între două sau mai multe grupuri social-politice. Sunt convulsiile numite revoluţii. În istoria Europei, între mijlocul secolului al XVI-lea şi primele două decenii ale celui de al XX-lea, s-au declanşat mai multe asemenea fenomene explozive, cu consecinţe notabile nu doar în istoria spaţiului circumscris, în care s-au produs, ci şi în al întregului continent, chiar al întregii lumi. Deşi există, în istoriografia specială, şi opinii contrare (vezi, de exemplu, Martyn Rady, De la REVOLTĂ la INDEPENDENŢĂ: ŢĂRILE DE JOS, 1550-1650, Ed. All, Bucureşti, 2001), în general, se apreciază că întâia veritabilă revoluţie politico-socială din istoria europeană a fost aceea izbucnită în Ţările de Jos, la 1566. Antecedentele şi contextul istoric se cer a fi evocate (măcar rezumativ, vezi mai jos), pentru a reda conjuctura explicativă, întotdeauna necesară. Din a doua jumatate a secolului al XVI-lea, Europa a fost confruntată cu probleme discordante în raport cu ordinea politică tradiţională. În Evul mediu, se încercase organizarea lumii pe dublul principiu, al unităţii creştine şi al ierarhiei puterilor. Papa şi împaratul trebuiau să vegheze la unitatea lumii creştine şi să-şi exercite autoritatea spirituală şi temporală, ei constituind instanţa supremă care judeca abuzurile savârşite de miile de atentatori la suveranitatea fărâmiţată de regimul feudal. În realitate, papa, deşi găsise o putere considerabilă în sancţiunile religioase, datorită intensităţii credinţei, şi-a văzut ştirbită autoritatea, inclusiv morală, din cauza abuzurilor repetate ale membrilor ierarhiei ecleziastice (la fel, şi-n Răsăritul continentului) şi a amestecului în conflictele internaţionale. La rându-i, rareori împaratul a dispus de o putere reală asupra celorlalţi suverani, dar şi mai rar de voinţa necesară a face să domnească ordinea şi justiţia peste pasiunile feudale. Renaşterea a reînviat vechile teorii ale antichitatii asupra suveranităţii de stat, distrugând, pentru totdeauna, idealul Bisericii romano-catolice de unire a popoarelor europene într-o monarhie universală (Republica Christiana sau Ecclesia Universalis). Pe ruinele ,,Republicii Creştine" s-au ridicat, mai târziu, statele moderne Franţa, Anglia şi Spania sub forma monarhiilor naţionale centralizate şi unificate. Condamnată de Renaştere şi Reformă, unitatea religioasă şi politică a Europei medievale a fost desfiinţată definitiv prin naţiuni, ceea ce ,,faţă de situaţia Evului mediu, a însemnat o “revoluţie politică". Renaşterea, Reforma, închegarea relaţiilor capitaliste au exercitat o influenţă profundă asupra vieţii diferitelor ţări, pregătind trecerea spre perioada modernă a istoriei. La sfârşitul veacului al XV-lea şi începutul celui urmator, noi puteri intră în arena politică europeană. În Occident, statul spaniol a înglobat, într-un singur bloc monarhic, Castilia si Aragonul, iar formarea Imperiului hispano-german, în prima jumatate a veacului al XVI-lea, va pune sub semmul întrebarii destinul Europei, extraordinara putere a împaratului Carol Quintul (1519-1556), constituind, prin forţa lucrurilor, o tentativă târzie pentru realizarea ideii medievale a ,,monarhiei universale". Din Orient, Imperiul otoman al lui Selim I (1512-1520) şi Soliman Magnificul (1520-1566), ameninţa lumea creştină cu o noua invazie a Islamului; tot acum, Imperiul moscovit, caruia teoria succesiunii Imperiului bizantin (translatio imperii), îi dădea o semnificaţie universală, face primele încercări de a pătrunde în concertul european. Descoperirea Americii şi a drumului maritim direct din Occident spre India accelerează deplasarea centrului de greutate al comerţului mondial de la est la vest (din Mediterana şi Baltica în Oceanul Atlantic), declanşând, totodată, expansiunea spre alte continente a unor state ca Spania, Portugalia, Marea Britanie, Franţa. Consecinţele acestor profunde mutaţii au determinat decăderea unor state şi ridicarea celor situate în apropierea noilor drumuri comerciale (Portugalia, Spania, Ţările 3

de Jos, Franţa, Anglia), iar alcătuirea marilor imperii coloniale portughez şi spaniol va avea urmări nebănuite asupra echilibrului de forte pe continentul european. Cu toate acestea, până în secolul al XVIII-lea, nu expansiunea colonială a reprezentat dominanta diplomaţiei europene, ci expansiunea unor puteri europene la “ele acasă”, pe continent. Vreme de încă două secole, marile puteri au consumat o însemnată parte a potenţialului lor economic si militar în războaiele de cucerire în Europa, chiar dacă aici acaparările teritoriale s-au dovedit, de cele mai multe ori, efemere.

Preponderenţa spaniolă în Europa şi Revoluţia din Ţările de Jos. Implicaţii internaţionale
Cu un an înainte de excomunicarea lui Luther de către papă, trei competitori candidează pentru coroana imperială, după moartea, în ianuarie 1519, a împăratul Maximilian: regele Spaniei, regele
Franţei şi prinţul-elector de Saxa. Carol de Habsburg (viitorul Carol Quintul), născut la Gent/Gand în 1500 şi crescut în Flandra, era prinţ burgund de limbă franceză. Cârmuitor al Ţărilor de Jos şi al provinciei Franche-Comte, iar din 1516, la moartea bunicului său dinspre mamă şi din cauza incapacităţii mamei sale, Ioana Nebuna, el devine rege al Aragonului, Castiliei, Siciliei, Neapolelui şi suveran al coloniilor spaniole din America, a căror cucerire abia începuse. În sf'arşit, moartea bunicului său dinspre tată, Maximilian, îi asigură posesiunile ereditare ale familiei Habsburg: Austria, Ducatele alpine, landgrafiatul Alsaciei. Astfel, regele Spaniei (termenul devine, din acel moment, curent) nu e câtuşi de puţin un prinţ german; cel puţin, faptul de a fi capul Casei de Austria îi asigură un anumit avantaj, având în vedere că, din 1438, cei şapte prinţi-electori au ales întotdeauna împăratul din această Casă. Pe de altă parte, Francisc I, regele Franţei, născut în 1495, e suveranul celui mai puternic regat din Europa. A obţinut în 1515 strălucitoarea victorie de la Marignano, care, după cei douăzeci de ani de război purtat în Italia de predecesorii săi, asigură prezenţa franceză la Milano şi în Italia de nord, în timp ce spaniolii deţin Neapole şi sudul peninsulei. Candidatura lui se explică în acelaşi timp prin preocuparea de a asigura prestigiul coroanei imperiale şi prin teama de a vedea puterea regelui Spaniei întărită de acelaşi prestigiu. În ce-l priveşte pe prinţul-elector de Saxa, el e singurul candidat german, dar şansele sunt neînsemnate în comparaţie cu mijloacele puse în joc de Carol şi Francisc pentru cumpărarea voturilor celor şapte electori. În cele din urmă, cumpăraţi de aurul bancherilor Függer, din serviciul regelui Spaniei, ei îl aleg pe acesta din urmă ca împărat, la 27 iunie 1519, sub numele de Carol V sau Carol Quintul. Puterea noului împărat, pe posesiunile căruia "soarele nu apune", pare considerabilă, justificând o ambiţie exprimată elocvent de deviza "Plus oultre". Carol Quintul îşi propune mai întâi să recupereze resturile moştenirii burgunde, anexate de Ludovic XI la moartea lui Carol Temerarul (Burgundia, Picardia) şi să-i alunge pe francezi din Italia. Mai mult, visează, cel puţin până spre 1530, să realizeze "monarhia universală şi creştină", scumpă lui Erasmus, acel imperium mundi pe care-l presupune titlul său imperial, şi să exercite astfel, alături de puterea spirituală a papei, puterea temporală pentru binele lumii creştine. Acest vis medieval al celor două puteri devenise însă anacronic în Europa începutului de secol al XVI-lea, fapt de care-şi va da curând seama. În cele din urmă, ros de gută, epuizat de neîncetatele călătorii, profund decepţionat de eşecurile pe care le suferise, conştient de imposibilitatea de a guverna singur posesiuni atât de dispersate şi eterogene, Carol Quintul hotărăşte, în 1555, nu numai să renunţe la putere, ci să-şi împartă "împărăţia". În septembrie 1555-ianuarie 1556, renunţă la suveranitatea ţinuturilor burgunde (Ţările de Jos, Franche-Comté) şi la coroanele spaniole în avantajul fiului său Filip, care devine Filip II, regele Spaniei. În septembrie 1556, renunţă la demnitatea imperială în favoarea fratelui său Ferdinand, deja suveran al domeniilor austriece şi rege al Boemiei şi Ungariei. E adevărat că, de-a lungul lungii sale domnii, dificultăţile nu l-au ocolit. Apariţia pe harta Europei, la începutul secolului al XVI-lea, a formidabilului complex politic hispano-german (după cum am arătat imediat mai sus, în 1519, regele Spaniei, Carlos I, a fost ales şi împărat al Germaniei, sub numele de Carol Quintul. El moştenise de la bunicul său, Maximilian de Habsburg, domeniile ereditare ale Habsburgilor - Austria, Carintia, Carniolia şi Stiria - de la bunica sa, Maria de Burgundia, Ţările de Jos; ca rege al Spaniei stăpânea coloniile americane şi posesiunile italiene - Sicilia, Sardinia, Neapole - , iar ca împărat german deţinea suveranitatea asupra statelor 4

regele făgăduind să respecte libertăţile portughezilor. Metz si Verdun. care nu aveau nici un fel de interese comune. Carol Quintul şi-a sleit imperiul în războaie interminabile şi simultane). dar şi Soliman Magnificul a întrezărit multiplele avantaje pe care le putea obţine din aceasta combinaţie. încat nu exista riscul apariţiei unor divergenţe în privinţa rezultatului. facilitând penetraţia otomană spre centrul Europei. din punct de vedere al relaţiilor internationale. deoarece. în schimb..dacă nu glorioasă. cu Imperiul otoman contra ameninţătoarei puteri a lui Carol Quintul. în 1556. ci şi a celor mai mari două imperii coloniale existente la acea dată. se realizează astfel unirea nu numai a Peninsulei Iberice. În aceste împrejurări. au rupt unitatea dinastică a Habsburgilor. Este adevarat că interesul Franţei a prevalat. ca monarhie naţională mai puternică şi mai închegată . precum şi intervenţiile sale în Franţa în perioada ultimelor episoade ale războaielor 5 . deopotrivă. în totală contradicţie cu statele moderne. lungile razboaie cu Franţa şi Imperiul otoman au măcinat şi. În afară de Spania. ceea ce răsturna echilibrul forţelor în favoarea Habsburgilor. Aşa se şi explică. el posedă Ţările de Jos şi Franche-Comté.. chiar dacă n-a reuşit să preia iniţiativa militară pe frontul din apus. cel puţin onorabilă. nu-i lăsase. Francisc I având de ales între desfiinţarea regatului sau alianţa cu Imperiul otoman. prin faptul că posedă la nord Ducatul Milanez. Filip îşi propune să întărească unitatea politică şi religioasă a Spaniei şi să apere interesele spaniole în întreaga Europă. Nu poate fi contestat însă faptul că marele beneficiar al alianţei a fost Franţa. Filip II rămâne suveranul cel mai puternic al vremii sale. El domină Peninsula ltalică. în mod deschis. Obsedat de ideea politică a monarhiei universale.. legată de coroana imperială. de uriaşa putere a lui Carol Quintul. Carol Quintul. Alianţa cu Poarta a reprezentat mai mult decât o simplă diversiune a lui Francisc I împotriva Imperiului germano-spaniol. nu fără o constantă ambiguitate generată de însăşi această confuzie. Franţa . de la Marea Nordului până la Marea Mediterană.direct ameninţată şi. Diversiunea otomană ia permis să pună capăt razboaielor cvasiinterminabile cu Habsburgii şi să semneze la CateauCambresis (3 aprilie 1559) o pace . iar principiul comunităţii egalitare a naţiunilor libere înlocuise conceptul politic medieval al ierarhiei regatelor. implicit. apelează la ajutorul Sublimei Porţi şi.declanşează războaiele italiene (1494-1559). Cu toate că tatăl său. constituite la sfârşitul Evului mediu. Născut din contopirea a doua state. În afară de aceasta. ridică coaliţie după coaliţie. nici domeniile austriece şi nici coroana imperială. la sud Regatele Neapolelui şi al Siciliei. interesele statului au avut prioritate. fapt ce-i permite să continue să ameninţe virtual Franţa. Carol Quintul. ameninţat de protestanţi şi turci în acelaşi timp.. care duc la eşecul Armadei trimise împotriva insulelor britanice în 1588. reforma protestantă din Germania. ţel ce ajunge să se confunde cu însăşi apărarea catolicismului. Împotriva încercărilor repetate ale Habsburgilor de a reface unitatea creştină. ca şi arhipelagul Filipinelor. Lipsa de unitate internă. deoarece acţiunea era tardivă şi se dorea realizată într-o Europă răscolită de ideile Renaşterii si de disputele religioase. planurile de dominaţie universală ale acestora fiind foarte aproape de realizare.imperiu". depăşit de evoluţia istorică. în februarie 1536.monarhia universală" apare ca o reminiscenţă feudală. Franta s-a aliat făţiş. Filip II devine. Tocmai de aceea. slăbind astfel capacitatea de aparare a Imperiului şi. Imperiului germano-spaniol i-a lipsit unitatea organică necesară marilor înfăptuiri. în acelaşi timp. relaţiile sale conf1ictuale cu Anglia protestantă. în 1580. iar în cele din urmă. obligat sa lupte pe mai multe fronturi. în vreme ce poporul spaniol a rămas mult timp refractar ideii imperiale. Încercarea lui Carol Quintul de a restabili vechiul imperiu universal a constituit o . un adevarat . regele Portugaliei (vezi mai jos!). în ciuda protestului unanim al suveranilor Europei. Franţa se găsea la o asemenea distanţă de Imperiul otoman. care timp de un secol (1559-1659) va dirija afacerile importante ale Europei. ameninţate. amenimţând grav libertatea popoarelor şi securitatea Franţei. Nevoită să renunţe la orice pretenţii asupra Italiei. .utopie pură". Pe ruinele monarhiei lui Carol Quintul sa ridicat Spania. acest act semnifica sfirşitul Evului mediu. în al doilea rând.libertăţilor germanice" neezitând să denunţe servitutea spaniolă. pentru prima oară. În primul rând. Franţa îşi păstra portul Calais şi orasele Tours. nu e vorba decât de o uniune personală a două coroane.imperiului. trei sferturi ale Americii sunt spaniole (Brazilia e portugheză). în cele din urmă. Suveran cvasiabsolut. naţiunea ataşată . cauza profundă a rivalităţii dintre Imperiu si Franţa trebuie căutată în incompatibilitatea politicii dinastice a lui Carol Quintul cu politica naţională a lui Francisc I. faţă de interesele religioase şi. Dincolo de fruntariile Europei. Apropierea franco-turcă a fost dictată de interesele ambelor state. trebuia să-şi disperseze forţele. planurile de dominaţie universală ale Habsburgilor erau nimicite pentru totdeauna.

Nu numai că Ţările de Jos şi Ducatul Milanez sunt regiunile cete mai bogate şi cele mai active din întreaga Europă (fără a mai vorbi de strălucirea civilizaţiei lor). iar anexarea Portugaliei (în anul 1578. se generalizează. stăpânirea Neapolului şi Milanului îi deschidea drumul spre Germania. mai ales prin tribunalul Inchiziţiei: creştini suspectaţi de luteranism. din 1571. Juan de la Cruz. din care 1. Rio de la Plata.1581 . poate face astfel faţă parţial enormelor cheltuieli pe care le presupune o diplomaţie foarte activă şi. dar nici poporul.regilor catolici" era. Filipinele (1565-1571). aprecia domeniul colonial al Spaniei la urmatoarele dimensiuni: 200 de cetăţi sau oraşe. Columbia. Statul şi Biserica ajung să controleze îndeaproape opinia publică. În schimb.religioase. Noul Mexic (1583) si Jamaica (1590). într-adevăr. aproximativ 3 milioane km2 . Noţiunea de . conversos sau evrei convertiţi oficial. iar regele. ataşat al Consiliului Indiilor. contemporanii puteau să spună că pe imensele domenii ale monarhului spaniol. La rândul lor. nici puterile străine Franta. Regatul portughez rămâne la discreţia Spaniei.. în ciuda dominaţiei spaniole.nu voiau sa-l accepte ca suveran. iar coloniile americane îi furnizau nenumarate bogatii.soarele nu apunea niciodată". în urma unei revolte înăbuşite în sânge (1568-1571).cu noi achiziţii: Florida (1565). . însă în bătălia de la Alcazar-el-Kebir armata i-a fost distrusă. câţiva ani mai tirziu. Cervantes. Regele Spaniei a infrânt însă opoziţia cu ajutorul armelor şi Portugalia a fost alipită Regatului spaniol. Tone de argint de la Potosi sosesc la Sevilla începând cu 1545. în avantajul "vechilor creştini". Filip al II-lea şi-a completat moştenirea colonială . Filip II suferă eşecul cel mai dureros. În faţa Cortesurilor întrunite la Thomar . Prin dispariţia regelui. dar Lumea Nouă devine pentru regele Spaniei un adevărat izvor de bogăţie. iar el şi-a pierdut viaţa. de băştinaşi. Sebastian. între 15-60 ani. Preponderenţa spaniolă a generat în lume o permanentă fierbere şi a aprins pretutindeni razboaie civile. cu aproximaţie. care nu lasase moştenitori direcţi. Portugalia a continuat să rămână. a întreprins o cruciadă în Maroc. fie că e exportată spre Flandra ori Italia.pacea Pirineilor". Antile. lupta pentru putere dintre Spania şi Franţa explică aproape toate complicaţiile politice si militare ale Europei. întreţinerea celei mai bune armate şi a celei mai bune flote din Europa. dintre care aproximativ 100 în America de Sud. mauriscos din vechiul regat al Granadei. De la Cateau-Cambresis până la . El Greco). cosmograful şi istoricul spaniol Juan Lopez de Velasco. După cum se va mai vedea. Ţările de Jos faceau din el stăpânul celor mai bogate şi înfloritoare regiuni din Europa. Spania îi asigura superioritatea militară. un stat distinct de Spania şi a imensului său imperiu colonial. Venezuela. mai ales cu ocazia victoriei creştine de la Lepanto. care încasează a cincea parte din aceste transporturi.Mexic. plateau tribut (aceasta însemna.. a. Se urmăreşte extirparea fără milă a oricăror disidenţe religioase. în timp ce marele comerţ maritim cu Europa şi America îmbogăţeşte oraşele Cadiz şi Sevilla. În anul1576. cel mai puternic şi bogat suveran din Europa: căsătoria cu Maria de Tudor (1554) i-a pus la dispozitie .deşi pentru scurtă vreme şi mai mult teoretic . 8-9 000 de sate în Indiile Spaniole.) Pe bună dreptate. E adevărat că regele dispune de mijloace la înălţimea ambiţiilor sale. Filip al II-lea a promis respectarea instituţiilor şi privilegiilor autohtone şi a jurat că unirea Portugaliei cu Spania nu era decît pur personală. Filip al II-lea avea drepturi legitime asupra succesiunii.. în pofida deschiderii Spaniei lui Carol Quintul spre curente venite din întreaga Europă. Când Filip al II-lea (1556-1598) s-a urcat pe tronul . Această prosperitate se datoreşte precumpănitor Castiliei. Expresia se referă nu doar la înflorirea civilizaţiei (Teresa din Avila. Chile. deşi. participarea la lupta împotriva turcilor. sunt dispersaţi în întreaga Spanie. Peru. necesara protejarii marelui port Havana.forţele Angliei şi un important punct de sprijin pentru combaterea Franţei. o populaţie de indigeni de 5-6 mil.5 mil. acelaşi monarh extinde teritoriile controlate de spanioli pe cea mai mare parte a globului.. (Vezi mai jos o sinteză specială în problemă!) 6 . iar expediţiile trimise să caute mine de aur anexează noi teritorii Mozambicului ş. Anglia . Dar. Spania atinge apogeul puterii sale. musulmani convertiţi care se împotriveau oricărei asimilări şi care.. în Ţările de Jos. America Centrală. care produce cereale şi lână ce fie că se prelucrează intern. ci şi prosperitatea economică (cel puţin până spre 1590). După semnarea păcii cu Franţa. se constată în societatea spaniolă o tendinţă de încremenire şi închistare. 160 000 de colonisti spanioli la ferme şi pe plantaţii. portughezii cuceresc Angola si Ceylonul.puritate a sângelui". Lunga sa domnie (1556-1598) se înscrie în întregime în ceea ce s-a numit "Secolul de Aur" spaniol (între anii 1530 şi 1640). tânărul rege al Portugaliei. mai ales.

Ţările de Jos erau. În al doilea rand. a diminuat valoarea cumpărăturilor cu numerar. ea sancţionând triumful relaţiilor capitaliste. datoria publică crescând în Spania de la 18 milioane la 99 milioane de maravedis). În curând. iluzia izvorului nesecat al bogăţiilor de peste mari a condamnat o mare parte din populaţie la inactivitate si.. devine. domnitoare în Imperiul Romano-German. guvernator al Olandei. regiunea cea mai dezvoltată din Europa. graţie argintului şi aurului din colonii. În 1572. Administrate de catre autohtoni. calvinismul. Filip al II-lea. lupta dintre catolici si reformaţi va reîncepe cu şi mai mare violenţă în Germania şi Ţările de Jos. dar reprimarea sângeroasă a opoziţiei şi a devierilor de la catolicism nu a însemnat lichidarea conflictului.Triumful absolutismului spaniol a coincis cu victoria catolicismului în urma ofensivei Contrareformei. şi ale Elisabetei I şi Henric al IV-lea au triumfat asupra diplomaţiei şi armatelor lui Filip al II-lea. semnificaţia acestei revoluţii burgheze. crescut la Curtea lui Carol Quintul. continuând politica razboaielor neîntrerupte şi simultane. printr-o Pragmatica Sancţiune. creditul acestuia şi i-a permis să-şi ramburseze datoriile. În pofida impozitelor substanţiale percepute de împarat. va marca începuturile istoriei moderne. prima de pe continentul european. el însuşi convertindu-se la noua confesiune protestantă. prosperitatea lor susţinând. În sfirsit. aceasta solutie i-a permis regelui să facă faţă greutăţilor financiare. ori la bancherii florentini şi genovezi. combaterea Angliei şi amestecul în războaiele civile din Franţa au fost încercări menite să asigure preponderenţa Spaniei. însă modul în care şi-a tratat creditorii îl vor lipsi în viitor de subvenţiile necesare pentru întreprinderi de amploare. carora însă nu le-a putut face faţă numai cu resursele sale. "Ţările de Jos" era numit pe atunci teritoriul actualelor state Olanda. În primul rând.o grindină ce cade pe un acoperiş de tablă" a avut pentru ea consecinţe mai mult negative. Belgia şi Luxemburg. având implicaţii profunde asupra evoluţiei relaţiilor internaţionale. care se ridicau între 12 şi 50%. comparată plastic cu . fiul contelui Wilhelm al VIII-lea de NassauDillenburg.. Nu numai că statul spaniol a fost privat de bogatele contribuţii provenite din aceste provincii sub forma de impozite. să recurgă la expediente prea puţin onorabile (vânzarea de slujbe şi titluri nobiliare). la sfârşitul secolului al XV-lea au ajuns sub stăpânirea Casei imperiale de Habsburg. aceste provincii beneficiaseră de o mare libertate şi de o perioadă de pace favorabilă tuturor afacerilor. Din punct de vedere politic. lungul efort militar obligindu-1 pe împărat să perceapă impozite exagerate. dar el s-a văzut nevoit să depună serioase eforturi financiare pentru echiparea şi întreţinerea trupelor de represiune. în mare măsură. El era compus din 17 provincii autonome. iar a treia în 1579). Pentru moment. calvinismul). va fi ales stathuder al provinciilor calvine Olanda şi Zeelanda. ci doar atenuarea lui. Carol Quintul legiferase. În a doua jumatate a secolului al XVI-lea. prima bancrută a statului spaniol a avut loc între 1557 şi 1560. istoriografiei speciale. să contracteze împrumuturi fabuloase (între 1504 şi 1539. iar de la 1516 şi în Spania. Filip al II-lea a suspendat plăţile. sau chiar ceva mai înainte. Welser. Mai mult. Revoltat de metodele spaniole de guvernamânt a preluat conducerea miscării de eliberare a Ţărilor de Jos. creditorii fiind obligaţi să renunţe la concesiunile obţinute asupra monopolurilor statului şi să se mulţumească cu o renta de 5%. Rezultatul a fost dependenţa tot mai strânsă a statului de bancheri şi creşterea spectaculoasă a balanţei deficitare (Cf. dar eforturile unite ale lui Wilhelm de Orania (supranumit . Sub dominaţia habsburgică. Filip al II-lea a reuşit să lichideze datoriile contractate de împarat la bancile Függer. Reacţiunea împotriva Ţărilor de Jos. iar Franţa devine un adevarat câmp de bătaie între Biserica catolică si forma cea mai agresivă a protestantismului. Strălucirea Imperiului spaniol a fost grav compromisă şi de situaţia financiară precară moştenita de la Carol Quintul. La începutul domniei. o fisură iremediabilă în grandiosul edificiu social-politic al “preacatolicului” Filip al II-lea. cu stralucitul lor elan economic şi cultural. totodată. este şi mai profundă. În 1557. s-au introdus pe rând unele institutii politice 7 . constituirea lor într-un corp politic unitar. a fost nevoit să recurgă la împrumuturi înrobitoare. Apariţia Republicii Provinciilor Unite (Olanda). care. datorită sistemului economic neperformant. în ciuda dobânzilor. a doua între 1574 şi 1575. dovedind mari calitati de diplomat şi organizator. din punct de vedere socialeconomic. producând. sub suzeranitatea unui singur principe.Taciturnul" – 1533-1584). Declanşarea Revoluţiei (“revoltei”. în 1555. urmarea fiind un haos general al preţurilor. la sărăcie. falimentele succesive ale Spaniei lui lui Filip al II-lea vor pune capăt alianţei dintre capitalismul privat şi politica monarhică. implicit. în opinia unor istoriografi) în Ţările de Jos (1566) a agravat si mai mult starea financiară a Monarhiei spaniole. Afluenţa de metale preţioase în Spania.

foarte dezvoltată. arhicatolică. din momentul cand a dispus de soarta lui. provinciile vărsau în tezaurul spaniol 1. şi nici un număr aşa de mare de orăşeni şi de ocupaţii specifice lor. Zeelanda. iar negustorii din acea zonă erau intermediari ai comerţului european pe toate mările din nordul şi din vestul continentului. Flandra. suveranitatea urmând să şi-o exercite cu ajutorul unor funcţionari docili. proiectul rezerva Ţărilor de Jos rolul unei citadele înaintate împotriva Franţei şi al unei baze de operaţii. Nicaieri în Europa vremii nu se întâlneau atâtea oraşe. sub dominaţia unei monarhii absolutiste. Filip al II-lea nutrea pentru acesta o profunda antipatie şi. respectiv al Statelor Generale. Bruges. porecla de calici (gueux. un ambasador veneţian estima populaţia Ţărilor de Jos la trei milioane de locuitori. Viaţa urbană era. Ţările de Jos au contribuit la cheltuielile militare ale Spaniei cu suma enormă de 17 milioane de ducaţi. pentru a-i expune revendicarile lor.cărăuşii mărilor". Opoziţia netă de structură. un nobil din anturajul acesteia a exclamat cu dispret: "Ce vor aceşti calici!?" Jigniţi de tratament. necesară menţinerii supremaţiei spaniole în nordul Europei. ca şi de respingerea cererilor lor. cu orice preţ. ajungându-se. Hainaut. de interese dintre locuitorii acestora şi regatul Spaniei a dus inevitabil la conflict. membrii opoziţiei nobiliare au început organizarea unei rezistenţe antispaniole. Pentru a confirma aceaste. mai "burgheze" şi mai libere ca tradiţie a regimului lor intern. Malines. Vestite erau şantierele navale din provinciile nordice. Luxemburg. A fost violentă mai ales în oraşe. erau mari antrepozite. la o situaţie politico-juridică extrem de delicată. mai urbanizate. locuitorii Tarilor de Jos. pentru secolul al XVI-lea. de ocupaţii. o mare parte erau folosiţi pentru întreţinerea trupelor spaniole. În practică.5 milioane de ducati pe an. dar mai cu seamă în meserii şi comerţ. într-un spaţiu atât de restrâns. Ea s-a grupat într-o partidă de opoziţie moderată. La începutul veacului al XVI-lea. supranumiţi . cele mai importante centre financiare din Europa. Anvers. deci. Limburg. Frisia şi Utrecht. Ţările de Jos erau. caracteristica acestui teritoriu a fost intensa lui dezvoltare economică. Geusen). Geldren. astfel. intolerantă. numai între 1551 şi 1558. În timp de pace. Cum am mai arătat mai sus. pentru că Spania o înlătura de la funcţiile politice din provincii. a ţinut. Olanda. Overijssel. Porturile Anvers si Amsterdam. Louvain si Bruxelles furnizau vestitul postav de Flandra. libertăţile existente. destul de receptiv faţă de interesele poporului flamand. fără a mai apela la concursul obişnuit al adunărilor representative. amintesc doar că. ceea ce s-ar numi astăzi o "zonă industrializată" sau "dezvoltată". astfel. adoptând. el neînţelegând niciodată că locuitorii Ţărilor de Jos alcatuiau o naţiune distinctă şi. Dar. Namur. a însemnat transformarea definitivă a acestei moşteniri burgunde în posesiune spaniolă. prădalnic. controlau o mare parte din comerţul Spaniei cu propriile ei colonii. la 15 octombrie 1556. Încă din plin Ev mediu. să-1 supună unui regim politic şi religios similar cu cel din Spania. Groningen. ori provinciile trebuiau să lupte pentru a-şi păstra individualitatea Spre deosebire de tatăl său. încredinţându-le unor demnitari spanioli. aristocratică şi cu o economie predominant agrară. iar orasele Gand. având un caracter antispaniol si anticatolic. Ţările de Jos se compuneau din: Artois. Provinciile cele mai dezvoltate economiceste. în toate ramurile. Din punct de vedere politic şi militar. Franche-Comte. Brabant. în chip ostentativ. în perspectiva unei îmbogăţiri imediate şi fără a se constitui. iar un recensamânt din 1557 indica o densitate de 40 locuitori/kmp. Când reprezentanţii acestui grup s-au prezentat în audienţă oficială la guvernatoarea spaniolă. spre a sublinia umilinţa la care fusesera supuşi. întinsele posesiuni coloniale ale acesteia din America erau exploatate iraţional. Monarhia spaniolă a încercat să-şi extindă sistemul de guvernare şi asupra Ţărilor de Jos. În 1566. în bună parte. la nivel decisional. Nobilimea autohtonă din Ţările de Jos era nemultumiţă. . în consecinţă. politica monarhului spaniol s-a lovit de rezistenţa îndârjită a poporului 8 . unde fierbea nemulţumirea şi împotriva impozitelor grele aruncate de spanioli asupra veniturilor provenite din comerţ.. ce reclama o soluţionare grabnică şi anume: ori noul suveran recunoştea vechiul statut al Ţărilor de Jos şi. Harnici şi întreprinzatori. Filip al II-lea concepuse un proiect de supunere a respectivelor provincii prin intermediul unui cler dependent direct de autoritatea sa. ce nu putea fi integrată vastului său imperiu. Textilele si dantelăriile din provinciile Flandra si Brabant erau comercializate în toată Europa. Renunţarea lui Carol Quintul la Ţările de Jos în favoarea lui Filip al II-lea. o condiţie necesară desfăşurarii ocupaţiilor urbane era libertatea politică şi libertatea individuală a celor ce le practicau. În timpul domniei lui Carol Quintul.comune celor 17 provincii. din care. acţiunea lor a fost devansată de o revoltă populară spontană. sub conducerea amintitului deja Wilhelm de Orania. de o altă confesiune. au intrat. o concepţie coerentă de politică economică.

Având o mare influenţă asupra regelui Carol al IX-lea (15609 .). la 11 august 1566. mai ales. Trebuie precizat de la început că. Margareta de Parma. au reaprins flăcările insurecţiei şi au grăbit cristalizarea scopurilor revoluţiei. încât ducele de Alba a trebuit să ceară lui Filip al II-lea desfiinţarea lui). în funcţie de atitudinea pe care înţelegeau s-o adopte faţă de puterea suverană şi de modul cum trebuia dusă lupta armată. va avea aceleaşi consecinţe asupra Spaniei ca şi războaiele religioase din Germania pentru Imperiul lui Carol Quintul. Prezenţa unei armate spaniole în Ţările de Jos era nu numai inoportună. relevate de marea criza politicoreligioasă din secolul al XVI-lea. având în vedere că Margareta de Parma reuşise să restabilească situaţia. Franţa şi Anglia.alcabala" (pentru burghezia Ţărilor de Jos. instituirea tribunalului extraordinar . Demersurile repetate ale opozitiei nobiliare. s-au răsculat mai multe oraşe. provinciile Ţărilor de Jos s-au împărţit în două grupuri cu interese contradictorii. trufaş. conduse de Ludovic de Nassau şi La Noue.. Imensa corespondenţă din timpul revoluţiei dintre Filip al Il-lea şi guvernatorii Ţărilor de Jos relevă. provinciile din nord. scopurile răsculaţilor. catolic intolerant. prin "compromisul de la Breda" (abolirea legilor speciale impotriva ereziei) şi prin rezoluţia favorabilă pusă pe petiţia nobililor în aprilie 1566 (desfiinţarea Inchizitiei. libertatea cultului calvin. în 29 aprilie 1572. Dorinţa arzătoare a lui Filip al II-lea de a face din înăbuşirea revoluţiei şi stârpirea protestantismului în Ţările de Jos triumful reacţiunii catolice în Europa a alarmat serios puterile străine şi. introducerea impozitului . A fost suficient ca Filip al Il-lea să introducă unele legi împotriva “ereziei calvine”. declanşând o represiune violentă. Cum am arătat mai sus. În realitate. în frunte cu neînduplecatul duce de Alba (Fernando Alvarez de Toledo.de 10% pe vânzarea bunurilor mobiliare . la Bruxelles cu misiunea să restabilească ordinea şi supunerea absolută a Ţărilor de Jos faţă de voinţa suveranului) este trimisă în Ţările de Jos cu misiunea de a lichida pentru totdeauna germenii revoluţiei. Politica conciliatoare a Margaretei de Parma a fost însă discreditată de voinţa inflexibila a suveranului spaniol. Acestea vedeau cauza tuturor nenorocirilor sale întruchipată în monarhia spaniolă şi. Intervenţia neoficială a acestora era consecinţa tratatului defensiv franco-englez încheiat la Londra. mizeria maselor.tribunalul singeros"). Eroarea lui Filip al II-lea. în ciuda angajamentelor pe care guvernatoarea Ţărilor de Jos. ca pretutindeni in Europa acelui timp. care nu întelegea să renunţe câtuşi de puţin la planul său iniţial.. pentru ameliorarea situaţiei n-au avut nici un ecou la Madrid.Consejo de los tumultos" (supranumit şi . formele şi amploarea măsurilor represive luate de puterea suverană. el a sosit.a însemnat o lovitură cumplită dată circulaţiei mărfurilor. despărţite de adânci diferenţe de temperament. după câteva experienţe nefericite... se remarcase ca un mare general şi un excelent diplomat. din momentul în care flăcările insurecţiei antispaniole s-au aprins în Flandra. Războiul dus de Carol Quintul şi apoi de Filip al II-lea împotriva Franţei până la pacea de la Cateau-Cambresis agravase considerabil fiscalitatea şi. mobilurile intervenţiei străine şi. în frunte cu Wilhelm de Orania.alcabala" . cele doua grupe alcatuiau două popoare distincte. în 1567. mai ales prin Declaraţia de la Haga. introducerea Inchizitiei şi proclamarea legilor exceptionale împotriva ereziei. nepăsător şi crud. implicit. Concomitent. cauzele revoltei provinciilor. Opoziţia faţă de acest impozit a fost atat de categorică. duce de Alba –15071582 -. Zelul nemăsurat al ducelui de Alba în înăbuşirea revoltei. nemulţumirea a îmbrăcat şi haina religioasă a protestantismului. mai ales. cauzele imediate ale declanşării revoluţiei în Ţările de Jos au fost: înlăturarea nobilimii autohtone de la conducerea provinciilor. iar Mons şi Valencienne şi-au deschis porţile trupelor de hughenoţi francezi.flamand. Cucerirea portului Briel (aprilie 1572) de catre calviniştii refugiaţi în străinătate şi transformarea lui în prima bază navală a răsculaţilor a însemnat începutul fazei hotărâtoare a războiului de eliberare a Ţărilor de Jos de sub dominatia Spaniei (război care. va deveni prima revoluţie social-politică din Europa!). O armată spaniolă. ca protestul să ia forme violente. amiralul Hoorne si Egmond. cum catolicismul era sprijinul moral al guvernanţilor de la Madrid. în primul rând. angrenând în focul rezistentei toate categoriile sociale.s-au pronunţat deschis pentru înlăturarea dominaţiei spaniole cu ajutorul armatelor străine. treptat. o mare greşeală politică. arestările şi execuţiile masive. vor prelua pe cont propriu lupta de eliberare. Învestit cu puteri dictatoriale. Numai luptele dintre hughenoţii si catolicii francezi şi tulburările din Irlanda şi Scoţia au oprit intervenţia faţişă a puterilor amintite. a fost nevoită să şi le asume în 1564. amnistie pentru nobili etc. introducerea impozitului . religie si interese. Dacă provinciile din sud – predominant catolice! . cu lux de amanunte. profitind de excesele calviniştilor. dar.

dar pentru Filip al II-lea acesta a fost prilejul ca să conceapă planul fantastic de invadare a Angliei. rămâne consecventă în privinţa ajutorului francez. în Franţa). însă cea mai mare parte a nobilimii şi burgheziei s-a pronunţat hotărât pentru intervenţia Angliei. Amestecul lui Filip al II-lea în afacerile interne ale Angliei şi complicitatea ambasadorului său. Filip al II-lea numise un alt guvernator general. până când Spania putea să dea lovitura de graţie provinciilor răsculate. Caterina de Medici se opusese mult timp acestei alianţe. un corp expediţionar destinat debarcării în Anglia la momentul oportun. nedorind să rupă relaţiile cu Spania catolică. care s-a impus tot mai mult in dirijarea afacerilor răsculaţilor. calviniştii nu puteau ierta regilor Frantei noaptea St. Prin abile manevre diplomatice. La 4 august 1571. la jefuirea oraşsului Vera Cruz. Raporturile au devenit brusc încordate in 1568. guvernul englez a fost atent să nu compromită Anglia în conflictele religioase şi politice de pe continent. ea singură neputând să înfrunte colosul spaniol. Alba a propus suveranului său o actiune comună hispano-franceză. în secret. În afara protestului diplomatic. el a ordonat ducelui de Alba să pregatească. Bartolomeu. Excluderea influenţei partidului hughenot şi revenirea Franţei la o politică catolică s-au resimţit imediat asupra relaţiilor franco-engleze si franco-flamande. dupa ce. amiralul Coligny. Intenţiile ei au fost dejucate însă de intrarea în Consiliul Regal (1571) a şefului hughenoţilor. Îndrăzneala acestui proiect l-a uimit până şi pe temerarul duce. au ales. ca stathuder pe Wilhelm de Orania. Elisabeta I era nevoită să menajeze Spania. Neavând încă litigii serioase cu Spania. previziunea ducelui de Alba cu privire la o înţelegere anglo-franceză. Drept represalii. Bartolomeu a obligat Anglia să-şi revizuiască obiectivele politicii externe.gândurile ascunse ale spaniolilor a fost Wilhelm de Orania.Decretul veşnic". Deşi nobilimea din Ţările de Jos a continuat să facă apel la ajutorul principilor străini. renunţarea provinciilor la trupele de mercenari străini. Stările Generale din Olanda. în persoana lui Don Juan de Austria. promotorul unei acţiuni comune franco-engleza în sprijinul Ţărilor de Jos.mai precis. iar dezvăluirea lor în faţa Statelor Generale a însemnat mobilizarea tuturor forţelor pentru bătălia decisivă. manifestarea solidarităţii protestante. Negocierile dintre provinciile revoltate şi Spania sânt reluate (în ianuarie 1577). în ciuda câtorva incidente minore. însă argumentele experimentatului general nu au putut birui resentimentele lui Filip al II-lea faţă de Franţa..) şi putea fi socotit ca o baza solidă pentru viitoarele tratative în vederea normalizării relaţiilor dintre beligeranţi. Încercând să sporească şansele întreprinderii. bunele raporturi dintre cele doua state. don Guerau de Espes. Elisabeta I a pus embargo pe vasele genoveze care transportau spre Ţările de Jos solda trupelor ducelui de Alba şi se refugiaseră în apele engleze. sancţionat de Filip al II-lea cu acel prilej.1574). Multă vreme. Aşa se face că unul din motivele masacrării hughenoţilor în noaptea St. Spania nu a reacţionat în nici un fel. recunoaşterea solemnă a suveranităţii Spaniei etc.pacificaţiei de la Gand". Bartolomeu (24 august 1572) trebuie căutat în dorinţa Caterinei de Medici de a împiedica un razboi cu Spania. Noua orientare a politicii franceze după noaptea St. sub conducerea lui John Hawkins. Anglia a întreţinut cu ea relaţii bune. retragerea trupelor spaniole din Ţările de Jos.. astfel.. 10 . Încălcând autoritatea guvernatorului general şi nesocotind puterea suverană. dacă nu printr-o alianţă matrimonială. tratatul de la Bristol (august 1574) restabilind. care nu şi-a ascuns îndoiala faţă de rege în privinţa rezultatului. în prealabil. la complotul ducelui de Norfolk. Pentru suveranul spaniol . înainte de 1604. Gruparea condusă de Wilhelm de Orania. când Inchiziţia spaniolă a condamnat pe toţi marinarii englezi care participaseră. Renunţarea diplomaţiei engleze şi franceze la intervenţia în favoarea Ţărilor de Jos a survenit chiar in momentul când revoluţia intrase într-o faza decisivă. a cunoscut (dat fiind faptul că o mare parte a corespondenţei diplomatice dintre Filip al II-lea şi Don Juan de Austria a fost interceptată de Henric de Navarra şi pusă la dispoziţia lui Wilhelm de Orania) . Atâta timp cât balanţa forţelor înclina categoric în favoarea lui Filip al II-lea. întrunite la Dordrecht. a determinat diplomaţia engleză să-şi schimbe radical poziţia faţă de Spania şi să se apropie tot mai hotarât de Franţa. . astfel. ca să scape de urmărirea corsarilor din La Rochelle (sediu al rezistenţei protestante. Singurul care a bănuit . învingătorul de la Lepanto a reuşit să convingă majoritatea provinciilor să accepte împacarea de la Bruxelles (februarie 1577). prin surprindere. Se împlinea. pentru ultima oară. cel puţin printr-un tratat politic şi comercial (1572).împăcarea" era sortită să ramână în limitele unei manevre diplomatice. fapt ce poate fi interpretat ca o veritabilă declaraţie de independenţă a provinciei. se baza pe concesii reciproce (recunoasterea de către Spania a . în iulie 1572. zădărnicind.

în sistemul statelor europene şi-a facut apariţia Republica Provinciilor Unite. prin care spera să ruineze Provinciile Unite. A instaurat libertatea religioasă şi. şi a-l sluji ca nişte sclavi. forţele Stărilor Generale şi unitatea provinciilor proclamată la Gand. cu atribuţiile lărgite. şi folosindu-i ca pe nişte sclavi. precum datoria păstorului este de a-şi ocroti oile sale. Republica Provinciilor Unite. asasinarea lui Wilhelm de Orania (la 10 iulie 1584. care au facut din Olanda. sau a Olandei. cu peste 200 de ani înainte de fi “sanctificat” prin cunoscuta Declaraţie a drepturilor omului cetăţeanului a Revoluţiei franceze (vezi mai jos). "nonconformiste" faţă cu regimurile monarhice absolutiste şi cu intoleranţa religioasă.". Tendinţele acaparatoare ale Franţei. mână liberă corsarilor 11 . Provinciile Unite au replicat în acelaşi mod. printre care libera iniţiativă economică. Alessandro Farnese (strălucit militar şi abil diplomat. motivând gestul prin dreptul poporului de a depune pe un conducător "tiran". Ultima speranţă era intervenţia Angliei sau a Franţei. comandată de ducele de Parma. ce o voi sublinia mai jos (preluând. care a creat un stat nou. pentru a-i guverna potrivit cu legea şi cu înţelepciunea . arhiducele Matei . în general. În acest sens.. o mai largă libertate a conştiinţei şi a cuvântului. cea mai mare putere comercială şi maritimă a lumii. însă ambele puteri incercau să evite amestecul făţiş în afacerile Ţărilor de Jos. cum s-a intitulat noul stat.cum i s-a spus. supuşii lui.. Ea a fost.. se afirma dreptul natural al supuşilor de a se opune opresiunii şi de a înlătura pe conducătorul opresor: "După cum toată lumea ştie . Declaraţia de la Haga a fost – după cum s-a subliniat deja în istoriografie . la Gembloux. n-ar putea fi principe). până atunci.. Filip al II-lea a pus în aplicare un plan mai vechi. . în secolul al XVlI-lea.aprecierii lui Camil Mureşanu). din proprie voinţă. fiul Margaretei de Parma a profitat de opozitia dintre olandezi . un stat înlatura. privilegii şi obiceiuri. Concomitent. La 31 ianuarie 1578. ţara cu o bogată producţie intelectuală.spuneau autorii documentului justificativ .principele unei ţări a fost statornicit de Dumnezeu spre a-i apăra şi ocroti pe supuşi . şi din istoriografia specială. Dar. ci ca un tiran. la aceea a drepturilor naturale. Stările Generale ale Uniunii de la Utrecht au proclamat – prin Declaraţia de la Haga. Drept aceea. ci . Astfel. după ce.n-au fost creaţi de Dumnezeu de dragul principelui. după succese şi insuccese atât militare cât şi diplomatice. fără a cădea în greşeală (mai ales când hotărârea e luată de Adunarea Stărilor ţării. în secolul al XVII-lea. ceea ce a provocat ruperea relaţiilor comerciale dintre Provinciile Unite şi Spania şi izbucnirea unei crize economice fără precedent). în plus. cum arată autorul citat).un act politic cu semnificaţii deosebite în evoluţia gândirii politice. revoluţia din Ţările de Jos trebuia să înfrângă încă multiplele adversităţi.şi dacă nu face aşa. dintr-o singura lovitură. La 26 iulie 1581. vechile "libertăţi". el poate fi depus. care valorizeză corespunzător documentul respectiv)! -decăderea lui Filip al II-lea din drepturile sale de suveran al provinciilor din nord. pentru a-i asculta poruncile . În gândirea europeană. un război de independenţă. de asemenea.de religie protestantă . supunându-i poruncilor. Na modificat însă structura societăţii şi relaţiile de proprietate.. lipsindu-i de vechile lor libertăţi. lăsând. "prima naţiune capitalistă" . În plină dezvoltare a doctrinei şi practicii monarhiei absolute. pe suveran. deopotrivă. Farnese a sfărâmat.. pentru a distruge uniunea provinciilor proclamată la Gand şi a institui autoritatea regelui Spaniei) să invadeze Ţările de Jos... documentul de mai sus face trecerea de la doctrina politică întemeiată pe preceptele religioase.continua documentul . ci.valoni si flamanzi .a fost îndepărtat definitiv din provincii. Provinciile nordice au acţionat într-o conjunctură diplomatică favorabilă. ceea ce a echivalat cu o nouă declarare a independenţei. Iar supuşii . încearcă să-i oprime şi să-i chinuiască.. desigur. şi n-a făcut decât să confirme rolul vechilor instituţii politice ale provinciilor.acuzat că avea legături cu Guvernul spaniol . datorită căreia Olanda va deveni. nu mai sunt obligaţi să-l recunoască de principe şi. în prealabil. Ea a fost frecventată sau aleasă ca loc de azil de gânditori şi literaţi cu idei avansate.ataşaţi catolicismului -. în locul celui anterior de autonomie locală..Filip al II-lea şi-a dezvăluit adevăratele intenţii atunci când a ordonat armatei din Italia. Ea a consolidat. iar in locul său ales un altul . dimpotrivă. ordonând confiscarea tuturor navelor olandeze din porturile spaniole. Acest caracter de "tranziţie" este pus in evidenţă şi de înseşi rezultatele Revoluţiei din Ţările de Jos. atunci el nu mai trebuie privit ca principe.. Profitând de conjunctură. dobândite "ipso facto" prin statutul de independenţă. se asiguraseră de sprijinul financiar şi diplomatic al Angliei şi de concursul Franţei. îndeobşte cunoscut sub numele de Olanda. document cu o valoare simbolică deosebită.. fără ei. principele a fost statornicit de dragul supuşilor (căci. pentru întaia dată în istorie (cf.

după moartea lui Henric al III-lea).. în condiţiile pe care le-am arătat mai sus).flotelor de argint" spaniole. va pune însă succesele Angliei sub semnul întrebării. Actele represive ale lui Filip al II-lea. "Sfânta Ligă Carolică" va fi un stat în stat. care nu era numai de natura politico-religioasă. la sfârşitul secolului al XVI-lea. însă Parlamentul englez a votat o severă legislaţie anticatolică.. Bazându-se pe ajutorul Spaniei. Moartea moştenitorului lui Henric al III-lea. relaţiile cu ducele de Guise şi cu complotul lui Francis Throckmorton –1583 -. respectiv. Însă. împotriva dorinţei Elisabetei. pe lângă măsurile oficiale de construire a unei importante flote care sa elimine concurenta Spaniei. iar prin tratatul de la Nemours (7 iulie 1585). Henric de Navarra. că trebuiau să renunţe pentru totdeauna la patronajul unui suveran străin şi să pretindă suveranitatea pentru propriile lor State Generale. sporind concomitent şi ajutorul dat catolicilor englezi şi Mariei Stuart (După cum se ştie. în detrimentul puterii spaniole. pe ducele de Guise. Pentru moment. actul lui Filip al II-lea a lovit crunt Olanda. debarca în Olanda (Intervenţia militară a Angliei în Ţările de Jos a reprezentat o decizie îndrazneaţă a Elisabetei. prin care îşi ceda toate drepturile lui Filip al II-lea . dar mai ales politica sa catolică şi amestecul în treburile interne ale Regatului englez au incitat naţiunea engleză şi i-au accentuat orientarea spre protestantism. a unui comptuar pentru comerţul cu Rusia şi fundarea Companiilor Indiilor de Est şi de Vest. care considera trădare orice act ce recunoştea autoritatea pontificală. ci şi economică. un edict regal interzicea exercitarea cultului reformat în tot regatul. dar incompetenţa şi incapacitatea acestuia de a stăpâni situaţia a determinat ca interventia Angliei sa fie sortită eşecului. atât de necesară nenumaratelor sale manufacturi şi întreg comerţul Spaniei cu coloniile sale. întrucât exista posibilitatea unei alianţe francospaniole pentru întronarea Mariei Stuart. care a pierdut dintr-o dată lâna spaniolă. pe linga marile prejudicii. sub protecţia reginei Elisabeta. Statele Generale 1-au proclamat pe Leicester guvernator general. La 18 iulie 1585.lor să coopereze cu cei englezi împotriva vaselor spaniole. în timpul domniei sale în Scoţia.în ascuns expediţiile corsarilor englezi împotriva . Intrigile pentru detronarea acesteia. Maria Stuart a încercat să înăbuşe Reforma şi să consolideze autoritatea regală pe o bază catolică. urmarea fiind dezlănţuirea unui nou razboi civil între hughenoti şi catolici. după stingerea ultimului Valois. în mai 1585. partidul catolic 1-a obligat pe regele Henric al III-lea să adere la Ligă. prin care trebuie să mai înţelegem şi comerţul cu negrii de pe coastele Guineei. lui Filip al II-lea nu-i mai rămânea decât să-1 sprijine. între anii 1561 şi 1568. Spania găsise în Irlanda şi Scoţia puncte de sprijin preţioase pentru propaganda catolică împotriva Elisabetei. fiind obligată să caute noi debusee. ducele d'Anjou. pe ţărmul Marii Albe. la Joinville. în 1602 şi.Uniunii protestante". însă. activitatea acestor companii şi a celor similare din Anglia a pus repede capăt monopolului iberic. dar mai ales scrisorile trimise ambasadorului Mendoza. să-i cedeze o parte din putere. Vremelnic. antrena deschiderea sigură a succesiunii la tronul Franţei. la Arhanghelsk. prin intermediul cărora Filip al II-lea a creat serioase dificultăţi suveranului englez. spaniolii au putut să lupte cu succes în Atlantic împotriva corsarilor şi piraţilor englezi. Adeseori ea a investit capitaluri serioase în acest tip de întreprinderi. În faţa acestei situaţii. Amestecul Angliei în revoluţia Ţărilor de Jos a ascuţit şi mai mult antagonismul anglo-spaniol. în 1584. fără rezerve. ceea ce a provocat revolta nobilimii. Filip al II-lea a instituit. ea s-a refugiat în Anglia. pe Maria Stuart la eşafod). programul şi armatele sale. 12 . urmaş prezumtiv fiind conducatorul . marele avantaj al Angliei a fost războiul religios din Franţa şi posibila succesiune a unui rege protestant. În timpul Elisabetei. emabargo asupra tuturor navelor engleze aflate în porturile spaniole şi portugheze. a pus capat ezitărilor Elisabetei. iar un corp expeditionar de 6 000 de soldaţi. urmată imediat de ocuparea Azorelor (1582-1583). aşa ajungându-se la tratatul secret de alianţă dintre Spania şi Liga Catolică. Mai mult. înfrântă la Langside . regina sprijinea .. survenită la 10 iulie 1584. în cele din urmă. Tratatul de alianţă cu Provinciile Unite este semnat la 20 august 1585. expansiunea comercială a Angliei luase un mare avânt. Anexarea Portugaliei la Regatul spaniol (în 1581. Astfel se explica prezenta activă a olandezilor în Mediterana şi Baltică. în frunte cu contele de Leicester.13 mai 1568 -. dar mai ales ocuparea de către Farnese a Anversului şi a tuturor poziţiilor controlate de revoluţionari în sudul Ţărilor de Jos. impunând regelui conducătorii. crearea. papa Pius al V-lea a excamunicat-o pe regină. în sfârşit. ea a avut şi de câştigat. Olandezii au înţeles. ca răspuns la expediţia contelui de Leicester. semnat la 2 ianuarie 1585.scrisori interceptate de Walsingham . Stapâni pe două poziţii strategice de maximă importanţă. Cedând presiunilor spaniole.o vor duce. 1609.

fericire. creştini. din secolul al XIV-lea până la începutul celui de al XVI-lea. care. O asemenea morală nu se prea potriveşte cu dogma păcatului originar. Invincibila Armada (130 de vase. acesta trebuie reformat pentru a se reveni la puritatea Scripturilor şi a mesajului evanghelic. ca. mai întâi italieni. chiar contradicţii. părând să fie în contradicţie cu unele dintre fundamentele creştinismului. măsură a tuturor lucrurilor. cu rezerva ca. căsătorită cu arhiducele Albert de Austria. şi. redau vechea faimă studierii directe a literaturilor antice . însemna. această renunţare. pentru o mai buna asigurare a poziţiilor din sud. bine organizată de Mauriciu de Nassau. Din 1539. Inventarea tipografului de către strassburghezul Gutenberg. cu 8 000 de marinari şi 19 000 soldaţi) a părăsit Lisabona. o creatură privilegiată. din care 64 de linie. a fost vehement contestată. în Anglia amestecul său se va limita doar la intrigile {eşuate) în jurul Mariei Stuart. pe care îşi întemeiază concepţia despre om şi lume. a cedat provinciile meridionale fiicei sale Isabella. Altfel de „revoluţii”: Umanismul şi reformele religioase Răspândirea umanismului. Mişcarea apare in Italia prin Petrarca (1304-1374). după umanişti însă. În 1598 Filip al II-lea s-a resemnat provizoriu cu pierderea părţii de nord a Ţărilor de Jos. aventurându-se într-o expediţie plină de riscuri. greacă. care a divizat fortele lui Filip al Il-lea. Recunoasterea de drept a acestui statut se va realiza prin Tratatele de pace din Westphalia.ebraică. în coloniile iberice olandezii să nu efectueze nici un trafic fără încuviinţare. la 8 februarie 1587. cuvântul franţuzesc humaniste (ce provine din latinescul renascentist humanista) se aplică erudiţilor. Totodată. Spania a recunoscut olandezilor liberul acces la toate marile. de pildă. servindu-i drept pretext pentru vechiul proiect de invazie a insulelor britanice.Dacă tratatul de la Joinville i-a permis lui Filip al II-lea să intervină direct în afacerile Franţei. fapt ce presupune greutăţi. Umanismul se caracterizează. chemată să realizeze scopurile lui Dumnezeu. frumuseţe. mai ales la Florenţa. urmărită de piraţi şi corsari şi înfrântă de flota engleză. într-adevăr. încheiat la 43 de ani de la izbucnirea revoltei care a devenit revoluţie. La 20 mai 1588. în 1455. va recuceri treptat toate regiunile şi oraşele ocupate de ducele de Parma. 13 . profite de pe urma razboiului franco-spaniol (1595-1598). Această intervenţie a harului. afirmându-se în secolul al XV-lea. în primul rând. Armistiţiul. Marsilio Ficino şi Pico della Mirandola. recunoaşterea "de facto" a independenţei Provinciilor Unite (Olandei). Spania să încheie cu Provinciile Unite un armistitiu pe 12 ani (9 aprilie 1609) şi să le recunoască independenţa. pentru a prelua initiativa operaţiunilor militare. o epocă total nouă. cât şi de spanioli (în scurtă vreme. armata Provinciilor Unite. Oricât de mare ar fi fost admiraţia lor faţă de înţelepciunea antică şi de oricâtă independenţă spirituală ar fi dat dovadă. prin optimismul său fundamental: omul. deci. capitală a umanismului în epoca lui Lorenzo de Medici (1449-1492). Stările Generate au ştiut să. de-abia decapitarea acesteia. căci omul este în mod fundamental bun. care puneau capăt îndelungatului conflict internaţional numit "războiul de treizeci de ani" (1618-1648). atât de olandezi. respect de sine. nu pune stavilă libertăţii umane. fireşte. umaniştii rămân tributari moştenirii Evului mediu şi. în cele din urmă. care strânge în jurul lui câteva din marile spirite ale timpului. În pofida certitudinii lor că trăiesc o "renaştere". Slăbită de furtună. creştinismului. Victoria flotei olandeze la Gibraltar (1607) şi necesitatea presantă de pace a obligat. este. dezastrul Invincibilei Armade însemnând prăbuşirea proiectelor lui Filip al II-lea şi începutul declinului supremaţiei spaniole. Cu toate că războiul din Ţările de Jos a continuat şi după moartea lui Alessandro Farnese (1592). liber şi responsabil. cea mai mare escadră din secolul al XVI-lea a revenit după trei luni în patrie total lipsită de glorie. oferă umaniştilor un incomparabil instrument de difuzare: în 1500. aproape toţi. ei sunt. două sute treizeci şi şase de oraşe europene posedă una sau mai multe tipografii. deşi apărea ca o posibilitate de autonomie. din anul 1648. Politica Spaniei a eşuat pe toate fronturile. profund religioşi şi. Libertate. regele spaniol va şi muri). Cele doua state îşi garantau reciproc libertatea comerţului. iată marile valori ale unei morale individuale direct legate de o morală colectivă intemeiată pe toleranţă şi pe pacea intre oameni. latină -. în centrul universului. dăruit tuturor. prin raţiunea ajutată de harul divin.

reprezintă un progres decisiv. Reformele protestante. Papei i se reproşează luxul şi impozitele foarte grele la care supunea întreaga lume creştină apuseană. Or. implacabil dezminţit de fapte. care merge împotriva geocentrismului lui Ptolemeu şi al Scripturilor. Cervantes în Spania. bilanţul umanismului apare negativ. doar credinţa în 14 . s-a ocupat de publicarea a numeroase texte vechi. Apar pretutindeni o profundă nelinişte religioasă şi o mare dorinţă de a reforma Biserica. Rabelais. Petrarca şi Boccaccio. în mai multe ţări europene. dincolo de oraşele italieneşti. Mai mult decât în oricare altă perioadă a istoriei. legaţi de un ideal comun. în secolul al XIV-lea). din Anglia până în Polonia. pe întregul continent. Doar heliocentrismul lui Nicolaus Copemic (1473-1543). Dar ceea ce reclamă cu precădere cei mai valoroşi creştini. îşi face apariţia un climat de teamă colectivă: frica de ciumă. Marea ciumă din 1318 şi numeroasele epidemii care-au urmat-o. Cu toate acestea. De asemenea. condamnând de la bun început orice ipoteză ori concluzie contrară aserţiunilor anticilor. ci oameni capabili să propovăduiască Cuvântul lui Dumnezeu şi să răspundă astfel neliniştilor şi preocupărilor timpului. hotărăsc să se exprime în limba "poporului" nutresc aceeaşi admiraţie pentru moştenirea Antichităţii. citind anumite scrieri ale Sfăntului Pavel şi ale Sfântului Augustin. are efecte paralizante. Ronsard. cu precădere. latina. frica de Satana şi de vrăjitori. cu schisma din sânul Bisericii catolice şi conflictele dintre papi şi concilii au apărut multora ca pedepse ale lui Dumnezeu şi semne ale unor nenorociri şi mai mari. la moartea lui Erasmus. "Războiul de o sutăde ani" şi cortegiul lui de suferinţe. multor membri ai clerului simplu ignoranţa. idealismul excesiv al unora poate duce la neglijarea observării lumii sensibile. Shakespeare în Anglia "apără şi dau strălucire" limbii "vulgare" din ţările lor. un eşec al umanismului. În schimb. Erasmus din Rotterdam (1469-1536) este cel care ilustrează cel mai bine. ca Erasmus ori Martin Luther. sfetnic al suveranilor. în parte. la începutul secolului al XVI-lea. Ele au restabilit unitatea sub autoritatea unui papă unic. Montaigne în Franţa. dacă umanismul. Admiraţia neţărmurită faţă de marii savanţi ai Antichităţii. De aceea. Cu toate acestea. dar şi modele de compoziţie şi stil. ucenicia obligatorie a oricărui european cultivat. ideile umaniste se răspândesc. în 1536. e însă condamnat de teologi şi recuzat de savanţi În sfârşit. dar e şi moralist. explicaţii şi spiritul reformelor Începând cu mijlocul secolului al XIV-lea. aceasta apărea din ce în ce mai necesară. nici conciliile. dobândeşte convingerea. în privinţa unui aspect esenţial. Dorinţa lor de a se întemeia pe o limbă şi o cultură naţionale marchează însă o ruptură cu cosmopolitismul umaniştilor. cu care se străduiesc să rivalizeze. în secolul al XV-lea au fost reunite mai multe concilii. a încetat brusc în secolul al XVI-lea. În locul revenirii la Evanghelia pe care o propovăduia în pace şi toleranţă. marii scriitori care. considerându. nenorocirile care au lovit Biserica la nivelul papei însuşi.i pe autorii greci şi latini nu numai maeştri în arta de a gândi. până la un anume punct. că faptele omeneşti (şi cu deosebire indulgenţele) nu joacă nici un rol în mântuirea individuală.Vehiculate de latină. din Spania până în Ungaria. Pentru a pune capăt schismei din sânul Bisericii catolice şi pentru a declanşa reformele dorite. este un cler ai cărui membri să nu fie doar distribuitori de sacramente. teolog. cu ruguriIe şi masacrele lor. episcopilor absenteismul prea frecvent. importanţa tot mai mare a limbilor şi literaturilor naţionale constituie. în Saxonia. lumea creştină occidentală a fost zguduită de un şir de dezastre şi încercări. călugăr la mânăstirea germană de la Wittenberg. de la Aristotel la Ptolemeu şi Galenus. acest ideal este. idealul umanist: filolog. mai ales frica de moarte. în faţa căreia oamenii se simţeau cu desăvârşire dezarmaţi. Desigur. Camoes în Portugalia. în colegii: studiile umaniste vor constitui. prin viaţa şi opera lui. vânduţi lui. Posibile cauze. dar şi de un limbaj comun. limba comună a tuturor europenilor cultivaţi. secolul al XVI-lea nu e marcat de mari descoperiri ştiinţifice. de Judecata de Apoi şi de infern. Ariosto şi Machiavelli în Italia (după Dante. Pe un alt plan. şi nici papa n-au reuşit să realizeze reformarea Bisericii. justificări. esenţialul metodelor şi idealurilor sale a pătruns în învăţământul din universităţi şi. e momentul rupturii unităţii creştine şi începutul războaielor religioase. până în secolul al XX-lea. Martin Luther (1483-1546). oricât de importante ar fi intuiţiile unui Leonardo da Vinci.

astfel. există funcţii preoţeşti. Reforma catolică (Contrareforma) În pofida aspiraţiilor credincioşilor şi a câtorva reuşite izolate. În afara creării Companiei lui Isus de către Ignacio de Loyola. începând din 1530. mai ales. În sfarşit. condamnă abuzurile. anglicanismul. reformă catolică. Recuză. Luther respinge rolul clerului: pastorii. iustificatio prin credinţă postulează predestinarea. de asemenea. În sfărşit. În 1536. într-un fel. la iniţiativa papei Paul III. Zwingli. Pentru el. idei mai mult sau mai puţin inspirate din cele ale lui Luther. locul Tradiţiei. fiecare credincios trebuie să poată avea acces la ea printr-o lectură directă şi zilnică. valoarea cultului sfinţilor. De la Geneva. În afara Germaniei. Biblia fiind singura păstrătoare a Revelaţiei.al căror prim gest este de a desfiinţa clerul şi de a-i seculariza bunurile -. Scoţia. E cazul lui Bucer. recomandând. În Franţa. care introduce reforma la Strassburg/Strasbourg în 1523. acţiunea întreprinsă este în acelaşi timp contrareformă şi reformă catolică: contrareformă. că toţi creştinii sunt egali prin botez. condamnându-i pe aceştia fără echivoc. instituit de Elisabeta I (1559-1563). conducători spirituali ai statului lor. protestanţi. apoi în limba franceză. El reafirmă rolul faptelor în mântuire. astfel. prezenţa reală nu trebuie înţeleasă decât într-un sens pur spiritual. adică reacţie de apărare (nu numai doctrinară. Conciliul. ca element al Revelaţiei. în care expune esenţa doctrinei pe care a elaborat-o încetul cu încetul sub influenţa ideilor lui Luther. este un compromis între calvinism şi catolicism. pentru care papa îl excomunică în 1520. în Confesiunea de la Augsburg. Spre 1520. Europa Centrală. El răspunde. Biserica romană s-a dovedit incapabilă să promoveze şi să realizeze ea însăşi profunda reformă religioasă atât de aşteptată: ea are loc în afara şi împotriva ei. ce fac din ei. a episcopilor şi a clerului în general. cum sunt nonrezidenţa episcopilor ori cumulul mai multor funcţii episcopale. care se dezvoltă cu începere din 1523. De altminteri. şi alţi reformatori dezvoltă. în Transilvania. mai ales. Luteranismul se răspândeşte în Germania cu sprijinul unui număr de principi . Zwingli se deosebeşte de Luther în privinţa sacramentelor (el neagă prezenţa reală). existenţa a şapte sacramente. reunit în 1545. Cu toate acestea. Consideră. acesta e nu atât o încercare de a reforma creştinismul. pornind de la iustificatio prin credinţă (act prin care Dumnezeu determină trecerea sufletului din starea de păcat în starea de graţie). adică slujbe diverse cuvenite de drept diferitelor persoane însărcinate cu cultul. prin care a stabilit ce voia să facă cu fiecare om în parte". şi. cărora Luther le recunoaşte drepturi foarte ample. Din această cauză. recunoscând că Tradiţia are o anumită valoare. inclusiv). unde se stabileşte Calvin în 1541. care nu sunt constrânşi la celibat. în 1541. Melanchton. menţine celibatul ecleziastic şi latina ca limbă liturgică. care-şi ţine ultima sesiune în 1563. începând cu 1540. Ideile sale sunt formulate în mod sistematic în 1530 de unul dintre discipoli. care o instituie la Ziirich. superioritatea spirituală a papei. credo al luteranilor. fiind aşadar cu toţii preoţi (e vorba de sacerdoţiul universal). Roma se hotărăşte în sfărşit să ia atitudine. adică răspuns original dat aşteptării credincioşilor şi comparabil în această privinţă diferitelor reforme protestante. reforma luterană pătrunde în ţările scandinave (şi în Ungaria. El neagă rolul de intermediari al Fecioarei şi al sfinţilor. adică "sfatul veşnic al lui Dumnezeu. aşteptării multora dintre contemporanii săi. Anglia şi Franţa. Calvin organizează temeinic fiecare Biserică locală: dacă nu există un cler special. pe sacerdoţiul universal şi autoritatea Bibliei şi numai a ei. defineşte mult mai limpede decât până atunci punctele dogmei puse în cauză de protestanţi.Dumnezeu îl poate face pe om drept şi-l poate izbăvi. În sfârşit. Ca urmare a acestor trei principii. calvinismul se răspândeşte în Germania. În Anglia. alături de Biblie. Cât despre anabaptism. sunt simpli credincioşi. fără efecte prin ele însele: botezul şi împărtăşania (admite prezenţa reală. după mai multe întreruperi şi reluări. Preot şi umanist. caracterul sacru al membrilor clerului. el întemeiază religia creştină pe anularea prin credinţă a vinovăţiei. cât o aspiraţie religioasă. francezul Jean Calvin (1509-1564) publică în latineşte. În privinţa disciplinei. dar cu consubstanţiaţiune. nu transsubstanţiaţiune). partea cea mai importantă a acestei opere e realizată de conciliul de la Trento. dar deseori violentă) faţă de poziţiile adoptate de cei pe care-i numim. simple rituri exterioare. nu păstrează decât două sacramente. În împărtăşanie. dar modificând întru-câtva aceste trei principii. răspândirea ideilor lui Calvin se loveşte de o violentă represiune. întemeierea câte unui seminar în fiecare dioceză pentru formarea 15 . Ca şi acesta. a căror funcţie este de a propovădui Cuvântul lui Dumnezeu. legată de anumite curente milenariste medievale. Institutio religionis christianae (Institution de la religion chretienne). afirmă că Revelaţia e conţinută în întregime în Biblie. mai ales cel al Fecioarei.

Au fost desfiinţate ordinele câlugâreşti. Anglia poseda deja o clasa de fermieri capitalişti bogaţi pentru condiţiile de atunci. fără a întâmpina mari primejdii.) au putut. între 1640 şi 1660. s-a dezvoltat comerţul maritim. Revoluţiile începute la 1642 şi. alături de noua nobilime. intelectuală şi religioasă a viitorilor clerici. a naţiunii asupra provincialismului. circa 1000 de mânăstiri închise. ceea ce a determinat modificări în structura socială: întarirea orăşenimii. Revoluţia şi reformele constituţionale. 1789. (Instituirea monarhiei constituţionale ca formă politică ale statului modern. Această divizare se menţine în veacurile următoare. Dacă regii Franţei. intensificarea circulaţiei baneşti. destrămarea structurilor societăţii feudale.ns. a principiilor dreptului modern asupra privilegiilor medievale. s-a desfăşurat în Anglia. fie anglicană. dupa 18 ani de viaţă conjugală. Şi în Anglia. formarea în interiorul nobilimii a unei pături cu interese lucrative. Anglia ‹‹Marea Britanie›› mare putere a lumii) A doua revoluţie modernă. marcând profund sensibilitatea colectivă a popoarelor europene . iar bunurile acestora impărţite protejaţilor regelui. datorită poziţiei sale insulare. Spaniei şi Austriei şi-au găsit aliaţi în biserica de la Roma. Dezvoltarea Angliei în secolele XVI-XVIII. sub dinastia Tudorilor (1485-1603). corespundea într-o măsură destul de largă intereselor nobilimii noi şi a burgheziei. secularizate averile acestora. i se opune . Ecaterina de Aragon. În aceste revoluţii burghezia a ieşit biruitoare. Uni istorici (vezi Bibliografia) apreciază că doar Revoluţia din Anglia a fost prima revoluţie burgheză de anvergură europeană.o Europă protestantă sub formă fie luterană. la sfârşitul secolului al XVI-lea. au făcut să apară într-o serie de zone ale Europei Apusene relaţii capitaliste (Ţările de Jos. nu au constituit doar o “revoluţie engleză” şi una “franceză”. Prilejul s-a ivit când Henric al VIII-lea (1509-1547). influenţa lui Erasmus şi a umaniştilor englezi în a critica abuzurile bisericii au creat un climat favorabil rupturii. 16 .morală. în opinia unei bune părţi a istoriografiei de specialitate). pentru a crea monarhii absolute. victoria proprietăţii burgheze asupra celei feudale. mulţumită ei. în sensul subminarii regimurilor feudale. de orice temeri care au paralizat în Franţa atâţia oameni de stat. simpli lucratori agricoli. respectiv. s-a afirmat şi se afirmă ca un loc comun în istoriografie. Spre 1600. în pofida încercărilor de reunire. munca lucratorilor agricoli salariaţi. Proprietarii şi arendaşii de ferme foloseau. care a exercitat o influenţă puternică pe plan mondial. a concurenţei asupra sistemului breslelor. Revoluţia franceză fiind aceea care a dus la victoria deplină a capitalismului în majoritatea statelor de pe continent. abolirea relativ timpurie a dependenţei personale (şerbiei) ţărănesti. ele au fost revoluţii europene cu influenţe universale. Anglia). proclamând pe rege protector şi şef suprem al Bisericii care devine anglicană. a fost cuprins de scrupule.în afara unei Europe ortodoxe la est . mătuşa împăratului Carol Quintul. Politica monarhiei absolutiste. Condamnarea fără drept de apel a protestantismului pronunţată de conciliu şi autoritatea sporită pe care o dobândeşte papalitatea în urma succesului înregistrat de acesta sfârşesc prin consacrarea divizării lumii creştine occidentale. Parlamentul şi burghezia spre a bara pretenţiile de universalitate ale Bisericii catolice. Avântul economic şi tehnic. încât.după cum trecuseră la protestantism ori rămăseseră credincioase Romei. unele state italiene. să-şi organizeze pe îndelete instituţii originale". regii Angliei şi-au aliat Biserica propie. ei (englezii-n. unei Europe rămase catolice. dar victoria burgheziei a însemnat atunci victoria capitalismului. în ordine cronologică (sau chiar prima. Tradiţia revoluţionară inaugurată de Wyclif. iar la polul opus al societăţii rurale creşterea numărului ţăranilor fără pamânt. proprietari. comercial-capitaliste. ascensiunea unei pături de ţărani liberi. Parlamentul votează "Actul de supremaţie"(1534). Ele nu au constituit doar victoria unei anumite categorii a societăţii asupra vechii predominante politice. cu scopul de a-i face mai apţi să transmită credinţa prin catehism şi predică. Deoarece papa nu i-a aprobat anularea căsătoriei. ci au marcat trecerea definitivă la pasajul modern în dezvoltarea societăţii europene. creşterea producţiei şi schimbului. fie calvinistă. că se căsătorise cu văduva fratelui sau. "Apăraţi faţă de vecinii lor continentali de apa mării şi eliberaţi.

hamei. intereselor noii nobilimi şi burgheziei. Iar in privinţa instrucţiunii. care îşi putea permite la Edinburg să ia hotarâri de unul singur. dar nici Parlamentul nu era dispus sa-l sprijine. era cu totul incompatibil la Londra şi însemna o ofensă la adresa Camerei Comunelor. Însă acestui scoţian. o parte din locuitori erau meşteşugari calificaţi. care îi aparţinea: unirea cu Scoţia. amabil. De altfel. sau intra ca lucrător. freeholderi .de altfel. îi lipseau şi banii ca să se înarmeze.deţinători ai lotului pe temeiul unei copii din registrul manorial (document de evidenţă a ţăranilor ce deţineau un lot dintr-o moşie – manor – cu importante obligaţii faţă de proprietar). Din punct de vedere juridic. d.casa de la ţară. cartof etc. care odinioara dadea dreptul la titlu de cavaler. dar principiul "Rex est Lex". apoi mai faţişă. obţinând noi terenuri în condiţii avantajoase. negustori.O caracteristică specifică în evoluţia feudalismului englez a fost pătrunderea timpurie a raporturilor capitaliste în agricultură. 17 . În 1603. sub numele de Iacob I (1603-1625). ca să facă din ei gentelmeni. cel mult posedau o căsuţă şi eventual grădină (cottage . colibă). duce. c. până nu facea 7 ani de ucenicie. situaţia se prezenta astfel: a.a regelui Iacob al VI-lea al Scoţiei.era întreprinzătoare. oraşeni. cumparându-şi o bucată de pământ. Însă lucrurile se schimbă. copyholderi . ţarani înstăriţi).aflată în posesiunea nobilimii. dar nu ating 20 livre. Structura socială a Angliei cunoaşte schimbări deosebit de importante. Această clasă avea ca limită inferioară un cens funciar de 20 livre venit. prin urcarea pe tron . creşterea cererii de lână pe piaţa internă. cât şi de declinul vechii nobilimi.unde se practica atat agricultura cât şi industria-. Iacob al Vl-lea era fiul Mariei Stuart (vezi mai sus). El cuprindea şi pe descendentul cavalerului. ţăranii liberi. şi Tudorii şi-au sprijinit pe ei edificiul statal. Trevelyan – “era cheia vieţii naţionale”. iar o parte din vlăstarele aristocratice fac drumul invers ajungând în alte stări. ca şi pe avocatul celebru care. au cel puţin 40 de şilingi venit.care compensau lipsa sistemului de educaţie şcolară pe scara naţională. societatea engleză pe timpul Tudorilor . ca meşter. În sfârşit. pe de-o parte. cotteri . nerăzbunător. Aristocraţia considera că din moment ce secretarii lor terminasera Oxfordul sau Cambridge-ul. era cu totul ignorant în privinţa cunoaşterii Angliei. Politica Tudorilor corespundea. nimeni nu-şi putea deschide prăvălie.manor .deţinatori liberi (obligaţiile faţă de marii proprietari erau mai uşoare).M. yeomenii . Ucenicia -consemneaza G. dar dependenţi de obligaţia posesiunii lotului Sintetizând detaliile cuprinse în istoriografia specială. cât şi la creşterea suprafeţelor de păşunat. cu care guvernase Scoţia. Deşi încep sa se cultive culturi noi: sfecla. tineretul ţării căpăta educaţia tehnică şi disciplina socială .aprobat şi intrat în vigoare pe timpul Elisabetei I. Lor nu le era frica nici să muncească cu braţele şi nici să lupte. Prin Statutul meseriaşilor . ei îşi pot limita cultura la ceea ce invaţasera în copilărie cu perceptori particulari la castel şi la întrecerile de la turniruri. Marea proprietate agrară . Cromwell pe aceştia îşi va baza puterea. Cult.partea înstărită a freeholderilor. Iacob I era un rege pacifist şi îi displăceau oamenii de arme.dupa moartea Elisabetei (1603) . dar şi in universitaţi. Filosoful şi omul de litere englez Francis Bacon (1561-1626) îi definea ca o clasa intermediară între gentelmeni şi ţărani. Astfel. regele a adus Angliei un frumos dar.ţărani fără lot.şi mai ales pe timpul Elisabetei (1558-1603) . În parte. Noua nobilime se completeaza în permanenţă cu elemente provenite din alte stări (arendaşi. În târguri şi sate . superiori foştilor vilani (ar corespunde la noi răzeşilor sau moşnenilor). iar din secolul al XIV-lea să devină judecător de pace. cât şi pe cea externă. trifoi. nu de clasă şi erau frecvente cazurile cand ucenicul londonez se mândrea ca este mai nobil decât patronul. Deosebirea dintre meşter şi lucrător era de rang. b. la exproprierea forţată a ţăranilor de pe pamânturile pe care le lucrau. Gentry constituia totalitatea gentelmenilor care trăiau la ţară. fiii micilor nobili de ţară formau un element important nu numai in şcoli. Mai târziu. dar mai ales pe gentry şi pe comercianţi. în Palatul Whitehall i se opunea rezistenţă mai intai voalată. iar flota comerciala engleză. Noua nobilime a profitat îndeosebi de secularizarea şi scoaterea la licitaţie a averilor ecleziastice. a bisericii si a coroanei regale este tot mai subminată de relaţiile capitaliste. în largă măsură. cât şi corsarii puteau fi vazuţi tot mai des navigând pe mări şi oceane. cât şi pe comerciantul bogat. majoritatea ţăranilor erau liberi. devenea şi proprietar funciar.

era un intim al suveranului. ea a cerut condamnarea la moarte a miniştrilor care dăduseră regelui concursul lor în timpul celor 11 ani de guvernare fără Parlament.zona unde. regele mărturisea ca nu-i putea suferi. îndepărtând astfel orice control constitutional asupra faptelor sale. făcând uz de prerogativele sale fiscale. totuşi. Buckingham. ambiţiosul Buckingham. la Curtea feudalilor localnici indieni era înlăturat monopolul otoman. a dizolvat Parlamentul. Deşi a convocat Parlamentul în 1604. Pe plan intern. oameni dârzi deschideau colonizării engleze America de Nord. care i-au opus rezistenţa în vederea perceperii unor noi impozite. spre satisfacţia opiniei publice engleze. în anul 1628 (7 iunie) Parlamentul. A impus. Portugalia avea o colonie numai in America de Sud. practic.cu un conflict armat cu Scoţia. Regalitatea a căutat să înlăture mişcările protestatare. Compania Engleză a Indiilor Orientale îşi înarma corăbiile pentru luptă.un impozit neaprobat de Parlament se vor face vinovaţi de crimă împotriva libertăţilor şi drepturilor poporului englez (martie 1629). confruntat . executat în 1641). cu intenţia de a nu-1 mai reconvoca şi a aduce astfel Anglia la un regim absolutist total Înainte de a primi ordinul de dizolvare. regele va exercita puterea sprijinindu-se pe două personaje care au jucat un rol nefast: arhiepiscopul Laud si Thomas Wentworth (ulterior. dorind să conducă autocrat. totodată creşteau şi acţiunile în Orientul Apropiat. decedat. s-a arătat intransigentă. Piraţii arabi din zona Magherbului (Alger. dizolvând. printr-un manifest. Iacob I a neglijat complet flota. curajos şi înclinat spre ştiinte şi arte frumoase. încât s-a văzut silit să convoace iarăşi Parlamentul şi să încerce un compromis cu opoziţia. care îşi depăşea metropola de circa 90 de ori (Brazilia). prin Marea Albă. în 1640. Drept condiţie prealabilă a colaborării. vor fi organizate cele 13 colonii. În perioada 1629-1640. a urcat pe tron fiul acestuia. din nou. prima aşezare permanentă engleză din America de Nord . Dar dupa 11 ani. în 1625. a chemat poporul – fără ca acesta să i se alăture . distins. iniţiase o serie de acţiuni razboinice pripite şi nereuşite împotriva Spaniei şi în sprijinul hughenoţilor de la Rochelle. în varsta de 25 ani. Parlamentul a mai avut răgazul de a vota o lege care prevedea că toţi aceia care vor institui . Profitand de dificultatile regelui Carol I Stuart în politica externă. în repetate rânduri. prin care el se angaja. Buckingham este ucis de un fanatic puritan. a rupt relaţiile cu Parlamentul şi a plecat din Londra în centrul Angliei. iar Spania şi Franţa o ameninţau şi pe cale navală. iar prin diplomaţie. a fost o simplă spectatoare. iar in perioada 16291640 a condus fără Parlament. manifesta curajul şi încăpăţânarea timizilor. favoritul său atotputemic.Burghezia şi noua nobilime ajunsesera atat de puternice sub aspect financiar. În 1607 a fost întemeiată Virginia (Jamestown). având majoritatea în Parlament şi conştientă de poziţia avantajoasă în care o plasau erorile şi greutăţile regelui.la luptă împotriva "rebeliunii" Parlamentului. În locul regelui. iar Anglia. Aceasta. în timp ce micuţa Olandă strangea averi fabuloase din cărăuşie. până când regele nu avea sa semneze actul intitulat The Petition of Right („Petiţia Dreptului"). În 1618 a izbucnit razboiul de 30 de ani (1618-1648). ultimul Parlament (al 4-lea) al lui Iacob I l-a trimis in faţa justiţiei pe ministrul de finanţe Middlesex care. Regele a semnat actul. În 1628. apoi. după o încercare nereuşită de-a aresta căpeteniile opoziţiei. a refuzat să aprobe noi impozite. de unde.din propria sa vină . avea practic puterea în mână. In practică. englezii fiind eliminaţi de olandezi şi din comerţul cu Rusia. de asemenea. în ansamblu. Carol I (1625-1649). încât nu mai aveau nevoie de protecţia unui regim absolutist. dar. În ciuda liniei Casei Regale. în Anglia a izbucnit razboiul civil. 18 . Parlamentul şi arestând căpetenii ale opoziţei. regelui să semneze o serie de legi care. în care s-au confruntat majoritatea statelor europene. locotenentul Felton. Regele nu s-a putut resemna cu diminuarea prerogativelor sale. pentru că nu-i vota dreptul de a percepe noi impozite. să respecte libertatea individuală şi drepturile Parlamentului. Până în 1629. Cu tot acest boicot fiscal. după scurtă vreme. persecutând pe puritani. îi limitau drastic puterea şi instituiau supremaţia politică a Parlamentului în stat. Maroc. care părea serios. a dizolvat patru parlamente. Astfel.sau vor consimţi să plătească . Tunis) au avut îndrăzneala să facă raiduri în zona Canalului Mânecii. regele a căutat să guverneze fără Parlament. în decurs de un secol. devenit confident al regelui. conte de Stradfford. a ajuns într-o situatie financiară (şi militară) atât de grea. În ianuarie 1642.

Burghezia. John Knox. studiase la Oxford). chiar practicând consultarea periodică a Parlamentului. Carol I. în faţa refuzului Spaniei de a-i acorda subsidii. pătrunşi de lealism faţă de rege. Între timp. regele a mai semnat un act. avea nevoie de bani. Iar ca să procure bani. Întrunit la 13 aprilie 1640 si dominat de opoziţia condusa de John Pym (politician înzestrat. Absolutismul regal. un rol aşa de preeminent. Strafford. La 12 mai 1641. însă. dorind să aducă cele doua biserici la acelaşi numitor. Camera Comunelor a acestui Parlament va conduce Revoluţia burgheză. pentru înarmarea si întreţinerea unei armate. Parlamentul nu avea de gând sa-i acorde noi subsidii în vederea continuării războiului cu Scoţia. a fost nevoit să convoace un nou Parlament. Scoţienii. un sistem fiscal concordant cu interesele şi posibilităţile tuturor păturilor sociale si profesionale. Practic. Şi astfel. care. a asigurat triumful acestei confesiuni (varianta presbiteriană) în secolul al XVI-lea. Pym acuza de înaltă trădare pe favoritul regelui. lărgirea drepturilor parlamentului. Biserica a fost organizată dupa modelul celei din Geneva. fiind sufletul şi centrul organizatoric al tuturor forţelor care luptau împotriva absolutismului regal.a fost judecat în Sala mare a palatului Westminister. Acest Parlament va juca un rol excepţional în desfaşurarea Revoluţiei. Calviniştii din Anglia au fost numiti "puritani". regele a dizolvat Parlamentul (intrat in istorie sub denumirea de "cel scurt"). "Thomas. lord-locotenent al Irlandei" Atât el cât şi arhiepiscopul Laud au fost intemniţaţi în Turnul Londrei. capul lui Strafford cădea retezat. spre a unifica ritul. 19 . unul din marile şi activele oraşe ale lumii. încât a cerut pedeapsa capitală. de partea regelui. dupa 11 ani de abuzuri regale. Un semnal al maturizării acestor tensiuni l-a constituit pătrunderea în ţară a calvinismului. la Newburn (ostilităţile se reluaseră) şi. ar fi putut restaura puterea despotică a Coroanei. organizându-şi şcoli în fiecare parohie şi comunitatea răspunzând de purtarea credincioşilor. în 1640 avea 56 de ani şi participase şi la parlamentele anterioare.cum fusese denumit de irlandezi . clerul anglican şi unele grupuri ale burgheziei. Arhiepiscopul englez Williams Laud. pe plan ideologic. Nobilii. După trei săptămâni. a fost înfrânt din nou de scoţieni. implicit. care urmărea păstrarea şi apărarea bisericii presbiteriene. iscălind "Convenant national". de loc era din Sommerset şi se trăgea dintr-o familie de nobili rurali. recunoscandule drepturile în materie politică şi religioasă.regele. averile bisericeşti confiscate. iar de partea Parlamentului din nobilimea provincială. Opozitia a cunoscut atunci vigoarea insolentă a acestui politician. iar burghezia obsedată de a restabili legalitatea. în Scoţia. în urma înfrângerilor suferite din partea Scoţiei. englezii nu aveau potenţial militar să-i opună regelui. Ei au jucat în evenimentele care au zguduit ţara. şi ţăranii liberi au constituit. civile. revolta scoţiană (1638-1640) a fost începutul revoluţiei britanice. potrivit căruia Parlamentul nu putea fi dizolvat decat prin propriul său consimţământ. Liturghia catolică a fost desfiinţată. se întrunea Parlamentul.suprimate. încât mulţi istorici britanici numesc aceste evenimente "revoluţia puritană".Taberele care s-au înfruntat erau compuse. în faţa unei multimi de circa 200. un discipol al lui Calvin. voia doar sa exploateze impasul în care se afla Carol I. politic şi militar. treptat. iar marele aliat i-a fost populaţia Londrei. acesta avea o bogată experienţă parlamentară. până la înfruntarea cu arma în mână a scoţienilor. a elaborat o Carte de rugaciuni comune (Common Prayer Book).în afară de duminici . înfrânt în 1639.000 oameni. nuanţa radicală a Reformei religioase. prin intrigile sale. din marea nobilime. A fost o adevarată cotitură în istoria politica a Angliei. sărbătorile . devenise un cadru strâmt. "contele negru" . incomod. cea mai mare parte a burgheziei şi ţăranii liberi. era necesar de data aceasta sa cedeze în faţa englezilor şi să convoce Parlamentul. Întreaga ţară a urmarit dezbaterile. subminând dominaţia spirituală a anglicanismului şi. cerând lui Carol I executarea lui Strafford. va răsturna şi va executa pe rege şi va schimba forma de guvernamânt a Angliei. a libertăţilor economice. pentru că. Dar ambitiosul Stuart vedea în pacea încheiată numai un răgaz. nu mai corespundea cu noul raport al fortelor sociale din Anglia. politice şi de conştiinţă. a şefului acestei confesiuni . În aceeaşi zi. nenutrind alte ganduri ascunse fata de rege. un bloc social care a ajuns să formuleze revendicari politice comune: limitarea absolutismului regal. intrat in istorie drept "cel lung" (1640-1653). în aprilie 1640. conte de Strafford. Curtea regală era ca asediată. văzând în această o ştirbire a autonomiei s-au ridicat la luptă. a fost nevoit sa semneze pacea cu scoţienii la Berwick. la mijlocul secolului al XVlI-lea. din cauza programului lor de purificare a Bisericii anglicane de elementele păstrate din catolicism. nobilimea provincială cu ocupaţii şi interese burgheze.

regelui îi este înmânată Mustrarea cea Mare (sosise cu câteva zile înainte din Scotia). plus intreaga partidă romano-catolică din jurul reginei. succesul de la Marston Moor ducea la urmatoarele învăţăminte: lupta împotriva regelui trebuia dusă cu întreaga capacitate posibilă.Prin actele normative adoptate. cucerită de englezi la sfarşitul secolului al XII-lea şi supusă unei crunte exploatări (Strafford a fost unul dintre guvernatorii cei mai cruzi). mai ales cei din regimentele de călăreţi din East England conduse de Oliver Cromwell. Născut în 1599. desfiinţarea Camerei Înstelate şi a Curţii Înaltei Comisiuni. unde trupele conduse de Cromwell au jucat rolul decisiv. reacţiunea feudalo-monarhica s-a grupat in jurul regelui. Camera Comunelor (ianuarie 1645) a votat crearea unei armate de tip nou (New Model Army). Parlamentul hotăra: dizolvarea armatei regale. concomitent încercând şi o conspiraţie cu aristocraţia regalistă din Scoţia şi o insurecţie în Irlanda. iar în Camera Lorzilor era lansată acuzaţia de înaltă trădare împotriva lordului Kimbolton şi a deputaţilor Pym. Hampden. care au avut un rol deosebit în primii ani ai războiului. la luptă . el va parasi Londra. Irlanda (vezi mai jos!). Armata acestora. Este drept ca în tabara Parlamentului s-au aflat şi trupe scoţiene comandate de Alexander si David Leslie (în septembrie 1634 se incheiase o alianţă cu Parlamentul scoţian) şi puritanii din Yorkshire comandaţi de Fairfax. Încercarea regelui de a-i aresta pe cei cinci fruntaşi ai opoziţiei eşuând. În anii 1642-1643. care stateau în spatele Parlamentului. membru al Parlamentului din 1629 (când a şi luat cuvântul prima dată). era un rechizitoriu la adresa tuturor abuzurilor savârşite de rege în perioada 1625-1641. încurajat de cele 148 de voturi ale moderaţilor şi regaliştilor din Parlament. care nu dorea un compromis cu regele. În acest sens. Carol I a intenţionat. Gruparea lui Pym elaborează actul "Mustrarea cea Mare" (adoptat de Palament după o şedinţa care a durat 14 ore.lege datând din epoca cuceririi normande. cât şi unităţile de mercenari din serviciul acestuia formau unitaţi de cavalerie. formată 20 . abrogarea legii asupra pădurilor. la 10 ianuarie 1642. forţele regaliste repurtaseră o serie de succese militare. în fiecare oraş existau "cavaleri" (susţinatorii ai regelui) şi "capete rotunde" (susţinatori ai Parlamentului). ci o disputa în jurul unor idealuri politice şi religioase. cu un efectiv de 27. echipat pe cheltuiala sa. Abia acum. cu 159 voturi pentru şi 148 contra). pentru a găsi sprijinul necesar în mijlocul nobilimii din provincie şi stabilindu-şi cartierul general la Oxford. Era prima armată engleză. S-au gasit şi "cavaleri" în rândurile susţinatorilor Parlamentului. unde Parlamentul prezenta noul. în octombrie 1641. Aceasta armată. cu o strictă centralizare. împotriva Parlamentului puritan. Dar această frumoasă victorie a fost întunecată de capitularea contelui Essex şi a întregii sale infanterii. garda regală lua măsuri speciale.000). se ridica. De fapt. dar acesta a refuzat să o sancţioneze. luptând cu abnegaţie şi pricepere în calitate de căpitan al escadronului 67 de cavalerie. Războiul civil nu însemna prabuşirea unei societaţi uzate. În timp ce în Camera Comunelor se citea o declaraţie pacifistă a regelui (3 ianuarie 1642). l-au obligat pe rege să nu reacţioneze.instigată şi de papalitate. Urma să aibă un efectiv de 21. după modelul unităţilor lui Cromwell. cu buget propriu. fiica regelui Ludovic al XIII-lea. El a înţeles valoarea cavaleriei şi necesitatea unei bune pregătiri. La sfârşitul lunii noiembrie 1641. iar conţii Essex. dintre care o treime o formau regimentele de cavalerie.500 oameni. prin care regele şi familia sa erau proprietarii suprafeţelor împădurite . care până în acest moment repurtase numai victorii. ci înfrângerea acestuia. deoarece în fiecare comitat. iar nucleul cavaleriei îl formau "coastele de fier" ale lui Cromwell. Manchester şi lordul Brooke au comandat armate ale "capetelor rotunde". deoarece atât unitaţile regelui. Pentru tabăra Parlamentului. organizata pe baze moderne. prin soţia sa. care conţinea 204 articole şi constituia programul politic al burgheziei şi al noii nobilimi. desfiinţarea drepturilor Casei regale de a cumpăra prima. Arena de lupta devenise întreaga ţară. îndreptand tunurile asupra Londrei. dar suferiseră o puternică înfrângere la Marston Moor (2 iulie 1644). Strode şi Holies. la preţuri preferenţiale. Baza armatei Parlamentului o formau acei fermieri liberi (yeomani). Haseirig. Parlamentul "cel lung" a contribuit în mod hotărât la cosolidarea noului regim constituţional.000 oameni au înfrant cavaleria prinţului Rupert (18. iar elementele populare canalizate spre un cadru organizat. să solicite sprijinul Franţei. de Spania şi de Franţa. Masele Londrei. ocupaseră importantele porturi Hull şi Bristol. În jurul lui Cromwell se schiţează un curent mai radical. care deveniseră cei mai zeloşi luptători. Printre altele. începe să se impună din 1643.

Între iunie 1646 (capitularea Oxfordului) şi ianuarie 1649 (execuţia regelui). care se distinsese într-o serie de lupte. a soldaţilor şi a ţăranilor liberi.Ch. din 1649. la nord de satul Naseby. a olandezilor fiind cea mai de temut. Războiul civil a scos în evidentă marile însuşiri de conducator militar si de om politic ale lui Oliver Cromwell. Dar prin programul ei. Levellerii au vehiculat.. numai de corabii engleze cu echipaje engleze. gruparea levellera a militat pentru republică.reprezentând cheltuielile armatei scoţiene în timpul războiului. teza ca dreptul politic este un drept natural al oricarei persoane născute pe pământul ţării. o limitare a întinderii marilor proprietăţi agrare şi luarea unor masuri care sa dea câte o mica proprietate şi celor săraci. selectionaţi pe criteriul ataşamentului pentru cauza revoluţionară. în Anglia a fost abolită monarhia şi proclamată republica. Dupa judecarea regelui. evident. De acuma. asigurandu-le mari profituri. Adjunctul sau era Cromwell.Irlanda şi Scotia. Levellerii au preconizat. Levellerii au reprezentat ideea republicii democratice.va da o bătălie hotărâtoare în iunie 1645. În războiul civil. la adapost de concurenţa străinilor. la o pozitie dominantă a ajuns gruparea zisă a "independenţilor". meseriaşi. ideea unei repartitii egalitare. în frunte cu Cromwell. a ocupat aceleaşi poziţii şi in instituţiile politice ale statului. cea mai modernă grupare constituită în cursul revoluţiei din Anglia a fost cea numita a "levellerilor" (nivelatorilor). au fost integrate sub autoritatea instituţiilor guvernamentale şi a Parlamentului din Londra. pentru întaia dată. pentru vot universal – susţinând. Cromwell . totodată. menite să determine pe ostaşi să lupte conştienţi de justeţea cauzei pentru care se înrolaseră şi să accepte disciplina dintr-o convingere fondată pe rigoarea morală a credinţei puritane. prerogativele legislative. în 1644-1645. în varsta de 35 ani. un Consiliu de Stat. iar în iunie 1646 a capitulat şi Oxfordul. Republica a legiferat doua acte de reglementare a comertului maritim al Angliei. Ei sunt precursorii "iacobinilor" francezi şi ai radicalismului politic din secolele XIX şi XX. pentru Parlament unicameral (desfiintarea Camerei Lorzilor). introducand riguroase prevederi "protecţioniste" (vezi mai jos): coloniile engleze erau obligate să întreţina relaţii comerciale numai cu metropola. de asemenea. calfe si ucenici era armata revoluţiei. un nobil de la ţară care. dar înalta sa calificare militara se îmbina cu indeferenţa totală faţă de politică şi religie. Armata Parlamentului va reprima răscoala proregalistă a irlandezilor (cu o cruzime ce n-a fost uitată până astăzi) şi a scoţienilor. regele prizonier. cea mai influentă personalitate în partida parlamentară. Pride. democratice. ca organ al puterii executive. Tot în această partidă s-au format în cursul războiului mai multe curente politice. era acum la discreţia Parlamentului. patru părţi erau interesate în a stabili viitorul Angliei: Parlamentul victorios. Exponentă a vederilor şi intereselor micii burghezii. am văzut. Ea a fost o prima armată "naţională". care comanda întreaga cavalerie. cu sprijinul direct al acesteia. Fox. Revolutia engleză a înfăptuit. În ianuarie 1647. modernă. în care se confundau atributiile unui prezidiu al statului şi ale unui guvern. Astfel organizată şi cu ofiţeri ridicaţi la gradul de colonei din oameni simpli. Aceste măsuri au încurajat pe negustorii englezi şi pe constructorii de corabii.care se detaşase tot mai mult de celelalte vârfuri ale revoluţiei . dupa ce Parlamentul le achitase suma de 400. a proprietăţii funciare. . va deveni. astfel. Comandant suprem a fost numit Thomas Farifax.şi armata.000 lire . pusă sub controlul aripii de stanga a Parlamentului (independent). sistem unitar de instruire si de tactică şi o structură unitară de organizare pe mari unităţi (regimente) şi subunităţi. Cele doua provincii . Armata avea un comandament unic. Ofiţerii erau promovaţi pe baza meritelor. unitatea politica deplină a Insulelor Britanice. 21 . Dintre ele. dar şi unei educaţii politice. exclusiv pe baza meritelor militare . iar comerţul maritim al Angliei putea fi desfaşurat. scoţienii 1-au predat pe rege englezilor. Hewson. care deţinea poziţiile cheie în armată şi. Batalia de la Naseby a pecetluit soarta armatei regelui. pentru alegerea anuală a Parlamentului. Regele. cetaţile asediate s-au predat una dupa alta. creată. datorită victoriilor obţinute asupra regalistilor. În fruntea ei a fost instituit. A fost constituită prin recrutarea de voluntari. în majoritatea cazurilor. prizonier şi fără trupe. Purta uniformă şi era supusă unei discipline severe. victoria Parlamentului a fost dobândită cu ajutorul "armatei de tip nou". cuvântul Parlamentului era singura lege pe întregul teritoriu al Angliei. Parlamentul păstra.din ţărani. cea mai interesanta. Harrison etc.

cu ajutorul armatei a dizolvat Parlamentul. Raspunsul Angliei a fost prompt. Încheierea păcii cu Olanda a constituit un mare succes pentru politica lui Cromwell. Franţa. Anglia va deveni cea mai mare putere navală.statele papale şi Malta. burghezia şi noua nobilime engleză erau dornice să pună în aplicare programul combaterii principalilor adversari navali şi comeiciali ai Angliei: Olanda. iar actul de navigaţie era modificat întrucâtva în favoarea ei. conducerea armatei şi Parlament. compus din 400 deputaţi ai Angliei (plus 30 din partea Irlandei şi 30 din partea Scoţiei). pentru a fi în stare să consolideze noua ordine socială şi de stat din Anglia. Cromwell. sub titlul de "lord-protector". Doua escadre engleze (sub comanda lui Blake şi William Penn) parasesc Anglia şi acţionează. Spania. englezii au încheiat un tratat comercial cu Suedia. "cărăuşii mărilor". Deja. Aceasta era combatută atat de nostalgicii monarhiei şi ai aristocraţiei. în Mediterana apuseană. America şi Africa. Scoţiei şi Irlandei".excludea de la vot pe catolici şi pe cei care luptasera împotriva Parlamentului în timpul razboiului civil şi încredinţa puterea Lordului-protector şi Consiliului de Stat. în Asia. favorabil lor. insulele. Olanda a refuzat. Dar. şi industrială). motivul fiind ţinerea unor vase şi mărfuri. Cromwell dispunea de o putere mult mai mare decat regele Carol I. în 1654 Anglia a încheiat un tratat cu Portugalia. care se afla în sesiune neîntreruptă din 1640. El a instituit un regim de dictatură militară. dictatura militară atinsese apogeul. De aceea. Negustorii englezi obţinuseră condiţii preferenţiale în coloniile portugheze. această masură a fost o lovitura cumplită şi ea a declanşat razboaiele navale cu Anglia (1652-1654 şi 1665-1667). spre sfârşitul anului 1653.elaborata de Consiliul Ofiterilor . Tot in 1654. noua Constituţie . care concurau pretutindeni vasele engleze. Dintre aceştia. în care problemele păcii şi ale războiului trebuiau stabilite în comun. divizand Anglia şi Walesul în 11 regiuni militaro-administrative. De asemenea. în anul urmator. rivalul cel mai puternic era Olanda. iar Lisabona şi Compania braziliană se obligau să recurgă. cât şi de nemulţumirile păturilor populare. S-au ivit şi dispute privind prerogativele puterii. la corabiile engleze pentru marfurile ce urmau să fie aduse în Portugalia. cu alte vase decât cele ale sale. consolidandu-şi astfel poziţiile şi în Marea Baltica.Într-un secol. 22 . i-au oferit lui Cromwell titlul şi demnitatea de "Lord protector al Angliei. posesoarea unei flote impozante. plantaţiile sau teritoriile aparţinând Commonwealthului sau care erau în posesia sa. Triumfând asupra regalităţii şi sprijinitorilor ei. Pentru olandezi. "stările generale" din Olanda urmând ca în anumite cazuri sa accepte neconditionat deciziile Parlamentului englez. vezi în continuare). Îmbinând forţa cu toleranţa. aceasta recunoscându-şi subordonarea economică şi politică. de peste 15. Al doilea razboi anglo-olandez s-a încheiat prin Tratatul de la Breda (31 iulie 1667). plătea o îndemnizaţie de război. mărfurile ţarilor producatoare nu puteau intra in Anglia sau în coloniile sale decât pe vasele statelor respective sau ale Angliei. ancorează în portul Livorno şi obligă pe marele duce de Toscana să-i plătească despăgubiri . conduse de generali-maiori cu puteri nelimitate (din 1655). În 1653. Totodată. Anglia nu urmarea altceva decât să constrangă Olanda să-i accepte supremaţia navală şi comercială. Revenind. care stipula că nici o marfă nu putea fi importată sau exportată din ţarile. În ciuda declaraţiilor de prietenie. bombardează Tunisul şi îi obligă pe corsarii arabi din Magreb să nu mai atace vasele engleze. fără să se comită o fraudă. În 1651. Cromwell voia sa apropie varfurile claselor dominante din Irlanda şi mai ales din Scoţia.000 de corabii. al carui şef necontestat va deveni. Actul de navigatie (9 octombrie 1651). Practic. în perioada 1629-1640. Primul război s-a încheiat prin pacea de la Westminster (5 aprilie 1654). ea a propus olandezilor realizarea unei "uniuni". între Consiliul de Stat. la nevoie. care nu primiseră nici pamânt nici drepturi politice. Republica intrase în impas. pe care de altfel o va si invinge în două războaie provocate de rivalitatea lor comercială şi colonială (1652-1654 şi 1665-1667. Regimul republican s-a dovedit curând prea slab. întrecand Olanda. Olanda recunoştea Actul de navigaţie. Puterea legislativă era împarţita între Lordulprotector şi un Parlament unicameral. care a dat Angliei Noul Amsterdam (New York) şi toată coasta care unea Virginia de Noua Anglie. Olanda recapata Surinamul. expulza pe Stuarţi de pe teritoriile sale şi înlătura pe partizanii Casei de Orania. când a desfiinţat Parlamentul şi dorea să conducă în mod absolutist. colonială şi comercială a lumii (după 1750. Instrumentul de guvernare. care s-a numit "protectorat".

Cromwell a dizolvat rămaşiţele Parlamentului cel Lung încă din 1653. prin Declaraţia de la Breda (aprilie 1660). social. care urmărea instaurarea absolutismului. Prin soluţiile practice. reinstalându-i pe Stuarţi. ducele de York.evenimentele derulate între anii 1642-1660 au avut importanţă istorică deosebită pentru Anglia. Acesta. politic si cultural. iar Parlamentul. fugind în Franţa. A convocat un nou Parlament. provenind de la numele celor cinci membri ai Cabinetului.organizaţie în scopuri de intriga murdară. dorind sa doboare regimul autoritar. nu i-au permis regelui să-şi formeze o armată numeroasă. în Olanda. reinstituie Camera Lorzilor (1657) şi. Contele Clarendon. În perioada 1667-1673. În anii 1657-1658. potrivit căruia nimeni nu putea fi arestat fără a i se arata o ordonanţă scrisă din partea judecatorului. oferindu-i chiar coroana regală. fire închisă şi încapaţanată. ca Tangerul şi Bombey-ul. Carol al II-lea murind în 1685. armata îi impune lui Richard Cromwell să demisioneze. prin care erau excluşi din funcţiile publice toţi cei care refuzau sa-şi declare apartenenţa la Biserica anglicană (ceea ce a dus la căderea Ministerului Cabal). Generalul Monk. nu era dispus sa-l secundeze pe 23 . Ansley şi Landerdale). după cum se ştie. recunoasterea legalitaţii bunurilor confiscate de la familia regală.scria un contemporan la moartea acestuia. prin Constitutia promulgată în mai 1657. biserică şi nobilii regalişti. a reuşit să se menţină până în 1679 (denumit Parlamentul cel lung al Stuarţilor). anul când părăseşte viaţa politica a Angliei. au restaurat regimul monarhic (1660). regelui i s-a impus Test Act (Marturisirea credinţei). "Copacul pare mai mare când e prăbuşit" . Cu tot sfârşitul neaşteptat al revoluţiei . a intrat cu trupele în Londra. viitorul suveran). îl obligase să dizolve Parlamentul.dictatura lui Cromwell şi restauraţia . energic. iar în 1679. perseverent. ca şi toleranţă religioasă pentru puritani. convocat în 1685. Revoluţia engleza a avut o semnificaţie deosebită pentru istoria universală.În domeniul politicii interne. Buckingham.1-a surprins fără a-şi fi desavârşit opera. întrunit în septembrie 1656. În caz contrar. cu o luna mai inainte. Afară de o trupa mică. comandantul forţelor armate din Scoţia (fost regalist. spre a nu fi ispitit la o conduită arbitrară. iar dupa ce devine lord protector. În mai 1659. Restauraţia Condus cu energie de Cromwell.Capitalismul din Anglia a avut în Cromwell un promotor tenace. Englezii. prudenţi. În ciuda încercarilor regelui de a-şi impune politica personală. o personalitate de prima marime. prin împărţirea ţării în regiuni militaroadministrative conduse de cate un general cu puteri discretionare. cunoscutul şi faimosul Habeas Corpus Act. cabal = cabală . În 1673. sub numele de Iacob al II-lea (1685-1688). luate promt. a promis . prinţesa portugheză Caterina Braganza. ducele de York. care i-au venit ca zestre de la soţia sa. devine antipatic. tronul a fost ocupat de fratele său. care va urca pe tron sub numele de Carol al II-lea. pe fiul său Richard. iar emisarii săi au dus tratative cu fiul regelui decapitat. pe baza unui acord socotit a oferi suficiente garanţii de păstrare a înfăptuirilor Revoluţiei. imprevizibila (avea doar 59 ani). Parlamentul. înrudit cu Stuarţii (fiica lui. convocat în 1661. Cromwell aproape a lichidat mişcarea revoluţionară. trebuia pus imediat în libertate.o largă amnistie pentru toţi adversarii monarhiei. care îşi atinsese punctul culminant în 1655. pe plan economic. regimul a falimentat însă după moartea sa. cunoscuţi in istorie sub denumirea "Ministerul Cabal” (joc de cuvinte. a creat un stat centralizat din Anglia. s-a aratat un instrument docil. primeşte dreptul de a-şi alege urmaşul la funcţia de lord-protector. iar în 24 ore să i se comunice cauzele arestării. cunoscut oportunist). a desfiinţat şi Parlamentele urmatoare. conducatorii armatei şi ai Parlamentului au intrat în tratative cu fiul regelui detronat în 1649 şi. Prin rezonanţa sa şi influenţa internatională. a desemnat şi un succesor. În faţa pericolului izbucnirii unui nou război civil între aderenţii regimului militar şi ai celui civil. Cromwell se eliberează tot mai mult de militarii care 1-au secondat în perioadele dificile. Moartea. 1-a ponderat pe Carol al II-lea până în 1667. Prin dictatura militară. survenită la 3 septembrie 1658. era casatorită cu fratele regelui. regele a încredinţat conducerea ţării unui grup de nobili devotaţi lui. regele mai dispunea de câteva regimente aflate în posesiunile de peste mări. În ultima clipă. care erau: Clifford. Parlamentul. noul rege îşi revelase aptitudinile militare în războaiele navale impotriva Olandei. Ana. celebru în istoria luptei constituţionale. Deşi serios. intrat in serviciul lui Cromwell. Scoţia şi Irlanda si o mare putere maritimă comercială. după ce. în raport cu fratele sau uşuratic. trecând peste metodele folosite. careia i s-au alaturat şi republicanii. deşi regalist prin sentimente. Opoziţia din cadrul armatei s-a intensificat. fără să întâmpine vreo dificultate. dar. Arlington.în caz de revenire .

o alta institutie specifica a sistemului politic modern. în condiţiile acestui document. englezii şi-au dat seama că prin naşterea acestui principe de Walles. Liderul partidului tory. aduna armata fără aprobarea Parlamentului care. în faţa intenţiilor vădite ale regelui de a reinstaura absolutismul. Noii suverani au semnat celebrul act supus lor de catre Parlament sub titlul "Declaraţia (Legea. a acordat drepturi politice catolicilor şi i-a numit in funcţii importante în stat. devenind principiu constituţional. dar câştiga în inviolabilitate). încercările au fost timide şi n-au mai provocat disensiuni majore. Tronul. în iunie 1688. sistemul lui Iacob nu va dispare prin moartea sa. în al doilea rând. Cateva sute de mii au găsit azil în Olanda. care-şi asumă. care au înţeles necesitatea uitarii vechilor certuri. întruniţi la Westminster. Regele. Lorzii ecleziastici şi mireni. astfel. Pe langă garda olandeză. Revocarea Edictului de la Nantes a adus în memoria englezilor masacrele "nopţii Sfantului Bartolomeu”. Nu putea fixa contribuţii baneşti. părăsit. iar alegerile acestuia să fie libere. câţiva conducatori whingi şi episcopul suspendat Compton. În 1701. erau mercenari elveţieni. Cu prilejul votării actului. brandenburghezi. se poate aprecia că a fost cel mai important act cu caracter constitutional din istoria de până atunci a Angliei. balanţa între puterea parlamentară si cea regală a fost reglementată în favoarea Parlamentului. autoritatea regală nu putea suspenda legile sau dispensa de lege sau executarea lor fără acordul Parlamentului. controversele politice au generat constituirea în Anglia a primelor partide politice din istoria europeană. Suveranul a abrogat Habeas Corpus Act. Corpul expeditionar comandat de Wilhelm de Orania a debarcat la Torbay în 5 noiembrie 1688 şi s-a îndreptat spre Londra. de ciudă şi-a aruncat sceptrul în Tamisa şi s-a refugiat în Franţa. un nou act parlamentar a reglementat succesiunea la tronul Angliei ( Act of Settlement). cruzimile ducelui de Alba în Ţarile de Jos. suedezi. “Legea Drepturilor” (Bill of Rights) votată în februarie 1689. Parlamentul a mai introdus în el două articole importante: orice document semnat de rege trebuia contrasemnat de un ministru. nu aveau nici un scrupul în detronarea sclerozatului şi încapaţanatului Iacob. După cum s-a arătat mai sus. prinţ şi prinţesa de Orania. Astăzi. . în detalii. primiţi cu multa simpatie.rege în încercările acestuia de convertire a ţării la catolicism. scoţieni. declaraţiei pe care Wilhelm şi Maria o făcuseră în momentul debarcării în Anglia şi detronarii lui Iacob al II-lea Stuart. Ele au fost partidele denumite "tory" (moderat. se prevedea că judecatorii nu puteau fi traşi la răspundere 24 . sunt şi ramân proclamaţi rege şi regina a Angliei. Prusia şi în Anglia. Astfel. Atributele efective ale exercitarii puterii vor apartine Parlamentului si Cabinetului ministerial. Danby. trebuie să se întruneasca cât mai des. precursor al celui conservator de mai târziu) şi "whig" (mai avansat. În cursul celor aproape trei decenii ale restauraţiei monarhiei. cu condiţia ca reprezentanţii ei să fie de confesiune protestantă. în caz de stingere a liniei directe. dădea putere de lege. statornicesc ca Wilhelm şi Maria. limitarea puterii regelui şi prerogativele Parlamentului. Wilhelm era ginerele lui Iacob al II-lea. încât s-a produs o apropiere între whigi şi tory. i s-a născut un fiu. în timp ce Ludovic al XIV-lea al Franţei revocase Edictul de la Nantes (1685) şi a început persecutia hughenoţilor. mai ales că regele începuse să atace pe faţa bunurile şi proprietaţile clerului anglican. fiica regelui Angliei. englezi şi unităţi de cavalerie din Würtemberg conduse de mareşalul Schomberg. Bill-ul) drepturilor". prin confirmarea Parlamentului. a Franţei şi Irlandei ca şi a teritoriilor care depind de ele. Glorioasa revoluţie Când. celei mai apropiate linii colaterale a dinastiei. Parlamentul l-a oferit lui Wilhelm de Orania. anunţând liberalismul din veacul al XlX-lea). forţele politice din Anglia s-au coalizat impotriva lui şi 1-au detronat printr-o lovitura de stat pe care istoricii englezi o numesc "Revoluţia glorioasă". ca şi Camera Comunelor. Astfel. în 1688. Din 1689 pâna astăzi foarte rar un rege al Angliei a mai schiţat o încercare de a abate în favoarea lui echilibrul de putere stabilit prin "Declaratia drepturilor". cat si soţia lui Maria. Regele rămânea. s-au adresat în taină lui Wilhelm de Orania al Olandei să ocupe tronul Angliei. spre a păzi legile şi a le îndrepta. nemaicunoscută până atunci. comparabile cu cele din secolul al XVII-lea. răspunderea pentru conţinutul şi consecinţele sale (regele pierdea în continuare din autoritatea efectivă. El a prevăzut. la începutul anului 1689. Atât el. mai mult un simbol al autorităţii şi al unităţii statului. în sensul ca ea se putea atribui. ramanând vacant.

sub nici o formă. dar au fost dezamagiţi. viguroşi şi sclipind de inteligenţa. bastinaşii au sperat sa li se înapoieze domeniile. iar când cele 13 colonii se răscoală împotriva metropolei. indiferent dacă erau tory sau whigi. deschide calea spre liberalizare şi punea o temelie solidă instituţiilor din Anglia. Evenimentele din 1689 readucând Scoţia în stare de dependenţă. facând din scoţieni beneficiarii unor privilegii în întreaga lume. ereditari sau numiţi). avea circa un milion de locuitori. de toate guvernele care au urmat. cu recolte slabe. Irlandezii au fost mai puţin norocoşi decât scoţienii. Astfel. astăzi. în loc sa fie aruncate împotriva Angliei. pastori şi crescători de vite. din 1707 sunt folosite în scopuri comune. pentru multă vreme. irlandezii vor plăti niste poliţe acumulate de secole. unde puterea executiva din ambele ţari era asigurata de Wilhelm. după ce au acceptat pe Wilhelm şi Maria. exprimată prin votul favorabil al majorităţii deputaţilor. În ţara Galilor. care este Cabinetul ministerial. Cucerirea Irlandei şi Scoţiei au sfârşit centralizarea şi unitatea politică a Insulelor Britanice. au profitat din plin de noua situaţie. asigurandu-le. Acest deziderat al Revoluţiei s-a făcut în folosul burgheziei şi al noii nobilimi engleze. neputand rămâne în funcţie decât atâta vreme cât se bucura de încrederea acestuia. de asemenea. A pus bazele monarhiei constitutionale. În istoria Angliei. Toleranţa religioasă a lui Wilhelm a dus la diminuarea diferendelor religioase. a constitutionalismului. Marea Britanie fiind. A facut. mulţi şi-au părăsit ţara. mică şi izolată. că Stathuderul lor devenise şi regele Angliei. Mai târziu. Este clauza numită. se integrau instituţiilor ţarii si nu nutreau nici o ostilitate politică. suverani şi peste ei. ca şi actul emis în 1701. şi. Wilhelm al III (1689-1702). Acesta a dat dovadă de capacitate extraordinară în menajarea intereselor supuşilor celor două 25 . pentru sentinţele pronunţate. să încline balanta în favoarea Camerei Comunelor (aleasă) şi în detrimentul Camerei Lorzilor (cu membri de drept. Anglia şi Provinciile Unite (Olanda). “Pericolul francez” cerea crearea unui front comun. Mulţi iau calea Americii. a respectului pentru legi. Cu toata toleranţa religioasa manifestata de Wilhelm de Orania. micii fermieri păstrau în parte graiul celtic. acceptand unirea efectiva cu Anglia în 1707 (de atunci se poate folosi denumirea de Marea Britanie ). ci faţa de Parlament. cârmuitorii englezi aflaţi în Irlanda se abăteau în mod voit de la perceptele regelui. Scoţia. Parlamentului din Edinburg i se lua aproape întreaga putere. Pronuntandu-se Parlamentul împotriva unui act al politicii sale externe. prin asuprirea celor două popoare. obişnuite de secole sa fie rivale. îndreptandu-se în special spre America de Nord. fixa responsabilitatea acestora nu faţa de monarh. În planul gândirii politice universale. iar utilizarea tuturor oamenilor capabili. anticipându-l şi pe acela că participarea la viaţa şi la decizia politică este un drept cuvenit tuturor cetăţenilor. atat celor laice cât şi celor ecleziastice. o hrană variată. în timp. am văzut. pe lânga berea şi terciul de ovaz traditional. talentele şi energiile scoţiene. Ca să scape de asuprirea socială şi naţională. Acest gest a fost repetat. cu o populate copleşită de sărăcie. care de pe timpul Tudorilor făcea parte integrantă din Anglia. precedente juridice şi tradiţii. în detrimentul ţăranimii irlandeze şi scoţiene. Revolutia de la 1640 şi evenimentele care i-au urmat. principiul ca puterea emana de la popor şi se exercită prin reprezentanţii aleşi de el. au statornicit rolul Parlamentului ca putere eminentă în stat. A facut din Anglia. Cabinetul ministerial a demisionat în totalitatea sa. ţara model al libertăţilor. a parlamentarismului. în timp ce clasa superioara devenea treptat engleza. Ramura puterii executive. fiind până atunci o naţiune saracă. prin care hotarârea regelui devenea valabilă dacă actul era contrasemnat de un ministru. pe timpul reginei Ana (1702-1714).de nimeni. dar mândri. Era un sacrificiu dureros pentru scoţieni ca Edinburgul nu mai este sediul puterii centrale (rămâne capitală legală şi culturală). Ea a completat aplicarea în viaţa publică engleză a principiului separării puterilor. în secolele XVIII-XIX. scoţienilor li s-a deschis calea spre prosperitate economica şi culturală. în situatie similara. Renunţarea la cenzura presei în 1695. La prabuşirea regimului lui Cromwell. eficienţa “modelului englez”. bazate pe un interesant şi echilibrat amestec de legi. iar pentru cei din târguri şi oraşe locuri de munca în întreprinderi. "inamovibilitatea judecatorească". factotum pe mapamond. dar ridică hotarat nivelul de trai al acestor ţarani munteni. i se deschide piaţa internă si cea coloniala a Angliei. a devenit astfel si ea strict dependentă de Parlament. a demonstrat. Dar lucrul esential. câtă vreme ei respectaseră legile si procedurile cuvenite. acum. timp de un secol. teren neproductiv. revoluţia engleză a proclamat principiul că nimeni nu este mai presus de legi şi nu se poate sustrage efectelor lor. prin aceasta.

era maritată cu prinţul Ernst August. Apelul constant facut de oratorii whing şi tory la parerea publicului faţă de elocvenţa Parlamentului a dat naştere acelui climat propice de libera exprimare a ideilor. au 26 . regina Anna (1702-1714). primul ministru Walpole a introdus principiul de raspundere comună a Cabinetului şi supremaţia primuluiministru . din respectiva dinastie. instituţiile erau liberale. era un adevarat gentleman. Când George al III-lea s-a urcat pe tronul Angliei (1760). suveranii urmând să fie de religie protestantă. unde găsea ghinda pentru porc şi lemne pentru încălzit şi pentru bucatărie. americanii încă nu începuseră să se agite. tronul a revenit cumnatei sale. Are loc şi o revoluţia agrară. O populatie mai numeroasă are nevoie de mai multă hrană. acesta. oi. adică desăvârşirea transformării întregii proprietăti funciare în proprietate de tip burghez. necunoscut în alte ţări.acum sunt preferate rasele bogate în carne. şi chiar i-a facut cadou imobilul din Downing Street nr. la moartea lui Wilhelm al III-lea (1702 . Prima revoluţie agrară şi industrială.în calitate de conducator al Cabinetului şi. acesta şi-a dat demisia cu întregul Cabinet. Cabinetul devenind un simplu instrument al voinţei sale.ţări. nu cunoştea limba ţării. Aceasta. L-a menţinut totuşi pe Walpole. Începe să se practice agricultura intensivă. in America). Cu aceasta frază şi-a căpătat o popularitate enormă. asista sporadic la şedintele miniştrilor lui. principesa Sofia. tronul a revenit dinastiei germane de Hanovra. care datează şi acuma cu aceeaşi destinaţie). când într-o anumită situaţie majoritatea deputaţilor au votat impotriva lui Walpole. interesandu-se mai mult de principatul sau de baştină. Parlamentul englez a adoptat Act of Settlement (Actul de succesiune. devin caracteristicile Angliei secolului al XVIII-lea. devine practic un cerşetor care ori migrează în strainatate (mai ales. I glory in the name of Britain". crescut şi educat în Marea Britanie. ca de altfel şi Parlamentul. fără colţul de păşune unde îşi paştea vaca şi colţul de pădure. liderul tinerilor tory s-a menţinut în funcţie până în 1801. George al II-lea (1727-1760). hârtoape şi terenuri năpadite de spini . prin care a exclus de la domnie ramura directă a Stuarţilor. A guvernat însă fără partid. creând importantul procedeu constitutional în raporturile dintre Parlament şi Guvern. care devenise centrul vital al comerţului şi al materiilor prime. Actul mai cuprindea câteva garanţii constituţionale care limitau puterea regelui. În acest context. primul ministru (avea numai 24 de ani). iar dupa moartea sa (1702). va remonta situaţia . După cum am arătat. Este la modă cultivarea pamântului şi creşterea vitelor. irlandezii stateau liniştiţi. cu ministrii sai înţelegându-se destul de greu în latină. În acest context. vezi mai sus!). Pierzând o serie de poziţii în America. iar utilizând Britain în loc de England şi-a atras şi supuşii scoţieni. totodată al Camerei Comunelor. la mari nemulţumiri interne. noul rege britanic George I (1714-1727). britanicii şi-au intensificat eforturile în stăpânirea Indiei. Reprezentantul acesteia. "Born and educated in this country.10 (vestitia reşedintă a primului-ministru britanic. Dacă bunicul său nu stia deloc engleza. ori devine muncitor agricol pentru o sumă derizorie.în urma unui accident de călărie). care a fost apreciat la superlativ şi de Voltaire în Scrisori filosofice despre Anglia (1734). arendate sau în regie personală.ajuns la putere. deoarece o verisoara a lui Iacob al II-lea. Relaţiile capitaliste de producţie devenind predominante. fiecare act al acestuia urmand a fi contrasemnat de un ministru. ţaranul fără peticul său de pământ. ori se angajeaza în industrie. capre. violent şi avar. privite cu invidie de popoarele europene. iar tatăl său foarte slab. murind fara urmaşi. Se apreciază că încapaţanarea lui George al III-lea de a guverna autoritar a dus la dezastrul din America de Nord. care s-ar fi sfârşit lamentabil pentru ţară dacă Parlamentul n-ar fi reuşit sa-i controleze puterea. În 1742. ştiintifică. se folosesc îngrăşămintele. se ameliorează rasele de vite. ţara se bucura de o mare stimă în lume. Cabinetul lui Pitt-junior. aceeaşi politică înţeleaptă a fost continuată de conducătorii Cabinetului de miniştri englez. Secolul al XVIII aduce pentru Anglia profunde transformari sociale şi economice. iar în locul animalelor cu picioare lungi care fuseseră folositoare când Anglia avea extrem de multe mlastini. nu se înţelegea cu tatăl său şi se credea ca va face schimbări multe la venirea pe tron. Revoluţia industrială are loc în Anglia în a doua jumatate a secolului al XVIII-lea şi continuă în primele decenii ale celui urmator. Hanovra. În timp ce sistemul fermelor capitaliste. în 1701. în decembrie 1783.

revoluţie tehnică fără precedent în Europa . artei. îndesate puternic. şi sporirea puterii pe care principii luterani o obţin din secularizări. care recunoaşte cele două confesiuni. convertirea multor nobili constituie o ameninţare directă pentru pacea şi unitatea regatului. în mai 1527. mai ales. Într-adevăr. Francisc II. definită ca o concentrare în acelaşi spaţiu a unui număr însemnat de mijloace de producţie (maşini cu abur. ideea celor două puteri în stare. Trecerea de la producţla manuală la mecanizare . de altfel. Toleranţa n-o vor propovădui decât câteva rare voci izolate. nu-şi ascund . miniere. La gravitatea şi complexitatea acestei crize contribuie mai mulţi factori: violenţa pasiunilor religioase. maşina cu abur. obţinuse deja un avans de o jumătate de secol faţă de ţările continentului Războiele religioase şi Războiul de 30 de ani Începând din 1520. formarea Uniunii/Ligii de la Schmalkalden a principilor trecuţi la luteranism (1531). fiecare în sfera sa. În cea de a doua jumătate a secolului al XVI-lea. Lui Henric II însă. dar şi pe o producţie industrială ce sporeşte neîncetat în cursul secolului. învăţământului. cumplitul război ţărănesc (1525). radicală pe viitor. mai întâi de mama acestuia. drumurile "macadam". În plus. în pofida unei reconcilieri ulterioare. să impună Europei propriul arbitraj. O putere regală autoritară ar fi putut eventual să joace un rol de arbitru. devenise socială şi politică. cunoscută sub numele de "războaiele religioase". dificultăţile economice. calviniştii.dezvoltat fortele de producţie. mort accidental în iulie 1559. acesta nu are decât şaisprezece ani şi. Franţa trece printr-o foarte lungă criză naţională. astfel încât puterea este exercitată. moare după optsprezece luni de domnie. are abia unsprezece ani. Invenţiile mecanice. Carol IX (15601574). şi muncă. Extinderea calvinismului în Franţa până în 1559. apoi în cel al revoluţiei industriale aflate la începuturile ei. Fratele său. data primului sinod naţional de la Paris. gustul pentru literatură. industriale. fier şi maşina cu abur. Jefuirea Romei. bumbac). în 1769. gândirii în general. conjugate ca materii prime (carbuni. lipsa de tărie a autorităţii regale. bancare.voinţa de a-şi impune credinţa în rândurile tuturor francezilor. Trecerea de la domestic system la factory system e caracterizată şi de separarea. maşini-unelte) şi de muncitori necesari mânuirii acestora.. nu se dovedeşte suficientă pentru restabilirea unităţii religioase şi politice a imperiului. dupa sistemul inventat de inginerul scoţian John Mc Adam (1756-1836). cărbune. Punctul de pornire al acestei revoluţii se găseşte în descoperirile realizate în Anglia cu începere din anii 1730: maşinile textile (suveica zburătoare a lui John Kay. singurii beneficiari ai profitului. Răscoala cavalerilor renani (1522-1523). în mod iremediabil. războiul pe care-l poartă împotriva acestora împăratul şi principii catolici (1531-1547) sunt principalele episoade ale acestei crize.fapt constatat. de asemenea. care. Puterea comercială se sprijinea nu numai pe cea mai valoroasă flotă militară şi comercială din Europa. după care urmează industria metalurgică. intervenţia din străinătate. alaturi de cele de lână au devansat cu decenii Anglia de restul statelor avansate. fier. topirea fierului ("meleagul negru" . bolnav. arhitectură. şi la adversarii lor. Victoria lui Carol Quintul la Mühlberg. şi. în 1547.permite apariţia fabricii (factory). din religioasă. confecţionarea pe scară largă a produselor din textile de bumbac. iar obiceiul tot mai raspândit de a scrie în engleză în loc de latină a creat trăsături mai distincte literaturii. Această violenţă a pasiunilor religioase antagoniste dă naştere unei dezlănţuiri de fanatism şi cruzime şi explică durata şi dimensiunile conflictului. dintre capitalul reprezentat de proprietarii uzinei. pusă la punct de James Watt. deşi în număr foarte mic. marea industrie englezească. împăratul trebuind să accepte pacea de la Augsburg (1555). ştiinţa era “exploatată” atent ca orice descoperire să fie fructificată. de către mercenarii luterani aflaţi în serviciul lui Carol Quintul compromite. necesare productiei de masă. minele de cărbuni (acesta era transportat prin sistemul de canale). Prima aflată în această situaţie e industria bumbacului. Spre 1780. regenta 27 . Germania e zguduită de o redutabilă criză provocată de ecoul pe care-l au aici ideile lui Luther. adică muncitorii ce-şi vindeau forţa de muncă în schimbul unui salariu. (pavate cu straturi de piatra sparta şi nisip. topirea cu cocs a minereului de fier şi. bazată pe bumbac. spre a ameliora operatiunile manufacturiere. în folosul unui negustor fabricant). pictură şi decoraţie interioară era influenţat încă puternic de ideile franceze şi italiene. introducerea maşinismului. de transport etc. mai cu seamă. lână. înlocuirea în metalurgie a carbunelui de lemn cu huila. Totuşi. mai întâi în cadrul protoindustriei sau al aşa-numitului domestic system (producţie realizată la domiciliu. maşinile de ţesut). plus imense rezerve de capital provenit şi din exploatările coloniale. îi urmcază fiul său mai mare.Black Country).

descendent al ultimului fiu al lui Ludovic cel Sfânt).pune paie pe foc. Religia va sluji curând ca paravan pentru ambiţia politică. a trei locotenenţi ai regelui de către o grupare de nobili protestanţi . teoretic şi legal. Ferdinand II. ales în 1619. nu-şi ascunde ambiţiile. hughenoţii. coabitează pe picior de egalitate supuşi catolici şi supuşi reformaţi. devine o problemă ce se repercutează asupra întregului Imperiu şi. Pacea e cu atât mai ameninţată cu cât.Caterina de Medici. Edictul din Nantes. acordându-le. Eliminarea principalelor conducători protestanţi la Paris în timpul masacrului din Noaptea Sfântului Bartolomeu. Ferdinand s-a lovitt imediat de rezistenţa supuşilor săi cehi. Francçois de Guise. Dornic să restabilească pacea civilă. Sfânta Ligă Catolică. căci Franţa devine un stat în care. în 1555. cele două ramuri ale Casei de Austria rămânând pe mai departe foarte unite. care nu avea urmaşi direcţi. care le asigură libertatea de conştiinţă.. la crearea. după ce-l recunoscuse pe Henric de Navarra ca succesor. simplu incident local. Înfruntarea. apoi a fratelui său Henric III (1574-1589). Modul în care a evoluat însă situaţia. înfruntării armate dintre principii catolici şi principii luterani. revolta cehă. ce au în vedere. în pofida divizării din 1555. În 1584. iar rapida extindere a calvinismului în Germania în ultimul pătrar al veacului al XVI-lea ridică o gravă problemă: principii calvinişti sau reformaţi solicită aplicarea în folosul lor a clauzelor păcii de la Augsburg. pentru partidul protestant sau hughenot. Situaţia se agravează şi datorită intervenţiilor din exterior – hughenoţii fac apel. toţi principii din Imperiu se simt. n-a reuşit să se impună majorităţii supuşilor săi decât abjurând protestantismul. în Imperiu. sprijinit de regele Filip II al Spaniei. eliminarea protestantismului şi transformarea posesiunilor sale ereditare. Desigur. Până în 1572. e asasinat în 1589. şi celorlalţi.aruncarea pe fereastră (“defenestrarea"). pentru foştii săi coreligionari. de multe ori. Henric III.Cehii răsculaţi proclamă decăderea din drepturi a lui Ferdinand şi îl aleg rege pe electorul palatin. Ales rege al Boemiei încă din 1617. începând cu această. mai mult. nu rezolvă nimic. Dezlănţuirea războiului civil şi incapacitatea lui Carol IX. a coroanelor sale elective (Boemia. ameninţaţi. În afară de cehi şi unguri. În acelaşi timp. devenit Henric IV. Un incidcnt . ţinute în frâu în timpul lui Francisc I şi Henric II. criza pare să reînceapă. rege al Navarrei. Guvematorii anumitor Provincii. o redutabilă ameninţare pentru pacea europeană. apoi Henri de Bourbon. Interzicerea. au contribuit la slăbirea autorităţii imperiale. într-o perioadă mai mult sau mai puţin scurtă. nu poate decât să neliniştească Franţa. Într-adevăr. catolic intransigent. astfel. lupta rămâne indecisă. Compromisul de la Augsburg punea capăt. după 1552. considerat de membrii Ligii prea lipsit de energie. iar principii protestanţi cu atât mai mult. atentă la pericolul extrem pe care l-ar reprezenta o asemenea sporire a puterii Habsburgilor. Coligny. acest proiect. exasperaţi. şi unora. îşi întăresc poziţiile faţă de catolici. de a-i pune capăt demonstrează slăbiciunea autorităţii regale în faţa conducătorilor partidelor adverse. german şi catolic. determinând Liga Sfântă să poarte un război înverşunat împotriva protestanţilor. care eşuează în politica pe care o promovează în scopul apropierii celor două confesiuni (colocviul de la Poissy. acesta. se poartă ca nişte conducători semiindependenţi. Perspectiva de a vedea un hughenot urcând pe tronul Franţei nu place marii majorităţi a francezilor. Ungaria) şi a Imperiului germanic întrun singur şi vast stat centralizat. dintre catolici şi protestanţi constituie. principe calvinist şi conducător al Uniunii Evanghelice. apoi fiul său Henri. cu atât mai mult cu cât. libertatea de a-şi alege religia şi de a o impune supuşilor lor. el semnează. Această situaţie explozivă devine şi mai periculoasă din cauza personalităţii noului împărat. Asistăm. când se pune problema succesiunii la tron a unui protestant (la moartea lui Henric al III. odată cu abdicarea lui Carol Quintul (1556) şi moartea lui Ferdinand I(1564). în Imperiu îşi fac apariţia ligi înarmate: Uniunea Evanghelică protestantă. moştenitorul tronului devenea Henric de Navarra. din rândul cărora cei mai radicali se constitue în Liga Sfântă. 28 . în 1598. aşadar. la 23 mai 1618. la Praga. la englezi şi la prinţii protestanţi germani – iar dificultăţile economice se adaogă crizei politice. lipsiţi de vlagă.Acesta. în 1608-1609. a oricărei secularizări n-a fost respectată. evenimentele favorizează afirmarea autonomiei provinciilor (a autonomiilor locale). spre 1600. succesorii acestora. pentru partidul catolic. a unei situaţii cu totul originale în Europa acelor vremi şi foarte prost primită de cea mai mare parte a francezilor. În sfârşit. dată a dus la punerea în evidenţă a lipsurilor acestui compromis. asupra celor mai multe state vecine. 1561). în 1593. susţinuţi deseori de stările provinciale. prin voinţa regelui. libertatea cultului (sub anumite rezerve) şi accesul neîngrădit la toate funcţiile. Astfel. la 23/24 august 1572.

în 29 .tatălui său în 1637. mai ales. ştie să se supună împrejurărilor. cum va scrie mai târziu regelui. În acelaşi timp. ca şi ambiţiile lui Ferdinand III. principi protestanţi germani. . Richelieu. hotărând să intervină. Roussillon. În cadrul unei impresionante campanii în Germania de nord. Acesta îşi propune ca scopuri. război civil mult mai grav decât i-o arată numele şi în cadrul căruia toţi nemulţumitji se ridică împotriva tânărului rege. se lasă convins de principii protestanţi şi de Franţa. eliberat provizoriu de pericolul suedez. în acelaşi timp. De fapt.Războiul de treizeci de ani începuse. cărora le ruinează puterea politică şi economică punând stăpânire pe La Rochelle. acesta continuă şi duce la bun sfârşit războiul împotriva Habsburgilor. din ce în ce mai neliniştiţi. a reginei-mamă şi. dar e ucis la Lützen la 6/16 noiembrie 1632. dar cărora le menţine privilegiile religioase şi civilc înscrise în Edictul din Nantes. Ferdinand II. regentă în numele minorului Ludovic XIV. catolic şi conducător al Sfmtei Ligi.războiul (faza) boemian (ă). până când. dar şi catalani. nu e vorba de un plan prestabilit executat punct cu punct: Richelieu. . Aceasta e ea însăşi rezultat al războiului. Maria de Medici. să apere luteranismul. apoi singur. susţinându-I.. în 1642. mai ales de germanizare parţială şi de eliminare a protestantismului. 1630-1635. răsculaţi împotriva Madridului cu începere din 1640. pe care ministrul a hotărât să-l ducă până la capăt şi cu orice preţ împotriva Habsburgilor. abolirea sistemului intendenţilor etc. regele Spaniei.faza (răzb. Ferdinand II declanşează în Boemia o violentă reacţie politică şi religioasă. suedezi. tocmai Spania e cea căreia îi declară Franţa război în 1635. în seara în care repurtase o nouă victorie. apoi la regele Suediei. reprimă numeroasele răscoale populare datorate fiscalităţii excesive. tânăruI Ludovic XIII încearcă să ţină piept intrigilor de Curte şi răscoalelor protestanţilor. 1618-1625. pe care-l numeşte şef al Consiliului. în faţa cetăţii Rocroi. hotărăşte să facă apel la episcopul de Luçon.. Richelieu îi încredinţează sarcina de a continua opera începută italianului Mazarin. el se răzbună pe electorul palatin. caută sprijin în afara Imperiului. împotriva detestatului Mazarin. înaintând până în Renania. La 19 mai 1643. În timpul regenţei mamei sale. reluându-i politica pe cont propriu. preocupat să extindă dominaţia suedeză în Europa de nord (vrea "să facă din Baltica un lac suedez") şi. Opera de restabilire a autorităţii monarhice şi de creştere economică întreprinsă de Henric IV. "să nimicească partidul hughenot. din nou. să oblige toţi supuşii săi să-şi facă datoria şi să-i înalţe numele în rândul naţiunilor străine acolo unde trebuia să se afle". Artois. îi reduce la tăcere pe protestanţi. o armată spaniolă ce se îndrepta spre Paris. în ultima parte a domniei sale. Învingător al cehilor în bătălia de la Muntele Alb. care voia să “resupună” Provinciile Unite şi să sporească puterea spaniolă. a cărui putere depinde în întregime de încrederea pe care i-o acordă regele. care exercită puterea unui prim-ministru mulţumită încrederii şi prieteniei pe care i-o arată regina Ana de Austria. marcate de luarea cetăţii Corbie de către spanioli în 1636. cu câteva luni înaintea lui Ludovic XIII (1643). convins că e în joc însăşi existenţa Franţei ca mare putere. Când moare. . În Franţa însă.olandezi. în 1610. Richelieu consideră că sosise momentul să se angajeze deschis împotriva Habsburgilor. în pofida Frondei (1648-1653) (august 1648martie 1649: Fronda Parlamentului cere introducerea impozitelor numai prin edicte înregistrate. 1650-1653: Fronda prinţilor constituie ultima revoltă a marii nobilimi franceze împotriva absolutismului regal). în 1634.) suedeză. e brutal întreruptă. să umilească aroganţa înaltei nobilimi. care a urmat. de asasinarea regelui.nedeclarat". destinate să-l răpună. napolitani. succesorul său. pe toţi adversarii Habsburgilor . Într-adevăr.) suedezo-franceză. din 1620.faza (răzb. în 1624. el duce la bun sfârşit programul pe care şi-l fixase: zădărniceşte diversele conspiraţii ale nobilimii. prim-ministru al lui Filip IV. În general însă.) daneză. apoi "pe faţă". trupele franceze obţin succese în Alsacia. propune principilor germani o pace de compromis. în aceeaşi măsură. În 1646 şi. 1635-1648 Pe Richelieu îl nelinişteau la fel de mult intrigile lui Olivares. şi . Gustav Adolf. De aceea. învinge trupele imperiale. confiscându-i bunurile şi privându-l de înalta funcţie electorală în folosul ducelui de Bavaria. mai întâi la regele Danemarcei (intervenţia acestuia fiind însă un eşec). portughezi.faza (răzb. După o perioadă de greutăţi. Istoriografia detaliază cele 4 faze ale războiului (ceea ce nu voi face în cele de faţă!). Principii protestanţi. 1625-1629. mai întâi . viitorul prinţ de Condé zdrobeşte.

Imperiul nu putea impune legi. În timp ce Germania “se întorcea în haosul feudal”. Într-adevăr. războiul continuă între Franţa şi Spania. Rinul de către Olanda. adversarul cel mai ferm al Habsburgilor. Condé îi bate pe spanioli la Lens. primeşte cea mai mare parte din Pomerania Orientală şi Episcopatele secularizate Minden. Clauzele păcii de la Augsburg sunt nu numai confirmate. cum am arătat deja. acestora (după cum am arătat. s-a apreciat pe bună dreptate. fiul electorului palatin recapătă demnitatea electorală şi Palatinatul renan. Dar împăratul. dar s-au desfăşurat cu încetineală. Toate textele cunoscute sub numele de Tratatele Westphalice consacră eşecul ambiţiilor Habsburgilor de la Viena şi victoria politicii franceze. La 20 august 1648. Arhiepiscopatul de Magdeburg şi 2 episcopate mai mici. pacea generală în Europa. ea controlează gurile marilor fluvii germane Oder. războaiele religioase s-au încheiat (deşi componenta religioasă în viaţa internă şi internaţională mai 30 . cum s-a apreciat in istoriografie. Contrareforma (sau Reforma catolică) era. Asigurată din această direcţie. Pe de altă parte. practic. -calvinismul se adaogă lutheranismului şi catolicismului ca drept confesiuni recunoascute. . Spania semnează o pace separată cu Provinciile Unite în ianuarie 1648.1648. Spania decide să continue lupta împotriva Franţei. Franţa obţine recunoaşterea oficială a celor Trei Episcopate şi cedarea de către Ferdinand III. primite cu uşurare într-o Germanie epuizată şi devastată de treizeci de ani de război necruţător. se semnează Pacea Westfalică. ajungâdu-se la situaţia generatare de conflicte mai târziu. Negocierile au început între beligeranţi încă din 1644. sporindu-le pe cele ale celor 350 de state germane. a “Sfântului Imperiu Roman de Naţiune Germană”. amintite mai sus. la stăruinţele principilor catolici germani. Halberstadt şi Magdeburg. în acest fel. cred că putem aprecia că principalele prevederi ale “păcii din Westphalia” constau în: -reînnoirea termenilor păcii de la Augsburg. deja) li se recunoaşte independenţa şi li se acordă privilegii comerciale şi avantaje teritoriale. ca gurile principalelor râuri germane să fie cotrolate de non-germani – Oder. Imperiul avînd de acum 8 electori. În materie de "satisfacţii teritoriale". într-o încercare de sinteză. -Olanda şi Elveţia sunt recunoscute ca suverane (independente). fixa taxe şi impozite. tratatele cer din partea lui Ferdinand III să menţină divizarea religioasă a Imperiului şi să slăbească autoritatea imperială. Câteva săptămâni mai târziu. -protestanţii rămân în posesia bisericilor şi teritoriilor secularizate după 1552 (ceea ce. blocată prin intrarea în vigoare a acestor tratate. generalul Turenne şi suedezii îi înving pe imperiali în Bavaria şi ameninţă Viena. recruta soldaţi. totuşi. Reluând. de fapt. a Brisach-ului şi a celei mai mari părţi din Alsacia (cu excepţia oraşului liber Strassburg şi a republicii Mühlhausen). cetralizîndu-se sub regimul monarhiilor absolutiste. fie ca împărat. mai târziu). semnează pacea cu Franţa şi Suedia la 24 octombrie 1648. Elba şi Weser de Suedia. Elba şi Weser. În numele "libertăţilor germanice". În ce priveşte Suedia. -Franţa primea cele trei episcopate din Lorena. -regele Suediei primea Episcopatele de Bremen şi Verden şi jumătatea de vest a Pomeraniei. fără acceptul celor peste 300 de state şi oraşe libere Tratatele westphalice (de la Münster şi Osnabrück). şi drepturi în Alsacia (care vor provoca atâtea tulburări. alte ţări europene se consolidau. iar Brandenburgul. nu aduc. Franţa şi aliaţii ei reduc cât pot puterile împăratului în Imperiu. confirma dezintegrarea lumii germane. Bavaria obţimea o parte din Palatinat şi un loc în Colegiul electoral. o parte din Pomerania Orientală (cu portul Stettin/Szczecin) şi Episcopatele Bremen şi Verden.peste 300 (343. aceasta primeşte Pomerania Occidentală. iar problemele Europei de nord nu sunt rezolvate. -în interior. fie în calitate de cap al Casei de Austria. adică fiecărui stat german i se confirmă dreptul de a-şi stabili propria-i confesiune. de fapt) de stătuleţe germane suverane (sau aproape!) au căpătat dreptul de a desfăşura o diplomaţie proprie şi de a încheia tratate cu statele străine. Tratatele Westphalice. dar calviniştii se bucură pe viitor de toate avantajele acordate luteranilor. aliaţii săi. Bradenburgul primea Pomerania de Est.

Bolnav şi fără moştenitori direcţi. însă. pentru cel puţin 300 de ani (de fapt. renunţa şi la două regiuni bogate. republica lui Cromwell (1649-1659) şi încoronarea lui Carol II (1660). Chiar şi puterea regală. Pe de altă parte. împreună cu Provinciile Unite. Regatul pe care Mazarin îl lasă la moarte tânărului Ludovic XIV (1661) este nu doar mai mare şi mai bine apărat. pe de altă parte. îi promite ajutor militar. ce domină zona Balticii. Brabant. iar portughezii să declanşeze o insurectie (1640). însă. Tratatul de la Baden (1713) dintre Franţa şi Imperiul German şi Tratatul de la Anvers (1712). Începea epoca hegemoniei franceze în Europa. Portugalia şi Prusia. proscris de regalitatea franceză. mizând în continuare pe victorie. Războiul cu Portugalia va dura. îngăduindu-i să continuie lupta. începe să preocupe cabinetele europene. Anglia. dintre 31 . bazat pe “balanţa puterilor” (sau “echilibrul de forţe”). pace cu Franţa. cu intermitenţe până în 1668. Agricultura. pe lângă altele. Din punct de vedere politic. Limburg si o serie de colonii asiatice. Mazarin contând pe faptul că o asemenea sumă nu va putea fi niciodată plătită. în 30 ianuarie 1648). în care se prevede că infanta renunţă la drepturile pe care le avea la coroana Spaniei şi se mijloceşte plata unei zestre de 500 000 de scuzi de aur. e foarte diferită de cea a anilor 1560 sau 1600: Casa de Austria nu mai reprezintă un pericol pentru pacea europeană. Carol al II-lea (1665-1700). Spania ceda Franţei Artois şi anumite părţi din Flandra. în schimbul portului Dunkerque. mai mult!). şi Anglia. în general întreaga viaţă economică este în declin.Roussilon şi Cardagne. Suedia. şi a impus. Mazarin caută alianţa cu Anglia lui Cromwell. dintre Franţa şi Austria. nefavorabil Spaniei. Prin acest tratat. bătând în retragere în privinţa Germaniei. Condé. Imediat după sfârşitul tulburărilor. un nou sistem european – sistemul statelor suverane. Habsburgii de la Viena se orientează spre constituirea unui vast stat dinastic centrat pe Austria şi Boemia. slăbită şi amputată. încetează să se mai numere printre puterile de primă mărime. Spania. care va sfârşi (şi va triumfa!) în colapsul regenerator al Revoluţiei. executarea regelui Carol I (1649).000 de soldati licenţiaţi de către împărat şi un mare geneal. pe de o parte. sunt mari puteri. Spania se hotărăşte să încheie pacea. Savoia. Tratatul de la Rastadt (1714). semnat pe insula de pe râul Bidassoa la 7 noiembrie 1659. independente şi extinse teritorial. comerţul. Nu încheia. şi s-a încheiat prin Tratatul Pirineilor (1659) (vezi mai sus!). sub numele de Juan al IV-lea (1640-1656). În aceeaşi zi. ea cedează Franţei comitatul Roussillon. prestigiul intelectual şi artistic al Franţei sporeşte necontenit. care. în ciuda izolării şi epuizării sale. prin pacea westfalică (prin Tratatul încheiat la Münster. care consfinţeşte (re)separarea celor două state latine iberice. englezii reuşiseră să smulgă Spaniei importantul port Dunkerque şi insula Jamaica. Spania după Tratatele din Westphalia: decădere internă. Pacea în sine şi evenimentele permise de prevederile tratatelor de la Münster şi Osnabrück au determinat importante schimbări în peisajul politic european post-westphalian Astfel. Spania recunoştea independenţa Olandei şi îi ceda părţi din Flandra. aproape întreaga provincie Artois şi o serie de oraşe din Flandra până în Luxemburg.rămâne importantă!). căci îşi întărise fortele cu 30. care va duce la separarea şi proclamarea ca rege al Portugaliei a ducelui de Braganza. ieşită din izolare după războiul civil (1642-1648). e semnat contractul de căsătorie al lui Ludovic XIV şi al infantei Maria Tereza. englezii şi francezii sprijinindu-l pe Juan al IV-lea. meşteşugurile. dar dispune de adepţi ce cuprind aproape toate statele europene. se prevedea: Ludovic al XIV-lea să se căsătorească cu infanta Maria Tereza. Prin tratatul de la Pirinei. Cu puţin mai înainte. Războiul a continuat încă 11 ani. În urma victoriei portugheze de la Monteselaros (1668) se încheie pacea de la Lisabona. Europa după Pacea din Westphalia. Hainaut şi Luxemburg. totodată. Provinciile Unite. Faptul esenţial rămâne însă întâietatea dobândită de Franţa. sub ultimul Habsburg. la nord de Pirinei . Izolată şi învinsă. tulburările provocate de Frondă în Franţa slujesc Spaniei. pe care vocaţia maritimă le face concurente. Rezultatele negocierilor finale s-au concretizat în semnarea următoarelor tratate: Tratatul de la Utrecht (1713). Războaiele privind succesiunea spaniolă au durat 12 ani (1700-1712). axat pe Dunăre şi cu posibilităţi de extindere spre est pe seama Imperiului Otoman. dintre Franţa şi Spania. prin contenciosul istoric cunoscut sub numele de “conflictul pentru succesiunea spaniolă”. expansiune externă şi începutul gravelor probleme în colonii După cum s-a arătat.

Madridul şi Barcelona ating 100. care reprezenta o profundă umilire. impopulari. Se inaugurează era despotismului luminat. a hârtiei etc. subordonarea şi umi1irea Spaniei. Dacă Habsburgii au guvernat tara cu ajutorul nobililor. a sprijinit agircultura prin măsuri severe. o serie de teritorii. Decretul din 1772 privind ameliorarea situaţiei ţărănimii şi măsurile luate . pur şi simplu. Spania a avut. şcoli. Filip al V-lea a fost recunoscut rege al Spaniei.000 şi 60. în schimb. S-au dezvoltat oraşele . practic dispărea Imperiul spaniol din Europa. Ferdinand al VI-lea (1746-1758) şi. Neapole şi Sardinia trec sub jurisdicţie habsburgică. conte de Campomanes (17021781). a lui Carol al III-lea (1759-1788). tratate având o importantă covârşitoare asupra evolutiei relaţiilor internationale în secolul al XVIII-lea şi pentru viitorul Spaniei. prin concesiunea dreptului de a introduce şi vinde sclavi negri în America de Sud. Astfel. dar şi oamenii politici. de porţelanuri. 5000 de negri din Africa şi garanţia că nu va ceda nici unei alte naţiuni privilegiul pentru comerţul Indiilor. la Rastadt. a fost încheiat la 6 martie 1714. concesiona. Franţa demonstrase. între Franţa şi Imperiul Habsburgic. Tradiţia centralizatoare a Bourbonilor îşi va pune amprenta şi pe viaţa politică spaniolă. ca Jose Patino (16661736). care decreta libera circulatie a cerealelor. Ţările de Jos spaniole (Belgia). din 17 august 1701. Se cuvine de precizat că bunurile Inchiziţiei au rămas intacte. mai ales. iar ultima victimă a acesteia a fost în 1781 . Ludovic al XIV-lea restituia împăratului toate cuceririle de pe malul drept al Rinului (Brisach. După urcarea pe tron a lui Filip al V-lea. 32 . printr-o repartizare mai justă şi a protejat industria natională de concurenţa străină. După pierderea Gibraltarului . Iezuiţii deveniseră aroganţi. Zaragoza peste 50.000 locuitori. deschisese comerţului francez o poartă închisă altor puteri maritime ale Europei.000. stopând extinderea terenurilor de păşunat pentru oi. Malaga. cu condiţia ca acelaşi Bourbon să nu poate fi rege al Spaniei şi al Franţei. totuşi. dreptul de asiento. adică "totul pentru popor. Franţei şi Luxemburg-ului. Trebuie spus că Spania prea-catolică unde. ci. pentru 30 de ani. pierderea teritoriilor europene o scutea să ţină garnizoane costisitoare. Spania va pierde. Tratatul franco-spaniol.partea integrantă a Peninsulei Iberice -. adică devin efectiv miniştri şi nu nişte simpli privados. a pieilor. sistemul de impozite al vistierei spaniole şi abuzurile cu proprietăţile bisericii.000. Proprietarii de manufacturi au obtinut avantaje de la stat. Valencia. iar biserica obligată să întreţină spitale. consilierii încep să-şi spună deschis şi în mod critic părerile. Tratatul de pace. creându-şi postăvării. În iulie 1713. partea estică a Milanului. Au suprimat rigida şi învechita etichetă a Curţii. Bourbonii o guvernează cu ajutorul funcţionarilor. că urmărea să înlăture produsele manufacturiere engleze şi olandeze de pe piaţa spaniolă. ca şi institutiile lor. prin cedarea (la Rastadt) a posesiunilor din Italia. ajungându-se la întreprinderi unde lucrau între 30. secole. Economistul şi omul de stat Pedro Rodriguez. care a pus efectiv capăt războiului de succesiune la tronul Spaniei. Franţei îi era confirmată posesia Alsaciei şi Strassbourgului. Cadiz.adică înfiinţarea a peste 5000 de magazii comune de cereale care să fie utilizate pentru hrana săracilor ori în timp de secetă. adică de a transporta în coloniile spaniole din America. Freiburg şi Kehl). o pleiadă strălucită de miniştri. dar fără popor". la Sevilla. prin care erau cedate Marii Britanii Gibraltarul şi insula Minorca din Arhipelagul Baleare. iar alte vase ocupaseră principalele puncte ale Indiilor Spaniole. Inchizitia a fost factotum. anual. încă din 1737. până la 1808. Portul Cadix era ocupat de o escadră franceză. a expluzat pe iezuiţi. a combătut cu hotărâre privilegiile nobilimii. să acorde azil săracilor. sfidau nu numai poporul. dar erau mult mai liberali şi realişti decât fuseseră habsburgii. foarte bogati. au fost transportaţi în statele papale. De altfel. fabrici de prelucrarea mătăsii.adică ultima ardere pe rug. în secolul al XVIII-lea. Regii dinastiei bourbone conduceau absolutist şi tindeau spre crearea unui stat centralizat. Acest lucru a însemnat nu numai lezarea intereselor comerciale ale puterilor maritime. în 1767. Expu1zarea s-a făcut în mare secret. în timpul domniilor lui Filip al V-lea (17001746). bunurile ecleziastice au fost impuse la impozite regale. Pe plan social-economic este importantă Ordonanta din 1765.Provinciile Unite şi Împărat. Filip al V-lea semnează un tratat cu regina Ana. care a îmbunătăţit finanţele ţării. suveranul pontif fiind pus în fata unui fapt împlinit. Totodată. la 70. Deşi afirmaţia-i (aparent) paradoxală.000 de lucrători. Granada. cu prisosinţă.

U. Sebastian Francisco de Miranda (născut în 1750. Merită de reţinut ideea creării unui bloc al celor trei naţiuni latine (spaniolă. S-au construit şosele. canale (mai ales canalul Castiliei. În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Economistul Antonio de Ullea scria. în special. începând din 1789.suveranul spaniol nutrea o profundă antipatie faţă de Anglia. îmbinând coexistenţa credinţei religioase cu entuziasmul raţional. tot mai mult.comparativ cu alte multe state europene. Statisticile consemnează. Humboldt. în 1753: "Este vorbn de un fapt care. Numărul porturilor hispano-americane autorizate să facă comert cu metropola au crescut la 24 (nu aveau dreptul să întreţină relatii comerciale cu alte ţări). în mod natural. nota că. Ensenada ş. pentru Revoluţia franceză. iar drapelul spaniol (bandera espanola) este la loc de cinste în întregul Levant. tipografii. şi alături de generalul Doumouriez. Spania îşi întăreşte poziţii1e în bazinul occidental al Mării Mediterane. pentru a-i detesta pe spanioli". Carnea. treptat. că între oamenii aceleiaşi naţiuni există atâtă vrăjmăşie şi ură. Începe să-şi desfăşoare activitatea marele precursor şi părintele independentei.650. important pentru navigatie şi economie). 2. a fost abrogat monopolul negustorilor din Cadiz şi introduse taxe vamale protecţioniste la o serie de produse. la presiunea granzilor (nobili spanioli). o şcoală de mine în Mexic (Escuola de Minas). Regele Carol al III-lea a luat o serie de măsuri liberale. În 1714 a fost fondată Academia Regală. 33 . coloniile americane manifestă o mare mobilitate economică şi politică.a. care a luptat alături de George Washington pentru independenţa S. Pe plan extern. ziare. este suficient de a fi născut în America.creolii s-au identificat. Totodată. mai ales în America Latină (la Santiago de Chile.541. cu interesele Americii. aplica principii care. Cu toate reformele efectuate în Spania secolului al XVIII-lea. prin sistemul de recrutare. devenind a treia flotă maritimă în cadrul Europei Apusene. pieile. Carol al III-lea. din viceregatuI Noua Granada. Spania obtine o serie de avantaje în politica mediteraniană şi musulmană. Este suficient să fii european sau nou venit din Europa. cum se zice aici. urmaşul său. franceză. principalele posturi politice şi administrative şi controlul asupra economiei. Astfel. contele de Floridablanca. era utilizată tot mai des expresia "Yo no soy espanol. iscălite cu Franţa în anii 1761-1762.În coloni – şi nu numai . văzând în Spania mama vitregă care-i asupreşte. Se crează o puternică burghezie creolă. pentru a fi considerat duşmanul creolilor. Spania avea o populatie de 10. drumuri date în folosintă. mai densă în Mexic şi Peru şi mai puţin numeroasă în imensul triunghi Argentina-Uruguay-Paraguay. partizan al despotismului luminat.221 locuitori. a anulat majoritatea acestor reforme. Quito). în 1778 au fost înlăturate ultimele piedici din calea liberului schimb între metropolă şi colonii. adept al reformelor. cu avantaje pentru negustorii spanioli. o grădină botanică pentru studii. a negustorilor din Barcelona. traduse în spaniolă şi portugheză) atrăgând tot mai multi aderenţi. portugheză). careia i se cuvin. Manino. Pe piaţa spanioIă apar tot mai multe mărfuri produse în America Latină. iar oraşele sunt un teatru de discordie şi de continuă opoziţie între spanioli şi creoli. ceaiul erau scutite de taxe vamale. se tncearcă şi o apropiere. şi anume. impunând tratate Marocului şi Algerului. soy americane (criolo)". care a călătorit mult şi ne-a lăsat volume de însemnări. Carol al IV-lea (în 1788). s-au deschis şcoli noi şi universităti. poduri noi. Havana. în contrast cu metropola. şi contele de Aranda (1719-1789). în 1744 Academia de Arte Frumoase (Nobles Artes). în sens de emancipare. Tot în acel an. . Se crează un curent revoluţionar.000 de peninsulari. începe să ceară deschis independenta coloniilor. Totodată. La sfârşitul secolului al XVIII-lea (conform rencensământului din 1797). privind lucrurile global. (folosind documentele reprezentative ale Revoluţiei Americane. A fost reorganizată armata. în coloni se radicalizează agitaţiile pentru libertate şi au loc o serie de mişcări împotriva absolutimsului spaniol. la prima vedere. care va răbufni foarte curând. Burghezia creoală se considera urmaşa de drept a spaniolilor. Din păcate. întors în Venezuela în 1784. pe lângă oamenii politici amintiti. remarcându-se. Acest ofiter creol. Cultura a primit un puternic impuls. chipeş "erou al celor două lumi". vinul. imediat după moartea regelui. revenind la politica restrictivă anterioară. o atragere a Portugaliei. a fost creată o nouă flotă (modernă pentru acel timp).A. ca marea răscoală din 1781. Prin tratatele de familie. cât şi fată de Imperiul colonial britanic. spre satisfacţia. la Caracas). pare straniu.000 creoli şi 250. iar Consiliul de 6 miniştri de la Madrid coordona întreaga activitate a statului. pentru Spania bigotă. la sfârşitul secolului al XVIII1ea. fată de forţa flotei sale. ţara era în declin . erau o adevărată revoluţie.

iar pentru patrimoniul universal au constituit "Iberoamerica". tânărol regel al Portugaliei. Astfel. dar nici poporul. politic sunt şi rămân două entităţi deosebite. punând bazele unui gigantic imperiu: Insulele Capului Verde. structura socială era alcătuită ca şi în Spania. periclitat de Imperiul otoman şi ameninţat de piraţii din Magreb. mătase. armata i-a fost distrusă. ea va intra în sfera politicii sale. cu climă blândă care permite o agricultură diferenţiată. Portugalia şi aspecte din istoria sa colonială Pe o suprafată ce nu atinge 90. care au organizat instituţii şi forme de stat moderne. Până la urmă. avea nevoie mai ales de sprijinul Angliei.). Această populatie. în 1668. Portugalia şi-a dat seama că. populaţia romanică lusitană s-a impus în istorie şi prin cucerirea şi organizarea unuia dintre primele şi marile imperii coloniale. Asiei şi Americii depindea direct de Coroană care. din anul 1139 si a instituit Regatul independent al Portugaliei. legislatia. s-a opus oricărei încercări de subjugare din partea Castiliei. fildeş. răspândit pe coastele Africii. mirodenii. Profitând de angrenarea Spaniei în Războiul de 30 de ani. ambele de limbă romanică. la 1 decembrie 1640 începe alungarea spaniolilor din Lisabona şi din întreaga ţară. Imperiul colonial portughez. sclavi etc. Deoarece Portugalia a fost ajutată în recucerirea independenţei mai ales de către Anglia. Franţa s-a angajat să acorde ajutor naval Portugaliei. Toţi aceştia şi-au găsit "unas nuevas patrias". cortesurile. În timpul războiului de succesiune pentru tronul Spaniei (1700-1713). puncte numeroase pe coastele Indiei. cu o mare varietate a formelor de relief . în speţă. căci comerţul mediteranean era monopolizat de Genua şi Veneţia. proclamat rege sub numele de Juan al IV-lea (1640-1656).000 km2. suveranul Spaniei fiind nevoit să acorde o Chartă (1582). De fapt. ultima bucată de pământ portughez aflată sub dominaţie arabă. chiar dacă pe parcurs şeful expeditiei a fost ucis în Filipine. părţile sudice ale Arabiei. dar totuşi. a pregătit ţara pentru război de durată şi pentru recunoaşterea actului de către statele europene. însă în bătălia de la Alcazar el Kebir. Sebastian. în 1147 este recucerită Lisabona. prin Vasco da Gamma a fost realizat obiectivul urmărit de europeni: găsirea căii maritime directe între Europa Apuseană şi India. pentru a supravietui ca stat de sine stătător. Mozambic. Regele Spaniei a înfrânt însă opoziţia cu ajutorul armelor (1580-1581) şi Portugalia a fost alipită regatului spaniol. Spania a fost nevoită. Magellan şi alti navigatori vestiţi. în fruntea insurecţiei afIându-se ducele de Braganza. De altfel. Conducerea coloniilor era exercitată de viceregi (care “domneau” în viceregatele Indiilor). Denumirile date de ei unor tinuturi din vestul Africii: Coasta de Fildeş. vegetatie extrem de variată. conducerea efectivă era exercitată de un vicerege sau un guvernator. Apogeul acestei expansiuni. Coasta Sclavilor indică şi natura comertului practicat. De altfel. cuprinde Portugalia pe timpul lui Manuel I (1495-1521). Prin dispariţia regelui.munti. Corăbiile conduse de Vasco da Gamma. în aprilie 1521. cât şi înflorirea economică şi culturală. inspectori. care nu lăsase moştenitori direcţi. Filip al II-lea având drepturi legitime asupra succesiunii. prin care Portugalia îşi păstra autoritatea. deşi aceasta o va domina tot mai mult economic.Istoriografia spaniolă afirmă că transplantarea peste Ocean a unui potenţial de oameni cu un înalt nivel de cultură. secundat de un consiliu. care prin flota sa 34 . prinse în aceeaşi configuraţie etnică şi geografică. Peninsula Malacca. ajutat de guvernatori. El şi-a concentrat eforturile pentru consolidarea noii dinastii. În metropolă. Ceylon şi uriaşa Brazilie. dirija riguros administrarea acestor vaste teritorii. mergând de la conifere la plante tropicale. într-o ciocnire cu localnicii. Portugalia devine una din marile puteri maritime europene. din partea Spaniei. În anul 1578. câmpii. limba. dealuri. Coasta de Aur. iar prin portughezul Fernao de Magellan (intrat în serviciul Spaniei) s-a efectuat primul ocol al lumii. nici puterile străine (Franţa. înfruntând primejdii pe mări şi oceane şi purtând falnic blazonul regilor Portugaliei. Angloa. este o parte a ţăranilor creoli. iar el şi-a pierdut viaţa. descoperă noi teritorii. regatul portughez rămâne la discreţia Spaniei. să recunoască independenta Portugaliei. Anglia) nu voiau să-l accepte ca suveran. a întreprins o cruciadă în Maroc. Aceasta era direcţia firească de expansiune. înainte de a fi conştientă de unitatea sa naţională. prin "Casa de India". cu un sol sărac şi fără bogăţii minerale. era numai o unire dinastică. . iar în 1249 provincia Algarve. Spania şi Portugalia. comandanţi de forturi şi diferiţi funcţionari. dar aduc şi imense bogătii (aur.

vine la Lisabona. cea mai depărtată în Europa". Iorga "această ţară latină. Sectorul juridic este modernizat.1759 etc.1756.controla toate drumurile maritime. Pombal a reformat .1735. unde efectuează reforme. Africa. Levantul etc. au mai fost admişi în Consiliul aulic şi 6 membri protestanti. Compania pentru Pernambuco . influenţată de aristocratia reactionară şi de cler. ca şi serviciile vamale.prin ocuparea Pomeraniei occidentale. sunt expulzati iezuiţii. majoritatea de tip artizanal. distrusă de cutremur în 1755. acceptată ca Pombal să fie dat în judecată şi exilat. sub dărâmături. Activitatea Inchiziţiei este limitată. iar în domeniul politicii exteme caută să profite la maximum de conjunctură. iar Suedia . întregul comert portughez. Supranumit "Richelieu al Portugaliei" şi. toţi putând ocupa funcţii în stat. dar mai ales cele cu Anglia (în secolul al XVIII-lea. maşinile fiind total absente. În 1788. De asemenea. practic. 123 ecleziastice şi 62 oraşe libere. licee şi institute de rang superior. După Utrecht (1713). sunt interzise interpretările exagerate date de biserică (1769). bazat pe preponderenta franceză. de la început a fost o entitate hibridă. Portugalia va cunoaşte o perioadă de pace şi început de prosperitate. din 1703. influenţa atotputernicului sfetnic începe să apună. numit după secolul al XI-lea "Sfântul Imperiu" (Sacrum Imperium). produse obţinute prin prelucrarea lemnului etc. căruia Pacea westphalică i-a dai o lovitură în plus. Măsuri de liberalizare. când. Astfel. erau în Portugalia 425 de manufacturi. dintre mauri şi evrei creştinaţi. a porturilor Bremen. Pacea westphalică stabilea un nou raport de forte în Europa. Pombal a reuşit să reconstituie Lisabona. 35 . în ajunul Revolutiei franceze (1789). Din punct de vedere politic. rezultatul cel mai real a fost eşecul politicii Habsburgilor (care deţineau coroana Imperiului din 1438). Werden. Prin tratatul negociat de lordul Methuen. va fi dirijat de către englezi. Dar. industria manufacturieră din Portugalia face vizibil paşi înainte (ţesături. După ce a lucrat în diplomaţie. numite şi imperiale). în imposibilitatea de a concura cu Anglia. în Camera Imperială de Justiţie intrau 26 de catolici şi 24 protestanţi. porţelanuri. vopsele. Istoricul Oliviera Marques consemnează că Portugalia îşi dăduse seama că prietenia cu Anglia îi limita acţiunile pe mări şi oceane.). contabilitate şi schimb de mărfuri). Franta obtinea trei episcopate: Metz. Pombal a fost o figură strălucită a istoriei Portugaliei. Numărul statelor care alcătuiau Imperiul a fost fixat la 343 (dintre care: 158 laice. Totodată. s-au găsit circa 30. Franţa şi Suedia.după expresia lui N. bijuterii.000 de cadavre. iar o mare parte din reforme au fost anulate. datorită bunelor relatii cu Spania. a cetăţii Wismar şi a unor insule . la Londra şi Viena. numeroase şcoli şi în mediul sătesc. Datorită unei politici de strictă economie şi a fluxului de aur venit din Brazilia. Imperiul ieşind micşorat teritorial în favoarea adversarilor săi. sustinut de regele Jose (1750-1777). căruia Otto I i-a pus bazele în 962. numai din Brazilia i-a sosit aproape 1 milion kilograme de aur) şi datorită politicii duse de remarcabilul om de stat Carvalho (16991782). încercând să atragă cât mai mulţi în această ocupatie. Chiar şi papa Clement al XIV-lea l-a apreciat ca mare om de stat. cenzura este laicizată. A înfiinţat companii comerciale pentru intensificarea schimburilor de mărfuri cu America.). mai ales în Brazilia. Casa de Austria ocupa Alsacia. deşi Voltaire i-a reproşat că a fost prea dur cu nobilimea şi instituţiile tradiţionale ale ţării. Compania de pescuit din Insulele Baleare . Asia. două capitale deosebit de importante pentru acel timp. Imperiul Romano-German de la Pacea westphalică la desfiinţare (1648-1806) Imperiul Romano-German. marchiz de Pombal. de renovare a societăţii au fost extinse şi în colonii. reoganizată armata şi marina. Toul şi Verdun.devenea cea mai importantă dintre puterile protestante din Germania. ci doar că poseda colonii vaste. (Compania Asiatică . prin moartea lui Jose I (1777). deci. a desfiinţat deosebirile dintre creştinii vechi şi noi. Regina Maria (l777-1789). Este iniţiată o academie de Comerţ cu 3 facultăţi (matematică. nu mai conta printre puterile maritime de prim rang. a rupt relaţiile cu Vaticanul (1760). a limitat privilegiile nobilimii şi ale clerului înalt. inclusiv schimbul de mărfuri din Brazilia. Comerţul este declarat meserie onorabilă. iar din secolul al XV -lea "Sfântul Imperiu Roman de Naţiune Germană". confecţii.

după lupte care au cuprins o mare parte din statele germane. Habsburgii pierd numeroase teritorii.salvându-le de farâmiţare . care adoptau şi capitulaţiile electorale. cu centrul Viena. electorul de Brandenburg obţinea Arhiepiscopatul de Magdeburg (la moartea episcopului de Saxa) şi. Transilvania. în 1806. în persoana celui de Hanovra). care i-au rămas. imediat. îşi măresc posesiunile . împăratul era ales de Consiliul celor 9 prinţi electori. dar intervenţia străină a fost stopată la Va1my (1792). dintre care: 62 laici şi 36 ecleziastici). nobil din Zurich. a făcut 36 . perceperea vămilor etc. care s-a mentinut 844 de ani (962-1806).). Camin şi Pomerania Orientală (art. Rastadt (1714) şi Passarowitz (1718). în timp ce electorii de Würtenberg şi Bavaria. Galitia. Francisc al II-lea.domeniile ereditare ale Casei de Austria. din care se va forma viitorul Imperiu austriac. episcopatele Halberstadt. care avusese şansa ca să moară rivalul său. Carniolia (1278) . a fost recunoscut împărat Francisc I (1745-1765). Până la urmă. Insuccesele Austriei din deceniul 4 al secolului al XVIII-lea au dăunat mult şi împăratului. adică îngrădirile puterii sale. sub numele de Carol al IV-lea (1347-1378). Colegiul oraşelor era format din reprezentantii oraşelor imperiale şi avea ca scop să-şi apere interesele. a extins teritoriile Germaniei de est. pe care le vor amplifica ulterior (Ungaria. demnitatea electorală şi Palatinatul Superior revenind Bavariei (art.IV). ales şi împărat al Germaniei. împăratul lasă moştenire toate posesiunile sale austriece fiicei sale.s-a stabilit egalitatea religioasă şi politică în Imperiu. care aproba numirea generalilor şi funcţionarilor superiori. Carol al VII-lea (1745). Prin toate acestea – redate pe scurt în cele de faţă . După stingerea dinastiei Premysl (1306). a fost ales tot un Habsburg. Bucovina etc. şi îşi ia titulatura de împărat al Austriei. Împăraţii Iosif al II-lea (1765-1790) şi Leopold al II-lea (1790-1792) s-au ocupat mai mult de posesimrile austriece. să renunţe la titlu. Maria Tereza. regele Cehiei. Austria intra în rândul marilor puteri europene. Carintia. Minden. Pe baza Tratatelor din Westphalia. situaţia s-a rezolvat astfel: principele palatin reintra în posesia Palatinului Inferior. iar langraful de Hessa şi ducele de Braunschweig păstrau abaţiile secularizate (art. soţul Mariei Tereza. dar structura pe verticală rămânea următoarea: în fruntea Imperiului se afla împăratul. care primeşte Hanovra. Situaţia din teritoriile Casei de Habsburg de la Pacea westphalică (1648) până la crearea Imperiului Austriei (1806) Austria propriu-zisă a fost feudă a Habsburgilor. Carol I de Luxemburg. Puterea efectivă o avea Colegiul prinţilor din cadrul Reichstagului (erau 98.ca şi Prusia. Prusia şi principii cei mai importanţi ai Imperiului vor ridica armele împotriva propriului suveran. împăratul Carol al VI-lea (1711-1740) va fi preocupat de menţinerea dinastiei. Prin Pragmatica Sanctiune. Peste câteva luni. ultimul amestecându-se şi în reprimarea Revolutiei franceze. Este drept că Habsburgii au reuşit să-şi păstreze . Astfel a dispărut de pe arena istoriei acest edificiu hibrid.1658-1705). Napoleon îl somează pe împăratul Sfântului Imperiu Roman de Natiune Germană. deoarece.XI). aliaţii lui Napoleon. ocupând cursul mijlociu al Dunării. Imperiul şi-a extins posesiunile ereditare ale Casei de Habsburg (Ungaria. Astfel. sub numele de Francisc I.Pentru statele germane din Imperiu.XIII). o dietă specială a fost convocată la Nüremberg (1653) spre a statua noua situatie creată şi de a face unele reforme. Serbia şi zone din teritoriul Italiei). viteaz şi priceput organizator.teritorii revendicate şi de regii cehi din dinastia Premysl. Banatul. Francisc al II-lea s-a mulţumit cu posesiunile Casei de Austria. cât şi cele europene. făcând concesii statelor europene şi propriilor săi subordonati. Rezultatele au fost minore. ales pe viaţă (în continuare. înglobând Austria. Rudolf de Habsburg (1273-1291). alături de împărat erau cei 8 prinţi electori (din 1692 a apărut şi al 9-lea. la moartea acestuia (1740). Transilvania. Banatul. bun diplomat. adică Leopold I. În urma înfrângerii de la Austerlitz (decembrie 1805) a trupelor austriece şi prin pacea de la Presburg (1805). baterea monedei. Prin păcile de la Karlowitz (1699). consfinţându-se dezintegrarea politică a Germaniei. devin regi. ca reprezentanţi ai puterii supreme. în cazul stingerii liniei bărbăteşti a Casei de Habsburg. Problemele importante ale Imperiului intrau în competenta Dietei imperiale (Reichstag). mai mult decât de unitatea Imperiului. Stiria.XIII). ducele de Mecklemburg primea episcopatele Ratzburg şi Schwerin (art. iar după moartea lui Leopold I (1705) şi a fiului său Iosif I (1705-1711).

Lipovei. Silezia. în conjunctura luptelor şi hărtuielilor permanente cu otomanii şi a politicii provocatoare a lui Ludovic al XIV-lea.1 şi 3). în mod categoric. . pornind. cât şi în extinderea granitelor spre Est şi Sud-Est.după pacea de la Rastadt nu mai respectă clauzele Tratatului de pace de la Karlowitz. În 1438. totuşi. care de multe ori erau apărătorii subiectivimsului regional. intrau direct sub dominaţia Vienei. Habsburgii. Tratatul 37 . pentru siguranţa graniţelor habsburgice. Cehia. iar generalul Eugeniu de Savoia. iar prevederile tratatelor de la Utrecht (1713) şi Rastadt (1714) au adus Habsburgilor austrieci noi achizitii în Italia (arătate la capitolul respectiv) şi Ţările de Jos spaniole (în linii mari. învingător la Petrovaradin şi Timişoara. într-o serie de situatii. cu accesul spre Belgrad şi provincia românească Transilvania. Habsburgii recuperează tronul Imperiului. Cancelaria austriacă a Curţii . Tirolul. au trecut la contraofensivă. a supunerii treptate.deşi deţineau titlul de împărat. Finanţarea deselor şi grelelor războaie ale Austriei în această primă jumătate a secolului al XVIIIlea. dar.ca organ executiv şi Consiliul Militar. or erau schimbaţi cu persoane agreiate de cabinetul de la Viena. dându-şi seama că nu mai pot exercita controlul eficient asupra statelor germane . Guvematorii provinciilor (Landeshauptmann). Transilvaniei şi a tinutului Bacsa (art. necesare susţinerii armatei şi războiului. s-au soldat cu un succes deplin. Ungaria. aceasta păstrându-şi statutul politic de regat aparte. desfăşurate între 1683-1697. ca şi a burgheziei în formare. a favorizat apariţia şi dezvoltarea mercantilismului în Imperiul Habsburgic. sultanul se obliga să distrugă fortificaţiile Lugojului. părţi din Croatia. tendinta spre o monarhie . Încă pe timpul lui Leopold I (1658-1705). Statul centralizat austriac se formase ca un stat multinaţional. iar în urma dezastrului trupelor ungaro-cehe. Creşte importanţa instituţiilor centrale în detrimentul celor locale. un nou război împotriva Imperiului Otoman. Tratatul de la Karlowitz semnifica. Războiul de succesiune la tronul Spaniei (1700-1713) a angrenat o serie de state din Europa Apuseană şi Centrală. Tratatul de pace de la Passarowitz (1718) a încununat o nouă victorie a Habsburgilor asupra Imperiului Otoman. ca şi administrării noilor provincii. în stăpânirea austriecilor trece o parte din Slovacia.principalii beneficiari ai tratatelor impuse de coaliţia victorioasă împotriva Bourboni1or din Franta şi Spania . sloveni şi croaţi. dublată de o vastă campanie diplomatică pentru obiectivarea proiectelor sale de expansiune teritorială în sud-estul Europei. una dintre cele mai puternice fortificaţii din Europa.cu caracter absolutist. în schimb. o parte din Croaţia şi Cehia (Boemia şi Moravia). Carintia. Belgia şi Luxemburgul). se dezvoltă un puternic aparat administrativ. locul Dietelor locale pe stări scade vizibil (Landtag). Astfel. Cu ajutorul nobilimi mici şi mijlocii. reuşeşte să ocupe Belgradul (18 septembrie 1717). Caransebeşului. încep o politică de limitare a autonomiei feudale. cehă. erau obligati să menajeze nobilimea croată. la Mohacs (1526). când asediul Vienei (1683) întreprins de otomani a eşuat. mai ales. părţi din Ungaria. Habsburgii au fost norocoşi. puterea efectivă pe lângă suveran era Consiliul de Stat . Carniolia). cea maghiară. în secolul al XVIII-lea deveneau tot mai mult dependenti de puterea centrală. cu Belgradul. le-a asigurat o completă libertate de actiune în ţările dunărene. furnizând Habsburgilor importante sume de bani. în 1716.ca organ consultativ.din Praga centrul său politic şi a inclus Cehia în cadrul Imperiului. şi desfiinţarea Regatului maghiar (1541). decăderea puterii otomane şi marca răsturnarea raportului de forte între ei şi Habsburgi. Cenadului (art. Habsburgii.2). în aliantă cu Polonia. care ar fi putut cocheta cu otomanii şi sabota pe imperiali. Se realiza astfel conlucrarea între finanţarea de războaie şi obtinerea de noi teritorii. Austria a dezlănţuit o serie de acţiuni militare ofensive. începând din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. a magnaţilor maghiari. Astfel. Venetia şi Rusia. Habsburgii . Pacea westphalică a diminuat considerabil rolul împăratului în cadrul statelor germane. Oltenia şi partea nordică a Serbiei. nucleul de bază în jurul Austriei se lărgea (Austria Superioară. îşi canalizează eforturile atât în întărirea puterii asupra posesiunilor ereditare. breşa deschisă spre sud-estul Europei la Karlowitz luând acuma proportii: Banatul Timişoarei. Stiria. Campaniile Austriei împotriva Imperiului Otoman. Principalele clauze ale tratatului austro-otoman prevedeau intrarea în stăpânirea Austriei a Ungariei.tot mai vizibilă . Dacă Tratatul din Westphalia a izolat Habsburgii austrieci de Imperiu şi de Spania. care erau exploatate în stil mercantilist. Austria Inferioară. materializat prin Tratatul de pace de la Karlowitz (1699). În politica externă. Casa de Austria ajungând să aibă frontieră comună cu Ţara Românească şi Moldova. la posesiunile ereditare s-au adăugat: Ungaria de Nord-Vest.

dând posibilitatea Habsburgilor să aibă liberă navigatie pe Dunărea inferioară. se fac primele încercări de expansiune colonială ale Austriei. murindu-i unicul fiu (1716). cu efective de până la 300. dorea sanctionarea Pragmaticei pentru fiica sa. Croatia etc.000 km2. fiind presat de timp. o armată bine echipată. că Maria Tereza a fost nevoită să reorganizeze întregul sistem administrativ al tării.000 militari şi 12 nave de cursă lungă pentru comertul oceanic (în 1763). Istoricul austriac Erich Zollner arată. care stabilea posibilitatea succesiunii la tronul Austriei şi pe linie feminină. Prusiei. secularizate o parte din domeniile bisericeşti şi desfiintate peste 400 de mânăstiri şi ordine călugăreşti. suprafata statului austriac era de circa 600. va câştiga noi teritoriis. abolită şerbia (1783-1785). mare duce de Toscana) a fost nevoit să facă fată. Această companie urmărea o intensificare a comertului cu Istanbulul. reglementat regimul presei. iar în noile provincii anexate. Înfrântă. iar din 1770 întregul învătământ va fi controlat de puterea centrală. a luat fiintă prima Companie comercială cu Orientul (în sensul Imperiului Otoman). va primi două lovituri. cu Persia. Monarlria habsburgică devine o mare putere. totuşi. profund catolic. mai ales pentru. din nordul Africii. văzând aparitia unui nou stat rival. mai întâi sotul MarieiTereza. care exporta produse de fier. şcolile devin de stat (1749). a luat fiintă a doua Companie comercială cu Orientul. Reformele se încadrau în spiritul absolutismului luminat. precum erau Galitia şi Bucovina. învăţând din înfrângerile militare şi dându-şi seama de superioritatea sistemului centralizat prusaian. A doua lovitură este legată de "Pragmatica Sanctiune". făcând compromisuri ori cedând pozitii deja câştigate. că o serie de actiuni ale lui Iosif al II-lea au fost spectaculoase. Din 1742. Carol al VI-lea a favorizat crearea Companiei comerciale de la Ostende (1722). Maria-Tereza (1740-1780) deşi va pierde Silezia. Bucovina (1775). într-un nou război cu otomanii (17361739). Triestul şi Fiume capătă statutul de porto-franco şi erau folosite activ Livomo şi porturile din sudul Italiei. fin. participând la prima împărţire a Poloniei (1772) şi. dar subtil condus. iar de acolo la Istanbul.cu Spania. din ale cărei profituri să acopere în primul rând costul staţionării armatei şi acoperirea plăţilor administraţiei din Ţările de Jos. Totodată. Ţările de Jos şi pe unguri. austriece). acaparând o nouă provincie românească. până la furtuna dezlănţuită de Revolutia din 1848. în aprilie 1713. cultivat. Este drept că împăratul a obţinut acordul Angliei. Maroc. Crimeea. Kaunitz detinând functia-cheie de cancelar. Măsura va atrage imediat mânia Olandei şi Angliei.era completat cu unul de comert şi navigatie. Tunisia . înconjurată de sfetnici buni. puternic ancorată în centrul Europei. Incontestabil. în 1790. în 1768 a fost adoptat un cod penal Constitutio criminalis Thereziana. Spaniei. Prin intermediul acestei companii comerciale. concurent la bogăţiile din celelalte continente. apoi fiul său Iosif al II-lea (1765-1790) . În 1719. Provinciilor Unite. modernizând şi centralizând instituţiile. A fost introdusă o legislatie uniformă pentru întregul regat (1753). a fost reorganizat şi modernizat Consiliul aulic de război (1746). În jurul anului 1780. prin pacea de la Belgrad (1739) pierde Oltenia şi întreaga provincie a Serbiei. abolită tortura (1777). ţesături şi importa lână şi vite.aprovizionarea Vienei. Încă din 1667.detinând şi demnitatea supremă în Imperiul Romano-German. toate acestea obligau la o politică de anvergură în afara continentului. în special de von Kaunitz. încât fratele său mai mic (Leopold. prin vicleşug. Danemarcei. Se facilita chiar negustorilor austrieci posibilitatea unui comert pe uscat şi mare cu Persia.au favorizat teritoriile Casei de Austria. arhiducesa Maria-Tereza. au fost făcute concesii unor provincii proprii: Ungaria. Acest stat eterogen. dar şi în Mediterana . Habsburgii . 38 . separate finantele de administratie (1760). Belgradul jucând rolul unei importante pieţe de schimb. Cehia. reorganizând. numită de cartografii timpului Europa austriacă. ieşind la Marea Neagră. emisă de Carol al VI-lea. pe bună dreptate. practicat de Maria Tereza şi Iosif al IIlea. iar cenzura scoasă din atributiile clerului (1781).aflate sub jurisdictie otomană). Francisc I (1745 1765). a functionat o organizare modernă pentru acel timp. în Peninsulele Apenină şi Balcanică. întinzându-se de la Canalul Mânecii până în sudul Italiei şi din Tirol până în Silezia şi Oltenia. Acelaşi istoric afirmă. soţ şi tată ideal. Portugalia şi zona Magrebului (Alger. Carol al VI-lea (1711-1740). născută în 1717. dar au nemulţumit profund biserica. unei succesiuni de compromisuri. Iar acest aparat administrativ a fost osatura solidă pe care s-a bazat Imperiul Habsburgic. Franţei. Trapezunt. a fost înfiinţată Cancelaria aulică şi de stat. cu ieşire la Atlantic prin Ţările de Jos spaniole (acuma.

Noile factorii austriece.care încorporase la posesiunile sale Ungaria de Nord şi de Nord-Vest. iar catolicismul. alături de cea cehă. italiene şi spaniole. Pot fi. cu toate organele centrale de administraţie şi sediul corpului diplomatic. mirodenii. ceh după mamă. în noiembrie 1620. în secolele XIII-XV are loc o intensă dezvoltare urbană. francezi. Carol I (1346-1378) a fost ales şi împărat al Imperiului Romano-German. făcându-se uz de principiul liberului schimb. O comisie specială a confiscat bunurile participantilor la războiul antihabsburgic. decretat singura religie legală. pe teritoriul Indiei au mai luat fiinţă câteva factorii habsburgice. Cehia de la Pacea westphalică (1648) la desfiinţarea Imperiului Romano-German (1806) În Evul Mediu. îndeosebi de argint. închid şi demolează două biserici protestante (1617). 27 dintre capii răsculatilor. a dezIănuţuit o aprigă represiune.sud de Madras. în Cehia s-a instaurat dinastia germană Luxemburg.. au fost decapitati în Piata Oraşului Vechi din Praga. arlriducele Ferdinand de Stiria. De altfel. au luat fiinţă primele baze pe teritoriul Chinei. luând măsuri energice de expluzare a iezuitilor şi de înarmare generală a poporului. joacă un rol tot mai important în viaţa politică. mai ales germane. În iunie 1619.Ţinta a fost Asia.1348). Cele două puteri rivale au conditionat recunoaşterea Pragmaticei Sancţiuni de lichidarea Companiei şi a factoriilor austriece. coroana Boemiei. în senul că riposta Angliei şi Olandei ar fi fost mai palidă. Noul împărat. Universitatea . În . care devine împărat. 39 . o explicaţie pentru faptul că Imperiul Habsburgic nu a ajuns o mare putere maritimă şi nici o putere colonială. inclusă în teritoriile de baştină ale Casei de Austria. Ferdinand I (1526-1564) . împăratul Rudolf al ll-lea (1583-1611) a ales Praga ca reşedinţă permanentă a Imperiului. cele de mai sus. au străbătut Moravia ajungând până sub zidurile Vienei. demonstrativ. În faţa acestei situatii. drapelul austriac nefiind tolerat pe oceanele lumii. iar doi consilieri imperiali catolici. erau supuse în permanenţă şicanelor şi atacurilor din partea vaselor engleze şi olandeze. Revolta s-a transfonnat într-un război între protestanti şi catolici din Imperiu. va lua fiintă o colonie şi pe teritoriul Indiei. căreia îi revine un vot (principe-elector) în alegerea împăratului. comert şi de exploatarea minelor. Rudolf al II-lea îi simpatiza pe cehi. Ca o caracteristică a Cehiei. locul de înfruntare fiind iniţial Cehia. adică drepturi egale bisericii protestante cu cea catolică şi largă autonomie în administratie şi în justiţie. a mutat capitala Imperiului la Praga. iar clasa feudalilor s-a completat. Folosind o avangardă iezuită. stabilit la Praga. cât şi nepotul acestuia. propagat de Anglia şi Olanda. După moartea lui Rudolf al II-lea (1612). nobili şi orăşeni. ca şi navele acestora. în zona Cantonului. mătăsuri şi porţelanuri. alcătuit din 30 de directori în frunte cu Wencelas Ruppa. păstrându-şi. scoţieni. Răsculatii şi-au ales un guvern provizoriu. e drept. Moravia şi Slovacia. Nu întâmplător. germani formau echipajele.000 familii silite să părăsească tara. în schimb. care deveneau neîncăpătoare. şi s-a terminat cu o grea înfrângere pentru cehi. începutul insurecţei antihasburgice în Boemia este şi prima fază a războiului de 30 de ani. al cărei rege. Cehia a fost transfonnată într-o provincie a Imperiului (privilegiile "Scrisorii de Majestate" anulate). într-o mare măsură. care au avut o istorie zbuciumată. 728 de nobili fiind despuiati de bunuri. cu elemente străine. De asemenea. Ciocnirea decisivă a avut loc la Muntele Alb (Bila Hora). iar 30. fratele său Matei. ca şi o parte din Slovacia – este ales rege al Cehiei (Boemia şi Moravia). la Sadatpatuam . Ferdinand. Marinari şi negustori flamanzi. socotită mai accesibilă. Cehia a fost inclusă în cadrul Imperiului. cehii. statutul politic de regat aparte. acordându-le libertate religioasă (1609). sub numele de Carol al IV-lea (1347-1378). Wilhelm Slavata şi Gheorghe Martinic sunt aruncati pe fereastra castelului Hradcany. vestitul pod de peste Vâltava. stimulată de meşteşugari. După stingerea dinastiei Premysl (1306). iar germana a fost impusă ca limbă oficială. Dieta cehă având rol de decizie. încearcă să limiteze puterea Dietei cehe şi. De acum înainte. În scurt timp. iar cele 8 fregate cărau mărfuri spre depozitele de la Ostende. conduşi de contele Thum. cehi de origine.iunie 1621. Cehia era împărtită în trei provincii mari: Cehia (Boemia). irlandezi. incident cunoscut sub numele de "defenstrarea de la Praga". Cehia se revoltă. Se făcea comert cu ceai. fiind apoi nevoiti să se retragă. a înfrumuseţat oraşul (numeroase edificii.

Aceeaşi ţărănime s-a răsculat de nenumărate ori (1625. ca Buda. Carol al VI-lea (1711-1740). al cadiului şi a comandantului militar. breslele includ în rândurile lor tot mai multi străini. Meşteşugurile şi comerţul au fost. trecuseră vremurile prigoanei religioase şi politice. adică a perioadei de domnie a Mariei Tereza (1740-1780) şi a lui Iosif al II-lea (1780-1790). care să 40 . Esztergom.mai ales de ciumă. Majoritatea marilor oraşe. în mod special. şi-a păstrat nealterată limba. când flăcările răzmeritei au cuprins aproape jumătate din Cehia şi au durat jumătate de an. Curând Cehia va deveni o provincie înfloritoare a Habsburgilor. Astfel. a trecutului glorios din zona Europei Centrale. care a făcut multe victime . concomitent fiind puse sub controlul unor functionari numiti de puterea regală. sobri. pânzeturile. se va manifesta îndeosebi în timpul absolutismului luminat. dând o patentă în 1680 care limita claca la maximum 3 zile pe săptămână. Treptat. Autonomia orăşenească a fost desfiinţată. obiceiurile. Austria. prin cântece. Avântul Cehiei. de asemenea. Venetia etc.Universitatea din Praga (cea mai veche din Europa Centrală). fiind recunoscute ca legale şi celelalte confesiuni. a rechiziţiilor militare.cehii. Edictul de toleranţă din 1781 a pus capăt dominaţiei bisericii romano-catolice. ca şi introducerea limbii germane. traditiile transmise din generatie în generatie. pierzând Silezia cu profil industrial dezvoltat şi Glatzul (invadat de către Prusia în 1740) au stimulat industria. pe primele locuri situându-se germanii şi evreii.a fost exilat şi vestitul pedagog Ian Amos Komensky (Comenius). fondatorul pedagogiei moderne şi multi alţii. Pământurile au trecut în proprietatea sultanului. tesăturile de bumbac. în Cehia apar tot mai multi negustori străini. cărţi1e cehe distruse. Ţărănimea. de reînviere a limbii cehe. tot mai mulţi cehi fiind angrenati în activităţi multiple. unde va avea lor o revigorare economică după 1680. s-a răsfrânt negativ din punct de vedere social-economic asupra evolutiei ulterioare. Încorporarea teritoriilor maghiare într-un paşalâc. Habsburgii. începe să se impună un curent tot mai puternic de renaştere naţională. hârtia. legende. a aşezămintelor religioase musulmane (vacufuri) şi. Din păcate. din cauza războiului. dar şi pe cea externă. Se face. devine colonii militare. cu un trafic comercial şi meşteşugăresc modest. să apară tot mai multe manufacturi. În curând. toti au tinut să fie încoronaţi. Ţăranii iobagi cultivau mai departe pământurile. iar postavurile. în schimb. Dintre toti Habsburgii care au ocupat tronul Cehiei. Pentru a îmbunătăţi condiţiile sociale din Cehia. în folosinţa spahiilor. După alungarea meseriaşilor cehi care nu doriseră să treacă la catolicism. iar contactele se reduceau la vizita perceptorului turc. faţă de alte regiuni ale Europei. ceramica. drepturile oraşelor în Dietă reduse la maximum. a scăderii extragerii argintului. fratele său Leopold (1790-1792). Aspecte din istoria Ungariei de la Mohacs la Revoluţia franceză (1526-1789) Dezastrul de la Mohacs şi disparitia Regatului maghiar au provocat mutaţii spectaculoase în această zonă a Europei. Ferdinand al II-lea (16201637). ca unica limbă oficială în stat. Szekesfehervar. cu precădere în Cehia. Revoluţie ce va aduce( am văzut) şi sfârşitul Imperiului Romande Naţiune Germană din care făcuse parte. să extragă cât mai multe minerale din adâncurile pământului. speriat şi de Revolutia franceză care se declanşase atât de violent. Ferdinand al III-lea (1637-1657). Cehia va deveni provincia cea mai industrializată a posesiunilor Casei de Austria. de foametea din anii de secetă. Szeged ocupate de otomani. Din păcate. lovite în prima jumătate a secolului al XVII-lea. 1673). formându-se cu această ocazie o burghezie natională cehă. 1652. nu numai economic. împăratul Leopold I a intervenit. 1668. în general prin întregul folclor. a conştiintei valorilor. ca suverani şi ai Cehiei. au început să-şi refacă satele şi oraşele. muncitori. După dezastrul pricinuit de război. a devalorizării banilor. dar şi cultural. trafic cu cereale. ţara supusă unui puternic proces de germanizare. stic1a au căutare nu numai pe piaţa internă. Iosif I (1705-1711). Pesta.. vite şi vin. mai ales în 1680. angrenate într-un schimb activ cu vestul continentului. cu tot fastul. aceste reforme au fost umbrite de un centralism excesiv de rigid. ca proprietate condiţionată. a fost epurată de profesorii cei mai talentati . Leopold I (1657-1705). de diferitele boli . Silezia. după dezastrul din 1620 şi până la mijlocul secolului al XVIII-lea. dirijat de Viena. centrul opozitiei împotriva bisericii catolice. Totuşi. populatia majoritară a Cehiei. oameni modeşti. Această ilustră institutie de învăţământ superior a fost dată pe mâna iezuiţilor. succesorul lui Iosif al II-lea. Dominatia a fost în esentă o ocupaţie militară. ca Boemia. mai ales că majoritatea autohtonilor s-au refugiat pe teritoriile habsburgice. a anulat o parte din reforme.

reiau Buda în 1686. Otomanii n-au încercat să-şi impună nici limba. iar splendidele palate ale lui Matei Corvin. individualitatea istorică a Ungariei avea şanse să se perpetueze. care permitea nobilimii. care în Ungaria a domnit sub numele de Carol al III-lea (1711-1740). recunoscând dominatia habsburgică. în Ungaria. După încercarea nereuşită a marelui vizir Kara Mustafa de a lua cu asalt Viena (1683). spre a rezolva plângerile. să se ocupe de problemele maghiare. sub presiunea armatei austriece. arătându-se toleranti.constate că totul e în regulă. Cum majoritatea familiilor pierduseră hârtiile de proprietate. pe lângă recunoaşterea fiicei sale. Dacă coroana Sfântului Ştefan era pusă pe capul Mariei Tereza. Maria Tereza numea un ungur ca locotenent regal. curbura Dunării şi până în muntii Slovaciei. Punându-i-se coroana Sfântului Ştefan (singura femeie din istoria Ungariei care s-a bucurat de acest privilegiu). adică. personal. nobilul Sandor Karolyi. Carol. orice autonomie feudală era practic iluzorie. Juridic vorbind. Guvernul imperial a constituit Neoaquistica commissio. Este drept că în oraşele mari. ca Buda. cedarea portului Fiume (Rijeka). antrenând în mişcare slovaci. Starhemberg ş. din cadrul Imperiului Habsburgic. erau interesati să aibă cât mai multe produse. apreciază un istoric ungur. Încă din 1687 au convocat o Dietă în acest scop care. Francisc de Lorena. majoritatea bisericilor au fost transformate în geamii. care erau militari prin excelentă. Spahii. aceasta risca să devină o simplă provincie. ruteni. cel târziu o dată la 3 ani. Un Consiliu prezidat de Palatin trebuia să rezolve problemele majore curente. Deşi subventionat de Franţa şi sprijinit de otomani. Deşi Dieta de la Pressburg (Bratislava. o mare parte din domenii au intrat în mâinile aristocraţiei vieneze (Eugeniu de Savoia. croati. a stabilizat mult timp frontiera. Maria Tereza. în ianuarie 1699. le acordă dreptul de a convoca Dieta natională. atâta timp cât trupele imperiale staţionau pe teritoriul Ungariei. de la Buda şi Visegrad au devenit o paragină. cu Imperiul Habsburgic ori cu alte zone ale Europei.dreptul de insurecţie. în schimbul amnistiei generale şi a unor libertăţi pentru nobilimea ungară. care le-ar fi lezat drepturile. Linia de fortărete. dorea ca aceştia să-l accepte pe ginerele său.). Ungaria era integrată în sistemul ereditar al Habsburgilor. de printul Eugeniu de Savoia. să contracareze unele actiuni ale regelui. Dacă Francisc de Lorena ar fi devenit împărat (ceea ce s-a şi întâmplat). recunoştea toate privilegiile nobilimii. semnează Tratatul de la Satu Mare (1711). Habsburgii profită de acest război. căci stabilitatea era ceva relativ pentru ei”. Pecs. 1687) recunoaşte Ungaria ca monarhie ereditară a Habsburgilor. desfăşurat pe un interval de 16 ani. repunerea în drepturi a familiilor foştilor proprietari de dinainte de 1541. Au fost şi cazuri sporadice de trecere la islamism. cu regim de portofranco. în contactul acestora cu Principatul Transilvaniei. Dacă feudalii maghiari 41 . susţine istoriografia maghiară. prin nordul lacului Balaton. nu se amestecau în problemele de tehnică agricolă. legal. Francisc Rakoczy se răscoală împotriva acestora (1703). Esztergom. traversa o parte din Croatia. ocupanţii limitându-se la constructii de fortificaţii şi la băi publice. pentru obţinerea de bunuri materiale ori de funcţii. Otomanii n-au pus piedici supuşilor din paşalâcul Buda. ori a funcţionarilor imperiali. promite să vină ori de câte ori este nevoie. Rakoczy este nevoit să fugă în Polonia (1708). o anexă în cadrul statelor Sfântului Imperiu Roman de Naţiune Germană. Regiunile din nord şi nord-est au revenit Casei de Austria. armatele conduse de Carol de Lorena. De altfel. Carol al VI-lea. După moartea palatinului Pa1ffy (1732). mai mult la cerere. ca să se reinstaureze în Ungaria şi Transilvania. nu a mai fost numit un nou titular în această demnitate maghiară . nici civilizaţia şi nici religia (cum au fost convertirile în masă din Bosnia ori din Albania). cu exceptia art. care pleca de la Marea Adriatică. fiind asociat direct la tronul Ungariei.31 din Bula de Aur . votează urcarea pe tronul Ungariei a Casei de Austria (dinastia Habsburg) şi abolirea Bulei de Aur (1222).a. Heissler. sub denumirea de "Regatul Ungariei". sârbi şi români.locul era girat de Francisc de Lorena cu titlul de locotenent regal. iar unul din ajutoarele sale. ca regină de către unguri. apoi. în schimbul recunoaşterii Pragmaticii Sanctiuni. În urma expluzării otomanilor. care să regleze proprietatea funciară. înfrângerea de la Zenta (1697) fiind hotărâtoare în perspectiva încheierii păcii de la Karlowitz. şi avantaje prin organizarea frontierei militare.

aromâni. mica nobilime a rămas incoruptibilă pe pozitii. Mai mult. apoi la Pesta) se predau cursuri de fizică şi chimie. iar prin desfiintarea şerbiei (1785) şi-a atras simpatia tărănimii. începuse să ia măsuri împotriva nobilimii maghiare. Nobilii unguri încep să frecventeze tot mai des Viena. sticlărie.mărind şi mai mult antagonismul cu maghiarii. Ungaria. evrei. Este drept că în politica centralizării Imperiului Habsburgic. Kohary. apar castele. iar 85% din produsele importate. la nivel european. iar sub influenta discretă şi delicată a împărătesei. până la 1526. plus abolirea autonomiei comitatelor. era nemultumită de provinciile care evoluau rapid industrial. partial traduceri din latină. Pesta. iar Janos Molnar predă fizică. succesorul Mariei Tereza . Pe la 1770. prelucrarea fierului. Esztergom.fiul acesteia. Palffy. ca şi a celorlalte bunuri şi a populatiei (1785-1787). încă din secolul al XVII-lea pătrund sârbi. Civilizatia barocă îşi pune amprenta tot mai pregnant în Ungaria. vârfurile aparţinând familiilor Esterhazy. acordarea de domenii. făceau comerţ activ pe ruta Belgrad-Buda-Viena. unde satele şi micile burguri cu aspect dezolant: se măresc. În 1782. sub influenta universitătilor germane şi a unor opere apărute mai ales în Franţa . sfidând opoziţia nobilimii maghiare. Szekesfehervar. mai ales a celei române. catedrale şi palate fastuoase. curentul liberal. Csaky. provincia cea mai dezvoltată (1748). în locul celei latine. În secolele XVII-XVIII se publică tot mai multe cărţi în maghiară.) faţă de aspiraţiile unui popor care detinuse pozitii-cheie în centrul Europei. care. Szechenyi. Maria Tereza (17401780) i-a favorizat pe maghiari. să aplice metodele moderne ale absolutismului luminat. 87% din exportul maghiar era îndreptat spre Austria. când Frideric al II-lea a invadat Silezia. Szeged. Până la mijlocul secolului al XVIII-lea. Alături de negustorii băştinaşi. ca şi obligativitatea limbii gennane. vin în contact cu aristocratia austriacă şi cehă. prin publicarea Edictului de tolerantă a admis ocuparea de funcţii de stat de către protestanti şi catolici. al cărui creier era printul Kaunitz. neuitând sprijinul acordat de aceştia în 1740. primesc titluri de conţi şi baroni. Iosif al II-lea (1780-1790). Bathyany. în maghiară. contractează căsătorii cu nemaghiare. în calitate de supuşi ai sultanului. Erdod. la obiceiuri. iritau tot mai mult vârfurile nobilimii maghiare. iar în urma pierderii Sileziei. tot din Austria veneau. comparativ cu alte popoare. cu interioare decorate de artişti străini şi autohtoni. Istoriografia maghiară consideră că aceste favornri erau minore (vizite frecvente. adică palatele Schonbrunn şi Luxemburg. Debretin (din 1693). refuzând să convoace Dieta maghiară. Universitătii i se adaugă o facultate de inginerie. în sensul diminuării. În Universitatea din Nagyszombat (transferată ulterior la Buda. Gyor (1743). turci. În orice caz. Viena a impulsionat întârirea burgheziei. greci. practic se încadrează în atmosfera şi cultura germană. armeni. Se impun tot mai 42 . pe la mijlocul secolului al XVIII-lea atinsese gradul când guvernul de la Viena îşi putea permite. se înfrumuseţează. organ central guvernamental. încercând să se afirme tot mai puternic în cadrul dietelor locale. Toate aceste reforme. aristocraţia maghiară a înfiinţat o serie de manufacturi de postavuri. introdu cerea unui impozit plătit de nobili. sprijinind statutul de privilegii al oraşelor Buda. În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. în schimb. dependenţa economică a Ungariei. care în esenţă rămăsese o ţară agrară. organizarea unei gărzi maghiare etc. Staatrat-ul (Consiliul de Stat). nu s-a încoronat ca rege al Ungariei. introducerea administratiei centralizate. iar apoi a abrogării imunităţilor fiscale. Zichy.erau ostili dezvoltării oraşelor. renunţă treptat la costumele nationale. Acest sistem de seductie a dus la germanizarea unei părti a marilor magnati maghiari. Nobilimea forma circa 5% din populatie. pentru a limita autonomia maghiară. majoritatea era protes tantă. Forgach.cuprinde păturile intelectuale laice şi ecleziastice. săpunuri etc. faiantă. Nadasdy. recensământul proprietătilor agrare. Viena s-a axat pe industrializarea Cehiei .

3). După cum am văzut mai sus. ocupând chiar capitala. Elba şi Weser.mult operele arhitectului Hildebrant. adică până în 1644.000 taleri). majoritatea domeniilor coroanei au încăput în mâinile marii aristocratii. încheind armistitiul cu Rusia.000. Anglia. care renunta în favoarea Poloniei. Mai mult. regele repurtează câteva victorii strălucite asupra Poloniei. primind noi domenii în Finlanda şi în noile provincii cucerite. cea mai importantă dintre puterile protestante din Germania. în cel mai scurt timp. devenit rege al Suediei în 1654. pacea valorificând strălucitele victorii militare ale regelui Gustav al II-lea Adolf (1611-1632) şi. Principalele prevederi erau următoarele: regele Poloniei renunţa la orice pretenţii asupra regatului Suediei. plătibilă în trei tranşe (5. Danemarca) în secolele XVII-XVIII Din istoria Suediei . în sfârşit. revenindu-i următoarele teritorii: Pomerania occidentală. Estonia şi cea mai mare parte din Livonia intrau în stăpânirea Suediei. Suedia devenea. în 1657. a fost nevoit să se stabilească la Dresda. El invadează Po lonia în 1655. din cadrul Păcii Nordului!) cu Polonia. Intervine însă o pace generală. o indemnizatie de război considerabilă. pace pe care o mediază Mazarin. la Livonia meridională (art. . Astfel. după ce obtinuse ca vărul ei Carol Gustav (din dinastia PalatinăZweibrucken) să ocupe tronul. Totuşi. ale generalilor săi. a ducatului Finlandei şi a celorlalte posesiuni ale Coroanei suedeze (art. şi de electorul de Brandenburg. Urmaşul său.Mecklemburg-Schwerin şi porturile Bremen şi Verden.Neva. ca şi abilităţile diplomatice ale cancelarului Oxenstiema.toţi de origine austriacă . Carol al XI-lea (1660-1697) semneaza Tratatul de pace de la Oliva (1660. insulele Rügen. concretizată în diverse tratate semnate în 1660 şi 1661. ulterior. Portugalia şi Principatul Transilvaniei). Suedia semna. Prin politica capricioasă a acestei regine. El a fost autorul modificării Constitutiei (1634).X). cât şi în întreaga Scandinavie. Regina Cristina abdică de la tron în 1654 şi se stabileşte în Italia. Cracovia. căci dobândeşte sau i se garantează: sudul Scaniei pe seama Dane marcei. Ingria şi Carelia pe seama Rusiei Carol al X-lea Gustav (1654-1660) a fost nevoit sa faca faţă unei situaţii dificile. îşi pro pune să reia vastele proiecte ale lui Gustav Adolf în Europa continentală. Carol X Gustav. Suedia e marea beneficiară a acestei Păci a Nordului. cetatea şi portul Wismar din ducatul. silit de împrejurări. 43 . şi nici geniu militar. alaturi de aliaţii săi (Olanda. Aspecte din istoria statelor nord -europene (Suedia. numită Pacea Nordului . Suedia este atacată simultan de ruşi şi polonezi în Livonia. voturi în Dietă şi dreptul de a înfiinţa o Curte de justitie la Wismar şi a unei Universităti la Greifswald (art. culte dar risipitoare. trebuie să facă faţă unui atac al regelui Danemarcei. statuile lui Donner . Până la majoratul reginei Cristina (1632-1654). Narva. în Prusia. care a întărit economic şi politic nobilimea şi elementele de vârf ale burgheziei în formare. rolul conducător în problemele de stat l-a avut cancelarul Oxenstierna. prin Pacea westphalică. Prusia. Oder.ca şi talentatul portretist de origine maghiară Adam Manyoki care. dar se loveşte de rezistenţa polonă. părţile contractante se obligau ca. Prusia devenea independentă. devenind pictorul Curţii. Wollin şi Usedom. frescele lui Maulbertsch. să elibereze toate oraşele şi teritoriile ocupate în cursul războiului. spe riat de pericolul ce-l ameninţa pe aliatul suedez şi de o eventuală repunere în discuţie a Tratatelor Westphalice. Detinând toate insulele importante ale Mării Baltice şi gurile fluviilor navigabile . astfel.4 şi 5). fără să aibă însă pentru aceasta simţ politic. Suedia devenea fact-totum atât în Marea Baltică. Elveţia. Livonia maritimă pe seama Poloniei. susţinut curând de Olanda şi Branden burg. Austria şi Brandenburgul.

care era la cheremul învingătorilor săi şi care. la dezvoltarea gospodăriei tărăneşti libere. încoronându-se pompos la catedrala din Uppsala. a cărui vitejie şi pricepere în războaie ajunsese de domeniul legendei. Pătrunderea capitalismului se răsfrânge şi în sectorul agricol. iese din competitia puterilor militare de prim rang. a Rikstagului şi a Senatului. . perioada de pace (1680-1700) a înviorat economia ţării. va fi omorât la asediul cetăţii Frederikschall (după unii. valabilitatea decretelor regale în sectoarele legislativ şi administrativ.000 locuitori. se defrişează mai eficient pădurile prin ardere. Noul rege se proclamă major la vârsta de 15 ani (1697). a fost condamnat la moarte şi executat (1719). asanarea mlaştinilor. creşterea exportului (fier. indiferent de originea socială. timp de 7 ani. nobilii caută să-şi valorifice în special grâul şi produsele animaliere. catran. a fost denumită de nobimilea suedeză "era libertăţii". Pe plan politic. încât. Se introduc pluguri cu rotile. nobilimea n-a îndrăznit să pretindă noului monarh sa revină la vechile obiceiuri. la moartea regelui Carol al XI-lea (1697). Saxonia (în acel timp având acelaşi suveran cu Polonia) şi Rusia. fără să întâmpine opozitia Rikstagului şi a nobilimii.500. Rikstagul rezervându-i doar dreptul de a hotărî în problema impozitelor. îl sileşte pe August al II-lea să renunţe la tron. furnizând soldati şi cai. dar a angrenat şi o parte din nobilime. de pe urma căreia aristocraţia a profitat din plin.Şi în regatul Suediei are loc procesul de întărire a monarlriei. În 1699 se creează o coaliţie antisuedeză . construirea unei puternice flote militare şi comerciale a dus la popularea oraşelor (Stockholm . statul avea militari echipaţi pe contul propriu al combatanţilor. partizanul puterii absolutiste autoritare. biserica este pusă sub control regal (1686). lăsând o ţară ruinată şi epuizată. Gotteborg şi Norkoping . lemne). Acordarea dreptului de răscumpărare ţăranilor de pe domeniile regale (1710) a contribuit. a grăbit decăderea statului suedez. chiar de cineva din tabăra sa). Perioada de la moartea lui Carol al XII-lea (1718) şi până la lovitura de stat a lui Gustav al III-lea (1772). avea recunoscut din partea statului titlu de “nobil scutit de impozitul funciar". baronul de Gortz. când. Creşterea terenurilor arabile. va fi înfrânt la Poltava. treptat. populaţia ajungând la 1. dar. iar regina Ulrika-Eleonora acordă o Constituţie în 1719 . Carol al XII-lea (1697-1718) intră în Războiul Nordic cu un stat bine centralizat. echipaţi cu harnaşamentul respectiv. În orice caz. Temerarul Carol al XII-lea. impulsionând şi sectorul demografic.fiecare cu 10. se recunoaşte. prin pacea de la Altranstadt (1706). paradoxal. silindu-i să încheie pacea de la Travendal (1700). Sfetnicul regelui defunct. se introduce cartoful. una cu semănături de primăvară (orz) şi alta cu semănături de toamnă (grâu). în mod definitiv. se introduce sistemul de cultivare în trei câmpuri: o tarla de refacere. micşorându-i-se renta feudală. Îi bate pe danezi. în 1709. Rickadagurile din 1683 şi 1693 recunosc dreptul de a guverna fără să ţină seama de părerile Consiliului de Stat. dornic sa-şi măsoare fortele cu oricine ar fi îndrăznit să-l atace. unde îşi va pierde aproape întreaga armată. care puteau să pătrundă în nobilime. pe de o parte. în care intrau: Danemarca.000 locuitori. care forma majoritatea populatiei. Dar temerarul rege Carol al XII-lea. Legăturile dintre domeniul feudal şi piată devin mai strânse. va fi stăpân în Polonia şi în Saxonia. toate acestea ducând la revigorarea economiei. Iar pădurile întinse şi bogatele resurse de minereuri de fier au dus la dezvoltarea industriei de constructii navale şi a celei metalurgice.000) şi la bunăstarea tărănimii libere. universităţile trebuiau să predea în spiritul doctrinei puterii absolute. aceasta nerămânând o castă închistată. Înregistrează o serie de succese spectaculoase în lupte cu ruşii.Liga Nordului. cu caracter oligarhic.40. aramă. o armată perfect echipată şi instruită şi o balantă excedentară de peste 7 milioane taleri. Marea parte a ţărănimii libere. Astfel. . 44 . avântul industriei metalurgice. apoi. spre înfiinţarea unor întreprinderi de tip capitalist.

a fost speculată în presă de partizanii regelui. a numit ca prim-ministru pe Ulrik Scheffer (adică Kanslipresident). de proastă calitate. învăţământului. primind suma infimă de 2. Adolf Frederic). „Pă1ărille" erau partidul nobilimii şi al marii burghezii comerciale şi cămătăreşti. Estonia. a infiintat Academia Suedeză (1786). intelectuali). o lovitură de stat . care avusese loc cu câteva luni înainte. a unui nou sistem judiciar. a curmat pozitia dominantă a Dietei. Regele s-a înconjurat de oameni capabili. Atrăgându-şi burghezia. Frantei. în toamna anului 1660. vorbea limba poporului şi a ştiut să se facă iubit de mase. a sprijinit cultivarea limbii literare suedeze. Karelia Răsăriteană şi o parte din Finlanda. În Suedia se constituiseră şi două partide – „Pălăriile ” şi „Bonetele ”. cu oraşul Vîborg şi insulele Dago şi Osel. Noul suveran se considera suedez . Olandei. în sensul că lipsa unei puteri centrale oferea Suediei perspectiva insucceselor Varşoviei. regele Gustav al III-lea (1771-1792) a dat . în frunte cu primatul Rans Nansen şi episcopul Rans Swan au cerut contributie egală din partea nobilimii. Franţa. primirea unor subventii din partea Rusiei. când pierdea Livonia. a desfiintat tortura. care îşi se vindea produsele la adăpostul unei legi protectioniste. studenţi suedezi care studiază în Olanda. Cu toate intenţiile bune. Prima împărţire a Poloniei. primul ziar după model englez. mărind nemultumirile. Ingria. Constituţia din 1772 este primul document suedez care prevede separarea puterii în stat . viata politică a încăput pe mâna unor oameni venali care dirijau Riksdagul ţării. au agravat criza din ţară.Pacea cea mai grea pentru Suedia a fost cea iscalită cu Rusia. la Nystadt (Usikaupunki). a laicizării vieţii spirituale. Astfel. tărănimea şi mica nobilime. funcţionari. preluându-şi prerogativele pierdute.000 taleri. Orăşenii şi clerici. 45 . Lovitura de stat (cunoscută în istoriografia suedeză sub numele de „Revolutia paşnică ") din august 1772. a întărit armata şi flota. necunoscând limba. în august 1772. a distribuit gratuit medicamente. pe coasta Finlandei. Anglia. Contribuţii la aceste domenii au adus prima societate ştiinţifică din Suedia (Societatea Regală de Ştiinţe din Uppsala. Sistemul liberal instaurat în 1718.în mare parte . rivalitatea cu celălalt partid.artificială. tradiţiile şi realităţile ţării. care formau cele două stări ale Parlamentului danezo-norvegian. În plus. creând o industrie . a artelor (făcând din castelul Gripsholm un al doilea Versailles în nordul Europei). a permis sa se facă paşi importanţi în domeniul culturii. cenzura (1774). “Then swanska Argus” ("Argusul suedez"). care a răsturnat guvernul "Bonetelor". cărţi străine şi suedeze etc. a burgheziei orăşeneşti şi a vârfurilor ţărănimii.000. Angliei. reforme şi întărirea puterii regale. a permis străinilor neluterani să-şi exercite cultul în mod liber. deputatii celor trei stari (fără ţărănime) s-au întrunit la Copenhaga spre a găsi solutia acoperirii deficitului din bugetul statului. imediat după moartea lui Carol al XII-lea. a dus la arestarea membrilor Consiliului de Stat. care a practicat o politică mercantilistă. Din istoria Regatului danezo-norvegian “Bilanţul” istoric al Danemarcei în epocă a fost mult mai “modest” de cât al preponderenţa!). a liderilor din Dietă şi a vârfurilor partidului „Bonetelor". tribunalele extraordinare. După semnarea primelor tratate din “Pacea Nordului”. Versailles-ul care seduce mulţi nobili tineri. 1719). „Bonete1e" reprezentau interesele nobilimii mici şi birocratice (ofiteri. reprezentaţiile teatrale (prima trupă franceză a jucat la Stockholm în 1699). coruptia cercurilor conducătoare. bazându-se pe experienta proprie a poporului şi pe doctrina lui Montesqieu. a scutit de orice impozit familiile sărace care aveau cel putin 4 copii. a înfiintat grânare publice pentru nevoiaşi. urmaşii lui Carol al XlI-lea fiind germani (Frederic 1. făcută fără vărsare de sânge.se născuse la Stockholm (1746). sfârşitul Războiului Nordului a fost şi sfârşitul Suediei ca mare putere. în 1721.

scădere. a instaurat absolutismul în Danemarca şi Norvegia. posesorii de mici terenuri plăteau dări asemănătoare ţăranilor. conduşi de hatmanul Bogdan Hmelniţki şi exprimând interesele poporului ucrainean. La moartea ambitiosului rege Vladislav al IV-lea (1648). Aspecte din istoria Poloniei de la Pacea westphalică la dispariţia acesteia ca stat (1648-1795 ) Păstrâdu-şi caracteristicele regimului politic propriu (care-i vor precipita sfârşitul!). teoretic. în Rusia. S-a creat o situatie revoluţionară. iar Frederic al III-lea şi urmaşul său Cristian al V-lea (1670-1699). De altfel. Prin întărirea absolutismului în Norvegia. ales pe baze elective. şi-n secolul al XVII-lea. Liubomirski. în Brandenburg . Dacă la începutul secolului al XVII-lea. capitala Cracovia fiind plasată la extremitatea vestică a ţării. fiind nevoiţi să-şi găsească îndeletniciri pe lângă marii magnaţi (Czartoryski. mei). continua să păşească pe drumul fărâmitării feudale. Chiar dacă. deşi suveranul făcuse numeroase încercări de a-şi plasa patria în fruntea celorlalte state europene. tara era într-o situatie deplorabilă. secară. alţii şi-au pierdut complet pământurile. O lovitură în plus primeşte statul polonez din partea cazacilor zaporojeni. Nobilimea. Principiile organizării monarlriei absolutiste au fost reflectate încă în Legea regală din 1665. trupele poloneze reuşi seră să ocupe temporar Moscova. a obligat pe rege. obţinând astfel cantităţi sporite de cereale. care permiteau burgheziei şi ţărăni locale să se afirme. Radziwil ş. puterea regelui a devenit ereditară. orăşenii obtinând anularea şi limitarea unor privilegii nobiliare. iar în 1702 a fost anulată şerbia în părţile răsăritene ale ţării. Primele legi publi cate din istoria ţării. elaborată de Schumacher. Mutaţii se produc chiar şi în sânul clasei dominante . Polonia. prin organizarea sa politică. în 1733. statul polonez se prezenta ca o confederaţie între regatul polonez şi Marele Principat al Lituaniei. Potocki. Unele reforme. magnaţii şi restul nobilimii se bucurau de aceleaşi drepturi politice şi juridice. care. mazăre. Pentru ţară a fost un lucru pozitiv. Totuşi. sprijinit de burghezul Schumacher. devenit ulterior cancelar al Statului. orz. unde şleahta încerca să-şi asigure influenta decisivă în conducerea statului. profitând de conjunctură. a decăderii politice şi economice.ulterior Prusia. evident. iar impozitele strânse luau drumul capitalei Danemarcei. deşi avea în fruntea sa un rege.).Frederic al III-lea (1648-1670) sprijinea din umbră pe orăşeni şi chiar a adus trupe la marginea capitalei. în detrimentul puterii regale şi a magnaţilor. prestigiul international al Poloniei va fi într-o vizibilă . iar cei fără posesiuni funciare erau privaţi de dreptul de a ocupa funcţii oficiale şi de a se bucura de inviolabilitatea persoanei. Totuşi. În timp ce absolutismul se întărea în Austria. S-a uşurat situatia tărănimii (1682). creşterea puterii functionarilor regali măreau dependenta Norvegiei fată de autoritătile de la Copenhaga. puterea a trecut din mâinile aristocraţiei locale în mâinile funcţionari1or regali. Din1569. cu excepţia unui locţiitor regal. Acest stat nobilar multinaţiona1 a primit numele de republică. când cererea de grâne pe piaţa apuseană luase amplaore (în Polonia se cultiva grâu. Polonia rămâne un stat feudal prin excelentă. Statul norvegian nu avea autorităţi centrale autonome. şi ca formă de organizare nu reprezenta un regim republican. la sfârşitul Războiului de 30 de ani. practic. Varşovia fiind desemnată ca sediu comun pentru deliberările Seimului. devenit conte. Legea daneză (1683) şi Legea Norvegiană (1687) au uniformizat organizarea administrativă şi juridică a diferitelor provincii şi au proclamat egalitatea tuturor în fata legii. au fost luate sub regii Frederic al Vlea (1746-1766) şi Cristian al VII-lea (1766-1808). cu repercursiuni negative asupra gospodăriilor micilor producători. să reintroducă şerbia şi cu posibilitatea pentru nobil de a cere executarea clăcilor. hrişcă.a.mulţi şleahtici au sărăcit. însă suprematia de clasă a nobilimii a fost menţinută. prin luptă armată se emancipează de sub tutelă străină (1648). nobilimea a întărit exploatarea ţărănimii. deoarece majoritatea nobilimii nu era de origine norvegiană. 46 .

în 1683. teritoriul statului scade la 730. Marea majoritate a nobilimii poloneze îl alege pe acesta.000. Până la urmă. se îndreaptă asupra Poloniei. Cracovia şi Varşovia şi. August al IIlea îşi reia tronul. care s-au soldat cu ocuparea puternicei cetăţii Cameniţa (octombrie 1672). Între fostul rege Stanislas Lesszcinski. în anul 1667. unde puterea de stat era slabă. anarhia lua proporţii. În anul următor. ceea ce va influenta pozitiv şi factorul demografic. Polonia pierde o serie de teritorii: Prusia ducală (1657). în 1697. cât şi principatele româneşti). statul se prezentându-se cu o democraţie nobiliară. era socrul lui Ludovic al XVlea şi era candidatul partidului francez). din cauza opoziţiei nobilimii de frica întăririi puterii centrale. Polonia urmând să plătească un tribut de 20. care fusese impus polonezilor de către Carol al XII-lea. Prin pacea de la Karlowitz (1699). fiul lui August al II-lea. August al II -lea. Cu toate succesele repurtate pe plan extern în timpul domniei lui Jan Sobieski. ambasadorul francez acreditat la Varşovia având un rol important în această actiune. în schimb. care erau interesate să menţină statu-quo-ul în Europa Centrală. dar care a fost înlocuit cu August al II-lea. în 1672. urmărea obiective personale. la care se adaugă şi Smolenskul. În urma războaielor cu Suedia şi Rusia. August al II-lea. candidatul ales. nu este ales rege. În această nouă ipostază îl găsim pe regele polon Jan Sobieski ajutând Habsburgilor la despresuarea Vienei. Seismul polonez avea de ales între doi candidaţi.000 locuitori. Diplomaţia habsburgică atrage Polonia într-un sistem de alianţă ofensivă şi defensivă (1683). preocupate de succesiunea spaniolă. teritoriul Poloniei avea o suprafaţă de 990. repurtată asupra suedezilor. iar populaţia la 7. Tratatul de la Andrussovo (1667) stabileşte relaţii paşnice cu Moscova. ieşită din unirea unui mic principat absolut (Saxonia) şi o mare republică oligarlrică. Categoric. în care a fost angrenată şi Po1onia. la moartea acestuia (1694). în urma păcii de la Andrussovo. Podolia şi o zonă a Ucrainei apusene. îl obligă pe suveranul Poloniei să renunţe la tron. creşte considerabil influenţa Rusiei pe care regele Poloniei o suportă cu multă seninătate. în vederea împiedicării lucrărilor Seimului. afectând şi burghezia natională care se înfiripa. cu populaţie eterogenă (unde polonezii deţineau o pondere de circa 40%). le deteriorează pe cele cu Imperiul Otoman.Dacă în 1634. cunoscut şi sub numele de August cel Puternic (datorită forţei sale fizice). după ce-i bate pe danezi şi pe ruşi.000 km2 şi o populaţie în jur de 10. ocupă cele două capitale. îndreptată exclusiv asupra Imperiului Otoman. Prin moartea lui August al II-lea (1733) se deschide o criză de succesiune. Livonia (1660).000 galbeni. Imperiul Otoman renunţa la toate cuceririle făcute în 1672. urmând ca în Ligă să fie atrasă atât Rusia. din 1666 a fost extins şi asupra organelor legislative locale. Polonia va face parte din Liga Sfântă (alături de Austria şi Veneţia şi sub patronajul papei. Dacă dreptul de veto a fost folosit pentru prima dată în 1652. în care vor fi angrenate marile puteri europene. la Narva. prin epilogul său.000 km2. Dar minoritatea Seimului polonez apelează la Rusia şi trupele acesteia impun ca rege pe noul elector de Saxonia. uitând pe parcurs de polonezi. în special Franţa şi Anglia. 47 . Pentro a crea o monarhie puternică. prin pacea de la Altranstad (1706). De-abia spre sfârşitul secolului. unde fiecare şleahtic îl putea folosi. Pacea încheiată imediat prevedea intrarea Cameniţei şi a Podoliei în deplina stăpânirea sultanului. se alătură ruşilor. Ucraina din stânga Niprului. care devine rege sub denumirea de August al III-lea (1733-1763). în schimb. de la Poltava (1709). dar Carol al XII-lea. Marile puteri din apusul Europei. n-au acordat importanţa cuvenită răsăritului Europei. fapt ce a dus la declanşarea operaţiunilor militare împotriva Poloniei. inclusiv Kievul (1667). după Poltava (el locuia în Alsacia. unde se derula Războiul Nordului (1700-1721). şi anume: la Camenita. a dus la mutatii spectaculoase în Europa. fiul său. Coroana fiind electivă. la Wissemburg. ci şi a marilor puteri. trebuia învinsă nu numai rezistenţa nobililor şi a magnaţilor autohtoni. principalii protagonişti fiind Rusia şi Suedia. ca şi suzeranitatea asupra Ucrainei.000 locuitori.000. în urma ocupării unor teritorii de otomani şi de suedezi. când o mare parte din Ucraina trece la Rusia şi. fiind preferat electorul Saxoniei (sub denumirea de August al II-lea). În urma victoriei ţarului Petru I.conflict care. acestea având să-şi plătească poliţile mai vechi. dorind să reia Livonia de la suedezi. Franta recunoaşte ca rege al Poloniei pe August al III-lea şi lasă mână liberă în această ţară Rusiei. victoriile lui lan Sobieski îmbunătăţesc politic pozitia europeană a Poloniei.

era un stat satelit pentru Imperiul ţarist. în vederea dezmembrării Poloniei. Polonia . trebuie să facem remarca că burghezia poloneză se dezvoltă. controla întregul comert din această zonă. deoarece avea intenţia să ţină sub tutela sa exclusiv republica amputată. dar această neutralitate a fost încălcată flagrant de Rusia. Imediat după terminarea Războiului de 7 ani. conservatorismul.000 km2. în frunte cu familia Czartoryski. punând mâna pe gurile Vistulei. De altfel. iar viitorul ducat de Lorena . mai ales că Polonia nu avea hotare naturale (munti înalti. deoarece începuse să cocheteze cu Franţa. Noul rege. interesati în lichidarea anarhiei şi a creării unui stat puternic centralizat. Nobilimea începe să fie şi ea angrenată în deschiderea de noi manufacturi (textile. Polonia se declară neutră. era firesc ca la tron să-i succeadă fiul său şi ca Rusia şi Austria (aşa cum l-au sprijinit pe tată) să-l sprijine şi pe fiu. sprijinindu-i pe dizidenti.Austriei şi Prusiei. sotul viitoarei împărătese Maria Tereza. care descindea dintr-o veche şi ilustră familie poloneză. Deşi încântat de fastul de la Versailles şi Petersburg. Se editează revista "Le Moniteur" (1765). va fonda şcoala de cadeti . ia parte la conflictul privind succesiunea austriacă şi este invadat de două ori de trupele prusiene. Prusia şi Rusia privind împărţirea Poloniei se prelungesc circa un an. se extinde piata internă. iar Rusia 92. trupele ruse pătrund în Polonia în martie 1767. care era duce de Lorena. Achizitiile nu trebuie privite mecanic. arlriducele Francisc. De peste 30 de ani. mai ales pe spinarea Poloniei şi a Suediei. în primul rând. această primă împărţire a statului polonez îi şubrezea considerabil pozitia pe plan 48 . căci cel mai avantajat era Frideric al II-lea. Între Petersburg şi Berlin se ajungea la un acord.consemna Gaston Zeller . În 1772 are loc prima împărtire a Poloniei. în calitatea lor de vasali ai Porţii otomane. socrul regelui Franţei. După moartea regelui August al III-lea (1763). în vârstă de 32 de ani. Deşi Polonia pierduse circa 30% din teritoriul său şi 35% din populatie. cursuri de apă mari) care s-o ferească de apetitul mereu în creştere al celor trei vecini: Rusia. Austria. În timpul Războiului de 7 ani. în timpul războiului de 7 ani (1756-1763). care critica ignoranta. Prusia. cu o populatie de 2. inclusiv Crimeea. În schimb. de o inteligenţă remarcabilă şi foarte instruit. rămânea totuşi unul dintre statele mari ale Europei. în 1764. anarlria şi sugera actiuni pentru centralizarea statului. (o lege nu putea fi adoptată. mica Prusie este recunoscută ca o putere militară de prim rang în Europa.acest mic stătuleţ de limbă franceză – ar fi trebuit să revină lui Stanislas Lessczinski. meseriaşii bogati încep să ruleze capitaluri tot mai mari. era un admirator sincer al sistemului de guvernare englez şi al respectivului sistem constituţional. Negocierile dintre Austria. În 1765. negustorii. realipirea teritoriilor ucrainiene şi bieloruse aflate încă sub jurisdicţia poloneză. care urma să pregătească nu numai cadre militare.prima şcoală cu caracter total laic din Polonia. Petersburgul urmărind achizitii teritoriale moderate. bancherii. depăşind Spania şi fiind sensibil egală ca suprafaţă cu Franţa (520. Austria 83. candidatul ales este Stanislas Poniatowski (1764). ca să influenteze în acest sens Viena şi Berlinul. pentro a-şi extinde teritoriul.000 locuitori. Austria a obtinut teritorii dens populate. care era deţinută de tătari. au exploatat resursele ţării. ia amploare comertul. care urmăreşte. intră în posesiunea Toscanei. chiar dacă avea şi un singur vot contra).000 locuitori.650. Însă.000 km2. Dacă administratia poloneză încearcă să pună capăt anarhiei. cu bogătii subterane . Regele August al III-lea. o parte a marii nobilimi. în calitate şi de elector al Saxoniei. apar noi manufacturi şi întreprinderi. care izbucneşte pe fundalul unor mişcări ţărăneşti. ci şi pentru o nouă administratie. iar suveranul său Frideric al II-lea urzeşte diverse combinaţii. La sugestia Ecaterinei a II-a.000 km2 şi o populatie de 580.mai ales mine cu sare. iar regele-elector August al III-lea şi-a datorat coroana Rusiei şi Austriei. trupele ţariste. iar un vice-rege reprezenta la Varşovia autoritatea Petersburgului. prin prisma suprafetei obtinute. aducând mari prejudicii materiale ţării. oraşele cresc. Cu toată anarhia.000 km2). Este aţâtat astfel un război civil. Prusia obtinea 36. din necesităţi militare.300. toate teritoriile. paradoxul problemei constă în faptul că cele trei state vecine absolutiste sprijină anarhia şi institutiile acesteia. Dintre vecini este ascultat cu mult interes mai ales de Ecaterina a II-a. Sub pretextul apărării ortodocşilor şi a mentinerii cu orice pret a dreptului de "liberum veto". iar spre sud. care. foarte curând nu va mai fi pe placul Rusiei. ceea ce a provocat nemultumirea Angliei şi a Ţărilor de Jos. se dezvoltă meseriile. Însă Austria era suspectată de Rusia. Prusia şi Austria. Cu această alegere a fost de acord şi Frederic al II-lea. metalurgie). îşi dă seama că practica folosirii "liberum veto"-ului este deosebit de dăunătoare. cu o populatie de 1.000 locuitori.

Încă din martie 1789 a fost votat un impozit pe proprietătile funciare (10%) şi pe cele ecleziastice (20%). iar Prusia 57. a „intelighenţiei" şi a burgheziei. Prusia se alătură Rusiei şi. care la data amputării (1772) rămăsese cu o populatie de 7. unde. are loc a doua împărţire a Poloniei (1793). Intră victorios în vechea capitală Cracovia. trifoi.5 milioane locuitori. Mizând pe sprijinul Franţei revolutionare. Apărare. pe lângă nobilime. justitie. Ţărănimea era pusă sub protecţia statului. fabricanti. cu centrele Gdansk. faiantă) şi întreprinderi. Polonia. Thorun şi Poznan). De altfel. Se intensifică agricultura . care vor încerca solutii. Politie. urmând ca după moartea lui Stanislas-August Poniatowski. Desigur.000 locuitori.international. când forţa şi agresivitatea îşi spuneau cuvântul. lucernă etc. Compania comertului din Marea Neagră. dar unde ambasadorul Rusiei să fie factotum. Constitutia evitând abolirea şerbiei. bancheri. în 1792. reformele preconizate spre sfârşitul secolului al XVIIIIea aveau ca scop democratizarea statului prin măsuri luate în primul rând împotriva oligarhiei. spre Marea Neagră şi Moldova. Oraşele aveau dreptul să-şi trimită reprezentanti în Seim şi li se recunoştea vechea autonomie administrativă şi judecătorească. care manifesta idei radicale. Elementele provenite din burghezie puteau opta pentru orice carieră în administratie. dar mai ales pentru elementele progresiste ieşite din cadrul nobilimii. începea.în concepţia Petersburgului era necesară mentinerea unui stat polonez tampon (îi mai rămăseseră 212. unde ridică la rangul de ofiţer un soldat care s-a 49 . ca şi alegerea monarhului. profitând de faptul că în Varşovia se găseau numai 182 deputaţi. Sub aspect economico-social. ci şi pe vecini. Varşovia. industrie.000 km2 şi circa 4 milioane locuitori) între cele trei puteri. Noua constitutie poloneză a nemultumit nu numai marea nobilime.). reforme pentru a opri anarhia tării şi a crea un stat modern. Dieta finantează. în cadrul Casei de Saxonia. tronul să devină ereditar. se deschide un consulat la Kerson. care în câteva decenii şi-a triplat populatia (120. centralizat. proprietarii de domenii. care garanta contractele dintre aceştia şi. în scopul evitării abuzurilor. aducând tării un venit anual de 16 milioane de zloţi Dieta de 4 ani (1788-1792) a jucat un rol major în limitarea puterii marii nobilimi. dar mai ales pe moralul patriotic al polonezilor. în 1792).apar primele lucrări pe teme agricole şi se popularizează noile culturi (cartofi. deoarece Prusia îi barase gurile Vistulei. amputarea Poloniei în 1772 a fost un şoc pentru întreaga tară. cu o administratie centralizată. se crea un precedent în istorie. în ciuda unor succese militare repurtate de generalul Iosif Poniatowski (viitor mareşal al lui Napoleon) şi de către eroul Războiului de independenţă american. fiind prima oară când nobilimea este obligată să plătească direct impozite . dar. societatea poloneză face progrese notabile pe calea dezvoltării relatiilor capitaliste. Iar din punctul de vedere al politicii austriece. îşi au sediul tot mai multi negustori. mai ales după declanşarea Revolutiei din Franţa (1789). Istoricul austriac Erich Zollner condamnă împărţirea Poloniei din 1772. şi-a atras o parte din armată şi. decât Prusia şi Rusia să ia singure totul. este centrul economic şi comercial al ţării. Kosciuszko. O parte din prevederile Constituţiei din 1791 s-au păstrat . şi participarea Vienei. meşteşugari bogati care îşi construiesc case somptuoase rivalizând (şi chiar întrecând) pe cele ale multor nobili. într-o asemenea conjunctură. prin cinci ministere: Afaceri Exteme. era logică. împărtirea unui stat catolic echivala cu o monstruozitate. În 1773 a fost creat primul Minister al Instructiunii Publice din Europa. a ajuns la 9 miliioane în decurs de douăzeci de ani. în perioada 1772-1793. li se facilitau avantaje în acest sens. măsuri iniţiate mai ales de mica nobilime sărăcită. Apar noi manufacturi (postav. .000 km2 (o mare parte din Polonia Mare şi o parete din Mazowia. celebrul „soldat al libertătii". Rusia ia o parte din Bielorusia şi Podolia şi întreaga Volhinie. la 3 mai 1791 a fost adoptată o Constitutie progresistă. Burghezia a scos masele în stradă. argumentează autorul. Tadeusz Kosciusko. Justitie. „în numele întregului popor". considerând-o ca una dintre actiunile cele mai odioase ale politicii marilor puteri din secolul al XVIII-lea. fortele fiind inegale. iar ceea ce era mult mai grav. În baza unui acord comercial cu Rusia. comertul ia amploare. iar guvernul (Consiliul Permanent) începe să-şi exercite mai operativ atribuţiile. "Liberum veto" este anulat. insurectia. mai ales spre sud. la 24 martie 1794. Finante. tranzacţii bancare. În scopul angrenării nobilimii în comert. armată şi cler şi puteau poseda proprietăti rurale.

În 1696. nobilimea şi ţărănimea. austriece şi prusiene înaintează din trei direcţii. Nobilii. În această perioa dă. în ce priveşte societatea rusă. ca şi Boiarskaea Duma. spre sfârşitul secolului al XVII-lea. vor deveni ministere. cele trei puteri îşi reglau toate diferendele care decurgeau din lichidarea statului. şi a murit în captivitate. Administraţia centrală a statului era dirijată de către Pricazuri (circa 40) care ulterior vor primi denumirea de colegii (pe timpul lui Petru cel Mare). Vologda. Rusia nu ajunsese încă nici la Baltica. armatele ruse. apar manufacturi (în 1632 iau fiinţă trei manufacturi de metalurgie. Are loc întărirea continuă a domeniului feudal.distins în mod deosebit în luptă. Recurgând la originea divină a puterii suveranului. pune stăpânire. etc. dar. Prin lichidarea statului polonez. simbolizând prin aceasta accesul poporului la orice funcţie în aparatul de stat şi în armată. o încăpăţâna re şi o cruzime ieşite din comim. nu fără greutăţi. Kiev. a căror bogăţie e de natură funciară. Regele Stanislas-August a fost silit să abdice. pe Marea de Azov. Şi o face cu o inteligenţă. Kostroma. în urma unui război care a durat 21 de ani (1700-1721). nici la Marea Neagră. lipsiţi de majoritatea drepturilor civile. instaurată în 1613. capitala Moscova având circa 200.000 km2 Rusiei. creşte populaţia orăşenească. la Petersburg.ca numele de Polonia să nu fie pomenit în nici un document al dreptului internaţional. copleşiţi de corvezi. legaţi de glie. Prusiei îi revenea partea centrală. în schimb. iar la începutul secolului al XIX-lea. în afară de clacă şi dijmă. Stepan Razin şi Emilian Pugaciov. demnitatea de patriarh a fost desfiinţată. ci şi la lichidarea statului polonez (1795). la diferite servitutii. urmată de Iaroslavl. deşi acestea poartă un pronunţat caracter feudal. Aspecte din istoria Rusiei în secolele XVII-XVIII Dinastia Romanovilor. cu o suprafaţă de 47. din dinastia Romanovilor. o mare parte a latifundiilor bisericeşti a fost trecută în patrimoniul statului. Situatia grea a ţărănimii şi procesul de intensificare a legării de glie au generat războaiele tărăneşti din secolele XVII-XVIII. În cadrul domeniului sporeşte rezerva seniorială. Însuşi ţarul. sunt obligaţi să-I slujească pe ţar ca func ţionari (mai ales. iar restul de 120. Austriei îi reveneau teritoriile sudice până la Pilica. la Tula).000km2).negustorii . cu capitala Varşovia şi regiunile nord-estice până la Niemen (48. Petru îşi propune un dublu scop: transformarea internă a Rusiei şi deschi derea ei spre Baltica şi Marea Neagră. capul bisericii ruse Nikon este surghiunit la o mânăstire din nordul îndepărtat. iar trădarea marii nobilimi duce nu numai la înfrângerea insurecţiei. sub domnia lui Petru cel Mare. Prin alipirea Ucrainei la statul rus (1654) şi extinderea spre Siberia. angajându-se într-un articol secret .000 locuitori. La mijlocul secolului al XVIIlea. Iniţiativele lui Aleksei de a face din acest uriaş ansamblu un stat mai bine centralizat rămăseseră cu totul insuficiente. existau în Rusia circa 225 de oraşe. Incontestabil. ţăranii fiind obligati. boierii) sau ca militari. cu tot eroismul legendar al polonezilor. din a doua jumătate a secolului al XVII-lea încearcă să treacă la monarhia absolutistă.000 km2. dintre care 3% reprezenta populatia orăşenească. Printr-un document (datat ianuarie 1797). se dezvoltă comerţul. la 25 noiembrie 1795. în 1798. care funcţionează concomitent şi alături de putrerea ţarului îşi pierd importanţa. iar pe plan extern să înfrângă Suedia. figura cea mai marcantă s-a dovedit a fi Petru I (16821725). a contribuit în cea mai mare măsură la înfăptuirea acestora. ei se bucură de drepturi foarte importante pe seama ţăranilor lor. ea e divizată în două clase. prin modernizare. Prin dezvoltarea forţelor de productie. iar pe timpul Ecaterinei a II-a. pe care o 50 . care începe să se deschidă timid spre influenţele europene. Dar. Vistula şi Bug. care grupează şi cele mai bune terenuri. dar se întindea de la Nipru până la ţărmul de la Pacific al Siberiei şi de la Marea Albă până la Caucaz şi Marea Caspică. instituţiile medievale ca Zemski Sobor (convocat ultima dată în 1653). fie prin danii acordate de către stat în noile teritorii cucerite. de sub conducerea lui Ivan Bolotnikov. care a realizat reforme remarcabile. prin calitătile sale. burghezia . populatia ajunge la circa 11-12 milioane locuitori.în curs de formare fiind încă foarte puţin numeroasă. Ceva mai târziu. Absolutismul în ascensiune se izbeşte de pretenţiile bisericii de a avea întâietate faţă de puterea laică. care sporeşte fie prin presiuni asupra lărani1or. Astrahan. în ciuda serviciilor aduse.

potentialul militar turco-tătar. armata rusă necunoscând suficient terenul. îl înlocuieşte pe patriarhul Moscovei cu Sfântul Sinod. începe edificarea noii sale capitale. tolerând. dar. chemată să cuprindă întreaga societate. va număra 20 000 de oameni. fiecare 50 de case erau obligate să dea câte un recrut). Suedia a fost nevoită. dar transformarea economiei şi a societăţii ruseşti pe care se strădui se s-o ducă la bun sfărşit abia începuse. toate teritoriile din Golful Finic şi o parte din Finlanda sudică cu oraşul Vîborg. că vor sprijini acest război. să le cedeze tot bazinul răsăritean al Mării Baltice: Livonia cu portul Riga. dezvoltă. În vederea ieşirii la Marea Neagră. reorganizează apara tul de stat. Din punct de vedere economic. Prin înfrângerea de la Stănileşti (1711). în 1709. concret cine se va răscula şi cu ce forţe îl va sprijini s-a trezit înconjurat şi cu putine şanse de a scăpa. Linia diplomatiei ruse era nici o acţiune împotriva otomanilor. inter zice bărbaţilor să poarte barbă şi păr lung. cu împrejurimile. iar Rusia devine oficial imperiu .şi creează o biro craţie omniprezentă. Drept recompensă. Petru cel Mare lasă moş tenire un stat puternic şi deschis către Europa. a unei flote militare maritime şi a vointei de fier a ţarului Petru I. ruso. demola o serie de forturi construite. în 1725. la Luţk. industriile necesare nevoilor unei armate moderne. Inspirându-se în acelaşi timp din absolutismul bizantin şi fran cez. armata rusă urma să se întoarcă în patrie pe drumul cel mai scurt. împarte Rusia în opt. până la terminarea cu succes a războiului cu Suedia. Pe această linie. ca şerbia să ia proporţii şi săse adâncească. după ce în prealabil iscăleşte un tratat cu domnitorul Moldovei. Petru emite o serie de ucazuri care au în vedere trans formarea profundă a ţării. a plecat ca zălog la Constantinopol. în mlaştinile estuarului Nevei. Dacă Petru cel Mare a repurtat o strălucită victorie la Poltava. în schimb. hotărăşte să profite de tinereţea lui Carol XII ca să pună mâna pe provinciile baltice. Sankt-Petersburg. asupra temerarului Carol al XII-lea. în 1720.turc. Ca ultimă clauză. ca şi din experienţele practice suedeză şi prusacă. care. ca otomanii să aibă siguranţa că tratatul iscălit va fi respectat. în acelaşi an (1721). În urma unei lungi călătorii în Europa Centrală şi Occidentală. fereastră a Rusiei spre Baltica. la Stănileşti rolurile s-au inversat. obligă femeile nobile să renunţe la izolare. În urma eforturilor Rusiei (crearea unei cavalerii. îşi dă silinţa să ridice nivelul de instruire şi dispune traducerea în limba rusă a unor cărţi de ştiinţă din cultura europeană.ia de la turci. foarte legaţi de tradiţiile lor. a primelor regimente de artilerie. suscită curând numeroase rezistenţe şi alimentează opoziţia dintre adep ţii occidentalizării şi slavofili. Dimitrie Cantemir. Propunându-şi "să îmbrace în oameni turma sa de vite". ca urmare a unor relatii de bună vecinătate între cele 51 . se inspiră din modele occidentale. Toate aceste reforme întreprinse cu o mână de fier. Petru I. nu se mai amesteca în probleme statului polonez ca şi în viata cazacilor care mai erau sub jurisdictia poloneză. mizând că hatmanul Mazeppa îi va oferi oameni şi alimente cu multă larghete. colegiu de prelaţi. a sistemului de recrutare regulată: din 1702. la sfârşitul domniei sale. iar regele Suediei şi ostaşii săi. îmbunătăţeşte sistemul de impozite. în 1703. Conti nuând politica lui Aleksei. în cadrul căruia este el însuşi reprezentat de un funcţionar laic. prin teritoriile ruseşti se întorceau în patrie. în 1711. procu rorul general. oraşul e deja un port activ. Vicecancelarul statului rus Şafirov. care s-a hazardat spre adâncurile Rusiei. Senatul îi oferă ţarului titlul de împărat. apoi în douăsprezece gubernii circumscripţii militare şi fiscale . Pentru a con trola Biserica. ca să o scoată din stagnare. reia campania împotriva turcilor. Rusia înapoia otoma nilor fortăreata Azov. se ajunge la tratatul de amiciţie de la Constantinopol (1720). luati sub protectia Portii. Estonia cu Revel. printr-o reglementa re de tip colbertist. Când moare. leagă şi mai strâns nobilimea de serviciul admi nistraţiei sau de armată. Nu reuşeşte s-o facă decât în urma unui lung război. prin Tratatul de la Nystadt (1721). Cu începere din 1698. multe dintre ele lovin du-se de sentimentul naţional şi religios al ruşilor. şi primeşte asigurări din partea lui Constantin Brâncoveanu şi a unor căpetenii balcanice.

şcoli în fiecare gubernie pentru fii de nobili care se pregăteau să intre în serviciul statului. cele două state angajându-se să se respecte reciproc în zonele considerate vulnerabile. 52 - . iar nobilimea. obligând-o să ocupe funcţii în armată şi în administraţie. la regiunile mărginaşe ale teritoriilor poloneze. deoarece un singur copil avea dreptul să moştenească averea părinţilor. Concomitent cu manufacturile ce apartineau statului. nu mai aveau din ce să se întretină. s-o încadreze între marile puteri europene.000 de muncitori. concomitent cu drumul Volgăi şi al Mării Caspice. Ei puteau concura cu succes pe ceilalti. deoarece şerbii lor le ofereu mână de lucru gratuită. era incapabil să-şi domine pasiunile şi să procedeze cu opera sa de regenerare ca un tăietor de lemne din pădure. În primul rând. unde aceasta avea traditie. o şcoală militară de geniu. Petru cel Mare a căutat prin toate mijloacele să încurajeze şi să protejeze industria. înfiintând o şcoală de tragere (1699). a izbucnit răscoala din Siberia. Învăţământul creat de Petru I. apoi cea din zona Astrahanului (1705-1706). ca şi penetraţia atât spre Marea Neagră cât şi a drumului spre Pacific au dat un nou impuls comertului rusesc. iar din 1703 se editează primul ziar din Rusia. cea de armament şi a construcţiilor navale. Astfel. manuale. privind moştenitorul unic. ştiinte umanistice. exportând mai ales fontă şi fier. ţarul şi-a axat privirile spre armată. ramură ce căpăta o mare dezvoltare. indiferent de mărimea ei.. acest om de geniu. producţia textilă fiind ce-a de-a doua. având un caracter practic. S-au deschis tipografii (4 numai la Petersburg). Totuşi. prin ieşirea la Marea Baltică. a cazacilor şi a tăranilor de sub conducerea lui Kondrati Bulavin (1707-1708). Crearea Petersburgului şi deschiderea acestuia la traficul internaţional. la Petersburg. altfel. iar din 1725 a început să functioneze Academia de Ştiinţe. nobilii erau obligati să ocupe fimctii în armată şi în aparatul administrativ. în 1718 primul muzeu. mai ales din Olanda şi Anglia. iar domeniile le furnizau materiile prime necesare. concurând deci Suedia. şi-a subordonat nobilimea turbulentă. ca şi folosirea prizonierilor suedezi la tehnica oţelului şi a minereului de fier. Rusia recruta numeroşi specialişti cu ocazia călătorilor ţarului în străinătate. În regiunea Uralului se construiesc primele întreprinderi mari pentru a acoperi necesităţile statului privind productia metalurgică. alături de nobili. prin Decretul (Ucazul) din 1722. o parte din comertul cu Olanda şi Anglia. Încă din 1714. Concomitent cu războiul dus împotriva Suediei. În 1750. Astfel. În acest scop. Tarul a egalizat. Numai în perioada 1700-1725. care a intrat în vigoare din 1724. una de artilerie (1701). Tratatul făcea referiri la cazaci. Desigur. Rusia va dispune de peste 100 de întreprinderi metalurgice. meşteşugari sau chiar de tăranii obrocari îmbogătiti. printr-un ucaz. denumit "Vedomosti" (Informaţia). încep să se publice cărţi. o academie navală. a permis multor tineri proveniti din rândurile orăşenimii şi ale satelor să beneficieze de acesta. mai ales în timpul verii. proprietatea conditionată cu cea boierească de votcină. de utilitate. la ca1muci etc. fizică. la finele secolului al XVII -lea. În 1702 a fost înfiinţat primul teatru public. la zona Azovului. s-au înfiintat manufacturi şi de către negustori. Apar şi nobili care înfiinţează manufacturi. care reuşise să transforme Rusia. din noul oraş Petersburg. paralel cu Arhanghelskul. practic. Rusia îşi dezvoltă industria grea. printr-un decret. 50 de şcoli eparhiale bisericeşti etc. prin Marea Albă. au apărut peste 200 de manufacturi noi. elaborându-se un tarif vamal protecţionist. Astfel că. la Moldova. cu 3 secţii matematică. hărţi. se deschideau noi şi importante perspective.două state. la Crimeea. domnia deosebit de tumultoasă şi în acelaşi timp autoritară. care taie totul din rădăcină. La şantieml naval al Amiralitătii. a fost ierarhizată în 14 trepte. care absorbea în continuare. lucrau 10. a lui Petru I n-a fost scutită de seisme sociale. s-o modernizeze. Toate aceste realizări s-au datorat în cea mai mare măsură voinţei şi perseverenţei lui Petru I. o şcoală de medicină.

reformele înfăptuite de Petru I au fost. De altfel. Inteligentă. Ea apare într-adevăr ca un suveran luminat: favorizează învăţământul. De altfel.formată din nobili (regimentele Semeonovsk şi Preobrajensk. mai ales Diderot. Kliucevski a caracterizat perioada de la moartea ţarului Petru cel Mare (1725) şi până la urcarea pe tron a Ecaterinei a II-a (1762) "epoca loviturilor de palat. Rusia fiind implicată în numeroase războaie. aflate încă sub jurisdictie poloneză. îşi asigură notorietatea europeană întreţinând excelente relaţii cu filozofii francezi. îi primeşte pe iezuiţii alungaţi din ţările catolice şi acordă libertate 53 . obligaţia fiecărui ţăran de a avea un stăpân ducea la consolidarea şerbi ei. Anterior. neavând moştenitori (fiul său Alexei a fost condamnat la moarte şi executat în 1718. după numai câteva luni. care mai era încă detinută de tătari (până în 1783) . care o celebrează ca pe Semiramida Nordului şi model de rege-filozof .inclusiv Crimeea. La moartea Elisabetei. atât împotriva Imperiului Otoman (1736-1739). suveranii au renunţat la legea moştenitorului unic. a emis o lege care dădea dreptul fiecărui suveran să-şi desemneze urmaşul . acuzat de trădare de patrie). urma şul ei desemnat este un principe german. nu întâmplător Al. garda călare şi Ismailovsk) . soţia sa. fiecare făcea un stagiu la trupă). Ecaterina II îşi asumă în întregi me conducerea treburilor statului. în jurul Palatului imperial.I. dis punând încetarea persecuţiilor împotriva credincioşilor de rit vechi (raskolnici). toate teritoriile . fie în fiare. îl obligă pe Petru III să abdice (înainte de a dispune să fie executat) şi se proclamă ţarină sub numele de Ecaterina II (1762). datorită amestecului nobililor . Această acţiune ia proporţii în timpul lungii domnii a Ecaterinei a II-a (17621796).era atotputernică şi nici un suveran nu se putea menţine. a doua zi puteau fi văzuţi. nobilii deschid şi exploatează mine şi manufacturi în care fo losesc ca mână de lucru ţărani şerbi. la care în 1731 s-au adăugat încă două. domnia ei este marcată în aceeaşi măsură de pătrunderea masivă a influenţei cultu rale franceze în rândul elitelor şi de o reacţie naţională rusă. Totuşi. industria cunoaşte un avânt remarcabil. în primul rând. devine ţarină în 1741.Astfel.în calitate de vasali ai Porţii otomane.O. au pătruns în Berlin (1760). realipirea teritoriilor ucrainene şi bieloruse. de a. datorită monopolurilor acor date de suveran. Sophia de Anhalt. iar spre sud. îndreptându-se spre Siberia". astfel că trupele lor. sârguincioasă şi autoritară. Acest avânt are loc în folosul nobilimii. în ciuda unor urmaşi slabi la tronul Rusiei şi a deselor lovituri de palat. s-a înfiinţat o şcoală militară specială pentru fiii de nobili (pe timpul lui Petru cel Mare. dovedeşte toleranţă religioasă. Elisabeta. rară să se lase dominată de favoriţii ei suc cesivi. care îşi câştigase popularitatea învăţând rusa şi convertindu-se la religia ortodoxă. după cum s-a mai arătat.dintre care 2 au fost asasinati”. progresiste. Istoricul rus V. a primit o educaţie franceză. după un şir de cinci ţari sau ţarine în şaisprezece ani (1725-1741). În acest context. s-au schimbat 7 monarlri . în timpul războiului de 7 ani (1756-1763). se dezvoltă mai ales industria minieră şi cea metalurgică în Ural. fiica lui Pe tru cel Mare şi a Ecaterinei I.care îşi vedeau ştirbite interesele din cauza puterii centrale autoritare. Este foar te şireată şi legată de religia ortodoxă. de a-i deporta în Siberia pe cei recalcitranţi (1760) etc. prin efecte. la presiunile nobilimii.lucru de care au profitat nobilii. în perioada cât a stat pe tronul Rusiei. garda imperială . teritoriile ţariste au crescut. în decurs de 37 de ani. care urmărea. cât şi în Europa Centrală. Hertzen nota: "Miniştrii şi generalii care sunt astăzi la putere. Petru de Holstein. nepot al lui Pe tru cel Mare şi al Ecaterinei I. Încât. vinde ţăranii fără pământ (1747). Foarte ascunsă şi vicleană. dând un puternic imbold întregii societăţi ruse. unica proprietară a pământului. moare în 1762. Dar. fie duşi la locul de executie. unde. care va deveni Petru III. nobilii obtineau dreptul exclusiv de a stăpâni pământul şi iobagii respectivi (1746). Se cuvine de făcut precizarea că Petru cel Mare. dacă nu era agreat de aceste unităţi de elită ce staţionau în capitală.

hotatul Imperiului ajungând la Nistru. atrăgând totodată atentia Frantei că un eventual "atac asupra flotei ruse. în ce priveşte dezvoltarea indus triei. atunci când flota rusă a ieşit din Baltică în Mediterană . Ataşamentul pentru Lumini. care deţine diversele puteri locale. Dar paralel cu teritorii ruseşti şi necesităti obiective. Re forma administrativă din 1775 sporeşte numărul guberniilor de la 12 la 50. unde nu există încă. la Imperiul rus s-au adăugat 7. în speţă ieşirea la Marea Neagră. nu au importanţă decât raţiunea de stat şi misiunea pe care şi-a asumat-o: să continue opera lui Petru cel Mare de deschidere a Rusiei spre vest şi spre sud şi de desăvârşire a edificării unei monarhii autocratice şi birocratice. guvernatorilor. Caucazul etc.. Afară de populatia băştinaşă. se rezolvau şi probleme de politică internatională. aceasta are loc în avantajul din ce în ce mai evident al nobilimii. aceştia au primit suprafete întinse de pământ.. englezii încheiaseră un tratat comercial cu ruşii. care au populat sudul Rusiei.în secolul al XVIII-lea nu previzionase încă influenta ce-ar fi putut-o exercita Rusia la Constantinopol.000 suflete. prin pacea de la Iaşi. care pot fi din acel moment vânduţi şi cumpăraţi. zona Volgăi. şi participă la cele trei împărţiri ale Poloniei (1772.ca şi pentru Fre deric II -. La sfârşitul domniei. Diderot.. subordonând riguros nobilimea. în expansiunea sa. în decursul perioadei 1742-1796. Din această perspectivă. ţarismul a atras mulţi balcanici creştini. Iar în călătoriile pe care le efectua în Rusia. De asemenea.religioa să musulmanilor din ţările cucerite de la turci. deci. în 1792. statul ajungând la o populatie de 20 milioane. mai ales în noile regiuni încorporate. Pentru ea . Statisticile relevă că. prin anexiuni. Politica dusă faţă de ţărani provoacă numeroase răscoale. în scopul atragerii nobilimii. spre sfârşitul domniei Ecaterinei a II-a. De asemenea. ţarina refuză limitarea drepturilor pro prietarilor asupra şerbilor lor. între distractii şi banchete. ca şi de amestecul tot mai evident al acesteia în afacerile Imperiului Otoman. Evident. problema ieşirii la Marea Neagră a fost rezolvată încă prin tratatul de la Kuciuk Kainargi (1774) . mai populat şi mai vast. din 1783.în timpul războiului ruso-turc din 1768-1774 . considerând Imperiul ţarului doar ca pe un client comercial ce nu trebuie iritat.tratat care prevedea clauze importante şi pentru Ţările Române. Rusia. nu puteau fi supuşi la pedepse corporale etc. toată Ucraina revenise Rusiei ţariste. codificând toate privilegiile care-i fuseseră acordate anterior. Încă din 1737. 1793. care . mai mult. a corespondat cu Voltaire. dintre care cel mai grav mo ment este războiul ţărănesc condus de Emelian Pugaciov (1773-1775). ar însemna un atac împotriva Angliei”. Reforma socială din 1785 defineşte statutul legal al nobilimii. navele lor circulând sub pavilion. Profitând de noile teritorii care au fost încorporate la Imperiul rus. Ecaterina cea Mare încheiase reunirea pământurilor ruseşti.a primit concursul Amiralitătii britanice. sprijinită pe nobilimea posesoare de pământ. 1795). făcând din imperiul ei. Deci. Acelaşi autor scuză diplomatia engleză. care în 1785 a obtinut "Charta privilegiilor" (serviciul de stat nu mai era obligatoriu.000. cum a fost împăratul Iosif al II-lea. două reforme sunt deosebit de importante. o mare putere europeană. fostul Hanat al Crimeii. "diplomatia europeană privea indiferentă la asemenea grave evenimente”. devenise gubernia rusă Taurida. dar şi din restul Europei (mai ales germani). Rusia s-a folosit cu ingeniozitate de rivalitatea manifestă a marilor puteri. după expresia lui Jacques Droz. trece sub administratie proprie. Georgia Răsăriteană. ca şi liberalismul ei sunt mai ales de faţadă. alături de Austria şi Prusia. În schimb. ca şi a Hanatului Crimeii care. De altfel. ea extinde şerbia în regiu nile din sudul Rusiei. Alături de nobilime. populatia a crescut cu 1/3 numai în 50 de ani. numiţi de suveran şi care depind doar de el. Ecaterina a II-a a acordat o atentie deosebită propagandei politice peste hotare. rusesc! Aceasta-i ratiunea că. Grimm şi alti reprezentanti ai iluminismului. se infiltrează în Asia centrală şi în Extremul Orient. diferiti ambasadori cu care.) şi burghezia rusă 54 . sperând ca cu propriile vase să se facă un comerţ avantajos cu ruşii. invita capete încoronate. agravând situaţia acestora din urmă. cum erau Crimeea. încă din 1783.

Folosind sistematic experimentul şi limbajul matematic. Transcaucazia). spre a aduce forţe în vederea reprimării răscoalei Cu ocazia acestui război ţărănesc. În 1687. La Orenburg. fizicii calitative a oamenilor Renaş terii el le opune marile lecţii de îndoială metodică. respingând teoria lui Aristotel de spre mişcare. în anul următor. Newton este mai ales creatorul unui nou sistem al lumii. încât Rusia a fost nevoită să încheie pacea de la Kuciuk Kainargi (1774). în care apără heliocentrismullui Copernic. dar de o importanţă deosebită. Cu toate succesele repurtate în domeniul politicii externe. Tatiscevo. de primat al raţiunii şi al experienţei. căreia. protejaţi de câte un “Mecena”. el efectuează ex perienţe legate de mişcarea proiectilelor. Galilei este adevăratul întemeietor al ştiinţei moderne. acestea în judete. domnia Ecaterinei II.în formare a profitat de puterea autocrată a tarilor. de necesitate a limbajului matematic.a fost zguduită de puternicul război ţărănesc de sub conducerea lui Emilian Pugaciov (1773-1775). În 55 . legea gravitaţiei universale. cadrul în care se vor înscrie descoperirile ştiinţifice ulterioare. Ţaritîn. Secolul al XVII-lea are importanţă fundamen tală în istoria gândirii europene.000 km2 şi o populatie ce depăşea 20 milioane. care-i permite să facă remarcabile descoperiri. mergând pe urma intuiţiilor lui Copemic. a Dialogului despre cele două mari sis teme ale lumii . de către Inchiziţia romană. în limba franceză. mai întotdeauna. francezului Rene Descartes (1596-1650) şi englezului Isaac Newton (1642-1727). Pugaciov a ţinut în frâu şi chiar a distrus unităti de elită ale armatei tariste. cu o suprafaţă de 913. care i-a acordat numeroase privilegii. Nicolaus Copemic nu i-a fost decât un timid precursor.ca organe aparte. regi şi prinţi încep să le acorde o aten tie care sporeşte continuu. În secolul al XVIII-lea. geometru. Civilizaţia europeană în veacurile al XVII -lea şi al XVIII –lea Sumare date despre progresele ştiinţifice şi tehnice (naşterea ştiinţei moderne). sunt. La patru ani după condamnarea lui Galilei. unde nucleul forţei militare l-au jucat cazacii din Ural şi cei din zona Donului. victorioasă pentru Rusia. datorită mai ales italianului Galilei (1564-1642). oamenii de ştiinţă lucrează încă. teritoriul împărţindu-se în 50 de gubemii. evoluează înseşi condiţiile muncii ştiinţifice. Această lucrare a lui Descartes pune bazele unei adevărate revoluţii inte lectuale: gândirii idealiste şi prelogice. iar oraşele . apare la Paris. pune la punct luneta astronomică. Discours de la me thode pour bien conduire sa raison et chercher la verite dans les sciences . a descoperirilor lui Galilei şi ale succesorilor săi. sistemul lui Newton învinge toate rezistenţele şi va rămâne. În epoca lui Galilei. În 1609. în mod independent. pe care observaţia şi cxperimentarea ne obligă să-l respingem. până la Ein stein. Autorităţile îi ignoră sau îi privesc cu neîncre dere. el enunţă o lege matematică simplă. care. guvernul şi-a dat seama că aparatul administrativ trebuie consolidat. se pun bazele ştiinţei modeme. În 1589. prin tarife vamale protecţioniste a ferit-o de concurenţă străină. fizician. în lucrarea sa Philosophiae naturalis principia mathematica . Opinia publică nu se interesează deloc de lucrările lor. în secolul precedent. Kazan. Paralel. Dar publicarea. Matematician. i-a asigurat piata internă şi a ajutat-o prin forţă armată să-şi asigure o bună piaţă de desfacere în Orient (Asia Centrală. are ca rezultat con damnarea sa. Căci e momentul când. Începând de la mijlocul veacului al XVII-lea însă. deschizând astfel calea astronomiei bazate pe observaţie. declanşarea Revolutiei din Franţa (1789) deschidea noi şanse pentru ţarism. Extremul Orient. se substituie sistemului lui Aristotel. Desigur. cel mult. în 1632.

Lagrange). forma Pământului. În schimb. Absenţa specializării. susţinut de interesul public. fraţii Bernulli. întrepătrunderea ştiinţelor uşurează dialogul şi se dovedesc rodnice. Regii îşi dispută savanţii şi iau iniţiati va marilor proiecte de cercetare ştiinţifică. spre 1735. În 1665. face cunoscute în Franţa lucrările lui Newton. Maupertuis şi. apoi Kepler şi Huygens. desigur. decât datorită averii sale de fermier general. reluând experienţele lui Torricelli. englezul Halley. puţin câte puţin. barometrul. Dar inventarea sau perfecţionarea aparatelor de măsu ră şi observaţie îi înzestrează acum cu instrumente fără de care cea mai mare parte a descoperirilor n-ar fi putut fi realizate: luneta astronomică. Dar Newton e cel care pune cu adevărat bazele astronomiei modeme: legea gravitaţiei universale îi per mite explicarea. încetul cu încetul. astfel încât progresele pe care le înregistrează îi condiţionează dezvoltarea. ştiinţa cucereşte. Astfel. fără excepţie. Pascal. apoi Clairaut şi Monge). microscopul. înfiinţată în 1725 de Petru cel Mare şi devenită celebră prin Lomonosov (1711-1765). care va juca un rol determinant în progresul ştiinţific şi tehnic din Anglia. originea mareelor.1662. geometria analitică (Fennat. aproape toţi amatori. la Londra este întemeiată. Îmbunătăţirile aduse termometrului de către Fahren heit. În veacul al XVIII-lea. Marii astronomi din secolul al XVIII-lea. mari matematicieni fac. la sfâşitul secolului al XVIII-lea. descoperiri fundamentale: logaritmii (Napier. într-adevăr. Euler. ei nu fac decât să traducă un sentiment general. aceste instrumen !e sunt. Leibniz se preocupă de aproape întreaga ştiinţă a epocii lor. Mai există şi alte mărturii ale aces tei admiraţii nemăsurate: succesul primelor experienţe de electricitate. cu începere din anii 1780. Ştiinţa e conside rată de acum esenţială într-un stat. Astronomia bazată pe observaţie face. sub patrona jul regelui Carol II. În secolul urmă tor. între altele. Descartes. Diferitele ştiinţe nu se dezvoltă astfel încât să interzică aceluiaşi cercetător să lucreze în mai multe sectoare deo sebite. Descartes. francezii Bouguer. în secolul al XVII-lea. Sprijinit de autorităţi. În secolul al XVII-lea. progresul înregistrat de predarea ştiinţelor în colegii. calculul pro babilităţilor (Pascal). ceea ce modifică. Reaumur şi Celsius îi permit 56 . în 1667. mai ales cele de la Stockholm. aparate cu o construcţie simplă şi având un preţ accesibil. el de termină autorităţile să înceapă construirea Observatorului. se străduiesc să confirme sistemul newtonian. telesco pul. uriaşe pro grese datorită lui Galilei. faptul de a vorbi despre ştiinţă în saloane devenise o cerinţă a bunelor maniere. Galilei a fost unul dintre primii care a folosit modele matematice pentru a încerca să explice fenomenele fizice. termometrul. ca şi cea din SanktPetersburg. Laplace. Matematica devine limbajul ştiinţei mo deme. Multă vreme. Colbert întemeiază la Paris Academie des Sciences şi patronează publicaţia Journal des Savants . condiţiile de activitate ale savanţilor. înmul ţirea cabinetelor de fizică în castele sau casele burgheze. detaliile miş cărilor lunii. a mişcărilor eliptice ale planetelor. De-a lungul celor două veacuri. analiza infinitezimală sau calculul diferenţial şi integral (Fer mat şi Descartes. scriitor şi savant cu preocupări universale. Newton. Lavoisier nu-şi poate organiza laboratorul de chimie. Savanţii rămân. progresele ştiinţelor au drept con secinţă inevitabilă specializarea şi. deseori simultan. Newton şi Leibniz. în cazul unor ştiinţe. înmulţirea instru mentelor din ce în ce mai perfecţionate şi costisitoare. Prin studiile sale privind mişcarea. demonstrează existenţa vidului şi a presiunii atmosferice. meca nica raţională (D' Alembert. Royal Society. Berlin (întemeiată în 1700 de Fre deric I şi reorganizată în 1743 de Frederic II). remarcabil utilat. Kepler). Lagrange). academiile de ştiinţe patronate de suverani se înmulţesc în Europa. omul de ştiinţă nu este încă limitat de o specializare riguroasă. În toate ţările europene. un sector din ce în ce mai larg al opiniei publice. Copenhaga. mai ales. Astfel. Minţile cele mai remarcabile dovedesc un interes dintre cele mai mari pentru problemele ştiinţifice: Voltaire e cel care.

înlocuirea lemnului cu cocsul în procesul topirii minereu lui de fier şi. a flamanzilor şi englezilor. ceea ce îngăduie eliminarea pârloagelor şi dezvolta rea creşterii animalelor. Priestley sau ale suedezului Scheele. în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. în urma unor experienţe con cludente. De asemenea. confruntaţi cu câte o problemă practică. Paralel cu succesele repurtate de ştiinţă. sau aproape aceiaşi. Cu toate acestea. un anu mit număr de inovaţii încep să se răspândească foarte lent în Europa. în Asia şi Europa aceasta din urmă accentuează brutal. Marile descoperiri tehnice din secolul al XVIII-lea (veacul precedent e destul de sărac în acest domeniu) sunt rezultatul mai degrabă al ingeniozităţii unor meşteri şi specialişti. iar. mai ales prin selecţionarea raselor. data primei vaccinări practicate de scoţianul Jenner. În general. analiza şi sinteza apei. pusă în evidenţă de Harvey încă din 1628. primul care a definit. Dar progresele cele mai importante şi mai bogate în urmări se petrec în in dustrie. Terapeutica foloseşte în continuare reme dii cât se poate de ineficiente. analiza aerului. importante descoperiri sunt făcute în domeniul electricităţii statice. În privinţa măiestriei de a vindeca. meritul de a fi pus bazele chimiei moderne. Continentul va cunoaşte. În acelaşi timp. mai ales.fiind obţinută abia în 1796. abia în secolul al XIX-lea. pe planul ştiinţei şi tehnicii. în pofida unor descoperiri în domeniul anatomiei şi fiziologiei. la rândul său. mai ales cea a circulaţiei sângelui. punerea la punct a maşinii cu abur: Iată de ce. decât al aplică rii în cazul respectivei probleme a unor date ştiinţifice. Baroc şi clasicism 57 . inventatorul primului condesator electric. britanicilor: inventarea unor noi maşini textile (de ţesut şi filat). care subli niază valoarea "artelor mecanice". avansul pe care marile descoperiri ma ritime ale secolului al XV-lea i-l asiguraseră pe plan economic şi politic. în 1777. Cea mai importantă constă în introducerea de culturi furajere în ciclul de producţie. importanţa secolelor al XVII-lea şi al XVIII-lea în istoria Eu ropei e considerabilă: este epoca în care sunt puse bazele pe care se va edi fica întreaga civilizaţie ştiinţifică şi tehnică a secolului al XIX-lea. experimentale şi cantitative revine francezu lui Lavoisier (1743-1794). dar ideea fixităţii speciilor nu pierde teren decât foarte lent în faţa noţiunii de variabilitate şi evoluţie: francezul Buffon. opu ne cu prudenţă ideii unei lumi create o dată pentru totdeauna concepţia re voluţionară a unei "istorii" a naturii. cu lanţul ei de efecte. combustia. mai ales de către Franklin şi Musschenbroek. numit butelia de Leyda. realizând. în timp ce cartoful este cultivat din ce în ce mai mult pe terenurile sărace. Oricare ar fi importanţa lucră rilor britanicilor Boyle. atât de dispreţuite de unii şi totuşi atât de folositoare. cu cât are drept consecinţă accelerarea decalajului din tre Europa şi restul lumii. până la sfârşitul secolului. prima mare victorie asupra unei boli e vor ba de variolă . legătura dintre ştiinţă şi tehnică nu este încă sistematică. în 1783. revo luţia industrială. În agricultură. toate. Clasificarea zoologică şi bo tanică propusă de suedezul Linne are cel puţin meritul de a fi simplificat vo cabularul naturaliştilor. mai ales. Faptul este cu atât mai important. Ele se datoresc. consecinţele revoluţionare ale acestor inovaţii au privit aproape în exclusivitate Anglia. În timp ce până atunci progresul înregistrase ace iaşi paşi. aceasta rămâne stânjenită de teorii false şi prejudecăţi. aşa cum va deveni cu începere din secolul al XIX-lea. se caută ameliorarea calităţii speciilor de vite. sub influenţa olandezilor. Ştiinţele naturii evoluează mai puţin repede.scoţianului Black să determine căldura specifică a unui anumit număr de corpuri şi să pună bazele calorimietriei. asistăm la o reabilitare a tehnicilor din partea minţilor luminate ale epocii.

La Fontaine. excesiv. spontan. El răspunde. devenind modele pentru întreaga Europă: Corneille. mai ales. Racine. simetrie. fără să se cadă totuşi în exagerare.Mişcare artistică originală. folosindu-se de admirabilul instrument care devenise limba france ză. colonade. Trebuie avute. anumite ţări refuză aproape cu totul noua artă: Anglia puritană. ici şi colo. barocul. unde Rubens e cel mai mare pictor al vremii sale. dimpotrivă. barocul se răspândeş te în celelalte centre italiene. care se lasă călăuzit con stant de raţiune. În pofida anumitor rămăşiţe ale esteticii baroce în decorul efemer al serbărilor şi în multe elemente ale decoraţiei interioarelor sau a grădini lor. în sfârşit. măsură . de război. de asemenea. ca de pildă spaniolul Velasquez. Cu începere din 1662. măsură. Chiar în ţă rile unde pare să câştige teren.Germania şi ţările dună rene -. şi. Barocul nu triumfă totuşi în aceeaşi măsură în toată Europa. anumiţi artişti cu greu pot fi încadraţi în aceas tă artă. model inegalat. în Franţa lui Ludovic XIII şi a lui Mazarin. arta barocului continuă să se impu nă. realizatorul sistematizării pieţei San Pietro de la Roma şi al decoră rii interioare a bazilicii cu acelaşi nume. E. o pleiadă de scriitori. o artă a spectacolu lui şi a ostentaţiei. în general. în ceeaşi măsură. excesivul. Provinciile Unite. datorată controlului exercitat de raţiune. îi opun o estetică diferită: e cazul Franţei. alegoriile mitologice sunt mai apreciate ca nici odată. ea e sfăşiată. Acest cult se regăseşte în literatură. Spania şi Portugalia. Pascal. preocupării pentru ordine şi unitate a lui Ludovic XIV şi gusturilor unei burghezii ale cărei bogăţie şi influenţă sporesc neîncetat. E o artă a mişcării. Este. ca şi portretele realizate în stil antic. se revine. strălucesc în genurile cele mai diverse. stiluri suprapuse. În sfârşit. dincolo de fantezia pe care o introdusese. de asemenea. În sculptură şi pictură. Alte ţări. Supunerea în faţa raţiunii şi a regulilor pe care le dictează ea în seamnă eliminarea a tot ceea ce este excepţional. În anii 1660-1685. Iniţiatorii noii arte sunt romanii Borromini şi. Vermeer şi Rembrandt. Elaborat încetul cu încetul în prima jumătate jumătate a secolului al XVII-lea. ca întreaga civilizaţie a Europei cu începere din Quattro cento. stăpânire de sine. între 1618 şi 1648. în cele două regate iberice. pe cultul Antichităţii. Bernini. mai ales.iată caracteristicile unui ansamblu în care totul con cură la gloria suveranului. Clădiri şi grădini se dispun de-a lungul unei mari axe. chiar şi după ce curtea se instalează aici defmitiv. În acelaşi timp. chiar dacă acceptă barocul. de pildă. ce nu poate fi separată de succesul Bisericii romane de după Trento şi de glorificarea marilor dogme re afirmate de conciliu. netrecut prin filtrul raţiunii şi. cu o dezlănţuire de culori. Grija pentru claritate şi rigoare. cu jocuri de umbre şi lumini. rămasă spaniolă şi cato lică. iar imensa faţadă a palatului e realizată după canoane cât se poate de clasice. Moliere. Clasicismul este. Maiesta te. în sens strict. în vedere gran diosul şi maiestuosul. În Peninsula Iberică. cu o pictură cu efecte de trompe l'oeil . unde idealul clasic începe să-şi facă loc în literatură (Malherbe) şi în pictură (Nicolas Poussin). în 1682. În arhitectură. De la Roma. vero simil şi care are valoare generală. cu o arhitectură a faţadelor ondulate şi decroşate şi a co loanelor răsucite. Versailles este un imens şantier. În afara Franţei. Bossuet. barocul se afirmă în stilul "churrigueresc". un ideal de viaţă. ce refuză echilibrul şi raţiunea şi propovăduieşte pateticul. în imitarea genurilor şi a stilului scrierilor anticilor. arta barocă găsindu-şi cu adevărat aici un spaţiu predilect abia în a doua jumătate a secolului al XVII-lea. cu succesul unor pictori intimişti ca Hals. caracterizează cu atât mai mult idea lul clasic. mai ales în Italia de sud şi Sicilia. în partea meridională a Ţărilor de Jos. ia naştere în Italia spre 1600 şi de aici pătrunde în ţările vecine. mai ales Veneţia. în a doua jumătate a secolului al XVII-lea. iraţionalul. căutarea a ceea ce este limpede. Versailles este cea mai grandioasă manifestare a artei clasice. cupole. În ce priveşte Europa Centrală . în aproape întreaga Peninsu lă Italică. la formulele an tice revăzute de Renaştere. fronton triunghiular. sobru. Ludovic XIV cere celor mai buni artişti ai epocii să-i con struiască o reşedinţă demnă de el. Cla sicismui se sprijină. cel al omului bine educat. o artă catolică. barocul. de la numele 58 . idealul clasic triumfă în Franţa cu începere din 1660.

ridică la Viena şi Praga biserici şi palate. dintre care 11 conţinând planşe. care prezintă viaţa pe Pământ ca pe o vale a plângerii. adică sumumul de cunoştinţe ştiinţifice şi tehnice ale vremii. Este adevărat că. Au pro fitat însă. pe toate planurile: religios. mişca rea e confirmată şi accelerată de victoria asupra turcilor. pentru a face o critică ingenioasă şi ocolită. 59 . Cu toate nuanţele legate de diferenţele opţiunilor personale şi de tempera ment. Mari ar hitecţi. începând cu mica broşură şi până la marea operă colectivă pe care o reprezintă Enciclopedia . marii filozofi.familiei de arhitecţi şi decora lori Churriguera. în 1683. a autorităţii şi tradiţiei. Ideile pentru care pledează. mai cald.nu există decât o datorie. Cartea. (şi Domul din Timişoara. departe de a fi imitaţii servile ale operelor lui Bor romini sau Bernini. loji masonice. În văţăturii Bisericii romane. decoraţiunilor somptuoase din spatele altare lor. iar pe Dunăre complexul mânăstiresc de la Melk. înseamnă să scuturi jugul tradiţiei şi al autorită ţii”.Enlightment. în acelaşi timp. e însoţit de acelaşi refuz al Bisericilor instituite. mai ales Montesquieu (1689-1755). rămâne. sub toate formele sale. al XVIII-lea) Lumini „filozoficeşti” Conform unei idei deseori citate a Doamnei de Lam bert. în epocă. Diderot (1713-1784). din 1715. Cu rare excepţii. Diderot îi opune ideea că . Dar acest Dumnezeu nu intervine în is toria umană. a instituţiilor politice şi a ideilor religioase şi o apologie prudentă a progre sului uman şi a fericirii pământeşti prin respingerea dogmelor. Rousseau (1712-1778). politic. so cial. Revelaţie. Deismul lui Rousseau. cum e cazul palatului de la Wilanow. ca Josef-Emmanuel Fischer von Erlach sau Franz-Anton Hildebrandt.. cu cele 33 de volu me ale sale. construit de Fischer von Er lach. cuiburi de neştiinţă şi fanatism. ca şi a monarhiei absolute. în ţările din jur. literare şi artistice din provin cie. această mare mişcare intelectuală a secolului al XVIII-lea. Illuminismo .denumeş te. Asemenea obiective nu fac decât să continue lecţiile de raţionalism ale lui Descartes sau Spinoza (1632-1677) şi critica tuturor credinţelor tradiţio nale. Voltaire (1694-1778). des arts et des techniques . Răspândirea „luminilor” (sec. Diderot şi D'Alambert. e necesară "poporului de rând". au vrut iniţial să ofere contemporanilor un Dictionnaire raisonne des sciences. Dar ideile filozofilor nu se răspândesc doar prin intermediul căr ţilor. cea mai mare parte a filozofilor. mai ales în Franţa. garantă a ordinii sociale. cler. larg deschise influenţelor italiene. tradiţie. simplă trecere spre viaţa veşnică. mai ales în statele Habsburgilor. se consacră unei critici sistema tice. lemnăriei sculptate. tuturor edificiilor care. dogme n-au nici o valoare. concertate a societăţii epocii lor. Baro cul înfloreşte cu adevărat în Europa Centrală. Sculptorii şi decoratorii dau viaţă statuilor. rezervată încă doar unora. prin societăţile ştiinţifice. Biserici. aceea de a fi fericit". publicate între 1751 şi 1772. uneori contradictorie. "a filozofa înseamnă să redai raţiunii întreaga demnitate şi să o repui în drepturile ei. cu Voltaire în frunte. în scopul realizării fericirii supreme a omenirii. saloane. dar se deschide spre o religiozitate profundă şi sinceră. Acelaşi lucru e valabil şi în Polonia catolică. filozofii admit existenţa unui Dumnezeu creator şi organizator al universului. mijlocul privile giat de difuzare a ideilor noi. marii scriitori numiţi "filozofi" vizează înlocuirea „tenebrelor” prin „luminile” ra ţiunii. monarhică şi seniorială. începută în anumite medii intelectuale euro pene în anii 1680-1715. ţări de civilizaţie catolică. Cei doi fumtaşi ai acestei acţiuni. care multiplică la nesf'arşit motivele ornamentale. E semnificativ că un cuvânt asemănător . ci şi prin presă. economic. dar va sosi cli pa în care progresul Luminilor va îngădui eliberarea generală. consideră că reli gia. picturilor. sunt variaţii originale pe teme baroce. între 1736 şi 1754). Începută după Pacea Westfalică. unde tradiţiile locale îşi pun amprenta speci fică pe arta poloneză. între 1650 şi 1730. Aufklärung.

ornamenta ţie şi chiar în pictură (Watteau. visare şi iraţional. necesitatea fraternităţii. cu Daniel Defoe (Robinson Crusoe . urbanismul se inspiră din stilul arhitecturii regale franceze la Bruxelles. care se manifestă în sistematizarea unor pieţe regale. autoritatea franceză scade. se conturează. transfonnându-se în angloma nie. e ilustrată. respingerea influenţei franceze şi revenirea la Antichita te merg mână în mână: arhitectul Langhans ridică la Berlin. care se afirmă ca re acţie împotriva raţionalismului prezent în Aufklärung şi revendică drepturi pentru universul sentimentului. romanele lui Richardson şi Goldsmith sunt reprezentative în privinţa afirmării compensatorii a sentimentului. asemănătoare cu rococoul francez. considerat prea arid. propovăduieşte credinţa într-un Dumnezeu arhitect al universului. 1746). de la începutul secolului. o dublă mişcare afectează arhitectura şi artlele plastice. întemeiată în Anglia la începutul secolului. Para lel.Francmasoneria. în secolul al XVII-lea. în acelaşi timp istoric. inspirându-se exclusiv din modele antice. mai ales a celei engleze. în care muzica e realizată exclusiv de instrument. spre 1770. Regi şi principi îşi construiesc reşedinţe copiate mai mult sau mai puţin direct după Versailles. Poarta Brandenburg. foarte pronunţată la începutul veacului. Filozofii francezi nu sunt doar gânditori. răspândirea "luminilor" în întreaga Europă e uşurată de folosirea limbii franceze. În Anglia. de Schiller şi Goethe ( Wert he r. prezentă nu doar în decoraţiunile interioare. dincolo de elita cultivată a societăţii franceze. filozof şi economist. După apariţia. peisa je nocturne şi exotism. mai ales Voltaire. Lisabona. Revenirea la vechile tradiţii artistice se traduce prin con strucţii mai sobre şi mai severe sau prin tablourile realizate de David. este germana. în 1788. a căror in fluenţă va fi capitală în gândire a secolului al XIX-lea. Dimpotrivă. iar supremaţia franceză reacţiilor naţionale. Începând de pe la 1750. 1774). compozitorii ita lieni. Co penhaga. o literatură în limba germană înce pe puţin câte puţin să intre în competiţie cu o literatură în limba latină ori fran ceză. unde. În a doua jumătate a secolului. emoţiei şi imaginaţiei. În sfâr şit. încrederea în progresul uman prin raţiune. mai ales în Franţa. 1607). în secolul al XVIII-lea asistăm la înflorirea artei sonatei. strălucind în toate genuri le şi dând dovadă de o claritate de expresie conformă lecţiilor clasicismului. În Germania de sud şi în întreaga Europă Centrală. Acesta triumfă şi în Anglia. unde răspund evoluţiei sensibilităţii publicului. stilurile rocaille sau rococo. ci şi în cazul anu mitor exterioare. În Germania. Franţa însăşi se deschide din ce în ce mai mult În faţa influenţelor străine. care preferă liniei drepte conturul sfâşiat şi forma frământată. odată cu răspândire a ideilor filozofi lor. Arta europeană a primei jumătăţi a secolului al XVIII -lea apare ca sinteză a clasicismului arhitectural şi a barocului decorativ. poemele lui Young şi Macpherson. triumfă în decoraţie. Aceştia contribuie la răspândirea gustului pentru ruine şi morminte. În 1761. cei mai mari din tre ei. Ca şi în secolul anterior. încât e imitată aproape pretutindeni în Europa. Arhitectura rămâne fidelă tradiţiilor clasice. cvartetul. care. apar concertul. rococoul lasă loc neoclasicismului. în numele imperativelor sentimentului. În Germania. Boucher). o amplă mişcare literară în favoarea unei literaturi naţionale: Sturm und Drang . mai ales. David Hume. Swift ( Călătoriile lui Gulliver. cu con strucţii programate. influ enţa franceză se îmbină cu o tradiţie barocă persistentă. limba în care îşi publică filozoful Immanuel Kant Critica raţiunii pure (1781) şi Critica raţiunii practice (1788). îşi face apariţia. o reacţie împotri va raţionalismului acestora. devine preponderentă. sunt remarcabili scriitori. simfonia. 1719). de pildă pavilionul palatului Zwinger de la Dresda. cu o preocupare pen tru urbanism. alături de sonata propriu-zisă. Pe de altă parte. Această şcoală. de către clasele sus-puse. a oratoriului şi a operei (Orfeo de Monteverdi. Influenţa acestor autori englezi e mare în Franţa. proslăvire a fericirii neprihănite în sânul naturii. Rousseau obţine un succes răsunător prin publicarea romanului de dragos te La Nouvelle Heloise .Prestigiul artei franceze este atât de mare. ca de pildă Vivaldi 60 . din cea mai mare parte a ţărilor europene. Lumini „artistice” .

Despre monarhia absolută franceză. competenţa lor s-a lărgit considerabil. ci în întreaga Europă occidentală. Pe măsură ce monarhia se centralizează. Patriotismul nu era decât expresia lealismului: une foi. Succesorii săi pierd şi acest privilegiu. Dar la siîrşitul domniei lui Ludovic al XIV-lea. urmaşii lui Ludovic al XIV-lea nu mai comandau nici anturajului lor imediat. Ludovic al XIVlea şi-a păstrat pînă la sfârşit autoritatea. Coroana a fost pentru francezi o chezăşie o unităţii naţionale şi un instrument de progres. Vechiul regim şi cauzele Revoluţiei Veacuri de-a rândul. şi nu o dată a fost vorba de desfiinţarea lor (Parlamentul nu era un corp reprezentativ şi legislativ. intendenţii nu erau la început decît nişte simpli anchetatori. regele Franţei pare un adevărat „împărat". cu toate acestea. secretarii de stat devin mai influenţi şi birourile mai independente. Cu tot autoritarismul său. acaparează un număr aşa de mare de chestiuni. care avea o vagă putere de control asupra activităţii guvernului. Poporul a acceptat absolutismul şi a fost mândru de regele său. nici o categorie socială nu mai era în stare să reziste regelui. să coordoneze activitatea colegilor săi. Sartine. mort la Viena în 1791. Material documentar referitor la Revoluţia franceză I. Handel (1685-1759). La sfîrşitul vechiului regim. nici o instituţie. Regele era legislator suveran. fără a lua în consideraţie capacitatea şi competenţa lor. Parlamentul. Miniştrii pierd orice stabilitate. une loi. În realitate. principalul corp de justiţie al vechiului regim francez. continuă să joace un rol esenţial. Mozart. Ei n-aveau birouri şi administrau prin subdelegaţi. Rezultatul e haos. Coteriile de la curte sau intrigile favoritelor decid în alegerea miniştrilor. nu numai în regatul său.ci o instituţie judiciară. fiecare vrea sa inoveze. un roi. Cum înmulţirea necontenită a afacerilor nu mai permite regelui să-şi dea avizul asupra tuturor chestiunilor. Reprezentanţi şi organe ale puterilor centrale. ei se ocupă de totul. dar care se stabileşte definitiv în Anglia.al XVIII-lea). în mîinile consiliilor regale şi dacă. Dar Ludovic al XV-lea desfiinţează acest post şi prin aceasta agravează anarhia ministerială. oricât de excepţional ar fi fost. primul ministru ar fi putut. autorul unui imens repertoriu în toate genurile şi geniu fără egal. Ma rii muzicieni ai veacului provin însă din ţările germane: Johann Sebastian Bach (1685-1750). Domnitor într-o ţară unificată de 25 de milioane de locuitori. Stările generale n-au mai fost convocate din 1614. aceeaşi evoluţie. dintre care. în 1726. Astfel se constituie o puternică birocraţie care acaparează toate afacerile statului. În absenţa iniţiativei regale. cel din Paris a jucat un rol politic important. Centrul puterii trece din mîinile regelui. Instituţia monarhică. Cauza dinastiei s-a identificat cu cauza naţiunii. Treptat-treptat. fiecare procedează după bunul său plac. . Ludovic al XIV-lea a trebuit să recurgă la ajutorul birourilor şi al comişilor. fiecare ministru îşi are politica sa. Distanţa de la centru şi dificultăţile comunicaţiilor le lasă o largă iniţiativă pe care o folosesc pentru a se face aproape independenţi. intendenţa îşi creează 61 . vienezul Joseph Haydn (1732-1809). repartizează impozitele. intervin pretutindeni. "cantorul de la Leipzig". încât nu le mai pot rezolva fără avizul subordonaţilor lor. în srarşit. mai ales în sec. În toată Franţa nu-i decât un strigăt contra „despotismului ministerial". supraveghează corporaţiile industriale şi asumă tutela comunelor rurale. Din precedente acumulate. aşa cum a fost organizată de Richelieu şi de Ludovic al XIVlea. angajează în 1780 cheltuieli de milioane fără ştirea şi aprobarea colegului său de la finanţe. născut în Sa xonia. născut la Salzburg în 1756. e că el a rămas stapân pe alegerea miniştrilor săi şi a ştiut să le coordoneze activitatea. ca în Anglia.într-un cuvînt. În administraţia provincială. adică al birourilor. implica o concentrare a afacerilor care întrecea puterile fizice ale unui om. fără să ţină seamă de programul şi de activitatea colegilor sai. Triumful monarhiei absolute în Franţa a coincis cu epoca supremaţiei ei în Europa. putea fi silit să înregistreze edictele în şedinţe regale. arbitrar. Existau treisprezece parlamente. Ministrul marinei. Franţa a avut 19 controlori generali (miniştri de finanţe) în 25 de ani.(1678-1741). care iau în provincie o dezvoltare tot aşa de mare ca şi la centru. comandant suprem al armatei şi stăpân absolut al tuturor veniturilor statului. După domnia lui Ludovic al XlV-lea. ele sunt rezolvate de birouri.

au făcut din această instituţie cel mai odios mijloc de opresiune al vechiului regim. stările. Cu toate acestea. izvorât din intenţiile cele mai bune. el cheltuia fără să numere. când nemulţumirile izbucneau în revolte. tradiţie şi economie diverse. a unor justiţii senioriale. creaţi prin sistemul venalităţii. . cel mai ilustru dintre toţi. n-a fost decât un prilej de teribile umiliri pentru Coroană. două adunări provinciale. după viaţa capitalei. În comparaţie cu administraţia altor ţări. ca orice mare senior. iar nobilul decapitat. populaţie. în 1787. asupra tuturor provinciilor în care nu existau stări provinciale. De aceste defecte suferea îndeosebi organizarea justiţiei. în aproape toate cauzele decidea interesul. au contribuit din toate puterile la ridicarea nivelului de cultură şi de bunăstare a populaţiei. de administrarea căreia n-avea să dea nimănuia socoteală. multiplicitatea neînchipuită a tribunalelor. o femeie frumoasă sau altceva". şi. barbară şi arhaică. cu excepţia unora dintre provinciile periferice sau recent anexate. . Atâta vreme cât oraşele au avut de luptat cu feudalitatea. Evoluţia aceasta a fost cu atât mai rapidă şi mai completă. care în ochii supuşilor reprezentau statul şi regimul monarhic. Regele considera ţara ca domeniul său propriu. Din mijlocul intendenţilor s-au ridicat toţi miniştrii de finanţe din secolul al XVIII-lea şi o seamă de economişti de valoare. Necker a instituit. şi vai de cel ce n-avea. Încercarea de a asocia poporul la opera de guvernământ. Turgot. El le-a înzestrat cu libertăţi şi le-a încurajat efortul spre autonomie. birocraţia franceză a fost luminată şi progresistă. era infam de parţială şi de coruptă . venea prea tîrziu şi a fost prea limitată pentru a mai putea transforma Franţa. eclesiastice şi municipale. au fost desfiinţate. indignat că omul de rând era spânzurat.tradiţia şi regulile ei. creând adunări provinciale care să repartizeze şi să perceapă impozitele. pentru a-şi cîştiga bunăvoinţa judecătorilor. La fel s-a întîmplat cu instituţiile municipale. Unii din conducătorii ei. dar ele au fost înăbuşite. repartiţia inegală a jurisdicţiilor inferioare. scria Arthur Young. complicaţia procedurii. şi reforma a fost extinsă. imprecizia sferei lor de competenţă. să execute lucrările publice şi să exprime dorinţele provinciei. Reforma era impopulară. pătrunşi de spiritul umanitar şi ştiinţific al secolului. Coroana n-a mai lăsat oraşelor decât o umbră de autonomie. Organele vieţii provinciale. Dar când feudalitatea a încetat de a mai fi primejdioasă. Procedura penală. Franţa s-a alcătuit din provincii cu origine. Acţiunea cotropitoare a statului a înăbuşit iniţiativa particulară şi a împiedicat asociaţia spontană. cu cât autoritatea cotropitoare a intendenţilor n-a fost îngrădită de nici o putere locală. Dar Parlamentul a răsculat poporul şi a împiedicat constituirea adunărilor. numărul excesiv al gradelor de jurisdicţie. pe lângă justiţia regală. Mai ales în perioade de criză. îngreuiat de numărul excesiv al funcţionarilor. fiindcă venea de sus. Franţa ajunge astfel să fie guvernată de treizeci de intendenţi. Mecanismul ei. birocraţia s-a dovedit incapabilă de-a face faţă situaţiei. gestiunea financiară pusă sub controlul intendentului. Dreptul de suveran judecător al regelui nu mai serveşte decât pentru a adăuga la viciile magistraturii inconvenientele arbitrariului regal. Astfel s-a înrădăcinat obiceiul de-a aştepta totul de la stat. Potrivit unei declaraţii a contelui d'Artois. Elemente pentru o autonomie provincială au existat. Funcţiile municipiilor au fost scoase la mezat întocmai ca celelalte funcţii ale statului. „Administraţia justiţiei. Nicăieri însă arbitrariul. într-o monarhie constituţională. Înseşi binefacerile regelui deveniseră suspecte şi de aceea proiectul. Dar evoluţia istorică a statului francez a nivelat aceste diferenţe şi a modelat viaţa provincială. sub stăpânirea unei birocraţii cu competenţa nelimitată. era odioasă îndeosebi prin regimul de favoare aplicat privilegiaţilor: caietul stării a treia de la Rochelle cere egalitatea pedepsei capitale. Întreaga Franţă a ajuns. Dupont de Nemours şi. astfel. cu un patriotism local. neprevederea şi incoerenţa guvernului regal n-apar mai limpede decît în istoria finanţelor. regele n-avea să-şi potrivească 62 . în Berry şi Haute-Guyenne. ca d'Aguesseau. regele le-a susţinut. constituţiile municipale modificate. durata indefinită a proceselor şi „tâlhăria'' oamenilor justiţiei. nu s-a putut adapta cu destulă uşurinţă şi energie la greutăţile cu care avea să lupte. Regele poate cita pe oricine înaintea unei comisii extraordinare şi poate condamna la închisoare pe oricine şi fără judecată prin aşa-numite lettres de cachet. pe cale paşnică. Coexistenţa. viciile sistemului au fost enorme şi grave. şi urmarea a fost că statul a fost făcut responsabil de toate relele de care suferea societatea. în 1778.

Domnia lui Ludovic al XV-lea şi a lui Ludovic al XVI-Iea n-au fost decât un şir neîntrerupt de greşeli şi de umiliri. alienări de domenii. fără ca o schimbare corespondentă să se fi săvârşit în constituţia politică a ţării. demoralizaţi sau atinşi de spiritul de libertate. sub presiunea opiniei publice. încercat de Necker şi de Calonne. toate expedientele au fost epuizate. i-a comunicat idealul său de disciplină şi de autoritate. decît o voinţă şovăielnică şi o totală lipsă de înţelegere a situaţiei. unitate şi putere. respectând „drepturile omului" şi guvernînd după legi. a pierdut direcţia şi controlul administraţiei publice. consacrarea religioasă şi ia proclamat reprezentanţi ai autorităţii divine pe pământ. dar. si le roi le savait! Pătura cultă a societăţii nu era mai puţin monarhistă. nici în timp de pace. înregistrarea unor noi impozite şi împrumuturi. din anarhia feudală. Cele două ordine privilegiate. Compus din circa 130. Starea a treia. deşi de mai bine de un secol au pierdut direcţia activităţii economice şi intelectuale a naţiunii. Monarhia franceză a distrus ea însăşi forţele pe care s-ar fi putut sprijini în momentul crizei supreme. ci veniturile după cheltuielile sale. Regele a încetat de a mai fi un factor de progres înăuntru. guvernul nu mai găseşte. Credinţa universal răspîndită e că răul vine de la anturajul regelui şi că toate abuzurile ar fi îndreptate dacă ele ar ajunge la urechile regelui: Ah. Şi totuşi. instituţia monarhică nu mai păstrează decît aparenţele puterii şi strălucirii de odinioară. unanim pătrunsă de necesitatea unei reorganizări a statului. prin ungerea din catedrala de la Reims. prin forţa tradiţiei. un instrument de glorie în afară. dominaţi şi ei de coteriile de la curte. pătrunsă de adevărul cuvintelor lui Mirabeau că „deficitul e tezaurul naţiunii". s-a folosit de strâmtoarea financiară a Monarhiei pentru a lua garanţii contra despotismului şi pentru a obţine o constituţie naţională. nu conţin nici o critică la adresa regelui. regele e încă şeful apărării naţionale. În rezumat. Tot aşa de puternic era clerul prin bogăţia lui. clerul catolic a susţinut năzuinţele poporului francez spre cultură. monarhia a confirmat situaţia privilegiată a clerului.000 de preoţi şi vicari. El dispunea de jurisdicţii particulare şi era reprezentat pe lângă suveran de o instituţie autonoma. clerul. paznicul liniştii dinăuntru. anticipaţii. al XVIII-lea. consolidări forţate şi reduceri de rente. biserica a dat regilor Franţei. clerul şi nobilimea. „adunarea generală a clerului". Forţele care susţineau clădirea impozantă a vechiului regim. şi în mâna intendenţilor.cheltuielile după veniturile sale. în momentul crizei hotărâtoare. nici un muncitor nu se gândeşte să-i atribuie relele de care suferă sau să-1 facă răspunzător de abuzurile agenţilor săi. În faţa naţiunii. Primul ordin al societăţii şi cel mai bine organizat. 1-a format după tradiţia romană. regele. O subversiune tot aşa de radicală s-a produs în raporturile de avere. Iar aceia care ar fi avut interesul şi dorinţa să apere monarhia au fost dezarmaţi de mai înainte prin politica tradiţională care ia scos din viaţa publică. Parlamentul a silit Monarhia să convoace stările generale. din punct de vedere juridic. prestigiul regelui e încă imens. de influenţă şi de cultură a diferitelor clase. proteguitorul natural al celor năpăstuiţi. În schimb. Dar ea visa o monarhie organizată şi raţională.000 de călugări şi călugăriţe). Veacuri de-a rîndul. nici un ministru nu îndrăznea să-1 propună. Principiile de bază ale monarhiei şi ale bisericii erau aceleaşi. preconizat deja de Vauban în La dîme royale. Iar când. să facă apel la împrumut şi să uzeze de expediente ca vînzări de slujbe. Aşadar. Falimentul general era pe buzele tuturor. regele nu va putea opune. s-a ridicat monarhia modernă. a fost principalul susţinător al monarhiei absolute. Caietele. clerul poseda o avere imobilă de 4 63 . o situaţie preeminentă. De aceea. 60. mijloacele de existenţă şi e silit. Puterea a trecut în mâna secretarilor de stat. Rămânea remediul. din ce în ce mai des. Refuzând în 1788. cu toată prosperitatea necontenita a economiei franceze în sec. Clerul era singurul ordin înzestrat cu instituţii autonome. Înlăturînd orice rezistenţă şi orice opoziţie. păstrează. care exprimă mai fidel sentimentele ţării în preajma revoluţiei. La sfârşitul vechiului regim. absolut şi inviolabil în teorie. El ţinea registrele stării civile şi poseda monopolul învăţământului public. erau ruinate la bază.000 de membri (70. Nimeni nu-şi închipuia că o ţară mare ca Franţa ar putea trăi ca republică. Nici un ţăran. Soarta lor era indisolubil legată. de teama unui război civil. Catolicismul era singura religie recunoscută de lege. Pentru marea majoritate a poporului francez. dar totdeauna ocolit de privilegiaţi: repartizarea impozitelor asupra tuturor cetăţenilor. Biserica i-a protejat adolescenţa şi i-a călăuzit primii paşi ai maturităţii. puterea militară şi disciplina socială.

nobilimea de rasă. preoţii se vor ridica şi ei din starea de degradare în care i-a aruncat clerui înalt". formează o categorie aparte. Curtea şi Administraţia sunt pline de posturi considerate oficial ca sinecure: demnităţi de Curte. regele.000 în nobilime. o nobilime mare şi una mică. confereau calitatea de nobil.un venit egal cu jumătate din bugetul statului. pe de alta. ca în secolul precedent. „Interesul poporului şi al preoţilor este inseparabil. În termenii actelor oficiale. clerul rămâne tot aşa de intolerant. către 1770 ultimii protestanţi condamnaţi la galere sunt puşi în libertate. valoarea intrinsecă a unui franc aur. Contra împietărilor „despotismului luminat". o prăpastie s-a săpat între clerul de sus şi clerul de jos. Cauza intoleranţei e definitiv pierdută. Dacă unii prelaţi „liberali" şi „naţionali" visează o monarhie temporală e că miniştrii reformatori ca Turgot i-au ameninţat privilegiile. În realitate. care nu mai sunt decât titluri onorifice. şi în adevăr. Dacă poporul scapă de opresiune. transformarea stărilor generale în Adunare naţională. Câtă vreme episcopii dispun. slujbe îndeplinite de 64 . Clerul era scutit de impozite şi nu contribuia la sarcinile publice decât cu o parte infimă în raport cu veniturile sale: 5-6 milioane consimţite voluntar şi acoperite prin împrumuturi ale căror interese le plătea. Astfel. de a mai constitui baza esenţială a nobilimii. nobilimea forma „al doilea ordin”. Taine evaluează numărul privilegiaţilor la 270. să ceară închiderea templelor. clerul din Dauphine. în 1788. la sfârşitul secolului al XVIII-lea. 4000 de funcţii administrative. unii de 200. în mare parte. În afară de dreptul regelui de a acorda sau de a vinde scrisori de nobleţe. egoist şi asupritor.000 persoane) prezentate regelui. Preoţii de la ţară formau un adevărat proletariat ecleziastic. fără obligaţia pentru titular de-a presta vreun serviciu util societăţii sau retribuite în afară de orice proporţie cu serviciul prestat. Cu tot progresul spiritului „filosofic". imensa majoritate a preoţilor de la ţară sunt reduşi la „congrua" de 700 livre pe an pentru preoţi şi 350 pentru vicarii lor. de un venit anual de 100. frivol. în mare parte de origine parlamentară.miliarde livre (livra avea. provenind din dijme .000 livre. Locul ei 1-a luat nobilimea nouă. Toate funcţiile importante şi lucrative sunt pentru ei. Toate sinecurile. Clerul ramâne strâns legat de vechiul regim. El refuză să recunoască protestanţilor existenţa legală şi continuă. animat pe de o parte de puternice resentimente contra clerului înalt. diviziunea nobilimii era şi mai mare. clerul înţelege să rămână primul ordin al ţării şi să-şi conserve intacte privilegiile. Vechea nobilime militară. posturi administrative. judiciare şi financiare.000 livre. şi de aceea ar fi făcut bloc contra revoluţiei. dacă clerul de jos. n-ar fi făcut cauză comună cu starea a treia. însoţite de dotaţii splendide. Ei consumă jumătate din bugetul bisericii şi a şasea parte din bugetul statului.000. iar. În realitate. a dispărut în mare parte. primele zile ale revoluţiei. din. „braţul drept” şi „cel mai puternic sprijin al Coroanei". laice sau ecleziastice. ascensiunea clasei de mijloc către nobilime a fost neîntreruptă. de care se vede exploatat şi dispreţuit. şi antagonismul care-i desparte va permite. La fel cu beneficiile laice. cele 4000 de familii (circa 20. cu cât erau privilegiate. o aristocraţie în mijlocul unei aristocraţii. sunt pentru ei sau pentru ai lor. la care se adaugă 120 milioane livre. o nobilime de curte şi una de provincie. Venalitatea funcţiilor şi preţul relativ mic al diplomelor de nobleţe permiteau oricărui îmbogăţit să pătrundă în mijlocul nobilimii. nobilimea nu era decît o masă inorganică şi amorfă. Repartiţia acestor bogăţii a constituit un adevărat obiect de scandal. până la revoluţie. în medie. dizolvarea adunărilor protestante şi arestarea pastorilor. dar puterea ei de cumpărare era de două sau de trei ori mai mare). Dar legile contra ereticilor au devenit inaplicabile şi biserica însăşi e silită s-o recunoască şi să ceară o altă legislaţie mai „puţin severă. de la sfârşitul evului mediu. în 17 iunie 1789. 300. din resentiment pentru clerul înalt. adică tot statul. de o vie simpatie pentru poporul de jos cu care se simţea solidar.000. şi chiar de 800.000 în cler. dar mai riguros aplicată". Talleyrand a distins şapte sau opt nobilimi: o nobilime militară şi una administrativă (noblesse d'epee et noblesse de robe). fără cadre bine definite şi fără conştiinţa unor interese colective. o nobilime veche şi una nouă. dintre care 140. aducând un venit anual de 80-100 de milioane livre. laic. În mijlocul acestor privilegiaţi. adică admise la curte. Naşterea încetase. regele acordă protestanţilor starea civilă şi drepturile cetăţeneşti. iar130. Membrii ei posedă domeniile cele mai întinse şi se bucură de favorurile cele mai mari. iar în 1787. Aceste bogăţii erau cu atât mai invidiate. declara. de la sfîrşitul evului mediu.

ogorul e acoperit de mii de porumbei.000 livre şi lipsite de orice atribuţie. Spre deosebire de Anglia. cele 407 posturi de guvernatori particulari. conte de Artois. împreună cu proletariatul urban şi cu ţărănimea. droit de grand-colombier. În asemenea condiţii. În virtutea serviciilor publice. Marii ofiţeri ai palatului. Mii de porumbei cutreieră toate regiunile. duhovnici. pe lîngă rege. conte de Provense. au sporit considerabil bogăţia şi influenţa acestei clase. Dar nobilimea mică trăia în mizerie. din cele mai vechi timpuri. deci. guvernatorii caselor regale. paji. „Domeniile comunale". hrănindu-se pe toate proprietăţile şi în toat anotimpurile. dar aceste obligaţii au devenit fictive de când regele a înlocuit miliţiile feudale prin armata profesională. unui lac. Franţa deţinea jumătate din capitalul mobiliar al Europei. pescuitul .suplinitori în timp ce titularul rezidă la Curte şi încasează cea mai mare parte din leafă. Feudele comportau încă anume obligaţii militare. Toate încercările vechiului regim de a obliga clasele privilegiate să contribuie la sarcinile publice au rămas zadarnice. Nu există act în viaţa ţăranului din care seniorul sa nu tragă profit: întrebuinţarea unui drum. e uşor de înţeles că nobilimea a căutat să-şi încaseze cu toată asprimea redevenţele senioriale. toţi aparţin nobilimii mari şi costă 30 milioane pe an. cei mai mulţi o duceau greu. în necontenită dezvoltare de la moartea lui Ludovic al XIV-lea. servea un timp în armată sau în marină. cerbi. capelani. 1/16 din bugetul statului. Nobilii au procedat la fel cu dreptul de jurisdicţie care le-a rămas. La fel cu dreptul de porumbar. uneori. 65 . depozitarea mărfurilor în piaţă. apoi se consacra agriculturii şi. regină. jurisdicţia seniorială continuă să fie un instrument de jaf şi de opresiune. Ea continua de. Nobilimea mijlocie.000 de porumbei care se hrănesc din avutul sătenilor. Puterea de jurisdicţie a nobilimii a fost redusă de autoritatea regală la anumite categorii de litigii: cele ce priveau drepturile feudale. Cutare senior posedă până la 50. şambelani. membrii casei militare. opera burgheziei ajunsă la maturitate politică. Cel mai odios dintre privilegiile nobilimii şi cel mai vexatoriu e însă dreptul de vînătoare. Condiţia ei nu se deosebeşte de a ţăranilor decât prin scutirea de impozite. De îndată ce au aruncat seminţe. Dar cum principalele interese ale sătenilor erau legate de aceste drepturi. ordinul al treilea. Pagubele cauzate de toate aceste animale: porumbei. surorile. căprioari. căpitanii căpităniilor. lectorii şi scriitorii cabinetului. islazuri. ei au fost scutiţi de cele mai multe şi mai grele impozite care au căzut astfel asupra claselor muncitoare.totul e taxat şi reglementat. nobilii şi-l apără cu o vigilenţă şi o gelozie feroce. După calculele lui Necker. unui pod. Împotriva sistemului de arbitrar şi de privilegii al vechiului regim se ridică două forţe revoluţionare: burghezia şi „spiritul filozofic". Cu tot traiul lor „nobil". plătite între 16 şi 160. le tiers Etat. potîrnichi. iar restul la ţară. judecător şi protector. copiii lor. mătuşile regelui. gentilomi ordinari. prestate odinioară. păduri şi bălţi. Revoluţia franceză a fost. Lor le sînt rezervate 44 posturi de guvernatori generali de provincie. care nu mai guverna. Comerţul şi industria. care petrece o parte a anului la oraş. iepuri. erau. Avantajele nobilimii par cu atât mai neîndreptăţite cu cât nici un serviciu real nu le mai compensa. mistreţi sunt atât de mari. dame de onoare. literelor. încât ele ocupă locul întii în doleanţele caietelor. medici. Regele a dispensat-o de serviciile publice pe care le aducea în calitate de administrator. întrebuinţate în comun de toţi locuitorii satului. cele 66 locotenenţe generale etc. fără ca cineva să-i poată prinde sau omorî. Nobilimea nu mai avea o funcţie socială proprie care s-o distingă de restul naţiunii. în primul rând. Actele de succesiune şi de mutaţie (lods et ventes) apasă greu asupra proprietăţii ţărăneşti. — funcţii de paradă. Cea mai mare parte din acest capital era în mîinile burgheziei. Burghezia forma. Considerat ca sportul nobil prin excelenţă şi ca un semn distinctiv al rasei. burghezie în înţelesul strict al cuvîntului. secretarii camerei. să fie plătită pentru o funcţie pe care nu o mai îndeplinea şi să impună ţarii sarcinile unui guvern suplimentar. în Franţa clasa mijlocie era esenţialmente urbană. Ea a permis îndeosebi acapararea de către nobili a terenurilor comunale.

La Paris erau cartiere întregi în care industria era complet liberă. Guvernul a acordat apoi unor manufacturi privilegii de fabricaţie care le scoteau de sub controlul regimului corporativ. Îmbogăţită prin muncă şi economie. Capitalurile acumulate de comerţul maritim şi colonial încep să fie investite în întreprinderile industriale şi să înlesnească concentrarea reclamată de invenţiile tehnice. Calfele corporaţiilor. al XVIII-lea. El deţine deja monopolul tuturor articolelor cunoscute sub numele de „articole de Paris". în 1786. Marea industrie era abia la începuturile ei. Celebrele uzine Creuzot iau fiinţă în 1781. al XVIII-lea îl constituie apariţia marii industrii. Restauratorul lor.000 de clădiri. industria metalurgică şi minieră în nord şi în jurul Masivului Central. şi cu Anglia. Părăsind ideile prea înguste ale mercantilismului. Din cele 25. fizionomia clasică a Franţei industriale şi miniere. Rostul revoluţiei va fi nu atât să cucerească această libertate. Acesta n-a putut deci împiedica formarea marii industrii şi dezvoltarea comerţului. industria şi comerţul au luat un avînt prodigios în secolul al XVIII-lea. cât s-o completeze. De altfel. abia câteva sute aparţin nobilimii. Abolite de Turgot în 1775. însăşi evoluţia monarhiei moderne a stabilit între guvern şi capital legături care aveau să ducă fatal la supremaţia politică a burgheziei. Rusia creşte necontenit în sec. în 1778. dacă ar fi fost organizat şi stăpânit de o puternică conştiinţă de clasă. de patru ori mai mare decît a librăriei londoneze. prezenta aspectul paradoxal al unui stat centralizat şi modern. mobile. Operaţiile de bancă pe care se întemeiază îi împrumută ceva din varietatea şi libertatea de acţiune a băncii. papetăria în Dauphine. a trebuit să facă concesii spiritului timpului: numărul corporaţiilor a fost redus şi regulamentele lor au fost simplificate. al XVI-lea. Pe de altă parte. Dar chiar şi în domeniul sau propiu. Burghezia comercială şi industrială a atins deci în secolul al XVIII-lea un grad aşa de înalt de dezvoltare economică şi socială încât e matură pentru conducerea politică. Această clasă concepe. Comerţul de librărie atinge în 1774 cifra de 45 de milioane. În locul mlaştinilor de pe malul drept al Senei. ai XVIII-lea. obiecte de modă. apar unele din cartierele şi squarele elegante de azi. Comerţul oriental. care era nevoit săşi satisfacă necesităţile cu sistemul de venituri al unui stat feudal. încă din sec. Aşa se constituie. libertatea comerţului de grâne înăuntru şi a exportului în alte ţări se impune definitiv în 1789. În ajunul revoluţiei. Maşinismul importat din Anglia transformă industria textilă şi dă un mare avînt industriei metalurgice. Guvernul francez inaugurează o nouă politică comercială. după o perioadă de declin la începutul veacului. Parisul joacă rolul principal.000 de suflete. s-o consacre şi s-o garanteze. un oraş modern cu bulevarde largi şi drepte. încheind tratate de comerţ cu Statele Unite.Cu toate prescripţiile regimului corporativ. Astfel. Clugny. prin varietatea şi întinderea operaţiilor sale. ingineri şi antreprenori bine organizaţi. pe baza clauzei naţiunii celei mai favorizate. Cantitatea mărfurilor exportate în Italia. Dar fenomenul capital al vieţii economice din sec. paralizate de 66 . Stofele de lînă se dezvoltă la Sedan. aşa cum s-a constituit în sec. muncitorii industriilor rurale erau prin însăşi izolarea lor ocrotiţi contra regulamentelor regimului corporativ. opere de artă. Monarhia franceză. care adăpostesc o populaţie de 700. bijuterii. în industria mică urbană şi în comerţul mijlociu şi mic. In acest prodigios efort de invenţie şi de muncă. ia un puternic avînt şi elimină aproape cu desăvîrşire concurenţa engleză. Marile întreprinderi. Dar el nu forma nicăieri grupuri compacte. Legăturile comerciale cu ţările străine se strîng. Proletariatul ar fi putut împiedica libertatea de mişcare a burgheziei. De la 1715 la 1789. Germania. Franţa era aproape de regimul libertăţii muncii şi a comerţului. Restul e în mâna burgheziei. Un corp de arhitecţi. Industria lyoneză de mătăsuri fine şi de stofe de aur devine exportatoare. s-a emancipat de sub tutela acestui regim. Cotonadele se introduc în Normandia. toalete. Financiarii. boneteria se stabileşte la Troyes. lucrează la modernizarea oraşului. trăsuri. Comerţul mare. rup cadrele înguste ale regimului corporativ. comerţul exterior al Franţei a crescut de cinci ori. trecînd de la 210 la 1062 milioane. Abbeviile şi Elbeuf. finanţează şi execută lucrările care vor face din Parisul medieval. cu străzi întortochiate şi strâmte. industriaşii şi comercianţii bogaţi îşi construiesc palate care întrec în frumuseţe şi confort tot ceea ce vechea nobilime a putut concepe. regimul corporativ a fost atenuat sau ocolit. burghezia pune stâpânire pe capitală. Ţările Scandinave. Cursul Senei e regularizat şi fixat între cheiuri de piatră. care se înmulţesc şi în care capitalismul începe să predomine. corporaţiile n-au fost restabilite în forma lor primitivă.

Picardia. Protestând contra tutelei insolente a unei nobilimi parazitare. burghezia exprimă resentimentele întregii lumi muncitoare contra unei minorităţi neproductive. Franţa nu posedă o clasă ţărănească mijlocie. îl dezgustă de prezent şi-l fac să aspire şi el la o nouă rânduială socială. cu atît mai intolerabil cu cât ideile înaintate ale timpului o condamnau mai sever. Ei n-au încercat măcar să-şi însereze doleanţele lor printre revendicările celorlalte categorii ale stării a treia. ci mai ales fiindcă elementele producătoare singure contează în calculul real al forţelor şi drepturilor unei naţiuni. Proclamând prin manifestul lui Sieyes: Qu'est-ce que le Tiers Etat?.o nouă concepţie despre viaţa naţională şi a găsit formula decisivă a cugetării revoluţionare. din metayers (mici arendaşi cu cîştigul pe jumătate) şi din muncitori cu ziua. Preoţii. Dar cu toată prosperitatea şi importanţa populaţiei urbane. 67 .rivalităţile intestine. cei mai mulţi erau ţărani care nu vedeau în salariul industrial decît un supliment la veniturile lor agricole. De aceea. înlăturarea unor abuzuri făcu să apară şi mai intolerabile abuzurile care rămâneau. Artois şi Flandra. Experienţa de pretutindeni a dovedit că. starea a treia nu formează în faţa privilegiaţilor decât o singură clasă. şi contra arbitrariului monarhic. Guvernul şi particularii arată o înţelegere din ce în ce mai luminată pentru datoria de asistenţă a societăţii.ilor englezi. constituie un teren prielnic pentru propaganda revoluţionară şi burghezia întreţine nemulţumirea pentru a o îndrepta în contra claselor privilegiate. Corvoada părea mult mai apăsătoare de când Turgot a încercat în zadar s-o suprime. în momentul hotărâtor al izbucnirii revoluţiei. proletari şi ţărani explică forţa revoluţionară şi elanul irezistibil al burgheziei. douăzeci din cele douăzeci şi cinci de milioane de suflete trăiesc la ţară. nu se gîndeau decît să ajungă patroni. contra ingerinţelor unui cler intolerant şi steril. burghezia a exprimat. ei n-au conştiinţa că formează o categorie socială distinctă de starea a treia. cu toată diversitatea elementelor care o compun. Printr-un efort necontenit de muncă şi de economie. Astfel. că lumea muncitoare reprezintă naţiunea. Cei care în 1789 au putut să voteze. soarta ţăranilor e mai puţin nenorocită decît cu un secol mai înainte. La viziunea clară a intereselor ei. Agitaţia socială care tulbură spiritul ţăranilor. Ideile de libertate şi de egalitate care răzbat pînă la el. îi strecoară în spirit ceva din revolta care clocoteşte în sufletele lor. niciodată protestele şi plângerile ţărănimii n-au fost mai violente. Proletarii n-au făcut nici o încercare serioasă pentru a obţine dreptul de vot. Acest sentiment de solidaritate între burghezi. ca aceia a yeomen. nici un caiet nu reclamă extinderea dreptului de vot asupra celor săraci. numărul acestora din urmă e relativ mic. Pătura conducătoare începe să se intereseze de soarta lor. ea adaugă avantajul de-a reprezenta interesele colective ale naţiunii întregi. Ei se simţeau atît de solidari cu antreprenorii care le dădeau de lucru încît îi considerau ca reprezentanţii lor. orice sarcină şi servitute feudală îi par intolerabile. asupra muncitorilor şi salariaţilor. nici un caiet nu lasă să se întrevadă o cît de palidă licărire de idee socialistă sau de tendinţă de emancipare proletară. atunci cînd un ţăran ajunge să se simtă proprietar. Astfel. Cu excepţia unor provincii din nord ca Normandia. nu numai fiindcă în ordinea numerică ea constituie 98°/o din ansamblul populaţiei. Şi totuşi. Proletarii nu constituie o forţă revoluţionară decît în măsura în care se asociază acţiunii clasei burgheze. Patru cincimi din populaţia ţării. burghezia apare investită cu deplinele puteri ale naţiunii. Însăşi lipsa revendicărilor proletare în caietele stărilor generale dovedeşte că numai burghezia era pregătită pentru o acţiune revoluţionară în vederea unei noi ordini legale. Fiziocraţii atrag atenţia publicului asupra importanţei economice a ţărănimii. Cu toată agitaţia lor periodică pentru sporirea salariilor. Mişcarea generală de prosperitate le-a folosit şi lor. unii au ajuns să-şi cumpere o bucată de pământ. Justiţia seniorială era un pretext nesfârşit de şicane. Franţa rămâne în ajunul revoluţiei o ţară de agricultori. Dintre muncitorii industriilor rurale. Imensa majoritate a ţăranilor francezi se compunea din mici proprietari. Şi cu toate acestea. Cum marile exploatări sunt rare. care citesc scrierile filozofilor şi cunosc scandalurile vieţii privilegiaţilor. au votat pentru ei. nu clăcaş. Urcarea preţurilor articolelor alimentare le-a permis multora să se elibereze.

începând cu reprezentanţii clerului. În adevăr. foametea şi mizeria sunt consecinţele directe ale despotismului monarhic. Cauzele adânci ale revoluţiei trebuie căutate în nepotrivirea dintre instituţiile existente şi realităţile economice şi sociale. În sensul acestei teorii. În asemenea cazuri. ireductibile şi eterne care ţin de însăşi natura omenească. nici o lege nu-i valabilă şi nici un impozit nu-i legal fără aprobarea reprezentanţilor poporului. nu de idei. În sensul acestei teorii. ei au surpat. Programul abuzurilor de înlăturat s-a constituit încetul cu încetul. Ea răspundea unei nevoi de pace şi de ordine adînc simţite de toate păturile societăţii. Adversarii revoluţiei. Autoritatea Monarhiei franceze era cu atît mai solidă cu cât istoria ei se confunda cu istoria naţiunii. în mod logic. la proprietate şi la libertate. de un nou program de valori. revolta e legitimă şi necesară. cu superioritatea ei materială şi cu puternica ei conştiinţă de clasă. fondul de veneraţie spontană şi de supunere ereditară pe care se rezemau instituţiile vechiului regim. dar dezvoltată în toată amploarea ei de John Locke. Nici o putere nu există în stat decât prin voinţa naţională. Dezastrele ultimelor războaie au dezvelit viciile profunde ale regimului şi au acreditat ideea că dezorganizarea administraţiei. nici un om nu poate fi supus. parcelă cu parcelă. povara noilor impozite. A doua teorie care a exercitat o puternică influenţă asupra doctrinelor filozofice din sec. spune Locke. Dar încă înainte de moartea lui Ludovic al XlV-lea. de un nou ideal. Ei analizează şi pun în lumină viciile monarhiei şi ale organizaţiei sociale pe măsură ce realitatea li le revelă. ameliorarea necontenită pe care aplicarea invenţiilor ştiinţifice o aduc în condiţia omului şi sporul de lumină pe care răspândirea ştiinţelor îl lasă în sufletul omenesc îndreaptă destinul 68 . creată de împrejurări.Burghezia franceză. Pentru acelaşi motiv. Din situaţia revoluţionară.Progresul idefinit al ştiinţelor. ca dreptul la existenţă. întemeiată pe norme neschimbătoare. egali şi independenţi. fără consimţămîntul său puterii politice a altui om". Prin atacurile lor convergente şi repetate. ei au făcut dintr-o nemulţumire surdă o forţă activă. în locul respectului pentru autoritate şi tradiţie. şi toate programele de reforme se vor autoriza de acest dualism. ei au degajat spiritul revoluţionar. Toată lumea a crezut în dogma monarhiei de drept divin. au acreditat ideea că filozofii ar fi cauza dezordinelor care au provocat căderea vechiului regim. deci. când nu respectă pactul social poate fi detronat. Scriitorii au fost interpreţii. De aceea. din conflictul zilnic al nevoilor vremii cu instituţiile. Filozofia secolului al XVIII-lea i l-a elaborat. nimeni nu poate considera ca proprietate. care o poate modifica şi revoca. exerciţiul autorităţii publice nu e legitim decât în măsura în care răspunde acestui scop. din principiul suveranităţii naţionale. instituirea monarhiei absolute a fost primită ca o binefacere. Tot aşa de riguros sunt limitate puterile autorităţii publice prin noţiunea de contract. enunţată de Althusius şi Grotius. Un dualism se creează astfel între ordinea legală şi ordinea naturală. pentru a deveni o forţă revoluţionară. ceea ce alţii pot sa-i ia fără voia lui. evoluţia către o stare mai bună e legea naturală a oricărei societăţi. rolul filozofilor a fost considerabil. În realitate. al XVIII-lea e teoria progresului . incapabile de-a le mai satisface. criza a fost provocată de fapte. Dar. după anarhia şi ruinele războaielor religioase. Teoria dreptului natural opune. în acest proces de cristalizare a unei noi mentalităţi. şi au ridicat pe nesimţite. prestigiul universal al raţiunii. căci altfel s-ar viola dreptul natural la libertate şi la proprietate. avea nevoie. omul dobândeşte prin însăşi naşterea sa unele drepturi inalienabile şi imprescriptibile. Tendinţele care au condus regalitatea să combată feudalismul se întîlneau cu năzuinţele naţiunii de a-şi strînge elementele care o compuneau. indivizibilă şi absolută. ordinei legale o ordine superioară. se produce o mişcare în sens invers. Statul. Alianţa regalităţii cu burghezia şi cu ţărănimea contra feudalităţii a constituit fondul istoriei Franţei pînă-n secolul al XVIII-lea. fiind o societate instituită prin contract. monarhia şi naţiunea s-au format şi s-au dezvoltat împreună. pentru a conserva şi dezvolta aceste drepturi. Două teorii domină doctrinele epocii. Exprimând în formule clare şi izbitoare sentimentele contemporanilor. nu autorii situaţiei revoluţionare care a rezultat din aceasta nepotrivire. Prima e aceea a dreptului natural. dezordinea finanţelor.Dreptul de insurecţie derivă. Suveranul însuşi. În Franţa. „Oamenii fiind din natură liberi.

care degradează naţiunea. patriotismul şi subordonarea intereselor particulare faţă de interesul general. după expresia unui sociolog. nici originalitatea lui Montesquieu. Constituţia şi filozofia engleză exercita o puternică atracţie asupra scriitorilor din prima jumătate a sec. Montesquieu surpă din temelie principiul monarhiei de drept divin. ci în coruperea sau exagerarea principiului lor.societăţii spre perfecţiune. El nu admite. Montesquieu începe prin a zeflemisi principalele instituţii ale vechiului regim: monarhia degenerată „care reduce la post cetăţenii activi pentru a-i îngraşa pe cei inutili". şi contra fanatismului. resortul regimului monarhic e onoarea. o ridică. El vrea să conserve şi să amelioreze monarhia. Idealul revoluţionar nu e. şi aceste atacuri nu s-au mărginit la critica abuzurilor. unde-i situat. Ideile lui Voltaire nu formează un sistem. nobilimea. Cu asemenea idei despre religie. Orice regim politic e legitim dacă corespunde condiţiilor în mijlocul cărora trăieşte. dar ea s-a mărginit. fanatismului şi despotismului. El condamnă creştinismul ca incompatibil cu raţiunea şi Biblia ca o colecţie de fabule absurde şi imorale. după el. executivă şi judiciară. El combate apoi religia pentru efectele sale. Viaţa lui a fost o luptă necontenită contra superstiţiei. El n-a avut nici profunzimea. Toate regimurile sînt expuse acestei primejdii. Dar prin explicaţia istorică a originii monarhiei şi prin teoria separaţiei puterii. aristocratic şi monarhic. şi monarhia mai mult decît toate. Papa. fiind produsul istoric al poporului francez. o menţin sau o prăbuşesc". întotdeauna. Montesquieu distinge trei regimuri: democratic. dar prin claritatea şi verva lui minunată. să determine puternice curente de opinie şi să le îndrepte contra instituţiilor existente. decît „exagerarea ideii de progres justificată prin teoria dreptului natural". Printr-o incertitudine afectată. „un idol tămâiat prin obişnuinţă". „Monarhia e o stare violentă care degenerează totdeauna în despotism sau în republică". Principiul regimului democratic e „virtutea". el aşază toate religiile pe acelaşi plan pentru a nu fi obligat să recunoască nici una. deci. el a reuşit să transforme în convingere generală ideile timide şi vagi ale contemporanilor. Acest spectacol i-a inspirat contra despotismului. clerul „o societate de avari care iau mereu şi nu dau niciodată". În acest sens. al XVIII-lea. Reprezentantul cel mai remarcabil al acestei generaţii e Montesquieu . care-i „resortul ce-i dă impulsiune"? După acest resort. şi mijlocul cel mai sigur e separarea celor trei puteri: legislativă. o ură pe care a conservat-o toată viaţa şi care-i domină opera întreagă. Principalele lui atacuri aii fost îndreptate contra bisericii. posibilitatea unei forme ideale de guvernământ aplicabilă oricărei societăţi în oricare moment al evoluţiei ei. Principiile trebuie deci aplicate după împrejurări. adică năzuinţa spre distincţii. adică dezinteresarea. Scrierile lui politice sunt opere de circumstanţă. care pune în mişcare toate elementele corpului politic. De la publicarea Scrisorilor engleze (1734) se poate data campania filozofilor contra instituţiilor Vechiului regim. la o elită. fizice sau morale. Apoi comparând regimul monarhic şi cel republican şi atribuind acestuia din urmă ca resort virtutea iar celui dintâi o onoare de convenţie. El s-a făcut avocatul tuturor victimelor. Principiul regimului aristocratic e moderaţia. de altfel. e firesc ca Montesquieu să nege caracterul divin al autorităţii monarhice şi să caute în istorie „cauzele generale. produsul altor „cauze generale". Statul lui Montesquieu e produsul istoric al acestor „cauze generale". e tot aşa de îndreptăţită ca Republica olandeză. Aceste idei fac din schimbare o condiţie a progresului social şi stimulează elaborarea programelor de reforme. care previne tendinţa naturală a aristocraţiei spre inegalitate. Influenţa lui Montesquieu a fost puternică şi durabilă. răul nu stă în cutare sau cutare regim. pe care o confundă cu „un corp de lachei din care se aleg boierii mari". Scopul oricărei constituţii este să evite despotismul. în sfârşit. Montesquieu nu-şi ascunde preferinţa pentru regimul democratic. Montesquieu ridică prestigiul republicii în ochii contemporanilor săi şi le procură noi arme contra regalităţii. în ce condiţii trăieşte. Influenţa lui Voltaire a fost universală. El a cunoscut dezastrele de la sfârşitul domniei lui Ludovic al XIV-lea şi a asistat la violenţa luptelor dintre jansenişti şi iezuiţi. totuşi. care acţionează într-o monarhie. nedreptăţilor sociale şi erorilor judiciare. Montesquieu e monarhist şi conservator. nu s-o distrugă. Potrivit spiritului Regenţei. monarhia franceză. care învrăjbeşte societatea. dintre care cel mai 69 . Care-i statul de care-i vorba.

„profetul prin excelenţă al revoluţiei". respectul proprietăţii şi al libertăţii conştiinţei. Eşecul diverselor tentative de reformă spulberă nădejdea într-o reformă paşnică. dar nimeni n-a contribuit mai mult decât el la discreditarea instituţiilor vechiului regim. Prin urmare. Rousseau conchide că rostul oricărei organizaţii de stat nu poate fi decât garantarea libertăţii individuale. Concepţiei absolutiste rezumată în 70 . în statul constituit pe această bază. şi astfel. Aceste drepturi. Regii înşişi nu-s decât magistraţii popoarelor pe care le conduc. ci punerea bisericii sub autoritatea şi controlul statului. al XVIII-lea. nici inegalitatea socială nu-i par incompatibile cu progresul. pactul social e rupt. Rousseau răstoarnă principiul fundamental al monarhiei absolute. îi par chiar mai bine garantate de un guvern puternic. şi ca orice magistraţi. Voltaire nu cere numai separarea bisericii de stat şi introducerea stării civile. Cum voinţa generală conţine voinţa fiecăruia. suveranitatea nu e un bun particular. Din aceste premise raţionale. numai autorităţile care emană de la naţiune sînt legitime. El nu vrea să răstoarne bazele societăţii. din comunitatea socială nu mai rămâne decât un stăpân şi o ceată de sclavi. principiul libertăţii e salvat. nu poate fi decât o decizie comună a poporului suveran. revizuirea procedurii criminale şi a legislaţiei penale. ci un bun public. sînt revocabili dacă nu respectă „voinţa generală" sau nu garantează averea şi persoana cetăţenilor. ci vrea să concentreze toată puterea în mâinile sale şi să reducă poporul la supunere. el le declară nedrepte şi corupătoare. Când regele nu se mărgineşte la executarea legilor. deci. nici o doctrină n-a contribuit mai mult decât aceea a Contractului social la distrugerea absolutismului şi la biruinţa ideilor republicane. şi de aceea. Cu toate deosebirile de opinie care-i separă. drepturile naturale ale omului. şi prin care unindu-se cu toţii să nu fie supus decât sieşi şi să rărnînă tot aşa de liber ca mai înainte" ( cf. Suveranitatea fiind exerciţiul voinţei generale nu poate fi nici delegată. oricare ar fi forma de guvernământ. Ideea că naţiunea e mai presus de rege şi că legea nu poate fi decât expresia voinţei naţionale. nici nu poate fi considerat ca o formă de guvernământ. reclamă reorganizarea totală a statului şi a societăţii. devine tema fundamentală a tuturor scriitorilor care au format generaţia revoluţionară. iar legea. Invers. Soluţia acestei probleme e pactul social. Despotismul. de care poporul nu poate fi niciodată deposedat. Problema care se pune. Rousseau trage concluzii practice de o importanţă extremă şi în contradicţie cu instituţiile existente. nici cedată. El n-a adus un crez nou. prin care participanţii acceptă direcţia unei voinţe care emană de la ei toţi. El nu mai are pentru instituţiile vechiului regim menajamentele pe care le-au avut Montesquieu şi Voltaire. Contratul social ). Idealul lui Voltaire e libertatea reglementată de un cod şi proprietatea garantată de un stăpân. Opera lui Voltaire a fost mai mult negativă. Ea implică condamnarea categorică a absolutismului. El nu le găseşte numai incoerente şi supărătoare. forma raţională şi naturală a oricărei asociaţii politice întemeiate pe pactul social. nici împărţită. Dar Voltaire cere cu insistenţă îndreptarea abuzurilor. Voltaire e moderat. Chiar ereditară într-o familie. în care opinia publică a văzut apărătorii drepturilor individuale. consistă în „a găsi o forţă de asociaţie care să apere şi să ocrotească cu toată puterea comună persoana şi averea fiecărui asociat. Nici monarhia absolută. expresia voinţei generale. Democraţia e. Expresia „despotism legal" e o contradicţie în termeni. În a doua jumătate a sec. Plecând de la principiul că libertatea e un drept inseparabil şi inalienabil al omului. fiind negaţia oricărei reguli şi oricărei autorităţi legitime. Legea supremă a libertăţii e de a veghea la propria ei conservare. care poate schimba forma de guvernămînt şi înlocui guvernanţii. s-au dovedit instituţii retrograde şi preocupate exclusiv de interesele membrilor lor. mişcarea intelectuală ia un caracter mai violent. Parlamentele. astfel. Helvetius. când individul nu se supune voinţei generale. d'Holbach. Cu toată violenţa campaniei sale contra bisericii. De aceea. Mably şi Condorcet sunt unanimi în a proclama că suveranul a primit de la supuşii săi autoritatea pe care o are asupra lor şi că această autoritate e limitată de legea naturii şi a statului. Diderot. Reprezentantul generaţiei care intră acum în luptă e Jean Jacques Rousseau . Şi-n adevăr. pactul social e violat. individul nu-i supus decât sie însuşi.funest e intoleranţa. Afirmînd că adevăratul suveran e poporul. fiindcă funcţia guvernului se reduce la executarea legilor.

fiziocraţii sunt pentru limitarea funcţiunilor statului. triumfă şi în economie tendinţele individualiste. De aceea fiziocraţii sunt pentru abolirea oricărei restricţii în comerţ şi a oricărei reglementări în industrie. în parcuri. a servit de bază „subvenţiei teritoriale" a lui Calonne şi reformei financiare a Constituantei. înaintea porţii. suveranul n-are alt rol decât să recunoască legile naturale. Acest despotism nu e dealtfel decât acela al Ordinei naturale care se impune fiecărui om rezonabil. „gazetine" şi foi volante care au avut un rol considerabil în formarea spiritului revoluţionar. în 35 de volume. Diderot îi opune fraza care rezumă întregul progres realizat de spiritul public în sec. să traducă în „acte declarative" legile nescrise ale naturii. rezuma. Fiziocraţii se ridică contra teoriei mercantilismului. la teatru. De aceea vechiul regim a căutat să restrângă. Ei nu înţeleg ce înseamnă o forţă invizibilă. Dacă unele din aceste lucruri sunt aiurea mai ieftine şi mai bune. în prăvălii. al XVIII-lea. apărută între 1751 şi 1772. laisser passer. importul lor va aduce un spor de bună stare si de fericire. ca şi particularul. cât mai mult. printre care Ludovic al XV-lea. Sub pretextul unui tablou general al tuturor cunoştinţelor din vremea aceea. curtea şi chiar palatul regal. Ei aduc argumente noi şi eficace în favoarea libertăţii muncii şi comerţului. Statul. scrie Necker. economiştii îl atacă în domeniul economic. şi a suscitat o mişcare comercială de opt milioane de livre. fără gardă şi fără armata. a asigurat acestei opere masive şi scumpe o răspmdire şi o influenţă pe care cu greu putem să ne-o închipuim azi. importul mărfurilor străine pentru a împiedica ieşirea metalelor preţioase şi să favorizeze cât mai mult exportul pentru a determina intrarea aurului străin. Prin legăturile lor cu curtea. Politica economică a vechiului regim. al XVIII-lea: Ce n'est pas l'Etat qui appartient au prince. nimic mai adevărat. Cuvântul lor de ordine: laisser faire. repartizat asupra tuturor proprietarilor şi substituit impozitelor complicate şi nedrepte ale Vechiului regim. ci în cantitatea de lucruri folositoare vieţii. Şi totuşi. În locul concepţiei colectiviste a mercantilismului. Pentru ei bogăţia nu consistă în cantitatea de metale preţioase. c'est le prince qui appartient a l'Etat. fiziocraţii exercită o puternică influenţă asupra politicii economice a guvernului. În Franţa. toate ideile şi aspiraţiile novatorilor din sec. să critice din ce în ce mai liber instituţiile existente. al cenzurei). II. deşi sunt cei mai conservativi dintre reformatori. Ideea impozitului unic şi general. Funcţia lui se reduce în a nu împiedica binele care se face singur şi în a pedepsi pe cei. atribuită lui Ludovic al XIV-Iea. mai ales de la Colbert. pentru motivul că cu vecinii bogaţi poate face afaceri mai bune.expresia l'Etat. Dar dacă ei cer cât mai puţine legi. se citeşte pretutindeni: pe stradă. Progresul instrucţiunii şi spiritul de nemulţumire generală a asigurat acestor publicaţii un succes prodigios. Ei contestă că „cîştigul unuia implică pierderea altuia". Idealul lor politic e despotismul luminat. la cafenea. „Străinii nu pot să-şi închipuie autoritatea pe care o exercită în Franţa opinia publică. potrivit înclinării naturale a geniului naţional. Ideile marilor publicişti şi filozofi din secolul al XVIII-lea. c'est moi. care pretinde că „bogăţia e banul". chiar şi în materie politică. ce ar atenta la siguranţa proprietăţii. la baie. un alt grup de cercetători. Aspecte din desfăşurarea evenimentelor 71 . Astfel se formează o opinie publică a cărei forţă invizibilă începe să preocupe guvernul. n-are interes să fie înconjurat de vecini săraci. care. ei reclamă o autoritate cât mai puternică. nu contribuie mai puţin decât scriitorii politici la discreditul şi ruina instituţiilor existente. D'Alembert şi Diderot au făcut din Enciclopedie o formidabilă maşină de război contra instituţiilor şi oamenilor Vechiului regim. Enciclopedia a avut 4000 de subscriptori. scrie un călător german. au fost vulgarizate şi răspândite în păturile largi ale poporului prin nenumărate broşuri. domină capitala. Enciclopedia. În timp ce filozofii şi publiciştii combat absolutismul în religie şi politică. Rezultatul e că omul de rând începe să înţeleagă şi. directorul general al librăriei (cu alte cuvinte. se întemeia pe credinţa că un stat nu se poate îmbogăţi decât prin exploatarea statelor vecine (cantitatea de metale preţioase fiind constantă) şi a coloniilor. care. în trăsură. Colaborarea tuturor personalităţilor marcante ale timpului şi complicitatea lui Malesherbes. nimic mai remarcabil". Astfel economiştii. fără buget. puţin accesibile marelui public. Astfel. după fiziocraţi e baza şi garanţia tuturor libertăţilor.

După cum s-a văzut şi istoriografia o arată, Revoluţia a izbucnit în Franţa, având drept cauză fundamentală anacronismul structurilor politice, sociale şi economice ale ţării. Monarhia franceză, ceea ce se cheamă "Vechiul Regim", n-a fost capabilă să găsească soluţii de înlăturare a acestui anacronism, de adaptare a instituţiilor şi legilor la imperativele dezvoltării obiective a societăţii. Această "lipsă de voinţă politică" a făcut să se declanşeze, de prin anii '70 ai secolului al XVIII-lea, o "criză de sistem". Ea a alimentat creşterea nemulţumirilor celor mai largi straturi sociale până la un asemenea grad, încât nici o tentativă reformistă schiţată "de sus" nu le va mai mulţumi. Monarhia, aristocraţia şi clerul superior, factorii politico-sociali dominanţi, vor scăpa situaţia de sub control. Iniţiativa reformelor va fi luată de un mic grup de nobili liberali, flancaţi de masa clasei burgheze, aceasta din urmă sprijinită de ţărănime şi de elementele disparate din stratul inferior al populaţiei urbane, pe care revoluţia însăşi le va imortaliza sub porecla de "sanchiloţi". Dar iniţiativele acestor categorii nu vor mai preconiza reforme "de adaptare" a structurilor vechi, ci de desfiinţare a lor. La fel ca în Ţările de Jos şi în Anglia (în secolele XVI - XVII), şi în Franţa sfârşitului de veac XVIII, sistemul politic absolutist era cel ce provoca o parte însemnată din nemulţumirea generală. Arbitrarul actelor puterii regale şi ale aparatului ei politico-administrativ erau criticate ca încălcări ale drepturilor naturale, ale libertăţii, iar absolutismul în sine - ca o concepţie şi o practică perimată, injustă, contrară genezei şi funcţionării fireşti a puterii politice, pe temeiul contractului social dintre suveran şi supuşi. La fel de intolerabilă era considerată persistenţa împărţirii populaţiei în stări sociale, adică în categorii care se defineau prin drepturile pe care le aveau două dintre ele, şi de care cea de-a treia era lipsită. Franţa se împărţea în privilegiaţi (cei cu drepturi speciale - nobilii şi clerul) şi nonprivilegiaţi ("starea a treia" - burghezia şî ţărănimea). După cum împotriva absolutismului era invocată ideea libertăţii, sistemului privilegiilor îi era opusă ideea egalităţii tuturor cetăţenilor din punct de vedere legal, al drepturilor lor civile şi politice, precum şi obligaţiilor. Privilegiile nobilimii şi ale clerului comportau monopolizarea de către membrii acestor categorii a accesului la funcţiile şi demnităţile superioare. Mai aduceau beneficiarilor şi importante avantaje materiale: proprietatea sau posesiunea celor mai mari părţi din fondul funciar al ţării şi scutirea de impozite. Ideea egalităţii revendica şi presupunea o societate "deschisă", a şanselor egale, diferenţiate doar prin merit, iar nu prin naştere, prin rezervarea de favoruri exclusive în favoarea unei minorităţi sociale. Împărţirea pe stări şi-a relevat anacronismul şi culpabilitatea în declanşarea crizei generale, ce s-a manifestat la suprafaţă ca o criză financiară a regimului. Privilegiaţii constituiau în Franţa cel mult 10% din populaţie, dar deţineau, sub diverse titluri de drept, aproximativ 80% din fondul funciar. Aceasta însemna că o minoritate socială extrem de bogată nu contribuia la susţinerea statului pe plan economic, fiind scutită de impozite, pe când marea majoritate, în medie săracă, suporta toate impozitele. Sistemul era neproductiv pentru monarhie: impozitele aduceau relativ puţin, cu preţul împovărării excesive a majorităţii populaţiei - ţărani, burghezi - deci ai agravării cotidiene a nemulţumirilor, pe când resurse imense de bogăţie nu erau puse la contribuţie, ci rezervate proprietarilor şi posesorilor - nobilii şi clerul. În secolul al XVIII-lea evoluţia naturală a societăţii ridicase cheltuielile statului la cote mult superioare faţă de trecut: administraţie, lucrări publice, armată, etc. De aici a apărut fenomenul deficitului financiar endemic: încasările nu mai acopereau cheltuielile. S-au încercat, în timp de vreo 15 ani, felurite paleative: sporuri la impozite, câteva taxe impuse şi privilegiaţilor, vânzări de funcţii, împrumuturi interne. În scurt timp, unii miniştri ai regelui au ajuns ei înşişi la concluzia că finanţele nu pot fi însănătoşite şi bugetul reechilibrat decât printr-o reformă radicală: restructurarea sistemului impozitelor, instituind impunerea averilor privilegiaţilor. Propunerile de acest gen au fost însă respinse de aristocraţie, ca fiind contrare tradiţiilor străvechi ale regatului. Cu o totală necunoaştere a realităţii şi lipsă de prevedere, reprezentanţii aristocraţiei au sfătuit pe rege să convoace Adunarea Stărilor Generale, convinşi că va găsi aici soluţii de remediere a crizei financiare, evitând de a constrânge nobilimea şi clerul să renunţe la acea însemnată parte a privilegiilor, care erau scutirile de impozite. Cele două categorii social-politice dominante ignorau adâncimea tensiunilor sociale şi se legănau cu iluzia că se bucură de respectul populaţiei; Or, Franţa fusese pe parcursul secolului al XVIII-lea teritoriul de dezvoltare al unei largi mişcări cultural-filosofîce (luminismul), care susţinea reorganizarea societăţii şi a statului pe baze raţionale, ceea ce - în concepţia exponenţilor acesteia - însemna "în conformitate cu legile naturii". Capacitatea de a cunoaşte, a descoperi adevărul şi a construi un om mai bun şi o societate 72

mai bună erau ideea ce ajunsese a stăpâni gândirea oamenilor secolului. "Raţiunea - spunea filosoful Diderot - este pentru filosof ceea ce starea de graţie este pentru creştin". "În interiorul societăţii cultivate - scrie istoricul Francois Furet, într-o magistrală lucrare asupra revoluţiei franceze - se întrupeză. puţin câte puţin, alternativa politică a secolului.Viaţa mondenă, academiile, lojile francmasonice, cafenelele şi teatrele, pe scurt «oraşul», opus «Curţii», au ţesut treptat o societate a spiritului luminist, foarte aristocratică, dar deschisă de asemenea talentului şi banului nenobililor. O societate a elitelor, care exclude pe de o parte clasele populare, dar şi cea mai mare parte a aristocraţiei. Amestec instabil şi seducător de inteligenţă şi de rang, de spirit şi de snobism, această lume e capabilă să critice totul, inclusiv şi mai ales pe ea însăşi: ea prezidează, fără a-şi da seama, o operă de remaniere profundă a elitelor şi a valorilor”. Marea majoritate a poporului francez dorea o schimbare fundamentală a cadrului socialpolitic în care trăia; era pregătită pentru ea, era conştientă ce are de făcut. La 5 mai 1789, la Versailles, s-a întrunit Adunarea Stărilor Generale. Deputaţii stării a treia s-au înfăţişat cu. un program sintetizat din doleanţele exprimate de alegătorii lor: constituţie, desfiinţarea privilegiilor, apărarea dreptului de proprietate, o reformă a justiţiei, retrocedarea pământurilor răpite ţăranilor în mod abuziv de către nobili, abolirea prestaţiilor către feudali şi stat. etc. Din acceptarea acestor revendicări şi a altora, ar fi rezultat o altă Franţă, în care puterea regelui ar fi fost limitată de lege şi exercitată sub controlul reprezentanţilor naţiunii, în care toate clasele societăţii ar fi beneficiat de drepturi egale şi ar fi fost supuse la obligaţii publice egale. Adunarea Stărilor Generale s-a împărţit în susţinători şi adversari ai acestui program. Deputaţii stării a treia, pentru a dezarma împotrivirea privilegiaţilor, au recurs la o acţiune îndrăzneaţă, care se poate considera drept începutul propriu-zis al revoluţiei: La 17 iunie 1789, ei s-au proclamat Adunare Naţională, numită la 9 iulie şi "Constituantă". Act de o covârşitoare importanţă, semnificând că deputaţii stării a treia se considerau singurii îndreptăţiţi a vorbi în numele naţiunii franceze (fiindcă, argumentau ei, reprezentau imensa majoritate a cetăţenilor), că în această ipostază ei nu mai acceptau ordine de la rege; că scopul lor de căpetenie era de a da Franţei o constituţie, misiune întru îndeplinirea căreia s-au angajat printr-un jurământ solemn, depus la 20 iunie 1789. Regele şi Curtea au făcut preparative de a. dizolva prin forţă Adunarea, concentrând trupe în împrejurimile capitalei. Populaţia Parisului s-a răsculat, în sprijinul Adunării. La 14 iulie, ea a cucerit fortăreaţa Bastilia, închisoare mai ales pentru deţinuţii politici, a răsturnat conducerea capitalei şi a ridicat în locul ei o municipalitate favorabilă cauzei revoluţionare. Regele şi miniştrii n-au avut curajul să rişte un război civil. Au retras trupele şi au acceptat starea de fapt, adică atribuţiile legislative asumate de Adunarea Naţională Constituantă. Aceasta, într-o memorabilă şedinţă desfăşurată în seara şi noaptea de 4 spre 5 august 1789, a votat şi proclamat că în Franţa "orânduirea feudală este desfiinţată pentru totdeauna” , ceea ce a însemnat abrogarea tuturor privilegiilor, egalitatea cetăţenilor în faţa legii, desfiinţarea prestaţiilor, a dijmei către cler, secularizarea pământurilor bisericii ş.a. Dacă insurecţia victorioasă de la 14 iulie simboliza cucerirea libertăţii, noaptea de 4-5 august a instaurat egalitatea. Iar peste un an, când în prezenţa delegaţilor din toată Franţa s-a celebrat, într-un cadru grandios, prima aniversare a căderii Bastiliei, revoluţia s-a flatat cu gândul că ea a instaurat fraternitatea cetăţenilor sub steagul ideilor sale şi, în curând, aceleaşi idei vor da semnalul înfrăţirii universale a popoarelor eliberate de tiranie. Aceste trei cuvinte: libertate, egalitate, fraternitate au devenit deviza Revoluţiei. La 26 august 1789, Adunarea a adoptat Declaraţia drepturilor omului şi cetăţeanului, o expunere de principii ale viitoarei Constituţii, ce va deveni document de referinţă pentru toate mişcările democratice din lume în secolul ce a urmat, păstrându-şi până azi actualitatea. Ea enunţă, în definiţii lapidare, drepturile naturale ale omului - libertatea, proprietatea, rezistenţa în faţa asupririi - suveranitatea poporului, egalitatea cetăţenilor, atribuţiile fundamentale ale guvernării şi câmpul de acţiune al legilor, ş.a. Aceste principii au fost puse în aplicare prin Constituţia intrată în vigoare în 1791 (Constituţia anului I). Ea a consfiinţit egalitatea cetăţenilor în faţa legii, a abolit discriminările pe criterii etnice sau religioase (evreii, protestanţii), a instituit separaţia puterilor. Dreptul de vot era acordat cetăţenilor care plăteau un anumit impozit după venit. Ei erau numiţi cetăţeni activi, ceilalţi - cetăţeni pasivi. Toate vechile unităţi administrative au fost desfiinţate şi înlocuite cu o 73

unitate administrativ-teritorială unică - departamentul. Au fost create 83 de departamente, apropiate ca întindere, număr al populaţiei şi potenţial economic. Adoptarea Constituţiei a părut a fi evenimentul cu care revoluţia se încheia, întrucât ea realizase obiectivul principal, înscris în programul Adunării Naţionale. Ceea ce s-a încheiat în 1791 a fost, însă, doar o etapă din revoluţia politică. Ea nu reuşise să rezolve problemele economice şi sociale care continuau să nemulţumească majoritatea locuitorilor. Din acest motiv, revoluţia a continuat, împinsă înainte de interesele şi revendicările unor pături sociale mai largi şi situate pe o treaptă tot mai modestă a stării materiale. În 1791-1792, problema cea mai acută care stătea în faţa Adunării legislative, aleasă conform Constituţiei, era cea economică. Ea consta în scăderea producţiei şi a distribuţiei bunurilor de consum, rarefierea şi scumpirea acestora, speculaţiile asupra lor, deprecierea monetară. Toate aceste probleme au fost primul efect al încetării controlului şi dirijării economiei din partea statului, a liberalizării economiei, a sentimentului de nesiguranţă care-i făcea pe producători să stocheze produsele, ori să le vândă la preţuri foarte ridicate. Condiţiile de trai ale populaţiei orăşeneşti au devenit extrem de grele. Au avut loc manifestări de revoltă. S-a întrevăzut pericolul îndepărtării populaţiei de o revoluţie care, după cum se arăta, nu aducea decât o înrăutăţire a situaţiei economice. O parte din "liderii" revoluţionari au preconizat atunci revenirea la sistemul de intervenţie a statului, de dirijare a proceselor economice, prin instituirea obligativităţii predării de către producători a surplusurilor de produse spre a fi atribuite reţelei comerciale, pentru ca aceasta, la rândul ei, să aibă obligaţia a le vinde la preţuri maximale. Majoritatea Adunării legislative a respins însă soluţia, motivând că ea ar fi reprezentat abandonarea unuia din principiile de bază proclamate de revoluţie, acela al libertăţii economice. Exponenţii majorităţii au lansat teoria că dificultăţile economice prin care trecea Franţa erau urmarea stării sale de izolare politică, a ostilităţii din partea altor ţări, a uneltirilor agenţilor acestora spre a-i destabiliza economia şi a produce astfel eşecul revoluţiei. Concluzia era că Franţa revoluţionară trebuie să frângă bariera din jurul ei, să ajute popoarele să se elibereze de tirani şi atunci, în cadrul fraternizării popoarelor libere, se vor crea şi condiţiile prosperităţii generale. S-a născut, astfel, în rândul revoluţionarilor francezi, mentalitatea şi doctrina "mesianică", a datoriei Franţei de a porni un război revoluţionar de eliberare a popoarelor. În 1792, Franţa însăşi era cea care provoaca războiul. Cu toate apelurile lui Robespierre la circumspecţie (,,misionarii înarmaţi nu sunt iubiţi de nimeni"), girondinii speră că un conflict va înlesni propagarea ideilor revoluţionare în Europa. La 20 aprilie 1792, Adunarea legislativă votează declaraţia de război adresată ,,regelui Boemiei şi Ungariei"; formularea are în vedere un suveran, şi nu un popor, evitând orice aluzie la Sfântul Imperiu. Insuccesul primelor ofensive franceze accelerează desfăşurarea Revoluţiei: Adunarea proclamă, la 11 iulie, că “Patria este în pericol"; batalioanele de "federaţi" se adună la Paris şi adoptă Cântecul de război al armatei Rinului , pe care marsiliezii l-au popularizat în marşul lor. La 1 august, Parisul ia cunoştinţă de manifestul conducătorului coaliţiei, ducele de Brunswick, care promite parizienilor "o răzbunare exemplară" dacă se ating de familia regală. O parte a istoriografiei actuale consideră că declanşarea razboaielor Revoluţiei franceze, care s-a prelungit, sub diverse forme şi motive, până la 1815 a fost o eroare dintre acelea care survin ori de câte ori analiza obiectivă a unei situaţii politice este substituită printr-o "ideologizare" a termenilor ei, prin apelul la ceea ce omul politic englez William Pitt jr. a numit "opinii înarmate" . În cursul lor, Franţa a repurtat multe succese, a răspândit noile idei în Europa, a dobândit răgazul pentru a-şi dezvolta şi înrădăcina instituţiile şi legile democratice, dar a suferit şi mari pierderi umane şi materiale, sfârşind printr-o grea înfrângere militară şi politică. La început, Franţa era slab pregătită pentru război şi încă în vara anului 1792 a suferit eşecuri, teritoriul ei fiind invadat de armatele austriece şi prusiene. Reacţia în interior, amorsată chiar de cei ce preconizaseră războiul, a fost tipică: înfrângerile - s-a spus - se datorează trădătorilor. În fruntea acestora stă regele. La 10 august 1792, o insurecţie populară, (prezentată ca spontană, în realitate organizată de grupuri ce căutau a se ridica în fruntea revoluţiei pe baza unor programe din ce în ce mai radicale, cum era aşa-numitul 74

"club iacobin"), a detronat monarhia. Franţa a devenit republică, începând cu ziua de 21 septembrie 1792. Regele a fost condamnat la moarte şi decapitat la 21 ianuarie 1793. A fost ales un nou corp legislativ, numit Convenţia Naţională, ca organ executiv figurând nişte comitete numite de aceasta, cum au fost Comitetul Salvării Publice şi Comitetul Siguranţei Generale. În scurt timp, sub impactul primejdiei externe, puterea a fost cucerită, printr-o lovitură de stat, de către gruparea radicală a iacobinilor, sprijinită, încă o dată, de insurecţia unei părţi din populaţia Parisului, mobilizată prin aceleaşi metode: răspândirea panicii, a zvonurilor de trădare, a chemărilor demagogice la "salvarea patriei în pericol". Iacobinii au instaurat o dictatură susţinută prin teroare . Nu se poate tăgădui că această metodă dură le-a permis să realizeze o operă impresionantă. Au înfăptuit cea dintâi "mobilizare totală" a populaţiei unei ţări şi a resurselor sale economice. Au putut, astfel, pune în linie de bătaie o armată uriaşă (de circa 1 milion de combatanţi), cu care au respins invazia străină dincolo de graniţele Franţei. Au instaurat o "economie dirijată", cu metodele pe care tot ei încercaseră a le preconiza încă prin 1791-1792, şi au reuşit să întrerupă temporar criza alimentară, specula, inflaţia, şi să restabilească încrederea maselor în revoluţie, în preocuparea conducerii revoluţionare pentru soarta lor. Au decretat o întinsă împroprietărire a ţăranilor, desfiinţând fără răscumpărare orice drept de origine feudală. Ei au dat, prin urmare, o lovitură puternică marii proprietăţi, nobilimii şi au făcut din Franţa o ţară de mici proprietari agrari. Iacobinismul a însemnat experienţa unei dictaturi democratice "de jos" (reale, nu doar proclamate propagandistic), atente la satisfacerea nevoilor maselor orăşeneşti şi ţărăneşti. Acestei dictaturi i se potriveşte expresia aceluiaşi Francois Furet: "politică democratică ridicată la rang de o ideologie naţională'', o "invenţie fără precedent...”. Ea a insuflat francezilor acel spirit eroic, fără seamăn în istoria modernă, pe care istoricul şi eseistul politic Alexis de Tocqueville 1-a evocat în fraze avântate: " . . . timpuri de tinereţe şi de entuziasm, de mândrie, de pasiuni generoase şi sincere, a căror amintire - în pofida erorilor lor - oamenii o vor păstra veşnic şi care, încă multă vreme, vor tulbura somnul tuturor celor ce vor voi să-i corupă şi să-i aservească”. Si totuşi, din partea iacobinilor guvernarea prin teroare a fost o greşală. Ea a însemnat suspendarea garanţiilor legii şi ale procedurilor legale, pentru cei acuzaţi de lipsă de fidelitate faţă de revoluţie. Sub această acuzaţie se putea înţelege aproape orice: de la trădare până la colportarea unui zvon, de la nerespectatrea unui preţ maximalizat până la frecventarea neregulată a şedinţelor organizaţiilor de cartier şi pasivitatea în cadrul lor. Sentinţele se pronunţau după o procedură extrem de sumară, (uneori, în absenţa oricărei probe, judecătorul fiind autorizat să-şi formeze opinia asupra persoanei inculpatului "în conformitate cu convingerea sa intimă") şi însemnau, aproape întodeauna, moartea prin ghilotinare. Iacobinii motivau necesitatea terorii prin gravitatea şi permanenţa primejdiei invaziei străine şi a uneltirilor contra-revoluţionare în interior. Argumentul nu avea suficientă acoperire. S-au văzut ţări şi naţiuni în situaţii la fel de grave cu ale Franţei în 1793-1794, care însă n-au adoptat astfel de metode de guvernare şi totuşi au reuşit să treacă peste dificultăţile respective. În primăvara anului 1794, lumea a început să murmure împotriva acestor excese. Chiar din interiorul conducerii iacobinilor s-au ridicat proteste, cerându-se revenirea la normalitate în interior şi încheierea păcii cu adversarii din exterior. Aceşti protestatari au fost şi ei etichetaţi ca trădători şi ghilotinaţi. Printre ei s-au aflat şi oameni care-şi creaseră reputaţia de eroi ai revoluţiei. Nemulţumirile au făcut atunci loc indignării. În Convenţia Naţională s-a format un complot, care, la 27-28 iulie 1794, a reuşit să răstoarne de la putere şi să trimită la eşafod nucleul iacobinilor intransigenţi. În fruntea lor, Maximilian Robespierre, care a întruchipat în toată măreţia, dar şi în toata oroarea, fanatismul doctrinar al iacobinilor, amestec inextricabil de idei democratice generoase, de patriotism fierbinte şi de terorism sângeros. În faţa istoriei, pe acest om, supranumit "incoruptibilul", sub a cărui conducere Revoluţia franceză a mers până la formularea - şi în parte aplicarea - celor mai avansate precepte ale democratismului politic şi social din veacul al XVIII-lea, îl salvează - nimeni nu i-a. putut contesta 75

s-a dovedit un geniu militar şi un mare om politic. Pe când. umane şi morale ale Franţei. În acelaşi timp însă. a fost sprijinită de cercurile mai sus menţionate ale Directoratului lovitura de stat din 9-10 noiembrie 1799. precum în acel "an teribil" 1793. puterea dominantă în Europa. în primul rând. reaşezarea sistemului fiscal. Sub acest regim. o parte a cercurilor politice dominante ale Directoratului a ajuns la concluzia că Franţa şi revoluţia nu vor putea fi salvate decât de un regim de "mână forte". a situaţiilor cu care se confrunta. în cadrul cărora e de menţionat. generalii săi (de exemplu Napoleon Bonaparte) le-au câştigat în chip strălucit. Extraordinarele sale victorii militare. ci s-a complicat în noi acţiuni militare. la un moment dat. Ceea ce face din Robespierre o figură nemuritoare nu este faptul că a «domnit» câteva luni asupra revoluţiei. de la monarhisti nemărturisiţi. În consecinţă. mobilizat cu lozinci patriotice şi democratice. datorate mai mult efectelor schimbărilor structurale anterioare (proprietatea ţărănească. Instrumentul pe care se putea sprijini un regim autoritar şi stabil era armata. de consolidare a economiei. etc). de stabilitate socială. care au făcut din Franţa. inerente până în cele din urmă oricărei dictaturi personale. E străin folosirii dublei claviaturi. îi apropia concepţia linei politice moderate. elaborarea unei legislaţii complete . ignorând aprecierea realistă. noul regim nu avea autoritatea şi nici abilitatea de a instaura un climat de ordine. dar în timpul cărora multe din revendicările de la 1789 fuseseră împlinite. "aşa cum era". Nu se mai putea şi nu se mai voia să se facă apel la recrudescenţa spiritului şi elanului revoluţionar. obiectivă. voind să se menţină în cadrul metodelor legale de guvernare. slab. Credea tot ce spunea şi exprima tot ce spunea în limbajul revoluţiei. care la 1804 s-a proclamat împărat. ţara era din nou ameninţată de invazia forţelor armate ale Austriei şi Rusiei. creşterea producţiei meşteşugăreşti şi manufacturiere. aşa-numiţii "thermidorieni". din care un concurs de împrejurări a făcut stăpânul ei. fie ea exercitată şi de un om excepţional. văzându-şi satisfăcute principalele deziderate economice şi politice. având titlul de "directori" (26 octombrie 1795). ci că. După prăbuşirea iacobinilor. revoluţia şi-a rostit discursul ei cel mai tragic şi cel mai pur". fiindcă în fruntea republicii a fost instituit un prezidiu din 5 membri. prin care generalul Napoleon Bonaparte a pus mâna pe putere şi a instaurat o dictatură militară. Această idee era împărtăşită cu deosebire de păturile superioare ale burgheziei care. unele chiar depăşite. până la iacobini renegaţi. a comis însă şi mari greşeli. poporul francez nu mai era dominat de elanul politic iniţial. oscilant şi corupt. pe bună dreptate. bilingvi ai acţiunii. inseparabilă de ceea ce numim «politică». Napoleon Bonaparte. la ridicarea poporului care.. thermidorienii au organizat regimul numit "Directorat". Spre a face faţă primejdiei externe şi frământărilor interne. spiritul de iniţiativă încurajat de libertatea politică. determinată de necesităţile susţinerii războiului. alimentate de la dreapta de regalişti şi dinspre stânga de încă nepotolitul radicalism de tip iacobin. de reintrare în normal. puterea politică a fost deţinută în Franţa de cei care-i răsturnaseră. ci lăsând să acţioneze liber legile economice (de exemplu. libertatea economică. şi numită regimul Consulatului.. deghizată la început sub aparenţe constituţionale. puneau acum pe prim plan stabilizarea regimului. el n-a rezolvat criza externă. La fel. nici un alt contemporan n-a interiorizat ca el codajul ideologic al fenomenului revoluţionar. respingând atât restaurarea monarhiei cât şi o nouă deschidere democratică. penale şi comerciale . sinceritatea lui. au stabilizat situaţia internă în Franţa şi au implantat irevocabil în societatea franceză legile şi instituţiile noi. În general. o serie de crize interne au dovedit că. apreciază. a fost desfiinţată legea maximalizării preţurilor şi obligativitatea predării către stat a surplusurilor de produse). a crezut exclusiv în posibilitatea 76 . în timp ce pe mare continua războiul început în februarie 1793 cu Anglia. Supraevaluând resursele materiale. alţi virtuozi ai cuvântului revoluţionar erau artişti dedublaţi. A fost o şansă (poate că în acelaşi timp şi o neşansă.pe baza principiilor de drept promovate de gândirea juridico-politică a veacului al XVIII-lea şi a Revoluţiei. După zece ani de revoluţie. Era o coaliţie de elemente cu convingeri diverse. un mare istoric.) pentru Franţa că acest general. Franţa a făcut oarecari progrese. A acţionat adeseori sub imboldul ambiţiei proprii. Adoptând o nouă Constituţie. Pe unele. în legalitate. şi. să-i zdrobească pe duşmanii revoluţiei. Robespierre a fost un profet.această calitate. au spulberat posibilitatea de restaurare a vechiului regim prerevoluţionar. Iniţiativele sale de organizare şi reorganizare a statului. "Ceea ce este excepţional în cazul său. prin el. Altele s-au soldat cu eşecuri. este că el nu se poate exprima altfel decît într-o limbă sacerdotală. din care şapte agravaţi prin starea de război. n-a reuşit să încheie pacea cu adversarii Franţei. fără a mai recurge la măsuri excepţionale. în anul 1799.civile.

Aceste fapte răstoarnă tradiţiile celei mai importante monarhii europcne. încă de la primele violenţe. este. În alte părţi ale Europei. împiedică accesul ştirilor venite din Franţa în regatul său. Proclamarea dreptului popoarelor de a dispune de ele însele repune însă în cauză dreptul monarhic european. Celelalte mişcări europene nu i-au egalat niciodată amploarea. din ţările renane. Anglia lui Pitt încearcă să folosească Prusia ca să oprească inaintarea spre apus a Rusiei. regele Spaniei.în întreaga Europă. Suveranii europeni au privit. cel puţin în Franţa. Într-adevăr. "prietena filozofilor". Societăţile de reflecţie răspândesc ştirile venite de pe continent. Londra încuviinţează evenimentele de la 14 iulie. dar care nu înţelege deloc să-şi sacrifice privilegiile. cărora li se fac ecou gazetele din câteva mari oraşe europene. fiică a Epocii Luminilor. Olanda şi. În Rusia ţărănească a Ecaterinei II. Carol III. temându-se. l-a dus la înfrângere şi la pierderea tronului. Abolirea privilegiilor şi a servituţilor feudale îi prejudiciază pe principii 77 . Revoluţia Franceză nu poate fi analizată ca un simplu element al unei mari mişcări atlantice. în felul acesta. Câteva încercări anterioare din Elveţia. Pacea pe care au impus-o a prevăzut retragerea Franţei la frontierele din 1792 şi restaurarea dinastiei regale detronate de revoluţie. iar mesianismul său universalist îi conferă o inconfundabilă originalitate. prin a le coaliza împotriva lui pe toate. au un mare răsunet în Europa şi în întreaga lume. ea îndeplineşte dorinţele elitelor luminate ale secolului al XVIII-lea. astfel. întru totul noi. Iar dacă. foarte curând. îşi regăseşte cu uşurinţă patriotismul insular. 28 milioane de locuitori. aşadar. Revoluţia şi Europa Revoluţia Franceză încununează gândirea iluministă. Prusia şi Austria. deoarece Franţa instituie principii care se vor universale . emanciparea coloniilor englezeşti din America puseseră deja în cauză vechea ordine. în majoritatea ei. Curţile europene sunt preocupate. care trăieşte până astăzi şi va mai trăi cu siguranţă multă vreme între coordonatele principiilor de drept şi ale instituţiilor economico-sociale şi politice proclamate şi create în clocotul unuia din cele mai extraordinare evenimente ale istoriei. nobilimea se entuziasmează uneori pentru marile principii ale lui 1789.au invadat cu armatele lor Franţa şi au ocupat Parisul (1814). Încă din 1789. nu sunt. A sfârşit. mesajul e receptat mai ales de elite. III. după câteva decenii de lupte politice şi naţionale . Dar răsunetul profund al anului 1789 nu se explică doar prin ponderea materială a Franţei în Europa. mai cu seamă. ceea ce. fără a mai menţiona şi statele mai mici care se alăturaseră coaliţiei antinapoleoniene . într-adevăr. Principiile şi opera Revoluţiei nu mai puteau fi dezrădăcinate: în ultimă instanţă. în 1789. savanţi precum chimistul Priestley. de riscurile contaminării. Cu toate acestea. cu neîncredere evenimentele din Franţa. Revoluţia Franceză. mesajul revoluţionar nu putea nicidecum influenţa decât o mică parte a populaţiei instruite. Poeţi ca Wordsworth sau Coleridge.soluţionării prin forţă a raporturilor dintre ea şi statele europene. cu toată înfrângerea din 1814. începînd din anul 1789. Exemplul englezesc este o excepţie. din 1789. Evenimentele care survin în Franţa. este adevărat că Revoluţia alimentează pentru mult timp radicalismul englez.Adunarea Naţională declară că Naţiunea franceză renunţă pentru totdeauna la orice război de cucerire şi că nu-şi va folosi niciodată forţele împotriva libertăţii vreunui alt popor" (mai 1790). într-o perioadă în care populaţia Marii Britanii este încă sub 10 milioane. ele au triumfat în Franţa şi. într-o Europă locuită esenţialmente de o populaţie ţărănească. ci drepturile omului. ca Hamburg.Anglia. Valul ideilor revoluţionare se face simţit pe întregul continent. Franţa însăşi îşi afirmă intenţiile pacifice: .. mai ales. Polonia continuă să fie râvnită de cele trei mari monarhii continentale. Puterile străine . În perioada evenimentelor revoluţionare. la un liberalism de faţadă. Ideile propagate de Revoluţie. învingătorii n-au socotit oportun să impună revenirea la vechea ordine socială şi la vechea structură a proprietăţii. dar adeziunea e mai mult retorică şi sentimentală decât profundă. publicişti ca Thomas Paine salută acest început. de luptele lor interne: Austria şi Rusia luptă împotriva Imperiului Otoman încă din 1786. în pofida geniului său militar. cu precădere o nobilime cosmopolită ce are impresia că e continuatoarea dezbaterilor iluministe. deşi reacţiile sunt comparabile în câteva mari oraşe comerciale din vest. în cea mai mare parte. opinia. Rusia. un rezultat al acesteia. iar împărăteasa renunţă. Franţa număra. Şi. Dar. Ea nu defineşte doar drepturile noi ale cetăţenilor francezi. peste 20% din populaţia totală a Europei.

discută despre o intervenţie în Franţa. aceasta e departe de a fi perfectă: ţarul Pavel I îşi retrage armata care lupta alături de austrieci în Italia. Din 1793 până în 1802. ale cărei succese se datoresc unei organizări militare radical schimbate faţă de tradiţiile Vechiului Regim. dar o subordonează unirii puterilor europene. care celebra alianţa regelui şi a naţiunii. Războiul şi-a dobândit propria logică. adică Rinul. când Prusia şi Spania tratează cu Franţa. mulţimea care. e dovada evoluţiei Europei culte. În mai 1791. Preoţilor "constituţionali". Scopurile războiului sunt descrise în mod diferit. Napoleon Bonaparte. pe Cârnpul lui Marte. în privinţa unirii lor cu Franţa. Înregimentarea tinerilor recruţi alături de veterani. La Valmy. de la Danton la Carnot. ambiţiile sale îi irită pe englezi. Convenţia declară că " va acorda un ajutor frăţesc tuturor popoarelor care vor voi să-şi recucerească libertatea". împăratul. armata îi reprezintă pe cetăţeni. Lazare Carnot este. să lupte. A avut Republica revoluţionară franceză o strategie europeană?. conscripţia asigură efective pe care nu le ating adversarii Franţei şi care îi permit să ducă lupte pe mai multe fronturi. exclamă montagnardul Chaumette. traduse curând în franceză şi apoi în germană. Biserica se divizează. Dar. e condamnată de papă. Monarhiile europene. Schisma contribuie la realizarea bazei contrarevoluţiei. făuritorul acestei armate. municipalizat. pe lângă entuziasmul revoluţionar. cerea instaurarea Republicii. Cartea. Adunarea hotărăşte să-i consulte pe locuitorii ţinutului Venaissin (Comtat) şi ai Avignon-ului. Spania. În august 1791. iar Prusia rămâne în expectativă. care-i permite să fie general de brigadă la douăzeci şi patru de ani. Răspunsurile istoriografiei speciale sunt deconcertante. votată în iulie 1790. în timp ce războiul purtat de regi are un caracter monarhic şi nu caută să se sprijine pe popoarele din statele respective. doar Franţa duce un război naţional. Franţa contează pe numărul ostaşilor. e dispersată într-o baie de sânge.să reunească totalitatea ţărilor europene. sau "depunătorii de jurământ'. În aprecierile istoriografiei recente.. Republica nu fusese salvată prin elanul spontan al cetăţenilor. Înrolările. În iunie 1791. care-i reuneşte în jurul lui la Koblenz pe cei care emigraseră. nu duc acelaşi tip de război cu cel dus de Franţa. arestată la Varennes. tot aşa cum îi hrăneşte Republica şi pe toţi generalii ambiţioşi. posesiuni pontificale. Coaliţia I se destramă încă din 1795. whig-ul Edmund Burke îşi publică Reflecţiile despre Revoluţia Franceză. în 1797. care nu-şi uită nici o clipă disensiunile. ia naştere în martie 1799. la care participă mase de soldaţi. victoriile Franţei s-au datorat şi lipsei de unitate a adversarilor ei. din anul II. se pare. pe care o finanţează tot Anglia. electorul Saxoniei. în perioada imperială. se lasă păgubaşi în faţa entuziasmului voluntarilor francezi. nu prea dornici. În sfărşit. în Mediterana. pe de altă parte. elogiu al tradiţiei. Revoluţia nu se mai interesează de unitatea politică afirmată la 14 iulie 1790 (Fete de la Federation). pune punct ficţiunii unui suveran considerat emanaţie respectată a unei naţiuni fratern reunite. beneficiază de acea accelerare a istoriei. Unii proclamă necesitatea unei lupte neîndurătoare împotriva Vechiului regim al Curţilor europene: "Spaţiul care separă Parisul de Petersburg şi de Moscova va fi curând francizat. este de a atinge "graniţele fireşti". li se opun preoţii . cu baioneta la armă. promovările rapide acordate celor mai valoroşi dintre soldaţi. propaganda politică. doar Anglia rămâne un adversar permanent. De asemenea.refactari". Goethe e prezent şi va spune mai târziu că a remarcat importanţa istorică a acestei victorii a unui popor împotriva armatelor regilor: "În acest loc şi în această zi a început o nouă epocă a istoriei lumii. iacobinizat". în 1791. încercarea de fugă în străinătate a familiei regale. membrii coaliţiei. Constituţia civilă a clerului. Austria semnează. Coaliţia a II-a. la 20 septembrie 1792." La sfârşitul anului 1792. Cât despre coeziunea aliaţilor. coaliţiile succesive nu reuşiseră în nici un moment . La 17 iulie. în urma elanului victorios din Belgia.în afară de anul 1813 . Războiul se hrăneşte însă din propria substanţă. născut în 1769. este în acea perioadă aliata Franţei. ei apelează la Tratatele Westphalice. însă. dar aceste dure afirmaţii ideologice nu împiedică deloc Republica să negocieze cu regii. contele d'Artois. Finalitatea esenţială a cuceririlor pentru cea mai mare parte a revoluţionarilor. inculcat infanteriei fac din armata franceză un instrument militar superior armatelor europene. după succesele obţinute cu ocazia asedierii 78 . data păcii de la Amiens. Voluntariatul este desigur un mit. dar şi fratele lui Ludovic XVI. La sfârşitul anului 1790. la Pillnitz. spiritul ofensiv dus până în pânzele albe.germani cu posesiuni în Alsacia. regele Prusiei. Tratatul de la Campoformio.

în pofida reorganizărilor posterioare gândite de împărat la Sfănta Elena. care trebuie să recunoască "Repuhlica Cisalpină" şi ocuparea franceză a Belgiei. Înlăturând Consiliile. care-şi trimite în Orient învăţaţii şi artiştii. Anglia. e învins. de la Hamburg la Roma. bazele noii societăţi apărute ca urmare a Revoluţiei. Paradoxul acestei puteri este că ea suprimă libertăţile din 1789. se află Franţa cu cele 130 de departamente. organizator al statului. Consulatul a reprezintat. Jerome. Pacificare externă. în 1811. Astfel. Napoleon Bonaparte. Europa cruciadelor şi. Încoronându-se pe el însuşi. în 1799. din Egipt. pe continent. E nevoie de geniul lui Bonaparte ca să-i confere aura gloriei şi să adauge piramidele la propria legendă. în iulie 1807. amintirea lui Alexandru. împăratul este un despot luminat. angajându-se în Italia centrală în fructuoase incursiuni de pradă: îşi însuşeşte bani şi opere de artă. pe care ştie s-o seducă şi s-o înflăcăreze. Dar Anglia îşi păstrează dominaţia pe mare şişi sporeşte imperiul colonial. Papa e izgonit din Roma. În acelaşi timp. duşman înverşunat al facţiunilor. Dar campania din Italia (1796-1797) e cea care-l transformă pe general în erou. în primul rând. arhiducesa Maria Luisa. e învinsă la Jena. încă nelămurit. La Tilsit. Republica Parthenopeană ia locul Bourbonilor din Neapole. naţiune domesticită. având în vedere că lista emigraţilor e închisă. prin instituţiile pe care le regândeşte. el se impune. după ce restabilise situaţia în Italia şi-i impusese Austriei pacea. în aceeaşi măsură. Directoratul îşi continuă politica.Toulonului. victoria franceză de la Austerlitz asupra austriecilor şi ruşilor. la Campoformio. la expediţie participă Europa savantă. în 1793. Europa napoleoniană şi. fixând-o "la principiile care au declanşat-o". domneşte în Westphalia. Naţiunea se poate identifica într-un om. garantează proprietatea şi ordinea. din 1804. cu austriecii. În fruntea departamentelor. Napoleon este protectorul Confederaţiei Rinului. În 1805. în 1809. Franţa. “Marele imperiu” s-au dovedit construcţii efemere. care constituie însăşi baza instituţiilor pe care le-a realizat. Campania constituie pentru Franţa un eşec total. Piemontul. o pacificare. al talentului şi al bogăţiei. pe râul Niemen. căci. Erou modern. parvenitul Revoluţiei o aduce în patul său pe fiica Habsburgilor. domoleşte disensiunile religioase (în detrimentul Bisericii constituţionale). se proclamă republica. un acord care-i lasă mână liberă pe continent. Austria. Pacea cu Anglia nu avea cum să dureze. care intră în război în 1806. generalul armatei italiene negociază din proprie iniţiativă. mai întâi. executanţi docili ai ordinelor puterii centralizate. Pe soldaţii "goi" ai armatei sale îi ademeneşte cu "cele mai roditoare câmpii din lume". din 1798-1799. sunt necesare adeziunea pasivă a poporului şi concursul elitelor. în 1802. naţiunea devine o anexă a persoanei sale. În 1810. Ostilităţile. implicit. izolat. Imperiul e mai mult rodul întâmplării decât al logicii. Expediţia vizează duşmanul cel mai important şi din totdeauna al Republicii. trebuie să accepte pacea. spre indignarea patrioţilor italieni. dincolo de aceasta. În inima lui. Primul Consul semnează cu Anglia. la Amiens. cedarea către Franţa a malului stâng al Rinului e subordonată însă unei hotărâri a Dietei şi. capătă dimensiuni onirice. teritoriul supus de Napoleon înglobează jumătate din Europa. Napoleon încoronează principiile lui 1789. unde. elite întrunite sub semnul originii. Bonaparte pune. anul în care imperiul cunoaşte cea mai mare extindere a sa. consacră libertatea individuală. cu obstinaţie. Berlinul e ocupat. Prusia. în 1798. căreia ar vrea să-i mineze puterea maritimă în Mediterana. după bătălia de la Wagram. iar republicile-surori se înmulţesc în Italia. Dar. Actele “generalului revoluţiei”. el îşi plămădeşte imaginea atent. iar Concordatul cu papa. au ca rezultat apariţia unor coaliţii succesive. victoriei navale de la Trafalgar a englezilor îi răspunde. Fratele său. a fost primul care a utilizat transferul de mesianism revoluţionar al sanculoţilor la soldat. Împăratul e primit în Polonia ca eliberator. este monarhul republican pe care şi-l caută. numeşte prefecţi. Veneţia e cedată Austriei. încheiat în 1801. mai întâi mocnite. ca singurul care poate finaliza Revoluţia. la 18 brumar 1799. În octombrie 1797. Napoleon şi ţarul Alexandru par să-şi împartă Europa. după care Bonaparte îi alungă pe austrieci din Milano. Pentru conducerea acestui stat. În 1799. într-adevăr. Totul evocă. Marele-Ducat al Varşoviei e 79 . jefuit. Pacificare internă. despot ce a edificat un aparat de stat de o redutabilă eficacitate. create de Adunarea Constituantă. Codul Civil.

diversitatea înclinaţiilor sale. de admiraţie şi de respingere. adepte ale ideilor iluministe. În Germania. când mistice.război pentru cucerirea independenţei" împotriva lui Napoleon şi lansează un apel "către poporul meu". cu începere din 1807. Fichte pronunţă la Universitatea din Berlin prima Cuvântare către naţiunea germană. un manifest imperial vorbeşte de "pedeapsa înspăimântătoare care-i loveşte pe cei ce îndrăznesc să pătrundă cu gânduri de război în sânul puternicei Rusii". popoarele au devenit conştiente că viaţa lor comună le conferă poate un destin istoric comun. e "Spania neagră". reînnoadă legăturile cu pământul şi poporul de jos. în aceeaşi măsură ca şi popoarele aliate. modelul alternativ al unui regim liberal. prezenţa franceză e violent contestată. abolirea Inchiziţiei. a învăţământului. Volk-ul germanic nu este le peuple francez. când liberale. să se piardă în imensitatea rusească. cazacii campează pe ChampsElysees. de tradiţia şi apartenenţa religioasă ale Spaniei. Cortes-urile de la Cadiz ţin desigur seama. care. Este comunitate de suflet. când autoritare. Când Napoleon se hotărăşte să ordone retragerea Marii Armate. Relaţiile sale cu ţarul Alexandru I s-au deteriorat treptat. sânge şi limbă mai mult decât adunare de cetăţeni. în sfârşit. este inspiratorul şi agentul esenţial al rezistenţei în faţa tiranului de pe continent. în septembrie 1812. mai mult în Apusul Europei decât în Răsărit. în Regatul Neapolelui. Curând vine vremea eşecurilor. încercările de debarcare nu-şi ating scopul. mult timp izolată în răsăritul Europei. 80 . începe reforma statului. să aducă teritoriilor ocupate libertatea şi egalitatea civilă ale anului 1789. În încercarea prin care trece.000 de oameni din "armata naţiunilor". locuitorii Moscovei îi opun împăratului o rezistenţă pasivă. Cu toate acestea. În Prusia. Rusia se teme de renaşterea unei Polonii independente şi. ţăranii îl hărţuiesc pe ereticul ce întinează măicuţa Rusie. în Tirol şi mai ales în Spania. Franţa desăvârşeşte.sau împotriva ei -. apoi. exprimându-se în guerillas. aşa-numiţii afrancesados. ce-şi apără libertăţile tradiţionale. Revoluţia şi Imperiul au reuşit să întărească particularismul rusesc şi. iar împăratul este rege al Italiei. în 1813. Ea n-a inventat liberalismul. dar a dat consistenţă statului-naţiune. într-adevăr. Războiul din Spania nu este o mişcare univocă. în marea ei majoritate. Simultan însă. ai cărei combatanţi adoptă simboluri pioase. istoria Europei. Blocada continentală provoacă o reducere drastică a exporturilor ruseşti.fac ca bătrâna Rusie.croit din zona prusiană a Poloniei. în 1815. cu începere din 1810. Franţa nu se mulţumeşte. în 1811-1812. Franţa nu are mijloacele care să-i permită să rivalizeze cu Anglia pe mare. în acelaşi timp. Cu toate acestea. O parte a elitelor. Şi. aşa cum a spus Hegel. o altă Spanie se revoltă. el vine. Cu toate acestea. Napoleon nu e deloc mulţumit de ambiţiile Rusiei privitoare la Strâmtori (cu toate acestea. rege al Spaniei. Astfel. cu începere din 1808. Cu începere din 1807..în 1814. fac ca încercările de reformă ale lui Napoleon să se întoarcă împotriva acestuia. definindu-se prin supunerea faţă de o autoritate materialăşi spirituală superioară. El constituie. se pare că în Germania nu masele populare au stat la originea elanului patriotic. Iar împotriva puterii uzurpatorului Joseph se ridică Spania provinciilor. anularea privilegiilor. aristocraţia rusă. iar fratele său Joseph este. care n-are nevoie de arme ca să se impună. popoarele supuse sunt datoare cu contribuţii şi soldaţi. apoi a marelui reflux. care-şi demonstrează în această perioadă coeziunea morală şi naţională. Dominaţia “Marii Naţiuni” în Europa suscită un dublu reflex. a armatei. Dimpotrivă. Ele alimentează războiul. Pe Murat l-a aşezat pe tronul Regatului Neapolelui. vibrant apel la scuturarea lanţurilor sclaviei. renaşte măreţia Reich-ului medieval. de asemenea. să-şi regăsească locul în chiar inima continentului. iar ţarul joacă rolul de arbitru al Europei. dar propun o Constituţie întemeiată pe suveranitatea naţională. dar şi succesele ruseşti . Imperiul Otoman trebuie să cedeze Basarabia). Cuvintele nu au chiar aceeaşi semnificaţie ca în Franţa. În faţa invaziei. ambiguitatea personalităţii ţarului Alexandru I. la contactul cu brutala prezenţă franceză. Regatul Unit. declara că dispreţuieşte grosolănia ţăranilor şi că nu vrea să vorbească decât franţuzeşte. să înscrie Rusia în concertul civilizaţiei europene. Prusia e prima care găseşte în umilire forţa redresării. datorită ei . cu toată rezistenţa claselor privilegiate. Astfel. regele Prusiei declară . iar Napoleon are de înfruntat un alt popor: în 1812. îi cheamă la realizarea Sfintei Alianţe pe suveranii creştini ai Europei sub egida Sfitei Treimi . în fruntea a 450.

reclamînd suprimarea barierelor interne. În loc de concluzii şi alte aprecieri calificate despre Revoluţie Revoluţia franceză care. pregătită de transformarea economică şi de progresul intelectual al unui secol întreg. armata atinsă de spiritul de revoltă. obsedează întreaga Europă. au simţit încă de la mijlocul secolului că. alături de dragostea pentru libertate. ruina regimului era completă. ca un model şi. sau. absolutismul monarhic. Vechiul regim a intrat în descompunere înainte ca termenul de revoluţie să fi fost pronunţat.şi sistemul privilegiilor au fost răsturnate. falimentul iminent. libertatea muncii şi a concurenţei deveniseră condiţii esenţiale pentru dezvoltarea comerţului şi a industriei. a fost abolită starea de dependenţă a ţăranilor. dar şi forţa irezistibilă care 1-a impus. Epuizarea ultimelor expediente financiare şi defecţiunea trupelor a silit guvernul să convoace stările generale. Ridicarea popoarelor nu mai constituie revoltasacrilegiu împotriva unei ordini veşnice. absolutismul şi privilegiile milenare.dacă. să asigure triumful proprietăţii burgheze contra proprietăţii feudale. autorităţile fără respect pentru libertăţile particularilor şi incapabile de a menţine ordinea. Lally-Tollendal a făcut bilanţul definitiv al vechiului regim: regele „înşelat". în 1789. poporul fără altă nădejde de salvare decât convocarea stărilor generale şi fără mijloace legale de-a sili regele să le convoace! Deopotrivă de incapabil de-a se reforma sau de-a se menţine cu forţa. evenimentele anului precedent. de îndată ce opinia publică a găsit în ele mijlocul de-a se exprima liber. să desăvârşească unitatea ţării. statul se năruie din temelie şî că totul se desface în bucăţi. adică ostil avertismentelor şi aspiraţiilor supuşilor săi. într-un cuvînt. cu cât Revoluţia franceză a determinat apariţia. evenimentele perioadei 1789-1815. Emanciparea şi împroprietărirea ţăranilor. romantismul va contribui la exaltarea tuturor aspectelor insurecţiei săvârşite în numele libertăţii popoarelor reunite în naţiuni. e că reformele acestea au fost determinate de adânci necesităţi economice şi pregătite de efortul intelectual al unui secol întreg. remanierea sistemului fiscal şi abolirea redevenţelor feudale care nu lăsau majorităţii ţărănimii decât ceea ce-i trebuia pentru a nu muri de foame. în istoria veacului al XIX-lea european. al muncii contra trândăviei „eroice". a surprins prin spontaneitatea şi prin forţa sa. iar privilegiile . al toleranţei contra fanatismului . se prăbuşiră din cauza propriei lor decrepitudini. la 13 iulie 1789. particularismul provincial redeşteptat şi ameninţând unitatea naţională. mai bine zis. burghezia a căutat să extindă debuşeele interne şi să mărească puterea de consumaţie a ţărănimii. La 1788. Revoluţia descătuşează istoria Europei: memoria furtunii devine atunci instrument al unui destin. uneori. Vechiul regim era condamnat. Influenţele Revoluţiei franceze se exercită. ajutată de reformele efective realizate de ocupantul francez: Codul Civil a fost impus în numeroase state (Italia. a dorinţei vii şi uneori antagoniste de egalitate. Ele oferă elemente de referinţă. Pentru a desface produsele unei activităţi industriale din ce în ce mai intense. Prăbuşirea Vechiului regim s-a produs paralel cu dispariţia bazei lui economice. Revoluţia oferă şi un alt model: edificarea unui stat care să reprezinte naţiunea (sau ceea ce se numeşte aşa) permite utilizarea şi controlarea forţelor eliberate ale popoarelor. Renania). douăzeci şi cinci de milioane de francezi fără judecători (din cauza grevei declarate de parlamente). IV. să întemeieze libertatea şi egalitatea civilă. tezaurul vid. deci. Din aceste necesităţi a izvorât nu numai întregul program al liberalismului francez. Evocînd în faţa Adunării naţionale.Europa a fost. Revoluţia a izbutit în doi ani să suprime aproape întreg Vechiul regim. Spirite perspicace. a fost. şi. ca d'Argenson. chiar dacă se încearcă ocultarea lor. în doi ani. regimul corporaţiilor şi monopolurile comerciale în care s-a încadrat viaţa economică a vechiului regim. în orice fel s-ar fi scris istoria. exemple moderne care nu mai sunt funizate de Antichitatea greco-romană. să transfere proprietatea clerului şi a Coroanei unui mare număr de orăşeni şi de săteni. să suprime feudalitatea.puse sub semnul întrebării. să decreteze egalitatea tuturor înaintea impozitelor. Dezvoltarea comerţului şi a industriei au ruinat proprietatea feudală. Această organizare a statului este cu atât mai necesară. 81 . legile fără putere executorie. Dacă Adunarea constituantă a reuşit. Astfel. serviciile publice dezorganizate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful