Sol in 0⁰ Cancer

Vol. I No. 01
Anno IVXXI
Тромесечен магазин на Оазата Secret Fire

‫ס‬

http://samekh.secretfire.net

ТЕМА НА БРОЈОТ

Од Уредникот
“...имаме должност спрема себе
и општеството да работиме
несебично кон тргање на
превезот на незнаењето и
оковите на догмите.”

Политичката слобода како духовна вредност
James Wasserman

Од како паметам за себе,
имав постојано присутно чувство за
Бог во мојот живот – недофатливо
препознавање
на
некаква
Интелигенција, Свесност или Битие кое
постои на одредена близина од мене
или моето видливо сопство. Во две од
моите книги го цитирав неоплатонистот
од 4-тиот век, Јамблих, кој напишал:
“Внатрешното сознание за Боговите
коегзистира со самото наше постоење;
и... постои пред разумот и доказот.”
Кажано едноставно: постоењето на Бог
е само по себе очигледно.

Исто
така
израснав
со
чувство на одговорност за светот. Од
секогаш сум се чувствувал како дел од
човештвото и нашите патетични обиди
да отползиме надвор од гадотијата
на нашите неприлики. Сиромаштија,
глад, себичност, војна, омраза – сите
ми изгледаа подеднакво многу важни
и во рамките на мојата лична сфера на
одговорност.

Се запишав на колеџот Антиох
во летото 1966-та година. Ова училиште
беше на браникот од движењата за
граѓански права и против војната, и
културната револуција на сексот и
дрогата. Антиох имаше програма за

работа и учење преку која студентите
работеа на нивните избрани предмети
половина од годината. Еден адвокат
активист на напредниот SNCC (Student
Non-Violent Coordinating Committee)
дојде во кампусот да зборува. Тој
беше елоквентен и неговиот говор ме
примами волонтерски да работам за
него како помошник истражувач.

Веднаш
бев
втурнат
во
централниот јазол на движењето на
Новата Левица. Иако си спомнувам
на Fannie Lou Hamer како на жена со
особена топлина, речиси сите останати
славни личности кои ги запознав ме
исполнија со очај. Сфатив дека мојата
политичка работа, во најдобар случај,
ќе предизвика само смена на една група
неуротичари полудени од моќ со друга.
Во мојата книга наведувам дека во тек на
еден редок приватен разговор со мојот
шеф, го прашав за негово мислење во
врска со тоа дали движењето против
војната им помага на комунистите, како
што веруваа многу луѓе. Тој ми рече
дека не му е грижа и дека однапред не
го отфрла комунизмот. Јас го отфрлив и
набргу потоа заминав.

Во меѓувреме, моите искуства
со психоделици ме свртуваа кон онаа

детска свесност за Виша Сила чие
присуство стануваше сè понагласено
опипливо. Се зафатив со медитација
откако ја прочитав Alan Watts-овата
Патот на Зенот. Дојдов до сознание
дека
рафинирањето
на
мојот
сопствен карактер е првиот чекор кон
избавувањето на светот во која и да
било значајна политичка смисла (увид
кој се нема променето веќе подолго од
три децении, иако мојата методологија
значително еволуираше).

Почнав да ја проучувам
литературата за духовна мудрост. Се
чувствував сè повеќе во расчекор со
барањата на мојот наставен програм
и го напуштив колеџот во 1968 година.
Оттогаш започна еден период на
патување и барање учители. Бев
привлечен кон Западниот Окултизам
каде што останувам цврсто укотвен како
студент на Алистер Кроули и Научниот
Илуминизам. Ја прифаќам Книгата
на Законот како единствено правило
и водич во мојот живот, и Liber Oz
(политичката програма на Ordo Templi
Orientis) како најпросветлени изрази на
политичка философија напишани кога и
да било.

Како дополнување на Западниот
Езотерицизам, мојата духовна потрага
вклучуваше и прилично обемна работа
со дисциплините на Surat Shabd Јога
и Radha Soami Satsang; практикување
на zhikr со Суфистите на Halveti Jerrahi;
и преземањето на Refuge со Dudjom
Rinpoche, пред кого се заколнав на
Бодисатва Завет.
» продолжува, СТР. 3

Прави штО ТИ Е ВОЛЈА И ТОА НЕКА БИДЕ ЦЕЛ
ЗАКОН. Следејќи го патот на создавањето,

започнавме од 0 поставувајќи ги темелите
на еден мал магазин за кој се надеваме
дека ќе насочи барем малку светлина врз
прашањата за кои бараме одговори и ќе
инспирара волја за понатамошна работа
со здружени сили.
» продолжува, СТР. 2

Од Мајсторот
“Посветените
и
вредни
иницијанти имаат значително
поголеми шанси во целост да
ја искористат оваа внимателно
структурирана Патека...”
Прави штО ТИ Е ВОЛЈА И ТОА НЕКА БИДЕ ЦЕЛ
ЗАКОН. Нашите бројки се зголемуваат.

Фактички толку многу што дури бевме
и критикувани од страна на некои меѓу
нас дека не правиме разлика кого го
иницираме и зошто (?!). И иако понекогаш
сме болно свесни дека квантитет не е
исто што и квалитет, сепак до сите овие
Браќа и Сестри: И тоа како не правиме
разлика, по ѓаволите!
» продолжува, СТР. 2

2  SAMEKH vol.I no.1 Sol in o⁰cancer ANNO IVXXI

од уредникот

« продолжува од насловната страница
Одврзувајќи се од заплетканоста на
стоте земски загатки се наоѓаме веќе
до бројот 1 кој ја содржи есенцијата на
нулата но од себе зрачи и нешто ново.
Поминаа три месеци од иницијалниот
број на Samekh но и три месеци на
заедничка работа, дружба и енергичност
во спроведувањето на идеите. Темелите
се веќе поставени и време е врз нив да
се гради конструкцијата од храмот на
слободни луѓе.

Но, заедничкиот труд е само
еден аспект од потрагата по мир,
толеранција и вистина. Се почнува од
индивидуата, од единката која е столб
на Редот и на целокупниот општествен
поредок. Ако во предходниот број
се задржав на групната работа, сега
посочувам кон индивидуалната – од
која произлегуваат сите скапоцености
во нашиот магиски делокруг.

Да се биде посветен значи
несебично да се вложи секој дел од себе
за идеите за кои се залагаме. Да се трага
по идеалот следејќи го сопствениот пат
и притоа соочувајќи се со озарените
очи на сенките и челустите на сивилото
чиј што против отров е Работата.
Индивидуалниот труд е семето на
Посветеноста но таа врска е повратна
– и плодовите се наоѓаат во корењата.
Со секоја повлечена нишка ние веќе го
ткаеме големото знаме на Слободата.

Но, не мора се да биде
завиткано во метафори и симболи.
Задачата е јасна, нејзиниот почеток се
наоѓа во согледувањето на сопствените
капацитети и определувањето на
сопствените приоритети. Можеби е
премногу строго да се каже, но имаме
должност спрема себе и општеството
да работиме несебично кон тргање
на превезот на незнаењето и оковите
на догмите. Почнувајќи од себе, со
наједноставни зборови, ние веќе
сме го завршиле најголемиот дел од
заедничката работа.

Она на што алудирам е дека
многуте активности и содржини кои
беа понудени за кратко време после
долгогодишна тишина немаше да
бидат овозможени ако не постоеше
инидивидуалната
посветеност.
За сето време на организирање и
спроведување бевме во можност да
посведочиме за храброста и упорноста
на многу Браќа и Сестри кои се вложија
себеси во создавањето на Тело кое веќе
може да се споредува други слични
организации во светот.

Artemis Diana

Надоврзувајќи се на таа
аналогија и горенаведениот „пат на
создавањето“ во овој број на Samekh
се потрудивме подобро да ја покажеме
посветеноста на Братството. На
страниците подоле читателот ќе биде во
можност да ги препознае генијалните
искри на своите соборци. Егзекуцијата
на идејата е далеку од совршена а сепак
нејзината форма веќе почнува да се
наѕира носена на рацете од посветени
слободни луѓе кои ја спознале својата
должност.
Љубов е законот, љубов под волја.

Астрологика

Во саботата на 15.06.2013 e.v. со почеток од 17 часот во просториите на Даре
Џамбаз - Скопје се одржа серија на современи предавања за астрологија во
организација на Оазата Secret Fire со подршка на Оазата Трину од Битола.

Од мајсторот

« продолжува од насловната страница

функционално О.Т.О. Тело во Македонија,
Оазата Secret Fire од Скопје. Под “целосно
функционално” ние подразбираме храм,
редовни (двонеделни) прослави на
Гностичката Миса, редовни (квартални)
иницијации во Степените од Минервалот
до III, редовни (квартални) јавни
предавања и / или работилници само за
членовите, активно интернет присуство
преку веб-сајт, блог и на социјалните
медиуми (Фејсбук и Твитер), како и
редовно (квартално) објавување на оваа
периодика. Ова не се мали достигнувања
имајќи во предвид дека се направени

во споредба со највисоките стандарди
за перформанси, и ги формулиравме
клучните стратешки чекори кои треба да
Во однос на квантитетот. Секој слободен
бидат преземени во наредниот период.
маж или жена кои се полнолетни имаат
неоспорно право да бидат иницирани
Тие ќе бараат уште повеќе посветеност
во првата, или Човек на Земјата
и работливост отколку порано. Тие исто
Тријада на О.Т.О., односно Степените
така ќе бараат подобро финансирање.
од Минервалот до P.I., ако тој или таа
Но, најважно од сè, ќе бидат потребни
повеќе од само неколку луѓе ако сакаме
најдат 2-ца спонзори кои ќе се потпишат
да ги постигнеме нашите нови цели.
на нивните апликации. Значењето на
“слободни” е едноставно “по своја
Она што конкретно не издвојува нас
слободна волја”, “полнолетни” варира
во Македонија од сите други земји е
што еден од нашите Браќа поседува
во зависност од законите на земјата, но
факторот кој е од суштинско значење за
печатница и имаме единствена можност
филтрирање се спонзорите. Овие
да печатиме мали тиражи
на важни Телемитски книги,
луѓе се веќе членови на нашиот
преведени на македонски јазик,
Ред кои ќе гарантираат дека
по особено евтини цени. Овие
кандидатот е сериозен и доволно
стабилен за потенцијално да
изданија се во тврд и мек повез
има корист од нашиот систем.
и ги сметаме за особена предност
Клучниот збор е “потенцијално”
во промулгацијата на Законот
на Телема. Други земји веќе
- O.T.O. Степените се можности
за различни дострели, а не
изразија интерес да ги префрлат
признанија за истите. Кандидатот
своите печатења тука, и ние ќе
бидеме среќни да помогнеме
може но не мора лично да му
во сите такви потфати. Покрај
се допаѓа на Иницијаторот, но
очигледните придобивки, ова е
тој или таа сепак ќе ја извршат
исто така во согласност со една
неговата или нејзината должност,
бидејќи Спонзорите се тие кои
од вредностите кои најмногу ги
Долго очекуваната Европска О. Т. О. Конференција
почитуваме, а тоа е помагање
сносат одговорност за правилна
OTOK IV:XXI се одржa од 1-ви до 5-ти мај 2013 e.
проценка на потенцијалните
на бизнисот на нашите Браќа и
v. во прекрасниот камп “Солине” во Биоград на
Сестри кои поседуваат приватни
аспиранти.
Мору - Хрватска. Македонската делегација броеше 5 компании, колку што сме во
Во однос на квалитетот.
членови, од двете О.Т.О. тела во Македонија.
состојба.
Посветените и вредни иницијанти
имаат значително поголеми
И за крај, упатено до нашите
шанси во целост да ја искористат оваа за помалку од една година, почнувајќи членови во Македонија, а особено оние
внимателно структурирана Патека од нула, со само мал број на луѓе. Но од Скопје: работата што ја правиме е
за личен духовен развој. Во основа имавме помош и можеме да очекуваме важна. Дали ќе одберете да учествувате
постојат 2 работи кои суштински се уште поголема во иднина. Можеме само во работата на Оазата или не, потрудете
разликуваат кај целосно развиениот да се надеваме дека еден ден ќе бидеме се никогаш да не заборавите дека ние
О.Т.О. Иницијант во однос на т.н. во можност да возвратиме на услугата и пишуваме нова, посветла страница
“профани”. Првата се навестува уште во да им помогнеме на други кои би имале од историјата на нашиот Ред во
прелиминарниот степен на Минервал, потреба од тоа.
Македонија, со секоја успешна Миса или
Присуствувајќи на Европската O.T.O. Иницијација, со секое ново предавање
и таа има многу врска со откривањето и
манифестирањето на нечија Вистинска Конференција во Хрватска оваа година или работилница, со секоја ново издание
Волја. “Ти си нема право туку да делуваш (ОТОК IV: XXI), заедно со членовите на на Samekh. Конечно поставуваме цврсти
според својата волја. Го направите тоа второто (или хронолошки, сега првото) темели за идните генерации на Телемити
и нема други ќе речат нешто повеќе “. О.Т.О. Тело во Македонија, Trinu Оазата во оваа земја. Тие нема да бидат благи во
Втората е постепено воспоставување од Битола, успешно го поставивме своите оцени, дури и од перспектива на
одредени степени на контрола над македонското О.Т.О. на картата од денешно време. Ние веќе ги оценивме
Елементите (земја, вода, воздух, оган, светот, а со тоа создадовме многу важна нашите претходници и оценката е
Дух), или како што ние избираме да го комуникациска мрежа за идна размена далеку од поволна. Но продолжуваме
нарекуваме тоа, “стекнување на петте на информации на сите нивоа. Но, тоа не понатаму, успевајќи онаму каде што тие
моќи на Сфингата”. И во одреден момент беше само поради дипломатија и односи потфрлија, поправајќи онаму каде што
се доаѓа до точка кога станува можно да со јавноста. Нашата мисија и визија тие згрешија и чувајќи го она доброто
се понуди непоколебливо служење на отсекогаш биле, уште од самиот почеток, со кое не заветуваа. Разберете дека ова
Редот кој има пружено толку многу без да се стремиме кон совршенство и не е посраниот-говор-за-историскапритоа да очекува нешто за возврат. Тоа да ги пренесеме кај нас најдобрите одговорност. Би сакал да ви пренесам
е она што значи да се владее во O.T.O.
практики, веќе тестирани и докажани што е можно поголем дел од нашиот
Работата што ја правиме е важна. како ефективни од страна на постарите неисцрпен ентузијазам, но на крајот
Парафразирајќи го познатиот локални тела и поискусните членови на останува, како и секогаш, на вас дали
македонски преродбеник, д-р Крсте нашиот Ред во други делови од светот. и самите ќе се вклучите во оваа важна
Мисирков “Што сме оствари и она што ОТОК дополнително го подигна нивото работа. Нашите бројки се зголемуваат.
останува да се оствари во иднина?” за нас, на сите можни начини. Темелно
Љубов е законот, љубов под волја.
Со еден збор, сега имаме целосно ги анализиравме нашите недостатоци,

SAMEKH vol.I no.1 Sol in o⁰cancer ANNO IVXXI 3

политичката слобода
како духовна вредност

Теманабројот
James Wasserman

« продолжува од насловната страница

Во тек на целата деценија од
70-тите останав сесрдно негрижлив
за политика. Мојот живот се состоеше
од студирање на Мистериите како
еден млад човек кој го учи својот пат
низ светот. Патот на мојата кариера го
открив во светот на издаваштвото и
се издигнав до генерален менаџер кај
Samuel Weiser. Го напуштив во 1977 за
да го основам Studio 31 Book Production
and Graphic Design.

Во 1982 година, развив интерес
за огнено
оружје,
поттикнат
од серија на немили настани кои ја
задесија духовната група чиј лидер бев
јас. Одлучив дека најдобриот начин да
го заштитам моето семејство наспроти
одредени уверливи закани беше да го
привикам светото право на самоодбрана
кое е втемелено и во Вториот Амандман
на Американската Повелба за Правата и
во 5-тиот параграф од Liber Oz.

Додека истражував пред да
одлучам кое огнено оружје да го купам,
се сретнав со страстната загриженост
кај културата на оружјето за правата
заштитени од страна на Американскиот
Устав. Колку повеќе се запознавав
со нивната литература, препознав
дека Декларацијата за Независност и
Повелбата за Правата имаат длабока
духовна димензија за која претходно не
бев свесен.

Потоа во месец август од 1992та година се разболев и имав висока
температура. Ограничен во постела,
видов еден краток напис во The NY
Times кој се однесуваше на Ruby Ridge,
Idaho. Од прилика 300 владини агенти
го опколија домот на некој човек по име
Randy Weaver. Неговиот 14 годишен син
беше убиен со истрел зад грб од страна
на Американски Шериф, а жена му беше
убиена со истрел во главата од страна
на FBI снајперист додека го нишала
бебето. The Times објави фотографија
од неколку агенти кои стоеја на имотот
од Weaver. Грбот на еден агент беше
свртен кон камерата и на него стоеја
големи букви ATF. Веднаш сфатив дека
таквите графики се дизајнирани да ја
намалат шансата да се убијат меѓусебе
додека пукаат во нивните браќа
Американци од зад грб. Барав да најдам
трага за злосторството на Weaver, и сè
што можев да пронајдам беа нејасни
сугестии за “вооружени прекршоци.”
Тој беше опишан како неонацистички
расист.

Како Евреин, со едно дете од
мешовит
брак, неонацистичките
расисти не се баш мојата шолја чај. Но
имав неверојатно висока температура.
Ја положив главата на перница и ги
затворив очите. Мојата душа буквално
влезе во колибата на Randy Weaver и
мојата психа привремено се соедини со
неговата. Го искусив неговото страдање
со секоја нишка од моето битие. Се
вратив и заплакав. И реков на жена ми
колку е ужасно да ти ги убијат синот
и сопругата, со сите тие убијци околу
твојот дом, кои јавно те оцрнуваат како
некакво речиси животинско ѓубре.

Светот
изгледаше
многу
поинаку кога треската ми попушти. Се

ангажирав себеси во обид да разберам
што и се случило на мојата држава. По
многу месеци на непроспиени ноќи и
многу илјадници прочитани страници,
бев на работ од нервен слом. Знаев
дека треба да престанам, и почнав да се
повлекувам некаде помеѓу средината
на јануари и почетокот на февруари
1993. Тогаш се случи Waco.

Тоа веќе беше нешто во кое
можев навистина да ги заријам забите –
повеќе немаше неонацистички расисти.
Branch Davidians беа чудна група на
религиозни луѓе, кои беа следбеници
на една опскурна и непозната доктрина.
Нивниот лидер беше харизматичен
и инспириран библиски научник кој
свирел рокенрол, сакал огнени оружја
и тјунирани автомобили, и практикувал
серија на мистериозни сексуални
учења. Се фиксирав на Waco.

Чудесно, наместо да завршам
во душевна болница по 51-дневната
опсада, бев инспириран повторно да
го прочитам Atlas Shrugged — книга
која ја имав прочитано на 14 годишна
возраст. Таа ми помогна да го поставам
во контекст искуството на екстремна
алиенација
кое
го
чувствував.
Конечно дојдов до разбирањето дека
единствената цел на мојата духовна
потрага била Слободата. Ги имав
употребено сите техники кои можев да
ги најдам да ја максимализирам мојата
Слобода – од медитација, ритуална
магика, секс, дроги, и трезвеност, сè до
лична економија и градење на кариера.
Сфатив дека сега сум насочуван кон
истражување на политичката слобода.
Почнав
подлабоко
да
го
проучувам
Американскиот
Устав. Научив дека тој не содржи
тривијалности. Основачите на Америка
барале реални световни цели како
што се заедничка одбрана, општа
благосостојба и гаранција за непречени
индивидуални права. Научив дека
во Американскиот уставен систем,
нашите политички права се дадени од
Бога. Тие се “неотуѓиви” — не можат да
бидат предадени или префрлени. Тие
се заштитени од државата преку серија
од ограничувања на државата. Уставот
и Повелбата за Правата во суштина
се серија на “Нема да...” насочени кон
власта. “Конгресот нема да донесе закон
…”

Увидов дека и во Книгата на
Законот и во основачките документи
на Америка постои имплицитно
признавање
на
божественоста
инхерентна
во
секое
човечко
суштество. Книгата на Законот вели
“Секој маж и секоја жена е ѕвезда” —
“ти немаш право освен да ја правиш
својата волја.” Декларацијата за
Независност вели, “Ги сметаме овие
вистини за очигледни: дека сите луѓе
се. . . обдарени од нивниот Создател
со одредени неотуѓиви права.” Целта
на едно општество изградено на вакви
принципи мора да биде охрабрување на
максималната индивидуална слобода
со цел за непречен раст на човечкиот
потенцијал.

Во тек на годините по 1992-та,
станував сè посвесен за антитезата на
овој слободарски, индивидуалистички
концепт. Почнав да го проучувам
методот за политичка контрола на ОН,
колективистичката визија за државата
дадилка олицетворени во фразата, “Јас

сум од владата и тука сум да помогнам.”
ОН тврди дека меѓу нивните цели е и
елиминација на војната – за прв пат
откако некој пост-мајмун грабнал камен
во афект. Понатаму декларира дека сака
да им помогне на луѓето да практикуваат
толеранција и да живеат заедно како
добри соседи – наспроти милениумите
религиозни и философски учења кои
не успеале да ги постигнат овие пусти
утопистички соништа.

Научив дека политичкиот модел
на ОН нуди серија на “отуѓиви” права –
или привилегии – кои легално можат да
бидат одземени секогаш кога државата
ќе одлучи така. Овие таканаречени
права на прв поглед изгледаат доволно
цивилизирано. Како и да е, тие биле
моделирани со пропагандни цели врз
основа на Американската Повелба за
Правата. (Иако може да се кладиме
во вашиот плав шлем дека не постои
право за самоодбрана. Совршено
отелотворување на полициска држава
или воена диктатура, каде единствените
вооружени
луѓе
се
полицијата,
одбраните бирократи и војниците.)

Исто така не постојат “Нема
да...” кои се применливи врз владите
кои ќе ги ратификуваат договорите со
ОН. Наместо тоа, јазикот вели, “Секој
има право…” Но, кога одблизу ќе ги
погледнете овие права, секое од нив е
предмет на ревизија и одобрување од
државата. Универзалната Декларација
за Правата на Човекот на ОН во 28 члена
ги објаснува таканаречените права на
секого. Потоа, на крај доаѓа Членот 29,
кој вели, “Во практикувањето на своите
права и слободи, секој ќе биде предмет
на само такви ограничувања како што
се законски предвидени со единствена
цел за осигурување на должно
признавање и почит за правата и
слободите на останатите и исполнување
на праведните барања на моралот,
јавниот ред и општата благосостојба на
едно демократско општество.”

Јазикот на оваа опомена мора
да се разбере како концептуална
антитеза на неотуѓивите права. Еве на
што мислам под концептуална антитеза.
Цитирам од “Робовите Ќе Служат”:
“Вистинските
права
на
индивидуата се неприкосновени. Ако
јас го имам правото на слободен говор,
и ти го имаш правото на слободен
говор. Моите права не ги смалуваат
ниту негираат твоите права. Ако јас
можам да бидам вооружен, и ти можеш
да бидеш вооружен; ако мојата куќа е
обезбедена против претрес без налог,
и твојата куќа е обезбедена против
претрес без налог. Привилегиите се
поинакви. Ако јас ја имам привилегијата
на слободен говор, ти можеш да ми
речеш да не кажувам работи кои ти
пречат. Ако ти имаш привилегија да
носиш оружје, можам да ти кажам да
не поседуваш од оние страшните кои
прават да се чувствувам вознемирено.
Ако јас ја имам привилегијата да бидам
обезбеден во мојот дом против претрес
без налог, ти можеш да изведеш ‘протни
се и ѕирни’ тајна рација, или да ми
кажеш дека поради тоа што живеам во
јавна зграда, или дека го возам мојот
автомобил по јавен пат, ти можеш да ми
го претресеш станот или возилото кога
и да одлучиш.”

Ова ме поттикна да го поставам
неизбежното прашање:

“Кој, при здрав памет, би
подржувал еден политички
систем
кој има намера да ги замени
неотуѓивите права со
отуѓиви привилегии?”

Мојата книга репродуцира
неколку од основачките документи
на ОН и го поканува читателот да го
спореди нивниот јазик со оној на
Американскиот систем и Liber Oz, исто
така приложени. Таа содржи репринт
на еден план понуден од страна на
Претседателот Кенеди во 1961 година
– и оттогаш не е демантиран – во кој
воените оружја на Америка се ветени да
бидат предадени под контрола на ОН.
Ова не е параноидна фантазија. Тоа е
јавна политика на Американскиот Стејт
Департмент.

James Wasserman

Ме обеспокојува тоа што многу
луѓе кои ги следат духовните тежнеења
се виновни за закопување на нивните
глави во песокот. (Таа позиција ми е
многу добро позната. Прв пат гласав
кога имав 36 години.) Како и да е, не
е доволно да се потскокнува околу
Магискиот Круг или да се медитира во
соба осветлена од свеќи. Погледнете го
само Тибет, возвишена духовна култура
опустошена од страна на Кинеските
комунистички
геноцидни
орди.
Тираните тивко ги подигаат ѕидовите
од нашите ќелии и ги коваат нашите
пранги – додека ние стоиме палејќи
инсенс. Постоеле многу понудени
теории за објаснување на кармичките
дејства од политиката врз земјата, но
ропство едвај да е моделот кој треба
да се прифати, било за нашата духовна
работа или политички аспирации.

Верувам дека Американскиот
Уставен модел ја нуди најдобрата
надеж за човечка слобода на земјата.
Тоа е единствениот политички систем –
покрај оној што го предлага Liber Oz —
во кој природните права на индивидуата
се признаени како супериорни во однос
било на волјата на мнозинството, или
каприцот на државата.

Битката помеѓу силите на
тиранијата и легиите на слободата
деновиве е во потполн ек. Оние меѓу нас
кои бараат слобода се борат наспроти
толку силна плима која се чини дека
ќе го проголта целиот свет. Како и да е,
јас верувам дека ние ќе триумфираме.
Желбата за слобода е можеби клучната
духовна компонента на нашиот вид.
Мојата книга нуди бројни сугестии
за натамошна акција за подршка на
индивидуалните слободи, заедно со
анотирана листа на 50-те најдобри
книги кои ги пронајдов на оваа тема.
Моја најизвонредна надеж е дека овие
идеи би наишле на резонантни точки кај
читателите, доволно за да ги охрабрат
да медитираат за личната вредност која
тој или таа и ја придаваат на слободата,
и да се однесуваат соодветно на тоа.

АСТРО – ТАРОТ ВРСКИ

4  SAMEKH vol.I no.1 Sol in o⁰cancer ANNO IVXXI

Ако веќе се
занимавате со
Астрологија,
не е лошо да
почнете и со Тарот
Fra. Thoth

Таротот претставува гарнитура
од одреден број на слики организирани
и меѓусебно поврзани, со цел да му
помогнат на човекот подобро да го
разбере светот што го опкружува, но и
да проникне во тајните на сопствениот
универзум. Денес тие слики ги познаваме
како шпил на Тарот карти, од кој пак
произлегол обичниот шпил на карти за
играње.

Потеклото на Таротот е
дискутабилно и недообјаснето (за
неговото функционирање сосема
ирелевантно). Како шпил од карти
постоел уште во средниот век и до
денешен ден во својата структура не
претрпел многу измени. Се состои
од мали Аркани во четири бои (што
одговараат на четирите елементи) како
кај обичниот шпил, со тоа што наместо
три има четири дворски карти, вкупно
педесет и шест. Постојат уште и дваесет и
две големи Аркани – Адути (АТU), од кои
секоја претставува симболична слика со
сопствено име.

Вака и слично конципираните
шпилови во минатото, или биле
минимално или воопшто не биле
поврзувани со останатите духовно
научни дисциплини, како што се
астрологијата и кабалата. Во првата
половина на XX век Алистер Кроули

Големи Аркани
12 карти поврзани со
зодијачките знаци
Цар

АTU IV

Овен

Хиерофант

АTU V

Бик

Љубовници

АTU VI

Близнаци

Кочии

АTU VII

Рак

Урамнотежување АTU VIII

Вага

Пустиник

АTU IX

Девица

Страст

ATU XI

Лав

Смрт

АTU XIII

Скорпија

Уметност

АTU XIV

Стрелец

Ѓавол

АTU XV

Јарец

Ѕвезда

АTU XVII

Водолија

Месечина

АTU XVIII Риби

7 карти со атрибуција на
планетите
Магус

АTU I

Меркур

Првосвештеница АTU II

Месечина

Царица

АTU III

Венера

Среќа

АTU X

Јупитер

Кула

АTU XVI

Марс

Сонце

АTU XIX Сонце

Универзум

АTU XXI

Сатурн

3 карти со симболика на
елементите
Еон

АTU XX

Оган

Будала

АTU 0

Воздух

Обесен Човек

ATU XII

Вода

заедно со сликарката Фрида Харис, по
повеќегодишна работа, креира нова
верзија на Тарот картите и тој шпил го
нарекува Египетски Тарот или Тот тарот.
(Можеби со овој назив за картите Кроули
сака да сугерира на заедничкото потекло
на древните науки Астрологија, Кабала
и Тарот). Освен визуелната длабочина
и повеќеслојноста на симболиката
на сликите, овој шпил поседува и
непосредна поврзаност со астролошката
и кабалистичката симболика. Кроули
секоја карта од шпилот уште ја означил со
астролошкиот симбол кој кореспондира
со неа и со хебрејска буква, а на тој
начин ја сместува на соодветно место на
кабалистичкото дрво на животот. На тој
начин со ова монументално дело, Кроули
остава во наследство моќно орудие кое
помага да се расчисти патот до Градот на
Пирамидите.

Познавањето и искуството
од астрологијата може практино
да се дополни со консултација на
тарот картите и тоа со познавање на
нивните астрлошки атрибуции, но и со
секојдневна работа со нив. Со Таротот
треба да се воспостави енергетска
поврзаност полна со почитување и
доверба.

Г оле м и т е
аркани
ги
претставуваат архетипските снаги,
силините и елементите кои делуваат во
природата на универзумот.

При практична астролошка
работа со Адутите, односно при
толкување на Хороскоп тие би ги
претставувале макрокосмичките
влијанијана за одредена личност или
ситуација. Тоа се силини врз кои ние не
можеме да влијаеме.

Пример: За родени во знакот на
Овен ќе го консултираме Адутот IV Цар.
Овенот е огнен знак пак можеме да го
консултираме и Адутот Еон, а ако пак сме

Дворски
Карти

констатирале дека владеачка планета е
Марс, за дополнителни консултации ќе ни
послужи Адутот Кула, и тн. На овој начин
можеби ќе ни се појават асоцијации кои
поблиску ќе ни ја објаснат личноста или
настанот кој астролошки го анализираме.
Се препорачува внимателност при
толкувањето, големите аркани
претствуваат процеси како во личноста
така во неговата околина, а не фиксни
карактеристики. Мдитација на картите е
препорачлива и неопходна.

Дворските карти се оние карти
од шпилот кој се однесуваат на личност
и на нејзините карактеристики. Од
астролошка гледна точка ја претставуваат
личноста која ја анализираме. Пример:
кога толкуваме хороскоп за роден
во знакот на Бик личноста ќе ни биде
претставена со картата Принц Дискови,
а асоцијациите добиени од самата карта
само корисно ќе ни го надополнат
толкувањето на карактерот на личноста.
Како што може да се види од погорниот
текст за атрибуциите на дворските карти,
нивното владеење не е распоредено
исто кака на зодијачкиот круг, туку
тоа е поместено за десет степени
понапред односно почнува од 20° на
еден знак до 20° на следниот знак. Тоа
Кроули го објаснува со намалувањето
на влијанието на зодијачкиот знак
ако сонцето се наоѓа после 20°, што
можеби произлегува од фактот дека за
последниве 2000 години зодијачкиот
круг е поместен. Така личности родени на
14 март се Риби во хороскоп (воден знак),
но се под владение на Кралица Стапови
која припаѓа на елементот Оган, односно
Воден дел на Огнот. Секој со искуство
од астрологија нема да се сомнева дека
оваа личност ќе има карактеристики и на
Риби и на Овен. Медитирајте.
Работата со малите Аркани во
астролошката анализа на Хороскопот
е прилично интересна, посебно ако
се вклучи и поставеноста на картите
на Дрвото на животот. Овие карти
астролошки се претставени со положба
на планета во одреден знак и нејзино
влијание во тој знак. Се однесуваат
на микрокосмичките влијанија,
оние секојдневни случки и настани,

Стапови

расположенија и состојби. Прикажуваат
можности кои треба да се искористат или
потешкотии кои треба да се надминат. Во
астролошката анализа на личност или
настан можат да се совпаднат неколку
мали аркани со положба на планета во
хороскопот кој се толкува (колку повеќе
толку подетална анализа). Пример:
Венера во хороскопот се наоѓа во Овен
– за консултација ќе ја земеме картата
4 Стапови – Постигнување (завршена
работа или потполност). Асоцијациите
добиени од картата само ќе го
надополната нашето толкување. Ако пак
таа иста Венера е во аспект со Јупитер во
Лав (6 стапови – Победа), толкувањето го
надополнуваме со асоцијации од картата
6 стапови, но ако ги пренесеме на дрвото
на животот ќе добиеме уште подобра
слика. Имено четворките се сместени во
Хесед, а шеските во Тифарет, планетите
во хороскопот се во аспект, така можеме
да ги поврземе сефиротите, а патеката
која ги поврзува е претставена со Адутот
IX Пустиник или Самотник. Можеби
таа ќе ни открие некои детали повеќе.
“Едноставно нели”. Медитирајте!

ATU XIV - Уметност

Мечови

Принц Стапови

Принц на Кочиите на Огнот.
Владее од 20° Рак до 20° Лав.
Воздушен дел на Огнот.

Принц Мечови

Принц на Кочиите на Воздухот.
20° Јарец до 20° Водолија.
Воздушен дел на Воздухот.

Кралица Стапови

Кралица на Престолите на Огнот.
20° Риби до 20° Овен.
Воден дел на Огнот.

Кралица Мечови

Кралица на Престолите на Воздухот.
20° Девица до 20° Вага.
Воден дел на Воздухот.

Витез Стапови

Господар на Пламените и Молњите.
Крал на Духовите на Огнот.
Владее над 20° Скорпија до 20°
Стрелец.
Огнен дел на Огнот.

Витез Мечови

Господар на Ветровите и Ветренцата.
Крал на Духовите на Воздухот.
20° Бик до 20° Близнаци.
Огнен дел на Воздухот.

Принцеза Стапови Принцеза на Блескавиот пламен.
Роза на Палатата на Огнот.
Владее со првиот Квадрант на
Небото околу Северницата.
Земјен дел на Огнот.

Пехари

Принцеза Мечови Принцеза на Јурнувачките Ветрови.
Роза на Палатата на Воздухот.
Владее со третиот Квадрант околу
Северницата.
Земјен дел на Воздухот.

Дискови

Принц Пехари

Принц на Кочиите на Водата.
20° Вага до 20° Скорпија.
Воздушен дел на Водата.

Принц Дискови

Принц Кочијата на Земјата.
20° Овен до 20° Бик.
Воздушен дел на Земјата.

Кралица Пехари

Кралица на Престолите на Водата.
20° Близнаци до 20° Рак.
Воден дел на Водата.

Кралица Дискови

Кралица на Престолите на Земјата.
20°Стрелец до 20° Јарец
Воден дел на Земјата.

Витез Пехари

Господар на Брановите и Водите.
Крал на Морските Трупи.
20° Водолија до 20° Риби.
Огнен дал на Водата.

Витез Дискови

Принцеза Пехари

Принцеза на Водите.
Лотос на Палатата на Потопите.
Владее со вториот Квадрант околу
Северницата.
Земјен дал на Водата.

Господар на Широката и Плодна
Земја.
Крал на Духовите на Земјата.
20° Лав до 20° Девица.
Огнен дел на Земјата.

Принцеза Дискови

Принцеза на Одекнувачките
Ридови.
Роза на Палатата на Земјата.
Владее со четвртиот Квадрант на
Небесата околу Кетер.
Земјен дел на Земјата.

Марс во Овен

Власт

3

Сонце во Овен

Доблест

4

Венера во Овен

Постигнување

5

Сатурн во Лав

Конфликт

6

Јупитер во Лав

Победа

7

Марс во Лав

Храброст

8

Меркур во Стрелец

Брзина

9

Месечина во Стрелец

10 Сатурн во Стрелец

Снага
Угнетување

1

Корен на Силините на Земјата

2

Јупитер во Јарец

Промена

3

Марс во Јарец

Работа

4

Сонце во Јарец

Моќ

5

Меркур во Бик

Грижа

6

Месечина во Бик

Успех

7

Сатурн во Бик

Неуспех

8

Сонце во Девица

Разборитост

9

Венера во Девица

10 Меркур во Девица

Добивка
Богатство

Мечови (Пик - Spades)

2

Дискови (Каро - Diamonds)

Корен на Силините на Огнот

Стапови (Треф - Clubs)

1

Пехари (Срце - Hearts)

SAMEKH vol.I no.1 Sol in o⁰cancer ANNO IVXXI 5

1

Корен на Силините на Воздухот

2

Месечина во Вага

Мир

3

Сатурн во Вага

Тага

4

Јупитер во Вага

Примирје

5

Венера во Водолија

Пораз

6

Меркур во Водолија

Наука

7

Месечина во Водолија

Јаловост

8

Јупитер во Близнаци

Вплеткување

9

Марс во Близнаци

Суровост

10 Сонце во Близнаци

Пропаст

1

Корен на Силините на Водата

2

Венера во Рак

Љубов

3

Меркур во Рак

Изобилство

4

Месечина во Рак

Раскош

5

Марс во Скорпија

Разочарување

6

Јупитер во Скорпија

Уживање

7

Сонце во Скорпија

Разврат

8

Сатурн во Риби

Немарност

9

Јупитер во Риби

Среќа

10 Марс во Риби

Заситеност

Големите Женски Магиски Писатели
Rodney Orpheus

Х.П. Блаватски
Хелена Петровна Блаватски е гигант помеѓу жените окултисти. Денес е дури и
тешко да се пренесе колку е значајно влијанието кое Х.П. Блаватски го имала врз
нејзината генерација. Целокупната окултна „преродба“ од доцниот 19ти век и раниот
20ти е директен резултат од влијанието на Блаватски, и речиси секој окултист од
било каква позадина во Западниот свет бил член на Теозофското Друштво основано
од неа, чиешто членстово ги засенува сите останати членства во езотеричните
друштва и до ден денес. Нејзините книги во голема мера се плодови на нејзиното
време но сеуште имаат што да му понудат на модерниот читател, особено нејзиниот
визионерски текст Гласот на Тишината кој беше издаден од страна на Алистер Кроули во
неговиот Еквинокс заедно со коментарите на текстот, останувајќи есенцијално четиво
за сите студенти. Книгата Џијан од иницијантот на Ордо Темпли Ориентис, Тим Маруни
е исто така достојна за читање.

Х.П. Блаватски

Мејбл Колинс

Ида Кредок

Флоренс Фар

Мејбл Колинс
Мејбл Колинс е интригантна и страствена (а некои би рекли дури и скандалозна)
Англиска писателка чиј окултен роман со Египетска тематика, Идилата на Белиот Лотус
претставува сензација за своето време. Таа била водечкли член на Теозофското
Друштво многу години но исто така и уредник на журналот Луцифер. (Колинс) има
напишано неколку визионерски дела, од кои најпознато е Светлина на Патот, прекрасна
и медитативна мала книга која се издава континуирано повеќе од цел век. Еден од
нејзините романи, Цветот и Плодот е вклучен во листата за читање на студентскиот
курикулум од А.А. – Кроулиевиот Магиски Ред. Таа претставува ужасно потценет
автор чиешто читање ќе се исплати за трудот.

Ида Кредок
Ида Кредок била пионер во полето на женските права, особено во доменот на
сексуално здравје. За несреќа на таквиот ангажман се гледало со неодорување од
страна на Христијанските норми од 19тиот век во Америка, што одвело до соочување
со многугодишен прогон и најпосле до нејзината трагична смрт. И покрај што едно
од нејзините дела, Небесни Младоженци, добило бурна рецензија од страна на Алистер
Кроули на страниците на Еквиноксот, нејзините дела останале необлавени повеќе
од век. За среќа, таа денес го добива вниманието кое го заслужува благодарејќи
на напорите на неколку членови на Ордо Темпли Ориентис, од кои најистакнат е
Главниот Ризничар на О.Т.О. – Вир Шапел, чијшто Сексуален Одметник, Еротски Мистик е едно
исклучиво важно дело.

Флоренс Фар

Флоренс Фар била водечки член на Златна Зора, вториот член кој е инициран во
степенот на Адептус Минор, која подоцна го преземала Редот во Англија како Главен
Адепт; но таа во исто време била и остварена и успешна актерка и музичар, и вокален
пропонент за правата на жените. (Фар) работела во близок однос со членови на
З.З. како што се В. Б. Јеитс и Ен Хорниман на театарски продукции во надворешниот
свет а наводно била и екстремно талентиран ритуалсит во рамките на Редот. Многу
од нејзините магиски списи се кружени приватно како Памфлети за членовите на
Златна Зора, но нејзината Египетска Магија е една од неколкуте дела што се објавени
како дел од сериите на Колектанеа Херметика и кое е достојно за читање како што
се и нејзините драми со Египетска тематика Љубениот на Хатор и Олтарот на Златниот Сокол.

Дион Форчн
Дион Форчн е веројатно една од
најпознатите женски магиски писатели
од 20тиот век. Иницијално член на
подоцнежнната Златна Зора под водство
на Моина Матерс, таа подоцна го
оформила нејзиниот сопствен магиски
ред, Братството на Внатрешна Светлина.
Нејзината книга Мистична Кабала со право се
смета за класика, но како и да е нејзните
други не-фикции не ги поднесоа песоците
Дион Форчн
на временто толку добро, и се најверојатно
застарени за модерниот читател. Некои,
како познатото Психичка Самоодбрана, можат да бидат безбедно одбегнати во целост. Од
друга страна пак, во нејзините романи таа има дадено целосна власт на нејзината
имагинација и според моето мислење тие дела содржат далеку поинтереси окултни
знаења од нејзините поформални трудови, но тие исто така се и далеку поинтересни
за читање. Морската Свештеничка и Месечева Магија се од голема важност за читање, заедно
со Крилестиот Бик, Богот со Козја Нога и мојот личен фаворит Љубовникот на Демони. Нејзината
збирка на приказни, Тајните на Др. Тавернер, содржи интересен обид да ја венча окултната
теорија со психоанализата, што е далеку поуспешна од Кроулиевиот сличен обид со
приказните за Сајмон Иф.

6  SAMEKH vol.I no.1 Sol in o⁰cancer ANNO IVXXI

РАМНОМЕРЕН ТЕК
Стојан Николиќ

Неколку белешки за
Pratyahara и Dharana
Прави што ти е волја и тоа
нека биде цел Закон.

Моја волја е да дадам
краток приказ за интроспекција и
концентрација.

Имајќи го во предвид моето
(многу скромно) писателско искуство,
од секогаш ме интересирало да
направам паралела помеѓу Pratyahara
и
креативниот
процес
наречен
“тек на свеста”. Тек на свеста, stream
of consciousness на англиски, или
Bewusstseinsstrom на германски јазик,
е книжевна (или дури актерска) техника
која ги бележи разновидните мисли
и чувства на еден лик без оглед на
логичкиот аргумент или наративната
низа. Писателот (или актерот) се
обидува да ги изрази сите сили,
надворешни и внатрешни, кои влијаат
врз психологијата на еден лик во даден
момент. Професорот Вилијам Џејмс
е одговорен за воведување на овој
концепт кон крајот на 19-тиот век во
неговата “Принципи на психологијата”.
Оваа техника се користела од страна
на такви значајни писатели како
Џејмс Џојс, Вирџинија Вулф и Вилијам
Фокнер. Сепак, самиот термин “тек
на свеста”, за прв пат се јавува во
раните будистички ракописи
како viññāna-sota, особено во
Digha Nikaya (Колекција на долги
дискурси). Сличностите помеѓу
оваа практика и Pratyahara се
бројни, особено во поглед на
интроспекцијата.
Иако
традиционално
му се припишува на Воздухот,
целокупниот мисловен процес
често се споредува со протокот на
вода (или течност воопшто). Еден
од синоними за размислување
е “рефлексија”, што е секако
полесно да им се припише на
течните површини, наместо на
транспарентноста од воздухот.
Неодамна наидов на цитат од
страна на Далај Лама во кој е
наведено дека “Нашите мисли се
како вода која тече во секоја насока. Но
исто како водата, која кога е насочена
станува моќна, така е и со нашите
умови.” Македонците, како и многу
други народи и култури, дури и го
вградиле овој увид во нивниот јазик
преку идиомот “мисловен тек”. Значи,
речиси без двоумење, во следниот
текст ќе се обидам да ги применам
законите на механиката на флуиди
врз свеста и да ги споредам законите
на физиката со вежбањето на Јога,
особено Pratyahara и Dharana. Строго
земено, ова може да се оквалификува
како “мешање на планови”, и затоа
читателот/читателката треба да се
сметаат за прописно предупредени.

Според Вивекананда, мислата
е сила, не поразлична од гравитацијата.
Таа се апсорбира од бесконечното
складиште на сила во природата;
инструментот наречен Chitta ја презема
таа сила (наречена Прана), и кога таа
излегува надвор, на другиот крај од
умот тоа се нарекува мисла. Брановите
на мислата во Chitta се нарекуваат
Vrtti (“вител” е буквалниот превод).
Напоменуваме дека ова е уште уште еден
пример за гореспоменатите аналогии

со течност. Враќајќи се кон основните
дефиниции, Chitta е “нешто-од-умот”,
и Vrttis се “бранови” и “жуборења” кои
се појавуваат во него под влијание на
надворешните причини. Јога, според
тоа, е ограничување на нештата-одумот (Chitta) наспроти преземање на
различни форми (Vrttis). Chitta секогаш
се обидува да се врати назад кон
неговата природна чиста состојба. Да се
воздржи, и да се пушти назад за враќање
кон онаа суштина на интелигенцијата е
првиот чекор во Јога.

Во механиката на флуиди,
ламинарен проток (или насочен тек)
се случува кога една течност тече
паралелно во слоеви, без прекини
меѓу нив. При ниски брзини течноста
има тенденција да тече без странично
мешање, и соседните слоеви се лизгаат
еден преку друг како карти за играње.
Нема вкрстени струи нормални со
насоката на проток, ниту вртлози или
вители во течноста. Кога една течност
тече низ затворен канал како што е
цевка или помеѓу две рамни плочи,
може да се случи еден од два типа
на проток, во зависност од брзината
на течноста: ламинарен проток или
турбулентен проток. Ламинарен проток
тежнее да се појави при пониски брзини,
пред почетокот на турбулентен проток.
Турбулентен проток е помалку уреден
режим на проток, кој се карактеризира
со т.н. eddies или мали пакети на
честички од течноста кои резултираат
со странично мешање. Во ненаучни
термини, ламинарниот проток е “мазен”,
додека турбулентниот проток е “груб”.

произведуваат хаотични вртлози и
други нестабилности на протокот. На
пример, во една цевка со дијаметар
D, експерименталните набљудувања
покажуваат дека при “целосно развиен”
проток, ламинарен проток се случува
кога ReD <2300 a турбулентен проток се
случува кога ReD > 4000. Во интервалот
помеѓу 2300 и 4000 се можни и
ламинарен и турбулентен проток и
се наречени “транзициони” текови, во
зависност од други фактори, како што
се рапавост на цевката и воедначеност
на протокот.
Претпоставувајќи
дека
основните атрибути на Chitta се
константни и затоа по аналогија,
можеме да ги занемариме вискозните
сили, во Јога ние главно се занимаваме
со “садот” на умот, односно инертните
сили. Според Раџа Јога, умот може да
биде во три состојби, една е темнина,
која се нарекува Tamas. Потоа, тука е
активната состојба на умот, Rajas. Потоа,
конечно, кога брановите ќе престанат,
постои состојба што се вика Sattva, мир,
спокој. Во нашата аналогија, тоа значи
дека ние практично сме ги намалиле
инертните сили (на “садот”, т.е. на умот)
на нула и течноста може да продолжи
со својот ламинарен проток, под
претпоставка дека тече доволно бавно.
Во тек на едно од неговите подоцнежни
интервјуа, Брус Ли рекол “Испразни го
твојот ум ... биди аморфен, безобличен,
како вода, зашто водата може да тече
или да урива.”
Според
зборовите
бесмртниот Вивекананда:

Кажано со јазикот на Јога, ова
може да укаже на тоа дека забавувањето
на Chitta ќе резултира со помалку Vrttis.
Ова го постигнуваме преку Dharana. Но
пред тоа, исто така треба да се земе во
предвид самиот сад, односно умот.

Во механиката на флуиди, бројот
на Рејнолдс (Re) е бездимензионален
број, кој дава мерка за односот на
инертните сили (на пример триење, кои
се однесуваат на садот) со вискозните
сили (кои се однесуваат на самата
течност): и, следствено, ја квантифицира
релативната важност на овие два вида
сили за условите на даден проток.
Re = инертни сили / вискозни сили

Тие исто така се користат за
опишување на различни режими на
проток, како што се ламинарен или
турбулентен проток: ламинарен проток
се јавува при ниски вредности на
Рејнолдсовиот број, каде вискозните
сили се доминантни, и се карактеризира
со мазно, постојано движење на
течноста; турбулентен проток се јавува
при високи вредности на Рејнолдсовиот
број и во него доминираат инертните
сили, кои имаат тенденција да

Механиката
на
флуиди
постулира еден екстремен случај
на ламинарен проток при кој
Рејнолдсовиот број (Rе) е многу помал
од 1, наречен “притаено движење” или
“Стоукс тек”, каде вискозните сили се
многу поголеми од инертните сили. Во
тој случај, брзината на протокот варира
од нула на ѕидовите до максимум по
должината на централната оска од
садот. Тоа би можело да се протолкува
на начин кој одговара со концептот
Dhyana.

на

“Во периодот на концентрација,
јасновидецот почива во неговата
сопствена
(немодифицирана)
состојба. Штом брановите ќе
запрат, а езерото ќе стане тивко,
можеме да ја видиме земјата под
езерото. Исто и со умот, кога тој
е смирен, можеме да ги видиме
нашите сопствени природи, не се
мешаме, туку остануваме самите
ние. Во моментите различни
од оние на концентрација,
јасновидецот се поистоветува
со
модификациите,
самите
Vrttis. Континуираната борба
да се задржат Vrttis совршено
ограничени е вежбање.

Турбулентно vs. Ламинарно

внатрешната површина на “садот”, со
што се елиминираат сите инертни сили
(на триење итн), кои може да го прекинат
ламинарниот проток на “течноста”и
да предизвикаат турбуленции во неа.
Откако ова е остварено, сè што останува
од тој момент натаму е регулирање на
брзината на протокот.

Причината
зошто
треба
да вежбаме? Затоа што секоја
акција е како пулсации кои треперат на
површината од езерото. Вибрацијата
замира, и што останува? Samshara,
впечатоците. Кога поголем број од овие
впечатоци е оставен врз умот тие се
соединуваат, и стануваат навика. Се
вели “навиката е втора природа”. Тоа
ни дава утеха, бидејќи, ако тоа е само
навика, можеме да ја создадеме и одсоздадеме во секое време. Samshara-ите
се оставени од страна на вибрациите
кои поминуваат низ нашиот ум и
излегуваат надвор од него, секоја од
нив оставајќи го нејзиниот резултат.
Нашиот карактер е збир на овие
белези, и според тоа кој особено бран
преовладува го преземаме тој тон.
Единствениот лек за лошите навики
се контра навики; сите лоши навики
кои ги оставиле своите впечатоци
треба да бидат контролирани од
страна на добрите навики. Карактерот
претставува повторувачки навики, и
само повторувачки навики може да го
реформираат карактерот.”

Да завршиме со нашата
аналогија, постојаното вежбање може
да се спореди со полирање, што ја
прави мазна и со еден збор ја усовршува

Стоуксова сфера

Конечно,
ако
се
има
предвид т.н. inviscid проток како
проток на идеална течност за која се
претпоставува дека нема вискозитет, во
принципот на Бернули е наведено дека
зголемувањето на брзината на течноста
се случува истовремено со намалување
на притисокот или намалување на
потенцијалната енергија на течноста.
Принципот на Бернули произлегува
од принципот за конзервација на
енергија, кој бара сумата на кинетичка
и потенцијална енергија да остане
константна, а мислата (или Прана)
е енергија. Така зголемувањето
на брзината на течноста се јавува
пропорционално со зголемувањето
на нејзиниот динамички притисок и
кинетичка енергија, а намалување
на нејзиниот статички притисок и
потенцијална енергија. Поедноставена
форма на Бернулиевата равенка
може да се сумира преку следниве
незаборавни зборови:
статички притисок + динамички
притисок = вкупен притисок

Значењето на Бернулиевиот
принцип сега може да се сумира како:
вкупниот притисок е константен долж
еден тек. И ова може да биде показател
за некои од атрибутите на Samadhi.

Љубов е законот, љубов под
волја.

SAMEKH vol.I no.1 Sol in o⁰cancer ANNO IVXXI 7

rESH HAIKU
NIA
Always rush to light
Spring time is certainly ours
Though nothing else is. (12)
Little unspoken
Secret Magic of the Night
Whispers of Pan’s Love. (8)
Dream to know, wake up.
Yet another winter Day.
Murmur to the Morning Ray. (6)
No Air no Passion
No Light no Fire no Season
Please unfix me, please. (10)
Different slippers
A foot in and a foot OUT
Love IT OUT, OUTlaw. (11)
Shut the city noise
Not the City’s Pyramid
My Heart behind walls. (7)
Blue-lidded daughter
of Sunset, train lights flicker
in dusk budding Spring. (4)
Softly it blows me
From North, south to North again
it pushes me North. (5)

традиционален рецепт за магика
NIA
“Алхемичарите и готвачите имаат исти проблеми, како да се справат со жештината” (Gerrit Lansing).
Се препорачува, пред започнувањето на ова топло главно јадење кујната да е добро подготвена а готвачот правилно заштитен
од опасноста која произлегува од ракување со оган, врело масло и потенцијално фатални реакции кои произлегуваат од мешање
на состојки кои не се комбинираат.
Состојки:
1. Две шаки Храброст (На нашки кажано и „муда“ би завршиле работа);
2. 1 шолја чиста несолена Љубов;
3. 5 парченца љубопитен ум;
4. Неколку зрна сомнеж;
5. 9 оревчиња полни со Верба, скршени;
6. Истрајност, за маринада;
7. Страст, за зачин;
8. Половина шише Посветеност (или доколку не можете да најдете, солзи од девица се добар супститут);
9. Знаење, двојно печено;
10. Волја, која не содржи човечки модифицирана страст за резултат;
11. Половина чајна лажичка Збунетост.
Земете сад земјен или глинен сад. Ставете ги петте парченца од љубопитен ум и
измешајте ги со Храброст. Додадете ги зрната Сомнеж во смесата и мешајте додека
не се ослободат убавите мириси од нив. Деветте оревчиња полни со Верба се чистат
целосно од нивните лушпи и се дододаваат во земјениот сад. Потоа, истурете ја
шолјата Љубов и оставете малку време за состојките да ја попијат течноста. Додадете
ги Страста и Знаењето и сипајте подеднакво во садот од Посветеноста. Мешајте
додека не добиете конзистентна смеса. Направете неколку топчиња од тестото и
маринирајте ги во Истрајност, додавајќи ја половината чајна лажичка Збунетост во
маринадата. На ваков начин ќе добиете крцкава кора. Пржете ги топчињата на жешко,
жешко масло. Кога ќе бидат готови, целосно прелејте ги со органска Волја која не
содржи човечки модифицирана страст за резултат.
Послужете додека е жешко.
Слатки и пенливи вина се одличен избор за ова топло главно јадење.

Jake - Adventure Time

Искрено вашиот зачуден готвач, NIA.

ПИСМО ДО БРАЌАТА И СЕСТРИТЕ
Ќе ви зборувам за
Игнорирањето и
Мрзливоста
Fra. Tz.
Драги Брате/ Драга Сестро
Прави што ти е Волја и тоа нека биде
целиот Закон!
Одсекогаш Човекот се соочувал со
ова страшно зло за кое сакам само
малку да ви зборувам, кое го демни не
од надвор, како туѓинец, туку од внатре
како најдобар пријател секој Човек. Од
секогаш Човекот се борел против ова зло
за кое ќе ви пишувам, и кое сакам заедно
да успееме да го победиме, и да ставиме
крај на ова наше status quo.
Ќе ви зборувам за Игнорирањето и
Мрзливоста, драги Брате/драга Сестро.
Додека ние, браќата и сестрите на
Светиот Ред на Источниот Храм, или
О.Т.О., седиме и ги бркаме нашите
световни работи, заборавивме на нашата
најсвета обврска што треба најмногу
да ја почитуваме. Заради бесконечни
оправдувања, кои како и секој смртник
изгледа ги обожаваме, никако не можеме
да се состаниме и да видиме кој, каде,
зошто некаде е заборавен од своите
Браќа и Сестри, или пак ги заборавив
своите Браќа и Сестри. Да видиме дали
на некој Брат или Сестра им е потребна
нашата помош или пак некој збор или
нечие знаење. Заборавивме на најсветата
работа, да останеме врзани еден со друг,
да бидеме во контакт.
Некој би се оправдал дека помош
нудиме само ако некој побара помош
од нас – но да бидеме Мудри и да ги
предвидуваме работите! Не секогаш
секој бара помош – и тоа не значи дека

не му е потребна од страна на друг Брат
или Сестра.
Додека ние, преставници на првиот
Ред кој ги прифати Љубовта, Слободата,
Животот , Светлината, а над сето тоа
Законот на Новиот Еон, седиме и ништо
не работиме, времето не одминува.
Зарем не е дојдено време да почнеме
да го работиме нашиот дел?
Се прашувам, зарем е многу еден ден
од месецот да го извојуваме за нашите
браќа и сестри? Да учиме еден од друг,
на нашите успеси, но и нашите падови?
Мислам дека е доста со нашето
игнорирање и мрзеливост. Мислам
дека е дојдено време, да донесуваме
битни одлуки. Мислам дека е време
да се работи. Мислам дека треба да се
испланира нашата иднина како Ред, кој

треба да го води Човекот на Земјата по
своите патишта.
Целта на моево писмо не е да
навредам некој или да го понижам дека
не ја работи својата работа. Не сум јас
Судија. Но, Делата се тука. Јас само сакам
да ве потикнам, да фрлам исрка, Вие да
проценете сами, за себе, нормално, како
поединец, но и во целина, како еден
Организам.
Мојот одговор на сето ова наше
безделничење и мрзоволност е
следниов.
Секој месец, да се собираме ние,
прогласените Слободни Луѓе, и да
го придвижиме тркалото на Јупитер.
Секој викенд (ќе избереме со предлози
кој викенд по ред) да се собираме во
некој град (за кој ќе одлучуваме со
предлози кој да биде најдобро), и да
ги разглобуваме сопствените илузии,
сопствените пречки по патот на
спознанието, по сопственитот пат на

Иницијацијата. Ако ни се укаже можност,
да се изведуваат ритуали, пракси, да се
даваат лекции од одредени теми. Да
бидеме Ред.
Кажано е во нашите свети книги :
“ Секој човек мора да ги надмине
сопствените пречки, да ги разобличи
сопствените илузии. Сепак, други можат
да му помогнат да ги оствари тие две
и можат целосно да го оспособат да
избегне многу лажни патеки, кои не
водат никаде, а само ги искушуваат
уморните стапала на неиницираниот
аџија. Понатаму, тие можат да осигураат
дека правилно е испробан и испитан,
зашто има многумина кои за себе мислат
дека се Мајстори а не ни стапнале по
Патот на Служење кој води дотаму.”
Liber LXI vel Causae
Да видиме како ќе изигра Судбината
откако ќе ги повлечиме Конците на
Планирањето. Да не бидеме слични на
Брод кој нема Крма. Да не дозволиме
бурата на Иднината да не носи како и е
волја. Да бидеме како Богови во ЛаѓатаМилион-Години, а не нејзини робови.
Премногу се зборува за Нас, а тие
зборови не доаѓаат од нас. Игнорирањето
ќе не направи лесен плен на бедните и
слабите кои се заштитени од масата во
која битисуваат. Многу воини чекаат да
бидат препознаени, или барем упатени
во нашите мистерии, но ќе останат
такви само заради нашето игнорирање
и мрзливост за работа.
Мислам дека треба поревносно да се
бориме ние, Воините на Телемата.
Братски поздрав, Fra. Tz.
Љубов е законот, љубов под волја!

8  SAMEKH vol.I no.1 Sol in o⁰cancer ANNO IVXXI

Уметност Со Висока Намера?

Ја Добиваме
Културата Која
Ја Заслужувамe
Carl Abrahamsson

Кој се сеќава или на кого му е грижа за
среќно општество? После стотици
години или сл., она за што сите
размислуваат е што останало од
општеството. Претпоставувам
дека е возможно да се издигне едно
општество кое е толку совршено што
ќе биде запаметено по совршеноста
на неговата еднаквост. Но такво
општество сеуште не се издигнало, и
до сега секој се сеќава на општеството
по она што има создадено.
(Френсис Бејкон, Бруталност на Фактот)
Врската помеѓу кокошката и јајцето

е веројатно една од најфрекфентните
параболи (и лажни дихотомии) во
Западната мисла. Како што не има
научено и емпириската и шпекулативната
наука дека работите не треба да бидат
особено едноставни како „што дошло
попрво“ (но попрво кој или што мутирал
во што или кој), ние сме оставени во
вакуум. Ако едно нешто не е ни ова ни
она, нити пак е хронолошки фиксирано,
какви извесности постојат? Одговорот,
најверојатно ,е „воопшто никакви“.
Се околу нас е оформливо, пластично
(во традиционалната смисла), подвижно
и прилагодливо во рамки на дадени
граници. Ефектот на пеперутка е
застрашувачни но сепак валиден
концепт за секој ум освен за оние кои
свесно ја блокираат и се борат против
слободната мисла. Она што е важно е
човечката иницијатива, прокреативна
или реактивна.
Како што живееме, работиме, се
множиме и се стремиме кон обид да се
испреплетеме со помалку или повеќе
дефиниран идеал, согледуваме дека
промената може навистина да се случи
во согласност со волјата доколку ние сме
одлучни и интелигентни. За повеќето
од луѓето, ова значи прилагодување
на дадени параметри, на пр. кариерна
интелигенција, рационална или
стратегиска смисла за насока.
Во сферите кои се повеќе дефинирани
од ирационални процеси и
неконтролирани експресии – сферите
на уметноста – ние можеме да видиме не
само каузален процес повеќе определен
од страна на „испраќачот“ за разлика
од оние на „дадените“ параметри во
примерот погоре. Чувство на возможна
слобода на некој начин. Ние исто така
можеме да ги видиме и ефектите од таа
каузалност кои влијаат врз „примачот“
на начини кои не мора да бидат видливи
веднаш. Уметноста е арена на субтилни
перцепции и пораки безразлика на тоа
дали праќачот или примачот се свесни
за неа.
Гледа јќи на најраните фази на
историјата на уметноста, оваа протоперспектива на магиска манипулација е
добро позната: невербална експресија
како волја, со изобилство од примери
како исцртани ѕидови од пештери,
застрашувачки тотеми, племенски
танци, отелотворувања на дамнешни
духови, променети состојби на умот и
талисмански оружја. Шаманот ја имал
улогата на ултра-креативен водач, и тоа
не секогаш само како посредник. Свет

уметник обдарен со довербата на една
цела заедница.
Дали оваа магиска перспектива се има
променето?
Со сиг у рнос т да. Можеме да
расправаме дека средството како такво,
уметност, има еволуирано во многу
различни дисциплини и категории но
дека концептот на волја има останато,
иако се помалку и помалку поврзан со
внатрешната, длабоката, есенцијална
волја. Младиот и надежен уметник
може да има поттик или копнеж да се
изрази самиот или самата. Таа волја,
сепак, може појасно да биде дефинирана
во посакуваните резултати (на пр.
кариера) отколку во општиот процес
на отелотворувачкиот потенцијал. Но
каузалниот процес е сеуште таму и полето
на нерационалното, емоционалнооптоварените агенси, материјални или
не, се исто така таму.
Дилемата на уметноста не е до толку
равенката за она што дошло попрво,
форма или содржина, туку посуптилен
балансирачки акт помеѓу нив. Една
концептуализирана форма може да
содржи идеја која нема самата да се
покаже се додека матрицата како таква
е таму. Една силна идеја може да даде
форма на целокупен универзум.
Ајде да си поиграме со правење на
уште поголем однос. Што всушност
доаѓа прво: Креативната идеја или
концепт, или промените во општеството
и културата околу нас? Промените во
општеството и културата околу нас или
идеите и концептите кои се генерирани
како реакции од страна на нашите
интерпретации?
Историјата на човековите идеи
содржи мисли од многу умови вклучени
во радикално и експериментално
жонглирање на концепти. Не ретко
комбинирани со полиња на примитивна
наука или философија. Еден од каментемелниците е класичната езотерична
изрека: „Како горе, така и доле“. Што се
случува внатре, излегува надвор, итн,
порано или подоцна и секогаш и обратно.
Ова е основата на „примитивната“,
симпатетична магија уште од мугрите на
човештвото. Така дадениот природен
закон (доколку можеме да бидеме така
храбри), некој може лесно да ја нанесе
промената на мало а потоа да гледа како
се манифестира на големо.
Предизвикот на уметникот е да оди од
чисто формализиран и формализирачки
„експресионалист“ до магичар кој го
сее семето. Тоа не е лесно, предусловот
мора да биде уметникот кој е во
прашање да знае што тој или таа сака.
Многу малку луѓе го знаат тоа. Повеќето
од уметниците остануваат на ниво на
удобна и контролирана форма, затоа што
истата е безбедна околина за градење на
кариера во и на неа.
Но зарем не треба терминот „уметник“
навистина да биде лесно асоциран со
„создавање“, како што некогаш и беше?
Декоративните аспекти навистина
оделе рака под рака со развојот на
буржоазиската и пост-буржоазиката
(технолошка) култура. Наместо копање
длабоко и достигнување високо,
современиот уметник е често охрабруван
и подучуван да остане површен – а за ова
тој или таа се дебело платени.
И повторно, дали нашата магиска
перспектива се има променето?
На многу начини со сигурност не.
Вистински креативниот уметник
сеуште го поседува магискиот статус
и е изземен од многу од племенските
правила и регулативи. Многу често овие
протагонисти ја помагаат мутацијата
во многу поголеми размери, или дури

Something strange happened here
активно ја предизвикуваат мутацијата
која е во прашање. Изгледа дека еден од
предизвиците за мутација е радикалната
провокација, добронамерна или не, на
непосредната околина.
Овој вид на провокација сеуште се
случува но својствената опасност е дека
едноставно денес има премногу уметност
и работи кои се нарекуваат уметност и
толку многу уметници врз сето ова што
самиот обем делува како многу гласен
пригушувач. Достапноста на уметноста
преку новите медиуми, како што е на
пример со он-лајн музика, всушност
сето ова го прави помалку заканувачко.
Процесот на „демократизација“ преку
достапноста всушност нема создадено
ништо повеќе од дигитална депонија на
самозадоволство.

Kimberly Bicknese
Се разбира, човековиот развој е
цикличен и она што некогаш било
радикално сеа е реакционерно. Ова
не е никаде толку очигледно и јасно
како што е во историјата на уметноста.
Еден пример: Модернизмот, проследен
со кубизам, дада, надреализам, и др.
под претпоставка дека не- или дури
анти-интелектуалци со тек на време
станале обвиени во сопствениот
инте лек т уа лизам. Анти-с тавот,
пронајдениот објект, субјективизмот
на детето се сите убави и фини. Сепак,
слободоумната и одвоена игривост како
догматско однесување (во што и се има
претворено) навистина не води никаде
и е поверојатно знак на незрелост или,
можеби, дури и ретардација.
Пос тојат мног у посериозни и
искористлви аспекти на ова гледиште
но, и тоа исто така го конотира ставот
на детето: сакрализацијата на навидум
едноставниот предмет, преку користење
на фантазија како растворувач за
трансформација. Процесот е ист како
за детето така и за уметникот-магичар.

Главната разлика овде е свесноста за
намерата.
Висока намера претставува полнење
на предмет или волева фаза со значење
и потенцијал. Значи поставување
содржина прво во култура или контекст
кој генерално прифаќа само форма.
Формата може да биде примамлива,
заводлива и, не ретко, задоволителна.
Но никогаш не треба да и се дозволи
да седи на првото седиште во возилото
наречено уметност-како-магија. Јас
сметам дека е знак на болест или барем
тежок дисбаланс што нашата култура
со толкаво ограничување на умот се
потопува во формата, дизајнот, начинот,
како и во хомогената, ригидна и безбојна
архитектура. Во исто време нашата
култура стравува и одбива вредности
и идеи кои не се распространети, фино
спакувани, дво-димензионални, благо
иронични и секогаш на продажба.
Шематски поглед на она што навистина
е моќта на уметноста може да биде
погоден во овој момент. Иако ова се
екстремно упростени изјави, сметам
дека истите го илустрираат начинот
на меѓусебна поставеност на главните
гледишта. Класичен дијалектички модел
ќе заврши работа:
1. Моќта на уметноста доаѓа од творецот.
Е гоцентрич ното глед иш те кое
содржи секаков вид на изразување,
и дури повеќе декоративни форми
на уметноста. Карл Јунг има фина
дескрипција на овој „класичен“ вид
на уметник во неговата „Духот во
Човекот, Уметноста и Литературата“: „Во
уметникот, најjаката сила во неговото
создавање, што всушност е, неговата
креативност, ќе ја обземе и ќе направи се
освен да ја монополизира оваа енергија,
оставајќи толку малку од сето тоа што
ништо вредно нема да биде во состојба
да потекне од неа. Креативниот импулс
може да го исцеди уметникот од неговата
човечност до тој степен што личното его
ќе може да постои само на примитивно
или инфериорно ниво и ќе биде доведено
во состојба која ќе развива секакви
видови на дефекти - немилострдност,
себичност („автоеротицизам“), суета и
други инфантилни особини.“
2. Моќта на уметноста доаѓа од учесникот.
Ова гледиште се има претворено
во основа на уметничкиот пазар и
претоставената потреба за галерии,
размена, експерти, мислења, институции,
дување и возбуди, и др. Овде, цитатот
од билијантната книга на Том Волф
„Нацртаниот Збор“ може да биде од
просветлувачко значење: „(1) Светот

SAMEKH vol.I no.1 Sol in o⁰cancer ANNO IVXXI 9

на уметноста е мало градче; (2) дел од
малото градче, le monde, секогаш гледа
на другиот, bohemia, за новиот бран и е
предодрен да верува во него; (3) bohemia е направен од комори, училишта,
ексклузивни клубови, кругови, дружини.
Консеквентно, доколку една комора
почне да доминира во bohemia, нејзините
гледишта би можеле да го доминираат и
целиот мал град.“ Волф овде зборува за
возбудата од апстрактното изразување
во педестите години на минатиот век
и арбитрарното создавање на нови
пазари, но од тогаш многу малку од
работите се имаат променето.
3. Моќ та на уметноста доаѓа од
интерактивната енергија помеѓу
творецот и учесникот, каде што
уметничкото дело „en soi“ е само обичен
растворувач, рамка, матрица. Ова
гледиште ја конституира есенцијата
на магичниот аспект на уметноста психолошка, емоционална алтерација
by proxy.
Како што јазикот онака како што го
знаеме станува се повеќе и повеќе
застарен и распаднат поради технолошки
индуцираните симплификации, новите
сретства на комуникацијата стануваат
потреба. Во нерационалните знаци и
емоционални матрици, се случуваат нови
значења. Уметниците свесно земајќи го
во предвид предходното имаат енормно
моќни можности за создавање на нови
видови талисмани за нови времиња и
нови копнежи.
Магијата во себе, со нејзините богата
историја испреплетена со човековиот
развој и нејзината врска со прогресот
воопшто, од секогаш претставувала
непрестаен извор на инспирација за

уметниците. Тематското допирање
и визуелното парафразирање се, на
пример, сржта на шведскиот сликар
Фредрик Содерберг (роден 1972). Преку
користење на моќни слики на мандали,
психоделични шеми и религиозни
симболи од разни култури како појдовни
точки, создава сопствен заводлив
универзум. На некој начин, Содерберг
користи магиско „семплирање“ од
визуелната езотерична историја и на тој
начин се поставува себе си во таа жива
традиција.

Kimberly Bicknese
Магијата како начин на живот е уште
една форма на уметност (но не и иста како
уметнички облик), каде што предметите,
структурите, остатоците, патеките,
резидуалите итн. повеќе делуваат
како документација на живеан живот
според волјата, намерата и принципот.
Се разбира овие документирања можат
да бидат импрегнирани со намера исто
така. Уште еден шведски припер е Густав
Бромс (роден 1966), кој речиси во сите
негови дела се има искористено себе си
како главен агенс и принцип, оставајќи
трага од исклучително интересни

уметнички дела околу него како
талисмански, инспиративни „резултати“.
Постојат многубројни примери за
современи уметници кои се помалку или
повеќе вмешани во магичната уметност,
свесно или несвесно. Преку користење
на примордијални агенси (крв, семе,
плунка) или примордијални состојби на
умот (ритуали како перформанси или
обратно, мистериозни драми, концерти
што предизвикуваат екстаза, искуства
во природа и др.), како и тематски
интегрирајќи ги „магичните“ субјекти
или објекти, современата спиритуална
уметност посветено се бори против
удобноста на дво-димензионалните,
р а с п р о с тр а н е ти ,
д е ко р ати в н и
уметности. Не поради тоа што треба да
постои победник или губитник (уште
една погрешна дихотомија) туку поради
тоа што таа динамика од секогаш била
присутна во човековата култура.
Некои примери за живи магиски
уметници кои ми паѓаат на памет се
Џенесис Браер Пи-Ориџ (Британец, роден
1950), Херман Нич (Австриец, роден 1938)
и Питер Биард (Американец, роден 1938).
Сите тие користат мултидисциплинарни,
психоделични, „палимпсестички“
техники, често пати интегрирајќи крв и
други телесни „експресии“, истерувајќи
или охрабрувајќи спомени од нивните
животи и понекогаш поставувајќи
ултра-субјективни и лични, на големо,
генерализирани и дури митски поставки.
Breyer P-Orridge е будно свесен за
магиската перспектива и ја користи
истата за сопствен бенефит. Nitsch, се
сомневам, станал свесен за моќта со
која располага како што се развивал од
чисто провокативно експериментирање

во шеесетите до подоцнежен грандиозен
ритуалистички „aktionen“ во неговиот
дворец надвор од Виена. Peter Beard,
како психоделичен волшебник и
шаманистички bon-vivant, создава
мултидимензионална убавина што ја
има моќта на креирање уште повеќе
убавина со неговата пренамена на
слики и преработка на дела - навистина
вреден подвиг на рециклирање во
овие времиња на рамни импресии и
нашироко произведувани таписериски
уметности.
Се разбира, постојат многу други. Како
и да е, кога ќе почнам да размислувам,
навистина е, покрај точката дали
магискиот уметник го има статусот
кој тој или таа некогаш го имала во
по-племенски околности. На многу
начини, ова е разнобојна сива зона што
можеби треба да остане непродорлива
за доброто на потентноста, барем за сега.
Francis Bacon повторно: „... Невозможно
е да се говори за среќа (chance) кога
не знаеш што е тоа.“ Безразлика на тоа
дали се видени или познати, магиските
уметници секогаш ќе ги менуваат
работите околу и во нас. Тоа е нивната
работа и ние не можеме да сториме
ништо околу тоа. За тоа, и за поврзаните
културни мутации, треба да бидеме
навистина благодарни.

ОКУЛТНА ЕСТЕТИКА

Кон една
Езотеричнa Теорија
на уметничкиот
предмет
Tom Allen

Ние сме отелотворени суштества.
Како услов на отелотворената состојба,
располагаме со интерфејс, имено она што
се нарекува “сетило”, кој функционира
како точка на посредна размена меѓу
нас и сето друго. Вид, слух, мирис, вкус
и допир се канонските пет сетила, но
исто така треба да размислиме и за оние
кои се посуптилни или скриени. Нашите
искуства ги разбираме и обработуваме
првенствено преку сетилата. Дури и
гранични или вонтелесни искуства, како
што е состојбата на сон, се согледуваат
преку сетилата - макар што тука би
можело поточно да се зборува за сетила
посуптилни и поекспанзивни отколку
канонските пет.
Категоријата на “естетско” го признава
сето она што се однесува на сетилата скриени, суптилни, вулгарни, или други.
Aesthesis, или сензација, лежи во самата
суштина на отелотвореното искуство.
Да биде под влијание на анестезија е да
се биде целосно лишен од сензација; да
се доживее синестезија е да се изгубат
пригодните разлики помеѓу еден начин
на сензација и друг. Уметничкиот објект,
како интерфејс за, и како производител
на различни сензации е естетски објект
пар екселанс. Додека естетичката

философија генерално се смета дека се
занимава со предметот на убавина, ние
треба да го прошириме концептот со
вклучување на сите сетилни искуства привлечни, одбивни, предизвикувачки,
резонантни, дисонантни, фасцинирачки,
иритирачки,
вознемирувачки,
возвишени. Убавината, како таква, е
трансцедирање на вулгарното искуство.
Всушност, би рекол дека сите уметнички
објекти кои претполагаат да сообраќаат
во трансцедентото, по дефиниција,
исто така тргуваат и со убавина. Ова
исто така се однесува и за дела кои
функционираат преку инверзија или
изобличување на убавото, уметнички
дела осмислени со цел да одбијат,
или оние што предизвикуваат еден
вид на негативна или амбивалентна
фасцинација – бидејќи и таму, естетската
сила е со споредлива трансцендентална
природа, само насочена на еден малку
поинаков начин.
Уметничкото дело по својата природа
е фундаментално трансформативно.
Ова е неопходна претпоставка дури и
за оние кои би одбегнале какви и да
било трансцендентални цели на делото.
Категоријата по себе бара еден вид на
трансформација, дури и ако е само
дискурзивна или контекстуална. Кога
би било поинаку, сликарството би било
само една површина намачкана со боја,
скулптурата уште еден предмет поставен
на под. Трансформационите операции,
од каков и да било опсег, бараат поголема
или помала количина на вродена моќ,
сила која потоа може да биде насочена,
фокусирана и искористена по волја да
се задоволат потребите на уметникот,
гледачот или некоја друга засегната

Giorgione - “La Tempesta” (c. 1508)
страна. Овој процес, исто така, може да
се сврти наопаку, како што ќе потврдат
многумина кои ги изработуваат,
уметничките дела често ќе пројават
нивна сопствена желба, а нивните желби
и наклоности опстојуваат дури и долго
по смртта на уметникот. Долговечноста
на уметничкото дело и моќта независна
од таа на авторот е реификација на
неговата естетска вредност. Ова може
лесно да се види кај дела чиј автор е на
пример непознат, или дела чија тематика
е спорна. Ваквата двосмисленост може,
всушност, да послужи да се зголеми
потенцијалот за фасцинација на објектот.
Giorginone-овата “Бура”, на пример, може
да се наведе како еден познат пример на
дело, чија загадочна содржина служеше
да го интензивира своето ауратично
присуство, присуство што се чини само
се зголеми со текот на вековите на
контрола.
Уметничкото дело, како предмет кој
воедно е и материјален и ауратичен,
и самото е отелотворение. Како и
телото, во прилог на претставувањето
или дејствувањето како складиште
за сензации, уметничкото дело исто
така, може да се каже дека, всушност,
произведува сензација. Како агент на
aesthesis, ауратичното присуство на
уметничкото дело лежи во состојбата на
приемчивост - првенствено приемчив
однос со неговиот првобитен создавач,

потоа заемно приемчив однос со
гледачот, и, конечно, една кумулативна,
анамнестичка функција која одговора
на таложењето на значење, толкување
и размена кои се случуваат во текот на
животниот век на објектот.
Единствено фер би било таквиот објект
да се опише како да е обдарен со еден
вид на разум. Како езотеристи, односно,
оние кои се занимаваат со нуминозните
суштини на нештата, ние може да кажеме
дека таквиот објект има дух. Да се впушти
во општење со извор на естетски импулс
(често олицетворен како една “муза”) е
вообичаено во анегдотскиот дискурс
што го опкружува уметникот. Колку
подостојно за дискусија е естетското
општење со духот на самото дело? Тука
може да воспоставиме врска подеднакво
моќна со сета своја сензуалност,
трансцедентално значење и релативна
непопустливост кон минливото, однос кој
станува уште помоќен со текот на времето
како што се таложат субјективитети и
одговори далеку надвор од опсегот на
првобитниот уметник и неговите или
нејзините намери. Ова е естетското
кралство на вистинското ауратично надвор од времето, трансцендентално,
трансформационо, трансперсонално кралството, поточно, на магија.

10  SAMEKH vol.I no.1 Sol in o⁰cancer ANNO IVXXI

ЧЕТИРИ НОВИ ТЕЛЕМИТСКИ ИЗДАНИЈА

LIBER CCXX
Луксузно второ
македонско издание
од Книгата на
Законот!

ВТОР ВЕК ОД

ТЕЛЕМА!

z

z

Нашата мисија за издавање македонски преводи
на најпознатите наслови од Телемитската
литература продолжува:

Нови изданија
IMPRESSUM
Ставовите изнесени во овој магазин и
на истоимениот блог им припаѓаат на
авторите, и нужно не ги отсликуваат
истите на Ordo Templi Orientis, Оазата
Secret Fire или кои било нивни
членови.
Сметајте се поканети да бидете гостин
автор или преведувач. Ако сакате да
доставите пост или напис, пратете го
по e-mail на:
samekh@oto-mk. net
Ги цениме времето и трудот потребни
да се напише / преведе блог пост или
напис. Како и да е, доставувањето на
пост или напис не го обврзува Samekh да бидете објавени.

Издавач: Оаза Secret Fire
Главен уредник: Soror Nia
Технички уредник: Frater SiLVeSTeR
Лектура: Soror Lakshmi

www. secretfire. net

420
ден

320
ден

200
ден

Попуст за збирни нарачки!
secretfire@oto-mk.net
следно

Liber 4 vel ABA

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful