ȘCOALA PROFESIONALĂ ”SFÂNTUL APOSTOL ANDREI” SMÎRDAN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.

2 SUHARĂU COMUNA SUHARĂU, JUDEȚUL BOTOȘANI
CICLUL GIMNAZIAL

DISCIPLINA

GEOGRAFIE
CLASELE V – VIII
Prof. OANEA ALEXANDRU-MIHAI

ATITUDINI ȘI VALORI

    

Atitudinea pozitivă faţă de educaţie, cunoaştere, societate, cultură, civilizaţie. Interes pentru cunoaşterea României, a Europei şi a lumii contemporane. Respectul pentru diversitatea naturală și umană a lumii contemporane. Conservarea şi ocrotirea mediului de viaţă din România, din Europa şi din lume. Disponibilitatea pentru învăţarea permanentă.

Planificarea anuală este realizată în conformitate cu prevederile programei școlare de geografie revizuite, aprobată prin ordin al ministrului nr. 3915/31 mai 2001.

civice şi culturale a caracteristicilor spaţiului geografic. ştiinţe şi tehnologie în studierea mediului terestru.  Identificarea şi explicarea dimensiunii sociale.  Raportarea realităţii geografice la un suport cartografic şi grafic.COMPETENȚE GENERALE ALE DISCIPLINEI  Utilizarea limbajului specific în prezentarea şi explicarea realităţii geografice.  Utilizarea corectă a numelor proprii şi a termenilor în limbi străine. .  Elaborarea unor modele şi soluţii de organizare a spaţiului geografic din perspectiva dezvoltării durabile.  Transferarea unor elemente din matematică.  Accesarea şi utilizarea conţinuturilor cu caracter geografic prin tehnologia informaţiei şi comunicării.  Dobândirea unor deprinderi şi tehnici de lucru pentru pregătirea permanentă.

An școlar 2012-2013 Nr.Elemente de hidrografie a orizontului local. 3.Ghețarii.1.2.Zonele climatice ale globului.Atmosfera.Pământul – corp cosmic. 3.Relieful bazinelor oceanice.1. . 4.Test de evaluare inițială. .1. 2. . 1.Harta geografică și globul geografic . ATMOSFERA – CARACTERISTICI GNERALE. 8 10 – 13 Test de evaluare. 1. PĂMÂNTUL CA PLANETĂ. 3. 2. 1. . de ore alocate 4 Săptămâna 1-2 Observații Test de evaluare inițială I.4.Relieful – caracteristici generale.3.Fenomene climatice deosebite. . III.6. . 4. Dinca Marinela Unitatea de învățare Competențe specifice Conținuturi .Forme majore ale reliefului terestru.1. 3. .1.Reprezentarea orizontului local.Râurile.4. 4. 1.2. 3.4. HIDROSFERA.Presiunea atmosferică și vânturile. 8 6–9 Test de evaluare.2. 1.Țărmurile: golfuri. 1.Reprezentarea suprafeței terestre.4.1. 1.4. 4.Oceanele și mările. 1. 2. . 1. . 1.4. 8 15 – 18 Test de evaluare.2. 4.1.2. .4. 6 3–5 Test de evaluare. 1.1. 1. RELIEFUL PĂMÂNTULUI.2. . 3. .1.PLANIFICARE CALENDARISTICĂ – CLASA A V-A Prof.3.2. . . . . .1.Temperatura aerului și precipitațiile. 3.Relieful major al continentelor.Recapitulare – Geografia României. 1. 3. 3. .2.Prezentarea manualului. .1.1. .2.Apele subterane.Mișcările Pământului . II.6. RECAPITULARE SEMESTRIALĂ .3.Vremea și clima orizontului local și apropiat.Relieful orizontului local.3. 3.Lacurile. 3. 1. 3. 2 14 IV.2. 1. insule și peninsule. 2.1.1.Hidrosfera – caracteristici generale. 4. .1. . . . 3.

4. 7.3.1.6. 4. 9 29½ – 33 4 34 . ACTIVITĂȚILE ECONOMICE. RECAPITULARE SEMESTRIALĂ ȘI FINALĂ CLASA A V-A 6 19 -21 Test de evaluare. 7.4. temperată.1.Vegetația și fauna din orizontul local și apropiat. .1. 7. 1.1.1.1. . .2. 10 23 – 27 Test de evaluare.5.4.9. . 1.3. RESURSELE NATURALE. SOLUL.Agricultura – caracteristici generale. GEOGRAFIA POPULAȚIEI ȘI AȘEZĂRILOR UMANE.Conservarea biosferei. 1. 2 22 Evaluare orală. 1. . 1. .1.4.1. 6.Mari aglomerații urbane. 3. . Test de evaluare semestrială și finală.Căile de comunicații.Industria – caracteristici generale. .1.2.Mobilitatea populației pe Terra.Efectele activităţilor umane asupra mediului. . 7.Numărul locuitorilor și răspândirea populației pe Terra. 1.1. 2.Comerțul. .1. 3.3.Așezările urbane.1.29½ Evaluare orală.3. VI.3. 6.35 Test de evaluare. 4.Răspândirea pe glob a principalelor soluri.Domeniile de viață ale Terrei. . . 6. 6. 7. 2. .V. 6. 1.Dinamica populației. 1.1. 7. 1. VIII. 1.4.1. BIOSFERA. Planeta în transformare. . zona 3. 1.6.2.2.6.6. 3. 1.Resursele naturale din orizontul local.1.Așezările umane – caracteristici generale. 3. zona rece.4. . 8.Biosfera – caracteristici generale.Așezările rurale. 2. 3. . .6. 7. . . 3.3. . 7. . 3. 1.6. .1. . 3 28 .1.Activități economice în localitatea natală și în orizontul apropiat. .1. 4. 2. 4. VII.Resursele naturale.1. 1. VII.Solul – prezentare generală. 2.Repartiţia geografică a vieţuitoarelor: zona caldă.4. . 1. .Structura populației. 6.1.2. Caracterizare generală. 4. 7.Ramurile industriei.1.Turismul.8.7.

turism).Activităţi economice (agricultură.2. industrie. insule și peninsule. . . ţărmurile. 1.2. . .Prezentarea manualului. 1. .Recapitulare – Geografie Generală. Dinca Marinela Unitatea de învățare Competențe specifice Conținuturi . 4. unităţi majore. . 1. 2 2 13 Evaluare orală.4.1.Mări și lacuri.Harta politică. 3. 4. 3.1. . 1.PLANIFICARE CALENDARISTICĂ – CLASA A VI-A Prof. limitele.Dinamica și mobilitatea populației. 3. 1.2.2. EUROPA – GEOGRAFIE UMANĂ.Resurse naturale.Poziţia geografică. 3.Aşezări umane. 4.Ape.6.1. RECAPITULARE SEMESTRIALĂ 10 8 – 12 Test de evaluare.Vegetaţie. UE.Tipuri de state. de ore alocate 4 Săptămâna 1-2 Observații Test de evaluare inițială I. transporturi. 1. .3.4. . . 1.Climă.Test de evaluare inițială.1. . 1.Diferenţieri naturale şi socio–economice.3.Tipuri de așezări rurale și urbane. 4.Diferenţieri geografice regionale. 2.4.Peisaje naturale din Europa. 1.2.4. . . EUROPA – GEOGRAFIE FIZICĂ. 3.1.Populaţia.1. . întinderea.6.1. 1. 14 Test de evaluare. 3. 3. An școlar 2012-2013 Nr. soluri. 10 3–7 Test de evaluare. . 3. faună.2.1. 3.2. . III. 2. 3.Golfuri.Relief – caracteristici generale.1.4. . . EUROPA – REGIUNI ȘI ȚĂRI. II. .3. 1. . . .1.1. 2.

Specificul geografic. . 3.Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. 2. 3. Letonia. 2.1. .2. . 7.4. EUROPA DE NORD. 1.Republica Moldova. Albania. 1.Suedia. 7.Lituania.6. 7. 1. 3. RECAPITULARE SEMESTRIALĂ ȘI FINALĂ CLASA A VI-A 4 34 .Polonia. .7. 3. 1.Specific geografic. 10 15 – 19 Test de evaluare. 7. Slovenia.1. 2.35 .3.6.EUROPA DE SUD (MEDITERANEANĂ).Grecia. 7. 1.1.2. 3.3. . 7. .1.4. 6. 4. .1. 1. . 1.1.Ungaria. 1.6. 4. 1.1. 7.1. 3. 6. . 6 31 – 33 Test de evaluare. 6.4.2.1.Specificul geografic. 7.2. 3.2.3.2.Italia.Portugalia.2. 6. 7. 1.3. 4. . 2. .1.2.1. 2.Spania.5. .2. 7.2.4. 6.2. 3. .4. 2.1. VIII. .1.1.1. V.Specific geografic.Serbia. . Slovacia.Croația. .1. .1.3. 2. 3. 7. 6 25 – 27 Test de evaluare.România. 3.2. 6. Bosnia-Herțegovina. EUROPA DE EST. .Franța. 1. VI.4. .Bulgaria. 1. Test de evaluare semestrială și finală.Germania. .1. 4. 7.IV.Norvegia.Rusia. 1.Specific geografic. 3.Belgia și Olanda. . 7.1.4.1. . Elveția. 10 20 – 24 Test de evaluare.Finlanda. .1. 7. Estonia.Ucraina.1.4. . . Islanda.1. 3.2. . 1.EUROPA DE VEST (ATLANTICĂ). 7.Belarus.4. 1.6. 6 28 – 30 Test de evaluare. 1.2. .3.4.5.6.3. Macedonia.4. .Austria. . 6.Irlanda. . 7.6. 4. 3. VII.2. 3. . 4.1. EUROPA CENTRALĂ.Cehia.Danemarca. 1. Muntenegru. 4.2.3.

6.2.Câmpia Română.6. An școlar 2012-2013 Nr. IV.2.2. . .1.Podișul Moldovei.2.Poziția geografică. 2.1. 1. 1. 3 4–5½ Test de evaluare.11 ½ Test de evaluare.1. 3. 1.Caracteristici generale ale reliefului României. 1.3. 1. 6.1. . de ore alocate 4 Săptămâna 1-2 Observații Test de evaluare inițială 2 3 Evaluare orală. CÂMPIILE. 3. MUNȚII CARPAȚI. . 7. III. economice și politice.1. 2. 3. 1.1. . 1.1.1.4.1. 1. 3. 4. 6. 3.Podișul Getic. 1. 3. 1. 1. . 3. . 3.1.2. .Consecințe sociale. .Subcarpații. 6.6. 1.2. RELIEFUL.Câmpia de Vest. . . 3.Carpații Orientali. .4.3.1. . 7.1. .1. .6. 3.Lunca Dunării și principalelor râuri. II.6.Recapitulare – Geografia continentelor extraeuropene. . . 3.4. 3. 3.2. 4. . .1. 2.Depresiunea Colinară a Transilvaniei.PLANIFICARE CALENDARISTICĂ – CLASA A VIII-A Prof. 6. 2.2. RECAPITULARE SEMESTRIALĂ 2 14 .2.4.2.2.13 Test de evaluare. 1. . 4.4.1.Podișul Mehedinți. 3.Caractere generale ale Carpaților.4. 4.1. 3. 7.3.2. 1. Dinca Marinela Unitatea de învățare Competențe specifice Conținuturi . 4. 3. I.Test de evaluare inițială.4. 7.1.Formarea și evoluția reliefului României. . 7 8 . 1.2. 1.1. 7.2.1.1. 4.3. 6.3. 4. 3.Dealurile de Vest.Delta Dunării.Unitățile majore de relief ale țări.2.6. 4.Carpații Occidentali.Carpații Meridionali.2. 7.ROMANIA – COORDONATE EUROPENE.Platforma continentală a Mării Negre. 6.1. . . .2.2. LUNCILE ȘI DELTA DUNĂRII.Prezentarea manualului.4.4. 1. 1.1.2.1. 3. 5 11 ½ . IV.1.1. 3. 3. 2.1.4. 1. 1. DEALURILE ȘI PODIȘURILE.Podișul Dobrogei. 5 5½-7 Test de evaluare.2.

6. 3. 5 23 .1. 1. 4.4. 1.1.2.1.1.1.4.Nuanțele și tipurile de climă.1.2. 7. 1. . 1. .6. VIII. 1. 6. 2.1.6. 4. 4.1.3.4. 4. 1.1. 6. 3. . 4.Râurile interioare.2. VII.1. 4 27½ .1.2. .Industria metalurgică.Repartiția geografică și densitatea populației. 3. 1. 3 19 .4.4.6.2.4.1. 3.27½ Test de evaluare XII. Tipuri de orașe. 3.4.Lacurile și apele subterane.1. 3.2.1.2. industria lemnului și industria materialelor 3 26 . 3. . 3. 2. . .2. 5 16½ . .6. 3.Factorii care determină și influențează hidrografia. 4. .Factorii care determină și influențează clima. 3.4.1. 1.2. APELE. 1. AGRICULTURA .1.V. .Românii din afara granițelor.2. CLIMA. 7. 4. ORGANIZAREA ADMINISTRATIVTERITORIALĂ.2. VEGETAȚIA FAUNA ȘI SOLURILE.Industria energetică şi industria energiei electrice. 1.2. 2. 1.2. . 2. 2. 1. 6.29½ Test de evaluare .1. 6.3.18 Test de evaluare.1.2. . 4.1.4. 4.4. 1.Vechimea și evoluția așezărilor umane. 1. IX. 1.3.3.1.1. INDUSTRIA. .2.1. Tipuri de sate. 1. 1.2.2. . 3. XI. 3. 1. 7. 3.4. 3. .1. . 1. 1.2.Industria chimică. 3. 2. 1. 3.1. 2. 6.22 Test de evaluare.1. 3. . 3 15 .3.6. 3. 4. VI. 3.16½ Evaluare orală.Caracterizarea geografică a orașului București. 3. 6.Organizarea administrativ-teritorială a României.1.1.2. 6.1.2.Structura populației.Vegetația naturală. 3.4.3. 3. 3. POPULAȚIA.1. . 3.1.1.. 7.2. 3. 6.1.1.2.2. 1. 6. . 7.1. 6. 6. .4. 6.Fauna. AȘEZĂRILE UMANE. . 3.Caracteristicile elementelor climatice. 1. 2. 5 20½ .Numărul populației și evoluția numerică. 1.Premisele naturale ale dezvoltării agriculturii.1. 3.Marea Neagră. 3.Vechimea și continuitatea populației în spațiul carpatodunăreano-pontic.3. . 1. .Cultivarea plantelor.Așezările urbane.6.6.4.2.20½ Evaluare orală. 3.1. 3.Caracterizarea geografică a principalelor orașe. 3.2.6. . 1 25½ Evaluare orală. 1. 1.Așezările rurale.3.1.4.Dunărea. .1.4.1. 1. .1.1. 1.Creșterea animalelor. 7.Solurile. 4. .2. 3.25½ Test de evaluare X.

1.1. 1.Repartiția geografică a industriei.2.Principalele caracteristici ale mediului înconjurător. .1.2.6.2.6. CARACTERISTICI ALE MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR. 3. .1.1.1.Locul României în economia europeană şi mondială. 6. 2.2. . 3. XV. ROMÂNIA ÎN EUROPA ŞI ÎN LUME. XVI. 3. 6. 1. REGIUNILE GEOGRAFICE ALE ROMÂNIEI.2. 1.6. 3.4. 1. . 7.4.România în organisme și organizații internaționale.30 XIV. 1. 2. 2.2.2.1.4.4. 4. 4.Transporturile și căile de comunicații. 2 31 2 32 Test de evaluare 2 33 Test de evaluare semestrială și finală. . 6.4. 6. .1. 3.1. 1.1.Modalități de prevenire și combatere a degradării mediului.1. 1. 1. 6. 3. 4.1. 3.Analiza unei regiuni geografice. 3.1.Turismul.2.1.1.6.3.3. 1.1. 3.4. . 6. 7.4. 4. de construcții.Comerțul. 1. 3. 3. 3. RECAPITULARE SEMESTRIALĂ ȘI FINALĂ CLASA A VIII-A 2 34 .1. 3.2. 3. .Elemente ale dezvoltării durabile.1.2. 4.3. . 2. 6.2. 3. XIII.1. 4. 3. SERVICIILE 3 29½ . . 6.1.2.1.4.