BULETIN LUNAR

IANUARIE 2013
(Secţiune statistică)

Anul XXI, nr. 231

NOTĂ
Datele statistice utilizate sunt cele disponibile la data de 6 martie 2013.
Unele dintre aceste date au caracter provizoriu,
urmând a fi revizuite în publicaţiile ulterioare.
Sursa datelor statistice utilizate la realizarea graficelor
şi a tabelelor a fost indicată numai atunci când acestea
au fost furnizate de alte instituţii.
Reproducerea publicaţiei este interzisă, iar utilizarea datelor
în diferite lucrări este permisă numai cu indicarea sursei.
Banca Naţională a României,
Str. Lipscani nr. 25, cod 030031, Bucureşti
tel. 021/312 43 75; fax 021/314 97 52
www.bnr.ro
ISSN 1584-0840

Secţiune statistică

.......1................................................................. Bilanţul consolidat net al instituţiilor financiare monetare (BNR şi alte instituţii financiare monetare) ...............2........................................... Creditul acordat societăţilor nefinanciare......................................2....................1..................... Depozite noi ....... instituţiile financiare nemonetare.......24 5......................... Masa monetară M3 şi contrapartidele acesteia ..................................................... Bilanţul monetar al Băncii Naţionale a României ......2................. Fonduri de investiţii........................................................................................................ administraţiei publice şi nerezidenţilor .....................................40 8........... Activele şi pasivele fondurilor de investiţii .................................................................................40 8...3.................................................................................3............26 5.......................42 8.................................23 3.........2............................2...............................................................................................................................44 9.....................5...................44 9............................................ Depozite existente în sold ............................... Depozite existente în sold ...................23 3........................................................................................................23 5......22 3...... Indicatori de politică monetară ........................................1................1.............. Depozite la termen în lei .....................2......................................... altor sectoare instituţionale şi nerezidenţilor ....................................................4......................................45 9........................... Fonduri de piaţă monetară (FPM) .......................................... Fonduri de investiţii................... altele decât fondurile de piaţă monetară (FI).. administraţia publică şi nerezidenţi ....................................................................... Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali ....2..1...... Fonduri de investiţii..............1............................ Structura bilanţieră în dinamică ....................47 10..................... Rezervele minime obligatorii .................... Structura bilanţieră la 30 septembrie 2012 pe tipuri de instituţii financiare nebancare înscrise în Registrul general ...................42 8..................................................................................................................................................1.......................1.........................................................39 8..4.......................24 5..........................................3...............................32 7...................................1...2.....49 18 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI ......................... altele decât fondurile de piaţă monetară (FI)....................................4.................................... Credite acordate societăţilor nefinanciare...........................................32 7................33 7.............................................................41 8................................ Baza monetară ....... Preţurile de consum pe principalele mărfuri şi servicii ...............................1........................................................36 7.2..............2.................................................................. Ratele medii ale dobânzii practicate de instituţiile de credit ..............................47 10...................................40 8..................49 10...............2............... Structura bilanţieră ............................................................34 7......1....................................................................23 4..23 3...........48 10.................. Depozite existente în sold ......................................................................... Depozite în lei pe tipuri de depozite............ Bilanţul monetar agregat al altor instituţii financiare monetare (instituţii de credit şi fonduri de piaţă monetară) ........................1....................28 6.....................................................................3........................................................ Bilanţurile monetare ale instituţiilor financiare monetare .................................................................................... Credite acordate gospodăriilor populaţiei ......................2.. altele decât acţiunile ...... Depozitele atrase de la societăţile nefinanciare.............................41 8................................3........................................................3..47 10...... Depozitele gospodăriilor populaţiei ....................................................................................1.....................................2. Operaţiunile monetare ale Băncii Naţionale a României ................3............................................................ Structura depozitelor atrase şi a creditelor acordate de către instituţiile financiare monetare pe tipuri de sectoare instituţionale ...........46 10...... Depozite noi ........................... altele decât fondurile de piaţă monetară (FI).....38 7............................. Acţiuni şi alte participaţii de capital deţinute ...........44 9. Creditul intern ..................................................3............................ Facilităţile permanente acordate participanţilor eligibili de către Banca Naţională a României.......1....48 10........................ altele decât fondurile de piaţă monetară (FI) .................1..........30 7................3..........47 10...48 10.................41 8... Titluri de valoare deţinute...................6........................ Creditul acordat gospodăriilor populaţiei ..............................2....Secţiune statistică Cuprins 1............................................. Fonduri de piaţă monetară (FPM) ..... Fonduri de piaţă monetară (FPM) ........................40 8...........42 8.......... Depozite la termen în euro ................................... Principalii indicatori macroeconomici .............................................. Situaţia activelor şi pasivelor bilanţiere ale instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul general ....................................................... Acţiuni/unităţi de fond emise – Fonduri de investiţii............. instituţiilor financiare nemonetare.....20 2....1............................................43 9...........2....................

..............3............. Indicatori ai administraţiei publice ................7.......52 10...... Indicatori ai pieţei valutare .......5. Poziţia investiţională internaţională .8................ Restanţe mai mari de 30 de zile înregistrate de persoanele fizice .............................................4........8...........................................................................................................7................... Indicatori ai pieţei monetare .....................................................51 10........................ Bursa de Valori Bucureşti – Piaţa RASDAQ ................. Depozite noi la termen ..................................... = pe an c = confidenţial (în cazul în care indicatorul se obţine din agregarea de date care provin de la maxim doi raportori) Datorită rotunjirilor.......................... Credite în euro .....................................57 11...........1....................... Credite acordate și angajamente asumate de IFN + IEME + IP................................... Credite în euro pe tipuri de credite ............................................ Piaţa valutară interbancară ... Situaţia clasificării creditelor acordate de instituţiile de credit (persoane juridice române) ............6...................................7.....................................69 13............................................58 11......................2............52 10........................................71 14...........1....................... Credite acordate de IFN + IEME + IP ..............78 Simboluri folosite în tabele: … = lipsă date – = valoare nulă 0 = valoare subunitară mai mică decât 0.......... este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor....... ianuarie 2013 ..................................6.........................................................68 11.....................3...............5... Depozite existente în sold ....................................................................................................................72 15.........................................................1.................2.......77 Precizări metodologice ...4.......1...................................59 11.............................................................................................. Depozite noi la termen ......54 10............. Credite noi ... Situaţia instrumentelor de plată de debit refuzate .....................................................................5............................................................. Principalii indicatori de prudenţialitate ..............4.....2............8........1..... Bursa de Valori Bucureşti – Piaţa reglementată...............55 10....74 15.............64 11...................................................................................................68 12...................................................... Situaţia titularilor de cont care au generat incidente de plată .....8.....................................2..............................................................10...................................... 1/2013 ♦ BULETIN LUNAR 19 ...................................................................... Credite acordate şi angajamente asumate de instituţiile de credit ... Credite existente în sold...............................5.......................................2.................6.7........................................51 10....................................................................................1........................56 11........1...................................................................1............................... Credite existente în sold........................................ Indicatori de risc bancar ................................................................................. Credite noi ....53 10...................................................................6..........................................71 14.. Credite noi ......................49 10.......... Indicatori ai balanţei de plăţi şi poziţiei investiţionale internaţionale a României ...................66 11.....................................................................9.........................................5 x = nu este cazul p................................................................................................................................53 10......... Indicatori ai pieţei de capital ......................2................................................................................70 14........ Credite acordate de instituţiile de credit ....59 11.............. Principalii indicatori ai poziţiei investiţionale internaţionale ...............................72 15.................................................63 11...........................51 10...........................................50 10............................a.......................................................................2.......71 15.....62 11.............................................1.....Secţiune statistică 10....................................................50 10................................................................................................................................ Depozite în euro pe tipuri de depozite ..... Balanţa de plăţi .......................................3.............. Credite în lei ............................................................2.....2...........................4.............................52 10................................................................76 16.................................. Credite existente în sold............2...... Credite în lei pe tipuri de credite ...................... Cursuri zilnice pe piaţa valutară..................57 11............. Informaţii de risc de credit ..........55 10...............70 13...........................70 13.50 10.......... Credite existente în sold... Credite noi ....................

7 –1.0 5.3 4. 4) volumul cifrei de afaceri. INS utilizeazĂ pentru calculul indicatorilor statistici.1 –6.2 0. mar.4 3.0 … 403.5 5.7 4 257.0 3. x x x 4 196 4 201 3 135 2013 ian. mai iun.19 6.9 6.6 4.7 2. sep.4 4 310.6 556 708.7 4.60 4.0 4 311.6 473.6 5.9 din economie (mil.3 33 725 29 084 37 360 45 275 45 043 52 834 35 955 44 935 52 682 52 356 –19 109 –6 870 –7 575 –7 406 –7 313 –16 156 –4 913 –5 492 –5 937 –5 039 9 307 3 550 2 234 1 835 1 557 5 046.0 7. servicii.0 461.4 5.64 4.0 5. nov.6 523 693.6 –2.3 2. exclusiv TVA.8 6.6* 2.8 12.2 –1. nov. x x x x x x x x x 2. x x x x x x x x x 1.7* 6.3 0.1 3.48 5.0 429.2 8.87 6.5 –8.4.7 5.7 4 310.7 174 797.3 17.1 3.2 5.01 5.Secţiune statistică 1.12 5. 2012: date provizorii.1 2012 T1 T2 T3 T4 18.2 –0. dacă nu se specifică altfel) Perioada 2008 2009 2010 2011 2012 Producğia Produsul intern brut 1.6 456.4. 10) la sfârùitul perioadei.5 cu autovehicule amĂnuntul6 ùi motociclete7 Productivitatea muncii în industrie2 Preğurile producğiei industriale3 Preğurile producğiei industriale piağa internĂ 5.*) Începând cu luna ianuarie 2013.0 2. 2011: date semidefinitive. întreğinerea ùi repararea autovehiculelor ùi a motocicletelor.82 4.3 –0.1 6. mai iun. mar. net8.9 9.8 4.2 5.8 2.3 0.2 –6.82 … … Sursa: Institutul Nağional de StatisticĂ.3 4 301.33 8.3 –8.8 5.9 4.9 –1.8 –0.5 404.6 2012 ian.1 5.0 5.8 2.8 –4.4 473.7 0.92 6.89 5.5 –0.0 5.4 5.9 136 290.1 4 229.5 –11.3 5.0 4.5 –0.7 5.5 5.1 4. construcğii.3 6.8 10. x x x 3 795 3 503 3 835 4 353 4 326 4 474 oct.37 5.0 493.8 3.0 –5.3 3.6 –0.3 3.1 4.2 4. aug.2 Servicii de piağĂ prestate populağiei2.8 2.59 3.0 –2. 2011-2012: date trimestriale provizorii.5 0.2 –5.8 19.9 7.3 –3.7 163 934. seriile istorice vor fi actualizate dupĂ publicarea datelor de cĂtre INS.5 2012 T1 T2 T3 T4 112 442.6 4 311.9 0.54 6.77 5.2 4.0 12 171 80 4 215.8 … 461.6 587 466. 20 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI .47 4.8 3. sep.4 709. EUR) (mii persoane) Situağia ùomajului10 Investiğii realizate în economia nağionalĂ Export Import Sold 17.3 4.1 6.8 6.59 6.9 5.0 5.01 5.1 476.6 4.58 5.3 3. 5) datele anuale sunt calculate pe baza seriilor lunare cu bazĂ fixĂ.7 5.3 4 774.0 4.1 –6.8* … … Perioada Comerğ exterior8 (bunuri fob.7 501 139.5 16.6 3.6 –3.6 4. Valorile cumulate se obğin prin însumarea fluxurilor lunare exprimate în milioane euro ùi rotunjite la întreg.1 -29. x x x … … 5. x x x x x x x x x 4.12 12.1 5.6 –2.2 3.52 3.7 3.9 iul. mil. PRINCIPALII INDICATORI MACROECONOMICI (variaţie procentuală anuală.4 2.8 6. 8) 2008-2010: date definitive.4 627.3 –5.4 apr.40 5.3 –1.6 –0.3 5. 11) total industrie. în locul anului 2005 folosit anterior) ùi un nou sistem de ponderare.3 –5.1 442.7 –0.33 4.4 6.1 3.8 –3. lei.0 11 067 11 311 11 133 11 532 12 261 13 579 13 153 13 364 –1 194 –2 267 –2 019 –1 832 –541 –2 452 –4 070 –5 039 80 521 1 436 1 557 2012 ian.9 1.2 –10.6 –2.8 –6.8 11.3 5.9 4 321. 3) pentru piağa internĂ ùi piağa externĂ.8 5. x x x x x x x x x 0.0 4 349. un nou an de bazĂ (2010.1 … 25. ANOFM. x … 2008 2009 2010 2011 2012 numĂr total ùomeri rata ùomajului înregistraği înregistrat (mii persoane) (%) Câùtigul salarial mediu în economie brut net 4.8 … … … … … 513.2 2. ianuarie 2013: date provizorii. preğuri curente) 514 700.1 3.9 –2. Ministerul Finanğelor Publice.7 5.2 –5.9 454.93 6.13 3.5 4 321.2 –7.75 5. EUR) NumĂrul Investiğii salariağilor directe.8 5.91 6.3 15.3 –2.6 –2.3 –2.3 –3.7 –8.5 5.1 5.35 6.1 –1.2 –0.4 –6.94 5.0 Comerğ interior2.5 5.9 404.5 4.0 441.3 –9. dec.6 –1.3 0.3 –1 179 –1 759 –2 452 158 160 521 4 277.6 2.30 1.6 5.2 2013 ian. Banca NağionalĂ a României.2 0.6 6.7 2011 T4 165 207.37 5.5 –4.9 –1.5 2.1 1.0 4 257.4 4.5 425.9 0.0 –2.4 15.5 –2.1 oct. Eurostat.3 –0. x x x 3 486 3 517 4 063 3 784 3 863 4 614 –298 –346 –550 –25 –651 –541 apr.15 3. dec.9 5.1 5 088 4 421 3 855 –892 –220 –720 –4 593 –4 551 –5 039 1 574 1 687 1 557 4 320.1 4.8 409.9 2.9 17.6 –3.6 13.8 –4. EUR) Sold cont curent8.73 5. feb.5 8.4 –0. 6) cu excepğia comerğului cu autovehicule ùi motociclete.3 493.0 –0. 1) 2008-2010: date anuale definitive.3 4 376.0 5.1 5.66 7.7 –4.97 5. x x x 3 536 4 020 3 756 4 258 4 824 4 497 –722 –804 –741 iul.9 8. 2) serie brutĂ.9 –0.6 3.1 4.2 493. feb.7 5.6 0.9 –2.15 4.6 454.1 1.99 5.3 –16.0 –4.84 5.1 11 598 13 780 –2 183 –5 937 1 835 4 172.1 4.83 5.4 –2.71 7.4 5. 7) comerğul cu ridicata ùi cu amĂnuntul.8 2.7 –37.0 4 318.3 0.0 14. 2011: date anuale semidefinitive.2 2 nominal real deflator industrialĂ (mil.12 7.5 5.8 2011 T4 22.17 5.3 -7.1 –3.2 442.4 7.6 5.4 –0.5 6.9 (mil.6 5.86 5. 9) cumulat de la începutul anului.4 4 321.0 2.8 0. aug.60 5.59 26.8 8.4 –558 –823 –639 –2 857 –3 467 –4 070 1 188 1 370 1 436 4 317.58 3.

4 37 088. EUR) total aur valute Datoria externĂ pe TML10.63 5.5 75 928.4 4 206.8 221 012.96 4.2 35 594.8 189 630. 3.8 35 413.5 32 959.1 –10 788.8 15 138.3 10 313.82 296 140.5 216 280. rata dobânzii de referinğĂ a BNR este rata dobânzii de politicĂ monetarĂ.38 2.4 4 583.2 4.6 227 099.35 6.2 28 269.2 –7 112.3 feb.8 38 757.16 6.3428 4.5 78 188.48 3.65 … 3.8 188 013.7 216 449.2 221 829.1 77 773.3347 4.62 11.55 … 5.4381 4.3 216 930.9 85 834.67 2.1 225 874.2 220 230.2 … 223 389.49 2.2 86 600.3529 4.30 11.5 14 680.7 78 741.9 35 576.04 11.1 3 780.97 … 5.17 … Perioada Agregatele monetare10 (mil.04 1.0 89 252.1 72 909.9 213 529.8 225 874.1 … 4.59 6.6 4 434.3197 4. feb.0 220 767.9 4 206.02 5.3793 4.5 28 302.3 86 016. mai iun.66 4.7 216 930.4595 4.7 2.6 309 135.7 86 493.2 17 359.3 304 522. lei) (mil.2 76 443.6 –6 789.9 5.5255 4.2 32 168. 4.54 5.55 17.24 11.4287 11.35 3.26 1.5484 4.2373 4.11 5.0 199 572.2 38 757.3506 4.00 3.1 37 251. la operağiuni în lei.4 30 954.1 86 183.5007 4.2 –6 974.5 4 161.11 2.1 89 020.2 4.8 –23 836.39 2.2 15 138.8 –23 836.6 2 017. 13) societĂği nefinanciare ùi gospodĂrii ale populağiei.5 6 965.7 230 783.2282 4.0 … … +1 039.8 31 770.29 5.30 5.21 … 300 086.13 … 3.9 246 697.88 4.1 37 121.5 230 783. 219 336.4 33 193.78 4.6 … … … 12) valori medii.6 37 011.2 224 729.4 307 711.3 –7 220.87 4.33 2.52 5.70 2.5244 4.5 224 400. feb.02 11.4 75 928.0 92 548. mai iun.3 202 772.4603 iul.6 –7 232.3791 apr.7 199 887.6 4 398.9 4.3197 12.29 11.4 35 413. aug.44 2. lei) M3 M2 M1 la sfârùitul perioadei 3. sep.23 1.67 2.5 221 829.9 34 604.4 305 369.7 4.76 3.46 3.5 31 206.8 31 459.8 4 426. 1.1 35 352.3486 4.2 309 135.2 –36 400.62 11.5 –7 171.3848 4.6 220 506.25 5.6 32 696.1 89 020.88 5.29 2.8 309 393.4494 11.1 75 498.9 4 152.9 2012 ian.0 32 959.9 78 169.9 225 874.4 31 206. lei) credit acordat total.33 11.33 2.5358 4.6 4 161.1 198 055.4 87 840.8 34 604.57 1. nov.3 219 147. 218 512.) la credite la depozite la termen 15.9 30 858.6 34 336.59 2.23 5.1 212 058.25 5.1 5.9 32 432. dec.0 84 934.6 4.2 89 494.2 307 100.9 4 117.1 –3 387. sep.7 –5 021.54 2. feb.1 4.13 (% p.07 293 952.4 4 412.9 76 443.4 4.1 5.4 oct.2 33 386.02 2. 2.8 89 252.4287 Rata dobânzii practicate de instituğiile de credit12.9 5.1 220 022.1 224 400.24 310 415.2 37 011.07 9. 216 652.9 228 990.Secţiune statistică Perioada IPC Preğuri de consum CORE1 CORE2 CORE2 ajustat IAPC Cursul de schimb EUR/RON 2008 2009 2010 2011 2012 7.3 222 404.9 2013 ian.11 7.9 212 058.2 214 288.85 5.2 77 506.5163 4.4 mediu al perioadei 3.5583 4.7 37 251.07 4.7 3 518.6 4 583.5 oct.21 11.9 222 017.5 –14 773.8 26 220.3 5. 221 463.5 79 361.3 –14 773.8 4 058.15 (mil.4 221 012.23 305 369.1 4.54 7.8 4 046.08 1.1 –2 697.4 11 441.3 –3 387.8 2.2848 4.66 5. nov.9852 4.3 77 611. mar.2 2 820.10 2012 T1 T2 T3 T4 2.43 11.8 227 086. din care: sectorului privat 215 260.5 77 220. dec.48 2.7 2.3970 4.5 89 020.3698 11. sold.8 13 277.6 77 349.33 5.6 223 037.0 38 526.12 2.5 +1 005.47 3.9 221 829.3 4 208.09 5.5 37 121.4560 2011 T4 3.7 220 774.56 3. 1/2013 ♦ BULETIN LUNAR 21 .3791 4.8 15 521.0 304 738.5059 4.7 4.93 5.1 300 707.6 87 840.2 4 190.58 3.80 2.8 2 820.0 65 616.06 11.34 3.24 2. aug.47 2.0 231 564.9 222 017.31 2.9 84 934.7 37 727.80 1.33 7.6 17 359. 220 465.70 2.0 5.63 2.3 88 806.7 216 449.2 222 017.4652 4.05 5.90 11.9 304 738.79 3.0 220 774.46 6.5694 4.1 77 506.72 2.0 293 952.1 88 222.0 4 152.3 6.5 4.82 1.6 216 207.3 214 288.4287 11. EUR) 13 056.4895 4.64 3.5218 4. 5.7 86 543.8 2011 T4 216 207.0 4 406.5 … Rezervele internağionale10 (mil.8 216 330.2 77 573.7 5 460.67 3.4248 4.6 apr.2 78 741.1 209 293.87 1.2379 4.3 217 688.00 3.51 3.5 iul.9 32 141.9 227 086.46 2.4 –14 773.20 5.3 85 834.8 78 741.4 31 167.2 173 628.12 6.56 4.43 305 809.27 2.20 2.5331 11.8 220 291.2 8 374.94 5.22 307 858.33 2.2 32 427.8 37 821.26 3.40 2.1 307 711.1 –24 654.7 212 438.33 5.81 3.0 2 049.4 4.50 5.95 2.2 77 773.42 2012 ian. 15) sunt incluse ùi depozitele pe termen mediu ùi lung ale bĂncilor strĂine la bĂncile rezidente.1 230 106.9 223 037.5 6 965.3652 4.7 17 359.84 1.4 –7 171.8 3.2 36 177.9 4 206.5 31 206.3 11.3760 4.9 2008 2009 2010 2011 2012 174 027.3 –6 789.1 222 619.5 81 592.04 2.00 1.8 227 932.0 2.4494 4. … … … 36 214.9 218 572.2099 4.55 2.92 7.9 2.0 4.29 12.9 12 272.9 221 067.12 2.4 35 413.89 14.6827 4.81 x x x 3.6 6.6 304 738.5 36 554.3828 4.55 4.15 2.49 Creditul intern10 (mil.9 270 668.40 2.13 11.4 33 519.97 5.0 87 826.5 –33 305.95 4.3 4 058.1 4 392.0 220 628.5331 4.4 33 193.a.5 75 143. mar.25 2013 ian.7 2012 T1 T2 T3 T4 216 280.2 51 762.4 2 555.79 2.6 32 427.1 803.3433 4. 14) din 1 septembrie 2011.6 35 950.7 11 441. EUR) Bugetul general Serviciul datoriei consolidat9 (sold) externe pe deficit(–) excedent(+) TML 9 (mil.

86 100.80 101.50 produse nealimentare 100.24 100.20 100.38 100.71 104.21 103.09 108.21 100.25 102.05 100. aug.54 100. aug.83 101.34 102.03 101.17 103.98 102.88 104.29 100.36 105.32 104.07 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI .67 102.12 100.88 105.20 104.64 103.40 apr. feb.66 100.62 105.15 103. 100.85 109. 100.58 100.58 101.80 103.11 101.28 104.68 101.18 106.25 102.96 104.66 103.39 103.76 100.93 105.30 Indice fağĂ de sfârùitul anului anterior Total produse produse alimentare nealimentare 106.96 104.95 104.05 98.65 102.51 99.95 102.22 106.86 106.66 106.33 101.36 100.27 100.03 106.53 100.34 … 101.95 105.77 101.90 103.34 101.69 103.37 apr.02 100. mar.16 100.33 103.04 100.32 100.46 oct.25 102.59 100.44 104.45 104.52 100.74 101.17 100.25 106.70 apr.55 102.19 … 103.23 2012 ian.97 104.47 100.84 100.16 99.75 106.77 100.16 100.11 102.24 107.75 109.82 103.13 103. 100.27 105.86 100.45 108.78 104.55 100.76 104.08 103. sep.55 100.45 105.88 108.43 107.43 100.65 104.80 101.07 100. 100.69 104.87 100.62 100.79 98.00 103.04 100.59 103.85 102.52 100.30 105.10 102.74 100.23 103.99 107.30 103.27 100.24 102.56 102.45 103. dec.15 100.66 102.71 106.48 103.02 104.94 100.32 101.04 … 99.12 100.14 106.57 102.03 108.96 106.68 108.89 100.84 105.26 100.14 105.25 103.10 101.61 2013 ian.45 103.20 100.77 100.63 100.87 … 105.80 102.91 100.35 oct.19 … 106.36 100.89 99.09 103.10 100.47 107.90 100.74 104.67 100.20 99.64 100.45 109.83 109.44 99.79 104.16 100.55 103. sep.86 99.21 99.38 100.34 108. 100.90 100.70 107.83 107.39 102.39 106.24 106.91 104. 100.19 99.84 100.52 100.23 103.Secţiune statistică 2.39 100.39 104.02 99.91 111.83 100.69 104.20 100.50 108.32 101.77 101.89 103.79 oct.21 101.78 105.59 100.20 100.07 108. mar.74 104.40 100.62 100.09 100.14 100.30 103.33 101. 101.00 104.82 100.61 102.30 106.03 99.95 106.13 100. 100.68 100.73 107.55 100.92 99.19 103.05 102.44 102.82 100.95 104.16 109.58 107.49 101. aug. feb.91 103.01 107.30 106.13 100.76 103.23 109.77 iul.81 111.87 101. 99.07 103.52 103.69 101.16 101. 99.81 103.04 106.89 102.71 100.14 100. mai iun. 22 servicii servicii 108.24 100.36 100.57 108.51 101.41 102.60 108.39 107.36 100.62 99. mar.21 99.06 104.31 103.55 100.07 102.94 104.42 100.04 98. … … … Sursa: Institutul Nağional de StatisticĂ.14 100.79 102.85 104.51 100.06 104.41 100.23 100.92 107.03 103.51 106.72 102.56 104.77 102.36 100.21 105.58 111.10 100.28 104.80 100.40 100.70 102.09 102.65 99.22 100.82 105.76 101.37 100.82 101.84 iul. 100. dec.42 100.40 2010 ian.24 … 102.21 103.52 104.13 106.53 100.20 103.65 99.04 103.18 100.50 102.14 107.86 99.83 103.84 103.25 110.76 103.42 100.89 106.43 104. 102.72 107.76 106.52 102.66 100.21 98.77 100.44 103.06 106.42 105.87 99.92 100.97 … 107.56 100.78 105.22 106.68 102.56 109.37 100.96 104.21 104. nov.53 102.45 105.44 100.60 101.29 100.02 99.00 101.59 102.24 100.25 109.21 104.93 110.94 104.66 100.87 … 101.91 101.75 109.62 100.27 107.04 feb.49 100.78 101.26 102.00 104.89 100.96 105.00 99.20 100.14 101. mai iun.95 105.35 100.38 99.38 107.46 102.61 Indice fağĂ de aceeaùi perioadĂ a anului anterior Total produse produse alimentare nealimentare 107.61 104.92 104.65 103.63 104.42 104.14 101.67 101. dec.32 103.79 99.38 100.58 106.31 103.45 110.42 104.78 100.33 109. sep.02 105.56 104.87 108.21 99.37 103.70 101.52 100.45 103.87 99.81 100.79 104.47 102.41 105.96 105.80 110. PREŢURILE DE CONSUM PE PRINCIPALELE MĂRFURI ŞI SERVICII (procente) Perioada servicii 100.40 100. nov. nov.96 104.76 99.91 99. feb.08 100.77 100.81 107.21 108.43 2011 ian.35 100.88 107.46 100.61 98.20 108.81 104.67 100.14 102.95 106.10 … Indice lunar Total produse alimentare 2008 2009 2010 2011 2012 100.23 100.84 103.51 106.06 97.17 100.48 107.58 99.40 100.40 101.76 iul.47 100.01 106.88 102.88 100.84 100.58 100.36 101.96 103.56 101.06 103.08 100.29 100.77 100.12 100.03 100.18 100.27 101.02 106.24 100.97 104.20 100.64 100.25 103.66 100.96 101.02 99.29 101.64 100.54 100.36 100.26 102.48 104.36 100.35 100.37 100.50 101.76 106.89 100.65 106.50 100.79 106.77 103.64 103.89 104.92 100.96 106.20 105.09 101.49 104.41 107.40 100.96 99.87 100.75 105.48 100.56 104.60 100.83 100. mai iun.72 104.93 104.17 100.08 105.73 105.74 107. 100.64 100.12 99.43 100.31 104.

2 23 589.1 1 235.00 1.25 1.25 1.43 0. **) calculată în funcţie de numărul de zile lucrătoare.03 0. Facilităţile permanente acordate participanţilor eligibili de către Banca Naţională a României Perioada Credit volum volum mediu zilnic (mil. mar.25 1. 3 292.25 1 555.90 0.25 10 708.1 22 621. mai iun.6 57 307.3 32 486. aug.6 633.35 0.3 5 905.5 19 297.00 15.26 0.0 71.75 5.50 9.5 32 976.1 11 118.) (mil.6 420. lei) (% p.28 0.25 66 318.a.56 15. 5.25 apr.0 17.9 feb.5 apr.6 30 435. lei) (% p.7 19 932. dec.3 5.00 20.50 5 760.6 58.55 1 067.50 Reverse repo Tranzacğii Stoc medie rata medie rata zilnicĂ dobânzii zilnicĂ dobânzii (mil.0 155. ***) calculată în funcţie de numărul de zile calendaristice.0 – – 9. – 0.4 10 353.50 0. lei) (% p. mai iun. 2013 ian.5 iul.6 30 878.8 5.0 3 315.0 1 402.50 5.9 – 0.33 0. Rezervele minime obligatorii* Perioada rata dobânzii (% p.69 0.6 32 884.3 5.9 … 2013 ian.28 0. sep.Secţiune statistică 3. 3.8 43.00 15.7 1.a.75 1.40 1.72 0.50 4 396.a.6 18 208. lei) (% p.63 15.6 1 420. feb. lei) (% p.4 56 828.25 6 201. aug.a. aug.lei)* rata dobânzii (% p.25 5.1 820.6 21 953.33 0.8 *) calculat în funcğie de numĂrul de zile lucrĂtoare 314.25 2013 ian. 23 .9 5.25 5.3 30 856.00 20.00 20.9 1 547.75 15.2 31 715.7 3 405.4 58 797.5 5.1 31 876.1 379.93 1. sep. lei) mediu zilnic (mil.26 5.5 2 471.5 5.3.0 9. 3 564. aug. 0.25 5.3 59 584.00 oct.6 4 930.4 58 662. dec.6 5. lei) (% p.) 862.1 240.3 11 745.6 1 270.6 9.55 15.25 9.25 6 453.00 15.25 5. feb.32 0.00 20. mar. nov.8 3 995.7 31 476.a.6 53 451.3 3 444.80 820.00 20.25 oct.25 2012 ian.00 15. mar. feb.62 0.) Depozit volum volum (mil.25 9 883.) Rata dobânzii bonificate la rezervele minime obligatorii (% p.25 9.9 … 18 156.2. mar.6 3 891.9 3 483. … *) sfârùit de perioadĂ 1/2013 ♦ BULETIN LUNAR 0.3 2 956. 3 661. 14 457.63 0.2 32 890.25 – – – x x x – – – x x x – – – x x x – – – x x x oct. 1.a.8 23 323.24 0.6 25 856.2 5. mai iun. sep.25 5.5 2 325. 5.25 1.00 20.95 1.9 850.) lei USD EUR Ratele rezervelor minime obligatorii (%) lei valutĂ 2012 ian. 0.00 20.4 31 107.00 … … … 15.6 517.2 295.30 0.25 5.25 5.0 5.25 9.) – x – x – x – x – x – x Depozite atrase Tranzacğii Stoc medie rata medie rata zilnicĂ dobânzii zilnicĂ dobânzii (mil.25 2 457.00 15.00 20. – – – – – – 9.a.0 4 535.25 1.5 22 016.00 20.8 21 049.25 *) la sfârşitul perioadei.3 1.25 5. 5.08 1. dec.) (mil.1.00 15.25 5.8 5.a.76 3 644.1 53 092.00 5 058.1 – – 0.00 20.25 7 075.24 1.) 5.25 8 405.50 1. Operaţiunile monetare ale Băncii Naţionale a României Perioada Repo Tranzacğii Stoc medie rata medie medie rata medie zilnicĂ** a dobânzii zilnicĂ*** a dobânzii (mil.25 19 492.9 60 011. INDICATORI DE POLITICĂ MONETARĂ 3.20 1.0 722.27 0. 3 818.58 0.a.9 974.6 – 0.94 0.32 0.00 *) Începând cu perioada de aplicare: 24 luna curentĂ 23 luna urmĂtoare.25 apr.4 31 280.25 5 543.25 1 189.00 15.5 18 503. 3 869.5 1.25 5.) – x – x – x – x – x – x 2012 ian.9 21 296.7 951.25 6 605.25 9.4 3 275.6 53 446.00 iul.7 863.5 5.25 1.33 0.3 1.00 20.25 5.25 5.7 5.3 31 895.25 0.00 apr. 5.25 5. nov.5 3 902.lei)* 3.8 1 051.00 20.0 9.3 5.25 – – – x x x – – – x x x – – – x x x – – – x x x – – x x – x – x – x 2013 ian.00 20. mai iun.00 20.0 5 980.0 – 1. sep.75 9.9 31 478.8 5. nov.25 18 699.9 30 297. feb.25 5. 0.25 – x – x – x feb.1 5.25 1.25 5.39 0.25 5.59 0. Rata dobânzii de politicĂ monetarĂ* (% p.79 15.25 1 461. BAZA MONETARĂ Perioada Numerar în Numerar în casieriile IFM* circulağie * Cont curent al IFM* Baza monetarĂ* 2012 ian.2 1.25 1 998.25 iul. feb. 5.25 9.0 … 52 323.4 5.) (mil. 4. nov. 1. feb.5 6 727.25 5.0 13 938.4 57 212.2 3 443.00 15.0 280.1 oct.25 – – – x x x – – – x x x – – – x x x – – – x x x iul. dec.0 55 466.9 9.9 58 402. lei) (mil.25 9.75 0.78 0.a.

8 3 425.0 104 986.4 488.6 1 499.3 0.0 *) Cuprind depozite plasate de BNR la bĂnci din strĂinĂtate.2 23.4 112 550.3 20 130.0 24.9 iul.3 1 499. 173 767.1 12 379.3 2.7 1 595.3 5 428.0 24.1 5 444.7 apr.2 19 254.3 2.9 172 525.6 122 667.4 23.4 24.5 5 449.2 99 676.1 1 094.2 970.1. mai iun.8 24 183.5 11 174. nov. BILANŢURILE MONETARE ALE INSTITUŢIILOR FINANCIARE MONETARE 5.6 5 450. dec.4 2013 ian.2 19 047.6 34 965.2 1 970.5 14 658.9 25.4 18 761.9 5 415.5 0.8 16 225.1 184 007.1 23.Secţiune statistică 5.8 24.1 – – – 2.3 40 864.3 1 487.2 5 454.6 980.7 173 384.3 5 413.4 apr.9 171 019.7 11 749.6 1 608.6 1 491.5 5 450.5 176 835.3 0.6 165 636.9 20 745. mar. nov.4 0.9 – 2. 12 340.6 5 942.2 944.4 18 018.0 23.6 0.7 24.8 15 156.8 820.3 Credite Titluri de Acğiuni ùi alte valoare participağii negociabile de capital değinute (altele decât acğiunile) 121 872. mai iun.3 1 499. dec.2 18 155.2 1 495. 181 371.1 16 188. 182 953. 14 474.7 1 690.1 945.6 9 997.4 19 582.4 999.9 101 805.3 5 454.5 1 300.3 2.6 – 2.0 13 605.4 22 520.3 6 440.9 180 508.2 42 993.6 iul.4 24 246.8 123 355. feb.4 18 863.0 23.6 Perioada Perioada Active interne Titluri de Acğiuni ùi alte valoare participağii negociabile de capital değinute (altele decât acğiunile) – 2. 8 475. 175 208.0 521.8 1 773.6 1 316.4 18 486.1 176 763.5 16 986.4 12 155.9 19 914.9 8 231.7 5 458.3 4 283.3 100 828.5 – 2.6 1 500.1 169 031.4 187 183.9 1 573.4 171 849. feb.4 oct.6 1 361.0 1 814.7 96 177.3 5 113.3 0.1 5 415.3 0.3 11 564.3 0. 9 568.8 178 634.7 25 169. 24 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI .4 1 496.5 32 352.2 32 156.6 31 445.4 13 921.2 0.3 2.8 Total Numerar ùi alte valori Active fixe Alte active 2012 ian.3 oct.2 997.0 0.6 167 549.6 12 629.0 162 408.8 5 448.3 2.9 122 965.8 172 442.5 168 504.7 1 499.3 107 594.8 506.3 2.4 0.4 23.4 – – – 2.3 1 493.0 186 412.0 8 330.7 165 292. sep.9 1 489. sep.0 25.3 1 499.4 956.9 2013 ian.9 12 135. mar.7 18 600.3 14 871. 186 498.2 5 448.9 1 519. 14 649.5 1 588. aug.7 44 555.6 182 768.4 18 209.4 161 607. Bilanţul monetar al Băncii Naţionale a României (milioane lei.4 0.1 160 733. sfârşitul perioadei) Total ACTIV Total Numerar ùi alte valori Aur monetar Active externe Disponibil DST la FMI Credite* 2012 ian.3 0.4 118 129. aug.3 19 955.3 1 496.5 5 449.4 – – – 2.4 126 059.

7 – – 2.3 Titluri de valoare negociabile (altele decât acğiunile) emise de BNR Capital ùi rezerve Alte pasive** Pasive interne** (continuare) Depozite Depozite Sume atrase Împrumuturi la termen din operağiuni din operağiuni de swap reverse repo valutar Total Depozite overnight 2012 ian.8 73 136.6 2013 ian.0 47 498.6 73 341.4 Perioada Perioada Pasive externe** Depozite Depozite Împrumuturi în valutĂ în lei din operağiuni reverse repo (inclusiv împrumuturi) 49 672.9 36 805.5 16.8 66 471.8 – 131 440.4 43 951.1 20. s-a procedat la reclasificarea poziğiei „Alocağii în DST de la FMI” de la pasive externe la pasive interne.1 5 384.8 49 576.4 34 965. 69 755.0 23 079.0 5 346.4 47 304.2 36 444.8 66 471.4 apr.9 131 592.4 47 286.0 23 293.3 49 818.5 134 147.6 47 480.6 35 363.6 49 815. aug.9 180 508. 173 767.5 49 838.5 176 835.8 2013 ian.1 34 177. 175 208.6 – – – – – – – – – 27 162.7 5 223.6 73 341.0 18 081.5 5 223.6 19. mar.6 74 663.3 – – – – – – – – – – – – 19 964.1 21 845.0 139 879.1 49 599.0 35 802.5 133 169.0 21 991. 73 059. feb.0 47 042.1 176 763.1 184 007.8 5 353.7 – Pasive interne** Total Emisiunea bĂneascĂ 124 070.7 49 696.4 136 577.9 34 907.1 apr.8 55.6 13. 181 371.4 73 810.1 5 236.0 oct.8 178 634.6 – – – – – – – – – – – – 19 533.7 17.7 19 378.4 69 692.9 – – – 133 873. mai iun.4 24 275.6 14.6 73 059.1 18 975.3 – – – 136 616. respectiv poziğia „Alte pasive”.9 43 966.Secţiune statistică Total PASIV Total 2012 ian.5 5 406.5 136 007.2 5 316.2 iul.1 70 723.7 34 192.7 53.3 5 554.3 67 557.5 36 036.0 36 473.2 68 066.0 186 412.2 68 066.0 oct.6 49 859.4 63.7 75 795.6 127 238.3 iul.4 5 177.6 24.6 74 663.0 73 081. 75 848.5 35 558.6 182 768. 67 557.4 73 813.6 73 906.1 5 423. 182 953.8 5 457.1 21. 186 498.5 33 752. 1/2013 ♦ BULETIN LUNAR 25 .1 **) Urmare solicitĂrii BCE privind abordarea unitarĂ din punct de vedere statistic a tratamentului alocĂrii DST de la FMI.4 22.9 49 597.1 22.4 44 500. dec. sep.3 34 616.9 44 484.4 49 862.4 49 882. aug.2 19.5 43 753.1 18.0 5 336.0 – – – 15 993.6 73 906.3 23.1 43 767. feb. sep. mar.8 – – – 133 112. nov.3 47 023.7 49 835.3 64 969. dec.7 49 840.4 187 183. 64 969.0 – – – – – – – – – – 23 102. nov.1 70 723.4 – – 49 573. mai iun.2 132 796.

6 3 818.6 1 281.1 8 843.2 292 082.9 293 819.5 10 519.8 11 857.2 1 577. mar.0 399 522.1 73 058.9 10 553.1 1 464.5 3 902.2 10 385.6 60.6 67 096.3 1 287.9 1 277.0 15 639.6 1 881.3 8 922.1 11 918.0 10 421.3 397 100.3 3 661.6 – 2 140.1 1 627.2 2013 ian.9 1 329.0 63.6 5 515. 396 369.4 284 919.9 289.9 15 343.5 59.0 11 391.2 3 443.9 314.0 6 241.6 66 977.4 1 892.6 13 943.6 oct. 396 511.9 11 892.7 11.3 407 783.3 65 053.3 11 897.8 1 327.0 1 896.9 302.9 315.9 15 979. 398 426. 383 016.4 Total Numerar ùi alte valori Credite (inclusiv depozite plasate) 2012 ian.3 3 564.4 6 228.2 82.4 402 980.9 59.3 1 349.4 9 264.4 11.6 309.2 69 718.2 1 505.4 11 869. 408 848. 390 118.8 6 706.5 281 888.1 11 916.9 1 468.7 apr. mai iun.7 69 133.1 8 111.3 61.5 6 033.2 311.3 62.8 397 046.2. nov.6 72 194.2 1 528.5 11.5 287.6 1 939.8 1 707.1 317.3 3 444.0 68 342.5 302.3 11 850.3 16 464.7 406 886. mai iun.5 11 870.9 68 056.9 1 608.4 314. aug.8 1 417.3 409 908.5 393 432.4 – 1 937.5 59.6 388 441.9 287 610.5 404 823.9 72 420.6 1 174.8 13 667. dec.4 13 495.3 1 465.2 1 689.4 – 1 892.0 68 648.4 293 367.5 295 008.8 17 788.8 1 303.6 290 481.6 8 426.4 11.9 Perioada Perioada 26 Active externe Credite Titluri de Acğiuni/unitĂği Acğiuni ùi alte de fond ale participağii de (inclusiv valoare fondurilor de depozite capital negociabile plasate) değinute de (altele decât piağĂ monetarĂ acğiunile) değinute de instituğiile de değinute instituğiile credit de credit Active interne Titluri de Acğiuni/unitĂği Acğiuni ùi alte de fond ale participağii de valoare fondurilor de capital değinute negociabile de instituğiile (altele decât piağĂ monetarĂ acğiunile) değinute de de credit değinute instituğiile de credit Active fixe Alte active 1 834.4 284 622.0 11. 400 637.0 297 446.2 139.0 9 582.3 1 858.9 134.9 289 866.0 405 641.4 288 167.3 14 590.0 1 411.6 1 901.6 398 043.7 3 292.8 292.9 oct.6 5 839.6 295 467.4 11.0 3 869. aug.0 15 311. feb.6 58.0 16 233.5 15 784.3 5 168.3 70 967.7 1 989.0 2 080.1 1 857.5 16 102.7 3 405. mar. dec.3 388 619.4 11.1 395 716.3 7 172.5 309.4 apr.4 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI .9 1 867. sep.9 11 881. 386 321.1 1 797.0 11. sep.4 1 622.3 12 067.6 11 128. sfârşitul perioadei) Total ACTIV Total Numerar ùi alte valori 2012 ian.9 69 054.0 393 716.1 11 876.3 11 867.6 9 737. feb.6 2013 ian.0 4 535.7 61.1 83.6 3 891.5 16 485.9 1 467.5 1 349.5 7 453. nov.0 294.9 iul.9 3 483.5 11 904. Bilanţul monetar agregat al altor instituţii financiare monetare (instituţii de credit şi fonduri de piaţă monetară) (milioane lei.5 394 513.0 iul.4 11 916.7 62. 406 106.Secţiune statistică 5.8 1 452.3 57. 395 903.7 8 658.4 3 275.4 6 697.

1 1 069. 299 691.0 101 347.1 70 409.2 144 661.3 848.0 118.9 18 136. mai iun.2 90 556.8 208 385.7 1 090.3 c c c 69 979. 309 133.2 93 859.3 409 908.3 1 141.3 397 100.4 402 980.0 25.5 19 412.7 99 596.6 99 248.3 c c – iul.5 83 463.9 6 027.5 650.2 oct.8 92 492.5 221 370.9 18 624.9 93 140.7 84.1 100 357. 306 536. dec.7 211 541. 308 124.1 c Acğiuni/ Titluri de valoare unitĂği emise Depozite Împrumuramburturi din negociabile de fondurile de piağĂ sabile dupĂ operağiuni (altele decât acğiunile) monetarĂ notificare reverse repo emise de instituğiile de credit Capital ùi rezerve Alte pasive Pasive interne Perioada Total Total Depozite overnight Depozite Depozite la termen (inclusiv împrumuturi) 2012 ian.4 61 484. nov.9 17 400.5 99 370.7 67 197.9 101 011.6 61 757.0 405 641.1 c 64 261.6 97 068.7 295 501.0 28.9 c c c oct.1 368.6 84.7 140 648.4 – 10 879.2 18 697.7 406 886. feb.6 116.8 303 609.3 70 160. sep.5 217 758.0 3 979.2 1 064.1 88 272.6 18 953.7 9 972.0 99 714.4 13 552.6 145 356. 406 106.3 217 304.Secţiune statistică Perioada Total PASIV Pasive externe Total Total Depozite overnight Depozite Depozite la termen (inclusiv împrumuturi) Titluri de valoare Depozite Împrumuramburturi din negociabile sabile dupĂ operağiuni (altele decât acğiunile) notificare reverse repo emise de instituğiile de credit Acğiuni/ unitĂği ale nerezidenğilor emise de fondurile de piağĂ monetarĂ 2012 ian.2 1 097.5 404 823.9 102 371.0 2013 ian.8 iul.1 – – – 375.2 15 961.7 15 935.7 72 545.7 68 352.3 90 305. aug.9 218 240.3 62 270.8 61 779.1 71 670.3 219 416.6 18 104.6 139 817.5 100 945. mar.5 102 489.0 96 951. aug.5 97 229.7 509.7 61 546.5 117.9 305 874.7 6 841.3 c c – 67 741. 396 511.3 9 497.5 89 645.6 1 095.1 13 440.6 100 466.4 1 091.4 143 873.0 61 506.1 17 267.9 1 085.5 11 370.3 100 895.0 1/2013 ♦ BULETIN LUNAR 27 .2 296 579.7 115.9 217 510.5 143 282.3 214 401.6 101 598.3 310 963.2 141 449.5 8 918.9 1 091.8 61 339.0 143 651. 408 848.0 142 352.4 3 877.0 c apr.8 c 73 320.1 143 958.8 100 824.3 68 575.0 17 180.3 407 783.8 399.4 7 764.6 115. feb.4 12 361.8 17 702.3 6 938.4 1 097. mar.8 1 100.0 c c c 71 273.8 397 046.5 97 347.4 366.5 c c c 2013 ian.7 93 744.7 4 017.3 7 177. dec.0 931.8 5 782.4 91 756.4 116.4 88 387. 294 556.4 60 648.4 115.7 216 747.3 115.7 101 235.1 apr.5 308 572. mai iun.9 117.9 – – – 6 543.2 – 829.1 117.3 206 637.4 – – – 10 065.6 86 868.0 90 623.5 18 873. nov.5 116.8 92 192.0 143 332.0 826.4 61 920.4 9 879. 400 637.8 6 512.4 7 816.5 8 474.5 16 417.4 61 326.8 91 210.6 66 496.0 61 526.8 63 156.3 89 561.7 92 708.8 – – – 7 642.0 12 949. 395 903.5 – – – 13 814. sep.9 1 084.8 – – – 277.9 138 314.7 5 821.1 – – – 695.9 218 430.5 144 918.0 101 477.9 99 451.6 99 569.5 378.9 – – – 392.9 310 436.3 59 758.8 307 418.8 207 953.

4 1 577.7 18 600.5 1 350.4 5 765.3 49 234. sfârşitul perioadei) PLASAMENTE ÎN ACTIV Total Aur Disponibil DST la FMI 2012 ian.8 231 250.6 iul.7 68 041.0 28 035.5 9 838.3 241 350.4 233 242.9 311 217.5 233 071.9 1 829.6 309 552.3 21 357.1 230 106.7 9 682.4 488.7 32 342.5 224 400. feb.3 9 765. mai iun.7 5 761.3 61.8 183 904.7 1 758.8 506. 491 557.0 59.4 109 059.2 18 155.7 174 875.3 57. 476 406.8 1 705.5 306 770.5 41 078.4 956.2 1 970.4 19 582.2 124 431.9 1 573. mar.4 18 761.8 1 768.9 307 195.6 231 178.0 30 280.8 127 668.9 18 209.2 239 872.1 20 130.5 302 488.7 28 Acğiuni/ Acğiuni ùi alte Titluri de valoare unitĂği de participağii negociabile de capital fond ale (altele decât fondurilor de acğiunile) piağĂ monetarĂ BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI . 312 253.6 5 752.2 Perioada Perioada Total Active interne Credite interne Total Credit Credit acordat guvernasectorului mental privat (administrağia publicĂ) Active externe Numerar ùi Credite alte valori Titluri de Acğiuni ùi alte valoare participağii negociabile de capital (altele decât acğiunile) 2012 ian.4 231 564.4 103 086.0 119 304.4 1 775.7 18 018.7 72 403.5 1 797.2 106 491.5 1 588. 307 652.3 238 829.3 69 586. 494 524.5 230 783.1 9 773.3 308 986.8 1 623.1 83.2 174 228.1 5 771.2 19 254. 472 778.0 1 772.6 240 557.1 38 899.7 1 595.6 97 507. Bilanţul consolidat net al instituţiilor financiare monetare (BNR şi alte instituţii financiare monetare) (milioane lei.9 5 765. nov.1 1 303. aug.9 177 703.4 485 945.8 19 047.1 945.7 62.6 1 747.8 apr.6 123 500.6 1 724.1 486 689.8 227 932.0 521.6 58.5 9 681.9 8 841. sep. 309 742.3 62.1 124 682.Secţiune statistică 5.1 72 177.3 5 763.5 1 300.3 61.0 101 383.9 113 899.8 225 874.1 51 252.6 173 537.6 1 288.9 apr.5 1 989.9 oct.5 235 764.0 492 924.8 306 324.4 9 307. aug.3 8 773.3 222 404.0 5 701. 297 903.0 1 966.2 1 412.3 45 519.6 1 316.5 5 764.7 8 747.9 69 039.2 182 911.2 181 706.2 82.9 233 477.9 8 631.3.9 20 745.4 224 729.8 176 392.3 48 976.4 69 118.6 179 677.2 944.0 39 059.9 1 787.2 223 389.3 oct. dec.9 228 990.5 59.6 227 099. mai iun.7 59. nov.5 486 873.8 479 768.4 18 486.0 68 327.0 176 931.0 236 407.6 9 726. 488 511.0 1 784.6 23 214.4 30 023.1 1 467.4 310 949.0 73 041.8 227 086.8 5 737.0 19 955. mar.3 2013 ian.6 60.2 63.6 5 750.6 2 023. 302 177.2 222 619.7 1 828.5 479 420.8 iul.5 124 085.5 102 517.6 1 361.9 1 453.2 1 468.1 68 633.5 236 813.7 66 962.3 64 947.9 19 914. dec.2 178 768.2 1 278.7 9 889.6 493 860.3 5 768.9 9 785.7 1 528.1 2013 ian.2 70 952.0 5 710.3 172 998.4 182 270.5 237 614. feb. sep.7 67 082.7 5 704.4 479 861.

4 116.9 149 794.4 221 012.5 6 924.7 115.0 25.0 343 693.3 344 841. 488 511.8 141 730.4 6 130.1 137 826.0 24 771.0 118.1 368.8 150 786.2 141 533.7 91 307.Secţiune statistică RESURSE ÎN PASIV Perioada Total Total Pasive externe* Depozite. 344 927.0 35 426.1 149 230.4 oct.0 150 730.9 10 026.9 34 896. aug.3 115.5 216 280.4 142 496.0 –9 319. 321 733.3 1 141.5 650.9 8 559.4 149 676.3 4 042.1 140 988. 1/2013 ♦ BULETIN LUNAR 29 .4 149 596.0 136 616. respectiv poziğia „Alte pasive.8 220 291.4 –6 945.9 105 508. sep. mar. mar.3 *) Urmare solicitĂrii BCE privind abordarea unitarĂ din punct de vedere statistic a tratamentului alocĂrii DST de la FMI. net* Perioada Total Pasive interne* M3 Pasive financiare pe termen lung 2012 ian.1 98 746.8 335 675.6 151 044.4 221 463.8 216 652. dec.4 – 829.8 399.4 –7 156.7 127 167.0 apr.7 509.1 141 708.5 c c c 2013 ian.0 149 478.1 103 101.5 6 286.8 7 009. nov.4 132 039.2 222 017.9 335 750.1 7 845.4 479 861.3 iul.1 –6 210. 344 251.1 – – – 695.4 99 424.3 848.0 149 954.4 115.1 c Alte pasive.5 142 007.4 101 722. 340 771. 494 524.7 37 190.5 116.2 132 154.8 335 098.5 144 110.2 102 842.6 22 620. mai iun.3 25 081.8 95 050.5 486 873.1 6 606.4 Depozitele administrağiei centrale 19 943. 472 778.4 93 337.5 479 420. 491 557.5 150 847.9 117. mai iun.0 220 767.1 134 458.1 486 689.9 c c c oct.6 116. dec.8 11 704.6 150 063.1 149 108.1 2013 ian. 341 443.9 150 932.7 344 066.7 – – – 375.6 493 860.3 c c – iul.4 485 945.5 136 531.6 –8 753.3 98 131.7 29 253. nov.1 140 332.3 216 930.6 115.4 366.7 apr.9 30 720.0 –8 883.5 378. net”. s-a procedat la reclasificarea poziğiei „Alocağii în DST de la FMI” de la pasive externe la pasive interne.0 –7 417.3 –6 169.0 220 628.4 28 155. 476 406.5 –10 054.4 28 740.3 –7 688. din care: Depozite Depozite la Depozite overnight termen rambursabile dupĂ notificare Titluri de valoare negociabile (altele decât acğiunile) Acğiuni/ unitĂği de fond emise de fondurile de piağĂ monetarĂ 84.5 146 949. sep.1 102 129.2 147 067.7 341 941.9 –6 816.1 –10 406.5 117.8 94 023.0 c 2012 ian.3 217 688.8 219 336.6 7 997.1 117.1 150 665.0 492 924.6 27 108.1 137 593.3 – – – 392.8 479 768.8 141 848.1 151 076.0 143 994.4 – – – Împrumuturi din operağiuni reverse repo 277. feb. feb.8 8 981.7 137 710.6 –7 362.7 99 707.7 151 197.7 220 465. aug.9 329 356.0 28.7 218 512.2 25 748.9 130 576.5 10 032.6 84.4 142 657.

7 121 348.4 31 107.4 51 641.0 53 688. 207 623.3 115 443.1 116 489.9 76 617.9 110 928.3 52 790. dec.4 oct. 218 512.6 129 787.7 126 224.4 111 782.4 129 354.Secţiune statistică 6.3 54 055. 185 996.8 112 201.3 125 945. nov.1 31 876.4 209 393.7 31 476.3 216 930.1 82 319.6 87 840.4 132 808.8 131 972. mar.9 55 718. sfârşitul perioadei) Perioada M3 M1 Total Numerar în circulağie Depozite overnight 2009 dec.7 26 227.0 111 090. feb. MASA MONETARĂ M3 ŞI CONTRAPARTIDELE ACESTEIA (milioane lei.5 32 884.9 187 539.3 56 275.1 86 183.4 Total 30 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI .4 133 130.4 189 976.4 76 370. mai iun.0 iul.7 192 858.2 53 667.4 111 782.1 81 499.4 108 860.6 iul.8 115 142.9 77 892.6 51 520.1 107 661.0 115 086.2 222 017.1 88 222.9 133 130.4 57 543.7 86 493.3 78 667.7 79 357.9 131 572.7 55 223.2 26 952.9 205 549. mar.1 89 020.2 117 979.8 118 990.9 M2-M1 Total.9 110 928.2 32 890.7 199 911.9 53 829. 189 630.4 196 331.6 25 542.4 129 354. dec.2 107 661.1 128 609.0 51 598.7 51 047.8 79 844.1 55 916.0 56 345.5 132 404.0 apr.4 132 808.4 30 435.8 115 142.3 88 806.8 86 543.5 23 967.0 26 398.2 52 280.0 220 628.7 54 559. nov. feb.8 112 201.3 apr.9 117 160.0 220 767.6 111 884.4 23 826.5 195 719.2 77 759.0 111 441.5 116 045.5 27 076.9 84 302. 216 652.5 118 161.6 26 972.5 32 976.5 53 091. aug.0 197 287.6 54 798.6 24 621.2 131 521.5 108 651.8 118 990.6 iul. mar.2 76 460.7 113 092.5 55 262.3 217 688.7 56 111.6 56 057.2 24 771.9 111 360.4 26 793.4 26 929.3 86 016.7 79 916.9 111 360.8 113 092. feb.8 78 131.6 30 878. nov. Depozite din care: cu durata iniğialĂ de pânĂ la doi ani inclusiv 108 651.9 89 494. 204 430.1 54 332.0 31 280.9 84 934. 220 465.3 85 834.4 54 723.2 120 806.6 129 787.7 30 610.8 115 086.7 26 238.8 2011 ian.6 55 393.9 31 478.8 125 945.7 121 348.0 198 250.2 31 715.1 116 489.8 132 404.9 oct.1 29 114.2 120 806.6 56 610.5 132 284.5 116 045. sep.3 55 944. 219 336.8 131 215.2 80 476.3 55 188.7 oct.5 216 280.5 132 284.5 26 845. 221 463.2 87 826.3 114 282.5 2010 ian.3 29 379.6 51 756. 190 920.5 195 738.6 195 086.3 29 405.7 55 076.8 127 345. 196 484.3 79 361.8 131 215.3 114 282. aug.3 31 895.0 80 065.5 118 161.8 26 103. sep.8 131 972.5 83 712.0 111 090.8 89 252.0 82 314. dec.1 54 388. 199 216.8 2013 ian. aug.3 24 246. 194 804.2 111 884.3 55 122.4 26 490.4 117 160.1 128 609.6 78 611.3 26 855.7 53 125.8 209 135.2 28 730. sep.3 202 772.7 80 044.0 76 816.3 115 443.4 221 012. 193 732.7 26 775.7 131 572.8 28 489.0 111 441.9 80 491.8 127 345. mai iun.4 198 130.2 86 600.8 220 291.4 108 860.9 30 297.8 53 583. mai iun.8 2012 ian.6 216 207.7 126 224.9 115 942.0 81 592.9 52 214.0 83 965.2 117 979.2 131 521.5 52 194.1 apr.5 53 503.0 115 942.5 52 914.

0 194 801.9 30 178.0 15.0 192 677.3 2 812.9 190 820.7 3 898.5 175.5 221 829.6 10.4 18. 184 278.5 2009 dec.1 117.5 31 701.2 4 951. sep.2 4 332.7 23 727.9 560.4 20.6 165 947.1 35 855.9 17. aug.9 178 956.6 179 160.1 32 476.2 25 545.6 3 042.4 238.6 2012 ian.6 2013 ian.6 332.5 166 855.0 212 058.2 58.5 42 074.7 105.7 apr. 190 773. mar.3 190 109.0 16.9 218 572.0 22 374.5 175. feb.7 163 476. mar.7 305.5 c 155.3 174 523.3 Titluri de valoare negociabile emise cu maturitatea de pânĂ la doi ani inclusiv – 2010 ian.3 2 115.6 220 506.9 1 130.2 oct.9 2011 ian.1 188 789.1 88.7 2 356.2 199 572.Secţiune statistică M3 (continuare) Perioada Total M2 M3-M2 Total Împrumuturi din Acğiuni/ operağiuni repo unitĂği de fond ale fondurilor de piağĂ monetarĂ (emise) ACTIVE EXTERNE NETE ACTIVE INTERNE NETE 22 216.7 190 865.5 3 822.3 – – 41.7 – – – 24 414.7 3 805. sep.3 2 156.0 1 718.2 apr.3 2 710.1 1 213.5 16.4 4 159.1 195 419.9 oct.0 1/2013 ♦ BULETIN LUNAR 31 .0 192 901.0 234.5 179 071.9 3 716.1 2 055.3 181 324.6 2 807.0 194 621.0 3 629.4 428. sep.8 22 459.8 167 413.1 52.8 – – – 30 991. 212 438.4 2 749.4 3 329.4 78. 203 293.3 27 995.8 15.6 159 929.6 iul. aug.3 204 772.4 3 753.0 26 299.2 187 820.5 32 674.0 28 883.0 23 830. 188 013.9 31 609.4 10.7 185 393. mai iun.0 c c c 175.2 396.7 178 851.4 3 148.1 3 208.5 1 862.0 26 848.5 175.5 477.0 17 259. nov.0 16. 199 479.1 191 385.9 2 424.2 187 895.0 264.5 33 118.6 28 164. 221 067.1 3 200.0 20.1 iul.8 177 582. nov. mai iun.4 3 429. feb.1 220 022.3 331.1 3 655.8 16. 220 230.6 1 718. mar.3 192 273.0 192 821. 191 704.7 188.3 – – – 20 049.0 28 505.3 oct.8 269.0 16.4 174 410.3 189. feb. 188 254. nov.0 194 198.8 3 748.1 159 323.1 160 868.2 1 992.4 600.0 220 774.5 3 167.0 3 288.0 181 972.2 26 697.6 3 505.9 166 272.7 216 449.5 20 788.3 178 779.6 57.5 175.6 200 475.5 324.0 20.6 176 841.5 214.3 33 117.5 309.9 188 152.7 c c – 175.6 4 148.0 31 014.7 4 213.6 31 989.9 21.4 260. 192 979.1 192 590.9 4 330.0 16.7 iul.0 454.0 3 395.6 4 362. dec.4 30 653.5 3 877. 216 330. 196 008.0 186 845.5 417.0 1 617.0 3 062.2 396.4 3 602.6 169 318.9 184 912.5 155.2 3 844.1 3 100.3 27 421.2 35 171.7 166 298.3 167 724.0 16.8 18 970.5 3 478.6 231. dec.3 5 074.2 16.2 196 089.7 2 479.4 apr.3 – 1 617.1 29 426.6 188 763.1 205 061. dec.1 171 747.7 2 181.0 3 089. aug.5 1 862.9 28 480.9 – – 20.0 16.9 340. mai iun.0 22 073.2 c c c 175.4 2 959.6 2 885.9 213 529. 219 147.3 177 262.1 165 080.6 187 800.4 185 677.8 448.7 220.3 2 984.5 175.7 2 531.8 2 666.0 3 743.0 16.6 481.4 26 867.6 c 15.3 214 288.9 23 992.5 21.

Secţiune statistică

7. STRUCTURA DEPOZITELOR ATRASE ŞI A CREDITELOR ACORDATE DE CĂTRE INSTITUŢIILE
FINANCIARE MONETARE PE TIPURI DE SECTOARE INSTITUŢIONALE
7.1. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali
(milioane lei; sfârşitul perioadei)
Perioada

Total

lei

valutĂ

2009 dec.

167 743,3

102 688,3

65 055,0

2010 ian.
feb.
mar.

164 347,6
165 173,3
167 120,4

100 543,6
102 432,6
105 233,1

63 803,9
62 740,7
61 887,3

97 475,0
99 088,7
99 752,0

59 925,0
61 483,9
62 055,3

37 550,0
37 604,8
37 696,7

54 795,9
54 207,8
55 060,3

33 369,8
33 531,7
35 023,8

21 426,1
20 676,0
20 036,5

apr.
mai
iun.

167 264,0
168 456,4
170 077,1

106 374,5
106 235,1
105 501,2

60 889,6
62 221,3
64 575,9

100 850,4
101 227,0
102 561,8

63 188,6
62 807,7
62 126,3

37 661,8
38 419,3
40 435,5

55 146,0
56 103,7
56 267,7

35 331,3
35 936,6
35 996,6

19 814,6
20 167,1
20 271,1

iul.
aug.
sep.

167 908,7
169 418,8
169 877,4

104 792,5
105 949,3
106 373,1

63 116,3
63 469,5
63 504,3

101 348,2
101 309,8
100 808,2

61 950,4
61 798,1
61 509,2

39 397,9
39 511,7
39 299,0

55 538,5
56 735,4
57 576,0

35 410,1
36 340,2
37 042,6

20 128,4
20 395,1
20 533,4

oct.
nov.
dec.

168 936,3
172 084,6
177 431,3

105 508,5
108 010,8
113 475,8

63 427,8
64 073,7
63 955,5

100 685,9
101 558,4
104 107,4

61 516,5
62 054,5
64 293,6

39 169,4
39 503,9
39 813,7

57 153,2
59 334,1
62 377,0

36 344,5
38 308,1
41 506,5

20 808,7
21 026,0
20 870,5

2011 ian.
feb.
mar.

174 307,6
172 346,1
171 404,9

111 210,1
110 322,0
110 323,9

63 097,5
62 024,1
61 081,0

104 545,3
105 228,2
104 485,1

64 905,9
65 886,5
65 668,2

39 639,3
39 341,8
38 816,9

59 074,3
56 675,0
56 767,8

38 397,2
36 956,1
37 131,5

20 677,1
19 718,9
19 636,3

apr.
mai
iun.

171 056,2
173 068,0
174 311,1

110 595,0
112 800,4
113 931,9

60 461,1
60 267,6
60 379,2

104 431,4
105 084,6
106 338,4

65 842,4
66 015,9
66 635,7

38 589,0
39 068,7
39 702,7

56 349,7
57 802,2
57 961,1

37 077,1
39 083,5
39 600,6

19 272,6
18 718,7
18 360,6

iul.
aug.
sep.

177 218,2
178 063,8
181 008,5

116 451,0
117 411,9
119 518,8

60 767,2
60 651,9
61 489,7

108 014,1
107 674,8
109 790,2

67 860,7
67 819,7
68 727,8

40 153,4
39 855,0
41 062,4

58 274,8
59 480,5
60 991,5

40 069,0
41 261,7
43 154,6

18 205,7
18 218,8
17 836,9

oct.
nov.
dec.

179 645,1
181 258,8
187 288,8

119 349,1
119 276,7
124 532,2

60 296,0
61 982,1
62 756,7

109 602,5
110 805,8
112 749,7

69 334,5
70 001,9
72 099,0

40 268,0
40 803,9
40 650,7

59 856,3
59 820,6
62 392,0

42 273,8
41 313,0
43 341,1

17 582,5
18 507,6
19 050,9

2012 ian.
feb.
mar.

188 139,8
188 639,7
189 906,1

126 209,0
126 851,2
127 402,2

61 930,8
61 788,5
62 504,0

114 671,4
115 811,5
116 660,3

73 848,9
74 783,5
75 167,6

40 822,5
41 028,0
41 492,7

61 443,3
61 048,3
60 604,8

43 071,7
43 042,4
42 655,1

18 371,6
18 005,9
17 949,7

apr.
mai
iun.

191 585,5
193 403,7
191 041,7

128 190,9
128 112,0
125 898,5

63 394,6
65 291,8
65 143,2

117 928,4
118 839,7
118 981,7

75 988,4
75 702,6
75 518,8

41 940,1
43 137,1
43 462,9

60 606,0
61 576,0
57 929,6

42 357,8
42 887,0
39 695,6

18 248,2
18 689,0
18 234,0

iul.
aug.
sep.

194 733,6
193 722,7
194 230,6

126 727,7
125 958,2
125 256,2

68 006,0
67 764,5
68 974,4

120 821,1
119 568,4
120 664,9

75 621,6
74 993,0
74 957,4

45 199,4
44 575,5
45 707,6

59 719,2
60 111,3
59 546,2

40 767,6
40 915,4
40 572,8

18 951,7
19 196,0
18 973,4

oct.
nov.
dec.

194 944,1
195 294,5
197 294,4

124 871,5
124 563,2
125 453,8

70 072,6
70 731,3
71 840,6

121 265,4
121 978,3
122 220,8

74 996,1
74 992,6
74 799,1

46 269,3
46 985,7
47 421,7

59 864,1
59 628,0
61 169,7

40 122,1
40 070,6
41 188,5

19 742,0
19 557,4
19 981,1

2013 ian.

195 809,2

123 800,8

72 008,5

122 787,8

74 988,0

47 799,8

59 550,5

39 676,3

19 874,2

32

Total, din care:
Depozite ale gospodĂriilor populağiei
Depozite ale societĂğilor nefinanciare
Total
lei
valutĂ
Total
lei
valutĂ
97 307,0
59 194,9
38 112,0
58 059,1
36 493,5
21 565,6

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

Secţiune statistică

7.2. Depozitele gospodăriilor populaţiei
(milioane lei; sfârşitul perioadei)

2012 ian.
feb.
mar.

114 671,4
115 811,5
116 660,3

22 147,1
22 083,3
21 760,9

14 350,6
14 178,3
13 733,9

6 577,6
6 654,5
6 766,1

1 218,9
1 250,5
1 260,9

92 490,6
93 696,2
94 870,1

Depozite la termen
lei
Total
cu scadenğa
pânĂ la 1 an
inclusiv
59 495,7
54 827,5
60 603,9
55 774,9
61 432,3
56 451,1

apr.
mai
iun.

117 928,4
118 839,7
118 981,7

22 615,9
22 680,7
23 059,8

14 327,8
13 926,9
14 013,9

7 001,0
7 332,3
7 587,6

1 287,2
1 421,5
1 458,3

95 305,3
96 121,1
95 909,2

61 660,0
61 773,1
61 504,4

56 549,5
56 460,7
56 040,9

5 110,5
5 312,5
5 463,5

iul.
aug.
sep.

120 821,1
119 568,4
120 664,9

23 422,5
22 868,2
23 139,8

14 179,9
13 840,8
13 907,7

7 689,3
7 455,0
7 628,5

1 553,4
1 572,5
1 603,6

97 391,0
96 694,2
97 518,8

61 441,8
61 152,2
61 049,7

55 847,8
55 467,0
55 334,9

5 594,0
5 685,2
5 714,7

oct.
nov.
dec.

121 265,4
121 978,3
122 220,8

23 086,1
23 356,9
23 079,8

13 658,7
13 831,1
13 574,2

7 731,7
7 767,0
7 755,9

1 695,7
1 758,8
1 749,7

98 172,9
98 614,9
99 134,7

61 337,4
61 161,4
61 224,9

55 582,1
55 344,2
55 264,1

5 755,3
5 817,3
5 960,9

2013 ian.

122 787,8

23 037,2

13 603,7

7 711,1

1 722,3

99 744,0

61 384,3

55 372,0

6 012,3

Depozite
rambursabile dupĂ
notificare

Împrumuturi din
operağiuni
repo33,6
32,0
29,3

Perioada

Total
Total

Perioada
Total

Depozite overnight
lei
euro

alte valute

Depozite la termen (continuare)
euro
alte valute
cu scadenğa
cu scadenğa
Total
cu scadenğa
pânĂ la 1 an
mai mare
pânĂ la 1 an
inclusiv
de 1 an
inclusiv
27 436,2
1 708,3
3 850,4
3 583,9
27 526,8
1 737,2
3 828,3
3 566,8
27 816,9
1 756,8
3 864,1
3 594,4

Total

cu scadenğa
mai mare
de 1 an
266,5
261,6
269,8

2012 ian.
feb.
mar.

29 144,5
29 264,0
29 573,7

apr.
mai
iun.

29 700,7
30 038,7
29 959,5

27 933,7
28 209,9
28 122,1

1 767,0
1 828,8
1 837,4

3 944,5
4 309,3
4 445,3

3 672,8
4 033,1
4 172,6

271,8
276,2
272,87,3
37,9
12,7

iul.
aug.
sep.

31 254,8
30 871,3
31 709,0

29 408,3
29 035,1
29 827,6

1 846,5
1 836,2
1 881,4

4 694,4
4 670,7
4 760,1

4 406,7
4 388,1
4 484,3

287,6
282,6
275,97,6
6,0
6,4

oct.
nov.
dec.

32 047,5
32 653,3
33 112,2

30 169,1
30 759,3
31 152,5

1 878,4
1 894,0
1 959,6

4 788,1
4 800,2
4 797,6

4 507,5
4 520,8
4 523,1

280,6
279,4
274,56,4
6,4
6,3

2013 ian.

33 632,8

31 663,0

1 969,8

4 726,9

4 447,2

279,7

6,6

1/2013 ♦ BULETIN LUNAR

cu scadenğa
mai mare
de 1 an
4 668,2
4 829,0
4 981,2

33

Secţiune statistică

7.3. Depozitele atrase de la societăţile nefinanciare, instituţiile financiare nemonetare,
administraţia publică şi nerezidenţi
(milioane lei; sfârşitul perioadei)
Perioada
Total

DEPOZITE SOCIETāĞI NEFINANCIARE
Depozite overnight
lei
euro
Total
alte valute

2012 ian.
feb.
mar.

61 443,3
61 048,3
60 604,8

31 615,7
30 549,1
29 061,8

22 680,9
21 952,8
20 629,7

7 004,5
6 544,5
6 330,0

1 930,2
2 051,8
2 102,2

29 827,7
30 499,2
31 543,0

Depozite la termen
lei
Total
cu scadenğa
pânĂ la 1 an
inclusiv
20 390,8
19 048,8
21 089,6
19 756,2
22 025,4
20 667,4

apr.
mai
iun.

60 606,0
61 576,0
57 929,6

30 275,2
29 903,5
29 662,4

21 569,9
21 217,8
20 989,7

6 665,3
6 768,9
6 726,5

2 039,9
1 916,8
1 946,2

30 330,8
31 672,4
28 267,2

20 787,9
21 669,1
18 705,9

19 444,8
20 308,6
17 374,7

1 343,1
1 360,5
1 331,1

iul.
aug.
sep.

59 719,2
60 111,3
59 546,2

30 497,9
30 595,2
30 277,0

21 502,3
21 500,0
21 536,5

7 127,5
7 204,1
6 845,6

1 868,2
1 891,1
1 895,0

29 221,3
29 516,1
29 269,2

19 265,3
19 415,4
19 036,3

17 924,4
18 056,3
17 732,5

1 340,9
1 359,1
1 303,8

oct.
nov.
dec.

59 864,1
59 628,0
61 169,7

30 457,4
30 415,2
31 617,7

21 393,5
21 484,0
22 010,9

7 201,7
6 901,2
7 298,3

1 862,2
2 030,0
2 308,6

29 406,7
29 212,8
29 551,9

18 728,6
18 586,6
19 177,7

17 405,4
17 248,5
18 021,9

1 323,2
1 338,1
1 155,8

2013 ian.

59 550,5

30 023,8

20 842,0

7 352,7

1 829,1

29 526,7

18 834,3

17 732,0

1 102,3

Depozite
rambursabile dupĂ
notificare

Împrumuturi din
operağiuni
repo

Total

Perioada

Total

DEPOZITE SOCIETāĞI NEFINANCIARE (continuare)
Depozite la termen (continuare)
euro
alte valute
cu scadenğa
cu scadenğa
Total
cu scadenğa
cu scadenğa
pânĂ la 1 an
mai mare
pânĂ la 1 an
mai mare
inclusiv
de 1 an
inclusiv
de 1 an
7 538,7
643,3
1 255,0
1 172,0
82,9
7 564,7
662,5
1 182,5
1 094,9
87,6
7 678,9
643,8
1 194,8
1 120,5
74,3

2012 ian.
feb.
mar.

8 181,9
8 227,2
8 322,7

apr.
mai
iun.

8 254,3
8 582,9
8 407,3

7 627,5
7 927,7
7 752,9

626,7
655,3
654,4

1 288,6
1 420,4
1 154,0

1 216,0
1 344,6
1 052,2

72,7
75,8
101,7

iul.
aug.
sep.

8 662,9
8 755,7
8 897,9

8 007,7
8 018,7
8 131,7

655,3
736,9
766,2

1 293,1
1 345,1
1 335,0

1 186,2
1 262,5
1 250,4

106,9
82,6
84,6

oct.
nov.
dec.

9 171,6
9 019,4
8 890,9

8 437,1
8 224,1
8 135,8

734,5
795,3
755,1

1 506,5
1 606,8
1 483,4

1 423,2
1 525,5
1 401,6

83,3
81,3
81,8

2013 ian.

9 055,1

8 363,0

692,1

1 637,3

1 559,1

78,2

34

cu scadenğa
mai mare
de 1 an
1 342,0
1 333,4
1 358,1

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

5 9 589.0 3 429.9 30 720.5 724.5 762.1 0.5 11 209.7 559.1 168. sep.1 35.4 61.7 434.4 1 179.0 1 877.5 2 666.2 13 904.8 2.6 0.7 607.1 – – – 46.1 2 165.9 TOTAL DEPOZITE NEREZIDENĞI 20 637. aug.3 Perioada 2012 ian.8 2 628.6 122.2 570.6 4.3 1 941.4 29 839.0 149 954.4 11 644.5 2 250.8 57.1 485.5 25 081.6 0.3 1 384.3 2 765.9 8 588. nov.4 47.2 7 931.4 28 740.1 10 828.5 1 849.1 – – – 389.0 692.5 1 808.4 8.7 137 710.9 64.7 1 965.0 100.2 euro cu scadenğa pânĂ la 1 an inclusiv 1 838.7 oct.5 95. feb.3 149 478.9 2.5 209.5 7 781.1 – 387.1 – 8.1 – – – 212.6 11 739.7 536. 100.0 923.2 101.5 13 688.1 101.4 1 075.3 2 939.4 2 869. mai iun.0 0.6 2.9 150 665.1 190.7 530.5 604.1 3 058.1 920.0 2 471.6 82.0 572.0 35 426.1 3.0 1 555.7 DEPOZITE ADMINISTRAĞIE PUBLICā AdminisAdminisTotal Administrağia trağia trağia localĂ sistemelor centralĂ de asigurĂri sociale 289.7 292.4 149 676.7 29 253.0 611.1 805.1 29 278.1 1 118.6 172.5 587.6 1 378.3 14 042.3 1 130.5 39.9 63.4 44. dec.8 6 501.3 740.2 25 748.1 974.8 7 471.9 1 958.9 33.2 1 486.7 2 186.7 0.0 50.4 3 372.5 2 905.8 iul.0 167.8 137.3 132. 13 051.0 2 069.1 636.9 1 379.6 9 722.7 1 082.5 6 803.1 545.9 35 640.3 apr. 190.8 0.5 8 205.4 549.1 10 741.1 11 779.4 602.5 2 112.7 95.6 27 108.9 1 876.7 11 802.3 554.8 31 805.0 2 252.9 1 469.6 427. 137. sep. 12 025.8 71.9 722.2 1 925.6 2 767.6 8 053.2 1 391.4 95.4 2 057.4 19 943.4 2 870.0 7 440. nov.1 554.2 11 890.8 26 475.8 648.0 72.0 8 160.1 oct.0 414.2 593.4 9 488.1 – 420.5 3 511. dec.1 0.4 7 611.9 95.6 1 499. mar.7 172.1 668.1 8 000.2 435.8 7 522. mar.4 28 243. 13 814.8 55.4 cu scadenğa mai mare de 1 an 2012 ian.4 788.9 30 224.1 2.7 2 495.4 28 155. 70.0 6 586.0 12 988.0 150 730.2 37 190.6 1 384.6 7 424.4 133.1 1 096.9 38 168.6 7 258.3 66.8 603.9 12 641.1 2.9 26 265.7 7 169.1 2013 ian.6 22 620.6 1 478.Secţiune statistică Perioada Total Total DEPOZITE INSTITUĞII FINANCIARE NEMONETARE Depozite overnight Depozite la termen lei lei euro alte valute Total Total cu cu Total scadenğa scadenğa pânĂ la mai mare 1 an de 1 an inclusiv 1 411.3 193. DEPOZITE INSTITUĞII FINANCIARE NEMONETARE (continuare) Depozite ÎmprumuDepozite la termen (continuare) ramburturi din alte valute sabile dupĂ operaTotal cu scadenğa cu scadenğa notificare ğiuni repo pânĂ la mai mare 1 an de 1 an inclusiv 123.9 1 123.0 7 306.3 2 802.0 1 881.1 23 699.1 24 771.4 4. 13 471.8 7 743.7 8 763.7 25 898. mai iun.7 11 923.0 0.1 123.9 3 456.0 563.9 7 978.3 3.4 34 896. feb.1 0.1 408.2 8 327.9 2013 ian.1 36 150.5 iul.0 143 994. aug.3 3 512.1 51.9 7 977.8 141 730.0 1 778.1 0.0 300.6 7 083.1 149 108.1 132 039.4 727.0 1 404.4 8 004.6 apr. 14 193.9 14 019.5 209.2 12 111.3 533.3 1/2013 ♦ BULETIN LUNAR 35 .1 – 232.8 3 390.8 531.3 968.3 1.1 151 076.1 0.3 2 128.7 146 949.4 1 920.0 11 392.6 2 819.5 1 650.9 3.0 14 130.5 3.8 150 932.9 3.5 426.9 0.8 122.2 3.8 853.0 553.5 133.2 8 636.

8 227 932.9 228 990.9 18 981.6 8 619.2 8 580.9 23 813.1 8 282.7 27 413.4 305 369.3 32 269. sep. sep.5 10 146.4 9 313. societĂği gospodin care: nefinan.0 24 012.4 28 706.6 8 938.8 78 936.2 9 334.7 19 375.9 8 055.4 4 623.0 206 836.8 80 812.5 26 365.1 32 219.7 207 930.2 250 093.7 27 324.1 4 482.6 20 203.4 8 553. societĂği gospoTotal.6 262 173.1 9 751.0 18 478.8 27 735.4 33 233.9 4 568.8 32 315.2 9 051.7 4 511.2 33 291.1 21 059.2 78 129.4 33 231.8 18 709. 248 855.3 199 285.0 19 187.4 25 904.3 30 132.6 10 426.4 81 408.5 224 400.2 79 503.0 19 472.0 199 167.7 21 599. societĂği gospoTotal.0 223 037.1 10 391.5 24 193.dĂrii ale din care: nefinan.9 33 938.8 oct.3 10 109.5 19 253. sep.5 84 604. 305 809.4 25 993.6 31 216.1 23 043.9 265 443.7 20 817.5 21 923.8 18 868.4 76 908.1 9 503.2 8 501.9 27 685.5 200 322.4 26 994.0 32 207.6 31 434.9 30 986.8 21 755.3 31 315. 246 697.4 2013 ian.2 8 778.4 9 327.5 29 347.9 199 887.3 18 967.3 77 038.2 8 381.8 19 317.0 19 224.6 19 153.6 32 493.2 26 967.8 18 849.9 9 493. mai iun.6 309 135.3 20 851.6 33 018.1 28 376.9 221 431.5 8 204.4 4 546.2 17 640.1 9 597.1 79 193.2 10 243.3 19 315.5 18 956.1 31 837. aug.4 9 227.8 209 293.4 4 659. dec. feb.8 80 121.6 8 513.9 221 031.3 78 156.7 9 536.1 30 495.0 231 564.9 27 674. 284 320.8 4 658.7 8 473.2 9 920.3 8 792.3 84 510.5 4 631.7 oct.2 iul.7 8 937.5 230 783.0 27 740. 252 591.7 82 484.4 9 850. mar.9 83 276.9 25 538. aug.2 10 281.2 32 312.1 9 062.3 8 977.1 80 273.8 34 078.1 300 707.9 23 306.3 9 382.3 78 463.1 31 832.1 9 644.6 227 099.3 19 345.9 4 407.0 9 920.2 19 234.9 78 185.1 8 918.4 23 900.7 20 865.2 9 496.5 22 385.3 4 606.3 77 918. 260 726. dec.7 9 502.9 8 654. Creditul intern (milioane lei.9 oct.1 9 915.6 11 210. 266 255.2 20 480.6 21 751.9 10 126.0 9 485.8 11 668.1 21 049.6 76 954.8 21 487.8 77 007.3 19 367.9 23 707.1 19 486.8 22 271.1 4 557.7 31 927.7 22 147.9 81 528.0 19 257.9 33 416.3 9 540.0 8 440. 270 373.8 204 625.3 9 810. aug. mar.6 31 353.0 24 387.1 210 808.8 4 828.8 9 568. nov.8 31 622.9 2010 ian.5 25 374.0 20 553.3 304 522.3 iul.8 11 386.5 21 797.0 26 826.9 29 882.2 213 651.0 21 248.8 31 746. 307 858.4 4 514.6 10 020.8 10 070.4 34 240.8 8 275.7 10 330.7 8 705.9 22 155.9 4 562.1 8 924.9 4 501.2 84 738.2 223 389.5 2011 ian.2 20 741.1 31 196.1 4 542.6 83 594.1 22 337.3 207 924.2 4 922.0 17 765.7 266 216.5 4 555. 310 415.6 8 426.6 8 076.6 9 993.7 270 668.6 8 637.0 80 331.1 18 963.4 25 037.3 9 384.7 8 404.6 21 194.9 30 104.8 4 630.6 8 608.1 CREDIT ACORDAT SECTORULUI PRIVAT lei pe termen scurt pe termen mediu pe termen lung Total Total.9 19 371.2 9 714.3 9 483.7 29 438.9 Perioada Total 36 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI .1 4 814.7 32 028.5 9 846.0 80 665.9 8 553. feb.2 9 789. nov. nov.2 25 718.4 26 365.5 19 316.8 225 874.9 9 537.5 9 846.1 29 512.6 4 717.9 33 476.8 21 062.2 286 629.0 9 502.5 19 142.2 18 748.4 19 369.0 9 213.3 269 245.6 9 895.1 19 525.4 10 437.7 19 297.7 10 068.9 9 980.1 32 014.7 22 605.8 24 369.3 293 952.2 21 756.2 256 294.7 9 542.5 20 037.4 21 924.8 4 627.4 10 482.2 10 638.1 32 940.8 223 817.9 9 777.6 9 771.4 22 817.9 26 233.6 207 826.6 29 755.3 222 404.5 10 701.5 78 075.3 8 381. 300 086.9 250 121.5 280 280.7 80 680.4 22 102.5 78 603.3 32 197.2 31 822.9 22 653.4 26 436.6 216 019.3 19 491.6 20 263.8 84 621.6 4 534.8 8 205. mar.0 25 880.5 19 400.6 26 273.7 22 193.3 9 994.6 77 482.6 304 738.2 22 082.0 32 081.2 4 548.7 29 035.8 9 560.0 207 669.1 31 469.6 22 179.9 8 200.2 22 126.4 203 112.1 272 531.9 22 373.7 31 222.3 4 668.8 33 285.9 10 685.5 4 583.8 10 717.6 84 722.0 32 234.5 78 388. 296 140.3 26 112.7 4 939.8 8 944.9 21 580.7 9 012.8 9 597.6 23 182.1 21 227.0 32 324.5 21 154.6 280 917.3 30 004.6 4 498.dĂrii ale din care: nefinandĂrii ale ciare popuciare popuciare populağiei lağiei lağiei 79 711.7 9 383.5 iul.9 262 059.6 9 008.7 2012 ian.7 81 658.6 8 510.2 9 402.5 4 552.6 26 467.2 18 196.1 22 411.4 24 673.4 8 836.9 9 341.4 77 358.1 230 106.9 23 834.9 26 672.4 8 235.3 21 134.1 222 619.3 4 652. mai iun.1 9 036.8 227 086.6 22 397.2 24 239.4 9 156.2 263 493. mai iun.9 207 667.8 19 558.7 21 092.2 28 197.5 19 464. 280 183.2 22 475.0 9 520.4 apr.4 307 711.1 26 013.1 199 404. feb.2 307 100.9 27 535.7 25 890.1 206 630.2 80 021.6 4 458. dec.3 33 010.0 21 388.6 28 489.9 27 642.0 206 698.7 4 887.8 23 467.5 26 445.8 309 393.2 9 669.8 32 286.9 80 703. 261 672.9 289 491.1 20 546.2 33 819.7 26 074.1 80 706.1 8 420.5 25 205.5 apr.6 4 584.2 224 729.6 8 467.8 10 242.5 29 179.9 10 097. sfârşitul perioadei) Total 2009 dec.4 21 973.5 24 554.3 4 618.8 19 754.0 4 484.6 28 575.7 4 576.5 21 126.0 10 191.4 203 956.Secţiune statistică 7.4 8 131.4 4 480.0 32 262.9 30 073.3 4 549.0 215 708.6 32 827.5 27 186.9 8 300.5 9 534.9 8 646.4.7 9 808.3 apr.

5 25 738.1 95 377.9 86 348.7 1 047.2 19 987.9 20 436.1 23 094.2 832.8 19 640.9 27 756.2 20 027.6 64 665.9 86 570.0 3 672.1 67 333.4 oct.2 762.9 778.1 52 684.5 57 607.9 97 899.1 23 520.6 89 324.6 67 708.7 3 557.3 3 750.5 19 106.6 19 533.8 78 302.0 24 496.8 24 839.8 19 511.8 20 303.3 20 978.9 86 871.4 1 290.5 2 632.2 2 791.2 23 186. societĂği din care: nefinan. feb.7 62 692.2 135 587.0 78 351.6 iul. feb.6 2 729.5 29 061.8 22 642. 138 785.8 24 185.0 16 620.4 88 276. 145 596.4 58 291.7 65 031.0 24 345.7 62 331.5 76 590.8 *) Inclusiv titlurile de valoare negociabile.8 3 054.0 26 300.6 2 770.7 23 088.4 22 016.0 61 468.0 606.3 22 530.8 37 . nov. 120 175.6 20 431.6 23 772.7 19 985.7 828.1 144 369. mai iun.5 61 773.9 18 988.9 802.8 96 439.4 77 751.1 apr.9 819.4 22 877.1 93 504.6 26 151.9 20 912.9 56 290.1 3 624.7 23 828. dec.7 97 120. 129 354.3 21 039.0 27 955.8 28 541.2 19 648.5 976.3 66 757.9 17 985.3 3 484. mai iun.0 130 886. nov.1 64 862.9 20 776.3 87 070.6 65 493.5 53 890.8 23 078.4 22 374.3 21 535.9 23 127.8 3 104.1 79 954.9 140 766.6 25 342.6 iul.2 28 762.9 25 628.0 84 872.7 811.4 65 097.5 2 852.4 25 318.1 2 904. 130 917.6 520.3 89 999.2 80 914.2 24 139.4 25 226.3 86 047.1 20 976.5 20 680.7 23 208.4 19 721.4 497.9 3 677.1 20 164.2 1 054.7 93 896.6 94 989.5 28 273.1 21 861.4 25 576.9 21 781.4 25 861.8 21 316.3 18 610.6 2 877.1 3 551.0 60 741.5 22 687.5 17 812.3 21 470.6 80 624.0 19 029.5 21 561.dĂrii ale din care: nefinandĂrii ale din care: nefinanciare popuciare popuciare lağiei lağiei 19 791.8 935.0 79 947.8 2012 ian.5 22 645.5 20 943.3 78 109. 128 095.8 119 663.1 21 005.1 16 521.9 65 089.6 19 302.0 2 720.8 132 345.1 64 164. mar.0 2 949.5 23 778.5 2 899.6 20 947.1 65 674.3 24 774.0 19 517.0 24 123.1 20 619.6 22 685. dec.9 20 486.6 25 625.5 564.8 443.7 21 815.8 19 812. mai iun.4 21 418.8 25 784.2 54 973.4 25 516.Secţiune statistică 2009 dec.3 20 116.0 28 176. mar.9 92 128.5 3 579. societĂği gospoTotal.6 61 630.0 56 268. feb.5 22 047.1 19 275.4 1 403.2 487.8 81 080.5 19 802.5 812.6 27 163.0 82 680.7 20 983.7 20 584.6 19 617.8 3 602. dec.4 27 801.8 537.0 20 599.8 3 105.4 CREDIT ACORDAT SECTORULUI PRIVAT (continuare) valutĂ pe termen scurt pe termen mediu pe termen lung Total.6 54 506.2 92 264.6 1 362.2 23 019.5 28 589.5 24 765.7 18 371.2 50 926.1 17 130.2 apr.3 21 892.2 549.7 23 343.2 62 615.8 20 659.3 49 570.4 25 449. aug.3 20 789.0 96 638.8 25 829.0 63 289.9 66 695.1 62 445.7 18 786.5 26 336.4 78 907.8 1 168.2 62 547.5 64 571.5 23 321. mar.8 68 627. aug.3 146 045.1 144 602.2 95 638.6 21 075.1 20 069.3 21 452.8 146 287.8 20 782.2 2 709.6 67 708.9 1 373.5 2011 ian.8 60 835.2 58 741.5 24 290.5 60 539.7 Perioada Total 2013 ian.2 141 151.0 22 243.5 16 331.7 2 788.1 16 830.1 20 239.4 23 413.2 82 293.6 27 741.7 84 657.3 21 395.4 65 386.3 52 268.8 18 244.1 25 481. societĂği gospoTotal.4 94 187.3 3 197.0 25 488.7 129 511.8 20 860.5 24 935.7 505.2 22 177.4 21 413.5 131 935.7 28 175.6 19 796.6 23 041.3 54 128.8 24 291.4 21 504.5 1 002.3 24 383.6 2 637.8 25 912.6 21 774. 122 136.9 935.7 93 692.6 3 509.5 iul.0 1 292.2 144 338.5 2 895.1 66 152.1 93 158.9 24 648.0 20 607.3 25 595.4 58 992.1 19 936.3 27 689. 144 048.4 492.0 86 535.8 53 182.6 18 517.3 64 535.9 80 968.4 28 912.5 67 266.9 88 449.0 23 310.3 21 142.8 21 731.4 129 281.9 26 174.0 19 541. sep.0 493.6 3 019.1 26 371.0 2 910.1 2 761.4 2 746. sep.6 21 779.9 552.5 126 949.9 3 798.5 1 214.8 23 384.3 22 113. 135 997.3 65 198.7 888.1 20 313.3 22 620.9 21 363.0 2 983.2 3 071.3 2010 ian.3 76 696.1 66 111.7 85 598.0 19 866.6 93 533.7 63 369.2 20 517.5 61 487.3 21 427.6 21 066.7 95 022.2 120 467.5 21 409.9 125 036.7 21 969. aug. 126 495.3 25 226.8 23 013.7 2 781.2 apr.9 22 164.8 50 717.6 94 023.6 3 646.1 23 001.8 23 098.6 18 169.4 22 686.4 1 251.2 3 536.2 73 520.6 27 154.5 23 064. 119 011.4 59 198.6 535.5 27 609.4 24 670.2 809.6 87 882.0 oct.0 134 457.8 61 374.8 78 863.1 21 335.1 25 382. 148 288.1 60 851. nov.4 19 549.9 78 733.3 61 728.5 20 966.7 19 888.3 78 850.3 70 915. 1/2013 ♦ BULETIN LUNAR gospodĂrii ale populağiei 57 533.3 141 378.4 1 363.2 62 920.2 56 781.1 21 707.5 oct.8 65 892.5 61 547.7 CREDIT GUVERNAMENTAL* 46 810.4 28 388.9 17 086.5 129 675.9 19 444.8 22 064.5 67 115. 141 916.4 130 012.9 24 088.2 19 789. 140 324.9 142 288.1 142 992. sep.5 89 700.8 18 840.3 142 073.0 22 731.6 18 625.8 17 814.

2 56 253.5 4 408.5 9 165.8 38 alte valute 4 424.7 13 958.2 9 273. 107 281.9 69 425. sep.6 1 542.1 57 020.0 13 393.1 1 755.4 34 001. sep.8 57 195.3 1 506.1 69 728.4 13 998.9 35 958.3 27 880.7 4 552.5 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI .4 28 071.5 13 937.9 1 794.9 8 400.4 1 620.5 26 799.7 4 404.5 4 485.6 apr.8 13 833.5 105 690. dec.2 13 570.4 36 500. sfârşitul perioadei) Perioada Total în funcğie de valutĂ lei euro alte valute în funcğie de destinağie ùi valutĂ Credite pentru locuinğe lei euro 1 507.4 27 209.5.4 32 713.7 36 834.1 4 430.8 37 402.6 105 937.4 34 566. 70 780.8 9 542.3 26 082.6 58 652.8 34 332.7 34 459.5 32 836.3 27 409. mar.0 iul.1 36 809.7 34 767.2 28 325.3 1 575.1 8 766.0 32 946.1 105 687. 66 360.3 30 669.0 1 528.6 4 412.2 32 822.1 104 423.1 13 001. nov.5 34 398.Secţiune statistică 7.4 27 835.1 34 378.9 70 694.0 1 861.3 34 210.3 oct.7 35 207.7 33 260.1 31 094. nov.0 70 503.2 104 461.0 55 633.4 32 719.5 30 327.5 9 520.0 34 433.9 57 287.7 4 446.5 28 967. Creditul acordat gospodăriilor populaţiei (milioane lei.6 34 377.6 14 116.9 34 300.1 70 422.5 34 469.4 13 698. mar. feb.9 2012 ian.6 58 102.3 105 377.2 4 425.5 57 082.0 28 086.7 4 069.7 25 610.1 9 042.6 12 470. în funcğie de destinağie ùi valutĂ (continuare) Credite pentru consum ùi alte scopuri Total lei euro alte valute 70 920.6 34 995.2 9 725. 69 087.1 33 566. dec.3 28 227. 70 193.6 58 303.3 32 348.2 4 417.0 56 513.1 34 487.6 70 170. 106 342. 104 261. aug.9 27 954.4 32 729.8 34 350.2 2013 ian.0 9 512.7 9 574.9 1 512.1 32 693.2 9 421.0 4 235.4 30 902.9 Perioada 2012 ian.3 27 981.8 32 771.4 37 067.5 2013 ian.1 31 257.6 58 056.9 28 373.1 oct.7 37 254.7 32 993.3 34 499. aug.8 14 277.8 67 394.0 Total 33 341.2 1 832.2 56 026.7 29 185.0 106 234. 104 526.4 27 651. 103 194.9 4 351.3 9 529.7 1 664.7 iul. feb.8 apr. mai iun.9 13 972.8 68 534.7 32 901.2 55 496.3 27 406. mai iun.3 27 433.6 1 714.4 32 545.6 29 881.2 13 938.8 104 070.2 30 999.1 9 631.

1 67 558.7 19 917.7 2 885.2 4 345. 1/2013 ♦ BULETIN LUNAR 39 .0 0.4 26 780.4 27 223.0 843.4 7 142.3 7 658.9 8 841.8 55.0 47.3 3 422.9 CREDITE ACORDATE ADMINISTRAĞIEI PUBLICE AdminisTotal AdminisAdministrağia trağia trağia centralĂ localĂ sistemelor de asigurĂri sociale CREDITE ACORDATE NEREZIDENĞILOR 8 631.3 43 852.1 957.6 9 536.8 2013 ian.4 20 988.0 39 059.6 9 726.1 1 151.1 2 778.1 1 097.0 27 699.6 2 637.0 30 280.1 9 773.8 19 965.2 9 402. mar.2 iul.8 2 744.1 0.5 26 830.8 47 483. 2 725.1 121 752. sep.1 50.2 44 768.6 9.1 11 668.8 1 314.7 1 435.3 49. sfârşitul perioadei) 2012 ian.5 9 012.0 49 234.3 6.8 7 106.0 27 740.1 0.0 774.6 890.4 8 338.1 116 353.9 1 142.3 27 744.5 65 848.6 8 747.8 27 642.6 2 255.8 0.5 67 446.3 68 655.6 7 132.6 2 377.5 1 207.1 1 031.5 9. administraţiei publice şi nerezidenţilor (milioane lei.0 0.2 976.4 CREDITE ACORDATE SOCIETāĞILOR NEFINANCIARE Credite în lei Credite în euro Credite în alte valute cu scadenğa cu scadenğa cu scadenğa Total Total pânĂ la mai mare mai pânĂ la mai mare mai mare pânĂ la mai mare mai 1 an de 1 an mare 1 an de 1 an de 5 ani 1 an de 1 an mare inclusiv ùi pânĂ la de 5 ani inclusiv ùi pânĂ la inclusiv ùi pânĂ la de 5 ani 5 ani 5 ani 5 ani inclusiv inclusiv inclusiv 25 538.2 27 919.9 27 685.2 2 397. nov.6 1 762.0 28 197.6 67 210.5 68 116.9 4 928.7 2 424.9 1 884.2 9 540.4 30 023.9 120 373.2 27 026.2 4 709.6 69 328.2 9 920.9 Perioada Total Total Perioada 2012 ian.1 2 941.0 20 276.2 892.8 2 675.4 1 187. 2 889.1 9 751.4 25 904.7 26 714.2 49.8 11 386. Creditul acordat societăţilor nefinanciare.5 1 746.0 25 890.2 9 669. 121 038.7 950.6 oct.6 28 575.2 1 087.4 2 680.3 21 357.4 9 765.9 9 496.2 8.1 9 062.0 8 647.1 876.8 908.4 7 699.2 7 196.5 1 144.0 23 214.3 20 187.8 4 059.3 66 532.3 9 681.5 9 838.7 1 550.8 47 356.4 1 129.7 114 912.7 8 524.7 1 058.0 2 746.4 9 227.4 20 573.7 27 413.2 28 182.2 10 638.4 16. mar. feb.0 6.9 2 087.7 0.9 8.4 50.0 8.4 68 793.3 1 010.1 1 105. 2 598.7 2 548.3 9 382.9 929.5 19 856.4 9 307.9 9 534.5 0.2 49.8 42.4 56.3 8 773. mai iun.3 2 632.8 3 237.6 10 426.6 1 122.0 0.7 20 347.6 11 210.1 2 318. sep. dec.6 899.0 32 342.1 38 899.7 48 751. 117 511.4 2013 ian.4 20 555.3 2 360.3 20 308.0 4 375.2 20 542.9 9 537.0 0.8 2 464. 121 393.5 0.0 118 631.3 19 109.5 1 654.9 20 769.6 67 789.7 19 486. CREDITE ACORDATE INSTITUĞIILOR FINANCIARE NEMONETARE Total SocietĂği Alği intermediari de asigurare financiari* Total.0 44 955.1 51 252.5 18 597.9 119 417.5 118 767.0 46 397.3 68. mai iun.4 *) Include ùi auxiliarii financiari. instituţiilor financiare nemonetare.2 27 955.3 25 374.9 48 620. dec. aug.7 44 909.0 68 250.3 2 068. 2 692.1 2.7 4 392.2 25 880.6 2 779.5 796.5 9 785.6 27 026.0 0.0 0.6 13.3 50.9 20 207.8 20 799.9 4 580.4 2 796.5 3 623.7 1 400. cu scadenğa Total.8 48 845.6 895.3 1 520.9 apr.1 1 030.3 44.Secţiune statistică 7.1 2 730.2 2 184.6 48 511.1 1 077.7 1 241. feb.4 1 041.1 911.5 4 374.3 9 597.3 2 630.8 1 149.4 3 575.3 48 976.3 3 353.5 1 698.0 20 259.0 9.3 1 498.1 118 730.2 18 344.1 20 417.6.9 9 777.5 4 305.4 27 381.0 2 409.8 7 545.2 19 845.6 apr.6 20 045.6 952.4 901.3 4 438.5 19 987.5 1 231.9 8 364.8 64 858.5 41 078.8 2 828.8 3 892.9 27 674.9 48.7 9 889.0 45 519.6 19 506.9 oct.3 7 935.5 1 667.0 0.4 2 086. aug.0 8 938.9 27 535.0 66 667.1 2 544.3 26 856.8 27.0 19 792.0 2 845.7 10 717.6 9 568.8 4 276.7 8 623. cu scadenğa din care: pânĂ la din care: pânĂ la 1 an 1 an inclusiv inclusiv 3 279.2 2 325.7 9 383.8 21 027. nov.5 2 682.8 48 823.8 iul.6 10 437.3 44 087.0 0.7 9 682. 115 077.8 928.1 4 458.0 28 035.2 986. 117 596.8 879.6 9 485.

4 6 757.8 3 942. datele agregate privind activele ùi pasivele fondurilor de investiğii cuprind ùi datele Fondului Proprietatea.2 oct.7 27 939.9 54.7 4 042.2 790.9 3 475.1 c 1 830. sep.5 199.8 100. c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c 2013 ian.6 1 763. dec.5 31 821.6 2 084.2 2012 ian.9 253. 28 812.3 49.2 27 015. 3 905.2 2013 ian.8 54.6 152.0 c 1 582.8 703.6 c 59.2 6 126. mar.3 1 861.0 3 807.8 13 136.3 c –184. nov. Fonduri de piaţă monetară (FPM) (milioane lei.6 9 726.0 3 807. feb.6 c 24.3 64.0 27 488.1 3 240.9 30 341.5 3 989.1. c c – c c – c c – c c – c c – c c – c c – iul.8 5 372.6 17 608.0 6 572.2 28 731. c c c c c c c 8.5 1 718.4 29 269. 10 135.1 55.4 6 572.2 91.0 6 399.7 –96.1 5 040.9 698.8 55.6 27 866.0 436.4 10 154.8 13 225.8 5 308.3 c 63.5 19 973.Secţiune statistică 8. 14 261.1 c 29. aug.7 6 775.4 6 012.5 30 341.0 1 440.9 51.0 55.7 55.2 746.0 14 471. sep.9 6 628. sfârşitul perioadei) Perioada Total active/ pasive Creanğe din depozite ùi credite Titluri de valoare.9 17 664. altele decât acğiunile Active Acğiuni ùi alte Acğiuni/ participağii unitĂği de fond ale FI de capital (exclusiv acğiuni/ unitĂği de fond ale FI) Active nefinanciare Alte active Pasive.9 28 906. 40 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI .9 463.0 6 250.2 360.7 4 042.4 c 45.9 55. mar.6 9 603.7 55.1 3 782.9 476.1 108.1 10 373.5 3 336.0 322.6 336.0 c 2012 ian. c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c oct. nov.5 19 973.1 28 336.6 55.3 1 813.6 254.3 46.0 138. feb.5 248.1 729.1 3 371.2 304.5 4 220.4 6 485. altele decât fondurile de piaţă monetară (FI) (milioane lei.8 1 155.2 4 175.5 c 1 481.9 c 3 905.9 1 821.6 26 889. sfârşitul perioadei) Perioada Total active/ pasive Creanğe din depozite ùi credite Titluri de valoare.0 55.1 4 854. 29 110. Fonduri de investiţii.9 27 120.1.2 –339.0 iul.7 9 680.0 1 814. aug.0 10 860.9 1 977.1 254. mai iun.2 322.8 55.4 55.8 54.7 c 2 154. ACTIVELE ŞI PASIVELE FONDURILOR DE INVESTIŢII 8.2 31 821.0 55.0 12 993.2 2 293.1.2 1 853. … … … … … … … … NotĂ: Începând cu iunie 2012.8 212. dec. din care: Acğiuni/ unitĂği de fond ale FI 2010 2011 2012 9 952.3 4 419.8 262.0 17 542.4 764.0 184. altele decât acğiunile Active Acğiuni ùi alte participağii de capital (exclusiv acğiuni/ unitĂği de fond ale FPM) Acğiuni/ unitĂği de fond ale FPM Alte active Pasive Acğiuni/ unitĂği de fond ale FPM 2010 2011 2012 3 182.1 17 607.4 724.2 790.1.5 apr.9 59.1 13 963.1 c apr.0 5 877.7 17 867.5 17 849.5 c 3 182. mai iun.7 5 167.2 244.5 3 458.2.1 4 175. Structura bilanţieră 8.6 6 703.

7 cu scadenğa iniğialĂ > 1 an ùi ” 2 ani rezidenği nerezidenği Total. c c – c c – c c – c c – c c – iul.3 c c c c 206.5 163.2 100. Zona financiare trağia din care: euro monetare publicĂ 58.0 94.9 c c c c 2010 2011 2012 1 481.1 2010 2011 2012 924.4 211.5 654.3 95.8 186.7 207.6 908. altele decât fondurile de piaţă monetară (FI) (milioane lei.7 472.1 3 382.4 164.5 2.2.6 10. sfârşitul perioadei) Perioada Total. Fonduri de piaţă monetară (FPM) (milioane lei.0 150.1 744.Secţiune statistică 8.9 c 736.5 302. din care: Denominate în euro rezidenği nerezidenği Instituğii AdminisTotal.5 654.4 744.4 300.0 619. sep. dec. dec.8 87.8 – – – 579.5 302.5 750.0 – – – 10.9 208.3 c c c – c c – c c – c c – c c – c c – c c – c c – c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c 8. 839. feb.8 iul.8 2012 ian.7 471.6 208. 3 088. 2 154. altele decât acţiunile 8. Zona trağia din care: din care: financiare euro monetare publicĂ – 6.7 649.2 11.6 c 521.4 86.5 163.6 769.6 2 084.5 0. sfârşitul perioadei) Perioada Total Total Denominate în lei cu scadenğa iniğialĂ ” 1 an Total rezidenği nerezidenği Total. c c c c c c c c c c c c oct.7 521.6 532.0 84.9 88.3 c 665. Zona financiare trağia din care: euro monetare publicĂ – 193.9 476.9 c – – c 815.5 c c 86.5 163.0 1 315.1 734.7 c apr.7 198.6 10.8 750.8 – – – – – – 303.0 10.2.0 – – – 168.2 212.1.6 165.7 808.2 789. mar. din care: Denominate în lei rezidenği nerezidenği Instituğii AdminisTotal. sep.5 c 815.4 c c c – – c – – c apr.7 300.1 587.3 731. 1/2013 ♦ BULETIN LUNAR 41 .1 87.4 c 1 320.9 c 212.1 – 10. Zona trağia din care: din care: financiare euro monetare publicĂ – – – c – c – c – – 97.9 476.2 c 67.3 2.2 11. Fonduri de investiţii. datele agregate privind activele ùi pasivele fondurilor de investiğii cuprind ùi datele Fondului Proprietatea.9 97.2.9 17.2 10.4 85.2 2 913. aug.8 835.7 95.5 302.1 c c c 150.4 6.9 c 18. feb.0 3 311. nov.1 c 833.2 2 293.2.0 – – – – – – c c 198.7 – – – – – – 237.7 480. mai iun.9 87.0 1 870.7 205. mai iun.8 579.5 583. 1 897.4 744.6 18.0 165.2 709.8 186.7 93.8 c 583.4 85.7 205.4 88.8 94.9 6.7 307.3 3 537. din care: Total Total.0 oct.2 3 537.2 2 187.9 c c c c c 114. nov.1 309. aug.2 789.0 c 742.1 – – c 744.5 c 2. Titluri de valoare deţinute.2 168.9 – c 84.0 – – – – – – 199.9 85.2 11.8 836.9 c c c 208.1 18.1 … … 2013 ian. c c c c c c c c c 2013 ian.5 654. c c c Total Total.0 168.8 186.8 – – 309.9 476. 3 351.1 c 1 275.7 – – – 480.9 86. … … … … … … … … … … … NotĂ: Începând cu iunie 2012.7 472.6 – – c 6. mar.7 207.5 1 484.1 88.4 744.8 12.7 472. Instituğii AdminisTotal.1 c 193. Instituğii AdminisTotal.9 86.7 3 237.8 480.8 – 744.4 579.8 c c 114.3 c 2012 ian.

8 894.7 1 359.9 1 831. 827.6 2 374.3 2 250.6 5 208.7 119.5 1 271.7 1 227.8 83.7 13 974.4 1 192.6 824.7 627. 2 467.5 69.8 1 122. c c c c c c c c c 16 596. din care: Denominate în euro cu scadenğa iniğialĂ > 2 ani Total.Secţiune statistică 8.1 1 285.2 – – – 957.1 2 879.7 2 402.8 0. aug. nov.5 765.7 84.8 392.3 707.5 1 023. Zona din care: euro Total.9 394.0 36. c c c 42 Alği intermediari financiari ùi auxiliari financiari Total. datele agregate privind activele ùi pasivele fondurilor de investiğii cuprind ùi datele Fondului Proprietatea.8 5 285.5 124. altele decât fondurile de piaţă monetară (FI) (milioane lei.6 71. … 8.3 990.6 2 351.9 nerezidenği Total.6 919.8 80.6 425.6 2 038.1 2013 ian.5 2 723.6 2 260.2 417.8 401.8 809. sfârşitul perioadei) (milioane lei. mai iun.8 1 997.8 198.4 1 335. sep.0 2 691. 1 529.2 85.6 c 16.5 329.6 1 234.4 2 230.2.6 738.5 2 723.7 1 140.5 1 276.1.6 1 242.8 16 358.9 814.4 201.0 700. dec. Instituğii Administrağia din care: financiare monetare publicĂ – 389.6 1 009.1 420.3 2 695.3 2 554.7 39.5 1 279.4 1 234.8 2 420.8 1 282.7 1 362.2 2 482.1 16 514.3 1 097.0 123.2 83.0 974.5 2 557.5 121.2 c 37. aug.3 2013 ian. BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI .0 2 538.5 1 485.4 583.5 123.5 2 244.2.3 905.9 1 170.0 2 430.1 1 368.0 apr.8 1 463.6 c 8.7 1 918. sfârşitul perioadei) Perioada (continuare) Denominate în lei (continuare) cu scadenğa iniğialĂ > 2 ani rezidenği AdminisTotal. Fonduri de investiţii.9 5 461.0 16 364.1 16 366.3 1 326.8 c 2 475.6 130. mar.2 1 184. mai iun.7 2 430.7 1 248.5 72.2 1 901.6 1 259.7 1 918.2 1 236.7 1.3.9 2012 ian.7 c c c 14 241.6 115.1 2 859.8 1 368.6 814.5 Total 2010 2011 2012 913.2 1 200.7 1 237.3 18 670.2 1 422. feb.6 2 193.2 oct.3 apr.1 1 291.2 1 422.5 821.3 1 966.7 1 233.4 85.6 – – – 1 901. Acţiuni şi alte participaţii de capital deţinute 8.2 201.6 1 191.6 1 259.3 2 879.8 1 361.7 126.5 0.7 816.0 18 670.0 2 186. mar.1 655.3 1 236.6 2 374.0 1 407.0 1 407.9 2 211.2 iul. nov.3 c 13.0 0.1 89.5 2 695.4 999.6 1 413.1 2 366.2 1 413.9 2 617.0 c c c 13 932.0 566.3.4 841. c c – c c – c c – 5 388. sfârşitul perioadei) Perioada Total.3 467.1 130.1 – – – 2 557. Instituğii financiare trağia din care: monetare publicĂ 493. rezidenği din care: Total.8 2 464.7 c c c 2 623.3 2012 ian.4 2 186. Instituğii din care: financiare monetare rezidenği Alği SocietĂği SocietĂği intermediari de asigurare nefinanciare financiari ùi ùi fonduri auxiliari de pensii financiari nerezidenği Total.1 2 859.9 1 041. altele decât fondurile de piaţă monetară (FI) (milioane lei.4 2 539.1 1 097.6 410.8 – – – 1 367.0 113.6 125.4 1 100.7 905.8 2 482.7 1 174. … … … … … … … … … … NotĂ: Începând cu iunie 2012.3 333.6 72. feb.0 1 189.1 586.3 887.0 426. Fonduri de investiţii.2 1 302.4 3 750.5 2 314.9 51.8 c 2 710.8 – 887.7 14 059.5 1 248.4 389.3.7 1 362.3 1 966.7 974.1 1 041. Fonduri de piaţă monetară (FPM) 8.0 1 824.9 1 280.0 2 691. sep.2 79.5 210.9 122.9 119.9 14 199.2 8.1 1 001.6 1 367.6 807.7 43.1 1 246.1 – 2 695.6 1 009.4 85. din care: rezidenği Instituğii financiare monetare 2010 2011 2012 29.5 1 302.5 747.8 1 997. c c c c c c c c c 16 373.3 990.0 1 166.2 111. 2 370. 45.2 86.3 1 368.7 5 422.2 2 038.3 2 695.6 13 869.9 2 211. datele agregate privind activele ùi pasivele fondurilor de investiğii cuprind ùi datele Fondului Proprietatea.1 821.8 1 277.5 2 397.5 849.9 1 831. dec. Zona din care: euro … … … … … … … NotĂ: Începând cu iunie 2012.8 1 463.3 81.2 123.3 2 879.3 46.6 iul.4 830.1 oct.7 85.1 2 879.9 404.7 16 428.4 c 5 203.2.4 10.0 957.1 2 460.3 c 6 705.1 824.5 515.7 16 364.7 2 596.0 1 274.7 579.

1 1 799.2 1 335.8 1 860.0 39.7 1 264.9 464.4 14 720. Acţiuni/unităţi de fond emise .2 1 811.9 548.3 19 696.3 489. mai iun.5 1 259. 8 309.6 3 297.0 711. Fonduri de investiţii.9 1 200.3.1 3.9 2 166.0 1 184.8 oct.6 2.4 8 863.8 1 317.4 841.6 10 577.6 807.3 1 920.8 41.2 1 983.7 1 689.0 13 511. sfârşitul perioadei) Perioada rezidenği SocietĂği Administrağia de asigurare publicĂ ùi fonduri de pensii Total Instituğii financiare monetare Alği intermediari financiari ùi auxiliari financiari 2010 2011 2012 7 772.9 4 056.7 1 555.2 1 200.4 6 963.4 1 168.9 1 540.0 4.8 3 528. mar.8 1 977.8 1 166.7 491. feb.2 10 645.8 8 825. aug.5 1 227.6 634. 18 684.2 1 958.6 3 870. … … … … … … … … NotĂ: Începând cu iunie 2012.7 7 594.5 1 817.7 7 594.5 567.0 361.1 1 831.6 5 208.1 3 203.6 8 779. feb.6 562.2 9 016.5 1 545. sfârşitul perioadei) (continuare) Perioada Acğiuni cotate.3 490.5 18 518.5 6 915.5 2 233.9 4 711.9 apr.9 36.3 37.8 44.3 2013 ian.7 1 189.3 379.5 617.8 8 778.3 634.5 8 342.1 1 712. Zona euro din care: SocietĂği nefinanciare GospodĂriile populağiei 1.3 1 302.5 18 256.0 5 259. 8.4 51. nov. aug.6 1 277.2 39.5 39. 4 677.1 10 020. 1/2013 ♦ BULETIN LUNAR … 43 .0 1 405.3 615.2 1 233.4 iul.9 1 300.1 7 231.0 1 493. datele agregate privind activele ùi pasivele fondurilor de investiğii cuprind ùi datele Fondului Proprietatea.4 480.1 1 291.0 2012 ian. 10 287.7 700.7 1 370.8 544.9 481.0 2 247.1 52.4 9 142.9 489.1 7 284.0 11 375.0 11 479.0 3 930.6 5 336.6 1 518.1 2013 ian.7 13 808.6 19 696.3 8 433.9 1.4.8 599.3 4 105.8 1 772. datele agregate privind activele ùi pasivele fondurilor de investiğii cuprind ùi datele Fondului Proprietatea.6 1 684.9 13 677.6 9 963.1 nerezidenği Total.5 8 849.1 1. 11 541.8 1 518. 5 473.1 1.5 1 781.1 9 182.6 1 259.1 13 486.4 2 307.7 1 220.6 8 779.3 1 242.4 7 024.6 69.1 1 203.1 534.1 457.4 1 540.7 1 651. din care: 2010 2011 2012 rezidenği Instituğii Alği financiare intermediari monetare financiari ùi auxiliari financiari 2 219.7 1 641.1 42.0 1 814.0 45.2. … … … … … … … NotĂ: Începând cu iunie 2012. nov.0 349. 10 011.2 4. altele decât fondurile de piaţă monetară (FI) (milioane lei.1 502.5 3 188.1 389.2 562.8 6 289.2 1 203.9 496.1 1 769. dec.5 3 148.4 1.6 8 321.7 1.Fonduri de investiţii. dec.7 13 891.4 1 641.6 oct.7 2012 ian.0 7 104. Zona euro din care: 1 975.0 558.5 36.0 1 518.0 2.3 6 273.9 808.4 574.5 475.0 528.7 5 832.8 424.5 46.1 2.2 SocietĂği nefinanciare nerezidenği Total.1 6 559.5 8 969.3 18 797.5 10 084.0 1 326.8 3 528.5 8 484.5 1 029.0 507.8 710. altele decât fondurile de piaţă monetară (FI) (milioane lei.2 1 236.7 460. sep.8 43.1 apr.2 4 092.1 14 720.3 2 307. emise de: Total Total.0 575.7 10 577.0 1 618.3 1 057.0 1 302.4 1.3 13 546.1 457.2 4 232.5 1 368. mar.4 1 192.2 1 644.9 8 729.7 1 685.7 8 924.4 2 273.0 42.8 1 122.4 9 274.4 3 868.7 1 701.9 663. 18 190.0 584.7 47.9 10 259.3 1 785.5 1.3 10 645.7 1.3 614.7 2 141.7 1 237.4 3 138.1 609.6 1 271.3 765.3 iul. sep.Secţiune statistică 8.7 1 280.1 4 301.2 3 112.6 8 778.8 1 657. mai iun.7 1 140.0 18 109.4 2 176.6 9 274.0 1 235.

9 – 17 076.2 27. urmând a fi definitive la ùase luni de la data raportĂrii.2 25 639.8 3 566.4 2 207.2 24 417.4 6 136.7 23 200.5 33 776.8 176.1 28 376.6 31 749.9 2 771.8 22 548.8 2009 mar.8 34 085.7 20 699.3 Alte forme de finanğare de natura creditului – – ActivitĂği multiple de creditare 26 358.1.2 30 772.6 – 7 820.4 2010 mar.6 36 753.2 NotĂ: Datele sunt provizorii.1 23 738.4 25 680.8 26 233. urmând a fi definitive la ùase luni de la data raportĂrii.7 5 772.8 5 424. 37 331.7 6 569. dec.2 9.7 2 927.0 33 567.8 27 976. sfârşitul perioadei) Secğiunea din Registrul general Total Registru general.4 36 105.7 3 298.6 21 936.2 4 485.4 1 130.2 36 237.4 3 152. 33 909.8 40 834.7 2 604.2 24 052.8 c c – – 1 203.9 4 100.4 21 347.3 3 628.9 4 001. iun.7 3 148.4 c c c c c c c c – – – – – – 1 368.8 6 727.0 35 566.7 1 963.9 4 026.5 5 089. dec.9 5 279.8 1 343.0 30 293. inclusiv garantarea creditului Total 33 909.9 20 699.9 6 104.1 6 377.2 6 215.9 2 829.1 4 938.4 7 735.3 Pasive capital ùi împrumuturi alte pasive rezerve primite 10 058. Structura bilanţieră în dinamică (milioane lei.5 4 510.8 40 613.4 37 246.7 28 055.7 3 288.4 4 616.2 21 707.6 4 542.4 3 557.3 5 444. dec.1 7 030. sep.0 6 461.0 3 233.5 3 929.6 c c – – 2 903.3 1 047.2 6 961.6 4 289.5 3 128. sfârşitul perioadei) Total active/pasive credite acordate Active depozite plasate alte active capital ùi rezerve 2008 mar.9 6 689.2 23 737.4 3 400.3 3 748.4 23 246.8 33 533.9 3 746.8 34 405.3 454.2 530.2 6.7 credite acordate 23 200. SITUAŢIA ACTIVELOR ŞI PASIVELOR BILANŢIERE ALE INSTITUŢIILOR FINANCIARE NEBANCARE ÎNSCRISE ÎN REGISTRUL GENERAL 9.6 3 812.3 4 329.9 36 070.7 8 872.8 19 184.7 2011 mar.4 30 093.1 – 2. 44 112.5 2 705.4 – 25.2 33 966.8 41 357. 33 403.0 6 647.9 6 857.2. Structura bilanţieră la 30 septembrie 2012 pe tipuri de instituţii financiare nebancare înscrise în Registrul general (milioane lei.1 23 419. iun.0 c c – – 222.5 4 875.0 alte active 6 961.9 3 536.3 32 755.1 160.7 36 869.2 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI .7 44 503.0 3 683.6 28 001.0 2 998.Secţiune statistică 9.8 2012 mar.8 356.7 1 280. sep.1 3 406.4 NotĂ: Datele sunt provizorii.2 4 107. iun.9 3 568.0 Perioada alte pasive 2 768. iun.5 1 846. 33 399.0 3 116. sep.1 3 299.7 21 124. 33 064.0 – 16.0 3 183.2 6 375.2 3 953.3 – 2 998.4 42 757.1 5 544.7 – 1 462.1 23 959.4 7 978.9 sep.0 7 580.6 – 4 176.2 206.1 iun.7 8 559.5 – 44.9 7 738.0 3 152.1 3 810. 34 249.0 649.0 4 370.4 c c – – 4 329.8 3 102.1 22 681.7 1 822. 44 Active depozite plasate 3 748. sep. 8 706.4 – – – 20.2 3 105.1 Pasive împrumuturi primite 28 192.6 38 321.4 6 507.5 33 601.8 31 625.1 472. din care: Credite de consum Credite ipotecare ùi/sau imobiliare Microcreditare Finanğarea tranzacğiilor comerciale Factoring Scontare Forfetare Leasing financiar Emitere de garanğii ùi asumare de angajamente.9 28 027.1 10 058.1 3 378. dec.

2 5 363.2 296.1 5.9 317.6 313.0 iun.5 66.0 73.1 2 352.0 296.9 443. 5 124.0 303. sep. 1/2013 ♦ BULETIN LUNAR 270. iun.4 917.0 3 791.5 444.3 3 206.7 3 624.9 160.4 199.2 309.2 2012 mar.7 134.7 61.1 2009 mar.0 110.1 47.5 3 527.9 3 957.4 1 835.6 4 391.5 61.4 576.0 32.5 1 581.6 309. sep.9 150. 5 333.2 65.2 5 808.5 190.6 3 030.7 129. 4 318.1 3 208.6 3 867.0 305.2 2 207. iun.1 239.4 23.7 8 315.9 3 451.0 3 205.8 68.1 60.3 5 558.7 3 476.5 328.2 1 080.8 158.9 232.8 3 609. dec.4 340. 4 547.0 4.3 80.3 136.3 773.5 148.2 1 773.3 158.7 418.2 NotĂ: Datele sunt provizorii.2 305.2 652. 4 988. Perioada Total Credite pentru consum lei euro 1 186.0 75.3 1 388.6 143.0 4.7 28.0 34.9 825.9 1 280.4 1 681.7 2 738.6 2 688.2 175.5 444.9 65.5 2 119.3 220. iun.2 45 . urmând a fi definitive la ùase luni de la data raportĂrii.6 1 660.0 483.5 3 324.8 291.2 327.3 59.3 4 057.3 1 612.5 98.6 444.7 5 690.4 91.6 3 620.7 235.0 5 523.8 182.2 478.8 2012 mar. 5 173.7 6 334.5 5 690.6 37.9 66.5 iun.7 3 965.3 214.0 140.8 62.2 3 288.6 69. sep.5 1 352.3 8.3 2 312.7 2 064.7 150.0 1 414. sep.5 63.2 3 218.5 63.1 2 043.6 21.9 167.7 133.6 429.1 2 676.0 3.4 1 966.2 165.4 3 216.0 sep.9 alte valute 14.1 706.7 65.4 166.4 64.9 422.9 414.8 Total Credite pentru alte scopuri lei euro 2008 mar.4 3 354.5 4 944.4 64.0 1 969.3.4 325.5 67. urmând a fi definitive la ùase luni de la data raportĂrii.6 1 476.0 197.8 5 032. dec.0 42.9 317. 6 003.2 alte valute 451.0 71.9 440.5 30. 5 909.9 2 096.3 5 794.2 3 935.0 1 160.6 3 368. sfârşitul perioadei) Perioada Total Credite lei euro Total Credite pentru locuinğe lei euro 2008 mar.2 208.2 8 037.5 1 708.7 6 611.7 4 539.3 6 096.3 407.3 3 404.3 64. dec. 5 265.0 3 294.4 3 280.8 5 277. iun. dec.7 6.9 37.4 326.8 2 051.3 36. dec.5 297.5 3 281.2 6.6 327.5 154.8 2010 mar. 4 516.8 90.6 60.5 3 697.1 254.0 447.8 172.9 25.5 5.Secţiune statistică 9.1 27.6 1 904.8 3. iun.1 69. dec.4 47.1 3 484.3 75.9 1 785.1 3.0 454.2 71.0 6.9 3 127.7 323.6 173.4 3 324.1 574.7 410.3 352. Credite acordate gospodăriilor populaţiei (milioane lei.8 531.4 301. dec.3 302.4 23.6 333.5 181.9 24.2 30.6 358.6 4.0 373.0 114.8 6 082.1 1 759.6 409.8 alte valute 475.6 3 497.2 3 172.6 22.3 2 497.5 31.1 299.4 419.4 24.4 sep.5 159.6 2011 mar.3 319.6 170.7 3.8 294.5 525. iun.9 6 135.3 1 029.4 306.7 24.7 73.1 314. dec.7 4.3 145.2 4 031.4 1 018.2 NotĂ: Datele sunt provizorii. 6 444.1 5 147.4 1 531.5 3 047. sep.3 1 752.1 96.5 320.4 3 269. 5 287.8 228.5 7 214.0 4 500.5 59.3 3 404.7 319. sep.7 1 894.1 63.8 3 523.5 326.8 154. 6 857.1 2011 mar.7 alte valute 9.7 3 171.7 26.0 3 432. iun.7 2 578.5 54.1 64.4 284.7 3 073. sep.6 88.8 6.4 1 527. 4 525.1 2009 mar.3 89.8 5 267.8 129. iun.0 24. sep.5 682.3 3 388.1 13.9 305.4 152.4 57.5 4 936.0 2010 mar.1 412.2 1 220.

9 812.3 802.1 4 867.6 150.5 10 131.7 103.7 3.8 7.4 174.2 31.3 15 410. dec.3 2012 mar.3 156.3 1 356.2 105.9 5. sep.3 130.0 308.0 26 404. sep.3 44.5 193. 21 449.3 149.5 1 801.5 662.0 670.2 3 655.2 457.8 14 040.7 508.1 280.6 727. dec.7 4 137. NotĂ: Datele sunt provizorii.8 1 350.0 115. dec.8 4.9 2. dec.6 4 769.4 14 684.8 481.7 941.2 129.6 238.1 5.0 5.4 18 294. sep.3 133.9 295.0 17 673. sep.9 4 027.8 17 320.2 36.5 46 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI .8 128.5 120.1 570. iun.2 57. altor sectoare instituţionale* şi nerezidenţilor (milioane lei.5 9 914.7 126.6 4 987.3 2 195.7 0.3 587.8 122.7 129.5 264. sep.2 1 540.6 37.3 113.1 4 551.1 1 107.0 1 129. sfârşitul perioadei) Credite acordate societĂğilor nefinanciare Perioada Total Total lei cu scadenğa pânĂ la 1 an inclusiv cu scadenğa mai mare de 1 an ùi pânĂ la 5 ani inclusiv cu scadenğa mai mare de 5 ani Total euro cu scadenğa cu scadenğa pânĂ la mai mare 1 an de 1 an inclusiv ùi pânĂ la 5 ani inclusiv cu scadenğa mai mare de 5 ani 2008 mar.3 416.7 1.8 75.1 109.4 1 031.9 452.7 54.1 15 925.6 1 295.1 21 345. sep.3 491.9 430.5 44.7 19 384.8 508.2 96.Secţiune statistică 9. 21 420.7 106.7 1.0 19 505.9 26 415.6 0.5 611.5 127.2 408.3 137.2 13. 17 927.8 2.4 8.6 710.7 431.7 24 626.2 433.4 2 297.1 1 286.7 2009 mar.3 54.9 804.9 517.3 2011 mar.6 807.7 11 802.7 4 610.5 105.7 2 504.2 1 398. iun.9 32.7 89.3 361.5 14 074.2 19 944.9 18 257. 133. 235.6 41. iun.8 3.7 17 882.3 2.4 67.3 224.1 15 929.9 121. iun.2 0.9 74. iun. iun.3 3.7 826.9 2011 mar.6 23 060.8 370. 285.3 22.2 23 646.7 0.8 810.4 9 295.4 1 737.9 18 005.0 80.1 242.7 4 902.7 1 581.5 477.7 189.0 2 770.6 644.5 654.9 5. Credite acordate societăţilor nefinanciare.7 2010 mar.6 4 782.4 631.1 565.3 1 862.6 23 074.9 *) Cu excepğia sectorului gospodĂriile populağiei. 52.8 62.7 4 702.4 856.5 62.7 24 896.7 557.2 658.1 6.4 21 784.6 20 305.4 746.5 12 561.2 2 119.2 849.4 41.6 407.6 2.5 132.0 759.1 19 802.8 55.6 768.0 1 337.2 18.2 41.5 74.5 94.5 654.9 4.4 36.5 1 159.6 854.1 793.8 2 783.9 174. 246.0 87.4 436.6 9 520.3 641.8 330.8 97.9 17 897.8 21 565.4 468.9 62.5 1.0 837.4 69.2 0.6 408.4 420.0 577.9 120.2 19 424.8 37.9 600. iun.5 214.8 18 281.4 469.8 21 443.4 2010 mar.5 25 449. sep.7 1 740.9 4 147.6 630.1 250.4 5.4 40.2 2012 mar.9 562.5 247.4 405.0 587.0 1.5 4 813. 224.1 6.2 46.5 415.9 83.5 sep.8 50.5 19 519.6 485.1 112.3 23 942.8 110.5 46.7 2.0 260.6 21 772. sep.1 3. iun.4 4 637.8 Credite acordate altor sectoare instituğionale lei euro alte valute Total Credite acordate nerezidenğilor Perioada Credite acordate societĂğilor nefinanciare (continuare) alte valute Total cu scadenğa cu scadenğa cu scadenğa pânĂ la mai mare mai mare 1 an de 1 an de 5 ani inclusiv ùi pânĂ la 5 ani inclusiv 2008 mar.5 328. 28 128.1 7.9 220. dec.8 640.6 451.7 104.4 416.1 2 440. 41.5 9 391.4 4 838.8 14 986.4 1 489.9 17 275.2 15 770.0 31.6 94.1 471. 17 664.0 45.4 0.6 1 571.1 981.6 7.0 2.2 58.1 567.7 40.3 736.6 61.7 231.9 10 301.8 2 108.0 917.3 125.6 7.4 63.6 27 796.8 164. sep.7 16 062.8 388.4 153.7 973.2 707.5 41.1 121.2 1 932.6 4 602.8 17 421.0 806.1 26 206.3 730.0 15 138.8 142. dec.2 33.2 538. urmând a fi definitive la ùase luni de la data raportĂrii.4.9 509.7 2009 mar.3 515.6 410.1 40.8 243.3 132.8 173.1 110.4 124.4 120. dec.0 509.7 781.4 1 034.4 798.2 919.9 453.1 41.5 1 317.5 142.1 1 200.1 248.2 10 296.2 2.9 0. 228.6 690.9 694. iun.1 642.7 iun.5 2 244. dec.0 928.8 98.3 891.8 108.

79 5.62 6.02 5.30 5.85 5.) Perioada Total 2008 2009 2010 2011 2012 15.03 5.39 5.00 6.05 5.84 4.74 2013 ian.04 4.21 5.46 5.60 4.92 4.79 4. mai iun.22 4.29 4.91 6.28 6.57 NotĂ: Datele anuale sunt aferente lunii decembrie.87 5.56 5.33 5.63 4.96 5. RATELE MEDII ALE DOBÂNZII PRACTICATE DE INSTITUŢIILE DE CREDIT 10.65 5.82 6.) Perioada Depozite la termen ale gospodĂriilor populağiei Total pânĂ la 1 lunĂ inclusiv 2008 2009 2010 2011 2012 Durata iniğialĂ peste 3 luni peste 1 lunĂ ùi pânĂ la ùi pânĂ la 3 luni 6 luni inclusiv inclusiv 12.22 6.50 5.58 7.02 6.59 6.71 4.00 7.02 5. Depozite existente în sold (% p.04 5.08 6.05 5.86 6. 5.43 6.37 5.15 5.16 6.54 6.04 5.48 5.89 6.16 6.25 6.87 oct. 5.50 5.57 5.78 4.2.81 5.20 6.80 5.60 4.62 5.99 5.81 9.47 5. 6.58 pânĂ la 1 lunĂ inclusiv Durata iniğialĂ peste 3 luni peste 1 lunĂ ùi pânĂ la ùi pânĂ la 3 luni 6 luni inclusiv inclusiv 17.18 6.36 5.70 6.53 6.60 5.72 4.12 9.03 5.81 6.04 6.31 5. sep.14 5.31 6.36 5.84 5.41 5.51 9.26 5.54 6.10 6.95 5.90 6.48 6.48 11.71 4.34 5.03 4.92 8.1.90 5.89 5.55 5.77 16.67 6.92 6.29 5.78 6. 5.55 6.07 5.88 4.18 6. mai iun.15 5.87 5.61 6.92 5.93 12.42 5.04 5.25 5. 6.42 5.48 5.53 5.59 5.90 5.28 6.04 4.30 4.55 5.70 6.81 4.11 6.14 14.91 7.57 6.25 6.86 5.03 5.81 4.94 14.29 6.71 5.35 5.63 10.64 6.18 4. 5.77 9.50 4.74 6.89 8.77 6.84 4.53 12.55 13.09 5.52 6. aug.36 5.64 apr.31 4.99 4.05 5.32 4.57 4.87 6.20 5. Depozite noi (% p.59 4.83 5.41 4.18 5.86 4.16 6.47 5.57 6.41 apr.1. mar.31 11.93 4. 5.06 6.60 peste 6 luni ùi pânĂ la 12 luni inclusiv 8.58 5.17 6.74 5.84 4.37 10.94 10.71 4.57 5.29 5.61 5.49 5.63 5.65 6. aug.24 6.60 4.Secţiune statistică 10. feb.54 7.58 5.39 7.85 oct.24 5.85 6.25 5. 1/2013 ♦ BULETIN LUNAR 47 .36 6.46 5.17 11.61 4.58 13.57 5.04 9. Depozite la termen în lei 10.78 5.15 7. 5.55 5.63 4.41 5.71 9.53 6.89 5.05 6.52 6.27 9.50 18.82 5.36 5.46 6.74 4.53 5.25 6.21 6.15 4.38 5.78 6.68 9. nov.51 4.47 6.81 5.59 6.35 5.58 5.14 4.28 5.35 10.89 4. 5. nov.58 5.66 5.03 14.19 4.42 6.95 4. dec.60 5.46 5.56 5.41 5.a.58 5.70 5.22 6.55 6.92 5.97 5.64 5.53 5.20 6.01 9.63 5.16 6.09 5.75 4.94 Total 16.09 5.10 4.94 4.38 5.58 5.31 6.27 5.32 5.33 5.47 5.59 5.62 5. feb.64 5.37 5.51 9.05 6.79 5.39 5.77 8.68 5.89 4.55 4.39 10.42 5. 5.25 5.94 5.07 5.52 5.90 4.28 2012 ian.74 4.82 4.37 4.83 6.42 6.39 4.94 4.64 Depozite noi la termen ale gospodĂriilor populağiei Durata iniğialĂ peste 3 luni peste 6 luni pânĂ la peste 1 lunĂ ùi pânĂ la ùi pânĂ la 1 lunĂ ùi pânĂ la 3 luni 6 luni 12 luni inclusiv inclusiv inclusiv inclusiv 14.05 4.74 4.29 5. sep.71 5.85 4.46 6.02 5.82 4.64 5.94 4.45 5.78 Depozite la termen ale societĂğilor nefinanciare Total peste 6 luni ùi pânĂ la 12 luni inclusiv 9.35 5.56 7.37 5.85 6.80 2012 ian.88 5.35 5.1.78 6.18 6.13 6.93 4.83 5.98 6.15 Depozite noi la termen ale societĂğilor nefinanciare Durata iniğialĂ peste 3 luni peste 6 luni pânĂ la peste 1 lunĂ ùi pânĂ la ùi pânĂ la 1 lunĂ ùi pânĂ la 3 luni 6 luni 12 luni inclusiv inclusiv inclusiv inclusiv 15.07 5.63 5.a.41 5.80 5.09 6.17 iul.89 4.1.37 7.31 6.09 5.73 5.53 2013 ian.05 4.66 4.80 5.08 15.32 5.23 6.25 4.20 5.36 5.59 5.74 5.88 10.63 5.33 6.87 7.14 7. mar.46 4.83 4.12 9.52 iul.81 4.16 6.86 5.18 6.17 6. dec.19 6.57 5.

67 3.43 3.97 2012 ian.97 5.18 3.09 3.12 5.16 3.17 3.75 3. dec.85 2.84 3.27 3.97 1.93 3.29 2.12 4.94 2.19 3.14 3.67 2.85 3.11 2.73 3.99 4.78 oct.85 3. mar.27 1.90 2.56 3. 3.42 2.79 2012 ian.44 3.36 3.07 2.a.29 3.09 4. aug.12 1.28 3.24 3.02 3.84 3. mar.35 2.00 2.52 3.96 2.2.34 apr.60 2.88 2.95 2.36 3. sep.45 2.92 2.85 5.47 2.13 3.39 3.18 6.86 3.78 3.91 3.71 3.82 2.76 2.33 3.62 2.75 3.44 3.22 3.78 4.15 3.34 3.82 1.32 2.61 3.48 3.55 3.97 5.78 3.60 3.32 3.42 3.63 3.43 5.43 1.09 3.14 3.88 2.12 2.37 3.11 2013 ian. Depozite existente în sold (% p.55 2.09 3.95 2.51 3.23 3.73 3.34 3.83 2.29 3.94 2.72 3.29 3.75 2.97 2013 ian.68 3.74 2.76 2.03 4.53 2.05 3.61 2.07 3.45 3.52 3.37 2.11 3.39 2.23 3.48 2.98 3.01 3.53 2.) Depozite la termen ale gospodĂriilor populağiei Perioada Total pânĂ la 1 lunĂ inclusiv Durata iniğialĂ peste 1 lunĂ peste 3 luni ùi pânĂ la ùi pânĂ la 3 luni 6 luni inclusiv inclusiv Depozite la termen ale societĂğilor nefinanciare Total pânĂ la 1 lunĂ inclusiv peste 6 luni ùi pânĂ la 12 luni inclusiv Durata iniğialĂ peste 1 lunĂ peste 3 luni peste 6 luni ùi pânĂ la ùi pânĂ la ùi pânĂ la 3 luni 6 luni 12 luni inclusiv inclusiv inclusiv 2008 2009 2010 2011 2012 5.75 6. 3.10 apr.38 3.70 2.13 4.83 3.53 3.28 3.78 2. nov.80 3.64 3.30 2.64 2.39 3.06 4.84 2.75 3.34 4.37 3.78 2.38 3.33 2. 3.82 3.32 3.10 3.83 2.82 2.62 3.27 3.66 3.09 1.82 3.28 3.23 3.04 3.78 3.35 3.84 1.59 3.53 3.34 2.38 2.79 3.33 3.67 7.89 3.47 3.47 3.63 2.08 1.86 2.38 3.31 4.41 3.52 2. Depozite la termen în euro 10.97 3.27 3.05 3.51 4.02 3.32 1.45 6.63 3.50 3.32 3.56 2.84 3.90 3.50 2.45 2.38 3.1.12 3.05 4. 3.23 6. 3.64 2.51 3.00 4.27 2.65 2.31 1.42 3. 48 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI .98 2. sep.12 2.89 3.76 3.93 3.14 3.29 3.02 3.85 3.52 2.94 3.22 3.86 iul.85 10.35 3.17 3.19 2.93 3.67 5.56 3.70 3.09 3.46 3.19 2.19 2.33 3.) Perioada Depozite noi la termen ale societĂğilor nefinanciare Depozite noi la termen ale gospodĂriilor populağiei Total pânĂ la 1 lunĂ inclusiv Durata iniğialĂ peste 1 lunĂ peste 3 luni ùi pânĂ la ùi pânĂ la 3 luni 6 luni inclusiv inclusiv Total pânĂ la 1 lunĂ inclusiv peste 6 luni ùi pânĂ la 12 luni inclusiv Durata iniğialĂ peste 1 lunĂ peste 3 luni peste 6 luni ùi pânĂ la ùi pânĂ la ùi pânĂ la 3 luni 6 luni 12 luni inclusiv inclusiv inclusiv 2008 2009 2010 2011 2012 6.82 3.25 3.39 3.38 1.12 2.61 3.19 3.05 3.26 2.a.13 2.24 1.28 2.61 5.65 3.40 3.80 4.72 2.74 3.95 3.03 3.79 3.11 iul.99 3.36 3.2.85 3.63 4.39 3. 3.26 3.50 3. aug.77 1.40 1.05 2.53 3.07 4.43 2.83 1.30 3.44 1.97 2.44 3.74 3.20 3.73 1.53 3.01 3.32 2.44 3.87 2.93 3.74 3.2.31 3. 3.05 2. 3.18 2.87 2.94 3.13 3.05 3. feb.07 NotĂ: Datele anuale sunt aferente lunii decembrie.36 3.16 2.50 2.91 2.39 5.33 3.14 1.35 2.37 3.60 2.51 3.10 1.39 2.31 3. mai iun.58 3.94 3.86 3.54 3.36 2.50 3.39 6.50 3.56 3.19 2.37 3.62 3.51 3.99 2. 3.81 3.64 3.78 3.76 1.13 2.07 2.13 3.13 2.63 7.90 6. Depozite noi (% p.80 1.20 oct.38 3.80 2.30 3. mai iun.15 2.81 2.74 3.Secţiune statistică 10.23 3.84 3.30 3.60 3.32 3.00 3.64 2.26 3.41 3.18 3. 3.34 2.54 3.09 3.80 2.31 2.11 6.52 4.07 1.25 3.86 3.42 3.20 3. feb.43 2. dec.10 3.2.97 2.68 2. nov.

61 5.95 3.92 4.06 11.45 1.89 4. 6.73 x x x x x x x x x 1.24 3.06 5.68 7. sep.07 1.08 x 10.17 5.34 1. nov.12 3.93 4.60 x x x 9.19 4.15 1.41 4.29 11.95 4.79 x x x 6.41 5.76 4.35 5.92 2.05 4.03 x x x oct.69 4.50 1.96 5.35 3.94 4.93 4.84 4.34 2.19 3.18 7.92 4.96 c c c apr.03 7. 5.36 4.95 4.17 1.95 5.51 5.90 4.26 5. mar. mai iun.29 5. feb.91 2.29 5.57 4.80 4.98 1.80 6. Depozite în lei pe tipuri de depozite 10.52 6.35 4.21 5.36 4.99 4. sep.25 7.37 5.33 x c c x 2012 ian.25 3.16 5.47 5.45 5.99 x c x x 2012 ian.34 1.60 6.19 1.76 5.09 6. nov.63 5.51 1.25 5.01 3.34 1.40 5.29 6.94 x x x x x x x x x 1.11 4.25 1.89 4.13 1.52 4.20 x x x oct.21 6.43 4.58 8.39 4.86 3.53 4.20 3.) Perioada 2008 2009 2010 2011 2012 Depozite noi ale gospodĂriilor populağiei cu durata iniğialĂ cu durata iniğialĂ cu durata iniğialĂ pânĂ la peste 1 an peste 2 ani 1 an inclusiv ùi pânĂ la 2 ani inclusiv 15. mar.40 5.04 5.59 5.84 4.78 4.05 4.12 1.98 5.74 5.30 5.60 3.56 3.81 15.89 4.31 5.63 6.12 11.43 4.13 5.21 14.21 9.01 1.13 Depozite noi ale societĂğilor nefinanciare cu durata iniğialĂ cu durata iniğialĂ cu durata iniğialĂ pânĂ la peste 1 an peste 2 ani 1 an inclusiv ùi pânĂ la 2 ani inclusiv 16.11 c c c iul.09 3.46 5.36 4.41 4.80 5.37 5.39 3.56 5.38 6. aug.67 2.99 5.90 4.63 6. feb. mai iun. 1.95 8.27 4.97 5.72 4.95 4.55 5.08 3.10 9.70 10.85 c x x apr.04 5.2.49 x x x 1.93 5.84 5.56 4.34 x 2013 ian.78 5.61 1.35 5.3.10 Împrumuturi din operağiuni repo 2008 2009 2010 2011 2012 7.79 5.56 9.92 4.12 x x x 4.3. 5.57 5.01 4.00 2.38 5.10 NotĂ: Datele anuale sunt aferente lunii decembrie.58 4.28 5.89 14.93 x x x x x x x x x 1.91 6.80 x c x iul.25 6.64 x x x 7.25 1.40 1.34 5.1.09 6.a.65 3.22 3.01 2.16 5.49 x x x x x x x x x 1.79 8. aug.43 4.18 5.97 13.65 5.79 4.24 3.39 4.15 1.47 3.76 3.81 4.) Perioada overnight Depozite ale gospodĂriilor populağiei la termen rambursabile dupĂ notificare total cu durata cu durata total la cel la mai iniğialĂ iniğialĂ mult mult de pânĂ la peste 3 luni 3 luni 2 ani 2 ani inclusiv inclusiv 12.27 7.00 6.41 5.3.38 6.01 3.12 Împrumuturi noi din operağiuni repo 12.41 4.60 5.56 5.99 4. 1/2013 ♦ BULETIN LUNAR 49 .10 x x x 2013 ian.84 4.98 3.93 4.14 1. Depozite noi la termen (% p. 1.15 5.05 4.68 5. dec.05 5.33 6.49 x x x Depozite ale societĂğilor nefinanciare la termen overnight total cu durata cu durata iniğialĂ iniğialĂ pânĂ la peste 2 ani 2 ani inclusiv 5. 1.36 5.41 5.08 5.67 6.38 1. dec.33 3.14 3.65 6.77 5.50 1.15 3.79 1.16 5.94 4.63 8.94 4.12 3.Secţiune statistică 10.36 5.13 5.33 1.94 5. 5.36 6.a.59 5.28 3.89 3.12 3. 1.31 5.53 4.66 4.86 5. 5.24 5.41 4.37 6.07 9.72 5.36 4.92 5. Depozite existente în sold (% p.54 x x x 5.63 4.94 3.58 5. 1.24 6.93 9.

2.50 3.91 3.35 3.a.36 3.53 NotĂ: Datele anuale sunt aferente lunii decembrie.35 0.32 4.51 3.55 3.92 0.27 4.01 3.37 3.52 0.49 1.33 3.90 2.07 3.99 4.44 3.50 2.43 2.38 3.39 2. Depozite existente în sold (% p.97 0.35 3.70 Împrumuturi noi din operağiuni repo x x c c c 2012 ian. 3.32 1.29 3.92 1.06 0.90 3.58 2.11 3.24 0.96 0. 0.29 c c c iul.32 3.35 3.48 1.32 Împrumuturi din operağiuni repo x x c c c 10.10 2.19 1.45 4.39 3.99 2.61 1.87 2.24 0. aug.69 0.57 3.23 3.29 3.38 3.55 1.90 1.36 1.35 3. 1.00 1.Secţiune statistică 10.23 3.71 0.35 3.66 x x x 3.49 1.01 2.4.84 1.43 1.63 1.34 3.07 0.25 0.) Perioada 2008 2009 2010 2011 2012 Depozite noi ale gospodĂriilor populağiei cu durata iniğialĂ cu durata iniğialĂ cu durata iniğialĂ pânĂ la peste 1 an peste 2 ani 1 an inclusiv ùi pânĂ la 2 ani inclusiv 6.38 1.79 3.78 0.80 2.30 2. sep.54 0. 3.a.97 2.54 x x x 3.39 x x x x x x x x x 0.19 3.44 3.50 0.36 2.54 x x x x x x x x x 0. mai iun.37 3.68 2.88 2.37 3.48 3.64 2. Depozite în euro pe tipuri de depozite 10.62 1.37 x x x x x x x x x 0.69 0. Depozite noi la termen (% p.36 3.73 3.85 2.18 3.98 1.46 x c c oct.36 x x x x x x x x x 0.28 3.19 1.41 3.21 0.23 4.4.45 3.77 1.96 0.53 2.06 3.78 1.33 2.50 3.98 0.79 2.52 3.53 4.87 0.29 1. dec.25 3.1.91 2.23 1.81 1.79 2. 3.68 3.77 2.35 2.36 3.09 1.87 2.23 2.07 1.45 2.50 3.29 3.44 1. nov.96 0.23 0.06 2.86 0.37 3.35 0.38 3. mar.86 3.64 3.70 x c c 3.43 2.21 0. 0.54 x x x 2012 ian.44 2.38 2.57 2.94 3. aug.08 3.36 2.52 x x x 0. 3.72 2.56 2.37 3.11 3.79 2.41 2. 3.29 3. 50 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI .41 3.35 1.81 c 2013 ian.64 2.33 3.23 3.69 3.18 c c c apr.98 1.12 6.29 1.36 3.34 3.04 2.75 1.54 x c c iul.32 3. nov.74 2. feb.11 3.90 1.32 2.61 3.32 3.37 2.29 3.82 2.55 5.07 2.59 1.12 3.39 3. mar. 0.41 2.28 3.95 1.99 2.15 1.39 2.87 Depozite ale gospodĂriilor populağiei la termen rambursabile dupĂ notificare total cu durata cu durata total la cel la mai iniğialĂ iniğialĂ mult mult de pânĂ la peste 3 luni 3 luni 2 ani 2 ani inclusiv inclusiv 5. feb.17 2.32 3.37 3.92 2. sep.27 2.58 2.58 3.23 1.39 6.82 2.36 3.18 3.) Perioada 2008 2009 2010 2011 2012 3.06 c c c apr.33 5. dec.83 3.36 5.86 2.53 2.29 x x x 3. mai iun.20 2.31 0.60 1.53 3.07 3.97 0.31 0.70 2.63 3.46 3.18 3.27 0. 0.01 Depozite noi ale societĂğilor nefinanciare cu durata iniğialĂ cu durata iniğialĂ cu durata iniğialĂ pânĂ la peste 1 an peste 2 ani 1 an inclusiv ùi pânĂ la 2 ani inclusiv 6.48 1.70 1.93 2.33 3.83 1.36 1.37 c c c oct.30 c overnight Depozite ale societĂğilor nefinanciare la termen overnight total cu durata cu durata iniğialĂ iniğialĂ pânĂ la peste 2 ani 2 ani inclusiv 1.4.12 3.76 0.32 c c c 2013 ian.87 3.80 2.90 2.76 3.87 3.23 2.23 x x x 3.

83 10.55 8.10 10. nov.54 12.49 10.06 11.02 13.48 15.25 10.05 9.90 10.91 13.18 9.69 9.23 13.74 13.83 9.50 9.76 13.06 13.96 18.57 10.58 15.34 9.36 9.40 10.34 18.06 13.59 10.13 10.76 9.27 9.35 10.20 2012 ian.82 9.38 10.50 9. 12.24 16.79 9.58 9.66 11.19 apr.36 apr.06 14.66 10.07 15.79 9.55 10.26 12.40 9.24 oct.91 13.05 13.22 12.10 14.16 14.85 13.75 8.17 11.83 9.15 12. 13.16 12.17 12.38 15.79 14.16 19.36 14.48 12.40 12.85 14.15 9.04 11.34 12.07 9. sep.23 16.41 17.10 9.52 8.55 9.62 14.71 11.10 12.83 16.42 Perioada peste 5 ani peste 5 ani 17.81 13.07 13.85 13.41 9.26 12.63 12. 11.80 13.08 9.13 10.54 9.88 13.42 12.34 12. mar. 12.66 10.06 16.58 13.88 13.39 13.04 10.85 14. aug.40 2013 ian.34 9. 13.59 9. sep.5.11 13.82 17.34 10.92 11.15 10.94 9.37 12.79 12.13 13. Credite în lei 10.45 9.80 14.48 9.85 14.67 8.95 9.48 14.37 11. 1/2013 ♦ BULETIN LUNAR Credite noi acordate societĂğilor nefinanciare Total cu durata iniğialĂ pânĂ la 1 an peste 1 an peste 5 ani inclusiv ùi pânĂ la 5 ani inclusiv 19.44 9.17 9.58 10.26 10.80 9.93 10.73 9.80 10.39 13.08 13.03 12.2.64 10.52 9. 12.24 10.80 12.39 9.38 16.45 10.37 iul.66 11.11 9.06 14.62 11.26 14. 13.20 10.22 10.00 15.43 10.79 9.45 12.49 14.76 10.22 iul.62 9.43 9.60 10.54 10.29 14.53 10. mar.37 9.50 10.28 9.Secţiune statistică 10.47 11.35 16.28 9.04 51 .88 10.46 oct.1.14 11.a.48 12.43 18.07 9.59 22.14 14.13 12.35 14.38 10.11 20.86 10.57 10.99 10.61 9. mai iun.67 10.58 10.58 11.74 9.04 13. feb.81 10.37 20.38 9.40 15.98 10.58 9.18 14.13 14.74 9.60 9.05 10.20 9.68 12. mai iun.20 14.58 Credite acordate societĂğilor nefinanciare Total cu durata iniğialĂ pânĂ la 1 an peste 1 an inclusiv ùi pânĂ la 5 ani inclusiv 18. dec.64 18.04 12.93 10.25 10.03 9.46 9.30 9.97 18.97 14.87 10.51 19. Credite noi (% p. nov.32 12.73 18.79 10.61 14.19 11.13 9.98 10.58 10.73 14.44 9.91 9.02 10.42 11.43 10.27 Perioada 2013 ian.a.92 13.97 14.86 NotĂ: Datele anuale sunt aferente lunii decembrie.58 9. 13.64 10.92 9.) 2008 2009 2010 2011 2012 Credite acordate gospodĂriilor populağiei Total cu durata iniğialĂ pânĂ la 1 an peste 1 an inclusiv ùi pânĂ la 5 ani inclusiv 16.51 8.95 9.57 9.74 9.05 10.56 12.24 10.73 9.72 9.57 9.5.29 10.09 11.72 13.98 10.37 9.39 12.45 9. feb.22 15. dec.17 9.71 10.03 9.55 13. Credite existente în sold (% p.11 13.38 9.) 2008 2009 2010 2011 2012 Credite noi acordate gospodĂriilor populağiei Total cu durata iniğialĂ pânĂ la 1 an peste 1 an peste 5 ani inclusiv ùi pânĂ la 5 ani inclusiv 17.75 9.23 13.70 14.29 10.51 12.47 12.26 14.01 2012 ian.17 10.94 13.09 9.59 9. 13.16 15.5.40 9.07 10.64 10.61 10. aug.41 10.92 9.52 14.23 13.23 13. 11.22 11.84 9.58 14.01 10.

10 9.66 5. Credite noi (% p.43 5.32 6.35 4.65 4.) Perioada 2008 2009 2010 2011 2012 Credite acordate gospodĂriilor populağiei Total cu durata iniğialĂ pânĂ la 1 an peste 1 an inclusiv ùi pânĂ la 5 ani inclusiv 8.80 5.35 4.27 5.96 5.90 5.59 5.20 8.23 4.27 5.87 4.94 5. feb.Secţiune statistică 10.87 4.76 5.65 4.80 4.42 5.71 7.77 4.45 7.39 4.82 5.88 7.53 4.77 5.03 6.73 6.07 5.44 6.77 7.95 5.71 7.11 oct.81 4.19 6.35 5.66 6.48 5.75 4. nov.86 6.00 apr.73 4.08 7.17 4.47 6. feb.51 7. 6.47 4.16 5.11 5.02 5.43 5.87 5.66 6.53 5.73 5.75 5.38 5.06 6.19 5.86 6.97 5.68 5.76 5.64 4.63 4.90 4.28 5.13 5. 5.51 5.08 6.81 5. mai iun.24 5. 5.52 5.a. 5.63 4.65 9.40 iul.06 5.30 2.73 4.38 6.) 2008 2009 2010 2011 2012 Credite noi acordate gospodĂriilor populağiei Total cu durata iniğialĂ pânĂ la 1 an peste 1 an peste 5 ani inclusiv ùi pânĂ la 5 ani inclusiv 8.91 6.99 4.48 6.32 5.96 6.70 4.00 4.77 4. 4.91 6.65 Credite acordate societĂğilor nefinanciare Total cu durata iniğialĂ pânĂ la 1 an peste 1 an inclusiv ùi pânĂ la 5 ani inclusiv 7.12 5.20 4.91 5.70 6.36 7.65 4. aug.87 5.73 5.96 7.61 6.12 4.88 5.66 5. dec.34 6.92 5.82 5.99 2013 ian.80 5.46 5.61 4.15 5.72 4.42 4.63 7.83 5.43 4.54 5.21 6.63 5. 4.29 6.57 5.16 5.11 5.33 2.09 7.04 5.76 5.88 5.95 6.24 6.57 4.77 8.6. mai iun. 6.61 4.90 4.08 6.34 5.35 6.09 5.37 6.96 5.01 7.08 iul.79 4.20 5.99 10.11 7.20 5.12 6.00 4.36 5.45 5.76 6.60 6.28 5.11 5.88 5. mar.54 5.44 4.6.75 NotĂ: Datele anuale sunt aferente lunii decembrie.35 4.21 8.08 7.05 8. sep.88 5.89 6. Credite existente în sold (% p.42 5. 52 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI .72 5.55 4.1.33 5.69 5.32 6.31 5.62 5.83 5.80 6.40 5.87 5.80 4.62 4.91 6.64 9.57 6.64 5.15 5.21 6.97 5.68 7. 5.03 4.85 4.06 5.55 5.80 2012 ian.78 6.96 peste 5 ani peste 5 ani 8.33 5.37 4.65 7.14 5.39 4. dec.44 5.52 5.04 4.73 5.2.18 5.77 5.22 8.06 5.46 6.89 4.20 7.61 4.06 7.56 6.a.08 6.42 6.57 6.63 4.92 5.46 5.65 7.40 4.21 4.77 4.85 5.16 5.50 5. 7.32 5.44 2012 ian.98 4.6.32 7.70 6.32 7. Credite în euro 10.29 5.55 5.98 5.69 7.76 8. sep.17 5.66 5.49 4.05 6.94 4.92 oct.04 6.74 4.33 5.39 4.42 Credite noi acordate societĂğilor nefinanciare Total cu durata iniğialĂ pânĂ la 1 an peste 1 an peste 5 ani inclusiv ùi pânĂ la 5 ani inclusiv 7.70 6.65 6.19 Perioada 2013 ian.34 4.01 4.30 5.76 9.69 7.44 5. nov.07 5.36 2.37 4.07 5.45 5.93 4.12 5.62 4.55 4. aug.65 apr.63 4.00 4.68 4. 4.08 5.45 5.16 4.87 5.95 5.77 4. mar.86 5.92 4.63 6.35 8.89 4.95 4.20 5.

07 Perioada cu durata iniğialĂ pânĂ la peste 1 an 1 an ùi inclusiv pânĂ la 5 ani inclusiv total peste 5 ani cu durata iniğialĂ peste pânĂ la peste 5 ani 1 an 1 an ùi inclusiv pânĂ la 5 ani inclusiv Credite acordate societĂğilor nefinanciare credite acordate cu durata iniğialĂ pe despeste pânĂ la peste coperit 5 ani 1 an 1 an ùi de cont inclusiv pânĂ la 5 ani inclusiv 2008 2009 2010 2011 2012 18. Credite în lei pe tipuri de credite 10.19 15. 13.32 8.69 9.99 2012 ian.43 8.33 15.56 13.91 9.90 10. mai iun.36 13.20 10.22 14.82 8. 8.44 8. feb.24 10.31 13. 8.41 13.29 10.07 15.59 9.32 9.98 10.19 14. 10.13 9.55 8.47 8.80 13.78 12.54 16.72 12.23 16. nov. mar.55 9.76 13.68 13.36 13.02 8.83 8.50 10.05 9.95 14.10 12. 14.05 10.62 9.86 14.07 13.98 16.56 13.53 22.75 10. 14.69 13.06 14.15 14.35 13. 1/2013 ♦ BULETIN LUNAR 53 .77 iul.32 13.74 11.07 9.46 8.38 9.42 NotĂ: Datele anuale sunt aferente lunii decembrie.67 10.36 8.71 12.21 14.05 8.98 10.25 8.76 8.83 oct.62 14.23 9.87 10.40 10.67 11.22 iul.85 18.12 9.81 9.27 8.31 14.41 9.55 9.92 9.01 17.94 12.06 13.18 12.37 11.34 13.09 c 10.24 oct.73 9.64 13.96 9. 9.42 8.13 9.47 8.89 13.37 9.43 20.23 8.26 9.7.25 9.24 13.53 15.48 8.32 8.96 16.65 15.49 14.74 12.53 14.30 9.13 12.96 18.36 14.08 14.92 13.17 10. mai iun.83 10.31 8.25 10.42 9.74 14.18 9.31 9.01 10.30 8.85 12.13 10.55 9.22 10. aug.20 14.50 8.76 10.07 18.58 21.80 14. dec.48 8.) Perioada Credite acordate gospodĂriilor populağiei credite pentru locuinğe credite pentru consum ùi alte scopuri credite acordate pe descoperit de cont total 2008 2009 2010 2011 2012 21.22 8. mar.53 10.83 8.43 16.22 8.18 14.47 8.80 10.07 9. sep.61 10.24 9. 13.98 14.39 13.33 8.19 13.95 12. dec.99 2013 ian.43 8.15 9.83 13.88 13.08 9.73 9.Secţiune statistică 10.1.53 14.49 13.75 9.a.40 2012 ian.32 9.26 10. Credite existente în sold (% p.00 10.42 9.85 17.40 8.36 10.24 10.57 8.28 13.26 13.65 8.27 10.35 14.41 8.39 15.40 2013 ian.22 apr.51 8. aug.7.24 9.84 14.27 9. 13.06 14.27 10.70 8.86 14.06 17.75 c c 10. nov.98 10.80 9.31 8.42 13.36 apr.66 10.59 8.79 10.69 9.27 9.44 8.82 8.83 10. feb.12 14.76 9.70 14.80 12.98 14. sep.30 13.79 14.35 10. 9.48 15.54 13.51 8.21 13.85 13.12 14.82 10.59 10.49 13.52 16.19 12.18 8.53 14.57 10.10 8.

74 9.77 10.60 10.21 11.85 12.12 13. 13.10 6.36 11.68 apr.34 11.24 9.79 13.20 9.37 8.45 10.96 17. nov.) Perioada total 2008 2009 2010 2011 2012 Credite noi acordate gospodĂriilor populağiei credite noi pentru locuinğe credite noi pentru consum total Dobânda cu durata iniğialĂ cu durata iniğialĂ anualĂ peste peste pânĂ la peste peste pânĂ la peste 1 an efectivĂ 10 ani 1 an 1 an ùi 5 ani 1 an ùi pânĂ la 5 ani ùi pânĂ medie 5 ani la inclusiv pânĂ la inclusiv inclusiv 10 ani 5 ani inclusiv inclusiv Dobânda anualĂ efectivĂ medie 8.10 8. 8.30 NotĂ: Datele anuale sunt aferente lunii decembrie.03 11.06 12.31 11.88 10.14 10.66 12.16 10. 12.02 11.40 11.03 10.67 7.44 12.06 7.23 10.80 13.65 10.52 10.22 8.08 17.62 8.63 7.90 8.41 15.93 c 10.84 11.05 7.03 7.62 8.39 12.96 10.68 7.23 12.78 15. aug.78 17.71 7.04 8.55 10.34 11.09 7.60 7. 7.42 14.07 9.35 7.42 13.41 11.21 18.7.04 14.52 7.25 8.57 20.69 8.35 14.42 8.16 10.10 12.50 11.19 9.26 11.45 14.81 9.32 10.58 15.70 16.85 10.05 9.70 8.65 11.39 14.43 8.93 12.48 10.56 8.10 16.26 15.49 20.12 21.26 7.96 13.42 11.78 7.76 11.62 23.90 18.23 12.77 6.Secţiune statistică 10.53 12.44 17.95 10.96 10. 11.46 10.46 11.39 20.65 12.43 10.42 10.41 10.64 10.97 17.58 10. 7.27 9.50 12. dec.70 c c c 8.45 10.11 11.40 iul.33 8.78 12.17 10.26 8.33 11.07 14.46 8.90 16.49 10.79 8.61 8.81 8.61 16.15 9.78 18.30 8.01 9.60 13.08 8.22 18.13 2012 ian.19 10.12 21.02 8.49 9.48 7.45 7.52 7.32 8.72 7.82 12.01 10.80 9.95 8. 7.62 8. 12.58 13.06 12.22 x c c 7.7.39 8.39 7.37 10.22 13.72 9.07 9. Credite noi (% p.29 10.69 7.50 10.16 15.38 c 8.63 c c oct.28 7.54 8.81 9.46 8. nov.22 15.93 12.11 10.39 8.2.40 9. aug.69 10.51 11.75 12.33 11.33 11.35 12.22 8.20 8.51 7.93 12.07 13.99 13.58 10.88 13.83 9.42 17.62 10.51 10.46 9.57 8.85 9.50 x c c 7.70 7.81 9.64 15.71 8.05 12.76 8.22 11.67 12.34 14.50 11.29 apr.75 10.67 8. Credite în lei pe tipuri de credite 10. sep.82 20.44 8.13 8.05 17.71 10.24 10.94 15.77 12.01 10.14 11.45 11.51 16. dec.67 11.86 8.85 12.07 9.64 10.73 11. mar.15 11.44 8.10 8.75 13.23 11.28 10.28 13.80 7.87 13.04 7.10 8.63 18.23 9.93 11.66 12.91 9.74 12.86 Perioada Credite noi acordate gospodĂriilor populağiei (continuare) credite noi pentru alte scopuri total cu durata iniğialĂ pânĂ la peste 1 an 1 an ùi inclusiv pânĂ la 5 ani inclusiv peste 5 ani Credite noi acordate societĂğilor nefinanciare cu valoarea pânĂ la 1 milion echivalent euro total cu durata iniğialĂ pânĂ la peste 1 an 1 an ùi inclusiv pânĂ la 5 ani inclusiv peste 5 ani cu valoarea peste 1 milion echivalent euro cu durata iniğialĂ pânĂ la peste total 1 an 1 an ùi inclusiv pânĂ la 5 ani inclusiv peste 5 ani 2008 2009 2010 2011 2012 22.64 12.35 8.30 11.08 9. mar.04 11.73 13.18 9.92 9.74 9.08 10.24 2012 ian.86 8.24 8.03 15.32 10.13 10.93 10.44 24.09 18.95 13.94 23.86 16.46 11.53 10.36 7.05 13.26 8.67 8.55 13.55 7.99 14.21 8.a.40 12.34 12.33 8.00 9.39 10.58 10.93 15.07 14.54 10. 6.29 19.37 12.60 15.89 10.03 14.81 18.82 6.18 8.15 10.96 8.05 13.35 9.07 16.08 10.86 12.88 11.87 c c c 8.06 7.03 16.90 11.56 6.85 13.71 19.64 10.74 10.96 15.51 13.48 10.96 9. 10.20 9. mai iun.15 14.71 10.77 7. feb.98 14.79 15.02 8.56 15.70 13.21 7.13 2013 ian.61 7.92 8.57 9.84 iul.14 8.49 12.49 10.08 9.83 54 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI .56 10.33 7.64 6.45 9.61 11.05 12.65 10. mai iun.61 8.92 8.61 8.35 7.92 7.79 19. sep.77 8.25 12.92 9.23 19.79 9.09 15. feb.29 10.16 13.47 12.70 13.69 12.24 2013 ian.41 13.91 10.64 oct.22 9.70 8.51 9.64 20.35 c c c 8.34 12.07 12.42 12.26 7. 13.53 8.73 8.96 12.29 10.34 15.95 7.27 17.47 8.01 11.78 10.16 13.05 10.23 9.19 15.09 15.

62 6.04 6.69 5.1.74 6.24 5.82 8.92 5.71 6.96 4.99 2012 ian.25 8.68 7.14 6.23 6.67 10.74 Perioada cu durata iniğialĂ pânĂ la peste 1 an 1 an ùi inclusiv pânĂ la 5 ani inclusiv total peste 5 ani cu durata iniğialĂ pânĂ la peste 1 an 1 an ùi inclusiv pânĂ la 5 ani inclusiv peste 5 ani Credite acordate societĂğilor nefinanciare credite cu durata iniğialĂ acordate pânĂ la peste peste pe des1 an 1 an ùi 5 ani coperit inclusiv pânĂ la de cont 5 ani inclusiv 2008 2009 2010 2011 2012 5.88 8.19 4.11 oct.43 7.88 7.04 4.82 7.80 4.12 5.97 6.73 4.59 6.06 8.16 5.49 iul.a.88 6.28 6.33 6.23 4.15 5.33 5.15 5.03 7.70 5.01 4.20 6.00 3.01 6. aug. 4.87 4.31 5.74 7.49 4.39 4.50 5. mar.08 10.32 4.61 6.18 5.00 4.22 6.42 6.42 5. 4.73 5.10 7.18 8.55 5.19 4.93 7. mar.29 4.20 6. 10.12 4.36 6.8.63 4.77 4.55 5.20 6.40 5.06 7.87 5.89 3.Secţiune statistică 10.24 6.71 9.90 4.06 5.50 8.77 6.29 9.60 6.85 4. 4.93 6.04 7.97 4.43 8.18 7.77 7.80 8.30 4.29 6.59 5.05 5.93 6.45 6.32 7.81 4.61 7.45 5.03 4.71 5.86 6.25 6.20 4.00 3.73 6.66 5.39 9.02 4. 4.00 4.75 8.) Credite acordate gospodĂriilor populağiei credite pentru consum ùi alte scopuri credite pentru locuinğe Perioada credite acordate pe descoperit de cont total 2008 2009 2010 2011 2012 11. 9.53 7.54 5.32 7. mai iun.33 5.68 9.96 4.10 6.12 5.74 6. 10.99 2013 ian.33 8.81 5.29 6. dec.61 10.05 5. Credite în euro pe tipuri de credite 10.82 7.75 5.45 5.99 4.51 5.02 5.26 7.09 oct.06 5.34 4.79 5. sep.15 8.88 6.80 6.82 2013 ian.32 5.02 8.88 10.87 5.52 6.01 4.23 4.13 4.81 4.12 6.62 8.95 4. 1/2013 ♦ BULETIN LUNAR 55 .13 6.51 6.60 7.74 6.39 7.12 8.23 4.29 8.88 6.19 5.95 4. dec.45 5.67 5. nov.06 8.15 6.70 4.70 5.33 5. feb.12 5.74 6.01 7.86 5.67 8.33 7.96 8.48 8.44 4.82 9. aug.97 7.40 4.31 4.98 6.12 6.75 5.14 10.55 5.57 5.42 8. 3.82 6.04 7. feb.27 5.38 7.70 6.77 4.82 5.77 4.33 8.49 6.57 4.92 4.82 apr.98 5.24 7.45 7.65 apr.40 iul.8.03 5.57 4.03 6.96 NotĂ: Datele anuale sunt aferente lunii decembrie.15 6.89 6.75 4. 10.82 2012 ian. 9. mai iun.07 9.38 4.81 7.34 5.70 5. nov.03 6.24 5. Credite existente în sold (% p.90 4. sep.37 6.94 6.03 6.00 6.72 4.70 5.

98 6.41 5.24 6.03 5.76 5.37 4.74 c c c 10.90 5.80 4.96 6.03 2012 ian.99 5.77 8.45 7.78 4.66 6.56 5.37 5.08 4.80 6.37 6.09 4.77 5.66 5.a. 9.06 8.32 apr. aug.42 7.Secţiune statistică 10. 3.03 5.68 12.74 7.37 5.61 5.58 5.22 7. dec.23 5.18 5.24 7.48 4.63 7.53 5.10 7. Credite noi (% p.63 3.24 5.44 10.31 8.76 8.74 11. dec.20 5.35 4.59 8.87 56 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI .45 5.63 9.06 8.36 5.28 x 3.63 6.49 5.85 c x x 5.66 8.55 6.10 6.26 5.20 10.39 5.58 8.34 5.84 6.84 4.22 6.92 6.01 4.86 5.99 6.57 5.87 1.88 4.37 4.24 7.46 5.15 4.12 5. feb.01 4.71 9. nov.32 6.18 5.60 oct.12 5.76 5.97 4.69 c c x 7.71 5.70 5.63 6. 5.06 c c c 14. 4.32 5.59 6.20 8.81 6.69 5. feb. 6.45 c x c 6.24 6.79 6. 5.35 7.19 7.31 5.38 6.60 4.27 9.36 6.26 6.72 4.72 6.98 7.68 5.92 iul.77 8.24 6.99 6.29 5.94 4.95 4.19 10.01 5.43 5.96 5.20 4.98 5.54 7.35 4.37 7.14 4. 4.10 5.90 4.57 4.85 4. 4.78 7.86 5.38 6.74 6.47 4.18 9.15 6.89 8.43 iul.47 4.04 8.74 4.33 5.64 6.90 5.68 9.23 8.2.93 3.43 5.92 4.74 4. 7.54 x x x 4.22 6.97 4.29 4.96 5.05 4.61 6.06 10.18 6.61 6.55 4.41 5.38 7.85 9.70 3.88 5.82 6.88 4.37 4.35 6.03 6.06 4.24 3.40 5.25 5.96 6.02 5.36 5.06 5. mar.87 5.38 6.47 5.69 6.19 4.29 9.75 5.14 8.99 6.51 c 6.46 5.34 6.82 4.28 7.54 7.31 x c x 5.92 4.19 5.19 4.23 5.13 6.24 6.88 6.71 5.63 6.14 5.08 4.53 3.03 Perioada Credite noi acordate gospodĂriilor populağiei (continuare) credite noi pentru alte scopuri total cu durata iniğialĂ pânĂ la peste peste 1 an 1 an ùi 5 ani inclusiv pânĂ la 5 ani inclusiv Credite noi acordate societĂğilor nefinanciare cu valoarea peste 1 milion cu valoarea pânĂ la 1 milion echivalent euro echivalent euro total total cu durata iniğialĂ cu durata iniğialĂ peste pânĂ la peste peste pânĂ la 1 an 1 an ùi 1 an 1 an ùi 5 ani inclusiv inclusiv pânĂ la pânĂ la 5 ani 5 ani inclusiv inclusiv peste 5 ani 2008 2009 2010 2011 2012 8.58 4.67 4.95 7.03 2013 ian.02 4.89 5.12 5.76 5.76 5.38 5.79 9.85 5.39 5.23 c 10. sep.35 5.20 4. aug.08 6.08 5. Credite în euro pe tipuri de credite 10.85 oct. mai iun.44 6.8.19 5.27 4.) Perioada total Credite noi acordate gospodĂriilor populağiei credite noi pentru locuinğe credite noi pentru consum Dobânda total cu durata iniğialĂ cu durata iniğialĂ anualĂ peste peste pânĂ la peste peste pânĂ la peste 1 an efectivĂ 5 ani ùi 10 ani 1 an 1 an ùi 5 ani 1 an ùi pânĂ la medie 5 ani pânĂ la inclusiv pânĂ la inclusiv inclusiv 10 ani 5 ani inclusiv inclusiv Dobânda anualĂ efectivĂ medie 2008 2009 2010 2011 2012 7.84 6.20 6.10 6.42 4.71 4.12 4.74 6.23 5.15 4.58 6. 4.58 6.65 6.25 6.31 4.98 4.57 6.76 6.37 4.70 5.22 4.62 7.10 7.45 5.95 4.09 4. mai iun.10 5.79 4.47 7.60 4.75 7.40 5.68 4.57 8.86 4.31 5.14 3.55 1.56 3.53 8.81 4.19 6.41 5.86 7.71 6.89 6.05 5.39 6.18 5.28 9.96 4.44 5.14 4.79 4.79 6.90 4.31 7.31 c 10.03 5.80 4.90 5.45 4.43 6. mar.38 6.62 4.90 6.86 5.66 5.48 6.84 5.57 4.40 6.36 9.44 8.64 5.39 4.07 7.24 11.88 6.42 5.85 6.67 4.87 6.17 c 16. 5.58 8.80 6.24 5.84 6.08 7.41 5.67 4.36 5.52 5. sep.43 6.78 4.8.93 7.20 3.46 5.86 4.76 5.89 apr.49 9.77 8.96 5.77 5.46 6.35 4.43 5.87 5.36 6.18 5.25 6.74 6.18 c c c 5.79 NotĂ: Datele anuale sunt aferente lunii decembrie.03 5.59 5.46 5.77 2012 ian.26 4. nov.40 6.02 5.98 5.77 2013 ian.20 8.79 5.76 8.60 6.79 5.17 6.73 8.02 8.53 4.14 7.40 6.21 4.91 4.10 5.31 10.78 4.22 8.19 5.53 5.10 6.91 5.86 6.41 5.06 5.15 5.

8 4 646.7 8 355.0 1.0 1.0 95 716.5 995..6 911.5 6 231..0 1 143.9 6 490.2 1 020.4 485.2 31 886. 37 293. Situaţia clasificării creditelor acordate de instituţiile de credit (persoane juridice române)* (milioane lei.8 1.4 42 696.7 1 941.0 841.1 33 736.5 1 225.0 0.8 98 647..7 8 589.0 1. … … … Provizioane/AjustĂri prudenğiale de valoare 2012 ian.0 2013 ian. cu modificĂrile ùi completĂrile ulterioare.4 20 619.6 908. 26 022.9 21 664.2 91 702.0 2 214.1 492.0 1.0 1..8 46 342.0 0. mar.8 87 784.0 1.5 1.6 10 832.0 1.4 7 441.3 101 316. *) Conform Regulamentului BNR nr.7 24 966.2 13 560.1 45 576. feb.0 1.6 1 071.5 718.8 652.6 1 089.9 35 781.6 36 681.0 1.4 35 482. 11/2011.5 9 215.9 25 499..4 47 008. .0 1.9 6 246.7 98 190.3 993.0 33 551.3 656. 91 722.0 1.0 1..2 1 085.7 213 249.4 38 634. 931.0 1. 22701.2 32 887.0 36 617.2 446..9 8 186.8 11 227...5 831.0 1.1 1 993.5 506.4 22 543.0 – – – 1. 3/2009 ùi Regulamentului BNR nr.1 22 940.8 1. mar.2 37 117.5 1.0 1. 32 121. sfârşitul perioadei) A.5 92 271.3 34 190.3 1 027.8 98 518.0 8 618.4 953.0 1..0 1.2 22 559.0 1 018.5 212 459. .0 8 410. NetĂ 2012 ian.6 46 071.9 21 645.2 822..5 86 428.0 oct.4 2 043.9 6 245.4 feb..0 0.0 1. INDICATORI DE RISC BANCAR 11.0 apr.0 1. .0 0.0 0.4 214 263.6 7 944.6 21 809.3 1.8 1 546.0 1.6 33 081.0 1..1 10 912.7 6 740. 214 973.3 44 194.1 1.0 1.4 804. .2 943.6 41 378.5 26 544.6 7 945.8 10 357.8 1 051.0 37 843.6 432.0 apr.1 851.7 39 178.1 6 965.0 – – – 1.6 21 943.0 0.4 31 886..9 8 312.2 1 103.1..1 29 311.6 8 178.0 apr..8 22 620.3 6 493.0 1.3 39 227. sep. 216 434.8 98 670.1 21 676.3 6 964.5 91 288.4 4 106.0 33 654. .9 800.0 1.1 34 935..6 8 177.3 5 787. Expunere din credite acordate clienğilor din afara sectorului instituğiilor de credit Perioada BrutĂ 2012 ian.0 0.0 oct. AjustĂri pentru depreciere (conform IFRS) 2012 ian.0 10 125.9 1 088.1 4 293.3 8 832.5 22 528.2 32 887.5 7 535.7 2 401. … … … … … … … … … 86 044.0 1. 22140.9 8 313.0 100 049.0 1.2 38 297.4 773.6 7 138.0 883.8 7 555. 213 895.3 92 494.0 1.0 33 654.8 8 956.8 47 846..6 42 231.2 4 438.0 2013 ian.5 11 041.8 791.0 1.2 42 590.7 48 280.6 33 081.3 1024.1 1 239.7 1.0 x 0. Expunere din credite/plasamente la instituğii de credit Îndoielnic Pierdere Total Standard Pierdere 213 447.4 34 190.7 9 050.5 29 289.9 1 131.0 1.1 46 337.9 8 187.7 49 364.0 1. dec.1 38 365.0 iul. nov.7 35 507.0 1.8 38 261.0 apr.0 1 059.3 7 235.0 472.4 484.4 850.5 887.4 23 533.6 511. sep.2 4 405.7 6 895.3 29 854.1 33 736. mai iun.7 1.2 484.7 7 901.1 219 353.. .6 7 979.3 1 086.3 1.6 735.6 22 990.1 41 259. aug.3 1 280.1 7 862.5 3 045.6 8 409.7 35 507. sep.0 oct.0 2013 ian.5 1 051.3 6 494.0 1.1 22 130. nov.0 6 031.6 1.0 1. 24 137.8 30 907.7 8 833.1 34 935.7 1.2 489.6 712.7 984.8 1 047. Total Standard În observağie Substandard B.1 1.0 – – – 1.. ..9 92 051.9 feb.1 41 424.8 7 554.4 19216.6 860.9 6 489. . 27 580.2 8 478. .4 8 462.1 463.2 919.6 9 060.0 1.3 7 236.4 35 902.6 35 990. .0 1 772... aug.0 iul.2 6 899.Secţiune statistică 11.2 497.5 19 852.9 481.8 12 182.3 1 000.6 1 201.2 697..0 2 234. 32 796. 33 902.4 8 581.7 95 924.1 4 003.6 2 130.3 8 356.4 738.7 987.0 0.0 21 410.0 oct.4 437.5 22 907. .9 24 550.1 2 120.2 736. aug.7 35 998. dec.0 874.7 1 125.6 44 064.4 7 442.7 399.0 35 727.0 1.7 1018.3 29 854.9 808.2 mar.7 4 498.4 mar. sep.2 210 402.8 91 784.8 35 123.2 29 289.0 – – – 1.9 473.5 6 230. mai iun. dec.3 219 496.0 1. dec.0 742.5 42 617.1 7 863.3 2 094.7 12 105.0 0.0 1..7 23 071.0 880.4 4 537.0 1. nov.4 1 101. feb.0 1. 1/2013 ♦ BULETIN LUNAR .3 5 786.0 1.7 464.4 754. mai iun.3 1 000.8 7 536.0 iul..9 465.0 22 461.9 … … … .4 41 299.0 1.8 1 185.7 6 741.0 1.8 30 907.0 1.4 878..2 18654.0 iul.2 6 898.7 43 142..0 1.0 0.6 23 056.5 8 477.5 28 328.2 10 093.7 1.4 501.6 25 535. 89 241.1 102 936. .7 2 164.6 907.5 909.0 1. 57 .5 8 753.0 213 541. 23 440.1 887.8 9 011.0 1.6 902.0 468..3 44 005.4 467. nov.8 10 946.6 4 383.9 33 619. 34 790.0 4 356.3 959.3 1 107. aug.0 1.6 493.0 1. mai iun.5 4 567.3 1. … … … … … … .2 470.0 1.3 946.8 100 211.3 481.0 1.2 42 339.1 7 980.5 1.6 7 137.4 38 153.7 6 894. 91 168.2 26 483.6 1.3 7 900.0 ian.0 1.0 1. 36 398.7 90 868.8 10 380.4 41 440.5 215 259.4 33 619.4 938.8 902.0 46 653..0 99 422.

86 x x 38. exclusiv elementele în afara bilanğului)3. x x 14.87 14. indicatorul de solvabilitate este minim 8%. 7.23 2013 ian.33 61. … .41 17.91 2.55 17. feb.67 25.35 1. sucursalele bĂncilor strĂine nu raporteazĂ solvabilitatea. 58 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI .40 1.67 15. sep.04 7. Principalii indicatori de prudenţialitate (procente) Indicatorul de solvabilitate1. 22/2011.30 17. sep. aferente creditelor nebancare.63 11.63 apr.44 15.73 8.70 14.2.75 7.74 26.2.12 61.28 8.19 61. fondurile proprii ùi clasificarea creditelor.93 10.11 8.66 oct.53 11.69 25..70 15.88 apr.64 15.91 1.03 61. 6) Conform Ordinului BNR nr. nov.77 6.82 23.34 oct..42 10.39 16..87 50. aferente creditelor nebancare.44 10.06 28.42 1. Perioada Rata Plasamente ùi credite generalĂ interbancare (valoare brutĂ)/ de risc3 Total activ (valoare brutĂ) Credite acordate Creanğe depreciate ale clientelei clientelei nebancare (valoare (valoare brutĂ)/ netĂ) / Total portofoliu Total activ credite aferent clientelei (valoare brutĂ) nebancare (valoare netĂ)4 62.64 x 59.92 18.86 2012 ian.73 47.02 14.00 8.55 8.66 61.30 x x 40.36 24.52 15.13/2009 ùi Ordinului BNR nr. 22/2010 ùi Ordinului BNR nr.67 16. mar.75 8.83 26.29 20.01 23..Secţiune statistică 11.11 15.80 x x x x 6.05 14.03 19.61 42. 2) Conform Ordinului BNR nr.28 16. exclusiv elementele în afara bilanğului)3. .56 1. 11/2011.76 iul.37 6.98 28.34 8.28 29.3 8.95 12. cu modificĂrile ùi completĂrile ulterioare.65 38.3 (•8%) 2008 2009 2010 2011 2012* 13.31 6.19 60. dec.78 11.23 2012 ian. .13 7.40 1.77 7.67 8. mai iun. 27/2010.85 14.29 44.63 11.96 61.44 14.25 iul.15 7.08 7.66 8.07 61.58 61.* 8.10 26.64 8.64 Efectul de pârghie (Fonduri proprii de nivel 1/ Total active medii)2.94 14.94 6.* x x 14.87 .94 26.47 6.94 26.5 Indicatorul de lichiditate (Lichiditate efectivĂ/ Lichiditate necesarĂ)6 2008 2009 2010 2011 2012* x x x x 7.98 6.98 7.32 29.. feb.61 17. nov.06 1. aug.73 61. 7.13 11. 2013 ian.33 18.22 6.30 6.24 x 60. *) Indicatorii sunt calculaği din raportĂri prudenğiale.61 x x 14.78 1. mai iun. 4) Conform Ordinului BNR nr.60 x x 42.51 14.42 Rata creditelor neperformante (Expunere brutĂ aferentĂ creditelor nebancare ùi dobânzilor clasificate în pierdere categoria a 2-a.47 1.16 6. cu modificĂrile ùi completĂrile ulterioare ùi Ordinului BNR nr.35 8.89 11.27 15.21 11. Perioada Creanğe Creanğe depreciate ale depreciate ale clientelei clientelei nebancare nebancare (valoare netĂ) / (valoare netĂ) / Total active Total datorii4 (valoare netĂ)4 Rata riscului de credit (Expunere brutĂ aferentĂ creditelor nebancare ùi dobânzilor clasificate în îndoielnic ùi pierdere/ Total credite ùi dobânzi clasificate.13 x 58.42 x x 40. 6.85 15.58 16.38 1.38 1.78 11. mar.43 60. pentru calculul efectului de pârghie sunt luate în considerare activele medii.76 8.70 26. … … .14 7. … … … 1) Începând cu 1 ianuarie 2007.50 x 59.34 61.96 13. în cazul cĂrora serviciul datoriei > 90 zile ùi/sau în cazul cĂrora au fost iniğiate proceduri judiciare fağĂ de operağiune sau fağĂ de debitor/ Total credite ùi dobânzi clasificate.36 1.56 14.44 1.90 14.49 1.42 17. 3) Indicatorii cuprind numai bĂncile persoane juridice române ùi Creditcoop. înainte de depunerea bilanğului contabil. 13/2011.20 7.10 7.55 10. x x 14.49 10. începând din ianuarie 2008.58 8.43 1.07 7.76 14.39 8.93 6.06 25. NotĂ: Din ianuarie 2012 indicatorii se calculeazĂ potrivit raportĂrilor întocmite în conformitate cu IFRS.79 14..80 7.38 15. dec. 2/2011... 3/2009 ùi nr.43 1. 5) Conform Regulamentelor BNR nr.5 x 7. aug...19 6.

*) Se referĂ la expunerea fağĂ de un singur debitor. 268 996 267 246 262 887 26 921 27 440 27 651 939 950 937 184 932 432 231 615 232 423 231 527 185 770 163 103 128 014 104 081 91 112 73 093 1 487 548 1 486 245 1 476 154 93 816 93 774 92 759 995 672 992 686 987 044 249 316 250 555 248 424 2013 ian. **) Persoane declarante sunt institu‫܊‬iile de credit. instituğiile emitente de monedĂ electronicĂ care înregistreazĂ un nivel semnificativ al activitĂğii de creditare (IEME) ùi instituğiile de platĂ care înregistreazĂ un nivel semnificativ al activitĂğii de creditare (IP).2/2012 privind organizarea ùi funcğionarea la Banca NağionalĂ a României a Centralei Riscului de Credit. aug. 18 981 18 499 17 918 2 300 2 302 2 262 91 475 91 624 90 318 23 099 23 550 22 185 14 354 13 706 10 329 10 253 9 636 7 128 184 502 184 953 183 243 2013 ian. 1/2013 ♦ BULETIN LUNAR 59 . 270 170 268 296 270 723 25 776 25 779 26 469 950 900 949 140 941 291 240 402 235 427 238 245 170 492 167 554 155 360 94 896 94 342 87 802 1 491 282 1 494 415 1 486 504 94 226 93 799 93 764 1 007 560 1 004 271 996 647 258 815 253 314 256 803 oct. nov. lei) Total sume restante (mil. sep. feb.Risc global (mil. nov. aug. 257 766 258 010 259 015 20 964 21 460 22 104 959 996 956 558 953 094 236 041 242 504 239 563 136 666 148 345 173 954 74 038 82 631 97 267 1 484 089 1 480 071 1 477 214 97 356 96 269 95 462 1 018 735 1 014 589 1 010 728 255 834 262 339 259 683 apr. 261 015 28 209 926 405 230 992 130 774 69 688 1 470 536 91 859 981 075 248 032 b) IFN + IEME + IP 2010 2011 2012 19 853 18 985 17 918 1 630 1 822 2 262 112 232 95 602 90 318 32 225 25 638 22 185 9 453 11 140 10 329 6 549 7 857 7 128 225 973 191 101 183 243 2012 ian.Secţiune statistică 11.3. sep. 19 073 18 977 19 036 1 894 1 949 2 040 94 723 93 529 92 947 25 984 26 109 26 203 9 545 9 816 14 709 6 544 6 899 10 456 190 007 188 015 187 793 apr. mai iun. mai iun. cu potenğiali acordul acestora NumĂr NumĂr NumĂr NumĂr debitori credite debitori debitori cu restanğe acordate ùi (persoane (persoane angajamente fizice ùi fizice ùi (persoane asumate fizice ùi juridice) juridice) total de cĂtre raportaği de persoane juridice) instituğiile de douĂ sau mai declarante** total multe credit persoane declarante** persoane declarante** a) Instituğii de credit 2008 2009 2010 2011 2012 226 380 226 394 237 506 257 710 262 887 3 323 7 839 15 031 19 912 27 651 1 027 715 986 036 957 197 962 838 932 432 138 940 201 633 218 367 224 594 231 527 309 967 310 086 146 933 143 968 128 014 303 933 237 820 83 690 78 351 73 093 1 599 943 1 532 086 1 482 826 1 491 608 1 476 154 84 931 123 843 107 656 98 005 92 759 x 1 075 088 1 028 396 1 022 211 987 044 x 235 629 242 961 244 198 248 424 2012 ian. institu‫܊‬iile financiare nebancare înscrise în Registrul special (IFN). mar. dec. feb. 17 736 2 401 90 169 22 351 11 340 7 478 183 122 NotĂ: Începând cu data de 1 februarie 2012 a intrat în vigoare Regulamentul BNR nr. 261 878 265 602 265 592 22 714 23 609 24 105 951 636 952 549 950 261 245 789 241 478 244 806 139 736 178 767 168 528 77 291 99 977 92 448 1 479 357 1 486 222 1 487 042 94 857 94 765 94 047 1 008 642 1 009 526 1 006 550 265 488 260 197 263 686 iul. mar. 18 836 19 085 18 894 2 043 2 049 2 153 92 001 91 930 91 098 25 818 24 530 24 670 10 816 13 301 12 182 3 034 9 661 8 813 186 016 185 454 184 368 iul. Informaţii de risc de credit* Perioada Total sume datorate . expunere egalĂ sau mai mare de 20 000 lei. dec. lei) NumĂr debitori (persoane fizice ùi juridice) NumĂr debitori cu restanğe (persoane fizice ùi juridice) NumĂr NumĂr interogĂri interogĂri ale bazei de ale bazei de date a CRC date a CRC pentru pentru debitorii debitorii proprii ùi potenğiali. 19 503 18 697 18 898 2 217 2 300 2 356 91 743 90 189 90 919 24 067 23 474 24 181 12 113 12 405 12 055 8 566 8 728 8 499 185 180 182 547 183 476 oct.

Instituğii Instituğii Sucursaùi apĂrare. asigurĂri de stat ùi private ùi persoane România finan. 301 527 302 015 303 447 179 513 179 724 180 469 19 016 18 878 19 335 4 416 4 640 4 732 1 400 1 406 1 397 1 123 1 127 1 118 95 549 95 732 95 890 509 507 507 103 110 102 731 103 400 176 083 177 104 177 620 9 084 8 905 9 188 13 250 13 274 13 239 apr. mai iun. nov. 308 930 57 766 83 213 34 732 12 144 6 981 16 392 97 702 15 840 293 089 283 558 25 372 Perioada 60 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI .Administra. 309 035 311 688 310 978 58 228 58 487 58 522 83 346 84 633 84 104 35 906 35 748 35 527 11 526 12 244 12 271 7 460 7 483 7 386 15 662 15 945 16 032 96 907 97 150 97 137 14 312 14 850 15 099 294 722 296 838 295 879 283 523 285 938 285 270 25 512 25 751 25 708 oct. 309 035 311 688 310 978 184 758 186 666 186 426 19 554 19 965 19 677 4 789 4 804 4 730 1 404 1 388 1 390 1 018 1 110 1 011 96 907 97 150 97 137 605 605 606 107 839 109 513 109 694 178 810 179 899 179 393 9 268 9 248 9 003 13 118 13 029 12 887 oct. 305 545 307 492 308 602 182 590 183 950 184 671 19 212 19 503 19 563 4 719 4 725 4 660 1 407 1 411 1 404 999 939 1 025 96 092 96 421 96 677 526 543 602 104 439 105 570 106 993 178 566 179 260 178 968 9 284 9 460 9 500 13 255 13 203 13 141 iul. 308 930 183 139 20 345 4 644 1 209 1 090 97 702 801 110 047 178 571 7 686 12 627 Forma de proprietate Încadrarea juridicĂ Sector de activitate Activi.Secţiune statistică 11. Credite acordate şi angajamente asumate de instituţiile de credit* (milioane lei) Perioada Total sume Proprieacordate tate privatĂ Forma de proprietate a beneficiarului de credit Proprietate mixtĂ ProprieProprie. feb. dec. strĂine sĂnĂtate ùi asistenğĂ socialĂ Total sume acordate Industrie 2008 2009 2010 2011 2012 258 389 259 797 275 458 301 357 309 566 49 402 46 171 50 303 57 436 58 714 73 497 70 942 73 916 82 032 83 007 30 701 31 449 33 209 35 153 34 759 5 753 6 749 8 051 10 524 11 935 8 111 8 177 7 546 6 957 7 256 9 229 11 282 12 985 14 379 16 322 81 697 85 028 89 448 94 875 97 574 7 900 9 758 10 839 12 934 15 615 250 490 250 039 264 619 288 423 293 952 241 114 242 261 256 171 276 695 283 567 17 275 17 536 19 288 24 662 25 999 2012 ian. nov. mar.Persoane tate fizice tate SocietĂği SocietĂği de stat comerciale comerciale cooperatistĂ cu particicu participare de pare de capital capital privat strĂin ùi de stat autohton Proprietate obùteascĂ lei Moneda euro dolari SUA alte valute 2008 2009 2010 2011 2012 258 389 259 797 275 458 301 357 309 566 157 974 153 518 162 279 179 979 183 994 12 879 15 660 16 746 19 122 20 393 3 823 3 406 4 452 4 509 4 577 1 348 1 311 1 245 1 403 1 169 412 546 819 965 1 069 81 697 85 028 89 448 94 875 97 574 257 328 469 504 790 89 244 88 514 92 865 103 831 109 854 145 825 150 515 161 991 175 518 178 654 10 894 8 165 7 699 8 950 8 373 12 427 12 603 12 904 13 057 12 685 2012 ian. 310 566 310 409 309 566 58 206 58 356 58 714 84 145 83 806 83 007 35 190 34 975 34 759 12 297 12 196 11 935 7 176 7 185 7 256 16 166 16 307 16 322 97 386 97 584 97 574 15 185 15 531 15 615 295 381 294 878 293 952 285 491 285 520 283 567 25 075 24 889 25 999 2013 ian. 305 545 307 492 308 602 58 665 58 666 58 920 82 564 83 422 82 969 35 310 35 482 35 664 10 783 10 964 11 374 7 381 7 407 7 457 14 751 15 129 15 541 96 092 96 421 96 677 13 422 13 602 13 976 292 123 293 890 294 626 279 890 281 750 283 010 25 655 25 742 25 592 iul.sociale din piscicu capital cu capital juridice ale insticiare ùi culturĂ sistemul majoritar majoritar române tuğiilor asigurĂri public. sep. 310 566 310 409 309 566 185 773 185 411 183 994 19 659 19 898 20 393 4 741 4 444 4 577 1 395 1 405 1 169 992 1 043 1 069 97 386 97 584 97 574 619 625 790 110 080 110 793 109 854 178 806 178 502 178 654 8 827 8 363 8 373 12 853 12 752 12 685 2013 ian. mai iun. 301 527 302 015 303 447 56 970 57 165 57 692 82 071 82 263 81 946 34 711 34 766 34 803 10 253 10 346 11 064 7 206 7 147 7 197 14 767 14 596 14 856 95 549 95 732 95 890 13 197 12 996 13 336 288 330 289 018 290 111 276 309 276 618 278 243 25 217 25 397 25 205 apr.Persoane a instituğiilor de credit a instituğiilor de credit Servicii Construcğii Agriğie publicĂ tĂği de fizice Instituğii culturĂ. de credit de stat privat învĂğĂmânt.4. intersilvide credit lele din de credit de credit medieri culturĂ. sep. aug. mar. dec. aug. feb.

301 527 302 015 303 447 71 206 71 092 71 388 x x x 13 645 13 602 13 785 38 149 38 229 38 467 253 212 170 6 851 6 714 6 979 x x x 29 948 30 078 30 368 30 355 31 710 32 047 318 318 318 34 097 34 152 34 334 apr. Suma acordatĂ nu este actualizatĂ în luna curentĂ pentru creditele sau angajamentele acordate în valutĂ raportate în lunile anterioare. nov. feb. 310 566 310 409 309 566 73 908 74 149 73 358 x x x 13 875 13 863 13 837 40 828 40 913 40 929 133 135 136 7 149 7 245 7 415 x x x 32 668 33 088 33 367 33 044 33 103 33 140 296 296 296 34 404 34 204 34 429 2013 ian. x x x 22 403 21 954 21 646 2 419 2 380 2 405 – – – x x x 49 382 49 079 48 608 56 – – 62 350 62 568 62 803 82 298 82 005 80 783 165 918 165 836 165 980 – x 48 373 – 62 539 80 233 166 157 2013 ian. sep. **) Indicatori introduùi ca urmare a modificĂrilor aduse de intrarea în vigoare a Regulamentului nr. mai iun. sep. conform datelor la 30 iunie 2012. Suma acordatĂ reprezintĂ creditul acordat sau angajamentul asumat conform contractului. aug.2/2012. dec.finanğarea mente** operağiunilor de comerğ exterior Tip de risc Creanğe Credite comerpentru ciale investiğii imobiliare Credite ipotecare** Alte Alte Obligağiuni credite credite acordate pentru clientelei investiğii imobiliare** 2008 2009 2010 2011 2012 258 389 259 797 275 458 301 357 309 566 65 274 64 301 65 356 71 061 73 358 39 612 42 161 45 443 50 705 x x x x x 13 837 x x x x 40 929 166 376 229 238 136 3 041 4 661 5 928 7 418 7 415 43 885 47 261 53 220 59 729 x x x x x 33 367 x x x x 33 140 150 236 242 318 296 30 400 27 638 32 081 34 585 34 429 2012 ian. alta decât instrumente persoanele declarante.2 la sutĂ din valoarea creditelor acordate ‫܈‬i a angajamentelor asumate de cĂtre sistemul bancar. 1/2013 ♦ BULETIN LUNAR 61 . x x x 22 474 22 441 22 196 1 955 2 246 2 226 – – – x x x 52 213 51 159 51 106 62 63 63 55 389 54 426 55 437 83 457 84 648 85 368 162 682 162 941 162 643 apr. nov.2/2012 privind organizarea ùi funcğionarea la Banca NağionalĂ a României a Centralei Riscului de Credit. x 21 488 2 435 NotĂ: Începând cu data de 1 februarie 2012 a intrat în vigoare Regulamentul BNR nr. mar. mai iun.Secţiune statistică Perioada Total sume acordate Credite de trezorerie Credite pentru finanğarea stocurilor ùi pentru echipamente Credite pentru finanğarea stocurilor** Credite Credite pentru pentru echipa. dec. x x x 23 235 23 989 23 365 2 042 2 535 2 560 – – – x x x 50 411 50 099 49 623 57 56 56 59 140 61 175 61 508 85 499 85 536 84 440 164 396 164 978 165 029 oct. mar. 309 035 311 688 310 978 73 685 74 094 73 992 x x x 13 805 13 759 13 799 40 021 40 621 40 644 152 139 137 7 039 7 305 6 941 x x x 31 443 31 878 32 276 32 938 32 929 33 045 296 296 296 33 911 33 988 34 245 oct. 308 930 73 105 x 13 855 41 147 136 7 330 x 33 707 33 162 296 33 894 Perioada Angajamente asumate în numele debitorului fağĂ de o persoanĂ fizicĂ sau juridicĂ nonbancarĂ 2008 2009 2010 2011 2012 Tip de risc (continuare) Termen de acordare Angajamente asumate Angajamente Depozite de Credite de Credite de VânzĂri în Pe termen Pe termen Pe rate** scurt în numele debitorului asumate fağĂ garanğii consum ùi consum** mediu termen fağĂ de o persoanĂ de debitor** vĂrsate vânzĂri în (pânĂ la (1-5 ani) lung rate fizicĂ sau persoanĂ 12 luni) (peste pentru 5 ani) operağiuni cu juridicĂ. x x x 22 893 23 161 23 495 1 993 2 319 2 064 – – – x x x 50 974 50 861 50 612 62 58 57 57 218 58 315 58 880 84 712 85 575 85 690 163 614 163 602 164 032 iul. ‫܈‬i reprezintĂ 91. expunere egalĂ sau mai mare de 20 000 lei. financiare sau fağĂ de o instituğie derivate de credit/ instituğie financiarĂ din strĂinĂtate** 24 288 21 754 21 821 25 160 x x x x x 21 646 x x x x 2 405 – – – – – 51 576 51 408 51 137 52 142 x x x x x 48 608 x x x x – 55 819 53 358 55 213 58 433 62 803 70 130 67 238 73 019 81 577 80 783 132 440 139 201 147 226 161 347 165 980 2012 ian. feb. aug. 305 545 307 492 308 602 72 486 73 109 73 212 x x x 13 741 13 802 13 902 39 128 39 456 39 914 151 152 155 6 881 6 803 7 151 x x x 30 706 30 896 31 134 32 133 32 360 32 670 318 296 296 34 079 34 219 33 942 iul. *) Se referĂ la expunerea fa‫܊‬Ă de un singur debitor.

dec.Secţiune statistică 11. mai iun. dec. mai iun. sep. silviculturĂ. nov. nov. 277 098 277 328 279 025 50 251 50 419 50 712 74 113 74 059 74 321 apr. 280 659 282 012 283 043 51 545 51 599 51 638 iul. aug. 277 098 277 328 279 025 157 908 157 777 158 949 18 125 18 082 18 515 3 116 3 332 3 302 1 067 1 073 1 061 908 910 901 95 482 95 665 95 808 492 489 489 92 062 91 839 92 468 164 583 165 172 166 067 7 383 7 224 7 430 13 070 13 093 13 060 apr. aug. 280 659 282 012 283 043 160 535 161 210 161 947 18 435 18 795 18 895 3 258 3 260 3 122 1 072 1 069 1 060 912 896 974 95 939 96 257 96 463 507 525 583 93 126 93 918 94 864 166 962 167 531 167 610 7 508 7 538 7 595 13 063 13 025 12 974 iul. sĂnĂtate ùi asistenğĂ socialĂ Persoane fizice 5 523 6 425 7 481 9 762 11 214 7 469 7 472 7 041 6 186 6 217 9 113 11 097 12 822 14 203 16 051 81 535 84 878 89 354 94 818 97 410 26 972 26 979 26 935 9 642 9 728 10 459 6 243 6 156 6 202 14 394 14 322 14 587 95 482 95 665 95 808 75 147 75 495 75 436 27 107 27 186 27 308 10 165 10 258 10 534 6 276 6 361 6 387 14 479 14 856 15 278 95 939 96 257 96 463 50 948 51 146 51 380 75 732 76 110 75 633 27 804 27 671 27 765 10 769 11 228 11 298 6 412 6 444 6 349 15 379 15 624 15 702 96 712 96 941 96 926 285 744 286 076 285 516 51 741 51 994 52 095 75 762 75 688 74 967 27 607 27 463 27 562 11 442 11 349 11 214 6 147 6 160 6 217 15 855 16 028 16 051 97 191 97 394 97 410 285 007 51 182 75 186 27 669 11 342 5 973 16 124 97 531 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI .5. 62 Sector de activitate AgriculturĂ. 285 007 162 044 19 688 3 081 877 1 003 97 531 781 98 980 167 403 6 160 12 464 Perioada Total sume acordate Industrie Servicii Construcğii 2008 2009 2010 2011 2012 234 102 238 043 253 637 276 197 285 516 41 473 40 155 43 626 50 484 52 095 65 043 63 022 65 577 73 523 74 967 23 945 24 995 27 737 27 221 27 562 2012 ian. feb. 285 744 286 076 285 516 163 542 163 696 162 827 19 224 19 470 19 684 3 231 2 892 3 005 1 052 1 062 832 904 955 986 97 191 97 394 97 410 600 607 771 98 522 99 263 98 821 167 544 167 387 167 357 6 988 6 833 6 811 12 690 12 593 12 527 2013 ian. sep. mar. 2013 ian. Credite acordate de instituţiile de credit* (milioane lei) Perioada Total sume Proprieacordate tate privatĂ Forma de proprietate a beneficiarului de credit Proprietate mixtĂ Proprie. 283 757 285 164 285 053 162 333 163 031 163 401 18 872 19 295 18 986 3 218 3 236 3 177 1 062 1 054 1 055 976 1 021 921 96 712 96 941 96 926 584 586 587 95 964 97 302 97 833 167 489 167 698 167 387 7 351 7 299 7 109 12 954 12 865 12 724 oct. învĂğĂmânt. 283 757 285 164 285 053 oct. asigurĂri sociale din sistemul public. pisciculturĂ ActivitĂği de intermedieri financiare ùi asigurĂri Administrağie publicĂ ùi apĂrare.Persoane Proprietate tate fizice SocietĂği SocietĂği de stat coopecomercomerratistĂ ciale cu ciale cu participarticipare pare de de capital capital strĂin privat ùi de stat autohton Proprietate obùteascĂ lei Moneda euro dolari SUA alte valute 2008 2009 2010 2011 2012 234 102 238 043 253 637 276 197 285 516 136 951 134 367 143 393 157 604 162 827 12 096 15 111 16 195 18 422 19 684 1 889 2 008 2 527 2 942 3 005 986 889 930 1 071 832 389 464 773 854 986 81 535 84 878 89 354 94 818 97 410 255 326 465 486 771 82 687 81 871 85 693 92 799 98 821 131 245 137 681 149 360 163 138 167 357 7 786 5 929 5 725 7 254 6 811 12 383 12 562 12 859 13 007 12 527 2012 ian. mar. feb.

1 95.8 3 902. mar.5 3 580. nov. nov.3 9 628.5 31.4 3 122.4 3 095.2/2012 privind organizarea ùi funcğionarea la Banca NağionalĂ a României a Centralei Riscului de Credit.3 78.5 3 537.9 30.7 1 944.Secţiune statistică Perioada Forma de proprietate a instituğiilor de credit Instituğii Instituğii de credit de credit private de stat ùi cu capital ùi cu capital majoritar majoritar privat de stat Încadrarea juridicĂ a instituğiilor de credit Instituğii Sucursalele din de credit România ale persoane instituğiilor de juridice credit strĂine române Termen de acordare Pe termen scurt (pânĂ la 12 luni) Pe termen mediu (1-5 ani) Pe termen lung (peste 5 ani) 2008 2009 2010 2011 2012 7 805 9 582 10 416 12 283 15 037 226 297 228 461 243 221 263 914 270 479 219 438 223 199 237 115 254 639 262 790 14 664 14 845 16 522 21 558 22 725 50 198 49 015 50 168 53 900 57 257 58 364 57 080 62 424 68 603 69 106 125 540 131 949 141 046 153 694 159 152 2012 ian.1 49.3 1 488.8 43. expunere egalĂ sau mai mare de 20 000 lei. 12 351 12 351 12 700 264 746 264 977 266 324 255 212 255 312 256 811 21 886 22 016 22 214 51 236 50 270 51 276 71 000 71 917 72 392 154 862 155 141 155 357 apr.3 3 847.9 3 264.2 7 630.1 2 990. aug. Suma acordatĂ nu este actualizatĂ în luna curentĂ pentru creditele acordate în valutĂ raportate în lunile anterioare.9 2 116.4 8 961.3 2 411.6.2 49.1 3 317.1 32.0 50. 690 344 708 450 686 654 974 097 1 000 338 963 316 7 522.6 1 921. sep.8 5 379.3 33.6 5 545.4 31.8 3 556.6 2 565.6 49.7 74. 9 517.9 99. mai iun.3 3 379.0 2 028.7 1 853.4 1 656.2 3 162.0 apr. aug.0 33.1 50.0 7 691.4 107.3 3 900.7 3 679.9 85.9 30. 756 850 1 033 091 Sursa: Biroul de Credit S. dec. 11.7 77. Restanţe mai mari de 30 de zile înregistrate de persoanele fizice Perioada Sume restante (milioane lei) Moneda Categoria de întârziere euro dolari Alte Între Între Peste La SUA valute 31 ùi 61 ùi 90 zile colectare 60 zile 90 zile NumĂr persoane fizice cu restanğe >30 zile NumĂr restanğe 2012 ian.6 134.6 8 601.3 75. *) Se referĂ la expunerea fa‫܊‬Ă de un singur debitor.3 2 526.6 106. 15 204 269 803 262 873 22 133 56 872 68 735 159 400 NotĂ: Începând cu data de 1 februarie 2012 a intrat în vigoare Regulamentul BNR nr. conform datelor la 30 iunie 2012.6 93. feb. sep.2 6 394.1 50.3 50.7 8 304.9 76.3 2 600.7 33.1 2 363.1 1 915.3 85.7 5 480.1 104. dec.0 2 911.3 31.5 2 270. 12 805 12 906 13 187 267 854 269 106 269 857 257 955 259 135 260 372 22 704 22 877 22 671 52 668 53 416 53 648 71 994 72 529 72 887 155 997 156 068 156 508 iul.4 30.8 3 211.7 1 529. 718 370 726 045 726 798 970 539 979 730 984 917 8 494.9 5 812.7 36 36 36 20 20 20 oct.4 78.4 3 297.6 2 084.5 42.8 3 181.4 36 35 35 20 20 20 2013 ian.7 Credite scoase în afara bilanğului 1 888.7 9 500.8 3 336.4 33. ‫܈‬i reprezintĂ 90.5 66.0 50. feb.6 89.6 1 632.1 49.3 3 275.5 85.5 74.3 la sutĂ din valoarea creditelor acordate de cĂtre sistemul bancar.9 6 666.0 125.8 41.0 5 680. Suma acordatĂ reprezintĂ creditul acordat conform contractului.4 36 36 36 20 20 20 iul. mai iun. 738 601 740 211 737 652 1 013 943 1 019 952 1 013 176 9 168.7 3 093. 14 499 14 855 15 037 271 244 271 221 270 479 263 293 263 836 262 790 22 451 22 240 22 725 56 202 56 633 57 257 70 500 70 395 69 106 159 041 159 048 159 152 2013 ian.6 6 038.7 49.4 79.8 5 912.7 3 441.6 6 336.1 35 20 Total lei 1/2013 ♦ BULETIN LUNAR NumĂr unitĂği raportoare Instituğii IFN de credit 36 19 36 21 36 21 63 .1 95.4 3 720.1 8 092.6 6 745. 13 484 13 977 14 277 270 273 271 187 270 776 261 083 262 337 262 300 22 674 22 827 22 754 53 845 54 485 55 120 73 002 73 143 72 048 156 910 157 535 157 886 oct. 726 192 726 381 730 133 1 015 568 1 008 510 995 585 7 838.8 30.1 92.6 84.1 3 143.2 2 171.8 1 940.7 2 036.2 6 770.5 77.3 30.5 2 054. mar.3 1 484.3 84.8 1 507.A.3 2 564.1 3 462.9 6 012.7 1 786.0 3 008.

29 979 29 860 29 607 26 499 26 393 26 190 1 314 1 302 1 268 4 5 5 34 33 33 101 104 104 1 942 1 937 1 927 85 86 80 2 069 2 176 2 167 27 468 27 242 27 004 392 393 391 49 48 44 iul. intermedieri publicĂ pisciculturĂ financiare ùi ùi apĂrare. dec. sep. feb.Sucursalele din persoane juridice România ale române IFN strĂine BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI .Secţiune statistică 11. 29 844 29 477 29 457 26 410 26 096 26 060 1 264 1 218 1 223 5 5 5 33 35 34 103 101 104 1 948 1 939 1 949 82 83 82 2 360 2 349 2 397 27 048 26 695 26 629 393 390 388 43 43 42 oct.Persoane tate fizice tate SocietĂği SocietĂği de stat comerciale comerciale cu cooperatistĂ cu partici. 30 575 30 404 30 350 27 103 26 928 26 851 1 253 1 277 1 311 18 17 17 39 33 34 95 95 97 1 978 1 964 1 951 89 90 89 1 998 1 970 2 030 28 125 27 985 27 876 402 399 394 50 49 50 apr. ActivitĂği de Administrağie silviculturĂ. mai iun. aug. dec. 29 844 29 477 29 457 4 946 4 918 4 868 14 587 14 293 14 308 4 150 4 109 4 053 2 613 2 668 2 725 154 153 149 1 446 1 397 1 404 1 948 1 939 1 949 29 556 29 184 29 166 288 293 291 29 533 28 994 28 692 4 819 4 635 4 534 14 290 14 045 13 947 3 947 3 864 3 796 2 820 2 827 2 814 149 147 147 1 458 1 430 1 424 2 049 2 045 2 031 29 245 28 708 28 404 288 286 288 2013 ian. 28 608 4 526 13 904 3 729 2 840 146 1 402 2 061 28 319 290 64 Sector de activitate AgriculturĂ. învĂğĂmânt. mai iun. asigurĂri asigurĂri sociale din sistemul public. 30 575 30 404 30 350 5 126 5 096 5 062 15 162 15 048 14 994 4 472 4 429 4 390 2 234 2 255 2 314 184 168 166 1 419 1 444 1 472 1 978 1 964 1 951 30 298 30 128 30 069 277 276 281 apr.participare de pare de capital privat capital ùi de stat autohton strĂin Proprietate obùteascĂ lei Moneda euro dolari SUA alte valute 2010 2011 2012 31 456 30 407 28 692 28 348 26 923 25 189 679 1 257 1 239 7 18 5 88 41 36 76 88 109 2 168 1 991 2 031 89 90 83 940 1 912 2 416 30 013 28 042 25 782 446 403 454 57 50 40 2012 ian. 29 533 28 994 28 692 26 005 25 468 25 189 1 249 1 247 1 239 5 4 5 35 35 36 108 112 109 2 049 2 045 2 031 82 83 83 2 479 2 396 2 416 26 520 26 098 25 782 493 459 454 41 40 40 2013 ian. nov. sĂnĂtate ùi asistenğĂ socialĂ Persoane fizice Încadrarea juridicĂ a IFN+IEME+IP IFN+IEME+IP . nov. Credite acordate şi angajamente asumate de IFN + IEME+IP* (milioane lei) Perioada Total sume Proprieacordate tate privatĂ Forma de proprietate a beneficiarului de credit ProprieProprietate mixtĂ Proprie. 29 979 29 860 29 607 4 929 4 837 4 775 14 840 14 754 14 598 4 254 4 248 4 181 2 376 2 477 2 563 165 153 151 1 473 1 454 1 413 1 942 1 937 1 927 29 695 29 578 29 320 284 282 287 iul. aug. sep.7. mar. mar. 28 608 25 088 1 220 4 36 110 2 061 87 2 486 25 630 452 40 Perioada Total sume acordate Industrie Servicii Construcğii 2010 2011 2012 31 456 30 407 28 692 5 342 5 047 4 534 16 496 15 162 13 947 4 721 4 508 3 796 1 605 2 088 2 814 203 175 147 921 1 437 1 424 2 168 1 991 2 031 31 237 30 134 28 404 219 274 288 2012 ian. feb. oct.

feb. aug. 29 844 29 477 29 457 300 288 278 x x x 360 375 389 13 186 13 070 13 006 – – – 244 248 251 x x x 1 348 1 229 1 252 1 573 1 527 1 528 – – – 10 808 10 677 10 656 oct. x x x 1 006 1 035 1 073 15 19 26 – – – x x x 838 841 850 – – – 833 834 844 15 708 15 561 15 524 14 034 14 009 13 982 apr. *) Se referĂ la expunerea fa‫܊‬Ă de un singur debitor. conform datelor la 30 iunie 2012.5 la sutĂ din valoarea creditelor acordate ‫܈‬i a angajamentelor asumate de cĂtre institu‫܊‬iile financiare nebancare înscrise în Registrul special (IFN). sep. Suma acordatĂ nu este actualizatĂ în luna curentĂ pentru creditele sau angajamentele acordate în valutĂ raportate în lunile anterioare. x x x 1 105 1 105 1 064 55 51 53 – – – x x x 856 864 875 – – – 842 904 890 15 278 15 125 14 981 13 859 13 830 13 736 iul. sau fağĂ de o financiare fizicĂ sau instituğie de credit/ derivate juridicĂ non. dec. nov. instituğiile emitente de monedĂ electronicĂ care înregistreazĂ un nivel semnificativ al activitĂğii de creditare (IEME) ùi instituğiile de platĂ care înregistreazĂ un nivel semnificativ al activitĂğii de creditare (IP). Suma acordatĂ reprezintĂ creditul acordat sau angajamentul asumat conform contractului. x x x 1 066 1 088 1 103 60 58 60 – – – x x x 898 917 934 – – – 911 913 939 15 141 15 025 14 959 13 792 13 539 13 559 oct. 1/2013 ♦ BULETIN LUNAR 65 . mar. mar.2/2012. sep. 28 608 318 x 414 12 583 – 41 x 1 328 1 521 – 10 271 Perioada 2010 2011 2012 Tip de risc (continuare) Angajamente Angajamente asumate Angaja. **) Indicatori introduùi ca urmare a modificĂrilor aduse de intrarea în vigoare a Regulamentului nr. mai iun.Depozite de mente asumate în numele debitorului garanğii în numele fağĂ de o persoanĂ fizicĂ asumate vĂrsate fağĂ de debitosau persoanĂ juridicĂ. nov. dec. aug. mai iun. pentru rului fağĂ de o alta decât persoanele debitor** operağiuni cu instrumente persoanĂ declarante. ‫܈‬i reprezintĂ 84. expunere egalĂ sau mai mare de 20 000 lei.instituğie financiarĂ din bancarĂ strĂinĂtate** Credite de consum ùi vânzĂri în rate Credite de VânzĂri consum** în rate** Termen de acordare Pe Pe termen Pe termen mediu termen scurt (1-5 ani) lung (pânĂ la (peste 12 luni) 5 ani) 186 1 002 x x x 1 132 x x 51 – – – 613 833 x x x 960 x x – 717 806 959 17 409 15 726 14 667 13 330 13 875 13 066 2012 ian. 30 575 30 404 30 350 248 258 284 x x x 364 347 342 13 273 13 203 13 240 – – – 3 3 3 x x x 1 356 1 354 1 353 1 644 1 603 1 601 – – – 11 828 11 740 11 577 apr.Secţiune statistică Perioada Total sume Credite acordate de trezorerie Credite Credite pentru pentru finan. feb. x x x 1 130 1 135 1 132 56 55 51 – – – x x x 943 956 960 – – – 980 937 959 14 963 14 803 14 667 13 591 13 254 13 066 – x 961 – 944 14 678 12 986 2013 ian. 29 979 29 860 29 607 303 318 332 x x x 340 341 343 13 188 13 148 13 148 – – – 5 3 3 x x x 1 361 1 349 1 346 1 569 1 569 1 568 – – – 11 196 11 110 10 874 iul.finanğarea ğarea stocurilor** stocurilor ùi pentru echipamente Credite pentru echipamente** Credite pentru finanğarea operağiunilor de comerğ exterior Tip de risc Creanğe Credite comerpentru ciale investiğii imobiliare Credite ipotecare** Alte Alte Obligağiuni credite credite acordate pentru clientelei investiğii imobiliare** 2010 2011 2012 31 456 30 407 28 692 24 229 310 17 511 13 662 x x x 422 x x 12 684 – – – – 3 40 2 729 2 917 x x x 1 319 x x 1 503 – – – 10 393 11 761 10 270 2012 ian.2/2012 privind organizarea ùi funcğionarea la Banca NağionalĂ a României a Centralei Riscului de Credit. 29 533 28 994 28 692 294 292 310 x x x 408 405 422 12 957 12 817 12 684 – – – 251 38 40 x x x 1 325 1 325 1 319 1 553 1 513 1 503 – – – 10 617 10 458 10 270 2013 ian. x 1 118 54 NotĂ: Începând cu data de 1 februarie 2012 a intrat în vigoare Regulamentul BNR nr.

28 347 27 804 27 509 4 599 4 416 4 311 14 275 14 026 13 931 3 943 3 864 3 796 2 815 2 823 2 808 149 147 147 518 484 484 2 049 2 045 2 031 2013 ian. sĂnĂtate ùi asistenğĂ socialĂ Persoane fizice BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI . sep.8. 29 554 29 350 29 252 4 935 4 906 4 872 15 146 15 031 14 979 4 471 4 428 4 390 2 233 2 250 2 302 184 168 166 608 604 592 1 978 1 964 1 951 apr.Persoane Proprietate tate fizice SocietĂği SocietĂği de stat coopecomercomerciale ratistĂ ciale cu cu participarticipare de capital pare de capital privat ùi de strĂin stat autohton Proprietate obùteascĂ lei Moneda euro dolari alte SUA valute 2010 2011 2012 31 270 29 405 27 509 28 335 26 723 24 948 506 463 298 7 18 5 88 41 35 76 88 109 2 168 1 991 2 031 89 82 83 768 1 112 1 479 29 999 27 840 25 536 446 403 454 57 50 40 2012 ian. dec. 27 436 4 303 13 887 3 728 2 834 146 476 2 061 66 Sector de activitate AgriculturĂ. feb. mar. feb.Secţiune statistică 11. învĂğĂmânt. mai iun. financiare ùi asigurĂri sociale asigurĂri din sistemul public. 28 718 28 331 28 295 4 722 4 691 4 646 14 576 14 284 14 290 4 145 4 105 4 049 2 606 2 662 2 722 154 153 149 568 496 489 1 948 1 939 1 949 oct. 28 819 28 703 28 490 4 706 4 615 4 551 14 824 14 741 14 593 4 254 4 248 4 177 2 367 2 468 2 557 165 152 151 561 542 535 1 942 1 937 1 927 iul. mai iun. 27 436 24 845 294 4 35 110 2 061 87 1 563 25 382 452 40 Perioada Total sume acordate Industrie Servicii Construcğii 2010 2011 2012 31 270 29 405 27 509 5 339 4 855 4 311 16 490 15 149 13 931 4 719 4 506 3 796 1 605 2 087 2 808 202 175 147 747 644 484 2 168 1 991 2 031 2012 ian. aug. mar. nov. nov. sep. Credite acordate de IFN+IEME+IP* (milioane lei) Perioada Total sume Proprieacordate tate privatĂ Forma de proprietate a beneficiarului de credit Proprietate mixtĂ Proprie. dec. silviculturĂ. aug. pisciculturĂ ActivitĂği de Administrağie intermedieri publicĂ ùi apĂrare. 28 819 28 703 28 490 26 260 26 157 25 952 401 389 389 4 5 5 34 33 33 101 104 104 1 942 1 937 1 927 77 78 80 1 159 1 266 1 293 27 219 26 996 26 761 392 393 391 49 48 44 iul. 29 554 29 350 29 252 26 902 26 723 26 641 441 436 430 18 17 17 39 33 34 95 95 97 1 978 1 964 1 951 82 82 81 1 179 1 122 1 143 27 923 27 779 27 665 402 399 394 50 49 50 apr. 28 347 27 804 27 509 25 762 25 226 24 948 307 300 298 5 4 5 34 34 35 108 112 109 2 049 2 045 2 031 82 83 83 1 543 1 454 1 479 26 271 25 851 25 536 493 459 454 41 40 40 2013 ian. 28 718 28 331 28 295 26 164 25 852 25 814 385 318 308 5 5 5 33 35 34 102 101 103 1 948 1 939 1 949 82 83 82 1 487 1 453 1 487 26 795 26 445 26 377 393 390 388 43 43 42 oct.

27 147 290 814 13 862 12 761 NotĂ: Începând cu data de 1 februarie 2012 a intrat în vigoare Regulamentul BNR nr. nov. 28 535 28 421 28 203 284 282 287 823 888 870 14 367 14 216 14 108 13 629 13 599 13 511 iul.5 la sutĂ din valoarea creditelor acordate de cĂtre institu‫܊‬iile financiare nebancare înscrise în Registrul special (IFN). aug. *) Se referĂ la expunerea fa‫܊‬Ă de un singur debitor. 28 059 27 518 27 221 288 286 288 886 826 833 14 099 13 952 13 837 13 362 13 026 12 840 2013 ian. 1/2013 ♦ BULETIN LUNAR 67 . sep. Suma acordatĂ nu este actualizatĂ în luna curentĂ pentru creditele acordate în valutĂ raportate în lunile anterioare. feb. conform datelor la 30 iunie 2012. dec. ‫܈‬i reprezintĂ 80. mar. 29 277 29 074 28 971 277 276 281 807 810 825 14 900 14 720 14 636 13 846 13 820 13 791 apr. mai iun.Secţiune statistică Perioada 2010 2011 2012 Încadrarea juridicĂ a IFN+IEME+IP IFN+IEME+IP . expunere egalĂ sau mai mare de 20 000 lei.persoane Sucursalele din România juridice române ale IFN strĂine 31 051 219 29 132 274 27 221 288 Pe termen scurt (pânĂ la 12 luni) 708 779 833 Termen de acordare Pe termen mediu (1-5 ani) 17 233 14 938 13 837 Pe termen lung (peste 5 ani) 13 329 13 688 12 840 2012 ian. Suma acordatĂ reprezintĂ creditul acordat conform contractului.2/2012 privind organizarea ùi funcğionarea la Banca NağionalĂ a României a Centralei Riscului de Credit. 28 430 28 038 28 003 288 293 291 887 872 877 14 270 14 150 14 087 13 562 13 310 13 331 oct. instituğiile emitente de monedĂ electronicĂ care înregistreazĂ un nivel semnificativ al activitĂğii de creditare (IEME) ùi instituğiile de platĂ care înregistreazĂ un nivel semnificativ al activitĂğii de creditare (IP).

13 210 15 796 14 591 451 475. 4 762 5 173 4 871 3 194 3 481 3 255 221 237 246 iul. 4 508 . Situaţia instrumentelor de plată de debit refuzate Perioada NumĂr 1) Cecuri 2012 feb..3 12 202. 35 50 37 28 45 24 – – 1 1 087 . 59 54 41 308.2 29 585.2 11 256 430 948. sep.7 46 689.4 412 493 454 9 528.0 37 175.3 824 883. 61 30 618.9 2013 ian. aug..2 155.9 303.5 354 499.. aug. 5 092 apr. 30 . 144. nov. aug. 2) Persoane juridice 2012 feb. . mai iun. 56 77 33 29 46 22 – – – iul. mai iun..4 437 905. 883 ..7 10 450 10 158 9 106 334 061.5 55 640.5 2013 ian. feb.Secţiune statistică 11.1 435 623..5 201.5 apr.. 3) Bilete la ordin 2012 feb.9..8 oct. feb. sep. 17 . nov.. 2013 ian.4 43 49 32 131. 1 292 1 035 1 205 20 473.3 539 839. 722 574. 4 552 . nov. 16 253 15 997 14 543 650 105.5 626 296.. 545 644 603 12 333. 648 11..1 698 546 14 346. aug.. mai iun. 1 .6 ..8 Perioada Total (numĂr) 1) Persoane fizice 2012 feb.7 . nov. dec. sep. 16 206 mar. nov..0 11 164 10 507 11 745 653 693.2 85. sep.3 36 35 28 154.. 16 295 15 688 16 490 1 023 641.8 14 745.8 1 002 788 920 13 405. 256 . 74 mar.3 628 592.. aug.. mai iun. feb. 69 66 44 329. 866 mar.3 695 973.5 571 787.7 16 006. sep. 14 479 Total apr.0 oct.. 15 438 14 949 13 478 627 851.9 12 192 10 142 494 522. 206. NotĂ: Începând cu data de 6 februarie 2012 a intrat în vigoare Regulamentul BNR nr..6 223.4 . 3 123 ..10. 4 818 5 250 4 904 3 223 3 527 3 277 221 237 246 iul. aug.8 feb. 14 934 14 587 15 241 1 002 838...3 51 626. nov.. 4 907 4 817 4 921 3 293 3 264 3 432 261 302 300 257..1 644 677.4 182.. 79 86 63 245. 4 942 4 867 4 958 3 321 3 309 3 456 261 302 301 14 372 .6 18 077.5 45 39 131.9 125.5 955 232.3 .8 312.. 12 586 15 066 13 925 438 896. dec.7 451 759.0 808 854.3 iul. 68 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI ... sep.4 8 722 10 369 10 012 270 804... dec.4 oct. dec. aug.3 11 449 9 557 480 043..1 679 764. Situaţia titularilor de cont care au generat incidente de plată Total din care: motive majore SumĂ (mii lei) NumĂr SumĂ (mii lei) 17 193. 2013 ian. 10 356 .4 541 914. mai iun. 2013 ian.7 793 927.4 490 777 791 13 090. feb.2 25 488.1 83.4 493 065....2 30 515. 5 187 4 919 4 535 3 474 3 321 3 019 247 260 257 oct.4 363 905.8 10 126 9 684 10 797 640 132... nov. 3 089 .7 apr. 5 135 4 864 4 496 3 435 3 289 2 988 247 259 257 oct. 77 mar.0 188. apr. 5 212 mar.6 3 719 3 427 273 249 2013 ian. 61 Persoane Persoane aflate în cu risc interdicğie bancarĂ 60 43 – – apr.1 13 698. .. dec.5 10 970 10 965 9 921 347 345.5 411 253.0 335 379. 5 286 5 153 3 779 3 470 273 249 2013 ian.. Total 2012 feb.9 423 295.8 iul. feb. 18 685. 705 173..8 174. 756 994 1 024 21 945.6 ...8 385 248... 257 . 2) Cambii 2012 feb.5 917 868.. 412 118.1 876 732.6 apr.3 iul. 44 .5 315 994.8 19 256.9 359 586. 15 188 740 282.6 8 267 9 827 9 526 261 144..6 69.... 15 489 771 158. mai iun.3 380 655.5 oct.2 iul. feb. sep.5 . 52 55 39 39 32 31 – 1 – oct.0 572 638.3 30 30 24 193. . 34 . dec. .9 287.1/2012 privind organizarea ùi funcğionarea la Banca NağionalĂ a României a Centralei Incidentelor de PlĂği. mai iun.2 2012 feb.7 128..3 9 337. 17 149 mar. mar. dec..

0 – 500.7 1 206.20 5.0 2 081.67 5. mai iun.54 5.58 3.79 6.a.4 4 077.5 5.47 4.0 2 569.30 x x x 421.1 – – – 6.11 5.17 x 6.22 3. 1 000.26 – – – x x x 2 834.02 5.51 5.60 4.4 3 034.76 3.a.96 5.8 – 3. sep.) nominalĂ obligağiuni obligağiuni obligağiuni obligağiuni (mil. lei) randament mediu (% p.12 4 673. 700.04 5.42 2.75 4.) 2012 ian.16 5.49 5. lei) dobânzii (% p.03 2.16 3.71 3.36 5.8 3 787.77 5. lei) (% p. 3 099.08 5.21 2 060. feb.04 5.a.) 1 585.5 5.11 6.99 6.92 ROBID ROBOR 1 sĂptĂmânĂ 1 sĂptĂmânĂ rata medie a dobânzii (% p.28 4.29 4.1 2 974.08 5.10 4.3 1 530.2 1 528. 3 451.Secţiune statistică 12.60 5.8 – – – 5.7 5.93 1 509.20 x x x – – – x x x apr.42 5.70 Titluri de stat (emisiuni noi ùi reînnoite) Perioada Certificate de trezorerie cu discont Certificate de trezorerie valoare rata medie nominalĂ a dobânzii (% p.1 4.79 4. 3 658. mai iun.a.56 4.9 4 040.8 4 463.55 6.02 5.99 5. nov.8 896.42 apr.3 6.6 5.0 2 790. dec. lei) dobânzii (% p.9 3 858.78 1 520.88 5.53 5.a.3 999.a.30 4.29 oct.74 5.18 x x x – – – x x x oct.9 5.) 2.2 2.0 – – – 6.9 – – 5.90 6.6 5 981.32 4.a.76 5.99 5. aug.4 1 906.) (mil.14 3.65 5.6 3 232.61 5.40 x 2013 ian.2 2 062.14 x 1/2013 ♦ BULETIN LUNAR 69 .53 3.92 3.5 4 008.18 4.42 1 972.08 2. mar.46 4.91 ROBID ROBOR ON ON rata medie a dobânzii (% p. feb.29 4.6 – – – 6. 5 454.80 5 641.a.27 – – – x x x 955.0 1 312.52 5.9 1 282.0 3.9 2 485.86 5.02 – – – x x x 871.73 x x 502.72 2.54 5.29 – – – x x x 3 901.48 Tranzacğii medie zilnicĂ rata medie a (mil.8 5.5 3.30 4. EUR) cu dobândĂ cu dobândĂ cu dobândĂ cu dobândĂ indexabilĂ indexabilĂ (marjĂ adjudecatĂ) rata medie a dobânzii (% p.97 5.08 5.92 5.25 4.2 4.02 5.54 – – x x 8 600.62 5.90 5.3 3 124. 7 106.05 4. nov.) 3.0 506. sep.93 2 102. INDICATORI AI PIEŢEI MONETARE Operağiuni interbancare Perioada 2012 ian. Stoc medie zilnicĂ rata medie a (mil.65 4.20 4.70 4.0 3.2 1 256.0 750.94 2013 ian.79 4.2 3.12 5.61 3. EUR) Obligağiuni de stat cu dobândĂ valoare nominalĂ valoare rata medie a dobânzii (mil.66 4.5 – 3.0 4.27 5.37 2. mar.83 x x x – – – x x x iul.19 iul. feb.6 5. dec.51 6. feb.12 4.92 6.4 2. aug.8 4.0 1 399.77 5.41 6.5 3.5 341.) 4 836.21 1 805.3 1 594.44 5.4 4 106. 2 785.73 4. 2 175.) valoare adjudecatĂ (mil.54 3.

1 4.6 0.4383 3.8 3. nov.4682 4.3 –4. Piaţa valutară interbancară Perioada Curs de schimb (EUR/RON) mediu* variağie procentualĂ fağĂ de: sfârùitul aceeaùi anului perioadĂ anterior a anului anterior 3.3652 0.3848 –2.8 7.6 24.4256 178.5463 3.2306 3.6283 3.2922 3.3608 3.0486 1.0453 5.3351 4.4547 5.3683 3.6827 10.1588 5.3802 5.3724 4.1408 173.3880 3.5939 3.2775 5.3575 3.4223 4.7 3.5483 4.1 2.4 0.7926 3.6465 3.2338 3.3060 2.6176 3.1 33 160.3 6. *) calculat ca medie a cursurilor zilnice stabilite de BNR 0.2484 5.2 13. feb.5222 3.2812 3.4 37 051.6631 3. 38 940.2949 3.3727 4.9361 3.8418 3.3650 3.2882 3.2 17.3010 5.5061 3.3606 5.4153 4.2796 3.9900 4.3240 3.2472 3.4287 2012 ian.1356 5.9 41 669.5189 19.3458 178.5134 3.4240 6.5762 3.4308 CHF 3.7242 3.5360 3. mai iun.6992 3.1 iul.6407 3. feb.3804 176.4 3.4 4.2805 3.2903 3.5016 12.1961 5.1969 5.6 3.2034 5.0617 5.2761 3.1647 5.3393 3.5523 3.9899 177.6 22.4895 5.2373 7.2431 3.8 3.6 3.2262 3.7 36 712.8 Volum tranzacğii1 (mil.1 22.4652 4.3 21.4 4.4017 DST 5.8565 3.9909 175. sep.3728 3.2668 3.3303 3.2482 5.3575 13.7 36 449.3828 5.0989 5.9 4.2689 3.2833 5.1 3.1489 5.6 8.9828 4.4 32 997.3373 5.5570 1.1 3. 35 360.8 5.2332 5.7062 3.3814 4.4 0.6191 3.9 1.5484 4.3194 28 29 30 31 3.2.6010 4.9850 173.1808 5.3793 –2.5255 4.0142 5.6 4.7 11.3387 3.4 4.6993 3.5 30 236.3565 3.1 Curs de schimb (USD/RON) variağie procentualĂ fağĂ de: mediu* sfârùitul aceeaùi anului perioadĂ anterior a anului anterior 2.3894 4.1 4.1880 5.9 7. dec.2284 5.1114 3.6597 EUR 4.9 10.5059 4.4520 100 JPY 3.3243 3.5227 3.2824 3.4287 4.1 4.2595 178.6294 176.5157 21 22 23 24 25 3.4 9. Cursuri zilnice pe piaţa valutară.6474 3.2 11.4169 3.5007 5.3760 4.4173 5.2812 3.5289 3.5193 3.2879 3.2 36 799.2 3.5268 3.4 4.4122 3.0 7.8596 3.8 34 574.5583 4.5029 3.2 apr.3 5.7135 3.6687 3.9852 4.3197 4.6340 177.8230 180.9 3.0 0.4462 5.3364 4.9 6.4103 177.6 28 732.5331 3.4069 174.1 –0.0493 –0.3393 3.3 28 650.4687 3.2919 3.8 0.Secţiune statistică 13.4494 4.3 4.2625 3.2848 4.3486 4.8722 3.3877 4.3428 4.5334 3.1085 5.2045 3.5694 4.3068 3.5331 4.1 6.8 –4.2 2013 ian. EUR) la sfârùitul perioadei 2008 2009 2010 2011 2012 38 753.8558 USD 3.1 3.3 3.6583 3.3612 5.2816 –3.3791 4.2 5.4560 3.4758 4. INDICATORI AI PIEŢEI VALUTARE 13.3 1) Valorile anuale sunt obğinute pe baza mediilor lunare.8342 2.2596 3.4 3.1318 5.4 4.1886 Gram aur 182.4251 GBP 5.4827 3.0134 4.0711 180.2 21.8536 174.9 2.4075 5.1241 3.1 4.8 3.0147 5.1755 3.4086 4.9 4.9 15.6127 3. 32 408. ianuarie 2013 (RON) Ziua 70 3 4 CAD 3.2379 0.3433 4.4853 176.6 –0.2 33 733.5985 3.3506 4.8556 174.0351 4.2357 3.2380 3.5484 3.0548 175.2 4.3099 3.3853 4.1779 12.0 4.3825 4.3828 4.5 29 398.5358 4.8 6.4154 3. 36 880.5163 4.6823 3.3970 4.6537 3.3345 3.5044 3.9 12.3917 3.4106 4.4528 7 8 9 10 11 3.3481 4.4 32 022.3698 4.4873 3. mar.0075 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI .4381 4.5162 4. aug.6523 3.2282 4.3753 4.9 4.2099 1.8 0.5695 3.4595 4.8 3.2658 3.6 5.8 5. la sfârùitul perioadei 2.2009 14 15 16 17 18 3.1.2332 3.0184 5.7 4.3571 4.6 oct.2 –2.4703 3.6503 178.2255 3.5430 3.0421 5.6 10.5610 177.1738 5.4603 1.3197 3.4 5.2808 3.7134 3.0181 4.

28 24 136.71 501.58 454.54 24 409.69 1 991.7 793.36 5 491.79 1 425.1 81 708.34 Indice ROTX (puncte) 6 590.5 789.4 9 423.30 9 337.08 1 496.98 908.4 1 432. feb.19 2 786.72 11 234.29 8 801.6 4 887.16 2 994.5 1 606.42 2012 ian.6 8 881.7 9 054.5 862.90 486.38 465. 29 640 71 422 47 461 6 179 9 174 7 555 8.20 169. 27 714 27 611 120 828 Perioada 2008 2009 2010 2011 2012 Indice compozit al pieğei (puncte) 2 071.44 3 056.14 674.89 2 591.16 1 538.6 apr.35 4 812.98 1 768.68 24 970.07 446.50 1 521.24 4 790.8 951.51 1 680.5 10 463.16 192. 69 766 7 551 19.36 461.70 697.78 559.60 247.5 10 224.2 8 956.04 1 625.57 5 268.36 feb.84 2 616.4 7 436.79 Indice RAQ I (puncte) 2 239.60 10 392.44 1 777.4 218.04 187.44 Indice BET-NG (puncte) 348. dec.64 577.95 5 149.5 102 442.42 414.57 1 441.6 8 950.83 9 047.11 Indice BET-FI (puncte) 12 549.75 Perioada 2008 2009 2010 2011 2012 NumĂr tranzacğii 14.11 2 628.3 605.63 582.44 3 076.23 1 998.89 26 945.82 857.08 1 414.52 491.85 10 377.8 696.41 2 786.20 451.0 12 099.29 27 138. 1 215 603 1 444 847 1 000 624 66 736 91 713 72 452 602.03 1 661.4 15. lei) (mil.5 8 678. mai iun.0 35.97 612.6 575.69 1 414.8 1 445. lei) 1 562.62 486.35 628.01 597.09 21 582.56 497.99 26 011.98 416.64 4 567.50 679.7 5 600. mar.59 1 727.38 692.95 470. INDICATORI AI PIEŢEI DE CAPITAL 14.83 169.56 2 670.09 192.76 628. 935 372 709 431 2 239 956 41 335 43 821 47 837 516.4 88 959. 29 141 34 268 28 129 4 882 5 606 6 275 iul.9 24.17 2 239.8 9 837.67 10 864. aug.3 370.63 1 427.) 12 847 992 14 431 359 13 339 283 16 630 997 12 533 193 1 341 297 1 314 526 889 486 900 115 647 974 Volum tranzacğii (mil.83 1 541.9 Indice BET (puncte) 2 901.4 1 429.11 24 305.98 372 118 187 025 209 423 114 105 67 693 Volum Capitalizarea pieğei tranzacğii (mil.93 458.4 79 112.47 530.4 5 092.58 8 038. mai iun.2 97 720. dec.0 12 345.01 1 580.06 11 010.92 10 377.25 oct.5 16. sep.58 19 341.82 20 102.44 586.91 5 149. feb.37 845.51 432.0 9 015.8 76 364.48 1 724.08 714.39 558.77 3 111.07 22 536.11 2 608.68 9 954.2 1 483.96 8 518.5 4 693.27 10 142.85 2 691.4 2013 ian.50 2 073.37 1 639.4 25.97 809.61 4 336.87 4 725.12 5 372.6 1 544.71 910.1. 36 834 7 562 18.9 9 298. Bursa de Valori Bucureşti – Piaţa RASDAQ NumĂr acğiuni tranzacğionate (mii buc.0 28. nov.6 9 837.90 4 257 4 549 4 745 19. sep.86 9 667.Secţiune statistică 14. 1/2013 ♦ BULETIN LUNAR 71 .96 21 980. 51 698 197 615 57 224 oct.50 1 830.34 9 616.8 92 929.) 1 991 118 1 550 828 1 402 211 1 203 618 722 750 NumĂr tranzacğii 2012 ian.42 1 470.4 7.0 410.6 9 938.56 933. 960 183 722 637 65 775 47 991 538.2 103 191. lei) 6 950.1 Capitalizarea pieğei (mil. 626 987 1 185 279 551 350 45 507 39 146 39 864 387.17 2 621.42 2013 ian.4 9 276.9 576.64 1 768.1 75 055.83 23 491.70 648.6 70 782.0 365.48 2 901.05 12.42 1 452.2 91 783.01 10 144. 541 484 1 259 724 822 536 48 897 58 502 52 164 472.31 1 399.1 97 720. aug.88 517.9 101 753. nov.10 4 690.65 8 566.55 242.54 1 612.80 173.43 596.75 5 273. feb.74 NotĂ: Datele privind capitalizarea pieğei ùi indicii bursieri corespund ultimei ùedinğe de tranzacğionare a perioadei. Bursa de Valori Bucureşti – Piaţa reglementată NumĂr acğiuni tranzacğionate (mii buc.3 10.42 4 750 5 073 4 648 15.99 795.02 2 362.61 405.1 10 832.09 iul.40 23 171.38 Indice BET-XT (puncte) 277.69 3 090.77 25 375.16 771.1 9 087.0 628.0 84 618. mar.40 2 547.44 4 528.89 1 654. lei) 45 701.53 23 885.5 80 074.29 5 654.56 Indice BET-C (puncte) 1 977.59 20 322.22 apr.4 86 914.21 3 103.50 Indice RAQ II (puncte) 4 884.1 5 481.7 89 421. Sursa: Bursa de Valori Bucureùti.36 9 097.2 82 989.2.11 2 952.9 4 925.50 25 375.3 5 322.0 8 881.10 2 714.63 582.79 187.32 9 674.

1.Secţiune statistică 15. Alte active – pe termen lung – pe termen scurt – pasive 1.nefinanciare B. Derivate financiare – active – pasive d. Bunuri ùi servicii a. Împrumuturi ùi credite pe termen scurt 2.1. Transferuri de capital – administrağie publicĂ – alte sectoare b.2. ***) Date provizorii. Balanţa de plăţi (milioane EUR) Componente Credit 50 903 43 983 37 360 6 622 1 928 859 3 835 923 483 –111 439 117 5 999 1 998 4 000 72 881 574 475 275 200 99 72 307 13 925 293 13 635 3 627 568 3 057 474 474 0 54 282 17 811 631 384 248 2 173 1 892 282 14 855 153 15 138 36 472 4 247 8 517 12 8 504 7 201 2 811 4 390 14 266 2 237 2 107 133 – – 2010* Debit 56 396 51 157 44 935 6 217 1 154 1 237 3 822 2 839 67 542 455 1 775 2 404 1 356 1 048 67 154 326 244 110 132 82 66 828 11 691 277 11 414 2 752 958 1 799 451 0 451 48 448 17 733 303 31 270 3 155 2 518 639 14 052 221 47 174 30 715 0 9 079 660 8 420 5 970 2 353 3 616 13 993 1 676 1 365 311 3 488 236 Net –5 492 –7 174 –7 575 405 774 –378 13 –1 916 416 –653 –16 –1 658 3 593 642 2 952 5 727 248 229 163 68 17 5 479 2 234 16 2 221 873 –390 1 258 23 474 –451 5 834 78 330 353 –22 –982 –626 –357 803 –68 –32 –36 5 757 4 247 –562 –648 85 1 231 456 774 273 563 740 –178 –3 488 –236 1.cĂlĂtorii – alte servicii B.2. Credite ùi împrumuturi de la FMI 2.2. Credite comerciale 1. Transferuri curente – administrağie publicĂ – alte sectoare 2.1. CONTUL DE CAPITAL øI FINANCIAR (A+B) A. Credite financiare 2. Active de rezervĂ ale BNR.2. Venituri – din muncĂ – din investiğii directe – din investiğii de portofoliu – din alte investiğii de capital (dobânzi) C. Credite comerciale 3. Contul financiar a. NotĂ: Valorile cumulate se obğin prin însumarea fluxurilor lunare exprimate în milioane euro ùi rotunjite la întreg. Credite financiare 3. Servicii – transport – turism . INDICATORI AI BALANŢEI DE PLĂŢI ŞI POZIŢIEI INVESTIŢIONALE INTERNAŢIONALE A ROMÂNIEI 15. Împrumuturi ùi credite pe termen scurt 3. Achiziğionarea/vânzarea de active nemateriale . Alte investiğii de capital – active 1. Credite financiare 4. Alte pasive – pe termen lung – pe termen scurt e. Investiğii directe – ale rezidenğilor în strĂinĂtate – ale nerezidenğilor în România b. Contul de capital a. Investiğii de portofoliu – active – pasive c. 72 Credit 59 516 52 528 45 275 7 253 2 229 1 020 4 006 1 273 500 48 577 148 5 717 1 983 3 730 75 963 1 180 845 713 132 337 74 782 14 544 185 14 357 5 422 769 4 649 428 427 1 54 387 22 422 1 235 845 386 2 401 2 158 245 18 492 297 29 268 31 964 908 8 267 100 8 165 6 026 2 746 3 279 14 887 1 881 1 603 279 – 440 2011** Debit 65 454 59 596 52 682 6 912 1 343 1 409 4 161 3 481 93 485 557 2 348 2 377 1 371 1 006 70 464 462 284 146 138 178 70 004 12 708 164 12 542 3 747 812 2 934 500 0 500 52 155 21 738 492 25 468 2 660 2 269 393 18 157 431 79 355 30 417 0 9 235 578 8 654 4 841 2 478 2 364 14 499 1 842 1 485 360 895 – Net –5 937 –7 068 –7 407 341 887 –389 –155 –2 210 408 –437 20 –2 200 3 339 611 2 724 5 499 718 560 566 –6 160 4 776 1 835 22 1 814 1 676 –43 1 715 –72 427 –498 2 231 684 744 822 –82 –259 –112 –148 335 –135 –49 –87 1 547 908 –968 –477 –489 1 185 268 915 388 39 119 –80 –895 440 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI . CONTUL CURENT (A+B+C) A. Credite comerciale 2.1. Credite financiare 3. Numerar ùi depozite 4. net („–” creùtere/„+” scĂdere) 3. **) Date semidefinitive. Împrumuturi ùi credite pe termen lung 2.1. Numerar ùi depozite 5. Credite comerciale 2. ERORI øI OMISIUNI (NET) *) Date definitive. Împrumuturi ùi credite pe termen lung 1. Bunuri fob (export / import) b.

Transferuri de capital – administrağie publicĂ – alte sectoare b. Credite comerciale 1. Credite comerciale 2. Numerar ùi depozite 5. Alte pasive – pe termen lung – pe termen scurt e. Derivate financiare – active – pasive d.2. Împrumuturi ùi credite pe termen scurt 3. Bunuri fob (export / import) b. Achiziğionarea/vânzarea de active nemateriale .Secţiune statistică Credit 59 584 52 561 45 043 7 517 2 251 1 128 4 138 1 349 570 22 669 88 5 674 1 826 3 848 78 731 2 200 1 811 1 685 126 389 76 532 10 994 187 10 807 9 162 1 283 7 879 286 285 1 54 637 23 526 444 197 247 2 530 2 319 212 20 156 395 41 354 31 111 0 6 305 64 6 241 5 303 2 154 3 149 15 713 3 791 2 787 1 004 1 452 1 061 1/2013 ♦ BULETIN LUNAR 2012*** Debit 64 623 59 296 52 356 6 939 1 325 1 424 4 190 3 016 85 –98 639 2 390 2 312 1 513 799 74 753 286 129 64 65 157 74 467 9 437 243 9 194 5 837 1 476 4 361 468 0 468 58 724 23 786 322 30 293 2 105 1 848 257 20 885 474 82 392 34 937 1 571 6 611 260 6 350 5 378 2 091 3 287 17 748 3 630 3 211 419 – – Componente Net –5 039 –6 735 –7 313 578 926 –296 –52 –1 667 485 120 30 –2 302 3 362 313 3 049 3 978 1 914 1 682 1 621 61 232 2 065 1 557 –56 1 613 3 325 –193 3 518 –182 285 –467 –4 087 –260 122 167 –46 425 471 –45 –729 –79 –41 –38 –3 826 –1 571 –306 –196 –109 –75 63 –138 –2 035 161 –424 585 1 452 1 061 1. Credite financiare 4.nefinanciare B. Servicii – transport – turism . Contul de capital a. Credite financiare 2.1. Active de rezervĂ ale BNR. Credite financiare 3. Investiğii directe – ale rezidenğilor în strĂinĂtate – ale nerezidenğilor în România b. Alte investiğii de capital – active 1. Credite comerciale 3. Credite comerciale 2. Împrumuturi ùi credite pe termen lung 1. Venituri – din muncĂ – din investiğii directe – din investiğii de portofoliu – din alte investiğii de capital (dobânzi) C. Alte active – pe termen lung – pe termen scurt – pasive 1.1. Transferuri curente – administrağie publicĂ – alte sectoare 2.2. Credite ùi împrumuturi de la FMI 2. Credite financiare 3.cĂlĂtorii – alte servicii B.1. Împrumuturi ùi credite pe termen lung 2.1. Investiğii de portofoliu – active – pasive c. Contul financiar a.2. CONTUL CURENT (A+B+C) A. ERORI øI OMISIUNI (NET) 73 .2. Împrumuturi ùi credite pe termen scurt 2. net ("–" creùtere/"+" scĂdere) 3. CONTUL DE CAPITAL øI FINANCIAR (A+B) A. Bunuri ùi servicii a. Numerar ùi depozite 4.

0 14 238.3 20 852. dec.8 697.1 1 910.8 408.6 2 504.7 29.4 685.0 2 556.2 21 017.4 1 411.3 1 964.3 191.7 29.5 … … … … … … … 2008 2009 2010 2011 2012 2012 FDS .9 2 433. 48. feb. dec.4 1 575.5 189.1 2 643.2 756.2 806.8 294.2 10. Principalii indicatori ai poziţiei investiţionale internaţionale (milioane EUR.4 1 749.5 5 012.6 1 222.5 893.4 1 676.4 10.0 430.9 687.4 432.0 1 342.5 2 519.4 2 305.9 2 452.4 1 726.2 16 157.2 – 1 195.2 29. obligağiuni ùi altele asemenea.7 214.2 2 300.2 10.6 29.8 2 458.8 214.3 2 630.6 2 144.4 13 914.3 29.3 2013 ian.7 22 844.4 45.4 7.4 2 144.6 29.7 10.5 2 253.1 1 665.2 705.8 9 028.6 745.3 8.Secţiune statistică 15.2 – – – 754.7 687.3 43.4 2 552.9 885.5 2 644.0 23 598.1 5 896. mar. 1 927.7 1 318.6 2 539.6 29.8 10. nov.0 5 025.2 269.3 Datorie externĂ pe termen mediu ùi lung1 I.6 2 299.9 716.1 46.5 77 220.4 – 934.0 46.1 882.6 – – – 6 163.0 894.7 283.7 176.2.9 6.2 46.4 13 942.0 699.1 43.0 5 025.5 – – – 1 275.8 15.5 5 012.2 1 964.8 1 141.2 77 349.4 686.9 13 921. nov. BIRD BEI BERD UE din care: 4 687.3 77 611.9 apr.6 885.5 75 928.2 1 910.3 20 936.9 884.5 6.1 2 259. Credit CS First JP Erste Deutsche Barclays/ private creditori privaği din Deutsche Boston Morgan Bank Bank Citigroup care: Bank AG Elveğia ABN Viena Londra/ HSBC/ Amro Bank Citibank 65.0 5 025. sep.4 888.4 2 282.0 9.0 7.0 14 231.7 47.4 2 367.1 1 629.8 745.3 14 084.3 711.8 21 503.2 77 773.6 iul.3 1 716.9 9.2 5 012.9 29.5 51 762.1 1 334. mai iun.0 56.2 – – – – 1 167.7 44.3 212.5 5 012.5 5 012.5 9.3 1 057.3 24.0 1 573.6 29.9 1 880.5 655.8 1 927.0 65 616.3 2 586.9 218.5 890.2 2 555.5 750.2 888.5 1 260.2 14 429.3 2 636.2 9.1 1 726. aug.6 715.6 29.5 5 012.6 2 924.0 461.0 9.6 408. mai iun.1 2 356.3 191.5 1 123. Datorie publicĂ Instituğii multilaterale Total.1 10.5 8.5 1 144.7 19 615.6 695.3 1 866.7 – – – 4 071.9 695.3 2 898.2 300.7 2 347.0 12.6 215.3 – – 2 640.1 14 231.0 1 701.0 281.1 20 289.1 1 857.2 oct.9 211.0 688.2 811.2 11 984.9 584.3 764.4 9. 48.1 5 396.2 60.0 698.3 1 662.6 856.6 1 141.8 492.0 750.5 – – – 6 380.4 884.7 1 852.1 78 188.7 8 365.4 100.0 492.6 5 025.9 705.0 887.5 1 871.9 320.2 292.2 6.0 5 253.4 10.0 2 251. BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI .0 11 576.4 – – – 701.2 2 586.9 1 123.2 9.9 719.3 1 857.1 407.1 2 924.6 8.6 406.5 11.4 2 620.6 402.0 1 222.9 14 380.9 1 630.5 177.1 – – – – 1 662.6 1 398.1 9.4 9.5 23.1 7.5 705.8 47.5 707.9 689.5 77 573.5 756.6 2 578.0 1 370.0 1 139.3 191.2 423. Japonia SUA KfW Eximbank din Germania Coreea care: 2013 74 FMI / MFP 439.2 1 167.1 72 909.8 685.8 765. 1 866.0 883. feb.3 1 139.6 215.8 14 359.5 29.6 212.9 78 169.2 23 598.1 2 309.0 2 773.8 78 741.4 272.9 887.6 – – – 5 543.5 402.6 1 117.0 1 488.7 78 741.6 – 1 116.6 6.9 20 895.9 76 443.0 2 531.4 688.1 21 169.3 1 866.8 713.0 212. sep.1 2 675.4 423.9 686. aug.8 406.6 – – – 761.5 8. … … … … … … … … … … Perioada Total creanğe guvernamentale Total Total Perioada Instituğii bilaterale Total. 1 910.8 20 804.2 180.9 241.5 1 123.8 2 057.5 652. 46.1 75 498.0 2 519.1 23.5 ian.9 9.8 2 651.7 5 642.0 5 025.8 632.4 5 025. mar.1 19 264.4 432.2 2 481.2 9.6 19.9 303.0 2 866.3 7.8 21 630.7 406.5 14 214. 45.0 2 321.7 28.9 5 495.3 iul. Datorie publicĂ BĂnci Alği Emisiuni de obligağiuni Total.6 272.0 734.5 47. … … … … … … … 1) ProvenitĂ din credite ùi împrumuturi externe.CE ian.0 Datorie externĂ pe termen mediu ùi lung1 I.0 7 758.6 423.9 apr.5 2012 ian. 1 964.6 1 261.6 14 301.7 29.6 1 151.1 2 392.9 4 297.9 8.2 77 506.2 1 071.4 3 687.0 1 210. sfârşitul perioadei) 2008 2009 2010 2011 2012 1 761.8 174.5 14 240.5 1 345.8 8 365.3 5 025.5 2 573.0 1 683.7 7 458.6 299.3 1 927.2 946.8 216.9 1 132.0 6.7 2 624.1 2 292.7 29.6 2 297.2 oct.4 6 339.4 6.3 75 143.5 14 143.9 882.9 274.0 2 519.5 5 012.

1 772.5 33 234.6 37 423.4 979.3 7 242.0 47.1 10 177.0 320.6 560.2 146.3 50.4 7 649.9 30.0 34 142.0 177.7 34 097.4 1 764.6 955.4 10 399.4 1 407.2 628.3 2012 ian.4 168.5 223.9 7 810. 36 653. 1 387.7 116.8 – – 2.2 3 234.7 115.0 1 418.2 599.4 7 931.7 116.8 39.5 2.4 8 895. Datorie public garantatĂ Instituğii multilaterale BIRD BERD BEI Euroatom Investiğii de Alği creditori portofoliu privaği – – – – – 1 085.7 8 095.3 2.5 9 630.0 180.0 223.7 – – 12.3 173.6 2 383.6 10 110.9 1 773. din care: 1 721.5 45.0 763.4 631.7 1 470.4 181.5 223.5 2.3 – – – 601.6 322.7 492.Secţiune statistică Perioada Total Total.3 223.9 636.8 1 426.7 480. 1 455.1 933.5 30. 1 491.5 223.0 223.0 320.6 591.2 iul.0 52.6 7 593.0 320. nov.1 32 563.8 35 783.5 7 624.5 47.0 149.9 115.9 34 040.7 33 846. mar.2 490.0 – – 12.0 20.3 10 488.1 7 960.2 39 186. BCRSNCFR.2 1 708. mai iun.5 apr.6 115. sep.0 320.5 1 796. dec.5 75 .0 320.4 47.6 866.5 223.8 789.8 231.5 47.5 223.3 1 423.2 5.0 320.0 1 517.8 apr.3 37 350.2 7 615.0 320.2 147.6 – – – – – – 2.4 9 566.2 639.1 933.5 – – – 593.8 776.1 8 654.8 3 210.2 3 158.7 1 545.6 495.3 29.5 32 977.8 1 374. nov.0 358. Datorie negarantatĂ public Linii de Instituğii multilaterale Investiğii de portofoliu BERD BEI Banca CFI Total. aug. Împrumuturi de la FMI/BNR 34 130.5 114.4 979.4 1 636.0 223.0 320.8 49.4 45.4 114.3 2.1 943.9 3 207.9 1 352.9 37 252.3 989.0 1 760.5 114.6 28.1 3 144.6 161.1 320.4 931.1 3 299.0 126.8 – – – – – – 2.2 … … … … … … 2008 2009 2010 2011 2012 35 545.4 7 654.8 37 498.9 505.4 33.5 530.9 31.2 635.3 87.5 497.3 1 559.5 ian.0 481.3 123.5 223.5 – – – – – – 2.7 842.4 1 454.3 560. Depozite pe termen mediu ùi lung V.5 – – – 649.7 1 170.1 44.7 2.0 823.3 – – 2.0 320.8 7 662.2 10 596.3 167.7 3 215.5 66.5 223.9 11.2 770.2 8 654.2 197.1 942.4 – 5 685.3 320.6 oct.5 34 148.2 161.8 37 437.3 819.4 150.4 114.7 51.0 1 650.6 1 687.5 866.2 880.5 786.4 ian.2 33.finanğare MĂrii din ABN MarfĂ SANegre care: AMRO Deutsche Bank Bank 704.9 48.5 320. mai iun.0 223.9 35 211.1 980.7 788.2 527.1 20.5 831.3 3 193.0 320.8 588. … … … … … … … 1) ProvenitĂ din credite ùi împrumuturi externe.5 147.0 7 974.0 2.5 31.6 9 775.3 – – – 635.1 87.2 36 126.9 571.6 3 212.9 84.1 1 426.1 1 545. 37 419. 1 363.1 1 688.5 2.8 oct.5 1 664.5 223.1 918.2 1 465.4 263.4 49.4 2.5 147.2 – – 12.5 31.4 162. sep.5 223.7 37 733.5 … … … … … … Perioada Total Total.7 3 038. 1/2013 ♦ BULETIN LUNAR Alği creditori privaği IV.0 492.2 25.2 993.0 34 171.0 161. 36 114.7 3 208. mar.0 40.3 2. … … … 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 Datorie externĂ pe termen mediu ùi lung1 II.5 223.0 iul.5 980. feb.5 3 229.5 33.5 476.6 10 231.5 47.9 37 471.5 – – 320.7 328.2 51.5 9 980.5 1 779.3 1 372.6 36 151.3 193.0 466.6 116.5 47.7 3 172.9 151.0 Datorie externĂ pe termen mediu ùi lung1 III.8 816.4 7 810.5 9 082.4 1 672.6 28.0 174. din care: 2013 ian.0 438.5 Nordic Investment Bank (NIB) 51.4 47.3 32 875.8 37 252.6 7 727.5 8 227.5 933.0 146.5 28.8 979. obligağiuni ùi altele asemenea.6 5 467. aug.2 97.4 649.8 158.6 114.5 223.7 – – – – – – 2.3 320.3 987.5 223.6 37 172. dec.8 619.1 32 819.5 28. 37 561.7 466.9 1 678.4 2.4 44.0 3 038.1 20. feb.5 10 010.4 2.2 783.2 31.3 34 130.4 34 214.7 8 489.3 34 097.6 159.

3. Alte investiğii – împrumuturi ùi credite – pe termen lung – pe termen scurt – numerar ùi depozite – alte active – pe termen mediu ùi lung – pe termen scurt E. sfârşitul perioadei) 2008 –69 006 39 039 108 046 2009 –73 741 43 714 117 454 2010 –77 846 50 759 128 605 2011 1 –83 693 52 480 136 173 2012 2 –84 566 51 938 136 503 A. Derivate financiare D. Poziţia investiţională internaţională (milioane EUR. Alte investiğii – împrumuturi ùi credite – pe termen lung – pe termen scurt – numerar ùi depozite – alte pasive – pe termen mediu ùi lung – pe termen scurt 1) Date revizuite. Investiğii de portofoliu – de natura acğiunilor – de natura obligağiunilor – instrumente ale pieğei monetare C.Secţiune statistică 15. 76 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI . 2) Date provizorii. Active de rezervĂ (BNR) – aur monetar – rezerva valutarĂ PASIVE EXTERNE din care: A. Investiğii de portofoliu – investiğii de natura acğiunilor – investiğii de natura obligağiunilor – instrumente ale pieğei monetare 1 081 555 512 14 1 194 404 778 12 1 581 583 913 85 1 610 726 883 1 2 379 935 1 413 31 – – – 0 1 8 635 5 294 2 012 3 281 2 473 869 673 196 10 692 6 210 2 089 4 122 3 641 841 696 145 12 096 7 647 2 265 5 382 3 475 974 779 195 12 569 8 074 2 374 5 699 3 341 1 155 855 300 13 046 7 571 2 347 5 224 4 217 1 258 896 361 28 270 2 049 26 221 30 859 2 556 28 303 35 951 3 518 32 432 37 251 4 058 33 193 35 413 4 207 31 206 48 797 34 891 13 906 49 984 35 600 14 384 52 585 35 529 17 056 55 139 37 001 18 138 55 889 36 888 19 001 4 417 1 465 2 872 80 4 919 1 387 2 950 581 5 815 1 373 3 025 1 417 7 521 1 339 4 300 1 881 10 822 1 324 8 480 1 018 – – – 1 1 54 832 39 505 31 044 8 461 9 467 5 860 5 497 364 62 552 49 474 44 785 4 689 5 599 7 479 7 268 211 70 205 56 390 50 530 5 860 5 510 8 305 8 254 51 73 513 58 929 51 802 7 127 5 967 8 618 8 524 94 69 791 57 371 50 361 7 010 3 907 8 513 7 839 674 Componente Poziğia netĂ Active Pasive ACTIVE EXTERNE din care: C. Derivate financiare D. Investiğii directe ale rezidenğilor în strĂinĂtate – participağii la capital – alte capitaluri 1 054 458 596 970 310 659 1 131 379 752 1 050 368 682 1 099 433 666 B. Investiğii directe ale nerezidenğilor în România – participağii la capital – alte capitaluri B.

9 – – – 75.0 –154.0 – – –36.9 35 487.8 10 590.2 1 665.0 62 305.5 –1 241.0 24 243.8 4 584.3 –2 533.3 –622.2 51 858.4 19 615.9 33 681.3 –5 256.7 56 080.4 29 268.9 –2 330.7 207 922. feb.1 –2 697.3 –1 070.2 –7 112.0 455.7 –15 235.5 –8 690.5 +359.5 504.4 –7 171.0 –743.0 –591. sep.6 +176.2 +180.1 –10 793.9 17 607.5 +877.4 20 141.9 15 900. Sursa: Ministerul Finanğelor Publice. 15 980.1 12 395.7 –732.1 –340.2 2013 ian.9 33 624.1 oct.4 17 249.6 205 403.5 148 250.4 – – – – – 36.8 +73.7 13 075.7 51 196.7 –4.3 +1 472.2 2 489.3 7 132.4 +342.0 13 663.4 +608.0 –27.8 110 355.8 4 352.4 +5 251.8 67 326. mai iun.1 1 583.1 –297.7 49 395. sep.9 –297.7 43 627.9 –958.3 968.2 32 560.8 –612.8 7 582.9 –416.5 –3 300.3 15 284.4 1 273.4 +656.6 –301.6 46 757.8 sold –19 859.5 56 925.8 7 323.5 11 159.4 – – – – – 2 160.2 15 278. aug.2 166 606. mai iun.8 132 760.0 +1 134.0 –370.7 –332.3 40 389.6 42 871. 1/2013 ♦ BULETIN LUNAR 77 .9 36 230.4 –14 773.2 20 322.0 –190.2 7 323.7 –4 218.3 –4 154.3 –2.6 49 088.0 2 724.0 19 464. 1 546.5 1 398. –2.5 9 336.8 12 087.8 iul.1 –7 220.4 – – – 212.9 +2 126.5 186 201.1 Bugetul asigurĂrilor sociale de stat venituri cheltuieli sold 33 653.1 +1 915.5 2 905.8 –11 403.6 2 924.2 19 464.7 1 320.5 3 371.3 –651.9 186.8 156 624.3 5 889.1 1 151.4 78 552.6 +2 668.8 8 037. INDICATORI AI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE* (milioane lei.2 15 618.5 apr. mai iun.1 8 093.1 17 821.Secţiune statistică 16.9 –96.0 48 815. mar. mar.2 –314.3 +87.7 –75.9 Perioada Bugetul asigurĂrilor pentru ùomaj Fondul nağional de asigurĂri sociale de sĂnĂtate Credite externe acordate ministerelor 1 963.2 –23 836.3 89 851.3 +4 154.8 15 960.3 Bugetele locale venituri cheltuieli 45 697.4 87 171.5 12 388.3 215.4 159 386.7 8 942.7 56 080.7 –35 173.1 –664.6 53 441.2 –339.0 17 659.2 –9 646.0 1 470.1 39 431.6 4 867.6 7 723.5 2 814. nov.3 510.7 44 672.7 16 281.9 38 536.2 193 148.7 2010 68 050.0 +147. 8 097.1 297.1 2 409.3 –9 946.7 53 441.7 2011 79 371.8 –7 153.3 iul.9 –32.9 9 253.9 764.2 +3 298.2 189 121.0 apr.5 –2 501.9 –285.4 1 914.9 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ian.7 102 627.8 –174.7 –18.8 6 080.0 591.2 +1 005.1 4 079. **) S-au eliminat la consolidare fluxurile între bugete.8 1 349.7 iul.4 31 965.9 96.8 –1 200.9 1 539. 27 460.8 –140.8 140.1 8 405.5 950.4 44 585.5 12 339.9 – –342. 1 090.5 +4 732. 130.0 +176. dec.3 +232.9 47 966.3 43 453.3 50 018.0 –248.3 +18.1 974.1 6 757.7 49 547.3 92 990.6 +1 039.9 1 538.0 +57.9 –36 400.5 104 569.1 +408.1 +92.0 12 055.7 28 584.4 3 442. aug.3 45 663.3 +175.2 7 096. 72 592.0 30 018.7 – –379.7 1 031.6 –7 232.6 117 329.3 15 886.3 48 609.2 +9.7 48 858.2 106 088.9 –4.5 6 023.5 +396.6 7 464.2 80 889.8 +675.7 193 025.3 –2.0 –2 639.7 –379.7 –1 706.9 84 777.9 7 938.9 24 151.5 894.9 –23.3 –1 472.4 63 822.5 –82.1 +701.5 1 355.0 oct.6 4 910.5 –430.1 60 322.4 Bugetul general consolidat** 164 466.3 30 023.5 38 624. – – – –359.9 2012 ian.3 8 266.6 99 780.1 –6 974.3 –484.1 –24 654.1 7 441.5 –17 398.3 –4.3 1 589.2 3 936.6 1 914.2 –5 263.6 +4 216.1 10 744.6 48 858.1 33 969.5 41 550.7 +1 703.2 –154. –2.0 36 151.7 +5 251.4 +148.0 32 219.8 +2 853.5 –4 739.6 +4 194.8 –525.1 340.2 154.6 +92.4 –4 918.3 –212.6 +407.4 –10 488. dec.5 83 996.3 –10 889.8 17 821.7 +236.9 168 598.3 88.9 297.7 307.3 2012 ian.4 *) Conform metodologiei nağionale.4 –51.9 4 398.2 +341. sep.3 17 588.5 1 482.1 –2 855.3 2013 ian. feb. 629.4 57. 112.1 –140.6 3 096.7 1 331. feb.5 5 692.6 125 648.2 –2 128.2 3 821.7 –2 668.0 –26 717.4 201 903. dec.1 –10 788.9 4 445.4 –308. cumulat de la începutul anului) Perioada Bugetul de stat venituri cheltuieli 2008 61 030.6 16 128.5 181 566.9 193 148.4 –68.3 –536.9 – – – 140.5 +249.8 5 207.8 sold –3 697.9 7 467.2 141 078.6 +2 015.5 7 101.6 207 922.2 21 100.5 25 255.0 3 872.5 857.6 –54.0 +82.2 –5 021.5 –1 173.2 –11.2 298.0 19 084.5 4 113.6 48 141.9 14 941.4 +141.8 67 814.3 –2 639.0 1 208.4 +141.3 –2.3 40 248.3 2 598.7 –307.3 –2 160.8 14 328.1 25 663.2 –109.6 243.8 2 172.4 1 420.2 26 768.4 4 596.1 3 912.4 17 497.4 257.4 +87.1 93 787.1 –17 398.9 42 639.2 –701.3 77 545.8 –408.5 28 188.7 21 978.0 619.5 19 084.3 –34 577.4 –56.6 3 085.2 53 058.8 –27. mar.1 –3 387. – –2.0 2 515.1 oct.5 175 413. 7 057.1 40 656.3 48 609.1 34 159.7 –1 237.7 73 768.3 +2 530.1 +249.0 +48.3 50 631.7 apr.0 14 633.2 141.6 3 236.0 +378.4 49 051.7 –14 773. nov.5 – – – 2008 2009 2010 2011 2012 Perioada Operağiuni financiare Bugetul Companiei Nağionale de AutostrĂzi ùi Drumuri Nağionale 4 652. aug.0 44 417.5 –33 305.0 +59.1 281.6 140. nov.1 +4 913.2 2012 ian.8 1 738.7 +54.5 6 455.4 +1 070.6 1 738.3 +5.2 –1 350. 49 834.7 7 464.4 –5 256.6 –4 194.4 17 901.1 3 079.3 – – – –6.7 15 276.9 16 102.9 8 452.7 2012 87 171.9 3 974.6 +857.7 –154.5 104 569.9 2009 54 678.8 6 001.3 –168.7 154.4 –257.3 –6 789.

fiind succesive. indicele CORE2 se calculează pe baza IPC total din care se exclud preţurile administrate şi cele cu volatilitate ridicată (legume. care reflectă variaţia preţurilor libere. care elimină din calculul IPC total o serie de prețuri asupra cărora influența politicii monetare (prin gestionarea cererii agregate) este puțin semnificativă sau nulă: cele administrate. Începând cu data de 7 mai 2008. Ratele RMO pot fi diferenţiate atât în funcţie de moneda de constituire. cât şi pentru soldul acestora (date stoc). Indicatori de politică monetară 3. Operaţiunile monetare ale Băncii Naţionale a României Operaţiunile de piaţă monetară efectuate de BNR şi facilităţile de creditare şi de depozit acordate de către aceasta participanţilor eligibili sunt prevăzute în Regulamentul BNR nr. Datele anuale privind numărul salariaţilor din economie şi câştigul salarial mediu în economie sunt preluate din publicaţia INS „Câştigurile salariale şi costul forţei de muncă”. cât şi 78 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI . productivitatea muncii în industrie. Rata dobânzii pentru facilitatea marginală de depozit este rata la care participanţi eligibili pot să îşi plaseze la BNR la sfârşitul zilei resursele excedentare. serviciile de piaţă pentru populaţie. Facilităţile permanente acordate participanţilor eligibili de către Banca Naţională a României Facilităţile permanente (de creditare şi de depozit) acordate participanţilor eligibili de către BNR sunt accesate la iniţiativa acestora.3. combustibili). Actualizarea seriilor de date se realizează permanent. nivelurile ratelor dobânzii la facilităţile permanente sunt stabilite într-un coridor simetric de ±4 puncte procentuale faţă de rata dobânzii de politică monetară. care reflectă variaţia preţurilor libere şi cu volatilitate relativ redusă. 1 din 30 martie 2000. Baza de calcul a RMO se determină ca nivel mediu zilnic (pe perioada de observare) al soldurilor elementelor de pasiv în lei şi în valută din bilanţurile băncilor (cu excepţia pasivelor interbancare. 3. preţurile de consum – sunt calculate utilizând seriile de indici cu bază fixă. Indicele armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este obţinut conform metodologiei utilizate de Eurostat. indicele CORE1 se calculează pe baza IPC total din care se exclud preţurile administrate. Buletin statistic de industrie. Rezervele minime obligatorii Rezervele minime obligatorii (RMO) sunt reprezentate de disponibilităţi băneşti ale instituţiilor de credit. republicat cu modificările şi completările ulterioare. după publicarea acestora de către INS. CORE1 reprezintă o măsură a inflaţiei de bază utilizată de BNR. prima dintre ele reprezintă intervalul cuprins între data de 24 a lunii precedente şi data de 23 a lunii curente. Perioada de observare şi cea de aplicare au durata de o lună.1. Volumul operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de către BNR este prezentat sub forma volumelor medii zilnice atât pentru tranzacţiile din cursul perioadei de referinţă (date flux). preţurile producţiei industriale. 3.Precizări metodologice 1. Variaţiile trimestriale ale unor indicatori cu frecvenţă lunară de apariţie – producţia industrială. ouă. păstrate în conturi deschise la Banca Naţională. 3. Variaţiile anuale ale principalilor indicatori economico-sociali sunt preluate din Anuarul Statistic al României publicat de Institutul Naţional de Statistică. a obligaţiilor către BNR şi a capitalurilor proprii). în lei şi în valută. fructe. în cazul cărora dinamicile anuale sunt calculate utilizând seriile de indici cu bază fixă. Buletin statistic de preţuri). volatile (legume. ale produselor din tutun și ale băuturilor alcoolice. fructe. Rata medie a dobânzii în luna de raportare se calculează ca medie aritmetică ponderată cu volumul tranzacţiilor a ratelor dobânzii aplicate operaţiunilor de flux/ stoc.2. combustibili). unele dintre aceste date au caracter provizoriu şi pot face obiectul unor revizuiri ulterioare. comerţul interior. excepţie fac indicatorii aferenţi comerţului interior şi serviciilor de piaţă prestate populaţiei. ouă. Rata dobânzii pentru facilitatea marginală de credit este rata la care participanţi eligibili pot obţine lichiditate pe termen foarte scurt (overnight). CORE2 reprezintă o măsură a inflaţiei de bază utilizată de BNR. Principalii indicatori macroeconomici Seriile de date privind principalii indicatori economico-sociali sunt preluate din publicaţiile Institutului Naţional de Statistică (Buletin statistic lunar. CORE2 ajustat reprezintă o măsură a inflației de bază.

la care se adaugă instrumentele financiare tranzacţionabile emise de sectorul instituţiilor financiare monetare. Nu sunt incluse alocările de DST de la FMI. sucursalele instituţiilor de credit străine. cuprinde şi depozite cu un grad ridicat de lichiditate. 5. 31/2011 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României. în care relaţiile în cadrul şi dintre cele două sectoare instituţionale (S121 şi S122) au fost tratate pe baze nete. organizaţii cooperatiste de credit). pe lângă numerar. titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi). aurul monetar. precum şi ale fondurilor de piaţă monetară. instrumente ale pieţei monetare. acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi. RMO se constituie ca nivel mediu zilnic al disponibilităţilor menţinute pe parcursul perioadei de aplicare în conturile deschise la BNR. 4. Bilanţurile monetare ale instituţiilor financiare monetare Conform metodologiei SEC 1995 (Sistemul European de Conturi). titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţă internă.2. denumite depozite overnight. precum şi depozitele care pot fi imediat convertibile în numerar sau utilizate pentru plăţi prin transfer bancar. 5.Precizări metodologice în funcţie de scadenţa reziduală a elementelor incluse în baza de calcul (mai mică sau mai mare de 2 ani). Activele interne nete se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3). Masa monetară M3 şi contrapartida acesteia Definirea agregatelor monetare s a realizat conform metodologiei Băncii Centrale Europene. la care se adaugă depozitele cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult 3 luni inclusiv. Din această categorie fac parte: instituţiile de credit şi fondurile de piaţă monetară. Activele externe nete se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe. Masa monetară în sens larg (M3) cuprinde masa monetară intermediară (M2). capitolul II din Regulamentul BNR nr. în special acţiunile/unităţile fondurilor de piaţă monetară şi împrumuturile din operaţiuni repo (un grad sporit de lichiditate face ca aceste instrumente să fie substitute pentru depozite). Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni). instituţiile financiare monetare cuprind următoarele sectoare instituţionale: banca centrală (S121) – Banca Naţională a României şi alte instituţii financiare monetare (S122) – societăţi şi cvasisocietăţi a căror funcţie principală rezidă în furnizarea de servicii de intermediere financiară care constau în primirea de depozite şi/sau substitute de depozite din partea unităţilor instituţionale. acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi. Masa monetară intermediară (M2) cuprinde masa monetară în sens restrâns (M1). 5. Până la data de 27 aprilie 2012. titluri de valoare negociabile deţinute (emise de nerezidenţi). titluri de valoare negociabile emise pe pieţele externe. altele decât societăţile financiare monetare. Contrapartidele masei monetare M3 sunt activele externe nete şi activele interne nete. 6. 10/2009. Masa monetară în sens restrâns (M1) include numerarul în circulaţie (bancnote şi monede). 1/2013 ♦ BULETIN LUNAR 79 . Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor. datele pentru elaborarea indicatorilor monetari sunt raportate conform metodologiei stabilite în Regulamentul (CE) nr. 25/2009 al Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2008 privind bilanţul sectorului instituţii financiare monetare (reformare) (BCE/2008/32). Activele externe includ: creditele acordate nerezidenţilor (inclusiv depozite plasate la nerezidenţi). şi în acordarea de credite şi/sau în efectuarea de plasamente în cont propriu. Această metodologie este prezentată în cadrul titlului I.3. Bilanţul consolidat net al instituţiilor financiare monetare (BNR şi alte instituţii financiare monetare) Bilanţul consolidat net al instituţiilor financiare monetare este format din agregarea bilanţului monetar al Băncii Naţionale a României cu bilanţul monetar agregat al altor instituţii financiare monetare (instituţii de credit şi fonduri de piaţă monetară). Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite. capital şi rezerve. datele pentru elaborarea indicatorilor monetari au fost raportate conform Normei BNR nr. Bilanţul monetar agregat al altor instituţii financiare monetare (instituţii de credit şi fonduri de piaţă monetară) În Bilanţul monetar agregat al altor instituţii financiare monetare sunt cuprinse activele şi pasivele bilanţiere ale instituţiilor de credit (bănci persoane juridice române. Baza monetară Începând cu luna ianuarie 2007. Definiţia M2 reflectă interesul acordat analizei şi monitorizării unui agregat monetar care.

958/2007 al Băncii Centrale Europene din 27 iulie 2007 privind statisticile referitoare la activele şi pasivele fondurilor de investiţii (BCE/2007/8). după scadenţa iniţială (cu scadenţă până la 1 an. Fondurile de investiţii sunt definite la art. 9/2007 privind statistica monetară şi statistica privind instituţiile şi pieţele financiare. Potrivit acestui Regulament. instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei. 7. Această metodologie a fost implementată în cadrul titlului I. 1 din Regulamentul BCE/2007/8 ca fiind organisme de plasament colectiv care investesc în active financiare şi nefinanciare. 25/2009 al Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2008 privind bilanţul consolidat al sectorului investiţiilor financiare monetare (Reformare). auxiliari financiari. capitolul I din Regulamentul BNR nr. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali Sunt incluse conturile curente. 8. lunar. Nu sunt incluse în această categorie fondurile de pensii şi fondurile de piaţă monetară. Situaţia activelor şi pasivelor bilanţiere ale instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul general Începând cu 31 martie 2008. Clasificarea activelor şi pasivelor bilanţiere pe categorii de instrumente financiare şi sectoare instituţionale este structurată pe baza metodologiei Sistemului european de conturi naţionale şi regionale din Comunitate (SEC 1995). Pe baza datelor transmise de către instituţiile financiare nebancare şi conform necesităţilor de analiză. În baza acestui Regulament. Până la 27 aprilie 2012. instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul general administrat de către Banca Naţională a României transmit date statistice privind soldul activelor şi pasivelor bilanţiere la finalul trimestrului de raportare. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare şi cu cele declarate în Registrul general. alte instituţii financiare monetare. începând cu sfârşitul trimestrului I 2008. la BNR date statistice privind activele şi pasivele acestora. Astfel. depozitele la vedere şi toate depozitele la termen indiferent de scadenţă. lunar. datele privind instituţiile financiare nebancare sunt raportate conform metodologiei Orientării Băncii Centrale Europene nr. societăţile de administrare a investiţiilor şi/sau societăţile de investiţii autoadministrate transmit. Acestea din urmă sunt definite potrivit Regulamentului (CE) nr. locuinţe şi alte tipuri de credite). 31/2011 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României. 958/2007. datele privind activele şi pasivele bilanţiere ale fondurilor de investiţii au fost raportate conform Metodologiei pentru raportarea de date statistice în baza Regulamentului (CE) nr. Activele şi pasivele fondurilor de investiţii Începând cu luna decembrie 2008. în măsura în care obiectivul lor este investirea capitalului obţinut de la public. societăţi de asigurare şi fonduri de pensii). denumit în continuare Regulament. Acestea sunt: societăţi nefinanciare. alte sectoare şi nerezidenţi). administraţii publice. date statistice cu privire la activele şi pasivele fondurilor de investiţii (FI) pe care le administrează. 12/2007. Până la data de 27 aprilie 2012. societăţi financiare (banca centrală. datele privind activele şi pasivele bilanţiere ale instituţiilor financiare nebancare au fost raportate conform Normei BNR nr. Categoriile de instrumente ce constituie activele şi pasivele fondurilor de investiţii.Precizări metodologice 7. implementat de BNR în capitolul V din Regulamentul BNR nr. 23/2009 de modificare a Orientării BCE nr. alţi intermediari financiari. 80 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI . implementat de BNR în capitolul II din Regulament. datele privind activele şi pasivele fondurilor de investiţii sunt raportate conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. precum şi clasificarea contrapartidei acestora pe sectoare instituţionale sunt armonizate complet cu metodologia Sistemului european de conturi naţionale şi regionale din Comunitate (SEC 1995). capitolul IV „Statistici privind activele şi pasivele bilanţiere ale instituţiilor financiare nebancare“ din Regulamentul BNR nr. Structura bilanţieră pe tipuri de instituţii financiare nebancare este în conformitate cu activităţile de creditare reglementate prin Legea nr. pe tipuri de finanţare (consum. societăţi nefinanciare. 31/2011 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României.1. gospodăriile populaţiei. euro şi alte valute). clasificarea creditelor este realizată pe sectoare instituţionale (gospodăriile populaţiei. Structura depozitelor atrase şi a creditelor acordate de către instituţiile financiare monetare pe tipuri de sectoare instituţionale Clasificarea pe sectoare instituţionale a deţinătorilor şi emitenţilor de instrumente financiare s a efectuat pe baza metodologiei SEC 1995 şi este prezentată detaliat în cadrul titlului I. 9. sectorul nerezidenţi. 31/2011 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României. cu scadenţă mai mare de 1 an şi până la 5 ani inclusiv şi cu scadenţa mai mare de 5 ani) şi pe monede (lei. fondurile de piaţă monetară au obligaţia să transmită.

depozite la termen şi împrumuturi din operaţiuni repo. respectiv expuneri din credite clasificate în categoria „pierdere”. unii indicatori de evaluare a calităţii portofoliilor de credite determinaţi pe baza situaţiilor financiare (care aveau la numărător poziţia „creanţe restante şi îndoielnice”) nu au mai putut fi calculaţi. alături de metoda liniară) pentru eşalonarea sumelor aferente randamentului efectiv al unui instrument financiar. conţinutul acestora viza numai creanţele trecute în litigiu. (b) restructurarea conturilor de „creanţe restante” şi „creanţe îndoielnice” conform cerinţelor de prezentare IFRS şi de raportare FINREP (sistem de raportare financiară în scopuri de supraveghere prudenţială la nivel individual. (c) introducerea obligatorie a metodei ratei efective a dobânzii în cazul aplicării IFRS (anterior fiind opţională. în vigoare începând cu 1 ianuarie 2012. ratele medii ale dobânzii aferente creditelor. capitolul III din Regulamentul BNR nr. modificat prin Regulamentul (CE) nr. Ratele medii ale dobânzii practicate de instituţiile de credit Începând cu luna ianuarie 2007. linii de credit (revolving).2. Această metodologie a fost implementată de BNR în cadrul titlului I. principalele elemente care au condus la apariţia indicatorilor menţionaţi au fost: (a) gruparea diferită a posturilor de activ şi de pasiv. în timp ce „creanţele restante” cuprindeau. ratele medii ale dobânzii se determină pentru sectoarele instituţionale societăţi nefinanciare. în cazul cărora serviciul datoriei este de cel mult 90 de zile şi în cazul cărora nu au fost iniţiate proceduri judiciare faţă de operaţiune sau faţă de debitor. 290/2009 al Băncii Centrale Europene din 31 martie 2009 (BCE/2009/7). gospodăriile populaţiei şi instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei. credite acordate pe descoperit de cont (overdraft). 11.Precizări metodologice 10. respectiv depozitelor şi ratele medii ale dobânzii aferente contractelor noi de credit. în conformitate cu regulile IFRS se consideră restantă valoarea integrală a creditului de rambursat (principal. sume de amortizat). Principalii indicatori de prudenţialitate Începând cu ianuarie 2012. doar sumele nerambursate la scadenţă. odată cu modificările aduse cadrului de reglementare. depozite rambursabile după notificare. credite pentru consum. . Rata anualizată a dobânzii reprezintă rata dobânzii convenită între instituţia de credit şi client pentru un credit sau depozit. restul creditului fiind evidenţiat în conturile curente. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară aplicabile instituţiilor de credit. în timp ce potrivit IFRS a apărut noţiunea de „creanţe depreciate” reprezentând active pentru care există un indiciu de depreciere (evenimente generatoare de pierderi. Ratele medii ale dobânzii se calculează ca medie aritmetică a ratelor anualizate ale dobânzii. cu impact asupra valorii elementelor de activ. 1/2013 ♦ BULETIN LUNAR 81 . o scădere a preţurilor proprietăţilor imobiliare pentru ipoteci în domeniile relevante. prin alinierea planului de conturi şi a sistemului de raportare financiară şi prudenţială la noile reguli impuse de trecerea la IFRS. Conform prevederilor Ordinului BNR nr. Astfel. credite pentru locuinţă. stabilit prin Ordinul BNR nr. instituţiile de credit au posibilitatea să reflecte expunerea brută reprezentând pierdere în două categorii.categoria 2.categoria 1. 11/2009. astfel: . respectiv depozit. se determină potrivit metodologiei stabilite prin Regulamentul (CE) nr. pentru categoriile bilanţiere credite (total). calculată în termeni anuali şi exprimată în procente pe an. potrivit reglementărilor contabile anterioare. care a abrogat Norma BNR nr. Situaţia clasificării creditelor pentru bănci (persoane juridice române) În conformitate cu Regulamentul BNR nr. date observabile care arată că există o scădere cuantificabilă în viitoarele fluxuri de trezorerie estimate) şi în cadrul cărora se regăsesc creanţe care nu înregistrează încă restanţe sau nu se află în litigiu. ponderate cu soldul la sfârşitul lunii de referinţă al creditelor/depozitelor. 11. Conform prevederilor Regulamentului. fiind în consecinţă înlocuiţi cu următorii indicatori: (i) creanţe depreciate ale clientelei nebancare (valoare netă)/ total portofoliu credite aferente clientelei nebancare (valoare netă).31/2011 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României. depozite overnight.1. creanţe aferente cărţilor de credit (extinse şi de oportunitate). respectiv expuneri din credite clasificate în categoria „pierdere”. În cazul „creanţelor îndoielnice”. 3/2011). Indicatori de risc bancar 11. cu modificările şi completările ulterioare. 63/2002 al Băncii Centrale Europene din 20 decembrie 2001 privind statisticile referitoare la ratele dobânzilor practicate de instituţiile financiare monetare pentru depozitele constituite de gospodării şi societăţi nefinanciare şi creditele acordate acestora (BCE//2001/18). credite pentru alte scopuri (care includ şi creditele pentru dezvoltarea afacerilor acordate persoanelor fizice autorizate şi asociaţiilor familiale). cum ar fi creşterea ratei şomajului în aria geografică a debitorilor. 3/2009. respectiv valoarea contractelor noi de credit/depozit din luna de referinţă. dobânzi. (ii) creanţe depreciate ale clientelei nebancare (valoare netă)/ total active (valoane netă) şi (iii) creanţe depreciate ale clientelei nebancare (valoare netă)/total datorii. în cazul cărora serviciul datoriei este mai mare de 90 de zile şi/sau în cazul cărora au fost iniţiate proceduri judiciare faţă de operaţiune sau faţă de debitor.

Credite acordate de IFN+IEME+IP Informaţia de risc de credit cuprinde datele de identificare ale unui debitor. 11. 4/2004 privind organizarea şi funcţionarea la BNR a Centralei Riscurilor Bancare.6. reprezintă valoarea datoriei restante (principal.ROBID – Rata dobânzii pentru operaţiunile de atragere de fonduri.8. care sunt avute în vedere la calculul ratei efective a dobânzii (de exemplu.A. comisioanele încasate). la Centrala Riscului de Credit (CRC) s-au raportat şi sumele restante (reprezentate doar de principalul creditului) ale persoanelor fizice cu expunere mai mică de 20 000 lei care înregistrau restanţe mai mari de 30 de zile. şi 11.1. cambii şi bilete la ordin.8. Credite acordate şi angajamente asumate de instituţiile de credit 11. tipul de credit acordat persoanelor fizice şi juridice nebancare (tip risc) este conform Reglementărilor contabile conforme cu standardele internaţionale de raportare financiară. dobândă şi dobândă penalizatoare) aferente creditului respectiv. Credite acordate de instituţiile de credit 11. se regăsesc informaţii de risc de credit raportate la CRC. BUBID şi BUBOR se modifică în ROBID şi ROBOR: . activitatea beneficiarului de credite s-a stabilit conform Ordinului Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 13. .5. 14 din 1 noiembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Normei BNR nr.3. Începând cu august 2004. nivelul zilnic reprezentând maximul dintre volumul vânzărilor şi cumpărărilor. 11. se regăsesc informaţii privind instrumentele de plată refuzate. ca urmare a intrării în vigoare a Regulamentului nr.4. în conformitate cu normele internaţionale în vigoare. suma restantă înregistrată de Biroul de Credit S. în contextul trecerii la IFRS. b) asumarea de angajamente de către persoana declarantă în numele debitorului.ROBOR – Rata dobânzii pentru operaţiunile de plasare de fonduri. Indicatori ai pieţei valutare 13.. Indicatori ai pieţei monetare Conform Normei BNR nr.10 Situaţia titularilor de cont care au generat incidente de plată În tabelele 11. 82 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI . aplicabile instituţiilor de credit şi Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (2012). expunere egală sau mai mare de 20 000 lei.. (e) repunerea în bilanţ. Situaţia instrumentelor de plată de debit refuzate 11. această prevedere s-a aplicat până în martie 2007. instituţiile de credit nu mai raportează la Centrala Riscurilor Bancare restanţele mai mari de 30 de zile înregistrate în restituirea creditelor de către persoanele fizice cu expunere mai mică de 20 000 lei. În tabelele 11. 4/1995 privind funcţionarea pieţei monetare interbancare. exprimată în valuta creditului. Informaţii de risc de credit 11. Volumul mediu anual al tranzacţiilor valutare se determină ca medie aritmetică a volumului tranzacţiilor valutare lunare. Informaţia de risc de credit se referă la expunerea fiecărei persoane declarante faţă de un debitor. respectiv situaţia titularilor de cont care au generat incidente de plată cu cecuri.9. pe baza datelor furnizate de bănci şi instituţii financiare nebancare participante la Sistemul Biroului de Credit. a sumelor reprezentând „Creanţe scoase din activ urmărite în continuare” şi „Debitori din penalităţi pretinse” înregistrate extrabilanţier (cu constituirea corespunzătoare a ajustărilor pentru pierderi din depreciere şi păstrarea în bilanţ până când respectivele active nu vor mai produce beneficii viitoare). altele decât dobânzile. persoană fizică sau persoană juridică nebancară şi operaţiunile în lei şi în valută prin care persoanele declarante se expun la risc faţă de acel debitor prin: a) acordarea de credite. 12. În cadrul acestor raportări.A. Aceşti indicatori (cu menţiunea că nu mai există limită de expunere) sunt raportaţi de Biroul de Credit S. 337/2007 privind actualizarea CAEN. Forma de proprietate a beneficiarului de credite a fost stabilită în conformitate cu Ordinul în vigoare al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă a operatorilor economici (Nomenclator forme de proprietate).10. Grupările răspund necesităţilor de analiză ale BNR. şi 11. 4/2004 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. Credite acordate şi angajamente asumate de IFN + IEME+IP 11.7. 11. moneda în care a fost acordat creditul. 11.3. 11. pentru reflectarea acelor sume. Piaţa valutară interbancară Volumul lunar al tranzacţiilor pe piaţa valutară interbancară se determină prin însumarea nivelurilor zilnice ale tranzacţiilor.7.5.4.Precizări metodologice (d) introducerea unor conturi noi reprezentând „sume de amortizat”..9.. Restanţe mai mari de 30 de zile înregistrate de persoanele fizice Datorită modificării din mai 2007 a Regulamentului nr. 11.

Indicatori ai pieţei de capital 14. putând fi folosit ca activ suport pentru produse derivate şi structurate. BET (Bucharest Exchange Trading) este primul indice oficial introdus la BVB. Indicele compozit al Bursei de Valori Bucureşti (BET-C) a fost lansat la data de 16 aprilie 1998 şi reflectă evoluţia de ansamblu a tuturor societăţilor listate la BVB. cât şi în cazul BET-C. Participarea unui simbol în indice este limitată la 25 la sută din totalul capitalizării simbolurilor incluse în RASDAQ-C. Numărul societăţilor incluse în coşul indicelui BET-XT este de 25. pentru a reflecta evoluţia de ansamblu a preţurilor emitenţilor de top listaţi pe piaţa RASDAQ la Categoria I şi respectiv a II-a. a cărui metodologie permite acestuia să constituie drept activ suport pentru instrumente financiare derivate (futures. 14. De asemenea. venituri. Metoda de calcul este similară celei utilizate pentru calculul RASDAQ-C.2. Numărul companiilor din componenţa sa este variabil. euro şi dolari SUA şi diseminat în timp real de Bursa de Valori Viena. fiind posibil să se majoreze ca urmare a listării la BVB de noi societăţi reprezentative pentru sectoarele din economia naţională. referitoare la bunuri.Precizări metodologice Cursul de schimb mediu lunar (EUR/RON şi USD/RON) reprezintă media aritmetică simplă a cursurilor valutare zilnice caluclate şi publicate de Banca Naţională a României. Din punct de vedere al metodologiei de calcul. Acesta reprezintă indicele de referinţă al BVB. servicii. Numărul acţiunilor ce sunt incluse în portofoliul indicelui ROTX nu este fix. Indicii BET-XT şi BET-NG au fost lansaţi la data de 1 iulie 2008. pentru a evita influenţarea valorilor indicelui de către evoluţia unui număr mic de societăţi. ponderea oricărei societăţi este limitată la 20 la sută. Indicii RAQ I şi RAQ II au fost lansaţi odată cu introducerea categoriilor de excelenţă în piaţa RASDAQ. lansat la 19 septembrie 1997. precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. ediţia a V-a. Indicatori ai balanţei de plăţi şi poziţiei investiţionale internaţionale a României 15. urmând să includă toate societăţile de investiţii financiare care vor fi listate ulterior. certificate etc. acest indice se încadrează în grupa de indici bursieri obţinuţi prin ponderarea cu capitalizarea de piaţă. Cursul de schimb mediu anual (EUR/RON şi USD/RON) se calculează ca medie aritmetică simplă a cursurilor medii lunare.1. 1993. Coşul indicelui BET cuprinde acţiunile celor mai lichide 10 societăţi listate pe piaţa reglementată BVB. Bursa de Valori Bucureşti – Piaţa RASDAQ Indicele RASDAQ Compozit (RASDAQ-C) a fost lansat la 31 iulie 1998. 15. Indicele BET-NG este un indice sectorial şi reflectă evoluţia de ansamblu a tuturor societăţilor tranzacţionate pe piaţa listată a BVB. Principalii indicatori ai poziţiei investiţionale internaţionale Datoria externă pe termen mediu şi lung (datoria negarantată) include şi depozitele pe termen mediu şi lung ale băncilor străine la băncile rezidente. Termenii şi definiţiile din Balanţa de plăţi sunt în conformitate cu Manualul de balanţă de plăţi al FMI. În calcularea indicelui sunt incluse toate societăţile tranzacţionate pe piaţa RASDAQ. options etc. ROTX este proiectat ca un indice tranzacţionabil. Indicele BET-FI este primul indice sectorial dezvoltat de BVB şi a fost calculat iniţial pentru cele cinci SIF înscrise la cota bursei. Atât în cazul BET. Data lansării a fost 31 octombrie 2000. Indicele ROTX (Romanian Traded Index) reflectă în timp real mişcarea celor mai lichide acţiuni blue chip tranzacţionate la BVB.). Balanţa de plăţi Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii. segmentul de piaţă reglementată. Bursa de Valori Bucureşti – Piaţa reglementată Indicele Bursei de Valori Bucureşti. 1/2013 ♦ BULETIN LUNAR 83 .1. Datele au periodicitate lunară. Calculat în lei. al căror domeniu principal de activitate este asociat cu sectorul energetic şi utilităţile aferente acestuia. transferuri fără contraprestaţie (donaţii. metodologia de calcul este identică cu cea aplicată pentru calculul indicelui BET-C. Indicele BET-XT este un indice de preţuri ponderat cu capitalizarea free-float-ului a celor mai lichide societăţi listate la BVB. indicele BET-C fiind un indice de preţuri ponderat cu capitalizarea de piaţă a tuturor societăţilor din componenţa sa. la Categoria I. pe o perioadă de timp determinată. Modul de calcul este similar celui utilizat în cazul indicelui BET. la Categoria I şi a II-a. ajutoare şi altele asemenea). a II-a şi a III-a. metodologia de calcul fiind similară celei descrise mai sus. 14. 15. criteriile principale de selecţie fiind lichiditatea şi capitalizarea de piaţă. urmărindu se sintetizarea tendinţei globale a preţurilor acţiunilor emise de acestea. Indicele este calculat ca o medie ponderată (cu capitalizarea free-float-ului) a preţurilor titlurilor aflate în portofoliul indicelui.2.) şi produse structurate (warrante. din societăţile care pot intra în componenţa coşului sunt excluse societăţile de investiţii financiare.

ce au avut loc în acelaşi interval de timp.Precizări metodologice 15. la un moment dat. în conformitate cu definiţia acceptată de practica internaţională. de preţuri internaţionale şi alte modificări financiare. De menţionat faptul că tranzacţiile financiare incluse în poziţia investiţională internaţională fac obiectul contului financiar al balanţei de plăţi. cât şi tranzacţiile financiare.3. 84 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI . Poziţia investiţională internaţională Poziţia investiţională internaţională a României. modificările de cursuri de schimb. Tabelul standard al poziţiei investiţionale internaţionale cuprinde atât stocurile activelor şi pasivelor financiare externe de la începutul şi sfârşitul unei perioade. reprezintă stocurile de active şi pasive financiare externe ale unei ţări.