You are on page 1of 9

NOMBOR EMPAT DIGIT DENGAN NOMBOR SATUDIGIT

424
2 1 2

2
2 4

4 4 0

0
4

3795
Ri
Ra Pu

7=
Sa

3 3

5 7 5 2 2

4 9

2 5

1 1

baki

5084
Ri
Ra Pu

8=
Sa

5 4

6 0 8 2 2

3 8

5 4

4 4

baki

1915
Ri
Ra Pu

4=
Sa

1 1

4 9 6 3 2

7 1

8 5

3 3

baki

Cuba Jaya
Salin soalan dan cuba buat bersama rakan sebelah.

2695

3=

23176 6 =

50623

4=