You are on page 1of 1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Ojlerova jednacina statike Ojlerova jednacina dinamike neviskoznog fluida Bernulijev integral Ojlerove jednacine Navije-Stoksova jednacina Rejnolds-Lajbnicova jednacina Bilansna jednacina mase Materijalni izvod Fizicki smisao div U Razlika izmedju strujcnice I trajektorije Njutnovski fluidi Cirkulacija Pojam vrtloznosti tenzor vrtloznosti Zapreminski protok Maseni protok Metode opisa strujnog polja Teorija slicnosti. Bezdimenzijski brojevi Stisljivost