You are on page 1of 4

SVJETSKA TURNEJA IZLOBE RELIKVIJA STARIH 2600 GODINA

POSVEENO SVJETSKOM MIRU I KULTURI NENASILJA Split, 2013.

Meunarodni organizator: F.P.M.T. zaklada (Maitreya Project), Duhovni direktor meunarodnog projekta: Ven. Lama Zopa Rinpoche, Direktor svjetske turneje relikvija: Ms. Victoria Eward Renfrew Road, London, England, UK www.maitreyaproject.org Organizator za Hrvatsku: H.B.D. 'Padmasana', Centar za promidbu izvorne umjetnosti, kulture i duhovnosti Himalaja. www.padmasana.hr kontakt: padmasana@live.in Neprofitabilna, neovisna i nevladina udruga utemeljena 2001 godine. U suradnji s udrugom 'Svitlo', suorganizator za postavku izlobe u gradu Splitu (udruga.svitlo@gmail.com). POSTAVKA IZLOBE U SPLITU 22, 23 i 24. VELJAE 2013. Putujua izloba relikvija kao dio svjetske duhovne steevine zapoela je u oujku 2001., i prola do sada svim kontinentima. Prenoenje ovih 2600 godina starih relikvija budistikih svetaca i duhovnih majstora je inspirativno za ljude svih duhovnih tradicija, kulturnih naslijea i uvjerenja te potie na ujedinjenje u zajednikom iskustvu mira, ljubavi i tolerancije. Time se unapreuje nastojanje oko uspostave svjetskog mira, nenasilnog suivota u zajednicama i kreira ozraje iskrenosti i povjerenja u drutvu temeljenog na pozitivnim kvalitetama ljudskog bia. Prisutnost relikvija otvara mogunosti istinske uspostave dijaloga na osnovi tolerancije, uvianja i uvaavanja potrebe drugih i spoznaje o suivotu i zajednikim htijenjima u kojima je naglaena potreba izgradnje svjesnosti o meuzavisnosti u kreiranju zajednike sree. Relikvije su do sada obile 65 zemalja na svim kontinentima i doivjele vie od 650 javnih postavki. U svakom gradu gdje su bile izloene nadahnule su lokalnu zajednicu i potakle svjesnost o meuzavisnosti svih imbenika u drutvu. Svjesnost o kojoj je ovdje rije izrasta iz iskustva meuvjerskog slavlja usmjerenog prvenstveno na razmjenu ljudskih kvaliteta ljubavi, suosjeanja i dobrote srca. Zbog ovakve namjere i uz ovaj cilj izloba relikvija nije obojena nikakvim vjerskim htijenjima, nego slavi uroene pozitivne vrijednosti temeljne prirode ljudskog bia, zajednike svim ljudima. U ovoj jedinstvenoj i dragocjenoj kolekciji relikvija nalaze se stotine eksponata velikih budistikih duhovnih majstora i svetaca stare Indije, Burme, Indonezije, Tajlanda, Koreje, Tajvana, Tibeta, Francuske i drugih zemalja ukljuujui i izuzetnu zbirku relikvija povijesnog Bude Sakyamunija i njegovih bliskih uenika. U kolekciji se nalaze i relikvije petsto Budinih arahata. Susret sa ovim relikvijama trebao bi podsjetiti sve nas na nau vlastitu sutinsku prirodu istoe kao i na na unutarnji potencijal u manifestaciji istog. Relikvije Bude Sakyamunija su pohranjene u zlatnim konusnim stocima (stupama) koje svojim oblikom oznauju istou prosvijetljene prirode izvora koji sadre. Ostale relikvije izloene su u zdjelicama zatvorenim

u prozirne stupe ispod staklenih kovega smjetenih na oltaru u sreditu dvorane izmeu velianstvenog spektakla svjetlosti, svilenih alova i cvijea. U sreditu oltara nalazi se graciozna zlatna statua Bude budunosti Maitreje, utjelovljenosti same dobroiniteljske ljubavi i uzviene mudrosti, natkrita baldahinom- simbolom velikog pobjednika nad iluzijom. Po zavretku izgradnje velike statue Maitreje u Kushinagaru u Indiji, veina ovih relikvija bit e pohranjena u tijelu velike statue kao svjetioniku mira, simbola evolucije svijesti i prosperiteta novog tisuljea. Na ceremoniji koja prethodi otvorenju za javnost u mnogim su gradovima diljem svijeta do sada bili prisutni, pored istaknutih umjetnika, i gradonaelnici, ministri kulture, premijeri i predsjednici drava ili njihovi predstavnici kao i uglednici razliitih duhovnih zajednica pridavi tako posebni znaaj ovoj manifestaciji u kojoj se slavi mir i nenasilje. Ceremonija otvorenja izlobe u Splitu bit e popraena molitvom i prinoenjem svjetlosti svijea za mir u svijetu, sklad i porast djelatne dobrote srca. Na ceremoniju e biti pozvani predstavnici gradske vlasti, svjetovnih udruga za mir i ekologiju, duhovnih drutava, akademije, kolstva, kulture, sporta, umjetnici i drugi. Ceremoniju otvorenja kao i samu izlobu popratit e mediji. Zato vrijedi osobno vidjeti relikvije: Relikvije odailju zraeu pozitivnu energiju koja moe otvoriti srca ljudi u trenutku posebnog iskustva i pridonijeti iskrenom odnosu na putu zbliavanja, meusobnog razumijevanja i doivljavanja drugih po jednakosti i slinosti. Mislei i kontemplirajui o svrsi ljubaznosti i dobronamjernosti ljubavi, mir nastaje prirodno i nenametljivo u naim srcima i iri se svijetom koji nas okruuje. Budui da se vanjski mir postie kroz unutarnji mir, relikvije iz kojih se iri pozitivno ozraje imaju vanu ulogu u kreiranju mira kod pojedinaca i u svijetu. Susret sa relikvijama je vrlo poseban osobni kontakt koje posjetitelji ove izlobe mogu doivjeti na intuitivnoj, emotivnoj i fizikoj razini, onkraj svakog izriaja. Relikvije duhovnih majstora i svetaca nisu okamenjeni muzejski eksponati obinih ljudskih fizikih ostataka iji povijesni znaaj ovisi od starosti. Tu je rije o posebnim supstancijama pronaenim poslije kremacije izuzetnih svetih osoba i jedan su od pokazatelja njihove duhovne realizacije. One su posljednji dar ostvarenog stanja nesebine ljubavi, dobra i svjetlosti mudrosti koju su ivjeli majstori i sveci prenosei time i dalje na prisutne posebni blagoslov koji ne dolazi iz virtualnog svijeta nego je izraz najdublje unutarnje stvarnosti usavrene svijesti. Blagoslov koji se iri iz relikvija je ivi poticaj za stvaranje uvjeta pojavi svjesnosti i budnosti kod pojedinaca i zajednica o vlastitom unutarnjem potencijalu za razvoj dobroiniteljske ljubavi ili aktivne dobrote. Svjesnost o tome sazrjet e u prirodni mir, donijeti napredak i trajnu sreu svima na ovoj planeti. Geneza relikvija: Veliki duhovni majstori i sveci su izuzetne osobe koje su razvile temeljno suosjeanje na putu sveobuhvatne istine, osloboeno pristranosti i nekonceptualnu mudrost u sagledavanju iskonske prirode uma. Stoga je njihov doseg sagledavanja ivota na razini univerzalne istine koja opaa posvuda i u svemu boansku kreaciju, sklad, ljubav i mudrost kao temeljna poela i konani smisao cjelokupnog postojanja. Duhovna postignua svetaca su nemjerljiva, onkraj svake tradicije i puta i svjedoe o istini koja nije sputana ljudskim dogmama, a istovremeno ukazuju i na skrivene mogunosti koje se u svima nama kao ljudskim biima kriju u obliku nepoznatog potencijala u postizanju savrenstva sree i mira kroz spoznaju prave ljubavi i uzviene

istine u naim srcima. Relikvije imaju mo umnoavanja, zrae ponekad posebnom svjetlou, a iznad mjesta gdje su izloene, mogua je pojava duge na nebu. Relikvije odailju svjetlost u tamu temeljnog ljudskog neznanja i djeluju inspirativno na daljnju duhovnu evoluciju kod pojedinaca i kod zajednica jer jedino izgraena svijest moe trajno rijeiti probleme oko uspostave svjetskog mira i nenasilja. Stoga je susret sa relikvijama susret sa vlastitom neotkrivenom prosvijetljenom prirodom. Svi mi smo poput kapi istog oceana ivota, stoga o istoi tih kapi ovisi i istoa cijelog oceana. Relikvije ire univerzalnu poruku dobroiniteljske ljubavi ili djelatne dobrote ljubavi, sutine svih velikih autentinih religija. Iscjeljujue moi relikvija Relikvije imaju posebne moi u iscjeljivanju od razliitih duevnih i fizikih poremeaja i bolesti. Mnogi posjetitelji su svjedoili o vlastitom ozdravljenju ili njihovih poznanika u prisutnosti relikvija. Iscjeljenje obino nastupa trenutno ili u kraem periodu i ne slijedi nikakav objanjivi tijek lijeenja medikamentima. isto polje koje relikvije zrae oko sebe uspostavlja prirodnu ravnoteu u svakom tko se priblii, pa je na psihikoj i tjelesnoj razini mogue uspostavljanje prirodnog stanja koje djeluje iscjeljujue na vie razina kod onih koji za to imaju sazrele unutarnje uvjete. Najvee dragocjenosti dolaze iz istog srca i emitiraju se u prostor u obliku suosjeanja i mudrosti koje iscjeljuju. Prosvijetljena bia sa velikom realizacijom utvrdili su relikvije kao nain za prijenos blagoslova njihova tijela, govora i uma kao iscjeljujuih moi. To nadmauje sva materijalna dobra. Za trajanja izlobe uz razgledavanje relikvija posjetitelji e imati i druge mogunosti: - primiti direktni blagoslov od relikvije Bude Sakyamunija uvane u zlatnoj stupi koja je za to namijenjena tako to se ona polae na glavu posjetitelja koji to ele. - osobno okupati statuu Bude djeteta to simbolino predstavlja gestu vlastitog ienja od negativnosti, nesavrenstva i prepreka na putu postizanja vlastite sree i unutarnjeg mira - prinijeti svjetlost na oltar posveen svjetskom miru i kulturi nenasilja - itati nekoliko redaka iz svetog teksta 'Sutre zlatnog svjetla' to je iznimno moan nain u zaustavljanju nasilja, rata, ispunjenju osobnih elja kao i pojavi sree i mira u cijeloj ljudskoj zajednici - ispisati osobno nekoliko rijei zlatnom tintom iz 'Sanghata Sutre' za ispunjenje svojih ivotnih projekata i otklanjanje prepreka na tom putu - dobiti eljene informacije, nabaviti CD-e i katalog s slikama i opisom izloenih relikvija na info-pultu organizatora izlobe za Hrvatsku, H.B.D.'Padmasana' i suorganizatora: Udruge 'Svitlo'. Izloba svjetske zbirke relikvija je manifestacija otvorena svima i besplatna za posjetitelje koji ele doivjeti i dijeliti predivno iskustvo susreta sa sobom otkrivajui osobni unutarnji mir, radost i nadahnue bez obzira na uvjerenja ili duhovnu tradiciju kojoj pripadaju. Prihvaaju se donacije koje su namijenjene iskljuivo projektu Maitreja i izgradnju velike statue-simbola mira. Za donacije e biti postavljene posebne kutije na kojima e pisati Maitreja projekt.

Relikvije e biti izloene u Splitu i to 23. i 24. veljae ove godine u prostoru Stare Gradske Vijenice, Pjaca Narodni trg. Ceremonija otvorenja izlobe 22. veljae namijenjena je samo uzvanicima s pozivnicama dok e za javnost izloba biti otvorena 23. i 24. veljae od 10 sati do 19 sati. Generalni organizator svjetske turneje relikvija je Maitreya projekt na elu s Lamom Zopom Rinpocheom, duhovnim direktorom projekta. Maitreya projekt nastao je radi konstrukcije velianstvene 152 metra visoke bronane statue Bude budunosti, obznanjenog u svetim spisima kao Maitreya (utjelovljena dobrota ljubavi). Ova jedinstvena statua e se podii u sjevernoj Indiji kao doprinos unapreenju dobroiniteljske ljubavi, mira i sklada. Oko velebne statue, najvee u svijetu, podignut e se mnoga zdanja svjetovnog i duhovnog sadraja sa glavnim aktivnostima vezanim za edukaciju, trening u kulturi nenasilja i zdravstvenu pomo namijenjenu prvenstveno siromanima. Cijeli planirani sadraj projekta uklopit e se u postojei okoli tako to nee naruiti ekologiju prostora i prirodni ambijent. S namjerom promoviranja uzvienog projekta Lama Zopa Rinpoche ve desetljeima ini diljem svijeta napore poput Maitreja projekta vezanog za turneju relikvija sredinjeg oltara, zapoetu 2001. godine. H.B.D. 'PADMASANA'