You are on page 1of 7

Kumpulan 5 Kajian Masa Depan & Faedahnya kepada Guru

Nursalwana Russeli
Nurul Liana Azli Ridzuan Muhammad Zulhemi Roslan Mohd Sari Hidayat Mohamad Isa

PENGAJARAN BERASASKAN KAJIAN MASA DEPAN Pengajaran berasaskan Kajian Masa Depan merupakan strategi secara saintifik yang dibina untuk menambahkan keupayaan murid dalam menghadapi pelbagai cabaran hidup dan membuat keputusan.

Strategi pengajaran untuk memikirkan tentang Masa Depan secara berkaedah, bermakna dan bertanggungjawab

CONTOH P&P KAJIAN MASA HADAPAN (Projek 3D)


Langkah Pengajaran dan Pembelajaran
1. Guru mengedarkan lakaran awal yang telah dibuat oleh murid pada pelajaran minggu lalu. 2. Murid dikehendaki berbincang mengikut kumpulan untuk menghasilkan lakaran projek.

3. Murid juga dikehendaki merancang pembinaan projek eksperimental berpandukan lakaran akhir projek dengan menggunakan bahan yang akan dibekalkan oleh guru. 4. Murid dikehendaki merujuk buku teks pada halaman 14 dan 15.

Langkah Pengajaran dan Pembelajaran


5. Guru mengedarkan penyedut minuman, pelekat, pembaris keluli dan gunting kepada setiap kumpulan.

6. Setiap kumpulan dikehendaki membina projek eksperimental mengikut masa yang telah ditetapkan.
7. Setelah siap, murid dikehendaki mempersembahkan projek eksperimental yang telah dibuat mengikut kumpulan. 8. Guru akan menguji projek eksperimental yang telah dipersembahkan.

Faedah Kajian Masa Hadapan kepada Guru


Guru dapat laksana strategi berpusatkan murid dan
bahan. Merangsang pemikiran aktif murid yang lebih kreatif dan inovatif terhadap perubahan masa hadapan. Guru bertindak sebagai fasilitator dan berperanan

sebagai pemudahcara dalam sesi sumbang saran


serta mengurus proses perbincangan dan memantau penglibatan murid.

Perbincangan yang terhasil lebih menjurus kepada penyelesaian masalah dan ramalan tentang perubahan yang bakal berlaku pada masa hadapan. Dapat membantu murid memupuk keyakinan diri

ketika proses p&p.


Guru dapat membina tanggapan dan sifat positif murid terhadap cabaran di masa hadapan. Meningkatkan keberkesanan objektif p&p guru.

TAMAT