You are on page 1of 2

Pangkalahatang Uri ng Pangngalan Uri Ayon sa Katuturan ng Pangngalan Uri Ayon sa Kalikasan ng Pangngalan Kasarian ng Pangngalan Kaanyuan ng Pangngalan

PANGNGALAN

URI

KAHULUGAN

HALIMBAWA

Pangkalahatang Uri ng Pangngalan

Pantangi Pambalana

tanging pangngalan ng tao, hayop, bagay, lugar o pangyayari tumutukoy sa karamihan o balanang bagay, tao, hayop, lugar o pangyayari

Maria, Jenel. Mark babae, lapis, isda

Uri Ayon sa Katuturan ng Pangngalan

Tahas Basal Hango Lansak Patalinghaga

tiyakang tumutukoy sa pinangangalanan tumutukoy sa mga bagay na hindi kakikita o nahahawakan tumutukoy sa mga payak na pangngalan na may panlapi nangangahulugan ng karamihan o kalipunan ng marami maging nasa anyong payak o maylapi kung ang salita ay di-tuwirang tumutukoy sa pinag-uukulan ng salita kundi sa katulad o halimbawa nito

paaralan, hayop, bahay hangin, diwa, isip kabuhayan, palaisipan pangkat, tiklis, piling bulaklak (dalaga) ilaw (gabay) ilog, bathala, araw balarila, pang-uri, abakada hopia, pansit, siopao, mami

Uri Ayon sa Kalikasan ng Pangngalan

Likas Likha Ligaw

salitang talagang Tagalog sa mula't mula pa at ito ay salitang-ugat kung ito ay yari ng mga pantas sa wika kung ito ay salitang banyaga at gimnagamit na palasak

Kasarian ng Pangngalan

Panlalaki Pambabae Di-tiyak Walang Kasarian

kung nauukol sa lalaki kung nauukol sa babae di-alam kung babae o lalaki nauukol sa mga bagay at lugar

tatay, totoy, kuya inday sanse, ate guro, mag-aaral, doctor papel, bnato, puno

Kaanyuan ng Pangngalan

Payak Maylapi Inuulit Tambalan

binubuo ng salitang-ugat lamang binubuo ng salitang-ugat at panlapi kung ang kabuuan nito o ang bahagi nito ay inuulit binubuo ng dalawang magkaibang salitang pinag-isa

bahay, ina, bata magpinsan, kabataan kuru-kuro, sabi-sabi bali-balita, sali-salita balikbayan, bahaghari alay-kapwa