You are on page 1of 16

Deverbativna imenica kao

kondenzator reeninog
sadraja u jeziku novina
(Na BKS materijalu)

Marina Nikoli

I. Deverbativne padene konstrukcije


ADVERBIJALNOG TIPA
Temporalne
1.
2.

3.

4.
5.

6.

,
. (P) [ Pre nego to pone zasedanje]
- -
,
. (P) [ Nakon to se zavri tekua sednica]
Nakon zatvaranja Wall Streeta, Senat je zavrio raspravu o prijedlogu zakona o
poticajnim mjerama i o njemu je trebao glasati u utorak. (V) [ Nakon to se zatvorio
Wall Street]
,
, . (O) [ Kada su naplaivali dug]
, ,
, .
(P) [ Dok su beali]
Dvojica premijera izjavila su da su tijekom razgovora posebnu pozornost posvetili
energetici, i to vrlo konkretno suradnji na projektu trans-jadranskog plinovoda (TAP)
koji bi iao od Irana i kaspijske regije preko Albanije i Jadrana do Italije. (V) [ Dok su
razgovarali]

Kauzalne
1.

2.

3.

4.

5.


,
.
(P) [ Zato to je jedan svedok tvrdio]
Sarkozy, koji je dobio nadimak Sarko lAmericain zbog svog divljenja i podrke Sjedinjenim
Dravama, nastoji obnoviti veze s Irakom i popraviti odnose s Vaingtonom koji su
bili teko zategnuti zbog protivljenja njegovog prethodnika irakom ratu. (O) [ Zato to
se divio i podravao Sjedinjene Drave, zato to se njegov prethodnik protivio]
Optunica je Gotovca i Stania teretila za davanje i primanje mita te zloporabe poloaja i
ovlasti, a Uskok je najavio albu na presudu. (V) [ Zato to je davao i primao mito te
zloporabio poloaj]
Prema lijenikom priopenju koje prenosi Ansa, Eluanina smrt je nastupila u 20.10
sati po srednjoeuropskome vremenu najvjerojatnije zbog zatajenja rada bubrega koje je
dovelo do zatajenja rada plua i srca. (V) [ Zato to su zatajili bubrezi]
, ,
, . (P) [ Zato to je
Tuilavo zahtevalo]

Intencionalne
1.

2.

3.

4.

Predstavnici komercijalnih banaka su dali kvalitetne preporuke za rjeenje ovih


problema i istaknuli zadovoljstvo to su pozvani od strane ministra finansija na
radno-konsultativni sastanak, te podrali ideju da se ovakvi sastanci redovno
odravaju, to e pomoi u kvalitetnijem prevazilaenju problema koje nosi
finansijska kriza, saopeno je iz Ministarstva finansija FBiH. (O) [ Da bi se reili
ovi problemi]
Kako je priopeno iz EUFOR-a, ova operacija potrage provedena je na zahtjev
Hakog tribunala s ciljem prikupljanja informacija koje bi mogle biti korisne za
pronalaenje najtraenijeg haakog bjegunca. (V) [ Da bi se pronaao najtraeniji
haaki bjegunac]
U utorak e se u Udinama odrati sastanak na kojemu e se utvrditi nain obdukcije
radi utvrivanja tonih uzroka smrti Eluane koja je nastupila ranije nego su to lijenici
oekivali. (V) [ Da bi utvrdili tane uzroke smrtii]
Kasno u ponedjeljak, Senat je sa 61 glasom za i 36 protiv, odluio o zavretku
rasprave i stavljanju zakona na izglasavanje u utorak, ime je potvreno da
Demokrati imaju 60 glasova potrebnih da se onemogui proceduralno opstruiranje
donoenja zakona. (V) [ Da se izglasaju]

Znaenje tipa "osnov", "kriterij"


1.
Gotovo etiri godine, prema vlastitome priznanju, Koroman je
pisao ovu zbirku od etrdesetak pjesmotvora razvrstanih u
deset tematskih ciklusa, primjerenih za isto toliko Bojih
zapovijedi, s tim da se pjesnikovo duhovnitvo ne istie pred
njegovim opisno, promatrako svjetovnim biem. (O) [ Na
osnovu toga to je sam priznao]
2.
Prema lijenikom priopenju koje prenosi Ansa, Eluanina smrt
je nastupila u 20.10 sati po srednjoeuropskome vremenu
najvjerojatnije zbog zatajenja rada bubrega koje je dovelo do
zatajenja rada plua i srca. (V) [ Na osnovu toga to su lijenici
priopili]

Instrumentalne
1.

2.

3.

4.


,
,
,
. (P) [Time to
predstavnici... uestvuju]
Vraanjem pregovora u institucije dalo bi se, prije svega, na znaaju dravi, a iz
parlamentarne rasprave prve nae politike garniture bilo bi definitivno jasno tko i
kako, zapravo (i) da li uope, vidi budunost Bosne i Hercegovine. (O) [Time to se
pregovori vraaju]
Posjeenost stranica dobit e se stalnim dopunjavanjem, objavljivanjem aktualnih vijesti iz
podruja koje pokriva izloba, objavom slinih dogaanja kod nas i u svijetu. (V)
[Time to se stalno dopunjuju, objavljuju aktualne vijesti..., objavljuju slini dogaaji]
Goran Golovko, redatelj predstave koja je spojila Krleinu Ledu i Genetove
Slukinje, odluio je ispitnu produkciju studenata etvrte godine Akademije ostvariti
u suradnji sa ibenskim kazalitarcima. (V) [Tako to je saraivao sa ibenskim
kazalitarcima]

II. Deverbativne padene konstrukcije KAO

SEMANTIKE DOPUNE
NDev uz GLAGOL
1.
2.

3.

4.

5.

6.


. (P) [ Da najavi]
, ,
, . (P) [ Da budu
izrueni]
,
. (P) [ (To)
to se rodio sin]
Tim je slijedom poruka Raffija Gregoriana kako bi propast prudskog procesa (Prud - Sarajevo Banja Luka) znaio stagnaciju ove zemlje sve do izborne 2010. godine, upozoravajua, gotovo
prijetea - oponentima ovoga plana. (O) [ Da e zemlja stagnirati]
Kasno u ponedjeljak, Senat je sa 61 glasom za i 36 protiv, odluio o zavretku rasprave i stavljanju
zakona na izglasavanje u utorak, ime je potvreno da Demokrati imaju 60 glasova potrebnih da
se onemogui proceduralno opstruiranje donoenja zakona. (V) [ Da se zavri i da se stavi]
Slikari e pak nastaviti s izvodenjem praktine nastave izvan kolskih prostorija. (V) [ Da izvode]

NDev uz IMENICU
1.

2.
3.

4.
5.

,
,
, . (P) [ Da se tedi]
,
. (P) [ Gde (neko) stanuje]
,
13 ,
. (P) [ Da reguliu]
Amerika vidi priliku za diplomatsko otvaranje prema Iranu. (V) [ Da se otvori]
Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy objavio je u ponedjeljak odluku
njegove vlade o dodjeli est milijardi eura tamonjim proizvoaima
automobila, Renaultu, Peugeotu, Citrenu. (V) [ Da dodeli]

NDev uz PRIDEV
1.

2.

3.

4.
5.

,
, . (P) [ Da
troe]
-,

- . (P) [ Da
sprovode]


,
, ,
. (P) [ Da uhvati]
Iran je spreman na pregovore ali samo ako su utemeljeni na meusobnom potovanju.
(V) [ Da pregovara, (Tome) Da se meusobno potuju]
Gradonaelnik je uvjeren da su veini njih ta prijevozna sredstva dovoljna za
obavljanje poslova. (V) [ Da se obave poslovi]

III. NOMINATIVNE deverbativne konstrukcije


NDev u poziciji SUBJEKTA
1.

2.

3.

4.

5.
6.

, -
, . (P) [ To to su razreeni lanovi
RIK-a i izabrani novi]
-
77.235.912 , ,
( )
. (P) [ To to su objavljeni podaci (To to je neko objavio podatke)]
Tim je slijedom poruka Raffija Gregoriana kako bi propast prudskog procesa (Prud Sarajevo - Banja Luka) znaio stagnaciju ove zemlje sve do izborne 2010. godine,
upozoravajua, gotovo prijetea - oponentima ovoga plana. (O) [ To to je propao
prudski proces]
Bosna se jo nije probila niti u bruxellesko predvorje i svako tavorenje u trenutanom
politikom statusu quo znailo bi krah europskih ambicija. (O) [ To to tavori]
Ponaanje Gotovca u kontekstu njegovih razgovora sa Staniem pokazuje samo da je
postupao neetino. (V) [ To kako se ponaa]
Blokada Hrvatske nije dobra za cijelu regiju. (V) [ To to je Hrvatska blokirana]

NDev u poziciji LEKSIKOG JEZGRA PREDIKATA


1.

: ,
- -, . (P) [ To neko bei]

Deverbativna imenica u novinskim naslovima


1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Dogovor o investicijama (O) [ Dogovaraju se da investiraju]


Skidanje maski (O) [ Skidaju maske]
Poziv Evropi da pomogne Iraku (O) [ Poziva se Evropa]
Prevazilaenje krize (O) [ Prevazilazi se kriza]
Mogua gradnja nuklearne elektrane u Albaniji (V) [ Da e se graditi]
Pad tranzita tereta kroz Panamski kanal (V) [ Pao je tranzit]
Posjet francuskog predsjednika Bagdadu (V) [ Francuski predsjednik je posetio
Bagdad]

Uzastopne nominalizacije
1.
2.

3.

4.
5.

6.

, -,
. (P)

,
. (P)

.
(P)
,
. (P)
Da bi se barem ublaila teka dubioza (samo ove godine Federacija BiH mora
servisirati 340 miliona maraka), izgleda da je jedini lijek prodaja ostataka porodinog
srebra. (O)
Ulagai su u ponedjeljak bili na oprezu u oekivanju raspleta rasprave u amerikom Senatu
o prijedlogu poticajnih gospodarskih mjera vlade Baracka Obame. (V)

Nagomilavanje nominalizacija
1.

2.

Bagdadi je naglasio da je Libija spremna, pored interesa za investiranje i zajednika


ulaganja, uloiti depozite u odreene banke u BiH s ciljem jaanja finansijskog
sektora, te je dogovoren sastanak direktora bh. banaka sa partnerima u Libiji, kao i
posjeta lanova Vlade i zainteresovanih privrednika u drugoj polovini marta,
saopteno je iz Silajdievog kabineta. (O)
Na sastanku su razmijenjena miljenja po pitanju prevazilaenja globalne finansijske
krize, a ministar Bevanda je prisutne upoznao sa aktivnostima Vlade FBiH, odnosno
federalnog Ministarstva finansija na izmjenama propisa koji regulie porez na dobit,
to je u vezi sa relaksiranjem banaka po pitanju obezbjeenja otplate kreditnih dugovanja
fizikim licima. (O)

Leksikalizacija i promene znaenja Ndev u jeziku


novina
1.

2.

3.

4.

5.

,
.
. (P)
,
.[ (P)

,
. (P)
Tokom uviaja policija je, vjerovatno, uzela snimke kamera videonadzora na Hipo
Alpe Adria banci, te e tek nakon pregleda ovih snimaka biti jasnije ta se desilo i ko
je poinilac. (O)
Optunica je Gotovca i Stania teretila za davanje i primanje mita te zloporabe
poloaja i ovlasti, a Uskok je najavio albu na presudu. (V)

Hvala na panji!