You are on page 1of 6

TOPIK : Persekitaran Berkualiti Hidup Sihat

kempen menjaga alam sekitar. mengitar semula barangan. penanaman semula pokok yang telah ditebang dan juga pokok bunga. pendedahan media massa tentang kepentingan alam sekitar.