Micron Associates Economy - Micron Associates Economy News Blog blogrr.

net
http://aleziabrett.blogrr.net/post/economy--micron-associates-economy-news-blog micron associates Economy - Micron Associates Economy News Blog blogrr.net

Først er ebbet av vare pris tidevannet. I KPI, har energipriser falt 4,3% i året til April. I NIPA dataene falt prisene for energi varer i 7,5% årlig tempo i første kvartal. Dette utviklingen det meste vises i overskriften tiltak av inflasjon, selvfølgelig, men også jobbe seg gjennom til kjernen priser til en viss grad. Synkende råvarepriser synes å være delvis på grunn av raskere levere vekst (spesielt i energi) og delvis på grunn av en uventet skarp nedgang i fremvoksende markedet økonomisk vekst.
micron associates Economy - Micron Associates Economy News Blog blogrr.net Watch more videos and articles: http://www.slideshare.net/agavenwi/micron-associates-debunk-spania-rebuffs-bailout-ndvendig http://micronassociates.net/hi-TECH/2012/07/27/micron-associates-blekkfarger-googles-nyesokefunksjonen-med-google-skriv-for-hand/

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful