You are on page 1of 1

Cele mai frumoase rugaciuni ale Ortodoxiei Datoram smeritei trude a cinului monahal chipul de sarbatoare pe care îl poarta

ac easta carte. împodobita cu gravuri in lemn de la Manastirea Neamtului (începutul veacului XIX). Rugaciunile Sfintilor Parinti publicate de Cuviosul Nicodim Aghioritul în APANTHISMA (Constantinopol, 1799), tradus e în românest e la Manastirea Neamtul (1827), dat e acu m pe slova nou a si grai îndreptat, cu o p ostfata, not e si comentarii de Virgil Cândea la Editor: Sorin DUMITRESCU Editura Anastasia Str. Venera 13. sector 2. Bucuresti; Tel/Fax 2116745 ISBN 973-9374-51-4 EDITURA ANASTASIA