You are on page 1of 2

Az anyakép a Bibliában és az irodalomban

A csónakázótó lágyan ringatta a ladikokat. A gyermekek kacaja a hullámokkal együtt ért partot, amire az édesanyák elérzékenyült tekintete volt a válasz. Épp a Zemplén csúcsait koronázta meg a napkorong, amikor a trombita érces, hívogató szava megtörte a fény, a hullámok, a jótékony semmittevésbe feledkezés varázslatát. A Családi Öko Kalandpark panorámás termében minden széknek hamar gazdája lett a szeptember 16-án délután 18 órakor kezdődő, Az anyakép a Bibliában és az irodalomban c. rendezvényen. A Telkibányai Református Egyházközség által elindított „Hittem, ezért írtam!” sorozat a negyedik felvonásához érkezett. A vendégek sorát dr. Tusnády László professor emeritus nyitotta, akit követtek Maczó János író, költő, dr. Laczkó András irodalomtörténész, kritikus, Fazekas József költő. Az est zenei felhozataláról Simon Norbert komáromi teológushallgató gondoskodott, aki trombitajátékával okozott felejthetetlen perceket a résztvevőknek. A 42. zsoltár eléneklése után Szalay László Pál lelkipásztor Asszonyember vagy Éva címen tartott előadást. A személyes hangú, lírai bevezetőt az anyává válás heroikus küzdelmének bemutatása követte Anna példáján keresztül. Az előadó kihangsúlyozta, hogy Elkána felesége a meddőség poklát csak a feltétel nélküli Istenre hagyatkozás révén tudta elhagyni. „ Azután elment az asszony a maga útjára, evett, és nem volt többet szomorú az arca.” A gyermek hitben való nevelésének következő lépcsőfokát Mónikával, Augustinus egyházatya édesanyjával illusztrálta. Elhangzott, hogy az afrikai pogány anyaistennőnek, „Dea Caelstis”-nek a tisztelete ellenére, Mónika Istennek ajánlotta gyermekét, és szentül hitte, hogy „nem kallódhat el a könnyek fia.” Dr. Tusnádi László Anyakép a török és olasz irodalomban címmel tartotta meg előadását. Előterjesztésében kihangsúlyozta, hogy „az anyaság az emberi lét megmaradásának kontinentális alapzata.” Többek között elmondta, hogy a török „anayasa”szó alkotmányt jelent, viszont szó szerint anyatörvénynek fordítjuk. Fájlalta, hogy a mi törvényeinkben nincs ilyen becsülete az anyáknak. A Torquato Tasso monográfia írója, kiemelte a tragikus sorsú költő egyik vesének anyaábrázolását: A nő gyönyörűségéből valamicskét a tükör is visszaad, de teljessége leánya szemében fénylik fel. Az előadást Cengiz Hancıoğlu és a magát magyar származásúnak valló Giuseppe Ungaretti versei színesítették. Dr. Laczkó András Jókai Mór kapcsán egy határozott, céltudatos, akaratát a végsőkig érvényesítő édesanya képét rajzolta elénk. Pulai Máriát kardos menyecskének, vicispánnak,

szeptember 23. Döbrentei Kornél író vehette át. Szalay Emma Zádorkát a keresztvíz alá tarthatták. Bencze Izabella jogász. ami a következő: „Példamutató emberi életéért és alkotó tevékenységéért tüntette ki a NAP alapítvány. Varga István irodalomtörténész. Az anyai hatás Jókai regényeiben. Cs. Az együttlét végén a lelkészházaspár vendégül látta a gyülekezetet.Jókayné uramnak is nevezték következetes természete miatt. A kísérő oklevélen pedig feltüntetésre került a díj odaítélésének az oka. dr. Az előadások után sor került a Fehér Mária–díj ünnepélyes kiosztására. hogy megkaphatták a Szemesi György által készített emlékplakettet. dr. dr. . megemlékezve ezzel is a gyermekekért hozott áldozatukról. hogy elsőszülött gyermeküket. évfordulójára alapították és az előző években többek között Almássy Katinka költő. Varga József írót. Tusnády Lászlót az irodalomtudomány kandidátusát és Szalay László Pál lelkipásztort érte a megtiszteltetés. Bábel Balázs érsek. Szalay László Pál lelkipásztor Telkibánya. 2011. majd Fazekas József mutatta be a Tőkesúly című kötetét. dr. Az előadások között Maczó János és Fehér Mária anya témájú versei hangoztak el. mert már egy éve annak. Lezsák Sándor a Magyar Országgyűlés alelnöke. A díjat az 1956-os forradalom 50.” Az alkalmon résztvevő édesanyák egy szál fehér szegfűt kaptak. különösen a Kőszívű ember fiaiban szemléletesen kimutatható. A NAP Alapítvány képviseletében Maczó János laudálta a 2011-es kitüntetetteket. Idén dr.