You are on page 1of 5

PEMETAAN RANCANGAN PENGAJARAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 5 MINGGU

1 4-6/1/2012

TAJUK
Pendedahan dan memperkenalkan BM SPM 1. BM Kertas 1 Karangan Berpandu dan Umum 2. BM Kertas 2 - Rumusan dan Pemahaman - Pemahaman Komponan Sastera ( Dirgahayu Bahasaku ) - Tatabahasa - Novel - T4 + T5 A. Unit 1-Rumah Terbuka Rakyat Malaysia 1. Karangan Umum 2. Rumusan 3. Tatabahasa 4. Komsas - Pantun - Enam Kerat - Lapan Kerat A. Unit 1- Rumah terbuka Rakyat Malaysia 1. Karangan Rangsangan(A) 2. Tatabahasa - Kata Nama 3. Komsas - Sajak - Dirgahayu Bahasaku - Kecek- (V) 4. Novel - Kembara Amira

SKOP/OBJEKTIF
Aspek Penyoalan dalam peperiksaan. 1. 2. Skema pemarkahan Bahan rujukan

Rujukan
Kertas soalan terkini Kertas soalan SPM Kertas soalan Buku teks Antologi Dirgahayu Bahasaku Novel Azfa Hanani dan Novel Kembara Amira.

2 9-13/1/2012

Penulisan Pendahuluan karangan Menyenarai isi. Kata Ganti Nama Kajian puisi

Petikan Buku Teks Antologi Dirgahayu Bahasaku

3 16-20/1/2012

Gambar Tunggal Kata Ganti Nama – Ayat Berpola Kajian puisi Sinopsis

Buku teks Antologi Dirgahayu Bahasaku. Novel Kembara Amira

4 23-24/1/2012 25-27/1/2012

CUTI TAHUN BARU CINA

B. Unit 2- Pendidikan Alaf Ini. 1. Karangan Umum (B)- Fakta 2. Rumusan 3. Tatabahasa 4. Komsas - Cerpen - Pahlawan Buntung

Menulis Perenggan Isi / Pemerengganan Latihan Merumus dan pemahaman umum Kata Sendi Nama Kajian cerpen Pemahaman teks prosa moden Gambar rajah Frasa sendi Nama Kajian Drama Tema dan Persoalan Laporan Latihan merumus Kata Adjektif dan Penguat Kajian prosa dan pemahaman petikan. Iklan Ayat Berpola Frasa Nama+ Frasa adjektif Kajian puisi tradisional Pemahaman petikan puisi.

Petikan Buku Teks Antologi Dirgahayu Bahasaku.

B. 5 30/1- 3/2

Unit 2- Pendidikan Alaf Ini. 1. Karangan (A) 2. Tatabahasa 3. Komsas- Drama - Tiang Cengal Dinding Sayung. 4. Novel - Kembara Amera

Buku Teks Antologi Dirgahayu bahasaku. Novel Kembara Amira

6 6-10/2/2012

7 13-17/2/2012

C. Unit 3 - Pengangkutan Alaf Ini 1. Karangan (B) 2. Rumusan 3. Tatabahasa 4. KOMSAS - Prosa Tradisional - Hikayat Langlang Buana C. Unit 3 - Pengangkutan Alaf Ini 1. Karangan (A) 2. Tatabahasa 3. KOMSAS - Puisi Tradisional - Syair Makna Riak - Syair Pemberontakan Patani 4. Kajian Novel - Kembara Amira

Petikan Buku Teks Antologi Dirgahayu Bahasaku.

Buku Teks Antologi Dirgahayu Bahasaku.

Novel Kembara Amira.

1

Novel Kembara Amira. Unit 7. Kajian Novel. Rumusan 3. Tatabahasa 3. Karangan (B) 2. Karangan (B) 2.Sajak Pasar Perasaan Penulisan Kreatif Latihan Merumus Kata Kerja Tak Transitif Kajian puisi Pemahaman petikan puisi Iklan Petikan Buku Teks Antologi Dirgahayu Bahasaku..Plot 8 20-24/2/2012 D. Komsas –Cerpen Hutan Rimba 4. Wawancara Ayat Silaan dan Ayat permintaan Kajian Puisi Tradisional Buku Teks Antologi Dirgahayu Bahasaku 17 23/-27/4/2012 G. Tatabahasa 3. Tatabahasa 3. Perbahasan Ayat Berpola FN+FKtr dengan KK Berapitan Kajian prosa Watak dan perwatakan Peta Petikan Buku Teks Antologi Dirgahayu Bahasaku. Unit 4 . Komsas . 15 9/-13/4/2012 16 16/-20/4/2012 F. Karangan (B) 2.Drama .Prosa Tradisional -Hikayat Opu Daeng Menambun Gambar Tunggal Merumus petikan. Komsas. Unit 6-pendidikan Industri 1.Bandar Pintar Malaysia 1. 13 26/-30/3/2012 Buku Teks Antologi Dirgahayu Bahasaku. Tatabahasa 4.. Novel Kembara Amira Dialog Latihan Merumus Ayat Suruhan dan Larangan Kajian cerpen Pemahaman petikan cerpen. G. Karangan (B) 2. Kajian Novel . Tatabahasa 4. Kajian Novel – Kembara Amira.Biolembangan 1. Tatabahasa 4. Unit 4 . Novel Kembara Amira 11 10-18/3/2012 12 19-23/3/2012 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 E.Dua Geliga Hikmat 4.1400 E. Syarahan Frasa Nama + Frasa Kerja Tak Transitif Kajian cerpen Pemahaman petikan cerpen. Karangan (B) 2.Bandar Pintar Malaysia 1. Tatabahasa 3. Nilai Buku Teks Antologi Dirgahayu Bahasaku. Rumusan 3. Unit 7. F.Kembara Amira. Ayat Songsang Kajian prosa Pemahaman petikan prosa Wawancara Ayat Songsang Kajian cerpen. Karangan (A) 2.Sajak Bangkitla .Cerpen Idola 4. Kata Kerja Transitif berapita Men.kan. Komsas – Cerpen Tanggar Amanat Buku Teks Antologi Dirgahayu Bahasaku. Komsas – Puisi Tradisional Gurindam Tonggak Dua Belas Buku Teks Antologi Dirgahayu Bahasaku. 9 27/2 2/3/2012 10 5-9/3/2012 UJIAN SELARAS 1 D. Komsas .Men. Binaan Plot Buku Teks Antologi Dirgahayu Bahasaku. Karangan (A) 2.Biolembangan 1. 2 . Unit 5 – Alam Pekerjaan 1.i Kajian drama Pemahaman petikan drama.Kembara Amira. Rumusan 3. Komsas. Unit 6-pendidikan Industri 1. Tatabahasa 4. Komsas – Puisi Moden . 14 2-6/4/2012 Gambar Bersiri Latihan Merumus Pertikal -kah dan –lah. Karangan (A) 2. Unit 5 – Alam Pekerjaan 1. Rumusan 3.Prosa Tradisional .

Pemahaman Prosa Buku Teks Novel Kembara Amira Novel Azfa Hanani 25 18-22/6/2012 Latih tubi Penanda Wacana Pemahaman petikan. Komsas. 3. 4. Karangan (A) 2.Pelestarian Budaya warisan 1.Pelaburan 1. Karangan (A) Rumusan Tatabahasa Komsas – Drama Drama Dato’ Onn Karangan (B) Tatabahasa Komsas Novel Latih tubi Latihan Merumus Kata Kerja Pemahaman petikan.Teleperubatan 1.ulang kaji Latih tubi berfokus 29 16-20/7/2012 Latih tubi berfokus Buku Teks Antologi Harga Remaja Novel Kembara Amira Novel Azfa Hanani 30 1. 1.Sajak Di bawah Langit yang Sama Arkitek Kota.4. Latih tubi berfokus Buku Teks Antologi Dirgahayu Bahasaku Novel Kembara Amira Novel Azfa Hanani Buku Teks Antologi Harga Remaja 28 9-13/7/2012 1. Pemahaman Prosa Buku Teks Antologi Harga Remaja Novel Kembara Amira NovelAzfa Hanani Buku Teks Antologi Harga remaja 26 25-29/6/2012 Latih tubi Latihan Merumus Membina ayat Pemahaman petikan. 4. 2. Unit 10 – Sukan Seantero Dunia Karangan (B) Rumusan Tatabahasa Komsas – Prosa Tradisional Hikayat Siak K. 4. Buku Teks Antologi Dirgahayu Bahasaku. 4. Kajian novel Rencana Latihan Merumus Kata Kerja Pasif Kajian puisi Pemahaman petikan. karangan (A) Latih tubi berfokus Buku Teks 3 . Rumusan 3. 2. Karangan (A) Rumusan Tatabahasa KomsasKarangan (B) Tatabahasa Komsas – Kajian novel. Tatabahasa 3. 3. Tatabahasa 4. Pemahaman Drama 27 2-6/7/2012 1. Unit 12 . Unit 8 . 3. Karangan (B) 2. 2. 18 30/4-4/5/2012 19 7-11/5/2012 20 14-18/5/2012 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN H. Unit 11 – Komunikasi Global 1. Unit 9 . 21 21-25/5/2012 Perbualan Ayat Pasif songsang Kajian Cerpen. 2.Kembara Amira Pemahaman Puisi Tradisional Pengajaran Novel Kembara Amira. I. Novel – Tingkatan 4 L. 3.Cerpen Penanggungan 4. 1. 2. Komsas – Cerpen Pungut 4. Karangan (A) 2. Teknik penceritaan Buku Teks Antologi Dirgahayu Bahasaku Novel Kembara Amira 22 DAN 23 28/510/6/2012 24 11-15/6/2012 CUTI PERTENGAHAN TAHUN J. Tatabahasa 3. Seloka Si Luncai Kajian novel. 4. 3. Komsas .

4.23-27/7/2012 2. 3. Rumusan Tatabahasa Komsas – ulang kaji berfokus Novel Kembara Amira Novel Azfa Hanani 31 30/73/8/2012 32 6-10/8/2012 33 13-17/8/2012 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 34 18/826/8/2012 35 2730/08/2012 36 0307/09/2012 37 1014/09/2012 38 1721/09/2012 39 2428/09/2012 40 0105/10/2012 41 0812/10/2012 42 1519/10/2012 43 2225/10/2012 44 29/1002/11/2012 45 0509/11/2012 46 10/11/12 31/12/12 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 LATIHAN INTENSIF / LATIH TUBI BERFOKUS LATIHAN INTENSIF / LATIH TUBI BERFOKUS LATIHAN INTENSIF / LATIH TUBI BERFOKUS LATIHAN INTENSIF / LATIH TUBI BERFOKUS LATIHAN INTENSIF / LATIH TUBI BERFOKUS LATIHAN INTENSIF / LATIH TUBI BERFOKUS LATIHAN INTENSIF / LATIH TUBI BERFOKUS LATIHAN INTENSIF / LATIH TUBI BERFOKUS LATIHAN INTENSIF / LATIH TUBI BERFOKUS LATIHAN INTENSIF / LATIH TUBI BERFOKUS Karangan Berpandu Menjawab soalan percubaan negeri-negeri lain Karangan Respons Terbuka Menjawab soalan percubaan negeri-negeri lain Rumusan Menjawab soalan percubaan negeri-negeri lain Tatabahasa Menjawab soalan percubaan negeri-negeri lain Komsas Menjawab soalan percubaan negeri-negeri lain Karangan Berpandu Menjawab soalan percubaan negeri-negeri lain Karangan Respons Terbuka Menjawab soalan percubaan negeri-negeri lain Rumusan Menjawab soalan percubaan negeri-negeri lain Tatabahasa Menjawab soalan percubaan negeri-negeri lain Komsas Menjawab soalan percubaan negeri-negeri lain PEPERIKSAAN SPM 2010 CUTI AKHIR TAHUN HASIL PEMBELAJARAN (HPU/HPK DAN ARAS) 4 .

7.Penggunaan Bahasa INTERPERSONAL MAKLUMAT ESTETIK Aras 1 Aras 2 Aras 3 Hasil pembelajaran Utama 1.3 10.2.0 Menyampaikan maklumat untuk tujuan tertentu 10.2.8 9. iii I. 2.4. 1. viii i. 7. 6.3.5. 2.Merujuk untuk mempengaruhi pihak lain untuk melakukan sesuatu 6.5.0.3. HPU/HPK boleh disesuaikan mengikut objektif pengajaran.6.2 5. ii. vii.Memahami dan memberikan respon peribadi tentang karya sastera 11.0 . 1. iv. 12. 8. 12.1. 8.3.6 11.7. 12. 12.1.3 6.1.2.1.0 Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan 7. 2.3 12.0 – Berinteraksi untuk menjalin dan mempereratkan hubungan mesra.7 8. 10. 1.2.4.2.5.3.5. 2. 8. vi.6 Sila rujuk Sukatan Pelajaran untuk maklumat lebih terperinci. iii Hasil Pembelajaran Khusus 1. 8.3. 5 .0 .Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar. 1. 4.4. 10.4. dibaca dan ditonton 8.2. 10.1. 8. 5. 6.0. 3.2. 8. ii. ii.1. 8.0 .3 7.1.1.0 – Memberi pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan 3.0 .3. 1. 9.6 2.3.5. 5. RANCANGAN PELAJARAN INI BOLEH DIUBAHSUAI MENGIKUT TAKWIM SEKOLAH.5 3.4 4.1. 7.4.2.0 . v.Manguasai gaya bahasa dan laras bahasa dalam penulisan kreatif dan bukan kreatif 12. 9. 11.2.Memuat pertimbangan untuk mencapai keputusan 5.1. Aras dimasukkan mengikut tahap murid.Memproses maklumat untuk keperluan tertentu 9.0Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif i. iii.6. 2.1.4. 3. 7. 10.1. Catatan : 1.2. 3.7.2. 2. 7. 11. 10.Berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat 4. 12.