You are on page 1of 6

O nama Vesti Kontakt rss Language

Benefit kartice Novosti Putovanja i programi Info za mlade Projekti i istraivanja Nai partneri
Like Send 110 people like this.

5 najveih misterija Beograda


Misteriozne price i cudnovati obrti

Mnogi tvrde da grad koji nema svoja mistina mesta i urbane legende, nije prava metropola. Beograd sreom nije u svojoj istoriji imao bizarne zlikovce poput Deka Trboseka, ali kao i svaki veliki grad ima mnotvo neobinih pria, legendi i misterija. Ispod sadanjeg Beograda lei pria o proteklim vremenima i istoriji ovih prostora, ali ono to je misteriozno i mistino u svemu je da upravo to to se nalazi ispod nas nee moi da bude istraeno u potpunosti.

Nestali grad rnov

Ispod Beograda se nalazi nekoliko naseobina od kojih su neka nastala jo u neolitu. Tako se ispod naselja na Banjici nalazi pravi neolitski gradi, Vina je jedno od najdugovenijih naselja na prostoru Evrope, a Kelti su neto kasnije jedno naselje smestili na mestu dananje Karaburme. No, ukoliko izuzememo Kalemegdan koji je najvea misterija ovog grada, mesto koje je pod velom tajne je srednjevekovni grad-tvrava rnov (ili rnovan) koji se nalazio na mestu gde je danas spomenik Neznanom junaku na vrhu Avale. Pitate se u emu je misterija ovog mesta od kog danas nije ostao kamen na kamenu kao da ga nikad nije bilo? Dakle, nejasno je zato je ovu srednjevekovnu tvravu, koja je svoj zlatni period imala u doba Srpske despotovine, kralj Aleksandar Karaorevi odluio da brutalno uniti 1934. godine. Naime, ostaci grada su minirani da bi se na tom mestu podigao kompleks spomenika Neznanom junaku po nacrtu Ivana Metrovia. Koliko je ideja da se srui rnov bila neoekivana vidi se iz tadanje reakcije beogradske arije, koja je bila zateana kada se pronela informacija da e grad da

da se srui rnov bila neoekivana vidi se iz tadanje reakcije beogradske arije, koja je bila zateana kada se pronela informacija da e grad da bude uniten, i sa nevericom je primila vest mislei da je re o trau ili nekom kraljevom hiru, ali... Apeli javnosti nisu urodili plodom. Dva dana je, kako tvrde mnogi Beograani, trajao taj neasni in miniranja. Napokon, posle mnogo truda i dinamita 19. aprila 1934. rnov je prestao da postoji, na ruevinama se fotografisao i sam kralj, a ono malo kamenih ostataka bili su preneti u oblinje podavalsko selo Beli Potok. Loginog odgovora za in tako temeljnog unitenja rnova koje je uraeno po nalogu, inae sujevernog, jugoslovenskog monarha nema, a pristalice teorije zavere pominuju ak i da su masoni upleli svoje prste. U prilog tezi da koliko je kralj bio sujeveran govori i urbana legenda da je zavretak radova na zgradi Skuptine prolongiran zbog toga to mu je jedna gatara prorekla da e biti ubijen kada se zavre radovi (Skuptina nije zavrena za njegovog ivota), pa tim pre udi da se odluio na ovaj u najmanju ruku udan korak. Neki istorijski izvori, pak, pravdaju kralja injenicom da nije znao da su grad podigli Srbi, ve je mislio da su to uinili Turci, te da zbog toga nije imao dilemu ta da radi. Bilo kako bilo, kralj Aleksandar je samo nekoliko meseci posle unitenja rnova stradao u atentatu u Marselju od ustaa, a neki stari Beograani i oni koji pamte njihove prie danas ne idu na Avalu u posetu Metrovievom spomeniku iz linog protesta.

Lagumi

Verovatno su lagumi najintrigantnija i najmisterioznija pojava u Beogradu. Verovali ili ne ispod srpske prestonice postoji na desetine kilometara laguma, peina, podzemnih prolaza i hodnika. Podzemni objekti su kroz decenije graeni za razliite potrebe, a koliko je ta udnovata pria prisutna kod ovdanjih ljudi vidi se i po tome da su se na satirian nain njom indirektno bavili Duan Kovaevi i Emir Kusturica u filmu Podzemlje. Deo misterija podzemnih odaja je u tome to su veinom neistraene, i osnovano se pretpostavlja da ih ima jo vie. Sa druge strane namena nekih od ovih laguma nikad do kraja nije otkrivena, a velika veina Beograana i ne zna ta se nalazi ispod njihovih stanova i kua. Najpoznatija beogradska peina nalazi se ispod Tamajdana i stara je oko osam miliona godina. Ovaj prostor koristili su jo Rimljani kao kamenolom, a za vreme turske vladavine Srbi su se tu esto krili od odmazde zavojevaa. Tokom Drugog svetskog peine su bile rezervno komandno mesto nemakog generala Alexandera Lhra (ovek koji je bombardovao Beograd). Lhr je posle hapenja 1944. jugoslovenskim vlastima pokazao ta se sve nalazi u tamajdanskim peinama, pa su ak i nai partizani bili iznenaeni. S pletom podzemnih prostora Tamajdana Nemci su izgleda eleli da spoje najvitalnije objekte u Beogradu, a po svemu sudei uz pomo hodika su se delmino povlaili tokom borbi za osloboenje Beograda. Dobar deo ovih hodnika nije istraen i izgleda da su nastali upravo u periodu nemake okupacije. Osim Taa beogradsko priobalje, tanije Karaoreva ulica je prebogata lagumima. Na savskoj padini postoji nekoliko desetina laguma koji su meusobno povezani, a trenutno moe da se vidi samo njih nekoliko. Ispod Prirodno-matematikog fakulteta nalaze se podzemni prolazi koji vode do obale Dunava, a od Kalemegdana preko One klinike u Dorda Vaingtona, pa sve do Vinjike banje postoji sistem podzemnih hodnika koji su potpuno neiskorieni. O funkciji tih objekata se vodila rasprava jo 1931. godine, ali nita nije bilo zakljueno. Kad smo ve kod One klinike ispod se osim prolaza nalazi pravo malo jezero. Velikih podzemnih prostorija ima i u Skadarskoj na mestu gde se nalazila Bajlonijeva pivara, hodnika i prolaza ima i na Avali na mestu gde se nalazio rudnik, kao i u Zemunu i Beaniji. No, pitanje svih pitanja i najvea misterija koja je vezana za lagume je: da li je ikada postojao (za sada nije pronaen) prolaz od Kalemegdana do Gardoa i kule Sibinjanin Janka? Arheolozi e za ovu priu uvek da kau da je obina besmislica, i argumentovano e da tvrde nema ostataka takvog prolaza, a bilo bi veoma teko, skoro nemogue, sa tehnolokim sredstvima kakva su postojala u prolim vremenima iskopati takav tunel ispode reke. Ali narod o tome pria decenijama, a mnogi kau gde ima dima, ima i vatre!

Tajna najstarije kue

Jedan od najstarijih beogradskih kvartova Dorol prepun je misterija. ta se sve tajanstveno dogaalo u ovom delu grada danas bi mogli da se napiu tomovi knjiga. Od tajne lobanje beogradskog neandertalca koja je naena u Skadarskoj tridesetih godina prolog veka, pa je kasnije zauvek misteriozno izgubljena, pa do najstarije beogradske kue u Duanovoj 10, Dorol obiluje priama. Upravo najstarija kua je mesto oko kog se i danas ispredaju razliite prie. Kua ja zidana od 1724. do 1727. po nacrtima vajcarskog neimara Nicole Doxatta de Moureza, ali nesreni graditelj je kasnije pogubljen od strane austrijskih vlasti zbog, kako rekoe tada vlastodrci, veleizdaje! Inae, tada se govorkalo da je vajcarac ubijen da ne bi otkrio tajne prolaze koji su se nalazili ispod kue i vodili ko zna gde. Upravo su ti prolazi izgleda privlaili mnoge da ovoj kui daju na znaaju. Misterija koja je do danas okruuje prvi put je u veoj meri zainteresovala Beograane tokom Drugog svetskog rata. Naime, Nemci su u jednom periodu svakodnevno i u najveoj diskreciji neto uurbano traili i kopali. Prialo se svata, i sve verzije su bile vezane za nekakvo blago. Navodno, su tu bile skrivene dragocenosti koje su Nemci, bre-bolje, transportovali za Berlin, ali ta su zaista traili, i eventualno da li su to nali, Beograani verovatno nikad nee saznati. Potom je odlaska okupatora prolo nekoliko godina, i sad zamislite iznenaene stanare zgrade u Duanovoj 10. koji su ispod svoje kue otkrili poetak udesnog tunela koji je vodio negde dubuko u sredite Beograda. Tama koja se nala ispred zaprepaenih ljudi koji su eleli da uu nije im dozvolila da krenu dublje i vide gde vodi ova misterija... Danas je sve manje-vie urueno i pod vodom. Inae, ova kua je esto menjala namenu, u njoj se nalazila i tekstilna radionica, a stanovnici ovog dela grada pamte de se prva beogradska pekara koja radila non-stop 24 sata nalazila ba u Duanovoj 10.

Kalemegdan

Najvea misterija Beograda je skrivena na Kalemegdanu. Beogradska tvrava krije dve hiljade godina istorije koje naalost zbog svega to se nalazi ispod tog mesta nee moi da bude istraeno u potpunosti. Sve to je tokom dva milenujuma bilo poslednji krik tehnike u vojnom smislu nalazilo se na kalemegdanskom rtu, od Rimljana pa do Srba.

na kalemegdanskom rtu, od Rimljana pa do Srba. Epicentar misterioznih pria je Rimski bunar kog neki nazivaju i pupak sveta tj. mesto odakle je mitski junak Orfej silazio u podzemni svet. No, bunar zapravo nije rimski nego austrijski, (zidan od 1717. do 1731. godine), a daleko je od toga da bude pupak! Put do dna bunara koji je dobok 51 metar, od dvestotinak stepenika i poploan je bizarnim priama, a u njemu su mnogi lakoverni lovci na blago, ali i neki nesrenici okonali svoj ivot. Koliko je ovaj prostor zanimljiv najbolje govore rei uvenog filmskog majstora napetosti Alfreda Hitchcocka koji je svojevremeno izjavio da takav prostor za njega predstavlja inspiraciju. Malo dalje i nie od bunara je Nebojina kula ili Kula Neboja. Naziv je izveden iz negacije glagola bojati se pa je jasno zato je tako mistina. Legenda kae da je prvobitna NK bila poslednja neosvojiva linija odbrane Beograda za vreme despota Stefana, a neto kasnije tokom borbi sa Turcima vinula se u vazduh i odletela u Donji grad, tako da je Osmanlije nikada nisu zauzeli. Ukoliko se manemo legendi osnovni podatak je da su Kulu Neboja sagradili Maari, a Turci je kasnije artiljerijom sruili. Ipak, najveu misteriju NK ini ono to se dogaalo za vreme turske vladavine gde je smrt nalo mnogo neposlunih hriana iz Osmanskog carstva (grki revolucionar i pesnik Riga od Fere). Tako je kula postala jedan od najmranijih simbola Beograda i samim tim velika tajna.

Tamajdanska misterija

Sigurno se pitate ta je tamajdanska misterija. Da li znate da veina Srba danas ne zna gde su zapravo spaljene moti Svetog Save. Iako je mnogi misle da su moti prvog srpskog prosvetitelja spaljene na Vraaru neki dokazi govore u prilog tome da se dogaaj odigrao na Tamajdanu, priblinije na mestu gde se danas nalazi restoran Poslednja ansa a koji je u to doba nazivan upina umka. Po svemu sudei ova istorijska misterija je nastala zbog terminoloke zbrke zbog pitanja gde je u 16. veku bio Vraar, ali i danas izaziva polemike. Pretpostavki i dokaza za ovu tezu ima mnogo, a pitanje gde se zapravo odvijao dogaaj koji su Srbi zapamtili pokrenuo je osamedsetih godina 19. veka pravnik i erudita Sreten Popovi. Popovi je tada sakupio mnogo podataka koji govore u prilog pretpostavci da spaljivanje nije dogodilo na Vraaru. Popovi je, meu ostalim, doao o i do predanja izvesnog Slepog Laze koji je pamtio predanje predaka i ispriao mu sledee: Od oltara hrama Svetog Marka (koji je podigao knez Milo), odbroj, na istok, sedamdeset koraka. Doi e do jednog uzvienja. Pogledaj odatle levo i desno! Vidi li Beograd, Savu i Dunav? E, tu, na tom vidikovcu, spaljen je Sveti Sava. Taj breuljak zove se upina umka. Na Tamajdanu se kasnije nalazilo groblje, ali mnogi ne znaju da je bio mistino mesto koga su i Turci i Austrijanci koristili pre toga i da su se tu nalazile ciganske erge gde bi se stare gatare okupljale da vraaju beogradskim radozalncima, te otuda izraz Vraar koji je kasnije, izvesno, promenio lokaciju ka jugu. Dokaz vie da se na tom mestu dogodilo spaljivanje je injenica da je tu prolazio najvaniji put tog vremena Carigradski drum (sadanji Bulevar kralja Aleksandra) kojim je proao Sinan paa sa motima kako bi ga Srbi videli i gledali kako spaljuje moti Svetog Save. A kako je sadanji Vraar dobio ime, e to je ve neka druga pria! Info za mlade EOC podrao studente Fakulteta Politikih nauka Evropski Omladinski Centar i FunPit te nagrauje Dan Evrope u Studenjaku NO SLEEP EUROPE PARTY - 10. MAJ Konkurs PR days 2013 - Politike nauke Foto konkurs - Evropa i ja FunPit Part-y 2

FunPit Part-y 2 FunPit intervju DJ Radio Srbija & FUN Pit PRESENTS - Velika FunPit urka Fun Pit na Obilicevom Vencu Pretraga Popusta Najnovije Vesti
Sve vesti

Popust u meksickom restoranu Zapata


NOVO - Okusi Meksiko

Converse popust i u Novom Sadu


Popust na Converse sa EYCA i ISIC karticom od sada i u Novom Sadu!

Novi popust - Teretana Koloseum


Popust uz: EYCA, ISIC i ITIC! Objekat: Teretana "Koloseum" na Novom Beogradu Adresa: Jurija Gagarina 140-142 Telefon: 011/411-3477 Email: koloseum@koloseumteretana.com Website: www.koloseumteretana.com Popust je 20% popusta na mesenu lanarinu (lanarina obuhvata: neogranien broj termina, svim danima u nedelji, kardio program i usluge instruktora). Za devojke standardna cena lanarine je 1500 din, dok je za mladie 2500 din. Nai korisnici e na ove cene imati 20% popusta.

Tribina Kulturna (de)evolucija


Evropski omladinski centar podrao Tribinu pod nazivom Kulturna (de)evolucija

Nova vauer ponuda Nika salona


Proleno letnja ponuda za drugarice uz 'Evropsku omladinsku karticu' u 'Nika salonu'!

Converse akcija uz karticu i vauer


Akcija u Converse shopu!

ALISA MARI OTVORILA KONFERENCIJU O MOBILNOSTI MLADIH U METROPOLU Ministar omladine i sporta dr Alisa Mari Izabrane najbolje fotografije na konkursu Evropa i ja
Izabrane najbolje fotografije na konkursu

Foto konkurs - Evropa i ja


Evropski omladinski centar raspisuje konkurs za izbor najbolje fotografije na temu: EVROPA I JA

Naslovna Omladinska putovanja Studentski info Istrazivanja Partneri Vesti O nama Benefit kartice EOK-EOPK ip kartica ISIC-ITIC Omladinski programi Work&Travel Skole jezika Letnji kampovi Kontakt 011 3349 877 011 3035 788 063 26 10 26 Beogradska 23/I 11000 Beograd Kontakt sa korisnicima Marilea Pudar imampitanje@gpa.rs Referent za finansije i administraciju Anita Todorov anita.todorov@gpa.rs Korisniki servis Marija Batini office@gpa.rs Podrka za razvoj projekta Jelena Stankovi jelena.stankovic@gpa.rs Medjunarodna saradnja Milos Milenkovi, predsednik euro26serbia@yahoo.co.uk DELEGATION OF THE EUROPEAN UNION TO THE REPUBLIC OF SERBIA UNDER THE EU FUNDED 'STRENGTHENING SERBIA-EU CIVIL SOCIETY DIALOGUE' PROJECT Pretraga Popusta Pratite nas na: my space twitter facebook Va email Poalji