Proletärer i alla länder, förena er!

Deltagandet i dominerandet över världsmarknaden är och förblir basen för den engelska arbetarklassens politiska obetydlighet. – Friedrich Engels, 1883

Stoppa USA-alliansens övergrepp!
Invasionen av Irak rättfärdigades med lögner om massförstörelsevapen som inte fanns och aldrig har hittats. Ockupationen bryter mot internationella fördrag och konventioner som USA ratificerat, till exempel FN-stadgan.

Revolutionär 1 maj 2009

Irakkommittén i Lund

USA UT UR IRAK!

LÄNGE LEVE 1 MAJ!

Ingen acceptans av tortyr!
Simulerad dränkning. Slag mot huvudet. Nakna människor i iskalla rum. Sömnförvägran. Långvarig exponering för oljud. Allt är tillåtet i amerikanska fängelser, från Irak till Guantánamo, så länge det inte leder till att inre organ slutar fungera eller att offret dör. Detta är tortyr och måste bekämpas av alla som värnar om demokrati.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
– Motståndet har sedan invasionen dagligen angripit ockupationsmakten över hela landet, dödat minst 3.000 amerikanska soldater och sprängt hundratals stridsfordon och helikoptrar. Det har de facto sett till att sätta stopp för USA:s planer att förvandla Irak till ett lydrike. Motståndet måste bedömas för vad det åstadkommer och i Irak har det kommit väldigt lång på kort tid.

Inga svenska vapen till USA!
Sverige har blivit världens åttonde största exportör av vapen och annan försvarsmateriel. USA, Pakistan, Saudiarabien, Förenade arabemiraten, Egypten och Oman köpte vapen av Sverige under 2007. Saab samarbetar med amerikanska företag för att bygga stridsflygplanet Jas Gripen. Malmöföretaget Aimpoints rödpunktssikten används av amerikansk militär i Irak. Vägra delta i den internationella krigsindustrin!

. (Women Solidarity for an Independent and Unified Iraq)

Haifa Zangana

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
– Det nuvarande systemet installerades av USA. Det är därför motståndet måste fortsätta i olika former.

Fatma Salih Uthman
(Women Charges Initiative)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
– Motståndsrörelsen består av en bred skara folk, muslimer, nationalister och vänsterorienterade – alla som vägrar vara förtryckta slavar i deras eget land. Det handlar om folk som inte låter sig tämjas av den fruktansvärda ockupationsmakten.

För att bekämpa dessa övergrepp måste vi bli fler. Vi behöver din hjälp med att dela ut flygblad, ordna föreläsningar, skriva debattartiklar och demonstrera!

IRAKKOMMITTÉN I LUND
e-post: iraklund@yahoo.com hemsida: iraklund.wordpress.com
Läs mer om ockupationen av Irak:
www.iraqoccupationfocus.org.uk • www.antiimperialista.org • www.brusselstribunal.org

Hind al-Naimi Kjaer
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
(Iraks Patriotiska Allians)

www.truthout.org • www.roadstoiraq.com • www.uruknet.info • www.juancole.com