You are on page 1of 575

Tuyn tp nhng bi ca c

Mc lc

MC LC
A. TC GI H NAM QUANG ........................ 9
Ch ti............................................................................................................................ 9 Chuyn gin, chuyn thng...................................................................................... 11 ng v nh mnh xa qu m i .............................................................................. 13 Tnh khng mun ....................................................................................................... 15 Vn tiu qu m ........................................................................................................ 17 Xun mun ................................................................................................................. 19

B. TC GI HONG SONG VIT ................. 21


Bin lng ca m ........................................................................................................ 21 Cnh c v dng sng ................................................................................................. 23 Cnh nhn chiu ng ............................................................................................... 25 Cy su u qu m .................................................................................................... 27 Thu Ph Dung ..................................................................................................... 30 Tnh qu ...................................................................................................................... 33 V min ty.................................................................................................................. 37

C. TC GI HNG NG ................................ 39
Anh v bn em (Vit theo bi n) .............................................................................. 39 Bn trng xa ............................................................................................................. 43 Bin i ....................................................................................................................... 45 Bnh Dng qu ngoi ............................................................................................... 47 Ch hai l ............................................................................................................... 49 Chic qut trm hng ............................................................................................... 51 Chiu phi trng......................................................................................................... 53 Cht lng ngi ngh s ............................................................................................. 55 Cht tnh gi Hu ....................................................................................................... 57 C gi bn su u ..................................................................................................... 59 Ci nh........................................................................................................................ 61 Su tm v thc hin : Hong Chin TN Quyn 1 - Trang 1

Tuyn tp nhng bi ca c

Mc lc

Con ng hnh phc ................................................................................................ 63 Con xin li m ............................................................................................................. 65 m tc ri .................................................................................................................. 67 c m ngy xun ...................................................................................................... 69 i chim non .............................................................................................................. 71 Dng sng tui th...................................................................................................... 73 Dng li i thi ........................................................................................................... 75 Em i ri ..................................................................................................................... 77 Ght ci ui ............................................................................................................... 80 Gic m tnh ............................................................................................................... 82 Gin hn ..................................................................................................................... 84 Gi ch tnh ta ............................................................................................................ 87 Gia sn trng ti ht .............................................................................................. 88 Gi .......................................................................................................................... 90 Gi li h yu.............................................................................................................. 93 Hai ch em ................................................................................................................... 95 Happy family mng xun ......................................................................................... 108 Hn li kip no ........................................................................................................ 111 Hoa phn .................................................................................................................. 113 Hoi nim.................................................................................................................. 115 Hng Ng ngy v .................................................................................................... 117 Hng chanh ............................................................................................................ 119 Khong tri h bom .................................................................................................. 121 Khc con ................................................................................................................... 123 K c bi hng ............................................................................................................ 125 L th min song cc ............................................................................................. 127 L sng i ti ........................................................................................................... 129 Mai em v qu xa .................................................................................................... 131 Mi duyn qu........................................................................................................... 133 Mt kip t tm ......................................................................................................... 135 Mt thi mt phng ................................................................................................ 138 Ma chiu ................................................................................................................. 141 Ma nhn chn ......................................................................................................... 143 Su tm v thc hin : Hong Chin TN Quyn 1 - Trang 2

Tuyn tp nhng bi ca c

Mc lc

Ma thng by .......................................................................................................... 145 Mi ly ...................................................................................................................... 147 Mi yu ................................................................................................................... 149 New York m bun .................................................................................................. 151 Ngy k nim bun ................................................................................................... 153 Ngi b ta i ........................................................................................................... 155 Ngi xa i c bit .................................................................................................... 157 Nh Bng Bng ........................................................................................................ 159 Nh li cha dy ......................................................................................................... 161 Nh m ...................................................................................................................... 163 Nh ngi lit s ....................................................................................................... 165 Ni bun chim so .................................................................................................... 167 Ni mt dng sng ............................................................................................... 169 Ni li cung n........................................................................................................ 171 Ni tnh yu n tr .................................................................................................... 172 Na vng trng lnh ................................................................................................. 173 Ni B en trong ta.................................................................................................. 175 Phn m .................................................................................................................... 177 Ph c chiu ma ..................................................................................................... 179 Pht tnh c u xun .............................................................................................. 181 Qu hng ni nh................................................................................................... 183 Qu mnh p lm ..................................................................................................... 185 Sao anh n nh qun .............................................................................................. 187 Sao em n vi ly chng ........................................................................................... 189 Say ............................................................................................................................. 191 Ta i tm li chnh mnh ........................................................................................... 193 Tm tnh ngi m iu ........................................................................................... 194 Thnh ng yu thng........................................................................................... 197 Th gi c bn c ..................................................................................................... 200 Th t bin o......................................................................................................... 202 Thng bng ngi xa ............................................................................................. 204 Thng ma h cui ................................................................................................ 206 Tin em v phng y ............................................................................................... 208 Su tm v thc hin : Hong Chin TN Quyn 1 - Trang 3

Tuyn tp nhng bi ca c

Mc lc

Tnh anh s 9 Qun on 4 ................................................................................... 210 Tnh ca c gio.......................................................................................................... 212 Tnh i ..................................................................................................................... 214 Trng hn ................................................................................................................. 216 Tnh m qu .............................................................................................................. 218 Tnh m Ty Ninh ..................................................................................................... 219 Tnh ngi lnh bin ................................................................................................. 221 Tnh ngi nui c ................................................................................................... 223 Tnh thn d.............................................................................................................. 225 Tnh th chiu vng.................................................................................................. 228 T lng ...................................................................................................................... 230 Tr li th ............................................................................................................ 233 Trng Thu - M Chu ............................................................................................. 235 Trng c chiu ma ............................................................................................... 239 T ho dng ng qu hng .................................................................................. 241 Tng t khc .......................................................................................................... 243 Tng t nng ca s .................................................................................................. 245 Valentine v ti ......................................................................................................... 247 Vng gic m xa ..................................................................................................... 249 V li qu anh ........................................................................................................... 251 V min ty................................................................................................................ 253 V ni em tr phn ................................................................................................... 255 V qu ni ................................................................................................................. 257 V Ty Ninh qu ti .................................................................................................. 259 V thm t mi ........................................................................................................ 261 V Thnh ng qu em ............................................................................................ 263 V thp c ................................................................................................................. 265 V tranh tnh ............................................................................................................. 267 Vng tay ngi tnh .................................................................................................. 269 Xun v t m Tn Chu ........................................................................................ 271 Yu em c th sn mi .............................................................................................. 273

D. TC GI LM VIN ................................ 275


Su tm v thc hin : Hong Chin TN Quyn 1 - Trang 4

Tuyn tp nhng bi ca c

Mc lc

Bn ti ....................................................................................................................... 275 Bn sng bun .......................................................................................................... 277 Cu h nn duyn ..................................................................................................... 279 Cha yu ..................................................................................................................... 281 Chc xun ................................................................................................................. 283 Chuyn ngi chinh phu .......................................................................................... 286 Chuyn tnh yu ........................................................................................................ 288 Chuyn tnh bn ao c .............................................................................................. 290 Chuyn trn sn ga ................................................................................................... 293 C b bn du hoa vng ............................................................................................ 295 Hng hoa ph ni ..................................................................................................... 297 C phi em l L nga ........................................................................................... 300 Em b v chic xung cu ........................................................................................ 302 Gi tn anh ............................................................................................................... 304 Lc An bn hn ......................................................................................................... 306 Lng con ngy ci .................................................................................................. 308 Nim ring ................................................................................................................ 310 N tng c o ....................................................................................................... 312 Tm lng min h ..................................................................................................... 315 Th gi min Trung ................................................................................................. 317 Thng nh ngi dng .......................................................................................... 319 Ting n bu ........................................................................................................... 322 Tnh ca ...................................................................................................................... 325 Tnh ng l kh qua ................................................................................................ 328 V Hu chiu xun ................................................................................................... 330 Vng kim lang ........................................................................................................... 332

E. TC GI L KIU ................................... 334


B ngho bn v s ................................................................................................... 334 Chic xe ln .............................................................................................................. 336 p mi tnh ta.......................................................................................................... 338 Ht cng ngi lnh ................................................................................................. 340 Ly chng xa x ....................................................................................................... 342 Su tm v thc hin : Hong Chin TN Quyn 1 - Trang 5

Tuyn tp nhng bi ca c

Mc lc

Ma hoa phng ...................................................................................................... 344 Ma l i qua ............................................................................................................ 346 Ma xun c hn.................................................................................................... 348 Ma xun v trn bin gii ....................................................................................... 350 Ngy v ...................................................................................................................... 352 Ngi m ca ti ....................................................................................................... 354 Ngi m sng Vm ................................................................................................. 356 Nh m Thp Mi .................................................................................................. 358 Ni vi anh................................................................................................................ 360 Thm Ph Quc ........................................................................................................ 363 Tr v qu c ............................................................................................................ 365 Trn nim vui............................................................................................................ 367 V t kinh k ........................................................................................................... 369 V thm t thp ....................................................................................................... 371

F. TC GI NG HNG KHANH............... 373


Bn li Kin Giang ................................................................................................. 373 Bn xa ..................................................................................................................... 375 Chiu sng l ............................................................................................................ 377 Chuyn ph m ....................................................................................................... 379 Cung n mi ........................................................................................................... 381 m quan h ............................................................................................................. 383 Ht v nng trng sng Hu .................................................................................. 385 L bng ri................................................................................................................ 387 Li ngi ht rong .................................................................................................... 389 Ma mt ngt ............................................................................................................ 391 Rng xun ................................................................................................................ 393 Thng em nhiu qua l th xun ........................................................................... 395 Trng cao nguyn ..................................................................................................... 397 V Long An nghe cung n min h ........................................................................ 399

G. TC GI PHM VN PHC .................. 401


Anh ba Kha .............................................................................................................. 401 Anh u c say .......................................................................................................... 405 Su tm v thc hin : Hong Chin TN Quyn 1 - Trang 6

Tuyn tp nhng bi ca c

Mc lc

o trng ngy xa .................................................................................................... 410 Bi thnh ca bun..................................................................................................... 413 Bnh Dng - Thnh ph trong m ......................................................................... 416 Bnh minh trn o Sn Ca ...................................................................................... 419 C ph mit vn ...................................................................................................... 422 Cnh sng ngy xun ............................................................................................... 426 Chuyn tnh ngi thiu n tn Thi ......................................................................... 429 t thp anh hng .................................................................................................... 432 m bun tnh l....................................................................................................... 435 m giao tha nh Trng Sa ................................................................................. 437 m Thng Long nghe bi vng c .......................................................................... 440 Dim xa ................................................................................................................... 443 Dng sng qu ngoi ................................................................................................ 445 ng ni xa nhau ..................................................................................................... 448 ng trch so sang sng ........................................................................................ 451 ng xa em m nay ................................................................................................ 454 Em b m ci............................................................................................................. 457 Em cn nh hay em qun .................................................................................... 460 Gnh hng rong ........................................................................................................ 463 Gi trng ................................................................................................................... 466 Hm hiu mt mnh .................................................................................................... 469 Ht na i em ........................................................................................................... 472 Hi em ma xun ..................................................................................................... 474 Hng la Tr Vinh ................................................................................................. 477 Hng sc Bnh Dng............................................................................................ 480 Khc L Minh ........................................................................................................... 483 Khc Trng ............................................................................................................... 486 L Li khc L Lai .................................................................................................... 488 Lin khc L bn ma .............................................................................................. 490 Li t tnh vi bin ................................................................................................... 495 Mu tm hoa sim ....................................................................................................... 498 M v u ............................................................................................................. 501 M trng ................................................................................................................... 503 Su tm v thc hin : Hong Chin TN Quyn 1 - Trang 7

Tuyn tp nhng bi ca c

Mc lc

Ma ng k nim .................................................................................................... 506 Nng x ..................................................................................................................... 509 Ngy xa ri ........................................................................................................... 512 Ngy xa hoa tm ...................................................................................................... 515 Ngi qun k nh ................................................................................................... 518 Ngi thng k nh ............................................................................................... 520 Nhnh lan rng ........................................................................................................ 522 Nh con sng qu hng.......................................................................................... 524 Nh em l bng mai .................................................................................................. 527 Nh trng .................................................................................................................. 529 Nh du yu ......................................................................................................... 532 Ni lng thi hu ...................................................................................................... 535 Ni vi ngi tnh ..................................................................................................... 538 N ci chin thng ................................................................................................. 541 Phng hng ............................................................................................................ 544 Quyn nht k Trng Sn ...................................................................................... 546 Sc xun Thnh ph ................................................................................................. 549 Su tm thip hng .................................................................................................... 552 Thng qu min Trung .......................................................................................... 555 Tnh cha .................................................................................................................... 558 Tnh yu anh lnh o ............................................................................................... 560 Triu a hoa hng................................................................................................... 562 V s m ci .............................................................................................................. 565 V l thng nhau..................................................................................................... 568 Vui tt mit vn....................................................................................................... 570 Xin cn gi tn nhau................................................................................................. 574

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 8

Tc gi : H Nam Quang

Ch ti

A. TC GI H NAM QUANG
Ch ti
NGM
N: u Bm bp ku nc ln anh i Bun bn khng li, cho chng mi m

TRNG THU D KHC


Nam: Ting ru ca ch m m tri trong gic m Bun bn khng li, m vn cha v Ch ti thay m ct ting ru Vng ong a nhp, a li ch ru thit tha N: Ting bm bp ku, nc ln lu ri M cn mua bn khut khc sng Tui th ca ch sm ha vo cu ht .. ru

VNG C CU 1:
Nam: Tm tui ht ru, ch ti tp lm ngi ln. Khi m to tn ch tra bun bn khng li Ch thay m ru em ht thi th tr ca mnh. N: Vng tay ch chong cho em hi m, dt du em nhng bc tp i. Ch rp vn ch c cha sun, nhng cu ht ru a cc em vo gic ng. Nam: Thng qu thi nh dt ct xiu, m bun bn cha v ng xa nng tt.

NGM:
N: u em i em ng cho ngoan M cn du di bn bun cha v

CU 2:
Mi tm tui c ngi dm hi, ch thng n em nhng khi m lo mua bn cha v. Thi gian tri xui khng i khng ch Nam: n em nh by gi khn ln, ch vn cha ly chng khi thy tc m m mu tro

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 9

Tc gi : H Nam Quang

Ch ti

V TRNG THU
n em nay ln khn ri Ch ti khng nh xa m Thng tng li ru xa Thng m gi nh chui ba hng V li vng c: N: Nm thng i qua ch c ln la mi, u bit tc mnh cng dn nhum mu sng.

NGM:
N: Qu tui hai mi, l thi con gi M yu dn, ch thay m bn mua Nam: Bm bp ku thuyn xui nc n ch ng Chiu tt nng, nc rng thuyn bi ngc

VNG C CU 5:
N: Thuyn bi ngc trn sng khi hong hn bung tng git. nng. Bng ch l loi trn khc. sng. di Mt ngy cui ng m cng xa ri Nam: Ch lo cc em n ci khi vng m, khng ngh cho mnh mt mi nh ring. gi y gi bc git mi hin, ai lo cho ch mt mnh n c. N: Bm bp i u nc rng thuyn bi ngc, c ai cnh bn tip ch mt tay dm.

V TRNG THU
Nam: Ch ti tc bc mu Sm tra mt mnh c qunh N: Khi n em tung cnh bay Cn nh xa ht hiu

CU 6:
Nam: Ch khng cn ht ru d cc em vo gic ng nhng chic vng vn ong a thng nh mt i. N: Cha lm v ch ht ru li ca m, tui xun theo nc rng cn bn sng m ch mt i cho chng l loi. Nam: M xa bun bn khng li

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 10

Tc gi : H Nam Quang

Chuyn gin, chuyn thng

Chuyn gin, chuyn thng


L I
n qu em ni bn de ln bi Anh hi : Gin ai m bn ly by run.

NAM Ai
Anh i, chuyn gin, thng Mun thu do tm lng Cy bn chm ven sng Lun ng cm phn c hn Mt thi m t khai hoang Xung con gh vn nhnh bn Nghe chnh lng ly hng T xa, cy vn tri lng Vi con ngi v dng sng Bn u bit gin hay bun Cho tri thm mt mu xanh Tri bn chua khng mua cng c Ba cm m bc c hn Mi khi gi chng se lng Con mm, tri bn nh nhau.

VNG C CU 1
Anh i, c c ni nh nhau u i lc mm cao, c ln, m ci v chan. cht, chua chua ca tri bn cng con mm cng lm ni nh lng su ri xa cch. khng.... nh Tri bn t lu gn b ba cm ngho H Tri bn t xa khng ai mua bnAnh ng tm gia chn ch ng, Cy bn mt i ln bi, gi sng, thn thit vi cha ng thu khai hoang c cc. Mn ngt cam lng, ma nng st chia, c ngha g u chuyn thng, chuyn ght.

CU 2
H om m lao xao r bn chao mt nc, phn ti ngho dm m c g u. Mt i ngoi y nc su, vui bun cng ch nhn nhau gt g Thi cng nh thi, s phn bn ngho

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 11

Tc gi : H Nam Quang

Chuyn gin, chuyn thng

Hi anh con trai mi va gh bn, vi v g hi chuyn gin, thng. Xin hiu rng khi lng vn vng tri u cng trn, tri b hn cng ngt. Loi tri mu xanh qun quanh theo b bi, gp mt ba cm ngho c vy, ri thng.

NAM AI (LP MI) CU 1 - CU 4


Tn bn cha ng t , Ghi nh thu c hn Sng nc bt kn rng Tng lp ngI khai hoang t rng cha c tn Ba n cha c rau Chua, cht mt tri bn Thm m ba cm qu.

VNG C CU 5
Cy bn cha t tn khng qun thi m ci, ngi xa dy cng lp t l thm..... bi Cy bn v dng sng nh i bn mit mi Bn gin hay thng no ai bit c, ch bit bn ngho nhng hiu khch, thng qu. Bng trng, tri xanh hi anh c nh, Khc sng di sm ti c nhau. i bn trc cng nh sau, D thng, d gin gp nhau gt u.

NAM AI (LP MI) CU 5 - 8


m khuya om m lao xao m sng thay n Cha ch gc cy bn Ni : N ngho m sang Cy bn thng bn ng xa No sng khi mi tay cho Neo ghe i nc v Ch c bn tri n.

V LI CU 6
Tri bn ven sng khng b qu ra ch, ai c nh ai xin tr li chung ng. Hng bit c hay khng chuyn ha chng, ha v m dng sng vi cy bn c vng n chung thn. Anh ng hi gin hay thng, lng ai nu c vn vng th v.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 12

Tc gi : H Nam Quang

ng v nh mnh xa qu m i.

ng v nh mnh xa qu m i
(Knh tng Nh bo Trn Thanh Phng, Nguyn Tng bin tp bo i on Kt khu vc pha Nam)

NI LI :
Hi nh, mi ln con ra cy cu ngoi bn sng ra mt M thng nhc : Hai ! Coi chng t nghen con Tin con i xa lc con tui mi lm M lo xc li chn cu trc khi a con ra bn.

L BA TRI :
Nm t nc chia i Bn rn bn cu m trng mt mt Chang c cng vi ra sng Nh mun dn d y gc qu hng Sng c chy trong tim con Mt ng v nc mn tnh thm.

VNG C CU 1:
Tng hai nm, nhng con i hn hai mi nm bin. bit, tc m tng m o thng nh. trn. u o hn hai mi nm tc m bc mu Ngy tr v thm, tu va cp bn, m li nhc : Coi chng t nghen Hai. m con trong lng, tay m run run, vng tay trn tnh thm ngi m. Vng tay m nhp vng chao nghing, con chm vo li ru m .

CU 2
Sng c chy i chia bao nhiu ng, nhng qu hng ch c mt li v m rng su thiu nh in thnh M thc s con l ch, s mui nhiu, s khi un cay. Nm thu, mi th mi tr li thm qu, con cht bin thnh con chim khch. Ch chuyn tu khuya c ln con than th : ng v nh mnh xa qu, m i !.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 13

Tc gi : H Nam Quang

ng v nh mnh xa qu m i.

NI LI :
M nhn con n ci cht tt Du vi vo lng git nc mt sp ri: Xa l ti con i xa, Ch nh mnh xa nay vn nm bn b Sng c

VNG C CU 5:
Anh in phng xa lm con qun cy cu bc qua chang. c, qun nhp tim gi nua ca m. ang. chng Qun ngn n thm run sau mi chuyn con v Chn m bc kh khn trn nn t, vy m c nhc con : Coi chng t nghen Hai. Ri mt ngy tr li bn sng xa, tm mi mt bng m khng thy na. Sng c chiu nay c thm thm v mn khi nc mt con rt xung chn cu ?.

L BA TRI :
Nm t nc chia i Bn rn bn cu m trng mt mt Chang c cng vi ra sng Nh mun dn d y gc qu hng Sng c chy trong tim Mt ng v nc mn tnh thm.

(CA TIP CU 6)
Nh mnh xa nay vn bn b Sng c, ch ti con i xa m nh, m ch. M khut sau my tng hng khi, ng v cay qu lng con. Ti con ni m bun ng v nh mnh xa qu, m i!.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 14

Tc gi : H Nam Quang

Tnh khng mun

Tnh khng mun


NI LI :
Hi i bn anh di tng cy Em thng chm tay hng chm hoa nng Anh ni ch l ci bng C th no em gi c khng ?

VNG C CU 1:
Phi, ch l ci bng nng run run di tng cy do. y, nhng anh o hiu lng ring ca c gi nh c snh vai anh m nghe nng cng. vui. cng Tnh yu, mt th gii l lng Yu ngi ta ri yu lun x s, yu c bi vng c Bc Liu. Anh ni ca lm chi iu ca bun thm gia lc nhp i ti tr quanh ta. Em mm ci ri vn ngm ng. Anh hn ghen vi cu ca vng c

CU 2
Thi gian i qua cho ln dn tui tr, tnh yu trong em vn nh nh m thm Tri t Bc Liu cn thu hiu ni lng Vy m tnh lng im run run nh bng nng, di tng cy ngy no ta snh bc bn nhau. Ch c em mi hiu tai v sao mnh li vui d ch l ci bng. Anh i, yu l cho ch u nhn, tnh lng thm, tnh p tin thu.

NI LI :
Nhn m tr thnh nhn, mi hay mnh lung tui Soi gng thng hoi my si tc mu my. Hai mi nm khi ng di tng cy Vn hi hp lc chm tay tm bng nng

VNG C CU 5:
C g l khng anh khi hn hai mi nm qua em v Bc Liu qu anh p yu k. nim, cn anh lp cng danh gia chn phn hoa hi, khong i cch xa m lng vn. nghe. gn Bc Liu qu anh em thm gi qu mnh chiu nay Vnh Hng tch bn, ch ngi v qu lng, ch c k ch mong.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 15

Tc gi : H Nam Quang
Anh nhn em b ng tht lu, nh mt kh trao nhng iu su lng nht. Li khg ni l li rt tht, tnh gi nua k nim mi ngt ngo.

Tnh khng mun

CU 6
Anh hi em cn chm tay hng chm hoa nng ? cn ngm nga m iu bun ca vng c Bc Liu ?. Anh i, m iu ca qu anh dy cho em lng chung thy, ng gia lng em mt khi tnh ring yu l chu hy sinh yu! vng bng, vng hnh vn yu yu! xa, nh thg nhiu yu! tnh c mun em vn ch. Du anh ch vng c bun nh khc, nhng sao du c lng c lc rng rng. Du anh ch qu ngho c cc, c l no khng tr li thm qu ?

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 16

Tc gi : H Nam Quang

Vn tiu qu m

Vn tiu qu m
Sng tc : H Nam Quang Trnh by : NST Cm Tin

NGM TH:
u........con chim a a u nhnh a a Chng gn sao con khng ly i ly chng xa Mai kia cha yu m gi Chn cm i a... ... i... u... ... chn cm i a, chung tr ai dng?

ON KHC LAM GIANG:


Tng chiu bung rng rng Nng ht hiu bn vn tiu xanh Vn tiu thu xa m trng Sao qun c nhng ma tiu chn M thng ngi u t lng nghe trong lng git bun Qua tng ngy xun xanh nh mt su thm nim nh mong Ngy ngo nhn cha i Nng ng bn i Tiu chn hng nng Ri vn tiu vng bng cha Ch mong, ch mong Nhng bng ngi i chng v , i mt m su ni bun. Xa m con th ng ch chng Vn tiu m bng xa , Nay nhn con i Tin con theo chng, bng gi c n a con theo chng cay x vn tiu xanh.

VNG C CU 1:
M i, con v y gia vn tiu Bc. o. M nghe tng ht tiu cay ri vo ni nh tng ht tiu cay ri trong i mt. lng.... trng.(-)(-) Ting u xa theo gi th thm.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 17

Tc gi : H Nam Quang
Ly chng xa l con xa m, xa o hin ha xa c vn tiu. chiu nay v ng gia lng qu m nghe tng ht tiu se trn ni nh.

Vn tiu qu m

Con chim a a u nhnh a a, chng gn sao con khng ly, i ly chng xa. (SL)

CU 2 :
Trm nc tiu cay mt gian nh nh, cuc i m ti sng t my thng trm. (-)(-) Con va ln ba, m lng l tin chng. Bui cm chia tay m khng giu c dng nc mt, nhng s cha bun m ni: Ti tiu cay. (SL) Ri cha v ch bng mt ci tin, thm ln na m giu lng mnh vo ht tiu nh b. Vn c cn xanh trm dy tiu sai ht, m lng m nh tt lm ni ch mong.

NGM SA MC:
Cay u mi, hay gia tim Gi y bit bng m u tm? Nc tiu chung thy, dy tiu mt Se ht tnh chung, ht nh nhung

VNG C CU 5:
M i, con chim a a u nhnh a a, chng gn sao con khng ly i ly chng xa vn tiu xa m mi mt i con... v. (-)(-) Mai kia cha yu m gi. Mai kia - u phi iu bt cht, m do no con khng chu hiu li ru. (SL) chiu nay v gia vn tiu, con mi thm tha ci cay xa m ni. i, nhng li ru b lng qun theo nm thng, nay sng gia lng con se tng ht cay nng.

ON KHC LAM GIANG (4 cu cui) :


Xa m con th ng ch chng Vn tiu m bng xa. Nay nhn con i Tin con theo chng nn lng u t Bng con xa ri cay x vn tiu xanh.

CU 6 :
Vn tiu xanh long lanh tng git nc, Bc o chiu ma cho lnh bc chn v. (SL) Ht tiu no lm t mt m xa. Nay cay rt trong i mt tr. Tri ma t ht tiu gi. Sao con nh lng i ly chng xa.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 18

Tc gi : H Nam Quang

Xun mun

Xun mun
Tc gi : H Nam Quang th : M Hnh

NI LI:
Ti li tri mt ma xun na Khi li ni yu theo nm thng lng im.

L CI MN:
Tri... vo xun Nhn trm hoa n Nh tui thanh xun Nhng ln snh vai cng nhau Bc chn vui Li sao c du ring trong lng Thi gian v tnh tri Mang tui tr tri theo by gi, xun mun cn thng.

VNG C CU 1:
Khng bit ti em cn ngy th hay ti ti nht. nht, m thu thanh xun nhng chiu tan trng cng snh bc li ni yu ti gi mi. trong. lng. (-)(-) Tng ma xun tri nh con nc cn dng. (+) Ti m c m lm ngi thnh t, nn xa dn con ng mn nh lng qu. (SL) Con ng mn rm bng nng di tng cy, nh hai a cch mt con sng nh. Tui tr no khng m c bay cao, ti nh cnh chim bay xa khng mi/-

CU 2:
Ba mi ma xun dn tri lng l, bc xa qu c lc cng quay v. (-)(-) No cng danh trm ni bn b. (+) Gp li em bn chic cu ao nh, lng ngh thm, chc nng ang git o cho con. (SL) Tng xun tn no ng bui gp nhau, tri tim li xn xao li cha ni. i mt em m v bun ri ri, m em gi trng cy ch mnh em/-

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 19

Tc gi : H Nam Quang

Xun mun

NI LI:
Ch mnh em !li ni nghe nh trch. Ngi i xa xun cht tui xun. i mt xa tuy hn my np nhn. Nhng nh mt vn quen nim lu luyn.

VNG C CU 5:
Xun ca t tri trm hoa ua nhau khoe. sc, gi p hng hoa v lng ti p ting. yu. thm. (-)(-) Ch ti ti nht nht ngi ngn. (+) Ba mi ma xun tri nh dng nc chy, mi hay tim mnh vn se sc nh nhung. (SL) Con ng i mnh chng snh bc chung, nhng con tim ni, qun nhau khng c. Xa dang d ch ti ti nht nht, xun naynghe li trch nao lng./-

L CI MN:
Tri... vo xun Nhn trm hoa n Nh tui thanh xun Nhng ln snh vai cng nhau Bc chn vui Li sao c du ring trong lng Thi gian v tnh tri Mang tui tr tri theo by gi, xun mun cn thng.

Cu 6:
Ba mi nm gp li nhau, xun mun! "Ch mnh em li ni ta trch hn. (SL) Li tri qua mt ma xun na, l lng ting ni yu em. Xun nm nay, nh v thi nht nht, hiu mnh khng th qun nhau./.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 20

Tc gi : Hong Song Vit

Bin lng ca m

B. TC GI HONG SONG VIT


Bin lng ca m
NI LI
Hoi M ! Con v cng bi ri khi ngi vit cho m bc th ny .Con thao thc trng mt m , c nn tui bun , nh thng mt ngi m dnh tng cho con qung i son tr. Khng c m cnh bn con khc sut bao m di qunh qu , d y khng c ting con Vc Snh gi m gia.

PHNG HONG
- Canh khua khng c ngn n chong chp chn nghing theo gi. - Khng c ting n c on than u - Khng c nhp vng bun ko kt sut thu m - Ch c nh thng - V sng cnh tha hng nn khng c m cn k - C ai o c lng ca con thng m - Vai o bc mu , vn cn ln n gia gi sng. Dung - Con ibit my yu thng Con ca ti hiu tho c ai bng. - M v con u qun ngi nhc nhn - M c lm sao cho con khng km thua b bn - Sng gia chn th thnh y vt cht xa hoa Hoi - Nhng so vi ngi ta con bao ln h thn - Chng r khinh con v con qu ngho hn. Dung - Tri i ! Nhng dng ch nghn ngo ti nghip qu con ti.

VNG C CU 3
Hoi M i ! Sut my nm qua chung lp chung trng nhng con cng khng c c mt tnh cm bn b thn. thit. H nhn nh cha h quen bit con nh ch Qu en lc gia m. chim. hng. H nhy ma a vui cn con phi nm co m gi trong phng.C nhng ba n h by ra mm ngon vt l , cn con phi cui mt xung bn nut vi nhng mui da ( -) Chiu cui tun chng h hn n a , con ngi b gi sn trng nhn l bng ri lng l . Con nh sng li trong bng chiu qunh qu , cn h tri theo ph th ln n .

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 21

Tc gi : Hong Song Vit

Bin lng ca m

L SON SC
Dung - Ai hiu cho by gi - ti nghe xt xa v b - Dng l nha trang th thng i con kh b v. - Mun dang i cnh tay kh gy - M ch che cho con qua kip ny - M u tic chi thn mnh - D ngy m nng ma dm chan - Dnh cho con c cuc i - M sao con vn thua ngi ta. Hoi ( nhp 20 cu 4 )

CU 4
M i ! Con vn nh cu lng m bao la , con sng cho thn con bng c cuc i ca m . Nhng tm t con khng lc no yn n , m ngy thng c rng dn ang k cn ma thi . Nu l nh con c ph lng ca m , th chc con s n nn cho n trn cuc i . Dung ( ni ) Khng , Con khng c ph lng ca m , con phi vo i hc . Hoi i ! m s lm tt c v con . M s lm cho con hn hn ngi ta d c i c cuc i ca m.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 22

Tc gi : Hong Song Vit

Cnh cn v dng sng

Cnh c v dng sng


Tn nhc : Hn Chu C nhc : Hong Song Vit Trnh by : Trng Phc, Ngc Huyn

NHC:
: K: : K: i nhng dng sng chy ra bin rng. i nhng cnh c bay gia tri xanh. Nh em nh anh n tnh nng thm. Nh chng ngy no hai a yu nhau. Bao k nim xa ca hai a mnh. Bn mi tranh ngho cuc bm cy su. i ta yu nhau bao ma ma nng. hn mt ln, tay m trong tay.

VNG C CU 1:
K: Ti bt cht ngn ng khi u vng a cu h x. s. Mt gc qu hng nm su trong ni nh ri thao thc tng m nghe sng v. bn... thm. (-)(-) i cu h gi trong ti bao k nim m m. (+) : H...... tri mt vng m di khng hn, mn gi chiu gi bn ngn sng. (SL) Sao nh con nc xui dng, thng nh ... h. thng nh nng lng c nhn. K: L vng ri rng y sn, bit bao ln m ngi xa u thy./-

CU 2:
: Vn l dng sng ngt hng ng gi ni, v nhng cnh c chao ling gia ng xanh. Nh thu bn anh vui cy su cuc bm, ri snh vai nhau nhn sng khi ban chiu. (-)(-) Nay vng anh cnh vt cng tiu iu. (+) K: : Mi tranh xa bao ma ma nng chc cng bun thng nh mt ngi xa. (SL) Con di tng in bng i ta, mong ch mi trn i b c a. V i mt em khng cn long lanh na v ng my bun ging kn ni ch mong./-

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 23

Tc gi : Hong Song Vit

Cnh cn v dng sng

NHC:
: Nay dng sng bun lng l tri qua cu. i cnh c du sao bit ly thnh tnh su. Phng tri xa d hnh phc trong sang giu. C nh ni qu ngho em mt lng yu anh. K: Sng vn l sng chy ra bin rng Thng mi cnh c nay v u Em mang trong tim, bng ngi nm y Sng ni qu ngi, anh c nh em khng?

VNG C CU 5:
: Mt chuyn t ly vi bao li ha hn. cho em mi mn trng ngng m bng ngi i bin bit . phng.... no. (-)(-) Cho mt sng xanh bun lng di chn cu. (+) K: : i b du nn anh nh li hn m trong lng vn nguyn vn mt tnh yu. (SL) Ngi mt mnh trn b bn qunh hiu thng cnh c bay r ri trong gi chng. Tng cnh bo tri lng l trn mt nc, nh mnh tnh em cng lc bc phong trn./-

CU 6:
K: : K: : K: i dng sng c ln ti nh mt, vn m thm tri chy gia hn ti. D ch cn trong k c m thi nhng rt nhiu m ti ngm ngi thao thc. Nu ci tri xa ngi sng trong hnh phc, c qun em cng ng qun mt qu hng. Anh i lm kip phong sng m tic nh v su thng trn i. (SL) C nghe nhng ting ru hi, tnh qu ni nh bao li vn vng. Ni y trong gic mng canh trng. Ngi xa cnh c lun chp chn bn anh./.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 24

Tc gi : Hong Song Vit

Cnh nhn chiu ng

Cnh nhn chiu ng


Tc gi : Hong Song Vit Trnh by : Ngn Hu

LI:
L thu ri. l thu ri. Thu tn cha hi t phu i, em gom l nhen bp la Si m con tim gi lnh ri.

VNG C CU 1:
Em khng trch tri cao sao khin xui chi cho chng mnh gp. g. M ch trch cho em ca lng sao vi m ri gp nht yu thng xy mng gia. tm. hn. V mong gt phiu linh ngi gi mi chn chn, dng li ni y trn sn non lng gi, gic mng sng h vt b li sau lng, qun t tri i L bi m bay, qun trng nc Giang Nam mi gi khch a tnh, ch gi cho mnh mt tn gi Kiu Phong l ting nhc lng ca c gi m A T.

CU 2
A Chu i ti sao em li l em ca ch, l con ca Trn Nam Vng i L h on? tnh huyt nhc, ngha yu ng khng th gi vung trn. Ngi ca em yu li l ngi yu ca ch, em phi nghn ngo gi ba ting t phu i. Ti sao Kiu Phong li l Bc Tiu Phong, tnh ngang tri mang thm th gia tc. Ch kh chng au em su cho s kip, nh cnh nhn bun hiu qunh gia chiu ng

L I :
Em bit tnh em ch n phng Ti nh i mt ph mn sng, Ri khi nh sng trn mun li Ch thy au thng vi on trng.

VNG C CU 5:
Du Thn Chi i ngi dng tng cho ta lm g i mt. sng,

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 25

Tc gi : Hong Song Vit

Cnh nhn chiu ng

ta nhn thy Kiu Phong lao mnh trong vc thm cng cht vi A Chu cho vn ch. chung. tnh. nh sng ch lm cho ta thm hn ti cho mnh. Xin tr li cho ngi i mt y, ta quay v vi m ti ca i ta. Ni ch mnh ta vi hnh bng ca Kiu Phong, hnh bng p d ch m h nh o nh v nhng chiu ng mt mnh trong gi lnh ta cn c nghe vng vng ting ai ci.

L CON SO:
m hoa vng Ai khc bn b lau tha, No nng theo gi xa a, Tn ta ai gi gia ma bun Phi chng ting gi ca chng? Khng. Bn cnh chng A Chu ang ht ca Hnh phc nn u ai nh nhung g ta. Mt mnh ta trong bng m. Khc cho ai m gi ma trin min.

V VNG C CU 6
Gi ng i xin ng than khc na v ci lng ta bng gi t lu ri. Ta nh chic nhn lng tri. Ng nghing trong gi r ri di ma. Tm u mt cht hng tha Cho vi cay ng, cho va nh thng./.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 26

Tc gi : Hong Song Vit

Cy su u qu m

Cy su u qu m
L I :
N: m nay tri tr lnh Gi giao ma lay ng nhnh su u Vng vng u y thnh tht git n bu V nhng ting m ru ngt ngo trong k nim Nam: u ! chiu chiu ra ng ng sau, trng v qu m u ! trng v qu m rut au chn chiu

PHNG HONG 8 CU:


N: 1/ l nhng ngy tc m hy cn ....xanh. (-)(+) S phn lnh nh na ng cam gy gnh 2/ (-) Li hn trm nm b bng do nghch cnh. (-)(-) Git vn git di na khc cho chng na khc cho con. Nam: 3/ (-)(-)(-) Cn g bun hn (-) m vng c n nghe ngn su u than th nghn ngo 4/ (-) Nhn ngn n chong gi la nghing ng (-)(-) Nghe ting con kh, m mng kh gi ba i N: 5/ (-)(-)(-) Ri mt nng hai sng (-) Gi trn tnh thng vo cho hai a con kh 6/ (-) Lm mt dng sng e p i b Nam: (-) (-) M ng c hai vai trong v kch i bao kh nhc 7/ (-) Mong cho con mnh (-) mau sm c thnh nhn (-) Mua gnh bn bng gia ma dm nng hn N: 8/ (-) Cha ht tui xun tc m phai mu (-)(-) Nhng ting m vn ngt ngo tha thit nhng li ru.

VNG C CU 1:
Nam:

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 27

Tc gi : Hong Song Vit

Cy su u qu m

V nhng ting ru xa c bun theo nm. thng, nh ting vc ku sng gia m trng l bn d bit chng cn ai thng nh. mong.... ch. Khi nhng a con vn v t trong tnh thng v bn v b, N: Vn theo m n trng ngy hai bui, vn n a trong la tui ngy th. Cy su u gi ci ng b v, l su u ri qua my thu tn. Nam: Con ng lng vn quen li quanh co, nghing ng cnh c trn ng tra rung sm.

CU 2:
N: Ri chin chinh ngp tri khi la, m dt du hai con tri ni chn thnh , tip tc gian trun cnh lm thu mn cho hai con cm o no lnh.... Nh tm vch tha di mi hin nh, Nam: Con khn ln m lng cng tc bc, gnh thn trn lm chai c i vai. Con gi thnh danh trn sn khu, N: Con trai t chn khoa trng. Nh nhng cnh chim non ri t, chng cht cho i ca m ni c n.

TH:
N: m m m vn chong n Ch con ca m bn thm m i Nam: L su u vn cn ri Cy su u vn ch ni qu ngho

L SON ST:
N: Con nc tri xa ngun Cho ti, nghe thm bun Nam: Nhn, qua hng lau tha Cht trng tng cn ma Mong nc em ln ngun Nim yu thng ht cu thm tnh N: Ai sng trn ci i ng qun cu hiu thm ngi i Nam: Mai kia nu xa ci ngun Lng khng ngui xt xa y vi.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 28

Tc gi : Hong Song Vit

Cy su u qu m

CU 5:
N: Cha kp tr li qu xa thm cy su u gi nua cn. ci, th m ra i v ni vnh bit gia mt m ng tm t trn. ma.... bun. Ting chung m ngn nga nh li nguyn cu m siu thot linh hn. Nam: Bn hu thp nhang vi tm lng thng tic,v chia s ni bun mt mt ca hai con. Nhng lm sao st chia c ni bun mt m, ngi m dng trn cuc i lm l sng cho con. N: Cha i lng m ho hon, m i li cho i con khi su.

CU 6:
Ngy chng con thnh nhn chi m, mun trn lng bo hiu vi t thn. Mun mua tng m tng tm khn manh o, mun dng cho m tng vt l mn ngon. N: Mun ht cho m nghe mt bi ca p nht, ca ngi tm lng ca ngi m thng con, th hi i m khng cn na, Con i m dt qua cu Trn ai mun no di du nng ma Nam: Chiu chiu chim vt ku chiu Nh hnh bng m chn chiu rut au.

Nam: Cho t thm tri au lng con tan nt, cho ci su u l ngn bi au su. N:

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 29

Tc gi : Hong Song Vit

Ca cnh : Thu Ph Dung

Thu Ph Dung
(Vng Trng C Nhc 116) Tc gi : Phm Thi Nguyn (Hong Song Vit)
(Ba hi trng i. Qun s c x rp tri , kh th ho hng trn bn thuyn gi xut trn . Dt ba hi trng . Ting h vang vng) L : Ba qun tng s ! Gm gio chnh t, nghnh n hong Du Tng thn hnh xut chin (Nhc : Du Tng trong gip phc hin ngang bc ra trc bn thuyn th c ting gi ca Vng Phi Bch Chu) Bch Chu : B h i! Khng ngn c b h thn chinh, th thip xin c cng theo cho trn phn v. mai y d tri t c dy cn bo t

NGA NAM
Th thip vi ngi trn thuyn trn vn chung i Nh bng bn hnh ni chin a xa xi Gi trn th c m lnh chung cng sinh t c nhau hu chia st gian lao Du Tng : Vng Phi i ! Tnh nng lun su nng Nhng chin chinh gm gio trng trng Lm sao ta c th yn lng cho nng ln thuyn trn cng ta xng vo bo t phong ba . Nng hy nghe ta li chn cung nh ch ta thng trn quay v Bch Chu : Thip nguyn th - tng phu trn o u mn chi chuyn t sinh

VNG C CU 4
Du Tng : Vng phi i! Ta hiu lng ca Vng Phi nh bng nguyt sng soi ngi ln cu chung. thy. Ta s mang theo tnh nng trn vn l v gi nh trao thng v tn chn. cung. vng. Khc khi hon ca mang v dng tng ring nng Ri ta li bn nhau ni vn thng uyn,

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 30

Tc gi : Hong Song Vit

Ca cnh : Thu Ph Dung

cng nhp chn ru o cng ho my vn th.(-) Hy lm k i ch cho ta nh ta mong, khong cch vng xa s cho ta thm sc mnh. Sm dp tan l bo tn gy hn kp hi m k cn bn nng . Bch Chu : B h ! (Ngm th) Chi bng c thip bn chng Chi bng em ch vng thi gan Du Tng : Ngi g nt vng tan Ch thng mt ni phong trn kip hoa Bch Chu : (Ni) Vy thip c ny cho i ng vn v . Du Tng : Vng phi c ni! Bch Chu : B h c ra cu i, nu thip khng i c, thip s cam phn li cung vng, bng nh thip i c,th xin b h cho thip c cng ngi ln thuyn xut chin. Du Tng : (Suy ngh nhanh) Thi c! Nu vy nng hy nghe ta ra cu i nh ! (Ngm) Thu thin ho cc qui ngn ng Nguyt trung an qu ! Bch Chu : (Dch) Tri thu gc ta treo n bc , qu trong trng . Du Tng : Nng i th xem no ! Bch Chu : (Ngm) Xun sc trang i khai bo knh Thy ph dung Du Tng : (Dch) Xun v lu ngc m gng trong , ph dung y nc! Hay hay (Ci) Vng phi i nng qu tr ti thng tu. (Nhc)

CU 5
Bch Chu : Qun vng i ! Vy xin qun vng hy thc ln hi trng trn. Ri ta snh vai nhau trn on thuyn vt sng cng thi thc ba qun nu ch c ngoan cng . Kt cht di ng tm nguy kh xem thng Khng mong chi lu danh vo thanh s,m ch vui lng khi gi o to khang(-) Du Tng : Du Tng ny mang trng trch vi giang san, nh c Bch Chu gip ta vng vng ch c. Thy ph dung, tn hiu ny ta ban tng : Ph Dung Vng Phi tao nh chn cung vng

CU 6
Bch Chu : Chng i! mt kip ph dung y, i c ngn nm, sng mt ngy. Du Tng : Phm gi ph dung, yu bit my. ng sng mt ngy nn ngha nhn. Bch Chu : B h i! L qun vng gnh ly mnh non sng, s sng ca ngi cng l s sng ca thn dn trm h .

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 31

Tc gi : Hong Song Vit


qun .

Ca cnh : Thu Ph Dung

Hy cho lng ngi cho t tri cy c , ghi khc tn ngi , tn ca v minh Du Tng : Bch Chu i! Lng nng cao p qu, nh o ph dung phm gi tuyt vi . Gip tr oai nghim ng gia t tri, nguyn ghi khc tng li nh vng trau ngc chut. Nng hy cng ta cng bum xng lt, th sng mt ngy v non nc ngn nm . (Ni) L tng qun! Hy bo ba qun thm phn chn, vng phi Bch Chu cng hong thn chinh. Hy ni trng ging bum t chnh qun binh,nhm Thun Ho hng binh xut chin! Qun h : Vng phi mun mun tui, hong thng vn tu, vn vn tu ! (Nhc ho hng : i hnh on chin thuyn xng trn).

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 32

Tc gi : Hong Song Vit

Tnh qu

Tnh qu
Tc gi : Hong Song Vit Trnh by : Thanh Tun Thanh Kim Hu

NI
Nam: i c By, c Ba, c Th, c Thit g i.
Lm n chm chm cho ti nhn vi cu vi!

N: y ch c c T, c Tm, c Cht, c Chn thi h.


Khng c my c m anh gi u. Thi ti em di nghe anh Ngt

Nam: Khoan khoan. Ch ti vi c g i! N: Mt tri ln ti ngn rau ri, ai cng phi ra ng lm vic.
Ti em ang gp m ku ro chi vy anh Ngt

L CON KH
Nam: Ti xin c chm bc,
Cho ti nhn vi cu. Sng nay lng ti pht ru, Nn chc ko th no i cuc ngoi rung su, S mi ngi i lu

N: Mi va nghe anh ni
Ti thy l lm sao . My hm ngi ta ko vo Gip anh cy xong t mu Nay n phn ca anh, Sao ni hoi hng i

NI DM
Nam: Ti bit hm nay ti phi cy tr cng cho ngi ta.
Nhng m! ti ang ru bng lm nn c i cng ko lm ni

N: Vy ch chuyn g m lm anh ru d vy! Anh Ngt Nam: Ti hi c vy, m ko ru sao c.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 33

Tc gi : Hong Song Vit

Tnh qu

KHC HONG THIN


Nam: Va tng sng tinh m
Ti ra ngoi hin trc. Th mt tiu ri ci cuc. Tra v nh nh vo go nu cm th li mt toi ci ni. Tri ti th nh ca cng ti thui v cy n du cng mt lun

N: tri, p mnh lu nay lm g c n trm.


Chc anh b bi ri trc qun sau Xm di lng trn cha tng c nh no , b n cp l lung nh anh u

Nam: Hon cnh ca ti u ging nh mi ngi N: Vy khc ch no? anh ni th coi

VNG C CU 1
Nam: C Hai i. Ci thn phn ca ti n ln n hm hiu nh bui ch chiu tha
ngi mua. bn. C phi ti trc sn c trng cy l bn nn n tui ba mi m ti y vn chic bng... m thm. Duyn n g u m ti nh nng hn i ma dm. (20)

N: a, sao ni chuyn ny anh y qua chuyn khc.


Chuyn mt th c n thua g n chuyn n duyn u. (24)

Nam: Ai sng mt mnh mi thu ni trun chuyn, bi ti giu nim ring nn xm ging
u ai hiu. (28) V trong nh cha c bng v con, nn coi ngoi mt trong, coi trn th mt di.

CU 2:
N: , phi ha. Sng c mt mnh h ko ai ph h.
Coi ch ny mt ch n,th c g l u.

Nam: Bi vy! lc ny ti ru lm nn ti n ung hng c v,


m lm hng ni na c Hai !

N: Anh Ngt n! Ai biu anh c u i v du ri la tru em nht.


Con tru c chung nn ko i tm ct, ko bt th ai c th gt nn h. (16) Hay ti con gi nh qu anh ch nn ko chn c c no. (20)

Nam: khng khng! Ch ti ti hay ngi ngng mc c!


Ch i no sng m li dm ch sen.

N: Vy c no th anh c vic lm quen. Bng d th no th thit th ni ra th y.


Con chim St cn bit xe ui ve vy, ct ting ngt ngo ht gi bn lin i

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 34

Tc gi : Hong Song Vit

Tnh qu

NI DM
Nam: C Hai ni vy ch! ti gp ngi ta ngy hai ba bn.
Ni xa ni gn n chin mi phen m ngi ta c thm hiu cho bng d ca ti u

N: Vy ch anh ni cch no m ngi ta ko hiu? Nam: Ti ni nh vy ny n:


H i Thuyn ai tri trc cho ti bc theo cng, Chiu v tri t mnh mng. Phi duyn th xch li H i, phi duyn th xch li Cho lng nh thng

VNG C CU 5
N: Ai biu anh ni cha dt cu th che mt ci u quay ngang ri li. mt.
Ti nm by c ang be b xi t, th ai bit cu h bt cht bng qu anh mun gi. c. no?

Nam: C y hay ci duyn dng, mi lc nhn ti ng ibn ro. (20)


Thi th sn ko c ai ti thit th th l, ti phi lng ci duyn ci ng ca c Hai.

N: mn i, ci anh Ngt ny thit l bit ni chi nghen.


Ngi ta m nghe c, ngi ta gin ti th ti lm!

Nam: Ngi ta no? h? N: Th ci ngi ta ni vi ti nhng li say m.


Thit bng cng thng ti nn ti bng lng.

CU 6
Nam: Tri i! Vy l, vy l ti tr ri h c Hai?
C Hai ! thy my t lang n thp th mun b sang sn nng. Sao c li vi vng a tay m hi ngn mng ti. Chc ti ngi ta giu, ngi ta p hn ti. Nn c em dy t hng trng ni t l.(16)

N: Ngi ta thng ti thit lng thit d,


ch gia cnh cng ngho cng n chic nh anh.

Nam: Vy nh x ny hay x khc vy!.. c Hai N: gn y n! i vi anh cng u c g xa l.


Nh ca qunh hiu mt mnh tr tri, nn c ngn ngang ti phi ct gi dm (24)

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 35

Tc gi : Hong Song Vit Nam: a, sao m ging ging qu vy c Hai.

Tnh qu

N: , ging lm . Ging ci mt kh kh m hay thn thng nh con gi vy . (28)


Ti gi h ci ni, cy n v ci cuc n.

Nam: Vy em c yn lng m gi lm ca hi mn.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 36

Tc gi : Hong Song Vit

V min ty

V min ty
Trnh by : L T, H Ngc Trinh Tn nhc : T Thanh Tng C nhc : Hong Song Vit

NHC:
Nam: Min Cn Th go trng nc trong, vui nim vui m no cuc sng. N: Min ng Thp rung la mnh mng, yu tnh yu thm duyn mn nng. Nam: Ai qua Tin Giang xung ph M Thun. N: Ai i Hu Giang n bc Cn Th. Nam: Nghe bi nam bc thng ting n vng c. V du u theo nhp vng ong a.
Min Ty i! Va lc min nam hai ma ma nng.

N: Min Ty i! Sng nc Cu Long chn nhnh ph sa. t lnh khp chn n hoa Nam: Vun bi mch sng mt m mi em.

VNG C CU 1:
N: Xin cm n nhng khc nhc li th nhng cu h iu. l. Cm n nhng giai
iu qu hng vi tm hn ngi ngh s mang hi th min Ty i khp no. qu. mnh. (-)(-) Chnh nhnh sng qu su nng bit bao tnh. (+)

Nam: Tnh t trm nm vi c khoai ht la.


Mi ngi, sn nh, bn nc, ly tre xanh. (SL)

N: Khi lam chiu lu luyn nt nh tranh.


Go trng, trng thanh tha thit nhng nhp chy. Bng cau rng y theo gi gi mi hng, nh thng cho nhng ngi xa x./-

CU 2:
Nam: Ti vng n cm ca trn min qu sng nc.
My chc nm di xui ngc gt phong sng. Ngi min Ty lun thit th chn cht, t min Ty thm tri ngt cy lnh. (-)(-) ng gia Bc Liu ht cu vng c, mi hiu su xa cu chung thy n tnh. (+)

N: Bng b, mm kho, ni canh rau ng.


Thm thm tnh ngi mt nng hai sng.(SL)

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 37

Tc gi : Hong Song Vit

V min ty

Nam: Ti yu c ma nc l ca qu hng. Mi thy ht tnh thng v ngha nhn o l. N: Ht la c khoai mang c m bnh d. No m cho ngi thm yu mn min Ty./-

NHC:
N: Vng trng ln theo bc chn i, qua ng qu my nhp cu tre. Nam: Hng cy xanh in bng nghing che, quanh vn ao m khuya lp le. N: Ai i min xa nh v qu nh. Nam: Thm con ng xa bn c min Ty.
Ting ci ging ni trong c tnh thn thng.

N: Cu h cu ht nghe dt do qu hng.

VNG C CU 5:
Nam: Cu h bnh d n s ca nhng con ngi lun thit th chn. cht. Min Ty
i tnh ngi ngha t su nng t ngn xa cho n tn. by. gi. (-)(-) Nhng m thuyn lt nh trn sng con sng nhp i b. (+) Nghe cu h giao duyn bn cu ao bn nc. By om m say tnh ko nhau m hi hoa ng. (SL)

N: H i
Thuyn ai tri trc cho em lt theo cng. Chiu xung ri tri t mng lung. Phi duyn th mnh xch li, Mnh xch li ri mnh thy chung trn i.

L NM CN:
Nam: Dng sng mun no ngc xui,
Thuyn tri tri mi ai i. em ting ca i mun ni, Lng lun mun ai li.

N: Ngi qu nh la cng khoai.


Tnh qu nh sng nc min Ty Lai lng nng say, Nh vi thm tru vng.

CU 6:
Nam: mang ly ci thn tm, khng t vng na cng nm trong t. N: cng ai buc mi t, sao di vt i ch lng khng i di. (SL) Nam: ng gia ng xanh mu bt ngt, th hn theo th nhc t min Ty. N: Xa xi nh v li chn ny. Min Ty chn cht m ong y yu thng./. Su tm v thc hin : Hong Chin TN Quyn 1 - Trang 38

Tc gi : Hng Ng

Anh v bn em

C. TC GI HNG NG
Anh v bn em (Vit theo bi n)
L I :
Hng: Anh i bin bit phng tri. Sao khng v li bn i nh nhung. Mnh em v v ch mong. Chnh nim c l bun trng thng ngy. Thanh : Ka em Hng Hng: a anh Thanh! Anh v hi no vy? em mng qu h. Thanh : anh mi v vi tm em n.

L TNG PHNG
Thanh : Tm em khi va n qu hng mnh Bao nh nhung khc ghi vo tim Anh v cng em chung li (-) Hng: Thng nm mong ch ngi i _ anh bit hay chng (-) Bn xa vn cn mi em _ sao vng bng (-) Khc ht nm no anh i _ cho ngy an vin Bn xa vn cn mi em _ sao vng bng Khc ht nm no anh i _ cho ngy on.. vin..

VNG C CU 1
Thanh: Hng i! Anh v bn em tha nim mong. nh, xa cch em yu cho xa bn c vi vi thng yu qua my . thu. tn.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 39

Tc gi : Hng Ng
Trng nc cn y ta ni li cung n

Anh v bn em

Bao nm qua ni min vin x, anh vn trn lng mong nh em yu. (-) Xa cch nghn trng thng bit bao nhiu, k nim cn y lu du i mnh. Li hn th anh vn inh ninh, anh quay v vi xa bn c.

L NM CN
Hng: V y ta li gn nhau Ch mong nay tha c ao Bao thng nm xa xi Mnh em ngng trng bng nhn Thanh: T nay em hy ci ln Bun au thi hy nh qun Nm thng ch mong nay trn duyn.

CU 2
Hng: Nh qu anh i con ngy c, trng nc chao nghing theo nhp sng bng bnh Anh ht em nghe khc nhc m m

L TM QUN
Thanh : Trn con hai a mnh chung i Gi lao xao ru ting ca ngt ngo Cho khua, sng la theo tng khc ht Hng: Cng nm tay nhau nghe tri tim rung ng i cung n yu thng cho lng mnh vn vng (v li vng c) Thanh : Em np vo anh cho hng nng la m, cho tnh yu vi vi vi m tn (h)

ON KHC LAM GIANG


Hng: m dn tn tri qua Anh ht ru bao li thit tha

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 40

Tc gi : Hng Ng
Cng em p xy duyn tnh Tng lai i i mnh chung li Li hn th khc ghi c m sao chng mnh nn i. Bao thng ngy, em vn ch Nh anh nhiu gi y tha nguyn

Anh v bn em

L TRNG SOI
Thanh: i tnh em , cao qu v cng Tm hn thanh cao trng trong rng ngi Ting n li ca bn nhau ri. Hng: Cho d ngy sau, i em n l vng bng ngi thng Th tnh yu vn mi khng phai Bao c th nguyn vn ngi i.

ON KHC LAM GIANG


Thanh: Cho n hm nay anh tr v _ Cng em vui khc hoan ca Vui ngy hnh phc _ Hng: Bit bao k nim ca ngy chia xa _ Khc ghi trong lng Thanh: Ta v bn nhau Cng xy p tng lai.

VNG C CU 5
Hng: Anh i hn c la i nay ph nguyn duyn. n, em vn ch anh d anh bin bit. phng. ngi Nm thng nhn i ni mong nh thng ch C xa nhau mi thy su cao cht ngt, mi thy lng chung thy ca ngi thng(-)

L NG M
Thanh : Hm nay anh v Ht ln bi tnh ca

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 41

Tc gi : Hng Ng
Ht i em bi vng c Ta cng ca di trng m Bn nc xa con c Nay cn y chn yu ng. Hng: Anh ni phng tri Em nng lng ngoi i Nh thng anh m di khng ng Anh v y ta ht vang Khc yu thng ngy xa Chung nim yu mi khng phai. (V li VC) Thanh:

Anh v bn em

Hnh phc em i tnh yu d ngn cch, nhng vn bn nhau chung thy trn i .

CU 6 PHI VN IP KHC (v)


Hng: - - Thit tha mong ch anh v bn em _ Ht cu tng phng ngi i _thm duyn ban u. Thanh: Anh v y _ tha nim nh nhung Anh v y _ khng cn cch xa. (V VC) Hng : Ht khc yu thng cho i p mi, cho tnh ta mun thu khng ri (-) Thanh: Tnh ta l nhc l th L m trng hn i ch thng nm Hng: Ngi ngoi sng gi xa xm V y ht khc tng phng anh i!

23h59 ngy 21/2/2012 - Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 42

Tc gi : Hng Ng

Bn trng xa

Bn trng xa
(Tng L Vn )

L I
Du bit mai ny ta vng nhau. Sao nghe cay x mt nim au. Tin em v tn tri xa khut. The tht tim anh but nghn ngo.

L TRNG SOI
i tnh ta, tan v mng ban u Thi nh chia ly, ng cay ph phng Cn g u, d dang nhau ri. Mng lng ngy xa, Thuyn ai neo bn trng c hn ch nhau V giu sang em bc ra i Qun bn sng bun bao k nim. y vi.

VNG C CU 1
Mt na thuyn trng bng bnh trong m vng, gn gn h thu my bng lng gi. ru. bun. Nghing ng lng anh theo my cung n Trng m nay sao lnh lng ho r, mt na mnh lng theo sng sng ging(-) Em i ri cn nh anh chng? Mt k trng tay dy dn phong trn. Ting hn th trn bn sng trng, ngi n vi qun cho thuyn m vn v.

CU 2
Cn nh khng em tnh yu u vng di, hai a gn bn e p mng ban u Li nh thn quen chung mt nhp cu. Nh cch nhau giu mng ti tm bic, em mi chiu hi l nu canh rau (-) Bc vi qua ro len ln em trao, t canh nng thm lng tnh em . Bn sng ny bao ma trng h hn, thn n ngho thng mn g trai qu

PHI VN IP KHC
Mn nhau hn th t y, bao ma trng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 43

Tc gi : Hng Ng
Chung soi bn cu. in hnh i mnh trn dng sng. Nhng i ta xa ri. Em gi y i theo ngi giu sang B anh mt mnh .Ch i ai? Trng th l loi. Anh- Xt thn l lng, i trai, trng tay kh ngho Con xa, bn sng u bun Hn h chi nt lng nh nhau Tnh duyn thi cn g na u.

Bn trng xa

VNG C CU 4
Men lt hng tan tim yu v vn, xa na vng trngvi vi thng su Mn cht b mi rut tht tnh u Tnh mng xa xm bn bun ht gi, nh nguyt t chnh chch bng thuyn nghing(-) Khc t bun anh tri my cung thng, n lc phm t chng gieo cung on. Cn ai na vang li ca m vng, m nm xa ta tri khc giao ha. Ngh 12 nhp

CU 5 - L CON SO
(Trng m nay, trng v tan ri em i) (-> cu ny khng ht) Ma trng su chi vi. Thuyn ta neo i bn cu Bn xa cng nghn ngo Ngi i ri mnh ta ng cay Khc cho ai hay khc thng i trai Bit ly su, v u l lay Tay trng tay, tnh cng tn phai. Tnh xa, duyn cng tan ri.(x 32)

CU 6
Bn sng bun trng ho r chi vi, gi thi nh sao lng anh bng gi. Tnh yu xa nay h tan keo r, ting hn th cn ng b mi. Cht ngt nim au duyn xa xi, anh m trn bng hnh vo mng m. Gic liu trai chp chn trong m vng, ngi yu i anh dnh trn tim nng (-) m tn trng bn sng Mnh anh th thn nh mong mt ngi Dng i i ng chia phi Tnh trng bn mng xa ri em i!!!

Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 44

Tc gi : Hng Ng

Bin i

Bin i
Trnh by : Hong Nht (HTV)

L CHIU CHIU
Th thm, ting bin xa trng khi, xa trng khi Hay ting enm vng v t phng ? Cho nh thng trong y tim dng trn Mnh trng non m mng Con sng bc u l nh Nh ang ch mong con thuyn.

VNG C CU 1
Bui tin a em ri qu hng v mt phng tri xa. l, chiu tm hong hn tm c.... tm. hn Ting trng dng hay ip khc ru bun Ti ng trng theo con thuyn xa khut, cui chn tri bin m ly chn my(-) Chuyn bin tri cn qun qut yu thng, ngi trn gian sao khi chuyn tnh bun. Xa em ri v s nghip trng i tay, bit trch hn ai hay trch hn duyn s.

CU 2
Nh nhng chiu ngi bn nhau ngm bin, i bng trng ln mnh tri mng m m Hng v tnh yu cn thm m mi mm Ting hn th xa vn nghe lng xao xuyn, vng em ri vn hy vng mt tng lai (-) Chiu ni chiu khi nng ng khut chn my, k nim xa tr v trong k c. Phng tri xa xa vi ngi yu hi, mun c tng phng ch trong mng m thi.

NI LI
Thng ngi bin vn mong ch mi Bc u sng nh ng ngng thng Bng lng my tri su li Bin bit ngi xa sao tnh mi vn vng?

VNG C CU 5
Nh bin i ch ai bc u con sng. gi, i ch ai m ngn nm my tri bng lng cui.. chn .. tri

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 45

Tc gi : Hng Ng
Xin ch dm ti v phng y bao li Bui chia tay em u hn ngy gp li, sao ti c i ch gy ho git yu thng(-) Ri nhng chiu bun bin i tm hong hn, nghe ni nh nao lng ngy a tin. Mt ngi i cn mt ngi li, ngy thng c n ngng i bng con thuyn.

Bin i

CU 6
Bin i chiu nay vng bng em, mnh trng non pha tri ty n l. Hong hn tm u bun con sng gi, nh vi ngi san s ni nim ring. My nm di ni x l c n, em au kh qua th di hoang vng. Vt cht xa hoa lm i em cay ng, nn tim au trong n i lnh lng(-) Ngy mai do khc tng phng Ngn nm bin i mun trng nh thng Bn qu cn yu thng Trng th cn dm trng khng phai.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 46

Tc gi : Hng Ng

Bnh Dng qu ngoi

Bnh Dng qu ngoi


PHNG HONG (8 CU)
- M i con v li chn qu... xa... Tm v ngy th u Ngy m to tn thc khuya dy sm Ln li thn c no qun tm thn. - Mi l n s M ga con ci sng cnh c hn Ci lnh vo ng m khng lnh vai o cho con mnh c ci n mc vi ngi ta.. - Bc thi gian Con ln ln trong tnh thng cu m ca b Ngoi m bc cu mang qua thng rng nm di T xa c cu thng v ni thua th v ngoi Cu ht ru hi con ng mi n ngn sau. Trong nng ban mai xn xao n n ling Ngy xun vui k xa x tm v Bnh Dng i, qu ngoi i lng bng thy bi hi.

VNG C CU 1
Trn chuyn xe ngy xun ti tr v qu. ngoi, Bnh Dng i nghe xao xuyn. trong.... lng... a con ngy xa mi gt phiu bng... Tri bao thng nm lm thn ngi vin x, ngy xun ny con v li chn qu xa(-) Ni ngy ngy hai bui sm tra, i hc qua knh trn my nhp cu da. M phi ln d tng bc cng con qua, thng lm m i tnh thm mu t....

CU 2
Cha hy sinh m thn c ln li, m go con ci nn cc kh trm b... Khng bc thm m chung thy cu th... Nm thng tm vui bn a con nh di, chn kn ni bun phn gi ly chng xa(-) Ri mai y cha yu m gi, ai l ngi dng bt cm chn nc. Sng qu chng khng h hng thn thuc, m dt con v nng nu ngoi Bnh Dng...

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 47

Tc gi : Hng Ng

Bnh Dng qu ngoi

L I
V t trong tnh thng cu ngoi Ngoi dnh cho ming vn nh sau nh M chuyn cn chm bn thng ngy qua Ci n mc cng tm phn lo lng.

VNG C CU 5
V cuc sng nn con d dang ng hc. vn, i tm k mu sinh chn. qu.... ngi... Xa m xa qu my nm tri... Vn mang theo tm lng ca m, vn nh mi trng thu nh thn thng(-) Tnh c thy tnh bn thng bit bao nhiu, c l ngy nay mi ngi mi ng Chc gi y m ra ng ni u ng, ngng a con yu ngy xun n tm v.

VNG C CU 6
Thy bi hi ngy v li qu xa, cng b ng khi gh qua Li Thiu ch Bng Vn chm chm su ring mng ct, vn sinh thi gi mi du kch n thm Nh cao tng Th Du Mt phn vinh, sng Si Gn un quanh cho li th lng mn X nghip tan ca cng nhn rn r, Sng B ngy nay trong th ng p giu(-) Bnh Dng qu ngoi t ho Bn tay khi c bay cao xy i Bnh Dng i, ch Th i! Vn mu xun thm p li m ru.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 48

Tc gi : Hng Ng

Ch hai l

Ch hai l
NI
Ch em i! Ti xin k ra y tm s ca ti mt con ngi au kh. Cc ch nhn n( iu b) on th coi ti khong bao nhiu ci xun xanh? H 34 h? (ging ti bun) cc ch c thy khng ti ch mi 24 m thi, cn u na m mn m nhan sc.

VNG C CU 1
Cc ch c bit hn? Ngy ti va trn i chn cha m g tui cho nh, mt nng dn tht th chn cht. Nhng gi y ch mi 6 nm thi m thn xc ti ngy mt. hao gy i cn u na m mong mt nhan sc ng th... Ngy ti tuy khng hng tri sc nc, nhng cng mt m duyn dng nh ai (-) Cn chng ca ti sng xn ti say, bn a con th phi chy trn hoi. Ti to tn mua sm bun mai, c ci n ngy hai ba.

CU 2
Ch em i d cc kh bao nhiu cng khng ng ni, ch ci chuyn con lm ti phi rng mnh D gi hay trai cng vn con mnh Vy m ng chng ti cng khng dng li, ng bo mnh c gng con trai(-) ng c lng nhng lng nhng bn tai, nhng hi i ti sinh bn ln u l gi. Nhn cc con m lng ti t ti, c hoi m hng c mt thng cu.

L CHIU CHIU
Gi th thn xc ti gy nhom. Trng gi nua, th nhng ti va hai bn. Su nm sinh con bn ln. Ti mun mong gia nh. Ngy qua ngy yn vui. Ti i trit sn cho ri.

VNG C CU 5
Ch em i, khi bit ti c nh khng thm con trai, ng ni cn tam bnh thnh n v cng khng chu cho ti k hoch ha. gia. nh

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 49

Tc gi : Hng Ng
ng mt xa cho ti gi mnh my cn tm bm... Ti sao khng ngh ti l ph n , m bt ti tr thnh ci my sinh con.(-) Ti by gi nhan sc ho hon, mong hi ch em ra tay gip . Ti khng mun gia nh tan v, lm cc con ti au kh sau ny.

Ch hai l

L TRNG SOI - CU 6
i i ti sao ng cay mun phn? Bao ln sinh con n au u phin Khng trn phn du, nt tan tm hn Con cn th, ngy sau khn ln ch ging m y Hc cao kin thc trong tay C gia nh, chng khng ph phng con. (V x 24 cu 6) , chuyn ca ti l nh th , ch em i ch c sai ng(-) Mt con nhan sc cn son Nhiu con nhan sc hao mn chng ch Sinh con d gi hay trai Ch hai l ch hoi sinh thm!

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 50

Tc gi : Hng Ng

Chic qut trm hng

Chic qut trm hng


Li vng c : Hng Ng Th : Thanh Nhn

L CHIM QUYN
N: Cy qut trm Nhn lu ai thy cng thng Ngi vn vng bao tnh D gi sng phong trn Thm thm mi ngi i Nam: Cy qut ny L anh trao em Ngy thng bn em hoi i vn lun ti mu Cho em n ci duyn.

VONG C CU 1
N: Cm chic qut trn tay em nghe lng xao. xuyn, anh tng em bui tra k nim khi anh sp phi. ln. ng K nim bn nhau ngy th u chung trng Nam: Tui mng m thng hi hoa bt bm, em thn thng m ng mu duyn .(-) N: Ri bui tra h nng bn hin, anh hi l sen phe phy gi thm lng . Em di hn i mua qut trm hng, anh vi vng p xe ln ph

CU 2
Nam: K nim ngy no d u qun lng, anh trao em chic qut hng trm Cho em ngt ngy trong gic ng say nng N: N: Qu nh n s em xem nh tn vt, tay vn v vut r qut nghing nghing(-) Cho em m say m di mng m, cng tri lng thng nh bn nhau Nam: Lng rn rng khi em nhon n ci duyn, a mt bic lm lng anh bi ri.

OAN KHUC LAM GIANG


Nam: Ngy no mnh bn nhau, theo thng nm vui a tui u th

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 51

Tc gi : Hng Ng
Ri xa cch nhau i ng, Anh ln ng phng tri xa thm N: Nhn qut trm nghe nh thng Bc anh i gi gn qu hng Di theo phng tri, nh thng ngi xa Mai anh tr v, p tnh i ta

Chic qut trm hng

VONG C CU 5
Nam: Tng em chic qut trm hng nh tng tnh anh. . L sen xa ch thay bng cnh qut, mong c cng ai kt cht. mi. t. lng. Thoang thong hng thm nh tnh mi thm nng. N: Mnh bn nhau mt thi o trng, l sen hng cng mt du tnh anh. (-) Yu lm sao chic qut trm hng, em nh lm chiu anh p xe ln ph. Nam: La chic qut trm cho thm tnh ta , mi bn nhau xy hnh phc trong i.

CU 6
Nam: Ch l chic qut trm n gin em i, nhng thm tnh anh c mt i thng nh. N: Hiu tnh anh em lun gn gi, hng trm theo nm thng khng phai. Anh hy trn trch nhim ca ngi trai, em s ch anh mt lng chung thy D cuc i cn nhiu gian kh, chic qut trm hng vn thm mi hngtrm. Nam: Ta rm gi chic m m Loan phng bt ngt cho m n hng Ngy mai nn v nn chng Ta say duyn mi qut nng trm hng

07/01/2013 - Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 52

Tc gi : Hng Ng

Chiu phi trng

Chiu phi trng


PHNG HONG ( 4 CU)
Chiu nay nh bao chiu em ch i, hnh bng ngi thng xa khut ...chn...my... ti bun nhung nh Xt thn em chu i dang d Trng theo cnh chim tri xui ngc hai phng Mang nng su thng Em mi lun ghi khc trong lng K nim m no ta trao nhau tt c Hnh phc ngt ngo ngy ngt hng yu.

VNG C CU 1
Anh v em hai phng tri nhung. nh, tm gp nhau khi n gi. xun.... v... Gi phng Nam nghe m p cu th... Mn hnh bo tin on bay sau hai ting, mi giy ch nh nng hn ch ma(-) Tht thm nguyn cu anh c bnh yn cha, em cht nhn ra anh gia ng ngi xa l. m thn tin vi bao iu huyn du, anh v n tht ri li ra i vi v.

CU 1
Phng ch ng vui k a ngi tin, ngi sum hp on vin em cht lnh ni ny... Ngy thng xa nhau tnh yu vn ong y... Anh mang tim em theo v phng y,gi cht tnh theo gi theo my(-) Gi xc xo lay ng hng cy, nh thu hiu tm tnh em gi nh. Nhn hnh phc ngi ta m lng em au nhi, anh phng ngi c bit chng anh?..

NI LI
Chiu nay nh bao chiu em ch i Ch i c thy anh t chim tri h cnh i hnh phc ngy no tr thnh nh mnh Duyn n chng mnh ngn cch hai phng.

VNG C CU 5
Chiu nay, sn bay bun v nh,em mt mnh ch anh d anh cha. hn, m bc thi gian nghe lnh lnh.... tm.... hn...

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 53

Tc gi : Hng Ng
Cn nh khng anh m k nim i mnh?...

Chiu phi trng

Ta gp nhau trong cnh i nghit ng,hnh phc a v trong vi v yu thng (-) Tru nng trong lng bao k nim vn vng,ni nh nim au chn vi theo d vng. D bit thi gian s i vo qun lng, m tim em cn rn nt n by gi.

ON KHC LAM GIANG - CU 6


Tm tnh ny trao ai Theo gi my bay v ni chn xa Tm anh cui ni chn tri Sn bay bun u ngi yu du Chiu phi trng vng anh L bc chn nng qun ni au Anh u cn nh ngi tnh chung Thng nm mong ch mi mn ngi i. (V li vng c) nh mnh cch ngn duyn mnh kh cn th anh i xin ni ting phn trn(-) Yu anh em kh vn ln. Ti em hay ti chng mnh khng duyn? Phi trng vng bc chn anh. Gi y tui mng ngy xanh u cn!

Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 54

Tc gi : Hng Ng

Cht lng ngi ngh s

Cht lng ngi ngh s


LI
L ngh s bit yu i ngh thut Yu con ngi sng trn kip cm ca Ti ti thm khu dng lo qu ta Nghe thng xt cuc i ngi ngh s

VONG C CU 1
Thng bit bao nhiu nhng dng hnh gi nua yu ui. l nhng ti t giai nhn mt thi ngang dc trn sn khuoaihng. Cho n chng ti nt mt vn vui mng. C ng tui gn trm lng cng tc bc, vn ti ci k chuyn ngy xa (-) C b lom khom ve vy cnh tay a, chic gy trn tay cng run theo nhp bc. Tt c ho theo tm hn ngi ngh s, hai th h tr gi mng vui ngy gp g.

CU 2
i nhng con ngi ngy xa mt thi vang bng, em li ca ting ht dng i Sn khu l nim vui l hnh phc tuyt vi nh n lung linh sc mu huyn diu, ngh s no cng dng ht ti nng (-) Nim am m ngh thut c dn tng, c biu din l tho nim m c. Ly sn khu lm ngh lm nghip, du cuc i cng lm phn long ong

VONG KIM LANG


Yu bit bao nhiu, y tm gng sng ngi Dng ting ca cho i Mt thi rng r danh thm Sao nghe vn vng trong lng Khi i mnh cng ang cn vng Hi ngi trn lng yu i ngh s Bit bao thng trm, i ai cng gian nan Tri qua thng nm huy hong Ri tr v vi ring mnh thi.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 55

Tc gi : Hng Ng
Sng bn ngha nhn n tnh Cho d i i no bun vui .. Tnh yu sn khu ci lng Bn nhau ta cng yu thng m tnh tui gi c n Mi ngn vang bao li.cn vng

Cht lng ngi ngh s

VONG C CU 5
Tr gt bng khung vi ni lng y thng. mn. Ngh ti phn ta cng cn ang vt v gia. sn. i. i phi u sn khu ni thay li. Bi yu ngh nn chn i ngh s, du thng trm ta cng ly lm vui (-) Kip con tm th phi nh t, ngi sn khu nhng i khng sn khu . Phi u ta chy theo vng danh li, m say sa theo ting nhc cung n.

CU 6
Chia tay cc c gi ta v li qu hng, vn nghn nghn ting lng ngi ngh s. Ti ti thm m lng lu luyn mi, ting t lng xin ht khc chia tay. t tri ny cn lm hng say, cn ting ht th ta cn say m. Xin chc cc c sng vui i no m, v ting ca xa s vng mi mun i (-) Ngh s i, ngh s i Cht lng xin gi mun li yu thng Ta v gi li vn vng Bit u mai s tm ng v y.

K nim chuyn thm khu DLNSTP

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 56

Tc gi : Hng Ng

Cht tnh gi Hu

Cht tnh gi Hu
L I
T do cha ln v thm Hu Nghe chung bun Diu tng m Xa Hu ri i c mi c n Bun da dit mi m v lnh gi

NGA NAM
Ngy xa Hu ti m thm lng l ra.... i.. Bit Hu bun hn gin ngi i Hu yu i gi cn li nhng chi Vng tay vng vi nhng ngh suy mi nm i ni tri ln n i khp ni mi gt phong trn Ngy xa hn h Xa Hu ri i ht mng ht m Mang ni bun vng bn hn th Ngi yu ti vy tay cho Nguyn c xa cng khng trn chic xe hoa x tan dng k nim Tr chuyn tr n ba sinh.

VNG C CU 1
Lng git ma khuya nghe ngy xa thong. hin, k nim tnh yu ni bn Tha Ph nim n n ch nhau ngy hai bui. i...v... Hu yu i gi cn li nhng g... Ti gp em mt chiu thu tt nng, heo may bun vi vi sng Hng Giang(-) Dng em su vnh nn mi nghing nghing, bng hnh ai gi chc vng sn trng. K nim no sao lng mi nh thng, nh Hu nh ngi nh khung tri m c.

CU 2
Bn c hai bui v xui ngc, khc su nhng k nim vi y. Chuyn ngy xa theo nm thng dn dy. Gia Hi ni hn h thng nh, ti ch em nhng gi khc khng tn(-)

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 57

Tc gi : Hng Ng

Cht tnh gi Hu

Em thn thng sau vnh nn a duyn, o trng sn trng gi hn xao xuyn. Gi chia ly bng thy lng lu luyn, ti ln ng theo ting gi cu tng lai.

CHIU CHIU HU
Chiu xa hn h Ta lun c nhau trong i Nay cch xa lng au Thng nh tnh ta gi y chia la em v nh ngi. Mi nm mt m Hng Giang vn lun mong ch Nghe ting chung vng vang Ray rt nim au ong y em v nh ngi Ray rc nim au... ong y.. em v nh...ngi....

VNG C CU 5
Ni gh cng vin nghe ting chung bun t xa vng. li, khng bit Hu gi cn in du c v ngi th i cn lu luyn. trong.... hn... D hm nay em bc theo chng... Th ri li cng chiu thu tt nng, ti ng ngng nhn thip bo tin vui(-) phng ny ti cu chc cho ai, tay trong tay p duyn hng la. Gi li em bn xa Tha Ph, gi li em Diu vng chung bun.

CU 6
My nm di ti trn tr vi vn th, tm cu t gi nh thng v x Hu. Mi nm qua ti nghn dng d l, nh Ng Bnh nh bn Vn Lu. Nh dng yu kiu nay chng cn u, nh ging nht khoan mi nh mi y. Cu nam ai nam bng sao thng th, nh Hng Giang bao nm thng thng ch(-) My li gi li Hu yu Mi nm xa cch by nhiu n tnh i trai mi gt phiu linh Hn ngy tr li tha tnh cch xa.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 58

Tc gi : Hng Ng

C gi bn su u

C gi bn su u
Li vng c : Hng Ng Th : Nghim Khnh

NGM TH
N: a tay b nhnh su u Ta cnh ta l thm su c n Ct bng gom li ti hn Buc thnh tng b mong hn c ngi.

NI
Nam: Ny c bn su u i! C bn cho ti mt b i c! N: D y mi anh!

L BNG DA
Nam: Em gi (-) c ai cha(-) M sao sm ti nng ma bn su cho ai?(-) N: Ny anh ng (-) c tru a.(-) Em gi qu ma thng ngy (-) bun bn ch tra (-) Nam: Tht tm anh (-) hi thm em. Su u b ngn sao lng (-) em au?

VNG C CU 1
N: Anh hai i, mnh cha quen bit nhau sao anh hi chi my li a. y, em l gi qu ma nng ma du di ngy bn su u cho khch. qua. ng Nu anh mua em s ch tn tng Bng su u trn nc me ng lm gi, c st rn nng vng hay c lc nng trui(-) Bn cy n km cc anh ht gp vui, gi c su u ng ming mt lng. Chiu nng tn bn tha rung gt xong, mc mc ng qu m thm tnh dn gi.

NI
Nam: Mn i, nghe em ni v cch lm gi su u v cch nhu lm anh thm qu tri lun h. N: N: D em khng dm u. Gi qu ma ngh sao ni vy mong anh ng ci. D em th hai Nam: Em th my?

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 59

Tc gi : Hng Ng

C gi bn su u

CU 2
Nam: Em hai i, ni th thnh n hoa rc r, tht kh tm u mn gi c qu nh L xanh ti m hng v m Du xa qu nhng lng anh lun nh, nh m hin lm gi c su u (-) N: a, b anh hai qu y sao? Nghe ging ni khng ging ngi thnh ph. Nam: An Giang ny l qu hng anh , mn gi qu ma nui ln hn anh

NI
N: N: Mn i, vy ha ra anh cng c nhiu k nim vi cy su u lm phi khng anh? Em xin li.em Nam: Phi. Cng ti ni ny, ma su u gn lin duyn n ca m anh.

L CI MN
Nam: Ma su u l bao thng nh. Cha i xa m hin kh au trin min Bi chin tranh lm ly tn bit bao gia nh. N: Dng thi gian vn mit mi tri Anh k cho em nghe Mi duyn tnh ca m ngy xa

VNG C CU 5
Nam: Em i, khi tri chuyn sang ng cng vo ma su u tr bng trng. nht, m bn su u ri gp g. duyn. lnh M v cha theo ngy thng trao tnh Nhng cha ra i v qu hng t nc, thm ngn c hng ngy i thng ma xun(-) M lng thm nhn nhng ngn su ng, nh thng cha m thy chung gi vn. N: i cao qu tnh yu ca m, bn su u m tnh ngha m .

CU 6
Nam: Em i l non mn mn mu my, bay trong vn rng bao l a. Ta gp nhau y phi chng l duyn n, em ch su cho ho git yu thng. N: N: Bit bao gi anh tr li qu hng, em ch s i trai sng gi. Su ng ta ca ngng trng. Su u thng nh tr bng anh v Nam: Bo nc gp nhau cng l duyn k ng, mong c bn nhau cho trn ch t ng.(-) Nam: Mn nng ng ngha phu th. Su u ngt ng nguyn th bn nhau.

31/12/2012 - Hng Ng
Su tm v thc hin : Hong Chin TN Quyn 1 - Trang 60

Tc gi : Hng Ng

Ci nh

Ci nh
Th : Nghim Khnh Li vng c : Hng Ng

L I
Ta nhm mt m tng hi th Ch em yu ngi l trong tim Ch bit thi qua pht m m M vng vn i vo ci nh.

L TRNG SOI
m thi gian, giy pht mong ch Anh gi ngy ng c mong hn h. Ch gp em vi bao n tnh. m tng m, vi trong ni nh nh mt ngi yu Ri ngy qua thc thm lo u Bit u l bn i m mong.

VNG C CU 1
Em i trong anh gi ngy ng th. di, m tng nhp tim yu m thn thc gia. m. di. Thn min xa m hn gi phng no Anh khng bit u l tht gi, nn trong lng nhiu ray rc u t.(-) My ngy qua thm vn ni lo, u l mng len gia cuc i. Anh nghe hn xao xuyn chi vi, ghp nht tim lng tm em trong ci nh.

CU 2
i du tht c cho l gi, ta yu nhau l tuyt vi Dt nn th thi v cuc i Anh mong gp nhau t trong tng hi th, chy bng nng nn khi tnh ln men(-) Anh ngi y trng i xa xm, em trc mt m xa vi vi. Ci bn ct trc anh trm cm, em nh trng rm ta sng lung linh.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 61

Tc gi : Hng Ng

Ci nh

L NM CN
Ch mong ta li gp nhau Hn huyn trong gic chim bao Trong ci xa mnh mng Tnh em vn lun nguyn vn Ha th nh bui u tin Cng anh giy pht trng hoan Vng vn trin min nm thng bun vui.

VNG C CU 5
Ngh vu v vin vng lng. ng, m tng m anh v nt. t. lng. m trong th tnh cm mn nng. c vi hn bao iu thnh thin, mnh bn nhau kt tc se duyn(-) Anh ti em phn gi thuyn quyn, phi chn cht i trong b kh. Ri t thm nhiu mng m, kt cht tnh anh trong su thm n tnh.

CU 6
Ngy thong dong chm cht trang th, bn nhau m tng nhp th. No bit c i u ch th, m v dt lm nhng c m. Em nh nhng vo ci nh b v, gi bn anh em ginh phn thit. Tnh i ta l dy oan nghit, tri hn nhau i n ci thng trm (-) Em gi tn chn xa xm Anh nghe nghn n ngn nm mong ch Em i! D ch l m Ngi trong ci nh tnh th vng bn!

Vit xong lc 10h06 ngy 30/6/2012 - Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 62

Tc gi : Hng Ng

Con ng hnh phc

Con ng hnh phc


(Bi ht quy nh trong cuc thi Ging ca ci lng tnh Bnh Phc nm 2002, 2003)

Th: Ch Lan Vin Son li: Hng Ng Th iu: Nam xun ( 20 cu)

LP I:
1/ Sng tinh sng Ri bn Nh Rng (-) vt ngn trng khi 2/ m xa nc (-) u tin (-) Trn chic tu ngi Ty (-) 3/ Ngi bng khung khi t m xa ri Bu tri Nam xa khut dng hnh 4/ Vi i tay mt chn tnh (-) au thng ngp trn trong tim (-) 5/ Ri xa x s (-) Quyt tm ng (-) cho dn tc 6/ Bn ba x ngi (-) Lm mi iu mu sinh (-) 7/ Tri Ba L gia ma ng gi lnh Mt vin gch hng chng chi m ng 8/ Dn tuyt Lun n t cng tay chn M m hi nh gia tri khuya (-)

LP II
9/ T u sang Phi, M Hi khp cc bng c 10/ u c kt lun chung C hai loi ngi 11/ Ngi b a y kh au V ngi chuyn p bc dn en. 12/ Con ng no i

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 63

Tc gi : Hng Ng
L hnh phc cho dn 13/ Xa vi c quc nng trong lng qu cha t T 14/ Bn lng vt mi gian lao D gng cm d chng nao 15/ Lin X bng chi mt tri Lun cng n Bc H- Ngi khc 16/ Con ng hnh phc y ri Bc H xc cm reo ln.

Con ng hnh phc

LP III
17/ n vi lun cng L Ngi tm v qu hng 18/ Bin gii hy cn xa M nh t nc gn bn 19/ Vit Nam r dng hnh Rng s vng tn nc khai sinh. 20/ Hm nay thng nht c i tn Ngi v i H Ch Minh.

Vit li

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 64

Tc gi : Hng Ng

Con xin li m

Con xin li m
Th : Nghim Khnh Li vng c : Hng Ng

NAM AI LP MI
1.Hm qua m v M dn cm v thc n trn bn 2.M ngi li mt mnh _ Trng c iu g khng vui _ 3.M khng nhn con nh mi khi Trng v tn phng tri xa 4.M thng yu khc na ri _ Con xin m th tha _ 5.M dy con bng nc mt yu thng Thay n roi hnh pht ca i ngi 6. Thng con tr mt cha ri_ ging bo cuc i ct ci_ 7. M v t ci m ? khng. M sng kia m! 8.Vy ti sao? m khng nhn_ Li nn lng m i_

VNG C CU 1
Khng trch mc gin hn khng nhc nh con nh ngy no khi con phm phi iu sai. tri, phi chng m gin con iu chi m khng ni. nn. li. Sao m khng ni ra cho thanh thn ci lng con c hn bn tay vi bao tru mn, m xoa u v b bn yu thng(-) Con m mng trong lp khi sng, m hin hu cng con gia canh trng. Thn tr lc lm gia kip phong sng, con lun mong m v trong ni nh

CU 2
Con c dng nui t c m i m, hn th trong con c chy tun dng Nt p qu hng nt p m hin con c ng vo lng ca m , h h nim vui ngi c th tha (-) Thng con tr thiu vng tnh cha, m khuyn nh dn d cn thn:

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 65

Tc gi : Hng Ng
Ln sau con ch c m di tip, m sau ny con s h thn !

Con xin li m

PHNG HONG (4 cu)


i mnh mng tnh thng ca m, nhn nh cn y dng l tunri Trc mt m con lun l a tr Du c ngoan hin vi tui i cao ngt Con vn cn phm li m i. Mong m bao dung Con vn lun cn m tha th lc di kh ka m i ! Sao i vi v M b sao nh cho con tr b v

VNG C CU 5
Sao m li b i trong m thm vi v? M dn cm trn bn cn nghi ngt khi, n i m i ko cm lnh m khng th. no. lng Canh l me non m nu c r ng con khng hi thm iu g pht m , mong m hin ch gin hn con (-) Gi lnh u h thi but tim non, con van m hy chong thm o m. Chy theo m con bng tnh gic, th ra trong m con thy m hin v.

CU 6
Mi ln con c li m v li bn con, l ch mt gia nh ch quen qut tho. Con mun ngi thn phc tng mi ngh, tt c u theo trt t ring con. Trt t c ri tha m c phi chng?m qun rng lm ngi chc g con khng cn c li. Khi hiu ra ri m i con mi bit, con ci mong m tha th ngn ln (-) T lu con lm iu sai Trch ngi c li chng hay trch mnh Con y cng lm li lm Ngn ln xin m thng tnh th tha.

Tt oan Ng Nhm Thn ( 14h15,23/6/2012) - Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 66

Tc gi : Hng Ng

m tc ri

m tc ri
Tn nhc : Hn Chu Li vng c : Hng Ng

NHC
Qua mt ln yu ng trc tr ta cht bit rng ng vo tnh yu lm am m lm ni nhc nhn Ta yu ngi bng con tim tha thit Ri vng tay ngi b ta u bit. m tht di m trng mt , yu lc no ri Li tnh u mi cho ta ho mn tui tri i mi no tm nhau m tc ri Lnh b mi, ngi i khut no chn tri .

VNG C CU 1
Ai bc vo yu mi thy nhiu trc tr, c mt ngt, ng cay c su c kh l trng m thao thc i canh tn. Cng lm am m v lm ni nhc nhn Ta mt ln yu ng say m, bng c tim lng thn thc suy t (-) Nhng tng tnh u l p thin thu, khng d ngn chia bi ng my m Dong rui trng tnh khng ngng pht lng du, nhng khi ri vng tay ngi b ta u bit.

CU 2
Ta yu ngi bng con tim tha thit, dng c hng yu bng tm chn tnh Nn ni au m cay ng ring mnh. Anh xem tnh yu nh pho i kin c , m sao gi h hng quay lng (-) Ti vi anh gi cng l nc l ngi dng, anh c nh m trao k nim. Tnh chng ta thi nh khm lim, anh i ri ti lnh c b mi

NHC:
Ngi i ri cn ring ta thui thi ng tnh mt ln qua, thng tui ngc ng Yu th vi, au thng th li y

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 67

Tc gi : Hng Ng
Cn ai vui m nay, sao nghe lnh vng tay Ta di kh nn tin tt c, ting ngt ting bi Ngi tng ta vt thng au vi ni ngm ngi Thi qua ri tng m en tc ri ng vo yu, mt ln vui c vn ni su.

m tc ri

VNG C CU 5
Ti tng anh tnh yu u i ca ngi con. gi, trt dn thn vo thin ng tnh i ri kh au vn kip chng phai m Tnh ca ti v bn v b Anh i ri cn ring ti thui thi, k nim no cn vng mi u y (-) Mt mnh bun lnh c vng tay, em thng nh chn vo d vng. ong tnh yu mt ln dang d, l c n sut c mt i.

L SM THNG - CU 6
Duyn chng ta ngn i.Tri i _lm sao khng tic nh Ai khin xui bn nhau . M gi _ r phng la loan nh tan ri t duyn Ngi i xa cch nhau mun trng Gi thi nh chia xa Cn mong chi mi duyn ban u. (V x 24 cu 6) Ti tht lng nn tin tt c, anh tng ti c ni ngm ngi (-) Tng m tc ri xa ri Cn mong g na ngi i thm bun Lng nghe thm ni su tun Ngi qun tc ri on trng tnh ti.

23h41ngy 07/3/2012 - Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 68

Tc gi : Hng Ng

c m ngy xun

c m ngy xun
CAO PHI
Mi ngy u xun , ta li ngi ung ru mt mnh(-) Ung hoi cho say, cho tri t cng ln quay(-) ri say kht, qun ht bao iu n on(-) Vinh nhc chng mng. Khi tnh dy ta tm ng ln tin.

VNG C CU 1
Ly th nht ta dn mnh phi nh. ch c sn si m lnh ha vo thn lm mch lng anh em b bn, c gi ly tnh thm cho trn nghi. kim. bng Ung ung c say cho qun ht nhc nhn K anh em no lng nhng lng nhng, ta ch thm to ting lm chi(-) Ngi mt mnh ta c nhm nhi, cho qun ht chuyn t chuyn tri. Khi c ngi ginh no n lt ca ai, xong ly ny ta lm thm ly na.

NI:
Z....z.. zoo i i ca c,..c a m mnh ung vi ai vy ta ?kh..kh..Ngy xun ngi ta i chi Tt ht ri cn mi mnh nh ta nhu ly th hai coi

CU 2
Ly th hai ta dn mnh phi nh nh t tin xa cng trao li Ch ly chuyn ca ta m so chuyn mun ngi Mi cy mi hoa mi nh mi cnh, chuyn sang hn ngi ta ni do s m ra(-) Nu ta bit nhn rng trng xa, em ch luyn rn lm nn nghip c. Th chuyn ngho giu tr vay vay tr, u do mnh bit lng sc m nn

TH PHONG NGUYT
Tay nng ly mi (-) ta ung xoay vng Lm(-)ly na (-) c no say(-) Ngy Tt (-) i mi ngon Ly th ba ta cng dn mnh Ta vi mnh mt lng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 69

Tc gi : Hng Ng

c m ngy xun

VNG C CU 5
Ly th ba chuyn ca ngi ch c xen vo ta dn mnh nn nh D mnh hay ta cng v no cng th phi ngh suy. cho cn k i. ng Quyt vi lm chi cho nhn th l lng Chuyn cha bit ta tm ra mi l, ko au lng ngi th ta c vui u(-) Ta ng quyn cy th lm cao, p ngi ngay vo con ng au kh. Phi tht tm ng nn phn n, khi ngi dn gp chn thnh.

CU 6
Ly th t ta dn mnh, mnh li dn ta, chuyn trong nh phi t tng trn di. Cha ni con nghe v chng chung , th gia nh s trong m ngoi m. Ta dn mnh ha thun vi anh em, mnh dn ta cng bng minh bch. Mnh vi ta ai m khng nh, th s lao ao cay ng sut mt i (-) Ly th nm t tri nghing nga Ta kp dn mnh phi gi thn ta Ba ngy xun ngh cho thu o Ai qun li s ph lng nhau.

30/12/2012 - Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 70

Tc gi : Hng Ng

i chim non

i chim non
L I
Mt sng xun ti i qua ph Cht nhi lng trc thin h bng quan Bn v ng hai a b lang thang Xin tng cht lng nhn st li.

VNG C CU 1
Trc mt ti l hai b th v. ti, phi tng bc xin n trn khp.. . thnh Nc mt chc tun ri khng kim ch lng mnh. Ti bc ti lm quen vi b, hi ngn ngnh gia cnh ra sao (-) Cng hi nhiu ti cng thy au, cha m b khng st cnh con mnh. B ngy ngy chu cnh n xin, cn cha m ch nh lo cm nc

CU 2
B anh Tt ny va trn by tui, phi l la khp ph ch u ng Vt v nng ma nh c bc thng tnh u trc ngc l thng em hn thng tui, ming nht nha chp chp i n(-) Git sa u i b khng c m chm, vng tay m l vng khn qung c th. nh mt tr th nhn ti nh nn n, c a tin ny m nh chu c i

L CON SO
i nhi au, i chim nh xa by kim n Cha m n no y a tm thn Tui th em mt lu ri Nht lng thng k qua ng_ Anh kht thm mt ly sa ti Bn cho em ang i run mn hi Ht cm tha u d no Anh v em ung nc l cm hi.

VNG C CU 5
Hi ng sinh thnh sao nhn tm y. a,

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 71

Tc gi : Hng Ng

i chim non

nm rut cn non cn cn vng tay m, cn chm sc yu thng trong mi m. gia. nh B th ngy u c ti tnh. Mi by tui phi kim tin nui cha m, khi hai ng sinh thnh li ph phn n chi (-) Dng con mnh lm mi nh lng thng, i cay ng cho chim non th di. Cuc i em sao chu nhiu oan tri, cha m khng thng vi hnh xc con mnh.

L GIAO DUYN - CU 6
i au xt thn _em L lng ti _ Ti khc thng _ i Cay x tim _ lng Nghch cnh em _ mang Ting khc em _ mang Khp ph n _ xin Lnh lo tm thn gy Em ngy ngy l bc khp ni Chu dp vi bi cnh gi ma. (V li vng c) Tit tri xun m lng ngi sum hp, cn ring em hoang vng thm tnh (-) Hi i hai ng sinh thnh Chim non u c ti tnh cho chng ng v ph phn tm thn y con th di xin n cho mnh.

Vit xong lc 22h42 ngy 09/2/2012 - Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 72

Tc gi : Hng Ng

Dng sng tui th

Dng sng tui th


th : Thanh Lim Li vng c : Hng Ng

L M TR
My mi nm, nh qu xa gi ti tr v Dng sng xa cn vn nguyn trong tri tim ti Bao thng ngy lun mit mi i ln lc Nh bit bao l nh, khi xa cng l trai qu nghoa trn sng.

VNG C CU 1
Ti tr v y ni dng sng xa thp thong a bn hng lau. sy, k c cun v trong mnh mng ni nh li mn xa vn nng. trong. lng Ci thu cn tm sng nh trn chia i dng i nh lm nhng tra h gin sng, l chng mnh tm by tm ba(-) On t t ranh gii nh ra, anh t bn bi bi tp n thng ngun . Ti men cu Tu dn thy trn thnh cng, cy m u ngy trang thnh vng gc.

CU 2
L o tin kt thnh kim khi o gip, dy bng bong bn lm vng min ng hong Lng bng gia tri my tng s oai hng C tin qun bng t cau xanh mn l, pht ph tng hi sng c u a(-) Tp thy qun m thn chui lm phao, dn hng ngang bi ngc dng xp trn. Pha bn kia nh cu vng i pho, my nc chp chng ha ln ting: Xung phong.

TH PHONG NGUYT
Chia hai phe no ta nh trn ny Tu thn chui cht y sng Cng tin st vo nhau Qun hai bn la rm reo h

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 73

Tc gi : Hng Ng
Vang gc tri tra h.

Dng sng tui th

VNG C CU 5
Chin thng lm v toang tra h tnh. lng, yn tic khao qun bng tri mua trm mc. trm. bu Khng cn gia phong khanh tng cng hu. Nhy thot ln cy qu tm nhnh tru qu, o bc ly tri lnh ci ha h qung cho nhau(-) Cm bng mo cau m lt bng l chui l sen, hp ngm nc sng thay men nng ng tu. Ngi ta vo nhau ta bn tc th khai tic, ngn y thi cng nao lng.

CU 6
Chuyn i ngi thi qu kh xa, chuyn ca i sng xp vo ngn tng nim. Cy xanh chn cu ni mnh hi t, gi gi theo nm thng thoi a. Tui th i qua da dit no hn, c nghe chng hn sng ang ro gi. Hy lng lng trc bao bn b nghit ng, dng sng k chuyn th thm (-) Khi u bng k nim xa xm Ngy xa chng mnh cng nhau nh trn Thp thong a bn hng lau sy Ting sng m m v n hm nay.

Vit xong 15h45 ngy 29/5/2012

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 74

Tc gi : Hng Ng

Dng li i thi

Dng li i thi
Nam: (xut hin trc ca nh, ging l nh say ru, iu b ng nghing, va ni va ung) ng Tri i! Ti l con ca ang ..m. Ti sao ng khng thng.. ti? Bt ti phi lm vo cnh ny h ng Tri? (v ngc) Ti cng ng ng mtngmy ru. Ti sao ngi ta giu cn ti ngho qu vy h ng tri? (ung) N: (trong nh i ra) Tri i li say xn na ri. Kh cho ti qu m. Con th a bnh a au a trn hc, a ku la xin tin n bnh (hc hc) cn ng th

L CHIU CHIU
Ngy ngy vui sng vi thn men. Khng lm n. Ch lo bc bi ht sch, ti sm hm to tn. con bn nm a ri. ng nh no lm ng. Nam: Thi im ci ming ca b.

VNG C CU 1
N: (ging kh s) H ti ni ti ng th ng ging hm ging. h, sao ng khng tnh li i lo cho con th khn ln. nn. ngi Lm m thng con ti ln li thn c. bn nm mt con ri ch u phi t, ng khng lo lm c giao ph cho ti(-) Dy d con th u phi ring ti, nay con au yu cnh nh sp s. Nam: B..b ni sao m qu t, ch v ti bun nn mi tm ti

CU 2
N: ng hy ngh li coi khi ng tm ti ru, c ra tin ng nui my con kh Gia nh ta ang sng cnh nng nh Ni ngoi hai bn lo lm sao mi c, ti gy g au yu lin min (-) Nam: Cng v b au m thng xuyn, nn cnh nh mi m ra ngho kh.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 75

Tc gi : Hng Ng
N: Ch khng phi ng ngy ht ri c , li bc bi ch ru b tha.

Dng li i thi

VNG KIM LANG


Nam: Xin b ch than chi, cho n au thn ny. Ti phi u h hn, ti b mi ra ngy nay N: ng ni nghe l k, sao nh li cho ti.

Nam: Sao b qun ri, phn nng du tho, phi lo vung trn phn ni di tng mn, cho m m gia nh, sao b hng sinh thng cu. N: N: ng khng cm thng ni lng, chuyn nh vy phi u mnh ti. Gi gia nh ng con, ng hy ngng li thi. Nam: i ti sao lm chua cay, mi sinh ra chuyn b tha

VNG C CU 5
Nam: B i ti ao c c mt ln m thng cu trong vng tay tru. mn, b hy rng dm ti mt ln na. thi. m.. C con trai cho vui ca vui nh Ti ha t y ru ch s b, mnh s g lo hng ni cho con (-) N: Nhng by gi s sn tiu tan, cm ngy hai ba cn lo khng ni. Nu sinh thm th c nh phi i, nhn cc con ti c li v cng.

CU 6
Nam: i chuyn g ch v b khi lo, h tri sinh voi t sinh c. b an tm ng lo ny n. N: Nhng voi qu nhiu u c voi n. Gia nh ta nay gp lc kh khn, ng hy mau mau i trit sn. Con l gi cng ng c nn, cn thn ti nay hao gy.(-) ng i dng li i thi Lo cho con tr ti an lng Nam: Thi th ti ngh cho xong Ch s na ch ton le le.

Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 76

Tc gi : Hng Ng

Em i ri

Em i ri
Th : Trn Thin Hng Li vng c : Hng Ng

PHNG HONG (8 cu)


1. Mi ngy no gi em xa anh..(-)(-) Bng hnh xa u thy (-) 2. Anh tm em trn ct trng (-)(-) Tng du chn no em i qua. 3. (-)(-)(-) Gi i (-) Hy cho ti gp li du chn ng (-) 4. Em ra i , anh v m thng nh (-)(-) ni no em sng vui khng? 5. (-)(-)(-) Thm cu xin (-) Gi hy tr ti hng tc thm nng (-) 6. Sui tc my in m trong lng(-)(-) Tm ni u bng hnh anh mong i (-) 7. Em i ri anh nh tng m (-) Mng c ngy xanh nay cn trong v vng (-) 8. anh nh em thm gi bn lng (-)(-) Ngy thng tm em , em bit ni no.

VNG C CU 1
Anh i tm em d chn tri gc. bin, v i em v vi yu thng ta ni li. t. lng Sng bn nhau trong ngha v tnh chng Bit hn ghen mi bit mnh yu tha thit, mt em ri nh trng lnh hoang vu (-) Ch gin hn chi cht chuyn nh nhoi, anh v tm nh mt em ri. Nghe tm hn trng vng n ci, gi tn em th tho theo cn gi

L BA TRI
Em ct bc ra i, Em i ri tri khng xanh na... Nng khng,

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 77

Tc gi : Hng Ng
M gi cng khng Chi bp vng ngi, nh la chng hng u! Tri vn ang h Sao lnh ta chiu ng.

Em i ri

CU 2
Em i ri khi hong hn bung xung, nhn cnh chim n lc gia bu tri ... khn gi em i nh nc n tng hi Cn nh khng em chuyn tnh hoa thin l, em k rng ngi chng ph tnh xa(-) Anh nh li ri tng ging ni thit tha, ngi v tr b nh v cu oan nghit. Ting bi thng ngn tng hi qun tht, ch chung tnh anh nh i bi hn ghen

PHNG HONG (4 Cu)


9. (-)(-)(-)Em i ri, anh mt mnh (-) Ngi m nh thng (-) 10. m dy Ngn H bao nhiu triu v sao (-)(-) Anh c mong tm , sao no ca em yu 11. (-)(-)(-) D tc xanh (-) Theo thng nm sng gi nht mu (-) 12. Quyt tm ra v sao lc bn (-)(-) n em v trong hnh phc yu thng .

VNG C CU 5
Em i ri anh tm vn th. c, th vn cn y tng li tng ch m em i sao n vi. xa. la. Ray rc n nn anh thy c lng mnh Em i ri anh c hnh m bc, gia cng vin chiu nht nng bun tnh. (-) L thu ri y li nh mng mnh, tng k nim nh cn hin hin. Cm tay nhau nht ma thu chao ling, qua hn anh m o mt n tnh.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 78

Tc gi : Hng Ng

Em i ri

CU 6
Em i ri nay bao nm, anh nh mi lm sao qun c. Mt chic l ri bn thm tht kh, anh ng rng l bc chn em. Bng hnh em cn ng gia con tim, anh m p sng bng d nh. Nhng ting yu hm no chn giu, cun cun dng ln ray rc ngm ngi (-) Em i ri ... lng anh em c bit Thi gian i ... xin ngng li ng tri Anh s ni ... anh yu em tha thit S tm em d gc bin chn tri .

Vit xong lc 22h11ngy 24/4/2012 - Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 79

Tc gi : Hng Ng

Ght ci ui

Ght ci ui
KHC HONG THIN
N: Ny ci ui i! ng i theo b. B khng thch a u nh_ ui c theo hoi sau lng B thy bc v cng_ Nam: B ny k, ng ta ta i Mc m g b la_ N: Trc cng trng sao ui ng i B cn ngi vi bn me chua Hy trnh ra i ch c chung ng Nam: B ny k gh hng?_ Ta thnh thi nn chy lng vng Ch ta no c theo ai_

VNG C CU 1
N: Mi sng mi tra b i v hai. bn, thy ui c theo sau nn b ght.... v. cng. Tui mai b cng bit thn thng ng c i mi ngy hai lt, b vn cn a gin tung tng(-) Thi ui ng theo sau lng, cho b hn nhin cp sch n trng. Chng bn ci b bit tnh sao y, thy ui theo hoi b vng qua li khc.

CU 2
Nam: Ta ngn ng nhn i chim se s, cht thy bng ai ng ven ng Xao xuyn tim ta ro rc khn cng Lng trai tr bi hi nh sng dy, mun mt ln c nm tay ai(-) Trao li thng ting nh m say, m thao thc chp chn hnh bng b. Ta mun cng ai trao li th th, rng rng ta nh ta thong

NI:
N: Thi nghen. B hng bit g u. ui ngc ni vy.. b ght lm . Nam: B !Ta mun .

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 80

Tc gi : Hng Ng
N: ui mun g? ni i i! Nam: Ta mun ni

Ght ci ui

VNG KIM LANG


Nam: Trong gic m thn tin, ta thy ai ang ci. Tay nm tay tuyt vi. Li trao li thit tha nng say. Hng tc ai ngt ngo, mi hng lm ngt ngy lng ta N: Cn ta th, m v thy ght. Bng ai chp chn, lm b ng khng yn. Quyt tm n mai tr th. Ni my li kh nghe cng ai. Nam: B i ch gin ch hn. Ta mt lng vi ai m thi. N: ng nn c tht ra chi. B ang i hc ai i tri sao li dng dai, trong gi xe a hng ca ai.

VNG C CU 5
Nam: Mt a hng ti thay li a. tin, b hy yn tm mai ta s. ln. ng. Bn phn lm trai ta phi lo trn B qu nh nn rng hc, ng m mng nhiu khng tt nghe cha(-) N: Chuyn ngi ta th ngi ta c i, ch ni vi B lm g v ch. Nam: Thi m b ng nh con nt, sp ht cp 3 m nhng nho v cng.

CU 6
N: B by gi vn thy ght ci ui, c bm rit lm ngi ta bc bi. B chm hc u cn ai nhc nh, nm rng thng di ai bit s ra sao? Nam: mt li h hn i trao, ta vn gi trong tim bng hnh ca b. Gi chia tay c bao iu mun ni, nghn b mi khng tht c nn li(-) N: Bng dng lng thy ht hiu Khng cn ui bm chiu chiu v ngang Vng xe qua ph lang thang Thi ri b nh v vn ci ui!!!

29/12/2011 - Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 81

Tc gi : Hng Ng

Gic m tnh

Gic m tnh
PHNG HONG ( 4 cu)
Xin a t ngn ln anh a t, la lng n m lp tro than(-)(-) Tng trm nm bi tn vi lp (-) Bng gic xun nng em mang n (-)(-) Anh thy c t tri bng tnh gia m ng. (-)(-)(-)Hi em yu i ! Em cho anh ngy thng ti hng(-) Ng i c n vi chui ngy lnh gi(-)(-) Em n tht ri anh hnh phc v bin

VNG C CU 1
Xin trn trng ngn ln anh trn. trng, em n i anh lm tuyt tri ng vn chy di. chn. hng Em thong qua ta ngt hng lng Mnh hn anh chi vi trong mng o, mi m chm vi hnh phc xn xao(-) Tm th em anh tm c nim au, ha l ng pha ln cht men tnh. Vo i anh nguyn vn bng trinh, hai tm hn hai mnh i au kh

CU 2
Ni em n thin ng m li n , tm d hng trong ni nh mong ch Hoa l reo vui bung ngy thng hng h Gi t lng ha hng yu quyn mi ,vng tc em do khp bn b thng. (-) Ch mong em d trn kip phong sng, xin t nguyn k tnh si ng i. Anh ha bn em sut i chung thy, nguyn sut i chm sc yu thng.

LU THY HNH VN
Em p mt tnh anh trong gic m Ngn hng hoa ngp lng Say trong men nh yu thng bao li vn vng Thi gian i hy qun chuyn au lng. Ta nng nim au ni chn xa i gi sng thng trm

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 82

Tc gi : Hng Ng
Mang bao cay ng trong tim ni nim ai hay Gi anh ang trong gic m ru tnh.

Gic m tnh

VNG C CU 5
Anh chm vo gic m yu thn. thnh, th hn th chp cnh n tri thng n tn chn. non. bng Mu hng tim thm mi c m lng Em thnh thin xa ni au tnh i, my nm di anh cht lng hn th(-) Em n y ri khng phi trong m, m hin hu gia i anh rt thc. Bao ni ng cay bao tnh i nghit ng, em n i anh bng chc ha thin ng.

CU 6
Gt sen hng lm say m yu thng, anh vng vn vo ci tnh mng o. Thng thn em mt i tn to, gnh cng lng nm thng phn n ci. Xin c s chia hng thm mu mi, cho tc my khng cn vng si nng. Nguyn cng em vt bao cay ng, tnh ta thm mi gic m lnh (-) L thin thn em mi trong anh Nh Cu Long yu ph sa bi lng Dng chy cun n bn b say m Cm n i mang em n bn anh .

Vit xong lc 09h35 Tt oan Ng NT ( 23/6/2012) - Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 83

Tc gi : Hng Ng

Gin hn

Gin hn
Tn nhc : Ngc Sn Li vng c : Hng Ng

NI:
Nam: Ka em ! Quay mt li y coi! Gin g khng bit na? N: N: N: Hng thm Th anh t hiu i. Mnh chia tay c ri anh. Nam: Thi m em! Sao gin anh vy? Nam: G vy? K qu h. ng gia ng m gin vy ngi ta ci ka. Nam: H?

L CI MN
Nam: nh lng sao em? Tnh ta ang thm. Em n chia xa, mnh cch ngn t y. i xt au nim cay ng tht khng thnh li. N: Bun lm chi hi ngi yu i. u phi em nh tm. Em ti bun bi i ch ai

VNG C CU 1
Nam: Em i xa cch lm chi cho tnh ta dang. d, anh c li chi u m em n gin. em. hn ng cho anh phi tht thm chp chn Anh u bit mnh lm g nn li, khi hai tm hn vn ha quyn yu thng (-) i trai cn lm n phong sng, gin hn chi m thm nht nha. Tnh chng mnh em ch n o, hy vui ln cho i thm hng sc.

L CON KH
N: Thi anh i ch ni Cu ng mt lm chi Anh qun c hn

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 84

Tc gi : Hng Ng
Cho em y phi ch Gi anh cn ni chi Em hng thm nghe u. Nam: Em ch gy sng gi Anh nn n chu hn Ni anh nghe i no Sao em li gin hn Anh c lm chi u Tha mt ln nghe cng.

Gin hn

CU 2
N: Anh hn em chiu kia i do ph, m n ngi ta phi i phi ch hn em sao anh li hng h Anh c bit mt giy ch i , l vn ln thc thm lo u (-) Cn ma chiu bt cht ri ri, nh nc mt c ong y trn m. Mt ln ny nri hai ba ln na, em bun m tng ht ma ri.

NI
Nam: Em ! Cho anh xin li nghen cng. N: N: Hng! Nn b em mt mnh khng mt li nhn nh. Nam: Hm y anh c vic t xut phi i gp ra cng trng nn. Nam: Anh xin li m . em gin anh s mun cht lun h.

BN NHN:
N: V ai em ri l Nn em hn i cht vy thi Nam: Lm anh ng ngn trong hn Tng mnh chia cch em i Em ch su anh n ni N: Tnh mn nng mai sau L u phai nht bi hn vu v Li anh ha hm nay Th rng nh nghen Nam: Anh y xin th mt i yu em Quyt khng thay d, em ci ln i

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 85

Tc gi : Hng Ng

Gin hn

VNG C CU 5
N: Bit gin hn anh l em cng gan bo rut. tht, m vng c n nghe tru nng. u.... bun Bao nh thng c trn ngp tm hn Nam: Tnh yu ta mt li chung thu, th u d g phai nht em i (-) Cht gin hn cho tnh p la i, cho duyn thm thm nng tnh ta . Cho d tri qua mun ngn sng gi, mnh vn bn nhau cho n trn i.

NI:
N: Anh nh nha. Mai mt c i u hay lm g cng phi cho em bit . Nam: Anh bit ri N Vng ca anh .

CU 6
Nam: Vui ln i em anh n y, tng em n hng cho tnh ta thm thm . Anh s v tha ba tha m, cho hai a mnh duyn n thnh i. mt li thng nh em i , l mt i bn nhau hnh phc. N: Tnh chng ta mun i bn cht, nh keo sn mi mi khng ri(-) Cho tnh ta thm mt i khng phai N: Trm nm p ngha trc mai Tnh chng ngha v thng nm di bn nhau. Nam + N: Nam: Em i nhn a hng ti

Vit li 06/5/2013 - Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 86

Tc gi : Hng Ng

Gi ch tnh ta

Gi ch tnh ta
Th iu: Vn thin tng (lp dng) qua X xng
Gi i , hy ch dm ti li yu thng say m. Rng ni y ti ngy m mong nh m bng ngi thng bin bit. 7/ . xa. xm (-)(-) Ngi n sao nh_ lng l ra i 8/ Mnh ti thng nh _ gi hy mang theo (-) + n tnh vn nng trong tim Li thy chung son st vn gn. (-) 9/ Anh b ra i _ khng li t bit (-) ni y em ch i_ m tng m _ thng nh bn tnh 10/ Mun ngn cay ng _ gi hy mang theo (-)+ Phng ngi anh hi c nghe? Ting bi thng lc gia canh trng (-) 11/ Mt cnh chim _khn hi gi bn (-)+ Vt mu tim kh cn _ Gi v anh _ thng nh ong y (-) 12/ Gi hy mang theo_ tm s phng ny (-) Bay v phng y tnh ny mi mi khc ghi. (-) (-) (-) + 13/ Gi hi c thu chng Ta tng t trm mi t lng Kip m hng vng n tnh si. 14/ (-) (-) (-) + Anh ra i cn lu luyn chi (-) My nc chng tao phng (-) 15/ My bnh bng_tri mi ni xa (-) Gi ch dm ta tm s cht chng Nguyn mt lng nh mi anh i.

00h35.ngy 19/2/2013 - Hng Ng Mng 10 Tt Qu T


Su tm v thc hin : Hong Chin TN Quyn 1 - Trang 87

Tc gi : Hng Ng

Gia sn trng ti ht

Gia sn trng ti ht
th : L Minh Quc Li vng c : Hng Ng

PHNG HONG 4 CU
Chc mng em mt ln lu chng. Tm hn trong trng vi vn chng Chim ht bun nh khc K tc x nhng chiu nht thc Ngy thng di sch v ct sau lng Cui gi i tay run Thc m m ng chng ging mng Nhn chut chy vng vo tam quc Trang gio trnh ch ng ch nghing.

VNG C CU 1
Ti bit ni sao y v nhng ma trng trong k tc. x. Ting ci ct mua vui vng ln xa l t cng vin Vn Lang lm em sng st. kinh. hong. Ti cui mt dng lc bt bp bnh Chuyn vn chng bn l cuc sng,cho ba cm i thi v vi th ca (-) Chc mng em trong sng vi vn khoa, khng nn nao khi r bc vo i. Cho tm hn nguyn vn tinh khi, em ch ngh xa xi cho mi ci ho ht.

CU 2
Thi sinh vin yu nhau trong lp, ch c tri me chua giu di hc bn. Nam ct ting ca sao ging c khn khn.. Ging n cao nh g mi gh, trong nhng ma trng t la ht thu m(-) ngi thng lt d im tm, ch c c khoai c sn. im gp nhau l vng cung on kt, chc mng i ti li chc mng em!

NI LI
o sinh vin cha quen mu bi Nh cnh me du mt nng Si Gn Chc mng em ra trng nh tr nh Nhng vng xe no nc nhp tim vng.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 88

Tc gi : Hng Ng

Gia sn trng ti ht

VNG C CU 5
Xin chc mng em ra trng vi mnh bng i. hc, vn mnh ln gia khong tri cao rng tung cnh em bay khp bn. phng. tri Vi c m xanh em nng n vi cuc i Thu u th em m lm c gio, nay mng thnh em tung cnh gia tri xanh(-) Khng phi nh anh tt bt ngy m, chy ngc xui v go tin cm o. K tc x hm nay cng khng cn khn n, cho sinh vin khi phi xt xa lng.

CU 6
Em ra trng dy hc vng ca, trong thiu thn kh khn s gp nhiu vt v. Ni em n ch ton ngi xa l, nhng vi lng nhit tnh yu tr em s vt qua. V nhng n hng em vit tip bn tnh ca, cho nng reo vui cho tnh yu phi phi. Bc nhp cu i em a ngi i ti, cho nh mt ngy th khng vng cht bi i (-) Sng nay trong sn trng i hc Chc mng em bng cu ht yu thng i mt sng v hn reo trong nng Bc vo i bng tt c nim tin.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 89

Tc gi : Hng Ng

Gi

Gi
Nhc : Hng Xng Long Li vng c : Hng Ng
i !....qua n khch i!...

NHC
Gi i, ai gip ti a kp sang Bn kia sng ny, ngi ta ang tng bng n du Gi i, c sao khng c ai a con bun, hiu qunh bn qu Chng cn ai, nh mong mnh v Ngy i... em a ti qua chiu Em ha bao iu, mi i ch nhau Nhng m sao em li qun Em qun cu yu thng Bao nm xa qu hng, nay li v Sc son cu th, m ngi xa b bn theo chng! i, ai a ti qua chiu Cho nhn i iu n ngi mnh yu Ting h ai nghe qunh hiu Mai i xa qu hng Mang trong tim yu thng Duyn tnh u, thit tha hm no M gi y nh nc qua cu!

VNG C CU 1
Em bc sang ngang b mnh ti l lng duyn. phn, ngm ni xt xa chn vi vo qun lng tm cht hng xa trong men ng. cay. nng. Nhn h n du m ti tan nt tim lng V s nghip thn trai cn dang d, ting hn th cha tht c thnh cu (-) Em sang ngang l bi v u? Hay ti ti khng bc nhp cu?

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 90

Tc gi : Hng Ng
Ti quay v c cn y, m ngi li xa sao khng thy

Gi

L M TR
Nh qu xa nh bng ai cng ti c th. M gi y sang sng vng bng em yu. Xa cch ri thi nt lng cn chi na. Vi bit bao hn c, yu thng tnh l , i con bun ch ai?

CU 2
Ngy ti i tm tng lai s nghip, em a ti qua bn chiu Mi i ch nhau em ha bao iu Tnh chng ta s vng bn mi mi, khng tr lc no ngn cch i ta(-) Chn qu nh em gi mi bn tnh ca, i anh v cng vui chung hnh phc. M gi y n treo hoa chc, hn l tng bng trn bn sng xa.

VNG KIM LANG


hy sang sng, mau n ti qua b. Bn kia sng i ngi ta mng n du p xinh. B ti l loi ni ny bun mt mnh trn bn tng t. i ! Sao lnh lng im ting ? Bn qu nghn ngo cng vi khch sang sng. C sao chng ai a ? Phi v ngi qun khch nm xa? Mi xa c hai nm di m ngi nh lng qun tnh ti. Ngi i sao n qun mau, cho bn bun chia phi. Ngi i theo chng xa xi cho ti thng ngy n ci.

VNG C CU 5
Hai nm xa qu hng nay li v tm ngi xa bn c, vn ..cn. y m ng theo chng. Ting nhc rn vang pha ln ru hng Ngi ta chc nhau cu trm nm hnh phc, em ti ci rng r nt tinh khi(-) Bn sng ny ch cn li mnh ti, con c nm tr ni bn vng. i ca ti sao gp nhiu cay ng, chng cn ai mong nh mnh v.

CU 6
i mau tch bn a ti, sang bn y nhn ngi ta ln sau cui. Ti s ra i dm ngn dong rui, m mng tnh t ti con tim. i ti ngho phiu bt cnh chim, tung lt gi vn my tri cao rng.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 91

Tc gi : Hng Ng
em thn trai p xy lu mng, vit bi tnh ca dng tng cho i(-) i em qun ri Ngi tnh nm c cui tri nh nhung Nim ring ti ha yu chung Gi vo tm s gi cng bi ca.

Gi

21h28,ngy 12/3/2012 - Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 92

Tc gi : Hng Ng

Gi li h yu

Gi li h yu
NGM TH
N: Xin gi li my ngn cng nng h Mi trng xa toi thm sc ngn hoa Nam: Bao k nim du yu thi o trng p tuyt vi nh mt khc tnh ca

VNG C CU 1
N: Xin gi li ni y mi trng yu. du, ni h hn cng nhau ngy hai bui. tan. trng. Ta snh bc bn nhau chung mt con ng Hng phng v ma ny l non xanh thm, ting gi h rn r ve ngm(-) Nam: Ri mai ny trn vn no xa xm, ta c gp nhau cng nng h my ngn? D by gi em bc sang ngang, anh vn trn i nh thng thi o trng.

CU 2
N: Anh i h cui hm nay s thnh k nim, em p vo y nhng cnh phng hng Nht ly i hoa m p vo lng Gi li h yu nhng chiu xa do bc, cng vi bn b trong giy pht bn nhau(-) Nam: Chng ta thng tm s i trao, chiu nht nng hang hn ging ngp li. N: K nim hc tr i thn thng qu i, mt nh cho lm bi ri nhng trang th

NGM TH
Nam: Xin gi li nhng dng th lu bt Quyn v sang trang ghi du mt thi N:

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 93

Tc gi : Hng Ng
Bi phn xa qun ri khung tri mi Nghe xt lng, thng nh qu anh i!

Gi li h yu

VNG C CU 5
Nam: Xin gi li ni y khung tri m.. c, a tin em i v tn cui. xa. m li mnh anh chic bng bn i i cn u na thi phng hng p bm, em theo chng l quyn v sang trang(-) N: V ch hiu em phi nng mang, ch li anh nhng dng lu bt. Em ra i trn dm ng hun ht, nh n tnh anh em nghe xt xa lng

L CI MN - CU 6
Nam: Cn g m mong, tnh ta nay ht Em sang ngang, duyn u d dang t y Ht mong chi, lng au xt luyn lu ngm ngi N: Gi y em phi nh la xa Nh nghe anh yu Mai ny chng ta chng n tnh nhau. (v li vng c VC) Nam: Chng n tnh nhau th duyn u u kh, chng n tnh nhau m t but can trng(-) N: Mai y dong rui dm trng Em xin gi li con ng du yu Nam: Phng hng, o trng thng nhiu Anh ghi khc mi bao chiu n a.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 94

Tc gi : Hng Ng

Hai ch em

Hai ch em
Phn 1
NGM TH:
Hai ngi i vi nhau lun Ch vui ng ch em bun ng em Ng mnh cng tui hoa nin Ng u ngonh li n duyn phai mu.

VNG C CU 1
Ch i ngy thng cht chiu ch em ta nh hnh vi bng, hai mi u xanh gi im trng my chiu Ch cng em sm ti ra vo. Sng em hi rau chiu ch i nht ci, tnh ngha mn m sau trc bn nhau(-) D ch em mnh khng mu m tnh thm, nhng gn b nhau qua my chc nm di. Hai tr lc loi nng ta sm hm, sn sc yu thng tng nim vui ni kh.

CU 2
Ri hm nay gp ngi xa l , ch vu quy theo ting gi kim tin. Cnh kh bao nm ch gc ng bn thm. Em b v trong cnh i ci ct, nhng cng mng cho ch p duyn a(-) Cu pht tri ph h ch bnh an, em lun nguyn ch mt i hnh phc. Cn ring em mt mnh thui thi, nh dng ch hin rut tht tng cn.

PHNG HONG 12 CU
Ch i hai nm tri qua thi gian nh ngng li m tng l thu ri ... 1. nghe ho ht tim em.(-)(-) Lun trng tng ngy mn mi (-) 2. Nhng ch no c hay bit (-)(-) Em thui thi mt mnh trong mi l c n. 3. (-)(-)(-) Ngy thng qunh hiu (-) Bit cng ai bu bn lc m v(-) 4. Ng trc trng sau thn c mt bng (-)(-) Khm trc sau h cng lng l ng im.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 95

Tc gi : Hng Ng
5. (-)(-)(-) Ch chng v thm(-) Cuc sng ra sao hnh phc c ngt ngo(-) 6. Anh c yu thng say m mn nng(-)(-) Cho em bit tin sao bt tm bin bit(-) 7. Em mong ch tng pht tng giy(-)

Hai ch em

Bao thng tri qua khng hay g v ch (-)8. Nghe xt xa qun nng trong lng(-)(-) Tnh ngha ch em hp tm ng. 9. (-)(-)(-) Nhng sao gi Ch cn (-) M mt bng chim(-) 10. Phng y mt m ch khng th v thm(-)(-) Khc khoi mong ch, em nh lm ch i. 11. (-)(-)(-) ni y (-) Vi lng qu em v v mt mnh (-) 12. Sm ti vo ra vi khung tri qunh qu (-)(-) Ngm li thy mnh sao bc phc v duyn.

VNG C CU 5
Bn nh n khuya thng v ch. gi, ti phn cho em mt bng. bn.. i C bit ai hp tm u Em rt s phn mnh nghit ng, ly chng ri bit c c yu thng(-)Th mt mnh sm ti rung nng, vui vi cnh thanh bnh yn . Bt c m cua cm ngy hai ba, m em nghe thanh thn trong lng.

L CHIU CHIU - CU 6
Ngy no cht nh n ngi em , hy v thm Xm qu trng ch hiu ht, di theo bc chn ch hin. Bao nh nhung u phin, ch nh qun ri hay sao? B em b v mt mnh. (V li vng c) Mt k n ci bn i hiu ht, nht l vng ri m nghe xt xa nhiu (-) Gp gom ngy thng cht chiu Em mng cho ch trn yu vi ngi S chia i cht tnh i Ngt bi phn ch ngm ngi ring em.

Vit xong lc 19h45, 02.1.2012 - Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 96

Tc gi : Hng Ng

Hai ch em

Phn 2
NGM TH
Em: Ch ti nay theo chng Bao ma ch i php phng nng ma Bao cay ng my cho va Ti mng cho ch duyn a phn lnh. (Ch xut hin)

NI:
Ch: Em i! Em: (xc ng): ch i! (2 ch em m chm xc ng)

NAM AI (lp mi)


Ch: 1. Em , em i! Ch tr .v. Mng vui bng nghn ngo 2. Em yu thng ch gin hn _ Ch tr v bn em _ Em: 3. Ngy a tin ch i Em ngn l hng mi 4. Em mong sao ch trn tnh_ Vi ngi ch yu thng_ Ch: 5. Nhn em sng cnh ct ci V v mt thn ni xm thn ngho 6. Thng em ch b sao nh_ Nay v thm li em yu_ Em: 7. Em xin ch hy yn tm Em lo c cho mnh 8. Cuc sng ring ch th no_ Cho em r ngun cn_

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 97

Tc gi : Hng Ng

Hai ch em

VNG C CU 1
Ch: Em i, bao nm qua ch khng mt li gi tin cho em.. bit, ch lng im v mng c. khng. thnh (em: ch i.) Phn s long ong m tri sn dnh Kip gi qu hai sng mt nng, ln li rung ng khng c s yu thng(-) (Em: tri i) Vt v sm chiu tn to nui con, nc mt chan cm nt rut tan lng. Bit bn no l c hay trong, ch l lm duyn tnh ln mi.

NI:
Em: Tri i! Cnh i sao kh vy ch 2? Chuyn g xy ra cho ch? Ch: Chng ch c hai ngi v trc ri em .

CU 2
Em: Em nghe qua nh t tri sp , c lm chng tin st nh ngang my. Cao xanh i sao ng n a y Phn thuyn quyn ch nng nh qun t, ch lc lm bn chua cay(-) Chuyn by gi em bit trch ai y, bi ch vi tin li ong bm. Em vn mong ch hng nng la m, cho i ch c giu sang.

LU THY HNH VN
Ch: i nhng chuyn bun au nay qua Tnh ch em khng phai nha Em: Em y thng xt cho thn bt bo ni tri Nhiu nm qua n au trong lng. Ch: Em li min qu sng ra sao? Tm c ai chung ng Ch mong em ht c n chui ngy qunh hiu

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 98

Tc gi : Hng Ng
Cng nn i p xy duyn. tnh.

Hai ch em

VNG C CU 5
Em: Ch i my nm qua ngy trng m. nh, em u bit thi gian vn vt. qua. cu Em u cn xun xanh tnh chuyn cau tru Thi vy trn mt i ngho kh, m trong lng khng cht u t.(-) Ngy qua ngy hm ht rau da, m ngon gic khng git mnh lo s. Nh ch y mt i dang d, nh ri c tui xun thi.

CU 6
Ch: Mi ngi c s phn em i, ta khng th cn ngn khi tnh yu ln ting. Ai bit c u l tri ng, hay ngt ngo trong hnh phc n s. Em: Ngy ch theo chng em cm thy b v, sng hiu qunh trong ngi nh dt nt. Ch: Nhn em lng qun tui xun th phai nht , m ch nghe xa xt trong lng (-) Em: Ch nay m phn l lng Gi ma ri cng ph phng i hoa Ch: Gi ngho nh ht ma sa Bao nm chn gi l nha m m.

Vit xong 13h20 , ngy 04/1/2012 - Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 99

Tc gi : Hng Ng

Hai ch em

Phn 3
CA CNH : ON KT I CH

CC VAI:
- Hng: (ngi ch) - Lan (ngi em) - Nam ( ngi chng) - T (a con) - Cc ch n (n ng, n b) Cnh 1 : Ti nh ca Hng v Lan, trong m gi git lin hi

L CON SO G CNG
Hng: m tng m canh trng nh con Nghe gi ru sau h m lng ti t qun au Con b th sao nh tm ct la. Lan: Mong tri cao nh lng xt thng Cho a con nay tr v ci ngun bao la tnh thm Vui sm hm quy qun bn mi tranh ngho n s Cho tr th khng cn xa cch m hin b v. (C ting p ca, ting ch sa) Hng: Em i hnh nh c ai p ca nh mnh? Lan: em ra xem ch nh. Hng: (Lan m ca- xut hin mt ngi n ng v a b trai khong 7 tui) Lan: Ka anh hai! Nam: Cho anh vo nh d 3 nh? (Hng thng tht, chy li m chm ly a b khc nc n)

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 100

Tc gi : Hng Ng
T: M i.M i u lu qu khng v vi T??? Hng: Con i.

Hai ch em

X XNG
13. M au xt khi xa la con Ti ai gy nn cnh tnh ny Nm rut on la t thn 14. (-)(-)(-)Nhn con th, m nghn b mi (-)(-) Cay x trong lng (-) 15.My nm di _mu t phn ly (-) Nam: Hy th tha cho vic anh lm Mt gia nh phi chu d dang. Hng: (ni) Anh hy v i ! ng gy cho ti thm nhiu au kh. Nam: Anh ngn ln xin li em. Cng v anh qu nghe li m gi m xua ui em ra khi ca. T: M i! M ng b ba v con nghe m! Hng: Ba nm sng chung vi anh, ti phi hng chu bao trn n sinh t anh cn nh khng? Anh hy v i. Con ti hy cho m con c trng phng. Nam: D 3 ! Em hy ni gip anh mt ting! Anh i n d ! Lan: Ch hai ! Chuyn gia nh ring ca ch, em khng tin xen v. Nhng xin ch hy ngh cho a con nha ch. Hng: Ti khng mun nghe g na ht. Anh hy i i!

VNG C CU 1
Nam: Anh qu xung y, xin em hy rng lng tha th, tnh ngha gi chn bao nm di khng mn nng hng la. Nhng v a con th xin em hy quay v Anh ha t y s b ht ru ch

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 101

Tc gi : Hng Ng

Hai ch em

S yu thng em nh hi u gp g, cng to dng gia nh hnh phc tng lai(-) V con mnh em m rng vng tay, n cha con anh hnh phc c lu di. qua ri y a ng cay, xin em hiu cho anh ngi chng y ti li Lan: (Ni) Ch hai ! Ch khng v chng th hy v con i ch. T: M i! ng b con m i!....(khc) Nam: Hng i anh van em m.

CU 2
Hng: Ti ca anh ti sn sng tha th, nhng khng th cng anh lng l quay v Ngy ra i ti nng li th. Ti nguyn cng anh khng chn gi, nu anh bng lng hy li y(-) Nam: Min con mnh c m cha, em mun sao anh cng chu em ht. Gi yn bin ng x dy sng, gia nh mnh nay sum hp on vin T: (ni) hoan h m! Hoan h ba! Hoan h d! Lan: em mng cho anh ch t nay sng yn gi lng. B T khng cn khc i m m m. Cnh 2: Cng ti nh Hng - Thi gian 5 thng sau (c ting p ca, nhiu ting la ht n o, ting ch sa mi lc mt to hnHng ra m ca. m ngi gm n ng, n b hng h xng vo x Hng qua bn. H ng do dc). B 1: u ri? ng Nam u ri? ng 1: Li u n ra y coi anh em Hng: D xin hi cc anh ch c chuyn g ? B 2: C l v Nam h? C g u c. Nam ch thiu n ti tui thi.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 102

Tc gi : Hng Ng
Hng: H?.... cc ch ni. ng 2: Nm thng nay Nam b trn i u mt. Chng ti d tm mi bit c Nam v qu b v th 3 nn (Lan i vo) Lan: C chuyn g vy ch 2? Hng: Anh Nam, nh (Lc ny Nam ch con i hc v) B 1: Ka , Nam ka (mi ngi xm li, Nam n qua ..) Hng: Chng tui thiu cc anh ch bao nhiu? V ti sao thiu? ng: Th thua , c bc, c ch hng c g ln lao ht. B 1: Khng c bao nhiu. Mi ngi vi chc thi. B 2: Cng li khong gn trm c . Hng: Tri!!!! Lan: C tht vy khng anh hai? ( Nam khng tr li)

Hai ch em

Thi cc anh ch c v trc i. Gia nh ti bn bc s c cch gii quyt cho anh ch. B 1: X.Ai tin c? Nh ngho qu m.

KIM TIN HU
B: Hi ng ...Nam ..c tr tin hay khng? Trn n y u phi yn lnh ng khng tr tin th bit tay Ch c qut c u Lan: Xin cho t t

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 103

Tc gi : Hng Ng
Gia nh tnh li S kim cch tr qun Mong anh ch vui lng thun cho Gia nh s mang n. ng: C ni c s tr n Nhng lm sao c tr ht ni y? My chc triu ng ch c t u Lan: Anh tui gi khng ging lc xa Khng cn c bc b lun n nhu Anh i lm nay mai tr lun my chc triu Ch, anh hy chp thun.

Hai ch em

NI:
ng: Thi c. Nu c ni vy chng ti s v. Hn mt thng sau chng ti quay li. Nu khng c th ch trch chng ti. Lan: Khoan Cc anh ch c th cho chng ti tr dn dn mi thng c khng ? ng: Cng c. Chng ti cng khng ly tin li lun. Coi nh chng ti i cha. B 2: V cc ng cc b. (c bn ko nhau i Lan dt b T ra ngoi) (Hng khc nc n, ut nghn) Hng: Sao tui li ri vo cnh tnh ny h tri?

T I ON (lp 1)
Hng: Tnh cnh hm nay (-) C khc chi, mt n hai trng Git i ti, cht phn m hng (-) Ngha v chng chng trn o gi chn

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 104

Tc gi : Hng Ng
V thng con Ti nai lng tn to gnh gng (-) Nam: Hng i! Anh thn mnh khng ph c g cho em Nay gy ra n nn em mang Anh n au, mun liu thn sao khng nh on (-)(-) Ti con mnh, anh khng n ra i Hng: Anh tht chi, ng cay li chia bit Hy vn ln, gng sc_lm li cuc i (-) Nam: Nhng gi mun, anh sp ra i Em v chng, hy rng nui con. Hng ni: Anh ng li! Anh ni g? Ti v con m tha th cho anh.

Hai ch em

Gnh nng gia nh nng ln vai ti. Gi n nn anh nh b i phi sch ? Nam: Anh anh Hng: Anh hn nh vy sao? Nam: Anh (T nm tay Lan chy vo) T: M i! Hi tra ny ba ch con v bnh vin ly giy g m. Hng: Anh ly giy g? a cho ti xem! Nam: Anh khng th Hng: Anh a ti xem. (Hng bc ti mc ti o Nam ly ra t giy v c) Kt qu xt nghim. ng Nguyn Vn Nam 55 tui. K Gangiai on 2 (Hng rung rung nh ri t giy, Nam cht lng au kh. Lan n bn ch) Hng: (ni ln) Nghit ng.(khc) Lan:

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 105

Tc gi : Hng Ng
Bnh tnh li ch 2. Anh hai

Hai ch em

VNG C CU 5
Hng: Tri i! Sao nghit ng ng cay c eo bm i ti n au qun. qui, ti c ti tnh chi m tri cao li y a thn ti v bn. v. b. Chng bnh con th n li bao trm Cm ci mt thn gnh gng gia o, tui c g cho hnh phc ring tui(-) Nam: Anh by gi khng thit sng em i, s eo bm gy thm gnh nng. Anh s ra i tm vo qun lng, i mai kia chm dt cuc i tn. Lan: (ni) Anh hai . Ch n au m ni vy ch khng trch g anh u. Anh c lo iu tr bnh. Chuyn n nn em v ch s cng lo. Hng: Trch ng c g? ng c li y cho con mnh khng phi mt cha.

CU 6
Nam: n by gi anh mi kp nhn ra, i cao qu thay tm lng ngi v tho. i ca anh ngp chm trong ti li, mun chuc li lm nhng khng kp em i. Lan: Anh hai i em tht lng chia s cng anh, ni n au m anh phi hng chu. Hng: Gia nh ta tri qua bao sng gi, gi nn chung tay lo li vng con thuyn(-) Nam: Thng em vt v sm hm Gnh gng gia o v chng v con Ngh mnh bc phc v duyn ang tm rung ry v hin m ang. Hng: Chuyn qua ri ti khng mun nh li. ng v con th m tr bnh cho mnh. Ti s cn k sn sc cho ng trong chui ngy cn li.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 106

Tc gi : Hng Ng
T: Ba , ba i! Ba mt h ba? con v m du ba vo bung nha ba? Nam: a ba hi mt.

Hai ch em

(Nhc cnh ni ln, Hng v Lan + a con du Nam khnh khng bc vo bung ...)

Mn h
10/1/2012 - Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 107

Tc gi : Hng Ng

Happy family mng xun

Happy family mng xun


Cho cc ACE thn thng ca CNQH!!! Th theo yu cu ca gia nh NT-HN-Q_HT-HA, HNPS s vit mt bi vng c hi t c 5 ging ht hinh hong ca gia nh.Ng hu chc xun chc i gia nh c nhhc qu hng mn n ngy cng pht t- VN S NH . Do HNPS khng c thi gian nn vit trc tip ln din n( rnh bao nhiu mn by nhiu)mong cc ACE b qua nhng thiu st. Thay mt gia nh xin cm n qu v!!!( ci u cho ci rp, v tay bp bp...)

L TNH TANG
Ngc Tuyt: Xun v, ngp trn yu thng Ta chc mng nh nh An khang! Hng Ng: Khp ni vang mi li ca Tnh yu, yu cuc sng Quc t: Ngn hoa , ngn hoa khoe mu Cho i thm ngt vn xun Hunh Tun: Xun n ri, nh mnh cng ca Ct cao ting ht ngt ngo Hng nh: i vui mun ngi hnh phc Thanh bnh, thanh bnh l y Hp ca: Tang tnh tang tnh tnh tang....

L CON KH
Hng Ng: Hng xun thm ngan ngt Em thm n ci duyn Cong nt mi nng nu Quc t: Nghe xuyn xao trong lng i m hng hy hy

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 108

Tc gi : Hng Ng
Anh thy lng ngt ngy. Hng nh: Thng ging em thiu n Thi bm tc hn nhin Tht tha trong o la Hunh Tun: a xun ti em ci Si t huyn di lng Anh thy lng bng khung

Happy family mng xun

L QUA CU
Hp ca: Ma xun, thm ngt hng ngt ngo Mai o khoe sc, gi vn my Ong bm ln quanh Nh nh yn vui Vang li ca m no thanh bnh Ngc Tuyt: Cu cho non nc Gm hoa cng thm hng pht Vang khc tnh ca ngi i Ta chc xun hnh phc mun nh!!!

LIU THUN NNG


Hp ca: n xun sang ta cng nhau ca ht Ngt ngy i cnh p tri xun Bm hoa cng nhau khoe sc Nng xun mt du ha chan Quc t: Git mm thang khc th vng Cho la i thm p tnh duyn Xun nng thm n o xinh Mai p e phng pht ln hng. Hng nh: Vn vng tao nhn mc khch T th thm bay bng ngn nga

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 109

Tc gi : Hng Ng
Tnh xun cnh xun ti p Dp du ti t giai nhn Hunh Tun: i !xun t tri Ta p xy cuc i Rn rng xun, p tnh nhn Hp ca: Vui khc ca mng xun!

Happy family mng xun

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 110

Tc gi : Hng Ng

Hn li kip no

Hn li kip no
X XNG
i thm no...chuyn hm nay Ta nh ai m l tun dng? Ging bo cuc i sao ng cay.(-)(-)(-) Chuyn ngy qua, nghe xt xa(-) Nghn ng trong lng (-) i tnh nng _ ngy y ai trao(-) Hn kip sau chi hi ng tri? Xa nhau ri ai kh hn ai?

VNG C CU 1
Anh i gp g nhau chi hm nay ni li ly. bit? Nu bit rng yu l au kh th ti sao ngy y quen nhau cho l thm.... tun. dng Phn hm duyn i dnh cho kip nhan hng Gp nhau chi cho lng lm cht, chuyn n tnh anh hn kip lai sinh (-) Hn lm g khi i chng minh, tnh chm n sao anh vi xa la. Rng buc no ta phi cch chia, nghch cnh ai gy ri cho l do duyn s.

CU 2
nh mnh khin xui i mnh gp g, va quen nhau nh thn thuc t bao gi Ai c bit u tnh n khng ng Cha ni cng nhau bao li son st, m men tnh do dt yu thng (-) Anh c cn nh nh thng thng, ngi em nh gia ph phng nm c? ng quen nhau th tnh u dang d, xa nhau ri mi bit ly v yu.

L CON SO
Anh khuyn em, hy sng chui ngy bnh an.(-)(-) Nhng tnh gi d dang Em vui chng khi m lnh mt mnh? Anh qun chuyn n tnh _ Khi xun v mnh em l loi Trong bng m em nh anh m thi Anh hng h ch sang kip sau

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 111

Tc gi : Hng Ng
i n au ta mt trong i nhau.

Hn li kip no

VNG C CU 5
Nu c kip sau mnh nn duyn nn. n, anh i hn m chi khi tnh dang d, c lm chi khi mnh cn sng . trn. i Em khng tin duyn s bi do Tri Khng c kip sau khi kip ny mnh ly bit, anh ph tnh cn ni na m chi (-) Anh m thm di theo bc em i, em vn hiu anh cn yu em tha thit. Mnh yu nhau qua cung n ting ht, nng hn nhau trao xc cm ngt ngo.

CU 6
Li ca ny em gi trao anh, ngi con gi gp nhiu phin ly. Ci v thng ta xem nh mng m, h o cuc i chm ni gian trun. Anh vui ln ch n nh bnh mnh, em thn thc nghe lng nghn ng. Mt mnh em trong m trng qunh vng, nh v anh m l thm tun dng (-) i anh rng buc gia phong em phi chu m ng lnh lng Ngy nay chng c trng phng Xin ng hn li duyn nng kip sau!

01h 20 am, ngy 17/2/2013 Xun Qu T Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 112

Tc gi : Hng Ng

Hoa phn

Hoa phn
Th : Phan K Su Li vng c : Hng Ng Trnh by : NS Ch Hi (HTV9)

NGM TH
C mt loi hoa mu trng Bay trn tc thy bng khung Ti gi tn l hoa phn Thu cn i hc xa xm.

VNG C CU 1
Chiu nay v ngang lp. hc, lng bng thy bng khung vi mu hoa phn. nm. no K nim tui th trong thng nh theo v Mi my nm qua dn dy ni chin tuyn, hoa du hin vng vn mi lng ti (-) Nh dng thy nh lp hc xa xi, nh bn tay thng m i xoa u. Nh n ci thy lun n trn mi, ti mang theo sut chiu di la khi

CU 2
Chiu nay gp loi hoa y, bi phn bay bay trn bc ging bi hi V tui th ngy thi hoa bm u ri Bi phn bng khung ngp ngng e ngi, u trn tc thy tc nh bc thm ra(-) Tnh ca thy nh sng bin bao la, ti nh qu ging thy sao trm m. Thy ca ti chc gi gi yu lm, v cng khng cn nh ni ti u

VNG KIM LANG


Thy ang ni u? Bao thng nm xa thy, ti vn lun nng lng. Mong ngy v gh thm thy yu. Nay chin chinh qua ri, ti li v r ngang trng xa. u ng ni ny, tm hoi khng thy, dng xa u cn. Nhn bi phn bay bay. Khin ti xn xang trong lng. Tnh ca thy khc ghi vo tim. Yu sao tm gng rng ngi v mun i mi mi khng m phai i trai tri lm phong sng, gi trng sng lnh bin cng. Gi ti v ni y. Sao vn vng hn ti.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 113

Tc gi : Hng Ng

Hoa phn

VNG C CU 5
Thy ti gi ni no xa. thm? nhng khi gi thm hoa phn ti li nh thy xa vi lng yu knh. v. b Nghn nghn trong tim rng rc l m Thy ban cho ti tnh yu l sng, lm hnh trang trn mi bc ng xa(-) Li ging ca thy nh mt bn tnh ca, m p bao la ni chin trng lnh gi. Mi chin cng l nim vui khn t, ti dnh ring dng tng ln thy.

L CHIU CHIU - CU 6
Mt i dng hin cho ngy mai Bao n em sm hm luyn rn phn u Gng cng chm lo hc hnh Ti nh cng n thy, dt du i ti. Thn trai xung ng ln oi. (V x 24 cu 6) Hm nay tr v y thm thy xa yu knh, m bng thy ti bin bit phng no (-) Bao lp hc tr ln ln. t nc nghing vai gnh nng. Ai vun tm hn nm thng. Lm ngi no ai n qun.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 114

Tc gi : Hng Ng

Hoi nim

Hoi nim
PHNG HONG (4 cu)
Mi tm i qua bao gi tr li, k nim hc tr o trng thn thng Gi xa xi qu! Mc tm bng en hc ng phn trng. Tt c khng cn ng li ni y. B bn xa xm Mt nhm ci n mang nng cuc i Mi ngi i mi ng Tm tui hc tr sao bng thy xt xa.

VNG C CU 1
Xin thi gian hy ng li ni y trong bui x chiu lu. luyn. Phng trao tay trong ngy a tin mi a mt ni theo ting gi. sn. h Nhit huyt thanh nin v n nc tnh nh. Lu bt trao nhau lm qu thng nh, sum hp mt ln cng thy bn thn yu (-) i tui hc tr p bit bao nhiu, a ct ting ca a khc tht nhiu. Lp hc ny chc lt s qunh hiu, v n lc chia tay khi chiu tt nng

CU 2
Mi tm ti i sao m yu th, mt nhm mai mi tc n ci Ngi li bn nhau l chuyn trn i Th m hm nay xa nhau vi vi, ti tr v sao lc lng chi vi (-) Bao nm ri mi a mt ni, chc qun quay v trng c? Ti suy t vi bao nim trn tr, u ri mt thu o trng trinh nguyn

LU THY HNH VN
Bao k nim gi y i qu xa i bit bao thng trm Nn nao cht nh trong tim mi tnh ngy th Hn v t nay xa xi ri.

VNG C CU 5
Ba mi my tui xun bn n em nh, ti nh sng li trong tui n a.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 115

Tc gi : Hng Ng
Nhn cc em mi lun n n ci Nt v t mt khng vng su kh, bng tr v thi mi tm ti yu(-)

Hoi nim

Cng n a cng m bn thn thng, xin nguyn gng chm lo cho i ti mi. Kt cht tnh duyn vi trng vi lp, cho em th mi mi yu i.

CU 6
Nay bng bi hi nh chuyn ngy xa, ai n ai a trong ngy a tin? Lng vn vng khi nhn hoa phng, thm sn trng gi ni bng khung. n by gi thy bn xa xm, mi tm i qua khng bao gi tr li. Nhn n em th ng nh mnh cn nh di, mun tung tng nht phng ri y(-). Vn vng mt thu n ci Bit bao k nim thng hoi h i Mai y vt i sao di Khng qun k nim mt thi xa.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 116

Tc gi : Hng Ng

Hng Ng ngy v

Hng Ng ngy v
NGM TH
tm nm di xa cch qu. Bn ba xui ngc bui quay v. Bao nhiu tnh cm lng vng vn. Xao xuyn bi hi trn bn qu.

VNG C CU 1
Tri qua bao nm di xa xi cch bit, nh lm bn nc xa lng nh trng th Hng Ng i nay ti quay v. Ting qu hng trong lng lun thc gic, hy v tm li chn ngy th (-) Ln tr v sao cm thy b v, k nim xa mt ht xa m. Chng bn u ri nhng hnh bng thn thng, su m trong ti thng nm hng m c.

CU 2
Hng Ng i ti v thm li, nhn cnh c bay la l lng tri ng la mnh mng dng mch sng cho i C bn gi ngy xa trn cnh ng ma gt, li ni n ci thm m duyn qu (-) Em by gi cn nh hay qun, ni bn c mi khi hong hn xung. Hai a n trng ln trn sng Tin th mng, k nim ong y thng qu Hng Ng i.

TRNG THU D KHC


Thng nm cch bit nay v thm c hng Thm ni hn h Thm c bn lng Ngy xa hai a chung i Lm sao qun c bng hnh em hi em. Trng th ngy xa Bng nc ru tnh Nh thng k nim anh thng gi em trong gic m.

VNG C CU 5
Mi gi tn em trong nhng thng nm di xa. cch, gi trn thng yu d mi a mt. phng. tri.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 117

Tc gi : Hng Ng
Gic ng n ci vn xy mng thm duyn i

Hng Ng ngy v

Bao nm qua ngc xui trm min vn no, dng chy ngp trn nh xm c lng xa(-) Nh iu ru hi bn nhp vng ong a, thng ting m ru con cho trn gic ng. Ti v bn em p tnh i la, c cn nh mong hay em theo chng?

SM THNG - CU 6
Bao thng nm khng phai Tnh ti dnh ring em Em hi em yu i Tnh ta l nhc vi th Ti tm v qu hng cng em ht cu tng phng. Ngy mai ny em i Tnh ta lun thm ti duyn nng. (V x 24 cu 6) Hng Ng i em l bi th tuyt tc, cho ti xy p mng trong i(-) D i trm ng mun ni Nh v chn c mt thi vn vng Hng Ng- Em l qu hng Bit bao k nim i thng yu sao!

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 118

Tc gi : Hng Ng

Hng chanh

Hng chanh
Li vng c : Hng Ng Th : Nguyn Bao

NI LI
N : Hai a mnh bit nhau t nh Nh anh, nh em cch nhau giu ro hoa Nam: Nh em c mt gin tru Nh anh hoa trng rng y gc chanh.

VNG C CU 1
N : Ngy xa hai a chng mnh r nhau nh b ven chn. ni. Mt mnh em chn anh i tm i, cho nn em tri chn. thm. vng Du du gi heo may man mc bui chiu tn Nam: Em thi mn rm ng hng i m, anh m mm thng mn cht duyn qu (-) N : Nhng bn tay m la chiu ng, nm thng nng ma i v chim ma. Nam: Cy chanh bao ln thay n ra hoa, nh la ng th em mt m hng sc.

CU 2
Nam: Anh bng nh ngy n chung nn i, thng nhng bui bn nhau quanh nh la ti hng Nhc la reo vui t tch bp bng Nhng lc ra chn cu ao khm bo chao ng, nh mt thn thng ln xung y su(-) N : Nhn vi qua ro mt nm l chanh, em gi tc thm gia chiu hanh nng. Cy chanh nm nay y cnh hoa trng, tc em di thm ngan ngt tnh anh.

NI LI
Nam:

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 119

Tc gi : Hng Ng
Tm nm vi vi hng chanh Gin tru , cu ao vng bng N : Nh bui chia tay hai a cng yn lng p ng li thng cha dm luyn lu trao.

Hng chanh

VNG C CU 5
Nam: Hai a nhn nhau cha ni li hn. c. ng hnh qun vt o cao vc thm, son st tnh em trong ni nh. qu. nh Chiu nhum hong hn thm sc sng nha Li em thm th ngy m nhc nh N : Khi T quc cn mnh phi hy sinh(-) Anh hy gi vn tru gi ly hng chanh, gi ly tnh em thng ngy thng nh. Nam: Hm nay anh v d mt chn mt, v qu hng v em anh thy t ho.

L CHIU CHIU - CU 6
Nam: Ngy v vui khc ca on vin N : Em cng anh, nm tay trao li hn c Thng nm mi khng xa la Nam: Hng l chanh nm no, tc di bay bay Bn anh ngt ngy hng tnh (V x 24 cu 6) N : C b nm xa cng anh lnh tr, tay trong tay ngm nh dng hng(-) Nam: Xm vui m ci ngy xun Tru hi gin nh thm mi hai h N : C anh thng binh m nm bn v Nam: Tc em di thm ngan ngt hng chanh.

Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 120

Tc gi : Hng Ng

Khong tri h bom

Khong tri h bom


Th : Lm Th M D Li vng c : Hng Ng Trnh by : T Thin Ti

NI LI
Chuyn k rng em c gi m ng cu con ng m y khi b thng Cho on xe kp gi ra trn Em ly tnh yu T quc ca mnh thp ln ngn la.

VNG C CU 1
i ngi con gi xng pha ni tuyn u khi. la. Vi mt tnh yu chi ngi sc , em qun thn cu ly. con. ng Xin ht v em ngi thanh n kin cng ng Trng Sn on mnh di bom n M, cu con ng m y khi b thng (-) Hn gic th cp ph qu hng, em hng ly lung bom nh lc hng th. n v hnh qun qua con ng nh ni y,gp h bom nhc chuyn ngi con gi.

CU 2
Mi tm i mi em nm su di t,nh khong tri bnh yn trong gic ng an lnh. Ng i em mt gic ng thanh bnh. m m tm hn em chi rng, nh nhng v sao ngi sng lung linh (-) V qu hng em khng ngi hy sinh, khng tic tui xun tic thi con gi. Hnh qun qua y thy mt loi hoa anh hi, cm trc m lit n hng anh.

L CON SO
Em ra i, khng tic thn v qu hng Mt khong tri, mt gc ring em. L v sao ri anh i. m hnh qun vt ni rng Sao sng lng i Ni con ng ngy xa tin qun Xe lt qua trong gi ma n bom

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 121

Tc gi : Hng Ng
Thy bng hnh ngi em vy tay Ting gi ru hay ting em vng vang?

Khong tri h bom

VNG C CU 5
Ting ca ai hay li song. ni, thc gic anh i khp chn. bin. thy Mnh m kin trinh nhng hin du nhu m Trc n bom th em khng li bc,nh uc soi ng m ti khng trng (-) C phi tht da em mm mi trng trong, ha thnh nhng vng my trng. V ban ngy khong tri ngp nng, ta khp ng Trng Sn rm rp bc qun hnh. (B 12 nhp)

CU 6
ng hnh qun i qua khong tri em,anh cm thy vng dng cht thc. Hi mt tri hay chnh tri tim em trong ngc, l ngn la hng si m m ng. Tn con ng gi li tn em, soi cho ti tip bc qung ng di(-) Ci cht em xanh khong tri con gi Ti soi lng mnh trong cuc sng ca em Gng mt em bn b ti khng bit Nn mi ngi c gng mt em ring.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 122

Tc gi : Hng Ng

Khc con

Khc con
X XNG
Tri iti khng th Nhn mt con ti. Ch cn y, mt chic quan ti. Ti xin cc ngi, hy m ra ngay. (-)(-)(-) Dy i con V li qu hng(-) V vi (-)gia nh(-) Tri cao thu tnh _ hy tr li con ti (-) Sao con khng ni mt li D ch mt li vi m vi cha

VNG C CU 1
Ngy con xut gi vu quy bit bao n hoa rc. r, nhng mong con s c hnh phc x tri xa, cha m cng. vui. lng. Nhng tri i ! Con tr v qu l chic xe tang trng lnh lng. Mi tui i mi c chi nn ti, m vi b kip ngi trong ni su thng.(-) Bo ging u m cay ng on trng, mun cht i gn con ni chn sui. Nhn chic quan ti m nc mt dm chan, thng bit chng no a con bc s

CU 2
Sinh con ra ai chng mong con mnh hnh phc, nhng c ng u ging t ph ging y. Mt kip nhn sinh nh khp li ni ny. Nh thu xa con l a hoa ngt ngo hng sc, tnh nt hin lnh m thm lm sao. (-) Trai trong lng bao k c ao, cng c thn n p xy i hnh phc. Ngy con i bao chng ri nc mt, nh nng chiu tm c b sng.

OAN KHUC LAM GIANG


Ri ngy di tri qua, Bao thng nm theo chng ni x xa, Mnh con n au qu ngi,

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 123

Tc gi : Hng Ng
C ai hiu c ni lng con tr. ng tng rng ni chn xa, Con sng vui yn b tht gia. Nhng con khc thm bn i phong ba i a ykip hoacn u.

Khc con

VNG C
Nghe tin con mt i m lng m cha nh t tng on. rut. Mun bay thng v phng con m che ch bo ging ang di lp mt. thn. hnh. Bit trch ai y, hay t trch mnh Hnh phc lm sao khi bt ng ngn ng, yu vi thng vng th cng d la tan. (-) Th mnh ngho m c m c con, bn rung la nng khoai m m tnh x s. Th cha m cht i trong gian nan ngho kh, cng u n em con vo chn on trng.

SM THNG CU 6
i au n cho ti, Nhn con, lng nghe tan nt Con con hi con i! Lng m y, cng cht theo con Hiu n gi con xong Cn u y, ting con hm no ng mt mng xa xi Lm sao ti cu con by gi (V vng c) Bn sng xa lc bnh vn tm, m con ti khng v na bao gi.(-) au lng bit thu no ngui m gi phi khc thng con tr Con hy ng yn trong lng ca m c i ny s khng c chia ly !

23/5/2013 - Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 124

Tc gi : Hng Ng

K c bi hng

K c bi hng
Da trn th Sc mu c ca tc gi : Thanh Lim Li vng c : Hng Ng

L I
Mi nm anh li v y ving Trn chic xe ln nng ngha tnh Ba mi by ma thu trong nng sm Thm th vi bn hy sinh.

VNG C CU 1
Ngi cu chin binh n ngha trang t rt. sm. Khi sng m cn ng trn cnh cy ngn c. ven. ng Tm ng i xa mt thu kin cng Gi a nh vn vng hng m ch, nghi ngt hng trm hay hn nc mnh mng.(-) Anh c ghm cho xe chy song song, qua tng m bia ghi tn ng i c. Lng bi hi nh bn lc hy sinh, k c bi hng ca mt thi mu la.

CU 2
Anh lng im bng xin thm , mt rng rng y xc ng t ho Mi k mi phng nhng chung mt chin ho. Chuyn ngy y hm nay anh k li, nh mt huyn thoi sng gia qu hng (-) ng i anh bt t vi thi gian, sc khe anh vi dn theo nm thng. Mt phn thn th anh nm gia chin trng la n, cn phn sng ny vn p gia qu hng

NAM AI
Tnh nt mi ngi tuy mi khc, nhng vn nng nn m lnh lc sng khuya (-) Cng bn nhau _thng mn chn tnh y ny anh c anh hai _ Ngi x Lng, k a u _ Ngm tuyt phi dy,ph nh Sa Pa Gc H Thnh cn y anh ba Tt c lm nn gm vc sn h _ t nc Tin Rng bn ngn nm _

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 125

Tc gi : Hng Ng
Hai ch kia khc rut mm Hn su t cy si t bi tung Lng ngc rt soi hng ngn gi Lo _ Vn rng ngi nhn kit i linh _ Mit ng bng nhim phn chua mn Em t Ln tn Thp Mi Nhng m sen tri ngt ngn Em t mnh tut C Mau _

K c bi hng

VNG C CU 5
K sao ht nhng anh em ng i. c, t mi min t nc thn yu nm li ni y yn ngh n. mun. i Tng i cao nh ch cao vi Ti min ng nng nung da sm, c ho kh hi th sng mi Rng Rong.(-) Trc din qun th, hng vn ngi con, trt hn cm vo u nng sng. Gic in cung ko xe tng i bc, sao bng sc mnh nhn dn gn gi nc non nh.

CU 6
Cho chng ti sng cc anh nm y, yn ngh ngn nm gia lng t m. t nc bnh yn khng cn bng gic, cho rng ngi nh mt em th. Vang mi tra h ting tr a, cuc chia ly ch cn trong qu kh. nhn thy tng lai lun rng m, trn nim tin trong nh mt m hin (-) Hng lng quyn ta kh thing Anh hng sng ni bao min v y Mu xng gi li chn ny Cho qu hng mi dng y sc xun.

00h07 ngy 16/7/2012 - Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 126

Tc gi : Hng Ng

L th min song cc

L th min song cc
Th : Trn Thin Hng Li vng c : Hng Ng
(Cnh nam n hai ni xa cch)

NGM TH
Nam: Lc cn th anh thng nghe m ht Cu ca dao bn hng la thm nng Bn dng sng bng da xanh bt ngt Tha thit m m, i hi Cu Long

L M HNG
N: Ngi i, em gi thit tha mong ch Cng anh tr v qu nghe lng xuyn xao bi hi V y m nghe_ting ci tr th Nam: Khc ht nm xa cn y_i vng li ru Ting m nm no vng vang_nm bn cnh vng Thit tha m m ca dao_nh lng m yu

VNG C CU 1
N: Em mun v qu anh min Ty Nam. b, thy ng la xanh toi ma nng. hai. ma Nhp vng ong a sau ly tre gi Thy cnh c bay trn ng la tr, nghe hng bn ngai ngi bui vo ng(-) c th anh em thy bng khung, nghe tm t khc khoi ni nim. Sng qu ngi phiu bt cnh chim, mun v li bn ci ngun yu du.

CU 2
Nam: V y em v qu mnh em nh , con ng l c ng sng chiu.. V ni y tnh do dt thm nhiu n mng em my thu bung nh nh, ting cu g m lng my cung t (-) Anh cng em tm li tui th, th cnh diu hng tra h m mt.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 127

Tc gi : Hng Ng

L th min song cc

My lon g ng co co chu chu, em bt v cho con so mng vui.

L CHIM XANH
N: Qu hng hai ting yu thng ngp trn tui th Xa qu thy lng ray rt nim ring khn cng Nam: V ni y thy qu hng mnh Hng da xanh ngt xanh bn dng cu Long N: m lng bng khung.

VNG C CU 5
Nam: Anh bi xung a em qua dng kinh. ct, hi tri bn chua va chn tru. trn. cnh Nh thu ngu ng anh hi tri lm qu N: Em gin di khng thm n tri chn, anh nn n c ngy em mi tha cho(-) Chiu nng tn anh cng hi lo, vi chng so xung lc l theo sng. Nam: Em nghch ngm y anh xung nc, em ci tht to anh giy gia theo dng.

CU 6
N: i qu mnh min go trng nc trong, ngi dn qu hin lnh cht phc. Trn cnh ng tng cu h ting ht, do dt n tnh son st thy chung . Nam: L th ny anh gi n em, vi tt c ni nim su kn. Bao nm qua tnh yu lun trn vn , gi em yu vi tm chn tnh (-) Tri xanh l.... rng m lc tnh Tnh Hu giang p tnh em hin... Anh c m, th l thm Nam+ N: Th xui dng theo con nc Cu Long...

Vit xong lc 22h38 ngy 08/2/2012 - Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 128

Tc gi : Hng Ng

L sng i ti

L sng i ti
NI LI
Ai chng c mt nim tin, l sng Thp sng cuc i theo nhng c m xa L sng ca ti l nhng bi ca Dng ting ht cho i thm hnh phc.

VNG C CU 1
T th u th ti say theo li ca ting. ht. Nghe vng c ci lng m chan cha. n. tnh L bn tnh ca ca Nam b qu mnh Qu ti mt sc tri xanh bic, con sng Vm ch nng ph sa(-) M to tn di ht ma sa, cho ng la vn thm tnh t nc. Chiu sng Vm nghe xa xa ai ht, m trong lng thng ngi ngoi sng gi.

CU 2
Nh tnh m chy vo tim ngi ngh s, em ting nhc li thng dng tng cho i Yu lm qu hng yu iu ru hi Ti yu sao con ng ma ly nng bi, m mt mnh di nng dm sng(-) Cha ra i trong ni nh thng, ting ca bun trn i vai ca m. Bi ht qu hng cn bao nhiu gian kh, ti yu nhiu ting m ru xa

L TM QUN
Ti yu ngh ,ti yu ngh bit bao M ci lng lc ti ln mi i ti gn lin vi iu n li ht Trm, bng ng cung thit tha giai iu Gieo vo hn say m , ti yu ri ci lng.

VNG C CU 5
Mi chiu v nhn n c trng bay ngang trn nh tri x. s. Ti li mun ngn vang khc ht. nm.. no i m qu hng tnh ngha dt do Dng ting ht cho i thm hnh phc, c ai hiu lng mnh cng lm ni su thng(-)

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 129

Tc gi : Hng Ng
Ti vit cho ti bi ca l sng, yu nhc yu qu l hnh phc cuc i.

L sng i ti

Nm thng bun theo nhng chuyn th nhn, ngi ngh s cng qu nhiu cay ng.

CU 6
Ti gp anh trn li nh qu hng, bi ting th bun ca nhng ngi xa x. Mi tnh ngho nhng vn lng chung thu, cng vit bi vng c qu ta. Dng sng Vm vn ch nng ph sa, ngi ngh s dng cho i ngh thut. Qu hng i mi ln cao ting ht, nh thy non sng thm mt cht n tnh(-) Ai v qu m Ty Ninh Nh nghe khc ht n tnh ni sng C ngi ngh s chiu ng Ru bi vng c nng lng qu hng.

KN14/2/2012 - Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 130

Tc gi : Hng Ng

Mai em v qu xa

Mai em v qu xa
L CON SO
Mai ra i, em b li bao ngi vn vng. Gi chn th thnh nh thng Bao bun vui k nim ong y Nhng m c mong ch _ Mai em v mnh anh ngn ng Ng trng theo bng em dn xa Git l lng em ri nghe xt au Bit ni chi tin a mt ngi i.

VNG C CU 1
Mai em v rng xa ng qunh. vng, my no trung xa, mt h gn sng cn li chn quen lm anh nghe nghn ng tm hn. Thao thc m khuya nghe tc d bn chn i vai nh gnh qun i ma gi, em m thm mc s kip long ong(-) Bit lm g gi nh gi mong, li cha tht sao li nghn trong lng. Tm s ny em c hiu hay khng, hay em lnh lng khi dng i cn chua cht

CU 2
m Ban M anh cng em tao ng, bn tch c ph thoang thong hng nng Ta nht nim au quanh nh la bp bng Em hn nhin d lng em dy sng, nh mt thm trm n cha vn su lo(-) Anh khng mun em bi li ng tn tro, m chy lm lng em tan nt. Ngi ta xem em nh tr chi trn ct, cho tha lng mc ging bo ph i em

L QUA CU
Ngy mai anh tin em ln ng Theo v vi ni rng xa ni chn hoang vu Cuc tnh hm nay anh nh cam chn giu trong lng V ai em phi kh au bun dng sng mt Em hy ci ln t y Hy qun i mt k vong.. tnh

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 131

Tc gi : Hng Ng

Mai em v qu xa

VNG C CU 5
Em hy qun i k bc tnh vong. ph, c ng chi u m lng em vng vn cho sc tn phai cho lnh gi. tim. nng Anh xin c s chia cho m thm mi hng Mai em v anh chc em sc khe, qun cuc tnh h vt bao ni chng gai (-) Khng tr lc no cn bc tng lai, ti hoa i hy vng tin pha trc. V qu xa sng nhng ngy vt v, c l thn em trong v ng v thng.

CU 6
ni ny cn bao ngi yu thng, di theo em trn bc ng xui ngc. Mai em v qu xa sng cng bao k nim, cu phc lnh em qua ht tai ng. Ban M ong y k nim vn vng, c mt ngi giu nh thng vo k c. Anh mong em qun cuc tnh dang d, cho tm hn em thanh thn gia cuc i(-) Ngy mai em xa ri Mnh anh m khi tnh ci b bng Cu mong em ht d dang ng cho ma gi ph phng i em.

Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 132

Tc gi : Hng Ng

Mi duyn qu

Mi duyn qu
NI:
Nam: Chm chm em i! Ch anh vi! N: N: Nam: N: i, anh ng ko tay em ! T xung cu by gi. M ku em da ka. Hnh nh ai ti coi mt em th phi . hng c coi mt ai nha. Sao vy? Nam: Em lm g m vi vy?

Nam: Ch c anh coi mt em thi. V.

L QUA CU
Nam: Tnh ta lun thy chung mt lng Anh nguyn ghi khc bng hnh em mi trong tim anh. D ngho hm nay nhng ngy mai s lun ti mu. N: Tnh yu son st d u tn theo nm thng Em vn ch anh cng nhau, kt se duyn .. p mi.. t..hng

VNG C CU 1
Nam: Cu chuyn tru cau t ngn xa i vo huyn. thoi, tnh ca i ta nh cau thm tru xanh mun thu chng. phai. nha Em vi v chi cho tnh l duyn h Mi chiu tan trng v qua cu nh, anh vn ch em trn bn sng thng (-) M em hng hay nng nht trn nng, cho lng anh bao cm xc dng trn. Anh thy gio lng chng c giu sang, nhng quyt cng em nn duyn t tc.

CU 2
N: Nh chng ta cch nhp cu a li, cng ln ln theo nm thng vui bun Tui th ngy cng bt bm chun chun Tra ra rung cng i mt la, anh chch c ng nhm r nng trui (-) Mi thm lng hai a reo vui, mt l ngh v dnh n khc c. K nim ngt ngo i sao thng qu, em u v ch giu m qun b tnh anh.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 133

Tc gi : Hng Ng

Mi duyn qu

NI:
Nam: Ka em i! Em hy nhn xem tri hm nay p qu! N: N: D ! p nh tnh mnh va mi m hoa. Cho loan phng vui vy duyn cm st. Nam: Nghi tc t p mi giao ha

L CHIM XANH
N: i ta nh n tung bay gia tri thanh xun Bn nhau ngp trn hnh phc tnh qu m Nam: Dng sng xanh chng cho mi tnh Mnh yu thng m say , mai ny kt tc .... gia nh yn vui.

VNG C CU 5
N: p mi duyn qu tnh ngho chung. thy, duyn n ba sinh l do tri nh chng ta nn v. nn. chng. Chng ta t y kt cht gii tm ng. Nam: Anh s n du bng xung ba l, chy lng vng cho thin h ngi khen(-) N: Nh cch nhau ch mt con sng, anh by thm chi cho tn km vy? m ci chng ta r rng hai h, cho qu hng thm p bn sng Vm.

CU 6
Nam: N: Mi bn chiu tn em li ra sng, n anh v khi trng tan trng. Cy cu nh bc qua sng th mng, ni lin k nim tui thn tin. Cng chnh ni ny mnh trao duyn, cho hm nay p tnh chng v. Tnh thy gio ngho cng c thn n, gn b yu thng mi mi khng xa la.(-) Nam: Duyn ngho u d cch chia Bi quen hi chu lia thia vy vng N: Sng Vm ghi khc tnh chung Cho tnh ta mi mn nng anh i!

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 134

Tc gi : Hng Ng

Mt kip t tm

Mt kip t tm
Th : Hunh Nguyn C nhc : Hng Ng

NI LI
Nam: Tri hm nay ma ging bun khp li. Mt mnh ngi i mt vi n khuya... Gi heo may thi tng t lnh lng... Su c l , tic thm thi son tr...!

L CON SO
N: Thn nam nhi...sao phi mang nhiu chua cay ? Cuc i l bin du , ta thc cng canh thu... Nam: Bao nm nay sc khe cn dn , thn xc hao gy . N: Anh ng bun m chi hi anh ? Em vn ang bn i anh...chng ta cng ha chung ting ca ! Nam: Nhng anh kh au vi cn bnh trm kha ... N: ??? (Ni trn nn nhc) Anh c nh khng gia mun ngi xa l ? C mt ngi thu c nim au ca mt ngh s tr ti hoa nhng y bt hnh

VNG C CU 1
Nam: Lm sao anh qun c k nim u tin ngy mnh gp g ??... Gia mt chiu ng my m m m ta gp nhau trong nghch cnh.... khng.... ng ! N: N: Em gp anh vi thn xc b ph ! Anh v tnh lm em phi vng mang , ting ht li ca ha ln cung n. Nam: Cn au nhc honh hnh trong m vng , cn em th lng l m thi gian .(-) Nam: Em th hn nh lc khi trn gian, anh thng qua sng mt huyn say ngy ngt !...

L CHIU CHIU
N: Ngy no , ta trao cng nhau. Bao li thng vi bao n tnh say m ! Nam: Mt mi cha chan hng nng . Bao thng nm mong ch...

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 135

Tc gi : Hng Ng
N: i mnh bn nhau ! Duyn ta st son mun i . Nam + N:

Mt kip t tm

CU 2
N: Anh i ! Em yu anh khng v danh li m yu anh t vn kip no ! Mnh trao nhau nhng giy pht ngt ngo . Nam: Anh khng bit lm sao cho phi o , v trt dng i tng li ht cu ca ? (-) Bn tri m l khn thnh gi gn xa , nhng tt c u xa l qu ! N: Em bn anh cng cu th vng , chung chung lng quyt khng th la xa !...

TRNG THU D KHC


Nam: Trt vng mang nng nim au th nhn ! N: Ai hiu c mnh ? Cm thng ni lng ? Anh khng em li cho ngi mnh yu...c...m ! Nam: Tnh em , anh thy xt xa thm !

VNG C CU 5
N: Anh i ! Em khng mong c cao sang khng hc i danh phn !... Nguyn sng v anh sut i chung thy cng st cnh bn anh i sut.... con.... ng. ng thnh thang nhng cng lm chng gai v lm ni on trng ! Nam: Anh ch mong sao i an nhn thong th , ri c khi bun anh thm trch th nhn ! (-) N: l yu ri v ngh thut vng mang, th anh ch trch chi kip con tm sao bc bo qu !? Nam: Anh nhn ra ri em l tri m tri k ! N: Em s vit tip cng anh nhng tc phm cho i ! (X 32) Chu 4 nhp i

L TRNG SOI
Nam: i tnh em ! Anh khc ghi trong lng . Em l hin thn ca anh y ri ! Lm anh m say hng tnh. N: Anh ng ngi khen , lm em bi ri trong mt ngi thng ! Nam: Tnh ta mi mi bn nhau ...

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 136

Tc gi : Hng Ng
Chung , chung lng dng trn li ca ! (CA TR V VNG C - X 24 - CU 6) N:

Mt kip t tm

Nu mai y i ngc xui trm ng nh nghe anh cu son st nguyn th ! (-) Tnh ta vn gi chng h nht phai !

Nam: Mai sau hnh phc hu . (-) N: Qua bao thng rng nm di . Tnh yu ngh thut mun i bn nhau ./.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 137

Tc gi : Hng Ng

Mt thi mt phng

Mt thi mt phng
NGM TH:
Nam: Xa cch nhiu nm bit mi trng i trai nng n vi qu hng ng xa li c chn nghe l T o ai bay cht vn vng (ni) ka Lan! Phi Lan khng? N: A! Anh Tm! Anh v ri ? Nam: Phi! bn nm ri khi xa th x, anh ln ng lm nhim v bin cng. Nay tr v y bng

KHC HONG THIN


thy. yu thng. Qu hng Bnh Phc V c em yu kiu tha tht_ N: Nam: Lng anh xc ng tro dng. Cm thy hn lng lng_ N: Anh nh chng ngy chia tay hm n? Khi em cn l mt n sinh. Nam: Anh hi cho em mt nhnh phng hng N: Anh ni g c nh khng?_ Cn ong y git sng trong. _ Nam: Anh ni mt em ging phng hng Anh thy g cuc sng hm nay Khi v li ni ny _

VNG C CU 1
N: Ngy tin anh ln ng ra bin. gii, em giu mt quay lng i mt rng rng ngn l. mi. y Mnh chia tay nhau cng ti ni ny Anh hi cho em chm phng hng p bm, lu gi trong lng k nim vn vng(-) Anh i ri bao ngy thng yu thng, di theo anh dong rui nhng dm ng.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 138

Tc gi : Hng Ng

Mt thi mt phng

i trai cn nng kip phong sng, em xin gi nhng g trong sng nht

NI:
Nam: Cm n tnh cm cao p ca em! N: Vy m ngi ta i bin bit khng mt l th v.

CU 2
Nam: Lan hi em i ng hn ng trch, anh vn nh v em lc vt sui bng ngn Nhng lc dng chn ngh sc bn ng Anh thng qu nhng chiu xa bc do, dng du dng trong t o trinh nguyn(-) Nh em nhiu i mt bic a duyn, chm phng trong tay em bi ri. Dm ng hnh qun nh mt em ch li, anh yn lng vt mi gian lao

ON KHC LAM GIANG


N: Anh v li ni y Anh c hay qu mnh i thay Nam: Ngy xa ph tha dn ngho Bao gnh nng gia nh gian kh Gi qua ri ng cay Khp ni ni mun nh yn vui N: Bao cng trnh thi ua mc ln Ting ca rn rng. Thm m tnh qu.

VNG C CU 5
Nam: T min bin cng v ngang qua li. c, anh dng chn ni h hn, tm li ngi xa ang mi mt. mong.. ch Thng qu qu hng ang thay i tng gi ng ph khang trang nh cao ca rng, nhp sng tng bng in sng lung linh (-) Chim ht rn rng cho n nh bnh minh, sao qu i t ho qu ta Bnh Phc. Cuc sng i thay tin nhanh pha trc, ch c tnh em khng thay i bao gi.

CU 6
N: Mong mi ngi v tm chn yu thng, bao ni nh nhung ong y li mng. Tnh yu anh cho em s sng, i ngi v d cch ni ngn sng. Nam: i tnh ca em cao p mnh mng, anh thy c nim thng trong y mt. Bao nm qua nt mi gy ho ht, vui ln em ngy hnh phc tng phng(-)

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 139

Tc gi : Hng Ng
N: Phng hng p bm tnh chung Hu phng bin gii nghn trng khng xa Nam: Bn em ht trn bi ca Lo trn vic nc tnh nh em i!

Mt thi mt phng

Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 140

Tc gi : Hng Ng

Ma chiu

Ma chiu
BN NHN
1. Chiu ma ph tha nng ht 2. Em quay v hun ht dm xa 3. Mn ma bay gi cun trc hin nh 4. Tm dng gt ngc em i! 5. Ma hy cn r rch t ti 6. ng cn di xa xi 7. Gi ma nng ht em v lm chi 8. Tri u m sm ging 9. Lng anh thy xt xa 10.Thng em phi chu lnh lng sao cam 11. Anh y st rut lng nhn em i.

VNG C CU 1
Gi hi, ch ct tru chi tung ln tc. ri, thng cho em phi v trong vi v v ng cn xa ma ng lm thm lnh ph. vai.. mm. Cho lnh em ti v lnh c tim mnh Ma mi lc ri y trn li nh, thng em cn nghn dm xa xi (-) Con ng lng ngp c gi ma ri, cha ngt ht em vi v quay v. Hay l em gin hn anh, cho ma ri t c li a tin ?

CU 2
Em c bit chng khi em v trong ma gi, th lng anh cng ma gi ti bi Nhn em xa m ni chng nn li Nghe cay ng cho mi tnh va chm, bo ging nhiu cng rt d ly tan (-) Nu thc lng anh c li chi chng, xin em hy v tnh anh m tha th. trong gi ma ta cng chung li, ng tnh hai a c gn nhau.

L SON SC
Ma gi ma ging tri Tim nhi au nghn li Nhn em v trong ma

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 141

Tc gi : Hng Ng
Anh li cng thng hn Bng dng em rung lnh Nt xiu xiu ht hiu mt mnh ng trn t em anh bun Lng anh nhi au tng cn Ny em yu hiu cho chn tnh Dnh cho em vi bao nim thng.

Ma chiu

VNG C CU 5
Thng qu em ti bng chiu vng li. nh. Anh xin c tin a cho ung xa ngn li v trong c n thm mt cht. n. tnh ng gin em i ta mi mi song hnh Bng dng nh trang i sao thng qu, gi v tnh hn vi tc em bay(-) Cn chi em hi m lnh i vai, gi c th anh t thay phng . Thng lm em ti ng xa dng nh, gia bo ging c vng bc trn ng?

CU 6
Cn ma chiu sao lnh lnh th lng, cho bun ngi i au lng ngi li. Pha tri xa cn mt m hoang ti, con ng no tt nghn gia lng anh. Chiu hm nay sao bun mi vy quanh, chuyn i ny nh c li chia bit. Nh nghe em tnh anh lun tha thit, nh bn sng xa ta gp bui tra h(-) Ma chiu xao xc hng me Nhn em m bc m nghe nhi lng Em i ma gi php phng Tnh anh lun hng bng hng em yu.

23h59, ngy 22/3/2012 - Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 142

Tc gi : Hng Ng

Ma nhn chn

Ma nhn chn
L I
C gio vng bng c i bn tay xinh xn Sau bui tan trng vi vn nhn dt c m Ln u gp em ti c ng trong m Em p qu nh nng tin hin du!

L CHIM XANH
Thng sao c gio vng bng chuyn cn rung nng Tay tin quen ri phn trng sm hm n trng Ma nhn chn thm mng trn cnh n ong bm thp thong Tay u em hi . Sng ngi mt em.

VNG C CU 1
Dng nh xinh xinh trong chic o b ba duyn. dng, mm mi i bn tay em hi chm nhn chn. trn. cnh. Git nng hn say trn i m thm lnh Ti ngn ng nhn em cng say m, mun m li cho ng c lm quen. (-) C phi v tnh hay c vy em, m mi m vi chm nhn sai qun? Ti ng tn ngn nh di nh ngy, khi quen nhau th ra em l c gio.

CU 2
Cc c lm chi mi duyn k ng, a ti vo li mng m thm Nh n ci duyn trn khun mt trng rm. Nh nhng khi em ng trn bc ging, li ging r rng trm m thng sao(-) V trang s ho hng Bc H c Tuyn ngn, di nng Ba nh ma thu thng Tm. Lp hc lng im nghe tng hi th, ng bn ngoi hc tr d thnh cng xn xao.

L I
Thi gian sau ti i vo qun ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 143

Tc gi : Hng Ng
Xa em ri xa vn nhn thn yu Ting yu em thy lng nh thm nhiu Nh i mt trn en cho ti nhiu bi ri.

Ma nhn chn

VNG C CU 5
Ti tr v y cng vo ma nhn. chn, tm li cht hng xa nhen nhm mng. trong. i. L lng sao hoang vng c khung tri Em i u tri chiu phai sc nng, cho hong hn bun my tm ging ging (-) Nhng ngy php v khng gp li em, ti vi v ln ng ra bin gii. nh sao khuya hay l nh mt em ch i, thm thot hai nm lng l tri qua ri.

L QUA CU - CU 6
Rng m sng ph ging lnh m Thng v c gio ni vng bng Nh lm em i Dt vn th say mang tnh em nm thng i ch o cao gi ni c ti ngy m canh gi Ct mc ng bin bnh yn Mang chin cng lm l t hng. (V li vng c) Tin tuyn hu phng xa m bng nhn, tri mng liu trai cho ngy thng thm hng (-) Xa em nhung nh cht chng Vit th th s bn lng ngi th Ma nhn chn p c m Cn yu em hy i ch em i!

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 144

Tc gi : Hng Ng

Ma thng by

Ma thng by
Th : Nghim Khnh Li vng c : Hng Ng

PHNG HONG (8 cu)


M i! T hai mi t thng by, tri lc no cng m 1a ma..(-)(-) t m min k c (-) 2. Con nh m hin cng ngy ny nm y (-)(-) M b dng trn v li ci tin. 3. (-)(-)(-) Th no l cn duyn? (-) M chng bnh yn sut my chc nm di (-) 4. khng c c ngy vui n khi v vi t (-)(-) Xt bao ni ngm ngi, con tr b v. 5.(-)(-)(-) Bao nim au (-) M lm gian lao c cc mt i (-) 6. Lun m au chu cnh khng nh (-)(-) n nhm mt xui tay, h hng khng tin tht(-) 7. Trch nhim con khng trn b l m i.(-) m ho hon mt i gnh nng (-) 8. Thp nn tm nhang van vi pht tri(-)(-) Tin cnh mu thn an hng i i.

VNG C CU 1
M i, mi ba ln qua mau nm no cng.. th, tri li ni nhng cn ma tm t sut. m. ngy Con nh chuyn xa m dng l tun di Hm nay l ngy k cm ca m, con tm thnh khn nguyn m v y.(-) Khi hng lng quyn ta mu my, m hin hi con cn mi di kh. M i ri con l tr b v, sm mt cha gi la xa thn mu.

CU 2
Nh ngy hai mi bn m tr bnh, ri na m t ngt qua i Khng kp tri trn khng ni mt li

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 145

Tc gi : Hng Ng
i m ngho ch nh thu, cnh sp s cn ang sa cha. M ra i trong nim au khn t, con nhi lng nhn m chng nm yn

Ma thng by

Khng kp nhn chu con vo giy pht cui, ting ni hnh nh cn ng trn mi (-)

L CHIU CHIU
Ngoi tri ma trt cn tng cn, bao ngy m. Xt xa m hin lnh lo, nt tan n au trong lng. Cha knh yu khng cn, m mt i thy chung Nhng gi y m cng xa la.

VNG C CU 5
Ngy m ra i ch mnh con qu trc linh sng ca. m. Nhng m no u c qunh v cn lm chu m cu mang chung cnh. c. hn M ngho i ming cm nhng tm sng vn ln Ngi giu sang chc g c nh m, sung sng mt i m tm chng an vui (-) Nh mnh ngho ba cho ba rau, m y p ting ci th tr. Mt m ri con thy mnh nh b, c i con thiu vng mt thm tnh.

CU 6
Bit bao gi dt trong tim con, nhng cn ma dng dai qua min k c. Thng by v tri ma ray rt, ngh n m lng tr ho hon. Lng nhn t ca m nui ln hn con, noi gng m con gi trn o hnh. Th s vn xoay con mt i ngay thng, lng tm khng dn vt bi uy quyn (-) Hc v thanh thn ci tin Tm thnh khn nguyn m hin chng tri Khi hng quyn ta mu my Ma thng by con nh hoi m i!

30/5/2013 - Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 146

Tc gi : Hng Ng

Mi ly

Mi ly
Th : L Vn Tht Li vng c : Hng Ng

L I
Ly th nht, ta ngn nga ting ht Ca cho i cao vt nhng c m No mi anh, mi ch... lm th y trng thanh, kia a hng...p lm !

VNG C CU 1
Ly th hai cho lng mnh thm. m, ng tn m lnh vn cn ging ai duyn dng trong ly ta ung cn mt giai nhn dim l gia . my. ngn Ly th ba ta i ln tn thin ng Xy trong gi ta lu i lng ly, em trang i c phi bng Hng Nga. (-) Ta ch Cui cn mn di gc a, sao em i cng ai l lt chn cung ng. Ta mun cng nng do khp non xa , cho men tnh ngt ngy trong nng mi

CU 2
Nng tn gan m hng hng tn c, ly th t sc sa ru cay nng Ch c ta ta mi hiu c lng mnh Tin bc cng danh ch gi cho ngi khc, cn mt ting ci ta bt gp li than (-) Ly th nm cm tc bn t gian, mt l m lng en a. Nhn th c cn ngi u m hin hnh ln , ng tng u ngi l trn cao

L CHIM XANH
1. Ta say ta ung cho say men i hm nay . Lng Lng cho lng ta cng cung quay t tri. No mi anh ung cn ly ny, ta cng say th nhn. Qua ri gian kh Chc mng xun sang ! 2. Nng ly cho ht m nay qua ri ng cay .

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 147

Tc gi : Hng Ng
Ta lun mong rng xun mi nim vui dng y. V i ta lm chuyn vui bun, tnh yu ai qun Bn b u ht .. i i c n!

Mi ly

VNG C CU 5
Ly th su ta ung cho qun m sao cng thy. nh, nh tt c ri mun qun tt c nhng nim au ging x .. .. tm. hn Ging bo t u c ging ph dp dn Cng giy gia th cng cay nghit, danh li sang giu ch l o nh m thi (-) Ly th by ny ta hi nhng v sao, m nhiu qu m khng khng nhiu qu. Ngy xun vui mnh ta n chuyn c, sao cng au cho th thi nhn tnh.

CU 6
Ly th tm hnh nh ang c ai, quay tt ta vng vng chng mt. nhiu ln ta bc ln vng chc, ri cng nhiu ln i nh ri ta. Ly th chn ta ung ru hay ru ung ta? C th xem thng no say trc. Ha ha ha my ch l vng nc, cn thn ta cng in o quay cung (-) Ly th mi ta ung cho ta Hy vng ngy mai khng cn xn na ng nh ci xc ny ti t Gia cuc i m khng thy mnh u.

22h 45 ngy19/2/2013 - Mng 10 Tt Qu T - Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 148

Tc gi : Hng Ng

Mi yu

Mi yu
L I
Nam: Mt yu c t lm thay

Hai yu c t kho may o di Ba yu c t ht hay Bn yu c t hy hy m o. N: (ni) anh ny, gho ngi ta hoi, gin gh C t n, gin anh chi ti nghip
Nam: (ni)

ON KHC LAM GIANG (4 cu)


T ngy u quen nhau Anh vn mang trong lng bao c ao Cng ai kt duyn cau tru Cho hai h r rng hn l Ri bao ngy thng qua Bao xuyn xao ngp trn c m N: Nhng em ngho u m giu sang Anh ch bn lng, em qu ma... anh... i....

VNG C CU 1
Nam:

Em i bao ngy thng i mong anh c m sao cho n tm xun trn cnh lun xanh. bic, cho qun t snh vi thuyn quyn cho hoa bm.... giao.... tnh... Chn nh mi thng mong duyn thm i mnh... Em ngi lm chi chuyn giu sang ngho kh, anh yu ri ci lng ling duyn duyn(-) Mc mc chn qu sm ti rung nng, cho anh yu yu l yu lng. Mong mt ngy hai a vui chung, em ch ngi ngng lm anh bi ri...

CU 2
N: Ngi ta mt hn th nn, cn anh chn hn li qun c mi... cho ngi ta d khc d ci...

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 149

Tc gi : Hng Ng
Nam: (ni) a, anh tht hn hi no vy ka?

Mi yu

N:

Nh ci ba chiu tn trn bn i, v v mt mnh chng thy anh u(-) nh trng vng qu na ngn cau, nh tru ct tnh ngi con gi.

Nam: Cho anh xin t y khng th na, em bun anh c vui u... Nam: (ni) Thi ng gin anh na, anh n cho n...

N:

(ni) n ci g ch?

L CI MN
Nam: n cho em, n hn say m

Cho m em xinh, thm hng nt mi ci duyn N: Ch em hoi mong nh cnh chim dm ngn cho chng ta gn nhau nn cau tru... duyn p... t...y....
Nam: Ngy mai y anh v tha qua

VNG C CU 5
N: H... ... Phn em ngho u o bng trai ph th, nu tht lng hy tha vi m cng cha, bn bn y sum hip mt nh, chn ngy thng tt ... H... ... chn ngy thng tt cho i ta c.... giao.... k... Tnh nghi trc sau son st vn th.. Gi qu ma snh cng trai ph th, p mt h hng cha m i bn(-) Ci nhau ri ng nh bm n mau qun, m kh su cho ngi v tr. Anh ng nh sng bn bi bn l, cho em ngy thng lnh lng.[/color]

CU 6
Nam: Mt thuyn mt bn mt dy, ngt bi ta hng ng cay ta cng chu.

N:

D mai y sao di vt i, tnh ngha mn nng sau trc c nhau. T by gi cho n vn ngy sau, cng ht khc mi yu cho trn vn.

Nam: Nm yu m lm ng tin, su yu i la tt duyn chng l(-)

By yu chic o b ba Tm yu v tr nt na du hin. Nam+N: Chn yu Nguyt lo se duyn Mi yu vn mi hng nguyn tc t.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 150

Tc gi : Hng Ng

New York m bun

New York m bun


th : Hai Phc Li vng c : Hng Ng

L CON SO
i m nay ! Tuyt ph ri y bn hin. Chnh lng nh c hng. Nhn tuyt ri trng xa bn ng Nghe chua xt on trng _ Ni x ngi lng ta ti t Ngng trng theo cnh chim la qu Bit bao gi hi hng du yu Tim nhi au khi tui cng cao.

VNG C CU 1
Khc khoi nh qu hng bao m trng khng. ng. Ai cng tng ngi i l c phc, ch c ng u mt chuyn i xa tan nt. tm. hn Ni nim ring cht cha nhng m bun. Thn b v lnh lng ni t khch, ngn ng bt ng bit ni g y? (-) Tui gi sc yu lnh cng i tay, ai hiu c lng ti cay ng trm iu. u phi ni ny l tin cnh bng lai, ti thy lnh ngn ln hn qu cha t T

CU 2
Hi ngi t nn chng ta i hy nghe li ti than th, chng ta cng chung chng tc ng bo Th hy thng nhau nh chung git mu o Tim nhi rut au khi nh v t m, nh rung ry qu nh ngo ngt hng thm(-) Cn ni y chn m nm m, nhung gm la l cao lng m v. Nhng chng ta u l k n nh u, vn mt i mang kip sng tha phng.

TRNG THU D KHC


Ti mong tr li qu nh m vui vi xm qu. Thn n lnh lng, trn t Hoa K Gn nhau vn thy cch xa nhau

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 151

Tc gi : Hng Ng
Bi khng chng tc khng cng chung ting ru. Ngn t l xa, l bc chn ri Sng nh c lp ni ni rng qunh hiu thng nm.

New York m bun

VNG C CU 5
Mn, L i ! ni y lm sao ti qun. c. m nay nhn tuyt ri lnh cng, nh k nim xa khi ba chng ta cng sng chung mt mi. tranh. ngho m ng t bn nhau, m tnh ngha m Ti lt gi bao la tri bin, L, Mn mt mnh vt v sm tra (-) Nghit ng dng i nh th thoi a, chng ta gi tn phai hng sc. Sao i ai cng i vai on nng, k long ong, ngi mua bn to tn.

CU 6
Ti l k phong trn ln n tha hng, vn nhc nhi nh v qu cha t t. Hy tha th cho ti hi lng t m, nghe lng vi bt ni su thng. i b chia cch i dng, bao nm qua ti sng bng k nim. Thn gi nua bit nay cn mai mt, sao c n thm thm mt ng v (-) Thi nh nhn kip con tm ng cay phi tr trm nm t lng D i vo ci phiu bng Xc thn xin c v vng qu hng.

23h00, ngy 25/7/2012 - Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 152

Tc gi : Hng Ng

Ngy k nim bun

Ngy k nim bun


Tc gi : Hng Ng (Bi t gii KK cuc thi vit v ATGT Ty Ninh 2012)
(Ni trn nn nhc) anh i , hm nay l ngy gi u ca anh cng l ngy k nim chng mnh ghi thip hng bo tin vui. hn. l

L CHIU CHIU
Ngy ny nm trc anh cn u. au i em, bng anh chp chn hng khi. em nt tan tim lng. Anh ra i ri, mt mnh em chu tang anh. Dng gian em kh au phn mnh.

VNG C CU 1:
Anh i, anh ra i thnh ngi thin. c, anh c bit u i em au kh cn m mt con sng trong cnh. v. hn Mt a con ngoan ni di tng ng Tre khc mng tui gi bng x, ngy thng lnh lng ra ngn vo ng.(-) Anh i ri b mnh m b v, nc mt khc con l cn dng . Mt nm ri tri cng vo ng, trc bn th anh m thn th nhn hng khi

CU 2
Mt nm trc cng v vui th, b bn ua xe khi tan cuc tic tng Bt chp him nguy lng lch trn ng Em khuyn anh khng xem thng lut l, xem nh mng mnh a gin vi nn tai (-) Chin s giao thng ra hiu dng ngay, nhng nhm cc anh trn ng c r ga nh in di. Mt ting m vang nh tri long t l, anh lao vo xe ti ngc ng i

L CHIU CHIU
Cng v ru xui i anh. Xui i anh Him nguy anh no hay bit cho ma men a ng i bo tin vui mng, cm thip hng trn tay Lao vo xe anh hi u cn

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 153

Tc gi : Hng Ng

Ngy k nim bun

VNG C CU 5
Ngi sau anh em nay cng ra ngi tn. ph, cht tnh cn m th anh cng. khng. cn Hu qu anh gy em khng lm m c ri. Mt cn vui say hai ni au chng cht, em mt chng v mt i quyn lm m thing ling.(-) Nhng tng i mnh hnh phc trin min, no ng u m dng i ng. Chn trn gian anh i vi v, m v em c c trn i.

CU 6
Hm nay l ngy gi u ca anh, k nim ngy bun ma ng gi lnh. M v em hai mnh i bt hnh , nng vo nhau theo ngy thng c n. Em mt i khng th c con, m sng chui ngy tn khng chu ni. Nu anh bit an ton giao thng l trn ht , th hm nay u c cnh au lng.(-) Dn mnh hiu lut giao thng V chng xa chng m chng mt con Ai i ch c phng nhanh! ua xe, lng lch mng mnh cn u.

Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 154

Tc gi : Hng Ng

Ngi b ta i

Ngi b ta i
L I
Ngi ph ta ri ta khc chi T y i la chng cn g Anh say duyn mi qun th c Hai ng ng tnh hai li i.

VNG C CU 1
Anh i mng p ngy xanh hai a mnh hn. c, tay trong tay mt nhn trong mt li thy chung son st du. non. mn Mng thm gi y mi mi khng cn Anh ra i khng ni li ly bit, bi em ngho u snh c cng ai (-) Cuc i ny em vn trng i tay, khi cng danh cn m mt m di. m lnh lng bit ng cng ai, xun vui chng khi lng ta su cht ngt.

CU 2
Ngoi kia ting chim g cht thc, m tim ta cn nghn ng cu th Gp g nhau chi cho thng nh no n Cn nh khng anh chuyn vui bun ngy c, anh th thm chuyn duyn n mai sau (-) Tnh chng mnh s mi mi bn nhau, nh tru xanh m nng cng cau thm. Ngn xa ngn sau vn cn say m, chuyn n tnh ca i la yu nhau

X XNG
Nhng gi y anh n b ra i. Khi con tim lm cht t bao gi C ai ng . Ch thy chung. (-)(-)(-) Ngi ta xem, chuyn n duyn. (-) Nh nc chy qua cu.(-) Mng ban u (-) tan v t y.(-) i n au cho phn m hng Vi tin ngi nn kh cho thn.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 155

Tc gi : Hng Ng

Ngi b ta i

VNG C CU 5
i ng cay m nay anh ni li ly. bit, cn cay ng no hn khi men tnh lm cht m em y khng r ti. ni. mnh Ngang tri ai gy em chu ti tnh Nhn ngi ta vui vy xun hnh phc, cn ring mnh phi ly v yu (-) Yu cng nhiu th kh bit bao nhiu, cng m m th cng hn on. Ngi ta xem i tnh nh sng bin, cng dng cao th mau chng li tn.

CU 6
Anh by gi ni ting sang ngang, em ch i mi mn lm chi na. K t y tim em ng ca, mc dng i chen ln bi v yu. Phn em ngho nhng khng ai khi, em tay trng s vn ln bng ngh lc. Anh i tm vng ho quang chi sng, mc cho em ngy thng lnh lng (-) i ta khng hn tng phng Ni lm chi chuyn tnh chung nha Qua sng anh chng ly ang tm h hng t v lng em.

00h45 ngy mng 3 Tt Qu T 2013 ( 12/2/2013) Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 156

Tc gi : Hng Ng

Ngi xa i c bit

Ngi xa i c bit
Da trn bi th TNH QU ca Trng Tranh Li vng c : Hng Ng

L CHIU CHIU
Tri chiu, i nh nhung ngi xa, ni tri xa Gi my bng bnh phiu lng Vn v nh nhung phng no Ai bit cho ni lng, m di mt mnh tng t Ngi i n u lnh lng.

VNG C CU 1
Ngi xa i c nghe lng ti ang ngp trn thng. nh, mi chiu v ti ch i, ch i ai khc khoi gia. my. ngn Khng l gi y ngi ph phng Phn ti ngho khng dm m vi mng, ch lng thm nhn bc ngi i (-) Ti mt i ch l k tnh si, di theo ai hnh phc bn ngi. Tm s ny nghn nghn c lng ti, nh thng ai m ho mn nm thng

CU 2
Chiu nay gi nm nh nh thi, ti th thn ch ai tng gh li ni ny Ni Vm C mnh mng theo con nc vi y Lc bnh tri tri v ni v nh, tm mong ch tm c lng ti (-) Con nc ln rng theo nm thng y vi, ngi thng i sao hng h lnh nht. Ngi ra i v phng no bin bit, ni ny ti khc khoi ch mong.

L CON SO
Ai ra i, b c cu th ngy xa (-)(-) Mnh tng chung i Ta bn nhau nng thm bui ban u Nay nh nc qua cu

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 157

Tc gi : Hng Ng
Sao ai gi nh tm lng qun tim ti nt tan v yu. Cnh c chiu v ni x xa C mang theo vn vng lng ta

Ngi xa i c bit

VONG C CU 5
Ngi i, c phi tri tim ngi c hnh bng khc, m b l tnh ti theo nm thngmongch. Vm C yu thng con nc lng l. Nhn phng tri xa m lng nghn nghn, bit chng mnh c gp li nhau khng (-) Mnh trng th ngy vn mnh mng, ta sng lng ti c thu bun c qunh. La vn xanh chiu thm hng bt ngt, m tnh ai gi phng no.

CU 6
Xin gi lng theo ng my bay, mang thng nh cho ngi i ngn dm. Du tnh ti mong manh nh my khi, nhng vn i ch theo nm thng. hoi mong. nh trng bun lng l trn sng, ai hiu lng ti ngy m thng nh. C l no khi chia tay ngy y, l cng chia ly c mt n tnh (-) Cn u mt gic mng tnh T khi tin di mi nh ngi i Ngi i gp g lm chi Trm nm bit c duyn g hay khng ? *

05/01/2013 - Hng Ng *. Trch Truyn Kiu.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 158

Tc gi : Hng Ng

Nh Bng Bng

Nh Bng Bng
Li vng c : Hng Ng th : Nghim Khnh

NAM XUN
1. Nm xa(-) n vi Bng Bng (-)Tm ng mu sinh 2. Nh thu (-) hn vi (-) T bom mn mua nhm thau (-) 3. Cng bao phen khip va kinh hn Lng lo s khn cng 4. S ri ro khng ng v (-) Khi bom mn cn vn nguyn (-) 5. Tri bom n pho (-) Phi chng i mnh (-) do s phn 6. Ri may do Tri (-) Nu ht thi xun xanh (-) 7. Nhng may sao , mn kia im lng Mi vic an lnh bn t mua sinh 8. Ht nhc ng vinh tr li ni y Mt thi i kh ngonh nhn nh xa (-)

VNG C CU 1
Bng Bng i, ti tr li ni y vi khung tri ngy xa c, dng thi gian xa nha bao k nim. Nhng k c vn ngn vang trong thng nh. mong. ch Hnh bng ngy xa ch cn trong sng khi xa m Ti mt thi cng em xui ngc, em a ti tm k sinh nhai(-) Nhng ngy nhiu chuyn a, em i trong gi trong ma rng chiu. Ti v bn mi l xiu, bn b hoang vu tiu iu gi rt.

CU 2
Di nh trng thu dp dunh theo con nc, n ci em rng r trong ngn Ti cng em trao i chuyn bao ln

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 159

Tc gi : Hng Ng
K qua cn g nh m mong, ngi lng l ngy ngy trn bc ging.

Nh Bng Bng

Em k ti nghe v chuyn i ma nng, chuyn a cho khch sang sng (-) Em ch c mong cm ngy hai ba, chuyn giu ngho ch l chuyn v von

NI LI
Ti tr v y khi mi u im trng Tm li ngi con gi chn hoang vu Cht vang ln cu vng c m m Nghe ging ht sao ging ngi nm c.

VNG C CU 5
Chuyn ngy xa sao lng ti vng. vn, gn bn mi nm tc gi im trng, cht bng khung nghe cu vng c. nm. no Ka dng nh ngy xa vi v ra cho Ti thng tht git mnh ri im lng, thm hi lng phi c b nm xa (-) B nhon ci d tha ch tm ai? Ti ln na khng tin vo s tht. Em ngy xa u phi l trc mt, sao ti nghe nghn ng tm hn.

CU 6
Ti sng s hi phi Loan khng? C gi hi ch phi l ch Khnh? M chu mt ri nhiu nm trc, khi tui i va mi nm mi. Chu by gi theo nghip m ngy xa, l c gio a ngi sang bn mi. Cu vng c ti va nghe chu ht, sao am m chy bng n nao lng(-) Chuyn i l bn c trong Nh Bng Bng, nh dng sng tm v Thp ngi di m hng th Bn mi nm y ti v thm em.

23h 45 ngy11/1/2013 - Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 160

Tc gi : Hng Ng

Nh li cha dy

Nh li cha dy
Trnh by : ng Vinh Quang- Tm Tm (HTV9)

L CON SO
Cha: Mai vu quy, con s xa ri qu hng ni ny ba lng l nh thng Lng nng tru mi u bun Lo con khng p d bn chng. Con: Thng cha gi ngy m nh mong Ba hi ba, hi ba ng trng Bc theo chng lng con khc ghi Cu hiu n, ch thy chung khng h phai.

VNG C CU 1
Cha: Con i ngy mai ny con s theo chng v phng tri xa. l, cn u ting n non nng nu i ba nhn phm so dy do ln khc.... t. ng... Cha con ta u bc nhp ht cng... Con: Con rt nhp ba ry con ti d, ch song loan ny con ht khng c m tai.(-) Cha: Hay l con ang nhung nh n ai? Ba bt gp con lng l th di. Ba ng rng con cn tui th ngy, ch c hay u con thng v phng y...

CU 2
Con: Thi ba i ng tm lo lng, con gi ca ba nay trng thnh... Con cng xt xa ba thui thi mt mnh... Bao nm qua ba thay m ru con ngy b bng, ln li rung ng qun hnh phc ring ba(-) Ba lo cho con theo kp vi ngi ta, bao vt v nhc nhn ng cay nm tri. Cha: Ba thng con thng i con gi, bit bn no l c hay trong...

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 161

Tc gi : Hng Ng

Nh li cha dy

L CHIU CHIU
Con: Ri th con cng theo chng xa, xa lng qu Nh mong thng v chn c Di theo bc chn cha gi Cha: Ni x xa qu chng Con gn lng thy chung Yu thng st son bn chng.

VNG C CU 5
Con: Ngn gi lang thang la qua song. ca, thng v ba tng ba ngng. ... con.... v... ng i ba i con cng vic bn b.. Con khng th lo cho ba chung tr m nc, khng th cng ngi ba dy ht cng x xang.(-) Cha: Gi c chng phi vn o to khang, nh chng phi trn cu v hin du tho. ng v lo cho ba m gia nh xo xo, ri kh thn con ba nut l nghn ngo.

CU 6
Con: Git nng chiu ng bng vt qua mau, hong hn sao vi vng ph trn mi l. Nh v ba vi thng ngy lnh gi, lng ng git bun mi tc pha sng. Chc gi ny ba khc khoi nh thng, ng i na ba i ng i na. Ngy thng dn tri con trn duyn hng la, ba cng vui ly vi hnh phc con mnh.(-) Cha: Dn con gi ly gia nh m m sau trc vn tnh thy chung Cn ba bng x ung dung Bn thng chu ngoi p lng ca ba.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 162

Tc gi : Hng Ng

Nh m

Nh m
th : Nguyn Quc Thi Li vng c : Hng Ng

L I
Khi con l n m v khuya Khng cn m ry la trch mng Khng cn nghe ting m th di Khi con su i chn nn.

PHNG HONG ( 4 cu)


M i m i u cho ba cm chiu qunh qu Thng ngy di i chn l Con phi sng mt mnh lc lng c n. ng bn b t sinh Con nay phi tri ni mt mnh Cho d con bao nhiu khn ln Nhng mt m ri con mi thy m ci.

VNG C CU 1
M i khi tc hoa rm m cn chu nhiu vt. v, lo lng cho con khn ln. nn. ngi Con ht nghu ngao m lun n n ci Con cng chng bn sm i v ti, lm m i ch trng ngng tng m (-) Con u ngh rng m lun tui hoa nin, m ch ham chi vi vnh bc tin. Mi ua i cng chng bn ngao du, con b ngoi tai li m thng khuyn nh

CU 2
Cha hy sinh trong trn cn chng gic, m nn au thng nui con n trng thnh V hnh phuc con th m khng th sang thuyn. Ba mi my nm vi cuc i vt v,

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 163

Tc gi : Hng Ng
m vn mt lng son st kin trinh(-) M hng mong cho vong hn cha c linh thing, hy tip thm cho m nim tin vo cuc sng. nui con ti ngy khn ln, v gi trn li y thc ca cha yu

Nh m

L TRNG SOI
i i con, nay b v ri M hin nay u b con sao nh Ch i ngc xui ni tri mt mnh. Khng cn li ru, i con thhiu vng hi m tnh thm Ngy mai trong chn phn hoa Cn u li m dn.. tng m.

VNG C CU 5
Nh lc ham chi khng nghe li m. dn, bao ni n nn trn ngp.... tm. hn Hy tha th cho con nng ni di kh Con vi v sm mai khng cn m khp ca, nay con au u khng cn m nng niu.(-) Con by gi mi khao kht mt tnh thm, khi khng cn m nng ngy ham vui vp ng. Khng cn c nghe li m nh, thu lao ao vi v tin ngi.

CU 6
M i i con gi phi chu cnh m ci, du cho nay con khn ln. Con rt s mai kia sa sy, khng cn ai v v an i nng. Cn m trn i l hnh phc v bin, nhng ngy y sao con khng ngh n. Nay m ra i vnh vin, con thy tnh m thing ling cao c nht trn i(-) Nng chiu vi v tn mau Mun no dng i con nghe lng lnh gi Gi heo may ma thu hiu ht qu My trng bay nhiu con bt gi m i!

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 164

Tc gi : Hng Ng

Nh ngi lit s

Nh ngi lit s
Th : Trng Tranh Li vng c : Hng Ng

L CON SO
n qu ti t Trng Bng nghe nh nghe thng. Nh ngi lit s gi qu hng Tn cc anh ngi sng anh hng hy sinh anh dng kin cng_ Chng qun th hin ngang ng ln Cho qu hng ht cu bnh yn Ving m ngi hng anh ni ngha trang Thp nn nhang theo gi ru hn anh.

VNG C CU 1
n qu ti thy nhng trn nh sng ngi trang. s. Mi a danh lu tn anh hng lit s gi qu hng mi mi. xanh. mu. V non sng v t nc ng bo. Anh cm sng ng ln cho qun th khip s, gi t gi lng gi lch s hng anh(-) Trn Cu Xe, Rng Rong, Bi Li vang di uy danh, rc la chin cng trn thng Ch Ry. Ch kin cng khng d lung lay, anh hng t nhng kh anh hng bt t.

CU 2
Ba x cnh ty ly lng nm su mi tm, trt hn cm xung thng u th Cho qu hng ti thm mu c Tn cc anh gn lin vi chin cng oanh lit, lch s nh n ngi, i T quc ghi cng(-) Chiu ngha trang no nghe ni nh mnh mng, ai ht khc dn ca nng tnh x x Tn cc anh i vo bt t, thnh tn trng tn t ca hm nay

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 165

Tc gi : Hng Ng

Nh ngi lit s

NGM TH
Anh quyt ng ln qut sch gic th em hnh phc cho ton dn cng hng Ba mi my nm qua hay ngn nm na T Quc p giu, cng sng mi tn anh !

VNG C CU 5
Khc mi tn anh trn bia vng lch. s, chin tch cn vang chi li n. mun.... i Bia tc lu danh lch s sng ngi X Trng qu ti mt gc tri thng nh, nh dng s kin cng chng gic ngoi xm(-) Nh m hin tn to nui qun, lo cho cc con i vo trn nh. Nc mt chy vo tim sau mi ln a tin, m Vit Nam i nim kiu hnh t ho !

CU 6
Nh cng n ngi lit s bia danh, chiu ngha trang khi hng trm quyn ta. Ti cng vi bao ng i c, xin ci u tng nim anh linh. Ung nc nh ngun l truyn thng cha ng, ngi trc ng cho i sau ng dy. Li nguyn cu ha hn thing sng ni, Vit Nam i t nc ca thanh bnh(-) Xin ci u mc nim trc anh linh Hy chng kin cho tc lng thnh knh Nay t nc thanh bnh, pht trin C c tm mi triu ngi l dng s Vit Nam.

22h11 ,ngy 14/7/2012 Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 166

Tc gi : Hng Ng

Ni bun chim so

Ni bun chim so
Trnh by : NST Phng Loan v Ngn Giang (HTV9) NST Phng Loan v Dng Thanh (AM 610KHz)

L CON SO
Nam: Nghe mnh mang khc ca bun chim so sang sng. Chim so s lng ti vn ch mong. Cn u y k nim m m. Nht nh thng chn rng bn thm. N: Nghe git bun lng trong y tim. Bay l bay, l bay chiu sng. Bn sng bun , bun con nc tri. Nh st chia ni au cng ti.

VNG C CU 1
Nam: Chim so bay chim so sang sng khng bao gi tr. li, em sang ngang b mnh ti ngng i, i m au m nh mi. duyn. u Bn hn xa lng l nc qua cu. Bng ti nghing hay vng trng chnh chch, tnh xa ri nn trng lnh n ci(-) Du bit tnh mnh gi chia phi, p mt vo tay lng lung bi hi. Ting ht m tn sao lc lng chi vi, di mt bn sng u ri i chim so

CU 2
N: V ch hiu nng mang em nh cu vong ph, hn trch chi nhau tnh cng xa ri Ni ting chia ly sao bng thy nghn li. C nh c thng cng nh thi anh hi, tan nt ci lng khi so sang sng(-) Gi li anh trn tri tim hng, cn u na vng trng nm c.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 167

Tc gi : Hng Ng
T y ni hai u thng nh, so s lng khng v li bn tnh xa

Ni bun chim so

TRNG THU D KHC


N: So bay tr li sn nh xa so qun So ku mt mnh, u hi bn tnh Cn u nh thng Ting yu khng trn m thm nghe ni au. Nam: Thi gian qua mau Xa vt thng lng Tm nhau trong mng ta cng do ln ting t.

VNG C CU 5
N: Thi gian s l liu thuc lng qun xa nha bao k. nim, chng m phai bao hnh nh. thng. bun X l chng xa vi dp kip nhan hng Bun no hn khi mi tnh dang d, nc mt lng trng khc kip ly hng(-) C my ai hiu dm phn gi m thng, v cu ly nhng tm hn lc li. V b giu sang ua i trong cuc sng, bun ti nh thng ni x l qu ngi.

SM THNG:
Nam: i xt au thn em, lng ti dng nh dao ct N: Bao ng cay ring mang bun au mi khn ngui Bnh minh ln sng ti mi hng Bn nhc lng nm xa Cng do ln khc ca tng phng. (V li vng c Cu 6) N: Khc ht dn ca t y li nhp, th anh i xin hy hiu cho lng.(-) i em chim so s lng Ting yu khng trn khng ng ting t Nam: D bao thng i nm ch Tnh em vn p khng phai m trong tim. Nam: ng u su em i

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 168

Tc gi : Hng Ng

Ni mt dng sng

Ni mt dng sng
Th : Nguyt Qu Li vng c : Hng Ng

L CON SO
N: Em yu anh, nh yu sng Vm C ng. Xanh bn ma yu thng K c tui th li hin v Nghe nhp sng ru b Nam: Chiu xung dn trn lng tru ngn ng Nghe bm bp ku ng ai th hn th N: Nc ln rng lng anh nh ai Nh tui th hay nh c tn phai?

VNG C CU 1
Nam: Nm thng i qua ch theo ma. v, nhnh la vng m thm nc. hng.... bn Hai a lon ton nht tng cng t vng N: Chiu nht nng lm ng hng i m, anh ct a ni b c ngi thng(-) Tui th no c bit vn vng, tc em xanh ngt hoa h anh ci. Nam: Nt trang i phng pht mt tng lai, anh lng thm nh nhung t do y.

CU 2
N: Nhng bun vui cng theo tng con nc ln, thng mi cha h vng c ib Ngy xa qu au u mt sng ch Nam: Em xung bn a qua pha l, hoa lc bnh gi vng trng(-) C ni bun no khi xa vng ngi thng, lng qun tht nhn em v bn y. Vm C ng vn cun dng xui chy, th vn ong y ni thng nh ch mong.

L SON SC
N:

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 169

Tc gi : Hng Ng
Em nh anh ni ny Ni bn xa hn h Ri ngy em i i mt bun rng mi Nghe xt xa tm hn Nam: Lng anh di theo bng ngi Cn chi u bin du i di Ngi ra i b qun dng sng Tnh i thu chng hi tnh Lng anh lun luyn lu v ai.

Ni mt dng sng

VNG C CU 5
N: Em thiu anh nh ngy ho. nng, cy m u nghing bng. m. rm Thng iu l m trng trn nhnh la th thm Em u phi k bc tnh v ngha, bi anh m thm khng tht thnh cu(-) Nam: Ti s anh ngho khng m c cao sang, nn l con tch bn. Tnh yu tui th ln dn theo nm thng, em vi sang ngang anh m mi hn lng.

CU 6
N: Sng u cnh ngng nghu n bnh minh, nh rung ng nh mi rm r. Em nh anh nh nhng ngy quen l, t nhc nhn hai a bn nhau. Nam: Nh em nhiu nhng gi bit ni sao, khi hai chng ta ng tnh i ng. N: Chuyn ngy xa hy chn vo qun lng, anh hy qun em tm hnh phc cho mnh (-) Nam: Vn hong hn chm vo si nng My thn th trng cnh c bay. N: Hoa tm tri bi bi sc gi Cho hng gi v- ni mt dng sng.

Vit xong 22h00 ngy 04/5/2012 Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 170

Tc gi : Hng Ng

Ni li cung n

Ni li cung n
SNG CHIU
N:
Anh i ! Em vn ch anh trong mi mn thng nh. Anh v y ta ni li. 1cung. n. (-) Ngp trn yu thng(-) 2. bao thng ngy , tnh yu tha thit (-) 3. Ta mi bn nhau khng bao gi la xa. 4. (-)(-)(-)(-)(-)

Nam: 5. Tnh i ta khng h phi pha (-)


6. Ci ln em ! Cho n hng thm mi (-) 7. Chn xa xi (-) vn nh v em 8. Vi tnh yu son st (-)(-)(-)

N: 9. Khc nhc lng (-) mnh cng trao nhau


10. D bao gian lao (-) vn gi cu th (-) 11. Tnh yu thc ghnh sng gi (-)(-) 12. Bo t dp vi vn vn lng thy chung.

T ANH
Nam:
1. Mnh tri qua nhng pht xao lng 2. cuc i chm ni lnh nh

N: 3. (-) Anh(-) ng ni chuyn xa


4. Em (-) chng trch chi anh Sau (-) bao ngy vng xa . Phong ba bo t 5. Vn thm nng vn ch ng son st thy chung.

Nam: 6. i cao qu tm chn tnh


7. Ngi con gi chung thy tho hin. n tnh ny anh mi khng qun.

N: 8. (-)(-) Ging t qua anh hy qun i ta ni li cung n. Nam: 9. Li ca em ht ngt ngo. Anh xin nguyn yu em trn i.

13/3/2013 - Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 171

Tc gi : Hng Ng

Ni tnh yu n tr

Ni tnh yu n tr
SNG CHIU
Nhn tnh ti n thm em, bnh minh rc r mu quen l. Hoa l vn xanh ting chim ht 1. trn. cnh -Ngt ngo hng bay 2. Hun ht con ng nim vui pha trc 3. Ti s a em n bn b trm nm 4. (-)(=)(-)(=)(-) 5. Mi lm nm sc hng ngi ngi xa 6. i em mi nht mu thit tha 7. Trm ni xt xa -git nh ng mi 8. V ngi khng son st 9. Qun gi li nguyn - nn thuyn quyn tri 10. Ch bnh minh ln - r li sinh tn 11. Dng sng ln rng nh hng 12. Ln thc xung ghnh c bn b yu thng.

T ANH
1. Lng m say vi pht giy ny 2. Li hn th vng khng phai 3. i Tnh vn vn nguyn 4. Ghi khc mi vo tim 5. Bao nhiu li thit tha i ta vn gi 6. Mi trong lng mt mi tnh trc m 7. Thanh mai. i thng xt cnh hoa hng 8. y ging bo ma gi mt mng. Con thuyn i sao mi lnh nh. 9. Em hy vui ln duyn phn i ta tnh thm duyn nng 10. Ngi i v ci thng trm.Xin em ng au bun.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 172

Tc gi : Hng Ng

Na vng trng lnh

Na vng trng lnh


L TRNG SOI
i vng trng ai x i hng h Chnh lng n ci nh nhung xa vi My bun lang thang v ni chn tri Mang nim su ring Ha theo gi thong Bay khp ngn phng Tnh ta nay t t vng Cn mong g dt mng tnh thng

VNG C CU 1
Hi gi hi my hi na vng trng. lnh, hy ch dm ta ni nh nim thng v tn cui. chn. tri Tnh thm ngy xa em ph anh ri. V cuc sng cao sang em lm ngi bi bc, qun n hn u e p i mi (-) Em by gi ni t khch xa xi, nh v anh nghe tc d ngm ngi. Git l no khng au xt anh i, thm lng tin em v phng tri xa khut

CU 2
Ri m m gia canh trng thn thc, bn nh n khuya thm gi bn chung tnh L bc sang ngang m bun ti ring mnh. Hoang vng tm t trong giu sang vt cht, khao kht mnh i thng hnh phc chn qu (-) Nghe ci lng trn ngp git ng cay, c ngui c theo chui ngy cun chy. Anh i duyn mnh nh vng trng ai x, na chm y nc na lng chn my

ON KHC LAM GIANG (4 cu)


Nay tnh mnh chia phi Nghe nt tan tim lng n au V ni x xa nghn ngo Bao k nim chn vo qun lng i em nhiu ng cay

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 173

Tc gi : Hng Ng
Bao tri ngang dp di thn em Sng bn chng em khng h yu D dang duyn ri ni qu ngi n ci.

Na vng trng lnh

VNG C CU 5
Bun sao kip lm du ni qu ngi. x l, l trm ng ngn cay tru nng. trong.... lng C gng lm vui khi nm cnh bn chng. Cu i n khng mn nng hng la, cn nh bn tnh em li o to khang (-) S phn a y chi kip hng nhan, theo nm thng dp di thn liu yu. au kh ring mang cho trn ch hiu, ri bc thi gian m phn phai hng.

CU 6
Xa qu nh thm thot ba nm, l chu ng hn ngn ngy cay ng. m con th ging ru bun xa vng, duyn l lng ri anh ng i ng trng. u ma qua m sy ma lun, c ai hng nc ra ni bun cho em. Em c qun c sao lng cng thy nh, nh lm qu hng ao c bui quay v (-) Cng anh ngm nh trng th Ngm bi th c tnh qu mt m ng i hai no chia xa Lm sao anh hi thi l nha mt em.

Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 174

Tc gi : Hng Ng

Ni B en trong ta

Ni B en trong ta
Li vng c : Hng Ng

Th : Nghim Khnh

L I
Ta t hi t bao i xa thm Ni B en t thm Vit Nam ta? Rng ny lc, ni cng thm lng ly Gia t tri Nam b dng kiu sa.

VNG C CU 1
Cm n to ha cho ta th. ng, rng tri Nam ni B en sng sng. kiu. hng Tha ch nhn xa ra bn phng tri. Thy qun th khp ng Ty Nam Bc, ha bnh v ni u chu ng yn (-) M vng chi mt tm cao thing ling, hn ni sng quyn chn ci thing. Ch kiu hng bt khut trung kin, ca nhng ngi con hy sinh v t nc

CU 2
Cm n to ha cho ta im ta, ni B en tr mi khng gi nhn ra khp th gii hin ha Ngi xa qu lun thy lng vng vn, gp tay vo cng xy dng qu hng(-) Qua hai cuc chin trng k chng gic ngoi xm, im li n con ai cn ai mt. Ha bnh v ni B mng khp khi, nhng ai cn li vi non sng

VNG KIM LANG


i mn yu sao ! Non nc qu hng mnh. Dn Ty Ninh t ho v c ni linh thing. Bao chin cng oai hng bao thi k chng qun ngoi xm Ni B qu mnh, m tnh thng nh . Tch xa vn cn, ngi con gi trung trinh. Quyn sinh tm thn ngc ng khng ri vo l qun cung ngng. Hin linh gip dn an bnh xua tan by si lang ngoi bang. Di theo nm thng i qua. Chin tranh khng cn trn qu hng. Cng mun ngi dng xy xa au thng mun nh yn vui.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 175

Tc gi : Hng Ng

Ni B en trong ta

VNG C CU 5
n vi ni B en thy lng thanh. thn. Cng mn yu hn nhng bc tin nhn ng xung. ni. ny Ngn ni thing ling c lch s cao dy Cm n to ha cho ta cuc sng, ni B en nh chic np che thn(-) Vo trn mi ta c hn cng nhau, xy qu mnh nhng ma xun giu p. Cho dn Ty Ninh hng thanh bnh hnh phc, ta xa nim au xa vt thng lng .

CU 6
Ni B en nh chic nn bi th, to cho Ty Ninh cng thm lng ly. Nh c gi xun th ang mong i, vn cao mnh chp cnh n tng lai. T trn cao ngm nhng cnh ng xa, Ty Ninh qu mnh p nh ma xun mi. a tm mt nhn cng trnh thy li, nhp sng xanh chy khp rung ng(-) Ni B biu tng qu ta Ty Ninh kiu hnh m yu thng Rn rng nhp sng qu hng Chung tay xy dng con ng vinh quang.

Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 176

Tc gi : Hng Ng

Phn m

Phn m
(Bi ht t gii III cuc thi sng tc ca khc v vng c nm 2006- Ty Ninh)

NGM TH
Ma chiu lnh git cui ng Bp tn tro , i la hng m nhen ng trn trm li bon chen Cng nh vt ht mun phin ba vy.

VNG C CU 1
V thng con m lm thn c ln. li, ngy nng m sng. vt v.... trm b Trng lp xa ngy hai bui i v. Vt sui qua bng v chng con gian kh, t m phn ngi lt pht git ma sa (-) L ri bun xo xc chm hn hoa, tri rng rng sm ng tim bun. Vng tay no m v gic ru con, thng qu m i nhc nhn khuya sm.

CU 2
M xa my khc thnh li, lng con bo dy vng ri l vng Ma nng y vai nn nhan sc vi phai tn Thng mn tui th v tng lai con tr, nn mi m xun th phn nht hng tan(-) li ru c bun theo ni nh mnh mang, c v ngt chy vo tim thn thc. Nhng cnh c c bay vo k c, ch dng m v thm lng di ma ri

NI LI
Phn lm du nht son mi Nc mt chy vo tim thn thc Khi con hi li ngu ng rt thc "hnh nh con khng c ni lu ri?

VNG C CU 5
Xt xa t ngy khai hoa n. nhy, ngoi th xa m i bin mt thn cho chng gia. mun. trng Con cn ba m chng c chng M chng nng du quan nim c,

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 177

Tc gi : Hng Ng
m du hin con khng phi ch tn.(-) M to tn nhng khng c ni yu thng, v trc m con c hai m nh c m mt la. M cha ni gi y con hiu, gom ht yu thng m dnh trn cho con ri.

Phn m

CU 6
Cam phn thit thi t lc m lm du, trong mt trong tim v trong tr ni. Ai ng ai sai m trn b du tho , khng mt ting on hn vn ngha phu th. Mi my nm lng m ti t, c m mt thn ln b xung rung. Qunh hiu i v con cam phn, vn l ranh phn bit n v cng(-) M khng mong mi b thng Ch lo con tr on trng mai sau Cho d con ,chu , r, du Thng yu ngoi ni nhh nhau ng u.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 178

Tc gi : Hng Ng

Ph c chiu ma

Ph c chiu ma
Th : Hong Trang.Sg Li vng c : Hng Ng

NGM TH:
V thm ph c chiu ma. Mt minh ng ngm xa xa b..... Bn ny hin lng hng gi. Nhn hng phng v ang ch tr hoa.

VNG C CU 1:
Ngy y ti ra i khng ngi a tin, anh h hng yu thng cho nhi but. tim. lng. Nghch cnh ai gy ta khng trn v chng Hai a hai ni phi u tri sp t, h c no ta phi xa nhau (-) Vng anh ri ti mi t but nim au, nghe tm t tru nng u tnh. Chiu nay bun v li ph tm anh, ma thc gic ti tm v ni thng nh.

CU 2
Chn yu thng bao ln h hn, tui mng m cha vng cht bi trn Ti v anh cng m bc song hnh Nh anh nh ti cch nhau hng phng v, rc chy tra h ng c tri m(-) Nhng bui tan trng c k ng ngn ng, ti e thn lng nhn v bn y. Tnh yu ti cng bt u t y, thm gi hn trong nhung nh thng yu.

L TRNG SOI
Nhng tnh ta, hoang vng bao thng ngy Khu vn nh anh l ri ri y Li vo cn y bng anh u ri. Hao gy ch mong, mnh ti m bc nghe l xo xc ri. Phi chi ngy t vng Ta by gi u mang nng nim thng.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 179

Tc gi : Hng Ng

Ph c chiu ma

VNG C CU 5
Phi chi ngy y ti v anh buc rng duyn. n, th ngy nay u phi nn ni au cng tn ca. tm. hn Anh v ti sai mi n ng ngng Tng cnh phng hng ri trn li nh, l nh ngn git mu tim ri (-) By gi anh la xa, ti bc l i qua vng k nim. Bn song ca dng m gy ho ht, ti ng nh anh cng lng l quay v.

CU 6
Khi lam chiu nh nh bay bay, nghe sng mt nh c g mn cht. V hn ghen ti vi vng xut gi, trn chy mi tnh v thnh ph m xa. gi ny tri ni phong ba, anh cng au kh v n duyn ngang tri. Ti v anh hai mnh i t ti, con ph xa cng thiu vng chn ngi(-) Vn xa gi vng ting ci L phng theo gi ri y sn anh Nht tng cnh phng mong manh Nh nng git mu tim anh nm no......

22h26 ngy 01/3/2012 - Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 180

Tc gi : Hng Ng

Pht tnh c u xun

Pht tnh c u xun


Th : Nghim Khnh Li vng c : Hng Ng

L CI MN
Ngy u xun, lng nghe phi phi Ni qun nm xa, anh ngi vi ly c ph Nh n em lng vng vn mi duyn ngy no. em y! Em Thy i? i xuyn xao lng anh! Pht ban u nay bng hin v y

VNG C CU 1
i em v y t lc no sao em khng. ni? Em n ni y gia tri xun mn mn thm sc o ti lm anh ngy ngt. tm. hn Qun nh c n sao m d bui tng phng i by gi sao em p l, khng nh Thy ca thi con gi xa (-) Mt em khng cn trn xoe ngy ng, m en ly sng qut tinh i. Qua i trng knh trng xinh xinh , em lic nhn thi khng cn ng nh.

CU 2
Ngi khng cn vng eo thon th, tng lm anh hi t qung dp dn Nh thi con gi th mng nm no Em by gi hng ho da d, dng i t t chm ri khoan thai (-) Cuc sng sang giu tng tri hm nay, bin em thnh ngi p lo. Thy ca anh ngy xa u na, d by gi em ch mi nm mi

L TM QUN
Em gt u ri vi vng quay i Anh ngng theo nghe xt xa ni nim Gi em bn chng, tay d hng duyn dng Lng ngm em yu nghe xuyn xao trong d Em qun ri tnh anh bao thng ngy nh mong.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 181

Tc gi : Hng Ng

Pht tnh c u xun

VNG C CU 5
Thy i! Ba thp k tri qua vi bit bao iu suy. ngh, bit bao l m c l hy vng mong manh ch i bui. em. v Gi gp nhau y sao em li hng h Em v t tri Ty xa thm, pht chnh lng anh suy gm chuyn i ta (-) Em c chng v tn tri xa, mi tnh u i mnh nh chm dt. Bao c mong lng lun ray rc, tri to ra anh ch sng mt mnh.

CU 6
Nhng anh bit ni th no y, chuyn la i i la. Ta chia tay nh thi em nh, hn mai ny mnh gp li nhau. Bit bao gi gp na em i? L no y li l s tht. Ln gp nhau y l ln sau cui, chc em bn ai hnh phc n bc u. Mnh anh ni qun nm no Ngy xun hnh ng bt ng em i Nhn em hnh phc bn ngi Anh nghe m li khong tri nh nhung.

11h30 ngy 11/7/2012 - Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 182

Tc gi : Hng Ng

Qu hng ni nh

Qu hng ni nh
Tng Quc t v nhng ngi xa x !

VNG KIM LANG


Ting qu hng su lng trong tm hn Cho nh thng dng y, hnh bng ca qu hng Cy a , bn nc, sn nh, cu h khc ht dn ca.... Nhn dng sng chiu, mi cho khua nc Ch trng m v, nng thm tnh yu thng nng ma sm hm di du, thng hoi my nhp cu tre Tui th hai bui n trng, chng bn ch tay nm nhau qua.... u cu ht xa xa, nh cn y li m ru... u thng ngy ong a, ting qu hng... lng ngi... ly.. hng.

VNG C CU 1
Ai c xa qu mi thy lng min man ni nh, nh lm ting m ru con theo nhp vng m.. m nh mt tui th thng qu bit sao tm Bc tranh qu ti ngn i vn p,chiu xung lng tri la l cnh c bay(-) Sng la r ro ln gi dn hng say, vng khc ca dao sau ly tre lng. Nh nhn nh ngi xa hy nh v, vng t thn thng ca thi th u

CU 2
Khung tri u th nh i l nh, nn lng nghe nim cm xc dng tro Xa vng t lu nh mi ng hm no Nh mi tranh qu khi lam chiu nh ta, cm la ma thm v qu hng (-) Tc m hin gi im sng, chc gi ny m ang ngi bn bp la. Cht nghe thm cm mm kho bng b luc, ca ngy no m tn to nui con

NI LI
Nh nhng chiu tru v chung rn r Gi trai lng hi h v thn Cho kp chuyn ngang trn sng nc hang hn

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 183

Tc gi : Hng Ng
ch nng tnh ai ri bn i.

Qu hng ni nh

VNG C CU 5
Nh mi cho khua lao xao sng. v, di du ma nng thng lm nhng. con. . Sng nc chiu qu khoan nht ging ai h Gi mt trng thanh bng bnh cu vng c,quyn tnh ngi tnh t yu thng(-) Cnh rung ng bt ngt dng qu hng, theo m bt c m cua thng qu i. Tnh thng qu trong ti l nh th , d ni u cng khao kht mt ngy v.

L CHIU CHIU
Ngy v xa cch mun trng khi, mun trng khi. Cnh chim bay v t m, vui sao pht giy sum vy. Ni x xa qu ngi, mong ngy v qu hng. Nh nhung lng su trong lng. V X 24 CU 6 Tnh qu hng lun dt do tha thit, dng nui ti khn ln nn ngi.(-) Xa qu nh lm ai i Hnh trang ch c tnh ngi mang theo Thng con chim vt ku chiu Tnh qu su lng nghe nhiu nh thng.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 184

Tc gi : Hng Ng

Qu mnh p lm

Qu mnh p lm
Th: Mt thong qu hng - Nguyn Th Dung Li vng c : Hng Ng

NI LI
Con l cy gia rng nng hng sng. Con l hoa gia t m chan ho. Con l sao gia hnh tinh cao rng. Cng l ngi trong th gii bao la.

VNG C CU 1
Con mun ht trong bn ma cy. l, n ngn hoa khoe sc thm hng trn khp no.... chn.... tri. thy qu hng t p tuyt vi. Mi bc chn i n sen hng rc r, gm vc qu mnh k diu thing ling. (-) Dng ni uy nghi trm mc bnh yn, rn r hng xun ngi i try hi. Dng sng Vm ngn ging h thiu n, soi bng con gia ma trng m

CU 2
Con cng thy ngi nh tranh nho nh, nghing b knh in bng vi my chiu. M gi nua ng i bng con v. i cao p tnh yu ca m, lng lng my tri thm sc qu hng. (-) Dnh cho con tt c tnh thng, theo nhp bc qun hnh cng n con ra trn. M l qu hng l nim tin tt thng, mi xanh ngi mu o lnh gi bin cng

L BNG DA
Qu mnh p lm ai i! Hnh sng dng ni gm hoa sng ngi Vit Nam

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 185

Tc gi : Hng Ng
Tnh yu gn gi qu mnh Trn nhng cng trng, trn nhng cnh ng xanh Vng ti ma la sai on, l bao kh nhc ta ng qun n

Qu mnh p lm

VNG C CU 5
Thp thong xa xa trn cnh ng ma.... gt, ting my reo vui gom tng nhnh la, nh nim tin no m. thanh. bnh. Anh nng dn lun ti n n ci tnh. Ging la mi cng tng thm nng sut, cng lm giu trn mnh t yu thng (-) Con ng lng cc em nh tung tng, gi tan hc lu lo nh by chim so. Ka dng cha di nh chiu hi h, gia ng bng thon thot chn bn snh.

CU 6
i qu mnh ti p bit bao nhiu! Con thy c nhng cnh c tm gi. B bm bc chn to nn khc nhc, ca dao ng hng r hng hoa. Hng c thm ha vi ting em ca, nhng a em tc y nng bi. Gi chiu mn man cnh diu bay bng, tr reo vui trn cnh ng vng.(-) Mt thong qu hng hn thing m mi. Gi trong lng t dng m hnh cha. T thy c tng yu thng ngy y. Con ha mnh trong T quc hng hoa.

03/4/2013 - Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 186

Tc gi : Hng Ng

Sao anh n nh qun

Sao anh n nh qun


Nhc : T Thanh Tng VC: Hng Ng

NHC
Sao anh n nh qun bao li tha thit mong ch. Sao anh n nh qun chuyn tnh p nh c m Sao anh n nh qun ng my chiu nghing nghing bng Nhng con ng quen li i. M nay nm im Sao anh n nh qun bao li tha thit m m Sao anh n nh qun cho lng ny au xt thm Sao anh n nh qun lc i v ai n a Nhng khi bn ai n thm.Cn u na m mong

VNG C CU 1
N nh qun sao bao li th hn. c, tng k nim chung i hai a mnh gp g cho duyn n ba sinh cn i n. by. gi. Anh n xa ti khi hng sc nht nha Ti c ti tnh chi u anh nh qun b, phn gi ngho nh ht ma sa (-) Ti bit mnh khng th snh vi ngi ta, khng th cng anh i ht on ng. Ti nghn ngo nut git yu thng, tin anh i vui vy duyn mi.

CU 2
Nh ng my chiu che nghing nghing bng, tay nm cht tay m bc song hnh Con ph thn quen lu du i mnh Ln gi hy hy thi la hng tc, anh vng v vut nh ra sau (-) Ti thy lng ngy ngt xuyn xao, giu n ci duyn thn thng lung cung. M gi y mnh ti mt bng, k nim ong y sao anh n nh qun.

NHC
N nh qun sao anh. D m ngy xa cn . Thi gian khng lm sao xa. Bao ln tay xit trong tay. Nhn em , anh u ym bo: em ng xa vng anh! Sao anh n nh qun k nim xa bui ban u. Sao anh n nh qun khi tnh em trt trao.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 187

Tc gi : Hng Ng
Anh i nu mt mai c ai hi ngi tn y. Bit ni g y hi anh. M anh n. nh. qun.

Sao anh n nh qun

VNG C CU 5
Anh i k nim chng mnh lm sao bi. xa, d khng gian c ngn chia i ng th tnh ti cng gi trn. anh. ri C nn tim au ti nut l vo i Duyn con gi mt ln dang d, l mt i vi vi su t (-) Anh tng th th bn tai, em ng b anh chui ngy hoang vng. Anh cho ti trn nim cay ng, v cho ti c thng nm tn.

L QUA CU CU 6
V ai ti d dang mt i? Phn ngho nn phi m vo tim bao ni tri ngang Cuc tnh nh th nay nh tan theo khi sng ri. Ngi xa nay vng ti l loi m bc. Con ph bun tnh su vng Trt a oan chuyn ca i mnh.. (V x 24) Cn ai ngi ngng vut tc, ngoi l thu ri vng vt vai gy. Anh i b li tn phai Mnh ti l bc ng di m xa Sao nh qun b trng t? Chung soi li mng ? li ca u cn !

Vit xong lc 22h16 ngy 11/2/2012 - Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 188

Tc gi : Hng Ng

Sao em n vi ly chng

Sao em n vi ly chng
Nhc : Trn Tin Li vng c : Hng Ng

NHC
Nam: Li ru bun nghe mnh mang mnh mang. Sau ly tre lng khin lng ti xn xang. N: Ngy ly chng, em i qua con . Con mn li c v, c ch bm vng bay theo em. Nam: Bm vng u tri m u ri. Ly chng sm lm g li ru thm bun. N: Ru em thi thiu n xa xi. Cn u bao m trng thanh, tt gu sng vui bn anh. Nam: Ru em thi con gi kiu sa, em ai tm c l diu bng Em xin ly lm chng. Ru em thi con gi kiu sa, em ai tm c l diu bng N: Em xin ly lm chng

VNG C CU 1
Nam: H.. thng em tui hy cn son, sao em n ho hon tc lng, ngy em nh c cng chng, anh khng hi c, h anh khng hi c l diu bng. em. bun Ch my ma trng thi m em vi v ly chng... N: Xin anh hiu cho phn ngi con gi, em ly chng l theo lnh m cha(-) Anh nh bm vng u tri m u, ngc mt trng theo con vng li c Nam: Anh cng bit mnh khng th so snh ngi ta, khng th cho em gm vc la l.

CU 2
N: Li ru mnh mang sau tre lng li c, ru em thi thiu n yu kiu Em xa anh xa mi tnh u Nam: Nh nhng m hai a mnh trn ng rung, i p cu h cng tt nc m trng.(-) N: Cng tt gu sng cng vui v bn anh, em anh tm cho em chic l. Chic l kia s lm qu snh l, anh i khp bn phng tri tm tn l diu bng.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 189

Tc gi : Hng Ng

Sao em n vi ly chng

NHC
Nam: Ru em, thi thiu n xa xi, mnh ti lang thang mun ni, i tm l cho em ti. Ru em thi con gi hay qun N: Thng em , anh tm c l diu bng Diu bng hi diu bng! Sao em n vi ly chng Diu bng hi diu bng sao em n.. vi ly chng Nam: Sao em n vi ly chng?

VNG C CU 5
N: Vi ly chng sang em b li tnh yu khi anh i tm huyn thoi. l, ngy vu quy em khng mt li t t, cho anh au xt. trong. lng Ngy cm l trn tay l ngy em vui l t hng Nam: Em vi qun i thi con gi, snh l hn th l l diu bng.(-) Th m hm nay em vi sang sng, em ly ht trong anh nim vui sng. N: Em vu quy anh cng ng trng ngng, lm cho em li o cng chng.

L SM THNG CU 6
Nam: Nghe cu ht xa a, lng anh bun au t ti. N: N: Xin anh hiu cho em, ngy m su kh ho hon. Tnh i mnh chia phi, cn thng chi cht duyn b bng. (v vng c cu 6) N: Duyn kip long ong m hng bc s, l do em vi v sang thuyn.(-) Tnh yu i la ph nguyn c m N: i em l vn nim au Ly chng cng sm li ru cng bun. Nam: Ly nhau phi n phi duyn Nam: Li u bun ru con, li ru nh on than duyn phn.

Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 190

Tc gi : Hng Ng

Say

Say
th : L Vn Tht Li vng c : Hng Ng

BC SN TR
..ti ng..t tri cng ng Mt ci rm, v tr ln quay Chn lo o, tay cng qu qu V u ri? Ra y ph coi B v! V i (-) Bc thm nh ai (-) Cao qu qu cao(-) Bc hoi hng xong.

VNG C CU 1
(Ni) a a v u ri? V tri ci g m cao qu vy? ci thm...(ca). Tri i hm nay ci thm ca nh ai sao m cao qu x. C phi nh thng T quy nht xm. ng.... nh a! Hnh nh y l nh mnh Tri t qu thn i ci thm g m cao qu vy, mnh nhc chn ln hoi m hng c chu ln (-) B thng To, con T, con Nn, l chng by u sao hng ra cho? Ci thm ny hm nay li qu cao, ta bc hoi m khng qua khi.

CU 2
Gi mt lm sao tri cao lng lng, hn lng lng ni ci mng thin ng .. ai xch tui ln nm trn ging i tin nga m miu thm mt, m hng hng duyn dng lm sao (-) (B tt) i cha! Sao nng li nng qu au? Hy nng tay cho tui nh mt cht a! B n h vy m tui tng ? B lm g ph gic mng thn tin.

SN NG HNG M
Su tm v thc hin : Hong Chin TN Quyn 1 - Trang 191

Tc gi : Hng Ng
1. Ly th nht 2. Ta cng dz! Vui Tt (-) 3. nghen (-)Ly th hai(-) 4. Mng vn s an khang ! Mng pht t 5. Bao nm di c cc. Nay c (-) 6. Hng ri (-) Xun ny ngon lnh !

Say

VNG C CU 5
Khoa hc bo rng tri t xoay cn tui th tui xoay t. l, ung na i cho cho t tri nghing ng cho v tr. quay. cung Cho u c chn tay lo o lng bng Tu phng tri k thin bi thiu ! Hnh nh cu ny n cng ln quay (-) My ng d m ung mt cht say, coi tui y ny ung hoi m u c tnh ! Ung ht chai ny ri ta mua chai na, anh mt ly ti cng cn ly ny.

CU 6
No chin hu mt, hai, ba Dz! Hnh nh c ai lt giy tui em giu? Ai nht vin g sao nghe ng ng, ti qun cha no sao chng thy ai a. Ta say bn say b ch u c say sa, ai li b lng anh em cho c Trn tui ai p ci g n t ? ti khng say sao ai ln ging (-) Tri! ny gi b lm g Ng gp bn b ch nhu lai rai Ai d tui qu say B lo tt c trong ngy mng xun.

23h20 ngy 18/1/2013 - Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 192

Tc gi : Hng Ng

Ta i tm li chnh mnh

Ta i tm li chnh mnh
Th iu : Nng Tnh Xa Th : Nghim Khnh Son li : Hng Ng
Ta nhm mt cho mn m chy xung Trm khng gian giu kn nhng c m Thng nm qua ta sng tht th qun mt lun c mnh 1. bn cnh. Sut mt i qua 2. m ng gi lnh, ta hi mnh c rt lm khng? 3. Gia m en , c c t b 4. Bao nh thng, xa thm trn v 5. Trong ging bo, ta mnh lun su m 6. Ngy cng m chung bc chng ri nhau 7. Nh ci thu hn vi kh nhc 8. Ta vi mnh thao thc c m thu 9. Ly ru thm giao chia st nhau 10. M gi giu sang khng h nhc n 11. Ta l lm qun ngha nng tnh su 12. Ta trch ta mt thi l di 13. Sng yn vui, mnh lo ngi 14. Ta nh li mnh lun k cn 15. Chuyn nhn tnh th thi l y 16. Mnh thng ta ch nhc ni au 17. Mnh hy cho ta tm li chnh mnh 18. Ta ha t y trn kip vi mnh.

23h 07 ngy 20/2/2013 Xun Qu T Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 193

Tc gi : Hng Ng

Tm tnh ngi m iu

Tm tnh ngi m iu
SNG CHIU
Ti yu tng cu h iu l. Tng thanh m trm bng ru hn ti say theo khc nhc 1. .tm tnh(-) Cho mnh luyn thng (-) 2. Vn vng trong lng, li ca iu ht. (-) 3. on khc lam giang , dt du ngn nga. 4 (-)(-)(-)(-)(-) 5. Cng ha ca vi sng chiu, t anh (-) 6. Khc hong thin, phong ba nh, liu thun nng (-) 7. H x xang(-) khc ng m 8. Nhp nhng bin tu (-)(-)(-) 9. Hai mi bi(-) bn T cng n ca 10. D c hoi lang tri bao thng trm(-) 11. Tin thn ca bi ca vng c (-)(-) 12. L khc nhc lng ca bao ngi m iu ci lng.

VNG C 1.
Yu bit bao nhiu nhng cu h iu. l, t thu u th nui ln hn ti theo nm thng. khng.... nha L li m ru con bn nhp vng i Ti t ci lng l ting lng dn tc, ha diu k sc mnh Rng _Tin.(-) Vit Nam i hai ting thing ling, ho kh trung kin bt khut anh hng. Truyn thng ngn i git gic xm lng, bn vng c theo cng ha chung ch

CU 2
T ngn xa c nhng ln iu dn ca x s, bn lu tre xanh vang khc ht thanh bnh Ch ht anh ca cho trn ngha vn tnh.

L CI MN
V min qu, m nghe thng nh Nh khc dn ca, tr gi gi trai gn xa Mn yu sao, cng nhau ht vn vng m Dng sng xanh cnh ng thm xanh

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 194

Tc gi : Hng Ng
Ti vi anh chiu nay Ht cho i ti p ngy mai. (V li vng c)

Tm tnh ngi m iu

i khc dn ca hay ting lng ta , gia cuc i nh ting ca qu hng.

L CHIM QUYN
Thng con Dng sng con nc tri xui Chiu nht khoan cu h Chiu tin em i ri, Ai ht ging bun sao Em i em sao nh Ri xa thn xm qu hng Chiu nht khoan cu h, Chiu khi sng mt m, C nghe nng tnh qu

VONG C CU 5
Khc dn ca iu l qu hng nghn i vn i theo cng t. nc. ng cha ta k cng sng tc li cho chu con khc ht. mun. i. Nhng ln iu du dng tha thit tuyt vi.

VNG KIM LANG


Nh cnh chim tung bay, Trong nng say ban chiu. i ting ca tuyt vi, u ngi ht khc dn ca. Ta nghe m say cung n, Ho ting lng xuyn xao cng ai... Hng nng say tnh hay lng ta Ting ai ngt ngo, lm ngy ngt tim ta Phi chng gi bao n tnh, cho lng mnh nh thng ngi i. c m mi duyn ban u, tnh chng mnh mi lun bn lu (V vng c) Ht khc dn ca cho thm tnh trn ngha, ca iu l qu hng cho t nc p giu. .

CU 6
Dn qu mnh u cng yu thng, nhng ln iu ci lng ngt ngo tnh t nc.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 195

Tc gi : Hng Ng

Tm tnh ngi m iu

L CHIU CHIU
Chiu chiu, ai ht, bn b sng, bn b sng Ting ca gi ngi xa x, nh thng nh thng qu mnh. i nc non thanh bnh, ta mnh vn tnh bn nhau, st son thu chung mt i. (V vng c) Xin gi anh cht lng ngi m iu, nh ting qu hng vng mi n mun i (-) i ! Dn ca khc ht tuyt vi. Yu qu m thm tnh ngi mn thng Hy nghe iu l qu hng S a t nc trn ng bay xa.

14/5/2013 - Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 196

Tc gi : Hng Ng

Thnh ng yu thng

Thnh ng yu thng
NGM TH
Nam: Nng sm anh v vi Thnh ng Bao nhiu m c ngp dng lng Tm em thng nh ni nm c K nim theo v em bit khng?

NI
N: N: ka anh Trung! D, em lm vic x Thnh ng ny c ba nm ri n anh. a ! Sao anh li c mt y? Nam: Xun i, hm nay anh v thm li chn xa, thm ni k nim v thm N: Thm ai h anh? Nam: em Xun! Em em lm g y vy?

ON KHC LAM GIANG ( 4 CU)


Nam: Anh v li ni y Ni khc ghi n tnh chng ta Cng nhau tri bao thng ngy i xy dng thn lng xm p N: Gi em mng bit bao Anh chng qun qu ngho nm xa Bao nhc nhn kh khn t lu Nay qua ri, ta xy i ti hn

VNG C CU 1
Nam: Xun i , k nim ngy xa theo anh vt bao dm ngn sng. gi, nh lm qu hong n tnh ta , mi mi khng qun theo nm thng. dng. y Thi thc yu thng anh tr li ni ny Ni cho anh mt tnh yu nng thm, mt tnh lng ngha xm thn thng. (-) N: My nm di anh xa cch qu hng, em vn nh lc chia tay bui ln ng. Nam: Anh hn rng s v li qu hng, s cng em chung tay xy qu mi.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 197

Tc gi : Hng Ng

Thnh ng yu thng

NI:
N: Vy ch anh cn nh k nim no nht n? Nam: Em , anh lm sao qun c con ng lng lu du bc chn ta.

CU 2
N: Con ng ngy xa ta mt thi chung bc, l no quanh co nng bi ma ly Thng lm b con phi vt v m ngy Nam: Nh hi hai a mnh trn chic xe p c, anh ch em v Thnh Ngha thm ba.(-) N: X! Cha g vi p ngi ta, em nho hng lm anh bung tay li. Qun o lm lem bn snh t , Nam: nn em khng chu vo ra mt ba anh.

L TRNG SOI
N: Anh v y, c thy qu hng mnh? ang dn hi sinh vi bao cng trnh. in ng khang trang xm thn yn bnh. Nam: Con ng ngy xa, gi thay o mi trong nng hng ti. Ngi dn qu phi phi hn hoan Con ng lng nay ni nhp i vui

VNG C
N: Anh i, lng rn vui khi qu hng mnh i. mi, con ng ngy xa gi ch cn l k nim m gi y l nim hnh phc ca. bao. ngi Thnh Ngha qu ta nay p tuyt vi ng nha phng phiu ni lin ba p, cho tam Thnh mnh rn r nim vui.(-) Nam: Thnh Hip, Thnh Ngha, Thnh Qui hng ti, nh nh dng xy khoe mu trong nng mi. N: Mch mu giao thng l lng dn ng, chung sc dng xy giu p qu nh.

CU 6
Nam: Nay anh v xin ni tip bn tnh ca, cng chung tay v Thnh ng nng thn mi. em tnh yu bao nm em ch i, em tr ti phng s cho dn.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 198

Tc gi : Hng Ng
N: Thnh ng qu mnh mi mi l ma xun, bi chng ta bit em sc mnh chung tay xy p. Nam: Thnh ng yu thng qua ri gian kh, n hm nay c cuc sng thanh bnh.(-) N: Thnh ng hai ting n tnh D i xa cch dm nghn nc non Nam: Nhng lng nguyn gi st son V ni yu du chung lng dng xy.

Thnh ng yu thng

Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 199

Tc gi : Hng Ng

Th gi c bn c

Th gi c bn c
Th : C Hai Phc - Knh tng c Hai Phc! Li vng c : Hng Ng - TN, ngy 26/5/2012

VN THIN TNG (LP DNG)


On , L i! Nh li ngy xa chng mnh cn th di, nhng thng nm di mnh sng mi 7/ bn ..nhau o vi c hn, bt c hi rau 8/ i ta gian kh, thiu m mt cha. Nhng mnh m bc yu thng Sm nng chiu ma ln li rung ng. 9/ Xch nc cy thu, a eo ht mu Ch c na cng sut ngy ln hp Cuc sng long ong m vui sng v cng. 10/ Khng g vui thch ngi vng ong a Tra mnh cu c ven sng, tm thc n r nh c y. 11/ Vt v kh khn, gia thi bom n. Phc c ni nui, cn L c Ngoi Nui tic lng au , nh li l tro. 12/ Gi xa nhau, tnh ngha ong y Mun ngn hi l, k nim ny tm tr khc ghi.

VNG C CU 1
L i! Nh nhng lc i hi rau v. bn, chng mnh thc mau t lc. canh. u Xm xch bn nhau hai a bi xung t ngn n du cnh thng rau ngi bn, ch qu mnh nhm hp ng vui.(-) Gi ngho lam l i p lm sao , a Xo Cau a Rch Gng. Bay nhy n a tm k sinh nhai, khng kht bn nhau nh i cnh bm

CU 2
Mt nm tay chai qun b o vi, thua km ngi ta nn chn lm tay bn V cuc sng mu sinh mnh phi xa la Ln thnh ph Phc lm thn , ba bn nm di b ni c n.(-)

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 200

Tc gi : Hng Ng

Th gi c bn c

Cn On vi L duyn n tri ngang, bn b cch ngn tnh thng phu ph. a chu tho ngay ci u nn lng,vng lnh ng b xa lnh ngi yu

NAM AI
nh mnh tr tru nhng sau On , L c toi nguyn. Cn Phc v phn bn c lnh nh Cuc sng gieo neo, b ni xa L Mi tranh ngho, ni c n Khc khoi nh thng chu phng no? Thn gi di kh mnh bc ct ci Chn thnh tr tri mt thn Trnh khi chng cm by ging y Gn na cuc i khng thm qu. Lng d ti t nh k nim no Trn trc m di nh chuyn hai ta Ra rung ht ca, hi rau da Ch mt chic xung L i! Hai a chung vui, chng cho xui ngc Ba i ba no, hnh phc lm ri Th rm mu gi cho L Phc nh On , L, nh b con!

VNG C CU 5
y bc tm th cn ong y huyt. l, k nim xa xa nh mi. hm. no Nh L , On m dng l tun tro Tui u th cng vui bun nm thng, Phc c chng v tn tri Ty.(-) Phc nh L bit tm s cng ai, mn trang giy ghi i dng k nim. ng vn l hai chng mnh chia i ng, chc L On mi mi chung ng.

CU 6
Bit ni sao hn hai ch tnh thm, thng mi bng hnh ngy xa c bn. Nh m trng thanh chy ba gi go, nh my hng da nh ly tre xanh. Thng ni gi mi tc bc ph, sng vi chu th chi tranh nh hp. Thng qu l thng ni gi kh cc, cnh c cn y da dit nhng thm tnh (-) Mt Phc qung su nhng m khng ng. Ch chnh lng thy cnh c i thay Thi vit ti y giy y mc cn. Ch tm tay dng chc bn mnh vui!

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 201

Tc gi : Hng Ng

Thng ma h cui

Th t bin o
L M TR
Bin khi xa, nh em yu ngy m ngng ch. (-) Trng Sa i! Tnh yu anh vn khc trong tim.(-) L th ny anh gi v l lng anh (-) Sng gia mun ngn sng, sng vn cao u sng, vn nh v ngi tnh chung

VNG C cu 1
Em yu i gia tri nc mnh mng anh nh v em vi tnh yu son. st. Bin o khi xa ngy m anh canh gi cho hi phn bnh yn nn khng v kp . thm. nh Anh gi v em nhnh hoa bin lm qu Nhim v i trai lnh nh trn sng nc, anh yu nhiu bin o Trng Sa (-) ni ny quanh sng nc bao la, anh cng ng i tun tra cui bi u ghnh. K th kia cn nui mng xm lng, th trch nhim i trai anh lo trn sau trc.

CU 2
Anh yu em yu bin tri T quc, tng hi l thn yu phi gn gi m ngy D bit rng em lun ch i anh v m nay bn hi ng rc sng, nghe sng v v nh thm gi em yu (-) Bin bnh yn anh mi nh em nhiu, qu tng v hn ln sau em nh. D gian lao u sng ngn gi, nhng cc anh lun t ho v bin qu hng

L NM CN
Tnh yu anh gi v em L bao nhung nh trong tim Em bit chng m nay Trng Sa bin lun vy gi i trai sng gi n chi Bnh yn bin o tri Nam Tung cnh hi u T quc p ti

VNG C CU 5
Em i nh li ngy xa khi chng mnh cn h. hn. Tng cnh th xinh t t lin ra o l nim tin l hn c. mong. ch

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 202

Tc gi : Hng Ng
Anh v em mnh gn b t bao gi

Thng ma h cui

Mi cnh th xinh mang bao tru mn, chan cha n tnh ngi hu tuyn gi khi xa(-) Nm thng mit mi canh gi bin Trng Sa, th em gi cng anh nung ch. Tng dng ch vn nguyn thm mi mc tm, cng anh gn gi bin qu mnh.

CU 6
Trng Sa bin vn bnh yn, tng nhp sng v vo ghnh rn r. Nh v em vi thng ngy n l, bn con nh di kh m anh thy yu hn. Bin v em mi mi trong tim anh, trong hi th v trong nhim v. m nay gia mun ngn tinh t, nh v em vi nh mt trong ngn (-) Trng Sa bin o qu mnh Anh yu bin yu mi tnh thy chung Gi v em l th hng Tnh anh lnh bin mn nng st son.

28/3/2013 - Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 203

Tc gi : Hng Ng

Thng ma h cui

Thng bng ngi xa


L I
Ti bit gi y v mng ri ng i hai no chia phi Ngi xa vn dm tm u thy Tri gic c phng mi mt ti.

NGA NAM
Ti bit gi y mnh xanhau. ng cay ny, cng nt lng au. (-) Nh thng ai ting lng thm trao Canh vng cng nao nao (-) Li ca ai ht cn ng li Nghe trong tim nh mu ly tnh Gi au kh ring mnh (-) Ch chung tnh ai thu chng C nghe lng bng khung (-) m m mt l tun tro Gi anh cng nghn ngo (-) Ti bng thy mnh sao v duyn l Thng ngi , ngi vi xa (-)

VNG C CU 1
Anh i ni phng tri xa. , anh u bit rng ti thng anh qua bao khc nhc. n. tnh Ri m m ti m bng tng hnh Anh c ni au khng cng ti chia s, li m thm m ni xt xa (-) Ti bit anh khng th qun ngi ta, ch khuyn anh bng tc d chn thnh. Vt thng no ri cng s qua nhanh, anh hy nhn tng lai ti sng

CU 2
Ti v anh khng cng chung nguyn c, m sao ti c mi mong ch D bit rng anh tnh vn hng h

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 204

Tc gi : Hng Ng
Sao ti vn nghe lng qun tht, thm gi ngi chn xa xm (-) H v ri lng ti mi lnh cm, nghe hi th cn ong y but gi. ng ngn i tnh duyn hai ng, cha sum vy sao keo r h tan.

Thng ma h cui

TH PHONG NGUYT
Duyn i ta d (-) hai ng ng i Tnh (-) ti (-) gi v anh (-) Cng nh (-) li cng au Ti vi anh khng trn cu th Nhng quyt lng i ch.

VNG C CU 5
Ti quyt i ch anh d anh vn hng h lnh nht, xun c qua i h v ong y trn li nh thu rc yu thng ri tng l rng, m bc ng qua ti vn i anhv Ti yu anh trong thng nh no n Sn trng ma thi sao vng lng, hay ting lng nc n bit ly phi (-) Ve ngn bun lm tan nt tim ti, nht cnh phng p vo trang nht k. Ti vi anh d ng xa vn l, nhng mnh bn nhau qua khc nhc cung n.

SM THNG
i thng nh anh i Lng ti sao t but Thao thc gia canh thu Tnh ti trao anh Phn bt bo ring ti, nh ring mang kh au mt mnh. Kip nhan hng a trun, tnh gi theo bn phng my ngn. (V x 24) Ti gi theo anh tnh yu ngi ngh s, ting nhc li ca quyn nhau ri (-) ng i d c xa xi Khng ngn cch c tnh ti vi ngi Hy cho ti trn n ci Tm vui trong khc ca li yu thng.

Vit xong lc 23h 05 ngy 23/4/2012 Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 205

Tc gi : Hng Ng

Thng ma h cui

Thng ma h cui
NGM TH
o trng xa ri o trng i Phng bun nc n bit ly thi Ngy mai xa cch ai cn nh Mt thu trinh nguyn p nht i.

VNG C CU 1
Hng phng v trc sn trng ai em la v rc. chy, cho li ve nc n gia. my. tri Trng lp bn thn mnh sp xa ri Mi h sang con ve su than vn, cui hc k mnh phi chia xa(-) Thng nh by gi nh mt vng my, lu luyn chia tay ngy mt ong y. Ch bit trm nhn mi tc ai bay, ta e p thn thng vi mi tnh chm n.

CU 2
Thay cho ting thng yu ngy a tin,ch c ngn nga ro rt ging ve su H tin xun i nn v mng ban u Lp hc hm nay sao trm lng, c ting st si cui bn bn(-) Ta ng ngng cht nhn ra em, mi tc rung rung bao nim nhung nh. Ta nghe nh c khung tri bo t, s mai ny tnh mnh s la xa.

L NM CN
Ngy mai ta s la xa M sao cha ni nn cu Bao ting yu thng ln ngi V yu kh au trong d Cn u duynn thm bn lu Ngy mai bit c gp nhau. Mong c ngy sau..ta s p i

VNG C CU 5
Ting trng ngn vang tng hi thc. gic, hay ting lng ta hoi nim thng. nm. di

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 206

Tc gi : Hng Ng
Thng bit bao nhiu vc dng trang i i vn vng sao ma h cui, b bn nghn ngo lu bt trao tay(-)

Thng ma h cui

Vit vi i dng k nim gi tng lai, lp hc hm nay s i vo k c. Lu luyn bn nhau trong cm hoi thn thc, v mai y mi a mt phng tri.

L CI MN CU 6
Phng hng trao nhau h sang cui cp Tay nm tay nhau, bao iu khc ghi vo tim Pht chia ly y lu luyn vn vng bi ngi. Tnh ta nay cch bit i ni Hi em yu i mai ny chng ta nh i ch nhau. Hy i ch nhau khi em vo i hc, anh s xung phong vo chn qun trng(-) D mai ny mi a mt phng Anh nh mi mi tnh u chm n Ni bin cng anh luyn rn phn u i anh v ta s li tm nhau!

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 207

Tc gi : Hng Ng

Tnh anh s 9 Qun on 4

Tin em v phng y
TRNG THU D KHC
Bit mai chia bit sao lng anh luyn lu. Giy pht t t, li chng nn li Nhn nhau ch thy xt xa thm Bit bao tm s anh nh vi chn trong y tim. Nghn li bit ly. Mai phi xa ri. Nh thng gi li bao ngi yu em vn vng

VNG C CU 1
Em i, ngy mai em s ln dng v mt phng tri xa. thm, ni y anh ngy m v v ch i bng ai tr li chn. thm. tnh Tm s m nay ai hiu c lng mnh Bit ni g y trong ngy a tin, giy pht t t l trm nh ngn thng (-) Em i ri lng anh mi vn vng, di theo em trn mi chng ng. Tnh chng mnh nh ly bit hai phng, k ngi i sao nghn li a tin

CU 2
Chng ta bn nhau vi bao ngy ngn ngi, m em li cho anh bao thng nh ong y Tnh yu em cao p tuyt vi. Em tng qu cho gia nh khn kh, ngh s ngho gi yu neo n (-) Ngha c ny anh bit ni sao hn, ch thm cm n em vi tm lng ngng m. Ngi con xa qu lun hng v t T, mang tri tim hng chia s nhng nim au.

L NM CN
Ngy mai, em s la qu Ri xa ni chn yu thng i vn vng m nay Tn canh vi bao tm s M sao cha ni thnh cu Bi ca anh vit tng em Thng nh tro dng gi cht tnh..anh

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 208

Tc gi : Hng Ng

Tnh anh s 9 Qun on 4

VNG C CU 5
Ngy mai y ni phi trng rn r cng vi bao ngi thn a. tin, anh nn tim yu ngn dng ly cm cu chc em vui bc. bn. ngi Tin em i v pha chn tri V bn y em c cn thng nh, lc sum vy ta ca ht bn nhau (-) Cng vui a cng san s i trao, gi theo em lm hnh trang a tin. Bin Nha trang cng ong y k nim, ngy mai y chia bit nhau ri.

CU 6
Em yu i ni phng y xa xi, em hy nh c bao ngi yu qu. Cn c mt ngi d ng xa vn l, ang trng ch mt bng hnh ai. Anh vn mong ch c mt ngy mai, ngy gp li nhng ngi thn yu nht. Vui ln i m gt dng l , ta vn cn nhau trong nhng gic m hng (-) m v trong ci mnh mng Ch cn ting ht m lng c hng Mai y chia bit i ng Hnh trang anh gi nim thng ong y.

20h54,ngy 16/1/2013 - Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 209

Tc gi : Hng Ng

Tnh anh s 9 Qun on 4

Tnh anh s 9 Qun on 4


N: N: B coni! B i v lng ng qu b con i! a anh Bnh! Nam: Ka t!

L TM QUN
N: Anh v , anh v qu em Nghe mn thong vang khc ca rn rng Nam: Lng qu Tn Thnh anh nghe nhiu lu luyn Vng t yu thng bit bao k nim Ni qun on ng qun qu Tn Thnh nm xa.

VNG C CU 1
N: Tn Thnh i x s ca mu xanh v lng nhn. i. Chiu qu hng nghe dng y ni nh lng bng khung theo nhp bc. anh. v... Hoa l reo vui gi lng t b Ngi dn qu sng vui vi rng cao su xanh ngt, chiu rn rng vang ting ht ngn nga. (-) Nam: qua ri mt thu xt xa, nc mt m hi di theo cnh i khn kh. ng dn ng ta bc ti vinh quang, cho xm lng ny cng thm ti sng.

CU 2
Nam: Anh n qu em gia ma tri chn, thy ngi nng dn cn mn trn ng Vt v gian nan vn n ci hng N: Anh v y cng dng xy nng thn mi, cho Tn Thnh rn r khc hoan ca (-) Em c vui khng nng chiu vng mt bic, ta n nhau v trong hnh phc tnh qu. Nam: Ma v ny anh s mang n tru cau, hi ci ngi cng anh tri qua nhiu vt v.

L M TRNG
N: Chiu lng qu, trong gi reo ngn li ca Mi duyn qu tnh anh thm nng Cng em trao tha bao c nguyn.(-)(-) Nam: Nm tay nhau, i mnh cng dng xy Xm thn yn bnh nng thn mi. ng lng khang trang, ngi ngi hn hoan

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 210

Tc gi : Hng Ng
Tnh ngi thn qu, anh thy sao m yu thng N: Cc em th cng vui n trng Chiu lng qu thit tha n tnh.

Tnh anh s 9 Qun on 4

VNG C CU 5
Nam: Hnh phc lm em i lng qu ta i. mi. Nh mt gic m thnh hin thc . trn. i. Thn xm khang trang trong nng mi rng ngi. N: i sng hm nay bnh minh sao p qu, cc anh b i v lng vui li cng vui (-) Cc anh gip dn mnh p li ng i, cho bc chn vui cng p thm ng ph. Xin cm n anh ngi chin s, cm sng gi bin cng cn xy dng qu nh.

CU 6
N: Tn Thnh i hai ting thn thng, ni dng chn ca tnh anh S 9. Anh gip dn sa nh , cp thuc, cho b con mnh sng trn yu thng. Nam: Yu lm sao dng sui nh Sui B Chim, ngy hai bui em qua cho lng anh thng nh. Mi trng nh xinh xinh gia rng i c bit, thm tnh anh theo nm thng dng y.(-) N: Anh v gp sc chung tay. Cng em xy dng qu ny p hn. Nam: Tn Thnh vng t yu thng. Lng dn ng thng ng tng lai.

20/7/2012 - Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 211

Tc gi : Hng Ng

Tnh ca c gio

Tnh ca c gio
NGM TH
Thng tui th c n dy trng xa Nghe t th ng sng m hoa c Thng ging nng vng thng mi ma Sui rng trung di gian kh bc chn qua.

VNG C CU 1
Yu con ch t ngn tay tp. vit, nh cnh hoa khoe sc. thm. lng Gi trng my bng m ngan ngt hng rng Ngy u tin xa nh n ph th, c ng ngng trc cnh l rng xa (-) Sng sng chiu chiu m tng bc chn qua, c chm sc nng niu chm bn n hng. Bi kim tra t nhng nt mi run, nh oanh yn ht ru li tha thit

CU 2
Thng nh mt xanh trong mu ngc bch, bun rng mi khi im chng trn mi ng nt th ngy lng trn ngp yu i Lay phay ma ng lnh se hn hoa c, gn sng h xao xuyn ha mnh mng (-) Chm sc vn tui th nim hnh phc v song, nn cht chiu thi gian cho tng trang gio n. Hoa phn bay bay n bng bc ging, c v tr mi tit hc mt nim vui

NI LI
Thng sc phng im hng ma h cui Cc em xa trng theo nh hng tng lai C gio nh con neo bn c Ma sang nng mi tip tc chuyn ra khi.

VNG C CU 5
Cnh phng bng khung ngang tri nhm. la, gnh cng lng ch ngha tin em i theo mng c. trong. i Phn trng bng en cng lu luyn bi hi Hoa h rng bun ma thng su, mai xa trng lu bt c t vng.(-)

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 212

Tc gi : Hng Ng
Khc xa ngi ve li nhp yu thng, m cng tin em xa trng c. Hi xem mai mt cn ai nh, c gio vng bng cn mi mt con .

Tnh ca c gio

CU 6
Thng rng nm di nh nhng chuyn ngang, nng bc em i trn no i xui ngc. Khong tri m cho em nhiu mng c, thong ngm ngi nhn theo cnh chim non. Cy phng gi thng xt ng c n, hnh nh c ngi qun dng ng. C gio dy trng xa hc tr l tt c, hnh phc i c l hnh phc trng ngi. Xui ngc li ngi chng chnh bc Bng Bng trng c nh quay v hong m li nim thng nh Mt khong tri m mt gc qu.

Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 213

Tc gi : Hng Ng

Tnh i

Tnh i
Th : L Vn Tht- L Th Ph Sa Li vng c : Hng Ng

L CON SO
Thng thn em, gia ch i tri ni lnh nh. Xin chia dng l thm hoen Tht to ln cay ng tnh i Bo t dp vi_ Sao a y ti hoa ght ghen Kip hng nhan sao lm trun chuyn Chn bi trn em nh a sen Trong bo ging vn ngt hng gia bn en.

VNG C CU 1
Em l hoa sen gia bn en thm. ngt, anh xin c s chia i cht. nhn. tnh au kh ng cay xin ch ly ring mnh. i cm tc bn ngi gi di, ming ti ci m lng d him su (-) Hm hi ngi vui v g u, ght ganh nhau hai ch kim tin. Em cng v thin h o in, m gnh c ni su nhn th.

CU 2
Tri cao hi sao cn y a, bt hng nhan phi chu phong trn Em lm ti hoa m bc bo v phn Bi vng c n ca ti t, cng thng trm theo tng bc ng m(-) Li ca em vt gia m thanh, gieo mng c trong lng ngi m iu. Nhng vn th ru hn l th, l ma h l nh la chiu ng.

NGM TH
Dp dunh trng lng l tri. Cho ai h hng ngi xa au. Lc bnh tm , tm i nhau. Cht nghe ray rt, ni su khn ngui.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 214

Tc gi : Hng Ng

Tnh i

VONG C CU 5
Hy xem nh mt vt au i qua ri em. nh. V hy qun i ni bun thn phn, t nay ta i tm hnh phc. cho. mnh.. .. Trong bo ging cng trn ngha vn tnh Ai chng tri qua mt thi cay ng, vng vng trong mi bc i ln. Cuc i ny cn p lm em i, du u cn vt bn i lm em au kh. Nhng anh tin ngy mai rc r, em s vui hn trong hnh phc i thng.

CU 6
Bi ht no vng gia m sng, nghe nghn nghn khc ca bun thn phn. Anh vn m say mi ln nghe em ht, chia dng l bun cho vi ni c n. Ti hoa i, sao chng c yu thng, tung cnh nh vt bin tri rng ln ? Em hy i i con ng em chn, cho hnh phc tng lai s ngi sng trong i. Anh v gp nht mnh i Ghp vo tn y tim li yu ng Mt li nh, mt i thng Bun vui theo mi bc ng em i.

Ngy 14/2/2012 - Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 215

Tc gi : Hng Ng

Trng hn

Trng hn
Th : L Vn Tht Li vng c : Hng Ng

PHNG HONG 8 CU
1. Lc trng trn vnh vnh, ta ht nh sng mnh dng tng nhn gian.(-)(-) Soi vo nhng m my en ti(-) 2. Bin thnh cu th dim o(-)(-) Chiu vo nhng khm hng ha ra n ci duyn. 3.(-)(-)(-) i con ng trng(-) Cho i tnh nhn p mng hng nguyn(-) 4. Dng sng trng m mi cho duyn dng(-)(-) Ch Cui a tnh cng m ui ngt ngy. 5. (-)(-)(-) Anh gi m say(-) C ngn ng a hoa trng rc tri(-) 6. M ht tnh ca ln tn cung Hng(-)(-) Thi nhn xng ca ua nhau xng tng(-) 7. Th thnh li bay bng am m(-) Khp nhn gian chng ht li khen tng(-) 8. Hng i! Nng p mun phn.(-)(-) Ai cng ua nhau ginh trn ring nng.

VNG C CU 1
Trng lng lng trn cao m huyn dim. l, l cm hng mun i bt dit ca cc thi nhn ngy m mun ng tr chn. cung. Hng Khng tic li th tnh t tng ring nng Ai cng mun mnh l ch nhn duy nht, mun cng nng hng trn bn tnh ca.(-) Ha quyn nhau cm hng thng hoa, dng cm xc len chy gia i hn. Cung nhit nng nn ph kn bng hong hn, thi nhn m chm nh lc vo tin cnh

CU 2
Thi gian m say men tnh thm m, ci hng yu nh rt mt vo lng M cng trng chy bng nng nn Gi li l tay nng rm ngc, vn my tri lng lng bng Hng Nga(-)

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 216

Tc gi : Hng Ng
Thi nhn i tnh ta mi thit tha, em l trng cn anh l thi s. Ta bn nhau t mun nghn th k, vn mn m cho n vn ngy sau

Trng hn

L SON ST
Nhng khi trng sp tn Khng cn ng nh vng Ngi m thm ra i Khng ni li bit ly Qun nhng cu hn th. Lng trng di theo bng chng M nim au khuyt vi cht chng Ngi i sao n qun tnh em i au bi ai lc la Ngn li th bng tan thnh my.

VNG C CU 5
Thi nhn i ngi lm sao hiu c khi khng cn lung linh vi sc mu vng. vt, th trng cng c nim au b qun lng. m. thm Nguyt khuyt my en bao ph c khung tri... Yu thng lm ri cng xa vi v, thi nhn ngy no cn ca tng vng trng.(-) Em yu kiu dim l bn anh, sng mt long lanh m huyn quyn r. M gi y trng tn ni bn c, anh qun em khi quen li i v.

CU 6
ng tng rng trng khng bit au, ng ng rng trng khng bit khc. C ai thy u c mt dng nc mt, nui tic mt thi lng lng ngn vang. My na ming ci ch trng tan, gi lch mnh v v tnh bay xa tt tp. Ch Cui b gc a gi i u mt, mc cho trng chi vi lnh lo phai tn (-) Hn lng bc xung nhn gian Ngi m bng sc trng vng sng soi Gi y trng tn ri Thi nhn qun b tnh ti ho gy.

30/5/2013 - Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 217

Tc gi : Hng Ng

Tnh m qu

Tnh m qu
PHNG HONG 12 CU
i ngi m to tn chung thy, ni lng qu ngho m mt bng 1. ... c... n Qunh qu bn sng con hiu ht 2. Mi mt i ch sau bao nm xa cch Tm khc khoi bn chn m mt bng chim 3. Chinh chin trin min Chng tm gc tnh ring theo tng gi sn h 4. Vit tip li ca ca hn thing sng ni Nhn tin bo chin trng su thm d ti t 5.Tnh m chiu qu Li tin hai con an d ln g 6. M ch trng trng x qua mnh Ch gi sang canh, ch nhhiu nm bin bit 7. M thm van vi t tri cho non nc c bnh yn Xua khi my en tan ri bng gic 8. Su thm ni au tnh m sng ngi Son st kin trinh vn gi cu th 9. i nh hnh M gi - trong ci xa xm 10. Nghe gi vng v sao ngt li tnh thm Sng mi tnh ngi con ghi khc trong tm 11. Mi no qu hng C bit bao b m rt i anh hng 12. t nn hng thm trc tng i ca m Thnh knh nghing mnh tng nim bc hng anh.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 218

Tc gi : Hng Ng

Tnh ngi lnh bin

Tnh m Ty Ninh
Th : L Th Ph Sa - Thanh Lim Li c : Hng Ng

PHNG HONG( 12 CU)


i ngi m Ty Ninh to tn chung thy, ni lng qu ngho m mt bng.. 1/ c n. Qunh qu bn sng con hiu ht. 2/ Mi mt i ch sau bao nm xa cch Tm khc khoi bn chn m mt bng chim. 3/ Chinh chin trin min Chng tm gc tnh ring theo ting gi sn h 4/ Vit tip li ca ca hn thing sng ni Nhn tin bo chin trng su thm d ti t. 5/ Tnh m chiu qu Li tin hai con an d ln ng 6/ M ch trng trng x qua mnh Ch gi sang canh ch nhiu nm bin bit 7/ M thm van vi t tri cho non nc c bnh yn. Xua khi my en, tan ri bng gic 8/ Su thm ni au tnh m sng ngi Son st kin trinh vn gi cu th. 9/ i nh hnh , m gi trong ci xa xm 10/ Nghe gi vng v sao ngt li tnh thm Sng mi tnh ngi con ghi khc trong tm. 11/ Mi no qu hng C bit bao b m rt i anh hng. 12/ t nn hng thm trc tng i ca m Thnh knh nghing mnh tng nim bc hng anh./.

VNG C CU 1
Thp nn hng trm trc bn th. m, khi quyn hng nng ta ngt h khng nh phng pht u y m tr v vi n ci bao dung v nh mt. nhn. t i thit tha hn m hin v Con nghe ngn vang hi chung vng li, qa kh vn cn sng mi lng con (-)

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 219

Tc gi : Hng Ng
Ch vng ngyn gi st son, hn ni sng khc su li th c.

Tnh ngi lnh bin

Khi ngun l chy ngc vo trong, m nn yu thng chia bit cng chng.

CU 2
Nm rut yu thng m lng thm a tin, bit lm sao cho vi bt ni lng Di mt tng m theo ip khc qun hnh M k thc i chng con cho vinh quang dn tc, m lng thm i bng ch mong (-) Th chng con gi t chn tin phng, m thuc lng tng dng tng ch. K vt cn y vn nguyn lng chung thy, mi i ch n ht cuc trng chinh

X XNG
13. i gi but xo xc ngoi hin Tng chn con nhp bc qun hnh S tc vo thm m lc canh khuya. 14. (-)(-)(-)Trn nim tin, chp cnh cho con(-) La t tim yu, thp sng trong lng (-) 15. Tc m bc nhiu _con vng bc tin cng (-) Gii phng non sng con m tr v i tm lng rt i thing ling

VNG C CU 5
Ri m cn cht rng nghn ngo km ting. nc, bu tri chuyn mu tm ngt nc mt m vi ri theo nm thng gi c cn khng khi nhn c. tin. chng Nn ni au nhng ni au c cay x dp dn Git l m tang chng cha ro, gi bit ly con nha l khc m thu (-) Tui thanh xun anh gi li ni u, ni chin trng cn loang mu gic. Bun au no cao hn th na, bao ngi thn hy sinh m n chu mt mnh

CU 6
Lch s khng ch l qu kh au thng, m m su ngha tnh v chng ng i. Mu xng anh hng ha vo ni sng bt t, thm m vo nhng trang s oai linh. Nhum mu c m mm t m cuc hi sinh, n hoa p trong vn hoa T quc. Tnh m Ty Ninh mun i bt dit, ta ngn nm hng sc chng phai nha (-) Chin tranh qu kh xa ri. Vng hoa tng nim bi hi hn thing. Ni sng ghi khc nim ring. M sng mi i thing ling ci ngun!

21h56 ,ngy 09/8/2012 - Hng Ng Su tm v thc hin : Hong Chin TN Quyn 1 - Trang 220

Tc gi : Hng Ng

Tnh ngi lnh bin

Tnh ngi lnh bin


NGM TH
Duyn dng xun v ni o xa Anh ngi lnh tr Tt xa nh Gi v em gi bng hoa bin Gi trn tnh anh nhng thit tha.

VNG C CU 1
Ni hi o xa xi gi v tng em mt nhnh bng hoa. bin, mang c tnh anh lnh tr tt.. xa. nh Vn hi l trng khi cch tr quan h Nh lm m m nhn sao tri nhp nhy, bit nh sao no l nh mt em yu (-) Mong tht nhiu v nh bit bao nhiu, nhng cnh th xinh vng vn tnh ngi. D t lin hay tn chn o xa, thng nh v em dt do tnh anh lnh bin.

CU 2
Bin ni chn my trng dng sng v, canh gi ngy m hi phn c yn bnh Bn phn lm trai l bo v qu mnh Ting gi thing ling Vit Nam yu mn, d ni ny tri nc bao la.(-) Giu p tuyt vi min hi o qu ta, nhng ngi lnh tr vn khng ri tay sng. Vng bc tun tra qua thng ngy thm lng, b con t lin n Tt trn nim vui.

KHC HONG THIN


Nh li nm xa Ngy anh i nhp ng Em cm tay anh kh ni _ Hn c thng ch duyn n trn cu Anh khc ghi cho n bc u _ Nhim v lo trn anh s v ngay Li th c khng phai _ Hn n xun sau khi trn bn phn Anh s v cho tha ni ch mong Nm thng tri qua nh bc lng thm Anh phi lp nhiu chin cng _

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 221

Tc gi : Hng Ng
Hi phn ng bin canh gi m ngy Em yn lng ch i ngy mai _

Tnh ngi lnh bin

VNG C CU 5
Em i hn n xun sau khi trn nhim.. v, ngy v li chn xa cho tha ni. thng. ch Ngy y bn nhau nim hnh phc v b Di nh trng xun anh n em ht, iu l thng ch ha iu l trng soi.(-) Snh l cau tru p duyn n la i, rung la vn cy c i v chng son tr. Mt mi nh xinh c ting tr th bp b, trn vn yu thng trong mi m gia nh.

CU 6
c m hng s thnh hin thc em i, ngy xun vui ni ma xun bt tn. Chn o xa vn ti mu hoa bin, cho l th tnh thm hng v bin xanh. Nh v em bao k nim ngt lnh, anh nh mi mt chiu xun a tin. Cm tay nhau rng rng nh mt, anh hiu em i ch i bui tng phng.(-) Xa em nhung nh v cng Ngy xun hoa bin kt cng tim anh Gi em trn tm chn tnh Ca ngi lnh bin gi gn o xa.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 222

Tc gi : Hng Ng

Tnh ngi nui c

Tnh ngi nui c


H (Dm)
N: H Ai v Phc Ch qu em Nghe tnh x s cng thm m D ai xui ngc bn ba ng qun mt gc.... H.. .. ng qun mt gc qu nh anhi Nam (ni): ka t Lan! Mn i, em h nghe sao m ngt.. qu h! N: N: a anh Phng! Anh mi v ? hay qu!C nh em va ti la n. Vy m.( hn di) Nam: a! Anh t Si gn v thu mua c lc bng n. Nam: sao vy h t?

L CON KH
N: My nm nay i vng Anh c chu v thm Bit bao nhiu kh cc Em sm hm chuyn cn Lo nui b lc bng Gi mi mn sc hng (iu b) Nam: Em i em hy hiu Anh ch mt mnh em Anh bn ba xui ngc Hm nay anh quay v Lm p giu qu hng Anh khng ph tnh em.

VNG C CU 1
N: anh Phng i! My nm nay anh i u trn no ng sng. gi, mt gc tri qu anh nh qun b, v v ngy m ch i bng. anh. v Thng li ngy qua em gn gi cu th Vung c b anh i t do , em bao ma vt v chm lo.(-) Sng sng chiu chiu ging li mc cu, kim c c con vi v mang v.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 223

Tc gi : Hng Ng

Tnh ngi nui c

Xay nhuyn lm mi cho c lc bng, em nh nh in bn tay anh chm sc

CU 2
Nam: Lan ! Cho anh xin li, v s nghip lm trai anh phi dy dn phong trn Ri b lng qu anh cng xt xa lng B li em ni thn ngho Phc Ch, anh mong mt ngy lm giu p qu hng.(-) ni ny anh c mt ngi thng, gip anh tng thm nhiu ngh lc. Ngy thng i xa anh tip thu nhiu kin thc, cch nui c b t hiu qu tng cao

L TM QUN
N: Anh v em vui mng bit bao B cng lao bao thng nm em ch Nam: Ri y qu mnh s p giu i ln Cuc sng m m nh quen lao ng N: Ta xy i vui hn quanh cc b c lc bng

VNG C CU 5
Nam: Lan i anh tr v y ta cng chung tay dng xy Phc. Ch, b c trn sng theo con nc rng nc ln l nim vui l hnh phc. dng. trn. Vm C yu thng ngp nh trng vng ng xm thnh thang nh nh vui nh in, con tr n trng rn r ting a(-) Lng c b lm giu p qu ta, Phc Ch hm nay qua ri bao gian kh. Anh s cng b con lin doanh hp tc, nng sut tng cao l m c ca bao ngi.

CU 6
N: Ta yu nhiu cuc sng thn thng, ni lng qu ngho quanh nm sng l. Tc ng c cu: Mun giu th nui c, li ngi xa ni khng sai. Phc Ch qu mnh giu p nay mai, bi ta bit ht lng chung tay xy p. Nam: Anh v min Ty mua thm nhiu con ging, kt b vung chy dc khc sng Vm.(-) N: Vm rch nh nhng n tnh rng m. Vung b ,c quy nhp i dng. Nam: Phc Ch- Tr Cao nng ma u rng r. N hoa i hng sc nt thanh tn.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 224

Tc gi : Hng Ng

Tnh thn d

Tnh thn d
NI
Nam: B T ! Li y anh ni nghe n. N: N: D, anh Tm ku em g ? D thi! Em cn phi i bn ko chiu ri. Nam: Th em v y!

LIU THUN NNG


Nam: B T i, li y anh ni Nng chang chang b vi v chi? Qun y mi v ung nc anh ni chuyn ny nghe N: Lu ri xem anh Em thy anh hay gho a em Nam: Em ci lm n hng duyn Anh ngt ngy say m t lu N: Nh em, m anh thao thc? Xn xang nm canh vng khng anh? Nam: i anh chng qun em c Mai ny tha m tha ba Anh mn thng em ri Em c ung khng no? N: Chuyn ngy mai, vi vng chi Anh ch nn a dai.

VNG C CU 1
Nam: B T i, t lu con tim anh bi hi thn. thc, nhn dng nh thng thng vi o b ba duyn dng lm cho anh ngy ngt. trong. lng Anh c ao hn ln i m thm nng N: Anh a chi gi qu ma thn d, phn em ngho u dm snh cng ai (-) Gnh rau ng em tm k sinh nhai, anh ng theo tru chc em hoi. Nam: ng gia t tri anh ch yu ai, trn kip trn i khng sai hn c

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 225

Tc gi : Hng Ng

Tnh thn d

CU 2
N: Chuyn tng lai ai m bit trc, th tht chi cho l n l tnh Hai ch hn sang ngn cch i mnh Nam: Anh tuy sng cuc i sang c, nhng khng h phung ph xa hoa(-) Anh i em nh ng la i ph sa, nh rung cn i cn ma . N: Ci anh ny sao m thit ng, c tru hoi lm ngi khc cho coi

KHC HONG THIN


Nam: B T i! Tht tm anh ha Anh v tha ba m_ Cho chng mnh duyn n thnh i Mng c c lu bn_ N: Anh t t em tr li sau Ch vi vng chi nhau _ Nam: Anh s n du bng xe th m Chy trn ng lng c bc ngi khen N: Thng Tm con T xng cp v cng Trai thit th gi thy chung _ Nam: Hnh phc trm nm ta gi cho bn Phu xng ph ty em i_

VNG C CU 5
N: Anh Tm i! Nu tht bng yu em nh anh ni th chuyn la i buc rng duyn n snh l tru cau anh rc. em. v Ta mi bn nhau son st cu th Em ch s phn mnh ngho kh, lam l rung ng en a anh ch(-) Nam: Anh yu em cng bi nt qu, m m thm du dng ni nng mc thc. N: Em ch s ngi ta ni ng ni c, ri mai y anh ch xu ch ngho.

L CON KH
Nam: B T i anh ha Yu ch mt mnh em Lo cho em sut i N: Anh ch qun cu th Li ngt ngo hm nay Duyn thm nng mai sau.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 226

Tc gi : Hng Ng

Tnh thn d

CU 6
Nam: Em vng lng tin tng lai, anh nguyn lm cy tng cy bch. Chng ta bn nhau sng i thanh bch, anh lo cy cy tra u trng rau. N: Em lo trong ngoi m m trc sau, sm ti cng anh nui g chn vt. ng lng rn r vui chung. Thn qu hai h chc mng duyn ta. C du xinh xn o hoa. Bn anh ch r thit l xng i. Nam: Tnh ngha thy chung trn i hnh phc, thng Tm con T thit p v cng (-)

Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 227

Tc gi : Hng Ng

Tnh th chiu vng

Tnh th chiu vng


th : Hunh Nguyn Vng c : Hng Ng

NGM TH
Em hi em, chiu nay anh nh lm Mt mnh ngi th thn ngm my bay Nh dng em p nt trang i Nh mi tc xa ngang vai lm hn anh bi ri.

VNG C CU 1
Em hi em chiu nay anh nh. lm, say m hng yu anh mun n. bn.... nng. Ta m k vai mnh yu tha thit nng nn. V trao nhau mun ngn cu tnh i, c linh hn ny anh dnh trn ring em(-) Bit gi ny em c c bnh yn? m qua m dng em n bn rm. Em ngi ngng chn bc m m, ni ting yu thng cng anh mi mi.

CU 2
Em i ng l m l mng , hy n bn anh trong vng tay n i tuyt vi. ng cho anh c khc khoi mong ch. Ta bn nhau m xa nhau vi vi, bi v nng ch mi n trong m.(-) Tnh chng mnh l nhc l th, anh thng lm dng trang i b nh. cho anh c thng hoi phng , trn i ny anh ch c yu em.

NI LI
Em hi em tnh ta sao ngang tri Tnh ln ngi sao vi thng su Xa qu hng em v ni x l Ph tnh anh em chn k sang giu.

VNG C CU 5
Nm xa v ch giu sang em quay lng theo ngi v bn. l, b li ni y mnh anh v v ni nim ring canh cnh. bn.... lng... Nut l vo tim chc em vui l t hng.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 228

Tc gi : Hng Ng

Tnh th chiu vng

Bao nm qua trong cuc i nhiu du b, em mt mnh m ni su t(-) Thng cho em s phn hm hiu, cuc sng bn chng em thn c gnh vc. Em bn ai vi ci lng tan nt, mun v qu hng sao xa cch mun trng.

CU 6
Cng bi anh ngho tay trng chng tng lai, nhng tng i em trn y hnh phc. Ng u em m thm ni bn c, lm du x ngi gp bao ni trun chuyn. Nh m thng cha em su kh ngy m, hoi vng c hng cnh chim tri ni t khch. V yu em anh khng h hn trch, v i em bao vng tay ch i em v.(-) Chiu nay lng bng bi hi. Nh v k nim thng ngi xa xm. Thn em du di l lm. X xa t khch m thm b v.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 229

Tc gi : Hng Ng

T lng

T lng
Trinh: H! ( Lin git mnh) Trinh: B lm g m ngi th ra vy? Lin: Mnhmnh Trinh: G m kh ni vy?

X XNG
Lin: Trinh i mnh au kh v trt am m. Bi lao thn vo chn on trng. Nghch cnh au lng, ti lm Trinh i.(-)(-)(-) Trinh: Chuyn ra sao, mnh c bit chng?(-) Bn k cho r ngn ngnh (-) Cnh tnh no (-)Lin hy ni ra (-) Ch m chi au kh trong lng Trinh s cng st cnh bn Lin.

VNG C CU 1
Lin: Trinh i, mnh trt am m ( TRINH: h? b m ai?) mnh m li ca ting. nhc, khc ng m cung trm cung bng n su vo tn y. tm. hn (TRINH: tri i tng) T thu nm ni m ru hi iu nam xun lng lng tnh x s, khc vn thin tng nc n gia tri sng.(-) Tui ln mi i coi ht m m, con thc khuya ba m c la ry. Sng bn chng tnh cnh khng i thay, nhng ti khng th no qun lng

NI:
Trinh: h! sao m chuyn ca b li ging tui qu khng bit na? Yu ti t ci lng th c ti tnh g ch?

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 230

Tc gi : Hng Ng
Lin: Ngi ta cho l xng ca v loi Trinh .

T lng

CU 2:
Trinh: Ngh thut ci lng t bao i truyn li, ngi m iu t ngy xa gn gi bo tn Cc bc tin nhn d gi mi chn chn.. Vn quyt tm ra nhng li ca sng to, bin tu nhp nhng h xang cng x x (-) Nhng ngn n iu luyn say m, lm rng danh b mn n ca ti t. Ngi khng yu li hp hi ch k, th c hiu g ting nhc li ca.

VNG KIM LANG


Lin: Mnh trt am m, bao ting ca cung n. Nghe vn vng tm hn li tng li on khc lam giang. i thit tha sng chiu lm cho lng m say ngi i. Trinh: Cung n rao li phi vn ip khc, cng nghe dng tro nim phi phi yu thng. Ct cao ting ca bng trm, lm ru hn bao k ly hng. Nh thng qu hng ci ngun. Mong ngy v ht cu on vin. Lin: i ti trt vng mang, phi u h hn cho cam, t gia nh, c quan, lo trc sau...trm b m xui

VNG C CU 5:
Trinh: (Ni) Nghe chuyn ca Lin m ti thy trong lng cng thm chua. xt. Lin i ti vi Lin u l nhng ngi am m ti t,(ca) cng vng mang bi kip. t. tm Ti lao tm hc ht m thm Ngi thn ca ti cng nh ngi thn b vy , khi ti ct li ca h bt hai tai.(-) Ti quyt tm hc ht cho hay, chng minh l ti yu ngh thut. nh kin xa xa khng d g ph b, n su trong tm tng bit bao ngi.

NI:
Lin: Thi k nhng ngh c rch xa xa, Mnh vn ht ca vn lo trn vic nh vic nc. Trinh: Ti mnh khng b tha bi bc th c g m h hn ch?

CU 6:
Trinh: D bit ngn cn hay b dm pha, mnh khng th b qun tnh yu ngh thut.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 231

Tc gi : Hng Ng
Ri thi gian chng mnh hiu c, nhit tnh ng h Trinh lun lun. Lin: Mnh d dng rung ng tri tim non, trc kh au ca nhn tnh th thi. Lin tr n du bi kip tm vay mn, vit li ca vng c dng i (-) Trinh: B mn ti t yu ri Th u phai nht d i khen ch Lin: Th nhn lm chuyn no n T lng xin tng cho i ti hn !

T lng

Vit xong lc 22h45 ngy 27/4/2012 Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 232

Tc gi : Hng Ng

Tr li th

Tr li th
Th : Nguyn S Ngon Vng c : Hng Ng

NI LI
Bung bt ra ti c vo qun ng. Thp pho canh tri H Ni by nm. t nc chia i ti li vo Nam. Bao nm rng nh thng H Ni.

VNG C CU 1
Bao k nim mt thi kh. di, qun lm sao sc bic H Gm vi mi tc em hng hoa sa . thm. nng Qun lm sao nhng ngy bom ri n n in cung m oai phong ln tri rng la, B52 trt o o tan tc khp ni.(-) Tri tim hng on dy T quc i, lp lp xung phong quyt gi kinh k. Bao li th v T quc ra i, ngi kinh bng ha thnh Thnh Ging.

CU 2
Tri H Ni vn ngn nm rc nng, nc H Ty vn trong vt n tnh Gia n bom vn bn vng Ba nh m ch gic di thm ni nh, hn Vit Nam Quc T Gim anh linh(-) Gia kinh thnh Thp Bt tho tri xanh, bao k nim tr thnh gic gi. Nh H Ni m di nh qu, du gc bin chn tri vn nh mi kinh

NI LI
Bn mi nm cha tr li Thng Long. Nay v thm nh con chim lc li. ng trc ca ga lng bng khung bi ri. i li no y? H Ni mnh mng.

VNG C CU 5
t nc ngn nm tri bao chinh. chin, tri Thng Long lng ly dng. Tin. Rng Dn tc Vit Nam con Lc chu Hng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 233

Tc gi : Hng Ng
Bao th h ngn i nung ch,dng c v dit gic ngoi bang(-) Ho kh ngt tri bt khut hin ngang, ngi H Ni bn gan vng ch.

Tr li th

i l ngn nm Thng Long lng ly, khp nm chu vang di dng Tin Rng.

CU 6
Ti v thm em gi ph Khm Thin, a ch c gi cn u na. Nm by mi hai chm trong bo la, em i gi em ni u? L ngn b mi ti nn ni au, t nn hng trm trc i tng nim. Thm th vi em ra v lu luyn, v th em hin c thn mnh.(-) Ti khn em, khn tt c anh linh. Cho Thng Long th vn hin. Mt ngn nm H Ni cn hin hin. Thnh ph ha bnh to ln gp ngn xa.

Ngy 03/6/2010 Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 234

Tc gi : Hng Ng

Trng Thu - M Chu

Trng Thu - M Chu


NI:
Trng Thy: Nng i ! Ngy mai ny ph vng vi ta hi c quc. Xa nng ri ta lnh but tm cang. M Chu: Tin chng i xa khut dm ngn, su ly bit xin chng bo trng. Trng Thy: Nng li cung son hy ch ta quay tr li.

CAO XNG XIM


M Chu: Xin a tin lang qun, ln ng xa nghn trng. Bao yu thng xin gn lng, xa cch nhau t y hai ng, nh nhau ch qun cu th. Trng Thy: Li nng trao ta nh, bao li yu nng nn. Mai ta xa nhau mt mng, nay c nhau tn m cu n i, luyn trao bit bao n tnh. M Chu: Nay ni chn cung vi, em cng thm lnh lng. Ni phng xa xin chng ng qun thip ang ngy m mong nh, bng ai khut xa kinh thnh. Trng Thy: Nhn lu cao vng chc, ta thm khen ph hong. Mau a ta ln lu thnh ta ngm xem ton qu hng gm vc. ngn i. Vn.... Lang..

VNG C CU 1:
M Chu: Chng i! Thip s a chng ln lu cao vi. vi, bn pha ho su ly xy vng chc l nim tin ca dn tc chng. qun. th L a vng thin la qut sch my m... Tng thnh cao chn vng trn c, t pha ngoi gic khng th trn v(-) Trng Thy: Trng thnh ny kin c quy m, cha s bo v giang san x tc vn ton.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 235

Tc gi : Hng Ng

Trng Thu - M Chu

Ta thng nng nhiu lm M Chu i, trc bui chia tay ny sao nghn li a tin.

NI:
M Chu: Tnh yu chng ta lun bn cht trm nm. D xa cch thip vn mong khng th no l ly bit.

CU 2
Trng Thy: Nng c bit khng tnh yu hai ta cn l tnh dn tc, kt cht thm giao cho hai nc giao ho K t y ta s mt nh Nhung ta mun bit iu k diu , N thn no c sc mnh v bin ? M Chu: ! chic n thn l bo vt thing ling, Thn Kim Quy tng cha chic mng ngy xy thnh p lu. Trng Thy: Ta mun c xem mt ln cho ph M Chu: Hy theo thip vo chn mt tht ca ph vng.

NI:
Trng Thy: Ngy mai ny v nga tung bay, ta tr li min bin cng xa thm M Chu: Tin chng i ln ng xa vn dm, chn khu trung thip khp kn phng loan. Trng Thy: M Chu i! L chin trn c xy ra, v chng ta bit phng no hi ng? M Chu: y o ng hn kt bng lng ngng trng, lm tin chng gic v bung cu. Bui tin a sao a l nghn ngo? y chung ru tin chng hi c quc.

LY HN
Trng Thy: T bit, mm mi n au su vng Nng i, ta vn mong ngy trng phng.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 236

Tc gi : Hng Ng
Nhp chung men nng , tnh mnh chia xa. M Chu: Chng mau gic v, d chia cch vn khng bit ly.

Trng Thu - M Chu

Xin nh nhau cu th. ng v Phin Ngung, bin gii xa xa mt mng. Trng Thy: Mang bao n tnh t y ta xin ghi. Trong tim bng hnh M Chu lun yu thng. M Chu: T t chng i hy ln ng ngay. Tnh ta s khng bao gi nht phai

NI:
M Chu: Xin chng bo trng! Thip ngy ngy ta ca phng loan mong chng tr li. Trng Thy: Tm bit nng.

CHUYN CNH:
Ting trng trn, ting v nga khi la mt mng. ting gi thm thit ca Trng Thy t xa vang li. M C..h..u, M....Ch...u..

VNG C CU 5:
Trng Thy: M Chu i, em ni u gia mt m khi la? Li hn nm xa bit nng c nh, ta vn tm em sao chng thy lng hng ka ! mt chic lng t chy sm loan phng Ta nhn ra chic o lng hng ngy , theo ng hm ny mnh gp li nhau?(-) M Chu i hy ch ta cho trn duyn nhau, t nay s khng cn ngn cch na. (Phc hin) M Chu: Thi Trng lang i ng ni lm chi na, em hi cha em v hi c san h. Trng Thy: M Chu( Ting gi ca Trng Thy t xa vng li)

CU 6
M Chu: Ph vng i ! Con lm li mt ngt ca ai, mt N thn tiu tan c nghip.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 237

Tc gi : Hng Ng
Trng Thy: Nu nng chng tin vo tnh yu trong sng ca anh, th anh xin nguyn lm ging nc thn ra ngc.

Trng Thu - M Chu

Trng Thy i! ni lm g li cay ting ng, em nguyn thnh ngc sng bin ng.

tnh yu hai ta ngn nm vn sng, vn lu ting thm cho th h mun i (-) M Chu: Thi ng ni na chng i ng cay cng mt kip ngi l xong Chng no nc ging ra trongTnh yu sng mi gia lng qu hng.. (Nhc nn ly hn) Trng Thy: M Chu M Chu.M Ch...u.(nh dn).

21h26, ngy 03/4/2012 - Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 238

Tc gi : Hng Ng

Trng c chiu ma

Trng c chiu ma
LI:
T bui chia tay mi trng yu du Ti ln ng theo ting gi con tim Xa ngi thng xa k nim m m Quen phiu bt m qun c.....

NGA NAM
............Sc Bom Bo. Khi xa ri khng mt cht n o. C gio tr trng Xun Hng suy ngh u lo Khuya sm chuyn cn thi ua Hm nay tr bc ni h hn Thm chn xa gn b mt thi Ngi yu c u ri? Lng bi hi bao k nim vn vng. Gi cn g nh thng Phi chng em bc theo chng? Vi qun trng Xun Hng? Ti ngn ng nhn my tri vo h. nghe hn tru nng xt xa.

VNG C CU 1
Phiu lng bao nm trn vn no ng i sng. gi, lng vn nng mang li hn c.... mong.... ch... V li Sc Bom Bo chiu ma gi ging m... Ni mi trng xa em khng cn dy na, theo chng v tn chn no xa.(-) Bng nghe lng trn ngp ni xt xa, duyn s i ti sao qu b bng. mnh trn tnh ngi vi mau qun, chiu nay hong hn bun vng sc tm...

CU 2
Cn g na u tnh ti em chi b, cn g na u tan v mng ban u... Di cn ma hng phng v ng u su... Li c chn quen gi y nghe lc lng, cht ting chung bun u y vng a.(-)

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 239

Tc gi : Hng Ng
Tri ma ti khn nguyn thm, t ti ti chu ch nhm vai em....

Trng c chiu ma

Trc cng trng bao ngy thng nhng chiu ma,ti ng i a em v ni xm vng.

TRNG THU D KHC


My nm cch bit nay v thm chn xa Bun Sc mong ch, vin khch quay v Ngi xa u thy hoa l ngn ng Nh thng k nim thi nh t y vng xa L lng tnh ta, gi bit bn lng Tm vui hn gin vai tng anh ha thn

VNG C CU 5
D nm thng tri qua lm thn ngi vin. x, em ting nhc li ca dng tng.... cho.... i... Vn nh thng mt hnh bng yu ri... C gio tr trng Xun Hng duyn dng, m lm ng tin i mt p thng sao.(-) Ngy tr v thm li mi trng xa, em u vng ma bun bay r ri. Bng ti lan nhanh mt ngy qua vi, nh i ti mt thong mt em ri...

SM THNG CU 6
Nghe au nhi con tim, bun no hn su au nhn th. Yu kip sng phong sng, i khng c tng lai N du tm nh t, ri vng mang ng cay ring mnh Lng nh lng thn n , nim vui chung thng nm dt do. (V li vng c) T gi trng xa ni dng chn ngi ngh s, cho ti bao k nim m m.(-) Ma ri nng ht bn thm. Trng xa chn c gi nim au ring. Yu em, c gio S ting. Tnh chung ti mi trn nim nh thng.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 240

Tc gi : Hng Ng

T ho dng ng qu hng

T ho dng ng qu hng
Nhc : Quc Nam Li vng c : Hng Ng

NHC
Qua my chng ng ti v li qu hng. Bn Tre t m x da bit my yu thng. V y bn Hm Lung vi y con nc ln rng. V bao k nim xa cht v da dit lng ti. [K:] Qu hng i! M hin i! in sng lung linh, khng th qun ngn uc l da. Ting m long tri qu mnh, ng Khi nm xa. Bn mi nm di, bao nhiu i thay. c hm nay t ho dng ng Bn Tre (2 ln).

VNG C CU 1
Bn Tre i mnh t Min Nam thnh ng T. Quc. Lch s vinh quang hai ln nh gic rng r chin cng ngi sng. mun. i. ng khi Bn Tre , bn hng ca t m tuyt vi Ngy mi by thng ging nm y, nh Thu, Phc Hip, Bnh Khnh tiu dit xm lng.(-) C sc mnh no bng sc mnh ton dn, T quc lm nguy Bn Tre ta nh gic. Chin cng ny sng mi anh i, cho con chu mun i c tri tim ng Khi

L BA TRI
Thng nh nh mi Bn Tre ng Khi qu mnh da xanh bt ngt Cn y trang s nm xa Nghe nh thng nhiu tnh m lit oanh Bao thng nm qua ri. i vn nng nim thng.

CU 2
p lm qu hng x da ta , Bn Tre i tha thit n tnh t m thn yu hay chnh tri tim mnh

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 241

Tc gi : Hng Ng

T ho dng ng qu hng

Cuc chin i qua cn qu nhiu gian kh, c rng da cng tan tc hoang vu.(-) Yu t ny ta c gng dng xy, ng lng dn thm su tng th t. Lp h bom ri ta xy trng hc, bt ngt rng da hn sng ni qu hng

NHC
Qu hng i! M hin i! Hnh phc hm nay, khng th qun, nhng lc c hn. X ngt chia bi, kin cng, ng Khi i ln. Bit bao nhiu ngi, ra i v nc. c hm nay t ho dng ng Bn Tre.(2ln)

VNG C CU 5
Mi anh gh li Bn Tre thm thnh ph mi. Chiu H Trc Giang nghe nng tnh x. s, tn b n cng vin ng Khi m mn m yu non nc. qu. mnh thy qu hng ti thm n tnh Anh hy i qua con ng ng Khi, man mc tnh i ta do ph Hng Vng.(-) Bn Tre mnh bit my thn thng, mi ngy qua l mi ngy i mi. Bn Tre i hn thing sng ni, vng bc i ln cng t nc p giu.

L NM CN CU 6
Mi anh gh li Ging Trm. M nghe m K qu ta. An c, Ba Tri yu thng Cn Quy thit tha vy gi. V y thy tro dng Tnh yu non nc l y Son st thy chung qu o da xanh. (V li vng c cu 6) Vm H i say chim tri my nc, nghe lng lng qua cu Rch Miu qu nh.(-) Bn Tre ngi bn tnh ca Qu hng u cng mn m yu thng Anh v chn nh mi thng Dng ai tc xo... m vng t lng.

22h53 ngy 22/2/2012 Hng Ng tng L Vn ! Su tm v thc hin : Hong Chin TN Quyn 1 - Trang 242

Tc gi : Hng Ng

Tng t khc

Tng t khc
NI
N: N: Xin cho quan nhn! Chng hay ngi t u n y? D, quan nhn ang ng gia chn non Tn. Nam: Xin cho tiu th! y l u? Hnh nh ta ang lc bc n non tin? Nam: ! Ra vy.

MNG BM HOA
Nam: Ta thy tin nng dng xinh ta Hng Nga. Lng ta dng nh cng mn ni ny. Nay lc bc n non tin xuyn xao trong lng. i pht giy m hn ngy ngt phiu bng. N: y sui reo ngn hoa nng thm hng tnh. Xin mi quan nhn cn chn tng phng. Tay nn phm so dy ta ht ca m ngy. Ta m say men nng mi mi ..khng ri

VNG C CU 1
Nam: Tin n i! C phi ta lc vo chn bng lai tin. cnh. c din kin dung nhan v cng kiu dim ca tin nng cho lng ta say m. mun. phn Ta ngc k loan ta trao chuyn n tnh Gt b chuyn trn gian cn y gian kh, ta m chm trong mng o Thin Thai.(-) N: Chng cng em cn chn men cay, qunh hoa tu thm tnh mng m di. Nam: Bui tng phng sao nghe qu m say, tin n i ta cng nhau cn chn

CU 2
N: Nng n ln ta so dy bm phm, mng bm hoa chng tri khc m m Lt nh thang my vi v iu Ngh thng Nam: Tay ng ngc xe xim y rc r, dng ngc du dng lm ngy ngt hn ta.(-) Gt son hi lt nh gia vn hoa, ong bm cng ngn ng say nhn m m. N: Cung n li ca ta se duyn thm, chuyn n tnh kt cht n ngn nm.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 243

Tc gi : Hng Ng

Tng t khc

CHIU QUN H KHC


Nam: Nhng i phi u m Non Tn c hay chng Cho i mnh mng o Sao ng cay u phin N: Mnh nh xa Xa gic m ngt ngo Qun khc ca cung n ting lng ai trao. Nam: Bao thng nh by nhiu luyn tic D dang t y, ni cu gi t Khc ca ting n, ngn nm i cn.. vng..

VNG C CU 5
N: Anh i, i l thc ch phi u l mng. o? Ta gp nhau trong tnh yu say m, nhng c chc u hnh phc . trn. i Du bit mnh yu nhau yu n mun i Nam: Ting ht em lm bao ngi say m, nhng cuc i cng lm gian nan.(-) Ting n anh du ngt gia nhn gian, m cuc sng cng qu nhiu bun ti. N: Ai xui chi cho mnh gp g, ri chia tay mi a mt con ng.

CU 6
Nam: Gic m i thong chc by nm, c phi chng chn non tin ch l o mng? N: N: Sut by nm em nhc nhn ln n, ting ca bun vng mi khc tng t. Anh u khng hin v trong k c, chn non tin ta dt khc Ngh Thng.(-) Nam: Tnh v u gia sng gi trng khi, ta xa cch bun thm ting n ging ht.

Nam: n lng nc n t vng M nh ai on on trng xa nhau N: Mng lng chn cht nim au Khc ca ngy y i vo tng t.

Vit xong 02/11/2012 Vit li 06/5/2013

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 244

Tc gi : Hng Ng

Tng t nng ca s

Tng t nng ca s
Nhc : Kng Thanh Bch Li vng c : Hng Ng

NHC
Gp em t bui xem nhc Ging ca ngt m xit bao Li ca bng nh lao xao M lng anh thy sao nao nao Ta nh gic m phng no T khi gp em anh bun Lng anh thm nghe vn vng T do y n hm nay M sao em vn nh khng hay anh nh thng... ngy... m...

VNG C CU 1
T bui gp em ni nh n sn. khu, anh ngy nh m mong c cng ai trao khc. tm. tnh Ngt ging qu hng xao xuyn tim mnh Li em ht nh ru hn anh chy bng, nh tht nhiu trong m vng tng t.(-) Anh c thm em hy n trong m, ng anh c mi mong ch. ng bn thm m git ma ri, m lng anh nh ang thn thc

CU 2
Tng t ai git su rng rc, tri tim ci rung ng bit bao ln Vo ngng ra trng th thn bn thn T do y lng anh lun vng vn, ting ht ngt ngo nng cm xc lng lng.(-) Em v tnh h hng vi anh chng, hay ch k trai qu tay chai mt nm? Anh yu ri bng hnh em tha thit, ni mong ch c khc khoi tng m.

NHC
Anh lun mong gp em hoi Cho lng vi ht ng cay

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 245

Tc gi : Hng Ng
Xin em ch vi ly chng Nh ngi ta ht diu bng Nh ngi ta trch.... l diu bng Ch em ch n bao gi... anh dt thm gic m... nh m mi tng t au Th thi em hy cho anh xin Hn em kip sau ta gp nhau nh m mi tng t au Th thi em hy cho anh xin Hn em kip sau ta gp nhau

Tng t nng ca s

VNG C CU 5
Em i anh mun gp em d phi i t kip ny sang kip. khc. D bit rng yu l au kh l ng cay nhng anh vn. mong. ch. Tnh ln ngi sao em n hng h Em ch vi sang thuyn tch bn, chng chnh duyn phn i anh.(-) Chc em cng tng ht l Diu bng, ngi ta trch ai khi chng trai i tm l. Anh sut i tng t nng ca s , c em yu c trong gic m hng.

CU 6
T bui u xem nhc c gp em, c ca s dng trang i b nh. Anh ao c i mnh nn duyn n, chuyn cau tru thm tnh ta. m p mng u m tnh vn mi xa, anh nh chng Trng Chi yu M Nng m ui. m hn tnh thin thu thnh mt khi, ngn nm cn mi lu truyn.(-) Hai ta khng mt con thuyn. Tng t cng ch tha nguyn c m. Em i xin ch hng h. Anh y mt d d ch n kip sau.

31/5/2012 - Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 246

Tc gi : Hng Ng

Valentine v ti

Valentine v ti
NGM TH
Ngi ta xung ph c i Ring ti xung ph m ci phn mnh Na ngi i vi nhn tnh Na ti i vi mt mnh bun hiu.

L TNG PHNG
Mnh ti ngi ngng bc chn ra ng Quen nng ma gi sng bun tnh Mai chiu vo ra mt bng (-) Na ti u ri ngi i _anh ni nao (-) ti mt mnh l loi _ vo ra thui thi (-) i hi nhn tnh ti i _ trong ngy tnh nhn

VNG C CU 1
Ngy l tnh yu ti ra vo mt. bng, ti phn c n bao nm di mn mi ch i bng ai cn ln khut. chn. tri Mt na ti i ngi cn phng no. Sng cnh gi bng nm di hiu ht, xung ph lnh lng mt k n ci (-) Nhn ngi ta c cp c i, dt du nhau cng hn h ti ci. Hnh phc ngt ngo thm sc xun ti, ti thm vng tay tung tng qua ph.

CU 2
Tit tri xun m tnh nhn ngi, cn g vui hn khi hnh phc trn y Ny ch ny anh ny chng v sum vy Hy nm cht tay nhau hng nhng g p nht, tri tim hng ha quyn yu thng (-) Tnh yu nhim mu ta khp mun phng, tim rung ng lm lng ai xao xuyn. yu nhau cng vt qua du bin, ngy no cng l l tnh nhn

L HOA DA
Bao ngi p _ mi duyn tnh (-) Cn ti qua ph l loi vi mnh bun thiu (-) Tnh yu gi _ i ri (-)

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 247

Tc gi : Hng Ng
Gi ph rn rng, m mng _ theo gi thong hng (-) Ngi i, ngi _ n qun sao Cn y c hn ca ngy _ chung i.

Valentine v ti

VNG C CU 5
Ngy y anh em n cho ti mt tnh yu bt cht, trn vn trao anh pht giy huyn thoi lc chn Thin Thai m vui cnh non bng. Say m bn nhau cng cn chn men nng Hnh phc a v lng lng v ngt, rt mt tnh trong mt trn mi (-) Nhng sao gi anh vi v xa ti, lng l ra i khng mt li t bit. Anh cho ti tnh yu p mt , cng cho ti cay ng trong i.

L CON SO CU 6
Anh ra i, git bun da dit nh nhung.(-)(-) Giy pht mn nng bn ngi tnh chung ng b mi li tha thit ngt ngo Tnh yu cng dng tro_ M sao gi ngi i vng xa tim ti v tan thnh i Ngi lnh lng khng thng tic chi thi t y r chia i nhau. (V li vng c cu 6) Xt nim au chn vi vo qun lng, anh i i ng nh chuyn i mnh?(-) Hm nay ngy l nhn tnh Na ti i vi mt mnh bun thiu Va len tin ngy tnh yu Mnh ti qua ng liu xiu gi ngn.

Vit xong lc 10h45 ngy 31/1/2012 Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 248

Tc gi : Hng Ng

Vng gic m xa

Vng gic m xa
PHNG HONG (4 CU)
Ngn nn khc hnh hi hao kit, bnh vin trng m nm thim thip ci.... m... Nh lc min v cm Thc dy cng con canh tn mi sm Ting chim vn ro gi m i! M hi i u? khi lnh tn tro i m ci hng ting bp th thm ch tay m nhm gia ci v hnh con thng tht n au.

VNG C CU 1
Cu gi vn voan my m hin v trong h. nh, gic m xun hng khi quyn. quanh... nh... n xun sang con khn rc m v. Hn m c linh thing chng cho lng con tr, ni nh m hin qun tht tim non.(-) c g con san s xun i con, ko di thm xun i m. c g gic m xun con gp m, gc u vo tm vng trng c tch...

CU 2
Tha thu khc nh cha h bit khc, nc mt u th thanh lc bi trn... a tr m ci dy dn bao ln... M i con l Cn Con ca m, tri ni bn i lc gia u m.(-) Mt m ri lng tr ti t, gic m xun con v bn m. Ly tn hng m hin v trong thng nh, bao no trng i m du dt i con....

L CHIU CHIU
Chiu chiu thng lm ni min qu, ni min qu M ang mt mnh hm sm Lo toan bn bun to tn Nui nng con nn ngi, thn gi long ong Chim bao m ang hin v.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 249

Tc gi : Hng Ng

Vng gic m xa

VNG C CU 5
M treo gic m vng hoa trong v mp xc x ln gin. bp, nhng mng b hng p iu mm ht. en. tuyn... S sng nh nhoi m khi bi than hng... Ngt gic tra h bng t canh mp, ngt ging ru hi mt m vng hoe.(-) Cn bo xua hoa vng di tr mt sng, thuyn nt chng chnh cn tr d. Gic m u th tanh nng vy c, dc trin sng m vi gic m vng.

CU 6
Qun qut trng vng nhc nhi h khng, con nh m mi chiu ra sng git o. Dng sng m tri nh vng tay ca m, m vo lng ngt mt ph sa. M mun i trn vn bn tnh ca, ru khn ln cht chiu i con tr. Vit vn th con dng hng hn m, gia ngy xun thm sc hoa vng.(-) Gic m vng trn ci kh mc nt. Gin mp xa t nhn hng trng vng. Con chm cht nh ngi l vn. Mu vng kit cng trong mt vng m

Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 250

Tc gi : Hng Ng

V li qu anh

V li qu anh
Trnh by : NS Kim Thoa i PTTH Bnh Phc Trnh by : NS Phng Nhung - i TNND TPHCM Trnh by : Nguyn Th Hin gii c bit ht v BP hay nht (Bi ht qui nh cuc thi ting ht TH BP)

L CI MN
V qu anh, min cao t Du my nm xa, nhng lng nh thng no vi Sng hm nay lng phi phi bc chn quay v ng quanh quanh ni i l nh, my trng bay vn quanh. i tuyt vi bc tranh ti p ca min cao.

VNG C CU 1
Yu thng lm anh i vng t min cao d ch mt ln em n. Ch my nm thi m bao nhiu thay.. i. Lng xao xuyn bng khung khi tr li. ni. ny Nh nm xa bnh Phc chm trong n xi bom cy Nh ng soi ng Bc H ch li, ngi dn kt on chung sc dit ngoi xm.(-) Gio mc cung tn m thng c i bc xe tng, n hm nay t nc c thanh bnh. Bnh Phc vn mnh trong dng ng hin ngang, tn t tn lng rng danh trang s

CU 2
Bn nm qua du xa Bnh Phc,em vn ch mong ngy tr li ni ny Thm Phc Long thm th x ng Xoi V hm nay khi v thm li, em ng ngng trc nhng i thay (-) u ri nhng nng i loang l h bom? u ri nhng con ng mt m bi ? Th x hm nay lu cao ng rng, ph mi rp mu ch hp ng vui.

L CHIM XANH
Thng sao ph ni hm nay gi i thay Hng say mun ngi chung sc dng xy qu mnh Rng cao su ngt xanh chn tri C ph trong nng mai, hng du dng phng pht m lng m say.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 251

Tc gi : Hng Ng

V li qu anh

VNG C CU 5
T cu Si Gn qua Bnh Long n khp no ng Bnh.. Phc, em thy qu anh sao qu i. thn. tnh Tng th t hi sinh ngay di chn mnh Anh a em qua tng lng bn, nhn nhng cng trnh ang no nc dng xy.(-) Nh ng b tnh nh m cuc sng m no, m xung trng ln bn lng vui ting ht. Nhp chy khua trn i tay thn n, ting n Trng nghe du dt thn tnh.

L TM QUN CU 6
Ni ng Xoi em ngm nhn ph m Nghe ngt ngy nh vn vng ni ny Ngy mai em v xa nhgn ngi mn thng Vng t Phc Long, Bnh Long , An Lc Chin tch cn rng danh, ti c th khc ghi. (V x 24) Bnh Phc hm nay cha l thnh ph, nhng lun m rng vng tay cho n nhng nhn ti.(-) Hm nay thm li ni ny Mai xa Bnh Phc lng y nh thng Qu hng anh dng kin cng T trong gian kh chuyn mnh i ln.

(Khi vit bi ny , HN cha h bit BP u ht. Hiihihi)

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 252

Tc gi : Hng Ng

V min ty

V min ty
Tn nhc : T Thanh Tng Li vng c : Hng Ng

H:
H .. Ai v mnh t chn Rng Nghe cu vng c mnh mng tnh i Ging h ngt lm ai i M nghe man mc .h H . M nghe man mc.tnh ngi min.. Ty.

NHC
Min Cn Th go trng nc trong, vui nim vui m no cuc sng. Min ng Thp rung la mnh mng, yu tnh yu thm duyn mn nng. Ai qua Tin Giang xung ph M Thun. Ai i Hu Giang n bc Cn Th. i v Minh Hi hay i v Kin Giang. i v Sa c hay l v An Giang. Min Ty i! Va la min Nam hai ma ma nng. Min Ty i! Sng nc Cu Long chn nhnh ph sa, t lnh khp chn n hoa vun bi mch sng. mt m..mi.. em.

VNG C CU 1
Mt cnh ng xanh tri di xa. thm, thng cnh c bay lng lng ng. my. tri V min Ty nghe xao xuyn lng ngi. Ngi dn ni y tht th chn cht, tm o nhum bn m tha thit yu thng (-) Anh ch v gh thm qu em, s thy tnh yu duyn thm mn nng. ng Thp Mi rung la mnh mng, bt ngt da xanh soi mnh trn sng nc.

CU 2
Dng Cu Long nh lng ca m, do dt yu thng sng Hu sng Tin em ph sa bi p bao min Va la min Nam hai ma ma nng, go trng m tnh nhn ngha thy chung.(-) Ai i v Minh Hi hay Kin Giang thy c tm rng vng bin bc.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 253

Tc gi : Hng Ng
Min Ty qu em t lnh chim u, ngt ging ru hi ca tnh m cht chiu.

V min ty

NHC
Vng trng ln theo bc chn i, qua ng qu my nhp cu tre. Hng cy xanh in bng nghing che, quanh vn ao m khuya lp le. Ai i min xa nh v qu nh. Thm con ng xa bn c min Ty. Ting ci ging ni trong c tnh thn thng, cu h iu ht nghe dt do qu hng.

VNG C CU 5
V min Ty nghe n ca ti. t, du dt m trng cu vng c. qu. nh Sng nc chao nghing ro rt ting n km Khc Ng m cung trm cung bng , ngt lm cu h theo nhp vng ong a.(-) V Bc Liu nh Tin nhn , ngoi sng to ra bi ca D c. V y anh nghe tnh x s, ngi xa qu cn nh mi con .

L CI MN CU 6
V qu em, c lao xanh thm Cy tri xum xu, tru cnh m chn on sai i ngt ngy mi lu mi kt duyn ng ng Dng sng xanh un mnh quanh quanh Ngt mt m ph sa Cho bi bi lng ng tnh ca. (V li vng c) i mn yu sao tnh ngi sng nc, c thy c chung sau trc mt lng.(-) Ngi dn tay lm chn bn Thit th mn khch nh dng Cu Long Min Ty rung la mnh mng Ngt cu vng c say lng khch thm !

Vit xong lc 15h, ngy 02/2/2012 Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 254

Tc gi : Hng Ng

V ni em tr phn

V ni em tr phn
NI LI
Ngi ph v rng treo ni nh. Giu cnh lan tm mt rng mi. S ngi nm c nghe hng l. Rng cn trng, ta c cn chi?

VNG C CU 1
V vi hoang vu ngy thiu. nng, em va tnh gia cn au ho ht. mi.... gy... Mi lm nm ma gi lnh y. Bin i x nghing thuyn em chng vnh, c i v bc lc sc hng phai.(-) nh trng th quen li c ch ai, em bung xui bao k nim vi y. Hng tnh u cn ngy ngt men say, ti vn ch em theo thng ngy nhung nh

CU 2
Nhng ngn tay m ang xy nh s kip, bin tro dng sng v trn b Nhp cho bung cho trng nc hng h Em cng m sng thng ngy m mi, cm o go tin vt v gian lao.(-) Chp chi bin i ging bo ng mi au, gi nng chan sng c nng cnh r. ng trn ngi chung i mnh em bc l, ting nc nghn ngo qunh vng ng khuya...

SNG CHIU
Nhn tnh ti n thm em, bnh minh rc r mu quen l. Hoa l vn xanh ting chim ht... 1. ....trn ....cnh - Ngt ngo hng bay 2. Hun ht con ng. Nim vui pha trc 3. Ti s a em n bn b trm nm. 4. (-) (=) (-) (=) (-) 5. Mi lm nm, sc hng ngi ngi xa 6. i em, mi nht mu thit tha 7. Trm ni xt xa- giot nh ng mi 8. V ngi khng son st 9. Qun gi li nguyn - nn thuyn quyn tri

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 255

Tc gi : Hng Ng
10. Ch bnh minh ln - r li sinh tn 11. Dng sng ln rng nh hng 12. Ln thc xung ghnh, c bn b yu thng.

V ni em tr phn

VNG C CU 5
Gic m ni tnh yu vo ni nh, th ni ti vo em t nhng cnh hoa vn. v, trng vng ni i nhau cho hnh phc. xy. thnh... Cho hoa l yu thng tri ngt thm lnh. Khi l cun b sng no khng l, nn rt nhiu doi vnh khng tn.(-) Ni au i em kh th mau qun, cng nh ti lc lm v gian di. o thy chung mi lm nm khoc vi, xt d dang chn gi lnh lng.

CU 6
Em i by gi d l thnh quen, ni em tr phn bun duyn kip. Ti va gp mt cnh hoa hng ip, xun thm theo v ngo ngt a hng. Mt giy tnh sng trn vi yu thng, thanh m khng lc vn th mun. Em xt au nn th trm cung luyn, trong vn em n nn dng y.(-) Con chim di tr tm mi Hn ti di tr tm li yu em Mt tri di tr l m Li tnh di tr mi mm n hn.

Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 256

Tc gi : Hng Ng

V qu ni

V qu ni
Tc gi : L Th Ph Sa (Hng Ng)

ON KHC LAM GIANG( 4 cu)


Ti tr v qu hng Bao thng nm nghe nhiu nh thng Nim vui cha chan dng tro i qu ni thm tnh th tr. V ci ngun du yu nui ti thng ngy cch xa i gi sng dng chn Nay tr v bng nghe lng bng khung.

VNG C CU 1
Ni i, ba mi su nm t khi xa la qu. ni, nay con tr v y nghe nghn nghn. trong. lng. a tr ngy xa mi gt phiu bng. Hnh bng ni nh chp chn n hin, sau hng cau gi vy gi n cho con.(-) Gin tru xanh vn mn l ti non, ni mng vui m chu vo lng. My chc nm di v nng n ni sng, con ra i ni bun ni nh

CU 2
Cn nh ngy xa gi u hiu vng lng, ni ra i mi mi khng v. Thp nn tm nhang lng con tr bn b. Xa cch bao nm qu mnh nhiu thay i, nng nh bc v trn mnh t qu hng.(-) nghe lng nh nh thng thng, k nim c a v theo nm thng. Dng chy cuc i min man v tn, nay Hng Ng mnh chp cnh bay cao

PHI VN IP KHC (V)


- nay ti tr v thm li qu xa(-) Thy qu hng mnh i thay(-), ln ln tng ngy to p hn(-) khng cn kh au - sc xun qu mnh tro dng(-)

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 257

Tc gi : Hng Ng
bit bao cng trnh ang mc ln(-) p xy cho i bao li ca(-) ngt ngo thit tha Tnh qu(-) tnh i bay cao Tnh qu(-) tnh ngi cha chan.

V qu ni

VNG C CU 5
Nh c vt long mn Hng Ng vn mnh cng th. k, vng bc i ln thnh th mi ng Thp hm nay rc r nh. dng. hng. Ngha ng tnh dn chung sc chung lng. Ngy u tin gh qua Cao Lnh, thnh ph yn bnh rp bng cy xanh.(-) Bn i mng bng hng v ngy xa, c linh non chin gin cng kh trn p s. Bng in in xo ngt thao u li, i ngt lm sao hng v qu nh.

CU 6
Ni i nay con v vi tui thn tin, c tha th trn sng Tin th mng. Ph sa ma ny i b bi l, vn nng nn theo sng nc v bin. Cu S Thng vn tm lm mt k nguyn, cho Hng Ng i vo trang s mi. Th trn bnh yn nay thnh th x, khoc o kiu sa lng ly huy hong.(-) Ph phng nay khang trang. Tng cao ngi mi nng tri vng li i. Thong nghe trong gi thm th. Tnh yu qu ni bc ra i sao nh!

ng Thp, ngy 12/8/2011 Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 258

Tc gi : Hng Ng

V Ty Ninh qu ti

V Ty Ninh qu ti
Th : Nguyn Quc Vit Li vng c : Hng Ng

NGM TH
Ngi ta i nhng Nha Trang, Phan Thit Sng bc, bin xanh, my trng lng tri Cao c Si Gn, thng xanh Lt Ai c v Ty Ninh vi ti?

VNG C CU 1
Ty Ninh qu ti c ni B en m m tnh vng. vn, Vm c sng tri lc bnh hoa tm mc mc hng qu m da dit. n. tnh V Ty Ninh thy chin tch ho hng Thm tho lng dn hai thi khng chin, trin min rng gi cnh vng a ni.(-) Nhng c nhng rng nm thng sc si, Xa Mt- Tr Vong- Chng Ric-ng Rm. Mi chin trng u lu du lu danh, chin s Ty Ninh kin cng gi nc.

CU 2
Mc mc sn khoai hin thm bng chn, ni tnh yu ca t v ngi. Sc sng bng ln t nhng mi ci Nhng con sui xa B Chim,Nc c, lng thng sng di Bn Tha La.(-) Mnh mng Lng H chy vi th ca, nc dng y sau mi nm gii phng. Xa l chin khu nay h thy li, ai cho thuyn thm ry chiu nay.

L CI MN
V Ty Ninh cng thm lu luyn Thng qu qu hng ang bng sc xun dng xy t nng trang, vn cy tri thit tha gi mi. V y anh nghe lng bng khung Bao c m tro dng Bao ngha tnh thm p mt min qu.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 259

Tc gi : Hng Ng

V Ty Ninh qu ti

VNG C
V Ty Ninh hy n Tn Chu thm hn ngc. mi, sc tr vn ln t bn tay lao ng ca khi c nim tin ang phi phi. xy. i Nha sng tro dng cng nhn rn r vui ci M ma xanh ti bt ngn nng gi, cao su tri di trn mnh t yu thng.(-) n ni ny giy pht thy vn vng, nh my xi mng ni tm cao mi. ng Pan ho hng i vo trang s, cho Tn Chu thm p thm giu.

CU 6
Gh li Trng Bng vi c sn qu hng, bnh trng phi song mui tm c ting. Bn Cu thnh thang thm ng Xuyn , mch sng ni lin nc bn anh em. Mc Bi bng ln chi li nh dong, ca khu tim nng gi mi du lch. Ty Ninh qu ti hin ha th mng, tnh ng tnh dn chung sc ng lng.(-) Gch c ngn nm vn ngi sc la Trang s cha dy nhng nng mu, m hi Cha ti quen, cha xa nh Ai c v Ty Ninh vi ti?

Vit xong lc 23h05, ngy 29/6/2012 Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 260

Tc gi : Hng Ng

V thm t mi

V thm t mi
Th : L Vn Tht Li vng c : Hng Ng

L I
Mi C Mau c t nghn i, Ti n ln unn C Mau rt mi ! Tnh t min man, tnh ngi phi phi Nghe hn nc vng vting gi ng cha !

VNG C CU 1
Xa l mi tn tre dng cm trc qun th hung. c, C Mau i hai ln nh gic t m thm mu c . sao. vng Sng nc mnh mang, rng c bt ngn Th x Nm Cn tr trung nh chng dng s, p nh c Tm tho hin thy m nt na.(-) Dng du dng em i gia ph hoa, yu sao ging c g trong g g g C gi mit vn nim n cho ti, xin mi anh mua dm em gau ci

CU 2
n khch l m thn tnh lm th, d cha quen sao vng vn trong lng Yu lm min Ty, yu i m em hng Vng t giu tim nng kinh t, ang xy nhng to nh lng ly gia qu hng (-) ang xy c tnh ngi m p yu thng, lng du khch ti vui nh tr v qu m. Sng Ci Ln nh la o vt ngang t nc, chang c vn di cho t li sinh si.

L NM CN
V y t Mi p ti M nghe sc sng dng cao i mn yu sao ni y! Dc ngang c xanh vy gi Dng xy t Mi C Mau Vng qu ta p sao Ai ht m nghe su lng tnh qu !

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 261

Tc gi : Hng Ng

V thm t mi

VNG C
Yu sao chic o b ba c thn n min qu hin ha chn. cht, yu sao anh nng dn tay bn chn lm trn cnh ng su vt v gia. tra. h Dng cm trn vung tm ma nc ni ang v Ti bng nh Ty Ninh qu mnh nng gi, nhng nng dn cn c trn cnh ng xa.(-) Bi vng c ngn di gi hn nc thit tha, nh t phng nam mt thi i m ci. Nh ting ht ai chiu trn t Mi, iu l Nm Cn nghe xao xuyn trong lng.

CU 6
Bc chn ny thm v mn ph sa, ct mc y ri khng nh t tri ta . ng trn tu ny, t ho ng cha mt thi gi nc, by gi ta i gia vinh quang. Bc ln i cao ngm tri bin mnh mang, ngm rng c xanh ngt ngn T quc. M cnh ng tm bao la bt ngt, t Mi i! Ti i gia thin ng. Mai ny v li Ty Ninh M nghe luyn nh nghi tnh C Mau Bit cn c gp li nhau Nn ti c gi sc mu qu hng !

21h37, ngy 16/7/2012 - Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 262

Tc gi : Hng Ng

V Thnh ng qu em

V Thnh ng qu em
L CI MN
Nam: V qu em, lng nghe thng nh. Nh bng tre xanh, nh li ai ht ngy xa. Nh thng ai, ng qu vng, bc chn ngp ngng. N: Chiu lng qu, cnh ng vng thm, nc non ta ngn yu. i t tri ti p bnh yn.

VONG C CU 1
Nam: V t Thnh ng m lng nghe bi hi xao. xuyn. i mnh t thn thng c ngi em gi nh cng ti mt thu. sn. trng Ph x ng vui t p nhng con ng t tri Thnh ng ti p qu, nghe lng mnh rn r yu thng.(-) N: Ka anh ! Mng m g m vn vn vng vng, hay say theo mt bng hng no . Nam: Ka em, tr hn ri m cn chc qu, anh ang ngm nhng cnh rng cao su xanh ngt.

CU 2
N: Thnh ng qu em ang tng ngy i mi, theo ng quang vinh dn li a ng Tng bc vn ln xy dng nhng nng trng ng ph p giu ca nh san st, m ln n nghe ting ht ngn vang.(-) Gai trai lng nhn nhp bc chn, vui cuc sng thanh bnh hnh phc. Nam: V qu em, anh cng nghe lng no nc, cuc sng p giu nh m c ca lng ta

VONG KIM LANG


N: Anh thy khng anh, non nc qu hng mnh. u cng mang nng tnh, du dng khc ht dn ca. Nam: Hm nay bc trn qu nh, m ng rng qu hng mnh y. y ri cu h n tnh da dit, nh thng ngp lng. Nim lu luyn bng khung. Chic khn em trao ngy no, gi vn cn xuyn xao lng anh

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 263

Tc gi : Hng Ng
N: Anh i c m i mnh mong mt ngy tay nm cht tay Cuc i p giu i ln trn xm qu bnh yn Nam: Cng xy qu mi hm nay. Dt nhau trn ng tng lai.

V Thnh ng qu em

VONG C CU 5
N: Anh c bit khng Thnh ng ngy xa ngho. lm. Chinh chin i qua xm lng nt, ngi dn qu vt v. mun. phn.. .. Lng xm hoang vu bi bom n bao ln Nh ng ta dn ng ch li, tng bc dn lng pht trin vn ln.(-) Nam: Anh mun chn ni ny lm mt qu hng, tha vi m cho ta trn li chung thy. Cho ngi Thnh ng cng ngi Th x, hnh phc bn nhau n trn mt i.

CU 6
N: Qu hng mnh p lm anh i! Bi sc tr quyt tm xy i hnh phc. Em l c gio m mm cho th h Nam: Anh l k s trn ng rung qu hng. N: Cng chung tay xy dng nc non, tnh ta p trong tnh qu chan cha. Em m c ngy vui hai a, i bn nhau gia qu m p giu.(-) Nam: Thng nhau xin nh li nhau ng xa s ni nhp cu nn i Tnh yu ta mi rng ngi Xy qu hng p t tri Thnh ng.

Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 264

Tc gi : Hng Ng

V thp c

V thp c
NGM TH
m lc li ta v bn Thp c. nh trng khuya m o khut li i. Trng nhc xa vang vng ting thm th. Bnh Thnh nay d m bao khc ht.

VNG C CU 1
Anh tr v y vi Bnh Thnh yu thng bao ngy xa. cch, Thp c i trng m nay nh bao ma trng ch i vn lung linh huyn o gia. m. mng Cn nh khng em l hi nh lng Vn ngh K yn em du dng quyn r, ging ngt ngo lm xao xuyn hn anh.(-) Cng m nay anh lc bc di trng thanh, trng nhc xa vang vng ting thm th. Li t tnh anh vn khc ghi, c nh trng vng m nay ta sng.

CU 2
Anh tm em mt mnh trong ng ngc, bng hnh xa thp thong gia mun ngi Dng xinh xinh lun im nhng n ci. Anh cht hiu thm nhiu iu thnh thin, di mn m n hin nh ho quang.(-) Mi trng tn lu li n ngn nm, c mi trng thanh bnh Thp c. m qua nh trng khuya khut dng, cui chn tri ngy mi xn xao

L M HNG
V y nghe lng xuyn xao bi hi. Ngi xa vn cn y ngha tnh vn lun ong y Nhn nhau tnh ta lun thm nhng li thy chung Nh bn tnh xa ngn nm mi bn lu c hn cu th em i, lng lun ghi khc Thp c mong ch anh v, xun ny vui hn.

VNG C CU 5
Em i ta gp nhau y trong ngy xun thanh bnh hnh. phc, sao l ng hoen mi cho mi hng ho ht ci ln em cho rng r bui. tng. phng Vn l quan san khng ngn cch i mnh

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 265

Tc gi : Hng Ng
Tc em bng bnh lm si t vng, theo thng nm em i ch bn Thp c. cho anh ngy m thng nh, mt bng ngi xa m vng vn trong lng.(-)

V thp c

Bnh Thnh Ty Ninh u xa vi thm thm, em ch bun lm ng git yu thng.(-)

CU 6
Thp c chiu v my cng ngn ng bay, cho anh di theo chn tri phng y. Anh n qu em trong hi nh lng ly, yu Thp c hin ha yu t nc ngn nm. Gia nh lng ging em mi ngn vang, khc tnh ca thanh bnh trn qu hng ta . Xin ht khc ca d ng xa du vi, cho tnh ta s mi chng phai nha.(-) V thm Thp C qu mnh. Nghe vng vn mt chuyn tnh i ta Ngi thng i du cch xa Nhng tnh ta mi m khng phai.

Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 266

Tc gi : Hng Ng

V tranh tnh

V tranh tnh
Th : Trn Thin Hng Li vng c : Hng Ng

NGM TH
Bc tranh th sc mu thin nhin v Bng con tim rung ng tui xun th Em qua i anh bc chn bung nh nh im n tnh e thn chp rm mi.

VNG C CU 1
m ngn gi qua ngang u nt. c, d vng my h l nh. trng. ng ng sng m hng hoa c nng nn Anh bi ri rung rung mu mc mi, nh Cui vng v v tho bng Hng Nga.(-) Em du dng trong t o tht tha, tc ng mt lm vng si t tri. Trn khung tranh nm thng chi vi, anh mit mi v khng trn mng c...

CU 2
Qua thi gian tranh vn hoi mong i, nt c duyn ni by sc cu vng Emtrinh nguyn e p n xun hng Anh nh thng con trai mi ln, tim bi hi trc bc ha thin thai.(-) Li ngp ngng hn gin len lay, cng si tc n bnh minh xun ti. Em cong mi nm ci nhn hn di, c n ci xp l lng thu phong

L M TRNG
Du dng tinh khi Em khc chi l nng tin nga cho anh ngy m ngm nhn Ta thin nhin sng trong m miu.(-)(-) Di trng m, mi ti hng cng xinh cho lng anh say m N ci thm xinh gi vo hn anh Cuc i hm nay ti sc hoa v cn em yu Bc tranh th l em tuyt vi

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 267

Tc gi : Hng Ng
Mu lung linh nh ln rng ngi.

V tranh tnh

VNG C CU 5
Ko nt c th khi dng giao. cm, mnh chung tay hai a v. tranh. tnh Cm xc dng cao tot ln mt hng nhn Un dc xoay ngang mt thi m m,sng ni bin tri m o lung linh.(-) Em thot thn trong t o trng tinh, thn V N nh ang hin hin. a kim lin khp h phong nhy, vn rm my ko nh n cung Hng.

CU 6
Anh v ri bc ha thin nhin, ngi ngc hi ng vi v cung Qung. Chn trn gian cn nhiu ngi m m, anh ha s ngho nhng do dt yu thng. Bc tranh ny anh v gia m trng, em lng ly phi nt ng duyn dng. Rc vn th ha khi mu lng mn, em trong anh huyn o dng trang i (-) Tranh hon chnh mnh cng treo em nh Gia i tim ha ip khc tng phng Em ni s khng cn n l Anh ni ny vn vn thy trn chung.

21h15, ngy 16/4/2012 - Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 268

Tc gi : Hng Ng

Vng tay ngi tnh

Vng tay ngi tnh


Th : Trn Thin Hng Li vng c : Hng Ng

L CI MN
Tri vo xun , tri sao ging mc Con ph xn xao m lng ht hiu su vng Gi mang theo ln hi m ring ta lnh lng Dng th xa nha thi gian i but au tim ta Hi ngi tnh khng vn nim yu

VNG C CU 1
Tp nht k gi tng trang trc. mt, bao k nim xa a v theo nm. thng, sao lng ta but lnh bui. xun. v Bi thi gian cha bi xa hn th Mi m xt xa ray rt, ch c em mi xa xm.(-) Lt trang u ghi ngy thng nm, ti v em th bc nhp cu. T lc no mnh cm thng nhau, t no mnh tr thnh tri k.

CU 2
Ti c nhng thng ngy bnh d, trong vng tay m p ca ngi tnh Bu ru ti th khc nhc cung n Th thuyn th trn bn k nim , ti cng em ung cn nh trng tan.(-) i mt huyn say kht dung nhan, mi dim tuyt lm lng ti say m . Ging thnh tht ru hn vo ci mng, ti lc vo tn chn Bng Lai.

TRNG THU D KHC


Gi trang k nim phai nha thi gian lng qun Em b i ri, nht k lnh lng Hn ti nh mnh t hoang kh Xc x l bn , ngm ngi ch em, em bit chng? Ch vng tay ai? Em xa ri Thuyn th v vn, cung n lc dy phm long.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 269

Tc gi : Hng Ng

Vng tay ngi tnh

VNG C CU 5
Ri trong cn say mi mn tuyt. vng, ti nhn c th em, em vn. c. phng Em chc ti vui trn gic xun hng. c th em nghe cht g qun tht, v v bn i ti thy thng em.(-) T nh mnh sao li gin em, d hn ghen lm h tan keo r. Thiu nim tin lm chng mnh i ng, gi cn chi trang nht k nm no.

CU 6
Nhng m di ti thao thc nh em, thng nhiu lm em i c bit? Nh dng mu chy v tim tha thit, chuyn tnh mnh u d chia xa. Em v y ha li bn tnh ca, n li nhp t chng ti nn phm. Nh ch Cui thng ch Hng say m, d khng gian diu vi bit u tm.(-) Ti ngh by gi em hiu Tnh yu chn thnh u d g qun Xa nhau mi bit khng th thiu Vng tay ngi tnh cho gic ng yn.

Vit xong lc 22h 47 ngy 10/2/2012 Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 270

Tc gi : Hng Ng

Xun v t m Tn Chu

Xun v t m Tn Chu
NGM TH
ng qu chiu tm bng lng Ngn nm rng vn trong ngn ma qua Chiu ri trong mt m gi Git thng git nh con xa cha v.

L CI MN
Ngy v Tn Chu, qu hng yu du Xanh ngt cao su, trng ng hoa ma vn my t qu xa cho thn mn a con tm v Vn cy xanh vui ht mng chim oanh Xa qu vn nh thng Chn c lun cn... bng m... ch...mong.

VNG C CU 1
Tng bc chn i ha theo nhp lng thi. thc, bng chiu dn tri trn mu hoa tm nh hng mi em t m. sng.... chiu... Tay trong tay nh mun ni bao iu.... V vi nhng nim thng ca ng Pan yu du, ti nghe lng mnh thm m tin yu.(-) T ngy xa lng c qunh hiu, nay v y ph mi dng thm nhiu. Hai mi nm di gian kh bit bao nhiu, nng m Tn Chu nhng n tnh tha thit....

CU 2
Ngy y qu ti bom cy n xi, cy thiu chi non ngi vng n ci... Chin tranh i qua gieo tang tc bit bao ngi... M cng n con kin cng chng gic, tn to gnh gng nui ch ln n con.(-) Mi chin trng hiu lng m st son, qu hng v m khn ngi ch i. T nhng c m thanh bnh v mun li, con li ln ng i xy dng qu hng...

VNG KIM LANG


V vi Tn Chu, nghe mn thng v cng. Rp sc xun ti hng m lng m say ngi i. Hai mi nm trng thnh, ph phng rc r cho xun.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 271

Tc gi : Hng Ng
M mng con v, sum vy hnh phc Nh thng dng trn , cng thp sng tin yu. Xa tan kh au i ngho, ngi yu ngi sng yu nhau.

Xun v t m Tn Chu

Tn Chu quyt tm mt lng, trn mt i theo ng quang vinh. Chiu qu chch bng sng my, tm qu theo ng bng lng. C ti hng tung bay, trong gi reo ...li... ca..

VNG C CU 5
Cnh n bo tin xun vt tm cao mong. nh, m knh yu i con v y tha bao nm thng. mong. ch.... Rng ni qu xa con no c hng h... Nm thng ra i con ri xa m, em sc mnh xy dng qu hng.(-) ng t Sui Dy qua Tn Thnh n Sui B Chim, xanh ngt cao su rp rn bi ma. Qua con ng ny thng nh nhng ngi anh, mu xng gn gi qu nh.

CU 6
i u ri cng mi nh Tn Chu, nh mu bng lng nh rng nh t. Cung ung nm xa m mm tri ngt, ni m tm v nng ngha yu thng. Chiu xun ngp trn hai ting qu hng, gic bc chn mau v vi m. Hai mi nm tng bng sc tr, Tn Chu i lng ro rt n tnh(-) Chiu xun thm sc qu mnh Bn b hoa n nghe tnh vn vng Tn Chu bit my yu thng Con v vi m thng nm trng ch mong.

Hng Ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 272

Tc gi : Hng Ng

Yu em c th sn mi

Yu em c th sn mi
Trnh by : NS Ngn Vng (HTV9) Trnh by : NS Sn Duy (BTV)

L I
Ci v c khm trng dng ln mt g Git m hi lng bng nng vo tranh Ch mt ln theo bn n tham quan Anh mang ni nh v sang bn ny.

VNG C CU 1
Mt chuyn n Bnh Dng thm lng sn mi Tng Bnh. Hip, vng vn tnh em qua thng rng. nm. di Thng lm em i ngi con gi th sn mi Em c i mt p trn en lng ling, li ni ngt ngo lm khch ngn ng say.(-) Duyn dng tuyt vi kho lo i bn tay, khm trng dng ln mt g sn mi. Tranh thm hng bng nng git m hi, nt hoa vn mt m theo bn tay xin xn..

CU 2
T hm y anh v lng kht khao chy. bng, tr li Bnh Dng cho tha bao c vng. trong. lng Xun v y cho i m em hng Chc gi ny em mit mi bn khung g, khp tng ming xa c lng bng dng qu hng.(-) Tranh sn mi ca x s Bnh Dng, i khp cng mi min t nc. Mang c tm hn ngh nhn ngh thut, ni vi ngi ting ni ca Bnh Dng

L CHIM XANH
Yu sao bng dng qu hng lng vo trong tranh Say m v cng theo nt hoa vn tuyt vi Bn tay em kt duyn sn mi Tnh em thm luyn thng, bn ny bn m v bnh Dng.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 273

Tc gi : Hng Ng

Yu em c th sn mi

VNG C CU 5
D nghn dm cch xa nhn bc tranh sn mi em trao nh l thy. mt, d ngn my ngn mt ch u d. ngn. lng Ngy thng tri qua tri m c thm hng Thng i bn tay du dng xinh xn, nh mt trong ngn qu i v t.(-) Thng n ci thm n trn mi, thng ln tc m b vai thon th. Bng nng hn anh xuyn xao ngy ngt, ch mt ln quen m nh mi trong i.

CU 6
n xun ny anh qua x Bnh Dng, thm ngi bn hin B Tr Tn Khnh. n tham quan lng sn mi Tng Bnh Hip, hnh phc v cng v anh c quen em. Yu lm em i ngnh m ngh Bnh Dng, ai c bit i bn tay ngi con gi. H Cng v nh mt long lanh Cho anh nh mi lng tranh sn mi.(-) Bnh Dng i Tng Bnh Hip i! Ch mt ln quen m trn i thng nh Anh mang v tn bn ny Tnh ngi em gi th sn mi Bnh Dng.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 274

Tc gi : Lm Vin

Bn ti

D. TC GI LM VIN Bn ti
Tn nhc : V Thin Thanh Vng c : Lm Vin

NHC
Bn ti, sng nhn n, ln ging ng. Bn ti, sng p xe, hai mi cy s. Thng i dy thm, a lm tip th. Thng lm qun cm, ti v mt gi m tm. Ti v k chuyn nhau nghe. Chuyn bun vui ngy thng xa nh. Ti v ging Bc Trung Nam, chia cng iu thuc. St chuyn vui bun.

CU 1
Chiu nay tri tr gi ng m cn phng tr trng khng sao vn. nng, ging Bc Trung Nam ha chung mt ni nh nim thng mong ngng. tin. nh. Bit c bnh an n em nh m cha gi. Vch t mi tranh xc x trong ging bo, la tr ng chao o ng nghing.(-) Bn ng bun, ng giu kn nim ring, khi ba thng bt tay lm mt. Tng vui bun san s cho nhau, iu thuc ht chung gi m tm b na

L CI MN
Mnh xa qu, cng chung ch hng. Mong c mai sau, qu nh gp cng dng xy. Cng rng r qu hng p giu. Gi gian nan c sn lng u. Vn bn nhau cng i. Qua ngn kh khn ch ngi ngn chi

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 275

Tc gi : Lm Vin

Bn ti

CU 2
Ging Bc Trung Nam ha chung mt nhp, nh nhng ngy u tin mnh nghe khng kp cho trn Thng ni ni chi nghe va nh va bun Cu y ni qu min Trung ngho kh, ch t ho mt th c .(-) T xa qu nh t lc cn th, cha m ra i hai bn tay trng. Ch li cho con ging ni nghe nng nng, x Ngh by gi xa tt bn hin i

NHC
Min Ty nc ln. ng ngi khng yn. Min Trung l lt. Sut m khng ng. Chng ti vo i hc, nim vui cha dt. Bao ni u lo, dng m gy hn trc, tc ba thm si bc. Chiu nay tin bo phng xa, lng con chua xt. Con cha v. Cha v, lng tht cn au.

CU 5
C nhng lc mnh nh ri xa ging ng quen. thuc, xa nhng k nim hn su trong min k c nhng khng th chia tay lng mong c ca. bao. ngi. K vng tng lai mnh rng r trong i. Con vo i hc, nim vui cha dt, bao nhc nhn hn thm trong mt m cha.(-) Nh tp sch ca thy trao trc lc i hc xa, trong n ci thy c bao iu nhn nh. C bn gi nh cch con sng nh, bui tin a c ln la tay cho.(-).

CU 6
A, ci thng ni vn c iu cn giu, chiu pht mi vo go nu cm. Ra bao gi cho tao v vi Ci Mn, n tri chm chm i m lm su ring rng. Ri tao s ng bn con sng th mng, nghe bn gi mi ht bi ra ging em ci anh. Thng ny chi xu bn b, mai mt hn v lng l vng lng xnh xang. Cu c k l nu khng c bn mnh nhc nh th mi tnh qu hn chia tay t lu ri.(-). Gc tr chan ha nhng ting ci vui, qun mt ngy mai go tin cm o. Thng lm qun cm, a lm tip th, trn ging ng chm ch dng bn ti. (-)./.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 276

Tc gi : Lm Vin

Bn sng bun

Bn sng bun
Tn nhc : Phm Thng Thuyt Li vng c : Lm Vin

TN NHC
Nam: Anh gh ni ny tm li ngi thng N: N: N: Bn c c liu nghe bm bp ku bn sng gi bun Xa mi tranh ngho mt chiu hng hn Xa cch mi con nh li hn tnh chung Nam: Con so nh hm no cng gi b lm ng Nam: Gt nh bn ba nn li hn xa tri theo dng i

VNG C CU 1
Nam: Bn c c liu lc bnh tri lu. ru, cnh c cn y ngi xa gi vng dng nn lng ai lm tru nng bn. sng. bun. Gi thi hiu hiu m c qunh tn tm hn. my nm anh khng v bn c, my ma con so nh ch mong. m lc bnh c l lng trn sng, ch con c con cha tr li. Gi chng v ngai ngi mi hng, kip phong sng qun ng lc li

CU 2
N: C phi vy khng anh m sao trng bun hiu ht, trng nht mu trng cng ln vo my. My bng da a theo gi lt lay, xao xc bn sng qu su a tm chung tnh. Em nh em thng em ch c mt mnh. Em vn nh li anh h hn, nn ra bn hn h ch i ngi yu. i con gi xun sc c bao nhiu, m chiu ngng m trng nh n khu trc gi. Anh ni no sao anh khng v bn c, by gi em gi nh la qu

TN NHC
N: Ngi c v y nghe gi k bn sng Ai nhn gi chuyn lng Nam: Rng t ngi i bin bit bao nm Chim quyn xa gi li dy t hng Tr li cho ngi duyn n hoi mong

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 277

Tc gi : Lm Vin

Bn sng bun

VNG C CU 5
N: Tr li cho anh mt bn sng qu chng mnh thng h. hn, tr li cho anh nh mt yu thng nhn e thn. nm. no. Chim so bay i trong nc mt tun tro.

L CHIM QUYN
Nam: Dy t hng, em tr anh bn sng khc thm Con so xa ngm ngi So v tnh so gi b lm ng

VNG C
N: Gc mi cho i con tri lng thng. Kho nc sng qu khuy ng nh trng bun.

TN NHC
Nam: Tm bng ngi xa, con so nh ku thng Trong nng ngp ngng N: Rng ch ngi i mn mi bao nm Chim quyn xa gi bit bn sng bun Gi my chiu mong i bng ngi thng

VNG C
Nam: My ngn ng nh tm tnh ngi tr li, Thng nh ngi i t ti khung tri. N: Bn sng bun thng mt chuyn tnh yu Gp g lm chi ri i ng cch tr Nam: Dy t hng vng trn bn c Ai g h by gi duyn n i nhau.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 278

Tc gi : Lm Vin

Cu h nn duyn

Cu h nn duyn
Nam: H . Ly chng Tn Nht tuy cc cng nhn Cn hn ly chng Tn Tc. . Cn hn ly chng Tn Tc gi bng chai tay

L TNG QUN
N: i i i Gh v y em hi thm i li Dng kinh yn bnh a cu h thnh thi vng c a dm em mt on Nam: Tuy rng cha quen. Cng xin mi em ln. (dt) N: Anh Hai cng ho hip qu hn. Cha bit em v u cng cho em ln

VNG C CU 1
Nam: Em c n u i na th anh cng a em v ng ni ng. ch. Lng Kinh Xng c rng ln g u cng nh con ca anh tuy nh nhng vn c th dang tay n ngi c nh. bn. ng. N: D cm n anh, thit trai Tn Nht tt bng qu chng. hng l em l cng an nn hiu r rng l lch ca anh sao? (-) N: D, anh Hai kho a, em c iu tra l lch g u, chng qua l em vn thng nghe ging anh h thit l su lng. Nam: Sao em bit anh l trai Tn Nht,

Nam: Kinh Xng m m mi chiu vng nn th, anh ct ging h cu m ru t th nh

CU 2
N: (Dm) Ni thit anh Hai dng ci, chiu no em cng ra y, nghe ging h ca anh cng nh nh lm . chng qua cho con l loi phn qunh qu. Vy ch nh em m xui con sng ch m, hay Tn Tc nh l anh c nhc trong cu h , chc em y lm du Tn Nht nn xa cch i b. Thi ng ri, c mi bn ngang qua khu di tch, anh vn thy em ngi th thn nhn xa.(-)

Nam: Em cng vui tnh qu ch, bi anh h c hay ho g cho cam,

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 279

Tc gi : Lm Vin
N: D, cm n anh Hai nh ra, nhng chc em cha c duyn nn cha c lm du Tn Nht.

Cu h nn duyn

Nam: Chc ti em ngi kh khn c cc, ch con trai mit ny phn ngm rm ln da

L CON SO G CNG
N: Anh Hai ni vy ch 1/. Ra b kinh em i bng ai u qun chi ngi ngng thn thng em mong ngi trai Nam: Anh cng nh em ch mong ai hoi 2/. Con qua Bu C Lng Le Thy bng em ang ngi bi hi tim anh ngi i Em ch lo lng anh hng h By gi i lng mnh bit nhau Xin ngi thi ngi ngng thm nh nhung.

VNG C
N: Chiu xung tan ca em ra i bng con ca anh bn b Kinh. Xng, khu di tch khc ghi chin cng ho hng th trc nay ci vui n nhng ngi yu nhau ang h hn mong. ch. Em cng i ngi mnh yu qua my cu h. Nam: hiu lng nhau, thi th t nay anh s gh li, cho bui hn h trn vn hn hoan. N: Ch s anh chng va lng c cng nhn khu cng nghip L Minh Xun qun qut sut ngy vi ton l my mc. S anh ch em khng bit chi lng bu Tn Nht qua bn tay cc anh nn cnh ng vng.(-)

CU 6
Nam: t ny xa ton m ly chua mn, nhng lch s oai hng t i m i cha. N: Vt thng lnh khi trn chin i qua, v nhng ngi con ang gp bn tay dng xy qu hng ti thm. Nam: i c cng nhn xa qu xa x, Tn Nht t ho trn trng n em. N: Qua dng Kinh Xng, ti rch Ci Tm, mi anh gh nh em bn kia dng sng ch m. Nam: Chuyn tnh yu qua cu h m nn hn, anh s tha vi m cha cho trn vn duyn mnh. (-) N: Thng nhau qua mt cu h. Nn duyn thnh mt chuyn c m Nam: ng vng Tn Nht anh ch. Ta cng nhau vit bi th n tnh. (-)

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 280

Tc gi : Lm Vin

Cha yu

Cha yu
Tn nhc : Quc Vng Li vng c : Lm Vin

TN NHC
Mt chiu lang thang mnh ti bc m thm. ng v hm nay vng bng cha. Nh mi dng ngi cha yu xa. Cha yu i mnh con trong ma, gi ny ngi y lng thng nh cha. ngn xa. K nim th ngy ngy xa qua m m. Ngt ngo trong tim nm thng kh qun. n pht cui cm tay cha yu, cha mong sao con phi thng yu nhau. Lng ny nguyn ghi li khuyn ca cha. Sut cuc i.

VNG C CU 1
Lang thang ri ri ph y li nh, mi nh xa cn y dng ni xa cn m hnh bng thn quen . vng.... xa ri. Con bc lang thang qua ni qua i xm ni u hiu mt chiu. sng ph trng, con chim no lc t khn ging tn hi. Bn nm di cng ch bn nm thi, cha mong ngy con nn danh phn r rng. By gi con o mo xnh xang, m lng li ng ngng khi vng bng cha ra n

CU 2
Vn c hoa tn ngt ngn c di, tui u th con cn gi li ni ny... Ngy x ni ma chiu nng sm, cha vn cng con ln con dc li ly... m trng y con pha m tr ra hin trc, lng lng nghe cha k chuyn ngy xa.(-)

L GIAO DUYN
Con sui trong xanh, in hnh ngi con gi Ng ngn trai th thnh, xy p cu duyn tnh i ngn ngi bao nhiu, nh trng nc phiu diu Rng ni cng qunh hiu. Sui cng trng lnh lo nht nha

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 281

Tc gi : Lm Vin
B v con nh vng m trn m. m con vo lng cha bun li bun thm. (v li vng c).

Cha yu

Ri cha m thm nui con n ngy khn ln, khng roi n ch trn ngp tnh thng(-)

TN NHC
Cha yu i con nh khng qun ngy Khi con th khn ln bn cha tng ngy Gi cn u na, nhng ngy th u Cuc i ai bit chng ngy mai Cha yu i nm thng bao la tnh cha Dang i tay m p con th vo lng Ngi l nh sng, ri ng con bc Cha i con mi khng qun tnh cha.

VNG C CU 5
Con hc xa dm ba thng mi v thm cha c. m th thnh tng m thao thc nh tui u th c hnh bng cha yu ni xm ni.... sng. m. Khng c cha gn bn con mi cht nhn ra mnh cn b bng di kh. Ri thng ri nm cha cht chiu dnh dm cho con khng thua km bn b ni x l min xa. i ! C mi ngy sng trng mi bay qua, theo thi gian mu tc cha bc trng. Tui th con m m, tui xun cha thm lng, mi lc nh cha lng c nghn ngo.(-)

TRNG THU D KHC


Thp nn hng bn m phn cha bao nh thng Cng dng dc sanh thnh, con bo p cha trn Gi y cha i xa Ting cha cn dn ngy xa nghe vng a

VNG C CU 6
Khi con cho i, mi ngi nhn con ci, cn con th c khc, con hy sng sao cho n ngy xui tay nhm mt, ngi thn quen tic thng nh l m con thanh thn n ci.(-) Ma chiu x ni c ri Con lang thang bc nh thi u th m con cha kh dn d Mai sau khn ln ch bao gi con qun.(-)

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 282

Tc gi : Lm Vin

Chc xun

Chc xun
Tn nhc : Kiu Tn Vng c : Lm Vin

TN NHC
Nam: Xun n cha xun n ri. t tri thnh thang nh m hi Chim n hp n bay lao xao. Mai vng, o hng ti rc r N: Xun n nng xun ngp no ng. Ph phng xn xao mun sc mu. Nao nc, ngi ngi vui hoan ca n cho mt ma xun thi ha. n cho, mt ma xun thi ha

VNG C CU 1
Nam: Em c bit khng? Nng l trng canh, gi l cao . Cy c m hoa nh n tng nt nhc, chim n lao xao thay cho li ht, quanh ta t tri thnh thang bt ngt hp bn chc xun mt ma xun an lc. thanh. bnh. Anh, ngi ngh s, ct li ca tri tm s lng mnh. N: Nhng cm xc tro dng, ngn t khng din t, dng khc nhc thay li trong tm trng ngt ngy.

L TRNG SOI
Nam: i ma xun, chan cha bao n tnh Khc nhc ngy xun thit tha m m t tri mnh mng c hoa ti ci. N: Trc ma xun, lng ta nh b, khe kh nhn xun Ha vo nhau, nghe nhng bng khung Xun v anh mong i g khng?

V vng c
Nam: Ni ring chung nhng tm trng vui bun, khi v tr vo xun xin ai ng toan tnh

L HOA DA
N: Thanh bnh, v vi qu hng mnh

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 283

Tc gi : Lm Vin
Dng xy t nc, trn dng hnh rng tin Min qu ng la xanh ti p Nam: Ni chn th thnh, vn ti tng tng cao p lm sao, ng hng ti tng lai Ngy mai sng lng huy hong ngi i

Chc xun

CU 2
N: Vn cn nhng gian nan vt v, nhng hi h lo u ca cuc sng i thng Nhng ma xun v s cho ta tnh yu mi, xy p nhng c m ti p trong i. Nam: Khc nhc li ca, tm hn ngh s, xin dng tng cho i cho hnh phc tng lai. N: n n chao mnh cho bu tri m rng sc xun nay, vng m mi tranh qu ch i bc chn ngi ly x. Hng bng bt n hoa cho u ng, rng r mi tru mt m cng ci ti.

TN NHC
Nam: Xin chc, nim tin, hy vng N: N: N: Xin chc, triu con tim tm lng V rn rng cng tng lai ang bng ln Tnh lng, qu hng t nc, ci ngun dang tay n bc V ng hong cng dng xy trang s ca. Nam & N: Mt Vit Nam rng r gm hoa. Chc cho hnh phc cho ha bnh mun ni. Chc cho thnh cng cho nh nh yn vui Nam: Trn mt ma xun thm ti. Nam: Ngp trn nim vui tung cnh, nng nn, tnh yu lp lnh Nam: Xin chc, ngi i cha v, quay gt ng xa vn cu th

VNG C CU 5
N: o thm Cao Bng, Mai vng em xun v t Mi, khp qu hng c nghe li ca t thnh ph Bc bi ht chc xun vang n. mun. nh. Chc mt ma xun an lc thi ha. Nam: Chc ngi nng dn ma mng ti thm, chc ng ph tr v tm c nng on khoang. N: Chc ngi lnh tr ni hi o bin cng, vng tay sng nh v hu phng vi tnh em tnh m. Chc cho anh m nng ging ca ngi ngh s, ht bn chc xun dng tng n mi ngi.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 284

Tc gi : Lm Vin

Chc xun

L M TRNG
Nam: Mt ma xun mi, xin ct cao li ca ting ht Chc mun phng, tnh thng m nng Cng dng ln dng xun ti hng N: Tay nm tay, hng v ng tng lai, rn rng nim vui mi Vit Nam yu du, trang s ca hng anh rng r N: Thu gm hoa ngn nm thm mu Vit Nam i, sc xun mun i Nam: Ngp trn sc xun cho ring lng y c m

V li vng c
Nam: Ma xun mi mnh cng thu c mng, mi ngy mai l mt ma xun ti p trong i. N: Li ca xin gi n mun ni. Trn di non sng thm n ci Nam: Mi ma xun mi nim vui mi. Mt khc ca xun dt mng i.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 285

Tc gi : Lm Vin

Chuyn ngi chinh phu

Chuyn ngi chinh phu


NI LI
Hin ph i, chin trn tn. Hy i ta v vui ngy sum hip. y C Loa Thnh, y n Vn Kip. ng v qu c chp chng xa.

VNG C CU 4
Phu nhn i ta tr v y t ni la. lon, thc v cu bng ngn vt sui sao bng c thn vn vi vi. mun. trng. Tun m i c phi mi gi mi chn chng. Hay mi cng bng hong nhn ra con ng c, li ny C Ly, li Vn Xuyn. Nhng ni rng nh trc tr chp chng hn, c dy Trng Sn xui nc Nam di vn l. Trong hong hn chim do dc tm tri k, gia chiu bung bng c th d thng.

CU 5
ng c vo thn u hiu qunh qu, trong nh t dng sng ph nh chn i. Hin ph i, nng u ri.

TRNG THU V
Ngoi sn vng lng khng ngi. Gia trung ging y t nhn. Phng the du bi che m. Tm u ra ngi mong i. Hi ngn cy c hoa, Hi tri cao thu cho.

V li vng c
C ai bit nng ni u ch dm ta vi, hi sui hi sng hi mun li trm ng.(-)

VNG KIM LANG CU 6


N: Thip ni y. Trn ni cao ven gnh.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 286

Tc gi : Lm Vin

Chuyn ngi chinh phu

Trong thng nm ngng ch ngi v t i quan xa, trong bao gi sng lnh lng bn lng m con vng phu. Nam: Li nng m mng m m trong gi, gia cn sng go, m nng ng ni u? Tng u vn y bng hnh cng bn mnh ch tr ngn du. Ta m gic m tao phng, gi sao nh vn chia la nhau. N: Chng i thip ng trn non, trung trinh chung tnh sc son. Tm hn gi cng ni sng. Nn dng hnh vng phu..

V li vng c
Nam: Tri i, ni nh i hoang lnh, hnh vng phu c qunh gia my tri. Ta v ri, nng cn ng mi khng thi Ngn nm na vn mt lng ch i. Ta qu xung y khng mong nng t li Bi ngn nm sau cha ht ti vi hn nng.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 287

Tc gi : Lm Vin

Chuyn tnh yu

Chuyn tnh yu
Nhc Php Vng c : Lm Vin

NHC
Nam: Chuyn tnh yu i ta ngy y tuyt nh m N: Chuyn tnh yu i ta ngy y p nh th Du nhau qua bao nhiu h ph ma. Ngi m nhau cng vin lnh gi. N: N: Chuyn tnh yu i ta ngy y y mng m V trn gian thnh thang ch c ta Ri chia ly, ri n phi pha. Ri chia ly, ri n phi pha. Nam: Chuyn tnh yu i ta ngy y tht kiu sa Nam: Mnh cho nhau yu thng ri xt xa. Nam: Mnh lm quen nhau trn ng vng khuya.

VNG C CU 1
N: Giy pht chia tay sao bng thy xt xa thng cho tnh yu mt. th. Tnh p ta vn th hn nhin nh hoa c i thnh thang nh ch c. thin.... ng.(-)(-) Dng sui yu thng tun chy khng ngng. (+) Nam: Mt chic l ri cng p nh hoa n, ht ma nh nng nn nh hi th ca ngi yu. (SL) N: ng vng khuya bng p bit bao nhiu, khi anh du em qua tng ng ti. Yu nhau ri ln tc ri cng thng, mi m hng p tng giy pht

ON KHC LAM GIANG


Nam: T pht ny y... Bao k nim, i chng mnh, Xin gi li, ng xa n tnh. N: m bc c n, gia cuc i. B mi trng vng xt xa, thm nhiu cay ng. Gic m xa ri ngm ngi anh i. ni phng no anh l chim tung cnh bay cao.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 288

Tc gi : Lm Vin

Chuyn tnh yu

VNG C CU 5
Nam: Em i du mi ngi c v u trong ng i mun. li, th chuyn chng mnh xin em cng ng tic nui tnh yu kia trao gi li.. cho.... i.(-)(-) Chuyn tnh p mng m khng t thc bng li.(+) N: Du qua ri thi ngy th tui mng, em vn gi ring mnh nhng lng ng thing ling. (SL)

Nam: Nhng cuc i y trc tr chng chnh, li i ring chc rng em cng c nhiu hnh phc. Mt sm mai nng hng khi tnh gic, nh chuyn tnh xa em s n n ci.

NHC
Nam: n by gi anh l cnh trng chim bay su chn tri. n by gi em l bng dng c liu trong ngm ngi. N: N: n by gi em vn bun nh, n by gi em ha tng . ng thin thu trong mong i ch. Chuyn tnh yu i ta ngy y gi cn u? Nam: Chuyn tnh yu i ta ngy y thnh thng au N: Mt mnh em lang thang ng ph khuya. Tm anh trong cng vin y gi ma. K nim i ng cht trong ta. Nam: n by gi anh xa tnh c

CU 6
Nam: Anh vn cn y nh cnh chim tri, gia mnh mng i dng y nng gi. Bit s chng gai s nhiu trc tr, nhng vn tung bay cha t li i v. (SL) N: Em vn lang thang trn con ng c, tm v nhng k nim ngy xa. Nam: Tnh yu mt thu mng m, xin em gi li vn th ly tnh./-

NHC
N: N: Chuyn tnh yu i ta ngy y gi cn u? Mt mnh em lang thang ng ph khuya. Tm anh trong cng vin y gi ma. K nim i ng cht trong ta. Nam: Chuyn tnh yu i ta ngy y thnh thng au

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 289

Tc gi : Lm Vin

Chuyn tnh bn ao c

Chuyn tnh bn ao c
Tn nhc : Trng Quang Tun Vng c : Lm Vin
N: N: N: N: N: mn i, tra tr tra trt, sao hng v nh, cn ngi da cn cuc ng vy anh To? Ca g ngoi ng vy. h. Mn qun. M To i, c my con c. Th c tr. Ch ni sao? Nam: Mn h? Tui ngi anh canh ca. Nam: Th ci ao c n, Mn hng thy sao? Nam: C g? Nam: N, hng c nhc ti tn con c khng khip nghe. Nam: Phi ni l c da trn. Tri i, gia nhp WTO (v-kp-t-o) ri, phi xi t cho n chnh xc, mnh mi bn c c m khng b p gi ch. N: Thi c ri, c my con c da trn h, anh canh ngy canh m lm chi cho n mt. Ch canh c u mi mt. Tri t, ao c ca ta em, th ta em canh. Ta em c nh anh canh hi no u? Ti sao? Anh c phn hn trng ch b. N: N: Phn hn? M hn ci g vy anh To? Hiu, m hiu chuyn g? Nam: Tri i, c nhiu m em cng hng hiu, c dang ca vi anh hoi sao Mn? Nam: Thi, c ri, anh k u ui cho em nghe nha, nghe n.

Nam: u c mt. Canh my con c di ao u c mt. N: N: N: Nam: Th c, c bn nh bc T , canh mt th m. Nam: Th hng c nh canh, ch ti Nam: Ti anh ghin canh vy thi . Vi li ci ao c ca ta em.

TN NHC
Nam: Nhc li chuyn ci ao lng anh bng thy nao nao. N: Ci ao kh cng anh o, o m o ngy anh cng rng cho mau . Nng vui con c quy ui. C duyn c n cng anh o v ai . Nam: o xong anh th c, c tnh c ngha nng i.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 290

Tc gi : Lm Vin
N: Nhc li ch by nhiu lng anh bng thy bun hiu .

Chuyn tnh bn ao c

Nam: Ci ao ung cng anh o gi y cn g tm hi c ai i, v sao anh hng thy c chm c ni chy u. V sao anh bit hi ai. N: C i c hi bit bao ngy o ao.

VNG C CU 1
Nam: Mn i, cn my ba na thi em theo chng v x. khc, em nh con c quy ui lm mt nc si hi ri bin mt anh cn bit canh ai bn ao vng. khng. ngi. Ri anh s nh s thng tng nt mt n ci. N: Mai mt, nhn c gin ln tn ao rng, chc anh canh c m trong lng s rn r nim vui (-). Canh l canh con c ln trn nh, nhng chc ti ng qun nn ngi ta cu mt(-)

Nam: Vui g m vui cho ni Mn i, c my con c da trn, ai canh chi cho mt xc.

CU 2
N: N: N: Mn c i. Em m anh coi nh con c, vy th em ly chng l phi ri C g cng l c thi. Nu coi em l c vng c ngc, sao anh li nht trong ao nc ng snh ly ngi khc i li i qua th li qung chi. Nam: Ch anh bit lm sao? N: Em c mong mt ngy ra bin ln, thot khi ly tre lng vi ci ao c va hp va nng (-). Nam: Em l c, m hng phi c da trn Nam: Em l c vng, c ngc, c bit ni ting ngi, c yu thng.

Nam: Mn i, hai a ti mnh quen vi ng rung, kinh, sng, em ra bin lm chi cho gi to sng ln? N: Ti anh s phong ba nn nht mnh trong ao cn, cn bt em li ti tnh em(-)

TN NHC
Nam: (Dm) Tri i, To u c ng em tn Mn m ch em to d vy N: Ng u ngi l n cu, cu c cu tnh, cu c nh cu lun tnh thng mn bi anh nh d ngm ng mnh n. Gi y tnh bun ht hiu, N: Ao c tiu iu thm xt xa lng nghe ai n bn xm, con nuc ngc dng su ho tri m u . Nam: Tham ph ph bn nng n vi ngi ta, bi anh thit th mc la mt phen,

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 291

Tc gi : Lm Vin

Chuyn tnh bn ao c

Nam: Ting chim lc by mi mn mnh anh. Ao c cn y, gi ru tng canh.

VNG C CU 5
N: Khng phi bi tham sang m em ph. kh. li mnh anh ng canh ci ao nh. bn.. nh. ng trch, ti em vn n ni thit th. Nam: Mn i, anh hiu. Em nh con c h thch trng giang sng ln, anh ch l con c ko quanh qun khc sng quen.(-). C h vi c ko. Tri i! Ni ti ch bun thm, em hy i i cho tha lng mong c. N: li qu nh, anh hy tm hnh phc, qun em i cho em c nh lng.(-) Nam: (Dm) Chc cng phi qun thi, ch lm sao nh hoi cho c, c h vi c ko m.

L CON KH
I/. Nhng tic cho cng sc, ca bao ngy o ao Nui c khn ln ri, c bay i ci o N: Em bit phi lm sao. Hay tnh vy c khng? II/. Anh i o ao khc, kim c khc m nui ng nui c h c knh, thit ci cng ca mnh Nam: Em tnh thit l hay, cng nh l phi tay.

V li vng c
Nam: Ch mt ci ao, anh mt mi nm th c, em c i i ri anh tnh cch khc cho chc n N: Cch g? Ch cho c cn cu ri em ln anh b v ni cho khi bi Dng di chi ti anh lm em i Em i ao c ngm ngi bun hiu. Nam: Anh sm ci cn cu, mua hai trm mt li, qua bn xm di, m gn li mc mi.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 292

Tc gi : Lm Vin

Chuyn trn sn ga

Chuyn trn sn ga
NI LI
Nam: Chiu Si Gn sn ga vng khch Cn ma phn cn lt pht gn xa Bt cht bn tai mt ging ni thong qua Hu ca ngi ta ca mnh mt x Ti ng Ng vin hai nm cha v thm qu c

VNG C CU 1
N: Em t V D xui chuyn tu Nam va ni li sau cn bo l.... kinh. hong. Lng cn ngn ng trc nt hoang tn. Khng ai cn ch trng v thn V, l trc xanh khng du c nim au.(-). Nam: Ra Thun Thnh, Ha Ph, Ty Lc ch ra sao? Ph Vang, Tam Giang chc cng khng cn nguyn vn dng hnh. N: C khc rut min Trung nc trng lnh nh, nhn qu mnh nt tan m lng au tan nt

L SM THNG CU 2
Nc trng xa mnh mng, xc nh tri theo con nc ln i rt mt ba vy, bt lc nhn em gi khc than Ni kinh hong i qua, cn quanh em xc x xm lng nh dt lng xa qu, tm vo y nu nng h hng

(V li vng c)
Nam: Ti s p chuyn tu m v qu ni Ng, dng li mi nh xa cho ch em mnh. Thng cho ch ti va l mt cuc tnh. Tui bn mi mi tm ra bn hn, ch qun lng u dm ngh n duyn t.(-). Lan bo h n tnh c, bng ng ng rng xung b Hng Giang. Ch chiu bn Ng m vang, Ph Cam b bng ai ngc dc c n

LI TH
N: Tri vn Hu na vng trng c Ph lng chm trong sng khi chiu ng Cm n ai chia x nhng tm lng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 293

Tc gi : Lm Vin
thnh ni chiu li nghing bng nng

Chuyn trn sn ga

VNG C CU 5
Nam: qua ri nhng au thng cay ng, c nhng chuyn xe ngc min Trung ch nng tm lng s chia m lnh ca.... con. ngi. nhng em b th ngy li mm mi ci. Khng cn ni hi hng vng trn nh mt, em tung tng n trng vi cp sch tnh thng(-). N: Em dt lng xa cnh qu hng, hn mt ngy s v vi Hu. Nam: B con qu mnh s lau kh dng l, xy dng li xm thn cho cuc sng yn bnh.

PHI VN IP KHC (V)


Bo i qua ri, xa dn thng au. Nng ln xm ngho, m ngi phi la N: Hng Giang yn bnh, trn dng sng, con ai lt m i h i, lng l hoa tm tri.

CU 6
Ting ci tu lin hi thc gic, anh ra ngoi n nh thm li dm em. Ln i Thin An nghe thng reo nh nh, ngm i ni chiu mai dng Hu yu kiu. Nam: Con tu i xa cha kp ni thm nhiu Thi cho ngi ng hng ti v qu nh i nt Hu ti s mang v Hu Gi c tm lng khi cn l i qua.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 294

Tc gi : Lm Vin

C b bn du hoa vng

C b bn du hoa vng
XANG X LU
Trc sn nh ai c mt du hoa.. vng. V nh mt th ngy. Em du dng thon thot i tay Ti m say nhn tc mt bay di. Tri x bin tra h gi lng Ti nghe hn xao ng. Bn du hoa vng em ngc nhn ti Anh mt tht ti n ngi khch khng mi. Khng ni mt li, m bi hi xao xuyn Ch mt n ci, m t tri xoay chuyn Sng bin chi vi, hng dng th thm luu luyn Ti n no vi bc chn i. Dp may ngn ny chng c my khi.

VNG C CU 1
T bui y quen nhau bn du hoa vng n. r, sm sm chiu chiu trong xm chi b nh i bng tung tng nh sng gi.... giao.. k. Cha i trao li hn cu th. Nhng nhng du chn in hng trn ct trng, nng ma h lm chai sm ln da. Nhng bui chiu t do bc gia hng dng, nm tay em trn con ng ln dc . Nhc li chuyn ngi xa my mi nm tri qua vn lm nhn gian em lng nh mi

CU 2
Ph Hi, Ph Hi nhng ci tn quen thuc, v xm chi bnh yn lu luyn k du hnh... Ti mun la xa nng bi th thnh. Hay mun mi bn em khng la xa na, nn ng v thm thm m khi. Thi gian v tnh c thm lng m tri, du hoa vng n ma thay l. Tr li thnh lng cn vng vn qu, bit bn xm chi ngi em nh c ch khng

L I
Ti li lm nn dm trch chi em. Mi nm qua cha mt ln tr li.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 295

Tc gi : Lm Vin
Bc ngp ngng trn ng v Ph Hi. Ti nguyn thm cho gp li ngi xa.

C b bn du hoa vng

VNG C CU 5
Dc vn ch v lu ng Hong ht hiu bun trm. mc, c bit ngi thng ti ang lu lc.... ni. no. Ch dm ti i con sng d cun tro. Sng a em v ni no xa thm, hy tr em v cho mt mi tnh au. Hng dng nghing mnh trong gi lao xao, nh nhc li nhng ngy xa m m thn i. m trng trn trong xm chi ni Ph Hi, ti ngn ng thc mi vi trng vng.

CU 6
Di chn i xm nh chm trong gic ng bnh yn, nhng chic ghe bp bnh trn bn vng. Anh trng m nh nhng ta sng, m yn bnh thanh thn nh mt gic m. Khng l thi s ti vn vit thnh th, k li chuyn tnh mi nm thng nh. C b ngy xa gi cn u na, du hoa vng trc sn nh cng khc thng. Mong manh nh cn gi ln sng, kip con ngi ph du ngn ngi. Ti vn mt mnh thn th trn bn i, nh chuyn thi nhn v chuyn ca ring mnh. Gi theo li gi, my ng my Dng nc bun thiu hoa bp lay Thuyn ai u bn sng trng C ch trng v kp ti nay.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 296

Tc gi : Lm Vin

Hng hoa ph ni

Hng hoa ph ni
Nam: h tru chc H . Hi c m hng hng Chng hay c c chng hay cha? N: Anh ny, c mua hoa qu chi ca hng em th gh li. Ch cn anh h anh ht th Nam: Th sao? N: Th em chu thi, khng tr li c u. Dn x lnh min cao, c bit g u m h vi ht.

VNG C CU 1
Nam: Vy a? Anh vn dn min Ty sng nc, ln cao nguyn ny thy ci g cng thch cng a, bng th thun mua m khng hiu ai kia c va lng bn. Cho nn mi mn cu h sng nc lm quen vi c bn hng xin xn li trao nhau chc chuyn bn mua chng kh. khn. nhiu. N: N: D, ng ri anh D, anh c ni ri, thun mua th va bn, chng qua l hoa c c ti, qu c ngon c p, gi c phi chng hay khng thi. Nam: Anh ch bn khon duy nht c mt iu.

Nam: th hoa hng hoa cc hoa lan, cng d mua nh l b n, du ty n, vi li hng kh va ngt va dn. Kh ni ci m qua ng bng nht y, n c cho hng, m c em u c thm bo gi

CU 2
N: Tri t i, hng em cho l em mun bn, mn no cng c gi c r rng. Nhng m anh mun mua th g? Nam: C em i, Lt xinh ti chp chng i ni, vn di vn trn ch lu ch t. Anh i mi gi chn chn m n ch c ni ny. N: N: a, th g em c m sao em khng bit? Tri t i, ngi g u m lng xt h, ang ni chuyn mua bn, t nhin anh tr qua chuyn bun phin l lm sao Nam: Lt mng m sao anh c bun hoi.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 297

Tc gi : Lm Vin

Hng hoa ph ni

Nam: th ci m anh cn mua n c th xua tan i ni chnh lng khi cnh p mng m m khch tnh si li c mt mnh n c. i m em hng, bn tay em ng ngc, ging ni ngt ngo lm sao mua c em i?

KHC HONG THIN


Nam:: Anh ni thit, ch anh theo em. i ln i xung dc. T Xun Trng m qua Tri Mt. Gh Nam H ri chi ch Thi Phin. Ngc Nam Thin li vng qua Tri G. i gip mt vng thnh ph ngn hoa. Vn khng bit c nh ca em. N: N: N: Anh chu kh bt xe ngc qua a Thin Ti Thung lng tnh yu Em u v nh. M cn bn th thch anh. Ngi g u m bm dai qu tri. Nam: Anh nguyn theo sut i em i. (Ni) Vy l em bit l qua theo em. Vy m em n lng no. M ni thit vi em nghe. Bit nh em ri, qua cng thm tc ti trong lng. N: N: C chi khng vy anh. Ngi ta ni sao anh? Nam: Nh em th Tri Hm, qua th c nghe ngi ta ni Nam: (Ging ngm) Mn Tri Hm khng trng cng mc gi Tri Hm khng chc cng theo. Ni g u trt lt h Nam: (dm) L ti nh em h Nam: (dm) Nh em u?

VNG C CU 5
N: Bit lm sao ming li ngi ta, thi th h ni g mc.. h. Con gi x no th cng l con gi c khc chi u m ngi i a tru. chc.... bng a. Li ni chng mt tin mua ngi ta ni chng c d tha. Nam: Thi th em cho anh xin li, ch ti anh mn t, yu ngi nn cm xc kh km ngn. N: C cy ua nhau khoe sc, i ni rng thnh thang, c my ai tm hn khng xao ng.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 298

Tc gi : Lm Vin

Hng hoa ph ni

Ch ti nghip cho anh lm m nhiu mng, cha bit cha quen m nh hn h.

CU 6
Nam: Thi ri, nghe em ni vy l bit anh... tiu ri phi hn? Nhng m y hng rng ch ng, chuyn mua bn d n d ni, ch cn ci chuyn duyn tnh trao i, e ngi ngi ngng kh m li ra. N: T ny gi thy anh ni cu ny l thng minh nht , anh c thy bn hng em c nhn trm, ming khc khch ci tru chc em khng? Ngi ta c cu.... N: , li em cu ny cu kia m lm cho ngi khc gin, Chiu bung xung cho sng m ging ph N: Hn gp anh trn dc nh th. anh s i ch li hn c trao nhau. Nam: Ngi cnh nhau nghe chung gio ng ngn , Nam: Hn gin chi em cho x ni lnh lng.

Nam: hn, ny gi anh u c , m em i, chuyn th c n thua g.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 299

Tc gi : Lm Vin

C phi em l L nga

C phi em l L nga
Li vng c : Lm Vin Tn nhc : Tin Lun

TN NHC
N: N: N: N: N: Lc cc leng keng, lc lc ng en, dy cng nhum thm Em l l nga Theo em ngn dm, anh vn mong ch em l l nga Nga , nh thu yu nhau, tay anh cm cn. Thng nh ly yn cng. Em b ra i, b li ca dinh xa ang bun ng trng theo. Nam: C phi em l, em l l nga . C phi em l Nam: Thp thong chn my, bi mt m xa Nam: Anh vn mong ch em l l nga Nam: Ta ch nhau i. M nay chng cn ly yn cng

VNG C CU 1
Nam: Thp thong chn my bi m dn xa theo ting v cu g. nhp, kit sc tn hi anh vn khng v cho kp pht. tao. phng. Ngi ra i theo gi bi mt mng. N: Gia khng trung em cn nghe vng vng, ting bn tnh thng tht gi ngi yu. Em mun ghm cng cho nga ng li. Nam: Nhng ting v cu vn g nhp u. Thi ht chuyn tnh anh dt thu khng bng gm bng hoa nn gp nhiu ngang tri

Tn nhc
Nam: N: Nga , nh thu yu nhau, tay anh cm cn. Thng nh ly yn cng Ta ch nhau i. M nay chng cn ly yn cng

Nam: Em b ra i, b li ca dinh xa ang bun ng trng theo.

V li vng c
N: Nam: Nu ko tnh yu l tin tnh i mi, tng bit ngi i l gi tnh li mun i Bi l nga em qun mt lu ri Nn ca dinh xa mi bun hiu ht, bi l ngy no i lc gia ng hoang. mc ng lng mai vng n r n xun sang.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 300

Tc gi : Lm Vin
N: bn tnh chung b bng thng nh,

C phi em l L nga

K nim ngy xa thi anh ng nhc na, ti tnh cho ting v nga min xa

TN NHC
Nam: Lc cc leng keng, lc lc bun thiu, dy cng tut lng. C phi em l, em l l nga . C phi em l N: Em l l nga . Nh qu yn cng bng nga gi xa. Chn my m mt Nam: Nm b u phin, em l l nga . Nh mi trong lng, em l l nga , nga .

VNG C CU 5
N: Em khng phi l c gi ngy xa ch ngi yu vi kiu vng vng bc, vn chung thu st son nh li ngi xa . ht. Nhng em s cng anh chung sc p xy hnh phc ca. hai. ngi. Em c khi c bn tay t lm p cuc i. Nam: u phi ti anh mun hn ln hn la, nn my lt xun v cn li hn vi em. Nh li hn h thi th d c bun thm, N: C nn nao lo l duyn l n. C phi u l ca chng cng v, sau trc g u y cng mt nh.

L NGA CU 6
Nam: N: L a a a nng, anh a nng, anh a nng v dinh L theo a theo chng, thip theo chng, thip theo chng v dinh

V li vng c
N: ng lng c mai vng n r, m qut l vng sn trc n xun sang. Cha ti ci dn gn gng my khm bng trang Nam: Anh sang nh gip trang hong nh ca. Tai vn ngng trng phng xa v nga, hnh bng ngi yu xa vng xun ny. N: Nm b u phin trong ma xun mi mong ch ma xun tao ng cng nhau. Nam: Anh s sng sng tru cau l ci Hn ma xun ti em v vi nga .

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 301

Tc gi : Lm Vin

Em b v chic xung cu

Em b v chic xung cu
L I
Con g trng nh ai u trn nhnh trm Ct ting gy khi bnh minh cha l dng Mn m khng tnh lng Bi ting sng bn vch nh cn m ni au.

PHNG HONG
Thng b thc dy.... t lu. Bi hi m lnh but. Nhng tic nui cun mnh trong chic chn m t Khi con sng nh trn qua b vn chng chnh. Gic m ngt ngo du m. Cha qua i trong gic ng chp chn. Hnh nh ti vui vn cn y . Nhng bui tra h, vi vt diu cng gi bay cao.

VNG C CU 1
Ghe ln chy tut ngoi vm sng ci m con sng lan xa nh qua b vn k xiu. vo, con diu nh trong gic m tuyt diu t nh bay xa thng nh tnh gic ngn ng nhn con sng.... v. tnh. N im lng hi lu nhn nc ni quanh mnh. Ri th xem chng nh quen thuc, vi cn nh ngp nc t lu. Nhn ci lu go ni bp bnh nh mt chic phao, n tc li ri th di ht nh ngi ln. Khoc vi ci o kh cng phn lm da n rt au, qu mi dm n bc ln chic xung cu u oi

L CON SO CU 2
Xung chng chnh nng theo con sng Mi mit i l loi, l loi lm sao. u cn nhn ra ng bng hay kinh xng. Nn n c i, c i tht xa

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 302

Tc gi : Lm Vin

Em b v chic xung cu

V li vng c
ng ny la tng xanh Gi y ng tr thnh bi su ng gn cng nh thm au Thi th n nhng ng su xa ngi. Cho chng mi tay th cm li c ri. Nng chi chang trn mi u hoe hoe tc , n mi nh mnh hai ba cha n. i vai gy cht m t trong xng, n chm chp th hai manh li rch v qung v vi. Ngy hm qua cng th cu ging li, nhng trn ng v xung vn trng khng...

CA TIP L CON SO
Ti nghip n em nh ch mong. Mng mng ti ti n anh. Nh t lu cch xa. Ri tht vng khc hn. Khi d i rut co.

CA TIP CU 4
Nc mt n a ra trn i g m, khi nhn con t gy cm da nc n xanh xao. N ni m nc n nghn ngo, ha vi em n s rng i tht xa kim m c v i go. Con t khc hoi, di hn v anh ni xo, ri thip i t lc no trong cu vng c anh ru. Cu ht bun hiu ht nh gi ma thu, nh con nc ko v y mang y v ng. B bm sng x vo bn vch, n cng ng qun trong ting m gi m mng.

CA TIP L CON SO
Sm mai ny m ra ngoi x Nghe ni on cu tr v y Gip b con mnh trong cn khn kh Con sm v m phn cm

CA TIP VNG C CU 6
Thng nh lc l trn chic xung cu nh, vi tay hi chm bng in in m o o chao. Gi go lng lng trn cao, nng soi khp c ng su kim tm. Nhng gia bin nc bao la bit tm u Thng b gy g vi mi u hoe . Con nh nhp nh trong sng gi Hai manh li nghn ngo m chm in in xc x.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 303

Tc gi : Lm Vin

Gi tn anh

Gi tn anh
LU THY HNH VN
Nam: Ti ngm nhn tri xanh trn chin khu Tri chm xun sang ma N: Rung rinh nhng cnh anh o n cho bnh minh Ngoi khi xa gi ca khc ca mun i.

VNG C CU 1
Nam: V chin khu mt sm giao ma u xun gi ban mai se. lnh, tri xanh xanh bin xanh xanh chim chuyn cnh lu lo ha vi sng ht nhng bn tnh ca m. . thanh bnh. Du tch ngy xa khng cn nguyn vn dng hnh. Mt th n bom thay ma, th nng, chin khu anh hng vn bnh lng kin trung.(-) N: t vi ngi cht d thy chung, ni rng ch che cho nhng ngi con x bin. Nam: Cc anh ra i anh dng rng ngi, tn sng mun i chng ti gi mi(-)

L GIAO DUYN CU 2
N: i du yu Chu Vin, Dng nn thnh ly Ngn bc chn qun th, ngn bom n mt m Nam: y son sc Chu Long, bao gian kh him nguy

V li vng c cu 2
N: Sng sng hin ngang ho kh oai hng. Cng trong bom n cng nung c khi cm hn. Nhng ngi con Long in, t , lm khip va kinh hn b l xm lng.(-) Nam: Mc Thanh m, Bi Cng Minh, rng ni chin khu cng gi tn anh thm thit. N: Noi theo cc anh bao tm gng oanh lit, x thn mnh khng tic mu xng(-)

L I
Nam: Hai mi lm nm thanh bnh trn li c Bin vn m gi nh nhng ngy xa

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 304

Tc gi : Lm Vin
Hoa anh o ti thm ong a Nh rng c pht ph trong gi

Gi tn anh

VNG C CU 5
N: t mnh mng, bin mnh mng, tri cao lng. lng, ng gia chin khu m nghe xao ng. tm. hn. Gi tn anh m nghe d bn chn. Nhng ci tn i vo lch s, qu hng thanh bnh m m hm nay.(-) Nam: Lng lng ngm nhng cnh chim bin tung bay, qua Long Hi Long in gh v thm t . N: Qua Phc Hi, Phc Long Hi xem thuyn ghe tp np, v Phc An nh ngh dt bao i.(-)

L NG M CU 6
Nam: ng trn Minh m, nghe Xun v trn chin khu. Nm tay nhau, nghe hn xao ng. Trong bnh yn, chan cha bit bao N: Xn xao sng gn, kia thuyn ai lt sng i em c tm, on khoang thuyn nng Xy i ti, nh bao c m.

V li vng c
Nam: Nh ngn hi ng mit mi sng rc, ngn la chin khu nh nh uc soi ng.(-) N: Th h hm nay i xy dng qu hng L tip bc ba mi nm kin cng cha anh gi nc. Nam: V thm chin khu lng bi hi khi tn mt Gi tn cc anh sao qu i t ho.(-)

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 305

Tc gi : Lm Vin

Lc An bn hn

Lc An bn hn
L I
Nam: Hi lu, anh c gh Lc An Bn c nh sao cha nhiu thng nh Chc ti c nh mt ai sng ngi ni Cho anh tm v mi lc c y khoang

VNG C CU 1
N: Anh ni, qu anh tn bin min Trung, chc n y duyn a nn mi gh v Lc An ng chuyn. Nam: thy mt ai sng ngi thp thong sau mt. li, trn bn cng bnh yn nng mi. ln. hng. N: Anh tm n bn em vi ging ni m nng. Ri ti mnh vn gp nhau mi khi thuyn anh vo cng, bn nh qu ngho m su m nh thng. Nam: thuyn anh c vn vn vng vng, xp li ko neo m khng nh tm quay li. Ri nhng chuyn hi hnh vt sng gi bin ng, nhn mt nc mnh mng m nh v bn nh

CU 2
N: Bn nh, qu ngho c g cho anh mong nh? C chng l t anh v sng gi v lng em. Cng mi Lc An thuyn ghe v tp np, sao em chng vui m trong bng c bun bun. Di mt trng theo tng ngn sng khi xa m d c bn chn. T hi, c phi chuyn i ny anh ra lun ngoi , c phi anh nh con thuyn c trm bn m vui? Nam: Nc trn ngun tm bin ln m xui, anh nh cnh chim tri tm cy lnh xy t. N: Cng nh qu em vng tay rng m, sao anh cha v cho ni nh c trn dng

LI (TRONG INTRO NHC L)


Nam: Anh cha v, chuyn i bin cn xa Tm c cha y khoang nn tu cha v bn. Ch trong lng anh th

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 306

Tc gi : Lm Vin

Lc An bn hn

L CI MN
Nam: ng tu i, di thm nhung nh Nh m Lc An, trng v sng i hng dng Tc em bay di trong gi ngt ngy men tnh Ch nghe em anh v cng em Cho mt em ci ti Cho bn ch vui ht trn bi tnh ca

VNG C CU 5
N: t lng son nh tm tnh em gi. nh, Dng kin trung n gi bin. xa. v. Bn Lc An chung thy vn cu th. Thng ngi con trai mit ngoi chn cht, nng di ma du trn bin l khi xa. Nam: Xong chuyn i ny anh s tha vi m cha, cho anh c lm con ca mt min qu ti p N: Cng nm tay nhau trn Lc An bn hn, xy dng c m, xy dng cuc i.

CU 6
Nam: Mnh gp nhau trn cng mi Lc An, tnh yu ln dn theo nhng ln tu cp bn. Em dt anh i thm Long Tn, Phc Hi, lkima n trng ngn cho ma qu lng son. t anh v t nu bn chn, gia mnh mng bin xanh anh thng v cng nh. N: Tm lng em hng ni sng gi, mong cho tu v mong anh c bnh yn. Ma hn h trng nc giao duyn, xin lm con sng v bn mn tu. Anh cha v chuyn i bin cn lu Tm c cha y khoang nn tu cha v bn Nam: Gi li trong anh mt li c hn Hy i anh v trn cng mi Lc An.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 307

Tc gi : Lm Vin

Lng con ngy ci

Lng con ngy ci


Tc gi : Lm vin (NS Kim Thoa ca trn chng trnh TTCL ca HTV)

TH
Hm nay l l t hng a con gi ly chng, cha i Ma qu c b bng ri Phi chi con kh, th thi cng nh.

VNG C CU 1
ng ny con hnh phc bit bao nhiu bn mt tnh yu n hi m hoa kt. tri. V ri s vng thm chn mng. trn. cnh. (-) Cy tnh yu dng nui bng i tm chn thnh. (+) Xe hoa va n bn sn, lng con se tht vn ln cha i. (SL) Dng sng bn l bn bi, mi hai bn nc con thi chn y. Ngonh li nhn cha qua i mt cay cay, ni lng con c g cha hiu thu

CU 2
Chuyn c bao nm khng mt ln nhc li, nhng con vn vng mang canh cnh bn lng. (+) Khi tc cha cn xanh con cn th di, m vi phiu du ni nc nhc non bng. (+) Hy sinh cho con c thng ngy xun tr, con ln khn ri cha mi ngh n nim ring. (SL) Nhn nh m hin qua hng khi thing ling, con ch k ch ngh iu nng ni. Con u hiu c lng m hin ni chn sui, chc cng u phin khi ngi li c n

L I
Ri mt ngy cha quyt nh i thm bc na Con s cnh con chng d gh Nn buc cha phi ly ngi con chn cho cha. V v thng con, cha chp nhn Ri mi nm sng vi d cha cng c bnh yn Hm sm vo ra c ngi bu bn

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 308

Tc gi : Lm Vin
Mi tnh xa cng phi pha theo nm thng Cha m thm vi ngi con chn cho cha.

Lng con ngy ci

VNG C CU 5
Khi ly chng, yu v c yu trn. vn, con mi hiu ht ni au ca tnh yu b ngn cch. chia.... la. (-) Cng thng cha, chuyn ring t cng chiu con kh. (+) C tui xun cha dnh cho con tr, cn li nm thng cui i cha cng sng v con. (SL) Nhng pht yu lng, nhng lc b v, con vn khng thm nh n cha lun bn cnh. Nay con i vn c nh xa thnh hiu qunh, con nhn gi ung a si t mnh trn trn.

CU 6
Hm nay l l t hng, a con gi ly chng x xa. Ngoi nhn, vi vi bng cha, mt ln sng mng nh l vy quanh. Bao nm ri khng m li ra, hm nay con li nghn ngo im lng. Ci tu x tan qu ngho tnh lng, bng ni m xa lng tru nng u su. (SL) Qu nh lng l bng cha Con vui duyn mi nn qua x ngi Bao dung cha n n ci Con i l trn mt i cha cho./.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 309

Tc gi : Lm Vin

Nim ring

Nim ring
ON KHC LAM GIANG (on cht)
Tm tnh ny trao em. Giy pht cui bn nhau. Tay nm tay lnh lng. Mnh gn m xa. au xt khng em. Li cui cng nhau. Anh nhi lng em hng h. Thi ngha tnh gi y chng cn. Em hy ra i, li ni ny, mnh anh vi a con th, mt nhn ng ngc. Ngng theo chn m bng hnh dn xa. Vut ve mi u tc cn xanh non lng anh nghe ng cay.

VNG C CU 1
, thi em i, tnh ngha khng cn th mong g chung. li. Ch bi ri lng anh v con th v ti ng ngc nhn m cha khng ni. nn. li. Ting khc cht v tan khi m i ri. Nn i con ri con s hiu, ng m bn lng khi ct bc ra i. (-) Cn em, trong cuc i c nhiu cuc chia ly, nhng cuc chia ly ln ny khng c ngy tao ng. Nn trong lng khng thp thong u lo, ngi li b v ngi ra i nh bc

CU 2
Khi vng vu i nhau tng giy ting pht, th chia tay l gii thot cho nhau. Em hy ngh gin n nh mt ngi n gin, kt thc hin ti cho tng lai mi bt u. C dn lng nhau, hm nay cay ng cho ngy mai ngt ngo. Anh ch tic cho nhng pht giy em tng nng ni, v c ghen hn l c s chia tay. Anh vn vn ton ch thu ch chung, nhng cuc i anh l cuc i ngh s. i sinh anh ra c am m khc khoi, c nh n mu quyn r c ting nhc li ca...

L I
Em cn nh khng, mnh quen nhau sau m din Khi sn khu tr anh v vi hin ti thi gian Khng cn na u nhng qun cha kiu sang Khng cn na cung hong in ngc

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 310

Tc gi : Lm Vin

Nim ring

VNG C CU 5
Th c gi nh i ch bn cnh g sn khu cng lm anh rung ng. tm. hn. Tnh yu, i tnh yu nh bo dp sng dn. N cun anh, cun em vo vng lc xoy, n i ngt ngo qun mt c ngy mai. Ngy mai, hai ting ngy mai n di nh c mt tng lai, tng lai khng ngt ngo khi mnh khng thu hiu. Nhng ni nim ring trong tng con ngi ring l, khng ho quyn cng nhau khi d mng ng sng.

TRNG THU D KHC CU 6


Em khng hiu c ni nim am m trong tri tim anh Li ca ting n, l trn tm hn Hng trm vai din i qua Vn cha lng c nhng g anh ang c ao

V li vng c
Thi, em hy c i i. Anh tr em v li vi dng i tt bt, em tr anh v cho sn khu m m. Anh s khc ci trong tng vai din ght thng, s lau nc mt bng tm mn nhung quyn r. Hnh trang ca anh s l ting n ging ht, l nh n m m to sng mun mu. (-). Cuc i anh, mt vai din cha c hi kt thc Vai din cha th no phn nh en. Nhng chc rng n khi mn nhung h xung Anh s khng cn chung din cng em.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 311

Tc gi : Lm Vin

N tng c o

N tng c o
Qun: Cp bo, cp bo Xun: Chuyn chi? Qun: Li dng triu nh ri ren, Nguyn nh phi Nguyn Vn Thnh v V Tnh em qun nh Ph Yn, Cng lc c qun thu b nh Quy Nhn. Na ng xut k bt em quan nh trn Qung Nam. Cp bo, cp bo... Xun: Lui... Tu tng: Trnh ch tng, thuc h mi t Ph Xun v, vi ra mt ch tung... Xun: C chuyn g kinh thnh m tng qun vi v? Sao chng ngh ngi sau chng ng vt v... Tu tng: Trnh ch tng. Thuc h vi v n y ngay, mang theo chiu ch ca hong thng.... trnh ch tng. Xun: (Tip ch Nhc Nt mt m chiu) Hong thng, ti sao triu thn thip hi kinh trong lc ri ren ny? Tu tng: Ch tng, thuc tng xin khn cu... Xun: iu g, c ni...

X XNG
Tu tng: Xin ngi thoi. thc. Ch vi v kinh. Bt trc xy ra nguy him khn lng. Vic triu hi chc hn c m mu. Xun: Chuyn Ph Xun Ngi t tng hn C phi l mu su hi Xun ny Tu tng: Ch tng i Chuyn trong triu tht kh ni ra Ch bit rng trn di chng thun ho

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 312

Tc gi : Lm Vin
Kt ng kt b st hi ln nhau.

N tng c o

Xun: Gic nh lm le, ni lo mt nc cn , m rng ct triu nh n st hi ln nhau. Ta phi lm sao? Hi triu hay tri ch? Tu tng: Xin ch tng ch hi triu, ng sa vo qu k...

VNG C CU 3
Xun: Khng. Ta khng cht khi theo tin nh Nam dp Bc h li vong thn v tay mt l.... gian. thn. My bn chin chinh phn qun thoa nhum bi phong trn. Gic chng u xa, gic cn k ta, him ho tht khn lng hong thng c bit chng? Hong thng khng p ch c mt l nnh thn bt nhn li nghe theo nhng li xim nnh. Nu nh mun Xun ny phi cht th cng vi ba qun ta xin c cht gia trn tin..

CU 4
Nhng khng, trong tay ta c mt i n binh thin chin, v vua v nc mt d mt lng. Th l gy ri triu nh nh c nm trn tht, cn k cm dao, k cm dao c ai khc ngoi ta? Tu tng: Ch tng, ngi ni phi, v ch tng, i n binh xin mt lng mt d nm mt nm gai. Xun: Hay. Hay lm. Nhng... chiu ch n tay, mt trong gic nh ba vy, Qung Nam thnh nay mai tt bin. Nn hay khng nn?.. khng c. Qun! Truyn ni nht ba ngy na phi thu xp chu ton chng ta tr li Ph Xun. Tu tng: Ka ch tng... ch tng ra lnh rt qun? Xun: ng! Rt qun, chng ta buc lng phi tun theo chiu ch. Nu khng th cn g l k cng php nc, cn chi u l o qun thn.(dt) Tu tng: Ch tng, mong ngi ngh li... ch tng, ngi....

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 313

Tc gi : Lm Vin

N tng c o

SM THNG
C nghe bn tai, ting lm than dn en thng kh Gm gio kia v tm, nu mt mai, chinh chin can qua Ngi b mc mun dn, thnh Qung Nam kh au dng trn Gic kia cng hung hng, m ba qun mang danh n hn. Xun: Ai ni ta b mc mun dn? Tu tng: Ch tng.... Xun: Ba ngy na ta s rt qun... Tu tng: Ch tng.. Xun: Cn ngy mai... ngy mai Tu tng: Ngy mai cha n hn rt qun Xun: Ta s nh... Tu tng: Thuc h xin nhn li. Xun: ng dy i, ngi khng c ti. bao nhiu nm theo ta chinh chin, ngi cn lm ca ta.

VNG C CU 6
Th trong mt khonh khc thi gian ngn ngi gic nh kia s l k thua au trong trn chin.... m. thm. Tu tng: Thuc tng s kp mau dn trn n u. Xun: Hay lm, c c nhng ngi tm phc, ta cn ngi g l gic kiu cng lnh cho ba qun chun b lui v Ph Xun, nhng li lng lng pha Nam thnh ch gic nh. Mt trn quyt tm p tan mu d ca gic, ri ta s hi kinh theo lnh vua truyn.(-) Tu tng: Xin tun lnh ch tng Xun: Tin i, xin ngi hy v non sng V c nghip m ph h cho thn thip. Hong thng i trn chin ngy mai l v i cuc Mong lng hi h soi xt tm lng Xun. Nhc kt

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 314

Tc gi : Lm Vin

Tm lng min h

Tm lng min h
Vng c : Lm Vin Thanh Ngn ca trn sng LA34 (PTTH Long An)

LI TRONG INTRO NHC


Xin gi tm lng min h n min trung Du b nh trong nim au rt ln

L SC SON
Tin bo xa khng cn. Nhng ni au vn v Ngy tng ngy mong tin. Cng thm bun au hn i pht giy tao ng, l pht giy cch ngn mun i Ngi mong ngng trng mi mn. Nhn bin ng sng x tng cn Ngi i ch xc thn quay v. Hn phch kia mi tri v u

VNG C CU 1
Cn bo i xa m ni au ngy thm gn. li. Khc rut min Trung i sao nhng vt thng c n mi. khng. ngng. ni au di ng ng cha dng. i nhng chuyn tu i sao khng hn ngy tr li, tm c chng y, m bt hnh li tro dng. i bin hin ha sao li ni cung phong, cho s sng, ly li ri s sng. i dng xanh ch nhiu kht vng, ch c ni au trong sng ngm bo d

CU 2
Tng bn tin truyn i trong nc mt, min h cng nghn ngo trc mt mt tang thng. Chng ti y nhng bn tay nm cht, xin x chia trc ni au ny. m min h trng ri, mn li ca d c chi vi trn mt nc sng y. nhn nh vi min trung rng ng bng min h, sn sng s o nhng cm. Cn Giuc ghe v ch go Nng Thm, Thnh Ha, Tn Hng chung tm lng nhn i. Mc Ha, Tn An ng nh gn li, min Trung i gng i nh min trung

L I
iu h a linh nghe nh bi xun n. Cng on than, cng day dt tm can.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 315

Tc gi : Lm Vin
Ni au chung, nh ai x rut gan. Nim ring t chc khng li no t xit.

Tm lng min h

VNG C CU 5
Nhng khe mt chn chim khc mi u xanh phn. bc, thng nh mt tr th ng ngc tm cha trn bn vng. khng. ngi. Bin lng chiu bung xao xc cnh chim tri. n hi u chao nghing con sng, ting ku nhi lng xao ng hong hn. i khc rut mm ang qun tht tng cn, i nhng thin tai, cuc i khc nghit. C bit u nhng nim au da dit, ang len li vo trong tng mi mi nh.

CU 6
Min h by gi nng kh ma cn, sao nghe nh l v, sao nghe nhi trong tim. Min h by gi vn thao thc mi m, i mu chy rut mm h mi rng lnh. Min trung i, bao nm di ln n, vt thng cha lnh vi gnh vt thng. ng Thp Mi la thao thc gia ng bng, ghe Tn Thnh thng thng thuyn Qung Ngi. m min h li ca ny trao li, gi min trung cu nhn i bao i. Xin gi tm lng ca min h n min trung Du b nh trong nim au rt ln. Sng gi yn c nc cng chung tay gnh vc Hn gn vt thng lng ni khc rut min trung.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 316

Tc gi : Lm Vin

Th gi min Trung

Th gi min Trung
TH
t Qung Nam cha ma thm. Mi bn nh nh em lng nhn ra. Nghe ting ci tu chuyn bnh ri ga. ng ray nh sao xa xi v tn.

VNG C CU 1
Cn bt suy t bn trang giy. trng. nh n ng m nay sao tru nng vng v u t ht qua song vng. u. bun. Bit vit g y cho cn mt ni lng. T lc em i Si Gn cht ma cht nng, ph vn ng ngi sao ph vng ngi i. (-). ng Nguyn Du vn c l me ri, nhng cn u b vai nh du dng. V mi tc n ch nhng chic l lang thang, theo gi chiu nh nhng hn ln ...

CU 2
Em cn nh ting rao m lc cc, mi lc m khuya dc xm ng ry. Nh nh n m vng vt ni ny. Ni mi bn i ngang con tu lt vi, mang theo c nim mong i nh thng. (-) Sch v ln ng xa cch qu hng, min Trung xa xi vn vng trong i mt. Tin bo min Trung lm lng em qun tht, nh ting rt bnh tu ngom cht ng ray...

PHNG HONG
1) Ri cng c mt con tu mang em v li vi min. Trung. t Qung xa xi cha ma nng. 2). li Si Gn nhng m di trng vng. Anh bit ni vi ai rng, anh cng nh min Trung. 3). Nh bin Hi An. Hn cn lng lng theo men ru hng o 4). Cha nhp say, cng say cng tnh. Thng vi ch Qun ch Cu, xa cau ng Ph xa tru Vit An.

VNG C CU 5
Thnh ph vo m ma h nh ri lt. pht,

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 317

Tc gi : Lm Vin
Anh khng th qun em gia cuc sng bn b.

Th gi min Trung

tng ht ma ri thnh dng tt bt tun chy i u m vng bt.... tin. v. Em li b qun anh gia mnh mng khung tri i hc, hay b qun mnh gia dng i tt bt ngc xui. (-) Chiu Si Gn thng lm dng em ti, chn xa xi ngn gi Lo hiu ht. Nng min Trung cho bun vng nh mt, c mng n s lm tt lu ri. (-)

CU 6
Ng ln hn Km Dng, thng nhau mt th thi ng qun nhau. Mua vi ch Qun Ch Cu, mua cau ng Ph, la tru Vit An. Cu ht ngy xa mi bn nh min Trung, ngi cnh ngi thng em thng ht kh. C nh khng em sao khng cng anh san s, li m trn nim ring cho kh c hai lng.(-).

TRNG THU D KHC


Nhng ly tan i v ni xa cho nhn theo Em ni no, ra n con tu. Tm nghe cu ht thn quen My sng xin li my o xin qua sao vn xa.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 318

Tc gi : Lm Vin

Thng nh ngi dng

Thng nh ngi dng


Tn nhc : Nguyn Nht Huy Li vng c : Lm Vin Thanh Ngn - Trng Phc ca trn CT TTCL ca HTV

TN NHC
Nam: Gi lay, cnh cy nhn lng Ht cu, u nh nhau N: Chim chiu l bn ngoi sng Em cn, mong i ngi dng Nam: Thng nm, ting chim bun nh nhau Anh trng, cn soi mi bun N: Nh ai, bung cau ho kh Sng di c li bit tm Nam: Nh bo my dt v u Tri tim, mong ch ngi dng

Vng c cu 1
N: Nc n chy xui cn con c kia bi ngc Anh c v ri sao thng c m thng Dn lng, lng c vn vng Sao em mi nh ngi dng. cho. bun. Cch my sng xa c cn ngc v ngun. Nam: Nhnh bn de con om m u sng ngi, l duyn thi chu, bit ni li g t phn? N: Thi ng li xa gn, ti anh i d thay lng m thi. Chiu chn anh c i, nhn lc bnh tri em ngi th thn (-)

CU 2
Nam: Tro ln cy tc, ngt ngn inh lng Ti tri om m ling lng xng, lm sao em bit gi chn c lnh lng.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 319

Tc gi : Lm Vin
Tnh gic chim bao l qunh qu khn cng. N: Chn trong sng cn khua cn rt, ngha v tnh chng sao anh lt lt vi ngi ta? Nam: Tng ging su anh ni si dy da, ai ng ging cn, thnh ra cng d trng. Anh nh gnh nc Cao Bng, nc trong leo lo, hai hng l ri (-).

Thng nh ngi dng

TN NHC
N: Ngy no em ng bn sng Thng anh t lc la xanh trn ng Nam: Chnh lng nghe khc ca dao Lia thia cn nh sng di qua Ngm ngi chim so bay xa Chim quyn cn ng l loi mt mnh N: Chnh lng au xt chim quyn Sao anh nh bc qua cu qun em.

VNG C CU 5
Nam: Ht l chim quyn chnh lng nh. bn. Van vi tri xanh ng ma di nng hn cho la h thu tr ng mn mn bn vui tay gt sm. mang. v. Kho lp nim au khi bn nh k vong th. N: Sng di c li bit tm, khng chng chng v m thm lm chi? Ngm ngi con so bay i, chim quyn cn nh lm g, chim quyn? Nam: Mt n mai kia bn c thuyn c bn, u nh con c lia thia li hn khc sng di? (-)

CHIU QUN 3 CU CU 6
Nam: C my li, xin gi bn N: Duyn khng trn, tnh khng trn Nam: Mai mt n, mnh gp li cng xin nim tnh

V li vng c
N: Trch mc lm chi khi bung cau ho

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 320

Tc gi : Lm Vin
Dy tru khng r trc sn nh? (-) Nam: Gi lay, cnh cy nhn lng N: N: Chim chiu l bn ngoi sng Qua khng thng bu, bu cn bun ai? Nam: Em c cn mong i ngi dng?

Thng nh ngi dng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 321

Tc gi : Lm Vin

Ting n bu

Ting n bu
Th : L Giang Tn nhc : Nguyn nh Phc Vng c : Lm Vin

NHC
Lng tai nghe, n bu. Thnh tht trong m thu. Ting n bu ca ta, Cung thanh l ting m, Cung trm l ging cha, Ngn nga em vn ht, Tch tch tnh tnh tang. Ting n bu Vit nam, Ngn ting vng trong sng. i cung thanh, cung trm, Ru lng ngi su thm. Vit nam, H Ch Minh, Vit nam, H Ch Minh.

VNG C CU 1
n na i anh cho em m say cng nhng m thanh huyn. diu, tch tch tnh tang t trong thang m cung iu bn ngn nm su lng ting. ngn.. vng. Ting ca lng dn tin tc Hng Bng. Nghe mng lung thm su t k c, nhng hn nc c gi gn bnh d quen thn. T bi tre lng ng Ging ph gic n, t dy bu tr trc sn bao th h. Thy ha tu t, kim mc tng giao, th nhng tc vo hnh sng th ni

L GIAO DUYN CU 2
Nghe ting gm khua, qun h reo chin thng Nghe vi vt so diu, ang li l trong chiu Mi ngi ru phong, gi lng trn khng Khi c khi trong, Su thm mnh mng v lng ng trong lng Cung bi hng kiu trng vi ni sng Cung thm trm un ln nt mi cong.

V li vng c
i ting t hay ting hn thnh tht, khc phiu thanh nn nt tm hn.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 322

Tc gi : Lm Vin
Bao cm xc tro dng nh sng bin dp dn.

Ting n bu

Ta nghe ting gm khua t trong huyn s, nghe v nga dm trng ch cuc tn sinh. (-)

Chuyn quah ht xm, bi Mc h v nhn (Ly 5 cu u)


My cuc binh ao, tri qua bao cuc binh ao Ging ni rc r, t ho rng tin Chu con i khp mi min i khp mi min, Chu con i khp mi min Dng xy non nc tin ln vng bn.

V li vng c
Du c bi thng, vn vt cnh lm than, i cc tch, uy thng di i. Nh vn nc khi lnh nh, khi chm khi ni, nhng vn hin bao i tip ni truyn lu...

Chu 4 nhp, tr xun, ngm 2 cu vo Nam xun


Cung trm l ging cha, l nim tin tt thng Cung thanh l ting m, su lng tn tm hn

NAM XUN (T cu 5 - 8)
5/ Cho em cu ht. ngn nga. V trong sng nhng ting ci 6/. Nn Hu che na mt ngi, hoa n rng r Hi An 7/. Hm tiu Phong Nha K Bng, du dng my bin H Long 8/. N ci hn ngc Vin ng, ti mu vn hin Thng Long

Vng c (tip) CU 6
i Vit Nam, nhng m thanh ti p, t nc yn bnh mun th thm ti. Hai ting Vit Nam ng vng c t tri, ni thm su ci lng li rng rng da dit. Gi rng my tin ho hng lc vit, chim hc vt bay ln t mt trng ng. (-) Mt dy m huyn, n bu ngn cung rung cm Tng git uy ly lan thm mi ngn sau. Lng tai nghe ting n bu Ngn nga tng git sc mu Vit Nam

NHC
Ting n bu th xa, Cung thng kiu nc n,

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 323

Tc gi : Lm Vin
Than mnh chng t do, Bi ai dn mt nc, No nut tng ng t, No nut tng ng t. Ting n bu ngy nay, Nh ting ngi chin thng. ang vang vang ca rng,Ta i i n ng. Vit nam, ngi vinh quang, Vit nam, ngi vinh quang.

Ting n bu

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 324

Tc gi : Lm Vin

Tnh ca

Tnh ca
Nhc : Hong Vit Vng c : Lm Vin NS Ngn Vng - Tm Tm ca trn VTCN V i Phong - Qu Anh ca trn CT Ti t ci lng HTV

NHC
Nam: Khi ht ln ting ca gi v ngi yu qu ta. Ta t ting gi ma tht go cun dng phong ba. Em i nghe chng li tri tim vng ra N: Rung trong khng gian mt bin si m vang. Qua ni bic chp chng xa xa. Qua bng my che m qu ta. Ting ca i i chung thu thit tha Nam: Em c nghe ting ca cha ng hn th su xa N: bin tnh i ta thnh nhng cnh sao to sng. Vt bng bng qua m ti tm hng hoa. Nam: Bn nc Cu Long cn em i. Bi la nng du cn mun i. L cn duyn tnh ta thm trong ting ca. Khng th xo nho.

VNG C CU 1
N: Ht na i anh bn tnh ca thm. thit. Vt ni rng sng su vt phong ba bo t ting ht tm nhau trao thng nh. mong. ch. Ht i anh, xua tan ng my m Nam: n tht bom gm, ting ca cng cao vt gian kh ho thnh nhc li ca. N: nhc oai hng, li ca y thit tha, ngi phng xa nhn nh dn d. Chin u cho ho bnh c lp t do, cch tr chia ly o lng chung thu

CU 2
Nam: Em c nghe chng bn tnh ca anh ht, vang vng n qu nh t trn tuyn xa xi. Hnh phc by gi l ch l i, l nh thng nhau l mong mt ngy v. tn mt nhau, trn mong c hn th.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 325

Tc gi : Lm Vin
N: Em s dt anh ra b sng thi th u, nh nhng tra h trn cha m i chi.

Tnh ca

Nam: Thn xm bnh yn bng pho di vang tri vch l mi tranh vi xc ngi thn trong . Mi lm tui la cm hn nung tri tim b nh, anh ln ng theo cch mng gi qu hng

NHC
N: N: Khi nghe ting ca ca lng ngi yu phng xa Chim bay ging ging ngoi nng xun p thay. Tan cn phong ba lng t yn ri y. Nam: Em hy n n ci ti xanh. Nh cnh choa xun cho ring anh. Ni nhau nghn li qua i mt xanh. N: Ta ht chung ting ca vang di t nghn phng xa. Xua k th i mau, dp tt chin tranh m mu. p tan nay bao au kh v chia ly. Nam: Gi ly c tin bn vng em i N: Gi ly tri tim i sng yu i. Lm mt by tnh ca ca i la ta. Dng c bao ngi. Nam: Em hy ngc mt ln vui nhn tri xanh qu ta

VNG C CU 5
Nam: Tri s sng ti khi qua cn phong ba bo. t, con chim nh s ht vang u ng n cho anh v vi. qu. mnh. Em hy ci tht ti ch i bui thanh bnh. N: Ht na i anh tnh ca bt tn thp ngn la hng nui hy vng tng lai. Nam: Sng chc i tay chin u m ngy, m bi la nng du thanh bnh duyn i la. Trong gian kh chia ly thi khi la, tnh i ta thnh sao sng gia bu tri.

TN NHC
N: Ta ht chung ting ca vang di t nghn phng xa. Xua k th i mau, dp tt chin tranh m mu. p tan ngay bao au kh v chia ly. Nam: Gi ly c tin bn vng em i. Gi ly tri tim, i sng yu i. Lm mt bi tnh ca ca i la ta. Dng c bao ngi.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 326

Tc gi : Lm Vin

Tnh ca

V li vng c
N: Ht i anh bn tnh ca tha thit, vt m en mnh bt nhp giao ho Li ca tri tim vt cao tm l sng. N: Li ca tng lai cho tnh yu hy vng Dng tng cho ngi gi trn nim tin. Nam: Nh khng em mt bn tnh ca

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 327

Tc gi : Lm Vin

Tnh ng l kh qua

Tnh ng l kh qua
Vng c : Lm Vin Trnh by : Phng Hng

NHC
Mnh trng non thao thc gia tri khuya Xm nh ven sng than th gi thu v n ai ku tch tch tnh tang Trn tr nm canh em nh thng chng. bao nm day dt ni ch mong Qu i ma dng nghing ng la trn ng Dng sng xa tru nng ph sa Nh kh qua o thm ng tnh em.

VNG C CU 1
Ai lm cho tri kh qua o thm v. ng, ai lm cho mt thu v t hn nhin trong trng tri xa tm t tru nng. u. su. (-)(-) Trn tr nm canh thng nh duyn u. (+) Anh ra i khi trng non cha ln, bao ln hn trng rm anh s v thm. (SL) Em ta ca nhn xa trong ma lnh cm cm, bun lm anh i nhng thng nh i ch. Phn gi qu ma trong trng ngy th, l cuc hn h l sut i lu luyn

CU 2
Con chun chun u trn gin mp ng, n ni rng n cng rt nh anh. Nh lc ngi trai tm hn xao ng, trao vi cho em mt cnh hoa vng. (-)(-) Anh cm tay em ri ni vi em rng. (+) Anh yu mt loi hoa bnh d, m chn th thnh khng th tm ra. (SL) Em thn thng e p ni mng vui, bit tnh yu u tin t nhp tim mnh trao gi. V vng tin qua ngy ch thng i, hoa kt qu bao ln sao mnh vn xa nhau

NHC
Tnh ng i l kh qua Chng i xa nh nga lc mt kiu vng Ai a nng cho kp v dinh.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 328

Tc gi : Lm Vin
Tnh ng i l kh qua Bp la cm si cha kp chn Lc lo cu tre ng mt mnh Nc chy v tnh chim so lm thinh. Tnh ng i l kh qua Mt nng hai sng em mnh n phn gi mit vn Qua bao ma vui cng rung nng. Tnh ng i l kh qua Li c nm xa ai hn c, sng v b sng nc ngc dng Ai i thay lng n ph tnh em./-

Tnh ng l kh qua

VNG C CU 5
Vn c nm xa kh qua vn tr bng kt. tri, bn mi tranh xa vn c ngi con gi m i ngy trng sao ngi li. thay.... lng. (-)(-) Sng vn v b sng m con nc ngc dng. (+) Kh qua o bng mang thm v ng, em mang ni bun tru nng trong tim. (SL) Nc chy v tnh chim so lm thinh, cu tre lc lo mt mnh c n soi bng. Trng v tan khi mt nc v tnh xao ng, nng ht ma dng nghing ng la trn ng

NHC
Tnh ng i l kh qua Mt nng hai sng em mnh n phn gi mit vn Qua bao ma vui cng rung nng Tnh ng i l kh qua Li c nm xa ai hn c Sng v b sng nc ngc dng Ai i thay lng n ph tnh em./-

V li cu 6
Kt nhy m bng o bng v ng, kh lm anh i phn l duyn tha. (SL) Bc xung rung su em mang su tc d Tay m b m nc mt hai hng Ai lm cho l chuyn ngang Cho sng cn nc i ng bit ly./.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 329

Tc gi : Lm Vin

V Hu chiu xun

V Hu chiu xun
Tn nhc : Trng Quang Tun Vng c : Lm Vin

NHC
Nam: Em v ph nh, mt chiu ma xun. C nng hoe vng, t o bng khung. C gi hy hy, tc my nh vng. Con ng k nim, o trng ta trng N : Em v ph nh, du dng chiu xun. C sc hoa vng, nng nn thm hng. C n tung bay ngt xanh tri thng. Vang vng cu h xun p qu hng

VNG C CU 1
Nam: Chiu ni nng xun hoe vng lm bng khung t o. tm, c phi em ngi con gi nm xa rng i u m by ch tr li sng dy trong ti nhng k nim.... nm. no. Hu thng em, thng cu ht ngt ngo. Thng dng mnh mai bc chn e p, mt th tan trng tm ni ch mong. N : Qua Trng Tin su vai mi hai nhp, em bc chm dm anh mi kp theo em. Nam: Hu by ch thng nh m thm, ch nc sng Hng vn m m a cu ht

CU 2
Nam: Lng ti nh nc sng Hng, Nh sen h Tnh bn ng Kim Long Em i, mi mt ch mong, Ngt ngn sng khi bun cong nhp cu. N : Ao tm nm xa ch vn tm, chng phi pha khng nht nt... yu kiu. Bi thng nm xa thng nh Hu tht nhiu. Nh i ni nng xun vng tri li, thng ting chung t Thin M vng v tim. Nam : Thi gian thm thot tri nhanh, m y, my vn vn quanh Ng Bnh. N : M y vn mt ch tnh, Thin An thng ht, cn mnh ring mang

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 330

Tc gi : Lm Vin

V Hu chiu xun

NHC
Nam : H , Hu vui xun v N : H , em trn li th, H , ma xun gi mi Nam: Cho tnh khng vi, n ci thm ti, Ma xun ni nh Hu p bi th. Vng c N : 5/. Hu nh Hu thng Hu ch Hu i th ngi i xa cng vi vi ni mong ch. Vng kim lang Chung thu cu hn h, mnh trao li trong pht chia tay Nam: n nay pht giy tao phng ng ngp ngng bi ri em i i ni by ch nng vng hoa thm, Dng xun mn m, m in bng Hng Giang N: Hu ang n xun ngp ngng, lng mng nghe nh nghe thng Nam: Ti ang n em trong lng bnh bng nh khi nh sng N: Tay nm bn tay tm hng xun mi, Gia Hi ng Ba xun bc qua Trui. Vng kim lang tip Nam: Vn xanh hoal n gi xun,thm ti i b Hng Giang N: nh nhng min mang, a cu h ngn vang Nam: 6/. n n tung bay trn nn tri xanh thm, mng la i nn danh phn trong i. N: Gi cu vng o nng tn n, Quai lng nghing vnh chic nn th... Nam: Hu thng Hu i Hu ch, Nn Hu by gi xun p khc tnh ca.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 331

Tc gi : Lm Vin

Vng kim lang

Vng kim lang


Tc gi : Lm Vin Vit cho phim Vng kim lang

L I
Hnh: Anh ni no, c bit khng Lng em hiu qunh chn loan phng n khuya hiu ht, trng chch bng u y khoan nht ting t ng.

VNG KIM LANG


V: Gia canh khuya, d n non bn h Sng ph ging t b, ngm ngi nh ni min qu liu cng liu xang x, l liu x, nh thng hin th Hnh: Bng trm, nguyt cm, hi tnh tri m Ht cu chung tnh, ngi ni u bao thng nm nghn ngo, m gi cn mi xa nhau Phi u nc tri qua cu, th nh lng du m nim au V: Ngi i, ni nh s qua, ht ln thit tha bi ca tnh i ta, du cch xa nhng tnh khng xa

VNG C CU 1
Hnh: Sn khu v khuya, cn u khn gi? Sao ting n anh ri r my. cung. su. V: Nht my ng t trn phm bc hoen mu. n cung on anh khc bun chia cch, gy cung thng m nh v mong con. Hnh: Tnh ngha kia bit mt hay cn, theo bc lng du, ting n say m. Em qu nh ng ng ch trng, m pht tng phng vn cn xa thm.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 332

Tc gi : Lm Vin

Vng kim lang

CU 2
V: Sn khu u, nhc s m n theo , kip sng lang thang qua nhng ting t ng. Qua mi min qu anh thm nh chuyn lng. Gnh ht ngho i qua xm nh, nghe ting n km, c gi yu thng V: C ct ln ting ht ca con tim, ngi nhc s cng nghe nhiu rung ng. Gnh ht ra i, xm thn vng lng, c gi theo chng khut dng bn sng xa

Hnh:

NI LI
Hnh: Bi vng kim lang, anh vit cho em Cho ngi v ch chng chung thy Cu ht bng trm bao nhiu tnh Gi cho anh, cho sn khu m m

VNG C CU 5
V: Sn khu vng em, ting n anh n l, bi vng kim lang nh l khc. cho. mnh. My cu ca, cho trn trn tnh. Hnh: Nhn con th ang say nng gic ng, m thng chng, nh sn khu bit bao. (Tr xun) i nhng xim y di nh n mu, b cha, ng hong, giai nhn lng ly V: Anh ch yu thng ngi v hin chung thy, sut thng, quanh nm bn b i chng.

8 nhp ngh CU 6
Hnh: Ca bi Vng kim lang, em nh ngi xa, cng bn b m con ch chng ni nh ni. Ri thng, ri nm tuyt pha sng bi, ngi vng phu s ha , ru phong V: Anh ch l ngi nhc s bc phiu bng, qua nhng min qu vi cung n tha thit. Gp g yu thng, nn tnh nn ngha, c i xa cng tr li vi gia nh. Hnh: Anh hy v bn hai a con th, v ngi v mi mn trng i m m em ht mt mnh, bi ht chung tnh, khc vng kim lang.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 333

Tc gi : L Kiu

B ngho bn v s

E. TC GI L KIU B ngho bn v s
Trnh by : Chu Hng Phng

NI LI
Tri tr lnh, gi la qua khm l ng my bun, li l nh chiu bung Em v u m e p ng bn ng Tay run ry m tng t v s.

L CON SO
Em ca ti. Bao thng ngy ni tri Thn yu gy, o v nhiu ni Ting ci vng lng b mi Trang la ca em cp sch n trng Tung tng khp ph phng Cn em di du ma nng Ry mai y on nng lng au Bi em ngho bm ngh v s i bt cm, manh o tnh thng.

VNG C CU 1
Em vi v u khi bng chiu nht. nng, xm nh ven sng m di tru nng mi bui chiu qua thm lng. quay. v. Li c ng quen sao chn bc nng n. Ting ai ang vui ci trong t m, khc vo hn em su m mt c m. eo ng cnh ngho t thu u th, a n cho ai nhng t may ri. B mt nghe cay gi lay mi tc r b ph, thi vo lng em tng cn sng v.

CU 2
Trn tay em hng ngy c bao t v s, nhng con s ri may no thm tnh.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 334

Tc gi : L Kiu
em li nim vui cho ai nhng u c cho mnh.

B ngho bn v s

Thi gian qua nhum mu nng gi, em vn lng thm nim tui h trong tim. mt lu ri ci la tui thn tin, mun nu li nhng sao duyn i t chi. S trng chiu nay d ai may mn, em vn lng thm mi bc chn i.

L TRNG SOI
Em v u, m vng canh tn Mt nhn xa, lng su m mng Hn trng trong nh nh trng vng Vui g u, s no may mn ngi a Bit mi sao c ai mua Nhn ci lc u v cnh tay xua.

VNG C CU 5
Nay em ln ln vi ci tn b ngho v s, gi gp em y nh duyn k ng, mt sng long lanh th l. tm. tnh. Cng nh lng xm thng yu gip cho mnh. Vo lp hc tnh thng ni lng qu nh, nim vui ln dn theo ngy thng anh i! Em by gi cng i mi, mt en ly ming ci ti si ni. Nhn thy em lng anh t hi, c phi v tnh thng gip em thay i cuc i?

CU 6
ng bn ti em nht cnh phng ri, bao ma phng n l bao nm em thm ln. Thm thot ngy no c b ngho v s, nay tr thnh c thiu n vng su. Ti hiu ri em s v u, v ni s ni nhp cu nhn i. xua cch ngn cho tnh thng gn li, em n nim vui mi mi cho i. Tnh c gp li em thi M ti thy c khong tri vn vng i ngi em gi qu hng Trn nim m c, tnh thng dt do.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 335

Tc gi : L Kiu

Chic xe ln

Chic xe ln
Trnh by : Mai Thm

NI LI
Ti n thm anh ngi thng binh nm y Bin gii Ty Nam anh chin u kin cng Trn mnh anh cn nhng mnh n, vt thng Gia cuc sng i thng cn bao lo toan trn tr.

PHNG HONG
Theo nhp chic xe ln, ti nh bc bn anh trong xm nh chiu nay, gi lay lay hng dng liu. Nghe th thm nh ai gi bn tai. Hn hai mi nm anh ri qun ng d i chn khng cn vn nguyn nh c i mt vn sng ngi, ch nim tin Anh k ti nghe, hnh phc m m trong mi m gia nh cn mn sm hm vi ngh in t ha nhp vi i, qua mch sng thng tin Tri my au thng, gi anh vui, cnh yn bnh lng vn ti nguyn trn ngha vn tnh cng vi qu hng, chm lo xy dng kp bc vi i bng ngh lc tri tim gi vng lng tin, vt trn s phn em li nim vui hnh phc cho i sng mi gng anh, ngi chin s nm no.

VNG C CU 1
Hm nay trn khp qu hng khng cn my en bao ph, chim rn ht vui lng ngi thanh thn hoa n bng ti hng thm ngo ngt, trong mi tri tim vang ln khc. ht n. tnh. Mng thm i vui khi t nc yn bnh. Trong nhp th ni sng c bit bao mu xng cc anh hng lit s, cng nhc nh lng mnh bn b dng xy. Cho qu nh ti mi mu xanh, cho mnh t yu thng dng trn nha sng.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 336

Tc gi : L Kiu

Chic xe ln

nhng chi non hm qua cn ng mun tr dy vn mnh di tri nng m

CU 2
Triu triu bc chn dn ln pha trc, vi mch thi gian u dng bc i ch. D ni u vn ni nhp i b. Mch mu con tim chy v mun ng, gic gi lng mnh hi h nhng ngh suy. Ting ai ht ngt ngo nh thu ra i, m chm lnh bn ng i nm no sao thng qu. nhp sng khng gian ha nhp i lan ta, ngy ngt trong lng cho ai m say

L TRNG SOI
i! ngy xa, bc chn dn dy bao bun vui thit tha yu i v nim tin st son rng ngi. Anh vt ln, i vui nm thng ta mi bn nhau cng chm lo, vun p tng lai chung sc xy i, ti p cng ai. D bao gian kh chng gai anh vn bn lng xy mng ngy mai.

VNG C CU 5
Chin tranh i qua hn mt phn t th k, tm o qu hng vn cn sn vai t ch. Nhng dng ng hin ngang ca ngi chin s mi ngi sng cng ni sng chung thy. xy. i. Nh lt trn chic xe ln vi nim tin son st rng ngi. D cuc sng hm nay cn bn b gian kh, nhng c kh khn no cn c ch nim tin. Anh dng trn tui thanh xun i mnh cho T Quc quang vinh, nng tm vc bao cng trnh vn th ng. Git nng chiu nay tri vng trn xm nh, nhum thm tng lai nh ai gi tim mnh.

CU 6
D ni ny nhng tnh anh gi n mun ni, theo ln sng thay li tm s. Anh hng t, tr hng no t, soi sng ngn i cng dng ln trang s Vit Nam. u ch ring mnh m cho T Quc mai sau, cho mch sng thng tin vt ngn bin gii. Cc anh tip tc dng xy vi qung i cn li, cho qu hng mi mi p giu. Xe ln thay bc chn anh i cng t nc, gp phn tng lai. Nh vng tri t trn xoay vn dng ta rng trn y nim tin.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 337

Tc gi : L Kiu

p mi tnh ta

p mi tnh ta
Trnh by : Ngn Giang v Phng Nhung

NGM TH
N: Qu em mt gc tri xanh Gi a hng la ngt lnh cu ca Hoa trm n trng la Rung rinh trong nng ng xa Thp Mi.

VNG KIM LANG


Nam: Anh lun bn em Vi thng nm mong ch Thng nh thng v b Lng mnh vn bn nhau Lng nghe ting ai vng v Li th st son ngn nm. N: y l tm tnh ca ngi yu anh Thng nm i ch lng d st son Du xa vn vn li th Ngy mong ngy chung bc bn nhau Yu sao nh mt n ci, ngy qua ngy lun hng v anh. Nam: Ri thm thot bao nm n nay anh li v y Qu hng mnh ang i thay Ta vui cng qu mi hm nay.

VNG C CU 1
N: Nh ngy tin anh i cy v sa trc sn nay bao ln thay o. mi. Chim so cnh cao ct ting ku chiu nh vi v, n c trng ln quanh khm l. bn. vn. Mi m nay hai mi my nm trng. Nh ngy xa cng ti bn sng ny em tin, ngi lnh nm no ang tui thanh xun. Nam: Ma nc ni Thp Mi sng v chn , ha ln iu ht no ngp ngng theo con sng li.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 338

Tc gi : L Kiu
N:

p mi tnh ta

Tnh t, tnh ngi nng thm thit tha, m p tnh ta ln dn theo nm thng

CU 2
Nam: Nh nm xa anh hnh qun qua sng Vm C, sng nc lao xao lp lnh nh trng vng Vt mi nguy nan ginh chin thng huy hong N: cho hm nay c bn anh say m, tm gi Thp Mi *g lng gia tri cao. D sung sng trong lng sao mt vn nghe cay, v c lp t do m c bit bao ngi ng xung. Nam: Cho lp lp chu con hm nay sng ngi cun cun, xy nhng cng trnh vt trc thi gian

L CHIU CHIU HU
N: Tnh ta ngy no, chan cha mi em, thm nng i! ting yu thy chung, nm thng cch xa st son i ch, tm tnh ngy v. Nam: Gi anh v, bn em sng chung mt lng. Ta p xy tnh yu, khc ht tnh chung, trn ng Thp Mi, gi chiu dt do. N: Khc ht tnh chung, trn ng Thp Mi, gi chiu dt do.

VNG C CU 5
Nam: p lm em i! hoa n bng ti trn khp tri t. nc, vn gi thy chung st son sau trc, ha nhp thi gian tip bc. xy. i. Rng r n ci ti ting m ru hi. ng la ngt xanh bn cng trng nh my, lung linh nh in ng soi bng qu hng. Dng knh M Bnh ch nng ph sa, ni ru rt ting chim ca tm v xy t m. N: n v dt mng khung tri, dt ma xun mi p i duyn tnh.

CU 6
Nam: Chiu bin gii anh qua cu c Hu, trng li Bn Ph nm c bn sng. Nh trn cng n lng xm ngng trng, sng rc chin cng trn t Long An kin cng trung dng. N: Mi chng ng qua trn qu hng x s, t m ru hi ni nh trin min. Cc anh xui ngc trm min, im t hnh phc thing ling dt do. Nam: Chi ngi T Quc trn cao tnh dn ngha ng, ngt ngo em i! N: Chung tay ta nguyn xy i - p tnh i la, vn li nc non.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 339

Tc gi : L Kiu

Ht cng ngi lnh

Ht cng ngi lnh


Trnh by : Phng Loan v Chu Thanh

NI LI
Nam: Dng sng qu bnh bng mun sng ht Sng v i b hay khc nhc, tnh th N: Ngi thng i! anh n t bao gi C nghe gi ni c m cng ngi lnh.

L CI MN
Nam: V qu hng v trong thng nh Nm thng xa nhau, nhng lng vn lun i trao Chn bin cng tnh lu luyn thit tha mn nng. N: Ch nhau, ta i ch nhau Trong tri tim yu In bng hnh theo nhp thi gian.

VNG C CU 1
Nam: T anh i xa lng qu nh, mang chic ba l lm hnh trang ni c nh mt em trao ni r. thay. li. Chic l trn tay cng xao xuyn bi hi. Hoa chin cng n bng cng hn c, dng sng nh i ch cng thao thc nh thng. N: Mu o xanh thng ch, ch i m thng, vn theo mi bn anh trn thao trng nng gi. Mi bc qun hnh vt ngn gian kh, c em di theo cng cc anh tin bc...

CU 2
Nam: Nhim v thing ling gic gi lng trai pha trc, tm gc tnh ring vng bc ng trnh Hnh phc no hn khi non nc thanh bnh N: Nh cuc tin a hm no bn b Vm C, my a bn bn nh n c gho tru em !.

Nam: Ti n tru gho em sao n!

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 340

Tc gi : L Kiu
N:

Ht cng ngi lnh

Ti n ni: c ngi yu i B i phi li sui tro non, nhim v cha trn lm sao m ngi ta ci hi. D c hi bun nhng em khng hn di, v yu nhau ri c ln li cng vui

CAO PHI
Nam: m thy chung Bn sng Vm em n a ngi N: i cng bn nhau Lng rn r bao nim sng vui Nam: Em i! qu mnh gi y ti sng bn cng trng nh my N: Chung tay xy i Thm ti c nguyn duyn tnh di lu Nam: Mt em xanh mu xanh c vng, xy i cng xanh.

VNG C CU 5
N: Dng sng nh ln quanh ch nh trng thanh ch theo ma la. chn, tay trong tay lng thm bn rn, anh ni vi em mnh tnh chuyn. cau. tru. Ngi lnh em yu ti thm mi tnh u. Nam: Xm nh qu ta ti mu ngi mi, bn sng hn h ch i nn th. Tnh yu i ch chn c m, ngi lnh bin cng snh duyn cng c cng nhn nh my. N: Gi phi vo ca hn ngy mai gp li, gp gp chi anh mnh my nm ch.

CU 6
Nam: Ngi lnh thng ch lm mng nhiu m, y p nhng trang th vi tnh yu chy bng. Tip bc cha anh bao tui thanh xun y kht vng, gi vng yn bnh cho cuc sng yu thng. N: N: Ngy mai hai a chung ng, Cng nhn Ngi lnh vn vng trn i Chung tay xy dng cuc i m no. Long An p mi cu h. Nam: Ht cng ngi lnh chm lo xy i. Nam: p tnh non nc em i!

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 341

Tc gi : L Kiu

Ly chng xa x

Ly chng xa x
Trnh by : H Ngc Trinh

NI LI
Ngi nut l ta u bn gi l Sng v trong lng hay sng dy ngoi khi Bn tri u c ai thu c ni nim Con xut gi m tim nh ngng nhp

PHNG HONG
M i! M c nghe chng Ting con th thm trong m vng Ray rc ni lng cng thm cay ng Chn bc theo chng m lng c nao nao. Thm hi tri cao, phn gi tha phng, tri dt ni no Ngy nh m mong, nn lng ch tin ai ti Thm thm phng tri, tr tri bng hnh con Ngi chng yu thng, nhng sao gi l chng La i mai kia, c hnh phc mn nng Hay ho nng Kiu bn mnh trong vng kh lu Khp kn cuc i ni chn tri u Ngn ng ni u lm sao con hiu c Lng l n ci, bit khc hay ci Thi th th thi, cng nh mt kip con ngi.

VNG C CU 1
Con sng lng thinh trong gia nh ca bn chng xa. x. Nghe t tch ting ma ri m su xa ng li, nut l vo tim chy mi. trong. lng. Ngy thng gi chn con lo s php phng. Cha n ma ng sao lng con lnh gi, cnh bn chng m khong cch m xa. Hi chic n mu rc r ai treo, c lm sng p cho cuc i ca ngi ly chng xa x. Con kht khao c mt tnh thng nho nh ni x l qu ngi m gn b

CU 2
C phi phng xa ma ny vo h, vng vng ting ve ngn m gi h.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 342

Tc gi : L Kiu
Xo xc l vng ri hay khc nhc ru lng.

Ly chng xa x

D phi long ong trong vng kim tin th mng, con khng bn i mnh trong bng ti mn m. D con ly chng khng r ngha tnh duyn, nhng khng bc tin lm m nhn cch. Con khng nhuc nh cuc i trong sch, ni x l qu ngi cn tm c nim vui

L CHIU CHIU
Chiu chiu, con nh v qu hng Nh m cha, thng nm di du ma nng Bao m nh thng ngp lng i xt xa trng v Mi nh v n em th Cnh chim bay xa mt m

VNG C CU 5
Ni x tri u my su ging. li, n nhn ch ai sao chng thy. bay. v. Vnh vin t y cch bit mun trng. No i bn ai thng ngy con cam chu, m lnh trong i con liu ly thn. Phi chi bn y ng gn, sm thm ti ving phn u lo. Chiu nay bit dng cnh c, con ly chng xa x bun cho mt i.

CU 6
Hh M i! ng g con xa, chim ku vn h chim ku vn h bit nh m u!. By gi con tri u, ngn sng cch bin vui su m c bit khng. Cng l phn gi c chng, nhng sao tui tc khng ng la i. m nm gi bn tnh i! ch nghe gi rt, bung li th than. Phi u phn bc hng nhan, m sao con phi th than u phin. Tng rng chn y thn tin em con g bn, bc tin ho hon Trm nm bia du mn Ngn nm bia ming vn cn tr tr.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 343

Tc gi : L Kiu

Ma hoa phng

Ma hoa phng
Trnh by : Tuyt Hnh

NI LI
Trn li nh em v ni gc tr Lng bng khung nhn cnh phng ri ri H n ri hai a s hai ni i chim nh chung khong tri m c.

VNG C CU 1
Mi h sang lng li min man gia ngn hoa phng. , phng nh thng ai m nghing nghing trong gi cho nng hn ln i m em. hng. Phng thm trn cy hay phng trong lng. Trang sch nh cng np mnh vo h nh hn ch ai thn quen. Ai ch ma h trong nh mt ca em, c ch theo ni nim ring thng ngy mong i. Ai ko hong hn cho my chiu hn di, ri t hi lng mnh v u thng nh

CU 2
Tui i mi c m hng chn mng, nh nhp p con tim theo ting trng sn trng. Ma h v chi cho se st ni bun. con ng thn quen tan trng mnh chung bc ch xc l ri y trong ting ve ngn. Hoa phng i ch, ch i trc sn, phng nh thng ai bao ln thay l. Du bit mi nm Xun qua ri n H, nhng h n h v sao b mt nghe cay

ON KHC LAM GIANG


Nhn phng hng bay bay Bao vn vng thng ch ai c hay Dng sng lc lay con Ch cu h php phng theo sng Lng hi lng v u Ma vn ri ri hoi b mi Ting ve su ngn nga Ni theo dng hoi mong nh thng. i ma h i u, ai bit ai c hay Xa cch bao m ngy

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 344

Tc gi : L Kiu
H v chia tay, mi a mt phng Lng vn i mong Mi mong ch ngy mai tu trng, Trn ging ng cng nhau sch n. Ta mi bn nhau Nghe lng mnh, ha trong thng nh thit tha khng cn chia xa. qua thng ngy i mnh vui chung Tng lai n ch hn ngy mai mnh tha c mong.

Ma hoa phng

VNG C CU 5
Phng thm cn y ai treo trn cy tng chm nhung. nh, xc phng ha thn thnh con bm nh bay ln vng quanh say m. sn. trng. Ri phi chia tay mi a mt con ng. Ch cn ng li trong ti ni bun man mc, nghe hng v cuc i do dt hng hoa. Khi sum vy c lc phi chia xa, ri t hi lng, ai by ra chi thng nh. mi h sang ti lt vi tng trang sch v, c dng lu bt ngy xa m c ng mi hm no.

CU 6
Du bit rng h n h qua, nhng v to ha sp by nh sn. Nhng sao ti bng thy lng mnh trng vng, c l no mnh nng lng thng. Bao nm chung bc chung ng, chung vui n sch ging ng bn nhau. Chiu nay bng thy hn ghen, nng hn i m ca em ng hng. Thng ai ti vit i dng thng nh trong lng mnh ti Ma thi nm y qua ri Phng hng ha bm trn i vn vng.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 345

Tc gi : L Kiu

Ma l i qua

Ma l i qua
Trnh by : a Nin

L TRNG SOI
Bao ngy qua, sng x trong lng Gi go tng cn nc dng ngp ng Xung ai bi lc lay trn dng L tro dng, cng thm gian kh tru nng lng ta Mu tang thng, bao ph gn xa au n lng, hy vng d vt qua.

VNG C CU 1
Lng ai sao khi xn xang trc thm cnh qu hng ngp trn nc. l, n tr th ngy git mnh tnh ng gi m trong m ma gi. nao. lng. Mi nh tranh ng nghing gia sng nc bnh bng. Tn mn m lc bnh gia dng thc l, tri dt m ngy trn dng nc mnh mng. Con chim lc n ng ngt trn t trm non, n run ry theo tng cn gi lc. Thm ha thin tai y x cnh i tri ni, chng chi vi thy thn ginh s sng.

CU 2
M nu ni cm vi lng chng lon go, cho n tr th lt d ba chiu. Thng lm ngi i cnh i lnh c hn. Ti cn nh mt chiu ma gi, trong on ngi cu tr v y. C c gi mi tc bc ph, tay run run trao nhng phn qu tnh ngha. i mt rng rng nhn tng a tr, chua xt ngm ngi cng chia s ni au.

L CHIU CHIU HU
Lng ta ngn ngo, bao cnh kh au hm no Xy cm tuyn dn c Sc sng bn lu, thng nm yn bnh, khi ma l trn Ngy mai li v, mang theo c m trong lng Chung sc ta dng xy Tm huyt lm nn, lng qu yn bnh, nh tnh vn tnh Vun p nim tin, tnh thng dt do, yn lng bao ngi.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 346

Tc gi : L Kiu

Ma l i qua

VNG C CU 5
Cn gi c lc lay di nng ban mai ang ci tng ln. sng, sng ch nh thng hay sng lng ta xao ng cho vng t mi sinh si cao rng nhng. cng. trnh. Nh in in tr bng vng rc qu mnh. nhng tr th mi ma nc l, tung tng n trng trn cm tuyn dn c. Cho vi ni lng thp thm u lo, ta li chung sng an bnh trn nn t mi. M rng vng tay lng ngi mong i, vt mi kh khn xy dng qu nh.

CU 6
C phi v hn lng khng ci c M Nng nn Thy Tinh gy ra bao cnh tai ng cho nhn th. Cho cnh chim non r ri trong du b, vi dp bao kip ngi vo khn kh gian trun. N bin cuc sng ng bng thnh b i trm lun, mc cho th gian on hn cn l d. cu mun dn Sn Tinh phi on mnh ch ng, l lt thin tai m bo v sn h. khi ma l i qua Ni cm go mi mn m tnh thng Rng ngi sc sng qu hng Thy chung thng nh vn vng trn i.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 347

Tc gi : L Kiu

Ma xun c hn

Ma xun c hn
Trnh by : Chu Thanh v Kiu Hoa

L CI MN
N: Cho qu hng ma xun n Sc thm hoa thm, t tri ngt ngy rn vui ng bn anh, lng xao xuyn nghe tim rn rng Nam: Ma xun hoa ci gi reo Man mc trong tim ai Trn qu mnh, vang khc nhc tnh xun.

VNG C CU 1
N: Cnh n ch ai m ln bay gia tri cao lng. gi, em ng ni y nghe git ma xun ng mm trn mi tc vng vn hoi mong nh gic mng.... ban. u. Vai li k vai chung bc qua cu. Nghe nhp th qu hng tro dng sc sng, em th hn mnh tri rng vi ma xun. Nam: i m hng hng trong ngn hoa nng rng rng, tay trong tay nghe m tng hi th. Xun v trn qu hng x s, m li lng mnh nim vui chm n.

CU 2
N: Nhng cnh o ti bn Mai vng rc r, ta ngt hng thm trong gi sm la . Xun ca lng ta xun n mun nh. Tri t giao ma trong nhc tnh th, cho nt mt qu hng sc xun rng r. N: mi bc ai qua khng cn b ng, khi phi thn thng nh thu mi va quen...

Nam: Dng nc m tri ch dng i th mng, say m nng nn chy bng c m.

L ST SON
Nam: Xun n ai xun ci Xun thm ti t tri Ma xun v qu hng Ch bao iu vn vng Nghe m m trong d Nh lng ai thit tha mong ch. N: Tnh yu thng nm ong y

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 348

Tc gi : L Kiu
Gi qu hng sm hm i thay Mnh bn nhau thit tha mt lng Cng chung tay p xy ngy mai.

Ma xun c hn

VNG C CU 5
Nam: Em i ! Nghe khc dn ca ai ht ngn nga chan ha nhp. sng, nng cnh n chao nghing gia khung tri gi lng em n tin vui cho khp c. mun.... ngi. Cho n em th tung tng trong ting vui ci. Cho Thp Mi xun v thm ni cm go mi, cho m vi bt nhc nhn lam l thng ngy qua. N: Nh tnh ngha ti mu soi bng nc dng knh, cm tuyn dn c un mnh trn ng xanh bt ngt. i! ngn gi xun hng a man mc, hnh phc m no do dt lng ngi.

CU 6
Nam: Em ! N: N: N: N: d! Ni g anh? d! Sao lu ri anh khng hi ngi ta, Tt nht bn b ci xin lm sao cho c. Xe duyn trm mi t hng Yu anh yu c cnh ng qu hng. Nam: Em i mnh trn yu thng Ra ging ta s chung ng c m. Nam: Ni nghe n! Nam: Ma xun ny em trn tui i mi, c gio Thp Mi cng anh c hn. N!!! Nam: Nhc chuyn n duyn sao em e thn, m lm ng tin bn ln nhn xa.

Nam: Ch c Hng bn nh hi cn ma xun trc, c cng vu quy ct bc theo chng. N:

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 349

Tc gi : L Kiu

Ma xun v trn bin gii

Ma xun v trn bin gii


Trnh by : Minh Tun v Mai Ly

NGM TH
N: Xun v bin gii n hoa Gi lay, lay nh la ngn mai Nam: Bng bnh mi tc em bay Sc khi xun thm, m say men tnh.

L CI MN
N: Tnh qu hng p trong sc nng t nc reo vui, hoa ci sng ti ngn ni C cc anh ngi chin s ng canh t tri. Nam: i vui lm tnh em i! Su lng trong anh Nghe hng thm len nh vo tim.

VNG C CU 1
N: Nng ch xun sang gi ht min man ru ngn hoa. bm, gi nh lng ai thng nm ch i cho tri tnh yu chn . trong. lng. Nam: M ng tnh ai cho i m em hng. Lng rn vui trn ng em ht, khc ht n tnh man mc lng anh. N: Ngy mi rn rng trong mt bic long lanh, cho tui xun xanh dt do m c. Cho nhp sng qu hng dng trn nha sng, t nc chuyn mnh n ma xun mi.

CU 2
Nam: n n trao duyn di tri xanh thm bn nhng mi m tnh thng, tnh ngha nng nn. Nhp Xun s xua tan cnh i lnh c hn. N: Anh i! du cha thuc v ta nhng g m c, cng nhc lng mnh tip bc dng xy. nh in sng bng ch nh tng lai, ang gic gi lng ta bc vo xun mi. Nam: Chung sc cng nhau dng xy qu mi, giu p mun i cho tha c mong.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 350

Tc gi : L Kiu

Ma xun v trn bin gii

L QUA CU
N: Tnh em st son i ch m hng duyn thm lm anh i! Mnh cng chung nhau, vai k vai chung sc xy i p ti m c vn vng trn y yu thng. Su lng trong tim tnh anh Ht ru nhau mng thm ban u.

VNG C CU 5
Nam: Xun gi thit tha trn mi bc ng qua m tnh x s, qu hng i! D u ti vn thng vn nh, nh bng hnh ai trn ng rung. qu. nh. Nh chic bnh em trao hng v m . Nh dng sng hin ha th mng, ch ph sa v cho cy la qu mnh tru nng on bng. N: Cho da hu Long Tr chn c mong, nh tri thanh long Chu Thnh ngt tnh ring em . Xin gi cc anh nim vui nho nh, c c tnh em ngy i ch.

L CY BNG - CU 6
N: Anh i! Xun mi v ni y bao p ti Bn nhau xun y c hn, i ngi i. Tnh yu st son trong lng Mi hng li thm mi. Cng nhau gp sc xy i Qu mnh ngy mt m no. (Ca c) C no m hm nay phi qua bao ngy gian kh, gn gi trong lng xin ai ng qun. Nam: Xun sang tip bc i ln, dng xy non nc p ti mun i. N: Qu hng bt ngt mu xanh C ngi chin s ng canh t tri. Nam: Ha chung nhp bc em i! Cng vui xun thm cuc i n hoa.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 351

Tc gi : L Kiu

Ngy v

Ngy v
Trnh by : in T Lang

NI LI
Ti v y ng ngng bn li nh, nghe ting ve ngn di nh ai by t ni nim ring. Lng ti c nao nao khi v n t lin. Nhn hng phng v trc sn trng ang r n.

PHNG HONG
Ti vn trn tr trong thng nh min man. Nh bng hnh ai trong d vng M lng ti khng bao gi phai lng Tnh thm ngt ngo ngy y ai trao Nm thng xa nhau, ti thm c m tr li ni ny Ni mi trng xa rung rinh hng phng v Li nh ngp ngng, b ng bc chn i Di mt tm em, lng bng khung nhn mi trng lng D nm thng xa, tnh ngha vn nng nn Lng thy chung dt du n em nh di Ci nhn ngha i mi mi sng trong Chp cnh c m, cho tr th bao nim hy vng Do dt yu thng, thm m ngha tnh mi ma xun, hoa thm cng khoe sc qu mnh.

VNG C CU 1
Tnh yu ca em vn m mi trong tri tim ti thng nm ln dn cng bin. ht. Sng ln trng khi hay sng lng do dt, man mt nh thng theo sng nc. dng. y. Ci chuyn n duyn sao ai kho v by. ti ng ni ny bn b thng nh, du dt ni lng ngy tr li tm em. Chic ba l vai sn ti mang nng th em, ha sng bin ngy m v v trn o vng. Tnh trao nhau thm nng nh bin mn, ngan ngt hng thm tnh yu chn

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 352

Tc gi : L Kiu

Ngy v

CU 2
(B 12 nhp) Nh ngha trang Hng Dng ch Su gi mnh trn Cn o, c gi ru thm nn sng bin dt do. Nh ting m ru con nm xa nng thm ngt ngo. Nh tng nt ch nghing nghing c gio hin nn nt, vun p cho i v ngt nng say. D cch tr ng i tnh chng nht phai, lng vn thy chung i ch ngy ai tr li. D c qua xun xanh ca thi con gi, nhng tm chn tnh em vn mi trong ti

L CI MN
Mi trng xa, gi y thm Thm tim ai, bao ngy nh thng y vi Khc dn ca, lng say m, thm thm tnh ngi Dng sng lng l m tri Nh ch tnh ai Vn m hng v nng say..

VNG C CU 5
Ti dng bc trn cng vin khi chiu nghing bng nng. Nh dng nh thn thng vi tnh yu su. lng, mt gc bin cng d sng x hay bin lng anh vn gi v em trn c. tm. tnh. Hnh phc m m khi t nc yn bnh. Nh chuyn tu ai ra khi ch y c nng, v vi ng bng la tru on bng. Ph sa sng Hng hay nha sng Cu Long ngy m vun p cho cnh ng tng v. Cho m gi, em th khi cnh i lam l, cho c gio vng su cng thm n ci hin.

CU 6
(B 8 nhp) Nh bn tnh ca ngy no nh nu lng ngi li, ru hng da nc nghing mnh xa tc gia hong hn. V li qu hng sao d bng bn chn, nh thu bng khung ru hn trn bin c. Mi trng thn yu by gi p qu, nh mi cao tng rn r ting ci vui. Hng thm vng vn b mi, nng hn i m em ti ng hng. Xa nhau ngy i, m mong Gi mnh hi ng tha lng nh thng Em vui, bc ging hc ng Chung tay xy dng qu hng p giu.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 353

Tc gi : L Kiu

Ngi m ca ti

Ngi m ca ti
Trnh by : NST Phng Loan

NGM TH
Ti v qu m Long An Gi a hng la rng trm nghing nghing H bom cn nng ni nim Bn b Vm C tnh ring ai ch.

VNG C CU 1
i! hai ting qu hng sao mi vn vng lng ngi nm. thng. Son st thy chung tnh thng lay lng chy mi trong ti nh ngun sa m nui ln khn bao th h. anh. hng. Nh thu qu hng cn chm trong bng ti lnh lng. M gnh con i gia tri pho gic, bao thng nm di qun tht con tim. Ln li thn c dm di nng ma, rung sm ng tra di ma bom n pho. Rau cho cm hi trong cn la lon, ch mong mt ngy cc con khn ln...

CU 2
(B 12 nhp) Nm thng gieo neo con ln ln trong tnh thng ca m v nhng li ru khe kh ngt ngo. Cha hy sinh trong trn Mc Ha nm no. Con chim so nh cng nghn ngo ngng ting ht, tri t cng ngm ngi nh l chia ly. M gi ni bun cng lng xm ng ln, vi chic o sn vai khn rn bnh d. i dng ng kin cng i m thanh cao, lung linh ta sng soi vo i con

L CON SO
Con ln ln, khi nc non nh bnh yn i ! tnh m thing ling Tri qua bao nm thng trun chuyn Vn ngt hng nh a sen hng Tc trng nh bay theo gi bnh bng. Nh nhng li ngn nga m ht Ng i con, con ng cho say

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 354

Tc gi : L Kiu
Mai ln ln khn ri, con i hy nh Nh thu ng cay m gn gi hm nay.

Ngi m ca ti

VNG C CU 5
Cn nh tnh ngha ven sng my lt ma ng si m lng ca. m. M k con nghe lc thi con gi nn ni ch mong m tin cha i trn bn bn. sng. ny. Thp Mi i ! bao nm sng gi dn dy. Nhng a sen hng vn ta hng thm vn cnh thng, nhng lng ca m gi cng theo bc thi gian. t nn hng thm chiu ving ngha trang, m a cho khn lau dng l nh. Nhn nhng m bia gia tri lng gi, m thng nh cc con ca m nm no.

CU 6
(B 8 nhp) Vng! ti hiu ri ngi m ca ti, v sao trn i qun mnh cho tt c. Ch nng tm vc cho con i trn ng vn ng, cho hng t Thp Mi ngan ngt mu xanh. T mnh t ny chng con s tip bc dng xy vi sc tr i mi y c m chy bng. Cho qu hng sng Vm th mng, hai ng ng Ty lng bng my tri. T ma thu y m i ! Mnh mng t rng bin tri qu ta Thp Mi ngt bn tnh ca Ngy mai ti p mun hoa n cho.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 355

Tc gi : L Kiu

Ngi m sng Vm

Ngi m sng Vm
Trnh by : Dng Tun

NI LI
Nhn di nh, m hi tng li Nt xun xanh ca ch By, anh Ba Nm y ma thu theo ting gi sn h Gi bn m ch cn l ni nh.

VNG C CU 1
Mt bui chiu thu l xc xo ri y ni ng. vng, m m thi gian tri qua trong thm lng vi ni nh thng da dit. trong. lng. Lt lo cu tre, m run run tng bc ngp ngng. Con chim so nm no vy cho ngi lnh tr, ngy y ln ng theo ting gi ni sng. Tng si nng chiu soi bng dng knh, lp long bn sng dng hnh ca m. u phi by gi m mi ngng mong, khoc khoi trong lng t ngy a tin...

CU 2
(B 12 nhp) Cy bn ven sng cng ngm ngi trt l, bi chin tranh i qua ai mt ai cn. Vm C trong xanh cng dng sng ngn th. Con sng lng dn nm xa ui gic, con sng yn bnh rng mt qu hng. i m ngho di nng dm sng, lun di theo cc con trn ng ra trn. Sut my mi nm m trng tng tin thng, c a no v m m chng hi thm...

L CHIU CHIU
Chiu chiu, m ng trng ch con Bng m xa, nh thng mi mn thng nh Nh cu ht ru nm no i xt xa trong lng Trong lng lng thm ni au Cnh chim bay xa mt mng.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 356

Tc gi : L Kiu

Ngi m sng Vm

VNG C CU 5
Ngy ngy m thp hng thm trn bn th con tr, khi lng l bay qun quanh bn m, i ngi m Vit Nam yu knh. mun. i. Ray rt ni au ging x tri tim ngi. Sut my mi nm m khng mt ngy ngi ngh, bm rung gi lng bn b vi qu hng. Con ca m i xa nhng cn li chng con, phng dng m i m hin yu qu. Nh nm xa m dy chng con bn gan vng ch, quyt xng ln xng khng mt cht ngp ngng

CU 6
(B 8 nhp) Nay v thm m ven sng khi trn ng con nc l, trong cn nh tnh ngha p yu thng. Nhai ming tru cay i m hm su, m thn th nhn ra dng sng Vm chiu vng. H c a no v m nm tay cn dn, ch cy bn gi vt thng su khuyt. D mt mt au thng m khng so hn tnh thit, gn gi qu hng ai tic mu xng mnh. Ngp ngng gy trc run run Ngm nhn tng a, m mng cc con Trn i m gnh nc non Chng con n p sao trn m i!

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 357

Tc gi : L Kiu

Nh m Thp Mi

Nh m Thp Mi
Trnh by : Nguyn Minh Vng

GIANG NAM (16 CU)


Con dng bc ngp ngng nhn sng nc, nghe gi Thp Mi se st thi qua , chiu bung xung chn tri mu tm bic

Khc I:
1. Tng t sng trn sao da dit ni nhthng. (-) Tng nh, cn in dng m nm xa. 2. Tm thn mnh mai, m vng d kin trung (-) Quyt vn lng v T Quc qu hng Khc khoi ch mong nc non qua hi binh la. 3. (-)(-)(-) Rng r git m hi, tun chy theo nhp cuc o hm 4. Ngy y cha quen, vt mui, Thp Mi M xt lng, ng tng chic np, m lng con (-).

Khc II:
5. (-)(-)(-) Ngi m Long An bt khut trung hu, m ang 6. Gic th tra tn, m chp nhn n au (-) ch che cch mng th ti tm Nung ch cm th ch ngy qut khi. 7. (-)(-)(-) Lng m bao la m tnh dn ngha ng D gian kh, hy sinh 8. M vn cam lng, cho con vng bc tin ln (-) Dit ht gic th cu ly qu hng T ho thay, con c m phi thng. 9. (-)(-)(-) Bit bao l Kh au thn m, ni sao vi c ni nim 10. (-) gia bo ging, ch sng ngi (-) Tnh thng t trong nhng tri tim

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 358

Tc gi : L Kiu
11. i m ca con, ngi m Thp Mi (-) Tht xng vi, tm ch vng m Bc tng nm xa 12. Mng chin thng huy hong, vang vng ngn nm (-) Ngha ng tnh dn thm mn nng Qua nhng ngy khi la, u tranh.

Nh m Thp Mi

Khc III:
13. (-)(-)(-) Bn trng ca Vang di chin cng Lng ly lit oanh ca cc m ngoan cng. 14. (-)(-)(-) Thp Mi hm nay Sng v reo vui, t nc yn bnh 15. Mi cn lu, tm gng vng bt khut (-) T Quc thing ling (-) Ghi m (-) nt son vng 16. D ni xa, cui t cng tri (-) Mi nh n ngi, m chin s, Thp Mi Long An.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 359

Tc gi : L Kiu

Ni vi anh

Ni vi anh
Trnh by : Dng Thanh v Trc Hng

NI LI
N: Khng phi by gi, em mi ni vi anh i ngi chin s o xanh, ni min bin gii. Nam: Chc sng trong tay, anh vng vng i ti Mang c tnh em ch i min xa.

VNG KIM LANG


N: i ! anh chin s cng an Em yu nm no Thng nh thng dt do Lng mnh st son cng nhau Ting anh m m ngt ngo Tnh mn nng thit tha lm sao. Nam: By gi qu mnh yn bnh em i D min bin gii xa xi Chung tay p xy cuc i Cho qu mnh ngy mt thm ti Hng a ngt ngy t tri Ha nhp cng chin cng ngn ni. Qu mnh thanh bnh ca ht Hoa chin cng n cho ma xun N: Nng thm n tnh ni ni thit tha vy gi i vui.

VNG C CU 1
Nam: Em i! trn t qu ta sut bn ma hoa d bnh yn ting. sng, nhng m y vn cn nhng cnh hoa ri rng trong ging t mn m ni bin gii. xa. m. D khng khi sng cay hay la n mt m. Nhng bng m en cn chp chn n hin, th anh cn dn lng mnh theo ting gi thing ling.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 360

Tc gi : L Kiu
N:

Ni vi anh

Gi sm ru mnh cho n luyn tri xanh, thp thang ng xa bng anh nghing di theo ni nh. Mi bc chn anh di nng hng rc r thm nhng cng trnh lung linh trn qu mi

CU 2
Nam: Anh c em c tnh thng lng xm, c c nim tin chn l sng ngi. Gi mi bnh yn tng ting ni n ci. N: Em vn bit cc anh cn nhiu trn tr, lng l m ngy tho g kh khn. D ni no cc anh vng bc tin cng, khng sa ng trong vng bc tin danh li. Vn th ng cao gia khng gian vi vi, ta ngt hng i cho triu triu tri tim...

CAO PHI
Nam: Tnh nng bn em Trn qu mnh thm ngt hng i. N: Nng vng lung linh Nh tm tnh thit tha ca anh. Anh i! ngy thng thng nh Bao n tnh lu luyn Bn sng hn h Nh t im bng hnh qu hng. Nam: St son vn th Chung tay xy dng cuc i yn vui.

VNG C CU 5
N: Nhn cnh diu bay trong gi chiu nay em bng nh tui th ca chng mnh ngy , ch bit tung tng a nhau trn xm nh, cha bit s bit lo nhng ging t. trong. i. Hai a ln ln khi t nc thanh bnh. Em dy hc vng qu bin gii, cn anh th tr thnh ngi chin s cng an. Nam: Trn tr m ngy bao ni lo toan, v nhng bng en cn ang n hin. Trn chin thm lng hm nay vn cn ang tip din, d ch pht giy anh khng th l l...

CU 6
N: Lng xm s an lng v c cc anh, c ngi lnh o xanh gi bnh yn xm nh. Cho bao lp tui th tung tng di mi trng ngi , thu dt mng lnh qua tng trang ch hm nay.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 361

Tc gi : L Kiu

Ni vi anh

qua ri thi gian kh ng cay, nhng vn cn y nhng thng ngy thm lng. Nam: Trn vi qu hng vi tnh thng su nng, chc sng trong tay anh canh gi bin thy. N: Yu nhau em chng lo g i! Ngi chin s trn y nim tin. Nam: Gi yn thn xm qu mnh Bao ma hoa n p tnh i ta.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 362

Tc gi : L Kiu

Thm Ph Quc

Thm Ph Quc
Trnh by : Hi Long

NGM TH
Ta v thm chn o xa Nh ngy Ph Quc kho tra hm t Dp dn sng bin kh ru Vi chn bao kip ngc t trn gian.

L ST SON
Ai bc chn ni ny nghe n au x lng. i! mt m o xa ni a y kho tra ca l qun xm lc ngy m giy xo qu nh gy bao au thng t ti xc vi di bao hm su tri qua nng la ma du hn ngy chin thng gp nhau.

VNG C CU 1
Trn chuyn tu r sng ra khi a ti v Ph. Quc, thm tri t binh a ngc. Cy. Da. i! Chung cp ln roi mu m thn ngi. Ti ng lng nghe tim mnh au nhi, thng ng i ngy no gic dn p kho tra. D ch na li khng th ni ra, m ch hiu nhau qua tng nh mt. Bng sng, di cui, b trc cc hnh ghm cht, vn ngng cao u bn gan vng bc

CU 2
(B 12 nhp) Mun dm trng khi di thn tu sng v, Hm Ninh i! Sui Chanh tun ngc sng ngi. Nh ng i xa r xc chn i. Nhn v Bc o xa xa lng ti chnh nh, bao tm thn gy ni Ba G sp trp vi thy. i! kip ngc t thu gic hm vy, nhng sao tri c lng y tm huyt.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 363

Tc gi : L Kiu

Thm Ph Quc

cnh Hng Hong tung bay mnh lit, r gi gia tri ch nhng c m...

TRNG THU D KHC


Hm nay ta li v thm du xa. bao nm ri, bc chn bi hi hn thing cn ng i xa khc ghi trong d, ni nim ng cay xt xa. Quyt vn gi gn, T Quc thanh bnh cho t o n ngn ma hoa thm ti.

VNG C CU 5
Bn ng yn di chn i ni o. vng, ri nhng bui hong hn bc chn ai thm lng di cnh bm vt sng trng dng thm thm.. mun. trng. Bao tui thanh xun gi ht ni ny. Vt qua ngc ti a y gian kh, nhng vn sng ngi ch u tranh. Sng v thn tu hay sng dp lng ti, gia bin xa ngn nm cn . Ma lnh y tri con thuyn lt gi, r sng m khi t hi o quay v.

CU 6
(B 8 nhp) ng i i! hy yn lng an ngh, t o s p giu gn vi tn ng ch thn yu. Ma nng bao ma xa du ngc xa, nhng khng xa c ln roi c ui. Mi mi cn y nhng cnh chim tri bt gi, ch ma xun v trn t o yu thng. Tui xanh gi ht cho i, hn nghe ht gi xa ri lng l. Ngy nay t o nn th xa ri ngc ti, trng m sng trong. Ni dng xui chy bin ng rng ngi Ph Quc trong lng bin xa.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 364

Tc gi : L Kiu

Tr v qu c

Tr v qu c
Trnh by : Chiu Linh

NGM TH
i ta thu nh sng long ong Ma kh bng chy khi en ng Gi la vi trt bay trong nng Ln vt tri cao ni on hn.

L CON SO
Anh ra i, khi nc non nh lm nguy M gi em th au kh chia ly Phn lm trai sao khi ngh suy Gic d man thiu ri xm lng Gy tang tc ngp trn Khp qu mnh lm than i rt Tr ct ci ngy thng b v Cha khng cn v gic thm st Bao su thng ca nt, nh tan.

VNG C CU 1
Thm lng trong tim bao ni nim cay. ng, qun gic gy ra bao cnh kh au qun tht. cm. hn. Thu b chn tru gic ng c chp chn. Bi trn qu c ph trm mu tang trng, bit bao cuc i phi sng cnh lm than. Ba cm no lng no c c u, phi chy trn cnh ng tro lm tng con rn chy. Qun qui thn gy i sng c long ong, da nng xm en tc hoe mu c a

CU 2
(B 12 nhp) Nh con so cnh cao c m mm mi nm , cn thn ti sao khn kh c hn. Cng v bn gic xm lng gieo bao ni kinh hong. Ti cn nh mt bui chiu rc la, khi n mt m cht ngt tri cao.. Sng nhc bun ngn mi n ngn sau, lng tru nng ni au cng t nc. ng dt du ta trn con ng tin bc, dit ht gic th cho non nc c bnh yn...

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 365

Tc gi : L Kiu

Tr v qu c

TH
Trn ng khng chin my mi nm Bao ni bun vui bc thng trm Sng gi bn phng mu tc bc Ha bnh mi c tr v thm.

L TRNG SOI
Chin trng xa, vng bc qun hnh Bao bun vui, khc su trong lng Tnh qun dn, thit tha mn nng. Bng th kia, gi y tan tc khng cn vy quanh Cn y nm thng bn anh em chin cng v cho qu m mu xanh (ip khc): Dng sng soi bng trng thanh i dng dim kiu, em i ch anh.

VNG C CU 5
Chinh chin bao nm trn khp min t. nc, hn na cuc i m no c c pht bnh yn m c chuyn. ring. mnh. V li qu hng khi T Quc c thanh bnh. Nm thng qua i tc mu im bc, nhng lng vn dt do nhng iu ht vn th. ng chp cnh bay cao cho nhng c m, cho nhng tr th c trn trong vng tay m. Bao i cng kh ku ai cu, ng dt du ta bc trn ng.

CU 6
(B 8 nhp) Nay v Bu Su lng nghe m l, dy nim vui nhng li nh mnh mng. Nh nm xa bao lp c bng cn in du chin cng ni Ba Lng, Trm Sp Qu hng i! ang ma xun mi, vang vng ting ht ngt ngo ch i ma vui. Cp t dn ngho ang khai m, qu c ngy nay la mt ng. Chin cng ni tip chin cng Cnh i i kh long ong qua ri La xanh, xanh tn chn tri Trn y hnh phc cuc i m no.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 366

Tc gi : L Kiu

Tr v qu c

Trn nim vui


Trnh by : Hong Tun v L Thu Tho

NGM TH
N: Sng Vm hai ng anh i ! Bn Ty ch nng khong tri nh thng Nam: Bn ng sao khi vn vng Nh ngi em gi qu hng i ch.

ON KHC LAM GIANG


N: T ngy mnh chia tay, bao nh nhung trng hoi theo bng ai. Tnh yu st son trong lng, em gi vn theo dng nm thng. Nam: Ni ny ngy xa em tin a, bn sng qu in hnh i ta, nng nht nha my tri xa, vn vng ni lng anh nh thng. N: Em no hn u anh, bi bit cc anh ra i, sng gi ni bin thy, gi gn bin cng, nng gnh qu hng. Tnh vn cn y, em vn ch ngy anh tr v, chung bc ng cng nhau xy i. Nam: Em mi bn anh, sng Vm mnh cn soi in bng i ta,vn nguyn c hn ngy qua. Bao nhiu k nim mnh cng nhau, thm ti mi hng xun v chung i se thm duyn.

VNG C CU 1
N: Anh i! nu c hn m nn th chc th gian u c gp gnh trc. tr. M ni c n c duyn mnh phi lng nhau t bui gp g. ban. u. Ai khin xui chi cho ng t b nguyt se mi nhp cu. Cho cnh hoa lc bnh nhum mu tim tm, lng rn rng lu luyn bng khung. Nam: Ma mt ngt hng trm nghe xao xuyn lng anh, gia Thp Mi mnh mng sng nc. Nghe ting gi a nh ru mnh hn c, nh i m em hng trn ng la chn...

CU 2
(B 12 nhp) N: Con sng v xui sng Vm m , m dng sng m tnh i. Xun n tnh yu nh mt rng ngi. Nam: Ru rt ting chim non n cho xun ti, rc nh nng hng phi phi trao duyn.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 367

Tc gi : L Kiu
N:

Tr v qu c

Tha tht trn ng nn l che nghing ni ch mong gn lin thng nh. Chung bc bn nhau tnh thm rng r, say m lng mnh thm n trn duyn...

L CI MN
Nam: Ngy ngy qua, dng sng bn nh Nh lm em i ! con thy chung ch nhau Nh m nao, cng ngm nh trng thanh hn h. N: Ngy xun m hng thm ti Nghe gi ht mn man, trn cnh ng trn ngp nim vui.

VNG C CU 5
Nam: Em i ! tnh mi vn vng tng si nh, si thng nguyn vo qu hng x s, n hm nay Long An ti hng rng r, khc ht yu thng mun thu. say. nng. Lp lnh ph sa ch nh nng hng. Min H qu em c ma tm mi, p p ngn dng ngt ha cnh ng xanh. N: Hng v cuc i nh con sng nh reo quanh, thao thc vi anh, vi em vi ng Thp Mi qu anh . Trm ng qu hng tnh yu cng gn b, chy mi trong tim thnh khc ht n tnh.

CU 6
(B 8 nhp) Nam: qua ri xa vng em i ! v nm thng i ch tr thnh k c. Tm o qu hng khng cn mnh v, min H by gi rn r nim vui. Tt nm ny ba m hai nh s kt ngha sui gia, c du min H vu quy v x bng bing ng Thp. N: Nm thng ch nhau trn nim son st, tha ni nh mong thng i nm ch. n v dt mng i b sng qu. N: Nm tay chung mt li th St son chung thy vai k bn nhau. Nam: Tnh ta p ta bi th

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 368

Tc gi : L Kiu

V t kinh k

V t kinh k
Trnh by : Thanh Ngc v Linh Tng

L CI MN
N: Si Gn y, dng sng un khc Lp lnh ph sa, sng ngi cha chan tnh ta Ch nng xun v ni y thit tha sng Hng Nam: H Ni i! My tri m tri Em c thy khng em! Gia ph phng trn ngp nim vui.

VNG C CU 1
N: T thnh ph Bc yu thng chng con hng v Thng Long ng H Ni, ba mi su ph phng vi bao chin cng vang di, ta sng ngn nm trong mi tri. tim. hng. Mnh liu la tha lao xao con sng xui dng. Mt nc H Gm in sc tri xanh bic, nh trc qun th quyt lit nhng ng gm. Nam: Em i! nh Thng Long nhng ngy u dng nc, Vn bia Quc T Gim ngn i mu lc chin cng. Con lc chu lc hng lm rng r non sng, Nam Bc chung lng dng xy t nc

CU 2
(B 12 nhp)

N:

Anh i! gia t phng Nam vn hin ln gc tri H Ni, nghe sng reo vui ni mt nc Ty H. Nhn ngha dt thnh th trn mnh t kinh k.

Nam: Em i! Thng Long sng mi la thing ngn nm vn hin, tng gc ph ng lng cng xao xuyn ch mong. H Ni ma ny hoa sa a hng, gi nh gi thng vn vng bao k nim. N: xa ri lng ai cn lu luyn, nh c gi H Thnh va l cng va quen

L ST SON
Nam: Thng nh thng ai ri Xun sc xun t tri H Ni mnh i thay

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 369

Tc gi : L Kiu
Hoa sa trn hng say H Gm ra vng thc dy Bo kim trao gi nc yn bnh N: H Ty liu r bung mnh K bn nhau c em v anh Tnh yu i! mi mi ong y Cng chung tay p xy ngy mai.

V t kinh k

VNG C CU 5
Nam: Em i ! thnh ph H Ch Minh hm nay tay ni vng tay vi mun sc c hoa rc. r, nhng bc chn ai trn no ng xa s khng cn b ng v vi t tin mun thu. thanh. bnh. Nh con ph nh nh nu chn ai trn khp no ng trnh. Nh Thp ra nghing mnh soi y nc, hng cy xanh vn mnh mt ri ph Trng Thi. N: Nh Thnh ph nm no a tin ngi i, Nhng chic l ma thu ri ri ni nh. y mt long lanh i mi ci rng r, ht ma lm sao t ni cu th.

CU 6
Nam: Em ! N: N: d! Ni g anh? Nam: Ni nghe n! Nam: N! i l ngn nm Thng Long - ng - H Ni, em c chun b v d hi hay cha? N: D! em chun b ri vi lng hn h i mong, hng v Th anh hng a linh nhn kit. Tay nm tay nhau mnh v H Ni, d i l ngn nm ca ni ging Lc Hng (-). Bao gi em cng ch mong Hn ngy mai y ti hng i ta. Nam: Vui trong nng m chan ha, Mai v i l tnh ta trn i.

Nam: Nh thnh ph thn thng v tnh em da dit, nh ting m ru hi tha thit lm sao! N:

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 370

Tc gi : L Kiu

V thm t thp

V thm t thp
Trnh by : T Thin Ti

NI LI
Ti li v y C Chi i ! Di nng hng ti, hoa vng rc r Bn Tng i cao lng dt do thng nh Nh ng i ngy no ng xung ni y.

L CI MN
V y v thm t thp Gi ht xn xao, nghing mnh dng ai ch mong Ting qun ca ngy xa y vn vang vng v Lng vn vng mun i nh thng Thng nh ai nm nao Ba mi nm ri, thng li cng thng.

VNG C CU 1
Nh chic m tai bo vi b b ba ngy. , i! c du kch nm xa cng anh bng qua ngn la , vo him ra nguy nhng vn. xem. thng. Vn dn dp i chn tin bc ln ng. Vn khc qun hnh ngy xa em ht, trong chin ho do dt tui i mi. Bao ng ngch ng hm em len li khp ni, chin u hin ngang vi nim tin tt thng. Chic o sn vai mnh khn rn qun c, dn sc mnh thn k xng ln pha trc

CU 2
Cy t nc xanh trn phn m, hoa c ngt hng ang cho n ngi v. Vng d thy chung son st li th. Em vn l em vi b b ba ngy y, tha tht du dng trn t Thp C chi. Ba mi nm qua ri th ng vn uy nghi, vn si ni n ci duyn chn mng. Cho t Thp hm nay dng trn nha sng, nh mt ai ch ai i nh thng ai

VNG KIM LANG


Trn t Thp qu hng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 371

Tc gi : L Kiu
chin chinh qua lu ri tay nm tay xy i cng trng, nh my ni ni em th ht vang n cho nghe ngt ngo m say lm sao. Nay v ni ny nh ngy nm xa bn chin ho tm t cn ma vt cm chia nhau hm no tnh mn nng thit tha cng nhau dng ai tht tha trn ng m ng hng duyn dng ch mong. Ngi nghe chim ht trn cao vng nghe lng mnh xn xao bao n tnh cng qu hng lng dt do nh thng.

V thm t thp

VNG C CU 5
Mi bc chn ai trn no ng xa c nghe lng mnh hn. h, khi nghe c qu hng ang bng ln sc sng C Chi i! cao rng nhng. cng. trnh. t nc ngy m tng bc chuyn mnh. n Bn Dc uy nghi sng sng, lng ly nt son vng ghi du chin cng xa. Vng gii phng ngy no bom n cy xi xc x, gi ng rung ngt xanh hoa tri tru cnh khoe mnh trong nng m. Cu vt xe qua ngc xui tp np, ch nhng nim vui v t Thp Thnh ng.

CU 6
Tip bc cha ng con Hng chu Lc, trn mnh t Thnh ng ngo ngt chin cng. Nhng cng trng nh my vn cao, C Chi i! tui i mi ang dng trn nha sng, dang rng vng tay gia khng gian gi lng, xy dng qu hng mi mi p giu. Ha cng nhp sng dng cao hm su a o ngy no vn nguyn. n cho khch n mi min trn Thnh ph Bc thing ling s vng.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 372

Tc gi : Ng Hng Khanh

Bn li Kin Giang

F. TC GI NG HNG KHANH Bn li Kin Giang


LU THU HNH VN
Nam: My nc quyn tri xanh my nc xanh Ka thnh thang bin tri D khoan tay li nhanh tay h d khoan Lng ta vu nh c no khoang thuyn Lng ta vu nh c no khoang thuyn N: (Ngm tao n) Bin m ri anh li ra khi C nh v em tra ngi v li

VNG C CU 1
Nam: Ri khi nh chiu bung mt tri ri xung ni i mt anh trng v ni bn li Bin mnh mng vi vi. bao. tnh. Bin ru ta ta ht ru mnh. N: Gi ngn khi v hn ln mi tc, em nghe mn mi ci ngha qu hng. Nam: m trng ny anh vui gia trng dng, N: em ngm trng thanh thm thng bin qu mnh trng nc giao duyn trin min con sng v Nam: Anh nh v ni bn li bnh yn,

CU 2
Nam: My nc bao la hay lng qu ta mnh mng sng chi, sng p trng dng m ly bin tri. N: Khc tnh ca bin ht thay li Bnh minh ln thuyn v bn c, thng qu qu mnh Rcg Gi Kin Giang Nam: Nim vui nh c ngp y khoan,

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 373

Tc gi : Ng Hng Khanh
Rch Gi em i, ting n xa ru hn ta mun thu. Cng x xang xua tan i kh, no m v con sng v cung vui

Bn li Kin Giang

VNG C CU 5
N: H. . Trng ln ri trng soi nh ni Bin dt do bin ni tnh ta t lin gn vi o xa, nh sng lin bn. . . nh sng lin bn nh lng ta. bn. mnh. Ta yu nhau cng yu bin ca mnh. Nam: Gi ln ri gi a mnh li Sao n mn m ng mi tc ngi thng m dt do l m bin qu hng N: Em li tm anh, n tri trn sng nc Li nng on tay lng ai xao xuyn Hnh phc v theo mi chuyn c y

CU 6
Bin m ri anh li ra khi Thng lm anh i bin tri ta Nam: i ng ph vui cng sng gi Tm c v khi gi tr ma vui Gic tan ri bin tri ta p lm em i Bin mn m hi bao i xung Ta qu ta thng hng bin mn nng N: Anh li v ni bn li bnh yn Trng nc giao duyn trin min con sng v Nam: T quc p giu mnh mng bin c Thng qu qu mnh bn li Kin Giang.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 374

Tc gi : Ng Hng Khanh

Bn xa

Bn xa
NI LI
C nhng dng sng ch mt ln gp g Vn chy trong ti sut cuc i

L TRNG SOI
i dng sng, hay mt ai mong ch Si Gn sng i nc tri lng l Trng chm sng khuya Bng sng ging m Ti v y, cho ai khuy nc Xao xuyn hn qu Dng sng khuya ch nh trng khuya Trng y vi, nc cng y vi...

VNG C CU 1
Trng y vi nc cng y vi m lng ti c tro dng ni. nh. Si Gn i dng sng qu hay dng i ti v li bn sng xa hay ti v li tui.. xun. thi... Sng nc lng tri, m lng ti con sng dp di. Khm trc ven sng i ch ai thao thc, hay trng gi hn h tnh t gi trng. Bn Dc sng m G Ni trng tri, gt chng xa vn in m nhng gt chng. Bn h bom th cn su m ni au xa, ngn n khuya rng rng ni nh...

CU 2
Si Gn i! Cho ti c soi mnh trong bng nc, nh soi li tui i mi mt thu chin trng. Qua ngha trang ng ng i bn ti gm sng ln ng. i anh du kch C Chi cho ti hn ln o sn vai rm mu, vc n, gnh mn, x pho, ca bom. Cho ti c cm tay m, tay em, i cch tay no m chn xch xe tng bt nng pho gic. Cnh tay no m vt nan, ch trc. Cnh tay no em cy la di ma bom...

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 375

Tc gi : Ng Hng Khanh

Bn xa

L TRNG SOI
i vng trng, nh nh trng nm no Trng m sng ging nh trng chin ho Di n bom tun nh trng nghn ngo Ti v y V thm t thp in gt chng xa Ch ai khm trc ong a Gt chng xa v cha...

VNG C CU 5
v cha i gt chng xa ra i ui. gic. Ngi con gi Bn Mng vn o b ba la khoai tn to, i gt chng xa m chng chng. quay. v... Bn sng xa vn nc trng, trng nc hn th. Vn khm trc ch ai bn sng thao thc. Vn Bn Dc sng m G Ni trng tri. Vn su thm chin ho lng t ch che ti, vn c du kch o b ba khn rn quyn luyn. Vn bn sng xa vi chn bao xc gic, nh in bng ln soi sng cuc i.

CU 6
i dng sng hay dng i xui ngc, chy gia bn b, b bn thy chung. Si Gn i! Nc xa ngun nc c nh ngun khng, ti xa C Chi lng khng ngui ni nh. Chiu Ph Ha ng bnh trng gi khoai lang, tra An Nhn Ty ngn l giang t mp. m Trung Ha m ch trc vt nan, m C Chi i con l dng sng, m l b l bn. Dng sng ngc xui, xui ngc, bn vn ngn nm, bn i bn ch. Si Gn i ht ph sa no vt ln Cu Mng khoai la bn ma xanh thm mt em xanh. Con nc no xui v bin c. Con nc no chy sut gia hn ti.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 376

Tc gi : Ng Hng Khanh

Chiu sng l

Chiu sng l
TH
Sng xung ging m, sng L tri Dng sng vn chy, chy trong ti! Rng rng sng trng chiu a tin, Bn rn i sim tm i ch!

VNG C CU 1
Ti n qu em, chiu xung sng L xanh bic trin ng nhp nh bng. ni. m hong hn chim bay v t, bn nh ch em khi ta. lng. i. Sng L i, m dng sng hay m dng i! Ti n qu em bn dng sng ch y bng ni, sng chy gia i ng sng chy trong m. Em nng phm n du dt bung t, xao xuyn hn ai gia chiu trng sng m. Sng cng a tnh sao c lng l, quyn ting em ca ting lng sn n

CU 2
Say men ru chia tay hay say cung n a tin, m ui lng ai chn bc ngp ngng. No ba cm lam cn quyn mi hng rng. Dc ni nghing nghing nhng chiu tan phin ch, bn nh em v lt pht ma bay. Ti mun ha thnh tu l c lay lay, che ht ma bay che tia nng ri. Chiu bng khung ti ha hn ni i, em l ng my ngn quyn mi hn ti

L CHIU CHIU HU
i i, i! Ni i, ni ! xa ri, Vng vn mi trong ti Sng trng vn quanh, vn quanh ni i Nghe cung n bi hi.

VNG C CU 5
Vng vn mi em i! Do dt khc dn ca, m dng sng, lng l bng. ni. Bn gc a xa ti m thnh ch cui em bng ho Hng Nga vi vi nh. trng. ngn. m sng L m trng nc m mng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 377

Tc gi : Ng Hng Khanh
Qua nh ng nn trng nh, nh bao nhiu l thng qu mnh by nhiu!

Chiu sng l

Em ni cng ti v mi nh qu m thn yu, mt mi c n s mt bng a xanh mt. a ca Hng Nga xa che vng trng c tch, a ca i em che mt t Tn Tro!

CU 6
Mnh xa ri, sng L i! Dng sng vn chy, chy trong ti Vn chy trong ti mt khc dn ca, mt cung n a tin. Em gi theo ti ng cm lam hng rng thm m, mng ng no lng, sao lng mi vn vng. Nh chiu no nghing dc ni ma tun, tan bui ch phin, em v bn nh. Ti bng ha thnh mun ngn l c, che nng, che ma che bc em v! Sng xung ging m, sng L tri Dng sng vn chy, chy trong ti! Tin a, sng trng m a tin Ch i i sim tm i ch ./.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 378

Tc gi : Ng Hng Khanh

Chuyn ph m

Chuyn ph m
PHNG HONG (4 CU U)
Nam: Ti vi tmem Khi chuyn ph m va tch bn N: Con sng ch ai v b lu luyn M ngi ti tin ni u? N: i! bn sng su Con nc tri mau, tri n tn phng no? Nam: C gp ngi ti a tin Sng hy ni gim... N: Trn bn sng ny c mt k tin a. Nam: Ti tin a ngi,

VNG C CU 1
Nam: i chuyn ph khuya ti c ng n yn phn mun mng sao n li vi vng tch. bn. B li sau lng mt ngi a tin, tin a ai hay ti tin. a. mnh.(-)(-) Chuyn ph khuya i c ch ngi ti thng tch bn sang dng. (+) N: Em hn cng anh chia tay ln cui, trn bn sng ny chung mt chuyn ph khuya. (SL)

Nam: Chuyn ph m nay nh bao chuyn ph m a khch ngc xui xui ngc trm min. Ph ni i b ngi thng gp ngi thng, ti l k tin a khng gp ngi mnh a tin

CU 2
N: i chuyn ph m nay sao vi vng tch bn, li lng ai mt bn vng u bun.(-)(-) Ti li tr v bn sng xa thanh vng, sng cuc i ln ngp di sng su.(SL) N: Dng sng bun vn xui chy v u? Mt chic xung con mnh bung cu ba li. Nam: Nh nhng m bun sng x bo ni, mt manh li ngho mnh che ch gi ma NI LI N: Em bn li b trn Nam: Ti xm chi vm di Nam: Chuyn ph m nay s a em i trn vn no ng.(+)

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 379

Tc gi : Ng Hng Khanh
Hai a quen nhau trn sng nc qu ngho. N: Em bi xung, anh th li bung cu Nam: C nhng m bo bng ma gi.

Chuyn ph m

ON KHC LAM GIANG (6 CU U)


N: Mnh cng ngi bn nhau Manh li tha ta chong che gi ma. Ngy xa gi ma m m, Nam: Sao m nay tnh m lng y bo t. Nhn con sang sng, a em ti xa dng sng xa.

VNG C CU 5
N: Xa bn sng xa xa chic xung con mnh bung cu ba li. Em bn sng trn anh cp vm sng di mnh thng nhau thng c i b.(-)(-) Nam: Mt nhnh sng con m su thm i ch.(+) Ti hn cng em ma c linh nm ti, bn li xm chi mnh b l tru cau.(SL) N: Em thn th lng ngm pha lu cao, ting nhc rn vang n hoa rc r. Nam: Em ni: Ch cch mt dng sng kia cao sang lng ly, cn bn sng y vn manh li qu ngho.

CU 6
Nam: Ti i tin a khng gp ngi mnh a tin, vy l t nay ti vnh vin xa em. Ti ng lng nhn nh a tin chuyn ph m, chuyn ph a em v pha lu cao mong i. N: C ting nhc lon cung, c nh n mu vy gi, b li mnh anh manh li qu ngho.(SL) Chuyn ph m nay ch em ri xa xm li, anh li v ln ngp bn sng su. Nam: Ri mai y chn lu cao vi vi, em c nh bn sng bun mt manh li che ma./.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 380

Tc gi : Ng Hng Khanh

Cung n mi

Cung n mi
LU THY HNH VN
N: Vang ting nhc n trng bn sui reo, rng ni i dt do. Nam: Chim Ch-Rao tung cnh bay cao vy cho ma xun, ma xun vui khp trn bun lng. Ma xun vui khp trn bun lng.

VNG C CU 1
N: bao nm rng thng ni. nh, ting nhc n trng di theo ta m bng ngi i vi vi my phng... tri Khng hn, khng giao sao nng i ma ch. Nam: Ting ai bc qua lng sui nh, ng ma u ma v ti mt rng xanh. N: Em ly l che gi chiu thi tt, cc anh v nh cht cng vui, chm gi chn ong a nh n em nh n a, tm mt trong ma i m trn ng ...

CU 2
Nam: Ty Nguyn i, tri qua bao ma nh git, bo n ma bom vn chung thy dt do. N: V tnh ca m ca em nh nhng dng sng xanh thm mt mu. Tm s ngy xa cha vi cha cn, sao rng vn th thm qua my rng l . Nam: Hiu lm em i, tng git m hi ca m lng rn ry, cho mi chuyn hng em bc nhanh thm, khi nh nng chiu v soi bng ng nghing nghing

LI QUNG
Nam: n i! Hy vang ln bi ca thng nh, Mi nh rng ht vng bng nhng chng trai, Men ru cn cha ung ng say, ng my chiu ht bng khng cng ai thng nh

SNG CHIU
N: Ting n trng l ting lng em , hy ngn ln vang khp bun.... lng. Cung n cha chan, vt theo gi ngn, n reo thng nh, cho mt ai, rng ngi tng lai.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 381

Tc gi : Ng Hng Khanh
Nam: n reo khc ca qun th r tan, bnh minh chi chang, chim rng ht vang. Bn cy K-nia, con chim K-nia bay v nng ry, bn mi nh sn, ting lng m vang. N: n i! bao nm ri, n reo thng nh, cho nh thng bay v mun phng.

Cung n mi

VNG C CU 5
Nam: Ty Nguyn hi! Ty Nguyn i! Ta cn nghe vng vang trong. gi, ting ngy xa v ting ca mai sau trong khc khi hon ca qua my. cung.... n N: uc l soi nh la bp bng. Ung i m men ru cn thm m, ht i anh cho qun hn chin trng xa, Nam: Ma i em cho i tay thm do, cho mi tn thn ta ging n bay xa. ta ma ta ca ca mng ta , n mt tri ln ta ung nc chung ngun

LU THU HNH VN CU 6
Vang ting nhc n trng bn sui reo, rng ni i dt do, chim Ch-Rao tung cnh bay cao vy cho ma xun, ma xun vui khp trn bun lng. (Vng c tip) Rng ni qu ta tng bng ting nhc, chn ru cha vi say chn ru i, Nam: Ty Nguyn ip trng rng xanh ta Gia my tri lng gi thnh thang Con chim K-nia bay v ry mi Nghe ting em ci m chao cnh a nghing.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 382

Tc gi : Ng Hng Khanh

m quan h

m quan h
NI LI
m khuya ri quan h i. M tnh quan h vn cha vi. Sng thng hay mt ngi thng i. Di bng ngi thng tn cui tri.

VNG C CU 1
Ht na em i khc dn ca m tnh x.... s. Nh thng ai nc sng thng ch y thng nh cu ht em trao ngi i ngi " gp g m nay tao ng khch.... tang.... bng. Cu ht ging t hay con nhn ging t cho t n vng lng. m phng Nam lng m v quan h, nay quan h mnh v cu ht ho thn thng. Thng nhau ci o cho nhau", cu ht trao sao lng c ngp ngng. S mai ny mnh phi xa nhau, nc sng Thng c chy vo thng nh...

CU 2
m quan h ngi i ngi , vng vn lng anh khng n ra v. Ai hi n tm xun cho con ve nc n gi sang h. Theo iu trng qun tin ngi xa ln i Bc, la l cnh c ln li khp ng xa. La l cnh c bay sut khc dn ca, m quan h thng ngi ca quan h. Sng Thng c chy vo thng nh, ngi tin a ngi a con so sang sng...

NI LI
Ta say ri quan h i. Say tnh quan h vn cha vi. Sng Thng hay mt ngi thng i. Chn ru Lng Vn chn ru i.

VNG C CU 5
Chn ru m nay c khc dn ca m tnh ngi quan.... h, c t o t thn in dng ai nghing di theo ni nh c vnh nn quai thao b ng mt. ai.... nhn. Quan h qu em anh ng qu mnh.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 383

Tc gi : Ng Hng Khanh

m quan h

iu l phng Nam v vui m quan h, anh gi lng mnh theo con so sang sng. Em gi hn mnh cu quan h mnh mng, chn ru lng Vn hay mt ai lng ling. Cu quan h chao nghing vnh nn, quyn luyn ngi i ngi ng v.

CU 6
Ta thng ri sng Thng i. Thng tnh quan h chn xa xi. Bng khung sng v min sng Hu. Con so sang sng bng ngm ngi. Ta thng ri chiu lc ngn my tri, ma vi chn m ngi thng chn . iu quan h ngi i ngi , m chiu nay ngi xa ngi. Ngi xa ngi quan h i. M tnh quan h vn khng vi. Sng Thng v mi b thng nh, v mi hn ti thnh cu ht thay li.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 384

Tc gi : Ng Hng Khanh

Ht v nng trng sng Hu

Ht v nng trng sng Hu


L TNG QUN
N: Con knh di, con knh di xanh xanh Nt tri tri nc quanh rung ng Mnh a nhau v trn nng trng yu thng Nam: ng la a hng c nhn nh bi li Con chim tri ln qua trn nng trng ct ting ca.

VNG C CU 1
N: Con c quy ui con chim tri tung cnh con tru mt en nm nhi trong.... nng. n vt trng ra lng ng cnh ng bng vi trng Sng Hu i say m. nng trng. in sng ging ging i gia ph phng. Nam: Mnh v y i nng trng sng Hu, say ci nng t ngoi ng v ngn la chy trong tim. Say ting my r rm sut la m m, say ci gi min mang ve vut nh trng mm. N: Say nh mt nhit tnh nhng ngi ch ngi anh, say nhng bc chn ngy m hi h...

CU 2
Nam: i nhng np nhn nu hn su trn vng trn, p ta mu nu trn mi ng cy. Mi tc bc thm m tim vn tr hoi. N: Ti mun ht v mt ngi chin s, my chc nm di vn bn b u tranh. Thng gic ngoi xm gi chin thng ngho nn, ti mun ht v nhng mi u xanh mu da rm nng. Nam: Nhng lng o nhum phn y m hi mui trng, nng vn t ngoi ng v la vn chy trong tim...

L TNG QUN
Nam: Ti say nhn, ti nhn ng xa Phi ni y mnh t xa hoang tn? N: M hi bao ngi ti thnh rung xanh? ng la mnh mng m no ang gi. i nng trng bao la, nghe tim mnh ht ca.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 385

Tc gi : Ng Hng Khanh

Ht v nng trng sng Hu

CU 5
Nam: Phi chng em hnh phc m no t bn tay ta cht chiu gy dng lo ci nng hn thng nm con nc rong thng.... by. Ht la ngoi kia m nm trn tr th ni y m tng git ma ri ngi cng trn tr trng.... m. di. La di ma ri la vn m tnh ngi. Con c ngoi sng v nng trng trng, r li nui ng cho ht la v kho. N: Ch k s gy lo nui n heo, trn trnh tung tng bu quanh bu sa m. Anh my ko da ngm m n ci rt tr, mt t nhp nh vn thng ng cy.

CU 6
N: Ma xun mi v nng trng sng Hu, say ci nh nng t ngoi ng ngn la chy trong tim. Say nh mt nhit tnh nhng ngi ch ngi anh, thng sc da nu nh mu nu ca t. Thng ci vt v m ngy hi h nhng bn chn, thng mi u bc m tri tim rt tr. Nam: Thng np trn nhn nheo hn su suy ngh, nng trng y ti ng chin trng. Chin trng ca nhng ngi chin s Chin thng i ngho v chin thng ngoi xm N: Chin trng ca bao iu suy ngh Phi lm g no m cho qu hng.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 386

Tc gi : Ng Hng Khanh

L bng ri

L bng ri
TH
Ti tr v y ph nh i! Ngi thng vng bng. L bng ri ngp ngng.

VNG C CU 1
n ph v khuya vn rng rng nh mt ngi thng thao. thc. Anh m buc l loi trn ph vng. tha. ngi Ph nh cn y m ngi em gi nh u ri! y li ca chiu no ta chung bc, l bng ri xo xc l bng ri. Gi anh v vng bng em i. Hi gi, gi rung cy, hi l, l ngp ngng. Em u ri c gi thnh ? Hi nh n khuya, n soi chic bng...

CU 2
n thng nh ai, n khuya thao thc; l thng nh ai, l nghn ngo. Mn li c n trn ph c nm no. Nhn l bng ri, l ri ph li, nh l rng ri di trm trn bom ri. ng Trng Sn l ngp li anh i, bao chic l by bc chn ngi chin s. C gi thnh gi t ph th, ph ni m ng i c gi xung phong

NI LI
i l bng ri, l vn ri u ri hnh bng ca em ti? Mai y ph c vui m hi Gia vn nim vui vng em ri!

VNG C CU 5
Anh tr v y di n khuya ph vng, xo xc l ri nh l rng ri thu. y. Nhng chic l ri thm mu em ti nh mi tri. tim. hng. i nhng tri tim nng bc qun i trn vn no chin trng. Khi ting sng cc anh n gin nh pho Tt, em bng ha thnh n dt tri Xun. L bng ri, tng chic l bng khung, nhng du chm mt ma ng l cht. Hay nhng bn tay vy cho qu kh m lng c bng khung nn l c ngp ngng.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 387

Tc gi : Ng Hng Khanh

L bng ri

CU 6
Ti tr v y ph nh i! Ngi thng vng bng, l bng ri ngp ngng. Anh nghe ri, trong ting l ri c mm xanh ny lc, trong ting ng tn c bc Xun sang. Anh vn ng y nh chiu ng nm y, im hn tnh yu i bng bn nhau. Em gi m ng, ng Trng Sn cn , im hn thnh , anh vn i em v. i l bng ri, l vn ri u ri hnh bng ca em ti? Mai y ph c vui m hi Nghe ting em ci trong ting l ri.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 388

Tc gi : Ng Hng Khanh

Li ngi ht rong

Li ngi ht rong
NI LI
Nu em l Trc Vn Qun, th anh s bin thnh chng T M. Tri khc Phng cu hong cho ni nh rng rng. Nu em l M Nng gia lu son rc r. Th anh nguyn cho ch ting ht Trng Chi.

VNG C CU 1
Nhng em khng phi l M Nng si tnh yu ting ht m sao tim anh mun ha thnh chn ngc in bng chng Trng m khi tng t trn sng nc. a.... tnh. ng nh l thng tm, M Nng i lm v khi tuyt tnh. Anh yu em khng bng bnh trn sng nc, m c iu l qua cu ni nhp tim ta. Em ng hi v sao anh khng ht bn tnh ca, du tri tim anh vn l k a tnh. Bi anh khng mun mnh thnh mt Trng Chi, b li mt dng sng mnh mng ni nh...

CU 2
Anh ch mun mnh thnh mt k ht rong, ht mi bn em v ht vi cuc i. Mi git mu con tim thnh mi li ca chan cha tnh ngi. Li tnh ca em i phi l li rt tht, rung ng y tm hn do dt tri tim ta. Li tnh ca em i khng ch gm v hoa, m c c chin bo ma bom pho di. Li tnh ca c mu ri ng i, c mt ai ch ai i nh thng ai....

NI LI
Khc phn mnh hay thng ngi xa bc phn. Thy Kiu i, nh mu my cung n. Hy cn y khc Cao Sn Lu Thy. Sao B Nha p v ting t lng.

VNG C CU 5
Nh mu xung cung xa c phi ting n kia lm mu k. khc? Cn y bn Hn Dng y li hn c m T K i, bn tri m vng. u.... ri. Nhng anh khng phi l B Nha, m em cng khng phi Thy Kiu. Khc phn mnh Kiu tri cung bc mnh, B Nha p n bi vng bn tri m. B Nha c n Kiu n cng c n, Trng Chi bc s cn anh lun dim phc.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 389

Tc gi : Ng Hng Khanh

Li ngi ht rong

Anh ha li ca em thnh khc nhc, quyn mi bn nhau i sut cuc i!

CU 6
Em i li ngi ht rong l tm hn ngi ngh s, ht vi cuc i, ht khp no qu hng. t nc trm min ch mt d thy chung, chiu x Lng ai bng con ha . m C Mau ai tri bi d c, cho li ca anh mun thu chung tnh. Khng! Nu em l Trc Vn Qun, th anh s khng bin thnh chng T M, tri khc Phng cu hong cho ni nh ring em. Li ngi ht rong li cho tt c, tnh ngi ht rong tnh ca k a tnh.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 390

Tc gi : Ng Hng Khanh

Ma mt ngt

Ma mt ngt
L I
Nam: m Ci Tu trng ri vo y nc, Mt chic xung con nh lt bn sng qu, N: Gi a trng gi lay cnh trc, Vi vng chi con quc gi sang h!?

VNG C CU 1
Nam: Anh n qu em gia ma mt ngt sng nc long lanh nh l ngi thng mng vui rng rng nh. mt, no nc n ong bn ven trm ly mt ng ting rng xanh ang thnh tht. cung. n N: Nng cn n su hay cung bc bng trm. Ci Tu i vn du xa li tr, con ong v xy t gia Khnh Lm. Nam: Em ng ch ai bn khm trc ven sng, my bn b du l my on tm tnh. Qu hng mnh, mnh yu lm em i, t U Minh nh lng ngi chung thy

CU 2
N: Anh n Khnh Lm anh cha v khu rng c, thm nhng ko ong ang ng gi ong v V thm mi nh ba gian l mi, m dng li ri bn ming h bom xa. Thm cn hm sm nng chiu ma, m vn bn lng nui con bm t. Nam: Bui chia tay em ci trong nh mt, N: Ma bng trm anh c nh U Minh

Nam: V n ba canh chua m nm xa m i em ch N:

SM THNG
Nam: Ai gieo tim anh mi hng cho lng say ngy ngt, N: Anh c nghe chng anh tnh qu tnh i cha chan? ng anh v U Minh dng knh trong, nh mt ai trng mnh. Nam: Ma bng Trm U Minh, n ong i ht mt ven rng,

VNG C CU 5
N: Ting quc thu canh khin lng ai bi hi tnh. gic,

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 391

Tc gi : Ng Hng Khanh

Ma mt ngt

di nh trng khuya gi lay lay cnh trc anh c nghe bao nm thng xa xa cng gi hn ta nh cn gi. lay. cnh Nam: U Minh i, t vn thm n tnh. Vn hng mt thm thm ru anh vo gic ng, nh m U Minh ng chin u nm xa. N: Nghe mi cho khua anh c nh chuyn xa, dng knh nh bng thnh dng lu luyn?

Nam: T o gi bay khin lng ai xao xuyn, xun bng v theo ting quc gi ven rng.

CU 6
m Ci Tu trng ri vo y nc, vn chic xung con nh lt bn sng qu. N: Gi U Minh gi lay bng trm tr, xun U Minh thng nh cng theo v. Nam: Nh lm em i, du phi pho hm tu gic bnh nh U Minh, trm qu ta vn vn mnh ng thng. N: Con ong nh du nm ngn cay ng, vn chc chiu dng mt lm ngt ngo. U Minh i nng vng ti hay tay ai rt, hng mt ngt ngo ln tc ngi thng. Nam: Anh v y gia qu hng, bng khung ni nh rng rng l mng.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 392

Tc gi : Ng Hng Khanh

Rng xun

Rng xun
NI LI
Chiu nay ti i di ma xun Chin trng xa lng im ting sng Ht ma rng khin lng ti xao ng Bnh Long i! Min t ti v!

VNG C CU 1
Chiu chin khu! Ti v y nh chim nh rng xa, chim bay v t. c. Nc nh ngun xa, nc m ngy tun , t nh ngi xa, t bm . chn. ngi. Sui nh ngi i, sui ht cn li. Ti xa rng, rng i c nh, ti vn nh rng nh nc nh ngun xa. Nh ting ve gi h bn cnh vng ban tra, t bm i chn, chn bm ch xuyn rng. m st chp chn thm thm ting rng su, cn rt run ngi, rng ln cn bo

CU 2
Cnh vng ong a ni hai u thng nh, ng chic thuyn con tri gia rng gi. Mt mi l bun, rng bng ha qu nh. Con sui chy qua vng t , gi tc ngi thng, i m thm thng! V vi rng xa i di ma xun, rng l t, mt ngi thng rng rng ngn l. Nh ba mng le vui chiu Tt n, c sui, c rng ng i ng mng xun

TH
Rng chiu xun, ma ri ma ri Ma rng hay ma gia lng ti?! Ma nghing trin ni, trn trin ni Trn bc em v, trn bc ai.

VNG C CU 5
Ai n, ai a, ai ch, ai i. C gi dn cng ma du nng di, vai nng on vai ko kt ng trn hm sm. i. v. Em dt rng xun bng nhng chuyn vai gy. m Bnh Long nghe pho gm An Lc, n giao tha em mc o v vai.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 393

Tc gi : Ng Hng Khanh
Chiu Bnh Long ti li tr v y, lp lp gi trai ti mu o mi.

Rng xun

C gi ngy xa soi mnh trong bng sui, lng bng khung tc nhum trng sng chiu!

CU 6
Bnh Long i! Git ma no a ta v qu kh, git ma no gi ta ti tng lai. Con ng no cn in bc qun i, nhp cu no chuyn hng em trn trt? Mnh bom no lm hn ta au but, chin ho su, su thm tnh ngi! Chiu rng xun ti i di ma xun Con sui , m ngi thng thm Rng vo xun, ma xun ti , V vi rng xun, v li tui xun thi!

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 394

Tc gi : Ng Hng Khanh

Thng em nhiu qua l th xun

Thng em nhiu qua l th xun


NI LI
Rng vo xun, rng thay o mi, L ri y ph li qun i. Gia lc hnh qun, dng chn anh vit vi, Gi v em bn y xa xi.

VNG C CU 1
Anh gi v em t min bin cng xa xi t. quc, ang bui hnh qun dng chn anh nn nt, con chim mng xun vui ht. trn. cnh. ni y, rng vo xun, rng khng c mai vng. Ch c hong hn rng bung sng trng v ting chim ngn vt sng bui bnh minh. Thng em nhiu, o vi mong manh, rung sm ng tra ma nng to tn. Nui con thay chng ui gic min xa. t bm i chn bn tay rm nng

CU 2
Tt n nm nay, nh may con o mi, p m thm chng khi m ti lnh lng. Anh vn hnh qun vui vi ni rng. ng i bn anh - nhng chng trai tr, bal nng ng di o rch i vai. Mang sng bn mnh sut la tui con trai, cha ngm mt xanh ca mt ngi con gi. Cha ni cng ai mt li n i, gic n, ln ng sng li cm tay

NI LI
Ma xun v, em hy ni cng con, Mai con ln, con s thnh chin s, Nh ch nh cha sut i bn b ui gic xm lng cha ngi ngh mt ngy.

VNG C CU 5
Cu ht ngi xa em hy ru con ng, ch lm trai dm nghn my. ph, gm vc giang sn con gn gi. mun.... i. Cu ht ngi xa em hy chn ly li. Lm trai cho ng thn trai, xung ng ng tnh ln oi oi yn.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 395

Tc gi : Ng Hng Khanh

Thng em nhiu qua l th xun

Lch s ging ni con hy thuc tng trang, khe ngm, nh rui con tp nhn cho k. Ngi vit hc tr - mi l ngi chin s, nh nghe con, gic rnh ci bin thy.

CU 6
Ma xun ny l bao xun, hai a hai ni nh lng ta khng gii tuyn. Xa cch i ta cho ni y triu ngi xa gp li, x rng mi rc mu trai gi mng xun. Chim kt bay v nghe nhc tri ng m, iu - day ln theo cnh tay cong c gi. nh la bp bng si hn trai rc chy, nhp lm - vng nghing mi nh sn! Rng vo xun, rng thay o mi. L ri y, ph li qun i. Gia bui hnh qun, dng chn anh vit vi. Thng em nhiu, qua l th xanh.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 396

Tc gi : Ng Hng Khanh

Trng cao nguyn

Trng cao nguyn


L I
Trng ln ri, H Lang i Sao ch ru cha vi tnh bn thng Tay em ma hay v vo vng trng sng M anh nghe rung ng ting tim mnh.

VNG C CU 1
Ty Nguyn i, ti li v y ngm nh trng khuya trn bun lng bn. thng. Trng y vi ch ru y vi nhp cng chi vi m vang rng ni m Ty nguyn m ca. tm. hn. Cn ru em trao hay em ang rt mt vo lng. Git ru m nay c vng trng khuya thao thc, c nh la bp bng trng rng mi nh rng. Bp bm bum ng vng gia khinh khng, em v vng trng anh rung ng tm hn. H Lang i, m rng ni chp chng, m Cao nguyn nghe bnh bng sng v

CU 2
Trng mnh mng l trng rng ni, tnh mnh mng trng ni thay li. Ch ru m nay em rt trng y. Say men ru em trao hay say men tnh bn thng, trng khut ni trng m hay em rt trng tan. Trng v S San, sng ht S San, trng khut nh nh bng rng mnh mng ni nh. m cha tn sao trng t, trng x, mnh vn bn mnh ch ru y vi

L I
Vi vng chi m trng vng gc ni Gi chia tay sao khng ni nn li Xa ri rng ni xa ri X i cu ht thay li tin a

VNG C CU 5
H Lang i, ch ru y vi trng t bn rn, bp la X Nu soi m ai thn thng b ng. Nhp cng m nay anh mi i mt na, mt na vng trng mt na tm. hn. Mt na thnh , mt na ni rng. n th bp bng nh nh la, anh bng nh v bp la, mi nh rng.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 397

Tc gi : Ng Hng Khanh

Trng cao nguyn

Anh bng nh v mt na nhp cng ching, khc nhc chi vi nh trng ri hn h tnh t. Chim v cnh, chim bay v nng ry, sao bc chn ti cha dng li vi ni rng.

CU 6
i dng sng S San, bn trng ca am San cun chy, i git ru cn git mt ca thi gian. Nhng git ru cn hay tng git trng tan, quyn mi hn anh theo cnh tay em ma. Tay em ma vng trng say nghing nga, trng nghing nga hn trng, anh nghing nga hn mnh. m sp tn tm bit H Lang i Sao ch ru cha vi tnh bn thng Mt na vng trng anh mang vo ni nh Mt na li ca xin gi li ni rng.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 398

Tc gi : Ng Hng Khanh

V Long An nghe cung n min h

V Long An nghe cung n min h


NI LI
La nu i chn chn bm t Ti v min h di cn ma Bun khung ai do bi vng c Khoan nhc y vi ting cuc i

VNG C CU 1
Cn c i, ti tr v y vn t bm i chn, ma tun min. h, ma thng nh ai nghin dy theo sng la ri xung li ca m c.... cung.... n. n chuyn cung xun, cu ca xa cn chang cha ni nim. Thng L nga nam ting gi nga phi qua ch Trm, hay ting gi cn bum thuyn lt sng phng nam. Ting my dm khuya vt vm c khc giang nam, Lu thu trng ai xui Rch Kin ch o. Em ht l qua cu trng rng xung trng tri, bi ri lng ti go nng thm vn mi tc...

CU 2
Mi khc ca ngn mt ni lng l th, mi ting n bun mt git mu phong trn Bao ht go trng thm my cung bt bng trm Trong khi bom, nh m vnh ai rch kin, cy la Ch o vn ngm sa tr bng. Thng i vng bun m mt khc khc Chiu Qun, ma m l cung n xa vng ngn l. Ai ha khc Nam ai thuyn ai xa s, ma nc mn mnh v thuyn c v cha

H
u .. ghe anh mi xanh lng .. trn Gia nh u . trn Gia nh Xung mit vn thm em

VNG C CU 5
Long Hu c lao ba nhnh sng qu tri v bin. rng, sng nh chiu thng ca bin m sng ma chang nng gi cho cu ht qu hng vi vi. tm. tnh..

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 399

Tc gi : Ng Hng Khanh
Cu ht tng t mnh nh thng mnh.

V Long An nghe cung n min h

Khc ngm cung sng x Vm Nht To, rng da nc chuyn mnh rn khp rng thng. Cn c qu ngho chn t chn ngm, mu ngha s ngha nhn thm . Ngho cp t cht vi thn trong t, ht na i em cung on on trng.

CU 6
Cn c i ti v y i gia cn ma, ma but lnh tim ti lng ti si m. Cng thng lm nhng bn tay rm nng, tri cung n gieo ht thm ng xanh. Tay cm cy cm sng th chin tranh, hn chin s ha tm hn ngh s. Ma min h nghin di theo sng la, ri xung hn ti cu ht m tnh ngi. V min h vui ma tm no m, Thng kip ngho cp t tri sng su. Ma min h la nng thm cm trng, Tay tri cung n m c tim ti.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 400

Tc gi : Phm Vn Phc

Anh ba Kha

G. TC GI PHM VN PHC Anh ba Kha


Tn nhc : Sn H C nhc : Phm Vn Phc

NI TRN NN NHC
Nam: (vc cuc ra ng) Ka ..... Tri sng ri. Mnh phi mau ra ng cho sm mi c. y.. Cha cha cha.. Ba nay sao con nc ln nhanh thit, mi gi ny trng ht c cnh ng N: Ka Anh Ba Kha, anh Ba Kha i ! Nam: a C Hai. C ku tui h? N: .. Hng ku anh th tui ku ai ch. Anh coi coi, c ci x mnh c ai c ci tn thit l l m d thng nh anh khng n Nam: C Hai Xin c Hai ng c nho ci tn ca tui m. N: Tui hng c nho nha.. D thng thit ch b . Nam: C Hai i

TN NHC
Nam: Tn ca ti bit danh anh Ba Kha Sng ni rung ng, qu hng c dng sng Min Ty vng t ph sa, Quanh nm ma nng gian nan bn rung ng. N: Ni xm trn lng bn ai cng bit. Ni danh mit vn anh Ba Kha min Ty Nc da nu p trai m d mn, Lm bao thn n ngt ngy men tnh. (lp li) Lm bao thn n ngt ngy.. men.. tnh

VNG C CU 1
Nam: C Hai i, c l ti nc da tui en en,

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 401

Tc gi : Phm Vn Phc
chn cng ng phn ging nh l con Ba Kha,

Anh ba Kha

nn lc mi sanh ra m ca tui nghe li ca ta, t cho ci tn nghe sao thm tha. v. cng. N: .. Chc cng ti ci tn- nn anh ni ting khp trong vng. My c tiu th lng bn th.. th ch anh ln, anh xu, nhng tui th.. tui th hng c ni vy u nghen. Nam: C Hai . Tui bit m. Tui bit tui xu, tui en, nn.. nn tui u dm lm quen vi my c gi trong lng. u dm bt qung lm anh n anh kia, m ngi ting gn xa khi ai ni da con Ba Kha

(ni)
N: Ti anh Ba mc cm vy thi- ch tui ni thit, tui khoi ci tn ca anh lm nha. Ba Kha.. ! Hihihihi(4) Nghe ng ng v d thng lm sao (6) Nam: ChiC li ci nho tui na ri... N: Hng c ch nho g u m anh Ba..(8) Nam: M c Hai i.. Ngi ta ni con Ba Kha n i dc v ngang, Ngang nh cua vy .. Cn tui, c Hai thy tui c ging nh vy hng ? (12)

CU 2
N: Anh Ba n Anh u c dc ngang i v nh Ba Kha, m tui thy trong anh nhn ngha trn y. Chm bm quanh nm vi rung cy ao c, th.. th nhn ngha vi n tnh g C c ni hi qu khng c..? N: Khng u.. l ci nhn ngha ngt ngo trong ci nt ngy ng, ci tnh hin kh ca anh chng c ci tn l Ba Kha. Tui ni thit nha, khng tru a mai ma, phc c cho nh no c c chng r l anh

Nam: y tri.. Tui chnh gc nng dn di mit ny.

NI TRN NN NHC
Nam: C Hai ni vy l sao? C ni thit ch? N: Thit m.. Hng tin anh i hi h....tttt trong xm mnh coi Ai cng ni dzy ht trn Hihihihihi.. Nam: C Hai ni lm lm tui mc c qu i n.. N: N: Chi.. chi.. Coi ka. Mi ni vy m anh Ba ht c mt ri. Thit ng l l Ll Ba Kha .(v tn nhc) Nam: L sao h c Hai ?

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 402

Tc gi : Phm Vn Phc

Anh ba Kha

TN NHC
N: Anh Ba Kha, qu min Ty, Cuc sng lu nay n s m chan cha, Cht phc tht th bao k mn ngi thng. Ni x xa v y ai cng nh Tnh p min Ty anh Ba Kha nh qu Nam: Tuy ngho, tuy ngho nhng d sc son c thn vui tnh c n nhng chng bun. Ba Kha ti tnh duyn u dm ng Sng ni mit vn nn no dm thng ai u dm m tnh i duyn chung li S ting tng t Ba Kha xt xa lng. (lp li) S ting tng t Ba Kha xt xa lng

VNG C CU 5
N: Ti anh Ba khng bit m c mc cm vy thi Ch khp xm di lng trn ai ai cng nc n ngi khen ci tnh chu kh chu thng ca anh chng nh qu chn bn tay lm, rung sm ng tra cy su cuc bm, du di gian lao ma nng vn. chung. tnh. Nam: y chi.. C Hai i. Tui sng c mt mnh. Ch c ngi no na u m chung tnh hay ph bc, t nh n gi ny vn cha dm mt ti mt ai. N: .. Tui ni anh chung tnh l chung tnh nht ni y, trn ng rung min Ty ngt y hng ca la. Ta m t tn cho anh l Ba Kha, nhng anh u c i dc v ngang- u c c kha c rng. Nam: (ni) Tui cm n c Hai ngh tt v tui nha. Ni thit vi c Hai ch coi tui.. ln u vy m nht ht y l ln u tin tui.. tui dm ni chin vi con gi (4) N: N: Chi B tui n tht anh sao m anh s A Anh Ba cng bit ni chi qu hen.. Anh nghe n (8) Nam: y da Tht Ba Kha mn lm nha, c Hai nhm n ni hng ?

L M SNG
N: Tui sn sng, em b cng, tch mai Trn kh xanh, thm t cay- thm ng.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 403

Tc gi : Phm Vn Phc
Nam: Tri t qu bun, Thi ht i Ba Kha N: Vo bp kim cm, bi n lia la. My phi cng cht ti Nam: ng i Ba Kha i,

Anh ba Kha

(V vng c cu 6- x 24)
N: Hihihi Gin cht cho vui, xin anh ng ci duyn con gi. Ka.. nng ln cao- thi anh li tui da Nam: Khoan c Hai. Tui c dm ci ct g u m c i da qu vi, tui.. tui c my li cn mun ni vi c Hai. N: Thi hn sng mai ra ng anh Ba nh, by gi tui phi da trn Ba Kha n cm

(dt vng c)
Nam: (ni) A C Hai gho tui na hen ! Sao cng c M c Hai n C trn ba kha n cm th nh dnh cho tui vi con nha c.. N: Anh Ba i mn i, chiu nay tui s cha cho anh mt t Ba kha b chng lun Nam: Cm n c Hai nhiu nha Hihihi. Ci c Hai ny Sut ngy C c thch chc gho mnh khng .. . y da Tra tr tra trt ri. Thi dzt ra rung mau mi c/.

20-03-2012 PHM VN PHC

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 404

Tc gi : Phm Vn Phc

Anh u c say

Anh u c say
Tn nhc : Phan Anh C nhc : Phm Vn Phc

NI
Chng: (c din- t trong bc ra, tay cn xch theo chai ru , quay mt vo cnh g, gi tay tm bit chin hu): (Hic). How.. - k -k Bi bai cc chin hu nha.. Da nh ng ph nha. k con g en lun.(hic) .. Bit ri Ngy mai gp mnh onh tip hip hai nghen bn k Thnh ku v ri mc nha.. Ha ha ha(hic) .. Umh... (ngm th) Ta nhu ti sng cha say By gi hng bit ng nh ai y n tri.. (hic) (gi u, nhn thao lo) Tri t i.. a..? .. Nh ai m mnh thy quen quen ta (v tn nhc).

TN NHC
Chng: i n gp ghnh- n gp ghnh Ri i s i v u(hic) i n bng bnh n bnh bng Su mun s qun c mau... Dz (hic) Hy nh nhng hy nhp nhng. Ru nng hy nng cn ly Bn i! (hic) Ta chng cn i, bt cn i Mc i s i v u Cho n bp bnh, n bp bnh(hic) Chuyn i chng xui c ta. Khi cn ri, ht sch ri Th i ht cn su bi Bni(hic) (dt tn nhc) Chng: (ni):Dz.... 1, 2.. Mnh dz mt ci na cho bt cn su bi lun coi cc chin hu 1-2-3 Yeah Kh Qu (hic)

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 405

Tc gi : Phm Vn Phc

Anh u c say

VNG C CU 1
Chng: i Sao n lng lng- n bng khung- n tn tn ging nh mnh ang lc v chn cung Hng hay bng lai tin cnh, (dm n). Ka ka... ka ka ka kaC sc tm pha l c vng xanh ng nh, v c my c tin ng nh ta. ra. cho (hic) (ng nghim, a tay cho):- k Yeah Mnh xin cho tin... Hn hnh bit dng no.. N Tui ni thit nghen..(hic) Hng bit lm sao m mnh ln y c , hi sng ti gi.. coi .. .. qut mi c bn lt m thi. (hic) . . Thi m.. Xin my c tin ng c ci, ng c nho tui, bi tui thy qu x l dzui nn tui c cht h . Cho n by gi khng bit tnh hay m, m bng dng my c tin c dt d trong i mt (hic)..

NI
Chng: (ni): HihihiM ca cung Hng tui v my c tin i(hic).. V: (t trong bc ra, ly guc phang ln u, ln ging..): Tri t i..M ca n Dt d n, thn th n(Bp bp bp) Xi i.. (4) Chng: (a tay ln , giy ny..)Ui da..Ui da.. Ka Sao my c tin unh tui d vy ta..?(hic) V: Tri C tin no, c tin no y na h? (8) Ba nay h Ba nay by t i nhu bia m na phi hng? Ht ni ni ri m Chng: a cha cha i tri i.. V hUi(12)

CU 2
V: Xi i Anh ni vi tui, l anh ra ngoi sng m tm bt c, (v hi vng c) M t sng sm ti khi nng ng v chiu. Chng: V: (ni): Tri iAnh c i thit ch b .. Gi lt v y sao qu sc bo nho. (ni):Bo nho u m bo nho V: Thi .. Khng c ci.. i v chung heo m ng, by gi ai m chu ni ci mi hm t x ca anh ch... Chng:

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 406

Tc gi : Phm Vn Phc
Chng:

Anh u c say

i i n gp ghnh, n bp bnh, n ho a mong manh. Thi m em Anh u c say m em nh nh vy(hic) V: Ci g ? Cho anh v nh h. ti na m anh h ra my bi, anh cho ch n ch ri bt tui phi dn hay sao?

NI
V: (ni) Thi Anh.. Anh bt tui ht hi cht hoi , tui oi lm ri nghen N.. Ba nay th ng c hng Hng c tin anh na u, say sa th ra chung heo m ng (l nh) i chi t i.. Ci b ny (hic) Say u m say hng bit na Sng gi mi c bn lt h.. Hng c say A..(r ln u, hi trng): a, a a Sao ci g m trn trn.. trn u tui c my cc trn trn trn u ng vy ta(hic) V: (nhn xung khn gi) c bc thy hng.. Vy m ng ni ng cha c say Tri t i B v onh u u m cng hng bit Thi i Anh say qu ri ... i ra chung heo mau (l nh) Chi i (v tn nhc)

Chng:

Chng:

TN NHC
Chng: V: Em i anh u c say Phi ri anh u c say Hm qua ai nhy xung ao Ai tm di ao l ao c v Chng: V: Gp ghnh kh i ti Bnh bng thy m m (hic) Nghing qua bc di bc ngn Chn ch ng chng ci m l chng Chng: V: Em i anh u c say (hic) Phi ri anh u c say Hm qua ai bm gc cy Ng di gc tre ni cng lng Chng: V: Ru nng ch vi ly Nhp nhng m ph Ri y chng no tt ny Chng: Thi anh xin cha, ci m l cha...(hic) (lp li) V: Ri y chng no tt ny,

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 407

Tc gi : Phm Vn Phc
Chng: V: Thi anh xin cha..a..a..a...(hic)

Anh u c say

(ni) Ci g. m cha h ? Anh ha vi tui bao nhiu ln ri.. N n n C nh hng ? C nh khng h aaaa ?... Hn xui Chc phi nhu mt lt na mi nh ni qu

Chng:

VNG C CU 5
V: (v vng c) Sut ngy anh c l lt, anh b bt, anh lch thch li thi t trong nh ra ngoi ph ch. Ti lc quc cn cu anh ht nghu ngao my bi ca vng c Tri t i.. T ghe chiu C Mau bay qua vua nc S, ri n V ng S thng nh Bch.... Thu. H. Chng: V: (l nh ni) Xi i Anh m ci lng m(hic) My lc na m anh i ma y nh. Mi hm qua cng say- tui tng l anh gin, anh lt xung ao c v- b cha tn sao anh? Chng: V: i xi Ti ci cy cu n qu mng manh, m nhch c nh anh.. N em nhn coi, nhn ci tng i.. m n cn khng c chu ni. (hic) Cn ci v anh m b tre ng t tra ti ti, chm xm b con h c ni vi tui hoi

NI
Chng: V: (l nh) Ai ni..? Thng no con no ni..? Ai ni ci g b k tui nghe coi H ni lm sao..?

Th h ni l..

L T GING
V: Tui c chng bnh bng trn my, m vi ngy l nh xn say Chng: Ngt ngy, chn ng nng cay, i trai m say cht tu Khc chi gi my trn tri.. V: i tri Kh qu i ti ng tri xa lm , mnh i! Chng:

(V vng c nhp 16 Cu 6)
V: Tri i Anh c ham vui c ngy say vi xn, ng bi ng b- tui bit tnh lm sao y..?

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 408

Tc gi : Phm Vn Phc
Chng:

Anh u c say

Tnh ton ci ni g, B ni cu ny tui tnh ri n.. Tui hng c sao u, cng lm (ging hng hn) th tui dng chi ra b ao tui ng. (xung ging nh nh, ca mi) B x.. Chng v bao nm m sao mnh li n, ui anh ra khi phng loan v t b gia nh.

V:

X..iiii Th tui mt mnh- anh i u th mc xc, c say xn ngoi ng ng c vc ci mt da y. Xi i.. Cht tui ri Gp ghnh, say tnh ai hay? Mnh i ! Cho anh xin li- t nay anh xin cha.(hic) (dt vng c)

Chng:

NI
V: (ni): Thi .. Hng c ni g na ht trn .... Tui chu ht ni ri (qut ln) i ra chung heo m ng mauuuuuuuuu. Chng: V: (bn ln vng c) Hy.. khoan V i. ! Dng bc ng ng ca nghe li anh t phn. (tn ten ten ten tn.) (ht mt hi tht su nh chun b ct cao ging, nhng li ca ln xung) Em i Khi Rng Mi Sang Thu cn gi lng ru Tm Lng Ca Bin ng gia m Lnh Cha Hoang mt mnh ai lu luyn, khi Ting Trng Sang Canh gic gi lng anh theo Pho hng a tin, anh s Khng bn tnh em ni i Hoa Sim Tm- Ri ngy mai s ra sao Kip No C Yu Nhau ni Sn Khu V Khuya c Giai Nhn V Lon Tng, ng ni ting chia xa Khch Sn Ho Hoa bin bit au thng nh Mu Nhum Sn. .....Cha.... (xu) V: (ni) H.. Tri i Mnh i Em ni chi thi.. Rng chi cho xu dzy.. Tnh li i, ng x....... (hi h mt ni): Hehehehehehe..Gin chi b thi.. Tui u c xu.. .. .a.a.a.a.a.a.a./. Tri i.. Dm gt tui h ..?Cht..t..t.t.t

(ni): Xi nh v vng c d tui h..?

Chng:

Chng: V: Chng:

..

(11-02-2012) PHM VN PHC

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 409

Tc gi : Phm Vn Phc

o trng ngy xa

o trng ngy xa
NI LI
Ngy xa ti yu t o trng. Bui tan trng tra vng n a nhau Nhng tnh v tan nh bt sng m no Khi ct bc ra i, Em hi ! C nghn ngo, luyn tic

ON KHC LAM GIANG


Tnh mnh l bi ca, o trng xa v ni x xa.. Cn u dng ai yu kiu, Cch xa mun chiu chn vo ni nh. Cn u t o xa, Tha tht bay trn con ng qu hng. a hoa v thng Trinh trng tui mng m Bit bao nhiu ln, Ti vit ln thnh th u ri b vai tin, Cho sui tc- xa thm duyn Nm ngn tay xinh hin, Mng p trinh nguyn. Thng nh i v bin. Ngi hi cn u, Thi ht ri, nh mang ni nim i mt huyn dng sng k nim ... Nh lm ai i! Tui hc tr Hn nhin trong sng v t Thng nh v nht k cho by gi. i dng ng cn u? o trng i ! Thi nh.... em vit thnh bi ca, thng nh em.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 410

Tc gi : Phm Vn Phc

o trng ngy xa

VNG C CU 1
Ngoi kia my xm m ph khng gian len ln tm t ti cht nh thng v ngy xa o. trng, ct bc ra i v ni xa vng em c bit gi y mt ngi m thng nh- thao thc tng m trong mt l. u. hoi. Na gic tnh th nh sng li gia m di. Khng gian lnh- t b trng vng, ma ng cha v m sao gi but con tim. Ti c mnh s nh mt cnh chim, mn mi tm em d xa cch mun trng. i dng i b xa thm mnh mng, ni gc b chn tri trong lng em c nh...

(ngh 8 nhp) Ni th
Vng em tri t tiu iu Vng em hoa l bun hiu ht bun

CU 2
Em ra i khung tri yu nht nng, sn trng xa cng vng lng hoang tn. Em ra i cho l nhp mt cung n. Con ng mn tra- tri khng bung nng, cn gi nh r su v my trng cng ngng bay. Nng u cn c hn nh b vai, gi c c mn man cho thm di sui tc Em ra i cnh phng hng bt khc, l ch xc hoa tn nh mu l tim anh

SM THNG
m y ma ri ri Con thuyn tri, Bn b mnh mng qu. Em khc trn vai ti, Duyn tnh ta- nh tan tc chia phi. Ngi i vo xa xi, Ngi ni y khc thng mt ngi. Cn mong g ai i ! Tnh ta nay cch hai phng tri.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 411

Tc gi : Phm Vn Phc

o trng ngy xa

VNG C CU 5
C nhng bui hong hn ti v ngang xm nh, gh thn quen nay khng cn na, o trng ngy xa cng bin bit bit. u. tm. ng vo nh em vng lng im lm. Du bit rng cn chi m nui tic, nhng vn c trng ch em gi nh tr v y. Du vui bun gi li gi my, vng vn mi ch ong y bun ti. Duyn kip ng cay tnh su ging ngp li, p c n m mt khi tnh bun.

(ngh 4 nhp) TH
o trng ngy xa v u, m trng bng bc gi hiu su Trng dng thm thm tng t mng i b ngn cch n bao lu

(V vng c nhp 16 Cu 6)
i nh lm sao bng hnh ngi em gi, nh tui mng sn trng lu luyn mi tnh th. Em i ri i ti bng ngu ng, m o nh trong m m di kh nui tic. mi nm tri qua trong nim au khn xit, o trng ngy xa bin bit chng quay v V tr vn xoay v ma xun khng hn n, thng nh mi mn ri thuyn cng tch bn sang sng. Hm qua nhn cnh thip hng, o trng theo chng - tnh ti mi b v. .. PHM VN PHC

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 412

Tc gi : Phm Vn Phc

Bi thnh ca bun

Bi thnh ca bun
Tn nhc : Nguyn V C nhc : Phm Vn Phc

TN NHC
Bi thnh ca cn nh khng em Noel nm no chng mnh c nhau Long lanh sao tri p thm mi mt o trng em bay nh cnh thin thn Git mi hn di thp chung ngn. Cng nhau qu di tng Cha cao sang Xin cho i mnh sut i c nhau Vang trong m lnh bi ca Thin Cha Kh ht theo cu m thnh v cng i ging ht em mnh mang bun...

VNG C CU 1
Nh mt chiu ma ta bn nhau ni gio ng Thin.. cha, min t cao nguyn m nng hng la nh cn vng vng u y ting ht ngi xa cu m Thnh. v. cng. Lt chm trong sng khi mt mng. Pha gio ng hi chung ngn nh nh, ni mi hin ch khe kh ting em ca.(-) Mi mt rng ngi hn mun vn sao sa, o trng tht tha ti nhn thy em ci. i , n ci xao xuyn tri tim ci, ng cnh thin thn ban cho ti nim hnh phc.(-)

CU 2
Ging ht em mnh mng bun trong gi, vng mi trong m man mc ting kinh cu. Xin Cha ban cho con mt php nhim mu. ngi con thng ng xa ri con na bc, sut i con mi c bnh yn.(-) Cho con trn i sng trong mng thn tin, v ngi xa c ni cu :Hu duyn thin l ng Bng em dn xa, chung chiu ngn nga , ti vn ng mt mnh tan v mng vo yu.(-)

TN NHC
Ri ma gi but cng qua mau

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 413

Tc gi : Phm Vn Phc
Li hn u ai nh di lu Ri mt chiu o trng phai mu Em qua cu xc pho bay sau. Li nguyn mnh Cha c nghe khng Sao by gi mnh hoi xa vng Bao nhiu m Cha xung dng gian By nhiu ln anh nh ngi yu. Ri nhng m thnh ng n Noel Lang thang qua min gio ng du yu Ting thnh ca ngy xa vang m ti Nh qu i thi ging ht ai bun m thnh v cng lnh gi hn ti...

Bi thnh ca bun

VNG C CU 5
Ri ma ng cng qua mau mang li hn u chn su vo ni. nh, o trng dn phai tnh ti dang d, xc pho a ai v ph ch. theo. chng. Tan tc mu my m mt gt chn hng. Cha khng thng mng lng nh tan v , bao m di ti thng nh ngi yu.(-) Gio ng ng ny s bun bit bao nhiu, Ging Sinh vng em cng tiu iu hoang lnh. Cn ting ca ai gia v cng m Thnh, Cha hi nghe chng con hiu qunh nguyn cu

L CON SO CU 6
m N-en, Thng xt cho tnh b v. Gio ng vng lng nim m, Mt mnh ti hiu ht trng ch, o trng xa m. Cnh thin thn cn u ni thp chung, Ting ht ai tan trong m sng Mt mi no ngy xa ti vn vng, Git mi hn di thp chung vi xa

(V li vng c)
. Cn mi ngn nga bi ca thin cha, khe kh ht cu m Thnh v cng.(-)

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 414

Tc gi : Phm Vn Phc
Nh sao ging ht ai bun m Thnh v cng lnh gi hn ti (-) .. (05-01-2009)

Bi thnh ca bun

Cha s bao dung v y ban phc, (-) ma ng lnh y m li bc tha hng.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 415

Tc gi : Phm Vn Phc

Bnh Dng Thnh ph trong m

Bnh Dng - Thnh ph trong m


NI LI
Anh ni vi ti Qu hng anh c dng Sng B m hin ha- t m Bnh Dng. C Chin khu trung dng kin cng. C hoa qu thm ngon ngt xanh vn cy tri Vy m (v Nam Ai) Anh n b ti m ra i mi mi, Ngay ca ng Si Gn trc gi pht tin...

NAM AI (lp 1)
. cng. Trn tuyn xung phong, Trong khi la mt mng. Ni cnh rng min ng, Anh qu cm oai hng. Pht cui cng anh sit cht tay ti, a anh v Bnh Dng nh, em i Qu hng p mi mun i Ri gc xung vai ti L mi ri- nghn ng ngm ngi, Ngy tr v, thng nh no ngui. Rng rng nht k cuc i Nht nha k nim anh i qua i- mt thi la n Ti v y khc bn chung tnh. Bnh Dng t Th qu mnh Mun i ghi chin cng anh. VNG C CU 1 Thi gian qua nhanh- mt thu chin tranh vn cha phai m trong k c, ti tr li Bnh Dng mt bui hong hn ma chiu bay lt pht, tm n m ngi thng trong nc mt. ong. y. Bao k nim xa xa sng li pht giy ny.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 416

Tc gi : Phm Vn Phc

Bnh Dng Thnh ph trong m

Nh bng dng anh ca nhng ngy la khi, nh nh mt n ci trong nhng bui hnh qun. Anh ni vi ti rng ngy thng nht non sng, tha ni ch mong anh v li qu nh. Xy dng qu mnh ti p gm hoa, trn mnh t ng cha Bnh Dng t Th... (ngh 4 nhp)

NI LI TH
Ngy mai p lm phi khng anh ? Thnh ph trong m- gic mng lnh Sng mi tim anh dng nht k m ngy rc chy mt nim tin

CU 2
T tri tim anh dt thnh bao m c, trong nt v n s trn mi bc qun hnh. c vng tng lai theo anh mi bn mnh. La n chin chinh khng lm m phai ch, sng mi trn tng trang nht k Trng Sn. Anh ni qu mnh trong pho di ma bom, t Th Bnh Dng vn cn bao gian kh. Mt chin khu on mnh trong mu la, mt Tam Gic St ho hng vn cn mt nim tin.

L TRNG SOI
i Tnh qu Theo mi bc qun hnh Nay v qu anh, nc non thanh bnh, ng thnh thang, bit bao cng trnh. y Bnh Dng- ngn hoa ti thm, Sc mu lung linh p nh m c trong anh, Ni t lnh lun sng mi mt nim.. tin.

VNG C CU 5
i Bt ngt mt mu xanh trn t Th Bnh Dng an lnh th mng, Bn Ct thnh thang ng hoa tri rng, Ph Chnh - Tn Uyn vui cuc sng. thanh. bnh. Thnh ph Mi vo Xun rc sng nhng cng trnh. Dng Sng B lung linh soi mnh nghing bng nng, y ch Th tng bng lp lnh hi hoa ng. Bnh Dng chuyn mnh trong sc thm ca ma Xun, chung ng lng dn ang trn ng i ti.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 417

Tc gi : Phm Vn Phc

Bnh Dng Thnh ph trong m

Rng bc tng lai tnh Xun phi phi, son sc nim tin trong mi tri tim ngi.

L NM CN
Bnh Dng- ti p ngn ni. V trong m c anh i Ph mi- nng gi reo vui ng hoa thm ti tri rng. Nim m hnh phc trn dng Bnh Dng ngan ngt tnh Xun, t thp min ng, t ha thnh ng

(V vng c nhp 24 Cu 6)
Bit my gian lao min ng anh dng, Bnh Dng hm nay nng dng ng oai hng. Tha ni ch mong sng ni lng t m, hy yn ngh trn i v vui ln nh, anh i ! Cng hng hoa vi n ci, Trn thnh ph Mi - t v ngi Bnh Dng

(10-02-2012) PHM VN PHC

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 418

Tc gi : Phm Vn Phc

Bnh minh trn o Sn Ca

Bnh minh trn o Sn Ca


(Li vo Nam Xun)
NAM: Ai t tn cho em l Sn Ca trn bin, Gia nng m h vng. i, ro rt ting chim

NAM XUN
ca o xanh chan ha, Sng ru hi thit tha Mun giai iu ngn nga m lng chin s Trng Sa T Quc ta ! i ti p v ngn, Bin xanh l say trong gi th thm Ting chim mi gi n cn Bnh minh nng nh bng khung . o Sn Ca- gia bao la, Ngn khi Sng sng oai hng Mnh mng sng nc ip trng Rng ngi dng ng non sng Mnh t cha ng ngn nm vn p. Ni t ho l cht gc tin tiu Sn Ca i ! Em p bit bao nhiu Bn tri nc Vit thn yu

VNG C CU 1
Sn Ca i ! Em p bit bao nhiu- khi T Quc thn yu c tn mt loi chim m miu ni xa y. Ai t tn cho em ngn nm sng mi, i .. o nh yu thng nhng bit my. oai. hng. L cht gc tin tiu trn sng nc ip trng. Bnh minh ln xanh tng l cy ngn c, Sn Ca ht vang lng trong cn gi ban mai. T bn phng tri chim hi t v y, ngi lnh bin ngt ngy nghe chim ht trn cnh. Sng khuya cn vng l c long lanh. i, p qu mu xanh thanh bnh trn o vng (ngh 4 nhp)

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 419

Tc gi : Phm Vn Phc

Bnh minh trn o Sn Ca

NGM TH
Tin tiu T Quc l y, Trng Sa ta thng ngy gian lao..

CU 2
Nc Vit mn yu i! c chng ti ni tuyn u T Quc. Gia bo tp phong ba mt lng son sc,gn gi bin qu hng tng tc t vng tri. Trng Sa yu thng trong mun vn tri tim ngi. Cng vi o Sn Ca , c Sinh Tn- Tin N, o Nam Yt- Ba Bnh v Song T- Phan Vinh. Con chu Lc Hng quyt gi vng mt nim tin, d gian kh hy sinh gia mun ngn sng gi. ting chim Sn Ca vn rn rng y , qun o anh hng c vn ging cao.

NI LI
Anh thy nn nao t nhng ngy u t chn ln o, Thy mch sng dng tro t trong bo t phong ba Thy nt p rng ngi ni mun vn cnh hoa, V ting ht Sn Ca nh dp dnh trn bin sng

VNG C CU 5
Bin o yu thng- ni mt gc bin cng ang vn mnh lt sng, d bo t phong ba hay trng khi bin ng vn quyt ch ging cao truyn thng. anh. hng. Gian kh hy sinh khng mt cht ngi ngn. Quyt vt mi kh khn ta m thm gi bin, gi t gi tri- tin tuyn chnh l y. ngn gi thanh bnh l lt di ngn cy, nhng thong ngt ngy m ngy nghe chim ht. Sn Ca i ! Em l th l nhc, l ting m ru con l khc ht tuyt vi

L CON SO
Ai c ra khi, Xin gh thm min qu ti Ma ny hoa l sinh si, Cy bng vung ang n lc m chi. Sn Ca ru rt gi mi. Sng ru hi ngn cu thit tha, Hy n y, hy gh thm Trng Sa

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 420

Tc gi : Phm Vn Phc
Ni tuyn u non sng gm hoa, B ci giang sn mi trong lng ta...

Bnh minh trn o Sn Ca

(V vng c cu 6 - nhp 24)


t m qu cha vn l thing ling nht. i! Trng Sa thn yu- T Quc trao li. Gi ly t qu hng- bin tri ang vy gi, hy n vi ni ny v hy ni vi Sn Ca. Ai t tn cho em l loi chim qu, ngy ngt lng anh chin s Trng Sa.

PHM VN PHC ( 03-07-2011)

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 421

Tc gi : Phm Vn Phc

C ph mit vn

C ph mit vn
Tn nhc : Minh Vy C nhc : Phm Vn Phc

NI TRONG NN NHC
NAM: (ni) i.ii.Chi..(tc li) Chc chc chc Thi k, ti u hay ti ... N: N: N: N: N: (chy ra m ca, gin di) i u mi v ? i u? i u? (qut ln) i u? Tri i i ung c ph m gi ny mi v h? Anh bit by gi l my gi ri khng h? Anh Anh nghe tui hi n Nam: (lp bp) i..i..i Nam: Anh i... Nam: i..i..i Nam: (git mnh) i ung c ph

TN NHC
N: Anh i c ph sao u hm ti om m v. Sao khng ngi lun anh v chi mi hai gi sng Nam: Anh v c ph anh ngi coi c hai t bo Anh qun mt ri u hay ti gi v nh thm em N: Anh m c ph hay l m my c mc m Anh m c ph m ngi ta mi say gn cht Nam: Anh i c ph lo lm n vi ng hng xm Anh u dm nhn, anh u c g m gi em ghen(dt tn nhc) N: N: N: (ni) H i ti gi ny m biu tui hng ghen h? Ri sao??? Chi i.!

Nam: (ni) Tri Anh ni thit m Anh ch i ung c ph riri Nam: Ri ng qun lun qun

VNG C CU 1

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 422

Tc gi : Phm Vn Phc

C ph mit vn

Nam: (v vng c) Anh nh ch T mai mi mn n tp tnh bun. bn, nn anh mi dong rui ng xa t sng ti. by. gi. N: Thi i Ch hng phi Anh bun bn hng xong ri li v qun n m. Nam: (ni) By b n Anh ch tp v qun ung c mt ly c ph ngi c bo, ung thm my tch tr ri kho chuyn vi anh em. N: Ung bao nhiu ly tr, my tch c ph en, ngi ta ung ngi ta tnh ra thm ch ai li bun ng bao gi.?

Nam: Ti Ti gi mt u h v trng sng nn th, nn anh mi ng qun ai ng tri sp sng N: (ni) HGi mt u h hn, trng sng nn th hn? B .. Anh tng ni nh vy l tui tin h? Cn phia nha(4) Nam: Tri t i.! Tin anh i m Anh th Anh c ni gian cho.. cho.. cho b b..(6) N: Thi thi.. Thi i(8) Ba ci v th tht ny tui nghe hoi Tui hng cn tin anh na u..

Nam: iii Tri t i hng bit ni lm sao cho tin na Thit..(12)

CU 2
N: Thi i.. Anh i sm v khuya bt mnh tui ch ca, g gy canh t tui khc gia m trng. Th.. th c ai u m m m p.. V li, ly c ph c nm ngn h.. Ung qun cc bnh dn. N: .. Qun cc m c nm c chn.! N .. Anh Anh ng qun bao nhiu ln h? cho v con ngng ch mi c, ti sng mi chu v hng thm nh ngi ta

Nam: Thing c khc m.. Anh i ung c ph tut mit vn.

NI TRONG NN NHC
Nam: Tri t i Kh thn tui qu vy n tri Nh .. Anh nh em m N: Nh ngi ta m gi ny mi da. Ung c ph h..? Ung c ph hay l m my c .. mt xanh m , tc pha vng pha tm? Lm sao tui tin anh y?....

Nam: Tri t i Oan cho anh qu Tin u m v my ch . Anh ung c ph qun cc m..

TN NHC
Nam: Ni ra lm sao, em tin gim anh, Ch T bn nh, cho theo mn n N: Lm g ai tin, anh i mn n u hm ti gi

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 423

Tc gi : Phm Vn Phc
Nam: Hy tin lng anh, lun lun thy chung Sc son khng phai, yu em m thi N: Tht lng yu tui, sao i c ph ? Nam: Th gi y, anh lo th mi, anh lo ko cy v nh bn em. N: (ni)Sng gi lm g? C khng n mi nn anh i c ph N: V nh em y mong anh tng m c ph tn tin Sc son khng phai yu em m thi N: N: Tht lng yu tui sao i c ph ? (ni) Xo Nam: Th gi y anh lo th mi anh lo ko cy v nh bn em Nam: Hy tin lng anh lun lun thy chung

C ph mit vn

Nam: Sng to thuyn anh khng ra ngoi khi

Th gi y anh lo th mi anh lo ko cy v nh bn em(dt tn nhc) N: N: (ni) Anh anh ni anh lo ko cy nh vi em h.. ? (ni) Mun em ht gin anh th by gi anh phi ha vi em mt chuyn..

Nam: (ni) a Anh th Em ht gin anh cha..? Nam: (ni) Tri.. Ha g na y..?

VNG C CU 5
N: (v vng c) Anh phi ha vi em l khng bao gi i naKhng c gh v my qun c ph c n treo trc ng, c my c gi di chn mt .. mi. hng. L khng bao gi i vo my ch na, ch ung c ph mit vn. .. hng ung c ph mit vn v cng hng b em b v. N: Xiii. Th tht sut ngy , em u phi l tr th, m vi tin anh ngay by gi kia ch. N Nghe tui hi.. Anh theo ch T bun bn mn n th, cha bit ra sao m c i ung c ph hoi. Nam: (ni) Tri i.. ni ri.. i ung c ph bn cng chuyn mn n Phi v th mnh mi bn cng chuyn mn n c..(4) N: Thi i Hng c c Gi sao ? Gi mun i ung c ph phi hn ? Tui i mua phin v pha cho anh ung, hng c v my ci qun na nghen..(8)

Nam: Thi c ri Anh xin ha vi em Th quyt mt lng.

Nam: Ri Xong lun Thi c ri..

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 424

Tc gi : Phm Vn Phc

C ph mit vn

LU THY HNH VN
Nam: Mai mt chuyn c ph em s pha, V nh cho anh thm ly tr () N: Nh nha Hng c i m la c khp ni, Nam: Yn tm. C em bn anh ri

(V vng c nhp 24)


N: Anh i! Anh ch c li thi c ph hng qun, em s pha c ph ung ti ngn cho anh cha..

Nam: Tri t qu thn i, ung c ph m ung ti ngn. Thi.. thi thi.. Cho anh xin i.. Anh xin ha l t by gi anh hng c dm gh v my qun c ph na u. N: N: a c By gi em ni anh nghe nghen, V trong ra mt, c c ph anh ung lin/. (dt vng c) Nam: (ni) Ni g?

Nam: (ni) Tri t i Ni xong lm lin vy h ..? Thi thi thi.. Anh ung t sng n gi anh ngn d lm ri. N: Tui cho anh ung trn ny cho anh ngn lun, khi i u na ht trn .. Tui pha m hng ung l ch....t..t vi tui nghe cha i v....

Nam: Tri i.. Ba nay sao con v ca tui n d d vy n tri Chuyn ny l chuyn ny l chtttt.. tui.. riiiii

(01-03-2012) PHM VN PHC

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 425

Tc gi : Phm Vn Phc

Cnh sng ngy xun

Cnh sng ngy xun


Sng tc : Phm Vn Phc (Bi ht s c pht sng trn HTV lc 0g15' sau m giao tha nm 2012)

NI LI (hi Qung)
N: Bt ngt tri xanh.. Em bc bn anh ngp ngng ni bin vng Nam: Mt sng ma Xun c ngp trn mun tia nng, (v Sng chiu) C nh mt m say ang lng ngm pha chn

SNG CHIU
tri. Sng dt do bin khi. Ting Sn Ca gi mi, Ma Xun vui ang n N: Cy kt tri m hoa, o xanh qu nh, chan ha yu thng Nam: (ni) Ka Em c thy khng em .. N: a Thy thy g h anh ? Bnh minh ln y mu thin thanh N: p nh trong tranh, Em i bn anh, Bin sng vy quanh gia tri xanh my trng.. Nng Xun lan trn, Ting chim du dng ngn nga Nam: Xun n vi Trng Sa, Khng c hoa mai vng, Ch c Phong lan, Bng vung, Bo tp. N: Bt ngt trng dng, Thong hng hoa rng, ngp ngng Xun sang Nam: (ca tip) Tri xanh xanh, nng Xun hng long lanh.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 426

Tc gi : Phm Vn Phc

Cnh sng ngy xun

VNG C CU 1
Nam: L lnh o em i gia mun dm trng khi cng bi hi khi ngy Xun Tt n, vn bt ngt mu xanh chen rng hoa mung bin, trong khc ht phi lao ang ct ting. reo. mng. n Tt Trng Sa l ting sng r rm. N: Sng v trin min m thm theo nm thng, Tt n ch hoa rng khoe dng n Xun. Khng rc r sc mu nhng xao xuyn bng khung, lng bng lng lng khi mi Xun v. Nam: Ng ln tri my trng m tnh qu, nhn pha khi xa sng v v nh cu ht

NGM TH
N: Xun v trn o Sn Ca, Bin vui cu ht chan ha yu thng

CU 2
N: Gia bin qu hng bn ma lng gi, anh c nghe chng Xun n tht gn. Lnh o n Xun bng bt ngn hoa ca sng, bng khc ht m m trm bng ca Sn Ca. N: Bng hng hoa "Bng", "Bo Tp" vi "Phong Ba", ni mnh t yu thng hin ha anh dng. Em s cng anh bc trn ngn dm sng, cng n cha Xun v ni bin vng Trng Sa Nam: Ma Xun yn vui hoa l cng reo mng.

NI LI
N: Em tng cho anh mt chm hoa mung bin Hng sc du hin- tim tm thy chung.. Nam: Anh tng cho i bt ngt nhng ma Xun, Ni o nh tin tiu hin ngang cng sng gi

VNG C CU 5
N: Trng Sa i.. Bin o qu hng ti vn rng ngi trong bo t, Xun n Xun i my ma gian kh nhng cht gc tin tiu vn rng r oai. hng. Vn sng sng hin ngang ni sng nc ip trng. Nam: Vn bit ni y khng tng bng ngy Tt n, n pht giao tha ch c ting sng bin i.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 427

Tc gi : Phm Vn Phc

Cnh sng ngy xun

Nhng Trng Sa tht gn v p lm trong ti, p ta sng bin khi- p nh li em ht.. N: Bin o qu hng l th l nhc, hng v hin ngang m bt ngt nhng n tnh.

L NM CN
N: Ngy Xun, em li cng anh, Tri xanh, my nc xanh xanh.. Nam: Mt bin vn sng long lanh Ngy m ng canh ni t m N: Trng dng sng v thnh th.. Ngy Xun chan cha nim m Nam: Non nc bnh.. yn, Ti thm mu c..

(V vng c nhp 24 Cu 6)
Nam: Trn o Sn Ca nn th m anh dng, ta gi mi ma Xun chc tay sng bin thy. N: Em bc bn anh di Qun k soi bng, bin vn dt do p cnh sng ngy Xun. Xun tht gn, Xun p qu em i! Nam: Xun i Xun n bao ln,

PHM VN PHC ( 12-11-2011)

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 428

Tc gi : Phm Vn Phc

Chuyn tnh ngi thiu n tn Thi

Chuyn tnh ngi thiu n tn Thi


Sng tc : PHM VN PHC (Vit trn nn bi nhc cng tn ca nhc s Hong Thi Th)

(ni li vo PHNG HONG )


... Ti xin k ra y mt cu chuyn bun v gic mng n phng ca mt ngi con gi... Chuyn thu xa xa nhng ti cn nh mi, Chuyn tnh ca mt ngi thiu n tn....

PHNG HONG (8 cu)


....Thi. Mt o hoa hng tnh ang phi phi.. Tui trng trn - mng m duyn mi... Nhng cay ng v vn , Hnh phc l lng cho mt kip hng nhan ....Tri khin xui chi, Gieo nghch cnh tri ngang.. Tnh n phng nn duyn phn b bng Bao k si m nng khng m tng... Cng bi v nng , Trt yu ri chng ngh s v danh.. ... nh mnh i ! Sao lm ni tri ngang, V chng kia c gia nh... Kh lu ring mang, tnh hi i tnh... au n bao nhiu, Cng ngm ngi nhn ngi yu khng tr li... Nng khc mt mnh, m c khi tnh v vng n thin thu. Thi hi Thi i !.. Chuyn la i l bo my tan hp... Thi hy qun i ng dt trong lng.. Tri khng thng,

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 429

Tc gi : Phm Vn Phc
Tic m chi, bun thm phn m hng...

Chuyn tnh ngi thiu n tn Thi

VNG C CU 1
Thi hi, Thi i...! Tha thit lm chi mt mi tnh n phng tuyt vng, tui trn trng i em vn cn nhiu hoa mng, phi phi ma Xun nh mt o hoa.... hng. Hng sc lung linh, m p tnh nng... Bao nhiu trai lng sao nng khng mng n, m mng lm g chng ngh s v danh. Chng c gia nh tc nng vn cn xanh, tnh qu mong manh sao trnh c u phin. Ngy qua ngy mang kh lu trin min, ngi i ch ci chuyn n duyn nh trng gi

CU 2
Tri khin xui nn i nng vng oan tri, k nim vi chn ni y m hoang tn. y cn cht d m xin gi li cho nng. Du bit chuyn hp tan l duyn s, nng vn di kh chuc au kh vo tim. Tnh khng thnh su mun cht cao thm, nng li quyt ra i tm ngi tnh yu du. Nng bc ra i vi con tim r mu, bng tm hn kh kho tui vo yu...

SM THNG
Thi hi Thi , Thi i... Ti tnh chi nng ra i mi mi Cho tri tim trinh nguyn vng su ri , y oan tri , Thi i.... Nng tm v mt ni , Rng hoang vu khut bn chn tri ng i vo xa xi , Vi chn su ni au mun i...

VNG C CU 5
Thi i...! Nng b i u khi tri tim yu ang cht mn trong tuyt vng, dy ni m xa hay trng dng tung sng, c bit ngi yu xa vng bng t hm.... no. i ng rng em bc qua cu. Nng quyt i v min rng su ni thm, tm hnh bng chng ri m hn nghn thu... Rng vng mt m thm thm m u, nng c bc i trong li ru nc mt. Ma gi tng cn lnh y hiu ht , mn mi c n trong x xc, a dy.

CU 6
Ri ngy li ngy qua khng cn ai thy na, o hoa tn m mt gia rng su.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 430

Tc gi : Phm Vn Phc

Chuyn tnh ngi thiu n tn Thi

Mt thu tnh su mang kh lu cho nhau, Thi hi Thi i ! ni u c bit. Nng n tnh si nh vng mang nui tic, ri mt ngy oan nghit bit bao nhiu. Rng gi thm thm tch liu, xc thn gi li nng cht theo cuc tnh. Di ci si gi mt mnh nng ng qu, au v tnh cht kh lu em i ! Nng i khp no chn tri, C gp bng ngi ngh s thm yu....? ...................

19-12-2008

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 431

Tc gi : Phm Vn Phc

t thp anh hng

t thp anh hng


Vng c : PHM VN PHC (bi ht pht trn i TNND TPHCM Thng 9-2011)

NI LI
Nam: Anh hi em : Ngy mai y em c theo anh v vng t thp.. Tn Thng Hi anh hng- trn t m C Chi N: Anh Hai i !.. Anh hi sao m nghe thit l l k h Em.. em thng anh th th u c g m qun ngi ch Nam: (ni)Vy th... th.Hm nay hai a mnh cng v thm qu m nghen em N: D By gi Mnh i nghen anh

L CI MN
Nam: ng v qu anh p mu xanh cy la i ! Mn thng sao, cy cu ly tre b ao. Gi lao xao, hong hn xung bng khung chiu v. N: Chiu C Chi- rng hng trn qu, Ngan ngt trn ng , Hng la chiu thong a Thm m tnh qu

VNG C CU 1
Nam: C thy khng em- y mt bc tranh qu rng ngi trn t thp, man mc ng xanh gi a li tha thit, la tru nng qun bng tri rng n. chn. tri. N: Hoa l lao xao, tng git nng cng reo ci. Chiu xung qu hng bi hi nghe gi ht, mng v la chn vng ngan ngt hng thm. Nam: t m mt thi qua la n ma bom, mch sng tro dng Tn Thng Hi anh hng. My chc nm tri bt khut kin trung, nay nhng a hoa hng ang rng ngi trn t thp (ngh 4 nhp)

NGM TH
Nam: Ai v t m C Chi,

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 432

Tc gi : Phm Vn Phc
Nh hi khng chin thn k lit oanh(8)

t thp anh hng

CU 2
N: C phi khng anh ?...(12) Mt thu chin tranh rng ngi trang s mi, mt thu gian lao trong pho di vi bom gm.(16) ng a o xuyn su ni t m anh hng. Nam: Gian kh hy sinh vn kin trung bt khut, t thm ngn c hng cho T Quc hm nay. Tn Thng Hi anh hng ngi sc sng tng lai, C Chi i thay vn tm cao th k. N: t thp qu hng ngt ngo m bnh d, t nhng mt mt hoang tn ang vng ch i ln

NI LI
N: C giy pht bnh yn no qun thi gian kh, a o xuyn rng cn nhng chin cng. Nam: Tn Thng Hi nm xa nay ha anh hng, Rng r mt mu xanh nh ma Xun vy gi

VNG C CU 5
N: Mu xanh qu hng tru nng yu thng rng ngi trn t mi, t thp qu anh ang tng ngy thay i, gi mi reo vui phi phi nhng cng . trnh. t m yu thng trong no m thanh bnh. Nam: Tri rng pha tri xa bt ngn sng la, ng ph mi huy hong rng ca n tng lai. Mu xanh thanh bnh Nng thn mi hm nay, nhng im sng t y s r rng trn qu m. N: t thp qu hng p lng c gi tr, em s li cng anh trn t m anh hng (ngh 4 nhp)

L NM CN
Nam: Chiu nay i gia ng bng. Lng nghe thng nh mnh mng. N: t thp bt khut kin trung Ngy xa c tn Tn Thng Hi. Nam: Ngy nay i gia i vui, Tnh qu chan cha ngn ni. N: Mong c thnh i,

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 433

Tc gi : Phm Vn Phc
Trn t thp i i

t thp anh hng

(V vng c cu 6- nhp 24)


Nam: Tnh nc tnh qu rng ngi son sc, ta vui hnh phc bn nhau trn mnh t Thnh ng. N: Em bng lng theo anh v t thp, mnh s gp sc xy i cho giu p qu hng.

Nam: Sng mi yu thng nh li anh mun ni, trn t m anh hng Tn Thng Hi nghe em. .

(24-06-2011) PHM VN PHC

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 434

Tc gi : Phm Vn Phc

m bun tnh l

m bun tnh l
NI LI
lu lm ri hai a cch xa nhau Hi t duyn xa vn cn hay mt... Mi trng i, em ti cn hc na Hay i ri t y, em i !

L CON SO G CNG
m bun nghe ma v ht hiu , Ti nh thng em nhiu Mt mnh canh khuya tch liu, Phin gc m- ni rng su nh ngi ...Trng v ni phng tri nh tn Ma vn ri m thm mt m Bng khung nim ring, i la xa lu ri, Ngn cch i b t duyn i ! Xt xa ngm ngi Tan tc ma bn tri..nh..em

VNG C CU 1
my nm qua t gi qu hng xa ngi em gi nh, khoc sng ln vai vui cuc i sng gi, vn nghe m mi tnh thng trong ni nh. khn. cng. Hoi vng ni xa d cch bit mun trng . Thm hi t duyn xa nay cn hay mt, em ang di mi trng hay ct bc sang ngang. C nh nhng chiu gia ng vng min man, u ta tay an ta du li nhau v. Mu o hc tr tha thit mnh tnh qu, bn sng la rt ro hai a k chung i bng..

CU 2
Con ng ngy xa cn min man gi lng hay hoang vu khi vng bng em ri. nh t dng a tin bc chn ngi. C cn p n hoa i trinh trng, trong nt du hin pha ln cht hn nhin . Cho ci lng ai thng nh v bin, cch tr xa xi vn vng nim thng mn.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 435

Tc gi : Phm Vn Phc

m bun tnh l

Tin n m thu u hoi bao k nim, vit vi l th tnh lu luyn gi v em.

NI LI
Phng ny ti sng kip chinh nhn, Ngy qua, m n bao ln Xa xi gi cnh th k nim Thng nh em nhiu, em bit khng ?

VNG C CU 5
Tin n xa xi thm thm rng su mit mi thn lnh chin, nh ngy ra i hai phng tri lu luyn, em ngc nhn ti xao xuyn mt. hoen.... su. Cu t ly cha ni nghn ngo. Ri ting tu m tan dn trong sng lnh, ni sn ga bun hiu qunh mt mnh em. Ngy thng qua dn mang nhung nh di thm, ti vn mi yu em v yu em nhiu lm. Nhng hi em i, non sng cn chm m, nn tnh i ta d nng thm vn cha thnh.

L CON SO
m ma ht hiu, Thng nh em nhiu em i.. M ngy dt mng chung i Cho t duyn nng thm hng i, Khi chinh chin qua ri... Hn ngy v qun i bao nh nhung Ta s bn nhau cu thy chung bn lu Phin gc canh di nhn ma ri c ao. Ngy ci vu quy ta snh vai cng nhau..

(V vng c cu 6 - nhp 24)


Nguyn c n s a ta vo ci mng, chnh nh v em trong kht vng bi ngi. Ni phng c g vui khng em hi, nh tnh l m bun xin vit gi cho anh. Du dng i nt mc xanh, p nh cu ht anh ang dnh cho em... ...............

PHM VN PHC

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 436

Tc gi : Phm Vn Phc

m giao tha nh Trng Sa

m giao tha nh Trng Sa


NI LI
Ri n v t ngy hai su Tt Con v y tri sp n giao tha. Lu lm ri con mi tr li qu xa, Sau nhng thng nm dy dn phong sng, nng ma ngoi hi o (li vo Nga Nam) M i ! Hng bin yu thng nh vn cn nng vng vai o, nhn sc thm ca mai o con cht nh n Trng

NGA NAM
.Sa. Nh nhng ma Xun i qua. Trng dng hi o, n Xun v n ling khi xa, Ch cn sng bin ngn nga. My anh em bn chn tr ly ru. K nhau nghe bao chuyn c qu mnh Ngy Xun chan cha thm tnh. Khng mai o m sc khoe duyn, Giao tha giy pht thing ling. Sit tay nhau quanh ngn la hng, Chng con th quyt mt lng. Gi yn bnh bin cng t m, Non nc mnh mun vn ma Xun

VNG C CU 1
M i ! Con cht thy bng khung khi thnh ph vo Xun mai o khoe o mi, ph x ng vui n hoa ging khp li, no nc xn xao ch i pht. giao. tha. By tr nh tung tng ca ht n a. Thoang thong u y mi bnh chng bnh tt, theo gi nng nn hng v Tt qu hng. Ngi lnh xa nh sao khng khi vn vng, nh bng m yu thng quanh bp la nm no. Nh mi ngt ngo ca bnh mt tri cy, nh v nng cay ca mt gng, mt b

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 437

Tc gi : Phm Vn Phc
(ngh 8 nhp)

m giao tha nh Trng Sa

NGM TH
Giao tha thnh ph bnh yn, Con v vi m du hin, m i ! ..

CU 2
T mun dm trng khi con v y n Tt, lc thnh ph bnh yn nhn nhp n giao tha. Con v y vi ht ni mong ch. Giy pht na thi con s v bn m, c m lng ngi lnh tr min xa. Ni hi o bin thu ch c sng bin ngn nga, nh lm m i Tt qu nh nng m. Nh bnh chng xanh- nh mi hoa cau thm m, trong gi pht giao tha su lng thing ling

NI LI
D ni no con vn ghi khc mi trong tim. Hnh bng m yu thng- du hin nm thng. Tt n, Xun vui mai o khoe sc thm, V vi qu nh nng m nhng c m

VNG C CU 5
Thnh ph vo Xun- con v trong m c, hnh phc yn vui thanh bnh trn t nc, rc r tri Xun tha tht sc. mai. vng. Ngi lnh o Trng Sa cm xc dng trn. y- cng nh ai trang hong cu i Tt, kia- bp la bp bng ni bnh tt n Xun. i gia ph phng lng cha khi bng khung, thnh ph m nay tng bng lung linh qu. Chnh nh ng i thn yu ng canh ngoi bin c, gia mun vn kh khn vt v vn kin cng.

L CON SO
Xun yu thng Xun n nh v bin cng. Bin tri T Quc qu hng, C chng con chung sc chung lng Nu cao truyn thng anh hng Gi thanh bnh non sng gm hoa, Du gian lao gia mun trng xa. Tnh nc tnh qu lun thit tha

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 438

Tc gi : Phm Vn Phc
Hy vng tin chng con ni Trng Sa..

m giao tha nh Trng Sa

(V vng c nhp 24 - X - Cu 6)
Khc Tin Qun Ca ngn nga t bin sng, cho mun vn ma Xun nng m Tt qu nh. Xun n m i ! Con v vi m, trc thi khc giao tha khe kh ting chung ngn. Xun i ! Xun n bao ln, t nc tng bng. i ! p qu ma Xun ..

(23-12-2011) PHM VN PHC

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 439

Tc gi : Phm Vn Phc

m Thng Long nghe bi vng c

m Thng Long nghe bi vng c


(Li vo Nam Xun) . m Thng Long cht nghe ting ht ai ct cao li Vng c, i ! Cung iu ngt ngo gi nh t phng

NAM XUN
Nam Ting ca m mng, Bay quyn vo khng gian, i ! Xao xuyn min man. M h nghe gi Thu sang H Ni m nay rc r hoa n, Liu tht tha xa tc bn thm, H Gm sng nc m m, Trng vng lp lnh khoe duyn Ting ai ca Khc Nam Xun, M Rn r n tnh. Gia m hi Thng Long yn bnh, i ! Ngt ngo cu ht qu hng Ln trong sng, cung n ai tri nhp ? Ai ht bi D C Hoi Lang ? Hng thing sng ni m vang, T ho hai ting Vit Nam

VNG C CU 1
Vit Nam Hai ting thing ling c H Ni- Thng Long, gm vc non sng nghn nm vn hin, bc gia m Thu m nghe tim xao xuyn, khc ht Nam Xun lu luyn mi. trong. lng. C phi l em- ngi con gi sng Hng. Gia m hi Thng Long ct cao li vng c. i! Giai iu mt m, gi nh trong ti. Rc r hoa n ph hi n m vui, H Ni mn yu i- thnh ph anh hng. Trn mnh t Tin Rng vn hin mt ngn nm, nh bc bng khung ti nghe bi ca vng c (Ngh 4 nhp)

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 440

Tc gi : Phm Vn Phc

m Thng Long nghe bi vng c

NGM TH
Em ht bi ca gi ni sng, Hng thing bt khut ca cha ng...

CU 2
Thng Longi! Ti m h nh nghe gia thinh khng ca ngn nm vng li Ting mi cho ai khua rn vang sng nc, vi Chiu di , Vua r sng sng Hng. T t Hoa L trn mt chic thuyn rng. V ti cng cht thy mt Thng Long- L Li, va trao tr li kim thn trn bng nc H Gm. Ting ht em lm dy sng c giang sn, rm rp bn phng v nga phi mau ca Quang Trung- Nguyn Hu. H Ni ngn nm vn oai hng ngo ngh, qua cu ht ru hi bi Vng C ca qu hng.

NI LI
Em ang ht v huyn thoi ca Thng Long, Rng r chin cng ca ngn nm gi nc. Mt i La kiu hng. Mt ng bt khut Mt H Ni kin cng vang di khp nm chu

VNG C CU 5
Cn vng vng u y ting v cu oai hng ca Quang Trung thu y, ca ho kh Thng Long ngn nm lng ly, cn nghe ting qun reo khi la chy i La. Thnh. ch hn cm thi thc bc qun hnh. Ht na i em v cuc chin tranh gi nc, v trn chin ho hng in Bin Ph trn khng. Kh phch ngn i oanh lit ca cha ng, s theo mi ting em ca gia lng H Ni. giai iu phng Nam m nng trn t mi, T th mang gm i m ci.. n by gi.

VNG KIM LANG


Cu ht em l th, Bay vt trong sng m Nghing trc xanh Ty H, Li ht mng Th ngn nm. Tri qua bit bao thng trm, H Ni gi xng danh hng anh.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 441

Tc gi : Phm Vn Phc
.. Mt tri Ba nh trng vng soi sng, Sng trong tim ngi. Ngn hoa khoe sc mun ni, Lng nghe ting ca ru hi, Lng bi hi nh thng y vi. Sc son mn yu mun i, Tri Ba nh ngt ngy nim vui

m Thng Long nghe bi vng c

(V vng c cu 6 - X - Nhp 24)


H Ni vo Thu rng ngi gng mt mi, p qu Th trong m hi Ba nh. Mt thong phng Nam gi tnh ni x Bc, bi Vng c ngt ngo v vi t Thng Long. i ! C em gi sng Hng, Vng nghe cu ht ti em lng nh thng .

19-09-2010 PHM VN PHC

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 442

Tc gi : Phm Vn Phc

Dim xa

Dim xa
Tn nhc : Trnh Cng Sn C nhc : Phm Vn Phc

NHC
Ma vn bay bay trn tng thp c Di tay em my thu mt xanh xao Nghe l thu ma reo mn gt nh ng di hun ht cho mt thm su... Ma vn hay ma trn hng l nh Bui chiu ngi ngng nhng chuyn ma qua Trn bc chn em m thm l Cht hn xanh but cho mnh...xt... xa....

VNG C CU 1
Ma vn bay bay ht hiu vo ni nh, thp c hm nay chung chiu ngn nga , tc xo b vai my thu mt. xanh.... bun. Nghe l thu ma, gt nh reo mn. ng hun ht mt thm su k nim, bui chiu ngi trng nhng chuyn ma qua. Cht nghe hn mnh xanh but xt xa, trn bc em qua c l m thm. Ma vn ri u hng l nh bng khung, mt bic hao gy di gt chn trn l...

CU 2
Ma vn cn ri sao em khng li, ph c chiu nay nh mi vt au vi... bun o gy vai ng ngc bi ngi. Lm sao c nhau khi ma ging ngp li, khi ci i v chan cha ni nim ring. Gt chn mm em nh bc hoa tin, xin hy v mau du mun phin ging kn Thm gi tn em dng gy nng phm, gi mu Thu v cho su tm ln cao...

NHC
Chiu nay cn ma sao em khng li Nh mi trong cn au vi Lm sao c nhau hn ln ni au Bc chn em xin v mau...

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 443

Tc gi : Phm Vn Phc
Ma vn hay ma cho i bin ng Lm sao em nh nhng vt chim di Xin hy cho ma qua min t rng ngi phiu lng qun mnh lng du...

Dim xa

VNG C CU 5
Ma vn ma bay cho mt i bin ng, cho b ct nghing nghing ni di tay sng, bin nh tn em khi gi lng m..........no. Ma xung i em vy kn nhng git su. Ni au no hn su ln mt v tui mng no ngi khc nghn thu. Che l mi nho su tm hoang vu, m kt my Thu gia chiu hoang bin bit. Bia khng au hi lm sao em bit, nhng vt chim di cng m mt gt chn ng...

L CON SO
Ma... vn ma bay.. Trn thp c ru hn thng au. Tay di my thu xanh xao, Nghe Thu ma ro rt cung su. Gt chn nghe l xc xo... Hun ht ng di cho thm kht khao, Bc chn em hy quay v mau. Ma ri lm sao ta c nhau? Nhng vt chim di s bit i v u?

(V vng c cu 6 - X - Nhp 24)


.... Bin ng chiu ma a su con sng, i mt xanh xao ngi m bng em v... Liu bc sn kh bn tay bung li ng, mu Thu no my thu nng lung linh? Ma qua min t n tnh.. ngi phiu lng qun mnh ang lng du.... .................................

PHM VN PHC (17-12-2008)

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 444

Tc gi : Phm Vn Phc

Dng sng qu ngoi

Dng sng qu ngoi


SNG CHIU
Con v y khi nng rt trn sng Min qu ngoi mnh mng ma gi chng Bm bp xa a gi v con nc ln Thp thong cui tri qu nhng cnh c bay nhum trng dimychiu. Dt do thng yu bao nm xa ri V y m rng nh Nh bng ngoi thn yu Nh cu ru hi m m ngn nga. Hng da xa xa, gi v ln ting ca Dng sng qu, khung tri m thit tha Bao nm qua, trong bao la vn ngt hng hoa m theo nm thng... Bng lng trn ng Khi lam ban chiu bnh bng trong sng Nh bng ngoi yu thng Ni bn nc ru bun K nim xa xa lng vng vn nh my nm qua Vn nghe m mng chan ha li ngoi ru../.

VNG C CU 1
Ngoi i con v y khi qu mnh ang vo ma gi chng bm bp xa a gi v con nc. ln, con lng ng bn hin m nghe gi v y lng lng bn.. sng. chiu. Tan tc mu my trn sng nc dt du. Dng C Chin bng gi v bao k nim, khi hoa lc bnh ang n tm trn sng (+) Nh chuyn chiu thp thong cui b ng, ch nng thng mong nh tm lng ca Ngoi. Lam l mt i du di vi gian lao, Ngoi ch mong sao n chu mnh mau khn ln

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 445

Tc gi : Phm Vn Phc

Dng sng qu ngoi

CU 2
Nh lm ngoi i k nim xa cn , hiu ht bng chiu ri m bng ngoi u ri Dng sng qu sng nc cng bi ngi. Tng con sng l li theo nh bc, lp long gia dng c bng dng Ngoi ti . Khm tre gi x xc qu Ngoi i, ng vng u hiu u ri hng ca la. Hng cau vn xanh m Ngoi cn u na, gian bp sau nh cn ai nhm la li khoai

NI LI
Chiu Hng M ngy v xao xuyn qu Nhn bng bn l t trng sng qu Gi chng tng cn lng lng mi i v b lau sy cng no n thng nh.

L BNG DA
Hong hn cho lng rt trn sng bun Tm u bng dng thn yu Gia tri nc non V y .. Chiu loang sng di Th thn mt mnh Con hoi nh thng Ngoi i! Dng sng l lng tri v xui Cn nghe ting ai ru hi Cho ci lng chi vi./.

VNG C CU 5
Ngoi i bng bn trng ven sng ang rng ri tng cnh nh, l t tri xui trn dng sng tm , tan tc mu my nh ci lng con mang nhung nh mi. i.... tm. Tm khong tri xa c bng Ngoi du hin. Tm ting Ngoi ru m m theo nm thng, ko kt nhng tra h sao qun c ngoi i (+) Dng sng bn nh cng nh nhp i, lng l bun tri thm ting ru ca Ngoi. Nhng ngi i c bao gi tr li, bn vng u hiu con nc mi lng l..(x)

L BA TRI
Ngoi hin trng xa bng cau Nh tc Ngoi bun, lng con thng nh Chiu ri , tm trn sng Trong khi lam bng, u bng Ngoi ti

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 446

Tc gi : Phm Vn Phc
Nghe gi a xa xi Ting ru hi bn ni.

Dng sng qu ngoi

V x 24 cu 6
Gi chng v y cho ci lng mnh mng vng, l ch xc hoa cau ang nhum trng bn thm(x) Chiu tm dng C Chin qu Ngoi, con bi ngi khi tr li bn sng xa. Vn khng giu vng ch v, tm u bng Ngoi by gi Ngoi i../.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 447

Tc gi : Phm Vn Phc

ng ni xa nhau

ng ni xa nhau
TH
Nam: Xin ng ni ting xa nhau , ng cho nc mt rt vo m en N: Ni bun nm thng khng tn, Ngi em yu hi bit tm anh u ? Nam: (li vo Nam Ai) Em i.. ng ht na nhng li ca ly bit, Anh s cu gi t, s hai ting xa

NAM AI
nhau. Bit phi lm sao ? Khi thng nh dng tro. m ny em u ? Ch em thao thc sut canh su. N: Em phng ny cng p l vo th, Thng nh v k nim ca ngy xa, Nhng giy pht m m, Khung tri m c thn tin Nam: Ni nim ring khng ni nn li, Nh n ngi ray rt khn ngui. Anh mang tm s r ri, Thng v phng , em i ! ...Anh chi vi gia tri hiu qunh. N: Em b v n lnh ni ny. C phi u nh mnh an bi, Anh ng ni ting chia tay

VNG C CU 1
Nam: Anh s khng ni ting xa nhau hai tm hn thm au kh. Ngi yu i! D tri qua bao ln sng gi, xin vn yu mi ngn nm em gi nh. hm. no. N: ng ni xa nhau cho m phn phai mu. Nam: Tnh ch p khi cn bao dang d, nhng mt nhau ri anh au kh lm em i!

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 448

Tc gi : Phm Vn Phc
N:

ng ni xa nhau

Anh ng vit th bun khi thng nh y vi, ng hoi nim xa xi trong giy pht bi ngi. (ni th)

Nam: l yu ri nn khao kht em i, nn l tun ri khc i bao oan tri.. Nam: Mt ln nh mi tnh em, i ru nc mt m chm trong m

CU 2
N: C mt tri th ai ng u tan v, em bit t cng ai nhng trn tr canh di. Hn thi s ch c c cy mi hiu, hy anh m h bng huyn diu ca em yu. N: Em nh anh nhiu v au kh bit bao nhiu, tri tim mi qunh hiu gi lng v chn y. Hy n vi em mt ln v mi mi, hy mt ln i ngy di trc tnh yu Nam: i ! Mng tnh xa ch i bao ngy.

TH
Nam: Ngn gi no a cht tnh vng Bng bnh hnh phc vi yu thng N: Cu th chp cnh i m c, Ni lng trn tr mng uyn ng. Nam: (li vo Vn Thin Tng) ..i ! Mng uyn ng n bao gi , em hi ! my m ri anh th hn mnh bay n bn .

VN THIN TNG
em . Canh cnh ni nim, Su thao thc thu m Ngi i c bit, v tha thit yu em nh nut l vo tim, Mang tnh em trong gic ng chp chn N: Ngi thng i ! Duyn tnh cn vng nng mnh em khc hn, Vn mi yu anh, trong sut cuc i ny Nam: i! Tng m mong nh, i dang d phi pha Tnh i hy ngn nga,

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 449

Tc gi : Phm Vn Phc
Mi trong ta cu vng c n tnh N: Cui tri xa, mt mnh em ti phn.. Ngy thng- m o mng , i ! C n thm ng nt mi bun Nam: i ! Xa nhau l cu ni on trng, Em ng su vng ln i mt , Anh gin mnh gieo cay ng cho em.

ng ni xa nhau

VNG C CU 5
N: Nm thng qua nhanh gic mng tnh xanh bao ln tan v, bao ting thng yu ri di theo ni nh, m anh vn cn say trong cn gi. phiu. bng. Cu ni xa nhau i au n trong lng. Nam: Hy cho anh xin mt ln tha th , v v tnh mang su kh n cho em . V hoa c no hiu ni ting th m, nn hn thi s m chm trong nc mt. N: Ni i anh bng nhng li yu thng nht, ng ni xa nhau ng nh mt mt chn tnh.

L NM CN
Nam: Tnh anh trao c v em, V ai thao thc bao m. N: Sao n ni ting xa em Chiu ng n mang thm gi lnh. Tnh i ! Sao lm bun thng , Nam: Mnh anh m mi su vng Mong nh ngi thng, Ht khc tnh bun...

V x 24 Cu 6
N: Mnh vn bn nhau khi tnh trng ang dang d, ng ni ting xa nhau cho mt l hoen m Yu anh- yu trn mt i, Vt i sao di xin ng ni xa nhau

Nam: Mt ting ni tin yu khng bao gi ly bit, ch c tnh mnh tha thit qu em i ! N:

(23-07-2011)

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 450

Tc gi : Phm Vn Phc

ng trch so sang sng

ng trch so sang sng


NGM TH
Nam: Thi ri ! So sang sng, Nm nghe ma trong lng ti t. N: Cn u li ha cu th Sang sng- so c quay v na u

L CON SO
Nam: So So i ! So ang bay v phng nao N: So v ni bn sng su, So sang ngang cho l nhp cu Xt xa thng mi duyn u.. Nam: B rung ng nh sao, so i ! N: N: M c bay theo cnh chim m khi xa xi tic thng chi, ngi i ! Nam: Bi ca no nm xa ta c i,

VNG C CU 1
N: Ngi i ! ng trch so sang sng b li ni y c tri qu thng nh, b li ngi yu ang ch mong vng v nc mt thnh ma vn v xung bn .i. Trong gi ma ta nghe hn gi but, na gic m h chn lc bc c n. N: So cng ngm ngi nhng lc bng chiu bung, hoi vng c hng m thng nh mt ngi. (ngh 4 nhp)

Nam: So sang sng v cui no chn tri..

Nam: Ni mt gc tri chim so m ci. i, bo dt my tri xt xa i con gi

NGM TH
N: Thi anh ng c ch mong, i b bn nc c trong phn ngi. Nam: So v bn mi xa xi, Chiu tan cn mng ngm ngi tin a

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 451

Tc gi : Phm Vn Phc

ng trch so sang sng

CU 2
Nam: Tri cn ma no n m gi bit, tnh r hai ni da dit ni mong ch. N: ng trch ngi i! Ai bit c m ng. So sang sng bi th xin gi li, ca nhng ngy th di vit cho nhau. Nam: Mng i tan theo ma nng b du, cn g na u khi so v phng . Ngy bc sang sng so c nghe ma , c nghe nhng git bun va tan v di mn ma

NI LI
Nam: Ch mt ngy so v li qu xa Nng ng xn xao hng da ln cu ht N: Con nc dng cao, la ng xanh ngo ngt. Bn sng ch so bay lc bn anh

L CHIU CHIU
Nam: Ch ngi nm thng ni b sng, Ma ma ng N: So m quay v phng y, C ai ng trng bn cu.. Nam: Ni bn sng nm no, Ma v ci lng nao nao N: Du yu trao ngt ngo

VNG C CU 5
Nam: So i ! Cn nh k nim xa ni di t ph sa vn thm nng hng la mi, bn vng u hiu bun thng cao vi vi, mnh chng n bn nhau nn tnh ta nh li cu ...th. N: So sang sng nhng so s quay v. So s bay n bn anh bi hi kh ni , so nh anh nhiu v vn gi tn anh. Nam: Nhng ng v sao cn qu mong manh, hai mi u xanh thi nh vng ti hn. N: Mnh thng nhau m gn nhau chng ng, anh i hy v i ng su nng ni u hoi .

L BA TRI
N: Chim so ng khc trong ma, Ng ngc ni b sng xa thng nh Nam: Chiu ri rng mnh mng,

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 452

Tc gi : Phm Vn Phc
Ai ht ru lng, ray rt chiu ng N: Chim so bay sang sng, Gic m hng tri xa

ng trch so sang sng

(V vng c cu 6 - Nhp 24)


Nam: Ma i qua, ni bun cn ng li, git ng y vi ni y mt u su. N: Nng ting thy chung anh trch hoi chim so, li ca bun nh l mu tim anh. Trch con chim so sao n nh bay xa.... Nam: Trch tri my chng cn xanh,

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 453

Tc gi : Phm Vn Phc

ng xa em m nay

ng xa em m nay
Tn nhc : c Huy Vng c : Phm Vn Phc

TN NHC
ng xa em m nay khi bng trng qua hng cy ng xa em m nay m rt di Vng tay em c n m khuya vng nghe bun hn Con tim em kht khao yu thng. ng xa em m nay hy ni anh s y ng em mt mnh ni chn ny Hy m em trong tay cho em bit anh cn em V hy ni anh vn yu em

VNG C CU 1
Anh du yu i ! Xin hy li y ng xa em anh nh , m vng canh thu em khng cn n l hy ni rng anh s mi mi yu em cho n mun i. Cho em c ng yn trn cnh tay ngi. Vng tay anh yu sao m nng tru mn, i ! Hnh phc v b khi anh ni ting yu em. Tuyt vi thay ting ni ca tri tim, ngy ngt lng em gia m trng lnh y. Ch i bao ngy e p mt vng tay, tha thit n hn gia m di nhung nh

L CI MN
V y anh , v nghe em ht Ting ht m m, Ru lng m say tnh em C cu ca , li anh vit Tri tim tnh nng. Tnh yu thng gi vo m ng, Ni hai phng ch mong, Xa cch ny na m gi lnh Anh bun khng ?

CU 2
C bun khng anh khi hai phng tri xa cch , cht tnh cn m sao ngn l dng trn..

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 454

Tc gi : Phm Vn Phc
Tm bng anh yu trong na gic m mng.

ng xa em m nay

Em lng l trong m vi mun ngn ni nh, nh n hn u i mun th s khng qun. Nh mt bui chiu anh ni ting yu em, nh nhng bi ca a em vo ci mng. Anh ni xa c thng v hnh bng, ngi em gi ngoan hin ang hoi vng nh v anh.

TN NHC
K: Git nc mt no trong bng ti Khi nm lng nghe ting m, lng nghe ting m Nghe nhp p con tim ru em gic ng yn. i em vng lnh v anh n nh ngn nn trong bng m, Nn trong bng m soi vo tim em Nhng xao xuyn ng qun. ng xa em m nay khu ph quen ng say ng xa em m nay m rt di Hy yu em m nay cho qun ht i ngy mai ng xa em, ng xa em m nay.

VNG C CU 5
Anh v y khi bng trng khuya ang ng di hng cy a em vo ci. mng, khao kht ting yu em trong vng tay nng m nghe nhp p ca con tim ang thn thc. mong. ch. Anh v trong m khuya vng m h. Nh nh mi hn nng nn ln mi tc, ri nhc chuyn i mnh em khc nhiu hn. i , mi tc bung di vi vi ni c n , si nh si thng thong a hng tnh i. m anh trong tay lng em nh m li, d cho ngoi kia tuyt trng vn ri y.

L CON SO
Anh du yu i ! Thng nh bao gi cho ngui, Ngt ngo n i chung i . Cn m nay anh xa cch em ri, Yu thng ging kn my tri Mnh s cng ngi bn nhau trng m. Ngn nn lung linh sng soi anh v em. Khc nhc tnh du dng i tri tim E p mi hn kht khao m bnh yn.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 455

Tc gi : Phm Vn Phc

ng xa em m nay

(V vng c cu 6 - X 24)
Ngo ngt mi hn m m b tnh i, cht tnh gic b v sao chng thy anh ni ny... Rng rng ngn nn gy hiu ht, nh anh nhiu em thao thc chi vi. ng xa em na anh i ! Mong sao mi mi anh trn i bn em... .........................

Phm Vn Phc 26-06-2009

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 456

Tc gi : Phm Vn Phc

Em b m ci

Em b m ci
L I
Mt bui chiu Ti v ngang con ng nh vng ngoi thnh ph... Ni c nhng chic cu nho nh bc qua kinh Thy mt a b th ang lm li mt mnh Trn bi rc, ngc nhn ti ngy di .. Ti dng li hi em .:M u con? Em b ngc nhn ti, xa l: Cht ri..! (v Nam Ai)

NAM AI
..V em li tip tc ci xung bi o trn bi rc ch... v. i! Tui th Sao au xt v vn u nng ma chan, Manh o rch c hn Bc chn trn lu lc lang thang Cn u ngi che ch cu mang Nhng em vn khng mng Mt i c cc lm than .. Thn m ci khp chn th thnh Kim tng ng tt t mu sinh Nng ma khuya sm mt mnh .. Gm cu, bi rc hi tanh.. M hi tun bin thnh dng l Em nh qu nh bng m du hin, Ngy l chn qua khp trm min Ti v khc lng l trong m

VNG C CU 1
Em cng nng trn vai mt tui th a y trong gian kh, tng bc nh chng chnh mit mi y , v i em chm su trong sng gi lu .. ri. Em s v u trong ging t ti bi .

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 457

Tc gi : Phm Vn Phc

Em b m ci

Em b i ! C phi ti va nhn thy, bao nhiu ni nhc nhn ang x y cuc i em? Mt bng mt tri chm khut di sao m, lc lng cnh chim non trong ma gi hao gy. Bc nh mit mi sao oan nghit ng cay, ang o bi cuc i bng i tay ni bi rc ..

CU 2
Em b i ! Ti li va nhn thy b mi ho kh ang tm lnh di sng chiu. V i mt em nh mun ni bao iu. C phi em bo ti ng nhc nhiu n m, cho thm ti hn thn phn k m ci. Cn ni bun no hn mt m, em i ! Kip cm vi cm ri c mt i ly lt. Ti khng ngn c i dng nc mt, thng a tr di kh sm c bt c b...

NI LI
Ti cha kp lau kh i dng l.. Cht thy em m bng qun ngi, mi mm cht v au.. B mi kh c run ry thu tho, C i !Con i ..., Ri ng nho ra ni bi rc...

VNG C CU 5
Ti vi bc n nng em m nghe ci lng mnh nh tan. nt. i! Tm thn b nh lm lem ho gy x xc v i dng l tro tun ni khe mt t. bao.... gi. Git l m ci khao kht nhng mong ch. Em m cht b vai ti mp my: ...ng! ng b con mt mnh, con cht mt, c i !... Ting nc nghn li au x tri tim ti, lm sao ti c th b em gia dng i oan nghit. i hi th gian, ngi v tm hay khng bit, n au thng cho mt kip con ngi.

L CON SO
i nh em i ! Em mi mi sng i bn ti, Gi t bi rc tanh hi Em bn ti h m li cuc i Yn vui mt kip con ngi Di mi tranh ngho, Mnh lm ni tr chn. No i bn nhau, qun th nhn bun au. ng trch ngi i nh v tm th sao. V vn c ti chan cha bao tnh thng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 458

Tc gi : Phm Vn Phc

Em b m ci

V x 24 cu 6
Em ngc nhn ti vn vng nim thng mn, ri bt khc trn vai nh ut nghn dng tro. Thi ng khc na em ! i cn bao sng gi. Ti s a em v ni xm nh bnh yn. Cn bao cuc i ly lt nh em, cn bao s phn ang m chm trong b v ?

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 459

Tc gi : Phm Vn Phc

Em cn nh hay em qun

Em cn nh hay em qun
Vng c : Phm Vn Phc (Vit trn nn bi ht cng tn ca C Nhc s Trnh Cng Sn)

NI LI
Em xa ri .. Cn nh hay qun ? Nng Si Gn hng me nghing bng , Nh li xa quen gia lng thnh ph, Nh ngn n ng c thao thc ch...

PHNG HONG
. v. Nh chiu Si Gn cht ma, cht nng, Ph x thnh thang, hng me xanh thm C nh ting ve bun, Rn r sn trng, ngn cnh phng tung bay .Cn nh nhng chiu say, Nng mn nh tc my, lng ai thng nh v b, Bng nh ngy th, thn thng duyn dng, C nh bn , nh trng, Nh n ph phng trong nhng bui chiu ma ?.... ..Em cn nh ngy xa... Ai n ai a , ai chung li i - v.. Mnh tay trong tay vai st vai k, Hay em qun i, Gh cng vin, con ng xa k nim C l ht ru mm, Ht nng m m, mn trn trn vai, Gc ph hm nay, Vn l me bay, hng cy gi lng. Bm vn lang thang trong nng ban chiu. Em cn nh hay qun,

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 460

Tc gi : Phm Vn Phc
Khi ti, vn nh em nhiu

Em cn nh hay em qun

VNG C CU 1
Nh khng em nhng nm thng xa xa bn khung tri k nim, trng lp thn quen c gi v bao lu luyn, v mi lc h sang cn nh ting ve ...su . Em cn nh hay qun nhng k nim ban u. Th i mnh i v chung mt li, trn con ng chiu vi vi l me bay. Gi du dng khe kh vut tc my, i m hy hy t o trng thin thn. Tui hc tr bao xao xuyn bng khung, em cn nh hay chng nhng ngy xa xa y (ni li) ...Bui chiu trn ph em qua, Si Gn vn p nhng t o bay

CU 2
Si Gn hm nay vn cht ma cht nng, vn l me bay trn ph vng m bun. Vn ngn n khuya thao thc vi con ng. Gh cng vin ni chng mnh thng h hn, vm l vn xanh mu ghi k nim i ta. Em qun ri nhng thng ngy qua, mt gc tri thng qu nh ti vn nh . Nh ting g tra vng ngoi thnh ph, ni c mt ngi ang v v i ch em

NI LI
Em ra i ni ny vn th Vn c nng vng bung nh xung vai ti Vn guc nga th m g nhp xa xi Vn ting g tra vng v ni xm vng

NGA NAM
Ri chiu nay mt mnh ti th thn, lc bc trong chiu nghe trng vng bun. tnh. ni no em cn nh hay qun.. ng thu hoa gm, Li em v ph nh quen tn, Hai ma ma nng trin min.. Con ph Duy Tn chiu nghing nng nh. Mt mnh ti lng l i v, Nng cay khe mt no n Ma Xun v, con n a tin Mai vng khoe sc lung linh,

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 461

Tc gi : Phm Vn Phc
Nhng lng ti chng thy Xun trn, Tm trn li c m mng T o du dng bay trong gi lng Hi rng em cn nh hay qun ?

Em cn nh hay em qun

VNG C CU 5
Si Gn chiu nay c cnh n a tin c mai vng khoe sc, ph nh lang thang nghe bun thng cao ngt, cht nh n ngy xa ti nh mt em ri. D vng chm theo bao sng gi cuc i . Nhn cnh hoa ti m lng nh cht tm, ma Xun khng v cho lu luyn di thm. Ma Xun ny li bin bit bng em, vn cn nh hay qun hi ngi em gi nh. Nng chiu Xun ang ngp trn ni thnh ph, m sao ti nghe nh ma trong lng .

ON KHC LAM GIANG


...Ph vng khng em , nng chiu bun... Nng cay i mt u t, Gt chn mm nm thng, L me ri u, trn li mn nht nha u hiu, Con ph xa...

CU 6
...Sng xung chiu a nht nho ni ph vng, Xun n th thm lng bc n ci. Ngn n ng vng vt ng chi vi, gi nh trong ti nhng ngy xa thn i. K nim cha phai m sao ngi i mi, cn nh hay qun xin em hy quay v.. Ngn l me bay no n ri rng, nh rt xung i nim tuyt vng , em i ! Ch em ho ht cuc i, Ni gc bin chn tri em cn nh hay qun ? .... .........................................

PHM VN PHC

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 462

Tc gi : Phm Vn Phc

Gnh hng rong

Gnh hng rong


(Vit trn nn bi ht cng tn ca NS L Quc Dng) Sng tc : Phm Vn Phc
(ting rao) A..in ch u en nc da ... Aii n ch u xanh ng ct ..t..t .

ON KHC LAM GIANG


Li rao bun chi vi, Tan bin trong khung tri - ma vn ri On vai bng ai ho gy Trong m di sao cn thao thc... V con no qun chi , d gi ma hay m di canh thu Chn th thnh i mt ai qung su , Xt xa ngm ngi - khng bit i v u B vai gy nghing nghing, quang gnh - bc trun chuyn Chn kn- bao ni nim, v n con yu , i ng cay bao nhiu M hi, m i Nm thng di i con y , Vi i gnh hng ngc xui thng ngy. ......... .Gi cun ma ri, ni nhc nhn Lm than trong kip mu sinh, ht hiu i xa x Nng bc con trn ng, gian kh m n chi Nh ting ru m bun, t th cn nm ni i ting rao. (rao) Ai n ch u en nc da ng ct h.....n...

VNG C CU 1
Gia lt pht ht ma bay nghe bc chn ai g u trong thanh vng, bng nghing nghing nht nha trn ph lnh c mt gnh hng rong ang ct ting rao bun. Lc lng chi vi , hiu ht gia m trng . Ph x v khuya ting rao cng thm no nut, ma gi chi v tnh thm lm gi but m ti. i mt thm qung v nm thng ngc xui, tn to nui con nn thn m hao gy.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 463

Tc gi : Phm Vn Phc

Gnh hng rong

Mi tc ngy no nay ng mu my, mi on ng i m ong y trong nc mt

CU 2
Ma gi i ! Xin hy ngng ri cho bc ng xa khng mi, cho b vai m thn yu khng on nng lc m v. Cho ting rao khuya bt ai on no n. Cho m vui d i m cn nhiu cay ng , xui ngc chn thnh ly quang gnh lm vui. D bn b theo nm thng ni tri, nhng khi m con trong lng m qun i c mt i vt v M knh yu i! M l tt c. Du con bc vo i ch bng i gnh hng rong

PHNG HONG (8 cu)


i gnh hng rong nui ln i con trn bc ng vo i hc... Con ghi khc mi trong lng v nguyn th s khng pht no. qun. i m nhc nhn t di qu ln thnh ph Lo cho con tng ni n chn , M phi toan tnh mi b, Cm o go tin t i gnh hng rong Canh vng m thu, Gi bc hay ma ngu M vn ngc xui trn khp no thnh Ri nhng lc con au m n cn hm sm Bao git l ngn di, t m vai gy hnh bng m thn yu Con au n bit bao nhiu, Nhn bng m liu xiu M mt trong ma gia m vng canh tn. M knh yu i, con au xt v vn Con ch mong sao, m s qua mau m v bn con Cho con c n v ni vi m rng, Con thng m bit bao Vng vng ting rao, ln ting ma ri Thanh m bun diu vi Ng ting ru xa khi con say gic ni hng Nghn ng b mi,

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 464

Tc gi : Phm Vn Phc
m nay con nghe day dt trong lng

Gnh hng rong

VNG C CU 5
Tui th ca con ln ln bn gnh hng rong vi i vai gy ca m, nm thng dn tri cng i quang gnh, m chp cnh cho con t nhng c m. u. M sao m nay, nc mt chc tun tro. Ting rao thm su, chm mi vo bng m c tch , nh gieo ni bun day dt ng lng con. Nhn nhc mt i thn gy x xc ho hon, rong rui khp mi ng ng nui con vo i hc. Chy vy lo toan bn b bao kh nhc, m v con m khng cht mun phin

L CON SO
Ma, ma i ! Sao ma mi cho lng ti au. Chnh lng thng m ni nao, Trong m khuya sng gi di du Bc trng c mi u Ma ging su cho l hoa thm xc x, m ti bc ch v gia tri sng, Mi mn ch lng con bao vn vng Sut canh thu thm nh thng, m i !

(V vng c cu 6 - X 24)
Trng vng m nay con ngi trng bng m, m sp v cha ng ph tha ngi. i quang gnh gia qu ngi x l, thn ho gy m vt v ngc xui. Bao gi con qun c m i ! Con vo i nh i gnh hng rong ..................

PHM VN PHC

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 465

Tc gi : Phm Vn Phc

Gi trng

Gi trng
NGM TH
Ging tin xa u hoi mang thng nh, Rng xung trn, trng ma l xa xi, Git nh no? Tng cnh nh ri ri tru nng trong th i bng gi

VN THIN TNG (lp dng)


.. rt mt hn trng khp ni b bn l, nhung nh ny thao thc bao m. Ta t hi lng, mnh cn nh hay qun .. V trong xa vng, ngn git ng khng tn. Tnh dy sng trong tim, Cung n xa thm nc n nghn ngo. Trng ma thng, np mnh ni bn l. i thi nhn tn t Mng v trng, lm cht bao ln, Ri tng m git nh, v tan v trong th. Tnh mun thu l m, Ta b v vng v sut canh trng.. Vn cn hng, trng th ni bn mng, Nhn sao sa khc hn , Ng trng ri, ta cay ng cho mnh. i ! Hng trng, xao xuyn mt chn tnh. Ta gi lng, v trng thng nh, Gic mng vng cha tan v, Trng i !....

VNG C CU 1
Bn mng ngy xa vn chy mi tnh th c trng vng soi sng, git nh v m ru i theo nm thng, khi ta gi tnh trng theo mun vn ting t lng. Ri rng ngoi song, trng v bao ln. Git ng khng tn c m thm ri mi, bi mng trng vng nh t chy tim ta. Mt cht bun trng h hng tri xa, day dt trong ta my th m m. Ta gi trng v trong gic ng trin min, nhng mng v vo m bit u tm Trng hi .

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 466

Tc gi : Phm Vn Phc
(Ni li) Tnh yu vt sng ra khi Tch bn tm u thy mt ngi..? Chia ly i ng su nhung nh, i b ngn cch qu, Trng i..!

Gi trng

CU 2
Lng mi chi vi ong y bao git nh, hoang lnh vn th ang vn v di trng vng. Trng git i ta t na gic m mng. Ta cung in nh trng vng huyn diu, nh thng nng ta cam chu ng cay. Git l su ri tan tc m nay, lt gi tung my ta i tm ging ngc. Gi trng ln- li th no ta khc, hiu qunh bn tri ru mt gc tnh trng .

VNG KIM LANG


...Ta ht ru tnh trng , trong na m m mng. i ! n au trng vng, Bun ngp trn, ging tin nng i! Ci m lp cn au vi nh bi ngi khc trng vng ri Li bun ru hi m di khao kht, c m trong i, Tnh trng bt ngt hng hoa Chn xa c ta bn nng, Vo cung Hng cha chan tnh thng C chng ci m v thng, Th ngn i vn vng m thi. . Nng trng l lng chi vi. Gi my a vo n ci . Nhn v cung Hng xa xi , Xin cm n ...trng vng ngi i !

VNG C CU 5
Ta cm n tri cao cn c nh trng m ta thng ta nh. Du bit tnh trng ch c trong th v s l mun th nhng ta xin mi yu trng m khng n xa nng. Ta s nng niu nh bu vt chn thin ng. Ta s khng bn rao nh th Hn Mc T, c i bun trong gic ng c n. git trng su e p nt mi hn, v ta xin gi tnh thng ni dng nguyt.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 467

Tc gi : Phm Vn Phc

Gi trng

Cho n ngn sau khng mun mng nui tic, v l yu trng nn tha thit mt chn tnh

L SM THNG
Ta ngm trng khuya ri, Trong m khi, m v phng xa y. Xin vit ln cu ca, em tnh ta, ha theo gi theo my.. . Cu ht ru cho ai M ngy mai , trng v y thao thc. Xin cm n trng m. Gieo tnh thng tha thit n v bin Tng m bun khng tn, Bun len trong na m trng t. Bun tri vo bao la, Bun cho ta nh trng l nha

(V vng c cu 6 - X 24)
Xin cm n trng a ta vo ci mng, mt kip thi nhn mang nng ni u phin . Di Ngn H bun ging tin khng n, gnh hng trn cn lu luyn bn sng th. Sng ging che khut i b, Bit n bao gi ngui thng nh, Trng i ! .

PHM VN PHC

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 468

Tc gi : Phm Vn Phc

Hm hiu mt mnh

Hm hiu mt mnh
Th : Trng Quang Tun C nhc : Phm Vn Phc

NGM TH
Nam: Cho n bao gi , thng nh i ! My ma cy kh tr bng ti. N: Ngi i mang c li hn c Lng nhn con nc ngc dng tri

ON KHC LAM GIANG


N: i! Ngi tnh xa xi, ang vin du phng tri anh c vui? Chng i vng xa mi ri, B qun mt ngi bn tri thng nh. Nam: Bun tri vo thng nm, Ru gic m m thm bao m. Nghe tm hn day dt ni nim ring. Nhi au tim hng bit bao gi qun N: a tnh bun qua sng, xao xuyn ai ngi trng. Ai ht nghe min man N: Ngi hi ! Tnh lang Em nh chng, su duyn b bng, Nam: Anh khc tnh, bun thng vi mnh N: Khc ht tng t, ht th thm. Chiu nao c cnh chim bay, phiu bng nm thng. Nam: Ai n qun sao nh, khung tri ngy xa. Ni au mong ch. Mt mnh b v, ht hiu Nam: Cy kh tr bng vng, chiu sang ngang,

VNG C CU 1
N: Cu vng c chiu nay trn bn sng xa th thm em kh ht. i! on Khc Lam Giang vng vng xa a nghe bun thng man mc, hi cnh chim bay ang phiu bt phng .no.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 469

Tc gi : Phm Vn Phc
Nc n con tim trong thng nh dt do.

Hm hiu mt mnh

Nam: Ngi qun i vng tri th k nim, ht iu L mong ch em lu luyn mnh trng non. Gi lnh ru bun di thm ni c n, nh nh tng cn cht nghe ting ai n. N: Giai iu trm bun bi D C Hoi Lang, nh on nh than khc ngi i k . (ni li) Nam: Nhp n l ch cung thng Vng v cung on, ngi tng t ngi

CU 2
Nam: Rng rc n ai min man li than th, ri n bng chng dy cho phm l cung x. N: n trch ngi xa qun li ha cu th. Chim so xa by tnh t L mnh n, n nc n cho i thm c qunh. N: Gi thi nm canh quyn vo tim gi lnh, cho vn v duyn tnh theo nm thng dn phai. Nam: n cng l li no n sm ti, khi nga kiu vng lc li v dinh.

Li vo Vn Thin Tng
Nam: Nng i ! Du bit rng cung n nm xa chng dy li nhp,

VN THIN TNG ( lp dng)


khc ht n tnh cn nui tic mt cht yu. thng. Bn sng chiu, dn khut trong sng. Nghn ngo cay ng, lng trm mi t vng. N: Cn u hi ngi thng, Em xt xa thui thi gia m trng. Cu thy chung, em vn ch vn i. M ngi i khng tr li, Bng c n i , t ti tm hn. Nam: nh vi chn thng nh, tnh dang d thin thu. Nng su gnh tng t, l mi ai theo nm thng nht nha. N: Nhng ngy qua, ma v trn sng lnh. Chic bng n ci ngi trng hiu qunh, Ngi thng i ! Sao chng n vong tnh. Nam: So sang sng Em b v bun ti mt mnh.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 470

Tc gi : Phm Vn Phc
N: Hm hiu v- su au duyn kip, phng no chng c bit hay khng ?

Hm hiu mt mnh

VNG C CU 5
Nam: Nng i ! Kiu vng nga lc li v dinh cn chi u m mong m i, nm thng hm hiu nh nhung cao vi vi nghe khc ht tng t m au nhi tri tim. mnh. N: K nim cn y sao chng n qun tnh. Ka nh trng thanh bnh trn qu m, y cung n cn vang kh khc yu thng. Nam: Ting t giao ha bi D c vn vng, rng rc b vai gia canh trng thao thc. Ngi sang ngang b qun li hn c, bn sng xa xui con nc ngc dng .

VNG KIM LANG


N: Mang tri tim su au, Em khc cho duyn mnh Nam: u n qun thm tnh, Ngi xa ngi tm cu bit ly.. N: Bn sng t mi mong ch, Chng sang b qun tnh em . Nam: Ngy no men nng vui vy n i, Ng cu chung tnh Ngn nm mun kip khng phai. N: Cch xa trch ai by gi, nh mong ch tic thng m thi .. Gi ma cun trng xa ri Nam: i cn nhiu ng cay, tnh i !

(V vng c cu 6 - X 24)
N: N: Gom cht gi trng ht ln li tha thit, buc vo ni c n bin bit vi mong ch. Trng tri xm nh ma ging, Hm hiu c qunh em nghe lng xt xa . Nam: Chiu ch v lc bnh trng ting qu, con nc ngc dng vn i c v sng.

PHM VN PHC (24-02-2010)

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 471

Tc gi : Phm Vn Phc

Ht na i em

Ht na i em
Tn nhc : Thanh Sn - Ph Thu C nhc : Phm Vn Phc

TN NHC
Ht na i em, l ngy kia sng cn mn Ht na i em, cuc tnh ta cha ht on ng Ht na i em, khi bp hng t la m en Chuyn ngy xa nhc chi thm bun i ai khng c nhng tm s bun Chuyn ngy xa nng cha ng bng da bn ng mn hai a Anh nh n em th lm ca s, nghe cng bun lm li Ngy xa ri , thng tic su ln mi Thong qua trong i tnh xa tm ti Ai ng, by gi, sng li gic m...

VNG C CU 1
Ht na i em du mai kia mn sng cn, d k nim ngy xa c tri dn theo nm thng, nhng i ta vn bn nhau vui trn pht giy....ny. Ht na i em - c nguyn khc sum vy. Bp hng i! Hy bng ln nh la, soi sng m trng cho hai a c bn nhau. Cha dt on bun bit ngy mai s ra sao, sng trng mu tang nh ru khc bit ly su Bng bc mi u lt pht ht ma ngu, gia m trng mt m ta cng chung nhau cu ht...

CU 2
Nh ngy xa di bng da qu ngoi, ting ht em vang vng gia cung n. Tng khc nhc li ca. i ! tha thit, m mng... Anh nh n em th lm ca s, nghe cng bun cng cht ngt lm li. Thi ! Ngy xa ri, nhc li na lm chi, v cng k t chng mnh xa nhau mi. Ai c ng u gic m xa tr li, vn tay phm anh n hy "Ht na i em "...

TN NHC
Ht na i em, ly vng trng t p m hng Ht na i em, d bun vui cay ng mn nng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 472

Tc gi : Phm Vn Phc
Ht na i em, mi bc di ni ly tng lai Ri ngy mai c nhau trong i ng i hoa n snh vai tuyt vi...

Ht na i em

VNG C CU 5
Ht na i em d sng trng m nay c xo nho cu tm s. V bp la hng kia c si m ni con tim ang but gi mongch. Hay ch c tnh anh l khng bn khng b Mi thi bng ln ngn la tnh nng chy, lm tan git l bun ni kho mt ngi thng. Mai bit ly ri ai khng khi vn vng, nhng bit phi lm sao khi ng tnh i ng. Mi a mt ni hai phng tri xa l, ngy mai y, mnh li c nhau trong i

TH
Cung n nh l bung li, ong y k nim mt tri nh thng ...

CU 6
Ting ht v o theo ngn l su tun. Cho cung on, cung thng tin ngi i k . Ht na i em khi on bun cn dang d, khi cung bc thng trm cn trn tr ni nim ring. m sp tn ri hy ht na i em, ka nh bnh minh chn tri xa ang l dng. Anh ch mong sao khi ngy mai tri hng sng, ta vn mi bn nhau d cay ng mn nng. Mt mai quanh bp la hng, ta li bnh bng trong giai iu ngt ngy Mong "...Mi bc di lin ni tng lai...", "...ng i hoa n snh vai tuyt vi." ...........................

PHM VN PHC ( 07-07-2008)

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 473

Tc gi : Phm Vn Phc

Hi em ma xun

Hi em ma xun
Tn nhc : Thi Hng C nhc : Phm Vn Phc Tn c giao duyn xun 2012 (bi ht vit c quyn cho Minh Trng - Nh Thi) (Bi ht c pht sng trc tip trn i TH Kin Giang m giao tha nm 2012)

NI
Nam: Em i Chm chm cht coi i g m nhanh qu... Chc anh lc ng qu N: Tri i.. Thanh nin trai trng g m nh ng c vyi Ba m ang ch ti mnh da cng n giao tha Chi... Anh m nh vy, chc em b anh li lun qu Chi Mi c hai cy s m than xa

Nam: (th dc)H Ai bit xa d vy tri.. N: Nam: Tt nm nay mi v ra mt ba m em, m c lnh knh kiu vy chc.. i...Hng hiu cho ngi ta g ht trn .. Hic.. N: (hn di) D... Em tha c C i hng ni th ngng li ng mt cht xu i ri i tip nha.... Bc mnh qu h... X

Nam: Ri Gin na ri ? Thi ri... Tt vui ln i em N:

TN NHC
Nam: Ma xun n ri hi em ca anh N: Ma xun gh cho i mt long lanh Tnh yu cho c m ma xun dng th Nam: M sao em yu vn mi th Ci ln hi em xa bao su vng N: Ma xun v gieo nhng yu thng Cng nhau em vi anh - ma xun nh bc tranh Nam: Tnh yu trao nhau h hng sao nh. Nam & N: (lp li) Tnh yu trao nhau h hng sao nh

VNG C CU 1
Nam: Ka.. ka c i mt long lanh, cho mt du lng anh trong ngy Xun nng m, em hy vui ln nhn tri Xun ti thm, bin Kin Giang qu em p lm bc tranh. tnh.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 474

Tc gi : Phm Vn Phc
N: X.. ng c nnh nt ngi ta, tui.. hng c thm nhn.

Hi em ma xun

Mi ngi v qu t ngy a ng To , cn anh anh c hn ln hn la mi m thi. Nam: Th.. th cng ti bn b cng vic qu em i, v li v li nm nay mnh n Tt c chc ngy. Anh ngh di di n Tt qu em, vi c gi Kin Giang qu du hin thng mn

NI
N: X. Anh .. ng c nnh nt, tui tui thy m pht gheeee..e tttttttt thm .. Nam: Thi m em, ng c gin anh na m Em nhn ka.. Kin Giang qu mnh p qu, anh anh nguyn chn ni y lm x s th hai N: (ni) H? Anh.. Anh chn Kin Giang lm x s th hai h ? Nam:

CU 2
N: (ni) Hi vy thi ... Ch em bit hm nay v y n Xun l anh vui lm, (tr v vng c) c chng kin b con qu bin n giao tha. Ngi ngi bn nhau hn h i ch. Nam: i... Bin p nh m, nng Xun vn trn sng, c cn gi nh v tnh mn sui tc em bay. N: Anh.. th sut ngy c th thm nh rt mt bn tai, nhng li ni ngt ngy nh a em vo mng.

Nam: Cn mng ngy Xun mang tnh yu say m, n Tt ni ny anh vui lm em i.!

NI
N: Thi Anh xo qu i, Em hng c tin u! Hn o Ngc ang nghing mnh nghe sng v, Bin Kin Giang dt du say gi lng chiu Xun N: ri sao na h anh ?. Nam: Thit .. Anh ni thit m.. Em nhn ka..

TN NHC
Nam: ri t y tay cm tay, vai snh vai Th thm gi trao nhau, cu tnh chung mi chng phai N: Mun phin s qua mau, mai n c tri qu hng Vang vang trong nng mai, mt bi tnh ca mn thng Nhp i rn r cho tnh xun thm m say Ny hng, ny mai, bn o khoe hng ngt ngy

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 475

Tc gi : Phm Vn Phc
Nam: M rng dng sng tha khi thuyn tnh v thnh thang Ta bn nhau m say d i ging bo khng mng. (lp li) Ta bn nhau m say d i ging bo khng mng.

Hi em ma xun

VNG C CU 5
N: (ni) a Anh nh nha.. Anh ni vi em ri nha (v vng c) Mnh s mi mi bn nhau ni Kin Giang qu bin, khi nh nng ma Xun ngp trn bao quyn luyn, cng ht khc hoan ca vui ci Tt an lnh. Nam: Vy th Vy th i ta phi snh bc song hnh. N.. Em phi gip anh st chia c, ch .. anh mang vc mt mnh nh vy, anh... anh qui lm em i ! N: Hng Anh t mang vc mt mnh khng ni ti ni lui, ng thy em vui l c than vi th. Li ha hm no chc l anh cn nh, v n Tt qu em l cm m ming than phin.

L M SNG
Nam: Anh nghe lin, hng dm phin n em. Nhng phi cho ni vi em i li N: ng ni.. Ti ri, phi da anh i.. Chm xm, m- ba, my a em ang i. Ni hoi ht hi.. Nam: Thi th l cht tui

(V vng c nhp 24 Cu 6)
N: Mt lt na thi, anh... anh s v gp m, m ci mt nhn nhn thy ght qu i n. Nam: (nhng nho) T lc bc xung xe, lt l hai cy s- anh c ung git nc no u m ci mt n hng nhn ? N: (ni nhanh) c ri... Vy anh phi nhanh v nh cho kp lc, cng vui vi gia nh trong giy pht thing ling Nam: (git mnh) ii ... Sp ti giao tha ri h ? Vy.. vy ti mnh i nhanh ln i em N: Nhanh th nhanh , ! B con thy hng ? By gi ng c nh mnh mi chu i l ri Hy.. Thit. (lc u) Thua ng lun m Nhng nho thy n lun vy . ./.

(08-01-2012) PHM VN PHC Su tm v thc hin : Hong Chin TN Quyn 1 - Trang 476

Tc gi : Phm Vn Phc

Hng la Tr Vinh

Hng la Tr Vinh
NI LI
Ti v Tr Vinh vo gia ma la chn .. Cn gi ban chiu mang hoa t ta hng thm .. Trn sng la mnh mng gi cng c tm hn. Gi mn nh tc bay - gi vn lay bng la ...

L CON SO G CNG
Con ng nng trn bn sng Hng la thm n tnh dt do Bao nhiu ch mong . Hng la mang theo tnh qu m nng Ai du dng trn ng bc nhanh Tay nn che mi ci thn thng , Say m lng anh Thon thot i chn trn , Gnh la i v thn xa Yu lm qu hng nh , Yu bng ai trong chiu tht tha

VNG C CU 1
Yu lm qu hng i tng b tre bn. nc , yu bng dng ai gia chiu qu tha tht ni t ta hng thm chan cha bit. bao. tnh. Chung sc cn lao vui cu ht thanh bnh. Chiu Tr Vinh qu hng mnh p lm, gia ma la chn vng no m v y. C thn n m hng chn rn bc trn , vai t m m hi m ming vn ti ci. Phn pht mi hng xao ng tri tim ti, rn r nt yu i rng ngi ln nh mt .

CU 2
Nn l che nghing b vai thon on gnh , gi lt theo chn lay mnh chic cu da . Mn nh tc my, gi l lt vui a. C thn n ngc nhn sang bn ln , duyn dng nt mi ci ri e thn bc nhanh. li hng la chiu xao xuyn tri tim anh , tha thit qu duyn t lnh qu m .

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 477

Tc gi : Phm Vn Phc

Hng la Tr Vinh

Tng nhp m tru khi rng chiu bung nh , ha trong ting so diu. i ! Thng qu qu hng ...

NI LI
n ba cm chiu nng hn qu tnh t , Ni canh rau dn, mm c st , c linh .... D c i u cng nh ti qu mnh . C hng ng ni thm tnh cy vi t...

L SON SC
i ! Mn yu qu mnh , Chan cha bao thm tnh . Ma la chiu xn xao Tng cnh c trng phau Bn gc a sn nh, Thoang thong hng la bay ngt ngo . Tnh qu thit tha dng tro V bn em gp tay cn lao, V nghe la reo rt ro V y bn ly tre , b ao ....

VNG C CU 5
C thn n i ! Anh s v y nghe nhng thanh m li ru chiu ca la, cho mi tranh qu thm dt do duyn i la, cho sui tc em bay mang hng la. thm.... nng. Cho ni nh qu hng khng canh cnh bn lng . mi sng tinh m anh ra ng cuc t , by chut, tt a , bt c lc nng trui. Sng i thanh bn gin d th m vui, v c em l anh c c mt tri hnh phc . Ri nhng m trng hai a cng thao thc, ht mi bn trng giai iu L Qua Cu ..

L QUA CU
V y vang khc ca yu i, Yu ngi, yu t , Yu mu xanh, gi mt trng thanh Ngo ngt hng qu y Tr Vinh cha chan n tnh .. Min qu yu du , Mi ti xinh hng ln sc nng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 478

Tc gi : Phm Vn Phc
Hng la, b tre, hng cau .. thng nhau mnh n nhau v ..

Hng la Tr Vinh

(V vng c nhp 24 Cu 6)
Chung sc cn lao cho mm chn cng , mong c n ngn sau ma thun gi ha . Tr Vinh qu ta nng hn qu tnh t , ngy tr v ngo ngt la m bng . Mt min sng nc Cu Long, m hng la ngt ng Tr Vinh ........................................

PHM VN PHC

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 479

Tc gi : Phm Vn Phc

Hng sc Bnh Dng

Hng sc Bnh Dng


Sng tc : Phm Vn Phc Trnh by: Ns Minh Trng & Nh Thi

NI LI
Nam: Anh gh n Bnh Dng, Mt bui sng tinh sng trn ng v qu ngoi... Nghe ting ht ngt ngo, Lng dt do... Bit c phi em khng ? N: Anh n C phi ngi anh yu c i m hng hng, C ging ht d thng bnh bng, m i.. Nam: (ni) Phi ri ! ng vy em i.. N: N: Vy Anh anh nhn coi c phi l em khng n? Anh. M m tm hoiiii.. Sao hng thy (v Sng Chiu) Anh phi bit tm u nh mt th ngy ca c em gi qu Nam: ka Em. Nam: Anh xung Bnh Dng tm em n,

SNG CHIU
. nh. Du dng nh cnh hoa, Trong nng Xun chan ha. Em ngn nga cu ht N: Bt ngt mu xanh, Tri thm cy lnh, qu mnh Bnh Dng (ni)Ka ! Anh c thy khng ? Nam: Thy M thy g h em ? N: (ca tip)Tri Thun An- hoa tri cn m trong sng, Sng qu yu thng Ai ngn ln, Mt khc dn ca cho lng vng ni nh N: Nh qu hng mnh, Cha chan n tnh, Bnh Dng i ! Nam: V Tn Uyn- hng bi trn mun phng.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 480

Tc gi : Phm Vn Phc
Nam: t Th qu ti, ngt xanh hng i. Rn r ni ni cng vui cu ht. N: Bn Ct thnh thang, Sc Xun dng trn- r rng qu hng

Hng sc Bnh Dng

VNG C CU 1
Nam: i ! Rng r qu hng- t Th Bnh Dng trn ng vo trn. mi, min t yu thng ma Xun ang vy gi, vn ti tm cao phi phi nhng. cng. trnh. N: Yu lm anh i ! Hng sc qu mnh. Khi cnh n cng tri xanh ch tnh Xun ca t, t tru nng n tnh son sc thy chung. Nam: Bnh Dng ang chuyn mnh mang hi th ca ma Xun, ng lng dn rng m nhng chn tri. Sc vc rng ngi Thnh ph Mi em i, Bn Ct rn vui ang gi mi ta i ti (ngh 4 nhp)

NGM TH
N: M Phc tng bng mun sc hoa, Tnh Xun m p n mun nh. Nam: Bn Ct thnh thang ng ph mi Hnh phc trn v vang ting ca.

CU 2
N: t n ngn hoa chan ha m c, Thnh ph Mi sang Xun nim hnh phc dng trn. Nhng khu cng nghip tng lai s ngy cng rng m, trn mnh t anh hng thm rng r bc tng lai. N: t cng ngi chung khi c vi bn tay, cng gp sc dng xy- cng vn vai xc ti. Anh c nghe chng ma Xun ang vy gi, hoa n gia tim ngi trn Thnh ph Mi Bnh Dng.

Nam: Bn Ct - Tn Uyn - M Phc - Bu Bng.

NI LI
N: Cn nh khng anh... Mt thu chin tranh trn vng Tam Gic St. i n Pho Binh anh hng Bn Ct X 5...

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 481

Tc gi : Phm Vn Phc
Nam: chin u hy sinh trong lng l m thm, Cho t n r chin cng, ha Thnh ng T quc.

Hng sc Bnh Dng

VNG C CU 5
N: thm mi mu xanh ngt ngo hng ca t, li ni y nhng g thing ling nht khi t n ngn hoa dng T Quc anh. hng. Bn Ct yu thng anh dng v ngn. Nam: t chin khu xa vi thy qun xm lc, t quyt t mt thi cho T Quc quyt sinh. Bnh Dng t ho vi trang s lit oanh, mt thu hng anh trn qu hng Bn Ct. N: Cho Thnh ph Mi hm nay hng Xun ngo ngt, gi mi reo vui bt ngt nhng cng trnh.

L CON SO
N: Em bc bn anh, Trong nng Xun hng lung linh. Nam: Qua ri la n chin chinh Bnh Dng i ! Xin vy tay cho Qu hng bit my t ho. N: Lng dt do bn anh snh i Ph x thnh thang gi reo nim vui. Nam: t chuyn mnh bng ln sng ti Thnh ph Bnh Dng ngt xanh ngn ni.

(V vng c cu 6 - x 24)
N: p qu anh i ! C mt tri hnh phc, Bnh Dng qu ta vang mi khc qun hnh. Nam: Qua mt mt hy sinh, ta trng thnh t gian kh, Thnh ph Mi by gi rng r bng c hoa. N: Hng Xun m p chan ha, Tng lai rc sng trn qu nh Bnh Dng

PHM VN PHC (25-10-2011)

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 482

Tc gi : Phm Vn Phc

Khc L Minh

Khc L Minh
NGM TH
Ngang dc tung honh t Cu Chn, Hng anh nhi n bt phong trn Binh la lan trn cn quc bin Ch c tang bng dy ni sng

L BA TRI
Ngoi kia, khi la ao binh Quyt x thn mnh, trung trinh cu quc. Th qun phng Bc xm lng Sng c p bng, tan tc knh ng. Cho xng danh anh th Nc Nam ngi thin thu

VNG C CU 1
(ni li) Vy m hm nay trc sng d cung phong, ta phi nn lng nhn tay gm run ry (v vng c) my thu binh ao tng phen nm. tri, nay phi khc cho ai ni quan ti. xa. m. L Minh chng i! Ta au n v b. Th nguyn vi non sng trc gi ra trn, chng gm gio ln ng khi la hn tro si. Tha ch tang bng ngang dc ni ni, da nga bc thy phi - quyt t d anh hng. Cu ly san h thot khi ha xm lng, d gian kh him nguy vn bn lng vng ch

NI LI
Mt bc ra i - rc mt tri ngha kh, Theo gic tr hng, chng th quyt ch hy sinh... L Minh L Minh (10)

CU 2
L Minh i!..... ( 12)

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 483

Tc gi : Phm Vn Phc

Khc L Minh

Ta tin mt tng qun anh hng ni chin a (14) chng tut kim vung gm n p ngha sn h.(16) S mng thing ling cu ly nc non nh. (tr Xun) Chng lm trn xng pha ni kim ao sanh t, ly mu ca qun th vit trang s lit oanh. Ta xin th trc mun vn sanh linh, trc dng kh ca L Huynh th tn trung bo quc. Bit ni g y khi bun thng cht ngt, mt ly t t ny xin tri t chng tri. (Li vo Vn Thin Tng) L Huynh. (nghn ngo) L Huynh i Trc lc ra i chng c hn ngy tr li, Trong ngn l ngm ngi (vo Vn Thin Tng) Ta cn nh mi chn ly

VN THIN TNG (on u)


. bi. a tin chng, Trong nc mt khn ngui. Ka hn thing sng ni, Rn vang khp ni ni.. ng ra bin i xa xi, Pht chia phi- ta cay ng nghn li

VNG C CU 5
(ni li) L Huynh chng i ! Ta vn cn nh pht chia phi Nh chn ly bi ngm ngi ngy a tin (v vng c) Chng lng l ra i khi sn h ang nguy bin, v quc vong thn - chinh chin k. nhn. hi. Nhn bng chng i ta nh l bi ngi. Giy pht t ly bit bao gi ngui thng nh. i ! Chin trn hoang tn, mu thy phi. Mi kim di trng vng. Ka ! Mt nh sao ri, ta nc n trong m khc bn tri vnh bit. L Huynh i ! Ta bng hong nui tic, hn chng cn u y hay m mt chn sa trng

CAO XNG XIM


i ! Binh bin mun phng, Tay cm gm sao nghn ngo. Trong tim ta nghe cn co Rut tht gan bo, Thng au chinh chin

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 484

Tc gi : Phm Vn Phc
Tri thn bit bao anh hng

Khc L Minh

CU 6
No s phn n nhi ta vy vng trong tri t, p sng d kiu hng khi nc mt nh tan. Ni Na mt thi uy dng hin ngang, nh ui gic Ng chng mng chi danh li. M n hm nay sao ngm ngi tic nui, khc dng tng L Minh trong hng khi nghn ngo. Vn bit kim ao lun v tnh oan nghit, th mt ly cui cng ny ta vnh bit L Huynh. L ri nhi n thng tnh, Ta vn mt mnh- trong tay kim rng rng/. .

(10-10-2012) PHM VN PHC

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 485

Tc gi : Phm Vn Phc

Khc trng

Khc Trng
(MT GC TNH TRNG)
Trnh by : Ngc L

NGM TH
Tic nui xa xi mng trng vng Tnh trng phiu bt bc lang thang Gi a ng trc u hiu lnh Hin vng ri m nh trng tan

VNG C CU 1
Nui tic nh trng tan nhng phm t loan khng cn vng trn li nh, ta tri li ng my vn xoay bc gi , gp li thnh th lu luyn nh trng tn. Thng qu vng trng nt ngc huy hong. Tri gia khng gian xa m mnh mng rng , lc mt nhoi c gi cng my a. Trng thy i mnh nng m hay cha , sao n ri i theo nm thng th. Cho th gian ny ta mng m vu v, canh cnh nhng trang th ngm ngi thng nh.

L CI MN
ng trng m - li th trng ht. Khc L Trng Soi u hoi ting t ngn nm.. Bc bng khung, B hin vng khc trng bi ngi. Vng trng i, nh v xa xi Sao du yu xa y vi Trng hng h , Nghing soi bng ngc v xui

CU 2
Lt gia sng my, thuyn trng tri huyn diu, tri khp trn gian ha iu khc thanh bnh. Cho ni sng chung cu ht n tnh Trng bc vo th p xinh duyn dng, trng ng vo lng ngi nn mun vn cu ca. Vn l trng vi vi gia sao sa, nhng m nay trng li l ging ngc .

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 486

Tc gi : Phm Vn Phc

Khc trng

Nhn trng ri- ta bng hong bt khc, vn v bu tri - ring mt gc tnh trng

L TRNG SOI
i ! Vng trng tan bin bn lng i Vn do dt tri cun my quanh i Nng trng sao b ta i ri ? Con thuyn trng, V ni bn mi trng c hoi mong , Ngi ni y nm thng ngng trng n bao gi... Ru gic mng.. na..vng.. trng

VNG C CU 5
Bng trng v xa trong ci hoang vu c m phai i nhan sc, hun ht ni nao cho bun thng cao ngt. Trng hi trng i, ta lc mt trng . ri. Trng rt b xa , ta ri l bi ngi. Xin tr li cho ta nng trng huyn diu, tri tim ny khng th thiu c nng trng. Nng trn i l bu vt ca thi nhn, ta s khng bn rao nh th vn Hn Mc T. Ta bt trng m- v cng ta tm s, thao thc bn trng ri m ng bn vai nng

L CON SO
Trng! Trng i ! Sao nc mt ri b vai ta.. Cui gi thng nh Hng Nga Hay ta ang ri l cho nng Bun duyn phn l lng Ta khc cho nng vng mang kip trng Mi lang thang i gt chn thn tin, Nng dong thuyn theo my kt duyn, Ta xt xa m ng cay trin min

(V vng c cu 6 - X 24)
Thi nh trng i! m nay nh gi bit, ta cng hn trng trn khuyt n bao gi ng dm nt gic m khi ta ng gia bn b li thi ph trng sao... Trong m ta thy trng vo, Ru ta say gic mng o m nay.

PHM VN PHC (09-11-2008) Su tm v thc hin : Hong Chin TN Quyn 1 - Trang 487

Tc gi : Phm Vn Phc

L Li khc L Lai

L Li khc L Lai
Ting ht: Thanh Hin

NGM TH
Tic thng mt ng trung thn. Tn trung bo quc, bao ln dc ngang Gi gn b ci giang san Liu thn cu cha s vng cn ghi

VNG C CU 1
Ta ng y gia rng ni Ch Linh hng v hin ngang m bm tm rut gan nh ai co ai x, ta tic thng cho nhng vong linh v non sng t nc v ta m ng xung ni . ny. Thng nh tro dng trong ngn l vi y. Mu tim ta nh sc si trong huyt qun, bi l gic bo tn gy tang tc iu linh. Chng bu u m bng vn sanh linh, khi ngha Lam Sn thm ut hn dng tro ng phong v ng rt gia rng su, sc cn hi tn ta bit tm u li thot

CU 2
Gic vy kn, qun binh th tan tc, dng tng L Lai by mu gt qun Tu. Khng ngi him nguy, xin c khoc hong bo. Gi lm ta l Bnh nh Vng L Li, d gic gia trn tin hng vt khi vng vy. Gic Minh ngu kh tng bt c ta y, nhng chnh L Lai sa vo bn tay qun cp nc. T t hu xng gia kim ao xm lc, l gic cng kinh hn trc dng kh ca L Lai.

NI LI
Thi cn u mt trung thn ngha kh , V non sng quyt ch hy sinh T thm mu c gia rng ni Ch Linh Gng bt khut, ngha trung trinh gi vn

VNG C CU 5
L Lai i! Gia Hi th Lng Nhai nm xa chng ta th nguyn cng ng tm sanh. t, nay v nghip ln ca qu hng nn i ng m dng chia ct. i. ng.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 488

Tc gi : Phm Vn Phc
U ut lng au , hun c d can trng.

L Li khc L Lai

Ta mi kim di trng b vng xy mng, nung nu ch cm th ra hn cho L Lai. Gia sa trng ta s tht gi go my, ta quyt ti c cy bng mu gic. Ta s vung gm cho long tri l t, cho danh ngha Bnh nh vng thm rng nt kiu hng.

CU 6
L Lai....L Lai i ! Hn khanh c linh thing xin v y chng gim, hy ban cho ta mt sc mnh phi thng vung mnh tay gm. Bng ai chp chn bng bc gia khi sng. Ka.... Ka c phi khanh ang tr v y ung cng ta chung chn ru. Ngy xa l mt chung huyt tu, gia hi th c sng ph di non cao. By gi pha l thng au, ly bi cn chn vnh bit nhau trong i . Ung i khanh! Ri cng ta yn ngh , cng ta rong rui dm ng trn vn l quan san Ngy mai non nc huy hong, L Lai cu cha trang s vng xin khc ghi . .....................

PHM VN PHC

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 489

Tc gi : Phm Vn Phc

Lin khc L bn ma

Lin khc L bn ma
1./ MA XUN: L CHIM XANH
N: Xun i- Xun n trong ta Ngt ngo hng hoa. Xun em thanh bnh no m i vui chan ha.. Nam: Tri min man gi chiu la , Lng vang ting chim ca Trn cnh ru rt m tnh Xun

L T GING
N: Xun n ri ngi ngi hn hoan Chim n v rp tri thnh thang. Nam: Ting ca cu ht rn vang, Mng Xun o mai h n, Gi ang cng Xun ni ci. Tang tnh tang tnh tnh tang N: Tang tnh tnh l tnh tnh tang, Gi mang nng m hng tri, Gi ang ci vui hn h, Ng li n mi nng Xun. Nam: Tang tnh tang tnh tnh tang

L M TRNG
N: Chiu v xa xa Nghe gi Xun trn v trong ta. Mi ngn nga li ca ting ci. Cho nng Xun thm ti bn i. Nam: Ht i em, Ni khung tri m m tnh Xun, Khc ca vang lng tnh non nc,

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 490

Tc gi : Phm Vn Phc
Cng n Xun, Ngt ngy ngp trn c m. N: Ngt ngo cu th, Trong ting t dt du m i. Cha Xun em i vui thi bnh Tnh Xun se kt duyn i mnh

Lin khc L bn ma

2./ MA H: L BNG DA
Nam: My chiu, Bun ht hiu ngang tri N: H sang anh hi ! Ma ri cnh hng t ti. Trng xa gi vng xa anh ri Xa mi trong i Thng su bit bao gi ngui Nam: Chiu ma bun ti t hn ti, Cn u du yu trong i, Thng nh hoi em i

L BA TRI
N: Ve tri khc ht thin thu, Ma gi mt m, Hoa ri trong gi Nam: Trng xa, dng nh em u Ch ting ve su, Hay khc bit ly. Anh bc chn ra i, N: Em l bun hoen mi

L TRNG SOI
Nam: Tan ma thi, Em i xa ri. Sn trng n ci Ngn ng mt ngi. Nghe lng hoang vu,

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 491

Tc gi : Phm Vn Phc
Xt xa ngm ngi.. N: Ve su i, su chi thm nh Ht ri ngy vui. Ma h i ! Giy pht chia phi Nhung nh nhiu, Xa cch mi tnh i!

Lin khc L bn ma

3./ MA THU L CI MN
Nam: Ngoi tri ma Thu, i ru nc mt, Lt pht ri ri, Ma v xt xa lng ti Mn yu i, Ch mong bit bao Thu ri. N: Ma Thu sang l vng rng ri, Thu bc qua i ti, Thu nh ngi, Du yu bit thu no ngui

L TNG QUN
Nam: Theo chn ngi, Min man chiu l ri.. Thng mn i , bao m ri N: Tnh nh bn tri, m bn b sng y. Nam: Ngi ta y, Phi chng duyn n N: Cho mi hng th ngy, Khao kht ch bng ai.

L M HNG
Nam: V sao u hoi, luyn lu trong chiu Ma Thu bn tch liu Ma v nh thng ai nhiu

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 492

Tc gi : Phm Vn Phc
N: Tri Thu hong hn, Hoang vng ni nim ht hiu. Nam: Ma gi nh reo, Chm theo khc ca ngn nm N: Li xa m thm, Du yu tm trong xa vng. Nam: Xt xa trong lng B bng gic nng chiu Thu.

Lin khc L bn ma

4./ MA NG L CON SO
N: m u t, Thng nh n t xa xm. ng v ma gi lnh cm K nim xa gi nh m thm, Nim au nng tru trong lng. Nam: Em xa ri, m ng kht khao Cung n xa v tan nh sao ? Du yu no i ta trao Sao n nh qun cho nt tan tnh au

L CHIU CHIU
N: Tnh u ray rt mun i sau, ng t u, n y cho lng but gi Nh ai my ng qua ri. Nam: Vng vn trong ngm ngi, au su bao gi cho ngui. Yu ai vn yu trn i

L QUA CU
Nam: Gi y.. Em sang ngang ri. n tnh cu ht ru i ti Nay qu xa xi N: Tnh nh i ni, Em t y vui sng bn ngi

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 493

Tc gi : Phm Vn Phc
Nam: Cn ti chn kn tm t vo trong m ti m ni nim au ngn nm, Nam & N: Kip au thng mnh mt nhau ri. -------------------------------------------

Lin khc L bn ma

P.V.P ( 22-07-2011)

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 494

Tc gi : Phm Vn Phc

Li t tnh vi bin

Li t tnh vi bin
NI LI
Nh cha bao gi anh thy bin xanh hn, Ni Trng Sa yu thng nghe sng vn ln cu ht. Bin o qu hng i ! Em l th l nhc, V vi lng ngi, em bt ngt gia tim anh

VNG KIM LANG


Nghing sng x tri xanh, n bn anh ru hi Ni i em i li, Rng bin tri c em v ti. Sc son thy chung mun i, Hng tnh nng bic xanh trng khi Ngt ngo m m bn tri cu ht. Cha chan n tnh. Trng Sa mun sc lung linh, Khc ca o xanh qu mnh Li t tnh mn yu cng anh. C hoa l reo trn cnh, i ! Tuyt vi bc tranh mu xanh. Trng khi hoa sng vng vng, Hi u tung tri mun phng. Bin chiu ru li yu ng, i khc ca n tnh qu hng

VNG C CU 1
L tt c tnh anh ang dnh cho em , gia Trng Sa yu thng c dt do con sng v, c gi ht ngy m u ch c i.. mnh. o nh tin tiu p qu bc tranh tnh. Ngi yu ca anh l dt do con sng bin, l bi ct kha mnh kiu dim di hong hn. L cnh chim chiu gin sng lc chiu bung, l nhng gc bng vung rp mt ven b.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 495

Tc gi : Phm Vn Phc

Li t tnh vi bin

Bin o qu mnh l c mt tri th, v ngi yu ca anh khng bao gi hn di

NI LI
Lnh o em i ! Cha bao gi gian di, Yu bng c cuc i, bng ting gi ca con tim

CU 2
Hy ni i em nhng iu em mun ni, rng bin o yu thng mun nhn gi li g ? Phi chng em ang ct ting thm th. Ri mn nh vai anh, em thn thng e p, mt thong ng ngng anh trn ngp gic m yu. Lnh o oai hng qu cm bit bao nhiu, nhng ng trc em sao vn qu nhiu bi ri. Th thn hi lu anh ngi ngng kh ni, anh yu em tht nhiu v mi mi bn em

NI LI
Nh n hn u i em dnh tng ring anh, Em gom c tri xanh t tnh cng lnh tr. Hy sng gia tim anh, du dng hng t m, ng nng nu, di hn- thng mi nh, em yu

VNG C CU 5
Hy bn b hin ngang nh nhng cnh Hi u ang ln mnh trn bin sng, d bo t phong ba hay trng khi bin ng, anh vn mi bn em chung bng chung. tnh. Ni o nh tin tiu son sc vn gn. Anh s du em qua mun nghn dm sng, anh s ch nng bn tri si m cuc i em. Xin em ng ci v lnh o qu hn nhin, v lnh quen ni tuyn u sng gi. Gi mi tnh yu ngt ngo trn o nh, anh no s c n v c em ri.

L NM CN
Tnh yu i gia i vui Hn nhin trong sng qu em i ! C ting sng v a ni Tnh ca la i hng bin mn. Nng say hoa nng trng khi, K vai son sc tnh i ! Hai a mnh thi.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 496

Tc gi : Phm Vn Phc
Chung thy ngn i.

Li t tnh vi bin

(V vng c x 24 Cu 6)
Ta bc chung i gia bin tri T Quc, th st cnh bn nhau cho t nc yn bnh. Em mi p xinh nh mun nghn hoa sng, bt ngt hng i c tnh mng sng long lanh. Em l tt c ca ring anh, l khc qun hnh trn t m Trng Sa ..

(20-10-2011) PHM VN PHC

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 497

Tc gi : Phm Vn Phc

Mu tm hoa sim

Mu tm hoa sim
NGM TH
Ti v thm li i sim Ngi thng xa vng bit tm ni u i hoang hoa tm rng su (vo Nam Ai) Rng xa nay cng bc mu nh

NAM AI (lp 1)
thng. Tm lnh chiu hoang, Ma ging mc ru bun. Mu hoa l su vng, Tan tc r bn ng. Cnh chim tri bt gi ngn phng, Tm hoa rng ci ln tc ngi thng, i t ti on trng, M su rng l tn hng. Mu tm bng khung bit my ngm ngi. Thng nh ngi bc tc rng i ! Cn u na bn i, Rng sim lnh m ci... Ma bun ri gia chiu hoang bin bit. Thng mu hoa sc bic phai tn. Ti v y khi nng tt bn ngn, Nghe gi chiu th than

VNG C CU 1
Ti tr v y khi ma lnh chiu bung t m i sim vn vng nhiu k nim, tm li ngi con gi ngy xa tc ci hoa sim tm, nhng em ra i bin bit gia my. ngn . li i sim mt nm m hoang tn. i, cn u na tc huyn bay trong gi, nhng bui chiu t v v i ch em . Ci ln tc th e p cnh hoa sim , mu tm trinh nguyn thay nguyn c th thm. Ngan ngt hng rng lng thm nhng bng khung, em ni yu ti khi chiu ging my tm.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 498

Tc gi : Phm Vn Phc

Mu tm hoa sim

CU 2
Thi bui lon ly ln ng i khng chin, ti nh mi mu hoa rng tm u bun . Bc hnh qun nhn sim n bn ng. Lng da dit nh thng ngi em gi, i mt t nho ri l bui chia ly. Nh giy pht t t em li ti i, o ci vu quy cha mt ln em mc. i tm hoa sim vn cng em thao thc, trng v chin trng ng- Bc mt m xa

NI LI
T chn xa xi nh v i ngi , L mnh khng v ri mi mi xa em . Ai ci ln tc th mu tm ca hoa sim. V ly chng chin binh my ngi i tr

NNG TNH XA
... li . Thng v hin tc hy cn xanh. i sim tm lnh, X xc bun hiu qunh bng khung. i chin binh sng gi phong trn, Ngi ni xa nm thng trng chng. Ngy hp hn o qun hnh ti vn mc, i giy bt bn lm t ng qu. T min xa- n v v e ngi Nng khng i may o ci vu quy

VNG C CU 5
Em i ! i chin binh ra i my ngi quay tr li, t chin khu xa nh v y i ngi, ti tha thit nh v em trn bc ng xa du di qun hnh . Rng vng i sim ch i bit bao ln . Nh bui hp hn nng khng i may o ci, thong cht l bun ng di nt mi yu. Nhng ng tri oan nghit bit bao nhiu, n bom khng git c i trai nhiu sng gi. Li cp mt i ngi yu b nh, min hu phng ang rng r nt xun th .

L NM CN
Rng ma che ph i sim V y nghe tan nt con tim Hoa tm ho ht di sng m

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 499

Tc gi : Phm Vn Phc
M hoang a tan bao k nim Ngi i, hoa tm v u. Lm sao ta thy mt nhau au n chm su Thng nh n bc u

Mu tm hoa sim

(V vng c nhp x 24 Cu 6)
Pht vnh bit nhau cha nghe li em ni, cha nhn thy mt nhau cho vi ni mun phin . i sim rng s tm mi cho ai, chiu bin bit ti i hoi khng ht. Trn tri cao gi a tnh lm cht, di chn m vng sim tm dt chiu hoang... ...............

PHM VN PHC.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 500

Tc gi : Phm Vn Phc

M v u

M v u
NI LI
M i! Con v y, con v vi m M bng m u ri, con tr phi b v. M v u gia chn bi m ? Tri i M ca ti ra ngi thin c M... M i!(v L M Tr)

L M TR
Nh nm xa- nhng m ma- tri ging sm go Lng m au, bng con th thc sut canh thu.. Gi ma nhiu, mi tranh ngho, ti bi x xc Giu ni au bun tht, thm su vo mt Xt xa li ru con.

VNG C CU 1
M knh yu i, l tt c tnh thng m dnh cho con , li ht ru xa cn m vang trong gi, m bng m thn yu mun thu bit u. tm. Tri i Ti mt i ngi m du hin. M i xa vo bnh yn gic ng, trong mt bui chiu tn vn v my en. B li con bn nc thn quen, b li ng sen ang n r trc hin nh. M ci mt mnh i khng m khng cha, nc mt cht v a gia bao la sng nc (Ngh 4 nhp) M gi nh chui chn cy Gi lay m rng con ry m ci M ci ti lm ai i, i cm kht nc bit ngi no lo..

CU 2
i m ni tri trn chuyn sng nc, nui nng con th cho nn vc nn hnh. M knh yu i- con ghi khc mt thm tnh. M l vng dng gia mun nghn tinh t, l khc nhc tuyt vi ru con ng m m. M dt con qua tng bc nh chng chnh, bao vt v trun chuyn in hn trn trn m. D nng tp ma sa mt i v con tr, xin thp nn hng lng dng ln m knh yu

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 501

Tc gi : Phm Vn Phc

M v u

L NM CN
ng qu thm thm chiu ma V y con nh nm xa Nh mi ting vng ong a, Tng cu ht ru ca m. i con mai s v u Bun thng cht ngt nim au. Cay ng chm su. Trong ngn.. l... tro

VNG C CU 5
i ! Ngn l tro tun trong khc ht ly hng trn i con mt m, m knh yu i c hiu lng con tr, ct ting gi m i m au x c tm. hn. M ng yn say trong gic nin trng. Ngy tr li c hng con ti bun thng nh m, cha n p ngha sanh thnh con lm k vong n. Bng m ni no gia chn xa xm, con lc bc chm chn xin m mt ln tha th. Ti bt hiu nhi trt lm thn vin x, ngy tr li qu xa m bng m u ri (ngh 4 nhp)

NI LI
Mt i cam phn m ci Nhn ln di nh khc i tha phng Tm u bng m thn thng Tri qu ma git bun m i!

(V vng c nhp 16)


M i. Con bit phi v u khi i con vng m, sao m n nh con tr m ci. Ka Loang long bn tri c mt nh sao ri, tan tc gia chi vi con ngm ngi thng nh m. Bng hng trng ci ln trong nghn ngo ngn l, thi k t y con vng m bn i. M v con bn na tri hiu qunh, n c thn c trong gi lnh nhng chiu ng. Cng nng qua sng trong m thm lng l, hy sinh c mt i cho con tr c thnh nhn/. ..

(17-10-2012) PHM VN PHC Su tm v thc hin : Hong Chin TN Quyn 1 - Trang 502

Tc gi : Phm Vn Phc

M trng

M trng
NGM TH
Trng vng tri bn sng th, Ch theo nhung nh thn th ring ai... Trng m hay mt ta cay ? Sng ri hay l m ny ru ta ..

L CON SO
Gia m m, Hn ln bng trng gy ch v. Cung Hng m li cu th, Thuyn trng tri ging mc sng m, Ta cay mt l v b Nh bng nng b v thng nm, Ta di theo bao ma trng Nng i ri su au th nhn, Na hn ta ng nghing theo vng Trng

VNG C CU 1
Ta vn mi i tm trng gia dm trng thng nh, ni cui tri xa sc mu cha phai a, sao nng b ta i cho dang d gic m i. Ta mi mt tm trng v trt yu ri. Nng v u ngi thng k nh, cho cung n bun than th khc tng t. Gic mng no cn nhng li ru, nh bc u t theo nm thng mi i tm. Trng hng h ln khut gia tri m, ta cht lng con tim vi trm ngn nim thng nh.

L CI MN
Tn trng m, tnh th cha dt. Na mnh trng ci, Mong ch xt xa m thi, Nh thng i ! Tnh trng nh ri m no ? Thuyn trng tri ngt ngn m thu . Ai xt xa ch nhau,

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 503

Tc gi : Phm Vn Phc
Trng a mu ta thm gi lnh hn au

M trng

CU 2
Lc li tm nhau ta ch trng tr li, hi th nhn i ta mi mi mt trng ri . i ng chia ly hn ti n mun i. Bn sng th ai s gi li tha thit, na canh tn ai vit nhc tng t. Trng khng cn man mc nhng li ru, ging ngc hm nao cng mt m thm thm. Trng ng b xa khi ta cn say m, xin nng hy quay v si m cht tnh trng

NGM TH
Ta mi tm Trng , mi nh Trng. Hn au si di n bng khung n ci mt gc tri thng nh Trng vng nh bic vn xa xm ...

L CHIU CHIU
Tm vng trng sng khung tri thng, T lng vng .. Nh trng m trng hiu ht.. Ta nghe xt xa trong lng... i , bng trng m rm, M h cht v bn ta, Hng trng thong qua bn i ...

VNG C CU 5
M c cn y trn bn sng th nghe thong hng trng nh ha cng nhp th, d khc tng t mang tn Hn Mc T cht tha thit trong m v thng nh nh trng ngn. au n tim ci cht lng bao ln. Dc cn yu thng ta i tm trng huyn diu, m mi vo lng- trng soi sng tim ta. Ta tin trng vng mun th s khng xa, v xin gi hn ta bn dng ng mong i. Lng thy chung khng bao gi thay i, ta s n bn trng v ni ting yu nng .

L CHIU CHIU HU
Tnh trng cn trn y, Lang thang khp tri my, Cu chung tnh,

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 504

Tc gi : Phm Vn Phc
Xin mi khng m phai, Trng hi, v y ! Trn gian m mng, nh trng ngp trn

M trng

CU 6
...Trng v y cha chan nim hnh phc, bt ngt hng trng ngy ngt mng m rm... i ch l m mt nh trng huyn diu, hi n bao gi trng mi hiu ni lng ta ? Trng v trong ci m xa, Yu ai ta nh bng trng ng m nay... ....................

(15-01-2010) P.V.P.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 505

Tc gi : Phm Vn Phc

Ma ng k nim

Ma ng k nim
NI LI
Em v ni y qu xa xi ... thn thc lng ti, ma ng no trong mng . Gia tuyt trng tri thng c li ca si m. V mt git bun rng rc mi trong ..

NAM AI (lp 1):


....tim. Ni nim ring , Theo tuyt trng m thm Mt mnh gia m ng , Nghe cu ht ru lng ... Thm mt ln vng tay m ngi yu, Mn trng vng kha lp gic c liu.. Bun thn phn bt bo. Ni cui tri qunh hiu ... Mng tng t cho ho ht cuc i, Li i v nay ch mt mnh ti. Than thn trch phn ri m v tri ng su ri Yu m chi mt tri hy vng, Cho nh thng thm ng nt mi su Tuyt lnh ri nh khc chuyn ban u . Ngi xa hi tm u ...?

VNG C CU 1
Ta tm n bn nhau cho nhng vn th thm dt do thng mn, thm tha thit nng say bao m di lu luyn, ro rt ting yu thng ang ha quyn vi cung ...n. Cho si m hoa ni trng gi my ngn. D i tim yu l lng cu duyn n, vn tm nhau v t ni nh xa xi . Ma ng ny vn cch tr em i, tuyt trng ri v cn mng hy cn di. Bi ca ny xin vit tng ring ai, k nim mt ma ng trong u hoi thng nh (ngh 4 nhp)

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 506

Tc gi : Phm Vn Phc

Ma ng k nim

TH
Tuyt trng nha theo mu mt bic, Ta nm nghe si m hoa. Gic mng tnh yu cng tha thit, Nn i hoi vng my nm qua ...

CU 2
Ma ng n y chan ha cu thng nh, khc khoi trong m mong gp g bn chung tnh. Vng vc tri khuya trng l bng mt mnh. ng n m chi trm nghn nui tic, ngi th phng tri k cch bit chn my. Tuyt trng ph m duyn i la hm nay, nhng tnh mi cn vng v ong y bao k nim. Ngi thng i ! D chn tri hay gc bin, tri tim ny xin lu luyn n ngn nm

TRNG THU D KHC


Hy con tim m h theo gi trng, Ai chn cung Hng, ngi dng trn Na soi nhn th, na yu thng ... Cu ca thm m, Duyn tnh cng vng trong mt ai . ng v m nay, tha thit ni u hoi. Cu ca ngy di lc loi trong m. Thm nh em .

VNG C CU 5
Ma ng v y ta li vit bi ca trong v vn ni nh, t tri tim yu ang ngy m trn tr, au n nhng vn th dang d ting n tnh. Trng pha tri xa m mt ci yn bnh. Ta vit cho em t mnh mng ni nh, t nhng git su va tan v trong m. Nc mt n tnh rng rc mi con tim, mt th yu em kht khao nim hnh phc. hng ban s vn dt do tnh m c, mong ma ng sau ta snh bc chung ng.

L CON SO
Nh nh em yu ! Cho anh gi cui tri ru phong Thng v k nim ma ng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 507

Tc gi : Phm Vn Phc
Chuyn tinh yu p trong lng, Xa xi mt gic m hng. Hy tin rng ni y anh nh em, Bng c con tim kht khao tnh i ! ng v, tri xa tuyt c ri i ! Nh thng n bao gi ngui.

Ma ng k nim

(V vng c cu 6 - X 24)
Thng lm em i nhng ngy xa thn i, cu ht tnh yu cn vng vn mi bn lng. Nh hoi k nim ma ng, cu ca anh vit thm nng yu thng. Tnh mnh s mi nng hng, Ta nghe hnh phc gia m trng ma ng ......................

(Ma ng 2010) P.V.P. (24-12-2010)

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 508

Tc gi : Phm Vn Phc

Nng x

Nng x
(Phng tc t tc phm Nng x ca nh th L Hu Lch) (Bi ht s pht sng trn HTV9 lc 8g sng ngy 01/10/2011)

NI LI
Lc ra i, ch vn cn i tm, Mt thu anh hng di la n ma bom. Thng nhng tuyn ng trn dy Trng Sn, Ma Dc ni, ng trn no qun ngi

VNG C CU 1
Tui thanh xun i qua k t ma Thu y, theo ting gi non sng lng hn cm rc chy, lp lp thanh nin hng hi ln ng. T gi bt nghin ch xa vng ngi trng. Ln Trng Sn lm dn cng ha tuyn, ph ni m ng thng nhng chuyn hng qua. Gian kh dn dy ni trn tuyn xng pha, sng mi nhng bi ca ngi n anh hng. nh la bp bng soi bc nhng on qun, khi ng vo Nam cn chp chng xa thm (ngh 4 nhp)

NI LI
Chin trng xa- i mi nhng thng ngy, Chung nhp bc hnh qun hoi khng ngh. D gian kh hy sinh vn m tnh ng ch. ng cn di phi bn b kin trung

CU 2
C nhng m Thu ma rng bun da dit, chnh nh qu hng cch bit lu ri. Nh ng i thn yu ng xung tng ngi. Nh anh lnh tr va qua i vt trm, nhn li cht tm tnh vi c bn ng hng. Gia chin trng dc ni vi m sng, p lm nhng tnh thng trn ng chin u. Tng cnh hoa sim thay cho li yu du, ngi lnh tr khng v sau trn pho va qua

(Li vo Nam ai)


Vn gi mi tnh yu ngt ngo theo nm thng, khi t nc thanh bnh th ch chng cn

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 509

Tc gi : Phm Vn Phc

Nng x

NAM AI
Xun. Mi my nm, Trong khi la mt mng. m ngy chng dng chn, Xun gi li bn rng Nhn cc vng m tc d bng khung, i bm vng bay ln ngoi sn Hi Thu lnh lnh trong lng, Lnh nhiu hn lc hnh qun Lnh c n chic bng trng ngn Hong hn v, nng x chiu loang Bun thng thn gi l lng. Mt i khc phn hng nhan. Su ring mang m thm ch i, Bi hong hn dang d vi xun th Ma Thu qua ai cn bit ni g. ng v nng x b mi

VNG C CU 5
Nng x hoen mi Thu qua i v ma ng ang hn ti, tui mng phi phai khng cn ch i, ch lng l c n trong gi lnh vi m.. bun. Cu ht ai ru nghe tan nt tm hn. (H Hu) i.. Trng vng my thu c n, Chng con ho mun l ni bun trm nm Tnh Xun hm no nay qu xa xm, t tri vn kn chn con tm nh si. Thm ting ru con thm li yu cu ni, nhng tui thanh xun vi vi xa ri.

L CON SO
m Thu ma, Cu ht tri vo b v Thng v tui mng ngy xa, Thu chin tranh sng gi bn rng. Nay xa thm mt mng Gi lnh lng xuyn qua lip tranh. Phng vng ch v nhng m tn canh. Ch mt mnh ngy m qun quanh Nhn khm cc xinh c m ngy xanh

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 510

Tc gi : Phm Vn Phc

Nng x

(V vng c nhp 24 Cu 6)
Qua bui chin tranh ch mt mnh c c, bit cn ai s chia m bc sut cuc i. Bun thm thm bng chim tri tm c, l xun th si cng su thng. Ngi bao nhiu tui ht bun? Thng i con gi ni chin trng nm xa ..

(28-01-2011) PHM VN PHC

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 511

Tc gi : Phm Vn Phc

Ngy xa ri

Ngy xa ri
Tn nhc : T Nhi C nhc : Phm Vn Phc

TN NHC
N: Xa nhau, xa cch nhau ri Ta xa cch nhau ri. Th thi, anh nh bun vui Hay thng au cng th thi Nam: Ngy chng ta hn di Nn ngi mi ni xa ri. Vn vng tng pht giy m m c ngi i, Chuyn tnh hai a anh xin em tm lng qun

VNG C CU 1
N: Anh i ! Mnh xa nhau khi mng hy cn xanh v tnh ca ring em vn dnh cho anh , nhng ta xa nhau phi chng v duyn s, bi d vng ngy xa cha bi xa bao. gi. Em cng xt xa thng tic v b. Nam: Nh thu bn nhau tnh nh th nh mng, cng bi di hn nn tnh bng bay xa. V i anh ngho khng dt gm thu hoa, nn tnh i ta nh chia bit i ng. N: C cn li g m nh m thng, xin anh ng vn vng chuyn bun ngy xa

CU 2
Nam: Hoang vng chiu nay anh m thm nghe ma , rt nh vo tim nim au kh m thm. N: Ngy xa nhau khi tnh vn cn nng. Mnh t t nhau gia ma ng nm y, mt l nht nha chm trong ni xt xa. Nam: Git nc mt ng lu luyn nhng ngy qua, cun chuyn i ta sang bn b nh mnh. N: D vng tn phai ni cui tri lu luyn, au x tri tim lng khi ni ting t ly

TN NHC
Nam: T khi vo lnh ri,

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 512

Tc gi : Phm Vn Phc
Lnh xa cuc vui, ngy no cn cu gian di.. N: Em mi cha qun li, Anh ha yu em ri, M lng ngi thng hay thay i. Nam: i lnh cn ngh g, c m lm chi cuc tnh u cha bi xa, Qu c ghi bao tnh, Anh nh m trng rm Mng hin ha bn mi tranh N: Nm xa em nh ni ny Qua mt m gi ma nhiu. Li au xin rt vo tim nhau Trong m bit ni sao? Nam: T chng ta ngi mi ni Tm li yn vui ri, Nhc chi chuyn c Thm au lng lm ngi i. N: Cn thng nhau na Xin qun i ngy qua

Ngy xa ri

VNG C CU 5
Nam: Em i! Anh s c qun nhng pht thn tin thu i mnh chung bng, d lng vn cn thng mong ch trong tuyt vng, c nut l lm vui nhn em bc theo.. chng. N: ng ni na anh i thm n au lng. m lnh cui tri c mt nh sao bng, tnh mng v tan xin mt ln a tin. N: Tnh ch l m thi anh ng lu luyn, mnh xa cch m nay l vnh bit trn i.. Nam: Anh nh em mong chuyn bo my tan hp, ri li c bc v nay ch mt mnh anh.

VNG KIM LANG


Nam: Xa cch nhau tnh i, Trch em sao qun li. Ai ni yu ti ri, M by gi khc thn m ci. N: Gic m c anh bn i, nh xa ri, kip sau thnh i.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 513

Tc gi : Phm Vn Phc
Nam: Mt mnh u hoi m di thao thc, Kht khao n tnh, N: Cn u i bng trng thanh, Li xa sng soi i mnh, Nam: Gi hoang tn ng cay mnh anh. Em i ! B nhau sao nh. Cho l tnh tm khung tri xanh

Ngy xa ri

(V vng c cu 6 - nhp 24)


N: Tnh mong manh, tan tnh nh my khi, trc pht chia tay em bit ni cu g ? Nam: Thi ni na m chi thm nng lng ngi li, ang m mi hn tnh trong t ti c n. N: i ta khng bc chung ng. Anh nh ng bun, mnh vnh vin xa nhau

(06- 01- 2011)

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 514

Tc gi : Phm Vn Phc

Ngy xa hoa tm

Ngy xa hoa tm
NI LI
N: C nhng m sn n y hoa tm. Ni git bun ri rng cui hin xa... Nam: Tm lng ti man mc ni mong ch Mu hoa nh hng h nh xa l N: (v Nga Nam) Ai ng ni xa trng v vn hoa tm, Cn ma chiu bt cht n rng

NGA NAM
rng. Mu tm no thng nh su dng. Nam: Ngi con gi y, xa ri cn y nhng bng khung Khi nhn hoa tm rng ngoi sn . N: Bm b vn xa v ni x l, ch v b hin vng u bun , Nam: Cn ti th thn bn ng. Nht hoa su lm th tng cho ai, Run ry tng cnh hoa lay. N: Cu yu thng em cha n qun li, Chiu ma ri v nt tim ngi . Nam: Ti ng lng nhn vn hoa tm mng Hoi vng nh v em

VNG C CU 1
Nam: i ! Hoa tm ngy xa mt th bn ti cn chi m vng vn, em ra i vn ru phong u hiu vng lng, em b i u cho hoang lnh c khung tri. Xa cch ngn my tan tc mng trong i. N: Vn hoa tm ngm ngi cu gi bit, m m mng ti nui tic mng tnh si. Con chiu tch bn ra khi , git bun xa r ri bn hoa tm. Nam: Hin vng lnh lng sng nh l chia ly, k ngi i, ti mt em ri.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 515

Tc gi : Phm Vn Phc

Ngy xa hoa tm

CU 2
N: Ph vng bun tnh mt mnh anh l gt, nht cnh hoa ri m au xt tm hn. T hi v u duyn ta phi i ng ? Nam: Gin hoa tm cng rng bun su a, hin vng nht nha heo ht gi chiu hm. Mt khong tri man mc ni c n, mu tm mng gieo ni hn nm thng. N: Tm mi tnh anh trn dng i phiu lng, li i v nghe tan tc mt tnh yu....

L BNG DA
N: Hoa bun su tm hng du dng Hn hoang ng ngc lang thang bit v chn nao. Tm ni mu nng loan sng chiu Th thn mt mnh trong mu tm mong ch ai, Nam: Bun nghe tnh xa tm tay Cn u ting yu hm no ni cui tri my bay

VNG C CU 5
N: Xin gi li cho anh gin hoa tm ngy xa nghing dng gy mong i, c nh trng khuya du dng a li, nghe man mc trong m vi vi ting dng.... cm. Gi li cho anh bao thng nh m thm. Nam: Con ng nm xa trng ngn n l bng, hoa tm thn th t m l sng tan. Cn u ting dng cm bn ca ngn vang, v hng ngc lan thong nh nhng ln tc. N: Vn vng n ci mt mnh anh c c, thi anh hy v i ng than khc ch thm bun ...

L NM CN
Nam: Vng trng i, sng m chi. Tnh ti tan tc chia ly . N: Pht cui tin bc anh i Mu hoa tm mi thi mong i. Nam: Bun nghe mun tri su ri N: Cn chi thng tic ngi i! Chn kn ngn i... Nam: au n tnh... ti,

(V vng c cu 6 - X 24)
N: Nhng ting yu xa chm vo d vng, cn g na u anh mu hoa tm chung tnh.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 516

Tc gi : Phm Vn Phc

Ngy xa hoa tm

Nam: Tm mi khng gian lnh lng m hoang vng, di sng m nghe nghn ng ni su thng. N: ........... Tm bun mu mt ai vng, Hoa tnh ri rng cui ng chia ly...

PHM VN PHC.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 517

Tc gi : Phm Vn Phc

Ngi qun k nh

Ngi qun k nh
NI LI
Ngi qun i sao ta cn c nh, Ngi i ri sao ta vn cn y

L CON SO
Thi... Vn vng chi Ai m thm qun i. Mng lng tan v t y, Ni xa xi thng nh hao gy. Qua thng rng nm di... Cn chn men nng tm qun i bng ai, Cho xt xa tan bin trong tri my. Ting yu ngi gi nghe sao ng cay, Cn g khng em- tnh xa tm tay?

VNG C CU 1
Cn g na ngi i khi nhng thng yu ang ngp trn trong ni nh, li th c ngy xa hy cn dang d xin ngm ng nut cay trong thng nh m thm. Xin nh mi ngn nm sui tc ai bng. Nh nhng m ng b mi nghe lnh gi, i bng giao th li yu trao nhau. n by gi ngi vi qun sao, ngy vui hm nao k nim ha xa vi. i ting ht no trong m kh ru ti, trm bng tuyt vi ng i thm hng sc

CU 2
Ngi ha li yu ti trn kip, cho n hm nay tnh lm cht ai ng. K nim u tin ti xin mi tn th. Vn cn y li th v ting nhc, m ngi n qun ri cho tan nt lng ti. i tnh i sao bc ta nh vi, k nh ngi qun ni trng tri tuyt vng. Ph vng chiu ma mt mnh ti l bng, ti hn mt mnh chua xt mng ngy xanh...

NI LI
Cn nh g khng hi ngi yu? Trng thu su a l ri nhiu

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 518

Tc gi : Phm Vn Phc
Xin hy gi tn nhau ln cui, mng sng h bt c liu

Ngi qun k nh

L CON SO G CNG
Sng h no chia la la i m nh thng trong lng Hn tnh tm t y vi i cnh chim bay v u gia tri Ai mt mnh phng ny l loi Khi ng tro phai tn Lm g thm au ngi i! Ti c qun trong i Nm thng cu th phai phi . M c bay cao vi, Thng tic nay ch l m thi

VNG C CU 5
Ti c qun- nhng qun i ti li cng thm nh, nh lm ai i hnh bng yu thng ca mt thu bn. ngi. Mt khi tng t mang nng sut ng i . Hy cho ti qun i mt thi sng gi, gic mng ng trnh v v vi c n. Tan v ri bit ai s bun hn, l ng ri tun v mi hn tin bit. Bi thi gian s tn phai lu luyn, k nh ngi qun ta vnh vin mt nhau ri.

CU 6
m lnh m sng c trng treo ni u ni, ng i v vn thui thi mt mnh ti. Em xa xi- xa mi mng trong i, em nui tic ngm ngi chi em hi. Cht lng tm t chm trong m ti, d m bun vang bao ni xt xa. Gi a cnh trc la , cho hng ru ng v sa trong men tnh. i l loi nn mnh ti ti phn, bao m ri thm lng c m qun. Nh ngi ti kh gi tn, Lng nghe bng gi ni min c n... ..................

PHM VN PHC

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 519

Tc gi : Phm Vn Phc

Ngi thng k nh

Ngi thng k nh
Tn nhc : Hn Chu C nhc : Phm Vn Phc

TN NHC
Anh i ri, ngm ngi ti li m bng di, nghe lnh y b vai Ngi i vng ni nh Ngi li mang ni ch Ng hn c qunh b v Ch cn li mt vn th Anh i ri, na hn ti kh di Trn tr hoi nhng k nim cha phai Ngy ti anh gp g Ngy t t tay vy cho, Mm lng chp nhn xa nhau Bi ging i ta sng dng cao

VNG C CU
Anh ra i li mt mnh ti gia m trng nui tic, sng lnh b vai dng su ln mt bic, ni nh nim thng tha thit n bao. gi . C qunh b v trong vn ni mong ch . Ting t ly lng l ni ng vng, vy tay cho nghe mn ng b mi . Anh i ri tan tc mnh tnh ti, thng nh y vi trong sng lnh tiu iu . Bng ng di con ng vng c liu, vng vt nh n vng bun ht hiu nm thng .

CU 2
Anh ra i na hn ti kh di, na hn kia v li bn tri . Anh ra i m khng ni mt li . K nim ngy xa cha phai nho trong k c, m lnh hoang tn ti thao thc hoi mong . Nh li ngy no gp g gia chiu ng, nhung nh ri em lng thng mn . Ri t t nhau bao nghn ngo quyn luyn, bi sng gi cuc i a anh n b xa .

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 520

Tc gi : Phm Vn Phc

Ngi thng k nh

TN NHC
Anh ra i, ni tri xa x l Nhn gi g v min t qu ta Anh v t hay l anh cn nh Nhng con ng tnh t ngy qua Anh i ri, c ngha l xa xi Ti ngng ch cng ch l ch thi Lm sao ngn c bc Ngi li chung hng i Tnh mnh nay nh chia phi Mt l bun, tun mn b mi

VNG C CU 5
Ni x l tri xa anh qun hay l anh vn nh, con ng ngy xa vn ch mong vng v, mi tc th ai vn bay bay theo cn gi v . tnh. Min t qu ta ghi du chuyn i mnh . Phng tri xa ti xin anh hy nh, chuyn t tnh con ng nh chung i . D ngng ch ch l i ch thi, lm sao ngn c bc i v chung hng . Tnh qu xa xi hn dng su mun, tun mn b mi nh l xung mi bun .

CU 6
Anh i ri chia phi tnh dang d, trch ai by gi khi k nh ngi thng . Anh ph ti ri sao lng mi cn vng, nghe trn tr gia m trng n lnh . Ti c qun sao lng cng thm nh, bit n bao gi ta li gp nhau . Trng ri ngoi ng ru su, gi a tnh l v u trong m ny . Bn nc nm xa nng y cu lu luyn, con tnh l mt chuyn sang sng . Ai gieo su nh trong lng Anh i mt bic mi hng phi phai. .................

(11-04-2009)

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 521

Tc gi : Phm Vn Phc

Nhnh lan rng

Nhnh lan rng


VNG KIM LANG
Nam: Ph x ang vo Xun , y ang tng bng. Hoa n trn mi ci , lng ngi ngi cha chan nim vui. C anh lnh ni bin thu , chiu ny v n Xun thnh .... N: Bi ng nh cn vng y vai o. Nt mi ti ci Ngi anh mang chic ba l , tht tha vi bng hoa rng Cn thn thng p e cng Xun . Nam: Cnh hoa trng xinh phong trn - p rng ngi di khung tri Xun .... N: .T ni bin gii xa xi , c m Xun ny bn nhau.... Mt nhnh lan rng n s , xin gi thay ... tnh...... mng....m....

VNG C CU 1
Nam: Ph x ng vui gia dng i hi h ,c ngi lnh bin cng v thm thnh ph , tha tht trn lng ch mt nhnh lan .rng. Qu bin gii em i ! ng e p ngi ngng . Xa cch by lu nh thng cao vi vi , giy pht bi hi l hoen thm b mi Du bi ng cn vng vn vt chinh y , bc chn i t bin gii xa m... y nhnh lan rng trinh trng n s nhng l c tnh anh trao ngi em yu du .

CU 2
N: Nm thng qua mau ngy mong m nh , gp li anh yu sao vn thy ngi ngng . bao nm ni bin gii chp chng . Em vn nh mi chiu tin a hm y , nh nhng ngy hai a mi quen nhau Nhn nhnh lan rng bin gii anh trao , mu trng trinh nguyn nh tnh duyn i la Mnh tay trong tay khng cn xa nhau na , qun ht nhng mun phin khi thng nh v anh

L CI MN
N: Ngi bn anh , v nghe anh k Nhng lc gian lao , khi dng bc chn hnh qun Nam: Bit khng em , b sui vng thy bng hoa rng Nhn phong lan nh ngi em yu , bao thng nm lun ch anh Nhnh lan rng vn khng phai nht vi thi. gian .

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 522

Tc gi : Phm Vn Phc

Nhnh lan rng

VNG C CU 5
N: M c bn nhau trong thanh bnh no m , t nc vo Xun ngn hoa ti thm , hnh phc trong tay mnh vn bn mnh. Nh mu trng phong lan nng m n tnh . B sui vng ni xa xinh ti mu hoa nng , ngi em gi thnh lun mt d thy chung . Vi nh mt , n ci qun ngy thng gian trun , cho anh trn vn c m ngy v ni thnh ph Xun n anh i mai o khoe sc mi , bn nhng cnh phong lan bng rc r l thng

L TRNG SOI
Nam: Khung tri Xun , ti thm nhnh lan rng Hoa min bin cng , st son n tnh Cho d khng gian cch chia i mnh N: N: Mai ri xa , mu phong lan trng nh tm lng em . ni ny chan cha c mt tri thng . Nam: V qu hng anh ra chn bin cng

CU 6
Nam: Ting ht ngi thng vn ngt ngo cng nm thng , ch mt nhnh lan rng cng ngi sng c tri yu .Qu bin gii trn vai nh mun ni bao iu . Chc Xun qu hng , tng ngi em yu du . N: Em xin chc anh mt mu Xun y hnh phc , qun nhng ngy thng gian lao ni bin gii xa m. t tri ang vo Xun , lung linh sc nng trn tng li qua Nam: Trong tay ch mt cnh hoa , thng trao em gi mt mn qu bin cng

Phm Vn Phc (24-09-2008)

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 523

Tc gi : Phm Vn Phc

Nh con sng qu hng

Nh con sng qu hng


Th : T Hanh Vng c : Phm Vn Phc

TH
Qu hng ti c con sng xanh bic Nc gng trong soi tc nhng hng tre Tm hn ti l mt bui tra h Ta nng xung dng sng lp long ..

L M HNG
i ! Dng sng qu nh cha chan n tnh , Hng tre tc m soi gng b nc sng qu mnh Hn ti l mun hoa l gia ma nng tra, Lp long bn sng ngy xa nh thng y vi Thng nm m m tui th i ti tm mt Hi sng i cn nh chng k nim bun vui (Thng nm m m tui th i ti tm mt Hi sng i cn nh chng k nim bun vui )

VNG C CU 1
i ! Tui th i qua trn sng nc qu hng nh mi cn vng vn , bn nc b tre tnh su ngha nng ,lp long gia dng tri bao git nng m .m. Tm hn ti nh tra vng mi i tm . Hi con sng qu c gi ngy gi thng , gi bao chuyn vui bun trong sng nhng ngy th. Khm tre nghing mnh bung mi tc xanh m , mt nc lng l soi sng bic la . Ru rt trn cnh rn r ting chim ca , thp thong xa xa chp chn con c nhy... CU 2 B bn sng qu tm nm tm by , nh by chim non bi li gia i dng . Ti giang tay m sng nc vo lng . Sng cng m nc m ti vo trong d , nh khng kht mi tnh tt c vi qu hng . mai chia la trong trm nh ngn thng , ti cm sng xa nh i khng chin . Tm t min man nh ma ngun gi bin , ti vn c quay v lu luyn bn sng xa

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 524

Tc gi : Phm Vn Phc

Nh con sng qu hng

TH
Chng ti ln ln mi ngi mt ng Ngi sm khuya chi li bn sng K cuc cy ma nng ngoi ng Ti cm sng xa nh i khng chin

L TRNG SOI
Nhng lng ti canh cnh bao ni nim Bn dng sng qu cha chan n tnh , Trng v ni xa nh qu hng mnh . i min Nam ! Nim thng ni nh Ngt ngn thing ling , T bao lu ghi khc trong tim Ni c con trn bn i no qun

VNG C CU 5
Hai ting min Nam trong ti vn nng y lu luyn , ni c con sng qu du hin thng mn , d ni u vn nh n qu nh. Ti nh khn ngui nh nng chan ha V qun sao c sc tri qu xanh bic , chp chi cnh c tha thit ting m ru . Nh rng chiu bung tm rng m u , nh nhng ma Thu l vng ri ngp li . Nh hng da cao nh nghing mnh ch i , nh bng ngi i vi vi phng no .

L CON SO
i ! Qu hng .. Xanh ngt i b thng mong. Nh v mt dng sng , Ni tui th ti tm mt bao ln , Xa xi lu luyn v ngn , Nghe ni nim trn dng y C nhng tra ti ng bn hng cy . Lng dt do tnh qu hng ngt ngy Lai lng xanh trong tm hng sng chiu nay

(V vng c cu 6 - X 24)
Sng nc mu my ru hoi k nim , tun chy trong ti nh gi bin ma ngun . Ti s v bn sng vng ni nh , v khung tri mt th ca tui th

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 525

Tc gi : Phm Vn Phc
Sng qu xanh thm i b m bao thng nh i ch sng i . .

Nh con sng qu hng

Phm Vn Phc ( 03-02-2009)

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 526

Tc gi : Phm Vn Phc

Nh em l bng mai

Nh em l bng mai
Th : Kim Tun C nhc: Phm Vn Phc

NGM TH
Nam: Bng mai vng thu nng cn tr Trn li i v lm k i trng N: By gi tnh sang sng Anh tro cy kh, ng mong t tri.

TRNG THU D KHC


N: Nh ! Nh khng anh, Khung tri ngy xun ta c nhau. Trn li i v, chung c nguyn th . Nam: Vng ti trong nng- cnh hoa mai. Hng yu cha m, N nh lng phai theo thng nm . N: By gi ngi trng, Tnh sang sng ri Nam: Luyn lu mong i, Ngm ngi au thng chi, hi em

VNG C CU 1
N: Cn g na khng anh d l cht hng xa khi tnh phai nh l a, lu lc bn b xa su vng mang ni nh nghe ting vng thi gian cho vn v cnh mai vng. Mu sc hoa xa a tin bc chn chng. Nam: Cnh hoa trong chiu cn min man ni nh v tri tim ny mun th s khng qun. Vn bit qu nh em thao thc tng m, khe kh gi tn anh gia canh vng m h . N: Bn cnh mai vng e p mng n s, em cnh hoa Xun mong ch ngi xa x

CU 2
Nam: Ni qu xa ngi thng hoi mong nh, e p cnh hoa mai m nc n ngm ngi. N: C phi t y mnh mt nhau ri. m xung n nh trng gy hiu ht, ngy thn th dng dc vi au thng. Nam: Gi Xun lm ly lt ni c n, hoi vng c hng gia m trng c qunh.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 527

Tc gi : Phm Vn Phc
N:

Nh em l bng mai

Thn thc lng em thng nm di xa cch, mong ngy anh v vng rp cnh hoa mai

L BNG DA
Nam: Mai vng ch n Xun ang v. N: Tri my man mc cho thm no n sc hoa. Nm nghe li gi xa ru bun, Nam: Thm thm trong chiu . i ngi mn thng cn u.. N: V sao mnh phi xa la nhau, Tnh vng cht hng mai vng, Tan tc b thng au

VNG C CU 5
Nam: Ma Xun Tt n bn hoa khc khoi lng ta v ngi thng trng ngng, bng dng ai kia vn lng l ni xa vng , nh mi sc hoa xa m su nng cht cao ... vi. N: N: M mt trong ma bin bit cnh chim tri. Bng mai vng nh nh l bng khung, vng vt ngoi sn t ti v thng nh. Nam: Manh o phong sng cn mit mi ni ct bi, du bit by gi rng ni vo Xun. Nam: Mt pht xa nhau l vn ln su kh, ai khin xui chi cho dang d nh trng th .

L NM CN
N: Ma Xun ..Anh hi cn chi. Vng trng hoen a bui chia ly. Luyn nh ho ht ln i mi. Ngi i vn cha quay tr li. Nam: Tnh theo nm thng dn phai Tri qu trng ng ch ai . Trng nh mu ...my, Trong gi but lnh y ...

(V li vng c cu 6 - X 24)
N: Nt cnh hoa mai ch mong ngy tr li, ngi thng i xin chng hy quay v. Nam: i! iu L xng x no n bn cung on, c mt bng mai vng ang ch bn di nh trng . N: Nh chng my tm su ging, Mai vng khoe sc m ma Xun khng v ...

PVP- (06-11-2009) Su tm v thc hin : Hong Chin TN Quyn 1 - Trang 528

Tc gi : Phm Vn Phc

Nh trng

Nh trng
TH
Thi nh dang d v u ? i ta gi lnh mt mu tuyt bng Lng nhn sng v bng trng, Con tim m l tm bm vt au .

L M HNG
My ngn xa a v khc ca trng m, i cha mi l m nn tnh thit tha mong ch, Thuyn trng bun tri thng nh bn b kht khao. Ngi ni u ? Ngy sau bit ta cn nhau. n au trng vng, xc x ma ng hoang vng, Bng my tan ri, m di r ri tnh trng. (n au trng vng, xc x ma ng hoang vng, Bng my tan ri, m di r ri tnh trng.)

VNG C CU 1
Mt thong bng khung ta ht khc tnh trng r ri m hoang. vng, ma ng i qua hi ai cn vng vn hay mnh ta khc hn n. mun. i. Tri khng thng nn tnh v tan ri. Nhn nh trng ci m ngm ngi nui tic.i ! Sc p rng ngi ha quyn cht kiu sa . Trng tan ri, tnh lm cht trong ta, nh nhng ngy qua m trong ci v thng, m bng trng th m nh m thng, vnh vin t y thi nghn trng xa cch

(Ni li)
Ta v vit mt bi ca, Ci trong nc mt nht nha m nay Ha ha ha ha....Hic.. Trng m theo gi a my, Bun au nhn th lc loi yu thng .

CU 2
Bng bc sng Tng nn cung Hng m l, ngn si t ging soi trn th au bun.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 529

Tc gi : Phm Vn Phc
Bn sng Trng vn v khc Ngh Thng. Cung Qu lnh , Ngn H vng ni nh, Nguyt liu bun than th khc ph vn. Ct ting ci in o ngm nng trng, m t tng chuyn ngn nm n i.

Nh trng

Cng bi si m nn ha cung ha di, ng dng trn m i bt ly Hng Nga

TH
Trng vi xa k t y, Ru nng ta ung, ung cho say... Say cho qun ht su nhn th, Git cht i mnh trong ng cay

L SM THNG
Ta ung say lng lng , say tnh trng Say ngn nm bng gi, Ta nh trng mun nin, cn su min . Gi bit tnh hay in ? Thuyn trng l t duyn, Nng hay tin ng nghing cung Hng ? Nng i vo xa xm, Tnh ta tri bn phng m thm ...

VNG C CU 5
Trng i ! Nng hy c tri i mit mi theo nm thng, ta c nut l au thng cng trng phiu lng, ta s vit mi nhng vn th m khng rao bn. trng.... vng. Cuc i ta xin dng ht cho nng. Ta nh nhng m trng b bng thao thc, ch mong nng tri t cng cung quay. Ung mt mnh ta in o m nay, mn cht men cay ta a y thn xc. Ru ng mm mi th hn theo ting nhc, khc ht tng t khao kht mt n tnh.

(ni li)
Chn ng mt mnh sao ng cay. Ung cng thi nguyt sut m nay. au trong d vng ci nhn th Mt nng ting nc nghn cn say...

CU 6
Ri c mt mai khi tr v ct bi, tm thn tn ny xin gi li cht tnh trng.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 530

Tc gi : Phm Vn Phc
Yu thng l mun th chuyn th nhn, ta s nh mi nh trng ngn k nim.

Nh trng

git su ri nghe ting lng xao xuyn, m ci dy t tri khi ni ting yu trng. Yu hoi gic mng ngn nm, thng ai thng c nh trng n tnh Li ng, ru cay mt mnh ta thao thc, m trng hoang tn tri t cng ng nghing. Ngm ngi bc gia tri m, Nh trng ta bit phi i tm ni u ? ...........

(06-02-2010) P.V.P.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 531

Tc gi : Phm Vn Phc

Nh du yu

Nh du yu
NI LI
N: Trong i mt em anh s l tt c i! Hnh phc tuyt vi m em du yu. (v Sng Chiu) Nhng anh i! c g cuc i mnh vn cha ai rng buc, kh hn ring mang, cho k nh ngi thng mi a mt phng.

SNG CHIU
.. tri. Vi ni bun xa xm Bit trch ai by gi... ng tnh chia hai li Nam: Mnh vn nh vn thng, Vn vng mong ch, bn b thng au N: Tng ngy bn anh, Nghe tnh mnh n rt nhanh... Nam: V tng m m Nghe l trn ng mi anh... N: Anh yu i!... Tri khin xui mnh i v khng chung li ... N: thng tic v b, Thng nm mong ch, mnh gi thm tn nhau. Nam: Anh s chng qun u, Bao hoa mng ban u. N: Nhng pht hoan ca trong nim au chn du. L hnh phc n s, Nam: L tt c khung tri Dt do mun th . Nam: Em yu i!

VNG C CU 1
N: L tt c anh i! Nim vui v hnh phc. Nh du yu t trong i mt, xin dng c tnh thng yu nht n cho. ngi. Anh l nim tin , l hy vng trong i.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 532

Tc gi : Phm Vn Phc

Nh du yu

Nam: Nhng c g i anh cha rng buc v by gi em cha thuc v ai. Th chng mnh tay trong tay, tha thit yu thng p nhng ngy hoa mng. N: mt vng tri xanh bic em mong ,c hai tri tim yu mn nng duyn n i.

CU 2
Nam: Nguyn c trong m c bao gi tr li, v em khut xa v mi mt phng tri. N: N: Nc mt ri theo tng cu ht xa vi. Em m git su nha l nhng trang th, mt thu mng m ngy i mnh chung bng. Nam: Anh s khng th qun i khung tri hoa mng, c hai a mnh nui c vng n s.

Nam: nh sao lung linh gia tri m hoa mng, soi sng bc ng tnh hai a snh vai nhau

TRNG THU D KHC


Nam: Hi em yu! n tnh ta nh gi my N: N: Em khc duyn mnh.. Cn trong mng c hi anh yu Hoa xa mun... Nhng hoi bn anh- hng ngt ngy Nam: Em s l thuyn my a anh n phng no N: m trao k nim dt do hn th bao du yu.. Nam: Anh tic thng tnh.

VNG C CU 5
Nam: Em n vi anh bng c tri tim yu nng nn tha thit, em l mng l hoa gia tri m xanh bic, em l c hn th bt dit ca bao. ngi . N: L a hoa thm hng ngo ngt cho i. Trong i mt em anh s l tt c, ngn sao sng trn tri dng nh long lanh. Nam: i ! Tuyt vi thay mt ting ni yu anh, mng v m nay thnh s tht. N: Em cng m say trong nim vui cht ngt, trn ngp yu thng mnh khng mt nhau ri...

VNG KIM LANG


Nam: Xa cch thng ch em, Trong gi ma tiu iu.. Anh vn thng em nhiu, D mun mng du yu m phai

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 533

Tc gi : Phm Vn Phc
N: Vng anh xt xa m di, i u bun gi bng t y. Nam: ng v m thm trong chiu hoang vng, Nh mi em ci. Lm sao bi xa em i N: Vn tin c anh trong i, Du em v bn m thn tin, Nam & N: Kt se mi duyn lu bn, p n ci mi trn b mi....

Nh du yu

(V vng c nhp 16 Cu 6)
N: Hy tin ni em d ng tnh i ng, ma ng s tn v bng gi cng qua nhanh. Em xin c lm hnh phc ca ring anh, cho hng n i ngy xanh nhiu hoa mng. Nam: Em cho anh tnh yu v l sng, trong i mt anh em l hy vng trn y. N: Em n vi anh mun mng ngy ng gi, nhng anh vn trn i l tt c ca ring em. Du yu thm duyn mnh ri em i! ..................

Nam: Khung tri hoa mng thn tin,

PHM VN PHC

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 534

Tc gi : Phm Vn Phc

Ni lng thi hu

Ni lng thi hu
Sng tc : Phm Vn Phc (Bi ht vit cho th sinh Trn Ngc Nh Thi d thi BLV 2011)

NGM TH
Trng v bt ngt gi Thu sang, Sui mt hng bay nh nguyt trn. Ta nghe trong gi li Tin , Xa thm vng t gic min man (ni li vo Phng Hong) Qun Vng i !... t Hoa L mng vng ta li hn, Cn li thip mt mnh- xin th nguyn vi non

PHNG HONG (4 cu)


. sng. S thay chng- cu nguy x tc. Binh bin ngp trn, su thng ging khp. Gia t kinh k, Thip khng v mt cht tnh ring . Gic xm ln ngoi bin Triu ni khng yn Cc b quan ch chm cht li quyn Cn vn nc thing ling, no ai hiu thip? Khi trao chic hong bo, Cho Thp o L Hon gi c nghip nh inh

VNG C CU 1
Gic xm ln bin cng gy cnh nhiu nhng nn t bng dy. sng, triu ni nguy nan - vn v b quan cha nhn xa trng rng, sc yu th c lm sao chng ni. qun. th. V nga xm lng- trn qua bin i xa m. Khi t nc lm nguy tht phu cn hu trch, hung chi thip ng ng l mt bc mu nghi. Tin b bn gian thn m hi mt i, li mt Hong Nhi cn kh di chn vng triu.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 535

Tc gi : Phm Vn Phc

Ni lng thi hu

Th trong gic ngoi khin vn nc phiu diu, nn lng thip gi y sao qu nhiu bi ri..

(ngh 4 nhp) - (Ni li)


Qun Vng i C hiu cho lng thip, Trm vn mi t v, thip bit phi lm sao?....

CU 2
Phn nhi n hng nhan- Nguyn gnh vc giang san v an nguy x tc, thip khng th ngi yn nhn sng ni iu tn. C nghip nh inh- thip trao cho Quan Thp o L Hon. C ng u bn gian thn him c, ang xu x hong triu hng mu li ring t. Gy chia r triu nh v sp t mt m mu, chng mun cp ngi vua gy hn th trong vng tc. Khi khi la binh ao ngoi bin thy cn tang tc, trm h m chm trong kh nhc lm than

NI LI
Khng Khng th c. V t nc giang san, D cht phn hng nhan, thip cng khng th no chu nhc Thip xin nguyn vi lng, S thay chng gn gi c i Vit hm nay.

VNG C CU 5
(ni) Hi cc s phu.. Hi b quan vn v Ta - Thi hu ng triu tn gi Dng Vn Nga Nay Tin i xa- V mt di non sng san h ang nguy bin (v vng c) ...V nga xm lng ngy m rung chuyn, t nc lm nguy binh bin lan. trn. Ta cn bit tin ai ngoi dng tng L Hon. (tr Xun) y chic long bo cn mang hng hn Tin , xin trao li cho ngi gi trng trch cu non sng. Ta s cng L Hon p sng d cung phong, khng v cht tnh ring hay em lng phn trc. Vi Tin Vng ta th trong tri t, nguyn sng thc bn nhau git gic cu san h.

L BA TRI
Nhi n - ch c hin ngang.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 536

Tc gi : Phm Vn Phc
Xin ng Tin Hong, v y minh chng. Nim tin t nc mai sau, Trao tm long bo, dng tng ti ba. au xt Dng Vn Nga, Ai hiu gim cho ta

Ni lng thi hu

(V vng c nhp 24 Cu 6)
...C ai hiu cho ta- khi trao thanh kim lnh, cng chic o Tin Vng cho Quan Thp o L Hon. in ngc cung vng hay giang san x tc, vinh hin mt i hay nh nhuc n ngn nm. Dp tan b l xm lng, Gi yn b ci em thanh bnh cho mun dn ..

(30-09-2011) PHM VN PHC

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 537

Tc gi : Phm Vn Phc

Ni vi ngi tnh

Ni vi ngi tnh
Tn nhc : Hn Chu C nhc : Phm Vn Phc

TN NHC
Nam: Qua li nh vo nh em Mun gh vo thm s ba m em bun lng L ha ri anh bit lm sao y em mong sut c ngy nn bun lm... N: Em c hi lng ti sao Mi lc gp nhau th anh ni chuyn ng di m tr v em khc thm trong tay Nam & N: Nu yu nhau ai n bun cho nhau...

VNG C CU 1
N: Khng bit ti sao mi lc gp nhau em thng hay hn di, tm s ring mang m v trong tic nui , khng l thin duyn cha nh li i ...mnh. Ri vi bc i hi lng bao trn tr, cho em bun chuyn duyn n la i. N: Em khc thm trong m vng anh i, na gic chi vi trong mt thong tnh bun. Ngoi kia tri cng nh l su tun, r rch sut m trng git ma ngu trng xa....

Nam: Qua ng nh em, anh ch bit ngn ng nhn.

(ngh 4 nhp) - (Ngm th)


Nam: Em ch ging mc gi ma tun.. Ma dng chu sui l ngun.... N: Bng cu hng khi m m trng u su em m git yu thng ...

CU 2
Nam: Git ng cn vng gia m trng thng nh, nhng em mi l hng l mng trn i . N: Em vn bn anh, d vt i sao di. Nhng i mi m sao ngi khng ti, ni lng bun vi vi nh thng ai ?

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 538

Tc gi : Phm Vn Phc
N:

Ni vi ngi tnh

Nam: Ngoi ng ch, ma m t i vai, nhng khng phi gi ma m anh hoi li hn . S ba m em la ry khi anh thng qua thm ving, hay anh s lng ging ln ting gim pha...

TN NHC
Nam: Xin em hiu gim i anh Lnh nh kip phong trn ni tri theo ngy thng Anh u c g, anh u c g ngoi hai bn tay trng nh bun cho em... N: Em c i hi g u bit rng anh bn tay trng i vo i Em ch cn hai a mnh yu nhau C anh bn em s p tnh mai sau.

VNG C CU 5
Nam: Anh s mi mi bn em d n hm nay anh vn cn tay trng, vn mt kip lnh nh phong trn theo nm thng nn kh cho em trong m vng ma ...bun. N: Thng nh u lo khc khoi gia canh trng. Em c i hi chi u khi mnh cn tay trng, ch mong cuc tnh mi nng m thng yu. Nam: M mi tranh ngho c rn r ting chim ku , ta chung bc trn ng chiu lng gi. N: Em s theo anh vt qua ngn gian kh, cng chia st bun vui cay ng vi mn nng...

VNG KIM LANG


Nam: M c khung tri th, C chim ca trn cnh.. N: Ni kt se duyn lnh p tnh mnh c anh v em ... Nam: C trng nc soi m m, i ! Dt do gic m thn tin .... N: Tnh hng mun i t tri ging li, C duyn i mnh.. M sao cha ti anh i ! Nam: Gi ma bo ging bn i,

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 539

Tc gi : Phm Vn Phc
Con thuyn tnh xa m khi N: Gic m vt bay cao vi .. nh ngm ngi tic thng m thi ...

Ni vi ngi tnh

(V li vng c cu 6 - X 24)
Nam: Mt cht hng yu gi cho ngi tnh mng, v vn trng i tay no u c vng cao vi. N: Li nh nh em s vng ngi yu du, con thuyn tnh trong ging bo s v u ? Nam: Tnh mnh s mi bn lu, Nh pht ban u anh n bn em... .............

(11-10-2009) P.V.P.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 540

Tc gi : Phm Vn Phc

N ci chin thng

N ci chin thng
Sng tc : Phm Vn Phc Bi ht vit cho : Nguyn Minh Trng

NI LI
Ngy 30 thng T... (lay bn, gi)Tnh dyTnh dy i, Bnh i!.... Tnh dy i.. . .Tnh dy m xem. C mt rng c sao pht phi, Xe tng bn mnh vo ti Ni .. Ting sng ngng vang ni so huyt ca qun th Ka....! Sao my vn lng yn trn chic vng d khng ni (li vo Nga Nam) Bnh i ! My hy tnh dy i... (ht ln) Tao mun nghe my ni. Ni nh nhng m no hai a mnh vn thng gi tn.

NGA NAM
nhau. Bn cnh rng hun ht m su.. Trng Sn anh dng.. Chin tranh nhiu mt mt thng au, My vn thng ni vi tao St cnh chung vai gia thi la lon. Vt Trng Sn d bo n, bom vi. Mnh lun gng n n ci. M by gi sao my li nm y, Tao cn tm s vi ai. Si Gn hm nay- c tung tri Ngy vui i thng n ri M tao nh ngi y m bn, Ci trong vn nim au (ni, nghn ngo) Vng Tao ci y , Bnh i! Tao ci y n. (ci nh khc) Haha..aaaa ha.. ha haaa.aa

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 541

Tc gi : Phm Vn Phc

N ci chin thng

VNG C CU 1
i ! Ting ci vang xa mng T quc ta ni lin Nam Bc, c nhng pht hoan ca ong y trong nc mt, v chnh ni y tao phi khc tin a. my. Xa thng bn min Ty gan gc dn dy. Mt ngi lnh trung kin ca nhng ngy sng gi, vt ni bng rng trong bo la di ma bom. T ng 9 Nam Lo qua trn chin X- Pn, ri mt thu Trng Sn cm vt ma dm. Khot ni ng hm bit my gian trun, nhng my vn hnh qun vi n ci chin thng

NI TH
Tao bun My c trch tao, Gian nan xin nh lc no cng vui

Cu 2
i lnh Bnh i! ng xa cha mi... Chin dch H Ch Minh thnh xc ti, di bng c sao phi phi bc qun hnh. My cng tao qua bao thc cng gnh. Gii phng Ty Nguyn ri nh sang Xun Lc, my thng tch y mnh m c chu ngng u. m y di chin ho my c ni vi tao, nu my c hy sinh th tao phi ht ru bng my cu vng c. Ri n hm nay mt mnh my nm , mi vn n n ci- sao my b li mnh tao

NI LI
Cu Vng c qu hng, tao a my v qu m.. Ngy gii phng Si Gn- tao ht ch my nghe Tao ht y.

L BA TRI
Gian kh sut my nm qua, iu thuc, chung tr Cng nhau chia st Gi y, khe mt cay cay Tao ht ru my, Vnh bit Bnh i! Chin thng vang ni ni Sao l i tun ri.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 542

Tc gi : Phm Vn Phc

N ci chin thng

VNG C CU 5
Bnh i ! Tao ht y- cu vng c thin thu ru i anh lnh tr, xin my hy ng yn ni lng t m, khc ht au thng nghe ging x ni cm . hn. Tao tin my i gia t Si Gn. Giy pht na thi u cn xa xi lm, c Gii phng rp tri v ton thng v ta. Trn mi no ng li chin thng vang xa, bn thin anh hng ca s ngn nm chi li. T Quc thn yu qua ri m ti, cn khonh khc thing ling tao xin gi li cho my.

L NM CN
Gi y, sao c rng cy.. Nha theo hng khi- khc cho ai.. Chinh chin mt mt hm nay Bnh i! Pht giy thi vnh bit V trong thng tic y vi, Ci ln i nh Bnh i! Nm thng dn. tri, Tao nh ngn i

(V li vng c cu 6 - X 24)
Nh mi trong tim n ci ngy xa , ca thng bn thn yu ni sng gi bin thy. Ngy chin thng ngt ngy tri hnh phc, nhng khc khi hon ny li l lc my i Bnh i! Bit ni cu g, Trc pht phn k- ngy i thng ma Xun .

30-03-2011 PHM VN PHC

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 543

Tc gi : Phm Vn Phc

Phng hng

Phng hng
(Vit trn nn bi th "Cht tnh u" ca nh th Trung Qun)

TH
Nhng chic gi xe ch y hoa phng Em ch ma h ca ti i u. Chm phng v em cm l tui ti mi tm Thu chng ai hay thm lng - mi tnh u

VNG C CU 1
Mt thong bng khung bn nhng chic gi xe ch y hoa phng thm, em ch i u cho sn trng thm trng vng , em ch i u khi h trng ang v. Em ch i u c mt ma h Vng vng u y ting ve su nc n , khc cho tui hc tr dang d mng thn tin. Chm phng v em cm tui mi tm trinh nguyn , e p trong ti thm lng mi tnh u. Mt mi tnh kh di chng bao lu, ma h v trong lng bao ni nh.

CU 2
Em c hay chng thu xa ti thm lng , tha thit yu em nn ngng nghu kh kh. Tnh u tin ai bit c m ng. Ch l mt cn ma ging ngoi ca lp, l o trng ngi v trng c gic ng m. Mt ting ci cng chnh nh ti t, mt nh mt cng a ti v ci mng. Ch tnh si ng nghing b hy vng, mong i mt ngy lm xao ng tri tim em

L CI MN
H v em i ! Mnh chia tay nh Ho ht hoa ri, Cnh hng ct chia tnh ti. Pht chia phi, B ngn cch nh thng mt ngi H sang - khi ni nim trong ti, Xin cnh hoa kia ngng ri Cho mi tnh th sng mi, Ngi i

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 544

Tc gi : Phm Vn Phc

Phng hng

VNG C CU 5
Mi tnh u tin ri s tan nhanh nh nhng ht ma ging ngoi ca lp, nhng o trng ai bay l c mt gic m hng. Mong phng ni thay ti bao nguyn c trong lng. Ch ht i em cnh phng hng ch i, ch ht nhng tm tnh ti mun gi v em. V nhng bi th ti thc trng bao m, s mi nm im v ti ngu kh ngng nghu. Ai cng hiu ch mt ngi khng hiu, nhng gi chi ti mang n li mang v...

L NM CN
Tm u - trong tui ngy th H sang lu luyn trong m, o trng thp thong , ht vu v n i, nhc ai cu c hn Ngi i ! Ni nh khc vo cy, Ma sau em c cn.. y, o trng cn bay, Hay nhung nh trn y

(V vng c cu 6 - X 24)
Ni nh khc ln cy luyn lu hoi k nim , tn ti v em c nguyn pht sum vy. o la gi thu bay bit c cn ngy gp li, hay sn trng s mi mi mt mnh ti. Ma h em ch i ri. Ti ng ngm ngi t o la no xa...

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 545

Tc gi : Phm Vn Phc

Quyn nht k Trng Sn

Quyn nht k Trng Sn


NI LI
m Trng Sn Bn cnh vng ni i b thng nh Gia chn rng gi m t mt nh trng. Quyn Nht k cho em, anh ch vit c i ln, Nn c mi thao thc, bng khung cng gi ni (v Sng Chiu) Anh cht nh n em lc bng o vt sui Mun nhn gi thng yu trong vi vi nh trng.

SNG CHIU
.vng. Anh nh v min Nam. Nh hng thm bng trm Hng da xanh soi bng. Nh nhng bui trng ln, Nh bao cu h m m bn sng m nay, rng Trng Sn, Ma phn- Em bit khng? M hi sng- lnh y nghe gi ng. Ma mnh mng, m khuya trng Ch mt nh trng cng anh thao thc. Quyn Nht k hm no, Vn cha phai mu dng thi gian Tng ting pho m vang, Ru gic khuya m mng. Lng mi lan man thng v phng . V v mi tranh, Gic m thanh bnh, cht v bn anh

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 546

Tc gi : Phm Vn Phc

Quyn nht k Trng Sn

VNG C CU 1
Anh s vit cho em nhng c m xanh - mt thu chin tranh ni Trng Sn nng gi, nhng m trng hnh qun rng su gian kh, ngm nh trng khuya m nh n qu. nh. Nh khm tre xanh, nh bng dng m gi. Nh ting ru con hin ha m khuya vng, nh khi lam chiu nhum trng gc tri qu. Nh chic cu da ni nhp nhng b . i ! Mt bc tranh qu m m yn bnh. Nht k mt mnh thao thc ch ring anh, vi mt bng trng thanh gia Trng Sn heo ht

(Ngh 4 nhp) - Ngm th


m ngy x dc Trng Sn, Mn trn dc chng mn ch trai..

CU 2
Trng Sn i !..... Li T quc thing ling gic gi ngy m theo on qun anh bc, dc ni m sng hay o cao pha trc, gii phng min Nam xng lt ch anh hng. Nm thng gian lao ni rng ni ip trng. Nht k vit cho em gia tri m pho di, m t nh trng vng anh vit vi i cu. Anh s tr v bn ng rung nng du, c m c em c chic cu tre lt lo. V min Nam yu thng qun th cn ang dy xo, nn anh vn qun hnh trn khp no Trng Sn.

NI LI TH
C nhng ln ng i anh lc gia vng vy ca pho by, bom ta Trng Sn nh on mnh che ch nhng on qun. Tr tri gc cy kh, run ry c khu rng, Nhng gia m en lng vn bng ln ngn la.

VNG C CU 5
Ngn la hn cm gic bc ta i di qun k soi bng, li Bc dy thing ling ngn nm cn vang vng :D c t chy c dy Trng Sn gii phng qu .. nh. Thng nht non sng, tnh Nam Bc chan ho. Ngy khng xa, anh s v trong chin thng, vi quyn nht k xuyn rng anh vit tng cho em. Khng nn khng n ch vi nh trng m, nn nt ch ng nghing vng v kh c. Sut chng ng xa di ba-l con cc, nng bc chn anh qua bao dc bao o

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 547

Tc gi : Phm Vn Phc

Quyn nht k Trng Sn

L CON SO
Trong m sng, Thao thc nh v qu hng Qun hnh vt sui bng non ng Trng Sn nm thng tng, Khoai mui vi rau rng C nhng ln dng chn trn nh cao Trng v phng Nam xuyn xao lng anh. Ch mt ngy xua tan chin tranh Mnh s bn nhau vui bc trn ng xanh

(V vng c nhp 24 Cu 6)
Rng ni m nay ch mnh anh thao thc, chnh nh qu hng ma se st trong lng. Nht k vn cha xong tri ng hng nng, vit vi i dng anh gi tng cho em. Mai ny non nc bnh yn, Nh trang nht k ni lin Trng Sn ..

(30-10-2010) PHM VN PHC

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 548

Tc gi : Phm Vn Phc

Sc xun Thnh ph

Sc xun Thnh ph
Sng tc : Phm Vn Phc (Bi ht pht sng trn HTV7 i TH TPHCM mng 1 Tt Tn Mo 2011) Trnh by : Minh Trng - M Vn

NI LI
Nng ma Xun vng mm trn khp li, N mai vng chm chm gi Xun sang, Chim n ln bay - ro rt nhng cung n. Sc Xun ngp trn ln thnh ph (li v Xang X Lu) Ka ka.. Em i! Em c thy gia lng

XANG X LU
tri. Dng Xun ngi khe kh lt qua Lc mm, ra l m hoa, Xun yn vui n cho mun nh Xa xa tng n chim n ling, Gi min man th thm k chuyn.. Mai vng khoe dng tht tha, Gi trong ta khc ca thanh bnh n Xun hng - tha lng ta m c Bc t ho - vng vng ln pha trc Em c thy khng ? Rng r non sng tng bng t nc.. Xun vui, chan ha mun sc lung linh Gia thnh ph H Ch Minh

VNG C CU 1
Thnh ph H Ch Minh rc r lung linh thanh bnh trong nng mi, em c thy khng ma Xun ang ti, t nc vo Xun chi li nh dng hng. Ta bc bn nhau trn Bn Nh Rng. Lng nghe gi Xun len tng ca nh, trn tng con ng mi gc ph em qua Ma Xun thanh bnh cy kt tri m hoa, rn r ting chim ca n nc trn cnh.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 549

Tc gi : Phm Vn Phc

Sc xun Thnh ph

Nh nh Xun v khi cnh n a tin, Thnh ph H Ch Minh ang chuyn mnh cng t nc

(ngh 4 nhp) - Th
Nh Rng sng v triu ln, Xun v m ng m m khc ca

CU 2
Cn nh khng em ? Nhng thng ngy qua t bn sng nm y- Bc bn ba i tm chn l, du di gian lao ni x l qu ngi. Cho hm nay dng hnh T Quc rng ngi Cho nhng n Xun ti m chi ny lc, cho T Quc anh hng nng sc vc bay ln. Cng ni ny ngy y s khng qun, i thng ma Xun ni lin Nam- Bc. C tung bay ngy non sng thng nht, rng r tn vng thnh ph Bc quang vinh

TH PHONG NGUYT
Qua ma ging.. Tri xanh bic ti hng Ma Xun n - Em thy g khng ? Thnh ph H Ch Minh, Xun m no thanh bnh rng ngi, Chan ha yu i

VNG C CU 5
Yu lm anh i ! Khi cn gi ma Xun len v tng gc ph, khi chiu xung bn sng m m con sng v, gia mun l chen hoa rc r sc mai .vng. Thnh ph sang Xun nim hnh phc dng trn. Nng mi reo vui ng thnh thang gi lng, v Bn Nh Rng nghe con sng v lao xao. Ma Xun ny thnh ph p bit bao, ng lng dn nng tm cao thi i. Ngan ngt hng Xun hoa i ti thm mi, chim ht lu lo cy ra tri m cnh. (ngh 4 nhp)

PHI VN IP KHC
Lng nghe Xun v, ngi i ..! Gi Xun ru hi tru mn, Mt say mi ci cng vui. Xun lan trn khp ni. Xun bnh yn, mai vng khoe sc ti..

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 550

Tc gi : Phm Vn Phc

Sc xun Thnh ph

(V vng c cu 6 - X 24)
Xun n em i ! Thnh ph ngi sc tr, hy gp sc dng xy cho qu m p giu. Nh Rng vn ti mu ngi mi, bn cng Xun v phi phi bc tng lai. Xun v say m lng ai. Cu ht ngt y. i ! p qu ma Xun

PHM VN PHC (10-12-2010)

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 551

Tc gi : Phm Vn Phc

Su tm thip hng

Su tm thip hng
Tn nhc : Hoi Linh - Minh K C nhc : Phm Vn Phc

NGM TH
T lc quen nhau li yu cha kp ng, Cho ng chiu gi ch c mt mnh ti Gi ma ng lnh lnh n y ri, Bun ging mc, su ri theo xc pho

TN NHC
1. T lc quen nhau cha ni mt li g, T lng ta mn nhau.... Nhiu m ngm sao, M c duyn mnh bn lu Sut i tnh thm su Nh thng y vi, mng thy ai mm ci, Ln mi xinh tuyt vi ri bun i, nh trng soi cn , V nghe hi gi bit rng mnh va m

VNG C CU 1
Bng trng nh cn y v k nim ngy xa bit lm sao bi xa, em ln xe hoa mt sng ma bay gia ma ng but gi, thi nh em i k t y mnh cch xa .ri. Tn gic m hoa, tan tc mng trong i. au n tnh ti xa ri bao k nim, nhn cnh thip hng su tm c khng gian. Tng ht ma phn gieo thng nh min man, gi gi ng sang hiu ht tm hn. Em i ri cn li ni c n, tnh i mnh nh vi chn theo xc pho ...

CU 2
T lc quen nhau li yu cha kp ng, v nguyn c mai sau ng tan v duyn tnh. Nhng n hm nay ti bun ti mt mnh. i ! Nh lm ln mi xinh thng mn, nh mi tc th - nh nhng chuyn ngy xa. Nh nh trng bun ln khut di sao tha, nh nhng cnh th mnh va trao th y. ng tnh yu c trm nghn ln l di, nn k nim hm no xin gi li cho em.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 552

Tc gi : Phm Vn Phc

Su tm thip hng

TN NHC
K : Khi yu hn nh n hoa xy mng tuyt vi, Nm trong tng lai bn tay mt cu ni thi i khi gp nhau, mun khi nhng ri li thi, Ni ra e ngi, thong theo gi tri ... Hm nay nhn xe kt hoa xui ngc no ng, Gi th trao cho ngi yu, vi cu ni thi Hn hoan hn nh n hoa, trng ch hi m, Tt ngay trong lng ch thy thip hng ... 2.Chiu tm khng my, ng c bc ln v, Bun nghe day dt tim Nhn xe kt hoa mu trng ng rng mnh m, Pho hng nhum tm ng L thu chm ri tng l nghe bun bun Mng thy ai tm v. M rng vng tay n em nhng no thy, Su dng ln tm bit bao gi cho khuy ?

VNG C CU 5
Chiu tm khng my a tin em i rn rng trong ting pho, ti ng n ci bn b h o nghe gi lnh v y mang ging bo n quanh ...i. Nhn chic xe hoa lng au xt bi ngi .. o ci vu quy rng ngi c du mi, lng l mt mnh ti bit i ch ai. Mn chn ru su lm bn sut m nay, mng hnh phc hay ti t a y thn xc. Hy cho ti m chm trong ting nhc, ha sui l au thng nghe tan nt tri tim mnh.

VNG KIM LANG


Em hi i v u .. Trong gi ma m ny.. Ti xt xa u hoi, Nhn thip hng tin ai m au. Tic thng mi duyn ban u, Tnh i tnh kip sau ch nhau... ...Ngi v theo chng vui vy duyn mi, ti ngm ngi.. Ngn nm thng nh khn ngui

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 553

Tc gi : Phm Vn Phc
Bng em khut ni chn tri L mt i kh au tnh i ! Ting yu ni cha nn li .. Th thip hng n mang su ri....

Su tm thip hng

(V vng c nhp 16 Cu 6)
Cnh thip hng i ! C phi ti kh di , ting yu ch mt li m khng dm ni ra. by gi tnh i ng cch xa, bng khung tin ngi ta v phng . Ru ung mm mi cho qun i sng gi, nhn cnh thip hng sao nghe l trong lng. Ngi yu theo chng v bn mi, cn li mt mnh ti vi vi ni thng au. Khng hn khng trch em u, Li yu cha ng mun kip su c n.... ...........

PHM VN PHC

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 554

Tc gi : Phm Vn Phc

Thng qu min Trung

Thng qu min Trung


Vng c : Phm Vn Phc Ting ht : Ngc Minh

NI LI
...M i ! Con nhn c tin qu nh va qua cn bo d... Ma ang ph trng tri v nc l vn dng...

NAM AI
.. cao... Nh t Thn Kinh, Nc mt chc tun tro, Min t nhiu thng au, Trong con sng ba o... Li mt ln nt tan hoang.. Ni kinh hong trng mt mu tang, Li rt mt c hn , Bao ngi chu cnh lm than.. Ngoi khi xa gi git, sng go Trn t lin l cun v u ? Con kht sa khc a ... M th i l bit lm sao? ...Ting u m bun nh ut nghn, Trong gi ma ni sng bin dp vi L nha theo ging bo ti bi Bit n bao gi cho ngui...

VNG C CU 1
Ma gi vn tun ri , sng d ngoi khi vn tng hi gm tht, x Hu mng m ang on mnh rn xit, bo s Chin nm nay sao khc lit n kinh ....hong. Min Trung thn yu li nt iu tn. Bao gia nh lm cnh mn tri chiu t, s phn con ngi sao tht qu mong manh. Trng t trng tri bin nc c ln nhanh, mi ngi lu tranh sau l ti bi. Cu Trng Tin run ry di ma ri, Bn Vn Lu khc ngm ngi trong ging bo.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 555

Tc gi : Phm Vn Phc

Thng qu min Trung

CU 2
a tr mt cha co ro tm manh o, ch b em th xin nc cho hp qua ngy. M ng trng cha m nc mt vi y. Thuyn pha khi xa c cn quay tr li, hay im lm mi mi di bin su. Nghe sng gm trong gi h m au, m vn mong sao con thuyn mau v bn. Mt ng mng lung hng v ni ca bin, nhng chng vnh vin khng v sau mt chuyn ra khi ...

SM THNG
i ! Nh con sng Hng , Nhng chiu bung, chuyn qua sng vng Nghe thong trong hi sng , Ting h khoan,cu Mi y yu thng... Gi hoang tn th lng, Ma bo ging n gieo cm hn. Min qu ngho tang thng, Chm su trong ni au on trng ...

VNG C CU 5
Cn ngi i nhng mt mt au thng ca ngi dn x Hu, l con chu Rng Tin hy thng v ni t m, gp sc chung tay chia s tri tim ....mnh. ng bo i ! Cn lm nhng chn tnh. C thn yu v min Trung ang hon nn, cu ca dao ny xin cc bn hy nh cho.. Ming khi i bng mt gi khi no, ca tuy t nhng ngha so nh tri bin. Dng ging Rng Tin bn ngn nm vn hin, d ni u vn nh n qu nh...

L CON SO
Hu ca ta i... Xin hy c gng mnh vn ln.. ...Cn mun triu con tim, Tuyt vi thay hai ting ng bo Ca m u C th no... ang hng v min Trung mn yu, Tng i tng thn cht chiu gi v y.. Truyn thng Lc Hng t xa n nay Cu thy chung khng bao gi phai..

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 556

Tc gi : Phm Vn Phc

Thng qu min Trung

(V lai vng c cu 6 - Nhp 24)


Nhn ngha tuyt vi thay con Hng chu Lc, v min Trung thn yu hi mun triu ng bo... Mt con nga au c tu b c, cu mu chy rut mm vn thm yu thng. Nhiu iu ph ly gi gng... Cu ca dao th n trng vn cn y... .............

PHM VN PHC (19-10-2009)

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 557

Tc gi : Phm Vn Phc

Tnh cha

Tnh cha
NI LI
Cha l bng mt i con, ngha n cao vt Thi Sn ip trng Cha i! bao nm qua, cha chic bng c n nui dy con th cho nn hnh nn vc.

NAM AI
Nay con vit ln nhng li ny m nc mt bng rng. rng. Thng i cha, trong kh nhc m thm. Cha mt ngy yn vui, Mong con khn ln nn ngi. M i ri- Cha v v cu mang. a con kh trong nng la ma chan. Bun vui manh o c hn. Mt i kh cc gian nan. D c hoi lang ru con ng mt thi, Gia m trng c nc mt cha ri. Lng con au xt ngm ngi, Lm sao qun c cha i Xin khc ghi tnh su ngha nng, Ngha n cha nh bin rng sng di m nay con vit nhng li ny, M sui l ong y, cha i

VNG C CU 1
C git l no ri n hm nay gi v trong k c, con vit bi ca m bun thng cht ngt, bi nhng gian trun hn su ln i mt ca cha gi. Lai lng tnh cha mun thu s khng nha. M b ra i - con ang cn th di, cha vn mt mnh vy nui con. Nhn cha gi mi lc mt ho hon, cay ng lng con thm au xt v b. Na mnh trng m vn lm li b v, nui nng con th cho nn hnh nn vc

CU 2
Trng thn tin sng soi gia m trng con bc, dng dc khc ca dao nghe nghn nghn sut canh di .

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 558

Tc gi : Phm Vn Phc
Cha l cnh chim khng mi mit mi. Nhn nhc nui con tnh thm lai lng, ngha nng n dy bao nm thng cu mang. u i trn trn nng la ma chan, manh o bc che gi hn m ng lnh,

Tnh cha

Cng nng qua sng cnh c bay hiu qunh, ch c nc mt cay nng mn ng ca cha yu.

L NM CN
Tnh cha mun thu no qun. V con nm thng trun chuyn. Thao thc ting vng m m Chm su ni au c qunh. i cha nm thng su min, M cha giy pht bnh yn, Bao ni nim ring Cay ng mun phin

VNG C CU 5
i bn tay cha tm mt tui th dt du con qua bao cn nguy kh. Khonh khc ngy xa vn tng m nhc nh, con khc ct ghi tm cu ngha nng n. dy. Tc cha ng mu my, sng gi ph vai gy Tiu ty xanh xao bc thi gian mn mi, cha vui sng mt ngy v a con gi ngy th. Thng nm di thay m ting u , cha du di ch v gia dng i oan nghit. Bng mt i con sao m nng tha thit, cn c cha yu nht nguyt sng mun i.

PHI VN IP KHC (on cui)


Thi Sn cao dy, khng y tnh cha. Cha chan mn nng nh tng bch, Ngha n mun i bao gi qun Con sng i bn bng cha, Cho ngn nm, m li khuyn thit tha...

(V li vng c cu 6 - X 24)
Cha knh yu i ! Bin tnh cha lai lng, nhn nhc gian trun nm thng vn khng sn Cn cha gt nh son, n khi cha mt gt con en s. Ca dao bun nng bc con i, ch cu lc bt ong y n cha

PHM VN PHC (24-07-2012) Su tm v thc hin : Hong Chin TN Quyn 1 - Trang 559

Tc gi : Phm Vn Phc

Tnh yu anh lnh o

Tnh yu anh lnh o


Sng tc: Phm Vn Phc (Bi ht vit cho : Trn Ngc Nh Thi)

NI LI
Em nh anh Ni hi o bin cng ngy m canh gi, Gi bin- gi tri nc Vit thn yu... Gi c tnh em ang nhung nh anh nhiu, Trng Sa Cht chiu nim hnh phc

VNG C CU 1
Anh i ! Xin hy nh ng qun ni di t thing ling c c tnh em v qu hng , T Quc tnh yu ni tuyn u sng gi, chung thy sc son gian kh vn khng sn. Tnh nc tnh qu anh phi vn trn. D bo tp phong ba s khng phai mn ch, nh cnh chim bng xui vn l mnh mng. Bin o qu mnh l mu tht ca cha ng, hy gn gi non sng- gi truyn thng ho hng. Snh bc bn ngi nghe sng v chiu Xun, Trng Sa thn yu ang tht gn trong i mt.

L CI MN
Mnh k vai nhau, nim tin son sc.. Gi bin qu hng, Khung tri cha chan tnh thng, Thy khng anh, Ma Xun n Hi u tung tri Ka xa xa cnh bum ra khi, Man mc nghe chiu ri, Ni rng hng, Nhp nh sng bin ngoi khi..

CU 2
p qu anh i khi chiu ri trn bin sng, thp thong xa xa chim trng gi nhau v. Anh bc bn em vai st vai k. Bin o yu thng nh kt se tnh i la, mnh s khng cn xa cch na phi khng anh ?

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 560

Tc gi : Phm Vn Phc

Tnh yu anh lnh o

Ta chung sc chung lng gi mi mt mu xanh, mu xanh ca yu thng ca thanh bnh no m. Trng Sa i ! Qu hng mnh p lm, ni bo tp mun trng sng gi chng h nao

L BNG DA
Chung lng gn gi non sng ny, Trng Sa yu du, Qua bao thng ngy bo ging Ngn nm nguyn khc ghi trong lng, Hi o xa m, Cho d cch xa ngi i! Ngi trai u sng ni trng khi Ngy mai kt se duyn i, Hai a mnh nn i

VNG C CU 5
Bin o ngy m vn sng trong ti, p lm anh i- rng ngi mun cnh sng, vn chung thy sc son bn tri cao bin rng, thm thit yu thng nh hnh bng qu.. nh. Ni cht tin tiu C bin, c anh bn sng nc hin ha. C nhng cnh Hi u dt tri xa khng mi, c ng my hng lng ng di hong hn. L mt chn thin ng - mt gc ca bin cng, l t m qu hng ngy m anh canh gi. Nc Vit thn yu vn rng ngi trang s, ho kh ca cha ng tip bc t ngn i.

L CHIU CHIU HU
Lng nghe bi hi, Bn anh ngm chiu ri.. Say khung tri M c ni trng khi, Giy pht bnh yn Tnh yu mun i, Ngt hng lng ngi

(V vng c nhp 24 Cu 6)
Hy nh cnh Hi u tuyt vi trn bin vng, gia bo tp phong ba l l chn bin thy. Trng Sa - khc ghi hn sng ni, p qu nhng mi tnh- p qu tui thanh xun. Hin ngang dng ng oai hng, gia sng nc ip trng vang khc Tin Qun Ca ( 02-07-2011) - PHM VN PHC

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 561

Tc gi : Phm Vn Phc

Triu o hoa hng

Triu a hoa hng


(Vit theo li bi ht Triu a hoa hng ca Nhc s Nga Andrei Voznesensky)

NI LI
N: C mt tnh yu anh ha s Vui bun tranh v nhng c m Nam: Ngi y thm yu nng ca s, C gi yu sao nhng a hng

L CHIM QUYN
Nam: i ! Lung linh hoa hng , Lng ai xao xuyn bng khung. N: Hng n trn mi ci Hng im t cho i, Hng hoa m thm tnh trong ti Nam: . Anh yu em, yu i Nhn em say m bn hoa.. N: Hoa thm ti sn nh, Mun sc hng chan ha, Nam: Xin em gi l tnh anh

VNG C CU 1
Nam: Anh mang n cho em c mt i dng hoa hng ti thm, ang khoe sc lung linh ngt ngo trong nh nng, l ting ni con tim anh thm lng gi trao nng. mi sng tinh m, em tnh gic m mng. N: Rc r ngoi sn, hoa ang ci trong nng, em c ng rng mnh cn say m gic chim bao. C mt vn hng ai lng l gi trao, lng thy nao nao khi thm nh mt ngi. Nam: Triu hoa a hng l tt c em i, xin mn cnh hoa ti thay cho li thng nh..

NI LI
Nam: N hng chp cnh tnh yu, Gi trao thng nh nhiu v em N:Thm hi trong tim ai l ngi triu ph, ai gi yu thng qua nhng a hoa hng .

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 562

Tc gi : Phm Vn Phc
Nam: L ha s v danh, anh tha thit trong lng.

Triu o hoa hng

mi sng khi bnh minh thc gic, vn trng v khu vn m m v bc tranh yu. N: Anh hy v vn hng rn r ting chim ku, v nng sm ban mai lng l nhiu my trng.

Nam: V cnh hoa ti a vui ci trong nng, v cnh bm si tnh ang th thn trc nh em

NI LI
N: Hoa hng khoe sc a duyn, Tnh anh gi n cho em m thm

L QUA CU
Nam: Tnh yu qua thng nm mong ch. Hoa hng a li, Mong ngy m anh n bn em N: Ngt ngo trong tim, Hoa hng em hng sc cho i. Ci xinh trong nng, L li a vui i bm. Nam: Hoa bm ngy xanh vn quanh, Gia yu thng ngn cnh hoa hng N: Ci xinh trong nng, L li a vui i bm Nam: Hoa bm ngy xanh vn quanh, Gia yu thng ngn cnh.. hoa.. hng

VNG C 5
N: Em yu bm yu hoa , yu tri xanh my trng, c chng ha s v danh m tnh si say m, mang n trao em mun sc thm ca hoa .hng. Nhng lc bn hoa nghe xao xuyn trong lng. Nam: Chp cnh tnh m triu cnh hng gi n, mong thuyn tnh anh sm cp bn yu thng. i ha s ngho tha thit mng uyn ng, nn ngi nh xinh anh cng nh em rao bn.. N: Triu ph lng em phi lang thang di nm thng, khu vn xinh mi lp lnh vn hoa hng

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 563

Tc gi : Phm Vn Phc

Triu o hoa hng

L LU L
Nam: Anh yu em, yu i Nhn em say m bn hoa.. Kht khao m ngy hnh phc duyn tnh ta . N: i ! Gic m xa vi L hng hoa Nam: Nng i theo ngi.. Tnh bay xa

(V vng c cu 6 - X 24)
N: Tnh dt hng hoa ch l m vi mng, em ct bc ra i- anh hoi vng mong ch. Thi nh m mng tng m, Vn xa khp anh bit tm em u ?. ........................... Nam: Vn bit l m v i ngho trong tay trng, ch c vn hng thm lng gi trao em.

PHM VN PHC

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 564

Tc gi : Phm Vn Phc

V s m ci

V s m ci
(li rao) N: Ai v s chiu x y A..i... V s ng Nai, Cn Th chiu x y. Ai v s ..yy..y (li ni rao trong ting n) N: Xin cc ng, cc b, cc ch, cc bc gn xa thng tnh mua ng h gip hai anh em chng con vi t v s Xin chn thnh bit n. D, con xin cm n , cm n nhiu .. V... sau y Hai anh em chng con xin c gip vui mi ngi bng vi cu ht Chc cc ch, cc bc, ng b, c d gn xa di do sc khe v pht ti

ON KHC LAM GIANG


N: Bao ngy di tha phng, Ly lt trn bc ng gi sng.. M ci, tui th ho mn. Anh con by gi.. i mt cn u na.. Cuc i l bng m.. Thn ct ci, con i tm tnh thng Ci xin n tri ban phc cho i con, Gip con qua ngy, Rau cho, mong g hn Nam: .Ma chiu bun ri ri L bc chn m ci, Ma t i vai gy.. Nhp n chi vi.. Nghe xt xa n i n khc m ci .. Rung phm lng , n au r ri Cu ht chiu bun nh kip ngi . Xp v s trn tay, bc ln d.. Du nhau trong gi trong ma Anh n em ht

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 565

Tc gi : Phm Vn Phc
i tui th ti tnh, Nghe ting n m au.. Gia cn ma chiu, Cu ht bun nh rao . N: " V s yy!

V s m ci

VNG C CU 1
N: Con mi bc, mi ng mua gim anh em chng con vi t v s, trn bc mu sinh ry y mai , mong tm cht tnh thng rau cho sng qua ngy. Ti lm ng i ! Trong nhng thng nm di. Anh ca con th ui m t th b, lc va mi cho i th con cng mt m v cha. Tri dt cuc i ni ph th xa hoa, em ting ht li ca tm hi m tnh ngi. Ma lin hi - v s , ng i ! Xin ng hy xt thng hai mnh i sng gi.

CU 2
Nam: Nm ly tay ti, em nghn ngo nc n : V s chiu nay n gi x trn i.." N: "...ng mua gip gim con v ma vn cn di Nam: Nc mt em ri theo gi bay vo phm nhc, bi Nam Ai bun nh khc ht i em

(NAM AI)
N: M i!... M u, con tr mt mnh Con thm ting m ru, M mi m gia nh

(V vng c cu 2)
Nam: Ting ht v tnh tt lm gia mn ma.

L GIAO DUYN
N: V s chiu nay. Vn cn vi chc tm. Tri vn ma nhiu i ! Ging gi tiu iu. Con bit phi lm sao. bn ht cho... mau.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 566

Tc gi : Phm Vn Phc
Xin hy gip gim con. Nam: Tui th em rao bn cho i. Ti bi ngi giu ngn l ri Mua ht nhng t v s m ci

V s m ci

VNG C CU 5
Nam: Em gi cht qu xung chn ti m dng nh nghn ging : Con xin cm n ng.. ri xc ng bng dng tro. Ti thy l em ri trong giy pht nghn ngo. Bn tay em c run ln tng lc, em lnh bi gi la hay em hnh phc bi v ti. Ting n km cng ngng nhp bung li, cu b m kia bng ct li vng vng. Con cm n ngCu chc ng may mn... i ! Hnh phc v y trong hi m tnh ngi.

L CI MN
N: i m ci. Ngi i xin ht.. Khc ht tha phng , m thm bc trong tnh thng. V s y Nam: Chiu nghe L Ci Mn m bun... By chim non gia tri b v. Em nh ri ngy th, Trn ph phng lt ly Vi mt nim m

V vng c cu 6 - X 24
N: Con c m sao c n trng nh chng bn, v i mt anh con li sng chng m la. Lang thang qua khp trm min, Em mi i tm. i , V s m ci

Nam: i, M c vn ch l m c, bit bao gi c c phi khng em ..?

(08-05-2010) P.V.P.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 567

Tc gi : Phm Vn Phc

V l thng nhau

V l thng nhau
Tn nhc : Hong Mng Ngn - Trn Kim Ph C nhc : Phm Vn Phc

TN NHC
1/ V l thng nhau nn i mnh nh au kh. V l thng nhau nn duyn tnh mnh ging t. Ngy gp nhau khi hai ngi cn tay trng Chng mnh thng c rng trm nm bc u i la. 2/ Gi xa nhau duyn khng trn nh l hn. Lng c vui u khi xa ngi mnh yu du. ng trch g nhau khi duyn tnh mnh dang d. Thng gim ngi em nh ngy theo chng ln xe hoa

VNG C CU 1
Anh hi anh i ! ng trch nhau na m chi khi cuc tnh ta gi y nh dang d, hy nut l lm vui cho ngi i k , au n mi chm su theo duyn n la i mnh. Bi nh mnh tri ngang em vong ph mt chn tnh. Bc ln xe hoa theo chng v bn y, m nc mt ti hn ri mi sut ng i. Gi li nh trng th vng a pht chia ly, gia ngy ci vu quy vng vn mi tnh su... Duyn khng trn l hn n ngn sau, em c vui u khi xa ngi yu du.

CU 2
V l thng nhau nn i mnh nh au kh, tri khng thng em ging t vo i. Cn g na u anh duyn thm phai ri . Mnh mng v m khi hai ngi cn tay trng, qua ting ht cu h p lm mt tnh yu . Ri c nhng m v khi sng lnh c liu, em tha thit bit bao nhiu vng tay anh nng m. Th nguyn thy chung du ni mn sng cn, nay nht nha theo nm thng m xa...

TN NHC
K: Thi anh xin anh ng c bun, Xin anh ng c bun tnh no khng cay ng. T duyn se hoi m khng trn,

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 568

Tc gi : Phm Vn Phc
Con ng tnh u cn mt lng son tim ho mn. Anh i ! Xin anh ng di lng, Xin anh ng di lng tnh no khng chua xt. Em ln xe hoa a li v, Khc cho duyn mi th anh v i thi bit ly. 3/ Mnh qu thng nhau duyn khng trn cng au kh. Mnh nh thng nhau duyn khng trn lng ging t, Tnh mi va quen nh cnh ng y hoa n. u ngi no bc khi m khng l hoen i mi.

V l thng nhau

VNG C CU 5
Thi! Anh hy v i luyn tic na m chi khi cuc tnh ta khng l hoa. gm, hy tin a nhau trn ng xa vn dm - cho bng ti c n bung chm chm xung. quanh.... i. Nc mt tri i bao k nim xa vi. Xin anh ng di gian bi tnh no khng chua xt, em vi bc qua cu l tan tc cnh hoa ri . Tnh i mnh hai ng r anh i, thit tha na lm chi khi mt ngi nh vong ph. Chuyn xe hoa a em v min vin x, hay v nga xe tang ru anh ng gic tnh su ...

L CHIU CHIU HU
Tnh i ... Tnh ngn i... Bay xa khut tm tay , bao mong ch . Cho mt xa ngi yu, Thng nh ngy m .. V ni xa m , Bng ai vt v ..

(V vng c cu 6 - X 24)
Li ht ai ru hay ting t tnh cn ng li, trong ni nh nim thng nghe au nhi tri tim hng. Mt chic l Thu vng cun bay trong chiu gi, duyn khng trn cng au kh anh i ! Tnh bun nh l vng ri, Bit my ngm ngi v l thng nhau... .................

PHM VN PHC Su tm v thc hin : Hong Chin TN Quyn 1 - Trang 569

Tc gi : Phm Vn Phc

Vui tt mit vn

Vui tt mit vn
Tn nhc : Nguyn Ngc Thch Vng c : Phm Vn Phc (bi ht vit c quyn cho Minh Trng Nh Thi)

NI
Nam: Em i Tt n ri . em c mun da qu n Tt vi anh hng n..? N: Tri.. n Tt thnh ph vui b "k" lun ... Da qu lm g anh? Thi.. Em hng c da u..

Nam: Thi.. anh nn n m.. Da di n Tt vi anh i n Tt mit vn th mt ln i m em... N: Thi Anh c d em hoi h.. Dzui sao bng thnh ph ch.. Hng c da u Nam: Da di i Anh s dt em i tm sng, bi xung, cu c, dzui lm Anh nn n m.. N: Anh c kho d d khng a Da th da.. Nhng m .. em hng bit bi u nha.. (v tn nhc)

Nam: Wow Hay qu Vy mnh i nha em

TN NHC
Nam: Xun v ti ht khc dn ca, Chc cho xm lng c bc gn xa, N: i vui rung la h, Cy tri mit vn ti tt xum xu. Nam: Xun ny ti chc cho sui gia, Ch Hai pht ti nh nui c Ba Sa, N: D Nm cng trng my ma tm, Mua t xy thm nh kt tnh thng gia. (lp li) D Nm cng trng my ma tm, Mua t xy thm nh... kt tnh thng gia.

VNG C 1
Nam: Ka Em c thy khng ? Cy kt tri m hoa, no nc gn xa tng bng ngy Tt n, min t qu hng rp mai vng quyn luyn trong cn gi ma Xun ang ct ting reo. mng.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 570

Tc gi : Phm Vn Phc
N: Em bc bn anh sao bng thy ngp ngng.

Vui tt mit vn

n Tt mit qu- em bng khung qu i, v gp c bc xm ging hng bit n ni lm sao. Nam: Chi C g u m ngi h em, c bc h ra xem bi.. Bi h thy em hin. Con gi th thnh trong t o khoe duyn, m hng s lm lem bn ly min sng nc..

NI
N: Anh .. Anh chc em hoi , em b da thnh ph lun nha Nam: u c Anh ni thit m.. B con c bc y mn khch lm H thy em l con gi th thnh ln u da qu n Tt nn h mi ra chc mng thi.. D.. Con cho thm By D con cho Bc Hai D.. Ti con mi thnh ph v...

CU 2
N: D Ti con mi xung xe v qu n Tt, sng nc min Ty con mi bit ln ny. D.. cng ti anh Hai- ti anh Hai nh c xi con hoi. Nam: .. Ti i ti ai ch anh no c xi, m M em thy th no? Qu mnh p lm phi khng em? Cy tri mit vn chn xum xu, ng rung qu anh bn b gi lng. N: Nhng m .. C cu kh chng chnh ka Lm sao em qua , Hay Hay anh cng em n..

Nam: Tri ! Sao cng ni em i..

NI
N: Ai biu Cy cu kh lc lo rung rinh vy, sao em dm qua ch... Tri i Thy gh qu h

Nam: Th .. th anh du em qua T t ri cng quen m.. Mai mt l l em lm du mit vn lun ri sao..? N: X Ai m thm ly anh u m du ny du n ch.. Ni thy gh..tttt..ttttttt thit h

Nam: Thi m.. Tt th phi vui ch em.

TN NHC
Nam: Vui thay ci Tt min qu, Mi Xun v rn r lng ta, N: Ai nh c By c Ba, ly chng min xa, Tt v thm nh ng x cng v theo nha. Nam: Xun ny ht gho ngi dng,

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 571

Tc gi : Phm Vn Phc
Ht cu t tnh rc nng v dinh, N: V dinh m ci linh nh, Vui qu mit vn a rc lm xung ghe, Nam: Cn y lc lo cu tre, ai ht cu v anh cng em nghe N: N: Cn y lc lo cu tre, ai ht cu v. Nam: Anh cng em nghe

Vui tt mit vn

(ni) Anh ha cng em ri nghen Anh m hng cng em em hng v lm du nh anh lun . Em s mc vi b con c bc y lun n C bc i. (v vng c)

Nam: a.. a.. Anh Anh ha hi no..? N:

VNG C CU 5
N: Cng ti anh Hai - nh hng c ni vi con rng qu nh c my cy cu kh, nn chng l gi y ti con ch bit nhn nhau ht L Qua. Cu. Ch bit tnh sao khi giao tha sp n, mi bnh tt thm nng ha quyn u y. N: Hng mt b mt gng du ngt cay cay, trc ca nh ai treo y cu i Tt. Mai thm lc Xun trn cnh xanh bic. Thi Cng em qua mau cho v kp n giao tha.

Nam: Tri i Thi nh cho em ci c u.

NI
Nam: Tri t i.. Ni g th ni, cng bt ngi ta cng qua cu cho bng c mi chu h N: Th.. nh li anh ni m.. Cng mau Hng cng na em la lng by gi. B con i.. Nam: Thi.. thi m.. T t m em

L CON KH
Nam: Tt qu hng m p Mai thm p tnh Xun Gi bng khung ni ci. Tt nm nay n ri. N: Cng qua cu anh i Ni hoi tri ti thui

(V vng c nhp 24 - X 24)


Nam: Tt n Xun vui hoa i ti thm mi, mun lm du qu anh sao ngi my cy cu. N: X Hng c thm u, mai em v thnh ph. N n n.. n Tt mt mnh, anh ng c ni nh ngi ta nghen.

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 572

Tc gi : Phm Vn Phc
Nam: Thi m Cho anh xin li nhen em. Leo ln anh cng, ai ni phin g u N: (ni) a.. Dzy phi dzui hng.. N... Mt - hai -ba.... Nh ba m anh thng tin../. ................................ Nam & N:

Vui tt mit vn

(07-01-2012) PHM VN PHC

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 573

Tc gi : Phm Vn Phc

Xin cn gi tn nhau

Xin cn gi tn nhau
Tn nhc : Trng Sa C nhc : Phm Vn Phc

TN NHC
Ting ht bay trn hng ph bng khung Chiu ong a nhng bc chn au mn Cht nghe ma thu bay trn tri cao Cn ai gia mnh mng i mnh Ni au vi lp trn tui xanh Ph vn hoang vu t lc em i Ri trong ma gi bit ai v v Bn tay no a em trong ln vui Bng nhng ting chim non th thm Cho ngy thng u phin em qun

VNG C CU 1
Ph vn hoang vu trong ting ma ri gia chiu Thu tin bit, em v u l tnh vng mt bic, khi gi lnh bun tnh nghe tha thit u. su. Ting ht em bay n tn phng no. Ta nh cht nghe lao xao tri rng, tan tc chic l vng lng ng cht ma Thu. Bc chn au mn lng l hoang vu, tru nng u t trong cu ht mun phin. Ni au cn di vi lp tui hoa nin, cn g na u em khi i mnh mng vng

CU 2
Ph vn ma ri cho ngi bng khung nh, cn ai v v em khi ma trong lng. y cht hnh trang a tin gt chn hng. Bn tay no a em v trong k nim, bng li th thm ru rt ting chim non. Xin nh nhng ngy u khi mng hy cn son, ng vng ma trn ta du nhau i ti. Nhng cn u em i- ph di ma ging li, ni on cui ng tnh- xin hy gi tn nhau

TN NHC
K: Tnh trong cn ng m

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 574

Tc gi : Phm Vn Phc
Ri phai trn hng mi Cht khi mnh nh v Mng thnh my bay i Cn g trn i tay Nn thm hn di mnh Cho tnh cng thm say Ting ht ru em cn mi trn mi Li no gian di cng xin qua ri l ngy sau khi ta cn nhau Cn nui cht m vui ngy u Cho mnh mi gi thm tn nhau...

Xin cn gi tn nhau

VNG C CU 5
Ri c nhng khi mnh cht nh v chn y, k nim no a tnh yu tri dy, nhng mi thm m phai ni mt tri tim bun. ng hn trch chi nhau trong mi bc tnh trng. Mng bay i- l cn vng khe mt, nh ng my chiu xa khut khi tm tay. Tnh xa vi em hi c hay, hnh phc l m theo chui ngy nui tic. Hn di vu v ri ngm ngi ly bit, ng c vng mang cho qun ht mi u phin.

CU 6
Ting ht ru em trn mi cn mi , li gian di ngy no xin xa b k t y. Cuc i ny cn c nhng i thay, l mt mai khi cn nhau ta s ni. Mong nhng yu thng ng xa vi vi, ng su ng ngm ngi khi mnh gi tn nhau. Cn y ting ht m no, phn son cha nht th hn au l nha. Ni ph vng vi xa bao k nim, cht tnh bun bao lu luyn bng khung, Thi nh xa cch ngn nm, Trong m xin mi gi thm tn nhau .

PHM VN PHC

Su tm v thc hin : Hong Chin TN

Quyn 1 - Trang 575