You are on page 1of 41

EASY
1 2 3 4 5 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

MEDUIM
1 2 3 4 5 6

7

8

9

10

11

12

HARD 1 2 3 4 5 6 .

EASY Bakit ginagawa ng mga samurai ang tradisyon ng Sepukku? Dahil sa paglabag sa kanilang karangalan o paglabag sa katapatan ng Panginoon. .

EASY Ano ang pangalan ni Confucius kung isinalin ito sa Intsik? Kung Fu Tzu .

Buddhism .EASY Ang 3 pangunahing relihiyon sa Tsina ay Confucianism. Taoism at ______ .

EASY Anong relihiyon ang pinagbasehan ng Zen? Mahayana Buddhism .

Qin Shi Huangdi .EASY Pinuno ng Dinastiya kung kailan sinimulan ang paggawa ng Mahabang Muog ng Tsina. sa pangalan din niya nagmula ang pangalang "China".

Kofun .EASY Ang Yamato Era ay kilala din bilang _______.

EASY Anong aklat ang naglalaman ng mga kasabihan ni Confucius? Analects o Lunyu .

EASY Ang Golden Age of Buddhism ay noong ____ Dynasty. Tang .

EASY Ano ang tawag sa Samurai na walang Panginoon? Ronin .

EASY Anong panahon ipinatupad ang Code of Taiho? Nara .

EASY Nuong panahon ng kamakira anong relihiyon ang pinaboran ng mga shogun? Zen .

naguugnay sa Hangchow at Sian Clue: marami nito sa Pilipinas. kadalasan ay mababaho at maliliit. Grand Canal .EASY Sa Dinastiyang Sui ito ginawa.

EASY Ang Buddhismo ay napakilala sa bansang Japan noong panahon ng ______. Yamato .

Yin yang .EASY Ang simbulo ng balanse sa Taoism ay ______.

EASY Saan ang kapital ng shogunatong Tokugawa? Ano ang tawag dito ngayon? Edo. Tokyo .

EASY Sino ang pinakamataas na diyos? Amaterasu .

ang kanyang lolo ay isang tanyag na tao.EASY Pinuno ng Dinastiyang Yuan. Clue: brand ng lapis Kublai Khan .

EASY Ano ang tawag sa mga maliliit sa kaharian na liban sa Shogun o Empero? Daimyo .

MEDIUM Sino ang nagpasimula ng budismo sa silangang asya? Bodhidharma .

MEDIUM Ano pa ang dalawang bersyon ng Analects na nagawa noong umpisa ng Dinastiyang Han? Lu at Qi .

Kamangmangan . ang Nirvana ay ang katapusan ng ______.MEDIUM Para sa Buddhism.

.MEDIUM Sa Shogunatong Tokugawa. Merchant. naging mahirap ang estado ng mga samurai kaya nagkaroon sila ng ibang pamamaraan para magkaroon ng pera. Guro ng Martial Arts. Magbigay ng halimbawa ng mga paraang ito maliban sa pagiging Ronin.

Canton .MEDIUM Lugar kung saan binababa ang mga produkto sa China.

Lao Zi o Lao Tze .MEDIUM Ang sinasabing tagapagtatag ng Taoism ay si ____.

MEDIUM Anong taon nangyari ang Giyera ng Onin? 1467 .

Ang paglalabang ito ang nag-apekto sa pagkakaroon ng “Shogun”. Minamoto . Sino ang dalawang pamilyang ito? Sino nanalo? Taira at Minamoto.MEDIUM Dalawa ang prominenteng pamilyang lumalaban sa kapangyarihan noong Kapanahunang Heian.

MEDIUM Ano ang paraan ng pagsamba sa Zen ang ginagamit ng paaralang Rinzai? Koan .

Sino Siya? Dr. Sun Yat Sen .MEDIUM Naging Susi sa pagkakaroon ng makabagong Tsina.

MEDIUM Alin sa mga pangunahing prinsipyo ang tumutukoy sa paggalang ng anak sa nakatatanda? Xiao .

MEDIUM Ang mga Rônin (masterless samurai) ay inatake ang mansyon ng ______. Kira .

HARD Sa Insidente ng Ako. sino ang inatake ni Lord Asano? Ano ang ipinagawa niya sa kanya? Lord Kira. seppuku .

-Shih Ching o Classic of Odes: 300 tula at kanta -Shu Ching o Classic of History -I Ching o Classic of Changes -Li Ching o Classic of Rites -Ch'un Ch'iu o Spring and Autumn Annals .HARD Ibigay ang 5 Klasika ni Confucius (sa Intsik).

“Bishi”=Water Caltrop/Chestnut .HARD Ano ang ibig sabihin ng Mitsubishi? “Mitsu”= Three.

HARD Ano ang harai o harae? Ito ang puripikasyon na kailangang gawin ng lahat ng magdadasal sa isang shinto na templo. .

HARD Ang pinakatanyag na literaturang Taoism na mga kasabihan ni Lao Tze ay ang _______. Tao te Ching . Dapat tama pronounciation.

Mandate of heaven/ Basbas ng langit .HARD Ano ang institusyong Pulitikal ng Tsina? Ipaliwanag ito.