You are on page 1of 1

6.EFECTELE CĂSĂTORIEI Între soţi căsătoria dă naştere la efectele cu privire la relaţiile personale şi la capacitatea de exerciţiu.

De asemenea, căsătoria produce efecte cu privire la relaţiile patrimoniale dintre soţi. a)Relaţiile personale între soţi Potrivit art. 44 pct. 1 din Constituţia României şi art. 1 alin. 4 C.F. soţii au drepturi ş obligaţii egale în ceea ce priveşte relaţiile între ei şi exerciţiul drepturilor părinteşti. Consecinţa principiului egalităţii dintre soţi este aceea că, în tot ceea ce priveşte căsătoria, ei hotărăsc de comun acord (art. 26 C.F.). b)Obligaţiile reciproce dintre soţi - Obligaţia de sprijin reciproc moral. - Obligaţia de fidelitate - Obligaţia de a locui împreună. - Îndatoririle conjugale c)Efectele căsătoriei cu privire la capacitatea de exerciţiu Femeia se poate căsători la vârsta de 16 ani, iar cu dispensă la 15 ani. Femeia căsătorită în condiţiile arătate, dobândeşte capacitatea deplină de exerciţiu (art. 8 alin. 3 – Decretul 31/1954). d)Relaţiile patrimoniale dintre soţi Potrivit regimului matrimonial din dreptul nostru soţii au două categorii de bunuri: -bunuri comune ambilor soţi; -bunuri proprii fiecăruia dintre ei. e)Regimul comunităţii de bunuri este un regim matrimonial şi obligatoriu După ce alin. 1 art. 30 C.F. stabileşte regula că: “bunurile dobândite în timpul căsătoriei, de oricare din soţi, sunt, de la data dobândirii lor bunuri comune ale soţilor” alin.2 dispune că “orice convenţie contrară este nulă”. f)Neînţelegerile dintre soţi Conform art.1 alin. 4 C.F. în privinţa relaţiilor patrimoniale, ca şi a relaţiilor personale între ei, soţii trebuie să decidă de comun acordă În caz de neînţelegere privind relaţiile patrimoniale, soţii se pot adresa, în anumite situaţii, organelor judecătoreşti pentru a hotărî. g)Contribuţia soţilor la cheltuielile căsătoriei În conformitate cu art. 29 C.F. soţii sunt obligaţi să contribuie, în raport cu mijloacele fiecăruia, la cheltuielile căsătoriei h)Obligaţia de sprijin material Soţii au obligaţia de a-şi acorda, unul altuia, sprijin material (art.2 C.F.).