You are on page 1of 1

Condiţiile generale ale obligaţiei legale de întreţinere 1.

Condiţii privitoare la creditorul obligaţiei legale de întreţinere O persoană este îndreptăţită la întreţinere numai dacă îndeplineşte, cumulativ, două condiţii (art. 86 alin. 2 Cod.fam.): se află în stare de nevoie; cauza stării de nevoie în care se găseşte este incapacitatea sa de a muncii. 1. Starea de nevoie a creditorului întreţinerii evocă neputinţa unei persoane, fie şi parţială, de aşi procura prin mijloace proprii cele necesare traiului zilnic, adică alimente, îmbrăcăminte, locuinţă, medicamente şi alte asemenea. Se află în această situaţie cel care nu obţine venituri dobândite prin muncă ori produse de bunurile sale şi nici nu deţine bunuri de care, potrivit traiului obişnuit, s-ar putea dispensa valorificându-le. 2. Incapacitatea de a muncii. Ca regulă generală, o persoană este îndreptăţită la întreţinere numai dacă probează că starea de nevoie în care se află este consecinţa incapacităţii sale de muncă. Condiţii privitoare la debitorul obligaţiei legale de întreţinere O persoană poate fi obligată la întreţinerea alteia numai dacă sunt întrunite următoarele cerinţe legale: debitorul dispune de mijloacele necesare asigurării întreţinerii altei persoane (art. 90 alin. 1, art. 91, art. 94 alin. 1 Cod.fam.); nu există o altă persoană obligată la întreţinere înaintea sa în ordinea stabilită prin art. 89 Cod.fam. 1. Debitorul să dispună de mijloacele necesare îndeplinirii obligaţiei de întreţinere. 2. Să nu existe o altă persoană obligată prioritar la întreţinere potrivit ordinii instituite de legiuitor. Modalităţi de executare a obligaţiei legale de întreţinere Întreţinerea, având ca obiect asigurarea a ceea ce este necesar traiului celui îndreptăţit să o primească (alimente, locuinţă1, îmbrăcăminte, medicamente etc.) va fi prestată, după cum rezultă din art. 93 alin. 1 Cod.fam., fie în natură, fie prin echivalent bănesc; de asemenea, se poate stabili un sistem mixt de executare a obligaţiei, adică parte în natură, parte în numerar. Stingerea obligaţiei legale de întreţinere Cauzele generale de stingere a obligaţiei legale de întreţinere sunt următoarele: - dispariţia stării de nevoie a creditorului întreţinerii (art. 86 alin. 2 Cod.fam.). -debitorul obligaţiei nu mai dispune de mijloace îndestulătoare prestării întreţinerii. - decesul creditorului sau al creditorului obligaţiei de întreţinere (art. 95 Cod.fam.); - pierderea calităţii avută de în vedere de legiuitor prin impunerea obligaţiei de întreţinere.