You are on page 1of 1

Efecte cu privire la relaţiile personale între soţi. Numele.

Odată cu divorţul, fiecare dintre soţi îşi va relua numele avut înainte de încheierea căsătoriei. Obligaţia de sprijin moral, de fidelitate precum şi cea de a locui împreună încetează odată cu desfacerea căsătoriei. Capacitatea de exerciţiu dobândită de femeia minoră prin căsătorie se păstrează, chiar dacă la data divorţului ea nu împlinise 18 ani. Divorţul, de asemenea, nu are nici o influenţă în ceea ce priveşte cetăţenia. Efecte cu privire la relaţiile patrimoniale între soţi Comunitatea de bunuri a soţilor încetează prin împărţirea bunurilor comune.Încetează, de asemenea, obligaţia de a suporta cheltuielile căsătoriei şi de sprijin material. Obligaţia legată de întreţinere dintre soţi încetează dar ia naştere, în anumite condiţii obligaţia de întreţinere între foştii soţi. Efecte cu privire la raporturile personale dintre părinţi şi copii. Încredinţarea copiilor minori. Prin hotărârea de divorţ instanţa de judecată este obligată să se pronunţe asupra încredinţării copiilor minori. I nstanţa va dispune încredinţarea copiilor minori, chiar dacă prin acţiunea de divorţ acest lucru nu s-a cerut. Soţii se vor învoi în legătură cu încredinţarea copiilor minori, însă, potrivit art. 42 alin. 4 Codul familiei, învoiala lor va produce efecte numai dacă a fost încuviinţată de instanţa de judecată.