You are on page 1of 1

1.

Întocmirea actului de naştere şi de deces ce s-au produs pe o navă, aeronavă ori într-un alt mijloc de transport în timpul unei călătorii pe teritoriul României Datorită caracterului lor involuntar, naşterea şi decesul se pot produce în cele mai diverse locuri, şi indiferent de locul unde sau produs, ele trebuie înregistrate în registrele de stare civilă, deoarece generează efecte juridice prin crearea, modificarea, transmiterea sau stingerea unor raporturi juridice. In acest sens, art. 8 alin.1 din Legea nr. 119/1996 prevede că în cazurile în care naşterea sau decesul s-au produs în tren, pe o navă sau aeronavă, ori într-un alt mijloc de transport, în timpul unei călătorii ce nu depăşeşte graniţele României, întocmirea actului de naştere sau deces se face la autoritatea administraţiei publice locale de la locul de coborâre sau debarcare. 2. Inregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă produse pe nave, aeronave în timpul unei călătorii în afara graniţelor ţării Comandanţii de nave şi aeronave pe timpul călătoriilor în afara graniţelor României îndeplinesc atribuţii de ofiţeri de stare civilă. Având calitatea de ofiţeri de stare civilă, comandanţii de nave înregistrează naşterea, căsătoria şi decesul ce se produc pe nave în timpul unei călătorii în afara apelor teritoriale române, evenimentul înregistrându-se în jurnalul de bord de către comandant. In termen de 30 de zile de la sosirea în ţară, comandantul navei este obligat să înainteze, prin căpitănia portului, un extras de pe jurnalul de bord Primăriei Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, care va întocmi actul de stare civilă şi va elibera certificatul corespunzător. Inregistrările actelor şi faptelor de stare civilă făcute de către comandanţii de nave în jurnalul de bord trebuie să cuprindă toate datele necesare întocmirii actului de stare civilă, precum şi semnăturile cerute de lege. Comandanţii de nave pot proceda la încheierea unei căsătorii în timpul unei călătorii în afara apelor teritoriale române, numai dacă viitorii soţi sunt cetăţeni români. Aceştia nu vor putea încheia căsătorii între un cetăţean român şi unul străin, precum şi între cetăţeni străini, chiar dacă aceştia ar prezenta dovezile cerute de lege pentru încheierea unei căsătorii. In situaţia în care naşterea au decesul se produc pe aeronave, în timpul unei călătorii în afara teritoriului României, comandatul aeronavei, potrivit art. 8 alin.4 din Legea nr. 119/1996 înregistrează faptul naşterii sau decesului în carnetul de drum. Inregistrările făcute în carnetul de drum vor trebui să cuprindă toate datele necesare întocmirii actului de naştere sau deces, precum şi semnăturile cerute de lege. Ele fac dovada naşterii şi decesului până la întocmirea actelor de stare civilă. La sosirea în ţară, comandantului aeronavei are obligaţia să înainteze un extras de pe carnetul de drum, prin comandantul de aeroport, la Primăria Sectorului 1 al municipiului Bucureşti, care va întocmi actul de naştere sau deces şi va elibera persoanelor îndreptăţite certificatul corespunzător.