You are on page 1of 1

Cazuri de nulitate absolută - Încheierea căsătoriei fără respectarea dispoziţiilor legale cu privire la vârsta matrimonială (art. 19, art.

4 Codul familiei). - Căsătoria a fost încheiată de o persoană care este deja căsătorită (art. 19 şi art. 5 Codul familiei). - Căsătoria a fost încheiată între rude în grad prohibit de lege (art. 19 şi 6 Codul familiei). - Căsătoria încheiată între persoane legate prin adopţie. - Căsătoria încheiată de alienatul sau debilul mintal - Lipsa de solemnitate - Lipsa de publicitate - Incompetenţa ofiţerului de stare civilă -Căsătoria fictivă - Lipsa diferenţierii sexuale - Lipsa consimţământului Cazurile de nulitate relativă Căsătoria este sancţionată cu nulitate relativă în cazul viciilor de consimţământ: eroarea, dolul, violenţa. Efectele nulităţilor Atât nulitatea absolută, cât şi cea relativă, generează acelaşi efect şi anume desfiinţarea, atât pentru viitor cât şi pentru trecut a căsătoriei, ca şi cum ea nu ar fi existat. Ca o consecinţă în privinţa raporturilor nepatrimoniale dintre soţi, rezultă următoarele efecte: - Dacă numele soţilor s-a schimbat prin căsătorie, ei redobândesc numele avut înainte - Încetează toate obligaţiile specifice căsătoriei, fiecare soţ putându-se căsători cu altcineva sau chiar între ei, dacă motivul de nulitate a dispărut. - Se consideră că nu au avut niciodată calitatea de soţi, astfel că o acţiune de bigamie nu poate continua. - Dacă unul dintre soţi nu a atins vârsta majoratului, el nu va fi considerat, la fel ca după desfacerea căsătoriei, că are capacitate deplină de exerciţiu (art. 8 alin. 3 din Decretul nr. 31/1954). Căsătoria putativă Căsătoria putativă este aceea căreia legea îi păstrează efectele unei căsătorii valabile, chiar dacă este nulă sau anulabilă, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, pentru soţul sau soţii de bună credinţă la încheierea ei.