You are on page 1of 1

Persoanele anume desemnate să întocmească acte de naştere, de căsătorie şi deces şi să înscrie prin menţiune modificările ce se produc în starea civilă

a unei persoane sunt denumite ofiţeri de stare civilă. Potrivit art. 3 alin.1 din Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, atribuţiile de stare civilă se îndeplinesc de către consiliile judeţene şi de către serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor prin ofiţerii de stare civilă. Potrivit alin.2 al art. 3 sunt ofiţeri de stare civilă: - primarii municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor - şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare ale României - comandanţii de nave şi aeronave. Primarii şi şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare ale României pot delega sau retrage după caz, exercitarea atribuţiilor de ofiţer de stare civilă viceprimarului, secretarului sau altor funcţionari cu competenţă în acest domeniu, respectiv unuia dintre agenţii diplomatici sau unuia dintre funcţionarii consulari. Competenţa ofiţerului de stare civilă Competenţa ofiţerului de stare civilă este teritorială şi materială. Competenţa teritorială a ofiţerului de stare civilă este determinată de unitatea administrativ-teritorială în limitele căreia îşi desfăşoară activitatea. Astfel, ofiţerii de stare civilă din cadrul primăriilor comunale, orăşeneşti, cele ale sectoarelor municipiului Bucureşti îşi pot exercita atribuţiile de stare civilă numai în limita unităţii administrativ-teritoriale pentru care au fost desemnaţi. Înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă se face, de regulă, de către ofiţerul de stare civilă din localitatea în care domiciliază părţile. Ofiţerii de stare civilă ce funcţionează în cadrul primăriilor comunale, orăşeneşti, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, sunt îndreptăţiţi să înregistreze actele şi faptele de stare civilă ale tuturor locuitorilor care îşi au domiciliul în aceste unităţi administrativ-teritoriale. Competenţa teritorială a ofiţerului de stare civilă mai poate fi determinată şi de reşedinţa părţilor. Căsătoria se încheie de către ofiţerul de stare civilă, la sediul autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa unul dintre viitorii soţi. Pentru înregistrarea unor fapte de stare civilă competenţa teritorială este determinată de locul unde s-au produs acestea. Astfel, întocmirea actului de naştere sau de deces se face la autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială s-a produs evenimentul. Dacă naşterea sau decesul au avut loc în tren, pe o navă, aeronavă sau într-un alt mijloc de transport, în timpul unei călătorii ce nu depăşeşte graniţele României, întocmirea actului de naştere sau de deces se face de ofiţerul de stare civilă al autorităţii administraţiei publice locale a locului de coborâre sau de debarcare.