You are on page 1of 1

Împărţirea bunurilor comune în timpul căsătoriei Are un caracter de excepţie şi poate fi cerută de unul dintre soţi sau de creditorii

personali ai soţilor, însă numai pentru “motive temeinice”. Împărţirea bunurilor comune la desfacerea căsătoriei La desfacerea căsătoriei, potrivit art. 35 alin. 1 C.F. bunurile comune se pot împărţi prin învoiala soţilor, şi numai când aceştia nu se înţeleg va hotărî instanţa de judecată.