You are on page 1of 2

Rancangan Pengajaran Mingguan Hari/ Tempoh/ Mata Pelajaran/ Tahun Isnin (24/6/13) (11.45-12.

45 pagi) Sains Tahun 5 Cerdas Tajuk Pelajaran 1. Keadaan bahan 1.3 Memahami kitaran air 1.3.1memerihalkan bagaimana awan terbentuk. 1.3.2memerihalkan bagaimana hujan terbentuk. Rabu(11/4/12) (10.45-11.45 pagi) Sains Tahun 5 Cerdas 1. Keadaan bahan 1.3 Memahami kitaran air 1.3.3 menerangkan bagaimana kitaran airberlaku dalam persekitaran. 1.3.4 menerangkan kepentingan kitaran air. - Soal jawab tentang proses kitaran air - Melihat video proses kitaran air - membuat simulasi tentang proses kitaran air. - Perbincangan tentang kepentingan kitaran air - KPSA: memerhati, berkomunikasi, mentafsir data. - BBM: tayangan video, LCD, pembesar suara pen marker, kertas manila, kertas mahjung Kaedah Pengajaran - Soal jawab tentang pembentukan awan dan hujan - Melihat video pembentukan awan dan hujan - Membuat carta aliran tentang proses pembentukan awan dan hujan - Pembentangan Catatan - KPSA: memerhati, berkomunikasi, mentafsirkan data. - BBM: kertas mahjung, pen marker, tayangan video, LCD, pembesar suara.