You are on page 1of 15

VELEUČILIŠTE U RIJECI SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ INFORMATIKE

IS WEBSHOP

Kolegij: Alati razvoja informacijskih sustava Mentor: Mr. Sc. Marin Kaluža, viši predavač Student: Šimunović Bojan

Rijeka, lipanj 2012.

...................................................................................... DIJAGRAM DEKOMPOZICIJE . MODEL PODATAKA .............................. ZAKLJUČAK ....................... Dijagram konteksta ................................................. RELACIJSKI MODEL ......... 10 5.... 9 4......................................................... 5 3.........................2 Definicija entiteta ................... 7 4................................................................................................................................................................................................ 5 4...........................................SADRŽAJ 1............................................................................................................... Lista entiteta ................... 11 6......................... 4 3..................................................................... 3 2..................................................................................... 15 ... UVOD .................................................................................................................................. DIJAGRAM TOKA PODATAKA .........................1............1......

UVOD Aplikacija služi za rad webshop-a. sličan Javi i C++ -u. pregleda artikala I detalja o istima do dodavanja artikala u košaricu i same kupnje.1. Aplikacija je razvijena pomoću C-Sharp programskog jezika. od registracije kupaca. tj. .NET programskih jezika. Podržava cjelokupan process rada sustava. Internet trgovine. koji je jedan od mnogih .

Kupac 2. Administrator Navedeni se podsustavi također sastoje od svojih podsustava: 1. Autentifikacija korisnika 2. Kupac -> Odabir proizvoda. .2. Administrator -> Uređivanje proizvoda. DIJAGRAM DEKOMPOZICIJE Informacijski sustav Webshop-a sastoji se od dva glavna podsustava. Uređivanje korisnika Ovim dijagramom je prikazan način raščlam be sustava na podsustave. Košarica. a to su: 1.

1. koje prikazujemo zajedno sa vanjskim sustavima i skladištima podataka.3. Između podsustava i vanjskih sustava kolaju informacije. Informacijski sustav Webshop komunicira sa dva vanjska sustava. 3. . Dijagram konteksta Dijagram se zatim dijeli na podsustave. a skladišta podataka služe za smještaj podataka i kao posrednik između podsustava. DIJAGRAM TOKA PODATAKA Dijagram toka podataka prikazuje vezu sustava prema vanjskim sustavima te pripadne tokove podataka i skladišta podataka. a to su: KUPAC i ADMINISTRATOR.

Proizvodi i Košarica. . Kupac predaje zahtjev za registracijom ili vrši login ukoliko je već registriran. a prilikom logina se vrši provjera korisnika. korisnik odabire proizvod. administrator vrši dodavanje i brisanje proizvoda. Administrator može dodjeljivati uloge korisnicima.Podsustav KUPAC komunicira sa skladištima podataka Korisnici. usporedbom podataka o kupcu. Podaci o proizvodima spremljeni su u skladištu Proizvodi. te izmjenu bilo kojeg elementa o proizvodima. Korisnik ima mogućnost pregleda košarice. Nadalje. te se odabrani proizvod iz skladišta podataka o proizvodima spre ma u košaricu. Administrator je osoba zadužena za održavanje i upravljanje sustavom Webshop -a. brisati korisnike iz baze podataka. te brisanja već dodanih proizvoda iz košarice. spremljenih u bazi podataka. Također. Podaci o korisnicima spremljeni su u skladištu Korisnici. te mijenjati podatke o istima.

4. MODEL PODATAKA Cijena Slika Opis Prezime Ime Adresa Ime_Korisnika Prezime_Korisnika Mobitel ID_Korisnika Tip_Korisnika ID_Narudzbe Datum_obrade ID_Proizvoda Naziv Akcija Istaknut KORISNIK NARUDZBA STAVKA NARUDZBA PROIZVOD ID_Podkategorije Naziv PODKATEGORIJA Opis ParentId ID_Kategorije Naziv KATEGORIJA Opis ParentId Slika 1. ER model .

prezime korisnika Adresa .opis proizvoda Cijena .adresa korisnika Mobitel .slika proizvoda Istaknut .da li je na akciji (da/ne) .Tip entiteta KORISNIK sadrži podatke o korisnicima: ID_Korisnik .prezime korisnika Datum_obrade .šifra narudžbe ID_Proizvod .datum obrade Tip entiteta STAVKA_NARUDZBA sadrži podatke o stavkama narudžbi: ID_Narudzba .šifra proizvoda Tip entiteta PROIZVOD sadrži podatke o narudžbama: ID_Proizvod .šifra proizvoda Naziv .šifra korisnika Ime . da li je proizvod istaknut (da/ne) Akcija .ime korisnika Prezime .mobitel korisnika Tip_Korisnika .cijena proizvoda Slika .ime korisnika Prezime_korisnika .naziv proizvoda Opis .vrsta korisnika Tip entiteta NARUDZBA sadrži podatke o narudžbama: Ime_korisnika .

6.šifra Tip entiteta KATEGORIJA sadrži podatke o kategorijama: ID_Kategorija .1.naziv podkategorije Opis . 5. 3. 4. Naziv KORISNIK NARUDZBA STAVKA NARUDZBA PROIZVOD PODKATEGORIJA KATEGORIJA Opis Popis korisnika Popis narudzbi Popis stavki narudzbi Popis proizvoda Popis podkategorija Popis kategorija .šifra 4. Lista entiteta Redni broj 1.Tip entiteta PODKATEGORIJA sadrži podatke o podkategorijama: ID_Podkategorija .šifra podkategorije Naziv .šifra kategorije Naziv . 2.opis podkategorije ParentID .naziv kategorije Opis .opis podkategorije ParentID.

popis proizvoda koje korisnik moze odabrati 5.4. NARUDZBA .popis narudzbi koje je korisnik napravio 3.popis hardverskih kategorija .opisuje koji se proizvodi nalaze na određenoj narudzbi 4. KORISNIK .popis hardverskih podkategorija 6. KATEGORIJA .popis registriranih korisnika 2.2 Definicija entiteta 1. STAVKA NARUDZBA . PROIZVOD . PODKATEGORIJA .

Proizvod Korisnik PK ID_Korisnika Ime Prezime Adresa Mobitel Tip_korisnika PK FK2 Narudzba ID_Narudzbe ID_Korisnika Ime_Korisnika Prezime_Korisnika Datum_obrade FK3 FK4 ID_Narudzbe ID_Proizvoda StavkaNarudzba PK ID_Proizvoda Naziv Opis Cijena Slika Istaknut Akcija ID_Podkategorije Podkategorija PK FK1 ID_Podkategorije ID_Kategorije Naziv Opis ParentId Kategorija PK ID_Kategorije Naziv Opis ParentId .5. atributi te primarni i vanjski ključevi. RELACIJSKI MODEL Slijedi relacijski model u kojem su prikazane relacije.

Podkategorija.Relacijski model sastoji se od 6 relacijskih shema (Korisnik. Proizvod. Kategorija). StavkaNarudzba. Relacijska shema Korisnik NAZIV ID_Korisnik Ime Prezime Adresa Mobitel Tip_Korisnika OPIS Sifra korisnika Ime korisnika Prezime korisnika Adresa korisnika Mobitel korisnika Vrsta korisnika TIP INT String String String String String OGRANIČENJE PK Relacijska shema Narudzba NAZIV ID_Narudzba ID_Korisnik Ime_korisnika Prezime_korisnika Datum_obrade OPIS Sifra narudzbe Sifra korisnika Ime_korisnika Prezime_korisnika Datum obrade TIP INT INT String String String OGRANIČENJE PK FK . Narudzba.

FK PK.FK Relacijska shema Proizvod NAZIV ID_Proizvod ID_Podkategorija Naziv Opis Cijena Slika Istaknut Akcija OPIS Sifra proizvoda Sifra podkategorije Naziv proizvoda Opis proizvoda Cijena proizvoda Slika proizvoda Da li je istaknut Da li je na akciji TIP INT INT String String String String String String OGRANIČENJE PK FK .Relacijska shema StavkaNarudzba NAZIV ID_Narudzba ID_Proizvod OPIS Sifra narudzbe Sifra proizvoda TIP INT INT OGRANIČENJE PK.

Relacijska shema Podkategorija NAZIV ID_Podkategorija ID_kategorija Naziv Opis ParentID OPIS Sifra podkategorije Sifra kategorije Naziv podkategorije Opis podkategorije Šifra TIP INT INT String String Int OGRANIČENJE PK FK Relacijska shema Kategorija NAZIV ID_kategorija Naziv Opis ParentID OPIS Sifra kategorije Naziv kategorije Opis kategorije TIP INT String String OGRANIČENJE PK .

Korištene su metode za modeliranje podataka i procesa. Projekt je rađen po fazama: dijagram dekompozicije. model podataka. ZAKLJUČAK Cilj ovog projekta je bio napraviti informacijski sustav koji podržava Webshop. relacijski model i na kraju izrada same aplikacije u C#.6. odabir proizvoda za web kosaricu kao i samo naručivanje. Omogućena je registracija korisnika . . Procesi su metodološki obrađeni i objašnjeni. dijagram t oka podataka.