You are on page 1of 3

1.Racunarske mreze? Sistem hardvera i softvera koji omogudava razmejnu podata između uređaja.

Skup dva ili više uređaja koji razmjenjuju informacije. 2.Nabrojati neke od uredjaja racunarski mreza I objasniti ka-ke L1,L2,L3 switch? Switch, Hub, Router, Bridge, Modem, Firewall, Rak itd. Switch povezuje vise uredjaja I radi sa MAC adresama. Proslijedjuje pakete na destinaciju unutar mreze.Layer1 je HUB, a to znaci da ne manipulise sa podacima kojima raspolaze( ne cita podatke, ne poznaje destinaciju podataka I ne poznaje izvor podataka). Paket koji je usao na jedan port, proslijedjen je na sve ostale portove. Mane su mu neefikasan prenos podataka I spor prenos podataka. Layer2 radi sa MAC adresama svakog spojenog uredjaja, vrsi usmjeravanje podataka a paketi se salju n avec definisane destinacije. On samnjuje ukupnu kolicinu mreznog saobracaja. Layer3 obavlja sve isto sto I Layer2, samo sto jos dodatno koristi IP adrese u komunikaciji I ima funkcionalnosti router-a. 3. Tri Topologije I njihovi detalji? Topologija se odnosi na način kako su krajnje tačke ili uređaji, prisutni u mreži, medjusobno povezani. 3 Standardne topologije su: Magistrala (Bus), Prsten ( Ring) I Zvjezda ( Star). Magistrala ima iste ka-ke kao I stablo. Zatim ima jedan krak bez grananja. Koristenje visetackastog medijuma I svi uredjaji su direkto prikopcani na prenosni medijum. Magistrala koristi hardverski Interfejs TAP za povezivanje. Na oba kraja magistrale postoje zavrsnice. Svaki uredjaj ima sopstvenu adresu.Podaci se salju u manjim paketima Uređaji primaju samo one pakete namjenjene njima. U slučaju da jedan uređaj prestane da radi, ostali uređani međusobno povezani i dalje mogu da komuniciraju.Prsten, svi uređaju povezani u jedan zatvoreni krug I svi su povezani sa repetitorima. Veze su jednosmjerne I Podaci cirkulišu oko prstena u jednom smjeru. Svaki uređaj ima sopstvenu adresu I Podaci se šalju u manjim blokovima, a samo uređaj definisan kao destinacija prihvata paket. Kada se završi cijeli krug, paket se izbacuje iz mreže. Ako jedan uređaj prestane sa radom, svi ostali uređaju gube mogudnost komuniciranja.Zvjezda, svi uređaju povezani sa centralnim uređajem. Svi uređaju povezani sa centralnim uređajem( 2 veze izmedju 2 uredjaja). Dva način slanja i primanja podataka, emisija svima. Kao

6. TCP Protokol. UDP (User Datagram Protocol) je Najbrži transport podataka do aplikacije. Nacrtaj Dijagram!!! . To je Najrasprostranjeniji protocol I Ostvaruje direktnu vezu između dva uređaja i dvije aplikacije. mreza I dalje funkcionise. Ako Centralni čvor prestane raditi. Klijent bira koji de OFFER paket prihvatiti. Nacrtaj Dijagram MAGISTRALE!!! 4. DNS Server je Mašina sa kojom se obavlja komunikacija I koja prevodi domain. Vrsta komunikacije:1 na 1. PONUDA – OFFER (DHCP server prima DHCP DISCOVERY paket I Rezerviše jednu IP adresu za klijenta). a salje DHCP REQUEST) I POTVRDA – ACKNOWLEDGE (Server šalje DHCP AKCNOWLEDGE paket klijentu). Ako ima 2 ili vise uredjaja DHCP. UTP protocol.4 koraka su: OTKRIVANJE – DISCOVERY (Klijentski uređaj pokušava da pronađe DHCP Server). DNS se dodjeljuje: Dinamicki I Staticki.Više na 1. dns serveri I nacrtati dijagram? DNS (Domain Name System) Pretvara IP domain ime u IP adresu. DHCP. Svi DHCP servisi primaju DISCOVERY paket I Svi DHCP servisi salju OFFER paket. Nacrtaj Dijagrame!!! 5. funkcionisanje. kako funkcionisu. Omogudava pouzdanu komunikaciju (dostavlajnje paketa). svi uredjaji u mrezi gube nacin komunikacije.1 na više. funkcionisanje.I kod Magistrale I Prstena I kod Zvjezde svaki uređaj ima sopstvenu adresu. Omogudava logičku konekciju između dva uređaja koji žele komunicirati I Obezbjeđuje povezivost između raznorodnih platform. nacrtati I objasniti? TCP/IP je model – Nije protocol. DNS.Više na više. tačnije aplikacija za pretragu internet I Drugih DNS servera za pretvaranje. TCP/IP. Ne kontroliše gubitak/dupliranje/oštedenje informacija I Ne ostvaruje vezu (konekciju) između dva računara. Ima odličnu primjenu u LAN-u. TCP (Transmission Control Protocol) je Protokol sa kontrolom dostavljanja informacija. 4 koraka I desavanja vise uredjaja DHCP? DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) je Protokol za dinamičko konfigurisanje računara I Protokol koji funkcioniše između klijenta i server. Svi servisi imaju svoj opsjek IP adresa. ZAHTJEV – REQUEST(Klijent prima DHCP OFFER. Ako ostali uredjaji prestanu sa radom. Primaju zahtjev za pretvaranje od: Klijentskih računara.

Aktivan napad) – Fabrication(Napad na autentičnost. Nacrtaj dijagrame!!! 8. 4 napada I prijetnje. Definiše format paketa I Omogudava prosljeđivanje (rutiranje) informacija. Aktivan napad) – Interception(Napad na povjerljivost.Dopisi jos malo o IP adresama.Aktivan napad).7. po bar jednu recenicu I dopisi. getaway-a. Pronadji I Lokalne.IP adrese? Subnet mask. Napadi I prijetnje. staticke I dinamicke IP adrese. 4 osnovna napada I prijetnji su: – Interruption(Napad na raspoloživost. a koje Lokalne IP adrese? Koje su staticke. default getaway? Koje su javne. a koje dinamicke IP adrese? IP( Internet Protocol ) Omogudava adresiranje uređaja. nacrtati I objasniti? Napad na sigurnost – Security attack je ta da Bilo koja akcija koja ugrožava sigurnost informacija. . ja nisam trazio odgovore subnet maske. IP Adrese su Osnovni zahtjev Internet Protokola I Svaki uređaj na mreži mora imati dodjeljenu adresu. Javne. B I C…. Sastoji se iz tri klase: A.Pasivan napad) – Modifikacija(Napad na integritet.