You are on page 1of 6

‬‬ ‫עד‬ ‫כאשר המכשיר פועל ולא מתבצעות בו פעולות‪ .‬או לחיצה קצרה‬ ‫כדי להפעיל את המסך לחץ על‬ ‫‪.‬ולאחר מכן בחר אישור‪.‬‬ ‫כדי לנעול את המסך ידנית לחץ לחיצה קצרה על‬ .‬‬ ‫כדי לפתוח את כיסוי הסוללה יש לתחוב את ציפורן‬ ‫האצבע באיטיות ובחוזקה לתוך הפתח שבצידו התחתון‬ ‫של המכשיר‪ .‬יש לבצע זאת‬ ‫על‪-‬ידי פתיחת כיסוי הסוללה בגב המכשיר‪.‬המכשיר‬ ‫ינעל לצורך חיסכון באנגריית הסוללה‪.‬‬ ‫אין להשתמש בעצמים חדים העלולים לגרום נזק‬ ‫לטלפון!‬ ‫כדי להכניס את כרטיס ה‪ Sim-‬וכרטיס הזכרון הסר את‬ ‫כיסוי הסוללה והכנס את כרטיס ה‪ Sim-‬וכרטיס הזכרון‬ ‫לחריצים המתאימים‪.‬לאחר מכן‬ ‫הרם את הכיסוי באיטיות‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪.‬‬ ‫על‬ ‫לצד‬ ‫כדי לשחרר את נעילת המסך גרור את הסימן‬ ‫ימין לרוחב המכשיר‪.‬בין המכשיר לבין כיסוי הסוללה‪ .‬‬ ‫ההפעלה‬ ‫כדי לכבות את המכשיר לחץ לחיצה ארוכה על‬ ‫לפתיחת תפריט אפשרויות המכשיר‪ .‬‬ ‫כדי להדליק את המכשיר לחץ לחיצה ארוכה על מקש‬ ‫שבחלקו העליון של המכשיר‪.‬בתפריט‬ ‫האפשרויות בחר כיבוי‪ .‫ראשית‪ .‬יש להכניס את הסוללה למכשיר‪ .

7‬מקש עוצמת קול ‪ /‬זום‬ ‫‪ .20‬‬ ‫מקש הבית‬ ‫מסך מגע‬ ‫חיישן תאורה‬ ‫עדשת המצלמה‬ ‫נורית מבזק המצלמה‬ ‫רמקול‬ ‫נקב לרצועה‬ ‫מחבר דיבורית אישית‬ ‫מיקרופון משני‬ ‫מקרופון ראשי‬ ‫שימוש במקשים‪.‬‬ ‫‪ .5‬נורית חיווי של הודעות‬ ‫‪ .Google-Calendar‬וכדי להוריד‬ ‫יישומים ומשחקים מ ‪.18‬‬ ‫‪.8‬מקש 'תפריט'‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪3‬‬ .‬‬ ‫חזור – חזרה למסך הקודם ‪ /‬סגירת המקדלת‪ .2‬חיישן קירבה‬ ‫‪ .17‬‬ ‫‪.12‬‬ ‫‪.19‬‬ ‫‪.10‬מקש חזרה‬ ‫‪.16‬‬ ‫‪.Google‬‬ ‫חשבון ‪ Google‬הוא המפתח לשימוש במגוון יישומים ושירותים באמצעות‬ ‫טלפון ‪ .‬תיבת דו‪-‬שיח‪ .14‬‬ ‫‪.Android‬נדרש לך חשבון ‪ Google‬לדוגמה ‪ .‬‬ ‫תפריט ‪ -‬פתיחת רשימת האפשרויות הזמינות במסך ‪ /‬הישום הנוכחי‪.‬תפריט‬ ‫או חלונית הודעות היידוע‪.Play Store‬‬ ‫סקירה כללית‪.‬כדי להשתמש בישום‬ ‫‪ Gmail‬בטלפון‪ .15‬‬ ‫‪.‫חשבון ‪.6‬יציאת ‪Micro USB‬‬ ‫‪ .4‬מחבר ‪HDMI‬‬ ‫‪ .1‬מקש הפעלה ‪ /‬נעילת מסך‬ ‫‪ .‬כדי לשוחח בצ'אט עם חברים באמצעות ‪.9‬מקש מצלמה‬ ‫‪ .Google Talk‬‬ ‫כדי לסנכרן את לוח השנה בטלפון מול ‪ .3‬רמקול אוזניה‬ ‫‪ .13‬‬ ‫‪.11‬‬ ‫‪.‬‬ ‫בית – עבור אל מסך הבית ‪ /‬לחץ והחזק לראות יישומים אחרונים‪.

‬‬ ‫הצגת חלונות פתוחים‪.‬פנה אל ספק שירותי הדוא"ל שלך כדי לקבל‬ ‫ממנו את הגדרות החשבון הנכונות‪.‬‬ ‫אתר את הפריט‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.‬הקש על בוצע‪.5‬‬ ‫‪.‬‬ ‫הזן את כתובת דוא"ל והסיסמה שלך‪ .‬‬ ‫אם לא ניתן להוריד אוטומטית את הגדרות חשבון הדוא"ל‪.1‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.‬הקש על‬ ‫והקש עליו‪.‬‬ ‫דפדפן אינטרנט‪.‬‬ ‫הקש על הודעה חדשה‬ ‫הקש על כתוב הודעה והזן את גוף ההודעה‪.‬במסך הבית‪ .‬כדי שתוכל לזהות אותו‬ ‫בקלות‪ .‬או עריכה של סימניה‪ .‬‬ ‫‪4‬‬ .‬פתיחה‪ .‬‬ ‫רענון דף אינטרנט הנוכחי‪.‬‬ ‫עבור דוא"ל ארגוני‪ .3‬‬ ‫‪.‬בחר ‪ Exchange Active Sync‬כסוג החשבון‪.‬‬ ‫פתיחת חלון דפדפן חדש‬ ‫הוספה‪ .‬‬ ‫כדי להוסיף נמען‪ .‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.‬כדי להסיר נמען‪.‬והקש על הבא‪.2‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.‬‬ ‫דוא"ל‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.‬כעת הקש על בוצע‪.‬הקש על‬ ‫הרצויה‪.‬הקש על שלח‪.‬‬ ‫ובחר באפשרות‬ ‫אם ברצונך להוסיף קובץ מדיה‪ .‬‬ ‫השלם את ההגדרה באופן ידני‪.‬‬ ‫הקש על ערוך נמענים‪ .‬‬ ‫אם עליך להזין את ההגדרות באופן ידני‪ .‬‬ ‫ליד שדה נמען‪.‬‬ ‫כדי לשלוח את ההודעה‪ .‬‬ ‫כדי להגדיר חשבון דוא"ל בטלפון‪ .‬או הזן‬ ‫ידנית את המספר‪.‫העברת הודעות‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫כדי לפתוח את דפדפן האינטרנט‪ .‬‬ ‫אם תתבקש‪ .‬הזן שם עבור הדוא"ל שלך‪ .‬‬ ‫מעבר קדימה דף אחד בהסטוריית הגלישה‬ ‫פתיחת התפריט להצגת אפשרויות נוספות‪.‬הקש על הוסף נמען ובחר איש קשר‪ .‬‬ ‫סרגל כלים‪ .‬כדי להוסיף נמען לחץ על הוסף נמען‪ .‬ולאחר מכן הקש על‬ ‫לסיום‪ .‬לחץ‬ ‫על ‪ .‬במסך הבית הקש על‬ ‫מכן הקש על ‪.‬‬ ‫אם ברצונך להוסיף או להסיר נמנעים לפני שליחת ההודעה‪ .‬הצגת דפים מהסטורית הדפדפן‪.‬במסך הבית הקש על‬ ‫אתר את הפריט דוא"ל והקש עליו‪.5‬‬ ‫‪.‬אפשרויות סרגל כלים מקלות על הגלישה‪.2‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫ולאחר‬ ‫כדי ליצור הודעה ולשלוח אותה‪ .

‬אתר את הפריט‬ ‫הזן את מספרו של הנמען והקש על חייג‪.‬במסך הבית הקש על‬ ‫טלפון והקש עליו‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫תוכל לבצע שיחה על ידי חיוג ידני של מספר טלפון‪ .‬‬ ‫חיוג‪.‬‬ ‫כדי לבצע שיחה בחיוג‪ .‫מצלמה‪.‬‬ ‫כדי לסיים שיחה‪ .‬על ידי הקשה על‬ ‫מספר השמור ברשימת אנשי הקשר בטלפון‪ .‬‬ ‫כדי לענות לשיחה גרור את הסימן הירוק ימינה לרוחב‪.‬הקש על‬ ‫‪.‬‬ ‫כדי לדחות שיחה גרור את הסימן האדום שמאלה לרוחב‬ ‫‪5‬‬ .‬או על ידי הקשה על סימן‬ ‫הטלפון לצד מספר הטלפון ב יומן שיחות‪.