You are on page 1of 1

SJK (TAMIL) LDG SELANGOR RIVER, 45700 BUKIT ROTAN, SELANGOR DARUL EHSAN

Njrpa tif rpyhq;$u; uptu; Njhl;lj; jkpo;g;gs;sp, 45700 Gf;fpl; Nuhj;jhd;, rpyhq;$u; lhUs; Vrhd;.
Kod Sek: BBD 3068 bbd3068@btpnsel.edu.my Tel & Fax : 03-32897275 www.sjktselangorriver.edu.my Rujukan Kami Tarikh Pegawai Pelajaran Daerah, Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Selangor, 45000 KUALA SELANGOR (u.p. : Pn. Faizah Binti Kadzim Azizi ( Unit Kewangan dan Akaun PPDKS ) Tuan, BORANG PERMOHONAN CAPAIAN SISTEM eSPKWS Dengan segala hormatnya disampaikan perkara di atas untuk perhatian dan tindakan tuan / puan selanjutnya. : : SJKTLSR/ 02.05.2013

Surat tuan ………………..bertarikh ………….. diterima pada ... Tindakan akan / telah / tidak dapat diambil. Dengan ini dipanjangkan untuk tindakan tuan selanjutnya.

Disertakan bersama dokumen yang berkaitan dengan perkara di atas. 1. Salinan Bilangan Murid mengikut Kaum Dan Kelas – Ikut Sekolah Seperti Pada 04.04.2013

2. Sekian untuk makluman dan tindakan tuan seterusnya. Kerjasama tuan didahului dengan ucapan terima kasih. Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” “USAHA PASTI JAYA” Saya yang menurut perintah,

( ELANGKUMARAN A/L DAVARAJOO ) Guru Besar SJKT Ldg Selangor River, 45700 Bukit Rotan.

Sekolah Penjana Insan berkualiti
jukpf;f kdpjid cUthf;Fk; gs;sp!
ini apabila berhubung ) ( Sila catatkan rujukan sekolah