You are on page 1of 2

CONTUL

DEFINITIA CONTULUI Realizarea obiectului contabilitatii nu se rezuma la simpla reflectare la un moment dat a situatiei patrimoniului unei intreprinderi . Contabilitatea trebuie sa asigure inregistrarea completa si neintrerupta , pe baza de documente , a tuturor operatiunilor economice , care aduc modificari in patrimoniu , pentru a mijloci , pe aceasta baza analiza factorilor care au determinat modificari in volumul si structura elementelor patrimoniale . Aceste operatiuni sunt cu atat mai necesare , cu cat in bilant nu se reflecta decat situatia economico-financiara la un moment dat . In acest scop , contabilitatea foloseste un procedeu specific numit cont , conceput in mod special pentru a permite inregistrarea , urmarirea si controlul atat al existentului , cat si al modificarilor care au avut loc in mod curent , zi de zi in elementele patrimoniale . Contul este un procedeu si un model de inregistrare , urmarire si control valoric , iar uneori si cantitativ a existentei si miscarilor unui mijloc economic , a unui proces economic , a unei surse sau a unui rezultat economico-financiar , pe o perioada de timp bine determinata . El poate fi definit ca o socoteala scrisa , prezentata intr-o forma speciala , cu ajutorul careia se realizeaza , in mod sistematic , inregistrarea , ordonarea , gruparea si sistematizarea informatiilor privind existenta si miscarea mijloacelor si a surselor de acoperire a acestora . Urmarirea si inregistrarea acestora se realizeaza in expresie valorica si uneori in expresie naturala pe perioade de timp si structuri organizatorice determinate . Intrucat realitatea economica a intreprinderilor , mijloacele , procesele economice si sursele sunt formate din numeroase elemente, exista o multime de conturi , legate organic intre ele , care formeaza sistemul conturilor . Cu ajutorul sistemului de conturi , obiectul de studiu al contabilitatii este urmarit si controlat , potrivit principiilor de ordonare stabilite , sub cele mai variate aspecte ; in felul acesta se realizeaza integritatea si totalitatea reflectarii obiectului contabilitatii . LITU ALINA CLASA A XI A F