You are on page 1of 5

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE A UNUI AUTOTURISM Nr.

________din data de__________

CAP.I PARTILE CONTRACTANTE I.1. Locatorul si Locatarul (1) S.C.____DA GAMA____________S.R.L., cu sediul în:___Com. Botosana_____________________ str._______-____________, nr._450__, bl.___, sc.___, ap.___, jud./sector_Suceava______, având codul unic de înregistrare:__J33/603/2003__________, tel./fax.____________________________________, e-mail __dagama_2003@yahoo.com________________________, reprezentată de dl/d-na ________________________________________, CNP: _____________________________, în calitate de____________________________, denumită în continuare in prezentul contract locator, şi Dl./Dna._______________________________, cu domiciliul în ___________________________,

(2)

str.___________________, nr._____, bl.___, sc.___, ap.___, jud./sector__________, posesor al C.I. seria___, nr.________, CNP:_____________________,, denumit in continuare in prezentul contract locatar, avand ca temei legal art.1777-1823 Cod Civil, precum si legislatia româna in vigoare, au convenit sa încheie prezentul contract de locaţiune (inchiriere auto), cu respectarea urmatoarelor clauze: CAP.II OBIECTUL CONTRACTULUI II.1. Descrierea obiectului contractului (1) Obiectul prezentului contract consta in darea in folosinta (închirierea) de catre locator, locatarului a unui autoturism cu următoarele date de identificare şi caracteristici:  MARCA:____________________________ , CULOARE:_________________________________;  CAROSERIA:____________________; NR. DE INMATRICULARE:________________________;  ANUL FABRICATIEI:________________;CAPACITATE CILINDRICA:____________________;  FUNCTIONEAZĂ CU COMBUSTIBIL:______________; KM LA BORD:___________________;  CERTIFICAT DE INMATRICULARE SERIA__________________________________________;  ALTE DATE:______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ proprietatea locatorului, denumit în continuare în prezentul contract „autoturism”, în schimbul achitării de catre locatar a unui preţ. (2) Autovehiculul este ales liber de catre locatar dintre cele deţinute de locator, iar documentele care vor însoţi autoturismul pe timpul cât acesta se află la locatar, vor fi identificate în anexa nr. 1 la prezentul contract, care face parte integranta din acesta. (3) Pe toata durata contractului locatorul işi păstreaza dreptul de proprietate deplină asupra autovehiculului închiriat, care face obiectul prezentului contract de inchiriere. Autovehiculul este asigurat, asigurarea fiind operabila in conditiile legii si ale prezentului contract. (4) Locatarul declară ca va folosi autovehiculul inchiriat pe teritoriul: în strainătate, în următoarele state:__________________________________________. (5) Utilizarea autoturismului în afara teritoriului României se poate face numai după întocmirea unei cereri scrise de către locatar, fiind necesara o autorizatie scrisa din partea locatorului si se va percepe o taxa suplimentara de ___________.

 

pe teritoriul României;

LOCATOR

1

Locatar (Client)

locatarul având obligaţia de a alimenta autoturismul cu tipul de conbustibil specificat in prezentul contract. II. e) in concursuri. 1. in caz de nevoie. si poseda permis de conducere categoria B. II. Capacitatea maxima a autovehiculului este de____locuri. pentru eventualele daune sau avarii produse. (4) Locatarul se obliga sa se ingrijeasca de autovehicul ca un bun proprietar. Cheltuielile de intretinere si utilizare cad in sarcina Locatarului. functionarea fiind la capacitatea si calitatea descrisa in contract sau anexa nr. (4) Locul predarii-primirii autovehiculului este ____________________________________________. Autovehiculul intruneste toate conditiile tehnice de folosire. si va fi consemnata in procesul verbal de predare-primire care constituie Anexa nr. in solidar cu persoana implicata in eveniment. precum si la locatia la care doreste locatarul.inchirieri auto. remorci sau a altor obiecte. functionarea necorespunzatoare. c) pentru impingerea sau remorcarea altor vehicule. fiind in stare normala de functionare si neavand defecte si lipsuri. exctinctor. orice depasire a acestei limite va fi taxata cu ________/Km suplimentar. si toate celelalte dotari corespunzatoare (trusa medicala. locatorul va acorda asistenta tehnica precum si service. (2) Locatarul are varsta împlinita de 18 ani.4. Orice alta utilizare contrara atrage culpa locatarului.II. sau in orice alta locatie in care Locatorul are puncte de lucru cu obiect . sau accidentele nedorite daca acestea se datoreaza exclusiv culpei locatarului in utilizare sau nerespectarea de catre acesta a instructiunilor de folosire. la cap. Locatarul poate sa returneze autovehiculul la locul in care l-a primit. insa numai cu acordul locatorului. ce vor fi inventariate in anexa nr. sau _______________________. d) in timp ce locatarul sau persoana de la volan este sub influenta alcoolului. locatorul avand posibilitatea de urmarire a oricaruia dintre cei doi. toate documentele referitoare la inchiriere si la orice incidente intervenite in legatura cu autovehiculul. pentru recuperarea prejudiciilor (3) Limita de kilometri inclusi in taxa de inchiriere a autoturismului este de _____ Km/zi. sens in care locatarul:   va achita o taxa suplimentara. curse sau teste auto.1 la prezentul contract si face parte integranta din acesta. drogurilor.In cazul in care autovehiculul a fost condus de o alta persoana decat locatarul. cric.1. fiind in stare normala de functionare si neavand defectiuni si lipsuri. LOCATOR 2 Locatar (Client) . Garantia. (3) Locatorul nu raspunde de nefunctionarea. Conditii de folosire (1) Locatarul închiriaza autovehiculul in scopul transportului de ______________________. narcoticelor sau a altor substante ce pun in pericol abilitatile psihice si fizice de a reactiona. astfel: _______________________________________ nu va achita nici un fel de taxa suplimentara. (2) La solicitarea locatarului. autovehiculul nu va fi folosit si condus in urmatoarele situatii: a) in contraventie cu legislatia in vigoare si cu orice alte reguli de circulatie. Predarea-primirea autovehiculului (1) Predarea-primirea autovehiculului inchiriat se va face la termenul convenit de parti.1. f) in folosinta unei personae neautorizate (oricare alta persoana care nu este mentionata in prezentul contract de inchiriere).3. (6) Locatarul se obliga sa retina pentru o perioada de 90 de zile de la data incheierii perioadei de inchiriere.). dupa semnarea prezentului contract. necesar utilizarii autoturismului inchiriat. II. respectand instructiunile de utilizare si mentinandu-l in stare buna de functionare pe tot parcursul derularii prezentului contract. b) pentru transportul de persoane sau bunuri in scopul obtinerii de venit.Service-ul (1) Locatorul garanteaza ca autovehiculul ce il inchireaza intruneste toate conditiile tehnice de folosire. raspunderea pentru pagubele cauzate printr-un eveniment rutier revine locatarului. si va fi returnat in aceleasi conditii. locatarul este responsabil pentru valoarea totala a reparatiilor in caz de dauna asupra masinii sau dauna intervenita in legatura cu masina intr-unul din cazurile de mai sus. etc. (4) Sub sanctiunea platii de daune. precum si in cazul in care nu s-a solicitat asistenta tehnica locatorului. (5) Indiferent daca asigurarea a fost sau nu acceptata.2. (2) Autovehiculul se pune la dispozitia locatarului impreuna documentele aferente. (3) Autovehiculul se predă către locatar cu plinul făcut.

(5) Combustibilul nu este inclus in pret. Pretul (1) Pretul inchirierii autovehiculului este:   (2) ____________/zi. penalitatile pentru parcare. (3) Suma inscrisa in contract ca pret nu include valoarea unor posibile avarieri ale autovehiculului produse pe durata inchirierii sau eventuale amenzi. Se plateste avans:___________. (4) La returnarea autovehiculului. II. TVA). locatorul va completa procesul verbal de recepţie a autoturismului si va intocmi chitanta finala. CAP.III PRETUL CONTRACTULUI SI MODALITATI DE PLATA III. precum si daca s-a depasit aceasta perioada dar locatarul nu a returnat autoturismul Locatorului. incalcarea regulilor de circulatie ce vizeaza autovehiculul sunt responsabilitatea locatarului pe perioada de inchiriere. chiria se va achita dupa cum urmeaza: prin numerar. (4) In cazul in care Locatarul a furnizat catre Locator informatii false privind identitatea sau adresa sa ori valabilitatea permisului sau de conducere. rotilor. in cuantumul convenit chiar daca nu foloseste autovehiculul inchiriat. taxe. locatarul este responsabil in mod direct pentru acoperirea diferentei dintre valoarea totala a pagubelor produse si limita maxima acceptata de lege sau de poliţa de asigurare. simplu. (2) Pagubele produse asupra _________________________________(anvelopelor.2. In cazul in accidentul nu s-a soldat cu victime. b) Amenzile. locatarul are obligatia de a anunta in cel mult 12 ore de la producerea accidentului locatorul. geamurilor. (6) Locatarul datoreaza pretul pentru ziua de inchiriere. penalitati. daca acestea nu se datoreaza unor defectiuni legate de autovehicul. locatarul isi asuma obligatia ca. in cel mai scurt timp posibil. Pentru combustibilul lipsa in momentul livrarii autovehiculului.(7) Locatorul nu raspunde pentru pagubele suferite de locatar ori de persoanele care il insotesc. sa achite contravaloarea acestora ca si cheltuiala proprie. Costuri suplimentare Locatarul este de acord sa achite urmatoarele costuri suplimentare in cazul in care acestea vor aparea: a) Pentru fiecare kilometru parcurs peste limita stabilita. Conditii generale pentru asigurare (1) Asigurarea include raspunderea civila auto obligatorie pentru autoturism. Locatarul este de acord.5. sa anunte atat locatorul cat si Politia si sa se prezinte la cea mai apropiată unitate de Politie pentru a obtine un proces verbal constatator al accidentului. oglinzilor. (3) In caz de accident. d) In cazul in care masina este returnata cu urme vizibile de murdarie a interiorului. va fi obligat sa returneze autovehiculul tot cu rezervorul plin. care. in schimb. restul urmand a se calcula la returnarea autovehiculului. c) In cazul pierderii sau deteriorarii documentelor masinii sau a cheilor acesteia. se va plati _____Euro/litru (incl. TVA). pentru pierderea sau deteriorarea proprietatilor personale lasate nesupravegheate in interiorul autovehiculului. In cazul in care valoarea pagubelor accidentului depaseste limita stabilita de lege sau de poliţa de asigurare. Locatorul isi declina orice responsabilitate pentru daunele pricinuite de locatar tertilor. in legatura cu autovehiculul. se va percepe o taxa suplimentara de ________ Euro (excl.1. altfel_______________________________________________________________________________ Ca modalitati de plata. precum şi asigurare CASCO. altfel_____________________________________________________________________________. in vederea efectuarii demersurilor pentru demararea procedurii amiabile.   LOCATOR 3 Locatar (Client) . prin prezentul contract. Autovehiculul va fi livrat cu rezervorul plin locatarului. iar in caz de dauna asupra acestora. precum si cele produse la podeaua exterioara si in interiorul autovehiculului) nu sunt incluse in asigurare. se va percepe o taxa aditionala _____Euro/km. TVA). locatarul va achita o taxa aditionala de ________ Euro (incl. III.

este obligatorie declararea acestora de catre locatar organelor de politie din raza localitatii in care s-a produs evenimentul. respectiv__________ore.IV DURATA CONTRACTULUI IV. si pe care acesta din urma le-a putut constata la incheierea prezentului contract. b) sa asigure asistenta tehnica si service. dotari si valoarea de piata. locatorul nu raspunde de tulburarea cauzata prin faptul unui tert care nu invoca vreaun drept asupra bunului. 2. h) in cazul in care autovehiculul a fost condus sub influenta alcoolului si/sau a drogurilor ori altor substante stupefiante. ora:________pana la data de ___________ora_______. f) in cazul unor avarii aduse autovehiculului. V OBLIGATIILE PARTILOR V.2. CAP. conform prevederilor prezentului contract. d) locatorul este garant pentru evictiunea bunului si pentru viciile ascunse ale autovehiculului care ii impiedica intrebuintarea. conform prevederilor prezentului contract. LOCATOR 4 Locatar (Client) .1. Intarzierea in predarea autovehiculului (1) Intarzierea in predarea autovehiculului de catre locatar. cu rezervorul de carburant plin suportand sanctiunile pentru intarziere. Perioada de inchiriere (1) Termenul de inchiriere este de ________ zile. pana in momentul. la expirarea duratei contractului. c) sa se abtina de la orice fapt care ar avea drept consecinta tulburarea Locatarului in folosinta bunului. precum şi din prevederile art. nu se vor percepe penalitati. carnet de conducere de categoria autovehiculului ce il inchireaza. are urmatoarele consecinte: a) daca intarzierea este de cel mult 1 ora.CAP. Locatorul nu raspunde insa pentru vicii care ii fac locatarului incomoda folosinta. tip. IV. ziua. distrugere sau furt sa poata fi recuperate prin asiguratorul Locatorului. din cuantumul chiriei datorate pe zi. atunci cand ii este solicitata de catre locatar. c) incepand cu a 5-a ora de intarziere. g) pentru ca pagubele produse in urma unui eveniment rutier. prin act aditional la prezentul contract. in cuantumul stabilit prin prezentul contract. odata cu restituirea autovehiculului. cu incepere de la data de ____________. Drepturile si obligatiile Locatarului Drepturile si obligatiile locatarului decurg din atât din clauzele intregului contract. fata de ora incetarii contractului. tulburare de fapt sau de drept. 1786-1795 Cod Civil si se completeaza cu următoarele: a) sa asigure Full Casco autovehiculului pe toata durata contractului. c) de a suporta costurile de intretinere si alte consturi suplimentare. 1796-1804 Cod Civil si se completeaza cu următoarele: a) de a avea varsta de 18 ani impliniti. d) de a achita amenzile emise de autoritati pentru contraventii sau infractiuni savarsite pe perioada inchirierii de catre locatar. Drepturile si obligatiile Locatorului Drepturile si obligatiile locatorului decurg din atât din clauzele intregului contract. b) de a plati contravaloarea chiriei autovehiculului. iar in caz de prelungire a duratei contractului cu acordul locatorului. numai prin acordul scris al partilor. locatarul va fi obligat la plata chiriei/zi. precum şi din prevederile art. cu exceptia celor provocate prin forta majora.1. urmand ca in caz contrar contravaloarea pagubelor sa fie suportata integral de catre locatar. (2) Durata contractului poate fi prelungita pe noi perioade de timp. V. an de fabricatie. raspunderea in recuperarea materiala a pagubelor apartine in totalitate locatarului. returnarii autovehiculului. odata cu preluarea acestuia. e) de a returna autovehiculul. locatarul raspunde in solidar cu asiguratorul locatorului pentru toate cheltuielile aferente aducerii la starea initiala a autovehiculului sau inlocuirii acestuia cu unul similar ca marca. b) incepand cu ora a 2-a de intarziere si pana la implinirea celei de a 4-a inclusiv. se vor percepe penalitati de ______% pentru fiecare ora. (2) In caz de intarziere cu mai mult de _______ ore fata de timpul stabilit (atunci cand intarzierea nu este anuntata telefonic) locatorul isi rezerva dreptul de a anunta imediat Politia pentru furtul autoturismului.

executarea. pentru ca acesta din urma sa fie in masura sa se apere contra incercarii de uzurpare. Daca locatarul neglijeaza sa-l informeze pe locator. daca partile nu hotarasc prelungirea acestuia. (3) Litigiile izvorate din incheierea. fiind incheiat la sediul _______________________. (2) In toate cazurile de incetare a contractului. (3) Prezentul contract se completeaza cu prevederile legale in vigoare si impreuna cu anexele sale. Locatarul are obligatia de a-l instiinta pe locator in timp util. modificarea. LOCATOR______________ LOCATAR__________________ LOCATOR 5 Locatar (Client) . reprezinta vointa partilor si inlatura orice intelegere verbala dintre acestea.2. (3) In cazul in care cesionarul nu raspunde in termenul sus aratat. CAP. fara acordul prealabil. c) prin reziliere de catre oricare din parti in cazul in care cealalta parte nu isi respecta culpabil obligatiile asumate. va raspunde de prejudiciul suferit de locator in urma neinstiintarii. anterioara sau ulterioara incheierii lui. CAP. noi termene sau modalitati de rezolvare a obligatiilor. Rezilierea opereaza in conditiile legii. partea vinovata se obliga sa plateasca daune interese in cuantum de ___________________________. (2) Nici una din partile prezentului contract nu va putea cesiona drepturile si obligatiile ce rezulta din acesta unei terte persoane. nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau. de catre cealalta parte. neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective.i) sa apere bunul inchiriat contra uzurparilor. partile pot hotari. Prezentul contract contine un numar de VII (sapte) capitole si este redactat pe 5 pagini. VI RASPUNDEREA CONTRACTUALA (1) Pentru nerespectarea toatala sau partiala sau pentru executarea defectuoasa a vreuneia din clauzele contractuale. Incetarea contractului (1) Prezentul contract inceteaza in urmatoarele imprejurari: a) la expirarea duratei contractului de inchiriere.1. se considera ca acesta nu a consimtit la cesiunea contractului. care fac parte integranta din cuprinsul sau. data semnarii lui. (2) In vederea evitarii unor situatii conflictuale. VII. cate unul pentru fiecare parte. inainte de termen. de comun acord. b) prin acordul comun de vointa al partilor. In cazul in care partile isi incalca obligatiile. in _______ exemplare.VII CESIUNEA SI INCETAREA CONTRACTULUI VII. Modificarea si Cesiunea contractului (1) Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional scris si semnat de partile contractante. locatarul are obligatia sa achite toate sumele datorate locatorului pana la data incetarii locatiunii. Prin uzurpare se intelege orice atingere provenita de la un tert asupra posesiei bunului dat in locatiune. Acordul scris se comunica cedentului in termen de 24 ore de la data cand acesta a cerut cesionarului consimtamantul. dat in scris. azi______________. incetarea si interpretarea clauzelor prezentului contract se rezolva pe cale amiabila sau de catre instantele judecatoresti competente.