You are on page 1of 1

alamat

CIMB Aviva Takaful Berhad, Level 8, 338 JalanTuanku Abdul Rahman, 50100 Kuala Lumpur

30 MEI 2013

Tuan/Puan/Cik Pembatalan Plan Takaful Health pro Insuran CIMB Aviva Merujuk perkara diatas, saya_________________, No. K/P ____________ ingin membatalkan Plan Takaful Insuran dengan pihak anda berkuatkuasa serta merta. No kontrak insuran saya ialah: _______________. 2. Saya ingin membatalkan kontrak insuran saya kerana masalah peribadi. Saya berharap pihak tuan dapat membatalkan kontrak saya secepat mungkin serta menghantar pengesahan bertulis bahawa kontrak ini telah dibatalkan dalam masa 30 hari kepada saya. 3. Kerjasama dari pihak tuan saya dahului dengan ucapan terima kasih

Sekian, terima kasih

Yang benar,

(______________________________)

CIMB Aviva Takaful Berhad, Level 8, 338 JalanTuanku Abdul Rahman, 50100 Kuala Lumpur