You are on page 1of 2

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών - Κλάδος φιλολόγων

Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΠΡΟΣΒΑΣΗ έχουν ξεκινήσει από τον περασμένο
Οκτώβριο νέα τμήματα προετοιμασίας φιλολόγων για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ
Εκπαιδευτικών του Δεκεμβρίου του 2008. Σημειώνεται ότι μια σωστή προετοιμασία
στα γνωστικά πεδία πρέπει να ξεκινήσει τουλάχιστον έναν χρόνο πριν από τον
διαγωνισμό και σε καμία περίπτωση όταν βγει η προκήρυξη, δηλαδή μόλις τρεις με
τέσσερις μήνες πριν από τις εξετάσεις (οι πιθανές αλλαγές στην ύλη έχουν ληφθεί
υπόψη). Η ύλη οργανώνεται και αναλύεται από πραγματικά ειδικούς, κάτι που έχει
πλέον δώσει στα φροντιστήριά μας καθολική αναγνώριση...
Γνωστικό
αντικείμενο
Αρχαίων
Ελληνικών
(Αρχαία
Ελληνική
Γραμματολογία)
Ερωτήσεις
πολλαπλής
επιλογής:
1. Στο έργο περιγράφεται η φυγή του Ορέστη στους Δελφούς. Οι Ερινύες
κοιμούνται στον ναό, ο Απόλλωνας παραγγέλνει στον Ορέστη να φύγει για
την Αθήνα, όπου θα δικαστεί. Η ψυχή της Κλυταιμνήστρας ξυπνά τις
Ερινύες που αρχίζουν την καταδίωξή του. Στην Αθήνα η Αθηνά ορίζει το
δικαστήριο του Αρείου Πάγου να δικάσει τον Ορέστη. Οι ψήφοι των
δικαστών διχάζονται κι ο Ορέστης αθωώνεται με την ψήφο της Αθηνάς. Οι
Ερινύες εξευμενίζονται από την Αθηνά και γίνονται ευνοϊκές. Πρόκειται
για το έργο:
α. Ικέτιδες
β. Αγαμέμνων
γ. Χοηφόροι
δ. Ευμενίδες
2. Στο έργο ο Ορέστης εκδικείται τον πατέρα του σκοτώνοντας τον Αίγισθο
και τη μητέρα του. Οι Ερινύες τον καταδιώκουν και αναγκάζεται να πάει
στους Δελφούς για να ζητήσει τη συμβουλή του Απόλλωνα, ο οποίος του
είχε συστήσει να εκδικηθεί τον θάνατο του πατέρα του, σκοτώνοντας τη
μητέρα του. Η τραγωδία πήρε το όνομά τις από τον χορό των γυναικών.
Πρόκειται για το έργο:
α. Επτά επί Θήβας
β. Ικέτιδες
γ. Χοηφόροι
δ. Ευμενίδες
3. Να δώσετε το θεμελιώδες στοιχείο που υπάρχει στα δράματα του
Σοφοκλή:
α. η τοποθέτηση των αντιδράσεων του ήρωα σε υπεράνθρωπες διαστάσεις
β. οι εσωτερικές συγκρούσεις των ηρώων που τους οδηγούν να κάνουν πράγματα
που δεν εντάσσονται στα δεδομένα της προσωπικότητάς τους, γιατί καθοδηγούνται
από τη Μοίρα κι άλλες σκοτεινές δυνάμεις
γ. η διττή θεώρηση του ανθρώπου, σύμφωνα με την οποία το ηρωικό μεγαλείο
αντισταθμίζεται από τη φύση που επηρεάζεται από τις περιστάσεις
δ. η παντελής απουσία του κακού στο έργο του Σοφοκλή, γεγονός που κάνει τους
ήρωες ικανούς να λειτουργούν πάνω από τον μέσο άνθρωπο
4. Στον Αίαντα ο Σοφοκλής τονίζει ότι στην πορεία του χρόνου οι φίλοι
γίνονται εχθροί και οι εχθροί φίλοι, όπως ο χειμώνας που εναλλάσσεται με
το καλοκαίρι, η μέρα με τη νύχτα, ο θάνατος με τη ζωή. Σε ποιο άλλο έργο
του υπάρχει η ίδια αντίληψη;
α. Οιδίπους επί Κολωνώ
β. Ηλέκτρα
γ. Αντιγόνη
δ. Φιλοκτήτης

3. d. Φιλοκτήτης δ. ο Ευρυσθέας νικιέται και αιχμαλωτίζεται. Εκάβη δ. Αντιγόνη 9. Βάκχαι δ. Ο Ευρυσθέας ζητά την παράδοσή τους κι επειδή ο βασιλιάς της Αθήνας αρνείται. Φοίνισσαι δ. 5. Ρήσος 8. Ηλέκτρα 6. a. Πράγματι. η εθελοντική θυσία του Μενοικέα. πράγμα που κάνει με τη θέλησή της η κόρη του Ηρακλή. η ανάληψη της βασιλείας από τον Κρέοντα και η διαταγή του να μείνει άταφος ο Πολυνείκης. g. Το μαντείο δίνει χρησμό στους Αθηναίους ότι θα σωθούν. παλιός φίλος του Ηρακλή. Επτά επί Θήβας β. της Αθηνάς. Πρόκειται για το έργο: α. Τραχίνιαι β. Ο αλαζονικός βασιλιάς της Θράκης έρχεται σε βοήθεια των Τρώων και σκοτώνεται νύχτα στη σκηνή του από τον Οδυσσέα και τον Διομήδη. 9. γιου του Κρέοντα για τη σωτηρία της πατρίδας. αναχώρησή της. α. Τραχίνιαι γ. Αίας β. α. εάν θυσιαστεί μια παρθένος. Οιδίπους τύραννος γ. Πηγαίνοντας περνούν από τη Θήβα. 8. Ιχνευταί 7. Οιδίπους Τύραννος γ. d . κηρύσσει πόλεμο εναντίον του. η αυτοκτονία της Ιοκάστης. Ανδρομάχη γ. ο θάνατος των δύο αδελφών Ετεοκλή και Πολυνείκη στη μονομαχία που είχαν. Ηρακλείδαι APANTHSEIS 1. Πρόκειται για το έργο: α. 2. παρά την απαγόρευση του Κρέοντα και τέλος η μαζί με τον τυφλό πατέρα της. Στο μακρό αυτό δράμα (1766 στίχοι) περιλαμβάνεται η πολιορκία των Θηβών. Μακαρία. Ο χορός των γυναικών οδηγείται στους Δελφούς ως αφιέρωμα στον θεό. Φιλοκτήτης δ. 4. 6. g.5. a. Αίας β. d. Είναι δραματοποίηση του Κ (Δολώνειας) της Ιλιάδας. και τα παιδιά του ήρωα. που καταδιώκονται από τον Ευρυσθέα. Ο Ιόλαος. βρίσκουν καταφύγιο στον ναό του Δία στην Αθήνα. Ποιο έργο του Σοφοκλή τελειώνει με την παρέμβαση από μηχανής θεού. Ηρακλής μαινόμενος γ. g. η ταφή τούτου από την Αντιγόνη. ο φόνος των στρατηγών των πολιορκητών. g. η οποία εισάγει το κοινό στο θέμα. α. καταδικα-σμένο από τον Κρέοντα σε εξορία. Ποιο έργο του Σοφοκλή αρχίζει με τη μοναδική σε έργο του εμφάνιση μιας απ τις μεγάλες θεότητες του Ολύμπου. Φιλοκτήτης β. 7.