You are on page 1of 3

Ibu bapa terhadap sifat-sifat guru 1. Mempunyai emosi yang stabil dan mental yang sihat. 2.

Mempunyai badan yang sihat dan sahsiah yang dinamik. 3. Mempunyai kecerdasan otak yang lebih tinggi daripada kebanyakan orang. 4. Mempunyai sifat yang kreatif, imaginasi dan ikhtiar. 5. Mempunyai suara dan tingkahlaku yag beradab. 6. Bertata tertib, bertimbang rasa, mempunyai simpati dan bijaksana dalam menghadapi masalah. 7. Sabar. 8. Jujur dan ikhlas. 9. Tegas. 10. Menepati masa dan kebolehan mengurus. 11. Mempunyai sikap yang positif dan menggalakkan. 12. Memberi bimbingan yang demokratik. 13. Menjaga status ikhtias perguruan. Ibu bapa terhadap sifat-sifat guru dalam islam. Dalam, kedudukan seorang guru sangatlah mulia. Dan oleh karena itu pula sudah selayaknya seorang guru juga menjaga kemuliaan dirinya. Ada beberapa sifat yang harapannya bisa menjadi sifat bagi semua guru. 1.Zuhud dalam arti tidak mengutamakan materi, dan mengajar karena mencari keridlaan Allah semata. Berkaitan dengan inilah maka kewajiban negara untuk memberikan penghidupan yang layak bagi para guru dengan seluruh fasilitas kehidupan yang memadai. 2.Kebersihan guru harus senantiasa dijaga. Artinya seorang guru harus bersih tubuhnya, jauh dari perbuatan maksiat, dosa, dan kesalahan. Bersih jiwanya, terhindar dari dosa besar, sifat riya‟, dengki, permusuhan, perselisihan dan sifat-sifat lain yang tercela. Rasulullah saw. bersabda: “Rusaknya umatku karena dua macam manusia, yaitu seorang alim yang durjana dan seorang shaleh yang jahil, orang yang paling baik adalah ulama yang baik dan orang yang paling jahat adalah orang-orang yang bodoh” 3.Ikhlash dalam pekerjaan. Keikhlasan dan kejujuran merupakan kunci bagi keberhasilan seorang guru dalam menjalankan tuganya. Ikhlas artinya sesuai antara perkataan dan perbuatan, melakukan apa yang ia katakan dan tidak malu untuk menyatakan ketidaktahuan. Seorang alim adalah orang yang selalu merasa harus menambah ilmunya dan menempatkan

14.Menguasai materi pelajarannya. keras tanpa memperlihatkan kekasaran.Guru harus mengamalkan ilmu dan selarasnya kata dengan perilaku. 13. 4.Mencegah murid dari akhlak yang tidak baik dengan jalan sindiran.Seorang guru merupakan bapak/ibu. Ia sanggup untuk menahan kemarahan. halus dengan tidak mencela. 4.Guru harus memperhatikan tingkat kecerdasan muridnya dan berbicara dengan mereka dengan kadar akalnya. Semuanya disandarkan dari sumber al-Qur‟an. Pemaaf.Seorang guru harus mengetahui tabiat murid 7. dan tidak pemarah. Mengetahui secara mendalam prinsip-prinsip akhlak. sabar. lemah lembut tanpa memperlihatkan kelemahan. 9. 10. Namun lebih utama untuk mereka mengenali dasar-dasar di dalam syariat Islam serta mengetahui halalharam.Tidak menimbulkan kebencian pada murid terhadap suatu cabang ilmu yang lain. as-Sunnah dan juga tauladan dari para sahabat dan tabi‟iin. Ibu bapa terhadap Sifat-sifat guru dalam islam Berilmu pengetahuan. 11. . termasuk di dalamnya berbicara dengan bahasa mereka. terus terang.Memberikan nasihat kepada murid dalam setiap kesempatan. Guru/pendidik perlu seorang yang benar-benar „alim dalam ilmu khusus yang diajarkannya serta menguasai secara asas pada ilmu-ilmu lain. saudara. 8. di samping itu ia ikhlas terhadap murid dan menjaga waktunya. dan sahabat sebelum ia menjadi guru 6. 5. 12. sehingga siswa mudah dalam menerima transfer pemikiran yang diberikan. menahan diri. Tidak ada halangan seorang guru belajar dari muridnya. tegas dalam kata dan perbuatan. karena seorang guru dalam pendidikan Islam adalah seorang yang rendah hati. bijaksana.Pemaaf.Kreatif dalam memberikan pengajaran kepada siswanya.dirinya sebagai pelajar untuk mencari hakikat. lapang hati.Harus menaruh kasih sayang terhadap murid dan memperhatikan mereka seperti terhadap anak sendiri.

3. Namun semuanya bertolak pada satu sifat. Ada banyak lagi sifat-sifat penting yang perlu ada pada seorang guru itu. Namun sejauh mana kita bersikap dengannya. tegas tetapi bukan garang dan sebagainya lagi. Seperti sifat beramal dengan ilmunya. membentuk perkembangan jasmaniah dan ruhaniah serta melengkapkan dengan kekuatan akliah dan social mereka. Bertanggungjawab. Bersimpati pada anak didik dan menganggap mereka sebagai anak sendiri. Perasaan bertanggungjawab beginilah yang perlu ada pada diri setiap pendidik. dalam soal keimanan dan kelakuan. Mengikut akhlak dan sunnah Rasulullah Sallallahu‟alaihiwasallam dan bukan mengharapkan upah. Tidak menasihati/menyuruh/mengajar anak didik sesuatu yang guru itu sendiri tidak terlatih dna berpengetahuan padanya. Inilah antara sifat-sifat yang perlu ada pada seorang guru/pendidik Islam itu. . Menasihati muridnya meninggalkan kelakua buruk secara lemah lembut bukan dengan marah dan kekerasan. 6. membantu kejayaan pendidik dalam melaksanakan tugas pembentukan dan pembaikan anak-anak ialah sifat sederhana dan pemaaf. menyimpan rahsia muridnya. kita muhasabahlah diri kita sendiri.Sifat yang penting dan berkuasa pada guru dalam menarik kepercayaan pelajar. 5. mudah difahami dan jelas. menerima cadangan. Tidak merendah-rendahkan ilu-ilmu yang lain selain dari ilmu yang diajarkannya. 5. menolong murid menyelesaikan berbagai masalah mereka. Jika sang guru lalai walaupun sedikit. Antaranya : Menurut Imam Ghazali : 1. Malah dengannya dapat membentuk anak-anak dengan adap terpuji dan meninggalkan sifat terkeji. komentar atau pandangan murid. Menyediakan bahan pengajaran (isi pelajaran) yang sesuai tahap perkembangan murid khususnya murid yang kurang pintar. Namun. 7. iaitu ikhlas kerana Allah yang mencambahkan rasa khauf (takut) pada azab Allah dan rasa raja‟ (harap) pada keridhaan Allah jua. Sedar diri terhadap tanggungjawab besar para pendidik dalam mendidik anak-anak didik. tidak mustahil anak-ana didiknya akan tergelincir kepada akhlak yang rosak. pada ketika itu akan sukarlah bagi mana-mana pendidik untuk memperbaiki dan membetulkan mereka. 2. 4. terdapat banyak lagi sifat-sifat yang lain perlu diperhatikan oleh para guru dalam menanai tugasnya dan melaksanakan peranannya. amanah. Hadkan pengajaran/pembelajaran sesuai tahap urid dan tidak memaksa mereka melakukan sesuatu yang diluar kemampuan mereka.