ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΞΕΩΝ

1. Η λέξη καταστραμμένος παράγεται από τις λέξεις:
a. κατά + στρώνω b. κατά + στρέφω c. κατά + στρίβω d. κατά + τρέπω e. κατά +
στρεβλός
2. Από πόσες λέξεις αποτελείται η λέξη αδιαφιλονίκητη;
a. 2 b. 3 c. 4 d. 5
3. Η λέξη συνημμένος προέρχεται από τις λέξεις:
a. συν + ανάβω b. συν + άπτω c. συν + ράβω d. συν + ενώνω
4. Η λέξη επανειλημμένες προέρχεται από τις λέξεις: a. επί + ανά + παίρνομαι b.
επί + ανά + λημμένος
5. Από πόσες λέξεις αποτελείται η λέξη αδιαμφισβήτητη ;
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 e. 5
6. Από πόσες λέξεις αποτελείται η λέξη δυσαναπλήρωτος ;
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4
Οι σωστές απαντήσεις

1 b, 2 c, 3 b, 4 c, 5 d, 6 c.